ANEB JAK TO DĚLÁME MY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANEB JAK TO DĚLÁME MY"

Transkript

1 ANEB JAK TO DĚLÁME MY

2

3 Když lidé vyučují, sami se učí. Seneca Projekt Nenech sebou zametat! vznikl počátkem roku Jeho cílem je neformálně vzdělávat děti a mládež v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany, umožnit jim o těchto tématech diskutovat s příslušnými odborníky a politiky a vytvářet stanoviska či návrhová opatření, jak s danými tématy pracovat. Projekt probíhá především formou workshopů vedených mladými lidmi, kteří vyslovili zájem stát se lektory a absolvovali školení. Každá škola má možnost si sama vybrat, kterou kombinaci témat pro své studenty preferuje. Úmluva o právech dítěte je zanesena jako úvodní, povinná, část každého workshopu. Volitelnými tématy jsou šikana a kyberšikana. Řídíme se heslem mladí pro mladé! zastáváme tedy názor, že pokud mladí realizují workshopy pro mladé, účastníci jsou otevřenější a více se zapojují do průběhu programu bez jakýchkoli předsudků. Workshopy v rámci projektu absolvovalo do června 2013 více než mladých lidí. Besed se zúčastnilo více než 200 mladých. Touto publikací bychom Vás chtěli inspirovat, abyste se věnovali také podobné aktivitě. Její obsah Vás stručně seznámí s projektovými tématy a se stanoviskem projektu obsahujícím i návrhová opatření. Projektový tým Tom, Anička, Barča a Renča 1

4 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE Úmluva o právech dítěte je mezinárodní dokument zabývající se dětskými právy. Vychází z přesvědčení, že každé dítě je lidská bytost, a proto má nárok na všechna lidská práva. Chrání všechny děti bez rozdílu a zdůrazňuje zájem a blaho dítěte. Dítětem se v úmluvě rozumí každá osoba mladší osmnácti let. Úmluva o právech dítěte však není prvním dokumentem snažícím se definovat a postihnout práva dětí. Již v roce 1924 tehdejší Spojené národy deklarovaly základní dětská práva (Bartková 2008/2009: 82). Rok 1959 přinesl vyhlášení Deklarace dětských práv, která byla prvním konkrétním dokumentem specifikujícím práva dětí. I přes skutečnost, že byl daný dokument schválen a podepsán většinou států, nezavazoval je k plnění daných povinností. V roce 1979 navrhli polští zástupci OSN vytvoření dokumentu, týkající se práv dětí, který však bude pro zúčastněné státy pevně závazný. Jeho příprava trvala deset let, byl sestaven týmem odborníků z různých oblastí (ČRDM 2013: [online]). Úmluva o právech dítěte byla jednomyslně přijata Valným shromážděním OSN 28. listopadu 1989 v New Yorku (Pešlová 2010/2011: 67). V platnost vstoupila 30. září K 30. listopadu 2000 ji ratifikovalo celkem 191 států světa (ČRDM 2013: [online]). Dnes je jí vázáno již 192 států světa, protože i Somálsko, které dlouho vyčkávalo s ratifikací úmluvy, ji již přijalo. Pouze jeden stát světa úmluvu doposud nepřijal, a to Spojené státy americké. Česká republika je úmluvou vázána od ledna Dokument obsahuje 54 článků, které jsou rozděleny do třech skupin. Vychází ze zásady 3P (Bartošová 2006/2007: 28): Provision přežití a rozvoj dětí, zajištění a zabezpečení vývoje dítěte Protection ochrana dětí Participation účast na životě ve společnosti Zúčastněné státy musí pravidelně po 5 letech předkládat zprávy o stavu práv dětí v jejich zemi. Dodržování úmluvy kontroluje specificky stanovený orgán, Výbor pro práva dítěte OSN. Je složen z 10 odborníků z různých organizací, kteří jsou voleni na 4 roky. Schází se třikrát ročně ve Středisku pro lidská práva OSN v Ženevě. Spolupracuje i s dalšími organizacemi, například UNICEF, ILO, WHO. 2 Plné znění dokumentu vč. jednotlivých článků a obrázků naleznete na

5 Příklady her na workshop Workshop o Úmluvě o právech dítěte může být především pro menší děti náročný na udržení pozornosti. Proto je vhodné oživit program hrami, u kterých se účastníci na chvíli odreagují a následně se mohou opět soustředit na danou problematiku. V rámci našich workshopů provádíme 2 typy her (scének), které se liší v časové náročnosti. 1. Pantomimické scénky Pantomimické scénky jsou časové méně náročné. Účastníci se rozdělí do menších skupin (po 4 5 lidech). Následně si vylosují jeden článek úmluvy z námi vybraných dvanácti článků, které jsou s nimi dopodrobna rozebírány při workshopu. Dostanou zhruba 3 5 minut na přípravu scénky. Následně postupně předstupují před své spolužáky a ztvárňují jednotlivá dětská práva, samozřejmě bez mluvení. Ostatní účastníci mají za úkol hádat, o který článek úmluvy se jedná. 2. Hrané scénky Tento typ scének je již časově náročnější. Účastníci jsou opět rozděleni do skupin po 4 5 lidech. Vylosují si článek úmluvy, na který však musí připravit hranou scénku i s mluveným dialogem. Dostanou zhruba 5 10 minut na přípravu. Následně postupně předstupují před své spolužáky a ztvárňují jednotlivá dětská práva. Ostatní účastnici mají za úkol uhádnout, o který článek se jedná, také však hodnotí kvalitu scénky hlasováním. Tým s největším počtem bodů vyhrává a získává odměnu. ŠIKANA Šikanu lze popsat pomocí mnoha definic, nejjednodušeji ale tento jev můžeme charakterizovat jako úmyslné a opakované ubližování a zastrašování jedince, při kterém dochází k omezování osobní svobody. Rozdělit samotné ubližování v tomto případě můžeme na psychické, jež zahrnuje například pomlouvání, zesměšňování a vyhrožování, a na fyzické, pod kterým si můžeme představit například bití a poškozování či ničení věcí. Se šikanou se můžeme setkat naprosto všude, s vyšší pravděpodobností pak ve skupinách lidí nebo ve větších kolektivech, které se tvoří ve školách, vězeních, internátních zařízení, zaměstnání, ale také v rodině. Aktéři šikany Obětí šikany (šikanovaní) se často stávají jedinci něčím odlišní od ostatních, ať už svou výjimečností nebo naopak handicapem. Pocházejí většinou z rodin s velkou péčí o dítě nebo sociálně znevýhodněných rodin. Oběť je často bojácná, 3

6 sebekritická, rychle propadá panice a v kolektivu je neoblíbená (Vágnerová a kol. 2009: 86). Agresory (šikanující) můžeme rozdělit do několika základních typů. Jedním z nich je hrubián, který je impulzivní a primitivní, má kázeňské přestupky a často se zapojuje do různých gangů. Šikanuje většinou tvrdě, nelítostně a masivně. Druhým typem je slušňák (oblíbenec), který je slušný a kultivovaný, většinou ale pochází z rodiny bez lásky. Šikana probíhá rafinovaně a bez přítomnosti publika. Srandista naopak šikanuje pro pobavení co největšího publika, v kolektivu to je největší vtipálek, který je sebevědomý, oblíbený a vlivný (Vágnerová a kol. 2009: 84). Ve speciální pozici je tzv. nohsled, který šikanu sám nevykonává, ale ze strachu z agresorů se k ní připojuje. Často je to kvůli obavám, aby se sám nestal obětí agresora. Důležitou roli hraje mlčící většina, což jsou všichni přihlížející šikaně, kteří na ubližování často neupozorní, oběť nebrání a agresora se nijak nepokouší zastavit. Typická oběť ani typický agresor však neexistuje! Může se jimi stát kdokoliv (Vágnerová a kol. 2009: 86). Stádia šikany První stádium je jakýsi zárodek šikanování. Neoblíbený člen se v kolektivu necítí dobře, ostatní se s ním nebaví, odmítají ho a pomlouvají ho. Pokud šikanování pokračuje dále, ve druhém stupni dochází k mírné fyzické agresi a k vybíjení si zlosti na neoblíbeném členovi. Třetí a nejdůležitější stádium je pro šikanu klíčový moment. Oběť se stává obětí, smiřuje se se situací a snaží se agresorům vyhýbat (Vágnerová a kol. 2009: 81). Agresoři si vytváří skupinu šikanujících. Okolí, mlčící většina o šikaně ví, oběti neubližují ani ji však nepodpoří a agresora nezastaví. Ve čtvrtém stupni se chování agresorů v kolektivu většinou přijímá, oběť se nijak nesnaží bránit. Pátým stupněm je dokonalá šikana, kdy násilí všichni přijímají jako normální a agresor má oběť absolutně ve své moci (Vágnerová a kol. 2009: 82). Změny chování Oběti se málokdy svěřují se svým problémem kvůli strachu z agresorů, reakce rodičů a ze ztráty posledních přátel. Bojí se, že by jim nikdo neuvěřil, stydí se a nechtějí žalovat, donášet. V prvních stádiích šikany se mění jejich chování a vzhled. Nechtějí jít ráno do školy, stěžují si na bolesti břicha či hlavy, jejich 4

7 prospěch se zhoršuje a ve škole se snaží pobývat blízko učitelů. Kromě toho se vrací pozdě ze školy, mají poškozený a ušpiněny oděv, vymlouvají se na ztrátu osobních věcí či peněz a provází je smutná nálada. Následky šikanování Šikana zanechá následky na celý život na oběti i na agresorovi. Ten se většinou stává členem pochybných part a gangů, jeho prospěch ve škole se zhoršuje. Potýká se se zákonem a hlavně u děvčat pak dochází při rodičovství ke krutosti k vlastním dětem. Naproti tomu oběť má sníženou schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi, je stále v napětí a stále má strach, který může vést od neúspěchu ve škole či zaměstnání až k poruchám spánku. Kde hledat pomoc Nejdůležitější pro oběť je rodina a blízcí přátele, přestože se většinou právě jim svěřovat nechce, protože se bojí, že jí neuvěří nebo je ztratí. Rodina by se však nikdy neměla k oběti otočit zády, naopak by při ní měla státi. Existuje mnoho organizací, které se zabývají pomocí obětem šikany. Jedna z nejdůležitějších je Linka bezpečí. Pomáhá dvacet čtyři hodin denně od roku Kromě Linky bezpečí, která dětem poskytuje bezplatnou pomoc na tel. čísle , sdružení nabízí také pomoc dětem prostřednictvím chatu, služby Vzkaz domů, ale také pomoc rodičům šikanovaných a šikanujících dětí (Linka bezpečí 2013: [online]). Dalšími, kdo může obětem pomoci, jsou krizová centra zaměřená na děti a dospívající. Centra nabízí nonstop telefonické linky důvěry, komunikaci po chatu nebo individuální osobní schůzky. Důležitou roli také hraje škola (popř. jiná instituce, kde šikana probíhá). V každé škole má být pracovník, ať už psycholog nebo výchovný poradce, který by se touto problematikou měl zabývat a řešit ji. Mýty o šikaně Podle Vágnerové a kolektivu (2009: 13) existují mýty o šikaně, které většina lidí nesprávně považuje za pravdivé. První z mýtu říká, že se šikany dopouštějí jen chlapci. Chlapci se často dopouštějí fyzické šikany, která je lépe rozeznatelná od 5

8 šikany psychické, která je naopak typická pro agresory děvčata. Šikanu provádějí tedy jak chlapci, tak děvčata. Pro někoho může být překvapivé, že šikanují i inteligentní jedinci. Jejich šikanování je však mnohem rafinovanější a méně rozpoznatelné, a proto méně viditelné (Vágnerová a kol. 2009: 14). Třetí mýtus praví, že kdo je týrán si za to může sám a také si sám pomůže. Přestože je dítě jiné než ostatní, nedává to ostatním důvod k tomu, aby mu ubližovali. Také je naprosto absurdní si myslet, že si dítě pomůže samo. Je to velice obtížné zvlášť v případě, kdy si oběť myslí, že je sama vinna. Potřebuje podporu a pochopení blízkých lidí kolem sebe, aby následky šikanování byly minimalizovány (Vágnerová a kol. 2009: 14). Poslední věcí, kterou si často rodiče bohužel naivně myslí je, že jejich dítě se nemůže stát obětí šikanování. Opak je však mnohdy pravdou (Vágnerová a kol. 2009: 14). KYBERŠIKANA Kyberšikanu lze definovat jako takový druh šikany, který využívá informačních a komunikačních technologií (ICT), například mobilních telefonů či internetu. Mezi její základní typy patří: happy slapping, kybergrooming, stalking, sexting a krádež identity. V kyberprostoru je však možné setkat se i s dalšími pojmy, a to např. netholismus a hoax. Cílem kyberšikany je stejně jako u šikany ublížit druhému. Na rozdíl od šikany však u kyberšikany nedochází k přímému kontaktu osob, může být pouze jednorázová a hlavně může být způsobena nechtěně. Útočníci (agresoři) bývají častěji chlapci než dívky, kteří tráví více času na internetu a mají větší znalosti internetových aplikací. Rodiče se méně zajímají o to, k čemu jejich děti internet používají (E-Bezpečí 2013: [online]). Oběťmi jsou většinou dívky více závislé na internetu, které mají málo kamarádů a hledají nové ve virtuálním světě (může to však být i naopak). Na internetu navazují často kontakty s neznámými lidmi, čímž velmi riskují. V některých případech je to díky skutečnosti, že jsou méně seznámeny s riziky spojenými s využíváním ICT (E-Bezpečí 2013: [online]). 6

9 Druhy kyberšikany Happy slapping (šťastné, pokojné fackování) je termín, označující propojení šikany s kyberšikanou. Jedinec pořizuje audiovizuální nahrávku případu, kdy je šikanovaná druhá osoba, a tento záznam následně uveřejní na internet. Poprvé se objevil v roce 2005 v Londýně. Ve Francii se stal trestným činem od roku 2007 (Nebuď oběť 2013: [online]). V roce 2008 byla odsouzena na 2 roky dívka z Velké Británie, která nahrávala na mobilní telefon fyzický útok na muže prováděný jejími komplici. Muž zemřel v nemocnici na následky vnitřního krvácení. Její komplici (17 19 let) byli odsouzeni k 6 7 letům odnětí svobody. (Krejčí 2010: 16). Kybergrooming (internetové zkrášlení) označuje nebezpečnou internetovou manipulaci, v rámci které útočník usiluje o osobní schůzku s oběťmi, kterými jsou nejčastěji nezletilé děti. Útočník se vydává za někoho jiného, protože důvodem schůzky bývá nejčastěji sexuální zneužití (E-Bezpečí 2013: [online]). Klasický průběh budování závislosti je následující (Univerzita obrany 2013: [online]): 1. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí. 2. Podplácení dárky, penězi, budování přátelského vztahu. 3. Získání nebezpečných materiálů k vydírání. 4. Emocionální závislost na útočníkovi. 5. Osobní schůzka. 6. Zneužití, napadení, vydírání. Čtrnáctiletá dívka dostala od rodičů nový počítač, seznámila se s dospělým mužem a začala udržovat ovou konverzaci. Rodiče to zjistili a učinili řadu kroků, aby tomuto kontaktu zabránili. Kontakt dívky s dospělým mužem však pokračoval prostřednictvím mobilního telefonu, který dívce útočník poslal. Po několika měsících zmizela z domova. Policie našla jejich počítačovou konverzaci a po pěti měsících byla dívka navrácena rodičům. Neustále však tvrdila, že útočníka miluje. Po terapii si začala vzpomínat na detaily sexuálního a fyzického mučení, začala mít sebevražedné sklony a byla hospitalizována na psychiatrické klinice. (E-Bezpečí 2013: [online]). 7

10 Stalking a kyberstalking (lov, pronásledování) je dlouhodobé, systematické obtěžování (časté SMS, telefonáty, zasílaní nechtěných dárků, pronásledování). Útočník u oběti vyvolává pocit strachu. Téměř 40 % obětí v důsledku tohoto jevu mění své bydliště nebo pracoviště a v 30 % případech dochází až k fyzickému násilí. Mezi nejčastější oběti patří známé osobnosti. V České republice je nebezpečné pronásledování od trestným činem. Mezi nejčastější útočníky patří bývalí partneři, uctívači, neobratní nápadníci, ublížení pronásledovatelé, sexuální útočníci a poblouznění milovníci (E-Bezpečí 2013: [online]). 8. prosince 1980 se John Lennon vracel se svou manželkou z nahrávacího studia. Před domem k němu přistoupil jeho fanoušek a pětkrát na něj vystřelil. Čtyři rány mu způsobily vážné zranění, kterým Lennon brzy poté podlehl. Důvod, proč se takto zachoval, byl nesouhlas s Lennonovým tvrzením, že Beatles jsou více než Ježíš. Fanoušek byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody (Wikipedie 2013: [online]). Sexting (sexování) je termín, složený ze slov sex a textování tj. elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem, který nejčastěji vzniká během partnerského vztahu. Může se týkat také šíření dětské pornografie či ohrožování mravní výchovy mládeže. Mnoho lidí si neuvědomuje, že útočníkům sami dávají materiál, který proti nim může být následně zneužit a může na internetu kolovat i několik let. Oběť sextingu může být vystavena tzv. harašení či sexuálním útokům. 8 Šiřitelé sextingu se mohou stát pachateli přestupku či trestného činu (E-Bezpečí 2013: [online]). Známý případ sextingu představuje i kauza nezletilého Phillipa Alperta z Floridy. Aniž by o ně žádal, jeho přítelkyně mu zaslala své nahé fotografie. Když se rozešli, Philip rozeslal její nahé fotografie kamarádům, a také rodičům dívky. Philip byl usvědčen a odsouzen na 5 let podmíněně z šíření dětské pornografie a až do svých 43 let bude zařazen do registru sexuálních útočníků. Je tak na registru sexuálních útočníků společně se sexuálními násilníky, devianty, lidmi, kteří obtěžovali nezletilé. Podobně je na tom řada mladistvých, kteří se baví například tím, že si vzájemně posílají své nahé fotografie. I oni mohou být v USA obviněni a odsouzeni za šíření dětské pornografie (E-Bezpečí 2013: [online]). Krádež identity (impersonation) je zneužití cizí identity ke kyberšikaně. Patří sem manipulace s profily, rozesílání nevhodných zpráv jménem majitele účtu, zneužívání osobních údajů nebo úmyslné mazání kontaktů a zpráv (Bezpečný internet 2013: [online]).

11 Netholismus je označení pro psychickou závislost na internetu ve všech formách, která se nejčastěji týká teenagerů a dětí. Oběť často přestává žít reálný život (Nebuď oběť 2013: [online]). Utlučení syna V Jacksonvillu mladá matka zabila své vlastní tříměsíční dítě, které ji při hraní hry Farmville na Facebooku svým pláčem vyrušovalo. Byla odsouzena na doživotí. (Fanda 2013: [online]). Hoax (fake zpráva) je termín označující falešnou či poplašnou zprávu (šokující objev, neuvěřitelná novinka, ) nebo jde o snahu získat z uživatelů peníze (zboží, služby, pomoc na falešnou charitu, ). Falešnou zprávu šíří hlavně samotní uživatelé pomocí ICT. Jeden z případu fake zprávy je uveden níže (Hoax 2013: [online]). Infikované jehly na sedadlech! V USA kyberšikana představuje federální zločin. V ČR zatím není konkrétním trestným činem, avšak se za ní mohou jiné trestné činy schovávat. vydírání 175 šíření pornografie 191 výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 192 zneužití dítěte k výrobě pornografie 193 svádění 202 šíření toxikomanie 287 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci nebezpečné vyhrožování 353 nebezpečné pronásledování 354 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 355 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 356 9

12 JSEM OBĚTÍ KYBERŠIKANY! JAK SE MÁM ZACHOVAT? Základní tři kroky, které je nutno učinit, pokud se člověk stane obětí kyberšikany (Vágnerová a kol. 2009: 102): 1. STOP! Ukončit komunikaci! 2. BLOCK! Blokovat útočníka a identifikovat útočníka! 3. TALK! Oznámit útok! Jak se chovat, abych se obětí vůbec nestal/a? Řídit se dle desatera projektu: DESATERO SPRÁVÉHO CHOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH součást stanoviska projektu 1. Nedůvěřuj každému, nedůvěřuj lidem, které neznáš. 2. Nezveřejňuj všem všechny své údaje. 3. Přidávej si toho, koho opravdu znáš. 4. Neváhej věci řešit hned, neboj se o tom mluvit. 5. Nevěř všemu, co se píše na internetu. 6. Mysli na důsledky svého jednání. 7. Nečiň jinému, co sám nemáš rád. 8. Nesnaž se na sebe za každou cenu upozornit. 9. Nedávej přednost internetu před reálným životem. 10. Nikomu nedávej přístup do svých účtů. NENECH SEBOU ZAMETAT! Pár metodických poznámek V projektu dbáme na to, aby byly workshopy realizovány mladými lidmi, mnohdy dokonce vrstevníky posluchačů. Dochází tak k hlubší interakci, diskuzi a celkovému zapojení účastníků workshopu do programu. Pro zefektivnění části o šikaně a kyberšikaně seznamujeme účastníky s konkrétními příběhy pouštěním 10

13 videí, snažíme se tyto příběhy přizpůsobit jejich věku a dané situaci. Tato videa naleznete na Ze zkušenosti víme, že žáci, kteří absolvovali workshop projektu, zjišťují, že se s šikanou či kyberšikanou již v životě setkali. Uvědomují si, že se jedná opravdu o závažné fenomény dnešní doby, o kterých je nutno mluvit. STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. Zastávají názor, že by výuka Úmluvy o právech dítěte měla být zakotvena v rámcovém vzdělávacím programu (RVP) MŠMT, a to v hodinách občanské, rodinné či etické výchovy pro žáky od 6. tříd základních škol po 2. ročníky středních škol. Na základních školách by mělo docházet k prvotnímu seznámení s články Úmluvy o právech dítěte, na středních školách potom k prohlubování těchto znalostí, například formou workshopů, následných diskuzí či tvorby projektů na danou problematiku. Účastníci dále považují za nutné seznamovat s Úmluvou o právech dítěte i žáky prvních stupňů základních škol, a to například formou pexes, omalovánek, slabikářů apod. Za vhodný způsob seznamování veřejnosti s Úmluvou o právech dítěte považují účastníci následující formy: besedy, workshopy, přednášky, internet, propagační materiály větších rozměrů. Mělo by docházet také ke vzdělávání pedagogických pracovníků či rodičů, a to v oblastech práce s danou problematikou, řešení konkrétních problémů a metodách, jak informovat děti a mládež. V rámci výuky by měl být kladen důraz především na výuku těchto práv: právo na rodinu, vzdělání, soukromí, přístup k informacím, náboženské vyznání, vlastní názor, zachování totožnosti, nejlepší zájem dítěte, volný čas či svobodu sdružování. Dále by měly být zmíněny zákazy nezákonného přemisťování, oddělení od rodičů, diskriminace, dětské práce či účasti dětí v ozbrojených konfliktech. Je nutné zmínit také povinnosti vyplývající z těchto práv. Účastníci projektu se také shodují, že měl být v České republice zaveden úřad dětského ombudsmana. 11

14 Šikana Účastníci projektu se shodují, že je šikana v dnešní době rozšířená především na základních školách. S jistými prvky šikany se však mnohdy setkávají děti již v raném věku, například v mateřské škole. Účastníci doplňují, že je její situace vážná, ale nepovažují ji zatím za krizovou. Za hlavní důvody nárůstu šikany v posledních letech vnímají především rozšíření násilných filmů a her, menší zájem rodičů a jejich sníženou autoritu. Účastníci zastávají názor, že snížit míru šikany může každý jedinec, pokud si bude více všímat situací, které se dějí kolem, jakýkoli náznak šikany bezprostředně oznámí, a zastane se oběti, kterou podpoří v ohlášení daného činu. Za problematickou označují účastníci také skutečnost, že pouze malé procento obětí šikanu ohlásí. Proto je důležité informovat širokou veřejnost o institucích, na které se lze bezplatně či anonymně obrátit pro radu a o institucích, které jsou již zpravomocněné šikanu řešit. Účastníci se také shodují, že postih žáků ze strany učitelů je minimální. Za případnou šikanu jim mohou udělit maximálně kázeňský postih, který však mnohdy u daných jedinců ani jejich rodičů nevyvolá požadovaný efekt. Proto účastníci tvrdí, že by mělo dojít k lepší formulaci prvků šikany a činů s nimi spojených v zákoně, což by mohlo vést ke zlepšení řešení daných problémů a postihů agresorů. Účastníci projektu zastávají názor, že na každé škole by měl být zaměstnaný psycholog. Městské samosprávy by měly školy dotovat dostatečným množstvím peněž, aby si každá z nich mohla psychologa dovolit, což i přes jejich vysoký zájem, v dnešní době zatím není možné. Za důležitou účastníci projektu považují spolupráci mezi rodiči a školou (učitelem, školním psychologem, výchovným poradcem, ředitelem). Domnívají se, že tato spolupráce bývá často nedostačující i ze strany rodičů. Přitom nejlepší ochranou dítěte je rodina. Kyberšikana Účastnící besedy se shodují, že by bylo vhodné stanovit hranice samotného pojmu kyberšikana, tj. podrobněji charakterizovat veškeré jevy, které se pod tímto pojmem mohou skrývat. Účastníci se dále shodují, že by měl být kladen větší důraz na prevenci i na 12

15 samotné řešení problému. Je důležité těmto jevům předcházet. Přestože si jsou vědomi postižitelnosti skrze jiné zákony Trestního práva České republiky, navrhují zakomponovat právní ochranu proti kyberšikaně do dnešní legislativy. Dále tvrdí, že by měl být kladen větší důraz na tresty, takové, které by viníky nevyřazovaly mimo společnost, jako například uvěznění. Za velký problém současnosti označují skutečnost, že i když jsou již mnohá rizika užívaní internetu a sociálních sítí známa, většina uživatelů stále na sociálních sítích riskuje. Nepovažují to za tolik problematické, aby se zajímali o možnosti ochrany a zabezpečení. Dále se účastníci shodují, že využívání sociálních sítí je v dnešní době nezbytné. Účastníci se dále shodují, že by na každé škole měl být zaveden specialista, který by pomáhal řešit problémy spojené s kyberšikanou na půdě školy. Ideálně by měl být zaměstnaný na plný úvazek, pokud by to však nebylo možné, tak s návštěvami školy alespoň 2x týdně a možnostmi individuální konzultace. Účastníci tvrdí, že v současnosti na školách dochází k absolutní absenci výuky o kyberšikaně. Navrhují, aby toto téma nebylo součástí výuky občanské výchovy, naopak upřednostňují výuku mladšími externími odborníky, kteří by měli k daným studentům věkově blíže. V tomto případě by mohlo docházet k hlubší interakci. Účastníci besedy se dále shodují, že je dnešní společnost poměrně pasivní v oblasti zájmu o problematiku kyberšikany. Zvýšení jejich motivace by dle názoru účastníků mohlo pomoci: Větší míra informovanosti rodičů ze strany školy. Vytvoření důvěryhodné kampaně či reklamy apod. Výstupy projektů o kyberšikaně představovat rodičům, například formou divadla. Problémy více diskutovat ve veřejnoprávních médiích, například pozváním hostů do různých pořadů. Celková lepší informovanost o důsledcích nevinné srandy na internetu a jejich dopadech na aktéry, například sebevraždy, deprese, psychická zhroucení Za nejlepší formu ochrany veškerých osobních údajů na internetu účastníci 13

16 považují: Vytváření správného hesla. Takové heslo by mělo obsahovat alespoň 8 znaků malá, velká písmena a číslice. V různých ových schránkách by neměla figurovat stejná hesla. Ta by také neměla být personalizovaná. Být si vědomi všech dokumentů, které sdílíme a vždy si pořádně rozmyslet, co k tomu napíšeme. Sledovat všechny fotky, na kterých jsme označeni. Účastníci také došli k závěru, že běžný uživatel internetu by měl: Ověřovat své okolí, tedy i ostatní uživatele a jejich aktivitu Aktivně se seznamovat s užíváním aplikací na internetu, především s jejich bezpečnostními možnostmi Zabezpečovat svůj přístup k aplikacím a citlivá data Nepřidávat si zcela cizí lidi Při setkání s kyberšikanou se někomu svěřit s žádostí o pomoc Dát pozor, která data sdílí, a to nejen osobní údaje, ale i fotografie či videa. Při řešení již konkrétního problému kyberšikany účastníci považují za nejvhodnější obrátit se na Policii ČR, Linku bezpečí, ICT odborníka, administrátora dané webové stránky, psychologa či specialistu. Dále navrhují, aby se vytvářela celostátní statistika, která by se pravidelně opakovala a následně porovnávala dosažené výsledky (zda problematika kyberšikany roste či klesá, zjištění nejvíce kritických oblastí, apod.). Účastníci projektu tvrdí, že v současnosti na školách dochází k absolutní absenci výuky o kyberšikaně. Jako řešení navrhují: Důraz na informování žáků o formách a dopadech kyberšikany ideálně formou peer programů. U pedagogických pracovníků pak formou celoživotního vzdělávání se zaměřením na vývoj a aktuální trendy v kyberšikaně. 14

17 Zeptali jsme se lektorů, jak oni vidí projekt Nenech sebou zametat!? Vendula Svatošová, 18 let, Svitavy Jsem hrozně ráda, že jsem lektorkou a koodinátorkou Pardubického kraje v projektu Nenech sebou zametat!, protože ráda informuji mládež o jejich právech, jelikož ne všichni svá práva znají. Myslím si, že šikana a kyberšikana jsou témata rozšířená po celém světě a je nutné informovat veřejnost, jak se těmto problémům vyhnout a poprat se s nimi. Ráda informuji mládež o veškerých problémech a s radostí jim odpovím na otázky, u kterých doposud neznali či nedostali odpověď. Jakub Laščák, 21 let, Otrokovice Projekt Nenech sebou zametat! pro mě představuje možnost podílet se na šíření nových informací mezi dětmi a mládeží o závažných tématech jakými jsou kyberšikana nebo šikana. Rovněž je pro mě projekt symbolem spojení skupinky lidí, kteří chtěli něco dokázat, a také to dokázali. V neposlední řadě pro mě projekt představuje možnost navázání nového přátelství s úžasnými lidmi. Na závěr bych chtěl, jako krajský koordinátor Zlínského kraje, poděkovat všem lektorům, které jsem měl pod sebou, a také projektovému týmu za úžasnou spolupráci. Tereza Kynclová, 19 let, Most Projekt Nenech sebou zametat! je pro mě velkou zábavou, ale i objevením nových věcí. Při spolupráci s projektovým týmem jsem poznala spoustu skvělých lidí, na školeních jsme se všichni společně pobavili. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací, jak o projektových tématech, tak i o lidech se kterými jsem trávila čas. Informace teď mohu předat jako lektorka menším dětičkám na základní škole nebo studentům středních škol. Projekt mě velice oslovil a jsem ráda, že mohu být jeho součástí. A doufám, že takhle bude pokračovat ještě spoustu let a bude se mu dařit. :-) 15

18 POUŽITÁ LITERATURA BÁRTKOVÁ, P. Právo dítěte znát svůj původ v kontextu lidskoprávních standardů. Brno 2008/2009. BARTOŠOVÁ, M. Principy rodinného práva. Brno 2006/2007. Bezpečný internet WWW Krádež identity a jak se jí bránit [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.bezpecnyinternet.cz/pokrocily/ochrana-prav/kradezidentity.aspx> ČRDM WWW Ahoj úmluvo [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.crdm.cz/publikace/umluva/> E-Bezpečí WWW Co je kyberšikana? [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/17-cojekybersikana> E-Bezpečí WWW Co je sexting [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/sexting/ > E-Bezpečí WWW Co je stalking a cyberstalking [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < E-Bezpečí WWW Případy kybergroomingu I.[online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < E-Bezpečí WWW Slovníček pojmů [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/ > Fanda WWW Mladá matka zabila své dítě [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://fanda.nova.cz/clanek/fun-and-games/mlada-matka-zabila-sve-dite-rusilo-ji-prihrani.html> Hoax WWW Hoax [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.hoax.cz> KREJČÍ, V. Kyberšikana. Kybernetická šikana. Olomouc Linka bezpečí WWW Linka bezpečí [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=194> Management kybernetické bezpečnosti WWW Kybergrooming [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/15090/mod_ resource/content/3/t%c3%a9ma%207-6s%20-%20kybergrooming%20petr.pdf> Nebuď oběť WWW Happy slapping (spokojené fackování) [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.nebudobet.cz/?page=happy-slapping> Nebuď oběť WWW Netholismus [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.nebudobet.cz/?page=netholismus> PEŠLOVÁ, L. Práva dítěte Filozoficko-právní analýza problému. Brno 2010/2011. VÁGNEROVÁ, K. a kol. Minimalizace šikany. Praktické rady pro rodiče. Praha Wikipedie WWW Vražda Johna Lennona [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/vra%c5%beda_johna_lennona> Autorkou obrázků k Úmluvě o právech dítěte je Pavla Machálková. Výhradní právo obrázky používat má projekt Nenech sebou zametat! a projekty jim pověřené. 16

19 Obrázky k Úmluvě o právech dítěte

20 Publikaci zpracoval Projektový tým: Renata Křížková, Tomáš Botlík, Barbora Sehnalová, Anna Gemelová Vzniklo v rámci projektu Nenech sebou zametat! v roce Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. Nenech sebou zametat! ISBN

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat!

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! V rámci projektu Nenech sebou zametat! proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2014 deset besed s odborníky, zabývajících se problematikou spjatou s Úmluvou o právech

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 Statutární město Brno Městská policie

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

METODIKA WORKSHOPŮ WORKSHOPY CÍLOVÁ SKUPINA 6-9 LET

METODIKA WORKSHOPŮ WORKSHOPY CÍLOVÁ SKUPINA 6-9 LET METODIKA WORKSHOPŮ Popis projektu: Cílem projektu Nenech sebou zametat! je neformálně vzdělávat děti a mládež v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany formou workshopů, do jejichž průběhu

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ŠIKANA A KYBERŠIKANA JAK SE BRÁNIT

ŠIKANA A KYBERŠIKANA JAK SE BRÁNIT projekt: Vzdělávání napříč KHK A KYBER JAK SE BRÁNIT autor Mgr. Jiří Sixta žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Autor: Mgr. Jiří Sixta Projekt: Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Žadatel: Českomoravská

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Soukromí? Co to je? 38% z dětí na Facebooku má méně než 13 let 4 děti ze 100 na Facebooku má 6 a méně roků? Je možné mít na Facebooku soukromí? Ideální věk pro založení

Více

Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012.

Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012. Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012. Kyberšikana je šikanování jiné osoby (ubližování, obtěžování, ztrapňování) s využitím internetu či jiných informačních technologií.

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU PREVENCE NEBEZPEČNÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRAKTIK SPOJENÝCH S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ PRO PEDAGOGY A NEPEDAGOGY (406/08/P106)

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Na internetu bezpečně

Na internetu bezpečně lennicka14: muzu ale prijit az vecer, nasi budou u babicky kony19: tak teda v 8 na zastavce u hriste. donesu ti ten mobil za ty fotky cos poslala. jak jsem slibil! Anonymita. Úzký kontakt s někým, o kom

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život KYBERŠIKANA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_18_13 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: prosinec

Více

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová V posledních desetiletích došlo k výrazným změnám ve společnosti v souvislosti s rychlým rozvojem informačních a

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče Projekt ebezpečnost Cíl projektu: cestou preventivních aktivit minimalizovat vzestupný trend rizikového chování spojeného s užíváním nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT zejména dětmi a mládeží

Více

Anotace jednotlivých aktivit

Anotace jednotlivých aktivit Anotace jednotlivých aktivit Teambuildingové aktivity a ice breakery Bang, mrkvičky? Zábava, týmová práce, sebedůvěra?! V rámci těchto aktivit podporujeme lepší vzájemné sociální vazby ve skupině, sbližujeme

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více