Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Moravskoslezský kraj Ostrava, Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková

2 Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů, MZK a NK ČR; 186 knihoven specializovaných) O 41 respondentů méně než v roce 2004 Informace jsou však plně reprezentativní Knihoven měst a obcí odpovědělo významně více Velké knihovny (krajské, ústřední specializované, knihovny v městech s počtem obyvatel nad ), zaměstnávající více než polovinu všech pracovníků, za něž byly údaje vyplněny, odevzdaly ve stejném počtu jako v předchozím ročníku

3 Počet knihoven Moravskoslezského kraje v průzkumu Celkem Specializované knihovny celkem Ostatní spec. knihovna Muzejní knihovna Lékařská knihovna Knihovna ústavu AVČR Vysokoškolská knihovna Ústřední spec. knihovna Veřejné knihovny celkem Krajská knihovna MK nad obyv. MK obyv. MK obyv MK do obyv. Obec. knihovna

4 Účast v průzkumu Celkem MS % Obec. knihovna ,2 MK do obyv ,2 MK obyv ,2 MK obyv ,9 MK nad obyv ,0 Krajská knihovna ,1 Veřejné knihovny celkem ,0 Ústřední spec. knihovna 6 0 0,0 Vysokoškolská knihovna ,8 Knihovna ústavu AVČR ,0 Lékařská knihovna ,6 Muzejní knihovna ,8 Ostatní spec. knihovna ,7 Specializované knihovny celkem ,4 Celkem ,4

5 Odpovědi Méně responsí zejména specializované knihovny: knihovny AV ČR, lékařské, muzejní, specifické sítě (knihovny vojenské či školní veřejně přístupné vojenské knihovny byly téměř všechny zrušeny, většina školních knihoven nemá profesionální zaměstnance ) Údaje byly poskytnuty celkem za 6455 pracovníků knihoven v ČR, resp. za 5060 knihovnic/knihovníků

6 Knihovníci vs. ostatní pracovníci Srovnání složení zaměstnanců knihoven MS kraj vs. ČR Spec. knihovny ČR 83,3 13,6 3,1 Spec. knihovny MS kraj 95,7 4,30,0 Veřejné knihovny ČR 76,9 13,4 9,7 Veřejné knihovny MS kraj 74,2 11,4 13,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Odborní pracovníci Tech. pracovníci Ostatní prac.

7 Věkové složení knihovníků % nad 50 let = 40%

8 Věk knihovnic/knihovníků Věkové složení pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje let 29% 3% 12% let 26% let let 30% nad 60 let Věkové složení knihovníků 10% 12% 29% 23% %

9 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení veř. knihoven MS kraj vs. ČR v % Veř. knih. MS kraj Veř. knih. celkem 11,9 26,4 30,4 27,5 3,8 11,5 22,6 27,1 29,4 9, % 20% 40% 60% 80% 100%

10 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení spec. knihoven MS kraj vs. ČR v % Spec. knihovny MS kraj Spec. knihovny cellkem 17,4 21,7 17,4 43,5 0,0 14,3 23,4 20,5 31,5 10, % 20% 40% 60% 80% 100%

11 Věk knihovnic/knihovníků Oproti celostátnímu průměru (téměř 40% odborných pracovníků/knihovníků (39,6%) ve věku nad 50 let, z toho téměř 10% nad 60 let) je v MS kraji toto procento významně nižší (32%), zvláště pak v kategorii nad 60 let jen 3% oproti 10% v ČR Mladí do 30 let tvoří v obou skupinách pouze 12% V ČR tvoří pracovníci mezi lety necelou čtvrtinu (22,8%), v MS kraji 26%. Čtvrtina knihovníků (25,5%) v ČR je ve věku let, v MS kraji je to 30% Celkově jde tedy o knihovnicky mladší kraj Ve srovnání s předchozími průzkumy je situace v ČR horší početně vzrostla nejstarší skupina a v průměru došlo k poklesu skupiny nejmladší. Kategorie mezi 30 a 50 lety je nadále obecně nejpočetnější, ale její převaha je v některých skupinách knihoven jen malá

12 Věk knihovnic/knihovníků Nejstarší jsou obecní knihovny (50,9% knihovníků ve věku nad 50 let a pouze 8,8% mladých do 30 let), knihovny lékařské (48,7% pracovníků nad 50 let a 10,3% do 30 let) a ostatní specializované knihovny (49,1% pracovníků nad 50 let) Nejmladší jsou městské knihovny v sídlech nad obyvatel (15,1% pracovníků do 30 let a 34,3% pracovníků nad 50 let) a knihovny vysokoškolské (16,1% pracovníků do 30 let a 40,5% nad 50 let)

13 Složení knihovnických pracovníků dle pohlaví Muži Ženy 93% 91% 88% 7% 9% 12% Rok 1998 Rok 2004 Rok 2011

14 Složení knihovnických pracovníků podle pohlaví Složení zam. knihoven dle pohlaví MS kraj 7% Muži 93% Ženy Složení pracovníků knihoven podle pohlaví 12% Muži Ženy 88%

15 Veřejné knihovny Srovnání zam. veřejných knihoven dle pohlaví Celkem knihovny ČR Celkem knihovny MS 7 93 Muži Ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Specializované knihovny Srovnání zam. specializovaných knihoven dle pohlaví Spec. knihovny ČR Muži Ženy Spec. knihovny MS % 20% 40% 60% 80% 100%

17 Struktura knihovnictva dle pohlaví Nejsilnější feminizace: knihovny měst a obcí; od 92% (města s obyvatel) do 96% (města s obyvatel) Pouze v městských knihovnách v sídlech do 5000 obyvatel je feminizace nižší 87%; v krajských knihovnách pracuje dokonce 17% mužů (!!!) Specializované knihovny: situace lepší (84% žen, 16% mužů); nejvíce knihovníků mužů: ústřední specializované knihovny (22%) a vysokoškolské a ostatní specializované knihovny (15%). SK největší feminizace: knihovny lékařské (8% mužů) a muzejní (10% mužů). V celku specializovaných knihoven pokles feminizace není patrný MS kraj je feminizovanější než je celostátní průměr

18 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví všechny knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví - veřejné knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví specializované knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Věrnost instituci Složení pracovníků pracujících v knihovnách více než 10 let 7,5% Muži Ženy 92,5%

22 Věrnost instituci Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně nad 10 let - srovnání MS kraj vs. ČR Specializované knihovny ČR Specializované knihovny MS Veřejné knihovny ČR , Muži Ženy Veřejné knihovny MS 27,6 63,4 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Věrnost instituci Knihovníci jsou velmi věrní své instituci, mnohem více žen než mužů zde zůstává déle než 10 let. Počet věrných roste V MS kraji je ve specializovaných knihovnách významně více věrných mužů i žen než na republikové úrovni; ve veřejných knihovnách kraje je v porovnání se situací v republice méně instituci věrných mužů, ale více věrných žen

24 Vzdělání vývoj Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání - srovnání ZŠ rok SŠ knihovníci SŠ neknihovníci rok VŠ knihovníci VŠ neknihovníci rok % 20% 40% 60% 80% 100%

25 Vzdělání Srovnání MS kraj vs. ČR vzdělání knihovníků ČR spec. knihovny 1,4 24,4 22,0 31,0 21,2 MS spec. knihovny 2,3 23,3 34,9 30,2 9,3 ČR veř. knihovny 2,3 31,4 34,3 18,8 13,1 MS kraj veř. knihovny 0,7 27,7 37,4 24,2 10,1 ČR celkem 2,1 29,7 31,3 21,8 15,1 MS kraj celkem 0,8 27,3 37,1 24,7 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZŠ SŠ knihovnické SŠ neknihovnické VŠ knihovnické VŠ neknihovnické

26 Vzdělání knihovnic/ knihovníků V ČR nejpočetnější: středoškoláci s neknihovnickým vzděláním, dále středoškoláci z knihovnických oborů; v MS kraji nejčetnější rovněž středoškoláci neknihovníci, ale výrazněji (přes 37 %). Mírně nižší je v kraji oproti ČR vysokoškolské vzdělání, knihovnické je však naopak četnější než v ČR. Ve skupině veřejných knihoven je MS kraj naopak lehce nad úrovní v ČR Vysokoškoláci v magisterské úrovni: knihovničtí 14%; neknihovničtí 12% Bakaláři: celkem 8% zaměstnanců (5% knihovnických, 3% z neknihovnických oborů; VOŠ knihovnické: 3%, neknihovnické 1% Gymnazisté: 9% Nižší vzdělání: 2% (základní či středoškolské bez maturity)

27 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Vyšší vzdělání v knihovnách specializovaných Nejvzdělanější: knihovny AV ČR (s vyšším než středoškolským vzděláním 60% knihovníků), ústřední specializované knihovny (56% pracovníků s vyšším vzděláním), knihovny vysokoškolské a muzejní (52% pracovníků s vyšším vzděláním) VK: nejvyšší vzdělání krajské knihovny (44% pracovníků s vyšším vzděláním). Nejnižší vzdělání: knihovny měst do 5000 obyvatel (17% knihovnic/knihovníků vyšší než středoškolské vzdělání) a knihovnách obecních (22% pracovníků s vyšším vzděláním)

28 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Úroveň vzdělání ve VK znatelně vzrostla; počet vysokoškoláků v magisterském stupni o téměř 4%; celkově ve VK na odborných knihovnických místech 30% vysokoškoláků, méně výrazný vliv absolventi VOŠ SK: roste procento VŠ vzdělaných (v průměru 47%) Pokleslo procento knihovníků se ZŠ nebo SŠ bez maturity. Lepší situace ve veřejných knihovnách v MS kraji než v republice i než v SK v kraji Ale pouze v lékařských knihovnách a největších městských knihovnách (sídla nad obyvatel) na pozici odborného knihovníka žádný takový pracovník Ve všech ostatních typech knihoven takoví pracovníci jsou, nejčastěji v knihovnách obecních (5%). V těchto knihovnách jde často o jediného zaměstnance nepříznivý ukazatel

29 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS veř. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 13,0 10,7 12,3 64,1 Veřejné knihovny MS kraj 3,7 7,4 29,6 59,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

30 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS spec. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 4,3 10,2 10,8 74,7 Spec. knihovny MS kraj Nepoužívá Do 50 % % %

31 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 8,9 12,1 9,8 69,2 Veřejné knihovny MS kraj 1,95,6 20,4 72,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

32 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 2,2 7,5 4,3 86,0 Spec. knihovny MS kraj 0,0 10,0 0,0 90,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

33 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - veř. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 19,8 19,7 14,1 46,4 Veřejné knihovny MS kraj 11,1 9,3 29,6 50,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

34 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 9,7 17,7 18,3 54,3 Spec. knihovny MS kraj 10,0 10,0 20,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

35 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 49,9 31,2 5,0 13,9 Veřejné knihovny MS kraj 38,9 33,3 18,5 9,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

36 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 48,9 32,8 5,9 12,4 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 0,0 30,0 Nepoužívá Do 50 % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - veřejné knihovny,srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 40,1 30,0 7,8 22,0 Veřejné knihovny MS kraj 29,6 20,4 29,6 20,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

38 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - spec. knihovny,srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 26,9 30,1 13,4 29,6 Spec. knihovny MS kraj 30,0 10,0 20,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

39 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 67,0 23,5 1,6 7,8 Veřejné knihovny MS kraj 59,3 24,1 11,1 5,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

40 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 41,9 35,5 5,4 17,2 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 10,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

41 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 44,7 33,9 2,8 18,6 Veřejné knihovny MS kraj 51,9 29,6 11,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

42 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 52,7 39,2 1,6 6,5 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 20,0 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

43 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 55,9 25,7 5,9 12,4 Veřejné knihovny MS kraj 46,3 22,2 24,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

44 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 19,4 26,9 16,7 37,1 Spec. knihovny MS kraj 20,0 20,0 0,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

45 Počítačová gramotnost: MS kraj vs. ČR AKS: nad republikovou úrovní, SK vysoce nad republikovou úrovní Textový editor: obě skupiny nad republikovou úrovní Tabulkový procesor: obě skupiny nad republikovou úrovní Grafický editor: veřejné knihovny nad republikovou úrovní; specializované knihovny lehce pod republikovou úrovní Prezentační programy: obě skupiny nad republikovou úrovní Práce s databázemi: obě skupiny nad republikovou úrovní Tvorba webových stránek: veřejné knihovny lehce pod republikovou úrovní, specializované knihovny lehce nad republikovou úrovní Rešerše a využívání e-zdrojů: veřejné knihovny nad republikovou úrovní

46 Základní počítačová gramotnost vývoj AKS: SK trvalé zlepšování; VK zhoršení proti roku 2004 (noví knihovníci?) Textový editor: SK téměř 100%, výrazné zlepšení; VK horší situace než v r (???) Tabulkový procesor: významné zlepšení v obou skupinách, přesto stále hodně knihovníků neumí; zlepšení rasantnější u VK Grafické editory: zlepšení výrazné u obou skupin, ale stále kvantitativně naprosto nedostatečné

47 Základní počítačová gramotnost vývoj Prezentace: u obou skupin významné zlepšení, je ještě co dohánět Tvorba databází: naprosto nedostatečné ve VK (nedělají žádné své databáze?); výsledek téměř vypadá jako chyba, jak málo; ale vyhráno není ani u SK Web: rasantní zlepšení v obou skupinách, zejména u VK Rešerše: velmi problematické u VK, málo kompetencí, zlepšení nepatrné; také velká část SK žádné rešerše situace nutná ke zlepšení

48 Počítačová gramotnost získána (VK): Získávání kvalifikace ve veř. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Veřejní knihovny ČR 10,7 22,2 23,9 15,8 21,2 4,3 2,0 Veřejné knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,1 4,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentu

49 Počítačová gramotnost získána (SK): Získávání kvalifikace ve spec. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR 11,8 26,4 22,9 17,5 14,7 3,63,1 Specializované knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,14,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentura

50 E-learning absolvovaný % knihoven, ve kterých pracovníci absolvovali vzdělávání formou e- learningu - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR Veřejné knihovny MS

51 E-learning očekávaný % knihoven preferující do budoucna vzdělávání svých pracovníků formou e-learningu v MS kraji Specializované knihovny MS ČR Veřejné knihovny

52 Problémy v nabídce vzdělávání (VK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR MS Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky Časová náročnost Absence system. nabídky ČR Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Problémy v nabídce vzdělávání (SK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky MS Časová náročnost ČR Absence system. nabídky Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

54 Shrnutí Vyšší % knihoven, než je republiková úroveň, využívá či reflektuje vzdělávací centra knihoven (dobrá práce MSVK Ostrava), SK významně více Významně vyšší % knihovníků (VK i SK), než je republiková úroveň, absolvovalo e-learningové formy vzdělávání (kurzy MSVK Ostrava, možná i další) Vyšší % knihovníků VK plánuje tuto formu vzdělávání i v budoucnu Problémem je nabídka vzdělávání v místě a časová náročnost (vyšší % oproti úrovni v ČR ve VK); SK nemají vůbec finanční problémy (!), problémem je nedostatečná nabídka v místě Vývoz vzdělávacích aktivit???

55 Jaké jazyky umí knihovníci % Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný r r r

56 Dostatečná 36% Jazykové kompetence (VK) Jazyková úroveň pracovníků veřejných knihoven v MS kraji Nevyhovující 30% Optimální 15% Dobrá 19%

57 Jazykové kompetence (SK) Jazyková úroveň pracovníků specializ. knihoven v MS kraji Nevyhovující 20% Optimální 20% Dostatečná 30% Dobrá 30%

58 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (VK) Jazyková úroveň - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 14,8 18,5 37,0 29,6 Optimální Dobrá Dostatečná ČR 13,0 16,3 45,6 25,1 Nevyhovující 0% 20% 40% 60% 80% 100%

59 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (SK) Jazyková úroveň - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 20,0 30,0 30,0 20,0 Optimální Dobrá Dostatečná Nevyhovující ČR 14,1 34,2 40,8 10,9 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) - Moravskoslezský kraj Spec. knihovny MS kraj Veř. knihovny MS kraj 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve veř. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Veř. knihovny ČR Veř. knihovny MS kraj 43,0 20,7 2,8 27,9 5,6 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve spec. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Spec. knihovny ČR Spec. knihovny MS kraj 54,6 17,5 4,9 19,6 3,5 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

63 Jazykové kompetence shrnutí Shodně vyšší % VK i SK hodnotí optimální a dobrou úroveň, ale také vyšší % hodnotí nedostačující úroveň jazykových kompetencí, než je tomu v celku ČR Jeví se v celku jako objektivní hodnocení Oproti situaci v ČR ve VK v MS kraji mírně více knihovníků ovládá angličtinu a významně více jiný jazyk (polština?); v SK více knihovníků ovládá jiný jazyk a francouzštinu, nepatrně méně angličtinu

64 Podpora zvyšování kvalifikace (VK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve veř. knihovnách Moravskoslezský kraj v % 37 motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT Výuka jazyků 37 finančně

65 Podpora zvyšování kvalifikace (SK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve spec. knihovnách Moravskoslezský kraj v % motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT finančně Výuka jazyků

66 Kolik hodin vzdělávání absolvoval v průměru odborný pracovník ČR celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,45 32,6 Specializované knihovny ,2 40,1 MS kraj celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,6 31,5 Specializované knihovny ,9

67 Podpora zvyšování kvalifikace Nejvíce je v knihovnách v MS kraji podporováno vzdělávání profesní, a to především poskytováním volna. Nejméně se podporuje vzdělávání jazykové, ve specializovaných knihovnách k němu pracovníci nejsou vůbec zaměstnavatelem motivováni Pokud jde o počet hodin věnovaných ročně vzdělávání, jsou veřejné knihovny v MS kraji nepatrně pod republikovou úrovní, specializované knihovny výrazněji pod republikovou úrovní

68 Priority ve vzdělávání IT Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií v MS kraji Možnosti využití ICT v práci knih. Safer i nternet Digitální prezentace 6 37 Digitální knihovny 4 13 Základy hardware 0 2 Práce s ys témového kni hovníka 8 21 Automatiz. knihovnický systém Digitalizace ástroje a inf. zdroje na Internetu orba a správa webových stránek Veřejné knihovny Specializované knihovny

69 Priority ve vzdělávání (VK) Srovnání pořadí ČR MS Tvorba a správa webových stránek 1 1 Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 2 2 Automatiz. knihovnický systém 3 5 Možnosti využití ICT v práci knih. 4 4 Digitální prezentace 5 3 Práce systémového knihovníka 6 6 Digitální knihovny 7 8 Digitalizace 8 7 Safer internet 9 9 Základy hardware 10 10

70 Priority ve vzdělávání (SK) Srovnání pořadí ČR MS Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 1 1 Automatiz. knihovnický systém 2 2 Digitalizace 3 7 Digitální knihovny Tvorba a správa webových stránek Práce systémového knihovníka 6 3 Digitální prezentace 7 4 Možnosti využití ICT v práci knih. 8 8 Safer internet Základy hardware

71 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti základních knihovnických činností MS kraj Tréni nky paměti pro kni hovníky Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství Biblioterapie Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Autorské právo Literatura (teorie, dějiny) Kni žní kul tura Dobrovol níci v kni hovnách Komuni tní rol e kni hoven Vzděl ávací funkce kni hoven Anal ýza uži vatel ských potřeb ý přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Marketi ng sl užeb, uži vatel ské potřeby Informační výchova uži vatel ů včetně práce s IT Mezi kni hovní sl užby a dodávání dokumentů Elektronické zdroje a služby Referenční a i nformační sl užby Výpůjční sl užby a systémy Ochrana fondu Organi zace fondu Práce s databázemi - vyhl edávání, rešerše Autori ty Věcná katal ogi zace, konspektus ce speci ál ních dokumentů včetně el ektroni ckých Jmenná katal ogi zace včetně AACR2, MARC 21 Vývoj a řízení sbírek, akvi zi ce Veřejné kni hovny Speci al i zované kni hovny

72 VK Srovnání pořadí ČR MS Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství 1 1 Vzdělávací funkce knihoven 2 4 Výpůjční služby a systémy Elektronické zdroje a služby Informační výchova uživatelů včetně práce s IT 5 2 Komunitní role knihoven 6 3 Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše 7 9 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC Meziknihovní služby a dodávání dokumentů Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Marketing služeb, uživatelské potřeby Knižní kultura Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Literatura (teorie, dějiny) Organizace fondu Referenční a informační služby Dobrovolníci v knihovnách Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických Autorské právo Analýza uživatelských potřeb Věcná katalogizace, konspektus Tréninky paměti pro knihovníky Ochrana fondu Vývoj a řízení sbírek, akvizice Biblioterapie Autority 27 26

73 Priority dalšího vzdělávání v oblasti managementu Public relations 5 27 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 1 21 Právní minimum pro knihovníky Firemní kultura Specializované knihovny Týmová spolupráce 7 35 Veřejné knihovny Komunikace v organizaci 6 23 Personální management 0 12 Strategie a řízení procesu změny 0 11 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace Fundraising, ekonomika podniku 0 13 Ekonom. minimum pro knihovníky

74 VK Srovnání ČR MS Právní minimum pro knihovníky 1 1 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace 2 2 Ekonom. minimum pro knihovníky 3 4 Public relations 4 5 Komunikace v organizaci 5 6 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 6 7 Týmová spolupráce 7 3 Firemní kultura Personální management Strategie a řízení procesu změny Fundraising, ekonomika podniku 11 8

75 Priority ve vzdělávání Priority v očekávaném vzdělávání se do značné míry kryjí s prioritami knihoven v ostatních krajích, jsou zde však i některé rozdíly: větší důraz je kladen na digitální prezentaci (VK i SK) a prácí systémového knihovníka (SK) ve vzdělávání v oblasti IT; informační výchovu uživatelů a komunitní role knihoven (VK) v oblasti profesního vzdělávání a problematiku týmové spolupráce (VK) v oblasti získávání manažerských dovedností

76 Zaměstnanci ve třídách Přepočtený stav zam. ve třídách, Moravskoslezský kraj Cel kem 16. třída 15. třída 14. třída 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 29,0 3,0 22,5 3,0 2,0 0,0 25,8 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 89,4 199,6 384,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Veřejné knihovny Specializované knihovny

77 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (VK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků veř. knihovensrovnání MS kraj a ČR 16. třída 0 Kč 15. třída 0 Kč 14. třída 0 Kč 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 0 Kč 4. třída 0 Kč 3. třída 0 Kč 2. třída 1. třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

78 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků spec. knihovensrovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída 8. třída Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč

79 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) 12. třída 11. třída Dohromady ČR Dohromady MS kraj 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

80 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) MS kraj 1. třída Kč Kč 2. třída Kč Kč 3. třída 0 Kč Kč 4. třída 0 Kč Kč 5. třída 0 Kč Kč 6. třída Kč Kč 7. třída Kč Kč 8. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč 10. třída Kč Kč 11. třída Kč Kč 12. třída Kč Kč ČR

81 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční celkový plat knihovníků spec. knihoven - srovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč ČR MS kraj 8. třída Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

82 Platy shrnutí Nejčastější platovou třídou je v kraji třída 8, v této třídě je tarifní plat ve veřejných knihovnách mírně pod republikovou úrovní V ostatních třídách jsou (VK) výkyvy oběma směry, nelze definovat jednoznačný trend jako zákonitost (lepší/horší platy v nižších či vyšších třídách). Toto platí i pro celkové měsíční platy s výjimkou nejnižších tříd (1,2), kde je mzda pod republikovou úrovní. Vzhledem k velmi nízkému počtu výskytů nelze chápat jako směrodatný údaj U specializovaných knihoven jsou všechny tři využité třídy (8,9,10) významně nad republikovou úrovní, jde však o velmi malý vzorek, z něhož nelze vyvozovat obecně platné závěry

83 Trendy, příležitosti, slabé stránky Pozitivní Negativní Nepatrně poklesla úroveň feminizace profese Zvyšuje se podíl vysokoškolsky kvalifikovaných knihovníků Knihovníci zůstávají své instituci věrni Stoupl význam vzdělávacích center krajských knihoven Stoupla spokojenost s nabídkou vzdělávání Zvýšila se schopnost pracovat s ICT Pokračuje nepříznivý trend stárnutí struktury pracovníků knihoven Roste podíl pracovníků, kteří nemají knihovnické vzdělání Na vzdělávání chybí čas Podpora vzdělávání pracovníků ze strany vedení je nedostatečná Vedení knihoven podceňuje význam jazykových znalostí Chybí provázanost mimoškolního vzdělávání s odměňováním Malá motivace pracovníků Knihovníci jsou podprůměrně odměňováni

84 Děkuji za pozornost a trpělivost Kontakt: Zlata Houšková GSM:

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

2006 ročník 58. 40 Kč

2006 ročník 58. 40 Kč 1 2006 ročník 58 40 Kč M Ě S Í Č N Í K P R O K N I H O V N Y obsah 2 Projekt TEL-ME-MOR/ Eva Marvanová 4 Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje/ Jiřina Bínová Kádnerová 6 Jazykové kompetence

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH Úvod... 4 1. kapitola

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědeckých oborů OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 1. METODIKA ŠETŘENÍ...3 1.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ... 3 1.2 HLOUBKOVÉ ROZHOVORY...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a - Monitoring trhu práce Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce Vypracoval: EDUCA QUALITY, o. s. 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Analýza trhu

Více

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI)

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem Když jsem uvažoval o tématu svého vystoupení do sekce věnované

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více