Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Moravskoslezský kraj Ostrava, Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková

2 Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů, MZK a NK ČR; 186 knihoven specializovaných) O 41 respondentů méně než v roce 2004 Informace jsou však plně reprezentativní Knihoven měst a obcí odpovědělo významně více Velké knihovny (krajské, ústřední specializované, knihovny v městech s počtem obyvatel nad ), zaměstnávající více než polovinu všech pracovníků, za něž byly údaje vyplněny, odevzdaly ve stejném počtu jako v předchozím ročníku

3 Počet knihoven Moravskoslezského kraje v průzkumu Celkem Specializované knihovny celkem Ostatní spec. knihovna Muzejní knihovna Lékařská knihovna Knihovna ústavu AVČR Vysokoškolská knihovna Ústřední spec. knihovna Veřejné knihovny celkem Krajská knihovna MK nad obyv. MK obyv. MK obyv MK do obyv. Obec. knihovna

4 Účast v průzkumu Celkem MS % Obec. knihovna ,2 MK do obyv ,2 MK obyv ,2 MK obyv ,9 MK nad obyv ,0 Krajská knihovna ,1 Veřejné knihovny celkem ,0 Ústřední spec. knihovna 6 0 0,0 Vysokoškolská knihovna ,8 Knihovna ústavu AVČR ,0 Lékařská knihovna ,6 Muzejní knihovna ,8 Ostatní spec. knihovna ,7 Specializované knihovny celkem ,4 Celkem ,4

5 Odpovědi Méně responsí zejména specializované knihovny: knihovny AV ČR, lékařské, muzejní, specifické sítě (knihovny vojenské či školní veřejně přístupné vojenské knihovny byly téměř všechny zrušeny, většina školních knihoven nemá profesionální zaměstnance ) Údaje byly poskytnuty celkem za 6455 pracovníků knihoven v ČR, resp. za 5060 knihovnic/knihovníků

6 Knihovníci vs. ostatní pracovníci Srovnání složení zaměstnanců knihoven MS kraj vs. ČR Spec. knihovny ČR 83,3 13,6 3,1 Spec. knihovny MS kraj 95,7 4,30,0 Veřejné knihovny ČR 76,9 13,4 9,7 Veřejné knihovny MS kraj 74,2 11,4 13,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Odborní pracovníci Tech. pracovníci Ostatní prac.

7 Věkové složení knihovníků % nad 50 let = 40%

8 Věk knihovnic/knihovníků Věkové složení pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje let 29% 3% 12% let 26% let let 30% nad 60 let Věkové složení knihovníků 10% 12% 29% 23% %

9 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení veř. knihoven MS kraj vs. ČR v % Veř. knih. MS kraj Veř. knih. celkem 11,9 26,4 30,4 27,5 3,8 11,5 22,6 27,1 29,4 9, % 20% 40% 60% 80% 100%

10 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení spec. knihoven MS kraj vs. ČR v % Spec. knihovny MS kraj Spec. knihovny cellkem 17,4 21,7 17,4 43,5 0,0 14,3 23,4 20,5 31,5 10, % 20% 40% 60% 80% 100%

11 Věk knihovnic/knihovníků Oproti celostátnímu průměru (téměř 40% odborných pracovníků/knihovníků (39,6%) ve věku nad 50 let, z toho téměř 10% nad 60 let) je v MS kraji toto procento významně nižší (32%), zvláště pak v kategorii nad 60 let jen 3% oproti 10% v ČR Mladí do 30 let tvoří v obou skupinách pouze 12% V ČR tvoří pracovníci mezi lety necelou čtvrtinu (22,8%), v MS kraji 26%. Čtvrtina knihovníků (25,5%) v ČR je ve věku let, v MS kraji je to 30% Celkově jde tedy o knihovnicky mladší kraj Ve srovnání s předchozími průzkumy je situace v ČR horší početně vzrostla nejstarší skupina a v průměru došlo k poklesu skupiny nejmladší. Kategorie mezi 30 a 50 lety je nadále obecně nejpočetnější, ale její převaha je v některých skupinách knihoven jen malá

12 Věk knihovnic/knihovníků Nejstarší jsou obecní knihovny (50,9% knihovníků ve věku nad 50 let a pouze 8,8% mladých do 30 let), knihovny lékařské (48,7% pracovníků nad 50 let a 10,3% do 30 let) a ostatní specializované knihovny (49,1% pracovníků nad 50 let) Nejmladší jsou městské knihovny v sídlech nad obyvatel (15,1% pracovníků do 30 let a 34,3% pracovníků nad 50 let) a knihovny vysokoškolské (16,1% pracovníků do 30 let a 40,5% nad 50 let)

13 Složení knihovnických pracovníků dle pohlaví Muži Ženy 93% 91% 88% 7% 9% 12% Rok 1998 Rok 2004 Rok 2011

14 Složení knihovnických pracovníků podle pohlaví Složení zam. knihoven dle pohlaví MS kraj 7% Muži 93% Ženy Složení pracovníků knihoven podle pohlaví 12% Muži Ženy 88%

15 Veřejné knihovny Srovnání zam. veřejných knihoven dle pohlaví Celkem knihovny ČR Celkem knihovny MS 7 93 Muži Ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Specializované knihovny Srovnání zam. specializovaných knihoven dle pohlaví Spec. knihovny ČR Muži Ženy Spec. knihovny MS % 20% 40% 60% 80% 100%

17 Struktura knihovnictva dle pohlaví Nejsilnější feminizace: knihovny měst a obcí; od 92% (města s obyvatel) do 96% (města s obyvatel) Pouze v městských knihovnách v sídlech do 5000 obyvatel je feminizace nižší 87%; v krajských knihovnách pracuje dokonce 17% mužů (!!!) Specializované knihovny: situace lepší (84% žen, 16% mužů); nejvíce knihovníků mužů: ústřední specializované knihovny (22%) a vysokoškolské a ostatní specializované knihovny (15%). SK největší feminizace: knihovny lékařské (8% mužů) a muzejní (10% mužů). V celku specializovaných knihoven pokles feminizace není patrný MS kraj je feminizovanější než je celostátní průměr

18 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví všechny knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví - veřejné knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví specializované knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Věrnost instituci Složení pracovníků pracujících v knihovnách více než 10 let 7,5% Muži Ženy 92,5%

22 Věrnost instituci Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně nad 10 let - srovnání MS kraj vs. ČR Specializované knihovny ČR Specializované knihovny MS Veřejné knihovny ČR , Muži Ženy Veřejné knihovny MS 27,6 63,4 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Věrnost instituci Knihovníci jsou velmi věrní své instituci, mnohem více žen než mužů zde zůstává déle než 10 let. Počet věrných roste V MS kraji je ve specializovaných knihovnách významně více věrných mužů i žen než na republikové úrovni; ve veřejných knihovnách kraje je v porovnání se situací v republice méně instituci věrných mužů, ale více věrných žen

24 Vzdělání vývoj Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání - srovnání ZŠ rok SŠ knihovníci SŠ neknihovníci rok VŠ knihovníci VŠ neknihovníci rok % 20% 40% 60% 80% 100%

25 Vzdělání Srovnání MS kraj vs. ČR vzdělání knihovníků ČR spec. knihovny 1,4 24,4 22,0 31,0 21,2 MS spec. knihovny 2,3 23,3 34,9 30,2 9,3 ČR veř. knihovny 2,3 31,4 34,3 18,8 13,1 MS kraj veř. knihovny 0,7 27,7 37,4 24,2 10,1 ČR celkem 2,1 29,7 31,3 21,8 15,1 MS kraj celkem 0,8 27,3 37,1 24,7 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZŠ SŠ knihovnické SŠ neknihovnické VŠ knihovnické VŠ neknihovnické

26 Vzdělání knihovnic/ knihovníků V ČR nejpočetnější: středoškoláci s neknihovnickým vzděláním, dále středoškoláci z knihovnických oborů; v MS kraji nejčetnější rovněž středoškoláci neknihovníci, ale výrazněji (přes 37 %). Mírně nižší je v kraji oproti ČR vysokoškolské vzdělání, knihovnické je však naopak četnější než v ČR. Ve skupině veřejných knihoven je MS kraj naopak lehce nad úrovní v ČR Vysokoškoláci v magisterské úrovni: knihovničtí 14%; neknihovničtí 12% Bakaláři: celkem 8% zaměstnanců (5% knihovnických, 3% z neknihovnických oborů; VOŠ knihovnické: 3%, neknihovnické 1% Gymnazisté: 9% Nižší vzdělání: 2% (základní či středoškolské bez maturity)

27 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Vyšší vzdělání v knihovnách specializovaných Nejvzdělanější: knihovny AV ČR (s vyšším než středoškolským vzděláním 60% knihovníků), ústřední specializované knihovny (56% pracovníků s vyšším vzděláním), knihovny vysokoškolské a muzejní (52% pracovníků s vyšším vzděláním) VK: nejvyšší vzdělání krajské knihovny (44% pracovníků s vyšším vzděláním). Nejnižší vzdělání: knihovny měst do 5000 obyvatel (17% knihovnic/knihovníků vyšší než středoškolské vzdělání) a knihovnách obecních (22% pracovníků s vyšším vzděláním)

28 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Úroveň vzdělání ve VK znatelně vzrostla; počet vysokoškoláků v magisterském stupni o téměř 4%; celkově ve VK na odborných knihovnických místech 30% vysokoškoláků, méně výrazný vliv absolventi VOŠ SK: roste procento VŠ vzdělaných (v průměru 47%) Pokleslo procento knihovníků se ZŠ nebo SŠ bez maturity. Lepší situace ve veřejných knihovnách v MS kraji než v republice i než v SK v kraji Ale pouze v lékařských knihovnách a největších městských knihovnách (sídla nad obyvatel) na pozici odborného knihovníka žádný takový pracovník Ve všech ostatních typech knihoven takoví pracovníci jsou, nejčastěji v knihovnách obecních (5%). V těchto knihovnách jde často o jediného zaměstnance nepříznivý ukazatel

29 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS veř. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 13,0 10,7 12,3 64,1 Veřejné knihovny MS kraj 3,7 7,4 29,6 59,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

30 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS spec. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 4,3 10,2 10,8 74,7 Spec. knihovny MS kraj Nepoužívá Do 50 % % %

31 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 8,9 12,1 9,8 69,2 Veřejné knihovny MS kraj 1,95,6 20,4 72,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

32 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 2,2 7,5 4,3 86,0 Spec. knihovny MS kraj 0,0 10,0 0,0 90,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

33 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - veř. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 19,8 19,7 14,1 46,4 Veřejné knihovny MS kraj 11,1 9,3 29,6 50,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

34 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 9,7 17,7 18,3 54,3 Spec. knihovny MS kraj 10,0 10,0 20,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

35 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 49,9 31,2 5,0 13,9 Veřejné knihovny MS kraj 38,9 33,3 18,5 9,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

36 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 48,9 32,8 5,9 12,4 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 0,0 30,0 Nepoužívá Do 50 % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - veřejné knihovny,srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 40,1 30,0 7,8 22,0 Veřejné knihovny MS kraj 29,6 20,4 29,6 20,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

38 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - spec. knihovny,srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 26,9 30,1 13,4 29,6 Spec. knihovny MS kraj 30,0 10,0 20,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

39 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 67,0 23,5 1,6 7,8 Veřejné knihovny MS kraj 59,3 24,1 11,1 5,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

40 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 41,9 35,5 5,4 17,2 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 10,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

41 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 44,7 33,9 2,8 18,6 Veřejné knihovny MS kraj 51,9 29,6 11,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

42 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 52,7 39,2 1,6 6,5 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 20,0 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

43 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 55,9 25,7 5,9 12,4 Veřejné knihovny MS kraj 46,3 22,2 24,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

44 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 19,4 26,9 16,7 37,1 Spec. knihovny MS kraj 20,0 20,0 0,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

45 Počítačová gramotnost: MS kraj vs. ČR AKS: nad republikovou úrovní, SK vysoce nad republikovou úrovní Textový editor: obě skupiny nad republikovou úrovní Tabulkový procesor: obě skupiny nad republikovou úrovní Grafický editor: veřejné knihovny nad republikovou úrovní; specializované knihovny lehce pod republikovou úrovní Prezentační programy: obě skupiny nad republikovou úrovní Práce s databázemi: obě skupiny nad republikovou úrovní Tvorba webových stránek: veřejné knihovny lehce pod republikovou úrovní, specializované knihovny lehce nad republikovou úrovní Rešerše a využívání e-zdrojů: veřejné knihovny nad republikovou úrovní

46 Základní počítačová gramotnost vývoj AKS: SK trvalé zlepšování; VK zhoršení proti roku 2004 (noví knihovníci?) Textový editor: SK téměř 100%, výrazné zlepšení; VK horší situace než v r (???) Tabulkový procesor: významné zlepšení v obou skupinách, přesto stále hodně knihovníků neumí; zlepšení rasantnější u VK Grafické editory: zlepšení výrazné u obou skupin, ale stále kvantitativně naprosto nedostatečné

47 Základní počítačová gramotnost vývoj Prezentace: u obou skupin významné zlepšení, je ještě co dohánět Tvorba databází: naprosto nedostatečné ve VK (nedělají žádné své databáze?); výsledek téměř vypadá jako chyba, jak málo; ale vyhráno není ani u SK Web: rasantní zlepšení v obou skupinách, zejména u VK Rešerše: velmi problematické u VK, málo kompetencí, zlepšení nepatrné; také velká část SK žádné rešerše situace nutná ke zlepšení

48 Počítačová gramotnost získána (VK): Získávání kvalifikace ve veř. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Veřejní knihovny ČR 10,7 22,2 23,9 15,8 21,2 4,3 2,0 Veřejné knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,1 4,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentu

49 Počítačová gramotnost získána (SK): Získávání kvalifikace ve spec. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR 11,8 26,4 22,9 17,5 14,7 3,63,1 Specializované knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,14,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentura

50 E-learning absolvovaný % knihoven, ve kterých pracovníci absolvovali vzdělávání formou e- learningu - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR Veřejné knihovny MS

51 E-learning očekávaný % knihoven preferující do budoucna vzdělávání svých pracovníků formou e-learningu v MS kraji Specializované knihovny MS ČR Veřejné knihovny

52 Problémy v nabídce vzdělávání (VK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR MS Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky Časová náročnost Absence system. nabídky ČR Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Problémy v nabídce vzdělávání (SK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky MS Časová náročnost ČR Absence system. nabídky Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

54 Shrnutí Vyšší % knihoven, než je republiková úroveň, využívá či reflektuje vzdělávací centra knihoven (dobrá práce MSVK Ostrava), SK významně více Významně vyšší % knihovníků (VK i SK), než je republiková úroveň, absolvovalo e-learningové formy vzdělávání (kurzy MSVK Ostrava, možná i další) Vyšší % knihovníků VK plánuje tuto formu vzdělávání i v budoucnu Problémem je nabídka vzdělávání v místě a časová náročnost (vyšší % oproti úrovni v ČR ve VK); SK nemají vůbec finanční problémy (!), problémem je nedostatečná nabídka v místě Vývoz vzdělávacích aktivit???

55 Jaké jazyky umí knihovníci % Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný r r r

56 Dostatečná 36% Jazykové kompetence (VK) Jazyková úroveň pracovníků veřejných knihoven v MS kraji Nevyhovující 30% Optimální 15% Dobrá 19%

57 Jazykové kompetence (SK) Jazyková úroveň pracovníků specializ. knihoven v MS kraji Nevyhovující 20% Optimální 20% Dostatečná 30% Dobrá 30%

58 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (VK) Jazyková úroveň - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 14,8 18,5 37,0 29,6 Optimální Dobrá Dostatečná ČR 13,0 16,3 45,6 25,1 Nevyhovující 0% 20% 40% 60% 80% 100%

59 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (SK) Jazyková úroveň - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 20,0 30,0 30,0 20,0 Optimální Dobrá Dostatečná Nevyhovující ČR 14,1 34,2 40,8 10,9 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) - Moravskoslezský kraj Spec. knihovny MS kraj Veř. knihovny MS kraj 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve veř. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Veř. knihovny ČR Veř. knihovny MS kraj 43,0 20,7 2,8 27,9 5,6 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve spec. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Spec. knihovny ČR Spec. knihovny MS kraj 54,6 17,5 4,9 19,6 3,5 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

63 Jazykové kompetence shrnutí Shodně vyšší % VK i SK hodnotí optimální a dobrou úroveň, ale také vyšší % hodnotí nedostačující úroveň jazykových kompetencí, než je tomu v celku ČR Jeví se v celku jako objektivní hodnocení Oproti situaci v ČR ve VK v MS kraji mírně více knihovníků ovládá angličtinu a významně více jiný jazyk (polština?); v SK více knihovníků ovládá jiný jazyk a francouzštinu, nepatrně méně angličtinu

64 Podpora zvyšování kvalifikace (VK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve veř. knihovnách Moravskoslezský kraj v % 37 motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT Výuka jazyků 37 finančně

65 Podpora zvyšování kvalifikace (SK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve spec. knihovnách Moravskoslezský kraj v % motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT finančně Výuka jazyků

66 Kolik hodin vzdělávání absolvoval v průměru odborný pracovník ČR celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,45 32,6 Specializované knihovny ,2 40,1 MS kraj celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,6 31,5 Specializované knihovny ,9

67 Podpora zvyšování kvalifikace Nejvíce je v knihovnách v MS kraji podporováno vzdělávání profesní, a to především poskytováním volna. Nejméně se podporuje vzdělávání jazykové, ve specializovaných knihovnách k němu pracovníci nejsou vůbec zaměstnavatelem motivováni Pokud jde o počet hodin věnovaných ročně vzdělávání, jsou veřejné knihovny v MS kraji nepatrně pod republikovou úrovní, specializované knihovny výrazněji pod republikovou úrovní

68 Priority ve vzdělávání IT Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií v MS kraji Možnosti využití ICT v práci knih. Safer i nternet Digitální prezentace 6 37 Digitální knihovny 4 13 Základy hardware 0 2 Práce s ys témového kni hovníka 8 21 Automatiz. knihovnický systém Digitalizace ástroje a inf. zdroje na Internetu orba a správa webových stránek Veřejné knihovny Specializované knihovny

69 Priority ve vzdělávání (VK) Srovnání pořadí ČR MS Tvorba a správa webových stránek 1 1 Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 2 2 Automatiz. knihovnický systém 3 5 Možnosti využití ICT v práci knih. 4 4 Digitální prezentace 5 3 Práce systémového knihovníka 6 6 Digitální knihovny 7 8 Digitalizace 8 7 Safer internet 9 9 Základy hardware 10 10

70 Priority ve vzdělávání (SK) Srovnání pořadí ČR MS Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 1 1 Automatiz. knihovnický systém 2 2 Digitalizace 3 7 Digitální knihovny Tvorba a správa webových stránek Práce systémového knihovníka 6 3 Digitální prezentace 7 4 Možnosti využití ICT v práci knih. 8 8 Safer internet Základy hardware

71 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti základních knihovnických činností MS kraj Tréni nky paměti pro kni hovníky Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství Biblioterapie Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Autorské právo Literatura (teorie, dějiny) Kni žní kul tura Dobrovol níci v kni hovnách Komuni tní rol e kni hoven Vzděl ávací funkce kni hoven Anal ýza uži vatel ských potřeb ý přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Marketi ng sl užeb, uži vatel ské potřeby Informační výchova uži vatel ů včetně práce s IT Mezi kni hovní sl užby a dodávání dokumentů Elektronické zdroje a služby Referenční a i nformační sl užby Výpůjční sl užby a systémy Ochrana fondu Organi zace fondu Práce s databázemi - vyhl edávání, rešerše Autori ty Věcná katal ogi zace, konspektus ce speci ál ních dokumentů včetně el ektroni ckých Jmenná katal ogi zace včetně AACR2, MARC 21 Vývoj a řízení sbírek, akvi zi ce Veřejné kni hovny Speci al i zované kni hovny

72 VK Srovnání pořadí ČR MS Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství 1 1 Vzdělávací funkce knihoven 2 4 Výpůjční služby a systémy Elektronické zdroje a služby Informační výchova uživatelů včetně práce s IT 5 2 Komunitní role knihoven 6 3 Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše 7 9 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC Meziknihovní služby a dodávání dokumentů Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Marketing služeb, uživatelské potřeby Knižní kultura Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Literatura (teorie, dějiny) Organizace fondu Referenční a informační služby Dobrovolníci v knihovnách Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických Autorské právo Analýza uživatelských potřeb Věcná katalogizace, konspektus Tréninky paměti pro knihovníky Ochrana fondu Vývoj a řízení sbírek, akvizice Biblioterapie Autority 27 26

73 Priority dalšího vzdělávání v oblasti managementu Public relations 5 27 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 1 21 Právní minimum pro knihovníky Firemní kultura Specializované knihovny Týmová spolupráce 7 35 Veřejné knihovny Komunikace v organizaci 6 23 Personální management 0 12 Strategie a řízení procesu změny 0 11 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace Fundraising, ekonomika podniku 0 13 Ekonom. minimum pro knihovníky

74 VK Srovnání ČR MS Právní minimum pro knihovníky 1 1 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace 2 2 Ekonom. minimum pro knihovníky 3 4 Public relations 4 5 Komunikace v organizaci 5 6 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 6 7 Týmová spolupráce 7 3 Firemní kultura Personální management Strategie a řízení procesu změny Fundraising, ekonomika podniku 11 8

75 Priority ve vzdělávání Priority v očekávaném vzdělávání se do značné míry kryjí s prioritami knihoven v ostatních krajích, jsou zde však i některé rozdíly: větší důraz je kladen na digitální prezentaci (VK i SK) a prácí systémového knihovníka (SK) ve vzdělávání v oblasti IT; informační výchovu uživatelů a komunitní role knihoven (VK) v oblasti profesního vzdělávání a problematiku týmové spolupráce (VK) v oblasti získávání manažerských dovedností

76 Zaměstnanci ve třídách Přepočtený stav zam. ve třídách, Moravskoslezský kraj Cel kem 16. třída 15. třída 14. třída 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 29,0 3,0 22,5 3,0 2,0 0,0 25,8 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 89,4 199,6 384,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Veřejné knihovny Specializované knihovny

77 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (VK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků veř. knihovensrovnání MS kraj a ČR 16. třída 0 Kč 15. třída 0 Kč 14. třída 0 Kč 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 0 Kč 4. třída 0 Kč 3. třída 0 Kč 2. třída 1. třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

78 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků spec. knihovensrovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída 8. třída Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč

79 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) 12. třída 11. třída Dohromady ČR Dohromady MS kraj 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

80 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) MS kraj 1. třída Kč Kč 2. třída Kč Kč 3. třída 0 Kč Kč 4. třída 0 Kč Kč 5. třída 0 Kč Kč 6. třída Kč Kč 7. třída Kč Kč 8. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč 10. třída Kč Kč 11. třída Kč Kč 12. třída Kč Kč ČR

81 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční celkový plat knihovníků spec. knihoven - srovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč ČR MS kraj 8. třída Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

82 Platy shrnutí Nejčastější platovou třídou je v kraji třída 8, v této třídě je tarifní plat ve veřejných knihovnách mírně pod republikovou úrovní V ostatních třídách jsou (VK) výkyvy oběma směry, nelze definovat jednoznačný trend jako zákonitost (lepší/horší platy v nižších či vyšších třídách). Toto platí i pro celkové měsíční platy s výjimkou nejnižších tříd (1,2), kde je mzda pod republikovou úrovní. Vzhledem k velmi nízkému počtu výskytů nelze chápat jako směrodatný údaj U specializovaných knihoven jsou všechny tři využité třídy (8,9,10) významně nad republikovou úrovní, jde však o velmi malý vzorek, z něhož nelze vyvozovat obecně platné závěry

83 Trendy, příležitosti, slabé stránky Pozitivní Negativní Nepatrně poklesla úroveň feminizace profese Zvyšuje se podíl vysokoškolsky kvalifikovaných knihovníků Knihovníci zůstávají své instituci věrni Stoupl význam vzdělávacích center krajských knihoven Stoupla spokojenost s nabídkou vzdělávání Zvýšila se schopnost pracovat s ICT Pokračuje nepříznivý trend stárnutí struktury pracovníků knihoven Roste podíl pracovníků, kteří nemají knihovnické vzdělání Na vzdělávání chybí čas Podpora vzdělávání pracovníků ze strany vedení je nedostatečná Vedení knihoven podceňuje význam jazykových znalostí Chybí provázanost mimoškolního vzdělávání s odměňováním Malá motivace pracovníků Knihovníci jsou podprůměrně odměňováni

84 Děkuji za pozornost a trpělivost Kontakt: Zlata Houšková GSM:

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 První výsledky průzkumu Pardubice, KKS 2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR Jan Jílek, Sociofond Praha, Vít Richter a Zlata Houšková, Národní knihovna ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRŮZKUMU Průzkum

Více

Pardubice, 21.10.2013. Zlata Houšková

Pardubice, 21.10.2013. Zlata Houšková Pardubice, 21.10.2013 Zlata Houšková Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese Na základě analýzy současného stavu zpracovat

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Prognóza zaměstnanosti pro obor knihovnictví

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Prognóza zaměstnanosti pro obor knihovnictví Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Prognóza zaměstnanosti pro obor knihovnictví Ing. Martin Bakule, Ph.D. Národní vzdělávací fond Metodika prognózy Vstupní

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Priorita Lidské zdroje v poločase

Priorita Lidské zdroje v poločase Priorita Lidské zdroje v poločase Olomouc, Knihovny současnosti 2013 Zlata Houšková Priorita/ cíle Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

6. Rozvoj lidských zdrojů

6. Rozvoj lidských zdrojů 6. Rozvoj lidských zdrojů Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese. Poradenská a konzultační činnost. Na základě analýzy současného

Více

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta 2013-2016 Postup prací Workshop sekce SDRUK pro regionální funkce, Pardubice. 11.-12. 6. Metodika příprav krajských koncepcí rozvoje VKIS. Připravil

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Knihovnické profese v NSP Zlata Houšková Regionální funkce knihoven Plzeň 12.10.2011 Koncepce rozvoje knihoven 2011-2014 Změnit platové předpisy (mysleli jsme mimo jiné ZVÝŠIT platy ) Zpracovat koncepci

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Quo vadis knihovno? Roadshow 2013, Brno 19.11.2013 Není to ten nejsilnější, kdo přežije,

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Zemědělská a potravinářská knihovna Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Kdo jsme? Největší odborná zemědělská knihovna v ČR Velikostí sbírek 3. největší zemědělská knihovna

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Věra Czesaná, Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

Plán implementace Koncepce rozvoje knihoven ČR Knihovny současnosti Pardubice

Plán implementace Koncepce rozvoje knihoven ČR Knihovny současnosti Pardubice Plán implementace Koncepce rozvoje knihoven ČR 2011-2015 Knihovny současnosti 2012 13.9.2012 Pardubice Implementace Koncepce Koncepce schválena vládou 11.1.2012 Zpravodajové priorit členové ÚKR Vytvoření

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT Zakázka: Projekt:

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Hodnocení výsledků dotazníkového šetření na zjištění stavu a potřeb knihoven v roce 2011

Hodnocení výsledků dotazníkového šetření na zjištění stavu a potřeb knihoven v roce 2011 Hodnocení výsledků dotazníkového šetření na zjištění stavu a potřeb knihoven v roce 2 Šetření proběhlo v říjnu a listopadu 2. Obesláno dotazníkem bylo cca škol, odpovědělo 7 škol.. Pro jaký stupeň knihovna

Více

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3. Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.2016 Osnova vystoupení Analýza úbytku pracovníků v zemědělství - v ČR

Více

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice 1 3 1 2 2 1 1 4 3 4 8 8 81% 8 9 Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Analýza Češi ovládají většinu zjišťovaných internetových dovedností častěji než Češky. Jedinou sledovanou dovedností,

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Názory vedoucích pracovníků knihoven na celoživotní vzdělávání knihovníků vyhodnocení průzkumu. Trvání průzkumu: 6. až 18.

Názory vedoucích pracovníků knihoven na celoživotní vzdělávání knihovníků vyhodnocení průzkumu. Trvání průzkumu: 6. až 18. Názory vedoucích pracovníků knihoven na celoživotní vzdělávání knihovníků vyhodnocení průzkumu Trvání průzkumu: 6. až 18. leden 2015 ÚVOD Jako jeden z úkolů Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Vedení týmu Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM V KNIHOVNÁCH T A Ť Á N A D U D Á Č K O V Á,

MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM V KNIHOVNÁCH T A Ť Á N A D U D Á Č K O V Á, MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM V KNIHOVNÁCH T A Ť Á N A D U D Á Č K O V Á, 2 1. 1 0. 2 0 1 6 OSNOVA PREZENTACE Úvodní souvislosti Odborné vzdělávání osob se zrakovým handicapem Zaměstnávání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 CO NÁS ČEKÁ A NEMINE Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 NOVINKY LET 2012-2013 Koncepce rozvoje knihoven Celostátní koncepce Krajské koncepce Hodnocení podle Standardu VKIS Změny

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO Ústav informačních studií a knihovnictví JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO KNIHOVNÍKA PhDr. Radka Římanová, PhD. CO NÁS ČEKÁ A CO LZE PROZRADIT JIŽ NYNÍ Uvedení do hry hledám nejlepšího knihovníka pro svou knihovnu

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Členové APPS info@apps.cz O APPS Poskytuje poradenství členům, předává informací z oblasti agenturního zaměstnávání, přímého vyhledávání a legislativy ze zahraničí

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI)

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem Když jsem uvažoval o tématu svého vystoupení do sekce věnované

Více

Knihovník? Knihovník! Nároky na knihovníky ve službách (NSP, NSK, kompetence, ověřování)

Knihovník? Knihovník! Nároky na knihovníky ve službách (NSP, NSK, kompetence, ověřování) Knihovník? Knihovník! Nároky na knihovníky ve službách (NSP, NSK, kompetence, ověřování) ORLOVÁ, 18.11.2015 ZLATA HOUŠKOVÁ O ČEM BUDEME MLUVIT NSP, NSK, standard pracovních náplní (projekt KZPS) Knihovník

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více