Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Moravskoslezský kraj Ostrava, Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková

2 Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů, MZK a NK ČR; 186 knihoven specializovaných) O 41 respondentů méně než v roce 2004 Informace jsou však plně reprezentativní Knihoven měst a obcí odpovědělo významně více Velké knihovny (krajské, ústřední specializované, knihovny v městech s počtem obyvatel nad ), zaměstnávající více než polovinu všech pracovníků, za něž byly údaje vyplněny, odevzdaly ve stejném počtu jako v předchozím ročníku

3 Počet knihoven Moravskoslezského kraje v průzkumu Celkem Specializované knihovny celkem Ostatní spec. knihovna Muzejní knihovna Lékařská knihovna Knihovna ústavu AVČR Vysokoškolská knihovna Ústřední spec. knihovna Veřejné knihovny celkem Krajská knihovna MK nad obyv. MK obyv. MK obyv MK do obyv. Obec. knihovna

4 Účast v průzkumu Celkem MS % Obec. knihovna ,2 MK do obyv ,2 MK obyv ,2 MK obyv ,9 MK nad obyv ,0 Krajská knihovna ,1 Veřejné knihovny celkem ,0 Ústřední spec. knihovna 6 0 0,0 Vysokoškolská knihovna ,8 Knihovna ústavu AVČR ,0 Lékařská knihovna ,6 Muzejní knihovna ,8 Ostatní spec. knihovna ,7 Specializované knihovny celkem ,4 Celkem ,4

5 Odpovědi Méně responsí zejména specializované knihovny: knihovny AV ČR, lékařské, muzejní, specifické sítě (knihovny vojenské či školní veřejně přístupné vojenské knihovny byly téměř všechny zrušeny, většina školních knihoven nemá profesionální zaměstnance ) Údaje byly poskytnuty celkem za 6455 pracovníků knihoven v ČR, resp. za 5060 knihovnic/knihovníků

6 Knihovníci vs. ostatní pracovníci Srovnání složení zaměstnanců knihoven MS kraj vs. ČR Spec. knihovny ČR 83,3 13,6 3,1 Spec. knihovny MS kraj 95,7 4,30,0 Veřejné knihovny ČR 76,9 13,4 9,7 Veřejné knihovny MS kraj 74,2 11,4 13,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Odborní pracovníci Tech. pracovníci Ostatní prac.

7 Věkové složení knihovníků % nad 50 let = 40%

8 Věk knihovnic/knihovníků Věkové složení pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje let 29% 3% 12% let 26% let let 30% nad 60 let Věkové složení knihovníků 10% 12% 29% 23% %

9 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení veř. knihoven MS kraj vs. ČR v % Veř. knih. MS kraj Veř. knih. celkem 11,9 26,4 30,4 27,5 3,8 11,5 22,6 27,1 29,4 9, % 20% 40% 60% 80% 100%

10 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení spec. knihoven MS kraj vs. ČR v % Spec. knihovny MS kraj Spec. knihovny cellkem 17,4 21,7 17,4 43,5 0,0 14,3 23,4 20,5 31,5 10, % 20% 40% 60% 80% 100%

11 Věk knihovnic/knihovníků Oproti celostátnímu průměru (téměř 40% odborných pracovníků/knihovníků (39,6%) ve věku nad 50 let, z toho téměř 10% nad 60 let) je v MS kraji toto procento významně nižší (32%), zvláště pak v kategorii nad 60 let jen 3% oproti 10% v ČR Mladí do 30 let tvoří v obou skupinách pouze 12% V ČR tvoří pracovníci mezi lety necelou čtvrtinu (22,8%), v MS kraji 26%. Čtvrtina knihovníků (25,5%) v ČR je ve věku let, v MS kraji je to 30% Celkově jde tedy o knihovnicky mladší kraj Ve srovnání s předchozími průzkumy je situace v ČR horší početně vzrostla nejstarší skupina a v průměru došlo k poklesu skupiny nejmladší. Kategorie mezi 30 a 50 lety je nadále obecně nejpočetnější, ale její převaha je v některých skupinách knihoven jen malá

12 Věk knihovnic/knihovníků Nejstarší jsou obecní knihovny (50,9% knihovníků ve věku nad 50 let a pouze 8,8% mladých do 30 let), knihovny lékařské (48,7% pracovníků nad 50 let a 10,3% do 30 let) a ostatní specializované knihovny (49,1% pracovníků nad 50 let) Nejmladší jsou městské knihovny v sídlech nad obyvatel (15,1% pracovníků do 30 let a 34,3% pracovníků nad 50 let) a knihovny vysokoškolské (16,1% pracovníků do 30 let a 40,5% nad 50 let)

13 Složení knihovnických pracovníků dle pohlaví Muži Ženy 93% 91% 88% 7% 9% 12% Rok 1998 Rok 2004 Rok 2011

14 Složení knihovnických pracovníků podle pohlaví Složení zam. knihoven dle pohlaví MS kraj 7% Muži 93% Ženy Složení pracovníků knihoven podle pohlaví 12% Muži Ženy 88%

15 Veřejné knihovny Srovnání zam. veřejných knihoven dle pohlaví Celkem knihovny ČR Celkem knihovny MS 7 93 Muži Ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Specializované knihovny Srovnání zam. specializovaných knihoven dle pohlaví Spec. knihovny ČR Muži Ženy Spec. knihovny MS % 20% 40% 60% 80% 100%

17 Struktura knihovnictva dle pohlaví Nejsilnější feminizace: knihovny měst a obcí; od 92% (města s obyvatel) do 96% (města s obyvatel) Pouze v městských knihovnách v sídlech do 5000 obyvatel je feminizace nižší 87%; v krajských knihovnách pracuje dokonce 17% mužů (!!!) Specializované knihovny: situace lepší (84% žen, 16% mužů); nejvíce knihovníků mužů: ústřední specializované knihovny (22%) a vysokoškolské a ostatní specializované knihovny (15%). SK největší feminizace: knihovny lékařské (8% mužů) a muzejní (10% mužů). V celku specializovaných knihoven pokles feminizace není patrný MS kraj je feminizovanější než je celostátní průměr

18 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví všechny knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví - veřejné knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví specializované knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Věrnost instituci Složení pracovníků pracujících v knihovnách více než 10 let 7,5% Muži Ženy 92,5%

22 Věrnost instituci Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně nad 10 let - srovnání MS kraj vs. ČR Specializované knihovny ČR Specializované knihovny MS Veřejné knihovny ČR , Muži Ženy Veřejné knihovny MS 27,6 63,4 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Věrnost instituci Knihovníci jsou velmi věrní své instituci, mnohem více žen než mužů zde zůstává déle než 10 let. Počet věrných roste V MS kraji je ve specializovaných knihovnách významně více věrných mužů i žen než na republikové úrovni; ve veřejných knihovnách kraje je v porovnání se situací v republice méně instituci věrných mužů, ale více věrných žen

24 Vzdělání vývoj Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání - srovnání ZŠ rok SŠ knihovníci SŠ neknihovníci rok VŠ knihovníci VŠ neknihovníci rok % 20% 40% 60% 80% 100%

25 Vzdělání Srovnání MS kraj vs. ČR vzdělání knihovníků ČR spec. knihovny 1,4 24,4 22,0 31,0 21,2 MS spec. knihovny 2,3 23,3 34,9 30,2 9,3 ČR veř. knihovny 2,3 31,4 34,3 18,8 13,1 MS kraj veř. knihovny 0,7 27,7 37,4 24,2 10,1 ČR celkem 2,1 29,7 31,3 21,8 15,1 MS kraj celkem 0,8 27,3 37,1 24,7 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZŠ SŠ knihovnické SŠ neknihovnické VŠ knihovnické VŠ neknihovnické

26 Vzdělání knihovnic/ knihovníků V ČR nejpočetnější: středoškoláci s neknihovnickým vzděláním, dále středoškoláci z knihovnických oborů; v MS kraji nejčetnější rovněž středoškoláci neknihovníci, ale výrazněji (přes 37 %). Mírně nižší je v kraji oproti ČR vysokoškolské vzdělání, knihovnické je však naopak četnější než v ČR. Ve skupině veřejných knihoven je MS kraj naopak lehce nad úrovní v ČR Vysokoškoláci v magisterské úrovni: knihovničtí 14%; neknihovničtí 12% Bakaláři: celkem 8% zaměstnanců (5% knihovnických, 3% z neknihovnických oborů; VOŠ knihovnické: 3%, neknihovnické 1% Gymnazisté: 9% Nižší vzdělání: 2% (základní či středoškolské bez maturity)

27 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Vyšší vzdělání v knihovnách specializovaných Nejvzdělanější: knihovny AV ČR (s vyšším než středoškolským vzděláním 60% knihovníků), ústřední specializované knihovny (56% pracovníků s vyšším vzděláním), knihovny vysokoškolské a muzejní (52% pracovníků s vyšším vzděláním) VK: nejvyšší vzdělání krajské knihovny (44% pracovníků s vyšším vzděláním). Nejnižší vzdělání: knihovny měst do 5000 obyvatel (17% knihovnic/knihovníků vyšší než středoškolské vzdělání) a knihovnách obecních (22% pracovníků s vyšším vzděláním)

28 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Úroveň vzdělání ve VK znatelně vzrostla; počet vysokoškoláků v magisterském stupni o téměř 4%; celkově ve VK na odborných knihovnických místech 30% vysokoškoláků, méně výrazný vliv absolventi VOŠ SK: roste procento VŠ vzdělaných (v průměru 47%) Pokleslo procento knihovníků se ZŠ nebo SŠ bez maturity. Lepší situace ve veřejných knihovnách v MS kraji než v republice i než v SK v kraji Ale pouze v lékařských knihovnách a největších městských knihovnách (sídla nad obyvatel) na pozici odborného knihovníka žádný takový pracovník Ve všech ostatních typech knihoven takoví pracovníci jsou, nejčastěji v knihovnách obecních (5%). V těchto knihovnách jde často o jediného zaměstnance nepříznivý ukazatel

29 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS veř. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 13,0 10,7 12,3 64,1 Veřejné knihovny MS kraj 3,7 7,4 29,6 59,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

30 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS spec. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 4,3 10,2 10,8 74,7 Spec. knihovny MS kraj Nepoužívá Do 50 % % %

31 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 8,9 12,1 9,8 69,2 Veřejné knihovny MS kraj 1,95,6 20,4 72,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

32 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 2,2 7,5 4,3 86,0 Spec. knihovny MS kraj 0,0 10,0 0,0 90,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

33 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - veř. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 19,8 19,7 14,1 46,4 Veřejné knihovny MS kraj 11,1 9,3 29,6 50,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

34 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 9,7 17,7 18,3 54,3 Spec. knihovny MS kraj 10,0 10,0 20,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

35 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 49,9 31,2 5,0 13,9 Veřejné knihovny MS kraj 38,9 33,3 18,5 9,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

36 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 48,9 32,8 5,9 12,4 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 0,0 30,0 Nepoužívá Do 50 % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - veřejné knihovny,srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 40,1 30,0 7,8 22,0 Veřejné knihovny MS kraj 29,6 20,4 29,6 20,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

38 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - spec. knihovny,srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 26,9 30,1 13,4 29,6 Spec. knihovny MS kraj 30,0 10,0 20,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

39 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 67,0 23,5 1,6 7,8 Veřejné knihovny MS kraj 59,3 24,1 11,1 5,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

40 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 41,9 35,5 5,4 17,2 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 10,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

41 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 44,7 33,9 2,8 18,6 Veřejné knihovny MS kraj 51,9 29,6 11,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

42 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 52,7 39,2 1,6 6,5 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 20,0 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

43 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 55,9 25,7 5,9 12,4 Veřejné knihovny MS kraj 46,3 22,2 24,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

44 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 19,4 26,9 16,7 37,1 Spec. knihovny MS kraj 20,0 20,0 0,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

45 Počítačová gramotnost: MS kraj vs. ČR AKS: nad republikovou úrovní, SK vysoce nad republikovou úrovní Textový editor: obě skupiny nad republikovou úrovní Tabulkový procesor: obě skupiny nad republikovou úrovní Grafický editor: veřejné knihovny nad republikovou úrovní; specializované knihovny lehce pod republikovou úrovní Prezentační programy: obě skupiny nad republikovou úrovní Práce s databázemi: obě skupiny nad republikovou úrovní Tvorba webových stránek: veřejné knihovny lehce pod republikovou úrovní, specializované knihovny lehce nad republikovou úrovní Rešerše a využívání e-zdrojů: veřejné knihovny nad republikovou úrovní

46 Základní počítačová gramotnost vývoj AKS: SK trvalé zlepšování; VK zhoršení proti roku 2004 (noví knihovníci?) Textový editor: SK téměř 100%, výrazné zlepšení; VK horší situace než v r (???) Tabulkový procesor: významné zlepšení v obou skupinách, přesto stále hodně knihovníků neumí; zlepšení rasantnější u VK Grafické editory: zlepšení výrazné u obou skupin, ale stále kvantitativně naprosto nedostatečné

47 Základní počítačová gramotnost vývoj Prezentace: u obou skupin významné zlepšení, je ještě co dohánět Tvorba databází: naprosto nedostatečné ve VK (nedělají žádné své databáze?); výsledek téměř vypadá jako chyba, jak málo; ale vyhráno není ani u SK Web: rasantní zlepšení v obou skupinách, zejména u VK Rešerše: velmi problematické u VK, málo kompetencí, zlepšení nepatrné; také velká část SK žádné rešerše situace nutná ke zlepšení

48 Počítačová gramotnost získána (VK): Získávání kvalifikace ve veř. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Veřejní knihovny ČR 10,7 22,2 23,9 15,8 21,2 4,3 2,0 Veřejné knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,1 4,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentu

49 Počítačová gramotnost získána (SK): Získávání kvalifikace ve spec. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR 11,8 26,4 22,9 17,5 14,7 3,63,1 Specializované knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,14,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentura

50 E-learning absolvovaný % knihoven, ve kterých pracovníci absolvovali vzdělávání formou e- learningu - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR Veřejné knihovny MS

51 E-learning očekávaný % knihoven preferující do budoucna vzdělávání svých pracovníků formou e-learningu v MS kraji Specializované knihovny MS ČR Veřejné knihovny

52 Problémy v nabídce vzdělávání (VK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR MS Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky Časová náročnost Absence system. nabídky ČR Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Problémy v nabídce vzdělávání (SK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky MS Časová náročnost ČR Absence system. nabídky Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

54 Shrnutí Vyšší % knihoven, než je republiková úroveň, využívá či reflektuje vzdělávací centra knihoven (dobrá práce MSVK Ostrava), SK významně více Významně vyšší % knihovníků (VK i SK), než je republiková úroveň, absolvovalo e-learningové formy vzdělávání (kurzy MSVK Ostrava, možná i další) Vyšší % knihovníků VK plánuje tuto formu vzdělávání i v budoucnu Problémem je nabídka vzdělávání v místě a časová náročnost (vyšší % oproti úrovni v ČR ve VK); SK nemají vůbec finanční problémy (!), problémem je nedostatečná nabídka v místě Vývoz vzdělávacích aktivit???

55 Jaké jazyky umí knihovníci % Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný r r r

56 Dostatečná 36% Jazykové kompetence (VK) Jazyková úroveň pracovníků veřejných knihoven v MS kraji Nevyhovující 30% Optimální 15% Dobrá 19%

57 Jazykové kompetence (SK) Jazyková úroveň pracovníků specializ. knihoven v MS kraji Nevyhovující 20% Optimální 20% Dostatečná 30% Dobrá 30%

58 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (VK) Jazyková úroveň - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 14,8 18,5 37,0 29,6 Optimální Dobrá Dostatečná ČR 13,0 16,3 45,6 25,1 Nevyhovující 0% 20% 40% 60% 80% 100%

59 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (SK) Jazyková úroveň - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 20,0 30,0 30,0 20,0 Optimální Dobrá Dostatečná Nevyhovující ČR 14,1 34,2 40,8 10,9 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) - Moravskoslezský kraj Spec. knihovny MS kraj Veř. knihovny MS kraj 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve veř. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Veř. knihovny ČR Veř. knihovny MS kraj 43,0 20,7 2,8 27,9 5,6 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve spec. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Spec. knihovny ČR Spec. knihovny MS kraj 54,6 17,5 4,9 19,6 3,5 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

63 Jazykové kompetence shrnutí Shodně vyšší % VK i SK hodnotí optimální a dobrou úroveň, ale také vyšší % hodnotí nedostačující úroveň jazykových kompetencí, než je tomu v celku ČR Jeví se v celku jako objektivní hodnocení Oproti situaci v ČR ve VK v MS kraji mírně více knihovníků ovládá angličtinu a významně více jiný jazyk (polština?); v SK více knihovníků ovládá jiný jazyk a francouzštinu, nepatrně méně angličtinu

64 Podpora zvyšování kvalifikace (VK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve veř. knihovnách Moravskoslezský kraj v % 37 motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT Výuka jazyků 37 finančně

65 Podpora zvyšování kvalifikace (SK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve spec. knihovnách Moravskoslezský kraj v % motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT finančně Výuka jazyků

66 Kolik hodin vzdělávání absolvoval v průměru odborný pracovník ČR celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,45 32,6 Specializované knihovny ,2 40,1 MS kraj celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,6 31,5 Specializované knihovny ,9

67 Podpora zvyšování kvalifikace Nejvíce je v knihovnách v MS kraji podporováno vzdělávání profesní, a to především poskytováním volna. Nejméně se podporuje vzdělávání jazykové, ve specializovaných knihovnách k němu pracovníci nejsou vůbec zaměstnavatelem motivováni Pokud jde o počet hodin věnovaných ročně vzdělávání, jsou veřejné knihovny v MS kraji nepatrně pod republikovou úrovní, specializované knihovny výrazněji pod republikovou úrovní

68 Priority ve vzdělávání IT Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií v MS kraji Možnosti využití ICT v práci knih. Safer i nternet Digitální prezentace 6 37 Digitální knihovny 4 13 Základy hardware 0 2 Práce s ys témového kni hovníka 8 21 Automatiz. knihovnický systém Digitalizace ástroje a inf. zdroje na Internetu orba a správa webových stránek Veřejné knihovny Specializované knihovny

69 Priority ve vzdělávání (VK) Srovnání pořadí ČR MS Tvorba a správa webových stránek 1 1 Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 2 2 Automatiz. knihovnický systém 3 5 Možnosti využití ICT v práci knih. 4 4 Digitální prezentace 5 3 Práce systémového knihovníka 6 6 Digitální knihovny 7 8 Digitalizace 8 7 Safer internet 9 9 Základy hardware 10 10

70 Priority ve vzdělávání (SK) Srovnání pořadí ČR MS Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 1 1 Automatiz. knihovnický systém 2 2 Digitalizace 3 7 Digitální knihovny Tvorba a správa webových stránek Práce systémového knihovníka 6 3 Digitální prezentace 7 4 Možnosti využití ICT v práci knih. 8 8 Safer internet Základy hardware

71 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti základních knihovnických činností MS kraj Tréni nky paměti pro kni hovníky Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství Biblioterapie Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Autorské právo Literatura (teorie, dějiny) Kni žní kul tura Dobrovol níci v kni hovnách Komuni tní rol e kni hoven Vzděl ávací funkce kni hoven Anal ýza uži vatel ských potřeb ý přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Marketi ng sl užeb, uži vatel ské potřeby Informační výchova uži vatel ů včetně práce s IT Mezi kni hovní sl užby a dodávání dokumentů Elektronické zdroje a služby Referenční a i nformační sl užby Výpůjční sl užby a systémy Ochrana fondu Organi zace fondu Práce s databázemi - vyhl edávání, rešerše Autori ty Věcná katal ogi zace, konspektus ce speci ál ních dokumentů včetně el ektroni ckých Jmenná katal ogi zace včetně AACR2, MARC 21 Vývoj a řízení sbírek, akvi zi ce Veřejné kni hovny Speci al i zované kni hovny

72 VK Srovnání pořadí ČR MS Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství 1 1 Vzdělávací funkce knihoven 2 4 Výpůjční služby a systémy Elektronické zdroje a služby Informační výchova uživatelů včetně práce s IT 5 2 Komunitní role knihoven 6 3 Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše 7 9 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC Meziknihovní služby a dodávání dokumentů Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Marketing služeb, uživatelské potřeby Knižní kultura Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Literatura (teorie, dějiny) Organizace fondu Referenční a informační služby Dobrovolníci v knihovnách Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických Autorské právo Analýza uživatelských potřeb Věcná katalogizace, konspektus Tréninky paměti pro knihovníky Ochrana fondu Vývoj a řízení sbírek, akvizice Biblioterapie Autority 27 26

73 Priority dalšího vzdělávání v oblasti managementu Public relations 5 27 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 1 21 Právní minimum pro knihovníky Firemní kultura Specializované knihovny Týmová spolupráce 7 35 Veřejné knihovny Komunikace v organizaci 6 23 Personální management 0 12 Strategie a řízení procesu změny 0 11 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace Fundraising, ekonomika podniku 0 13 Ekonom. minimum pro knihovníky

74 VK Srovnání ČR MS Právní minimum pro knihovníky 1 1 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace 2 2 Ekonom. minimum pro knihovníky 3 4 Public relations 4 5 Komunikace v organizaci 5 6 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 6 7 Týmová spolupráce 7 3 Firemní kultura Personální management Strategie a řízení procesu změny Fundraising, ekonomika podniku 11 8

75 Priority ve vzdělávání Priority v očekávaném vzdělávání se do značné míry kryjí s prioritami knihoven v ostatních krajích, jsou zde však i některé rozdíly: větší důraz je kladen na digitální prezentaci (VK i SK) a prácí systémového knihovníka (SK) ve vzdělávání v oblasti IT; informační výchovu uživatelů a komunitní role knihoven (VK) v oblasti profesního vzdělávání a problematiku týmové spolupráce (VK) v oblasti získávání manažerských dovedností

76 Zaměstnanci ve třídách Přepočtený stav zam. ve třídách, Moravskoslezský kraj Cel kem 16. třída 15. třída 14. třída 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 29,0 3,0 22,5 3,0 2,0 0,0 25,8 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 89,4 199,6 384,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Veřejné knihovny Specializované knihovny

77 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (VK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků veř. knihovensrovnání MS kraj a ČR 16. třída 0 Kč 15. třída 0 Kč 14. třída 0 Kč 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 0 Kč 4. třída 0 Kč 3. třída 0 Kč 2. třída 1. třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

78 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků spec. knihovensrovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída 8. třída Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč

79 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) 12. třída 11. třída Dohromady ČR Dohromady MS kraj 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

80 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) MS kraj 1. třída Kč Kč 2. třída Kč Kč 3. třída 0 Kč Kč 4. třída 0 Kč Kč 5. třída 0 Kč Kč 6. třída Kč Kč 7. třída Kč Kč 8. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč 10. třída Kč Kč 11. třída Kč Kč 12. třída Kč Kč ČR

81 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční celkový plat knihovníků spec. knihoven - srovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč ČR MS kraj 8. třída Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

82 Platy shrnutí Nejčastější platovou třídou je v kraji třída 8, v této třídě je tarifní plat ve veřejných knihovnách mírně pod republikovou úrovní V ostatních třídách jsou (VK) výkyvy oběma směry, nelze definovat jednoznačný trend jako zákonitost (lepší/horší platy v nižších či vyšších třídách). Toto platí i pro celkové měsíční platy s výjimkou nejnižších tříd (1,2), kde je mzda pod republikovou úrovní. Vzhledem k velmi nízkému počtu výskytů nelze chápat jako směrodatný údaj U specializovaných knihoven jsou všechny tři využité třídy (8,9,10) významně nad republikovou úrovní, jde však o velmi malý vzorek, z něhož nelze vyvozovat obecně platné závěry

83 Trendy, příležitosti, slabé stránky Pozitivní Negativní Nepatrně poklesla úroveň feminizace profese Zvyšuje se podíl vysokoškolsky kvalifikovaných knihovníků Knihovníci zůstávají své instituci věrni Stoupl význam vzdělávacích center krajských knihoven Stoupla spokojenost s nabídkou vzdělávání Zvýšila se schopnost pracovat s ICT Pokračuje nepříznivý trend stárnutí struktury pracovníků knihoven Roste podíl pracovníků, kteří nemají knihovnické vzdělání Na vzdělávání chybí čas Podpora vzdělávání pracovníků ze strany vedení je nedostatečná Vedení knihoven podceňuje význam jazykových znalostí Chybí provázanost mimoškolního vzdělávání s odměňováním Malá motivace pracovníků Knihovníci jsou podprůměrně odměňováni

84 Děkuji za pozornost a trpělivost Kontakt: Zlata Houšková GSM:

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 První výsledky průzkumu Pardubice, KKS 2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

Pardubice, 21.10.2013. Zlata Houšková

Pardubice, 21.10.2013. Zlata Houšková Pardubice, 21.10.2013 Zlata Houšková Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese Na základě analýzy současného stavu zpracovat

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Prognóza zaměstnanosti pro obor knihovnictví

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Prognóza zaměstnanosti pro obor knihovnictví Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Prognóza zaměstnanosti pro obor knihovnictví Ing. Martin Bakule, Ph.D. Národní vzdělávací fond Metodika prognózy Vstupní

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Priorita Lidské zdroje v poločase

Priorita Lidské zdroje v poločase Priorita Lidské zdroje v poločase Olomouc, Knihovny současnosti 2013 Zlata Houšková Priorita/ cíle Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Knihovnické profese v NSP Zlata Houšková Regionální funkce knihoven Plzeň 12.10.2011 Koncepce rozvoje knihoven 2011-2014 Změnit platové předpisy (mysleli jsme mimo jiné ZVÝŠIT platy ) Zpracovat koncepci

Více

6. Rozvoj lidských zdrojů

6. Rozvoj lidských zdrojů 6. Rozvoj lidských zdrojů Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese. Poradenská a konzultační činnost. Na základě analýzy současného

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Quo vadis knihovno? Roadshow 2013, Brno 19.11.2013 Není to ten nejsilnější, kdo přežije,

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Zemědělská a potravinářská knihovna Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Kdo jsme? Největší odborná zemědělská knihovna v ČR Velikostí sbírek 3. největší zemědělská knihovna

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Názory vedoucích pracovníků knihoven na celoživotní vzdělávání knihovníků vyhodnocení průzkumu. Trvání průzkumu: 6. až 18.

Názory vedoucích pracovníků knihoven na celoživotní vzdělávání knihovníků vyhodnocení průzkumu. Trvání průzkumu: 6. až 18. Názory vedoucích pracovníků knihoven na celoživotní vzdělávání knihovníků vyhodnocení průzkumu Trvání průzkumu: 6. až 18. leden 2015 ÚVOD Jako jeden z úkolů Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI)

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem Když jsem uvažoval o tématu svého vystoupení do sekce věnované

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO Ústav informačních studií a knihovnictví JAK VYBRAT NEJLEPŠÍHO KNIHOVNÍKA PhDr. Radka Římanová, PhD. CO NÁS ČEKÁ A CO LZE PROZRADIT JIŽ NYNÍ Uvedení do hry hledám nejlepšího knihovníka pro svou knihovnu

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

E-learning pro knihovníky

E-learning pro knihovníky E-learning pro knihovníky (Knihovnické minimum) Marie Šedá seda@svkos.cz Osnova Co je e-learning Knihovnické minimum Harmonogram a průběh studia Komunikace Statistika Ohlasy A co dál 2 Co je e-learning?

Více

Vzdělávání jako nezbytnost? aneb

Vzdělávání jako nezbytnost? aneb Vzdělávání jako nezbytnost? aneb Co (všechno ještě) mají knihovníci znát Havířov, 13.5.2015 Zlata Houšková O čem budeme mluvit Knihovník univerzální génius (nebo nové profese v knihovně)? Podle čeho je

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 CO NÁS ČEKÁ A NEMINE Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 NOVINKY LET 2012-2013 Koncepce rozvoje knihoven Celostátní koncepce Krajské koncepce Hodnocení podle Standardu VKIS Změny

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5 Strana 0/16 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Hlavní závěry výzkumu 3 3. Detailní výsledky výzkumu 5 3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17 5 3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 2. odborná konference projektu KRUH Jihlava 15. 11. 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Sonda do vysokoškolského vzdělávání knihovníků. KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2015 8. 10. 9. 2015 Olomouc

Sonda do vysokoškolského vzdělávání knihovníků. KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2015 8. 10. 9. 2015 Olomouc Sonda do vysokoškolského vzdělávání knihovníků KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2015 8. 10. 9. 2015 Olomouc Výuka SP ISK na SU v Opavě Oddělení knihovnictví vzniklo v roce 1994 (FPF ÚBK), dvacet let se věnujeme vzdělávání

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání,

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Aktuální témata ve školství

Aktuální témata ve školství Aktuální témata ve školství 1 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Koncepční

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012 Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF Objem

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více