Znalostní systém Environmentálního helpdesku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalostní systém Environmentálního helpdesku"

Transkript

1 Martin Tax a Martin Bedroš Telefónica, Praha Abstrakt: Projekt Environmentálního helpdesku je jedním z prvních projektů komplexních znalostních systémů nové generace ve veřejné správě ČR. Zahrnuje kompletní životní cyklus metodických znalostí o výkonu veřejné správy v tomto oboru od jejich sběru, agregaci, konsolidaci až po systematické sdílení (komunikaci), hodnocení a zlepšování znalostí. Projekt zadala CENIA informační agentura životního prostředí a na základě výběrového řízení je realizován společností Telefónica a jejími partnery. Jedním z klíčových partnerů je společnost DAIN s.r.o.. Abstract: The project of Environmental helpdesk is one of the first complex, knowledge oriented new generation projects in the public administration in the Czech Republic. It involves the complete life cycle of methodological knowledge about public administration operations from the knowledge collection, aggregation, consolidation to its systematic communication, evaluation and improvement. The project has been specified by the CENIA, the information agency for environment and based on the tender it was accomplished by the Telefónica company and its partners. One of the key partners was DAIN Ltd. company. Cíle záměru Záměrem projektu Environmentálního helpdesku (EHD) je provozování inteligentní služby nové generace zaměřené na poskytování odborné informační podpory celé působnosti resortu životního prostředí tedy ochrany životního prostředí pro veřejnost i odborníky. Smyslem projektu je zlepšit konzistenci a výrazně zefektivnit podporu veřejné správy směrem k občanům, podnikům a dalším při ochraně životního prostředí. Základním cílem projektu je zvýšení efektivity oboustranné komunikace všech složek MŽP s veřejností a dalšími institucemi veřejné správy prostřednictvím vybudování nových a optimalizací stávajících komunikačních kanálů a zavedením řízení znalostí v resortu. Implementací znalostního transformačního cyklu dochází k identifikaci všech relevantních skrytých i explicitních znalostí, jejich dokumentaci, výměně v rámci resortu a využití při poskytování odborné podpory. Popis systému znalostní báze Pro splnění vytyčených cílů byla společností Telefónica (vítězem výběrového řízení z přelomu roků ) vybudována robustní základna moderní, plně objektové znalostní báze, zahrnující následujících 5 hlavních objektů: Životní situace (co mám dělat, když..). Jedná se o objekt popisují procesy spuštěné událostmi a podmínkami danými legislativou, vykonávané občanem či právnickou osobou (firmou). Tyto objekty byly navrženy v souladu požadavky vyhlášky 442/2006 Ministerstva vnitra ČR přesto, že to způsobilo dílčí problémy vzhledem k tomu, že tyto požadavky neodpovídají procesním konvencím. Agendy. Jedná se o procesy na straně příslušných úřadů včetně jejich případného rozpadu do činností a úkonů opět dané legislativním rámcem. 182

2 Legislativa. Objekty tohoto typu jsou tvořeny vlastními legislativními texty zákonů a vyhlášek tak, že jednotlivé zákony a vyhlášky jsou dekomponovány na jednotlivé paragrafy a odstavce tak, aby bylo možné se odkazovat na detailní část textu a přitom aby bylo možné zobrazit zákon či vyhlášku jako celek. Produkty. Jedná se výstupy procesů z životních situací či agend. Typickým příkladem je jakýkoli formulář (například plnění ohlašovací povinnosti) vyplněný firmou či občanem nebo dokument jakéhokoli rozhodnutí úřadu. Frekventované otázky a problémy (FAQ). Jedná se o speciální objekt sloužící k vysvětlení problému a poskytování informační podpory, který se může vázat na libovolný z výše uvedených 4 objektů. Systém obsahuje rovněž různé typy číselníků zlepšujících komfort uspořádání znalostí např. číselník typů úřadů nebo číselník věcných oblastí sloužící k věcnému třídění životních situací a agend do obsahových kategorií. Základnu znalostní báze tvoří vrstva lingvistiky tvořené objekty českého jazyka včetně skloňování, časování sloves a slovníků synonym a víceslovných frází spolu s výkladovým slovníkem odborných pojmů. Nadstavbové algoritmy zajišťují komfortní editaci obsahu znalostní báze (včetně zamykání vazeb mezi objekty), řízené publikování obsahu, fulltextové i kontextové vyhledávání (Tovek Server) a sadu nadstavbových sestav. Zabudovaný algoritmus rovněž zajišťuje automatický online hyperlinking obsahu všech textových polí objektů znalostní báze na výkladový slovník pojmů. Základní architektura znalostní báze vypadá zhruba následovně: 183

3 Martin Tax a Martin Bedroš Vznikl tak celistvý model výkonu veřejné moci v oblasti životního prostředí, který je svým konceptem a komplexností zcela unikátní. Z funkčního hlediska systém poskytuje následující hlavní vlastnosti: Obsah - unikátní objektová znalostní databáze s jedinečnými možnostmi: Snadné vytváření typů objektů (typů obsahu) na základě požadavků zákazníka Definice atributů jednotlivých typů objektů bez omezení Vytváření různých typů vazeb mezi jednotlivými typy objektů a jejich konkrétními instancemi Možnost kategorizace uložených dat (zařazování uložených objektů do libovolných kategorií) Verzování jednotlivých objektů, které zajišťuje uchování informace o historických verzích objektu Časové řezy - zobrazení obsahu databáze k danému časovému okamžiku (v minulosti i v budoucnosti) Vyhledávání - rychlé a kvalitní vyhledávání v obsahu objektové databáze: Vyhledávání na základě standardních filtračních kritérií (datum, autor, název objektu, apod.) Fulltextové vyhledávání přes všechny objekty databáze: Využití morfologií a tezaurů při vyhledávání Možnost kontextového vyhledávání a vyhledávání na základě podobnosti jednotlivých objektů Ukládání filtrů vyhledávání pro další použití Pojmy - jedinečná práce s definovanými pojmy: Každý definovaný pojem je automaticky zvýrazněn v jakémkoli textu a je dostupný jeho výklad Možnost úpravy vazeb jednotlivých pojmů na objekty databáze (např. zrušení vazby) Uživatelsky snadná editace pojmů a jejich kategorizace Správa obsahu - systém umožňuje snadnou správu obsahu s těmito možnostmi: Snadná a rychlá editace veškerých objektů znalostní báze Možnost schvalování editace určenými osobami: Publikace jednotlivých objektů na základě schválení Přiřazení odpovědných osob k jednotlivým obsahovým kategoriím Jednoznačná identifikace autora změny Upozorňování na změny obsahu pro zaregistrované uživatele Diskuse a zpětná vazba: Možnost diskuse k jednotlivým objektům znalostní báze Hodnocení jednotlivých objektů z hlediska kvality uživateli 184

4 Možnost zpětné vazby ke konkrétnímu objektu formou ticketu (řešitelem je vlastník objektu) Monitoring návštěvnosti jednotlivých objektů znalostní báze Uživatelské rozhraní: Moderní webové uživatelské rozhraní, komfort blízký standardní desktopové aplikaci Kompatibilita se všemi standardními prohlížeči Systém jako celek Tato znalostní báze tvoří vysoce efektivní nadstavbový nástroj nad call centrem a systémem, sloužící operátorům helpdesku v řešení požadavků veřejnosti či úředníků jiných úřadů (Atlassian JIRA). V rámci zpracování nového požadavku umožňuje toto řešení unikátní funkce automatického dohledání podobného, již vyřešeného požadavku na základě algoritmů kontextové analýzy textu, nebo automatické vyhledání a nalezení nejbližších relevantních životních situací či agend ve formě automaticky generované rešerše. V procesní oblasti byl implementován celkový rámec řízení znalostí (knowledge management) s přesahem do oblasti problem managementu. V případě, že není nalezeno již definované řešení požadavku (FAQ), nebo adekvátní řešení není operátor schopen specifikovat z automaticky generované rešerše, spouští se proces řešení problému s účastí odborných expertů Cenia a Ministerstva životního prostředí. Výsledkem procesu je dokumentace nových znalostí ve znalostní bázi tak, aby další obdobný požadavek již byl zpracován standardně operátory call centra. Celkový koncept HelpDesku - EHD systému je následujícím obrázku (znalostní báze označená ZB): 185

5 Martin Tax a Martin Bedroš Technologie Systém obsahuje řadu špičkových technologických komponent. Znalostní báze je technologií společnosti DAIN s.r.o., reprezentující simulaci objektové databáze nad relační databází Oracle 11g. Lingvistika pochází z dílny společnosti Eridanus, vyhledávání zajišťují technologie firmy Tovek. Ticketovacím systémem je JIRA společnosti Atlassian, portálovou technologií je systém CMS Magnolia. Aplikační nadstavby jsou realizovány v programovacím jazyce Java s využitím pokročilého GUI frameworku Vaadin. Systém využívá IDM na bázi Novell edirectory. Komponenty jsou provozovány na operačním systému SUSE Linux a serverové farmě na platformě HW IBM-Intel serverů. Shrnutí Společnost Telefónica z pozice dodavatele projektu EHD (stejně jako u souvisejícího projektu ISPOP) zadaného agenturou CENIA považuje takovéto řešení unikátní nejen z pohledu použitých technologií, ale i z hlediska užité hodnoty nejen pro resort životního prostředí. Pevně věříme v jistou míru opakovatelnosti takových řešení nezávislou na oblasti použití, jsme připravení na jejich rozvoj a návaznost na další projekty. 186

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)

Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP) Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro () Autoři RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, vladimír.krajcik@vsp.cz Ing. Jan Ministr, Ph.D. VŠB-TU

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část Verze 2 Březen 2014 1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní orgán

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz,

ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla jazykovou ani odbornou korekturou.

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky Tento text je určen pro studijní účely a je částí knihy Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky autor Alena Buchalcevová citace BUCHALCEVOVÁ, Alena.

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí Prosinec 2008 Identifikační údaje informační koncepce 1. Identifikační údaje informační koncepce Označení

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE Vypracovaly: Čapková Lenka, Hanusová Lucie, Klápová Nikola, LS 2010/2011

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více