DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ,"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 7. DUBNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 14. DUBNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Otrokáfiství v zemích EU - str. 2 V straïné stávky kovákû v SRN - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Jak uzavírat nájemní smlouvy (I.) 14 Když politik řekne na správném místě správná slova, tak i povodeň se změní ve vláhu pro růst preferencí OS KOVO POMŮŽE ČLENŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Odborový svaz KOVO v reakci na rozsáhlé povodně, které nyní opět zasáhly Českou republiku, operativně rozhodl o poskytnutí přímé finanční podpory těm členům OS KOVO, kteří byli postiženi. OS KOVO má zkušenosti z povodní v letech 1997, 1998 a 2002, kdy poskytl na podporách svým členů společně se zdroji odborových organizací OS KOVO v jednotlivých podnicích souhrnnou částku až 100 milión korun! Podpora je zaměřena na pomoc těm, kteří musí řešit existenční otázky, tj. poškození nebo zničení domu, či bytu. Částky se dle charakteru poškození budou pohybovat od až do Kč. Tímto však naše pomoc členům OS KOVO postiženým povodní nekončí. Z minulých povodní již víme, že naši členové potřebují i pomoc při odklízení následků povodně. Rozhodli jsme proto zřídit na našich veřejných internetových stránkách (www.oskovo.cz) samostatný odkaz Povodně. Zde bychom chtěli soustředit nabídky na pomoc pro všechny potřebné členy a základní organizace, tak aby si mohli sami vybírat dle potřeby. Podle zkušeností z minulých povodní bude hlavně potřeba: čisticí prostředky, ochranné prostředky (rukavice), nářadí (lopaty, košťata atp.), vysoušeče vlhkosti, pokud voda dlouho neodteče, i balená pitná voda a možná i samotná pomoc lidí. VPraze dne 3. dubna 2006 JAROMÍR ENDLICHER, předseda povodňové komise OS KOVO Premiér J. Paroubek (za řečnickým pultem) na sjezdu ČMKOS 7. dubna popřál odborářům takovou vládu, která by byla v zájmu pracujících (v popředí kovácká delegace) DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ, vyzval sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů Ekonomický růst není sám o sobě to nejdůležitější, musí se totiž projevit v peněženkách občanů, jinak nemá smysl, ujistil delegáty sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů předseda vlády Jiří Paroubek. Budu podporovat růst minimální mzdy, systém kolektivního vyjednávání - především prostřednictvím rozšiřování vyšších kolektivních smluv, a zvláště včasné schválení zákoníku práce ještě do voleb, prohlásil na sjezdu největší odborové centrály, konaném v Praze 7. a 8. dubna. Slovensko je glorifikováno a vyzdvihováno za náš vzor, my však touto cestou nepůjdeme, alespoň ne do té doby, dokud budu ministerským předsedou. Nenecháme se zlákat jednoduchými řešeními. Slovensko má dvojnásobně vyšší nezaměstnanost než Česká republika a dlouhodobě nezaměstnaných je tam nejvíce z celé Evropské unie, konstatoval J. Paroubek, který ještě odborářům popřál pevné nervy, dobrou náladu a takovou vládu, která by pracovala v zájmu pracujících. Lze sloučit ekonomickou efektivitu a sociální solidaritu, ujistil přítomné eurokomisař Vladimír Špidla. Sociální dimenze vždy představovala nedílnou součást evropské politiky. Bez ní by Evropská unie nemohla existovat, prohlásil. O vývoji na Slovensku informoval prezident Konfederace odborových svazů Slovenské republiky Ivan Saktor. První útok udělala naše pravicová vláda na odbory. Změnila zákoník práce směrem k absolutní liberalizaci a pokusila se dostat odbory ven z podniků. Byl zrušen celý stávající sociální systém. Rovná daň způsobila velkou nerovnost. Lidé jsou zaměstnáváni za žebrácké mzdy. Odbory mají těžké ztráty v členské základně. Nejen na Slovensku, ale v celé Evropě probíhá pokus o novou liberální pravicovou revoluci, varoval. Evropskou unii, která se pod hesly konkurenceschopnosti bude stávat jen zónou byznysu abude oslabovat a rušit sociální standardy, nepodporujeme a nechceme, podtrhl předseda ČMKOS Milan Štěch. Na návrh místopředsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila sjezd vyzval ke včasnému schválení nového zákoníku práce. Z iniciativy předsedy Odborového svazu KOVO Josefa Středuly sjezd vyjádřil podporu protestním akcím ve Francii a na Slovensku. Dále projevil uznání a poděkování všem, kteří se podílejí na záchraně životů a majetků při povodních, a také nesouhlas s dalším prodloužením odchodu do důchodu. Konečně sjezd vyzval, aby lidé šli k volbám a zamysleli se nad programy jednotlivých politických stran. Experimenty by znamenaly neúměrné riziko avdůsledcích i snížení životní úrovně občanů. Dejte hlas těm, kteří nezpochybňují práva zaměstnanců a odborů, ale usilují o vyšší životní úroveň lidí, prohlásil sjezd ČMKOS. (Poznámka redakce: do prodloužené uzávěrky nebyly ještě známy výsledky voleb do vedení ČMKOS. Informace přineseme v příštím čísle.) Text a snímek (ben) 1

2 KOVÁK číslo dubna 2006 SENÁT ODMÍTL ZÁKON O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ Zákon o BOZP směřuje do vzduchoprázdna Poté, co senátoři odmítli zákoník práce ( jak Kovák minule informoval), obdobně, ne-li hůře, naložili i se dvěma doprovodnými zákony, které procházejí legislativním procesem souběžně - se zákonem o úrazovém pojištění (schváleném poslanci ) a zákonem o BOZP (schváleném poslanci 8. 2.). Co se tedy v Senátu Parlamentu ČR stalo a co z toho dál plyne? Hned po neschválení návrhu zákoníku práce byla na 10. schůzi Senátu zamítnuta i předloha zákona o úrazovém pojištění. V obou případech plénum vyslyšelo nedoporučující stanoviska příslušných senátních výborů a tento výsledek hlasování se předpokládal. O třetím jmenovaném návrhu zákona - zkráceně zvaném o BOZP - se však poněkud překvapivě vůbec nehlasovalo, jelikož se do pléna oproti původnímu plánu vůbec nedostal. Senátní výbory (pro sociální politiku a zdravotnictví; pro hospodářství, zemědělství a dopravu) sice již plénu doporučily zákon o BOZP nepřijmout, jenže dále schvalovací proces, a to bez oficiálního vysvětlení, v Senátu nepokročil. Nicméně lhůta pro jednání v Senátu končí dnem Všeobecně se očekává, že hlasování dopadne stejně jako u předchozích dvou zákonů, tedy negativně, a že také návrh zákona o BOZP poputuje zpátky do Poslanecké sněmovny. V tomto případě však hrozí, že se legislativní mašinérie zadrhne. I když Sněmovna Senát přehlasuje, v případě, že následně zákon o BOZP nepodepíše prezident, nové (třetí) hlasování Poslanecké sněmovny by se již nestihlo do červnových parlamentních voleb. Tím by se tento zákon octl ve vzduchoprázdnu. Bylo by to nešťastné už proto, že všechny tři zákony jsou na sebe vzájemně navázané. O čem je zákon o úrazovém pojištění? Kovák informovala specialistka právního odboru OS KOVO ing. Marcela Hříbalová: Zákon o úrazovém pojištění obsahuje zcela novou úpravu odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání s účinností od Názor odborů na tuto zcela novou právní úpravu se vyvíjel. Zpočátku dávaly jednoznačně přednost vzniku úrazové pojišťovny, která by byla spravována na tripartitním základě. Vládní návrh zákona však obsahoval zákonné úrazové pojištění, které bude provádět stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ta dosud provádí nemocenské a důchodové pojištění). Navíc pro zaměstnance nevýhodněji než stávající právní úprava obsažená v zákoníku práce upravoval například úrazovou rentu. Nakonec se objevilo jiné nebezpečí. Do hry se dostal i zcela jiný návrh, podle něhož by úrazové pojištění bylo prováděno všemi pojišťovnami, které by toho byly schopné. Tento nápad jsou dosud schopni podporovat někteří pravicoví zákonodárci. Proto odbory zaujaly vstřícnější postoj k vládnímu návrhu zákona. O čem je zákon o BOZP? Kováku poskytl informace specialista pro BOZP a životní prostředí Milan Těšínský: Legislativním záměrem vlády byl samostatný zákon o BOZP, v němž by byla soustředěna všechna ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která dnes obsahuje stávající zákoník práce. Tento záměr se podařilo naplnit jen zčásti, jelikož některé paragrafy se sice podařilo upravit v novém zákoně, ale jiné zůstaly v zákoníku práce. Zákon o BOZP je díky tomu jakousi nadstavbou, zakotvuje totiž tzv. další požadavky, zatímco v zákoníku práce jsou zachována klíčová ustanovení. Jak zákon o BOZP, tak zákoník práce by měly v případě, že úspěšně projdou legislativním procesem, nabýt účinnosti od Z věcného hlediska zákon o BOZP nepřináší žádné významné novinky, snad jen v oblasti stavebnictví. Důležitou změnou je vyřešení odborné způsobilosti, tedy kvalifikace, bezpečnostních techniků pracujících v závo- REDAKČNÍ ANKETA: Jaké jsou podnikové kolektivní smlouvy 2006? (VI.) Redakce Kovák položila několika předsedkyním a předsedům základních organizací OS KOVO ze všech krajů čtyři anketní otázky týkající se úrovně jejich podnikové kolektivní smlouvy na rok Nejprve v několika pokračováních otiskujeme odpovědi těch, kdo kolektivní vyjednávání završili do konce února 2006, dodatečně - na závěr seriálu - přineseme odpovědi také od těch respondentů, kteří kolektivní vyjednávání ukončí v průběhu, či na konci března a poté jsou ochotni se do ankety zapojit. Anketní otázky 1. Kolik činí (průměrné) procento nárůstu mezd zaměstnanců a co zahrnuje? 2. Co pokládáte za největší klad(y) letošní kolektivní smlouvy - oproti loňsku, či předchozím rokům? Její úroveň je v tomto srovnání lepší - stejná - horší? 3. Jak dlouho a v kolika kolech kolektivní vyjednávání probíhalo? Kdy byla uzavřena dohoda, nebo kdy došlo k podpisu kolektivní smlouvy (datum)? 4. Jak byste stručně zhodnotil(a) délku a průběh jednání se zaměstnavatelem? Peguform Bohemia, k. s., Liberec (nový název Cadence Innovation není dosud zapsán v obchodním rejstříku) 1. Dohodnutý růst mezd v průběhu roku 2006 je 5 % a jeho realizace proběhne ve dvou etapách: k a Pokud by inflace překročila 5%, bude zahájeno nové jednání. Zároveň bylo dohodnuto zvýšení všech tarifů o 1000 Kč na úkor osobního hodnocení (tento přesun neznamená zvýšení mzdy, ale přesun významné částky do zaručené části mzdy). 2. Úroveň kolektivní smlouvy je srovnatelná dech. Odbory neměly k návrhu zákona o BOZP žádné vážné výhrady a podporují ho tak jako nový zákoník práce. JANA BENEŠOVÁ Poznámka autorky: Zákon o BOZP se nezkráceně nazývá - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Poznámka redakce: Podrobnosti o obsahu obou návrhů zákonů přineseme příště. OTROKÁŘSTVÍ V ZEMÍCH EU Toto nařčení vyslovil ústy mluvčího Hájka prezident Klaus při zdůvodnění svého veta novele zákona o nemocenském pojištění. Princip úhrady nemocenských dávek prvních čtrnáct dní přímo zaměstnavatelem (při snížení sazby pojistného) podle prezidenta ČR zavádí prý vůči zaměstnancům otrokářský systém. Prezidentu Klausovi patrně uniklo, že takový systém - i po mnohem více týdnů - je uplatňován ve většině starých zemí EU. V Německu je to například šest týdnů, kdy zaměstnavatel zpravidla platí nemocenské dávky ve výši sta procent mzdy, a od svých německých kolegů jsem nikdy neslyšel o otrokářství z tohoto důvodu. Je pravdou, že každý systém je zneužitelný, v případě zaměstnanců tomu čelí zákoník práce. Taková ochrana zaměstnanců by ale přišla vniveč, pokud by se zákonodárcům ODS (jejímž je V. Klaus čestným předsedou) podařilo někdy prosadit právě jimi navrhované změny pracovní legislativy. Výpověď bez uvedení důvodů, jejíž francouzská verze, vzbuzující ve své zemi masový odpor, je jen slabým odvarem představ české pravice, znovuzavedení švarcsystému a tzv. řetězení pracovních smluv na dobu určitou - to jsou nápady, proti kterým by se měl prezident Klaus postavit, pokud myslí vážně obavy z vydírání zaměstnanců. Svým současným vyjádřením vlastně urazil řadu kolegů v čele států EU. Jak jsem několik evropských politiků poznal, staví se naštěstí k podobným urážkám shovívavě. Stejně je ale škoda, že prezident ČR se svým vyjádřením nepočkal jeden nebo dva dny. Mohl to svést na apríla. Ing. JAN UHLÍŘ s loňskou, za úspěch považuji sjednání zvýšeného odstupného při rušení místa na principu seniority (15 let a více ve firmě) a výrazné podpory rekreace dětí zaměstnanců ve vlastním rekreačním zařízení. Také mzdové vyjednávání nebylo jednoduché, neboť v letošním roce dojde ke snížení obratu firmy v důsledku ukončení výroby několika zakázek, tudíž dohodnutý růst je na hranici možného a lze jej považovat za úspěch našich vyjednavačů. 3. Kolektivní vyjednávání probíhalo od října 2005 a mělo 3 oficiální kola. K dílčím problémům se sociální partneři scházeli neoficiálně a KS byla podepsána Délka vyjednávání byla standardní, vyjednávání korektní a konstruktivní. PETR MENDL, předseda ZO OS KOVO Peguform Bohemia Jäkl Karviná, a. s. Vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2006 bylo zahájeno návrhem odborové organizace a mělo 7 kol. Ukončeno bylo (Pokračování na str. 3) 2

3 FALEŠNÝ OBRAZ NĚMECKA? IG Metall uskutečnil masové výstražné stávky Poté, co Svaz podnikatelů ve strojírenství (Gesamtmetall) opakovaně odmítl v dosavadních tarifních vyjednáváních požadavek Odborového svazu pracovníků v kovo- a elektroprůmyslu (IG Metall) na zvýšení mezd o pět procent pro 3,4 miliónu kováků a trval neústupně na maximálním růstu o 1,2 procenta, uskutečnili kováci po vypršení tzv. míru od 27. března řadu výstražných stávek. Jak uvedl 3. dubna list Frankfurter Allgemeine Zeitung, stávek se zúčastnilo více než členů IG Metallu. Již v noci na 30. března kováků nenastoupilo ve zhruba 300 továrnách do nočních směn. V Severním Porýní-Vestfálsku stávkovalo kolem , v automobilce Ford v Kolíně nad Rýnem asi zaměstnanců. Přibližně 800 z celkem 2300 pracovníků továrny BMW v Lipsku zastavilo 27. března ráno na hodinu práci a píšťalkami a transparenty demonstrovali za mzdové požadavky. První možný kompromis se objevil díky iniciativě IG Metallu v Dolnosasku, kde tamní vedení kováků projevilo ochotu souhlasit se zvýšením mezd v podniku na přesnou měřicí techniku Mahr v Göttingenu o 3,5 procenta. Odborový svaz tímto kompromisním návrhem vzal v úvahu finanční možnosti menších a středních podniků, jako je Mahr K podpisu došlo Atmosféra vyjednávání byla poklidná, řekl bych konstruktivní a korektní, i když jeden zlomový okamžik nastal a byl velmi deprimující a vyčerpávající. Hrozilo totiž to, že se vyjednávání zastaví a bude (snad) pokračovat až po Novém roce. Šlo o to, snížit fondy vedoucích a odborných ředitelů a tyto prostředky nalít do mezd, což se nakonec podařilo a s vyjednáváním KOVÁK číslo dubna 2006 Přes argumenty Gesamtmetallu o neúnosnosti růstu mezd o pět procent, Svaz německých výrobců strojů a zařízení (VDMA) přiznal již letos v únoru vzestup zakázek v druhém letošním měsíci o devět procent ve srovnání se stejným údobím roku List FAZ 30. března uvedl, že únor byl již čtvrtým po sobě jdoucím měsícem s vysokými přírůstky obratu ve strojírenství. Právě v souvislosti s těmito pozitivními čísly vyzval předseda IG Metallu Jürgen Peters na shromáždění 3000 pracovníků Forda v sárském městě Saarlouis zaměstnavatele, aby už konečně přestali hrát divadýlko a přijali návrh kováků. Nechceme stávkovat, chceme konečnou dohodu o tarifech, prohlásil Peters. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2006 NA JIŽNÍ MORAVĚ Na jižní Moravě je v působnosti OS KOVO k podepsáno z 97 možných celkem 49 podnikových kolektivních smluv pro rok V současnosti ještě probíhá kolektivní vyjednávání v 18 případech a předpokládáme, že část smluv bude podepsána v těchto dnech a zbytek nejpozději do pololetí. V dalších dvou případech se jednání komplikují anelze vyloučit účast zprostředkovatele. Celkově se tedy očekává podpis kolektivních smluv asi ze 71 procent. REDAKČNÍ ANKETA (Dokončení ze str. 2) Tradičními konfliktními oblastmi jsou především: sjednávání mzdového vývoje a jeho diferenciace, struktura průměrné mzdy, výše příplatků, ukazatelé mzdové stimulace včetně odměny za využití časového fondu pracovní doby, sjednávání některých pracovněprávních nároků, tj. především rozsahu dovolené nad rámec zákoníku práce, a poskytování aktuálních ekonomických informací včetně očekávaného meziročního vývoje produktivity práce. Jednání jsou sice většinou korektní, ovšem v řadě případů zaměstnavatel odmítá akceptovat předložené návrhy ve mzdové oblasti, ačkoliv očekávaná produktivita práce a celková ekonomická situace dané společnosti se - vlivem konjunktury v celém národním hospodářství - zlepšují. Při kolektivním vyjednávání je proto oproti minulým rokům novinkou rostoucí počet případů, kdy zaměstnavatelé při zvyšování výroby a růstu produktivity práce požadují zrušení pátého týdne dovolené, tj. dovolené nad rámec zákoníku práce, a prodlužují pracovní dobu ze 7,5 hodiny na 8 hodin, přičemž nehodlají akceptovat žádné návrhy mzdové kompenzace tohoto opatření. Obdobně zaměstnavatelé odmítají i mzdovou kompenzaci při jednání o zavedení - stávajícím zákoníkem práce nepovoleném - kontu pracovní doby. V případě úkolových mezd a existujícím softwarovém řízení výroby včetně mzdového účetnictví nemá vedení společnosti často ani představu, jakým způsobem zajistí u zaměstnanců vedení účtu pracovní doby a účtu mzdy. Sjednané průměrné procento nominálního růstu jako takovým jsem vcelku spokojený. Nárůst vprůměru 5 % ale u nižších příjmových skupin bude určitě vyšší vzhledem ke konstrukci nárůstu. Nejdříve se ke každému tarifu přičetla částka 200 Kč, pak nárůst tarifů o 3,16 % a teprve potom výpočet prémií ve stejných procentech jako vloni (ale samozřejmě s vyšší absolutní částkou). Zvedl se příplatek za práci v noci ze 13 na 14 Kč a za práci o sobotách a nedělích (po šesti letech stagnace) z 19,20 na 24 Kč/hod. Zůstává i dotovaná strava zaměstnanců, 1 týden dovolené navíc, rekondiční pobyty apod. Nedá se říct, která kolektivní smlouva je lepší, zda loňská, nebo letošní. Určitě není nová smlouva horší Předseda Gesamtmetallu Martin Kannegiesser demagogicky litoval, že kováci okamžitě po vypršení termínu míru zahájili stávkové akce, které již po dlouhé týdny dopředu připravovali. Podle jeho názoru to vytváří falešný obraz Německa a neposunuje tarifní vyjednávání ani o píď vpřed. K udržení zaměstnanosti v Německu je dle jeho slov zapotřebí umírněné politiky a více prostoru pro vyjednávání na úrovni podniků. IGM doposud všechny naše apely ignoroval, postěžoval si šéf Gesamtmetallu v listu FAZ 30. března. Jednotu kováckých řad by mohl narušit Křesťanský odborový svaz (CGM), který Spolkový pracovní soud 28. března uznal za samostatnou organizaci. Předseda CGM Reinhardt Schiller dal okamžitě najevo své potěšení z uznání CGM a přímo prohlásil, že... IG Metall se již nebude moci odvolávat na svůj odborářský monopol. Tiskový mluvčí IG Metallu Georgios Arwanitidis upozornil, že CGM je v praxi bezmocnou organizací, neboť pro malý počet členů (98 000) nemá sílu vyjednávat rovnocenně se zaměstnavateli a v případě nutnosti bojovat za prosazení požadavků. Již čtvrté kolo vyjednávání o tarifní smlouvě bylo stanoveno na 6. dubna, ale jeho výsledky nebyly v den uzávěrky tohoto čísla Kováku známy. JAN HÁLA průměrné mzdy ve 49 dosud uzavřených podnikových kolektivních smlouvách na jižní Moravě činí 3,62 % (v rozpětí 0-10 %), příplatky nad rozsah příslušných zákonných ustanovení jsou v jednotlivých smlouvách dojednány v individuální výši: za sobotu a neděli do výše 50 % z průměrného hodinového výdělku, za práci v noci do výše 15 Kč/hod., za odpolední práci do výše 6 Kč/hod. Jak lze obecně hodnotit průběh kolektivního vyjednávání na rok 2006 na jižní Moravě? Jednání byla náročná, v průměru o 2 až 3 kolech. Zaměstnavatelé se snažili, či snaží prosadit řadu pro zaměstnance problematických ustanovení. Vedle zmíněného prodlužování pracovní doby a kont pracovní doby je to především nepřiměřeně rostoucí podíl pohyblivé (stimulující) složky v průměrné mzdě dělníků a nižších kategorií THP a nekonkrétní, respektive příliš syntetické hodnotící ukazatele pro poskytování této části mzdy. Závěrem nelze nezmínit i význam podnikového kolektivního vyjednávání jako formy jistého sociálního dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, v jehož rámci se řeší i otázky související s podnikovou kolektivní smlouvou zprostředkovaně, tj. například problémy pracovní kázně, nemocnosti, ale i zcizování osobních ochranných pracovních prostředků či inventáře. Ing. FRANTIŠEK KOCÁB, specialista Metodického pracoviště OS KOVO Brno v otázce nárůstu toho, co zaměstnanec dostane takříkajíc natvrdo. Podařilo se zpevnit základní část mzdy, i když zčásti na úkor zaměstnanců, kteří v Jäklu pracují více než 22 let. Došlo totiž k transformaci bývalých odměn za pracovní zásluhy (v průměru 6000 Kč na zaměstnance za rok) na 200 Kč pevně do tarifů a 300 Kč jako zvláštní bezpečnostní odměna. Závěrem chci jen říct, že vyjednávání nijak zvlášť nevybočovalo z vyjednávání předchozích, spíše mám obavy z vyjednávání budoucích. EMIL BUG, předseda ZO OS KOVO Jäkl Karviná, a. s. (Pokračování příště) Připravila JANA BENEŠOVÁ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, Mgr. M. Beneš, J. Cvrček, J. Endlicher, Mgr. L. Pašek, J. Sůva, Mgr. P. Taraba Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo dubna 2006 USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA OS KOVO Z 28. A Předsednictvo OS KOVO se konalo ve dnech 28. a 29. března před zasedáním Rady OS KOVO. Z těchto důvodů bylo jeho jednání zaměřeno hlavně na přípravu jednání rady. V úvodu jednání se Předsednictvo OS KOVO zabývalo zákoníkem práce; protože se o zákoníku práce píše na jiném místě, nebudeme se jím zde zabývat podrobně - pouze konstatuji, že v době jednání Rady OS KOVO dne Senát Parlamentu ČR návrh zákoníku práce zamítl. V této souvislosti předsednictvo vyslovilo podporu stanovisku ČMKOS, která důrazně upozorňuje na vážný rozpor se zákonem o politických stranách č. 424/1991 Sb. ( 5 odst. 3), který nepřipouští organizovat činnosti politických stran na pracovištích. Je naprosto zarážející, že se ODS dopouští před volbami porušení zákona, který by měl být základní abecedou každé politické strany. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o: pořadu ČT Ostrava, který je zaměřen na oblast nezaměstnaných, rekvalifikací apod. Uvedeného programu se jako diskutující zúčastnil předseda OS KOVO. Vysílací den je zpravidla úterý podvečer - předpokládané vysílání v průběhu dubna. Přesný termín bude upřesněn ze strany ČT. Následně budeme o čase informovat. Dále vzalo na vědomí informace o přípravě IV. sjezdu ČMKOS; o možnosti vstoupit do vyučovacího procesu a diskutovat s posluchači katedry managementu na VŠE v Jindřichově Hradci. V dalším předsednictvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti sekcí OS KOVO za rok V další části se předsednictvo zabývalo Vyhodnocením vzdělávání v roce 2005 a uložilo výkonnému vedení připravit pro rok 2007 ve vazbě na znění nového zákoníku práce nový systém vzdělávání, který zohlední komplexní vzdělání funkcionářů ZO OS KOVO. Dalším materiálem, který má velkou důležitost, byla Kampaň na podporu kolektivního vyjednávání PKS na rok Význam kolektivního vyjednávání je nezastupitelný, proto předsednictvo projednalo přepracované materiály ohledně kampaně adoporučilo je předložit Radě OS KOVO. Vzhledem ke vznikající situaci s povodněmi předsednictvo rozhodlo pověřit výkonné vedení pravomocí aktivovat USNESENÍ RADY OS KOVO Z Rada Odborového svazu KOVO se sešla na svém 3. zasedání ve dnech března 2006 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (místo, kde se konal IV. sjezd OS KOVO). Jako hosté se jednání rady zúčastnili místopředsedové ČMKOS Pavel Skácelík (1. den) a Jaroslav Zavadil (2. den) a předseda OS školství František Dobšík. O závěrech Aktuálních informací a Odborové ofenzívy psal Kovák již v minulém čísle, a proto není nutné zde tyto body rozebírat. Dalším balíkem materiálů, které Rada OS KOVO projednala, byly materiály zabývající se kolektivním vyjednáváním. Jednalo se o: Závěrečnou zprávu okolektivním vyjednávání KSVS pro rok 2006; Vyhodnocení Strategie OS KOVO vkolektivním vyjednávání pro rok 2006; Statut komise kolektivního vyjednávání OS KOVO; Strategii OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok 2007; Harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2007; Kampaň na podporu kolektivního vyjednávání PKS na rok 2007; Návrh na složení komise kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2007 včetně složení vyjednávacích skupin jednotlivých KSVS. Uvedeným materiálům přikládá OS KOVO vysoký význam. Svědčí o tom i fakt, že kampaň na podporu kolektivního vyjednávání podnikových kolektivních smluv pro rok 2007 bude předmětem jednání všech konferencí krajských sdružení OS KOVO. Jsme si vědomi, že kolektivní smlouvy pro rok 2007 se budou připravovat ve zcela jiném prostředí - bude jasný osud zákoníku práce (doufáme, že bude schválen) a bude po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O tom, co to vše přinese, a i dalších podmínkách pro zpracování návrhů podnikových kolektivních smluv se bude hovořit právě při projednávání kampaně na podporu kolektivního vyjednávání PKS pro rok 2007 na konferencích krajských sdružení OS KOVO. Rada OS KOVO na svém jednání projednala a schválila Návrh rozpočtu OS KOVO na rok Dochází ke zvratu nepříznivého trendu posledních let. Rozpočtované náklady jsou nižší nejen v porovnání s rozpočtem roku 2005 a očekávanou skutečností 2005, ale i srovnatelnou skutečností roku Dále se rada zabývala vnitřními předpisy Odborového svazu KOVO, které bylo nutno uvést do souladu se stanovami OS KOVO a reagovat v nich na změny, které přinesl čas. Byly to následující řády OS KOVO: Novela Jednacího řádu Rady OS KOVO; Řád právní pomoci OS KOVO; Poskytování právní pomoci základním organizacím OS KOVO; Výše členských příspěvků; Novela Stávkového řádu Odborového svazu KOVO; Novela Finančního řádu Odborového svazu KOVO. Všechny tyto řády budou do konce dubna umístněny na intranetu OS KOVO a do konce května budou zveřejněny ve Zpravodaji OS KOVO č. 3, který obdrží každá základní organizace Odborového svazu KOVO. Na Radu OS KOVO se obrátili představitelé základní organizace OS KOVO ČKD a. s. Blansko s žádostí o poskytnutí finanční výpomoci členům ZO v případě nutnosti povodňovou komisi OS KOVO s tím, že pravidla pro vyplácení sociálních podpor budou stejná jako při povodních v roce U materiálu Informační zpráva o vývoji nominálních a reálných mezd za rok 2005 předsednictvo rozhodlo, aby se informační zpráva o vývoji nezaměstnanosti a informační zpráva o vývoji nominálních a reálných mezd již nepředkládaly na jednání Předsednictva OS KOVO s tím, že budou pro potřeby základních organizací uveřejněny ihned po zpracování v Kováku. Podrobně se předsednictvo zabývalo seznamem ZO OS KOVO, které do data jednání předsednictva ještě neodevzdaly výkaz ZO OS KOVO za rok Rozhodlo vůči základním organizacím OS KOVO, které neodevzdaly výkaz, uplatnit v souladu s 11 odst. 1 stanov OS KOVO sankční opatření, a to pozastavením poskytování služeb ZO do dodání výkazu ZO OS KOVO za rok 2005 nejdéle do O této skutečnosti byly následně dotčené ZO OS KOVO informovány dopisem. Pokračovalo projednávání ZO OS KOVO, které jsou nefunkční, a předsednictvo rozhodlo o zrušení dalších dvou organizací; jedná se o ZO OS KOVO při JTS, s. r. o., Jiříkov a ZO OS KOVO ACZ, s. r. o., Lovosice. Příští zasedání předsednictva se bude konat dne 26. dubna 2006 JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO OS KOVO za neposkytnuté mzdy z podnikové spořitelny. Tuto otázku projednávalo na začátku března Předsednictvo OS KOVO a žádost odmítlo. Kolegové z Blanska se proto obrátili na Radu OS KOVO jako nejvyšší orgán OS KOVO mezi sjezdy. Žádost byla projednána 3. zasedáním Rady OS KOVO za přítomnosti předsedy ZO OS KOVO Jiřího Hradila. Rada po diskusi nakonec rozhodla nesouhlasit s poskytnutím finanční pomoci členům ZO OS KOVO ČKD, a. s., Blansko za neposkytnuté mzdy z podnikové spořitelny. Příští zasedání Rady OS KOVO se bude konat jako jednodenní dne 8. června 2006 v Jihlavě. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO Placená inzerce DIVADLA A MUZIKÁLY * NABÍDKA VSTUPENEK * Muzikály: Ginger a Fred, Exkalibur, Elixír života, Láska je láska, Bídníci, Tajemství. Divadla: Divadlo R. Brzobohatého, Divadlo Metro, Divadlo U Hasičů, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Bez Zábradlí, Fidlovačka, Divadlo Karlín, Národní divadlo a Stavovské divadlo. Minimální objednávka 10 vstupenek na jedno představení. Zájemcům pošleme bližší informace. Pražská herecká společnost, Benešovská 32, Praha 10. Telefon: , fax:

5 Sociální rubrika Obnoví se nárok na vdovský důchod? KOVÁK číslo dubna 2006/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Má kamarádka, která je matkou 20leté studující dcery, pobírá vdovský důchod. Nepracuje, ani není vedena jako uchazečka o zaměstnání. Její dcera pobírá sirotčí důchod. Jsou obě osvobozeny od placení zdravotního pojištění? Slyšela jsem, že pro nárok na vdovský důchod rozhoduje také věk vdovy. Kamarádce je 45 let. J. M., Kroměříž Daňová odpovědna Kdo platí daň z převodu nemovitosti? JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Začneme vaším druhým dotazem. Nárok na vdovský důchod vznikne po manželovi, který pobíral starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod. Dále vznikne nárok na vdovský důchod po manželovi, který splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod (u osob nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků v posledních 10 letech), splnil podmínky pro starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Jedna z výše uvedených podmínek byla zcela jistě splněna, jestliže nárok na vdovský důchod vaší kamarádce vznikl. Další podmínky pro pobírání vdovského důchodu jsou uvedeny v 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: * 1 rok po smrti manžela - po uplynutí této doby, jestliže je splněna aspoň jedna z následujících podmínek: * pečuje o nezaopatřené dítě (toto je nyní případ vaší kamarádky) * pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, vyžadující mimořádnou péči * pečuje o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné * pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo o rodiče svého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let * je plně invalidní, nebo * dosáhla věku 55 let. V zákoně je však ještě jedno důležité ustanovení. 50 odst. 4) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, říká: Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek v odst. 2) do 5 roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Je však důležité upozornit, že o případném novém nároku Česká správa sociálního zabezpečení neinformuje. O opětovný nárok si musí občan požádat sám. Nezaopatřenost dítěte končí jeho 26. narozeninami, a to i když dítě dále řádně studuje. Dceři bude 26 let za 6 let. Nejpozději tehdy vaší kamarádce nárok na pobírání vdovského důchodu z důvodu nezaopatřenosti dětí zanikne. Dceři zároveň zanikne nárok na sirotčí důchod. Přitom podmínka věku vdovy (55 let) pro další pobírání vdovského důchodu nebude splněna. Věk matky za 6 let bude totiž činit (45 + 6) = 51 let, a nikoli zákonem požadovaných 55 let. Pokud by tedy dcera studovala například do 26 let, nárok na vdovský důchod by zanikl a po pěti letech by se znovu obnovil. Vdově by totiž bylo po pěti letech od zániku na důchod (51 + 5) = 56 let, což je více než 55 let. Vdovský důchod by pak náležel (samozřejmě podle současně platných předpisů) do smrti vdovy. Jedině v případě, že se vdova znovu provdá, nárok na vdovský důchod jí zanikne navždy. Pokud by však dcera studovala například do 24 let (či méně) nárok na vdovský důchod by zanikl v matčiných 49 letech a po pěti letech by se již neobnovil. Matce by bylo po pěti letech od zániku nároku 54 (49 + 5) let, což je méně než 55 let, nárok na vdovský důchod by se již neobnovil. Ke zdravotnímu pojištění vdovy a její dcery uvádíme následující. Zdravotní pojištění se platí buď z příjmu (s minimálním vyměřovacím základem ve výši minimální mzdy), nebo si ho hradí osoba (tzv. osoba bez zdanitelných příjmů) sama procentem (13,5 %) z minimální mzdy, a konečně existuje dosti rozsáhlý seznam osob, za které hradí zdravotní pojištění stát procentem (13,5 %) z částky 4144 Kč, dané nařízením vlády s účinností od 1. února Stát platí zdravotní pojištění za skupiny osob uvedených v 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jako tzv. státní pojištěnce (všechny skupiny nebudeme vyjmenovávat - bylo by to rozsahem nad rámec právní poradny). Mezi tyto skupiny mj. patří nezaopatřené děti a poživatelé důchodového pojištění. V zákoně není rozlišeno, jaké typy důchodů se míní, avšak jsou to všechny typy (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké). Sirotčí důchody sem nepatří, neboť poživatel sirotčího důchodu je vždy nezaopatřené dítě a skupiny by se tak překrývaly. Z vašeho dotazu nevyplývá, zda ovdovělá kamarádka-matka je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Pokud je tomu tak, stát za ni hradí zdravotní pojištění po celou dobu vedení v evidenci. Chceme koupit nemovitost a nejsme si jisti, kdo musí platit daň z převodu nemovitosti. Jak by to bylo, kdyby se jednalo o nemovitost získanou v konkursu? J. D., Plzeň Poplatníkem, tudíž tím, kdo platí daň z převodu nemovitosti, je v souladu s ustanovením 8 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, v platném znění: a) převodce (prodávající), a nabyvatel je ručitelem b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu (například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti...), vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě, anebo o nabytí nemovitosti při zrušení právnické osoby bez likvidace apod. I

6 Nad otazníky v bydlení Sousedé dělají nepořádek KOVÁK číslo dubna 2006/příloha Ing. MILAN TARABA, statutární místopředseda Sdružení nájemníků ČR Bydlím v družstevním domě, soused si před dveře, které jsou v těsném sousedství vstupních dveří našeho bytu, ukládá často velmi ušpiněné a zablácené boty a chodba podle toho vypadá, zkrátka špína a nepořádek a před rozsvícením i možnost úrazu. Soused nade mnou si zase na balkóně přimontoval věšák na prádlo, takže voda mi často doslova teče na hlavu, pokud jsem na svém balkónu, při větru jsou znečišťována okna od saponátů či škrobu. Podala jsem na družstvo stížnost, ale nikdo se tím dosud nezabýval. Je nějaká rada, jak zjednat nápravu? J. V., Kladno Rady zákazníkům-spotřebitelům Jak se počítá lhůta k opravě? Problémy sousedských vztahů v bytových domech jsou poměrně časté. Podle občanského zákoníku je každý vlastník oprávněn předmět svého vlastnictví jednak držet, jednak užívat a nakládat s ním. Současně se však vlastník musí zdržet všeho, čím by nad míru obvyklou obtěžoval jiného nebo ohrožoval výkon jeho práv. Totéž se dá přiměřeně aplikovat i na vztah nájemců bytů. Míra přiměřená poměrům se musí posuzovat vzhledem ke konkrétní situaci, která nastala. U nájemců družstevních bytů lze kromě obecných ustanovení občanského zákoníku řešit podobné situace v rámci družstevních předpisů, například podle stanov nebo domovního řádu. Nedojde-li k nápravě jednáním mezi sousedy, je povinen řešit situaci pronajímatel (vlastník domu). JUDr. VLADIMÍRA BRÁDLOVÁ, vrchní rada České obchodní inspekce Dala jsem si boty do opravny v týdenní lhůtě. Dnem předání bylo úterý. Očekávala jsem, že dnem vyzvednutí bude následující pondělí, aby se jednalo o 7 dní. Opravář ovšem trval na úterý a dokonce, i když jsem u něj byla dopoledne, stanovil k vyzvednutí čas odpolední. Jak je tedy týdenní lhůta k opravám správně vymezena? Zajímá mě i případ měsíční lhůty - vzhledem k tomu, že měsíc má různý počet dní. A. R., Svitavy Co se týká počítání času, je tato problematika upravena v 122 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí 15 dní. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Z uvedeného tedy vyplývá, že týdenní lhůta, která počala v úterý, skončila následující úterý. Vzhledem k tomu, že lhůta nebyla určena na hodiny, ale týdny (respektive 1 týden), končila lhůta pro opravu uplynutím provozní doby posledního dne (úterý). POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ KURSY Vážené kolegyně, vážení kolegové, v měsíci květnu jsme připravili vzdělávací akce, které pro mnohé z vás budou svým obsahem zajímavé a přispějí k upevnění vašich odborových dovedností. Jsou to především semináře: K 12 - Funkcionář v roli manažera - manažerské komunikační dovednosti Termín: Obsah: Osobnostní předpoklady pro vedení lidí, styl řízení, koučování.význam správné komunikace s podřízenými.vnitrofiremní komunikace, umění naslouchat, vedení rozhovorů, vlastní prezentace, řízení porady, podmínky pro tvorbu týmu. Organizace vlastního času a podřízených. Komunikace se svízelnými typy lidí. Důvěra ve své spolupracovníky, možnost jejich seberealizace, podmínky správného delegování úkolů, kontrolní činnost. Řešení konfliktů vlastních i podřízených. K 13 - Umění jednat s lidmi Termín: Obsah: Sociální komunikace. Druhy a formy komunikace. Prostředky mimoslovní komunikace. Verbální komunikace, její druhy a prostředky. Problémy a nedostatky v sociální komunikaci. Zásady efektivní komunikace. Problematika motivace. Zdroje motivace. Hodnoty jako zdroj motivace. Dynamika motivace. Frustrace a deprivace. Asertivní přístup. Jak poznáme asertivní, neasertivní a agresivní chování. Asertivní kritika. Jak reagovat na oprávněnou a neoprávněnou kritiku. Jak zvládat stres ve vypjatých situacích. Asertivní odmítnutí. Modelové situace. Relaxační a sportovní aktivita - využití možností areálu zotavovny. K 14 - Pracovní právo v praxi odborového funkcionáře Termín: Obsah: Nová koncepce zákoníku práce. Oblasti, které jsou doporučeny řešit v kolektivních smlouvách. Vymezení pojmu diskriminace v pracovněprávních vztazích, přímá a nepřímá diskriminace, sexuální obtěžování. Obsah konkurenční doložky, povinnosti zaměstnavatele. Délka pracovního poměru na dobu určitou, sjednávání pracovního poměru na dobu určitou opakovaně. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Přestávky v práci. Poznatky z praktického uplatňování pracovněprávních předpisů. Informace o novém zákoníku práce a souvisejících předpisech. Místo konání výše uvedených kursů: Zotavovna VS ČR Pracov, Tábor, tel: , fax: , Další doplňující informace naleznete v Katalogu kurzů a školení roku 2006, který byl zaslán do všech ZO OS KOVO a je taky umístěn na stránkách intranetu OS KOVO. Těšíme se na vaši návštěvu, a pokud se rozhodnete pro nabízené kursy, zašlete přihlášku na adresu: OS KOVO, organizační úsek - vzdělávání, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax , Mgr. JIŘÍ ŠURÁŇ, organizačně-provozní úsek OS KOVO II

7 KOVÁK číslo dubna 2006/příloha JAK UZAVÍRAT NÁJEMNÍ SMLOUVY (I.) JUDr. MARTA OČOVSKÁ, právní odbor OS KOVO Některé naše odborové organizace mají ve vlastnictví rekreační zařízení, dětské tábory, kulturní zařízení. Provoz těchto zařízení je finančně i časově náročný, proto se některé odborové organizace rozhodly je pronajmout - ať už jako celek, nebo v případě kulturních domů i zčásti (některé nebytové prostory). V uvedených případech se organizace stávají pronajímateli. Mohou být samozřejmě i v opačné situaci - v roli nájemce, když si pro své potřeby například najmou nebytový prostor (kancelář) od zaměstnavatele. V obou možných sitacích však praxe ukazuje, že se při uzavírání nájemních smluv objevují chyby, a proto bude vhodné vysvětlit správný postup a příslušné smluvní náležitosti. Nájem, respektive nájemní právní vztah, je upraven jako jeden se zvláštních smluvních typů v hlavě sedmé platného občanského zákoníku. Při uzavírání nájemních smluv musíme rozlišovat, co se pronajímá, a podle toho použít příslušné právní normy. Předmětem nájemní smlouvy je věc, která je jednak způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů, jednak je ke své povaze způsobilá k užívání. Může jít o věc movitou, tak i nemovitost (budovu, pozemek), respektive o věc jako celek, tak i její část (byt, obytná místnost, nebytový prostor, stěna domu na umístění reklamy apod.). Věc musí být určena individuálně, neboť po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit tutéž věc. Nájem je pojmově vztahem dočasným. Obecná ustanovení o nájemní smlouvě obsažená v ustanoveních 663 až 684 občanského zákoníku, která mají obecnou povahu, se použijí tehdy, nestanoví-li zvláštní úprava jednotlivých nájmů jinak. Pojmové znaky nájmu jsou: přenechání užívání určité věci dočasnost úplatnost. Varianta č. 1 - pronájem celého rekreačního nebo kulturního zařízení k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění dle živnostenského listu. V této souvislosti je vhodné upozornit na 666 odstavec jedna občanského zákoníku, ve kterém je stanoveno, že nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu, nestanoví-li smlouva jinak. Z praktického hlediska je vhodné, aby si pronajímatel smluvně stanovil, že pokud by nájemce hodlal předmět nájmu dál pronajmout, tak je k tomu nutný souhlas pronajímatele. Nájemné Pokud odborová organizace pronajímá nemovitosti jako celek, tak se bude postupovat podle obecních ustanovení občanského zákoníku, tj. podle 663 až 684. Předmět nájmu V nájemní smlouvě musí být přesně specifikován předmět nájmu, to znamená přesně popsat, co všechno se pronajímá. Nestačí například odkaz, že pronajímatel pronajímá nemovitosti, které jsou zapsané na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí. A to proto, že ne všechny nemovitosti se do katastru zapisují, například katastr neeviduje drobné stavby (chatičky), studny, za určitých podmínek také čističku odpadních vod (pokud nemá obvodové zdi a střešní konstrukci). Takže je třeba při vymezení předmětu nájmu velice pečlivě postupovat a přesně vymezit a vyjmenovat, co odborová organizace pronajímá. Účel nájmu Kdepak do bytovýho družstva! Není nad vlastní bejvák Ve smlouvě musí byt stanoveno, k jakému účelu se bude věc užívat (například k rekreačním účelům).pokud se pronajímá rekreační zařízení, je vhodné do smlouvy stanovit, že nájemce bude poskytovat stravovací, ubytovací a jiné doplňkové služby Nájemné je úplata za přenechání věci do nájmu. Zpravidla se dojednává v peněžitém plnění a musí být zakotveno písemně ve smlouvě. Nájemné spočívá zásadně v opakujícím se plnění a je věcí dohody smluvních stran, zda se nájemné bude hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. V případě, že nájemce nezaplatí včas, je povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení. Výši úroku z prodlení si nemůžou smluvní strany domluvit libovolně.je totiž stanovená v nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Pro úplnost je nutno upozornit, že je rozdíl mezi úrokem z prodlení a poplatkem z prodlení. Poplatek z prodlení je upraven pouze pro peněžitá plnění (dluhy) spojená s nájmem bytu. Pro nájem z nemovitostí a nebytových prostor je třeba použít ustanovení o úroku z prodlení. Dále si kvůli zabezpečení placení nájemného mohou smluvní strany dojednat smluvní pokutu.ta tedy vzniká dohodou obou stran. Podstatou smluvní pokuty je zpravidla peněžité plnění, které je povinna poskytnout jedna strana závazkového vztahu III

8 KOVÁK číslo dubna 2006/příloha (nájemce) straně druhé (pronajímateli) v případě, že poruší svou smluvní povinnost zaplatit včas nájem. Má-li být ujednání o smluvní pokutě platné, je nutno ve smlouvě určit výši pokuty (hranice výše není stanovena) nebo stanovit způsob jejího určení. Dále se doporučuje do nájemní smlouvy stanovit, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné úměrně k míře inflace publikované Českým statistickým úřadem, a také stanovit, od jakého momentu to je možné (například s účinností vždy od 1. ledna). Takto jednostranné zvýšení nájemného a způsob jeho výpočtu by měl pronajímatel sdělit nájemci písemně. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce Práva a povinnosti pronajímatele jsou obecně stanovené - jak již bylo výše uvedeno - v občanském zákoníku. Povinnosti nájemce Povinností nájemce je věc užívat způsobem, jak je stanoven v nájemní smlouvě, a užívat věc s péčí řádného hospodáře. Nájemce je povinen dodržovat hygienické, bezpečnostní, protipožární a další provozní předpisy včetně zajištění příslušných revizí. Dále je nájemce povinen bez zbytečného odkladu pronajímateli oznámit potřeby oprav, které má povinnost provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Zároveň nemá nárok na snížení nájmu. V nájemní smlouvě bývá ustanovení, že nájemce bude na své náklady zajišťovat a provádět běžnou údržbu a opravy pronajatých věcí a bude je udržovat ve stavu běžného opotřebení. Za běžnou údržbu se považují také úkony, které zpomalují stárnutí objektu a zařízení. V případě poškození věci nájemcem nebo třetí osobou je nájemce zpravidla povinen odstranit na své náklady vzniklou škodu. S nájmem jsou spojeny i služby související s předmětem nájmu, a proto nájemce musí hradit zejména vodné a stočné, za dodávku elektrické energie, poplatky za rozhlas a televizi, za odvoz smetí apod. Je vhodné nájemce upozornit, že se (v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce) zavazuje platit poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Je logické, že tyto poplatky si nájemce zakalkuluje do ceny poukazu na rekreační pobyt. Doporučuje se, aby se nájemce podrobně obeznámil s obecně závaznou vyhláškou obce a domluvil se s obcí na způsobu hrazení místních poplatků. Rozsah povinností nájemce může být ještě větší, ale záleží to na dohodě smluvních stran; například je možné, aby se nájemce zavázal pojistit věci, které mu v rekreačním zařízení slouží k jeho podnikání. Povinnosti pronajímatele Pronajímatel je povinen přenechat nájemci předmět nájmu (věci) ve stavu způsobilém smluvnímu užívání. Pokud nebyl způsob užívání smluven, tak se jedná o užívání obvyklé (tj. přiměřeně povaze a určení pronajímané věci). Pokud nájemce nemůže užívat věci, které jsou předmětem nájmu (anebo je může užívat jen omezeně), pro vady, které sám nezpůsobil, má vůči pronajímateli nárok na přiměřenou slevu nájemného. Právo na prominutí nebo poskytnutí slevy z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím. Pronajímatel je povinen věc opravovat s výjimkou běžné údržby. Jestliže nájemce vynaložil náklady na opravu věci, kterou je povinen zajistit pronajímatel, má nárok na náhradu těchto nákladů, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba. Doporučuje se, aby si pronajímatel pojistil předmět nájmu, zejména neopomenul pojištění proti živelným pohromám apod., a o této pojistce informoval nájemce. Je důležité v nájemní smlouvě přesně vyjasnit rozsah pojištění. V zájmu předcházení sporů z nájemních smluv je vhodné vypracovat předávací protokol, ve kterém bude popsán stav předmětu nájmu (movitých a nemovitých věcí). Doporučuje se odevzdat kopie revizních zpráv, které souvisejí s provozem předmětu nájmu. Pronajímatel si může ve smlouvě vyhradit právo kontroly, zda nájemce užívá pronajaté movité a nemovité věci v souladu se smlouvou. Pronajímatel by měl předem upozornit nájemce na vyslání kontroly. Poznámka: ubytování nájemce (správce) V nájemních smlouvách si často smluvní strany chybně stanoví, že nájemci bude poskytnut v předmětu nájmu byt. Proč toto ustanovení není správné? Ubytování nájemce je třeba smluvně zakotvit jinak, totiž bez slova byt. Byt náš právní řád charakterizuje jako místnost, nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Při této příležitosti se sluší připomenout judikát Nejvyššího soudu ze dne ve věci 2 Cdon 1010/1997, který zní: Pojmovým znakem bytu jako předmětu občanskoprávních vztahů ve smyslu 118 odstavec 2 občanského zákoníku je účelové určení místnosti, které tvoří byt, k trvalému bydlení, dané pravomocným kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Existence uvedeného rozhodnutí je předpokladem toho, aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů. Oč jde? Pokud se nájemci pronajme ubytování v části nemovitosti, která není zkolaudována jako byt, tak po skončení nájmu mu nemusí pronajímatel (za určitých okolností) zabezpečit náhradní byt nebo náhradní ubytování. Ve smlouvě tedy musí stát, že odborová organizace pronajímá část nemovitosti na bydlení nájemce nebo správce. Ve smlouvě je též třeba tyto místnosti, které bude nájemce za účelem bydlení užívat, přesně popsat. Pokud by organizace skutečně pronajímala byt, tak by příslušná místnost (nebo soubor místností) měla být kolaudována jako byt a při uzavírání nájemní smlouvy na byt by se muselo postupovat podle 688 a násl. platného občanského zákoníku, který upravuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu. Je nutno na tuto skutečnost upozornit, a to z toho důvodu, aby pronajímatel neměl problém s ukončením nájemní smlouvy. Skončení nájmu Nájem lze uzavřít na dobu určitou (například na dobu 5 let od uzavření smlouvy) nebo dobu neurčitou. Nájemní poměr zaniká: písemnou dohodou, pokud se smluvní strany dohodnou; uplynutím doby na kterou byl nájem sjednán, nedohodneli se pronajímatel s nájemcem jinak. Užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. výpovědí. Obecní lhůta podle platného občanského zákoníku je tříměsíční u pronajatých nemovitostí a u movitých věcí jednoměsíční. Výpovědní lhůta však může být i jiná, za předpokladu, že se na ní dohodnou smluvní strany. Pokračování příště: (2. díl) vzor nájemní smlouvy (rekreační zařízení); přespříště (3. díl - varianta č. 2) náležitosti smluv na pronajímání nebytových prostor (například kanceláře, školicí prostory, skladové prostory atp. nacházející se v kulturních zařízeních). IV

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu SMLOUVA O NÁJMU Obec Ostrá zastoupená Mgr. Janou Kauckou Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 IČ : 00239585 dále jen pronajímatel a...... dále jen nájemce I. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o nájmu

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 105 USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více