Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Moravskoslezský kraj Ostrava, Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková

2 Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů, MZK a NK ČR; 186 knihoven specializovaných) O 41 respondentů méně než v roce 2004 Informace jsou však plně reprezentativní Knihoven měst a obcí odpovědělo významně více Velké knihovny (krajské, ústřední specializované, knihovny v městech s počtem obyvatel nad ), zaměstnávající více než polovinu všech pracovníků, za něž byly údaje vyplněny, odevzdaly ve stejném počtu jako v předchozím ročníku

3 Počet knihoven Moravskoslezského kraje v průzkumu Celkem Specializované knihovny celkem Ostatní spec. knihovna Muzejní knihovna Lékařská knihovna Knihovna ústavu AVČR Vysokoškolská knihovna Ústřední spec. knihovna Veřejné knihovny celkem Krajská knihovna MK nad obyv. MK obyv. MK obyv MK do obyv. Obec. knihovna

4 Účast v průzkumu Celkem MS % Obec. knihovna ,2 MK do obyv ,2 MK obyv ,2 MK obyv ,9 MK nad obyv ,0 Krajská knihovna ,1 Veřejné knihovny celkem ,0 Ústřední spec. knihovna 6 0 0,0 Vysokoškolská knihovna ,8 Knihovna ústavu AVČR ,0 Lékařská knihovna ,6 Muzejní knihovna ,8 Ostatní spec. knihovna ,7 Specializované knihovny celkem ,4 Celkem ,4

5 Odpovědi Méně responsí zejména specializované knihovny: knihovny AV ČR, lékařské, muzejní, specifické sítě (knihovny vojenské či školní veřejně přístupné vojenské knihovny byly téměř všechny zrušeny, většina školních knihoven nemá profesionální zaměstnance ) Údaje byly poskytnuty celkem za 6455 pracovníků knihoven v ČR, resp. za 5060 knihovnic/knihovníků

6 Knihovníci vs. ostatní pracovníci Srovnání složení zaměstnanců knihoven MS kraj vs. ČR Spec. knihovny ČR 83,3 13,6 3,1 Spec. knihovny MS kraj 95,7 4,30,0 Veřejné knihovny ČR 76,9 13,4 9,7 Veřejné knihovny MS kraj 74,2 11,4 13,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Odborní pracovníci Tech. pracovníci Ostatní prac.

7 Věkové složení knihovníků % nad 50 let = 40%

8 Věk knihovnic/knihovníků Věkové složení pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje let 29% 3% 12% let 26% let let 30% nad 60 let Věkové složení knihovníků 10% 12% 29% 23% %

9 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení veř. knihoven MS kraj vs. ČR v % Veř. knih. MS kraj Veř. knih. celkem 11,9 26,4 30,4 27,5 3,8 11,5 22,6 27,1 29,4 9, % 20% 40% 60% 80% 100%

10 Věk knihovnic/knihovníků Srovnání věkového složení spec. knihoven MS kraj vs. ČR v % Spec. knihovny MS kraj Spec. knihovny cellkem 17,4 21,7 17,4 43,5 0,0 14,3 23,4 20,5 31,5 10, % 20% 40% 60% 80% 100%

11 Věk knihovnic/knihovníků Oproti celostátnímu průměru (téměř 40% odborných pracovníků/knihovníků (39,6%) ve věku nad 50 let, z toho téměř 10% nad 60 let) je v MS kraji toto procento významně nižší (32%), zvláště pak v kategorii nad 60 let jen 3% oproti 10% v ČR Mladí do 30 let tvoří v obou skupinách pouze 12% V ČR tvoří pracovníci mezi lety necelou čtvrtinu (22,8%), v MS kraji 26%. Čtvrtina knihovníků (25,5%) v ČR je ve věku let, v MS kraji je to 30% Celkově jde tedy o knihovnicky mladší kraj Ve srovnání s předchozími průzkumy je situace v ČR horší početně vzrostla nejstarší skupina a v průměru došlo k poklesu skupiny nejmladší. Kategorie mezi 30 a 50 lety je nadále obecně nejpočetnější, ale její převaha je v některých skupinách knihoven jen malá

12 Věk knihovnic/knihovníků Nejstarší jsou obecní knihovny (50,9% knihovníků ve věku nad 50 let a pouze 8,8% mladých do 30 let), knihovny lékařské (48,7% pracovníků nad 50 let a 10,3% do 30 let) a ostatní specializované knihovny (49,1% pracovníků nad 50 let) Nejmladší jsou městské knihovny v sídlech nad obyvatel (15,1% pracovníků do 30 let a 34,3% pracovníků nad 50 let) a knihovny vysokoškolské (16,1% pracovníků do 30 let a 40,5% nad 50 let)

13 Složení knihovnických pracovníků dle pohlaví Muži Ženy 93% 91% 88% 7% 9% 12% Rok 1998 Rok 2004 Rok 2011

14 Složení knihovnických pracovníků podle pohlaví Složení zam. knihoven dle pohlaví MS kraj 7% Muži 93% Ženy Složení pracovníků knihoven podle pohlaví 12% Muži Ženy 88%

15 Veřejné knihovny Srovnání zam. veřejných knihoven dle pohlaví Celkem knihovny ČR Celkem knihovny MS 7 93 Muži Ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Specializované knihovny Srovnání zam. specializovaných knihoven dle pohlaví Spec. knihovny ČR Muži Ženy Spec. knihovny MS % 20% 40% 60% 80% 100%

17 Struktura knihovnictva dle pohlaví Nejsilnější feminizace: knihovny měst a obcí; od 92% (města s obyvatel) do 96% (města s obyvatel) Pouze v městských knihovnách v sídlech do 5000 obyvatel je feminizace nižší 87%; v krajských knihovnách pracuje dokonce 17% mužů (!!!) Specializované knihovny: situace lepší (84% žen, 16% mužů); nejvíce knihovníků mužů: ústřední specializované knihovny (22%) a vysokoškolské a ostatní specializované knihovny (15%). SK největší feminizace: knihovny lékařské (8% mužů) a muzejní (10% mužů). V celku specializovaných knihoven pokles feminizace není patrný MS kraj je feminizovanější než je celostátní průměr

18 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví všechny knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví - veřejné knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Srovnání ČR vs MS kraj věk. kategorie dle pohlaví specializované knihovny 60+ MS 60+ ČR MS ČR MS ČR MS ČR MS ČR muži ženy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Věrnost instituci Složení pracovníků pracujících v knihovnách více než 10 let 7,5% Muži Ženy 92,5%

22 Věrnost instituci Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně nad 10 let - srovnání MS kraj vs. ČR Specializované knihovny ČR Specializované knihovny MS Veřejné knihovny ČR , Muži Ženy Veřejné knihovny MS 27,6 63,4 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Věrnost instituci Knihovníci jsou velmi věrní své instituci, mnohem více žen než mužů zde zůstává déle než 10 let. Počet věrných roste V MS kraji je ve specializovaných knihovnách významně více věrných mužů i žen než na republikové úrovni; ve veřejných knihovnách kraje je v porovnání se situací v republice méně instituci věrných mužů, ale více věrných žen

24 Vzdělání vývoj Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání - srovnání ZŠ rok SŠ knihovníci SŠ neknihovníci rok VŠ knihovníci VŠ neknihovníci rok % 20% 40% 60% 80% 100%

25 Vzdělání Srovnání MS kraj vs. ČR vzdělání knihovníků ČR spec. knihovny 1,4 24,4 22,0 31,0 21,2 MS spec. knihovny 2,3 23,3 34,9 30,2 9,3 ČR veř. knihovny 2,3 31,4 34,3 18,8 13,1 MS kraj veř. knihovny 0,7 27,7 37,4 24,2 10,1 ČR celkem 2,1 29,7 31,3 21,8 15,1 MS kraj celkem 0,8 27,3 37,1 24,7 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZŠ SŠ knihovnické SŠ neknihovnické VŠ knihovnické VŠ neknihovnické

26 Vzdělání knihovnic/ knihovníků V ČR nejpočetnější: středoškoláci s neknihovnickým vzděláním, dále středoškoláci z knihovnických oborů; v MS kraji nejčetnější rovněž středoškoláci neknihovníci, ale výrazněji (přes 37 %). Mírně nižší je v kraji oproti ČR vysokoškolské vzdělání, knihovnické je však naopak četnější než v ČR. Ve skupině veřejných knihoven je MS kraj naopak lehce nad úrovní v ČR Vysokoškoláci v magisterské úrovni: knihovničtí 14%; neknihovničtí 12% Bakaláři: celkem 8% zaměstnanců (5% knihovnických, 3% z neknihovnických oborů; VOŠ knihovnické: 3%, neknihovnické 1% Gymnazisté: 9% Nižší vzdělání: 2% (základní či středoškolské bez maturity)

27 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Vyšší vzdělání v knihovnách specializovaných Nejvzdělanější: knihovny AV ČR (s vyšším než středoškolským vzděláním 60% knihovníků), ústřední specializované knihovny (56% pracovníků s vyšším vzděláním), knihovny vysokoškolské a muzejní (52% pracovníků s vyšším vzděláním) VK: nejvyšší vzdělání krajské knihovny (44% pracovníků s vyšším vzděláním). Nejnižší vzdělání: knihovny měst do 5000 obyvatel (17% knihovnic/knihovníků vyšší než středoškolské vzdělání) a knihovnách obecních (22% pracovníků s vyšším vzděláním)

28 Vzdělání knihovnic/ knihovníků Úroveň vzdělání ve VK znatelně vzrostla; počet vysokoškoláků v magisterském stupni o téměř 4%; celkově ve VK na odborných knihovnických místech 30% vysokoškoláků, méně výrazný vliv absolventi VOŠ SK: roste procento VŠ vzdělaných (v průměru 47%) Pokleslo procento knihovníků se ZŠ nebo SŠ bez maturity. Lepší situace ve veřejných knihovnách v MS kraji než v republice i než v SK v kraji Ale pouze v lékařských knihovnách a největších městských knihovnách (sídla nad obyvatel) na pozici odborného knihovníka žádný takový pracovník Ve všech ostatních typech knihoven takoví pracovníci jsou, nejčastěji v knihovnách obecních (5%). V těchto knihovnách jde často o jediného zaměstnance nepříznivý ukazatel

29 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS veř. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 13,0 10,7 12,3 64,1 Veřejné knihovny MS kraj 3,7 7,4 29,6 59,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

30 Počítačová gramotnost: AKS Využití AKS spec. knihovny - srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 4,3 10,2 10,8 74,7 Spec. knihovny MS kraj Nepoužívá Do 50 % % %

31 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 8,9 12,1 9,8 69,2 Veřejné knihovny MS kraj 1,95,6 20,4 72,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

32 Počítačová gramotnost: textový editor Využití textového editoru - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 2,2 7,5 4,3 86,0 Spec. knihovny MS kraj 0,0 10,0 0,0 90,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

33 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - veř. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 19,8 19,7 14,1 46,4 Veřejné knihovny MS kraj 11,1 9,3 29,6 50,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

34 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor Využití tabulkový procesor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 9,7 17,7 18,3 54,3 Spec. knihovny MS kraj 10,0 10,0 20,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

35 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 49,9 31,2 5,0 13,9 Veřejné knihovny MS kraj 38,9 33,3 18,5 9,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

36 Počítačová gramotnost: grafické editory Využití grafický editor - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 48,9 32,8 5,9 12,4 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 0,0 30,0 Nepoužívá Do 50 % % % 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - veřejné knihovny,srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 40,1 30,0 7,8 22,0 Veřejné knihovny MS kraj 29,6 20,4 29,6 20,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

38 Počítačová gramotnost: prezentační programy Využití prezentační programy - spec. knihovny,srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 26,9 30,1 13,4 29,6 Spec. knihovny MS kraj 30,0 10,0 20,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

39 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 67,0 23,5 1,6 7,8 Veřejné knihovny MS kraj 59,3 24,1 11,1 5,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

40 Počítačová gramotnost: práce s databázemi Využití databáze - spec. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 41,9 35,5 5,4 17,2 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 10,0 40,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

41 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 44,7 33,9 2,8 18,6 Veřejné knihovny MS kraj 51,9 29,6 11,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

42 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek Tvorba web. stránek využití - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 52,7 39,2 1,6 6,5 Spec. knihovny MS kraj 50,0 20,0 20,0 10,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

43 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Veřejné knihovny ČR 55,9 25,7 5,9 12,4 Veřejné knihovny MS kraj 46,3 22,2 24,1 7,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

44 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů Rešerše a el. inf. zdroje - využití veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR Spec. knihovny ČR 19,4 26,9 16,7 37,1 Spec. knihovny MS kraj 20,0 20,0 0,0 60,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nepoužívá Do 50 % % %

45 Počítačová gramotnost: MS kraj vs. ČR AKS: nad republikovou úrovní, SK vysoce nad republikovou úrovní Textový editor: obě skupiny nad republikovou úrovní Tabulkový procesor: obě skupiny nad republikovou úrovní Grafický editor: veřejné knihovny nad republikovou úrovní; specializované knihovny lehce pod republikovou úrovní Prezentační programy: obě skupiny nad republikovou úrovní Práce s databázemi: obě skupiny nad republikovou úrovní Tvorba webových stránek: veřejné knihovny lehce pod republikovou úrovní, specializované knihovny lehce nad republikovou úrovní Rešerše a využívání e-zdrojů: veřejné knihovny nad republikovou úrovní

46 Základní počítačová gramotnost vývoj AKS: SK trvalé zlepšování; VK zhoršení proti roku 2004 (noví knihovníci?) Textový editor: SK téměř 100%, výrazné zlepšení; VK horší situace než v r (???) Tabulkový procesor: významné zlepšení v obou skupinách, přesto stále hodně knihovníků neumí; zlepšení rasantnější u VK Grafické editory: zlepšení výrazné u obou skupin, ale stále kvantitativně naprosto nedostatečné

47 Základní počítačová gramotnost vývoj Prezentace: u obou skupin významné zlepšení, je ještě co dohánět Tvorba databází: naprosto nedostatečné ve VK (nedělají žádné své databáze?); výsledek téměř vypadá jako chyba, jak málo; ale vyhráno není ani u SK Web: rasantní zlepšení v obou skupinách, zejména u VK Rešerše: velmi problematické u VK, málo kompetencí, zlepšení nepatrné; také velká část SK žádné rešerše situace nutná ke zlepšení

48 Počítačová gramotnost získána (VK): Získávání kvalifikace ve veř. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Veřejní knihovny ČR 10,7 22,2 23,9 15,8 21,2 4,3 2,0 Veřejné knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,1 4,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentu

49 Počítačová gramotnost získána (SK): Získávání kvalifikace ve spec. knihovnách - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR 11,8 26,4 22,9 17,5 14,7 3,63,1 Specializované knihovny MS 10,2 20,6 20,9 12,4 25,5 6,14,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Škola Samostudium Zaškolení v knihovně Dodavatel systému Vzdělávací centra knihoven Školící agentura

50 E-learning absolvovaný % knihoven, ve kterých pracovníci absolvovali vzdělávání formou e- learningu - srovnání MS kraj a ČR Specializované knihovny ČR Veřejné knihovny MS

51 E-learning očekávaný % knihoven preferující do budoucna vzdělávání svých pracovníků formou e-learningu v MS kraji Specializované knihovny MS ČR Veřejné knihovny

52 Problémy v nabídce vzdělávání (VK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR MS Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky Časová náročnost Absence system. nabídky ČR Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Problémy v nabídce vzdělávání (SK) Pociťované problémy na straně nabídky vzděl. aktivit - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR Nedostatečná nabídka v místě Finanční náročnost nabídky MS Časová náročnost ČR Absence system. nabídky Absence spec. nabídky Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

54 Shrnutí Vyšší % knihoven, než je republiková úroveň, využívá či reflektuje vzdělávací centra knihoven (dobrá práce MSVK Ostrava), SK významně více Významně vyšší % knihovníků (VK i SK), než je republiková úroveň, absolvovalo e-learningové formy vzdělávání (kurzy MSVK Ostrava, možná i další) Vyšší % knihovníků VK plánuje tuto formu vzdělávání i v budoucnu Problémem je nabídka vzdělávání v místě a časová náročnost (vyšší % oproti úrovni v ČR ve VK); SK nemají vůbec finanční problémy (!), problémem je nedostatečná nabídka v místě Vývoz vzdělávacích aktivit???

55 Jaké jazyky umí knihovníci % Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný r r r

56 Dostatečná 36% Jazykové kompetence (VK) Jazyková úroveň pracovníků veřejných knihoven v MS kraji Nevyhovující 30% Optimální 15% Dobrá 19%

57 Jazykové kompetence (SK) Jazyková úroveň pracovníků specializ. knihoven v MS kraji Nevyhovující 20% Optimální 20% Dostatečná 30% Dobrá 30%

58 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (VK) Jazyková úroveň - veřejné knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 14,8 18,5 37,0 29,6 Optimální Dobrá Dostatečná ČR 13,0 16,3 45,6 25,1 Nevyhovující 0% 20% 40% 60% 80% 100%

59 Jazykové kompetence MS kraj vs. ČR (SK) Jazyková úroveň - specializ. knihovny, srovnání MS kraj a ČR v % MS kraj 20,0 30,0 30,0 20,0 Optimální Dobrá Dostatečná Nevyhovující ČR 14,1 34,2 40,8 10,9 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) - Moravskoslezský kraj Spec. knihovny MS kraj Veř. knihovny MS kraj 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

61 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve veř. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Veř. knihovny ČR Veř. knihovny MS kraj 43,0 20,7 2,8 27,9 5,6 45,0 14,6 0,6 24,0 15,8 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 Jazykové kompetence Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) ve spec. knihovnách - srovnání Moravskoslezský kraj a ČR Spec. knihovny ČR Spec. knihovny MS kraj 54,6 17,5 4,9 19,6 3,5 53,6 14,3 7,1 14,3 10,7 Angličtina Němčina Francouzština Ruština Jiný 0% 20% 40% 60% 80% 100%

63 Jazykové kompetence shrnutí Shodně vyšší % VK i SK hodnotí optimální a dobrou úroveň, ale také vyšší % hodnotí nedostačující úroveň jazykových kompetencí, než je tomu v celku ČR Jeví se v celku jako objektivní hodnocení Oproti situaci v ČR ve VK v MS kraji mírně více knihovníků ovládá angličtinu a významně více jiný jazyk (polština?); v SK více knihovníků ovládá jiný jazyk a francouzštinu, nepatrně méně angličtinu

64 Podpora zvyšování kvalifikace (VK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve veř. knihovnách Moravskoslezský kraj v % 37 motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT Výuka jazyků 37 finančně

65 Podpora zvyšování kvalifikace (SK) Podpora rozšiřování kvalifikace ve spec. knihovnách Moravskoslezský kraj v % motivace Profesní vzdělání poskytování volna Práce s IT finančně Výuka jazyků

66 Kolik hodin vzdělávání absolvoval v průměru odborný pracovník ČR celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,45 32,6 Specializované knihovny ,2 40,1 MS kraj celkem knihoven 0 odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny ,6 31,5 Specializované knihovny ,9

67 Podpora zvyšování kvalifikace Nejvíce je v knihovnách v MS kraji podporováno vzdělávání profesní, a to především poskytováním volna. Nejméně se podporuje vzdělávání jazykové, ve specializovaných knihovnách k němu pracovníci nejsou vůbec zaměstnavatelem motivováni Pokud jde o počet hodin věnovaných ročně vzdělávání, jsou veřejné knihovny v MS kraji nepatrně pod republikovou úrovní, specializované knihovny výrazněji pod republikovou úrovní

68 Priority ve vzdělávání IT Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií v MS kraji Možnosti využití ICT v práci knih. Safer i nternet Digitální prezentace 6 37 Digitální knihovny 4 13 Základy hardware 0 2 Práce s ys témového kni hovníka 8 21 Automatiz. knihovnický systém Digitalizace ástroje a inf. zdroje na Internetu orba a správa webových stránek Veřejné knihovny Specializované knihovny

69 Priority ve vzdělávání (VK) Srovnání pořadí ČR MS Tvorba a správa webových stránek 1 1 Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 2 2 Automatiz. knihovnický systém 3 5 Možnosti využití ICT v práci knih. 4 4 Digitální prezentace 5 3 Práce systémového knihovníka 6 6 Digitální knihovny 7 8 Digitalizace 8 7 Safer internet 9 9 Základy hardware 10 10

70 Priority ve vzdělávání (SK) Srovnání pořadí ČR MS Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 1 1 Automatiz. knihovnický systém 2 2 Digitalizace 3 7 Digitální knihovny Tvorba a správa webových stránek Práce systémového knihovníka 6 3 Digitální prezentace 7 4 Možnosti využití ICT v práci knih. 8 8 Safer internet Základy hardware

71 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti základních knihovnických činností MS kraj Tréni nky paměti pro kni hovníky Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství Biblioterapie Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Autorské právo Literatura (teorie, dějiny) Kni žní kul tura Dobrovol níci v kni hovnách Komuni tní rol e kni hoven Vzděl ávací funkce kni hoven Anal ýza uži vatel ských potřeb ý přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Marketi ng sl užeb, uži vatel ské potřeby Informační výchova uži vatel ů včetně práce s IT Mezi kni hovní sl užby a dodávání dokumentů Elektronické zdroje a služby Referenční a i nformační sl užby Výpůjční sl užby a systémy Ochrana fondu Organi zace fondu Práce s databázemi - vyhl edávání, rešerše Autori ty Věcná katal ogi zace, konspektus ce speci ál ních dokumentů včetně el ektroni ckých Jmenná katal ogi zace včetně AACR2, MARC 21 Vývoj a řízení sbírek, akvi zi ce Veřejné kni hovny Speci al i zované kni hovny

72 VK Srovnání pořadí ČR MS Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství 1 1 Vzdělávací funkce knihoven 2 4 Výpůjční služby a systémy Elektronické zdroje a služby Informační výchova uživatelů včetně práce s IT 5 2 Komunitní role knihoven 6 3 Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše 7 9 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC Meziknihovní služby a dodávání dokumentů Lektorské dovednosti, správná prezentace Využití sociálních sítí ve službách knihovny Marketing služeb, uživatelské potřeby Knižní kultura Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů Literatura (teorie, dějiny) Organizace fondu Referenční a informační služby Dobrovolníci v knihovnách Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických Autorské právo Analýza uživatelských potřeb Věcná katalogizace, konspektus Tréninky paměti pro knihovníky Ochrana fondu Vývoj a řízení sbírek, akvizice Biblioterapie Autority 27 26

73 Priority dalšího vzdělávání v oblasti managementu Public relations 5 27 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 1 21 Právní minimum pro knihovníky Firemní kultura Specializované knihovny Týmová spolupráce 7 35 Veřejné knihovny Komunikace v organizaci 6 23 Personální management 0 12 Strategie a řízení procesu změny 0 11 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace Fundraising, ekonomika podniku 0 13 Ekonom. minimum pro knihovníky

74 VK Srovnání ČR MS Právní minimum pro knihovníky 1 1 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace 2 2 Ekonom. minimum pro knihovníky 3 4 Public relations 4 5 Komunikace v organizaci 5 6 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 6 7 Týmová spolupráce 7 3 Firemní kultura Personální management Strategie a řízení procesu změny Fundraising, ekonomika podniku 11 8

75 Priority ve vzdělávání Priority v očekávaném vzdělávání se do značné míry kryjí s prioritami knihoven v ostatních krajích, jsou zde však i některé rozdíly: větší důraz je kladen na digitální prezentaci (VK i SK) a prácí systémového knihovníka (SK) ve vzdělávání v oblasti IT; informační výchovu uživatelů a komunitní role knihoven (VK) v oblasti profesního vzdělávání a problematiku týmové spolupráce (VK) v oblasti získávání manažerských dovedností

76 Zaměstnanci ve třídách Přepočtený stav zam. ve třídách, Moravskoslezský kraj Cel kem 16. třída 15. třída 14. třída 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 29,0 3,0 22,5 3,0 2,0 0,0 25,8 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 89,4 199,6 384,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Veřejné knihovny Specializované knihovny

77 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (VK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků veř. knihovensrovnání MS kraj a ČR 16. třída 0 Kč 15. třída 0 Kč 14. třída 0 Kč 13. třída 12. třída 11. třída 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 0 Kč 4. třída 0 Kč 3. třída 0 Kč 2. třída 1. třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

78 Průměrný tarifní měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků spec. knihovensrovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída 8. třída Kč Kč Kč Kč ČR MS kraj 0 Kč Kč Kč Kč Kč

79 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) 12. třída 11. třída Dohromady ČR Dohromady MS kraj 10. třída 9. třída 8. třída 7. třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída 1. třída 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

80 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (VK) MS kraj 1. třída Kč Kč 2. třída Kč Kč 3. třída 0 Kč Kč 4. třída 0 Kč Kč 5. třída 0 Kč Kč 6. třída Kč Kč 7. třída Kč Kč 8. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč 10. třída Kč Kč 11. třída Kč Kč 12. třída Kč Kč ČR

81 Průměrný celkový měsíční plat CR vs. MSK (SK) Průměrný měsíční celkový plat knihovníků spec. knihoven - srovnání MS kraj a ČR 10. třída Kč Kč 9. třída Kč Kč ČR MS kraj 8. třída Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

82 Platy shrnutí Nejčastější platovou třídou je v kraji třída 8, v této třídě je tarifní plat ve veřejných knihovnách mírně pod republikovou úrovní V ostatních třídách jsou (VK) výkyvy oběma směry, nelze definovat jednoznačný trend jako zákonitost (lepší/horší platy v nižších či vyšších třídách). Toto platí i pro celkové měsíční platy s výjimkou nejnižších tříd (1,2), kde je mzda pod republikovou úrovní. Vzhledem k velmi nízkému počtu výskytů nelze chápat jako směrodatný údaj U specializovaných knihoven jsou všechny tři využité třídy (8,9,10) významně nad republikovou úrovní, jde však o velmi malý vzorek, z něhož nelze vyvozovat obecně platné závěry

83 Trendy, příležitosti, slabé stránky Pozitivní Negativní Nepatrně poklesla úroveň feminizace profese Zvyšuje se podíl vysokoškolsky kvalifikovaných knihovníků Knihovníci zůstávají své instituci věrni Stoupl význam vzdělávacích center krajských knihoven Stoupla spokojenost s nabídkou vzdělávání Zvýšila se schopnost pracovat s ICT Pokračuje nepříznivý trend stárnutí struktury pracovníků knihoven Roste podíl pracovníků, kteří nemají knihovnické vzdělání Na vzdělávání chybí čas Podpora vzdělávání pracovníků ze strany vedení je nedostatečná Vedení knihoven podceňuje význam jazykových znalostí Chybí provázanost mimoškolního vzdělávání s odměňováním Malá motivace pracovníků Knihovníci jsou podprůměrně odměňováni

84 Děkuji za pozornost a trpělivost Kontakt: Zlata Houšková GSM:

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI)

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem Když jsem uvažoval o tématu svého vystoupení do sekce věnované

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Vzdělávání jako nezbytnost? aneb

Vzdělávání jako nezbytnost? aneb Vzdělávání jako nezbytnost? aneb Co (všechno ještě) mají knihovníci znát Havířov, 13.5.2015 Zlata Houšková O čem budeme mluvit Knihovník univerzální génius (nebo nové profese v knihovně)? Podle čeho je

Více

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Zemědělská a potravinářská knihovna Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Kdo jsme? Největší odborná zemědělská knihovna v ČR Velikostí sbírek 3. největší zemědělská knihovna

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR E-čtečky + chytré telefony: Cokoliv, kdekoliv a kdykoliv Masová digitalizace knihovních fondů

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Existujeme? aneb Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Olomouc, Knihovny současnosti 2014 Zlata Houšková

Existujeme? aneb Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Olomouc, Knihovny současnosti 2014 Zlata Houšková Existujeme? aneb Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků Olomouc, Knihovny současnosti 2014 Zlata Houšková Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ukládá v prioritě 20 zpracování koncepce celoživotního

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

E-learning pro knihovníky

E-learning pro knihovníky E-learning pro knihovníky (Knihovnické minimum) Marie Šedá seda@svkos.cz Osnova Co je e-learning Knihovnické minimum Harmonogram a průběh studia Komunikace Statistika Ohlasy A co dál 2 Co je e-learning?

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 6.9.2011 Český Těšín Vít Richter Národní knihovna ČR Hlavní témata Proč nová koncepce rozvoje knihoven? Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 Hlavní

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání,

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX

Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX Zkušenosti z KUK Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu MU Asociace knihoven vysokých škol České republiky Brno, VUT, 20. 2. 2014 Evidence-based

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Popis: využití kvalitativních a kvantitativních metod

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Profese knihovník v národní soustavě povolání

Profese knihovník v národní soustavě povolání Profese knihovník v národní soustavě povolání Komise pro služby Moravská zemská knihovna v Brně: 3. listopadu 2011 Vybráno z prezentací Zlaty Houškov kové Hanuš Hemola Národní soustava povolání http://www.nsp.cz/

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu Shrnutí řešení projektu, identifikační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.000 1. 4. 2011 31. 1. 2013 1 Prioritní osa Veřejná správa a veřejné služby Název

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch SKIP sbližuje, už 44 let Roman Giebisch Několik historických mezníků 1968 11.prosince ustavující sjezd SKIP 1970 29. září likvidační výměr MV ČSSR 1990 7. dubna obnovující sjezd SKIP 1970 2 292 členů SKIP

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více