Uživatelská příručka RT-N14U. Bezdrátový-N300 směrovač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka RT-N14U. Bezdrátový-N300 směrovač"

Transkript

1 Uživatelská příručka RT-N14U Bezdrátový-N300 směrovač

2 CZ7879 Druhé vydání Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH. Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

3 Obsah O této příručce... 5 Obsah krabice... 7 Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým směrovačem Hardwarové funkce... 8 Montáž...10 Umístění směrovače...11 Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě Co je zapotřebí...12 Konfigurace bezdrátového směrovače...13 Pevné připojení...13 Bezdrátového připojení...14 Než budete pokračovat...15 A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován...15 B. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP...17 C. Deaktivace telefonního připojení k síti...19 Přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) 20 Kapitola 3: Konfigurace sítě s použitím webového rozhraní GUI Nastavení připojení k Internetu...21 Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním...21 Konfigurování nastavení zabezpečení bezdrátového připojení Správa síťových klientů...27 Sledování vašeho zařízení USB...27 Vytvoření hostované sítě...29 Používání správce provozu...31 Správa šířky pásma QoS (Quality of Service)...31

4 Sledování provozu...32 Používání aplikace USB...33 Používání AiDisk ke sdílení souborů...33 Používání služby Servers Center (Centrum serverů)...36 Používání služby sdílení místa v síti (Samba)...37 Používání služby sdílení FTP...39 Používání různých nastavení...42 Konfigurování upřesňujících nastavení...43 Konfigurování serveru DHCP...43 Upgradování firmwaru...44 Obnovení/uložení/odeslání nastavení...45 Instalace síťové tiskárny...46 Kapitola 4: Používání nástrojů Vyhledání zařízení...49 Obnova firmwaru...50 Kapitola 5: Odstraňování problémů Odstraňování problémů...53 Služba ASUS DDNS...56 Časté otázky (FAQs)...56 Dodatky Poznámky...59 Kontaktní informace společnosti ASUS...71 Informace o globální horké síťové lince

5 O této příručce Tato příručka obsahuje potřebné informace pro instalaci a konfiguraci tohoto bezdrátového směrovače ASUS. Struktura této příručky Tato příručka obsahuje následující části: Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým směrovačem Tato kapitola obsahuje informace o obsahu krabice, o požadavcích na systém, o funkcích hardwaru a o indikátorech LED bezdrátového směrovače ASUS. Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny pro nastavení bezdrátové sítě. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfigurování bezdrátového směrovače ASUS prostřednictvím webového grafického uživatelského rozhraní (webové GUI). Kapitola 4: Používání nástrojů Tato kapitola obsahuje pokyny pro používání nástrojů, které jsou k dispozici s tímto směrovačem ASUS. Kapitola 5: Odstraňování problémů Tato kapitola obsahuje průvodce odstraňováním běžných problémů, se kterými se můžete setkat při používání bezdrátového směrovače ASUS. Dodatky Tato kapitola obsahuje regulatorní oznámení a bezpečnostní prohlášení. 5

6 6

7 1 Seznámení s bezdrátovým směrovačem Obsah krabice Bezdrátový směrovač RT-N14U Kabel RJ45 Napájecí adaptér Stručná příručka Záruční karta Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte společnost ASUS pro technické připomínky a podporu, viz seznam horkých linek podpory společnosti ASUS na zadní straně této příručky. Uschovejte původní obalový materiál pro případ budoucího záručního servisu, například opravy nebo výměny. Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým směrovačem RT-N14U 7

8 Hardwarové funkce Přední Indikátor LED USB Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení. Svítí: Fyzické připojení k zařízením USB. Indikátor LED LAN Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení. Svítí: Fyzické připojení k místní síti (LAN). Indikátor LED Wi-Fi Vypnuto: Nebyl rozpoznán žádný bezdrátový signál. Zapnout: Ukazuje, že bezdrátová síť je připravena. Bliká: Ukazuje síťovou aktivitu prostřednictvím bezdrátového připojení Indikátor LED WAN Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení. Svítí: Fyzické připojení k rozlehlé místní síti (WAN). Indikátor LED napájení Nesvítí: Žádné napájení. Svítí: Zařízení je připraveno. Bliká: Ukazuje aktivitu WPS. 8 RT-N14U Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým směrovačem

9 Zadní Port USB 2.0 K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0, například pevné disky USB a stolní tiskárny. 7 Tlačítko WPS Stisknutím tohoto tlačítka spustíte Průvodce WPS pro nastavení zabezpečení bezdrátového připojení. 8 Porty 1 4 místní sítě LAN K těmto portům připojte síťové kabely pro navázání připojení k místní síti LAN. 9 Port WAN (Internet) K tomuto portu připojte síťový kabel pro navázání připojení WAN. 10 Vypínač Stisknutím vypínače zapnete/vypnete zařízení. 11 Port vstupu stejnosměrného napájení K tomuto portu připojte dodaný adaptér střídavého napájení (AC) a připojte směrovač ke zdroji napájení. 12 Resetovací tlačítko Toto tlačítko slouží k resetování nebo obnovení výchozích továrních nastavení systému. 13 Závěsy pro montáž na stěnu Závěsy pro montáž na stěnu slouží k montáži směrovače ASUS na stěnu nebo zvýšenou plochu. 11 Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým směrovačem RT-N14U 9

10 Montáž Montáž bezdrátového směrovače do stojánku: 1. Vyhledejte dva montážní otvory na spodní straně bezdrátového směrovače. 2. Nasaďte dva montážní závěsy stojánku do montážních otvorů bezdrátového směrovače. 3. Posunutím bezdrátového směrovače ve směru šipky jej zajistěte ke stojánku Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Používání jiných adaptérů může poškodit zařízení. Technické údaje: Adaptér stejnosměrného napájení DC Output: Vstupní stejnosměrné napájení: +19V s proudem max. 1,58 A +12V s proudem max. 2 A Provozní teplota 0~40 o C Skladování 0~70 o C Provozní vlhkost 50~90% Skladování 20~90% 10 RT-N14U Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým směrovačem

11 2 Nastavení bezdrátové sítě Umístění směrovače Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky: Umístěte bezdrátový směrovač do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení. Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření. Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi g nebo 20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení, mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se zabránilo ztrátě signálu. Pro zajištění optimálního pokrytí zepředu dozadu umístěte bezdrátový směrovač do svislé polohy. Pro zajištění optimálního pokrytí nahoru a dolů umístěte bezdrátový směrovač do nakloněné polohy. Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě RT-N14U 11

12 Co je zapotřebí Chcete-li vytvořit síť, potřebujete jeden nebo dva počítače, které splňují následující požadavky na systém: Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/ 1000BaseTX) Možnost připojení k bezdrátové síti IEEE a/b/g/n Nainstalovaná služba TCP/IP Webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome Pokud ve vašem počítači nejsou integrovány možnosti připojení k bezdrátové síti, můžete do počítače nainstalovat adaptér IEEE b/g/n WLAN pro připojení k síti. Používáte-li pouze jeden počítač s jednopásmovým IEEE b/g/n WLAN adaptérem, bude možné používat pouze pásmo 2,4 GHz. Ethernetové kabely RJ-45, které budou použity k připojení síťových zařízení, nesmí přesahovat 100 metrů. 12 RT-N14U Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě

13 Konfigurace bezdrátového směrovače Při konfigurování bezdrátového směrovače použijte pevné připojení, aby se při konfiguraci zabránilo možným problémům způsobeným nejistým bezdrátovým připojením.. Před instalací bezdrátového směrovače ASUS proveďte následující kroky: Pokud vyměňujete stávající směrovač, odpojte jej od sítě. Odpojte kabely/vodiče od instalace stávajícího modemu. Pokud je modem vybaven záložní baterií, rovněž ji vyjměte. Restartujte počítač (doporučeno). Pevné připojení Tento bezdrátový směrovač je vybaven integrovanou funkcí automatického křížení, takže pro pevné připojení použijte buď přímý nebo křížový kabel. 4 1 Modem 3 2 Pokyny pro instalaci bezdrátového směrovače prostřednictvím pevného připojení: 1. Připojte adaptér střídavého napájení bezdrátového směrovače ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení a připojte jej k elektrické zásuvce. Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě RT-N14U 13

14 2. Pomocí dodaného síťového kabelu připojte počítač k portu LAN bezdrátového směrovače. Zkontrolujte, zda indikátor LED LAN bliká. 3 Pomocí síťového kabelu připojte počítač k portu WAN bezdrátového směrovače. 4. Připojte adaptér střídavého napájení modemu ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení a připojte jej k elektrické zásuvce. Bezdrátového připojení 3 Modem 1 2 Pokyny pro konfiguraci bezdrátového směrovače prostřednictvím bezdrátového připojení: 1. Připojte adaptér střídavého napájení bezdrátového směrovače ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení a připojte jej k elektrické zásuvce. 2. Pomocí dodaného síťového kabelu připojte počítač k portu WAN bezdrátového směrovače. 3. Připojte adaptér střídavého napájení modemu ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení a připojte jej k elektrické zásuvce. 4. Nainstalujte IEEE b/g/n WLAN adaptér do počítače. 14 RT-N14U Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě

15 Podrobnosti o připojení k bezdrátové síti viz uživatelská příručka k adaptéru WLAN Pokyny pro konfigurování nastavení zabezpečení vaší sítě viz část Konfigurování nastavení zabezpečení bezdrátového připojení na stránce 24. Než budete pokračovat Před konfigurováním bezdrátového směrovače proveďte kroky popsané v této části u každého počítače v síti, aby se zabránilo problémům při připojování k bezdrátové síti. A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. Windows 7 1. Klepnutím na Start > Internet Explorer spusťte webový prohlížeč. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti Internetu) > na kartu Connections (Připojení) > LAN settings (Nastavení místní sítě). Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě RT-N14U 15

16 3. Na obrazovce Nastavení místní sítě (LAN) zrušte zaškrtnutí políčka Use a proxy server for your LAN (Použít pro síť LAN server proxy). 4. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Apply (Použít). MAC OSX 1. V prohlížeči Safari klepněte na tlačítko Safari > Preferences (Předvolby) > Advanced (Upřesnit). V části Proxies (Servery proxy) klepněte na tlačítko Change Settings... (Změnit nastavení ) 2. Na obrazovce Network (Síť) zrušte výběr položky FTP Proxy (FTP server proxy) a Web Proxy (HTTP) (Webový server proxy (HTTP)). 3. Po dokončení klepněte na Apply Now (Použít). 16 RT-N14U Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě

17 B. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. Windows 7 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) > Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru). 2. V okně Network Connections (Síťová připojení) klepněte na položku Local Area Connection (Připojení k místní síti). 3. V okně Local Area Connection Network Status (Stav připojení k místní síti) klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti). 4. Vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet verze 4 (TCP/IPv4)) nebo Internet Protocol Version 6 (TCP/ IPv6) (Protokol Internet verze 6 (TCP/IPv6) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě RT-N14U 17

18 6. Zaškrtnutím položky Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky) budou nastavení ipv4 IP získána automaticky. Zaškrtnutím položky Obtain an IPv6 address automatically (Získat adresu IPv6 automaticky) budou nastavení ipv6 IP získána automaticky. 7. Po dokončení klepněte na OK. MAC OSX 1. Klepněte na tlačítko Apple Menu (Nabídka Apple) >System Preferences (Předvolby systému) > Network (Síť) 2. Klepněte na položku Ethernet na levém panelu. 3. V části Configure IPv4 (Konfigurovat IPv4) vyberte Using DHCP (Použití DHCP). 4. Klepněte na tlačítko Apply (Použít). 18 RT-N14U Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě

19 C. Deaktivace telefonního připojení k síti Windows 7 1. Klepnutím na Start > Internet Explorer spusťte webový prohlížeč. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti Internetu) > na kartu Connections (Připojení). 3. Zaškrtěte políčko Never dial a connection (Nikdy nevytáčet připojení). 4. Klepněte na tlačítko Apply (Použít) a potom na tlačítko OK. Kapitola 2: Nastavení bezdrátové sítě RT-N14U 19

20 3 Konfigurace sítě s použitím webového rozhraní GUI Přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) Tento ASUS bezdrátový směrovač je vybaven intuitivním webovým grafickým uživatelským rozhraním (GUI), které umožňuje snadno konfigurovat různé funkce prostřednictvím webového prohlížeče, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome. Pokyny pro přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI): 1. Ručně zadejte výchozí adresu IP bezdrátového směrovače do vašeho webového prohlížeče, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome: Na stránce pro přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (admin). 20 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

21 3. Spustí se webové grafické uživatelské rozhraní (GUI) bezdrátového směrovače. Pomocí webového grafického uživatelského rozhraní (GUI) můžete konfigurovat různá nastavení bezdrátového připojení. Nastavení připojení k Internetu Při prvním nastavování internetového připojení stisknutím resetovacího tlačítka na bezdrátovém směrovači obnovte jeho výchozí tovární nastavení. Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním Funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) vás provede rychlou konfigurací připojení k Internetu. Pokyny pro použití funkce QIS s automatickým rozpoznáním: 1. Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 21

22 2. Automaticky se spustí Quick Internet Setup (Rychlé nastavení Internetu). Klepněte na Next (Další). 3. Zadejte nové heslo správce. Klepněte na tlačítko Next (Další). 4. Vyberte režim bezdrátového směrovače nebo režim přístupového bodu (AP). Klepněte na tlačítko Next (Další). Chcete-li nakonfigurovat bezdrátovou síť s přístupem k Internetu, použijte Wireless router mode (Režim bezdrátového směrovače). 22 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

23 5. Bezdrátový směrovač se pokusí identifikovat typ vašeho připojení. 6. Vyberte nezbytný typ připojení a zadejte veškeré nezbytné údaje, například uživatelské jméno vašeho ISP a heslo. Získejte nezbytné informace o typu připojení k Internetu a další přihlašovací údaje od vašeho poskytovatele internetových služeb. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 23

24 Automatické rozpoznání vašeho typu připojení ISP je provedeno, když konfigurujete bezdrátový směrovač poprvé nebo když byla obnovena výchozí nastavení vašeho bezdrátového směrovače. Pokud se QIS nezdaří, můžete vybrat typ připojení ručně. 7. Postupujte podle průvodce nastavením, který vám umožní určit název hostitele, adresu MAC a server DNS. Klepněte na tlačítko Next (Další). 8. Na obrazovce Wireless setting (Nastavení bezdrátového připojení) zadejte síťový název (SSID) a přiřaďte bezpečnostní klíč bezdrátovému připojení. Klepněte na Apply (Použít). 24 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

25 9. Zobrazí se přehled nastavení sítě. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). 10. Přečtěte si výukový program k bezdrátovému síťovému připojení. Po dokončení klepněte na tlačítko Finish (Dokončit) Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 25

26 Konfigurování nastavení zabezpečení bezdrátového připojení Chcete-li chránit vaši bezdrátovou síť před neoprávněným přístupem, je třeba nakonfigurovat nastavení jejího zabezpečení. Pokyny pro konfigurování zabezpečení bezdrátového připojení: 1. Do webového prohlížeče zadejte V okně pro přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (admin) a potom klepněte na tlačítko OK. Spustí se webové grafické uživatelské rozhraní (GUI) bezdrátového směrovače. 3. Výběrem ikony System Status (Stav systému) na obrazovce Network Map (Mapa sítě) zobrazíte nastavení zabezpečení bezdrátového připojení. Na panelu System Status (Stav systému) na pravé straně se zobrazí název bezdrátové sítě, metoda ověřování a nastavení šifrování. Nastavení zabezpečení Wi-Fi 26 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

27 Správa síťových klientů Pokyny pro správu síťových klientů: 1. Výběrem ikony Client Status (Stav klientů) na obrazovce Network Map (Mapa sítě) zobrazte informace o vašich síťových klientech. Sledování vašeho zařízení USB Tento bezdrátový směrovač ASUS je vybaven jedním portem USB 2.0 pro připojování zařízení USB, například paměťového zařízení USB nebo stolní tiskárny. Chcete-li tuto funkci používat, je třeba připojit paměťové zařízení USB, například pevný disk USB nebo disk USB flash, k portu USB3.0 na zadním panelu bezdrátového směrovače. Paměťové zařízení USB musí být správně naformátováno a rozděleno na oddíly. Viz seznam podporovaných disků Plug-n- Share na adrese Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 27

28 Chcete-li povolit dalším síťovým klientům přístup k zařízení USB, je třeba nejdříve vytvořit uživatelský účet. Další podrobnosti viz část Using AiDisk for sharing files(používání AiDisk ke sdílení souborů) v této uživatelské příručce. Pokyny pro sledování vašeho zařízení USB: 1. Výběrem ikony USB Disk Status (Stav disku USB) na obrazovce Network Map (Mapa sítě) zobrazíte informace o vašem zařízení USB. Tento bezdrátový směrovač funguje s většinou disků USB HDD/ disků Flash (do velikosti 2 TB) a podporuje oprávnění ke čtení a zápisu pro formáty FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS. Pokyny pro bezpečné odebrání zařízení USB: 1. Klepněte na ikonu USB v pravém horním rohu. Klepněte na Eject USB disk (Vysunout disk USB). Aby se zabránilo ztrátě dat nebo poškození paměťového zařízení USB, před odpojením zařízení USB od portu USB jej vždy odeberte. 28 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

29 Vytvoření hostované sítě Hostovaná síť poskytuje připojení k Internetu pro dočasné návštěvníky bez poskytnutí přístupu k vaší soukromé síti. Pokyny pro vytvoření hostované sítě: 1. Klepněte na tlačítko Guest Network (Hostovaná síť) na levém navigačním panelu. 2. Klepněte na tlačítko Enable (Povolit). 3. Chcete-li nakonfigurovat další možnosti, klepněte na tlačítko Modify (Upravit). Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 29

30 4. Po zobrazení položky Enable Guest Network? (Povolit hostovanou síť?) klepněte na tlačítko Yes (Ano). 5. Přiřaďte název bezdrátového připojení dočasné sítě v poli Network Name (SSID) (Název sítě (SSID)). 6. Vyberte nastavení Authentication Method (Metoda ověřování). 7. Vyberte nastavení metody WEP Encryption (Šifrování WEP). 8. Určete Access time (Čas přístupu) nebo klepněte na možnost Limitless (Bez omezení). 9. Vyberte možnost Disable (Zakázat) nebo Enable (Povolit) u položky Access Intranet (Přístup k Intranetu). 10. Klepněte na Apply (Použít). 30 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

31 Používání správce provozu Správa šířky pásma QoS (Quality of Service) Služba Quality of Service (QoS) umožňuje nastavit prioritu pásma a spravovat síťový provoz. Pokyny pro nastavení priority šířky pásma: 1. Klepněte na položku Traffic Manager (Správce provozu) na levém navigačním panelu a klepněte na kartu QoS. 2. Klepnutím na ON (ZAP.) povolte QoS a klepněte na Save (Uložit). Požádejte vašeho ISP o informace o šířce pásma. 3. Chcete-li upřednostnit konkrétní síťové aplikace a síťové služby, klepněte na položku User-define QoS rules (Pravidla QoS definovaná uživatelem) v pravém horním rohu. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 31

32 3. Typy služeb online, zdrojové adresy IP, porty a protokoly lze přidávat a konfigurovat na obrazovce pravidel QoS. Sledování provozu Klepnutím na kartu Traffic Monitor (Monitor provozu) zobrazíte aktuální nebo historické informace o šířce pásma vašeho připojení k Internetu, pevného připojení a bezdrátového připojení. 32 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

33 Používání aplikace USB Nabídka aplikací USB zobrazuje několik možností včetně AiDisk, Servers Center (Centrum serverů) a Network Printer Server (Síťový tiskový server). Používání AiDisk ke sdílení souborů AiDisk umožňuje sdílet soubory na disku USB prostřednictvím Internetu. Před použitím disku AiDisk připojte paměťové zařízení USB, například pevný disk USB nebo disk USB flash, k portu USB 2.0 na zadním panelu bezdrátového směrovače. Paměťové zařízení USB musí být správně naformátováno a rozděleno na oddíly. Informace o formátu disku, velikosti souboru nebo oddílu viz Plug-n-Share Disk Support List (Seznam podporovaných disků Plug-n-Share) na adrese Aby se zabránilo ztrátě dat nebo poškození paměťového zařízení USB, vždy bezpečně odeberte zařízení USB podle pokynů na stránce 26. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 33

34 Pokyny pro používání AiDisk: 1. Klepněte na položku USB application (Aplikace USB) na levém navigačním panelu a klepněte na ikonu AiDisk. 2. Na obrazovce Welcome to AiDisk wizard (Vítá vás Průvodce AiDisk) klepněte na Go (Pokračovat). 3. Přidělte přístupová práva paměťovému zařízení USB. Výběrem neomezených přístupových práv, omezených přístupových práv a přístupu správce definujte oprávnění pro čtení souborů uložených v paměťovém zařízení USB. Klepněte na tlačítko Next (Další). 34 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

35 4. Chcete-li nastavit název domény prostřednictvím služby ASUS DDNS, vyberte možnost I will use the service and accept Terms of service (Budu používat službu a souhlasím s podmínkami služby) a zadejte upřednostňovaný název vaší domény. Název vaší domény bude mít formát xxx.asuscomm. com, kde xxx je váš název hostitele. 5. Po dokončení klepněte na tlačítko Next (Další). 6. Klepněte na Finish (Dokončit). 7. Chcete-li přistupovat k paměťovému zařízení USB prostřednictvím protokolu FTP z klienta v síti, spusťte webový prohlížeč nebo klienta FTP jiného výrobce a zadejte odkaz ftp (ftp://<název domény>), který jste předtím vytvořili. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 35

36 Používání služby Servers Center (Centrum serverů) Tento bezdrátový směrovač umožňuje multimediálním zařízením UPnP (Universal Plug and Play), jako například PS3 a XBox 360, přistupovat k multimediálním souborům z disku USB připojeném k bezdrátovému směrovači. Konfigurace funkce Servers Center (Serverové centrum) umožňuje zařízením UPnP přistupovat k multimediálním souborům z disku USB připojeného k bezdrátovému směrovači. Aby bylo možné používat funkci serveru médií UPnP, nainstalujte bezdrátovou kartu do zařízení UPnP. Pokyny pro konfiguraci bezdrátového směrovače jako serverového centra pro zařízení UPnP: 1. Klepněte na položku USB application (Aplikace USB) na levém navigačním panelu a klepněte na Servers Center (Serverové centrum). 2. Posunutím přepínače Enabled DLNA media server (Povolit mediální server DLNA) do polohy ON (ZAPNUTO) budou multimédia vysílána prostřednictvím DLNA. Posunutím přepínače Enabled itunes server (Povolit server itunes) do polohy ON (ZAPNUTO) budou multimédia vysílána prostřednictvím itunes. 36 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

37 Používání služby sdílení místa v síti (Samba) Funkce Network Place (Samba) Share (Sdílení místa v síti (Samba)) umožňuje klientům s operačním systémem Mac OSX, Windows a Linux přistupovat k souborům na paměťovém zařízení USB. Pokyny pro používání sdílení Samba: 1. Klepněte na položku USB application (Aplikace USB) na levém navigačním panelu a klepněte na Servers Center (Serverové centrum). 2. Klepněte na kartu Network place (Samba) Share (Sdílení místa v síti (Samba)). 3. Klepněte na Enable Share (Povolit sdílení) a Share with account (Sdílet prostřednictvím účtu). 4. Klepnutím na tlačítko Add (Přidat) vytvořte uživatelské účty pro uživatele, kteří budou přistupovat k paměťovému zařízení USB prostřednictvím serveru Samba. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 37

38 5. Přiřaďte název uživatelskému účtu a zadejte heslo. Klepněte na Add (Přidat). 6. Pomocí tlačítek Modify (Upravit) a Delete (Odstranit) upravte heslo nebo odeberte uživatelský účet. 7. Vyberte uživatele a přiřaďte typ přístupových práv k souborům nebo složkám v paměťovém zařízení: R/W: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pro čtení/ zápis ke specifickému souboru/složce. R: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro čtení ke specifickému souboru/složce. No: Tyto možnost vyberte, pokud nechcete sdílet specifický soubor/složku. 8. Klepněte na Apply (Použít). 38 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

39 Používání služby sdílení FTP Bezdrátový směrovač ASUS může nakonfigurovat připojené paměťové zařízení USB jako server FTP. Pokyny pro konfiguraci služby sdílení FTP: 1. Nakonfigurujte sdílení souborů podle kroků v části Používání AiDisk ke sdílení souborů na stránce Povolte službu DDNS pro přístup k serveru FTP: a. Klepněte na položku WAN na levém navigačním panelu a potom klepněte na kartu DDNS. b. V poli Enable the DDNS Client? (Povolit klienta DDNS?) zaškrtněte možnost Yes (Ano). c. Vybere váš server DDNS ze seznamu. d. Zadejte název hostitele. e. Klepněte na Apply (Použít). Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 39

40 3. Klepněte na položku USB application (Aplikace USB) na levém navigačním panelu a klepněte na Servers Center (Serverové centrum). 4. Klepněte na kartu FTP Share (Sdílení FTP). 5. Klepněte na Enable FTP (Povolit FTP) a Share with account (Sdílet prostřednictvím účtu). 6. Klepnutím na tlačítko Add (Přidat) vytvořte účty pro uživatele, kteří budou přistupovat k paměťovému zařízení USB prostřednictvím serveru FTP. Přiřaďte název uživatelskému účtu a zadejte heslo. Klepněte na Add (Přidat). 7. Pomocí tlačítek Modify (Upravit) a Delete (Odstranit) upravte heslo nebo odeberte uživatelský účet. 40 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

41 8. Vyberte typ přístupových práv pro paměťové zařízení: R/W: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pro čtení/ zápis ke specifické souborů/složek. W: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro zápis ke specifické souborů/složek. R: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro čtení ke specifické souborů/složek. Ne: Tyto možnost vyberte, pokud nechcete sdílet specifickou souborů/složek. 9. Klepnutím na tlačítko Apply (Použít) vejdou změny v platnost. 10. Chcete-li přejít na server FTP, zadejte odkaz na server FTP ftp://<název hostitele>.asuscomm.com a vaše uživatelské jméno a heslo do webového prohlížeče nebo nástroje FTP jiného výrobce. Po vyzvání zadejte uživatelské jméno a heslo k účtu, která jste nakonfigurovali v Kroku 6. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 41

42 Používání různých nastavení Různá nastavení umožňují konfigurovat další nastavení pro disk USB, včetně maximálního počtu přihlášených uživatelů, názvu zařízení, pracovní skupiny a jazyka na serveru FTP. Pokyny pro konfiguraci dalších nastavení zařízení USB: 1. Klepněte na položku USB application (Aplikace USB) na levém navigačním panelu a klepněte na Servers Center (Serverové centrum). 2. Klepněte na kartu Miscellaneous setting (Různá nastavení). 3. Podle potřeby zadejte nebo změňte nastavení. 3. Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít). 42 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

43 Konfigurování upřesňujících nastavení Konfigurování serveru DHCP Povolením funkce DHCP Server (Server DHCP) v bezdrátovém směrovači budou vaši síťoví klienti moci získávat adresy IP automaticky od bezdrátového směrovače. Pokyny pro konfiguraci serveru DHCP: 1. Klepněte na položku LAN na levém navigačním panelu. 2. Klepněte na kartu DHCP Server (Server DHCP). 3. V poli Enable the DHCP Server? (Povolit server DHCP?) zaškrtněte možnost Yes (Ano). 4. Do pole IP Pool Starting Address (Počáteční adresa fondu IP) zadejte počáteční adresu IP. 5. Do pole IP Pool Ending Address (Koncová adresa fondu IP) zadejte koncovou adresu IP. Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 43

44 6. Do pole Lease Time (Doba zapůjčení) zadejte čas v sekundách, po jehož uplynutí vyprší platnost přiřazené adresy IP. Po vypršení tohoto časového limitu server DHCP přiřadí novou adresu IP. Společnost ASUS doporučuje při určování rozsahu adres IP používat formát adresy IP xxx (kde xxx může být libovolné číslo mezi 2 a 254). Počáteční adresa IP rozsahu nesmí být větší, než koncová adresa IP rozsahu. Upgradování firmwaru Stáhněte nejaktuálnější firmware z webu společnosti ASUS na adrese Pokyny pro upgradování firmwaru: 1. Klepněte na Advanced Setting (Upřesňující nastavení) v navigační nabídce na levé straně obrazovky. 2. Klepněte na kartu Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru). 3. V poli New Firmware File (Soubor nového firmwaru) klepnutím na Browse (Procházet) vyhledejte nový firmware v počítači. 4. Klepněte na Upload (Odeslat). Dojde-li při procesu upgradování k chybě, bezdrátový směrovač přejde automaticky do nouzového nebo chybového režimu a indikátor LED napájení na předním panelu pomalu bliká. Chcete-li systém obnovit, použijte nástroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru). Další podrobnosti o tomto nástroji viz část Firmware Restoration (Obnova firmwaru). 44 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

45 Obnovení/uložení/odeslání nastavení Pokyny pro obnovení/uložení/odeslání nastavení: 1. Klepněte na Advanced Setting (Upřesňující nastavení) v navigační nabídce na levé straně obrazovky. 2. V nabídce Administration (Správa) klepněte na Restore/Save/ Upload Setting (Nastavení obnovení/ukládání/odesílání). 3. Vyberte úlohy, které chcete provést: Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení, klepněte na Restore (Obnovit) a potom klepněte na tlačítko OK v potvrzovací zprávě. Chcete-li uložit aktuální nastavení systému, klepněte na tlačítko Save (Uložit), přejděte na složku, do které chcete soubor uložit, a klepněte na tlačítko Save (Uložit). Chcete-li obnovit předchozí systémová nastavení, klepnutím na Browse (Procházet) vyhledejte systémový soubor, který chcete obnovit, a potom klepněte na Upload (Odeslat). Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 45

46 Instalace síťové tiskárny Pomocí nástroje Network Printer Setup (Instalace síťové tiskárny) nainstalujte tiskárnu USB do bezdrátového směrovače a povolte síťovým klientům přístup k této tiskárně USB. Chcete-li ověřit, zda je vaše tiskárna USB kompatibilní s vaším bezdrátovým směrovačem ASUS, viz seznam podporovaných disků Plug-n-Share na adrese printersupport Funkce tiskového serveru bezdrátového směrovače není podporována v operačním systému Windows Pokyny pro instalaci tiskárny USB: 1. Klepněte na položku USB application (Aplikace USB) na levém navigačním panelu a potom klepněte na Network Printer Server (Síťový tiskový server). 2. Klepnutím na Download Now! (Stáhnout!) v režimu sdílení tiskárny ASUS EZ stáhněte nástroj síťové tiskárny. 3. Dekomprimujte stažený soubor a klepnutím na ikonu Printer (Tiskárna) spusťte instalační program síťové tiskárny. 46 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

47 4. Nastavte heslo podle zobrazených pokynů a potom klepněte na tlačítko Next (Další). 5. Počkejte několik minut na dokončení počáteční instalace. Klepněte na tlačítko Next (Další). 6. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit). Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) RT-N14U 47

48 7. Podle pokynů operačního sytému Windows nainstalujte ovladač tiskárny. 8. Po dokončení instalace ovladače tiskárny mohou síťoví klienti používat tiskárnu. 48 RT-N14U Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI)

49 4 Používání nástrojů Vyhledání zařízení Device Discovery (Vyhledání zařízení) je nástroj ASUS WLAN, který rozpoznává bezdrátový směrovač ASUS a umožňuje jej nakonfigurovat. Pokyny pro spuštění nástroje Device Discovery (Vyhledání zařízení): Na pracovní ploše počítače klepněte na Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Utility (Bezdrátový směrovač RT-N14U ) > Device Discovery (Vyhledání zařízení). Když nastavíte směrovač na režim přístupového bodu, je třeba použít funkci Device Discovery (Vyhledání zařízení) pro získání adresy IP směrovače. Kapitola 4: Používání nástrojů RT-N14U 49

50 Obnova firmwaru Funkce Firmware Restoration (Obnova firmwaru) se používá na bezdrátovém směrovači ASUS, který selhal během aktualizace firmwaru. Znovu načte určený firmware. Tento proces trvá přibližně tři až čtyři minuty. Před použitím nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru) spusťte záchranný režim. Pokyny pro spuštění záchranného režimu a použití nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru): 1. Odpojte bezdrátový směrovač od zdroje napájení. 2. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na zadním panelu a zároveň znovu připojte bezdrátový směrovač ke zdroji napájení. Resetovací tlačítko uvolněte, když indikátor LED napájení na předním panelu začne pomalu blikat, což znamená, že se bezdrátový směrovač nachází v záchranném režimu. 3. Použijte následující k nakonfigurování nastavení TCP/IP: Adresa IP: x Maska podsítě: Na pracovní ploše počítače klepněte na Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Utility RT-N66U Wireless Router (ASUS nástroj RT-N14U bezdrátový směrovač) > Firmware Restoration (Obnova firmwaru). 50 RT-N14U Kapitola 4: Používání nástrojů

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Uživatelská příručka DSL-AC68U. Dvoupásmový 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL modem-směrovač

Uživatelská příručka DSL-AC68U. Dvoupásmový 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL modem-směrovač Uživatelská příručka DSL-AC68U Dvoupásmový 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL modem-směrovač CZ8891 První edice Leden 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka Řada RT-N12 Superspeed bezdrátový N směrovač CZ7901 První vydání Prosinec 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač

Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač Uživatelská příručka DSL-N12U 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač CZ7218 Druhé vydání Březen 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

DSL-N12E Bezdrátový směrovač 11n

DSL-N12E Bezdrátový směrovač 11n DSL-N12E Bezdrátový směrovač 11n Uživatelská příručka CZ6767 První vydání Leden 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N10E http://cs.yourpdfguides.com/dref/4310177

Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N10E http://cs.yourpdfguides.com/dref/4310177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI Uživatelská příručka CZ6072 První vydání Listopad 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Uživatelská příručka RT-AC3200. Bezdrátový-AC 3200 třípásmový gigabitový směrovač. LED WiFi USB 3.0

Uživatelská příručka RT-AC3200. Bezdrátový-AC 3200 třípásmový gigabitový směrovač. LED WiFi USB 3.0 Uživatelská příručka RT-AC3200 Bezdrátový-AC 3200 třípásmový gigabitový směrovač LED WiFi USB 3.0 CZ9670 První edice Leden 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ASUS bezdrátový EZ N směrovač 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Uživatelská příručka CZ4941 Manual.indd...1 009.7.8...10:15:9.AM CZ4941 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer

Více

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka PCE-N53 Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka CZ7147 / Únor 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací

BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací 09-2013 / v1.1 Obsah balení Než začnete používat toto zařízení zkontrolujte, prosím, zdali něco v balení nechybí. Pokud něco chybí, obraťte se na svého

Více

CV-7428nS Quick Installation Guide

CV-7428nS Quick Installation Guide CV-7428nS Quick Installation Guide 09-2012 / v1.0 1 Začínáme Předtím, než začnete tento bezdrátový bridge používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak stalo, obraťte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HMP5000 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Upozornění na ochrannou známku 5 Čeština 2 Zapojení a ovládání 7 3 Ovládání a přehrávání 12 4

Více

Uživatelská příručka. pro NAS. Ver.1.0.0.0909. (For ADM 2.0)

Uživatelská příručka. pro NAS. Ver.1.0.0.0909. (For ADM 2.0) Uživatelská příručka pro NAS Ver.1.0.0.0909 (For ADM 2.0) Table of Contents ASUSTOR NAS User Guide 1. Seznámení... 5 2. Předinstalované aplikace... 6 2.1. Nastavení... 6 2.1.1. Obecné... 6 2.1.2. Síť...

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

RX3041 V2. Uživatelská příručka

RX3041 V2. Uživatelská příručka RX3041 V2 Uživatelská příručka CZ5315 První vydání V1 Janeiro 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka

Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Přehled příslušenství...4 Přehled ikon...5 Základní postupy...7 Nabíjení baterie...7 Paměťová karta...7 Zapnutí a vypnutí...7 Zapnutí displeje...8

Více

Uţivatelský manuál. Wireless 11n Router (1T2R & 2T2R)

Uţivatelský manuál. Wireless 11n Router (1T2R & 2T2R) Uţivatelský manuál Wireless 11n Router (1T2R & 2T2R) Dovozce a servisní středisko : Tomorrow systems s.r.o., K Zadní Kopanině 182, Praha 5, 155 00 www.wodaplug.com, info@tomorrows.cz, +420 257 960 350

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka CZ8680 První edice Říjen 2013 Notebook E-příručka Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána,

Více

WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka

WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka WD ShareSpace Síťový úložný systém Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě. Nečistěte tekutými

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Uživatelská příručka. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Uživatelská příručka Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení dálkového ovládání Bluetooth...5 Zapnutí a vypnutí

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco

Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco Monitor LCD Uživatelská přír učka V2200 Eco V2400 Eco Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky. My Book. World Edition. Uživatelská Příručka

Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky. My Book. World Edition. Uživatelská Příručka My Book World Edition Uživatelská Příručka Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení

Více