Rozhovor s doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. Kuřák a jeho lékaři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. Kuřák a jeho lékaři"

Transkript

1 6 Rozhovor s doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. Kuřák a jeho lékaři Kouřit začala v šestnácti letech. Byla jsem jen příležitostný kuřák. Kouřili jsme se spolužáky, když jsme zašli do hospody. Přesto mi trvalo několik měsíců, než jsem asi po šesti letech dokázala definitivně přestat. Přestávala jsem tehdy společně s dnešním manželem. Nakonec jsme to zvládli., přiznává paní docentka Eva Králíková, že i ona kdysi patřila mezi kuřáky, a doplňuje, kdo měl hlavní zásluhu na tom, že se rozhodla s cigaretami skoncovat: Internu nám na medicíně přednášel pan profesor Petrášek. Vždycky, když jsme přišli na jeho přednášku, měl už tabuli popsanou barevnými křídami - tehdy pochopitelně nebyl PowerPoint ani zpětný projektor. Interna není zrovna jednoduchý obor, ale dokázal nám to hlavní srozumitelně podat. Tehdy jsem začala chápat, co je kouření za hrůzu. Po promoci v roce 1981 měla Eva Králíková nastoupit do Nemocnice na Bulovce na radiologii, ale na poslední chvíli z toho sešlo. Tehdy jsem si jako absolventka nemohla moc vybírat, kam chci nastoupit. Volné místo bylo na Ústavu hygieny a epidemiologie. Z nouze jsem tam nastoupila a doufala, že jen na pár měsíců, vzpomíná na začátek své lékařské profese Eva Králíková. Tomuto pracovišti ale zůstala věrná dodnes. Po mateřské dovolené složila v roce 1992 atestaci z oboru Hygiena a epidemiologie, o dva roky později druhou. Disertační práci na téma Genetická epidemiologie familiární kombinované hyperlipoproteinémie a životní styl v patnáctiletém sledování obhájila pod vedením profesora Šobry, zakladatele naší lipidologie, v roce Habilitovala v roce Její habilitační práce Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba má stejný název jako publikace, kterou jako hlavní autorka s kolektivem více než osmdesáti autorů připravila pro odbornou veřejnost. Kniha vyšla v roce 2013, téměř třicet let poté, co se začala problematice kouření a léčby závislosti na tabáku v rámci své medicínské profese věnovat naplno. V polovině osmdesátých let ji velmi oslovila přednáška kutnohorského pneumologa doktora Kozáka. Tehdy si uvědomila, jak obrovskou roli hraje kouření v rámci zdravotního stavu kuřáka. S panem doktorem Kozákem jsme potom jezdili přednášet po celé republice. Byli jsme v té době s tématem kouření opravdu osamoceni. Jednou se stalo, že nás na přednášce představili jako doktorku Kozákovou a doktora Králíka, vzpomíná paní docentka s úsměvem na dobu, kdy v naší zemi kouřilo více než čtyřicet procent dospělých. Dnes je to procent třicet. Hlavní podíl na tom, že u nás počet kuřáků klesl, že se i u nás začalo o negativech kouření diskutovat, že se na kouření přestává nahlížet jako na zlozvyk, ale na závislost na tabáku, která je vnímána stále větším počtem zdravotníků i laiků jako nemoc, má právě paní docentka Králíková. V devadesátých letech absolvovala několik zahraničních stáží, díky kterým poznala, jakou pozornost tomu věnují v nejvyspělejších zemích. V roce 1997 absolvovala stáž na Mayo Clinic v jejich Nicotine Dependence Center v Rochesteru v USA. Klinika Mayo je považována za jedno z nejlepších zdravotnických zařízení na světě. Má srovnatelně lůžek jako naše Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Tedy přibližně Problematice kouření věnují mimořádnou pozornost. Jejich Centrum závislosti na nikotinu mělo tehdy sedmdesát pracovníků na plný úvazek. Naše centrum ve Všeobecné fakultní nemocnici je zatím jediné v republice, které je k dispozici po celou pracovní dobu kuřákům, a III. interní klinice patří dík za alespoň tuto podporu. Je

2 7 nás ovšem na rozdíl od Mayo jen šest, čtyři lékařky, ale jen na částečné úvazky, a dvě zdravotní sestry. poukazuje Eva Králíková na jeden z mnoha rozdílů v přístupu k nemoci, která se týká téměř tří milionů našich obyvatel. Jen zubní kaz je jako diagnóza početnější než závislost na tabáku upozorňuje mě paní docentka, když spolu diskutujeme o faktu, že tak frekventní diagnóze stále není věnována adekvátní pozornost. Ani ze strany lékařů, ani ze strany politiků. Kouření má výrazně negativní dopad na zdraví člověka i na ekonomiku státu. O zdravotních aspektech kouření už pochybuje málokdo. Ekonomické škody, které kouření páchá, bohužel zejména většina politiků není schopna nebo nechce pochopit. Paní docentka Králíková o problematice kouření publikovala stovky odborných textů u nás i v zahraničí. Dopočítat se množství přednášek, na kterých tuto problematiku prezentovala odborné i laické veřejnosti, nelze. Tisíce kuřáků díky ní dokázaly nad závislostí na tabáku zvítězit. Iniciovala vznik Center pro závislé na tabáku, založila a stojí v čele Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Osobně jsem se s Evou Králíkovou seznámila před mnoha lety. Od ní jsem se naučila, že lékař se má každého svého pacienta na kouření ptát a vždy má připojit alespoň doporučení přestat. Tato minimální podoba krátké intervence zabere deset vteřin. Kuřáci potřebují a navštěvují lékaře prokazatelně častěji než nekuřáci. Kuřáci a jejich lékaři, ale i sestry či lékárníci, by měli spojit síly k tomu, aby se závislost na tabáku stala u nás raritní. Z vyléčení by profitovali nejen samotní pacienti, ale i ekonomika našeho státu. Těm, kdo o pozitivním efektu snižování počtu kuřáků na ekonomiku státu pochybují, by stačilo, kdyby se nad argumentací paní docentky Králíkové alespoň chvilku zamysleli. Paní docentko, těší vás skutečnost, že u nás počet kuřáků sice pomalu, ale jistě klesá? Bohužel moc neklesá, jde to opravdu velmi pomalu a alarmující je především vzestup kouření mezi mladými: ti se své závislosti budou obtížně zbavovat. V době, kdy jsem se problematice kouření začala věnovat, tedy před téměř třiceti lety, u nás kouřilo více než čtyřicet procent obyvatel. Dnes je to kolem třiceti procent, což rozhodně není v souvislosti s kouřením hezká číslovka. V zemích, které považujeme za vyspělé USA, Kanada, Velká Británie, státy Západní a Severní Evropy, je procento kuřáků výrazně nižší, pod dvacet procent, někde se blíží deseti procentům. Prevalence kuřáků je u nás v porovnání s těmito zeměmi dvojnásobná. Vzhledem k tomu, že kouří méně mužů, velmi zvolna klesá úmrtí na nemoci způsobené závislostí na tabáku. V současnosti se jedná o šestnáct tisíc úmrtí ročně. Jsou to data vycházející z mortality z roku 2010, hlavním autorem je profesor Sir Richard Peto z oxfordské univerzity. V roce 2000 byl tento počet o dva tisíce vyšší. O tom, že kouření negativně ovlivňuje zdraví člověka, snad už nikdo nepochybuje. Velké množství kuřáků je bytostně přesvědčeno, že svoje zdraví hrdinně obětují na ekonomický oltář vlasti a zachraňují tak státní rozpočet. To samé tvrdí i politici, kteří státní rozpočet sestavují a schvalují. Mám pocit, že právě oni se poklesu počtu kuřáků bojí jako čert kříže. Jak velká je částka, která se vybere na spotřební dani z tabákových výrobků? Jaký je ve skutečnosti ekonomický dopad kouření na příjem státu? Jednoznačně výrazně negativní. Příjem ze spotřební daně z tabákových výrobků je ročně kolem šedesáti miliard. Ovšem ztráty způsobené kouřením představují přibližně dvojnásobek, kolem sto dvaceti miliard. Pro mnohé je toto tvrzení velkým překvapením. Co všechno se do těch ztrát započítává? Přibližně polovinu nákladů na tabák představují náklady, které vydává zdravotnictví na léčbu nemocí způsobených závislostí na tabáku. Ta druhá polovina představuje ztráty způsobené pracovní neschopností, prokouřenou pracovní dobu. Další výdaje jsou v sociální sféře. Mohou to být také požáry, které vznikly ze zapálené cigarety.

3 8 Kuřáci tedy ekonomiku státu nezachraňují. Přesto, že do rozpočtu pošlou ročně desítky miliard. Chtěla bych vidět jediného kuřáka, který poté, co přestane kouřit, začne peníze, které dříve dával za cigarety, vyhazovat do odpadkového koše. To nikdo neudělá, ale za takto ušetřené peníze si pořídí něco jiného. Nejčastěji je utratí za nějaké služby. Peníze, které dříve člověk vydával za cigarety, se z oběhu neztratí. Renomovaní ekonomové dokládají, že zvýšená poptávka po službách a jiném zboží dokáže vytvořit více pracovních míst, než vytváří tabákový průmysl při stejných tržbách. Vždyť výroba cigaret je nesmírně levná a k vyrobení těch miliard cigaret potřebuje málo zaměstnanců. Makroekonomický dopad kouření je tedy evidentní. Osobní mikroekonomický vliv na vlastní peněženku si kuřák uvědomuje určitě dobře. Domníváte se, že jsou kuřáci dobře informování o tom, jaký skutečný dopad má jejich kouření na zdravotní stav? Zdůrazňujeme my lékaři tato negativa kuřákům dostatečně? Nedávno jsem potkala po delší době svoji známou. Je jí kolem šedesáti, kouřila čtyřicet denně mnoho let. Opakovaně jsme spolu dříve o kouření mluvily. Teď mi sdělila, že má rakovinu plic. Ptala jsem se jí, jestli stále ještě kouří. Její odpověď byla jednoduchá: Samozřejmě, že kouřím, co s tím pořád máš? Vždyť mě se na kouření ani nikdo neptal, ani mi nikdo neřekl, že mám přestat. Ani můj praktik, ani plicař, ani onkolog. Bohužel to není raritní či výjimečný případ. Jednoznačně mohu odpovědět, že negativa kouření zdůrazňují lékaři kuřákům málo. Někdy se svého pacienta na kouření neptají vůbec. To je hodně špatné, vlastně nebezpečné, pacienta to poškozuje. V čem spočívá nebezpečí, když při kontaktu s pacientem od nás lékařů nezazní otázka na kouření a při kladné odpovědi alespoň krátká intervence? Kouření zhoršuje prakticky všechny nemoci, je to nemoc, která přitahuje nemoci. Takže otázka na kouření má být nedílnou součástí i té nejkratší anamnézy. Pokud se svého pacienta na kouření nezeptáme, odchází od nás kuřák s pocitem či dokonce přesvědčením, že jeho kouření na jeho zdravotní stav nemá žádný vliv vždyť se mě na to doktor ani nezeptal, a kdybych měl přestat, určitě by mi to řekl, pomyslí si kuřák při odchodu z ordinace lékaře a v klidu si zapálí další cigaretu. Opakovaně tvrdíte, že krátká, desetivteřinová intervence by dokázala výrazně snížit počet kuřáků u nás. Co je třeba, aby v těch deseti vteřinách zaznělo? Je to velmi jednoduché a opravdu krátké: Pane/paní XY, kouříte? Ano. Pro vaše zdraví je nutné přestat kouřit. Tady máte leták, kde najdete informace, jak to udělat a kam se obrátit. Pokud máme víc času než těchto deset vteřin, třeba pár minut, je samozřejmě vhodné intervenci rozvést, doporučit konkrétní léčbu. Základní informace jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku cz. Na tomto webu je seznam Center pro léčbu závislosti na tabáku, je tam seznam několika desítek lékáren, které poskytují poradenství ohledně kouření, dále je tam seznam ambulantních lékařů, kteří jsou ochotni kuřákům poradit, jak přestat. Pochopitelně je tu také velké množství dalších informací. Stačí web navštívit. Ale zpět ke krátké intervenci. Sedmdesát procent kuřáků by chtělo přestat kouřit. Asi čtyřicet procent kuřáků to během kalendářního roku zkusí, tedy asi jeden milion lidí. Bez jakékoli pomoci to dokáže jen dvě až tři procenta z nich. Pokud bychom důsledně uplatňovali krátkou intervenci sedmdesát procent kuřáků ročně nějakého lékaře navštíví úspěšnost se zvýší až na deset procent. Počet kuřáků by tak ročně mohl klesat o sto tisíc. Kdyby se k nám lékařům ještě připojily zdravotní sestry, kterých je téměř sto tisíc, a každá sestra by se ročně zasloužila o to, že jeden kuřák přestane kouřit, ubývalo by u nás kuřáků docela zajímavým tempem.

4 9 Které situace při návštěvě lékaře jsou podle vás ty, kdy krátká intervence padá na velmi úrodnou půdu? Paní doktorko, dovolím si zdůraznit váš obor, tedy gynekologii a porodnictví. Intervence o kouření by měla zaznít při screeningu karcinomu děložního hrdla, při předpisu hormonální antikoncepce. O intervenci při záchytu těhotenství ani nemluvím, velmi důležitá je při kontrole po šestinedělí. Pokud se z kuřačky stane nekuřačka, je velká šance, že se bude doma v rodině snažit vytvořit nekuřácké prostředí. V ambulantních gynekolozích vidím velký, bohužel zatím nevyužitý, potenciál. Vhodným momentem pro krátkou intervenci je i screeningová mamografie. Na kouření by se měli ptát i praktičtí dětští lékaři. Nejde jen o kouření mladistvých, ale o pasivní kouření dětí v rodinách kuřáků. Pokud je dítě vystaveno pasivnímu kouření, má prokazatelně častěji záněty dýchacích cest, záněty středouší, o respiračních infekcích nemluvě. Dokonce je u těchto dětí vyšší riziko hepatoblastomu nebo určitého typu leukemií než u dětí, které pasivnímu kouření vystaveny nejsou. Pasivní kouření má v Mezinárodní klasifikaci nemocí svoje označení je to diagnóza Z Určitě by bylo dobré rodičům -kuřákům zdůraznit, že jejich dítě má tuto diagnózu. Dalším velmi důležitým momentem z hlediska intervence o problematice kouření a léčby závislosti na tabáku je hospitalizace pacienta. Když je na Mayo Clinic hospitalizován kuřák, do dvaceti čtyř hodin ho navštíví pracovník Centra závislosti na nikotinu, intenzivně s ním pracuje a nabízí mu účinnou léčbu. Za dobu existence tohoto centra, které tam vzniklo v roce 1988, jím prošlo padesát pět tisíc pacientů. Přestat kouřit se rozhodně vyplatí. Vědí to nejen ve Spojených státech, ale i v ostatních vyspělých zemích. Uvedu příklad. Když se u žen s karcinomem prsu zavedla nová kombinace cytostatik, prodloužila se doba přežití o čtyři procenta, což vedlo ke změně v doporučení léčby. Pokud kuřačka s karcinomem prsu při stanovení diagnózy přestane kouřit, prodlouží se doba přežití o patnáct procent oproti těm, které dál kouří. Nekouření je v tomto případě téměř čtyřikrát účinnější než zavedení nové kombinace cytostatik, od které je očekáváno prodloužení přežití. Jsem smutná z toho, že tato fakta u nás nikoho nezajímají. Kdyby zdravotníci a politici napnuli síly, kam až by se podařilo snížit procento kuřáků? V budoucnosti, které se zcela jistě nedožiju, se procento přiblíží nule i v naší zemi. Řada vyspělých zemí, které jsem už zmiňovala, má plán na End Game tedy konec hry. Například Finsko plánuje End Game zvládnout do roku Nový Zéland chce mít do roku 2025 méně než pět procent kuřáků. Mávnutím kouzelného proutku ovšem Konec Hry nenastane nikde. Chce to celou řadu jasných opatření, jejich soustavnou kontrolu. Chce to podrobné analýzy, na kterých pracují desítky či stovky odborníků, chce to čas a pochopitelně příslušnou legislativu. Země, kde se toto vše velmi dobře daří a která k End Game obdivuhodně kráčí, je Austrálie. Co všechno v Austrálii udělali, aby byli tak úspěšní? Kolik účinná prevence proti kouření stojí? Vtip je v tom, že ty hlavní body nestojí nic nebo se na nich dokonce vydělá: vyšší příjem za méně prodaných cigaret s vyšší daní, to, zda někdo kouří venku či uvnitř, také nic nestojí, navíc by se ušetřila asi půlmiliarda za léčbu infarktů v zemích, kde jsou nekuřácké veřejné prostory, se totiž řádově o několik procent snížil počet infarktů. V Austrálii prosadili jednotné balení cigaret. Na každé krabičce velkou část zabírá fotografie některé zdravotní komplikace způsobené kouřením, třeba detail gangrenózní nohy. Název značky je napsán malým písmem a všechny firmy musí používat stejné písmo, stejnou barvu a stejnou velikost. Tabákové firmy tak ztratily marketingovou výhodu při propagaci své značky a svého loga. Výrobu takto definovaných krabiček cigaret pochopitelně platí výrobci cigaret. V Austrálii jsou cigarety drahé, v přepočtu na koruny vyjde jedna krabička na tři sta korun. Nekouří se nejen v uzavřených prostorách, ale zákaz kouření platí v naprosté většině i na venkovních veřejných prostranstvích. Zakázána je jakákoli reklama nebo podpora prodeje tabákových výrobků a to i v místě prodeje. Navíc se mohou prodávat jen ve specializovaných obchodech trafikách s licencí na prodej tabákových výrobků - a nikoli jako u nás v supermarketech, spolu s potravinami. Znamená to, že v místě,

5 10 kde se cigarety prodávají, nejsou ani vidět jsou v neprůhledné skříni. Tohle je skutečný zákaz reklamy, včetně sponzorování. Těch opatření je opravdu hodně a je důsledně kontrolováno, zda jsou dodržována. U nás se najde mnoho těch, kteří poukazují na nedemokratičnost takovýchto opatření. Uvedenu příklad z jiné části světa. Metropoli New York určitě nikdo nepovažuje za nedemokratické místo. Od května 2011 tam platí přísný zákaz kouření v parcích či na plážích. V proslulém Central Parku si nikdo nedovolí zapálit cigaretu. Však také v New Yorku kouří prakticky už jen kolem 10 % obyvatel. Ke snížení počtu kuřáků by jistě napomohlo výraznější zdražení cigaret, tedy zvýšení spotřební daně. Politici se ohánějí složitou ekonomickou situací a argumentují poklesem příjmu do státního rozpočtu. Je tato obava oprávněná? Je vůbec etické počítat s příjmem šedesáti miliard korun do státního rozpočtu, když je zřejmé, že za touto částkou je skryto šestnáct tisíc mrtvých? Pokud se zvedne daň z nějakého výrobku, lze do určité výše ceny očekávat, že si ho koupí méně lidí. To zcela jistě. Ovšem těchto méně kupců zaplatí za jeden výrobek vyšší spotřební daň. Pak je otázka, zda je větší ztráta (výrobek si koupilo méně lidí) nebo zisk (daň byla vyšší). Tomuto jevu se říká cenová elasticita. Pokud u nás nebude cena krabičky cigaret několikanásobně vyšší, stát vybere i z menšího počtu prodaných cigaret na spotřební dani více než dosud. Ekonomicky by to tedy náš stát rozhodně nepoškodilo. Navíc naše spotřební daň na tabákové výrobky je ta nejnižší možná, kterou EU povoluje. A co se týká etiky? To je stejné, jako kdyby třeba na dálnici D1 byla rokle, majitel té rokle by do státního rozpočtu posílal ročně šedesát miliard za to, že tu rokli nemusí odstranit a nikoho by netrápilo, že do rokle denně spadne několik aut a každý den na tom místě zahyne víc než čtyřicet lidí. To je nemyslitelné, že? Ale u tabáku se nad tím nikdo nepozastavuje. Co se týče postoje našich zákonodárců k problematice kouření, nechápu ho. Přesvědčování politiků o výhodnosti kouření pro stát tabákovými firmami nazývají ekonomové tabákonomikou a informace jsou například na Uvedla jste, že hodně lékařů o kouření s pacienty vůbec nehovoří. Setkáváte se někdy i s tím, že by lékaři dávali svým pacientům zásadně špatné rady ve vztahu ke kouření? Bohužel ano. Dokonce opakovaně mi naše pacientky říkaly, že jim gynekolog doporučoval v těhotenství nepřestávat kouřit, protože by jejich dítě z toho utrpělo šok. Z takového názoru některých kolegů jsem hodně smutná. Dokonce jsme spolu s kolegyněmi pátraly ve světové literatuře, jestli nenajdeme nějakou studii, které by toto doporučení nějak vysvětlila. Nic se nenašlo. Opravdu nevím, kam na takové rady někteří lékaři chodí. Velmi apeluji na gynekology, kteří taková doporučení svým těhotným pacientkám -kuřačkám dávají, aby tak nečinili. Ve své podstatě je to až žalovatelné doporučení, protože kouření prokazatelně zvyšuje riziko poškození plodu a zhoršuje průběh těhotenství. V naší zemi kouří třicet procent obyvatel starších patnácti let. Jak sama říkáte, je to v porovnání s vyspělým světem velmi vysoké číslo. Myslíte, že by sami zdravotníci dokázali u nás nastolit konec hry, když se evidentně politikům do razantních opatření příliš nechce? Přibývá počet lékařů, kteří se problematice kouření věnují, existuje téměř čtyřicet Center pro závislé na tabáku, desítky lékáren, kde pacientům poradí s tím, jak přestat kouřit. Také to zajímá mediky. Za těch třicet let, kdy jsme byli s panem doktorem Kozákem v podstatě sami, je to výrazný posun. Velmi si vážím toho, že se připojuje stále více zdravotních sester k léčbě závislosti na tabáku. Ale bez razantního zásahu státu do této problematiky je u nás End game opravdu v nedohlednu. Děkuji za rozhovor MUDr. Eva Klimovičová

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Nemocnice- přirozené centrum

Nemocnice- přirozené centrum ENSH (European Network of Smoke-free Hospitals) Evropská síť nekuřáckých nemocnic MUDr. Lenka Štěpánková Centrum pro závislé na tabáku III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK Nemocnice- přirozené centrum podpory

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO OKOLÍ ZÁVISLÉHO Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie

Více

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU,

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU Plíce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá

Role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Fakta o kouření Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasného úmrtí a disability v ČR Počet kuřáků činí 2 250 000 (28 % populace starší

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje představuje Projekt výchovy k nekuřáctví CCVJ 4. listopadu 2005 Program naplňuje cíle Zdraví 21 v cíli. č. 4/1. a č.12/1 Cíl 4/1: Děti a dospívající mládež

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Krátká intervence u kuřáků aneb role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá

Krátká intervence u kuřáků aneb role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Krátká intervence u kuřáků aneb role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Fakta o kouření Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasného úmrtí a disability v ČR Počet kuřákůčiní

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM DO ROKU 2015 VÝRAZNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK, JAKO JE TABÁK, ALKOHOL A PSYCHOAKTIVNÍ DROGY Kouření cigaret způsobuje rozsáhlá

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 DOKUMENT PŘIPRAVENÝ SPOLEČNOSTÍ MEMBER OF Michal Barta michal.barta@mareco.cz +420 244

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 Profil společnosti RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 8. duben 2010 Základní parametry projektu Název projektu Cíl projektu Región Metoda Cílová skupina Velikost souboru Rizika zdravotnictví

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Manuál pro učitele. Informace pro učitele v projektu podpory zdraví MZ ČR Školní informační kanál moderní forma prevence. Témata

Manuál pro učitele. Informace pro učitele v projektu podpory zdraví MZ ČR Školní informační kanál moderní forma prevence. Témata Manuál pro učitele Informace pro učitele v projektu podpory zdraví MZ ČR Školní informační kanál moderní forma prevence 2013 Témata Jak škodí pasivní kouření / kouř z druhé ruky? Vodní dýmka bezpečnější

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015 Prevalence užíváníu alkoholu a tabáku v ČR Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek zdraví v pedagogické praxi, Přehled studií HBSC (WHO) 11, 13, 15letí (2002, 2006, 2010) GYTS (Global Youth Tobacco Survey)

Více

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Hrnčiarová,J., Bažant,J., Němcová,L., Vránová,J. AT konference 2015 Pracoviště PK AT ambulance Psychiatrické

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče MUDr. Pavel Hroboň, M.S. SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotní pojišťovny mají vedle krytí rizika svých klientů také roli nákupčích zdravotní péče. V této roli působí

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Informační bulletin I. Q 2005

Informační bulletin I. Q 2005 Informační bulletin I. Q 2005 Vydává Státní zdravotní ústav, Odborná skupina prevence závislostí, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel. 267 082 328, fax: 267 310 291 Rámcová úmluva o kontrole tabáku vstoupila

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA jedová To nejdůležitější z Doby jedové 2 Když jsme psali Dobu jedovou, chtěli jsme čtenářům ukázat, že mnohé z věcí, o kterých si

Více

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů..

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.. Strana 5382 Sbírka zákonů č. 411 / 2011 Částka 144 411 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím Kamil Hrubý Člen Představenstva České lékárnické komory témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus EU Marže na léky v ČR versus

Více

VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY

VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY PŘEDNÁŠKA 12. ŘÍJNA 2011, KONFERENCE ČZF, Hotel Palace, Jindřišská PRAHA 1 VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha

Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha Vážení partneři projektu MedPed, dovolujeme si Vás informovat o tom, jak probíhala tisková konference (dále

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008 ANKETA Užívání návykových látek 2007/2008 OBSAH: Obsah 2 Úvod 3 Výsledky celkové graficky 4 Výsledky v 6.A 6 Výsledky v 7.A 7 Výsledky v 7.B 9 Výsledky v 8.A 11 Výsledky v 8.B 13 Výsledky v 9.A 15 Výsledky

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Paralelní obchod & lékárna. Ing. Filip Debef Cyrmex, s.r.o.

Paralelní obchod & lékárna. Ing. Filip Debef Cyrmex, s.r.o. Paralelní obchod & lékárna Ing. Filip Debef Cyrmex, s.r.o. Filip Debef & Cyrmex Management & Finance & Marketing & PR History: Navision (97 03) Microsoft (02 04) Neopublic Porter Novelli (PR Agency, 04-10)

Více