Část prudká a část pozvolná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část prudká a část pozvolná"

Transkript

1 Tváře Krušných hor Pamatuji si na rozhovor s jednou obyvatelkou Nejdecka. Došlo k němu těsně poté, co jsme prodali rodinnou chalupu v Rudném a pořídili jsme si jiný objekt na Hřebečné. Paní se zjevnou pýchou pronesla: A že ta nejdecká část je ale mnohem hezčí než jáchymovská, nemám pravdu? Tehdy jsem odpověděl, že si vůbec nejsem jistý. Ani poté, co jsem díky desítkám rozhovorů s lidmi z celých Krušných hor od Lubů po Nakléřov poznal problémy i hrdost většiny obcí a poté fotoaparátem zachytil krásy celého dlouhého hřebene hor, nemohu říci, jaká část či částečka nejdelšího českého pohoří je ta nejkrásnější. Je to česká, či saská strana? Karlovarská, či ústecká? Všude je tu krásně, jde jen o to, v jaké části se pohybujete častěji, kde získáte přátele a zapustíte kořeny. Během pěti let se mi podařilo zapustit kořeny skoro na všech místech tohoto dlouhého pohoří a seznámit se se zdejšími lidmi, s krajinou a jejich společnými problémy. Zřejmě tato širší zkušenost mi umožnila se podívat na Krušné hory jako na strukturovaný celek zvenčí a pokusit se popsat tuto mozaiku různých duchů místa nestranně a nestereotypně. Na začátek se ale patří říci, že Krušné hory jako celek jsou stále krásnější. Oproti jiným CHKO jsou mnohem zajímavější co se historie i přírody, krajiny a technických památek týče. Krušné hory mají být na co hrdé a myslím, že přichází čas, kdy budou velikým turistickým hitem pro většinu obyvatel Česka. Blízkost hlavního města, nově budované rychlostní silnice směrem k horám a spousta nových hraničních přechodů jsou potenciálem, který mohou místní lidé využít pro bezprecedentní poválečný rozkvět Krušnohoří. Doba rekreantství bez služeb turistům je pryč, mnoho lidí chce jezdit utrácet své peníze do hor. Pomožme tedy návštěvníkům s prvotní orientací v terénu a ukažme jim základní rozlišení celého dlouhého a pouze na první pohled nudného, hřebene hor. Jak sami uvídíte, rozdíly jsou značné a každá nátura si najde svoji část hor. A jeden rychlý postřeh na začátek: Pro čilé fotografy je velmi důležitý: v Krušných horách bývá večer většinou lepší počasí než ráno. Velmi mě překvapilo, jak často to platí. Východní strana Krušných hor je z pohledu fotografa, turisty či rekreanta, který se na oblíbená místa vrací mnohokrát v průběhu roku, mnohem zajímavější než ta západní (jako východní část chápu střed a východ pohoří zhruba od Meluzíny po Nakléřov). Zdejší starobylý bukový a mladý smíšený les, vyhlídkové skály a krásné louky hrají tolika barvami, že každý měsíc je zde ve znamení jiné barvy a jiných zážitků. Oproti zdejším hýřivým barvám porostů je smrkový les západní strany "zelenou šedí". Naproti tomu z pohledu kulturologa, etnografa a historika je tou zajímavější zase západní strana Krušných hor. Na západě zůstalo zachováno také mnohem více sídel, které udržely tradice. Tyto obce jsou také samostatné, nikoliv částí katastrů měst pod horami, jako je tomu na východní straně. Dodnes se na západě nacházejí zachovalé menšiny původního obyvatelstva, funkční rekreantské komunity a živoucí odkaz historických osobností zdejšího kraje. Saská strana fotografa a turistu okouzlí, protože je starobylá, udržovaná a plná odkazů na hornickou slávu. Na každém krásném výhledu, kde s autem podvědomě zpomalíte, naleznete lavičku, na které již někdo sedí a prožívá pocity souznění s tímto propracovaným uměleckým dílem, dialogem člověka a přírody. Více než kde jinde zde cítíte lásku ke Krušnohoří a hrdost na svoji krajinu. Tato krása ale leckdy zakrývá hluboké socioekonomické potíže regionu.

2 Všechny tři uvedené stránky jsou z pohledu návštěvníků nedoceněné a i proto jsou české Krušné hory stále ještě popelkou mezi našimi pohořími a regiony. Když člověk zavítá do jakéhokoliv jiného pohoří, vítají jej buď malebné obce, nebo krásná krajina chráněná v rámci CHKO či NP. V Krušných horách však jen zřídka natrefíme na obnovená centra, nové fasády, infocentra, naučné stezky, vyhlídky či rozhledny. Naštěstí je však aspoň v podobě vizí již nalezneme v projektech místních obcí a občanských sdružení. V přípravné fázi se tak začíná rýsovat nová infrastruktura budoucích turistických center severozápadních Čech. Krušné hory jsou popelkou nejen z vnějšího pohledu turisty, ale i podle názoru místních lidí, rekreantů a všech, kteří znají i jiné kouty České republiky. Cosi jim stále chybí. Ale co je toto cosi? Abychom se dopátrali charakteristických prvků Krušnohoří, musíme jej srovnávat s ostatními regiony. Přijměte prosím tuto metodou poznávání, leccos nám totiž prozradí. Část prudká a část pozvolná Budete-li chtít autem či jiným dopravním prostředkem projet celé Krušné hory od Lubů po Petrovice, čeká vás 176 kilometrů silnic a cest. Autem byste to non-stop zvládli za pět hodin. Pro srovnání: Šumavu od Vyššího Brodu po Nýrsko projedete za tři a půl hodiny a najedete 159 kilometrů. Krušné hory jsou tedy nejdelším českým a moravským pohořím. Další jejich charakteristiky však již tak zjevné nejsou. Pojďme si tedy prohlédnout Krušnohoří pohledem léčitele, hledajícího všechny příčiny současného pacientova stavu. Krušné hory mají dvě tváře. Jednu divokou, kterou ukazují příchozím z české strany, a druhou poklidnou, malebnou a zabydlenou na saské straně hor. Důvodem je tektonická deska ukloněná směrem do Saska, která dala tomuto pohoří jeho charakteristický tvar. Dramatické a hluboké srázy Krušných hor na české straně vznikly vlivem poklesu podkrušnohorských pánví. Tyto pánve klesají i dnes, takže Krušnohoří poroste dále. Obdobný protiklad prudké a pozvolné části pohoří známe ze Šumavy. Zde je pozvolná část na české a příkrá na německé straně. Je zajímavé, že vztah místních obyvatel k pohoří se na obou stranách hor liší. Zatímco obyvatelé pod horskou bariérou příliš nemohou využít prudkých svahů k hospodaření a drží se spíše v údolích, na pozvolné straně se hospodaření, osídlení a kultura rozšířily až pod samotné vrcholky pohoří. S tím souvisí bohatství lidové kultury, legendy, písně, literární texty. Zjednodušeně řečeno, mírnější strana hor vždy byla výraznějším nositelem regionální identity než oblasti pod horami, kde se naopak více rozvíjela úcta k nim, vznikaly legendy o nevyzpytatelné duši hor a později se rozvinul i turistický ruch. Do tohoto tradičního schématu však zasáhla výměna obyvatelstva po konci druhé světové války. V Krušných horách dnes jejich saská strana funguje jako uchovatelka tradic celého pohoří a dočasně udržuje povědomí i o osobnostech a tradicích českého Krušnohoří. Fungují zde stále turistické a okrašlovací spolky. Mnozí pováleční utečenci z české strany se usadili hned za hranicí v Sasku a starají se o své tradice z exilu. Dnes se již spolkový život obnovil i na české straně a zájem o region roste. Běžnou se stává spolupráce spolků přes dnes již neexistující hranici, a lze tak očekávat opětovné srůstání Krušných hor v jediný socioekonomický a sociokulturní prostor. Na Šumavě došlo k výměně obyvatelstva na české straně hor s bohatými tradicemi. Ačkoliv je většina tohoto území sevřena do správních kleští národního parku, alespoň na úrovni duchovní kultury se česká Šumava probouzí z otupujícího dlouhého spánku a vychází mnoho publikací, které vracejí na světlo světa příběhy života na staré Šumavě, plné lidského hemžení obklopeného malebnou přírodou. Česká Šumava se chytila kapitálu, který byl uschován v historii a kultuře, a rozvíjí jej společně s rozvojem turistického ruchu.

3 V Krušných horách se po odsunu Němců dramaticky snížil počet obyvatel, i život se zde tedy stal klidnějším a zmenšil se rovněž počet společensky aktivních obyvatel, kteří vracejí svému regionu tvář či vytvářejí novou identitu. V tomto případě je to přímá úměra. Lidí je méně, a potažmo i aktivních nadšenců. Nepřímá úměra nám ale situaci přece jenom komplikuje. A to opět v případě srovnání Krušných hor a Šumavy. Na Šumavě i při menší hustotě osídlení (před odsunem i dnes) vzniká více publikací, projektů a překladů. To nám již do tradičního vymezení krajiny jako základního faktoru pro rozvoj charakteristických prvků regionu vstupuje ona neznámá různá řešení diskontinuity navozené odtržením Sudet v roce 1938 a odsunem Němců. Karlovarské a ústecké Krušnohoří S délkou pohoří souvisí další sociokulturní fakta. Je zřejmé, že protáhlý tvar pohoří je pro regionální identitu místních obyvatel velkým problémem. Zjednodušeně řečeno, východní strana neví, co dělá ta západní. Aktivity zde probíhají odděleně, často vznikají pro obě části obdobné instituce, ale bez vzájemných styků. Dalším problémem je rozdělení Krušných hor do dvou krajů. Fakticky právě krajské členění dělí toto pohoří na dvě části. Ústecká strana hor je nazývána východní a Karlovarská západní. I Šumava je podobně správně rozdělena a na toto členění doplácí hlavně spolkový život. Nelze podporovat školy či neziskovou organizaci z jihočeské i plzeňské části hor. Podobně je tomu v Krušných horách. Stereotypy ve vnímání Krušných hor se dnes projevují dokonce i v odlišném posuzování západní a východní strany hor. To má základ v době likvidace lesů v osmdesátých letech. Lidé ze západní strany hor tedy z té, kde nedošlo k tak masivní likvidaci lesních porostů říkají, že existují dvě části Krušných hor: ta krásná a ta ošklivá. Dokonce jsem zaznamenal podmínku jednoho mladého muže z Jáchymova směrovanou k jeho milé, bydlící na Kovářské, tedy na východní straně hor. Řekl jí, že s ní bude chodit, pouze pokud se z té ošklivé strany hor a divné Kovářské odstěhuje na západ. Realitou je, že kvůli zvyku považovat v našich podmínkách za jediný pravý les ten jehličnatý je západní strana Krušných hor láskou na první pohled, zatímco východní strana hor až na pohled druhý. Důvodem je jiný typ zalesnění, nižší nadmořská výška a větší plošnost hřebene hor. Realita však ukazuje, že východní strana hor skrývá více tajemství a díky své netypičnosti je nakonec mnohem zajímavější. Pro turistu, fotografa i vědce. Unikátní porost smíšených jehličnatých dřevin není u nás nikde jinde k vidění. A na kráse mu neubere ani stroze formální tvrzení, že je to pouze náhradní porost. Proto dělení na hezkou a ošklivou část hor není vůbec na místě, spíše poukazuje na neznalost nejkrásnějších míst ve východním Krušnohoří a nepochopení místního genia loci. Temná a světlá strana hor Dalším na první pohled rozeznatelným rozdílem mezi západní a východní stranou hor, resp. karlovarským a ústeckým Krušnohořím, je skladba krajinné mozaiky. Osobně to nazývám temnou a sluneční stranou hor. Stojíte-li na vrcholu vysílací věže na Klínovci, vidíte tento rozdíl jako na dlani. Na západě jsou hory významně zalesněny smrkovým lesem, který dosahuje stáří až sto let. Jsou to vzrostlé porosty, které přerůstají přirozené skalní vyhlídky a také rozhledny. Vytvářejí vysoký monumentální prosvětlený les, který tolik milujeme na toulkách přírodou, při sběru hub či jízdě na kole. V tomto lese se dokážeme dobře orientovat, je bez problémů prostupný. Pouze na hřebenech kopců jsou vysázené nové stromy a rostou zde mladší stromy do dvaceti let. V rámci zmlazování lesa vznikají průseky poskytující dostatek světla pro borůvky a pěkné

4 výhledy. V zalesněných údolích se po ránu déle drží mlhy. Vzhledem ke stálé barvě jehličí je západní strana hor celý rok oděna ve stejnou hnědou barvu (tedy pokud zrovna čerstvý sníh nevytváří na větvích krásné bílé kupičky). Proto říkám, že západ je tmavou stranou hor. To platí jak pro české, tak pro saské Krušnohoří. Když člověk pohlédne z Klínovce na druhou stranu, směrem na severovýchod, uvidí hned pod kopcem rozlehlé louky v okolí Loučné, Kurort-Oberwiesenthalu, Kovářské, přísečnické vodní nádrže, Jöhstadtu, Hirsteinu, Výsluní, Šebíku, Zákoutí a dál a dál. Tyto lučiny jsou unikátní mozaikou horské vegetace. Naleznete zde mnoho vzácných květin, louky zde od jara až do podzimu hýří všemi barvami. Pýchou krušnohorských horských luk jsou travnaté pláně mezi Adolfovem a Cínovcem. Zdejší kopce na české straně jsou postižené likvidací lesů a na jejich místě rostou stromy nové. Ty dnes mají okolo dvaceti let, rostou kvůli vyšší kyselosti půdy pomaleji a více se kroutí. Výsledkem tohoto vývoje jsou pro návštěvníka hůře prostupné luční porosty na svazích kopců, ve kterých jsou schovány četné spadlé a hnijící stromy, kameny a různé díry. Například výstup na Meluzínu se může zdát velmi jednoduchý, ale kvůli změti stromků, kamenů, děr a vysoké trávě je to velmi náročné. Pozitivem tohoto vývoje jsou však řádově vyšší světlost hor, nezarostlé skalní vyhlídky či nízký lesní porost vhodný pro zvěř. Díky vysázení nového smíšeného lesa je zvláště na podzim tato strana hor mnohem barevnější. Dnešní velikost mladých jehličnanů dává východnímu Krušnohoří přezdívku pohoří vánočních stromků. Na východní straně Krušnohoří naleznete také dvě půvabné vodní nádrže, Přísečnice a Fláje obě pojmenované podle bývalých sídel, která voda zatopila. Třetí komponentou utvářející unikátnost východní strany hor je převažující listnatý, resp. bukový porost na jižních stráních. Jsou to právě vzrostlé buky, které každé jaro a podzim dokáží fascinovat každého návštěvníka svými barevnými variacemi. Začátkem dubna se totiž stinné a šedé východní Krušnohoří od svého úpatí začíná zelenat. Sytá jarní zelená barva těchto strání je v dubnu krásným zážitkem pro fotografy i každého návštěvníka. Když se k tomu přidají rozkvetlé louky plné sedmikrásek a ovocné stromy oděné ve slavnostní bílý šat z okvětních lístků, pak nevíte, jestli je zde krásnější jaro, či podzim. A to je zdejší podzim dle mého nejkrásnější v celé republice. Může za to vysoký podíl listnatých lesů, bukové porosty a nevyzpytatelná mlha přicházející z údolí. Hluboké doliny okolo Jedláku, Šumného dolu či Stropníku jsou místa, kde pocítíte nádheru podzimu všemi smysly. Když přijde tvrdý podzim a v kotlině pod horami se usadí celodenní mlha, jsou bučiny východního Krušnohoří nejlepší cestou pro potěchu oka i duše. Hrátky světla, oblohy, hor a mlhy jsou nekonečným tématem pro každého, koho uspokojuje pobyt v přírodě. Když na podzim listí opadá, otevírá se přes zimu více výhledů a průhledů, kterých byste si v létě nevšimli. Týká se to drobných památek, křížků, rybníčků i zvěře. I v zimě je tedy východní strana odlišná. Šedé kmeny a větve buků, na kterých se oproti smrkům hůře drží sníh, jsou v zimě jedinou vadou na kráse nepůsobí tak přívětivě jako smrky. Pro návštěvníka zvyklého na současné běžné lesní porosty je velmi překvapivé vidět například na vrcholu Bouřňáku smíšený les tvořený z buků a zakrslé borovice blatky. Tato kombinace je velmi netypická a jinde ji těžko uvidíte. Ojíněné husté a tenké větvičky buků jsou poté, co odejde hustá mlha, kouzelnou dekorací zdejší krajiny. Krušný ráj Jedním z charakteristických znaků Krušnohoří je hornictví, těžba a zpracování nerostů. Díky těžkému průmyslu byl tento nehostinný pohraniční val osídlen. Pozůstatky středověké těžby

5 nalezneme skoro v každé obci. Koncem 20. století těžba a zpracování hnědého uhlí v Podkrušnohoří na české straně překročily všechny myslitelné meze a z charakteristického znaku zdejšího života se stala noční můra. Kvůli smrtelným dávkám zplodin uschl na dvou třetinách hor les. Pouze část západně od Klínovce byla ušetřena, i když také zde vznikaly holiny. Kvůli povrchovým dolům v Podkrušnohoří, likvidaci obcí, gigantickému přesunu zeminy, vytváření umělých koryt řek a jejich zamoření získaly Krušné hory svůj negativní obraz. Kvůli této dočasné likvidaci přišly o pověst malebné krajiny a v oblasti turistického ruchu se propadly až na samé dno zájmu. Cesta z tohoto dna zpět na výsluní je velmi těžká a zdlouhavá. Za světlo na konci tunelu můžeme považovat životaschopnost přírody, která se uzdravuje překvapivě rychlým tempem. Povrchové doly budou mizet pod hladinou chystaných jezer mnohem déle. V té době už zde nebudou stát ani komíny elektráren a tak žádný návštěvník nebude rozptylován vadami na kráse Podkrušnohoří. Po opětovném smíření horalů a turistů s novodobými horníky, těžbou a vysokými komíny, které znamená základ zdravého rozvoje Krušnohoří, dochází ke znovupřijetí hornictví jakožto charakteristického atributu krušnohorského života. Pomoci tomu může například zjištění, že rozvoj hornictví poznamenal i počátky turistiky ve 20. století. Již Karel Lím, český menšinový učitel v Duchově a v Hrobu, národní buditel a velký popularizátor Krušných hor, ve dvacátých letech 20. století apeloval na turisty: Každý obrázek stromů sněhem obalených z Krkonoš nebo ze Šumavy může býti podepsán jménem některého zdejšího horského místa; tak velkolepé jsou tu zimní krásy a i letními krásami přírodními se Krušné hory vyrovnají ostatním našim okrajním horstvům. Kdo byl na Šumavě, pocítil dumavost jejích hvozdů, na Krkonoších seznal tísnivou obrovitost plání, ale v Krušných horách se ze strání a z údolí line bujarý život, tak rušný jako život lidu dole pod horami. Nejsou dosud tak navštěvovány jako Krkonoše nebo Šumava, z návštěvníků dosud převládají Němci a budou ještě dlouho ve většině, než u našich lidí domácích se vyvine více smyslu pro turistiku a nežli dnešní turisté čeští si navyknou i sem zajížděti. Představa uhelných šachet, dýmu a černého prachu, která je s pojmem Krušných hor u mnohých těsně spojena, zradí neprávem mnoho našich krajanů z českého vnitrozemí od cesty do našich hor. Krušné hory jsou veselé, rozjařující! Horský vzduch je tu čistý a lehký, ani nemocní plícemi nepociťují drsnosti podnebí. Cholery prý v osadách na hřebeni ještě nebylo Krušné hory jsou tedy vnímány jako pohoří za kouřovými oblaky již déle než devadesát let. Kouř není problémem posledních třiceti let, turisté měli Krušné hory ocejchované již dávno předtím. Hornictví je tedy atributem zdejšího života. Dalšími atributy, které s hornictvím a Krušnými horami souvisejí, jsou přehlížení a nedocenění. Nikdo proto neví, proč mají obyvatelé východního (Pod)Krušnohoří krásné běloskvoucí zuby. Důvodem je těžba fluoru v jižních stráních hor a i proto zdejší spodní vody a potoky obsahují vysoký podíl fluoru. Proto mají dívky z Krupky či Moldavy tak okouzlující úsměv. Lidé, kteří před dávnými lety osídlili Krušné hory a přetvořili je v plenér pro malíře, byli horníci. Hrdí dobyvatelé rud, kteří se modlili za své zdraví a stabilitu šachet. Vzniklo mnoho hornických spolků, rituálů, památek. Hornictví bylo tím, co celé dlouhé Krušné hory spojovalo a dávalo jim tvář. Hornictví dalo ráz horám, stalo se jeho image. Jenomže k této image přibyla v druhé polovině 20. století povrchová těžba, výměna obyvatelstva, tzv. pohřebné či příplatky za život pod Krušnými horami. Ten, kdo měl vztah k horám, mohl jen těžko přihlížet jejich likvidaci kvůli neúměrnému navýšení těžby a zpracování uhlí v Podkrušnohoří. Tento požár spálil celou svrchní, nejpůvabnější vrstvu Krušných hor: stromy, domy, tradice, vztah k domovu, a hlavně jejich dobré jméno. To shořelo jako papír a tento glejt nám dnes nejvíce chybí. Jak vypadá taková vědomá hrdost na hornickou minulost i po zavření všech dolů, si můžete

6 prohlédnout na saské straně. Zdejší krajina si oproti té české zachovala tradiční tvář. Je to vzor, jak hustě osídlené a malebné Krušné hory dříve vypadaly a jak by mohly v budoucnosti opět vyhlížet. Zde hornictví nezískalo negativní přízvisko (výjimkou je Johanngeorgenstadt), nikdy negativně neovlivnilo krajinu a životaschopnost regionu. Saské Krušnohoří je opakem divokosti přírody naší strany hor, šedivosti staveb a drsnosti zdejšího života. Je malebným krajem, ve kterém moudré hlavy vyhlásily Národní park Erzgebirge-Vogtland. Je zde chráněna mozaika zemědělsky obdělávaných území. Naleznete tady pečlivě udržované lidové stavby, skanzeny, zámky, hrady a nespočet zpřístupněných hornických památek. Na východní straně hor vás přivítají krásná stromořadí jeřábu charakteristického stromu Krušných hor. Okolí měst Geising či Seiffen zůstává krásnou ukázkou zachovalé horské zemědělské krajiny. Každé město dlouhodobě pěstuje lokální patriotismus, působí zde po mnoho generací spolky, které pracují s mládeží. Láska k domovu se zde projevuje na vzhledu každého domu. Spokojenost místních lidí poznáte i podle toho, jak se na vás usmívají, když je oslovíte. Nikdy se mi jako drzému a dychtivému fotografovi nestalo, že by mě nějaký saský majitel na jeho cestě či poli nejprve sjel, že tu nemám co dělat, než by se zeptal, proč tu jsem. Vždycky se nejprve usmál, pozdravil a já mu od srdce vyklopil, jak krásné to tu má, že tu prostě musím fotografovat. V Čechách většinou panuje opačný princip. Nejprve preventivně vetřelce seřvat a donutit ho k pokoře a pak mu třeba i milostivě povolit fotografovat v okolí jeho domu. Není ale každý takový. Většinou se ten, kdo si je vědom krásy okolí svého domu, k fotografovi chová uctivě a jeho zájem chápe jako pochvalu. Saská strana sice také bojuje s úbytkem obyvatelstva po roce 1990 a s napjatými rozpočty obcí, na její tváři to však vidět není. Cosi je zde jinak. Na saské straně působí vše harmonicky. Základní rozdíl mezi krajinou saskou a českou lze popsat jednoduše: upravená versus divoká architektura a krajina. Obě strany hor se proto krásně doplňují. Máte-li už dost výmolů, křovin, vysoké trávy, kamení, přijdou-li vám domy a obce šedé a depresivní, přejeďte na saskou stranu hor. Zdejší precizně opečovávaná krajina s lavičkami u každého výhledu, sochami, kterým nechybí žádné končetiny, se záhony plnými okrasných květin, novými fasádami, milými a usměvavými lidmi vás přivede na příznivější myšlenky. A pokud už vás všechna ta nádhera hraničící s umělostí a kýčovitostí omrzí, tak skočte zpět do české divoké přírody bez zákazů, kde na vás čeká spousta překvapení, nástrah, nečekaných setkání se zvěří či s rázovitými lidmi a plno výzev k vylepšení. Můžete to dělat donekonečna, tento přechod vás pokaždé ohromí. Otázkou zůstává, zda se vývoj bude ubírat spíše k nažehlené kráse na obou stranách, či ke zdivočení, opuštění a zchudnutí. Obě alternativy jsou otevřené. Destrukce Krušných hor aneb Jak to bylo a jak to je s malebností krušnohorských obcí Dnes se to může zdát až nemyslitelné, ale ještě po konci druhé světové války byly Krušné hory považovány za malebnou krajinu, která poutala malíře a fotografy. Na Chomutovsku dokonce měly být vyčleněny obce a domy pro malíře plenérů. Velká osídlenost náhorní planiny s hlubokými výhledy do Podkrušnohoří a zemědělsky obdělávaná krajina ve spojení s hustými lesy a hlubokými údolími byly před odsunem Němců opravdu unikátní. První fáze smývání genia loci v Krušných horách začala však již na počátku 20. století. Právě tehdy v Krušných horách došlo ke stavebnímu boomu. Důvodem byly časté požáry a také přechod na modernější bydlení bez hospodářského zázemí. Mnoho místních obyvatel vyměnilo původní dřevěné či hrázděné domy za zděné. Tyto budovy již nebyly tak zdobné a uměleckořemeslná práce se dřevem ve štítech, okenicích či krovech z krušnohorské

7 architektury vymizela. I proto jsou dnes nejtypičtějšími stavbami Krušných hor zděné dvoupodlažní domky s bočním štítem a sedlovou střechou. V celém pohoří se tyto domy stavěly skoro identicky. V lidových hrázděných stavbách bylo možné bydlet například na Českolipsku či v Lužických horách, ale v nehostinných klimatickým podmínkách na hřebeni Krušných hor tato architektura mnohem rychleji stárla a pro dlouhodobé bydlení moderního typu nebyla vhodná. Větrné a deštivé podnebí Krušnohoří tak donutilo obléci zdejší domy do zimních kabátů, tedy do vrstev izolačních bariér, nových, modernějších omítek, pod kterými postupně typická krušnohorská architektura mizela. Dnes můžeme vizuální charakter, estetické kvality a barevnost těchto zděných či obezděných domů přirovnat k symbolickému pracovnímu kabátu let padesátých vaťáku. Tak nehostinně tyto stavby působí a s člověkem vaťákové kultury opravdu ladí. Zdá se, že noví obyvatelé po roce 1945 reflektovali mnohem více surovost života na náhorní rovině Krušných hor a k rozvinutí v té době již skomírající poetiky života neměli čas ani chuť či znalosti. Čechům se navíc v poválečné době nechtělo učit se od Němců místním zvyklostem. Nemohlo tak dojít k předání tradic, informací a povědomí o životě v tomto horském koutě. Po odsunu Němců, zbourání mnoha domů (většina z nich byly právě hrázděné stavby, které dávaly kraji ráz), poté, co pole a louky zarostly náletovou zelení, z malebnosti mnoho nezbylo. Zástavba v obcích a městech ztratila kompaktnost, vzniklo mnoho proluk s nálety, domy byly v lepším případně nevhodně modernizovány, čímž zanikl jejich genius loci, v horším případě se o ně nestaral nikdo, a tak byly zbourány nebo dodnes nesou známky opuštěnosti a zanedbanosti. V době, kdy i na hranicích se spřáteleným východním Německem vznikala železná opona, v padesátých letech, byly opuštěny a zanikly desítky obcí. V tzv. hraničním pásmu do 500 metrů od hranice byly všechny domy nemilosrdně zlikvidovány. V tzv. zakázaném pásmu, které v Krušných horách bylo široké pouze několik set metrů, směli bydlet jen příslušníci pohraniční stráže. Ostatní obyvatelé se museli vystěhovat. Kvůli tomuto opatření došlo k vyčištění státní hranice a zanikly tak cenné hraniční sídelní obce. Jednu z největších ztrát představuje zábavní centrum západního Krušnohoří, obec Hraničná / Markhausen. Díky své poloze na říčce Svatavě byla Hraničná velmi dobře dopravně dostupná vlakem i po silnici. Ležela také relativně velmi nízko, jako jediný hraniční přechod v Krušných horách pod 600 m n. m. I proto zde mohlo vzniknout v závětří a v příjemných klimatických podmínkách centrum přeshraničního ruchu. Ačkoliv Hraničná měla ve třicátých letech pouze 1500 obyvatel, obklopovaly ji veliké sídelní lokality jako Kraslice (tehdy obyvatel), Klingenthal (9000 obyvatel) či Stříbrná a Bublava (dohromady více než 9000 obyvatel). Proto se zde nacházely dva velké taneční sály a čtyři menší tančírny. Nejslavnější byla Seifert Diele, ve které byl po přestavbě v roce 1933 vybudován prosklený a osvětlený oválný taneční parket. Tehdy to byla senzace pro celý tzv. lázeňský trojúhelník v západních Čechách. Hraničná se tak pochopitelně stala také velkým centrem hříchu, nicméně byla rovněž místem, kde se navazovaly kontakty, lásky a přátelství přes hranice a napříč národy. Dnes tuto ozvěnu divokých večírků a zábav v údolí Svatavy jen těžko zaslechnete. Celá obec byla zlikvidována a zarostla. Na místě tančíren stojí shluky tržnic a benzinových pump. Dalšími takto zaniklými lokalitami v bývalém hraničním pásmu jsou obce Rolava, Jelení, Český Mlýn, Mílov, Jilmová, Pohraniční, Gabrielina Huť, Žebrácký Roh, Mackov, Pastviny, Dolní Moldava, Přední Cínovec, Habartice a Mohelnice. Jiné zanikly kvůli nedostatečnému osídlení či vzniku vodních nádrží na pitnou vodu. Při rozhovorech s pamětníky mne zaujalo, jak nejednoznačnou roli měla pro oblast

8 Jáchymovska těžba uranu. V první řadě sice šlo o rabování nerostného bohatství Krušnohoří a vynucené masivní přemísťování lidí za prací, druhotně však těžba zachránila mnoho sídel před zkázou. Překvapilo mne vysoké procento lidí, kteří v padesátých letech pracovali v závodech na těžbu a úpravu uranu v Jáchymově, Mariánské, Přebuzi, Hřebečné či ve Vysoké Peci. Proti masové těžbě uranu sice můžeme vznášet řadu námitek týkajících se kvality života, zneužívání politických vězňů, vzniku mnoha odcizených eternitových staveb, např. na Mariánské, jeden pozitivní rys jí však však upřít nelze. Díky tomu, že se v letech bezprostředně po odsunu Němců do oblasti od Přebuzi až po Měděnec za prací nastěhovalo takové množství lidí (případně zde aspoň začali pracovat), podařilo se zachovat domovní fond mnoha sídel. Většinou rozhovorů s lidmi z této oblasti se jako červená nit táhnou zážitky z práce v jáchymovských uranových dolech. Touto dobovou mašinérií prošlo obrovské množství lidí. V každé rodině v centrálním Krušnohoří naleznete někoho, kdo v uranových dolech pracoval. Tito lidé a jejich rodiny zde zůstali právě kvůli těžbě uranu. Díky ní neodešly ani tisíce německých rodin, které populaci Krušných hor stabilizovaly. Těžba uranu tak zachránila většinu obcí bývalého zakázaného pásma kolem Jáchymova: Vejprty, Loučnou, Kovářskou, Boží Dar, Myslivny, Ryžovnu, Hřebečnou, Abertamy, Pernink, Horní Blatnou, Potůčky, Nové Hamry, Přebuz, Nejdek, Rudné nebo Vysokou Pec. Jinak by je čekala mnohem větší devastace a vylidnění. Byly zde ubytovány desetitisíce pracovníků, kteří do Jáchymova a dalších důlních provozů pravidelně dojížděli. Po ukončení těžby na začátku šedesátých let nemusely znovu osiřelé stavby čekat nijak dlouho, než se jich ujali rekreanti či lidé, kteří v Krušnohoří i po zavření dolů zůstali. Význam hornické činnosti, která dala práci celé jedné generaci lidí a navazovala na hornickou tradici pradávných generací, můžeme lépe pochopit, podíváme-li se na východ Krušných hor. Zde k žádné masivní těžbě nedošlo, domy po odsunu Němců nezískaly ani dočasné nájemníky a mizely před očima. Proto v okolí Flájí zůstaly Krušné hory bez funkční obce či města, jakými jsou na západě Abertamy či Kovářská. Většinu lidí naopak z hor stáhly hnědouhelné doly, takže populační vývoj zde byl opačný. Těch několik obcí, které na východě na hřebeni zůstaly, spadá pod města Krupka či Dubí. Fojtovice ani Cínovec nejsou samostatné obce. Obdobná situace byla i v případě Jáchymova a Božího Daru, nicméně Boží Dar se osamostatnil a (na rozdíl od Jáchymova) zatím prosperuje. Obecně se říká, že na západě hor se zachovalo více obcí, nebývá však uváděn žádný objektivní důvod. Myslím, že nit, která se táhne příběhy pamětníků ze západního a centrálního Krušnohoří, zřetelně ukazuje k příčině, díky níž se na západě osídlení zachovalo tedy k jáchymovským dolům. Krušné hory mají však i malebné stavební novotvary. Vznikaly na místech, kde již zanikl domovní fond. Jsou jimi hlavně milé hobití rekreační chatky. Mají charakteristický obdélníkový půdorys, jsou pouze přízemní a většinou mají rovnou či mírně skosenou střechu. Bývají obklopeny malou, ale velmi pěkně udržovanou zahrádkou. Použité materiály jsou velmi různorodé a odkazují na lidovou tvořivost jejich majitelů. Celkově ale působí pozitivním dojmem. Jejich vizáž a zasazení do okolního porostu odkazují na nízkopodlažní obytné chaty ve Finsku. Opravdu, při pohledu na řady takovýchto domků se vám spíše vybavují chaloupky v březovém lese daleko na severu či chaty v Posázaví. Je to asi jediný pozitivní estetický prvek krušnohorské architektury, který vznikl po druhé světové válce. Tyto chatičky se však nerozšířily do celých Krušných hor. Nejzápadnější výskyt jsem zaznamenal v osadě Celná na Chomutovsku a jejich počet se zvyšuje směrem na východ. Nejkrásnější ukázky této kutilské architektury najdeme v Celné, v Klínech, Dlouhé Louce, Adolfově či v prudkém srázu nad Mikulovem a v Novém Městě.

4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM

4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM 4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM Severozápadní pohraniční hradba Čech Krušné hory Na západ od Labe se rozkládá pohoří, na které jsem se těšil asi nejvíce: Krušné hory (Erzgebirge). Věděl jsem, že jsou poničené

Více

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map. horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 6 zima 2011/2012 Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.net pro lyžaře HS Krušné hory Škola HS Rok Horské služby Noční chodec v mrazivých

Více

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

Přírodou východního Krušnohoří. Geografický přehled. východního Krušnohoří

Přírodou východního Krušnohoří. Geografický přehled. východního Krušnohoří Přírodou východního Krušnohoří Geografický přehled východního Krušnohoří Přírodou východního Krušnohoří 2. svazek Geografický přehled Sandstein Verlag Dresden 3 Obsah TENTO DIESES PROJEKT JE WIRD SPOLUFINANCOVÁN

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Miroslav Baše a Václav Cílek V posledních deseti letech prodělává krajina v okolí hlavního města a v okolí většiny dalších měst jednu z historických

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Rekreace: Ing. Igor Kyselka, CSc. Zpracovatel výchozí kapitoly: Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zveřejněno: 6. 12. 2006 Poslední

Více

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013)

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013) campanula 1/2013 1 Vážení a milí čtenáři, uplynul další rok našeho života i života našich hor. Rok v životě člověka je relativně dlouhý, v životě hor je to jen okamžik, který ale může mnohé změnit k horšímu.

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Z EXKURZE GEOGRAFIE V PRAXI (ZX506)

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Z EXKURZE GEOGRAFIE V PRAXI (ZX506) SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Z EXKURZE GEOGRAFIE V PRAXI (ZX506) Obsah 1 Program exkurze...5 2 Referáty studentů... 13 2.1 Geomorfologie severních Čech... 13 2.1.1 Úvod... 13 2.1.2 Geomorfologické členění...

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

Lokální rozvoj na Šumavě

Lokální rozvoj na Šumavě Lokální rozvoj na Šumavě Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let RNDr. Radim Perlín Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Vydala Správa NP

Více

Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz Horský hotel Lesná najdete na náhorní plošině vrcholové části Krušných hor v nadmořské výšce více než 900 m. Přestože se v jeho těsné blízkosti rozkládaly usedlosti osady Lesná, je dům situován do severní

Více

Autoři: Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. Editace: doc. Petra Rydvalová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci

Autoři: Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. Editace: doc. Petra Rydvalová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Studie byla zpracována v rámci projektu výzkumného programu TA ČR Omega, reg. č. TD010029 s názvem Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit. Autoři: Editace: Ing. Miroslava

Více

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H 1 S vietnamskými dětmi na českých školách Multikulturní inspirace H&H 2 S vietnamskými dětmi na českých školách Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers, Šárka Martínková, Kateřina Nováková, Eva

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 3 ROČNÍK 9 ČERVEN 2011 PROKLETÍ CHUDOBNÉ DĚVEČKY ZLOMENO PRVNÍ ŠKOLNÍ REZERVACE V ČR PĚTAČTYŘICETILETÁ DO PŘÍRODY ZA HISTORIÍ AKCE PAMÁTKY VÝZNAM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V SOUČASNOSTI

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST B: MAPOVÁNÍ POTŘEB A PROBLÉMŮ OSOB V SENIORSKÉM VĚKU NA ÚZEMÍ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES 2012 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s.

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s. KRAJ ŽIVÝCH VOD předkladatel: Náš region, o.s. zpracovatel: kolektiv partnerů Náš region, o.s. schváleno: valná hromada Náš region, dne www.nas-region.cz www.krajzivychvod.cz pracovní verze ke dni 28.

Více

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen Ročník XIX. Číslo 9 Pátek 30. září 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 31. října od 17 hod. v divadelním sále budovy radnice Z deníku paralelního

Více

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje 1 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Michałek Aj, ovečky moje Proč být zemědělcem v CHKO? Nejen o pastvě na Radhošti rozhovor s biozemědělcem Igorem Dobešem Záchrana smilkových trávníků

Více

VLASTIMIL VOZKA: HORNICTVÍ SI NESU I DO PARLAMENTU KAŽDÝ DEN SE NĚCO DĚJE DŮM PORCELÁNU S MODROU KRVÍ JARO 2014 ANEB CO VŠECHNO SE DÁ OSLAVOVAT

VLASTIMIL VOZKA: HORNICTVÍ SI NESU I DO PARLAMENTU KAŽDÝ DEN SE NĚCO DĚJE DŮM PORCELÁNU S MODROU KRVÍ JARO 2014 ANEB CO VŠECHNO SE DÁ OSLAVOVAT 01 ročník 20 2014 cena 49 Kč, 2 JARO 2014 KAŽDÝ DEN SE NĚCO DĚJE ANEB CO VŠECHNO SE DÁ OSLAVOVAT VLASTIMIL VOZKA: HORNICTVÍ SI NESU I DO PARLAMENTU ROZHOVOR S POSLANCEM A PRIMÁTOREM DŮM PORCELÁNU S MODROU

Více

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině Šumava I Obsah 02 I 2009 04 Konference o divočině VYDAVATEL: Správa NP a CHKO Šumava ADRESA REDAKCE: Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk tel.:388 450 260, fax: 388 450 019 e-mail: sumava@npsumava.cz

Více

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a Schvalovací doložka: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA Pořizovatel: Obec Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa č.p. 116 starosta obce: Lubomír Mocl tel. 499 891 177 Projektant: kolektiv autorů zastoupený Doc. Ing. arch. Karlem

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Hřensko Listopad 2010 9. ročník 2/2010 Z OBSAHU: S Václavem Cílkem o povodních a skalách... 2 Povodeň a Dolský mlýn...3 Záchrana genofondu

Více