Rozhovor s doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. Kuřák a jeho lékaři

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. Kuřák a jeho lékaři"

Transkript

1 6 Rozhovor s doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. Kuřák a jeho lékaři Kouřit začala v šestnácti letech. Byla jsem jen příležitostný kuřák. Kouřili jsme se spolužáky, když jsme zašli do hospody. Přesto mi trvalo několik měsíců, než jsem asi po šesti letech dokázala definitivně přestat. Přestávala jsem tehdy společně s dnešním manželem. Nakonec jsme to zvládli., přiznává paní docentka Eva Králíková, že i ona kdysi patřila mezi kuřáky, a doplňuje, kdo měl hlavní zásluhu na tom, že se rozhodla s cigaretami skoncovat: Internu nám na medicíně přednášel pan profesor Petrášek. Vždycky, když jsme přišli na jeho přednášku, měl už tabuli popsanou barevnými křídami - tehdy pochopitelně nebyl PowerPoint ani zpětný projektor. Interna není zrovna jednoduchý obor, ale dokázal nám to hlavní srozumitelně podat. Tehdy jsem začala chápat, co je kouření za hrůzu. Po promoci v roce 1981 měla Eva Králíková nastoupit do Nemocnice na Bulovce na radiologii, ale na poslední chvíli z toho sešlo. Tehdy jsem si jako absolventka nemohla moc vybírat, kam chci nastoupit. Volné místo bylo na Ústavu hygieny a epidemiologie. Z nouze jsem tam nastoupila a doufala, že jen na pár měsíců, vzpomíná na začátek své lékařské profese Eva Králíková. Tomuto pracovišti ale zůstala věrná dodnes. Po mateřské dovolené složila v roce 1992 atestaci z oboru Hygiena a epidemiologie, o dva roky později druhou. Disertační práci na téma Genetická epidemiologie familiární kombinované hyperlipoproteinémie a životní styl v patnáctiletém sledování obhájila pod vedením profesora Šobry, zakladatele naší lipidologie, v roce Habilitovala v roce Její habilitační práce Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba má stejný název jako publikace, kterou jako hlavní autorka s kolektivem více než osmdesáti autorů připravila pro odbornou veřejnost. Kniha vyšla v roce 2013, téměř třicet let poté, co se začala problematice kouření a léčby závislosti na tabáku v rámci své medicínské profese věnovat naplno. V polovině osmdesátých let ji velmi oslovila přednáška kutnohorského pneumologa doktora Kozáka. Tehdy si uvědomila, jak obrovskou roli hraje kouření v rámci zdravotního stavu kuřáka. S panem doktorem Kozákem jsme potom jezdili přednášet po celé republice. Byli jsme v té době s tématem kouření opravdu osamoceni. Jednou se stalo, že nás na přednášce představili jako doktorku Kozákovou a doktora Králíka, vzpomíná paní docentka s úsměvem na dobu, kdy v naší zemi kouřilo více než čtyřicet procent dospělých. Dnes je to procent třicet. Hlavní podíl na tom, že u nás počet kuřáků klesl, že se i u nás začalo o negativech kouření diskutovat, že se na kouření přestává nahlížet jako na zlozvyk, ale na závislost na tabáku, která je vnímána stále větším počtem zdravotníků i laiků jako nemoc, má právě paní docentka Králíková. V devadesátých letech absolvovala několik zahraničních stáží, díky kterým poznala, jakou pozornost tomu věnují v nejvyspělejších zemích. V roce 1997 absolvovala stáž na Mayo Clinic v jejich Nicotine Dependence Center v Rochesteru v USA. Klinika Mayo je považována za jedno z nejlepších zdravotnických zařízení na světě. Má srovnatelně lůžek jako naše Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Tedy přibližně Problematice kouření věnují mimořádnou pozornost. Jejich Centrum závislosti na nikotinu mělo tehdy sedmdesát pracovníků na plný úvazek. Naše centrum ve Všeobecné fakultní nemocnici je zatím jediné v republice, které je k dispozici po celou pracovní dobu kuřákům, a III. interní klinice patří dík za alespoň tuto podporu. Je

2 7 nás ovšem na rozdíl od Mayo jen šest, čtyři lékařky, ale jen na částečné úvazky, a dvě zdravotní sestry. poukazuje Eva Králíková na jeden z mnoha rozdílů v přístupu k nemoci, která se týká téměř tří milionů našich obyvatel. Jen zubní kaz je jako diagnóza početnější než závislost na tabáku upozorňuje mě paní docentka, když spolu diskutujeme o faktu, že tak frekventní diagnóze stále není věnována adekvátní pozornost. Ani ze strany lékařů, ani ze strany politiků. Kouření má výrazně negativní dopad na zdraví člověka i na ekonomiku státu. O zdravotních aspektech kouření už pochybuje málokdo. Ekonomické škody, které kouření páchá, bohužel zejména většina politiků není schopna nebo nechce pochopit. Paní docentka Králíková o problematice kouření publikovala stovky odborných textů u nás i v zahraničí. Dopočítat se množství přednášek, na kterých tuto problematiku prezentovala odborné i laické veřejnosti, nelze. Tisíce kuřáků díky ní dokázaly nad závislostí na tabáku zvítězit. Iniciovala vznik Center pro závislé na tabáku, založila a stojí v čele Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Osobně jsem se s Evou Králíkovou seznámila před mnoha lety. Od ní jsem se naučila, že lékař se má každého svého pacienta na kouření ptát a vždy má připojit alespoň doporučení přestat. Tato minimální podoba krátké intervence zabere deset vteřin. Kuřáci potřebují a navštěvují lékaře prokazatelně častěji než nekuřáci. Kuřáci a jejich lékaři, ale i sestry či lékárníci, by měli spojit síly k tomu, aby se závislost na tabáku stala u nás raritní. Z vyléčení by profitovali nejen samotní pacienti, ale i ekonomika našeho státu. Těm, kdo o pozitivním efektu snižování počtu kuřáků na ekonomiku státu pochybují, by stačilo, kdyby se nad argumentací paní docentky Králíkové alespoň chvilku zamysleli. Paní docentko, těší vás skutečnost, že u nás počet kuřáků sice pomalu, ale jistě klesá? Bohužel moc neklesá, jde to opravdu velmi pomalu a alarmující je především vzestup kouření mezi mladými: ti se své závislosti budou obtížně zbavovat. V době, kdy jsem se problematice kouření začala věnovat, tedy před téměř třiceti lety, u nás kouřilo více než čtyřicet procent obyvatel. Dnes je to kolem třiceti procent, což rozhodně není v souvislosti s kouřením hezká číslovka. V zemích, které považujeme za vyspělé USA, Kanada, Velká Británie, státy Západní a Severní Evropy, je procento kuřáků výrazně nižší, pod dvacet procent, někde se blíží deseti procentům. Prevalence kuřáků je u nás v porovnání s těmito zeměmi dvojnásobná. Vzhledem k tomu, že kouří méně mužů, velmi zvolna klesá úmrtí na nemoci způsobené závislostí na tabáku. V současnosti se jedná o šestnáct tisíc úmrtí ročně. Jsou to data vycházející z mortality z roku 2010, hlavním autorem je profesor Sir Richard Peto z oxfordské univerzity. V roce 2000 byl tento počet o dva tisíce vyšší. O tom, že kouření negativně ovlivňuje zdraví člověka, snad už nikdo nepochybuje. Velké množství kuřáků je bytostně přesvědčeno, že svoje zdraví hrdinně obětují na ekonomický oltář vlasti a zachraňují tak státní rozpočet. To samé tvrdí i politici, kteří státní rozpočet sestavují a schvalují. Mám pocit, že právě oni se poklesu počtu kuřáků bojí jako čert kříže. Jak velká je částka, která se vybere na spotřební dani z tabákových výrobků? Jaký je ve skutečnosti ekonomický dopad kouření na příjem státu? Jednoznačně výrazně negativní. Příjem ze spotřební daně z tabákových výrobků je ročně kolem šedesáti miliard. Ovšem ztráty způsobené kouřením představují přibližně dvojnásobek, kolem sto dvaceti miliard. Pro mnohé je toto tvrzení velkým překvapením. Co všechno se do těch ztrát započítává? Přibližně polovinu nákladů na tabák představují náklady, které vydává zdravotnictví na léčbu nemocí způsobených závislostí na tabáku. Ta druhá polovina představuje ztráty způsobené pracovní neschopností, prokouřenou pracovní dobu. Další výdaje jsou v sociální sféře. Mohou to být také požáry, které vznikly ze zapálené cigarety.

3 8 Kuřáci tedy ekonomiku státu nezachraňují. Přesto, že do rozpočtu pošlou ročně desítky miliard. Chtěla bych vidět jediného kuřáka, který poté, co přestane kouřit, začne peníze, které dříve dával za cigarety, vyhazovat do odpadkového koše. To nikdo neudělá, ale za takto ušetřené peníze si pořídí něco jiného. Nejčastěji je utratí za nějaké služby. Peníze, které dříve člověk vydával za cigarety, se z oběhu neztratí. Renomovaní ekonomové dokládají, že zvýšená poptávka po službách a jiném zboží dokáže vytvořit více pracovních míst, než vytváří tabákový průmysl při stejných tržbách. Vždyť výroba cigaret je nesmírně levná a k vyrobení těch miliard cigaret potřebuje málo zaměstnanců. Makroekonomický dopad kouření je tedy evidentní. Osobní mikroekonomický vliv na vlastní peněženku si kuřák uvědomuje určitě dobře. Domníváte se, že jsou kuřáci dobře informování o tom, jaký skutečný dopad má jejich kouření na zdravotní stav? Zdůrazňujeme my lékaři tato negativa kuřákům dostatečně? Nedávno jsem potkala po delší době svoji známou. Je jí kolem šedesáti, kouřila čtyřicet denně mnoho let. Opakovaně jsme spolu dříve o kouření mluvily. Teď mi sdělila, že má rakovinu plic. Ptala jsem se jí, jestli stále ještě kouří. Její odpověď byla jednoduchá: Samozřejmě, že kouřím, co s tím pořád máš? Vždyť mě se na kouření ani nikdo neptal, ani mi nikdo neřekl, že mám přestat. Ani můj praktik, ani plicař, ani onkolog. Bohužel to není raritní či výjimečný případ. Jednoznačně mohu odpovědět, že negativa kouření zdůrazňují lékaři kuřákům málo. Někdy se svého pacienta na kouření neptají vůbec. To je hodně špatné, vlastně nebezpečné, pacienta to poškozuje. V čem spočívá nebezpečí, když při kontaktu s pacientem od nás lékařů nezazní otázka na kouření a při kladné odpovědi alespoň krátká intervence? Kouření zhoršuje prakticky všechny nemoci, je to nemoc, která přitahuje nemoci. Takže otázka na kouření má být nedílnou součástí i té nejkratší anamnézy. Pokud se svého pacienta na kouření nezeptáme, odchází od nás kuřák s pocitem či dokonce přesvědčením, že jeho kouření na jeho zdravotní stav nemá žádný vliv vždyť se mě na to doktor ani nezeptal, a kdybych měl přestat, určitě by mi to řekl, pomyslí si kuřák při odchodu z ordinace lékaře a v klidu si zapálí další cigaretu. Opakovaně tvrdíte, že krátká, desetivteřinová intervence by dokázala výrazně snížit počet kuřáků u nás. Co je třeba, aby v těch deseti vteřinách zaznělo? Je to velmi jednoduché a opravdu krátké: Pane/paní XY, kouříte? Ano. Pro vaše zdraví je nutné přestat kouřit. Tady máte leták, kde najdete informace, jak to udělat a kam se obrátit. Pokud máme víc času než těchto deset vteřin, třeba pár minut, je samozřejmě vhodné intervenci rozvést, doporučit konkrétní léčbu. Základní informace jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku cz. Na tomto webu je seznam Center pro léčbu závislosti na tabáku, je tam seznam několika desítek lékáren, které poskytují poradenství ohledně kouření, dále je tam seznam ambulantních lékařů, kteří jsou ochotni kuřákům poradit, jak přestat. Pochopitelně je tu také velké množství dalších informací. Stačí web navštívit. Ale zpět ke krátké intervenci. Sedmdesát procent kuřáků by chtělo přestat kouřit. Asi čtyřicet procent kuřáků to během kalendářního roku zkusí, tedy asi jeden milion lidí. Bez jakékoli pomoci to dokáže jen dvě až tři procenta z nich. Pokud bychom důsledně uplatňovali krátkou intervenci sedmdesát procent kuřáků ročně nějakého lékaře navštíví úspěšnost se zvýší až na deset procent. Počet kuřáků by tak ročně mohl klesat o sto tisíc. Kdyby se k nám lékařům ještě připojily zdravotní sestry, kterých je téměř sto tisíc, a každá sestra by se ročně zasloužila o to, že jeden kuřák přestane kouřit, ubývalo by u nás kuřáků docela zajímavým tempem.

4 9 Které situace při návštěvě lékaře jsou podle vás ty, kdy krátká intervence padá na velmi úrodnou půdu? Paní doktorko, dovolím si zdůraznit váš obor, tedy gynekologii a porodnictví. Intervence o kouření by měla zaznít při screeningu karcinomu děložního hrdla, při předpisu hormonální antikoncepce. O intervenci při záchytu těhotenství ani nemluvím, velmi důležitá je při kontrole po šestinedělí. Pokud se z kuřačky stane nekuřačka, je velká šance, že se bude doma v rodině snažit vytvořit nekuřácké prostředí. V ambulantních gynekolozích vidím velký, bohužel zatím nevyužitý, potenciál. Vhodným momentem pro krátkou intervenci je i screeningová mamografie. Na kouření by se měli ptát i praktičtí dětští lékaři. Nejde jen o kouření mladistvých, ale o pasivní kouření dětí v rodinách kuřáků. Pokud je dítě vystaveno pasivnímu kouření, má prokazatelně častěji záněty dýchacích cest, záněty středouší, o respiračních infekcích nemluvě. Dokonce je u těchto dětí vyšší riziko hepatoblastomu nebo určitého typu leukemií než u dětí, které pasivnímu kouření vystaveny nejsou. Pasivní kouření má v Mezinárodní klasifikaci nemocí svoje označení je to diagnóza Z Určitě by bylo dobré rodičům -kuřákům zdůraznit, že jejich dítě má tuto diagnózu. Dalším velmi důležitým momentem z hlediska intervence o problematice kouření a léčby závislosti na tabáku je hospitalizace pacienta. Když je na Mayo Clinic hospitalizován kuřák, do dvaceti čtyř hodin ho navštíví pracovník Centra závislosti na nikotinu, intenzivně s ním pracuje a nabízí mu účinnou léčbu. Za dobu existence tohoto centra, které tam vzniklo v roce 1988, jím prošlo padesát pět tisíc pacientů. Přestat kouřit se rozhodně vyplatí. Vědí to nejen ve Spojených státech, ale i v ostatních vyspělých zemích. Uvedu příklad. Když se u žen s karcinomem prsu zavedla nová kombinace cytostatik, prodloužila se doba přežití o čtyři procenta, což vedlo ke změně v doporučení léčby. Pokud kuřačka s karcinomem prsu při stanovení diagnózy přestane kouřit, prodlouží se doba přežití o patnáct procent oproti těm, které dál kouří. Nekouření je v tomto případě téměř čtyřikrát účinnější než zavedení nové kombinace cytostatik, od které je očekáváno prodloužení přežití. Jsem smutná z toho, že tato fakta u nás nikoho nezajímají. Kdyby zdravotníci a politici napnuli síly, kam až by se podařilo snížit procento kuřáků? V budoucnosti, které se zcela jistě nedožiju, se procento přiblíží nule i v naší zemi. Řada vyspělých zemí, které jsem už zmiňovala, má plán na End Game tedy konec hry. Například Finsko plánuje End Game zvládnout do roku Nový Zéland chce mít do roku 2025 méně než pět procent kuřáků. Mávnutím kouzelného proutku ovšem Konec Hry nenastane nikde. Chce to celou řadu jasných opatření, jejich soustavnou kontrolu. Chce to podrobné analýzy, na kterých pracují desítky či stovky odborníků, chce to čas a pochopitelně příslušnou legislativu. Země, kde se toto vše velmi dobře daří a která k End Game obdivuhodně kráčí, je Austrálie. Co všechno v Austrálii udělali, aby byli tak úspěšní? Kolik účinná prevence proti kouření stojí? Vtip je v tom, že ty hlavní body nestojí nic nebo se na nich dokonce vydělá: vyšší příjem za méně prodaných cigaret s vyšší daní, to, zda někdo kouří venku či uvnitř, také nic nestojí, navíc by se ušetřila asi půlmiliarda za léčbu infarktů v zemích, kde jsou nekuřácké veřejné prostory, se totiž řádově o několik procent snížil počet infarktů. V Austrálii prosadili jednotné balení cigaret. Na každé krabičce velkou část zabírá fotografie některé zdravotní komplikace způsobené kouřením, třeba detail gangrenózní nohy. Název značky je napsán malým písmem a všechny firmy musí používat stejné písmo, stejnou barvu a stejnou velikost. Tabákové firmy tak ztratily marketingovou výhodu při propagaci své značky a svého loga. Výrobu takto definovaných krabiček cigaret pochopitelně platí výrobci cigaret. V Austrálii jsou cigarety drahé, v přepočtu na koruny vyjde jedna krabička na tři sta korun. Nekouří se nejen v uzavřených prostorách, ale zákaz kouření platí v naprosté většině i na venkovních veřejných prostranstvích. Zakázána je jakákoli reklama nebo podpora prodeje tabákových výrobků a to i v místě prodeje. Navíc se mohou prodávat jen ve specializovaných obchodech trafikách s licencí na prodej tabákových výrobků - a nikoli jako u nás v supermarketech, spolu s potravinami. Znamená to, že v místě,

5 10 kde se cigarety prodávají, nejsou ani vidět jsou v neprůhledné skříni. Tohle je skutečný zákaz reklamy, včetně sponzorování. Těch opatření je opravdu hodně a je důsledně kontrolováno, zda jsou dodržována. U nás se najde mnoho těch, kteří poukazují na nedemokratičnost takovýchto opatření. Uvedenu příklad z jiné části světa. Metropoli New York určitě nikdo nepovažuje za nedemokratické místo. Od května 2011 tam platí přísný zákaz kouření v parcích či na plážích. V proslulém Central Parku si nikdo nedovolí zapálit cigaretu. Však také v New Yorku kouří prakticky už jen kolem 10 % obyvatel. Ke snížení počtu kuřáků by jistě napomohlo výraznější zdražení cigaret, tedy zvýšení spotřební daně. Politici se ohánějí složitou ekonomickou situací a argumentují poklesem příjmu do státního rozpočtu. Je tato obava oprávněná? Je vůbec etické počítat s příjmem šedesáti miliard korun do státního rozpočtu, když je zřejmé, že za touto částkou je skryto šestnáct tisíc mrtvých? Pokud se zvedne daň z nějakého výrobku, lze do určité výše ceny očekávat, že si ho koupí méně lidí. To zcela jistě. Ovšem těchto méně kupců zaplatí za jeden výrobek vyšší spotřební daň. Pak je otázka, zda je větší ztráta (výrobek si koupilo méně lidí) nebo zisk (daň byla vyšší). Tomuto jevu se říká cenová elasticita. Pokud u nás nebude cena krabičky cigaret několikanásobně vyšší, stát vybere i z menšího počtu prodaných cigaret na spotřební dani více než dosud. Ekonomicky by to tedy náš stát rozhodně nepoškodilo. Navíc naše spotřební daň na tabákové výrobky je ta nejnižší možná, kterou EU povoluje. A co se týká etiky? To je stejné, jako kdyby třeba na dálnici D1 byla rokle, majitel té rokle by do státního rozpočtu posílal ročně šedesát miliard za to, že tu rokli nemusí odstranit a nikoho by netrápilo, že do rokle denně spadne několik aut a každý den na tom místě zahyne víc než čtyřicet lidí. To je nemyslitelné, že? Ale u tabáku se nad tím nikdo nepozastavuje. Co se týče postoje našich zákonodárců k problematice kouření, nechápu ho. Přesvědčování politiků o výhodnosti kouření pro stát tabákovými firmami nazývají ekonomové tabákonomikou a informace jsou například na Uvedla jste, že hodně lékařů o kouření s pacienty vůbec nehovoří. Setkáváte se někdy i s tím, že by lékaři dávali svým pacientům zásadně špatné rady ve vztahu ke kouření? Bohužel ano. Dokonce opakovaně mi naše pacientky říkaly, že jim gynekolog doporučoval v těhotenství nepřestávat kouřit, protože by jejich dítě z toho utrpělo šok. Z takového názoru některých kolegů jsem hodně smutná. Dokonce jsme spolu s kolegyněmi pátraly ve světové literatuře, jestli nenajdeme nějakou studii, které by toto doporučení nějak vysvětlila. Nic se nenašlo. Opravdu nevím, kam na takové rady někteří lékaři chodí. Velmi apeluji na gynekology, kteří taková doporučení svým těhotným pacientkám -kuřačkám dávají, aby tak nečinili. Ve své podstatě je to až žalovatelné doporučení, protože kouření prokazatelně zvyšuje riziko poškození plodu a zhoršuje průběh těhotenství. V naší zemi kouří třicet procent obyvatel starších patnácti let. Jak sama říkáte, je to v porovnání s vyspělým světem velmi vysoké číslo. Myslíte, že by sami zdravotníci dokázali u nás nastolit konec hry, když se evidentně politikům do razantních opatření příliš nechce? Přibývá počet lékařů, kteří se problematice kouření věnují, existuje téměř čtyřicet Center pro závislé na tabáku, desítky lékáren, kde pacientům poradí s tím, jak přestat kouřit. Také to zajímá mediky. Za těch třicet let, kdy jsme byli s panem doktorem Kozákem v podstatě sami, je to výrazný posun. Velmi si vážím toho, že se připojuje stále více zdravotních sester k léčbě závislosti na tabáku. Ale bez razantního zásahu státu do této problematiky je u nás End game opravdu v nedohlednu. Děkuji za rozhovor MUDr. Eva Klimovičová

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard.

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. TISKOVÁ ZPRÁVA Praha,. května 2012 8 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. Každý nebo téměř každý den si zapálí pouhých 24

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) 21.10.2010 Úřední věstník Evropské unie C 285 E/63 Nekuřácké prostředí P7_TA(2009)0100 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) Evropský parlament,

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Kateřina Langrová Česká koalice proti tabáku www.dokurte.cz Projekt Centra léčby závislosti na tabáku www.clzt.cz Kontext: kouření -

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2007 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 WORLD HEALTH ORGANIZATION CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION CELOSVĚTOVÁ STUDIE KUŘÁCTVÍ MEZI ZDRAVOTNÍKY

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 12. června 2013 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Popis projektu NEKOUŘÍM

Popis projektu NEKOUŘÍM Popis projektu NEKOUŘÍM Středisko volného času mládeže získalo do svých prostor v minulém roce klub mládeže SUTERÉN. Pestrá nabídka klubového života přivádí do klubu děti a mládež všech věkových kategorií

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce?

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Uveřejněno v časopise Marketing & komunikace č. 1/2010 Češi a reklama Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Jitka Vysekalová, Olga Kopecká Komunikační proces v sobě, alespoň v teorii, zahrnuje

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Zdraví není zboží. Program NAL v oblasti zdravotnictví

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Zdraví není zboží. Program NAL v oblasti zdravotnictví BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE Zdraví není zboží Program NAL v oblasti zdravotnictví Zdravotní péči je třeba důsledně pojímat jako pozitivní sociální právo a nikoliv jako zboží. Přístup k zdravotní

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Moderní zdravotnictví i obchodní centrum Péče o stárnoucí populaci mění strukturu zdravotních služeb Rozvoj soukromého zdravotnictví láká investory Minimální domácí

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více