DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ,"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 7. DUBNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 14. DUBNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Otrokáfiství v zemích EU - str. 2 V straïné stávky kovákû v SRN - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Jak uzavírat nájemní smlouvy (I.) 14 Když politik řekne na správném místě správná slova, tak i povodeň se změní ve vláhu pro růst preferencí OS KOVO POMŮŽE ČLENŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Odborový svaz KOVO v reakci na rozsáhlé povodně, které nyní opět zasáhly Českou republiku, operativně rozhodl o poskytnutí přímé finanční podpory těm členům OS KOVO, kteří byli postiženi. OS KOVO má zkušenosti z povodní v letech 1997, 1998 a 2002, kdy poskytl na podporách svým členů společně se zdroji odborových organizací OS KOVO v jednotlivých podnicích souhrnnou částku až 100 milión korun! Podpora je zaměřena na pomoc těm, kteří musí řešit existenční otázky, tj. poškození nebo zničení domu, či bytu. Částky se dle charakteru poškození budou pohybovat od až do Kč. Tímto však naše pomoc členům OS KOVO postiženým povodní nekončí. Z minulých povodní již víme, že naši členové potřebují i pomoc při odklízení následků povodně. Rozhodli jsme proto zřídit na našich veřejných internetových stránkách (www.oskovo.cz) samostatný odkaz Povodně. Zde bychom chtěli soustředit nabídky na pomoc pro všechny potřebné členy a základní organizace, tak aby si mohli sami vybírat dle potřeby. Podle zkušeností z minulých povodní bude hlavně potřeba: čisticí prostředky, ochranné prostředky (rukavice), nářadí (lopaty, košťata atp.), vysoušeče vlhkosti, pokud voda dlouho neodteče, i balená pitná voda a možná i samotná pomoc lidí. VPraze dne 3. dubna 2006 JAROMÍR ENDLICHER, předseda povodňové komise OS KOVO Premiér J. Paroubek (za řečnickým pultem) na sjezdu ČMKOS 7. dubna popřál odborářům takovou vládu, která by byla v zájmu pracujících (v popředí kovácká delegace) DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ, vyzval sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů Ekonomický růst není sám o sobě to nejdůležitější, musí se totiž projevit v peněženkách občanů, jinak nemá smysl, ujistil delegáty sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů předseda vlády Jiří Paroubek. Budu podporovat růst minimální mzdy, systém kolektivního vyjednávání - především prostřednictvím rozšiřování vyšších kolektivních smluv, a zvláště včasné schválení zákoníku práce ještě do voleb, prohlásil na sjezdu největší odborové centrály, konaném v Praze 7. a 8. dubna. Slovensko je glorifikováno a vyzdvihováno za náš vzor, my však touto cestou nepůjdeme, alespoň ne do té doby, dokud budu ministerským předsedou. Nenecháme se zlákat jednoduchými řešeními. Slovensko má dvojnásobně vyšší nezaměstnanost než Česká republika a dlouhodobě nezaměstnaných je tam nejvíce z celé Evropské unie, konstatoval J. Paroubek, který ještě odborářům popřál pevné nervy, dobrou náladu a takovou vládu, která by pracovala v zájmu pracujících. Lze sloučit ekonomickou efektivitu a sociální solidaritu, ujistil přítomné eurokomisař Vladimír Špidla. Sociální dimenze vždy představovala nedílnou součást evropské politiky. Bez ní by Evropská unie nemohla existovat, prohlásil. O vývoji na Slovensku informoval prezident Konfederace odborových svazů Slovenské republiky Ivan Saktor. První útok udělala naše pravicová vláda na odbory. Změnila zákoník práce směrem k absolutní liberalizaci a pokusila se dostat odbory ven z podniků. Byl zrušen celý stávající sociální systém. Rovná daň způsobila velkou nerovnost. Lidé jsou zaměstnáváni za žebrácké mzdy. Odbory mají těžké ztráty v členské základně. Nejen na Slovensku, ale v celé Evropě probíhá pokus o novou liberální pravicovou revoluci, varoval. Evropskou unii, která se pod hesly konkurenceschopnosti bude stávat jen zónou byznysu abude oslabovat a rušit sociální standardy, nepodporujeme a nechceme, podtrhl předseda ČMKOS Milan Štěch. Na návrh místopředsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila sjezd vyzval ke včasnému schválení nového zákoníku práce. Z iniciativy předsedy Odborového svazu KOVO Josefa Středuly sjezd vyjádřil podporu protestním akcím ve Francii a na Slovensku. Dále projevil uznání a poděkování všem, kteří se podílejí na záchraně životů a majetků při povodních, a také nesouhlas s dalším prodloužením odchodu do důchodu. Konečně sjezd vyzval, aby lidé šli k volbám a zamysleli se nad programy jednotlivých politických stran. Experimenty by znamenaly neúměrné riziko avdůsledcích i snížení životní úrovně občanů. Dejte hlas těm, kteří nezpochybňují práva zaměstnanců a odborů, ale usilují o vyšší životní úroveň lidí, prohlásil sjezd ČMKOS. (Poznámka redakce: do prodloužené uzávěrky nebyly ještě známy výsledky voleb do vedení ČMKOS. Informace přineseme v příštím čísle.) Text a snímek (ben) 1

2 KOVÁK číslo dubna 2006 SENÁT ODMÍTL ZÁKON O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ Zákon o BOZP směřuje do vzduchoprázdna Poté, co senátoři odmítli zákoník práce ( jak Kovák minule informoval), obdobně, ne-li hůře, naložili i se dvěma doprovodnými zákony, které procházejí legislativním procesem souběžně - se zákonem o úrazovém pojištění (schváleném poslanci ) a zákonem o BOZP (schváleném poslanci 8. 2.). Co se tedy v Senátu Parlamentu ČR stalo a co z toho dál plyne? Hned po neschválení návrhu zákoníku práce byla na 10. schůzi Senátu zamítnuta i předloha zákona o úrazovém pojištění. V obou případech plénum vyslyšelo nedoporučující stanoviska příslušných senátních výborů a tento výsledek hlasování se předpokládal. O třetím jmenovaném návrhu zákona - zkráceně zvaném o BOZP - se však poněkud překvapivě vůbec nehlasovalo, jelikož se do pléna oproti původnímu plánu vůbec nedostal. Senátní výbory (pro sociální politiku a zdravotnictví; pro hospodářství, zemědělství a dopravu) sice již plénu doporučily zákon o BOZP nepřijmout, jenže dále schvalovací proces, a to bez oficiálního vysvětlení, v Senátu nepokročil. Nicméně lhůta pro jednání v Senátu končí dnem Všeobecně se očekává, že hlasování dopadne stejně jako u předchozích dvou zákonů, tedy negativně, a že také návrh zákona o BOZP poputuje zpátky do Poslanecké sněmovny. V tomto případě však hrozí, že se legislativní mašinérie zadrhne. I když Sněmovna Senát přehlasuje, v případě, že následně zákon o BOZP nepodepíše prezident, nové (třetí) hlasování Poslanecké sněmovny by se již nestihlo do červnových parlamentních voleb. Tím by se tento zákon octl ve vzduchoprázdnu. Bylo by to nešťastné už proto, že všechny tři zákony jsou na sebe vzájemně navázané. O čem je zákon o úrazovém pojištění? Kovák informovala specialistka právního odboru OS KOVO ing. Marcela Hříbalová: Zákon o úrazovém pojištění obsahuje zcela novou úpravu odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání s účinností od Názor odborů na tuto zcela novou právní úpravu se vyvíjel. Zpočátku dávaly jednoznačně přednost vzniku úrazové pojišťovny, která by byla spravována na tripartitním základě. Vládní návrh zákona však obsahoval zákonné úrazové pojištění, které bude provádět stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ta dosud provádí nemocenské a důchodové pojištění). Navíc pro zaměstnance nevýhodněji než stávající právní úprava obsažená v zákoníku práce upravoval například úrazovou rentu. Nakonec se objevilo jiné nebezpečí. Do hry se dostal i zcela jiný návrh, podle něhož by úrazové pojištění bylo prováděno všemi pojišťovnami, které by toho byly schopné. Tento nápad jsou dosud schopni podporovat někteří pravicoví zákonodárci. Proto odbory zaujaly vstřícnější postoj k vládnímu návrhu zákona. O čem je zákon o BOZP? Kováku poskytl informace specialista pro BOZP a životní prostředí Milan Těšínský: Legislativním záměrem vlády byl samostatný zákon o BOZP, v němž by byla soustředěna všechna ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která dnes obsahuje stávající zákoník práce. Tento záměr se podařilo naplnit jen zčásti, jelikož některé paragrafy se sice podařilo upravit v novém zákoně, ale jiné zůstaly v zákoníku práce. Zákon o BOZP je díky tomu jakousi nadstavbou, zakotvuje totiž tzv. další požadavky, zatímco v zákoníku práce jsou zachována klíčová ustanovení. Jak zákon o BOZP, tak zákoník práce by měly v případě, že úspěšně projdou legislativním procesem, nabýt účinnosti od Z věcného hlediska zákon o BOZP nepřináší žádné významné novinky, snad jen v oblasti stavebnictví. Důležitou změnou je vyřešení odborné způsobilosti, tedy kvalifikace, bezpečnostních techniků pracujících v závo- REDAKČNÍ ANKETA: Jaké jsou podnikové kolektivní smlouvy 2006? (VI.) Redakce Kovák položila několika předsedkyním a předsedům základních organizací OS KOVO ze všech krajů čtyři anketní otázky týkající se úrovně jejich podnikové kolektivní smlouvy na rok Nejprve v několika pokračováních otiskujeme odpovědi těch, kdo kolektivní vyjednávání završili do konce února 2006, dodatečně - na závěr seriálu - přineseme odpovědi také od těch respondentů, kteří kolektivní vyjednávání ukončí v průběhu, či na konci března a poté jsou ochotni se do ankety zapojit. Anketní otázky 1. Kolik činí (průměrné) procento nárůstu mezd zaměstnanců a co zahrnuje? 2. Co pokládáte za největší klad(y) letošní kolektivní smlouvy - oproti loňsku, či předchozím rokům? Její úroveň je v tomto srovnání lepší - stejná - horší? 3. Jak dlouho a v kolika kolech kolektivní vyjednávání probíhalo? Kdy byla uzavřena dohoda, nebo kdy došlo k podpisu kolektivní smlouvy (datum)? 4. Jak byste stručně zhodnotil(a) délku a průběh jednání se zaměstnavatelem? Peguform Bohemia, k. s., Liberec (nový název Cadence Innovation není dosud zapsán v obchodním rejstříku) 1. Dohodnutý růst mezd v průběhu roku 2006 je 5 % a jeho realizace proběhne ve dvou etapách: k a Pokud by inflace překročila 5%, bude zahájeno nové jednání. Zároveň bylo dohodnuto zvýšení všech tarifů o 1000 Kč na úkor osobního hodnocení (tento přesun neznamená zvýšení mzdy, ale přesun významné částky do zaručené části mzdy). 2. Úroveň kolektivní smlouvy je srovnatelná dech. Odbory neměly k návrhu zákona o BOZP žádné vážné výhrady a podporují ho tak jako nový zákoník práce. JANA BENEŠOVÁ Poznámka autorky: Zákon o BOZP se nezkráceně nazývá - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Poznámka redakce: Podrobnosti o obsahu obou návrhů zákonů přineseme příště. OTROKÁŘSTVÍ V ZEMÍCH EU Toto nařčení vyslovil ústy mluvčího Hájka prezident Klaus při zdůvodnění svého veta novele zákona o nemocenském pojištění. Princip úhrady nemocenských dávek prvních čtrnáct dní přímo zaměstnavatelem (při snížení sazby pojistného) podle prezidenta ČR zavádí prý vůči zaměstnancům otrokářský systém. Prezidentu Klausovi patrně uniklo, že takový systém - i po mnohem více týdnů - je uplatňován ve většině starých zemí EU. V Německu je to například šest týdnů, kdy zaměstnavatel zpravidla platí nemocenské dávky ve výši sta procent mzdy, a od svých německých kolegů jsem nikdy neslyšel o otrokářství z tohoto důvodu. Je pravdou, že každý systém je zneužitelný, v případě zaměstnanců tomu čelí zákoník práce. Taková ochrana zaměstnanců by ale přišla vniveč, pokud by se zákonodárcům ODS (jejímž je V. Klaus čestným předsedou) podařilo někdy prosadit právě jimi navrhované změny pracovní legislativy. Výpověď bez uvedení důvodů, jejíž francouzská verze, vzbuzující ve své zemi masový odpor, je jen slabým odvarem představ české pravice, znovuzavedení švarcsystému a tzv. řetězení pracovních smluv na dobu určitou - to jsou nápady, proti kterým by se měl prezident Klaus postavit, pokud myslí vážně obavy z vydírání zaměstnanců. Svým současným vyjádřením vlastně urazil řadu kolegů v čele států EU. Jak jsem několik evropských politiků poznal, staví se naštěstí k podobným urážkám shovívavě. Stejně je ale škoda, že prezident ČR se svým vyjádřením nepočkal jeden nebo dva dny. Mohl to svést na apríla. Ing. JAN UHLÍŘ s loňskou, za úspěch považuji sjednání zvýšeného odstupného při rušení místa na principu seniority (15 let a více ve firmě) a výrazné podpory rekreace dětí zaměstnanců ve vlastním rekreačním zařízení. Také mzdové vyjednávání nebylo jednoduché, neboť v letošním roce dojde ke snížení obratu firmy v důsledku ukončení výroby několika zakázek, tudíž dohodnutý růst je na hranici možného a lze jej považovat za úspěch našich vyjednavačů. 3. Kolektivní vyjednávání probíhalo od října 2005 a mělo 3 oficiální kola. K dílčím problémům se sociální partneři scházeli neoficiálně a KS byla podepsána Délka vyjednávání byla standardní, vyjednávání korektní a konstruktivní. PETR MENDL, předseda ZO OS KOVO Peguform Bohemia Jäkl Karviná, a. s. Vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2006 bylo zahájeno návrhem odborové organizace a mělo 7 kol. Ukončeno bylo (Pokračování na str. 3) 2

3 FALEŠNÝ OBRAZ NĚMECKA? IG Metall uskutečnil masové výstražné stávky Poté, co Svaz podnikatelů ve strojírenství (Gesamtmetall) opakovaně odmítl v dosavadních tarifních vyjednáváních požadavek Odborového svazu pracovníků v kovo- a elektroprůmyslu (IG Metall) na zvýšení mezd o pět procent pro 3,4 miliónu kováků a trval neústupně na maximálním růstu o 1,2 procenta, uskutečnili kováci po vypršení tzv. míru od 27. března řadu výstražných stávek. Jak uvedl 3. dubna list Frankfurter Allgemeine Zeitung, stávek se zúčastnilo více než členů IG Metallu. Již v noci na 30. března kováků nenastoupilo ve zhruba 300 továrnách do nočních směn. V Severním Porýní-Vestfálsku stávkovalo kolem , v automobilce Ford v Kolíně nad Rýnem asi zaměstnanců. Přibližně 800 z celkem 2300 pracovníků továrny BMW v Lipsku zastavilo 27. března ráno na hodinu práci a píšťalkami a transparenty demonstrovali za mzdové požadavky. První možný kompromis se objevil díky iniciativě IG Metallu v Dolnosasku, kde tamní vedení kováků projevilo ochotu souhlasit se zvýšením mezd v podniku na přesnou měřicí techniku Mahr v Göttingenu o 3,5 procenta. Odborový svaz tímto kompromisním návrhem vzal v úvahu finanční možnosti menších a středních podniků, jako je Mahr K podpisu došlo Atmosféra vyjednávání byla poklidná, řekl bych konstruktivní a korektní, i když jeden zlomový okamžik nastal a byl velmi deprimující a vyčerpávající. Hrozilo totiž to, že se vyjednávání zastaví a bude (snad) pokračovat až po Novém roce. Šlo o to, snížit fondy vedoucích a odborných ředitelů a tyto prostředky nalít do mezd, což se nakonec podařilo a s vyjednáváním KOVÁK číslo dubna 2006 Přes argumenty Gesamtmetallu o neúnosnosti růstu mezd o pět procent, Svaz německých výrobců strojů a zařízení (VDMA) přiznal již letos v únoru vzestup zakázek v druhém letošním měsíci o devět procent ve srovnání se stejným údobím roku List FAZ 30. března uvedl, že únor byl již čtvrtým po sobě jdoucím měsícem s vysokými přírůstky obratu ve strojírenství. Právě v souvislosti s těmito pozitivními čísly vyzval předseda IG Metallu Jürgen Peters na shromáždění 3000 pracovníků Forda v sárském městě Saarlouis zaměstnavatele, aby už konečně přestali hrát divadýlko a přijali návrh kováků. Nechceme stávkovat, chceme konečnou dohodu o tarifech, prohlásil Peters. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2006 NA JIŽNÍ MORAVĚ Na jižní Moravě je v působnosti OS KOVO k podepsáno z 97 možných celkem 49 podnikových kolektivních smluv pro rok V současnosti ještě probíhá kolektivní vyjednávání v 18 případech a předpokládáme, že část smluv bude podepsána v těchto dnech a zbytek nejpozději do pololetí. V dalších dvou případech se jednání komplikují anelze vyloučit účast zprostředkovatele. Celkově se tedy očekává podpis kolektivních smluv asi ze 71 procent. REDAKČNÍ ANKETA (Dokončení ze str. 2) Tradičními konfliktními oblastmi jsou především: sjednávání mzdového vývoje a jeho diferenciace, struktura průměrné mzdy, výše příplatků, ukazatelé mzdové stimulace včetně odměny za využití časového fondu pracovní doby, sjednávání některých pracovněprávních nároků, tj. především rozsahu dovolené nad rámec zákoníku práce, a poskytování aktuálních ekonomických informací včetně očekávaného meziročního vývoje produktivity práce. Jednání jsou sice většinou korektní, ovšem v řadě případů zaměstnavatel odmítá akceptovat předložené návrhy ve mzdové oblasti, ačkoliv očekávaná produktivita práce a celková ekonomická situace dané společnosti se - vlivem konjunktury v celém národním hospodářství - zlepšují. Při kolektivním vyjednávání je proto oproti minulým rokům novinkou rostoucí počet případů, kdy zaměstnavatelé při zvyšování výroby a růstu produktivity práce požadují zrušení pátého týdne dovolené, tj. dovolené nad rámec zákoníku práce, a prodlužují pracovní dobu ze 7,5 hodiny na 8 hodin, přičemž nehodlají akceptovat žádné návrhy mzdové kompenzace tohoto opatření. Obdobně zaměstnavatelé odmítají i mzdovou kompenzaci při jednání o zavedení - stávajícím zákoníkem práce nepovoleném - kontu pracovní doby. V případě úkolových mezd a existujícím softwarovém řízení výroby včetně mzdového účetnictví nemá vedení společnosti často ani představu, jakým způsobem zajistí u zaměstnanců vedení účtu pracovní doby a účtu mzdy. Sjednané průměrné procento nominálního růstu jako takovým jsem vcelku spokojený. Nárůst vprůměru 5 % ale u nižších příjmových skupin bude určitě vyšší vzhledem ke konstrukci nárůstu. Nejdříve se ke každému tarifu přičetla částka 200 Kč, pak nárůst tarifů o 3,16 % a teprve potom výpočet prémií ve stejných procentech jako vloni (ale samozřejmě s vyšší absolutní částkou). Zvedl se příplatek za práci v noci ze 13 na 14 Kč a za práci o sobotách a nedělích (po šesti letech stagnace) z 19,20 na 24 Kč/hod. Zůstává i dotovaná strava zaměstnanců, 1 týden dovolené navíc, rekondiční pobyty apod. Nedá se říct, která kolektivní smlouva je lepší, zda loňská, nebo letošní. Určitě není nová smlouva horší Předseda Gesamtmetallu Martin Kannegiesser demagogicky litoval, že kováci okamžitě po vypršení termínu míru zahájili stávkové akce, které již po dlouhé týdny dopředu připravovali. Podle jeho názoru to vytváří falešný obraz Německa a neposunuje tarifní vyjednávání ani o píď vpřed. K udržení zaměstnanosti v Německu je dle jeho slov zapotřebí umírněné politiky a více prostoru pro vyjednávání na úrovni podniků. IGM doposud všechny naše apely ignoroval, postěžoval si šéf Gesamtmetallu v listu FAZ 30. března. Jednotu kováckých řad by mohl narušit Křesťanský odborový svaz (CGM), který Spolkový pracovní soud 28. března uznal za samostatnou organizaci. Předseda CGM Reinhardt Schiller dal okamžitě najevo své potěšení z uznání CGM a přímo prohlásil, že... IG Metall se již nebude moci odvolávat na svůj odborářský monopol. Tiskový mluvčí IG Metallu Georgios Arwanitidis upozornil, že CGM je v praxi bezmocnou organizací, neboť pro malý počet členů (98 000) nemá sílu vyjednávat rovnocenně se zaměstnavateli a v případě nutnosti bojovat za prosazení požadavků. Již čtvrté kolo vyjednávání o tarifní smlouvě bylo stanoveno na 6. dubna, ale jeho výsledky nebyly v den uzávěrky tohoto čísla Kováku známy. JAN HÁLA průměrné mzdy ve 49 dosud uzavřených podnikových kolektivních smlouvách na jižní Moravě činí 3,62 % (v rozpětí 0-10 %), příplatky nad rozsah příslušných zákonných ustanovení jsou v jednotlivých smlouvách dojednány v individuální výši: za sobotu a neděli do výše 50 % z průměrného hodinového výdělku, za práci v noci do výše 15 Kč/hod., za odpolední práci do výše 6 Kč/hod. Jak lze obecně hodnotit průběh kolektivního vyjednávání na rok 2006 na jižní Moravě? Jednání byla náročná, v průměru o 2 až 3 kolech. Zaměstnavatelé se snažili, či snaží prosadit řadu pro zaměstnance problematických ustanovení. Vedle zmíněného prodlužování pracovní doby a kont pracovní doby je to především nepřiměřeně rostoucí podíl pohyblivé (stimulující) složky v průměrné mzdě dělníků a nižších kategorií THP a nekonkrétní, respektive příliš syntetické hodnotící ukazatele pro poskytování této části mzdy. Závěrem nelze nezmínit i význam podnikového kolektivního vyjednávání jako formy jistého sociálního dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, v jehož rámci se řeší i otázky související s podnikovou kolektivní smlouvou zprostředkovaně, tj. například problémy pracovní kázně, nemocnosti, ale i zcizování osobních ochranných pracovních prostředků či inventáře. Ing. FRANTIŠEK KOCÁB, specialista Metodického pracoviště OS KOVO Brno v otázce nárůstu toho, co zaměstnanec dostane takříkajíc natvrdo. Podařilo se zpevnit základní část mzdy, i když zčásti na úkor zaměstnanců, kteří v Jäklu pracují více než 22 let. Došlo totiž k transformaci bývalých odměn za pracovní zásluhy (v průměru 6000 Kč na zaměstnance za rok) na 200 Kč pevně do tarifů a 300 Kč jako zvláštní bezpečnostní odměna. Závěrem chci jen říct, že vyjednávání nijak zvlášť nevybočovalo z vyjednávání předchozích, spíše mám obavy z vyjednávání budoucích. EMIL BUG, předseda ZO OS KOVO Jäkl Karviná, a. s. (Pokračování příště) Připravila JANA BENEŠOVÁ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, Mgr. M. Beneš, J. Cvrček, J. Endlicher, Mgr. L. Pašek, J. Sůva, Mgr. P. Taraba Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo dubna 2006 USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA OS KOVO Z 28. A Předsednictvo OS KOVO se konalo ve dnech 28. a 29. března před zasedáním Rady OS KOVO. Z těchto důvodů bylo jeho jednání zaměřeno hlavně na přípravu jednání rady. V úvodu jednání se Předsednictvo OS KOVO zabývalo zákoníkem práce; protože se o zákoníku práce píše na jiném místě, nebudeme se jím zde zabývat podrobně - pouze konstatuji, že v době jednání Rady OS KOVO dne Senát Parlamentu ČR návrh zákoníku práce zamítl. V této souvislosti předsednictvo vyslovilo podporu stanovisku ČMKOS, která důrazně upozorňuje na vážný rozpor se zákonem o politických stranách č. 424/1991 Sb. ( 5 odst. 3), který nepřipouští organizovat činnosti politických stran na pracovištích. Je naprosto zarážející, že se ODS dopouští před volbami porušení zákona, který by měl být základní abecedou každé politické strany. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o: pořadu ČT Ostrava, který je zaměřen na oblast nezaměstnaných, rekvalifikací apod. Uvedeného programu se jako diskutující zúčastnil předseda OS KOVO. Vysílací den je zpravidla úterý podvečer - předpokládané vysílání v průběhu dubna. Přesný termín bude upřesněn ze strany ČT. Následně budeme o čase informovat. Dále vzalo na vědomí informace o přípravě IV. sjezdu ČMKOS; o možnosti vstoupit do vyučovacího procesu a diskutovat s posluchači katedry managementu na VŠE v Jindřichově Hradci. V dalším předsednictvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti sekcí OS KOVO za rok V další části se předsednictvo zabývalo Vyhodnocením vzdělávání v roce 2005 a uložilo výkonnému vedení připravit pro rok 2007 ve vazbě na znění nového zákoníku práce nový systém vzdělávání, který zohlední komplexní vzdělání funkcionářů ZO OS KOVO. Dalším materiálem, který má velkou důležitost, byla Kampaň na podporu kolektivního vyjednávání PKS na rok Význam kolektivního vyjednávání je nezastupitelný, proto předsednictvo projednalo přepracované materiály ohledně kampaně adoporučilo je předložit Radě OS KOVO. Vzhledem ke vznikající situaci s povodněmi předsednictvo rozhodlo pověřit výkonné vedení pravomocí aktivovat USNESENÍ RADY OS KOVO Z Rada Odborového svazu KOVO se sešla na svém 3. zasedání ve dnech března 2006 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (místo, kde se konal IV. sjezd OS KOVO). Jako hosté se jednání rady zúčastnili místopředsedové ČMKOS Pavel Skácelík (1. den) a Jaroslav Zavadil (2. den) a předseda OS školství František Dobšík. O závěrech Aktuálních informací a Odborové ofenzívy psal Kovák již v minulém čísle, a proto není nutné zde tyto body rozebírat. Dalším balíkem materiálů, které Rada OS KOVO projednala, byly materiály zabývající se kolektivním vyjednáváním. Jednalo se o: Závěrečnou zprávu okolektivním vyjednávání KSVS pro rok 2006; Vyhodnocení Strategie OS KOVO vkolektivním vyjednávání pro rok 2006; Statut komise kolektivního vyjednávání OS KOVO; Strategii OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok 2007; Harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2007; Kampaň na podporu kolektivního vyjednávání PKS na rok 2007; Návrh na složení komise kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2007 včetně složení vyjednávacích skupin jednotlivých KSVS. Uvedeným materiálům přikládá OS KOVO vysoký význam. Svědčí o tom i fakt, že kampaň na podporu kolektivního vyjednávání podnikových kolektivních smluv pro rok 2007 bude předmětem jednání všech konferencí krajských sdružení OS KOVO. Jsme si vědomi, že kolektivní smlouvy pro rok 2007 se budou připravovat ve zcela jiném prostředí - bude jasný osud zákoníku práce (doufáme, že bude schválen) a bude po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O tom, co to vše přinese, a i dalších podmínkách pro zpracování návrhů podnikových kolektivních smluv se bude hovořit právě při projednávání kampaně na podporu kolektivního vyjednávání PKS pro rok 2007 na konferencích krajských sdružení OS KOVO. Rada OS KOVO na svém jednání projednala a schválila Návrh rozpočtu OS KOVO na rok Dochází ke zvratu nepříznivého trendu posledních let. Rozpočtované náklady jsou nižší nejen v porovnání s rozpočtem roku 2005 a očekávanou skutečností 2005, ale i srovnatelnou skutečností roku Dále se rada zabývala vnitřními předpisy Odborového svazu KOVO, které bylo nutno uvést do souladu se stanovami OS KOVO a reagovat v nich na změny, které přinesl čas. Byly to následující řády OS KOVO: Novela Jednacího řádu Rady OS KOVO; Řád právní pomoci OS KOVO; Poskytování právní pomoci základním organizacím OS KOVO; Výše členských příspěvků; Novela Stávkového řádu Odborového svazu KOVO; Novela Finančního řádu Odborového svazu KOVO. Všechny tyto řády budou do konce dubna umístněny na intranetu OS KOVO a do konce května budou zveřejněny ve Zpravodaji OS KOVO č. 3, který obdrží každá základní organizace Odborového svazu KOVO. Na Radu OS KOVO se obrátili představitelé základní organizace OS KOVO ČKD a. s. Blansko s žádostí o poskytnutí finanční výpomoci členům ZO v případě nutnosti povodňovou komisi OS KOVO s tím, že pravidla pro vyplácení sociálních podpor budou stejná jako při povodních v roce U materiálu Informační zpráva o vývoji nominálních a reálných mezd za rok 2005 předsednictvo rozhodlo, aby se informační zpráva o vývoji nezaměstnanosti a informační zpráva o vývoji nominálních a reálných mezd již nepředkládaly na jednání Předsednictva OS KOVO s tím, že budou pro potřeby základních organizací uveřejněny ihned po zpracování v Kováku. Podrobně se předsednictvo zabývalo seznamem ZO OS KOVO, které do data jednání předsednictva ještě neodevzdaly výkaz ZO OS KOVO za rok Rozhodlo vůči základním organizacím OS KOVO, které neodevzdaly výkaz, uplatnit v souladu s 11 odst. 1 stanov OS KOVO sankční opatření, a to pozastavením poskytování služeb ZO do dodání výkazu ZO OS KOVO za rok 2005 nejdéle do O této skutečnosti byly následně dotčené ZO OS KOVO informovány dopisem. Pokračovalo projednávání ZO OS KOVO, které jsou nefunkční, a předsednictvo rozhodlo o zrušení dalších dvou organizací; jedná se o ZO OS KOVO při JTS, s. r. o., Jiříkov a ZO OS KOVO ACZ, s. r. o., Lovosice. Příští zasedání předsednictva se bude konat dne 26. dubna 2006 JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO OS KOVO za neposkytnuté mzdy z podnikové spořitelny. Tuto otázku projednávalo na začátku března Předsednictvo OS KOVO a žádost odmítlo. Kolegové z Blanska se proto obrátili na Radu OS KOVO jako nejvyšší orgán OS KOVO mezi sjezdy. Žádost byla projednána 3. zasedáním Rady OS KOVO za přítomnosti předsedy ZO OS KOVO Jiřího Hradila. Rada po diskusi nakonec rozhodla nesouhlasit s poskytnutím finanční pomoci členům ZO OS KOVO ČKD, a. s., Blansko za neposkytnuté mzdy z podnikové spořitelny. Příští zasedání Rady OS KOVO se bude konat jako jednodenní dne 8. června 2006 v Jihlavě. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO Placená inzerce DIVADLA A MUZIKÁLY * NABÍDKA VSTUPENEK * Muzikály: Ginger a Fred, Exkalibur, Elixír života, Láska je láska, Bídníci, Tajemství. Divadla: Divadlo R. Brzobohatého, Divadlo Metro, Divadlo U Hasičů, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Bez Zábradlí, Fidlovačka, Divadlo Karlín, Národní divadlo a Stavovské divadlo. Minimální objednávka 10 vstupenek na jedno představení. Zájemcům pošleme bližší informace. Pražská herecká společnost, Benešovská 32, Praha 10. Telefon: , fax:

5 Sociální rubrika Obnoví se nárok na vdovský důchod? KOVÁK číslo dubna 2006/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Má kamarádka, která je matkou 20leté studující dcery, pobírá vdovský důchod. Nepracuje, ani není vedena jako uchazečka o zaměstnání. Její dcera pobírá sirotčí důchod. Jsou obě osvobozeny od placení zdravotního pojištění? Slyšela jsem, že pro nárok na vdovský důchod rozhoduje také věk vdovy. Kamarádce je 45 let. J. M., Kroměříž Daňová odpovědna Kdo platí daň z převodu nemovitosti? JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Začneme vaším druhým dotazem. Nárok na vdovský důchod vznikne po manželovi, který pobíral starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod. Dále vznikne nárok na vdovský důchod po manželovi, který splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod (u osob nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků v posledních 10 letech), splnil podmínky pro starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Jedna z výše uvedených podmínek byla zcela jistě splněna, jestliže nárok na vdovský důchod vaší kamarádce vznikl. Další podmínky pro pobírání vdovského důchodu jsou uvedeny v 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: * 1 rok po smrti manžela - po uplynutí této doby, jestliže je splněna aspoň jedna z následujících podmínek: * pečuje o nezaopatřené dítě (toto je nyní případ vaší kamarádky) * pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, vyžadující mimořádnou péči * pečuje o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné * pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo o rodiče svého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let * je plně invalidní, nebo * dosáhla věku 55 let. V zákoně je však ještě jedno důležité ustanovení. 50 odst. 4) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, říká: Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek v odst. 2) do 5 roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Je však důležité upozornit, že o případném novém nároku Česká správa sociálního zabezpečení neinformuje. O opětovný nárok si musí občan požádat sám. Nezaopatřenost dítěte končí jeho 26. narozeninami, a to i když dítě dále řádně studuje. Dceři bude 26 let za 6 let. Nejpozději tehdy vaší kamarádce nárok na pobírání vdovského důchodu z důvodu nezaopatřenosti dětí zanikne. Dceři zároveň zanikne nárok na sirotčí důchod. Přitom podmínka věku vdovy (55 let) pro další pobírání vdovského důchodu nebude splněna. Věk matky za 6 let bude totiž činit (45 + 6) = 51 let, a nikoli zákonem požadovaných 55 let. Pokud by tedy dcera studovala například do 26 let, nárok na vdovský důchod by zanikl a po pěti letech by se znovu obnovil. Vdově by totiž bylo po pěti letech od zániku na důchod (51 + 5) = 56 let, což je více než 55 let. Vdovský důchod by pak náležel (samozřejmě podle současně platných předpisů) do smrti vdovy. Jedině v případě, že se vdova znovu provdá, nárok na vdovský důchod jí zanikne navždy. Pokud by však dcera studovala například do 24 let (či méně) nárok na vdovský důchod by zanikl v matčiných 49 letech a po pěti letech by se již neobnovil. Matce by bylo po pěti letech od zániku nároku 54 (49 + 5) let, což je méně než 55 let, nárok na vdovský důchod by se již neobnovil. Ke zdravotnímu pojištění vdovy a její dcery uvádíme následující. Zdravotní pojištění se platí buď z příjmu (s minimálním vyměřovacím základem ve výši minimální mzdy), nebo si ho hradí osoba (tzv. osoba bez zdanitelných příjmů) sama procentem (13,5 %) z minimální mzdy, a konečně existuje dosti rozsáhlý seznam osob, za které hradí zdravotní pojištění stát procentem (13,5 %) z částky 4144 Kč, dané nařízením vlády s účinností od 1. února Stát platí zdravotní pojištění za skupiny osob uvedených v 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jako tzv. státní pojištěnce (všechny skupiny nebudeme vyjmenovávat - bylo by to rozsahem nad rámec právní poradny). Mezi tyto skupiny mj. patří nezaopatřené děti a poživatelé důchodového pojištění. V zákoně není rozlišeno, jaké typy důchodů se míní, avšak jsou to všechny typy (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké). Sirotčí důchody sem nepatří, neboť poživatel sirotčího důchodu je vždy nezaopatřené dítě a skupiny by se tak překrývaly. Z vašeho dotazu nevyplývá, zda ovdovělá kamarádka-matka je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Pokud je tomu tak, stát za ni hradí zdravotní pojištění po celou dobu vedení v evidenci. Chceme koupit nemovitost a nejsme si jisti, kdo musí platit daň z převodu nemovitosti. Jak by to bylo, kdyby se jednalo o nemovitost získanou v konkursu? J. D., Plzeň Poplatníkem, tudíž tím, kdo platí daň z převodu nemovitosti, je v souladu s ustanovením 8 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, v platném znění: a) převodce (prodávající), a nabyvatel je ručitelem b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu (například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti...), vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě, anebo o nabytí nemovitosti při zrušení právnické osoby bez likvidace apod. I

6 Nad otazníky v bydlení Sousedé dělají nepořádek KOVÁK číslo dubna 2006/příloha Ing. MILAN TARABA, statutární místopředseda Sdružení nájemníků ČR Bydlím v družstevním domě, soused si před dveře, které jsou v těsném sousedství vstupních dveří našeho bytu, ukládá často velmi ušpiněné a zablácené boty a chodba podle toho vypadá, zkrátka špína a nepořádek a před rozsvícením i možnost úrazu. Soused nade mnou si zase na balkóně přimontoval věšák na prádlo, takže voda mi často doslova teče na hlavu, pokud jsem na svém balkónu, při větru jsou znečišťována okna od saponátů či škrobu. Podala jsem na družstvo stížnost, ale nikdo se tím dosud nezabýval. Je nějaká rada, jak zjednat nápravu? J. V., Kladno Rady zákazníkům-spotřebitelům Jak se počítá lhůta k opravě? Problémy sousedských vztahů v bytových domech jsou poměrně časté. Podle občanského zákoníku je každý vlastník oprávněn předmět svého vlastnictví jednak držet, jednak užívat a nakládat s ním. Současně se však vlastník musí zdržet všeho, čím by nad míru obvyklou obtěžoval jiného nebo ohrožoval výkon jeho práv. Totéž se dá přiměřeně aplikovat i na vztah nájemců bytů. Míra přiměřená poměrům se musí posuzovat vzhledem ke konkrétní situaci, která nastala. U nájemců družstevních bytů lze kromě obecných ustanovení občanského zákoníku řešit podobné situace v rámci družstevních předpisů, například podle stanov nebo domovního řádu. Nedojde-li k nápravě jednáním mezi sousedy, je povinen řešit situaci pronajímatel (vlastník domu). JUDr. VLADIMÍRA BRÁDLOVÁ, vrchní rada České obchodní inspekce Dala jsem si boty do opravny v týdenní lhůtě. Dnem předání bylo úterý. Očekávala jsem, že dnem vyzvednutí bude následující pondělí, aby se jednalo o 7 dní. Opravář ovšem trval na úterý a dokonce, i když jsem u něj byla dopoledne, stanovil k vyzvednutí čas odpolední. Jak je tedy týdenní lhůta k opravám správně vymezena? Zajímá mě i případ měsíční lhůty - vzhledem k tomu, že měsíc má různý počet dní. A. R., Svitavy Co se týká počítání času, je tato problematika upravena v 122 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí 15 dní. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Z uvedeného tedy vyplývá, že týdenní lhůta, která počala v úterý, skončila následující úterý. Vzhledem k tomu, že lhůta nebyla určena na hodiny, ale týdny (respektive 1 týden), končila lhůta pro opravu uplynutím provozní doby posledního dne (úterý). POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ KURSY Vážené kolegyně, vážení kolegové, v měsíci květnu jsme připravili vzdělávací akce, které pro mnohé z vás budou svým obsahem zajímavé a přispějí k upevnění vašich odborových dovedností. Jsou to především semináře: K 12 - Funkcionář v roli manažera - manažerské komunikační dovednosti Termín: Obsah: Osobnostní předpoklady pro vedení lidí, styl řízení, koučování.význam správné komunikace s podřízenými.vnitrofiremní komunikace, umění naslouchat, vedení rozhovorů, vlastní prezentace, řízení porady, podmínky pro tvorbu týmu. Organizace vlastního času a podřízených. Komunikace se svízelnými typy lidí. Důvěra ve své spolupracovníky, možnost jejich seberealizace, podmínky správného delegování úkolů, kontrolní činnost. Řešení konfliktů vlastních i podřízených. K 13 - Umění jednat s lidmi Termín: Obsah: Sociální komunikace. Druhy a formy komunikace. Prostředky mimoslovní komunikace. Verbální komunikace, její druhy a prostředky. Problémy a nedostatky v sociální komunikaci. Zásady efektivní komunikace. Problematika motivace. Zdroje motivace. Hodnoty jako zdroj motivace. Dynamika motivace. Frustrace a deprivace. Asertivní přístup. Jak poznáme asertivní, neasertivní a agresivní chování. Asertivní kritika. Jak reagovat na oprávněnou a neoprávněnou kritiku. Jak zvládat stres ve vypjatých situacích. Asertivní odmítnutí. Modelové situace. Relaxační a sportovní aktivita - využití možností areálu zotavovny. K 14 - Pracovní právo v praxi odborového funkcionáře Termín: Obsah: Nová koncepce zákoníku práce. Oblasti, které jsou doporučeny řešit v kolektivních smlouvách. Vymezení pojmu diskriminace v pracovněprávních vztazích, přímá a nepřímá diskriminace, sexuální obtěžování. Obsah konkurenční doložky, povinnosti zaměstnavatele. Délka pracovního poměru na dobu určitou, sjednávání pracovního poměru na dobu určitou opakovaně. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Přestávky v práci. Poznatky z praktického uplatňování pracovněprávních předpisů. Informace o novém zákoníku práce a souvisejících předpisech. Místo konání výše uvedených kursů: Zotavovna VS ČR Pracov, Tábor, tel: , fax: , Další doplňující informace naleznete v Katalogu kurzů a školení roku 2006, který byl zaslán do všech ZO OS KOVO a je taky umístěn na stránkách intranetu OS KOVO. Těšíme se na vaši návštěvu, a pokud se rozhodnete pro nabízené kursy, zašlete přihlášku na adresu: OS KOVO, organizační úsek - vzdělávání, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax , Mgr. JIŘÍ ŠURÁŇ, organizačně-provozní úsek OS KOVO II

7 KOVÁK číslo dubna 2006/příloha JAK UZAVÍRAT NÁJEMNÍ SMLOUVY (I.) JUDr. MARTA OČOVSKÁ, právní odbor OS KOVO Některé naše odborové organizace mají ve vlastnictví rekreační zařízení, dětské tábory, kulturní zařízení. Provoz těchto zařízení je finančně i časově náročný, proto se některé odborové organizace rozhodly je pronajmout - ať už jako celek, nebo v případě kulturních domů i zčásti (některé nebytové prostory). V uvedených případech se organizace stávají pronajímateli. Mohou být samozřejmě i v opačné situaci - v roli nájemce, když si pro své potřeby například najmou nebytový prostor (kancelář) od zaměstnavatele. V obou možných sitacích však praxe ukazuje, že se při uzavírání nájemních smluv objevují chyby, a proto bude vhodné vysvětlit správný postup a příslušné smluvní náležitosti. Nájem, respektive nájemní právní vztah, je upraven jako jeden se zvláštních smluvních typů v hlavě sedmé platného občanského zákoníku. Při uzavírání nájemních smluv musíme rozlišovat, co se pronajímá, a podle toho použít příslušné právní normy. Předmětem nájemní smlouvy je věc, která je jednak způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů, jednak je ke své povaze způsobilá k užívání. Může jít o věc movitou, tak i nemovitost (budovu, pozemek), respektive o věc jako celek, tak i její část (byt, obytná místnost, nebytový prostor, stěna domu na umístění reklamy apod.). Věc musí být určena individuálně, neboť po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit tutéž věc. Nájem je pojmově vztahem dočasným. Obecná ustanovení o nájemní smlouvě obsažená v ustanoveních 663 až 684 občanského zákoníku, která mají obecnou povahu, se použijí tehdy, nestanoví-li zvláštní úprava jednotlivých nájmů jinak. Pojmové znaky nájmu jsou: přenechání užívání určité věci dočasnost úplatnost. Varianta č. 1 - pronájem celého rekreačního nebo kulturního zařízení k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění dle živnostenského listu. V této souvislosti je vhodné upozornit na 666 odstavec jedna občanského zákoníku, ve kterém je stanoveno, že nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu, nestanoví-li smlouva jinak. Z praktického hlediska je vhodné, aby si pronajímatel smluvně stanovil, že pokud by nájemce hodlal předmět nájmu dál pronajmout, tak je k tomu nutný souhlas pronajímatele. Nájemné Pokud odborová organizace pronajímá nemovitosti jako celek, tak se bude postupovat podle obecních ustanovení občanského zákoníku, tj. podle 663 až 684. Předmět nájmu V nájemní smlouvě musí být přesně specifikován předmět nájmu, to znamená přesně popsat, co všechno se pronajímá. Nestačí například odkaz, že pronajímatel pronajímá nemovitosti, které jsou zapsané na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí. A to proto, že ne všechny nemovitosti se do katastru zapisují, například katastr neeviduje drobné stavby (chatičky), studny, za určitých podmínek také čističku odpadních vod (pokud nemá obvodové zdi a střešní konstrukci). Takže je třeba při vymezení předmětu nájmu velice pečlivě postupovat a přesně vymezit a vyjmenovat, co odborová organizace pronajímá. Účel nájmu Kdepak do bytovýho družstva! Není nad vlastní bejvák Ve smlouvě musí byt stanoveno, k jakému účelu se bude věc užívat (například k rekreačním účelům).pokud se pronajímá rekreační zařízení, je vhodné do smlouvy stanovit, že nájemce bude poskytovat stravovací, ubytovací a jiné doplňkové služby Nájemné je úplata za přenechání věci do nájmu. Zpravidla se dojednává v peněžitém plnění a musí být zakotveno písemně ve smlouvě. Nájemné spočívá zásadně v opakujícím se plnění a je věcí dohody smluvních stran, zda se nájemné bude hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. V případě, že nájemce nezaplatí včas, je povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení. Výši úroku z prodlení si nemůžou smluvní strany domluvit libovolně.je totiž stanovená v nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Pro úplnost je nutno upozornit, že je rozdíl mezi úrokem z prodlení a poplatkem z prodlení. Poplatek z prodlení je upraven pouze pro peněžitá plnění (dluhy) spojená s nájmem bytu. Pro nájem z nemovitostí a nebytových prostor je třeba použít ustanovení o úroku z prodlení. Dále si kvůli zabezpečení placení nájemného mohou smluvní strany dojednat smluvní pokutu.ta tedy vzniká dohodou obou stran. Podstatou smluvní pokuty je zpravidla peněžité plnění, které je povinna poskytnout jedna strana závazkového vztahu III

8 KOVÁK číslo dubna 2006/příloha (nájemce) straně druhé (pronajímateli) v případě, že poruší svou smluvní povinnost zaplatit včas nájem. Má-li být ujednání o smluvní pokutě platné, je nutno ve smlouvě určit výši pokuty (hranice výše není stanovena) nebo stanovit způsob jejího určení. Dále se doporučuje do nájemní smlouvy stanovit, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné úměrně k míře inflace publikované Českým statistickým úřadem, a také stanovit, od jakého momentu to je možné (například s účinností vždy od 1. ledna). Takto jednostranné zvýšení nájemného a způsob jeho výpočtu by měl pronajímatel sdělit nájemci písemně. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce Práva a povinnosti pronajímatele jsou obecně stanovené - jak již bylo výše uvedeno - v občanském zákoníku. Povinnosti nájemce Povinností nájemce je věc užívat způsobem, jak je stanoven v nájemní smlouvě, a užívat věc s péčí řádného hospodáře. Nájemce je povinen dodržovat hygienické, bezpečnostní, protipožární a další provozní předpisy včetně zajištění příslušných revizí. Dále je nájemce povinen bez zbytečného odkladu pronajímateli oznámit potřeby oprav, které má povinnost provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Zároveň nemá nárok na snížení nájmu. V nájemní smlouvě bývá ustanovení, že nájemce bude na své náklady zajišťovat a provádět běžnou údržbu a opravy pronajatých věcí a bude je udržovat ve stavu běžného opotřebení. Za běžnou údržbu se považují také úkony, které zpomalují stárnutí objektu a zařízení. V případě poškození věci nájemcem nebo třetí osobou je nájemce zpravidla povinen odstranit na své náklady vzniklou škodu. S nájmem jsou spojeny i služby související s předmětem nájmu, a proto nájemce musí hradit zejména vodné a stočné, za dodávku elektrické energie, poplatky za rozhlas a televizi, za odvoz smetí apod. Je vhodné nájemce upozornit, že se (v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce) zavazuje platit poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Je logické, že tyto poplatky si nájemce zakalkuluje do ceny poukazu na rekreační pobyt. Doporučuje se, aby se nájemce podrobně obeznámil s obecně závaznou vyhláškou obce a domluvil se s obcí na způsobu hrazení místních poplatků. Rozsah povinností nájemce může být ještě větší, ale záleží to na dohodě smluvních stran; například je možné, aby se nájemce zavázal pojistit věci, které mu v rekreačním zařízení slouží k jeho podnikání. Povinnosti pronajímatele Pronajímatel je povinen přenechat nájemci předmět nájmu (věci) ve stavu způsobilém smluvnímu užívání. Pokud nebyl způsob užívání smluven, tak se jedná o užívání obvyklé (tj. přiměřeně povaze a určení pronajímané věci). Pokud nájemce nemůže užívat věci, které jsou předmětem nájmu (anebo je může užívat jen omezeně), pro vady, které sám nezpůsobil, má vůči pronajímateli nárok na přiměřenou slevu nájemného. Právo na prominutí nebo poskytnutí slevy z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím. Pronajímatel je povinen věc opravovat s výjimkou běžné údržby. Jestliže nájemce vynaložil náklady na opravu věci, kterou je povinen zajistit pronajímatel, má nárok na náhradu těchto nákladů, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba. Doporučuje se, aby si pronajímatel pojistil předmět nájmu, zejména neopomenul pojištění proti živelným pohromám apod., a o této pojistce informoval nájemce. Je důležité v nájemní smlouvě přesně vyjasnit rozsah pojištění. V zájmu předcházení sporů z nájemních smluv je vhodné vypracovat předávací protokol, ve kterém bude popsán stav předmětu nájmu (movitých a nemovitých věcí). Doporučuje se odevzdat kopie revizních zpráv, které souvisejí s provozem předmětu nájmu. Pronajímatel si může ve smlouvě vyhradit právo kontroly, zda nájemce užívá pronajaté movité a nemovité věci v souladu se smlouvou. Pronajímatel by měl předem upozornit nájemce na vyslání kontroly. Poznámka: ubytování nájemce (správce) V nájemních smlouvách si často smluvní strany chybně stanoví, že nájemci bude poskytnut v předmětu nájmu byt. Proč toto ustanovení není správné? Ubytování nájemce je třeba smluvně zakotvit jinak, totiž bez slova byt. Byt náš právní řád charakterizuje jako místnost, nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Při této příležitosti se sluší připomenout judikát Nejvyššího soudu ze dne ve věci 2 Cdon 1010/1997, který zní: Pojmovým znakem bytu jako předmětu občanskoprávních vztahů ve smyslu 118 odstavec 2 občanského zákoníku je účelové určení místnosti, které tvoří byt, k trvalému bydlení, dané pravomocným kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Existence uvedeného rozhodnutí je předpokladem toho, aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů. Oč jde? Pokud se nájemci pronajme ubytování v části nemovitosti, která není zkolaudována jako byt, tak po skončení nájmu mu nemusí pronajímatel (za určitých okolností) zabezpečit náhradní byt nebo náhradní ubytování. Ve smlouvě tedy musí stát, že odborová organizace pronajímá část nemovitosti na bydlení nájemce nebo správce. Ve smlouvě je též třeba tyto místnosti, které bude nájemce za účelem bydlení užívat, přesně popsat. Pokud by organizace skutečně pronajímala byt, tak by příslušná místnost (nebo soubor místností) měla být kolaudována jako byt a při uzavírání nájemní smlouvy na byt by se muselo postupovat podle 688 a násl. platného občanského zákoníku, který upravuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu. Je nutno na tuto skutečnost upozornit, a to z toho důvodu, aby pronajímatel neměl problém s ukončením nájemní smlouvy. Skončení nájmu Nájem lze uzavřít na dobu určitou (například na dobu 5 let od uzavření smlouvy) nebo dobu neurčitou. Nájemní poměr zaniká: písemnou dohodou, pokud se smluvní strany dohodnou; uplynutím doby na kterou byl nájem sjednán, nedohodneli se pronajímatel s nájemcem jinak. Užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. výpovědí. Obecní lhůta podle platného občanského zákoníku je tříměsíční u pronajatých nemovitostí a u movitých věcí jednoměsíční. Výpovědní lhůta však může být i jiná, za předpokladu, že se na ní dohodnou smluvní strany. Pokračování příště: (2. díl) vzor nájemní smlouvy (rekreační zařízení); přespříště (3. díl - varianta č. 2) náležitosti smluv na pronajímání nebytových prostor (například kanceláře, školicí prostory, skladové prostory atp. nacházející se v kulturních zařízeních). IV

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou.

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou. 10 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 9. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 17. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (II.) - str. 2 Co nového na Královéhradecku - str. 3 PŘÍLOHA -

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády 28. 5. - str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? 26 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. srpna 2008, Datum vydání: 22. srpna 2008, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace ze zahraničí str. 3 Fotoreportáž str. 4 PŘÍLOHA

Více

ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ

ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 23. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 31. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (IV.) - str. 2 V senátu o úrazovém poji tûní a BOZP - str. 2 PŘÍLOHA

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 10 10 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních

Více

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

MĚLI JSME V RUKÁCH NĚKOLIK TRUMFŮ,

MĚLI JSME V RUKÁCH NĚKOLIK TRUMFŮ, 14 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 7. DUBNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 15. DUBNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Otevřete oči důchody str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Inzerce

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce odpovědný řešitel: JUDr. Daniela Bruthansová řešitelé: doc. Ing.Magdalena Kotýnková,CSc. JUDr. Věra Štangová, CSc. doc. JUDr. Petr Troster, CSc. JUDr. Margerita

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy! 22 Ročník 53 Praha 16. prosince 2008 10,60 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více