BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE Magdalena Pokludová, 14. prosince Úvod 2. Změny v Atlantické alianci po Pražském summitu 2.1. Rozšíření 2.2. Posílení vojenských schopností a transformace NATO Pražský závazek o vojenských schopnostech Síly rychlé reakce NATO 2.3. Irák 3. Evropská bezpečnost v kontextu vývoje Evropské unie 3.1. Evropská bezpečnostní a obranná politika a NATO 3.2. Policejní mise v Bosně a Hercegovině 3.3. Turecko, Kypr a Evropská unie 3.4. EBOP a Konvent 4. Závěrečná doporučení 1. Úvod Začátek nového století vnesl do úvah o dalším směřování evropské bezpečnosti nové prvky, které souvisí s vývojem tradičních bezpečnostních organizací (NATO), snahou o vytvoření alternativních struktur v Evropské unii (Evropská bezpečnostní a obranná politika - EBOP) a vývojem na mezinárodní scéně (rozšíření EU, boj proti terorismu, možná válka proti Iráku). Celá Evropa v současné době prochází množstvím paralelních a navzájem se prolínajících procesů. Severoatlantická aliance oznámila své rozšíření o sedm postkomunistických států, a zároveň oznámila jména dalších kandidátů. Význam Ruska Aliance potvrdila založením společného jednacího fóra. Dále chystá vytvoření elitních jednotek schopných okamžitého zásahu, kdekoli to bude třeba. K posílení efektivity a schopnosti reakce by měl přispět plán na větší specializaci armád jednotlivých členských států. Také Evropskou unii čeká historické a největší rozšíření. Zároveň probíhá diskuse o budoucnosti Evropy a Unie se připravuje na posílení své role ve světovém dění. Důkazem této snahy je ustavení hned dvou pracovních skupin v Konventu pro vnější vztahy a pro obranu. Vývoj EBOP doufající v plnou akceschopnost jednotek rychlého zásahu (RRF Rapid Reaction Force) do konce roku 2003 se v poslední době zkomplikoval a zpomalil. Jedním z důvodů je i zvláštní postavení Turecka. Turecko je členem NATO a usiluje o vstup do EU, ale pro svůj spor Řeckem a také v souvislosti s předpokládaným vstupem Kypru do EU téměř dva roky až do summitu Evropské rady v Kodani účinně blokovalo dosažení dohody mezi Unií a Severoatlantickou aliancí. Do hry se dostávají také Spojené státy, jejichž tažení proti Iráku dělá z Turecka jejich významného strategického spojence. Neotřesitelná pozice USA v Alianci zároveň nutí

2 Evropany naslouchat projevům George Bushe, který svého aktuálního významného partnera samozřejmě podporuje. 2. Změny v Atlantické alianci po Pražském summitu Zasedání Severoatlantické aliance, které proběhlo na konci listopadu 2002, nebylo jen velkolepým setkáním hlavních představitelů států a vlád členských států, od kterých se očekávalo oficiální rozhodnutí o přijetí sedmi kandidátů Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. V Praze se jednalo o budoucnosti NATO jako celku, jeho schopnosti reagovat na stále se zrychlující světové dění a o možnosti spolupráce s ostatními státy sdruženými v Euroatlantické radě partnerství (Euroatlantic Partnership Council EAPC). Pražský summit měl vyvrátit pochybnosti o životaschopnosti Aliance visa-vis novým bezpečnostním hrozbám. Kromě rozšíření, které americký prezident Bush označil za rozhodující a historický moment, byly hlavními tématy posílení aliančních schopností vyrovnat se s novými riziky (včetně hrozby mezinárodního terorismu), a to transformací existujících a vytvořením nových mechanismů, které by umožnily na tato nebezpečí účinně reagovat 1, a dále také otázka Iráku. Během jednání s Ruskem a Ukrajinou se hovořilo hlavně o pokračování a možné intenzifikaci spolupráce. Albánii, Chorvatsko a Makedonii označila Aliance za další možné kandidáty na členství 2. Členské státy NATO se také dohodly na pokračování mírové operace v Makedonii i po 15. prosinci, kdy měla původně jejich mise skončit Rozšíření Význam rozšíření Severoatlantické aliance o sedm nových států z východní a jihovýchodní Evropy 4 leží spíš v politické rovině než čistě vojenské. To dokazuje posun ve vnímání evropské bezpečnosti, a to přesto, že Aliance zůstává i nadále především vojenskou organizací. Zatímco z čistě vojenského hlediska je přínos nových členů zcela zanedbatelný, psychologický a politický efekt může být velmi podstatný. Někteří komentátoři poukazují na skutečnost, že především zásluhou NATO se bývalé komunistické státy (z nichž některé dokonce postrádají jakékoli demokratické tradice) staly součástí rodiny svobodných a demokratických zemí 5. Aliance dala zároveň jasně najevo, že dveře zůstávají i nadále otevřené, a že podpoří kandidaturu kterékoli země, která splní základní kritéria členství 6. Tento pozitivní signál tak může významně ovlivnit průběh demokratické transformace ostatních zemí východní a jihovýchodní Evropy, jejichž stabilizace je klíčem k bezpečnosti celého kontinentu. Jedním dechem s ohlášením rozšíření se Aliance a především Spojené státy snažily uklidnit Rusko, že rozšíření není v žádném případě namířeno proti ruským zájmům. Rusko přirozeně znepokojuje fakt, že ve srovnání s rokem 1999, kdy do NATO vstoupila Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem, byly tentokrát do Aliance přizvány státy, které ještě před několika lety byly součástí Sovětského svazu. Rusko stále vnímá Alianci jako 1 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127, čl Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 6 3 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127, čl. 14, NATO to continue supporting the former Yugoslav Republic of Macedonia, M2 Presswire, 29th November Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko 5 McFaul: An Alliance That Really Works, New York Times, 24th November demokratické instituce, respekt k občanským právům a právům menšin, občanská kontrola ozbrojených sil

3 přetrvávající (i když skrytou) hrozbu ruským bezpečnostním zájmům. Zároveň se Rusko ještě musí vyrovnat s tím, že hlavní roli v evropské bezpečnostní architektuře hraje organizace, do které nemá a v blízké budoucnosti ani mít nebude přímý přístup 7. NATO si uvědomovalo význam vztahů s Ruskem, ale zároveň trvalo na tom, že jeho postoj nesmí být překážkou dalšímu rozšíření. Ruský prezident Putin pochopil, že rozšíření nemůže zabránit, a rozhodl se proto využít zájmu Aliance o spolupráci. Oboustranně pragmatický tah vyústil ve vytvoření partnerství, které dává Rusku pocit, že mu Aliance naslouchá, a Alianci záruku, že se Rusko nepustí do vážnějších akcí než jsou politické protesty Posílení vojenských schopností a transformace NATO Pražský závazek o vojenských schopnostech Podle strategické koncepce, přijaté Aliancí ve Washingtonu v roce 1999, je i nadále jejím prvořadým úkolem společná obrana členských států. NATO si však zároveň uvědomuje, že bude muset být schopno reagovat na nové bezpečnostní hrozby, a to nejen v rámci, ale i mimo území svých členů (out of area). Proto vznikla tzv. Defence Capabilities Initiative (DCI), jejímž cílem je zlepšení obranných schopností k zajištění efektivity budoucích mnohonárodních operací ve všech typech aliančních misí ( ), se zvláštním důrazem na univerzálnost aliančních sil. 8 Pražský summit tuto iniciativu doplnil tzv. Pražským závazkem o vojenských schopnostech (Prague Capabilities Commitment PCC), s cílem zlepšovat a rozvíjet nové vojenské schopnosti pro moderní vedení války v prostředí s vysokou mírou rizika 9. Členské státy proto přijaly individuální závazky, které by měly v řadě oblastí zvýšit jejich akceschopnost 10. Důraz se však klade na to aby si každý stát určil priority a na ně se soustředil. Taková specializovanost povede k minimalizaci tříštění sil a naopak maximálnímu zefektivnění tam, kde mají jednotlivé členské státy nejvíce znalostí a zkušeností Síly rychlé reakce NATO Aliance v Praze také rozhodla o vytvoření sil rychlého zásahu (NATO Response Force - NRF) 11. Tyto vysoce mobilní, speciálně vycvičené a vyzbrojené jednotky o velikosti osob se budou skládat ze vzdušných, námořních i pozemních sil schopných okamžitého zásahu, kdykoli (a kdekoli) je k tomu Rada NATO zmocní. S uvedením NRF do provozu se počítá nejpozději do října 2004, jejich plná akceschopnost se předpokládá nejpozději v říjnu Vytvoření NRF navrhl od americký ministr obrany Donald Rumsfeld v září Důraz na schopnost Aliance reagovat mimo území členských států jasně souvisí se snahou Američanů aktivně se angažovat ve světovém dění a záměrem přimět Evropany k přebrání většího dílu 7 Baranovsky, V.: NATO Enlargement: Russia s Attitudes, IISS/CEPS European Security Forum, July the Statement on the Defence Capabilities Initiative, April 1999, odstavec 1, 9 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4, odstavec c 10 Individual Allies have made firm and specific political commitments to improve their capabilities in the areas of chemical, biological, radiological, and nuclear defence; intelligence, surveillance, and target acquisition; airto-ground surveillance; command, control and communications; combat effectiveness, including precision guided munitions and suppression of enemy air defences; strategic air and sea lift; air-to-air refuelling; and deployable combat support and combat service support units (Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4 odstavec c 11 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4, odstavec a

4 globální odpovědnosti 12. Někteří Evropané však za vytvořením NRF vidí konkurenci iniciativě EU Evropskému základnímu cíli (European Headline Goal - EHG), a to z důvodu tradičně ambivalentního přístupu Spojených států k čistě evropským politicko-bezpečnostněvojenským projektům, přestože obě iniciativy se mají vzájemně posilovat a zároveň respektovat autonomii obou organizací. Obavy z rychlého vývoje NRF na úkor EHG mohou být zčásti opodstatněné, protože tlak USA na evropské spojence v NATO může být účinnější než tlak EU na své členy. Ze dvou důvodů. Zaprvé mezivládní charakter spolupráce v bezpečnostních otázkách a neexistence sankčního nebo efektivně doporučujícího prostředku (jaký v Alianci do určité míry hrají Spojené státy) nenutí členské země příliš spěchat s plněním svých závazků. Zadruhé Evropská unie narozdíl od Aliance je multifunkční organizace a z důvodu právě finišujícího vyjednávání o rozšíření, debatě o budoucnosti Evropy a hledání vlastní evropské identity, jsou vůle i možnosti evropských politiků důsledně dohlížet na provádění dohodnutých kroků značně omezené. Další rozhodnutí přijatá na Pražském summitu týkala přeměny a zeštíhlení struktur vojenského velení Aliance a schválení koncepce obrany před terorismem. Ta má obsahovat opatření pro zlepšení koordinace zpravodajských služeb a zvýšení schopnosti reagovat na případný teroristický útok Irák Otázka Iráku původně neměla být součástí oficiálního jednání Aliance. Oficiální potvrzení Saddáma Husajna, že je ochoten přistoupit na rezoluci 1441 Rady bezpečnosti OSN 13 a na druhé straně jasně deklarovaný úmysl Spojených států proti Iráku vojensky zasáhnout v případě, že se tak nestane, se však přirozeně v jednáních odrazily. Už proto, že pro Spojené státy je Irák (spolu s Afghánistánem) v současné době jednoznačnou zahraničně-politickou prioritou. V Prohlášení Pražského summitu o Iráku 14 šéfové států a vlád Aliance vyslovili svou plnou podporu implementaci rezoluce 1441 a zároveň zopakovali, že pokud bude Husajn i nadále odmítat plnit závazky dané rezolucí, Irák bude muset čelit vážným následkům (jinými slovy vojenskému útoku), zejména ze strany Spojených států. Na summitu nedošlo k dohodě o využití sil NATO při invazi do Iráku, ale některé členské státy se individuálně zavázaly podpořit Spojené státy tím, že jim umožní využít jejich základny i vojenské jednotky. 15 Prezident Bush však na summitu oficiálně nepožádal své spojence o podporu při případném útoku na Irák, což se považovalo za důkaz toho, že zatímco Evropa potřebuje NATO k tomu, aby udržela Spojené státy, opačně tento vztah neplatí a Spojené státy de facto nepotřebují ani Alianci, ani své nepříliš výkonné evropské spojence. Začátek prosince však přinesl posun v pozici Spojených států. Náměstek ministra obrany Paul D. Wolfowitz požádal jednotlivé členské státy NATO, aby svými vojenskými jednotkami 12 For Europe, the primary purpose of the alliance is to bind the US to Europe. For Washington, that is not a priority, for Europe is no longer the prime area of insecurity. If Nato is to have a point for the US, it must be prepared to operate out of area in regions such as the Middle East. FT, 23. listopadu Prague Statement on Iraq, Press Communique PR/CP (2002) 133, 21st November there was no agreement to use NATO forces in any invasion of Iraq. But there were a series of committments from individual NATO members to support US action, with the use of bases and troops if necessary FT, 23rd November 2002

5 přispěly k případné vojenské kampani proti Saddámu Husajnovi 16. Tento nový postoj dokládá změnu ve strategii Spojených států, které si od vytvoření široké mezinárodní koalice slibují možnost operovat z území Turecka a Perského zálivu. Předpokládají totiž, že tyto státy budou ochotny se na akci podílet jen v roli partnerů, nikoli když budou akci Spojených států vnímat jako jednostrannou iniciativu, která má dokázat americkou dominanci Evropská bezpečnost v kontextu vývoje Evropské unie 3.1. Evropská bezpečnostní a obranná politika a NATO Evropská unie na summitu v Helsinkách (1999) rozhodla o vytvoření vlastních vojenských sil, zaměřených na zvládání mírových a humanitárních operací 18. Na loňském summitu v Laekenu prohlásila Evropská rada tyto síly fungující v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) za částečně akceschopné; s jejich plnou připraveností zvládat celé spektrum Petersberských úkolů (humanitární a záchranné operace a operace na udržení či vynucení míru a zvládání krizí) počítá do konce roku Evropská unie však pro své operace bude potřebovat prostředky, které má k dispozici NATO. Aby se Unie vyhnula jejich nadbytečnému zdvojování, dohodla se s Aliancí na tom, že bude využívat jejích zdrojů a plánovacích (a do jisté míry i velících) struktur. Dohodu, na jejímž základě by Unie měla automatický přístup k aliančním prostředkům, však zablokovalo Turecko. Jednak z obavy, že by v důsledku této dohody mohly být evropské síly bezprostředně použity proti jeho zájmům na Kypru, a také proto, že se chtělo účastnit rozhodovacího procesu. Došlo sice ke kompromisnímu návrhu, ten ale odmítlo Řecko. Proto zůstávala otázka vztahů mezi NATO a EU dlouho nedořešena. Tím trpí především EBOP, protože bez aliančních prostředků nemůže plnit svou funkci. První akcí EBOP měla být operace v Makedonii, která v současné době probíhá pod hlavičkou NATO (operace Amber Fox). Evropská unie se však na sevillském summitu dohodla, že převezme pouze operaci, která bude založena na trvalém vymezení vztahů s NATO 19. Unie se totiž brání ad hoc dohodě s NATO, která by jí sice umožnila operaci v Makedonii provést, ale z dlouhodobého hlediska by tento mechanismus nebyl dostatečnou zárukou autonomie EBOP. Tak se Alianci mandát v Makedonii prodloužil o dalších šest měsíců. Po Kodaňském summitu se však zdá, že obě organizace by mohly ke konečnému řešení dospět v nejbližší době Policejní mise v Bosně a Hercegovině Evropská unie má v rámci EBOP kromě vojenských také nevojenské nástroje na zvládání krizí. Na svém zasedání v březnu 2002 rozhodla Rada ministrů o ustavení Policejní mise 16 Wolfowitz Says Use of Force in Iraq Would Entail Close Consultation, 5th December 2002, 17 the United States is seeking access to Turkey and the Persian Gulf states for help in a military campaign. Those nations will go along, provided they are seen as contributing to a broad internatioal effort to disarm Iraq and not just to a unilateral American effort. Gordon, M. R.: U.S. Asks NATO Nations to Offer Forces for an Iraq Campaign, New York Times, 5th December Evropský základní cíl (European Headline Goal EHG): vytvoření jednotek o velikosti tisíc osob, a to včetně odpovídajících leteckých a námořních sil (zhruba 500 letadel a 15 lodí), schopnost udržet operaci takové velikosti včetně potřebných struktur velení a řízení, komunikace, průzkumu, logistiky a ostatní infrastruktury po dobu až jednoho roku a připravenost k nasazení těchto jednotek do 60 dnů a části z nich do 48 hodin 19 článek 14 Závěry předsednictví Evropské rady v Seville, června 2002,

6 Evropské unie v Bosně a Hercegovině 20. Od prvního ledna 2003 převezmou evropské policejní síly operaci, která v současné době probíhá pod hlavičkou OSN 21. Bude se jednat o první akci EBOP a jejím hlavním úkolem bude pomoci úřadům v Bosně a Hercegovině při vytváření jejích vlastních policejních složek (do roku 2005) Turecko, Kypr a Evropská unie Předpokládaný vstup Kypru do Evropské unie a skutečnost, že Turecko usilující o členství už od roku 1987 nezačne přístupové rozhovory dřív než v roce 2005, komplikují celý proces rozšíření. Turecko totiž neuznává kandidaturu Kypru, protože vyjednávání o členství probíhá mezi Evropskou unií a mezinárodně uznanou Kyperskou republikou. Ta reprezentuje de iure celý ostrov, který je však fakticky rozdělený od roku 1974 na řeckou a tureckou část, a na oficiální úrovni je reprezentovaným pouze kyperskými Řeky. Turci již několikrát pohrozili anexí severního Kypru v případě rozšíření, což by jim ale definitivně zavřelo dveře do Unie. Evropská unie se samozřejmě takové reakce Turecka obává, protože si uvědomuje jeho možnou destabilizaci v případě nepřistoupení k Unii a následnou izolaci. Evropská unie si však nemůže dovolit přijetí Kypru zpomalit, protože v tom případě je Řecko rozhodnuto zablokovat celý proces rozšíření. Snaha EU a OSN o dosažení dohody o znovusjednocení ostrova tak, aby do Unie v roce 2004 vstoupil Kypr sjednocený, situaci nezjednodušuje. Nátlak na představitele obou komunit (stupňovaný zájmy Řecka a Turecka) sice může vést k uzavření rámcové dohody, ale nijak nezvýší jejich skutečnou ochotu a připravenost k trvalému a oboustranně přijatelnému řešení, které tak i nadále zůstává v nedohlednu EBOP a Konvent V rámci Konventu se otázkám souvisejícím s bezpečnostní politikou věnují dvě pracovní skupiny sedmá skupina pro vnější vztahy a osmá pro obranu. Zatímco skupina pro vnější vztahy se věnuje spíše obecným politickým a institucionálním změnám ve druhém pilíři, skupina pro obranu má identifikovat představy (a možnosti spolupráce) členských států o budoucí podobě bezpečnostně-politické dimenze EU. Uvažuje se o přijetí dokumentu, který by obsahoval strategickou koncepci pro další vývoj EBOP. Pracovní skupina pro obranu má diskutovat následující otázky: připojení závazku o společné obraně do budoucího ústavního dokumentu možnost zavedení konvergenčních kritérií v oblasti obranných výdajů, které mají zajistit posilování vojenských prostředků členských států větší využití principu posílené spolupráce v EBOP zrychlení a zefektivnění rozhodovacího procesu při zvládání krizí a zlepšení koordinace vojenských a civilních aspektů možnost založení evropské zbrojní agentury s pravomocemi v oblasti výzkumu, vývoje a nákupu Velká Británie podporovaná menšími státy Unie klade důraz na zvýšení konkrétních vojenských kapacit. Navrhuje zřízení mezivládní Agentury pro rozvoj obranných schopností 22. Zdůrazňuje význam transatlantického svazku. Úzká spolupráce mezi EU a NATO je podle Velké Británie nutná k tomu, aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování prostředků. 20 European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina EUPM 21 United Nations International Police Task Force UN IPTF 22 Defence Capability Development Agency (DCDA)

7 Naopak Německo a Francie předložily společný návrh, který počítá s komunitarizací EBOP a vyslovují se i pro vytvoření evropské obranné zóny, které by se po vzoru Eurozóny účastnily státy ochotné hlubší spolupráce v oblasti obrany. Kromě toho podporují koordinaci evropského zbrojního průmyslu. Tento návrh však přímo naráží na britské zájmy, protože jakákoli ochranářská opatření, která by Unie zavedla, by ohrozila četné kontrakty britských zbrojařských firem ve Spojených státech. 4. Závěrečná doporučení Evropa chce na mezinárodní scéně hrát roli odpovídající jejímu ekonomickému významu. Uvědomuje si nová rizika, mnohé členské státy Aliance a Evropské unie ale nejsou schopny nebo ochotny zvyšovat (nebo jen zachovat) stávající úroveň svých obranných výdajů. Proto je třeba naučit se co nejefektivněji pracovat s těmi prostředky, které mají evropské státy k dispozici. Finanční prostředky se dají ušetřit jen za předpokladu, že každý stát nebude muset udržovat celou škálu vojenských schopností a bude se moci více specializovat na své preferenční oblasti. Z tohoto důvodu je třeba co nejrychleji rozvíjet rozhodnutí přijatá na Pražském summitu Aliance. V současné Evropě je riziko válečného konfliktu velmi malé. Hlavní ohniska napětí, která mohou její stabilitu ohrozit, však nadále existují mimo kontinent. Evropané tak musejí mít k dispozici nástroje (vojenské a nevojenské), které by případné hrozby eliminovaly. Takové síly vytváří jak Evropská unie (RRF), tak nově i NATO (NRF). Odlišný charakter a zkušenosti obou organizací se zřejmě projeví i během plnění vojenských misí. Zatímco zásahové jednotky NATO by se zaměří na zvládání lokálně omezených konfliktů vyšší intenzity, jednotky EU se mají soustředit spíš na mírové a humanitární operace. I přes rozdílnou povahu zásahových jednotek EU a NATO je třeba co nejužší spolupráce mezi oběma organizacemi, a to z několika důvodů. Evropská unie bude pro své mise využívat prostředky NATO, protože nadbytečné zdvojování není v zájmu Unie ani Aliance. Obě organizace jsou založeny na stejných demokratických principech a hodnotách. Šíření těchto hodnot by mělo být společným zájmem, proto je třeba, aby akce Unie a Aliance byly co nejvíce koordinované. Spolupráce a provázanost by se měly projevovat jak na úrovni institucí, tak při konkrétním řešení krizí. Jednotky NATO a EU se mají vzájemně doplňovat, nikoli si konkurovat. Atlantická aliance musí i nadále zůstat hlavním pilířem evropské bezpečnosti a kolektivní obrany, protože účast Spojených států je nejúčinnější zárukou proti vnějšímu útoku. Existence nových hrozeb (mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení) vyžaduje nové přístupy, odlišné od tradičního teritoriálního pojetí bezpečnosti. Je třeba brát v úvahu také jejich globální podstatu a nevyzpytatelnost. Úsilí o eliminaci těchto hrozeb vyžaduje nejen společný postup v rámci Evropy, ale v rámci celého mezinárodního společenství, v jehož rámci by Evropa měla usilovat o co možná nejaktivnější roli. Rusko by se mělo nadále vnímat jako významný hráč v bezpečnostní architektuře Evropy. Je třeba s ním rozvíjet všestrannou spolupráci a pokračovat v politickém dialogu. Zároveň by však Evropská unie i NATO měli společně uplatňovat svůj ekonomický i politický potenciál a zesilovat tlak na demokratizaci a důslednější dodržování demokratických hodnot a lidských práv.

8

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI NATO A EU

OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI NATO A EU OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI NATO A EU MINISTERSTVO OBRANY ČR ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) Organizace Severoatlantické smlouvy sehrává zásadní roli při

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba

VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 4/2007 Leden

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v NATO a EU

Krizové řízení. Krizové řízení v NATO a EU Krizové řízení Krizové řízení v NATO a EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů Úvod Od počátku své existence musí lidstvo zápasit nejen o záchranu hmotných a kulturních hodnot, ale především o uchování samotného života. Vědecko technický pokrok přinesl lidské společnosti vedle řady

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

V poválečném období se pod přímou hrozbou komunistického převratu ocitly i země, které neměly mít nic společného se sovětskou sférou vlivu.

V poválečném období se pod přímou hrozbou komunistického převratu ocitly i země, které neměly mít nic společného se sovětskou sférou vlivu. NATO NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY Historie a vývoj NATO od jeho založení do konce studené války Organizace Severoatlantické smlouvy vznikla v roce 1949 jako reakce

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU EU vypracovala politiku na podporu postupného začleňování zemí západního Balkánu do Unie. Dne 1. července 2013 přistoupilo Chorvatsko jako první ze sedmi zemí, které se mají připojit.

Více

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Jakub ODEHNAL INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Abstract: The paper deals with the assessment of political risk in the selected North

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ

ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ ZAPOJENÍ FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ARMÁDY DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ Pplk. Ing. Ivo PIKNER Anotace: Článek popisuje působení příslušníků francouzských a

Více

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Obsah Předmluva 11 Rudolf Jindrák Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Vladimír Handl Úvod 13 Metodologický postup - empirická analýza a teorie rolí 15 Přehled rolí 18 Obecné předpoklady

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 256 8. funkční období 256 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 2011 Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze 2011

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie INFORMACE Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie Zahraniční politika, bezpečnost a obrana v minulosti patřily a i nadále patří do okruhu záležitostí u nichž

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Evropský správní prostor. Veřejná správa v EU

Evropský správní prostor. Veřejná správa v EU Evropský správní prostor Veřejná správa v EU 1 Evropský správní prostor Souhrn všech evropských institucí a jejich aktivity (EK, EIB, Europol, Eurojust.) Systém správních institucí na jednotlivých národních

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří Valletta 3. února 2017 (OR. en) SN 17/17 Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří 1. Vítáme a podporujeme úsilí maltského

Více

Doprovodná prezentace k přednášce

Doprovodná prezentace k přednášce Doprovodná prezentace k přednášce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum

Více

Zahraniční mírové operace a policejní mise jako součást mezinárodní policejní spolupráce

Zahraniční mírové operace a policejní mise jako součást mezinárodní policejní spolupráce Zahraniční mírové operace a policejní mise jako součást mezinárodní policejní spolupráce Martin BOHMAN Policejní akademie ČR Jedna z definic charakterizuje policejní spolupráci jako: komplex činností,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

POŽADAVKY NA PŮSOBENÍ OZBROJENÝCH SIL V EXPEDIČNÍCH OPERACÍCH

POŽADAVKY NA PŮSOBENÍ OZBROJENÝCH SIL V EXPEDIČNÍCH OPERACÍCH Vítězslav JAROŠ POŽADAVKY NA PŮSOBENÍ OZBROJENÝCH SIL V EXPEDIČNÍCH OPERACÍCH Abstract: The author in the article explains the content and possible understanding of the concept of expeditionary operations

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Plk. gšt. Ing. Vlastimil GALATÍK, CSc., doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc.

Více

BUDOUCNOST PROCESU ROZŠÍŘENÍ

BUDOUCNOST PROCESU ROZŠÍŘENÍ BUDOUCNOST PROCESU ROZŠÍŘENÍ (Diskuse na Evropské radě 14.-15. 12. 2006) Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.056 Prosinec 2006 2 OBSAH

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

11. funkční období. Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017

11. funkční období. Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017 12 11. funkční období 12 Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017 2016 Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze 2016 k rozhodnutí vlády o

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PŘÍLOHY. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o schopnosti evropské plynárenské soustavy krátkodobě čelit výpadkům dodávek

PŘÍLOHY. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o schopnosti evropské plynárenské soustavy krátkodobě čelit výpadkům dodávek EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects annexes 1 to 2 of document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions.

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více