Problémové domény a jejich charakteristiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémové domény a jejich charakteristiky"

Transkript

1 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Milan Mišovič, 2011 Pokročilé informační systémy, MI-PIS, LS 2011/12, Přednáška 02 MI-POA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 2/16 Obecné pojetí problémové domény Člověka obklopuje realita, živá a neživá, s kterou musí neustále interagovat Realita není nedělitelný monolit, je členěna na velké množství ucelených a relativně nezávislých domén o Doména je tedy výsekem nás obklopující reality o Jestliže je vybraná doména dlouhodobým cílem našeho zájmu, tak se hovoříme o tzv. problémové doméně Na problémovou doménu můžeme mít vícero pohledů: o 1. Systémový pohled vede nejen k zavedení jistého systému, ale rovněž ke zkoumání problémové domény podle známých systémových atributů o 2. Datový a aktivitní pohled Datový pohled sleduje relevantní data v problémové doméně a jejich vzájemné souvislosti asociace Základem aktivitního pohledu je najít v problémové doméně relevantní aktivity, jednotky aktivity a jejich podíl na zpracování dat o 3. Organizační pohled

3 Malý a střední výrobně obchodní podnik Podnikem se podle obchodního zákoníku (Obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb.) rozumí soubor hmotných a nehmotných složek podnikání To, jestli daný podnik považujeme za malý nebo střední rozhodují dvě kritéria: o počet zaměstnanců o výše aktiv, nebo obrat Evropská komise ve svých nařízeních definuje podniky následovně: o drobný podnikatel zaměstnává méně než 10 zaměstnanců jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje korunový ekvivalent 2 mil. EUR o malý podnik zaměstnává méně než 50 zaměstnanců jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje korunový ekvivalent 50 mil. EUR o střední nebo velký podnik - přesahuje uvedené hranice Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 3/16

4 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 4/16 Pojetí podniku Podnik je sociálně ekonomická struktura vyznačující se jistou organizační strukturou, s chováním zaměstnanců a managementu a stanovenými podnikovými aktivitami a daty, v souladu s podnikovými strategickými cíly S nástupem komputerizace podniků pomocí ICT se mluví o podnikové informační infrastruktuře Základními prvky, na kterých se dá pro podnik budovat abstraktní informační systém (IS), jsou procesy a data o základem podnikových aktivit je podnikový proces o podniková data, zpracovávána v procesech, se člení na strukturovaná a nestrukturovaná

5 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 5/16 Pojetí procesu Podnikový proces je posloupnost aktivitních kroků, navržený obecně k provedení ucelené podnikové aktivity o ucelené skupiny kroků mohou být prohlášeny za subprocesy o jsou-li subprocesy využity ve více procesech, je zvykem používat termín transakce Rozdělení procesů o Hlavní procesy - související s výrobou, skladováním, prodejem a tvorbou viditelných o Podpůrné procesy - hlavním procesům vytváří potřebné podmínky o Rozhodovací procesy - umožní managementu podniku realizovat opatření, nezbytná pro podporu hlavních a podpůrných podnikových procesů o Vedlejší procesy - nebývají cílem komputerizace

6 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 6/16 Procesní mapování Procesní mapování je disciplína řazená do procesní analýzy, která slouží k identifikaci procesů na základě deskripce jejich dílčích kroků o používá verbální deskripce a diagramy pracovních toků workflow diagramy o procesní mapy, které se takto vytváří, obvykle obsahují procesy, jejich vstupní a výstupní data, jednotlivé kroky a rovněž asociace na jiné procesy Procesní mapování může být provedeno na úrovni koncepční, nebo na nejnižší úrovni dekompozice procesů o Hranice procesu (začátek, konec) o Obsah procesu (např. algoritmus, scénář, ) o Deskripce účelu procesu a jeho vstupy a výstupy o Grafické schéma procesu o Identifikace produktů a služeb procesů

7 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 7/16 Procesní řízení Jestliže v podniku převažuje řízení procesů na základě jejich aktuálního průběhu, tak takové zaměření je označováno jako procesní řízení o řízení cílů procesů řízení souladu a podílu subprocesů na cílech daného procesu a stanovení návazných cílů organizačních jednotek o řízení výkonu procesů ohodnocování výkonu procesů podle vícerozměrných metrik, hodnocení odpovědného manažera o řízení zdrojů přidělování zdrojů jednotlivým procesům čas, finance, lidé, což patří k zásadní položce odpovědnosti managementu o řízení návaznosti procesů optimalizace vláken procesní logiky

8 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 8/16 Podnikové procesní sety Seskupení sémanticky souvisejících procesů do jednotlivých množin, tzv. procesních setů

9 ERP ERP je jádrem podnikových procesů, protože jde o procesy řízení-plánování veškerých podnikových zdrojů, mezi které především patří: o Výroba (řízení výroby: materiálová potřeba výroby a plánování kapacity výrobních zdrojů) o Sklady (řízení zásob, skladové činnosti) o Veškeré finanční zdroje podniku (účetnictví, plánování financí, tvorba, využití, ) o Lidské zdroje (vytváření lidských zdrojů, jejich příprava, mapování na zaměstnanecké pozice, řízení pohybu ) o Majetek podniku (správa majetku) o Prodej vytvořených výrobků o Nákup materiálu o Doprava (veškeré řízení vlastní a nájemné doprav v podniku) Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 9/16

10 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 10/16 Organizační struktura podniku Organizační struktura podniku patří do oblasti organizačního inženýrství o popisuje rovněž z organizačních struktur odvozené zaměstnanecké pozice a v nich požadované chování zaměstnanců a managementu podniku Základní klasifikační charakteristiky organizačních struktur: o Uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami o Výsledek sdružování sémanticky souvisejících podnikových aktivit do jednotlivých organizačních jednotek Doplňkové charakteristiky: o Stupeň centralizace/decentralizace organizačních jednotek ve vertikální podřízenosti/nadřízenosti o Členitost, definovaná počtem organizačních jednotek pod vrcholovým managementem o Strmost/plochost organizační struktury

11 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 11/16 Podniková architektura Architektura podniku je koherentní celek principů, metod a modelů, které jsou použity v návrhu a realizaci: o podnikové organizační struktury o business procesů o podnikového informačního systému o podnikové informační infrastruktury

12 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 12/16 Klasická procesní logika podniku Proces p jako jednotku podnikové aktivity lze charakterizovat deskripcemi několika (ne všech) jeho relevantních komponent:

13 Poradenské systémy Poradenským systémem chápejme takový systém, který obecně umožňuje za pomoci vhodných dílčích nástrojů a prostředků provozovat poradenskou činnost o Fyzický poradenský systém (FPS) založen na technice "face-to-face", tedy za přítomnosti poradce a klienta o Komputerizované poradenské systémy, nejčastěji na bázi webové platformy umožňují efektivněji sdílet poznatky a poskytovat poradenskou službu a to nezávisle na místě a čase výskytu klienta a poradce Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 13/16

14 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 14/16 Poradenské procesy Poradenské procesy jsou základem pro poradenské případy základní komponenty: o verbální popis funkcionality v procesu, členění na transakce o model funkcionality procesu s členěním na dílčí kroky a s použitím dílčích transakcí o uživatelské rozhraní procesu, sestavené na základě komunikace s managementem o vstupní data a výstupní data o interface procesu pro komunikaci s jinými procesy o asociovaná odborná problematika, s níž poradenský proces pracuje o interface poradenských procesů

15 ERP v poradenských systémech Ze zdrojů v ERP si všimneme jen o postavení platebního systému založen na elektronické platformě způsobu uhrazení poskytnutých poradenských služeb o složení lidských zdrojů Administrátoři, kteří řídí chod systému a provozního serveru Experti - poradci na oblast odborné orientace poradenského systému Operátoři, kteří jsou mezičlánkem mezi experty poradci a klienty zákazníky, mohou vyřizovat administrativní agendu Dispečeři, kteří hodnotí a řídí poradenský servis Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 15/16

16 Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 16/16 CRM v poradenských systémech V CRM systémů poradenských služeb je poznáno 10 hlavních skupin procesů: o 1. poradenské služby o 2. komunikace se zákazníkem o 3. komunikace s kooperujícími partery o 4. výzkum zákazníka o 5. plánování, záznam a řízení akcí pro zákazníka o 6. plánování, záznam a řízení akcí pro kooperující partnery o 7. marketing poradenských služeb o 8. obchod prodej poradenských služeb o 9. vzdělávání (e-learning) o 10. skupina ostatních procesů

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ ČÁST II. ARCHITEKTURY SOFTWARE STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Milan Mišovič 2011 Prof. RNDr.

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance

Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 33 43, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance Business

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více