BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE Magdalena Pokludová, 14. prosince Úvod 2. Změny v Atlantické alianci po Pražském summitu 2.1. Rozšíření 2.2. Posílení vojenských schopností a transformace NATO Pražský závazek o vojenských schopnostech Síly rychlé reakce NATO 2.3. Irák 3. Evropská bezpečnost v kontextu vývoje Evropské unie 3.1. Evropská bezpečnostní a obranná politika a NATO 3.2. Policejní mise v Bosně a Hercegovině 3.3. Turecko, Kypr a Evropská unie 3.4. EBOP a Konvent 4. Závěrečná doporučení 1. Úvod Začátek nového století vnesl do úvah o dalším směřování evropské bezpečnosti nové prvky, které souvisí s vývojem tradičních bezpečnostních organizací (NATO), snahou o vytvoření alternativních struktur v Evropské unii (Evropská bezpečnostní a obranná politika - EBOP) a vývojem na mezinárodní scéně (rozšíření EU, boj proti terorismu, možná válka proti Iráku). Celá Evropa v současné době prochází množstvím paralelních a navzájem se prolínajících procesů. Severoatlantická aliance oznámila své rozšíření o sedm postkomunistických států, a zároveň oznámila jména dalších kandidátů. Význam Ruska Aliance potvrdila založením společného jednacího fóra. Dále chystá vytvoření elitních jednotek schopných okamžitého zásahu, kdekoli to bude třeba. K posílení efektivity a schopnosti reakce by měl přispět plán na větší specializaci armád jednotlivých členských států. Také Evropskou unii čeká historické a největší rozšíření. Zároveň probíhá diskuse o budoucnosti Evropy a Unie se připravuje na posílení své role ve světovém dění. Důkazem této snahy je ustavení hned dvou pracovních skupin v Konventu pro vnější vztahy a pro obranu. Vývoj EBOP doufající v plnou akceschopnost jednotek rychlého zásahu (RRF Rapid Reaction Force) do konce roku 2003 se v poslední době zkomplikoval a zpomalil. Jedním z důvodů je i zvláštní postavení Turecka. Turecko je členem NATO a usiluje o vstup do EU, ale pro svůj spor Řeckem a také v souvislosti s předpokládaným vstupem Kypru do EU téměř dva roky až do summitu Evropské rady v Kodani účinně blokovalo dosažení dohody mezi Unií a Severoatlantickou aliancí. Do hry se dostávají také Spojené státy, jejichž tažení proti Iráku dělá z Turecka jejich významného strategického spojence. Neotřesitelná pozice USA v Alianci zároveň nutí

2 Evropany naslouchat projevům George Bushe, který svého aktuálního významného partnera samozřejmě podporuje. 2. Změny v Atlantické alianci po Pražském summitu Zasedání Severoatlantické aliance, které proběhlo na konci listopadu 2002, nebylo jen velkolepým setkáním hlavních představitelů států a vlád členských států, od kterých se očekávalo oficiální rozhodnutí o přijetí sedmi kandidátů Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. V Praze se jednalo o budoucnosti NATO jako celku, jeho schopnosti reagovat na stále se zrychlující světové dění a o možnosti spolupráce s ostatními státy sdruženými v Euroatlantické radě partnerství (Euroatlantic Partnership Council EAPC). Pražský summit měl vyvrátit pochybnosti o životaschopnosti Aliance visa-vis novým bezpečnostním hrozbám. Kromě rozšíření, které americký prezident Bush označil za rozhodující a historický moment, byly hlavními tématy posílení aliančních schopností vyrovnat se s novými riziky (včetně hrozby mezinárodního terorismu), a to transformací existujících a vytvořením nových mechanismů, které by umožnily na tato nebezpečí účinně reagovat 1, a dále také otázka Iráku. Během jednání s Ruskem a Ukrajinou se hovořilo hlavně o pokračování a možné intenzifikaci spolupráce. Albánii, Chorvatsko a Makedonii označila Aliance za další možné kandidáty na členství 2. Členské státy NATO se také dohodly na pokračování mírové operace v Makedonii i po 15. prosinci, kdy měla původně jejich mise skončit Rozšíření Význam rozšíření Severoatlantické aliance o sedm nových států z východní a jihovýchodní Evropy 4 leží spíš v politické rovině než čistě vojenské. To dokazuje posun ve vnímání evropské bezpečnosti, a to přesto, že Aliance zůstává i nadále především vojenskou organizací. Zatímco z čistě vojenského hlediska je přínos nových členů zcela zanedbatelný, psychologický a politický efekt může být velmi podstatný. Někteří komentátoři poukazují na skutečnost, že především zásluhou NATO se bývalé komunistické státy (z nichž některé dokonce postrádají jakékoli demokratické tradice) staly součástí rodiny svobodných a demokratických zemí 5. Aliance dala zároveň jasně najevo, že dveře zůstávají i nadále otevřené, a že podpoří kandidaturu kterékoli země, která splní základní kritéria členství 6. Tento pozitivní signál tak může významně ovlivnit průběh demokratické transformace ostatních zemí východní a jihovýchodní Evropy, jejichž stabilizace je klíčem k bezpečnosti celého kontinentu. Jedním dechem s ohlášením rozšíření se Aliance a především Spojené státy snažily uklidnit Rusko, že rozšíření není v žádném případě namířeno proti ruským zájmům. Rusko přirozeně znepokojuje fakt, že ve srovnání s rokem 1999, kdy do NATO vstoupila Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem, byly tentokrát do Aliance přizvány státy, které ještě před několika lety byly součástí Sovětského svazu. Rusko stále vnímá Alianci jako 1 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127, čl Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 6 3 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127, čl. 14, NATO to continue supporting the former Yugoslav Republic of Macedonia, M2 Presswire, 29th November Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko 5 McFaul: An Alliance That Really Works, New York Times, 24th November demokratické instituce, respekt k občanským právům a právům menšin, občanská kontrola ozbrojených sil

3 přetrvávající (i když skrytou) hrozbu ruským bezpečnostním zájmům. Zároveň se Rusko ještě musí vyrovnat s tím, že hlavní roli v evropské bezpečnostní architektuře hraje organizace, do které nemá a v blízké budoucnosti ani mít nebude přímý přístup 7. NATO si uvědomovalo význam vztahů s Ruskem, ale zároveň trvalo na tom, že jeho postoj nesmí být překážkou dalšímu rozšíření. Ruský prezident Putin pochopil, že rozšíření nemůže zabránit, a rozhodl se proto využít zájmu Aliance o spolupráci. Oboustranně pragmatický tah vyústil ve vytvoření partnerství, které dává Rusku pocit, že mu Aliance naslouchá, a Alianci záruku, že se Rusko nepustí do vážnějších akcí než jsou politické protesty Posílení vojenských schopností a transformace NATO Pražský závazek o vojenských schopnostech Podle strategické koncepce, přijaté Aliancí ve Washingtonu v roce 1999, je i nadále jejím prvořadým úkolem společná obrana členských států. NATO si však zároveň uvědomuje, že bude muset být schopno reagovat na nové bezpečnostní hrozby, a to nejen v rámci, ale i mimo území svých členů (out of area). Proto vznikla tzv. Defence Capabilities Initiative (DCI), jejímž cílem je zlepšení obranných schopností k zajištění efektivity budoucích mnohonárodních operací ve všech typech aliančních misí ( ), se zvláštním důrazem na univerzálnost aliančních sil. 8 Pražský summit tuto iniciativu doplnil tzv. Pražským závazkem o vojenských schopnostech (Prague Capabilities Commitment PCC), s cílem zlepšovat a rozvíjet nové vojenské schopnosti pro moderní vedení války v prostředí s vysokou mírou rizika 9. Členské státy proto přijaly individuální závazky, které by měly v řadě oblastí zvýšit jejich akceschopnost 10. Důraz se však klade na to aby si každý stát určil priority a na ně se soustředil. Taková specializovanost povede k minimalizaci tříštění sil a naopak maximálnímu zefektivnění tam, kde mají jednotlivé členské státy nejvíce znalostí a zkušeností Síly rychlé reakce NATO Aliance v Praze také rozhodla o vytvoření sil rychlého zásahu (NATO Response Force - NRF) 11. Tyto vysoce mobilní, speciálně vycvičené a vyzbrojené jednotky o velikosti osob se budou skládat ze vzdušných, námořních i pozemních sil schopných okamžitého zásahu, kdykoli (a kdekoli) je k tomu Rada NATO zmocní. S uvedením NRF do provozu se počítá nejpozději do října 2004, jejich plná akceschopnost se předpokládá nejpozději v říjnu Vytvoření NRF navrhl od americký ministr obrany Donald Rumsfeld v září Důraz na schopnost Aliance reagovat mimo území členských států jasně souvisí se snahou Američanů aktivně se angažovat ve světovém dění a záměrem přimět Evropany k přebrání většího dílu 7 Baranovsky, V.: NATO Enlargement: Russia s Attitudes, IISS/CEPS European Security Forum, July the Statement on the Defence Capabilities Initiative, April 1999, odstavec 1, 9 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4, odstavec c 10 Individual Allies have made firm and specific political commitments to improve their capabilities in the areas of chemical, biological, radiological, and nuclear defence; intelligence, surveillance, and target acquisition; airto-ground surveillance; command, control and communications; combat effectiveness, including precision guided munitions and suppression of enemy air defences; strategic air and sea lift; air-to-air refuelling; and deployable combat support and combat service support units (Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4 odstavec c 11 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4, odstavec a

4 globální odpovědnosti 12. Někteří Evropané však za vytvořením NRF vidí konkurenci iniciativě EU Evropskému základnímu cíli (European Headline Goal - EHG), a to z důvodu tradičně ambivalentního přístupu Spojených států k čistě evropským politicko-bezpečnostněvojenským projektům, přestože obě iniciativy se mají vzájemně posilovat a zároveň respektovat autonomii obou organizací. Obavy z rychlého vývoje NRF na úkor EHG mohou být zčásti opodstatněné, protože tlak USA na evropské spojence v NATO může být účinnější než tlak EU na své členy. Ze dvou důvodů. Zaprvé mezivládní charakter spolupráce v bezpečnostních otázkách a neexistence sankčního nebo efektivně doporučujícího prostředku (jaký v Alianci do určité míry hrají Spojené státy) nenutí členské země příliš spěchat s plněním svých závazků. Zadruhé Evropská unie narozdíl od Aliance je multifunkční organizace a z důvodu právě finišujícího vyjednávání o rozšíření, debatě o budoucnosti Evropy a hledání vlastní evropské identity, jsou vůle i možnosti evropských politiků důsledně dohlížet na provádění dohodnutých kroků značně omezené. Další rozhodnutí přijatá na Pražském summitu týkala přeměny a zeštíhlení struktur vojenského velení Aliance a schválení koncepce obrany před terorismem. Ta má obsahovat opatření pro zlepšení koordinace zpravodajských služeb a zvýšení schopnosti reagovat na případný teroristický útok Irák Otázka Iráku původně neměla být součástí oficiálního jednání Aliance. Oficiální potvrzení Saddáma Husajna, že je ochoten přistoupit na rezoluci 1441 Rady bezpečnosti OSN 13 a na druhé straně jasně deklarovaný úmysl Spojených států proti Iráku vojensky zasáhnout v případě, že se tak nestane, se však přirozeně v jednáních odrazily. Už proto, že pro Spojené státy je Irák (spolu s Afghánistánem) v současné době jednoznačnou zahraničně-politickou prioritou. V Prohlášení Pražského summitu o Iráku 14 šéfové států a vlád Aliance vyslovili svou plnou podporu implementaci rezoluce 1441 a zároveň zopakovali, že pokud bude Husajn i nadále odmítat plnit závazky dané rezolucí, Irák bude muset čelit vážným následkům (jinými slovy vojenskému útoku), zejména ze strany Spojených států. Na summitu nedošlo k dohodě o využití sil NATO při invazi do Iráku, ale některé členské státy se individuálně zavázaly podpořit Spojené státy tím, že jim umožní využít jejich základny i vojenské jednotky. 15 Prezident Bush však na summitu oficiálně nepožádal své spojence o podporu při případném útoku na Irák, což se považovalo za důkaz toho, že zatímco Evropa potřebuje NATO k tomu, aby udržela Spojené státy, opačně tento vztah neplatí a Spojené státy de facto nepotřebují ani Alianci, ani své nepříliš výkonné evropské spojence. Začátek prosince však přinesl posun v pozici Spojených států. Náměstek ministra obrany Paul D. Wolfowitz požádal jednotlivé členské státy NATO, aby svými vojenskými jednotkami 12 For Europe, the primary purpose of the alliance is to bind the US to Europe. For Washington, that is not a priority, for Europe is no longer the prime area of insecurity. If Nato is to have a point for the US, it must be prepared to operate out of area in regions such as the Middle East. FT, 23. listopadu Prague Statement on Iraq, Press Communique PR/CP (2002) 133, 21st November there was no agreement to use NATO forces in any invasion of Iraq. But there were a series of committments from individual NATO members to support US action, with the use of bases and troops if necessary FT, 23rd November 2002

5 přispěly k případné vojenské kampani proti Saddámu Husajnovi 16. Tento nový postoj dokládá změnu ve strategii Spojených států, které si od vytvoření široké mezinárodní koalice slibují možnost operovat z území Turecka a Perského zálivu. Předpokládají totiž, že tyto státy budou ochotny se na akci podílet jen v roli partnerů, nikoli když budou akci Spojených států vnímat jako jednostrannou iniciativu, která má dokázat americkou dominanci Evropská bezpečnost v kontextu vývoje Evropské unie 3.1. Evropská bezpečnostní a obranná politika a NATO Evropská unie na summitu v Helsinkách (1999) rozhodla o vytvoření vlastních vojenských sil, zaměřených na zvládání mírových a humanitárních operací 18. Na loňském summitu v Laekenu prohlásila Evropská rada tyto síly fungující v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) za částečně akceschopné; s jejich plnou připraveností zvládat celé spektrum Petersberských úkolů (humanitární a záchranné operace a operace na udržení či vynucení míru a zvládání krizí) počítá do konce roku Evropská unie však pro své operace bude potřebovat prostředky, které má k dispozici NATO. Aby se Unie vyhnula jejich nadbytečnému zdvojování, dohodla se s Aliancí na tom, že bude využívat jejích zdrojů a plánovacích (a do jisté míry i velících) struktur. Dohodu, na jejímž základě by Unie měla automatický přístup k aliančním prostředkům, však zablokovalo Turecko. Jednak z obavy, že by v důsledku této dohody mohly být evropské síly bezprostředně použity proti jeho zájmům na Kypru, a také proto, že se chtělo účastnit rozhodovacího procesu. Došlo sice ke kompromisnímu návrhu, ten ale odmítlo Řecko. Proto zůstávala otázka vztahů mezi NATO a EU dlouho nedořešena. Tím trpí především EBOP, protože bez aliančních prostředků nemůže plnit svou funkci. První akcí EBOP měla být operace v Makedonii, která v současné době probíhá pod hlavičkou NATO (operace Amber Fox). Evropská unie se však na sevillském summitu dohodla, že převezme pouze operaci, která bude založena na trvalém vymezení vztahů s NATO 19. Unie se totiž brání ad hoc dohodě s NATO, která by jí sice umožnila operaci v Makedonii provést, ale z dlouhodobého hlediska by tento mechanismus nebyl dostatečnou zárukou autonomie EBOP. Tak se Alianci mandát v Makedonii prodloužil o dalších šest měsíců. Po Kodaňském summitu se však zdá, že obě organizace by mohly ke konečnému řešení dospět v nejbližší době Policejní mise v Bosně a Hercegovině Evropská unie má v rámci EBOP kromě vojenských také nevojenské nástroje na zvládání krizí. Na svém zasedání v březnu 2002 rozhodla Rada ministrů o ustavení Policejní mise 16 Wolfowitz Says Use of Force in Iraq Would Entail Close Consultation, 5th December 2002, 17 the United States is seeking access to Turkey and the Persian Gulf states for help in a military campaign. Those nations will go along, provided they are seen as contributing to a broad internatioal effort to disarm Iraq and not just to a unilateral American effort. Gordon, M. R.: U.S. Asks NATO Nations to Offer Forces for an Iraq Campaign, New York Times, 5th December Evropský základní cíl (European Headline Goal EHG): vytvoření jednotek o velikosti tisíc osob, a to včetně odpovídajících leteckých a námořních sil (zhruba 500 letadel a 15 lodí), schopnost udržet operaci takové velikosti včetně potřebných struktur velení a řízení, komunikace, průzkumu, logistiky a ostatní infrastruktury po dobu až jednoho roku a připravenost k nasazení těchto jednotek do 60 dnů a části z nich do 48 hodin 19 článek 14 Závěry předsednictví Evropské rady v Seville, června 2002,

6 Evropské unie v Bosně a Hercegovině 20. Od prvního ledna 2003 převezmou evropské policejní síly operaci, která v současné době probíhá pod hlavičkou OSN 21. Bude se jednat o první akci EBOP a jejím hlavním úkolem bude pomoci úřadům v Bosně a Hercegovině při vytváření jejích vlastních policejních složek (do roku 2005) Turecko, Kypr a Evropská unie Předpokládaný vstup Kypru do Evropské unie a skutečnost, že Turecko usilující o členství už od roku 1987 nezačne přístupové rozhovory dřív než v roce 2005, komplikují celý proces rozšíření. Turecko totiž neuznává kandidaturu Kypru, protože vyjednávání o členství probíhá mezi Evropskou unií a mezinárodně uznanou Kyperskou republikou. Ta reprezentuje de iure celý ostrov, který je však fakticky rozdělený od roku 1974 na řeckou a tureckou část, a na oficiální úrovni je reprezentovaným pouze kyperskými Řeky. Turci již několikrát pohrozili anexí severního Kypru v případě rozšíření, což by jim ale definitivně zavřelo dveře do Unie. Evropská unie se samozřejmě takové reakce Turecka obává, protože si uvědomuje jeho možnou destabilizaci v případě nepřistoupení k Unii a následnou izolaci. Evropská unie si však nemůže dovolit přijetí Kypru zpomalit, protože v tom případě je Řecko rozhodnuto zablokovat celý proces rozšíření. Snaha EU a OSN o dosažení dohody o znovusjednocení ostrova tak, aby do Unie v roce 2004 vstoupil Kypr sjednocený, situaci nezjednodušuje. Nátlak na představitele obou komunit (stupňovaný zájmy Řecka a Turecka) sice může vést k uzavření rámcové dohody, ale nijak nezvýší jejich skutečnou ochotu a připravenost k trvalému a oboustranně přijatelnému řešení, které tak i nadále zůstává v nedohlednu EBOP a Konvent V rámci Konventu se otázkám souvisejícím s bezpečnostní politikou věnují dvě pracovní skupiny sedmá skupina pro vnější vztahy a osmá pro obranu. Zatímco skupina pro vnější vztahy se věnuje spíše obecným politickým a institucionálním změnám ve druhém pilíři, skupina pro obranu má identifikovat představy (a možnosti spolupráce) členských států o budoucí podobě bezpečnostně-politické dimenze EU. Uvažuje se o přijetí dokumentu, který by obsahoval strategickou koncepci pro další vývoj EBOP. Pracovní skupina pro obranu má diskutovat následující otázky: připojení závazku o společné obraně do budoucího ústavního dokumentu možnost zavedení konvergenčních kritérií v oblasti obranných výdajů, které mají zajistit posilování vojenských prostředků členských států větší využití principu posílené spolupráce v EBOP zrychlení a zefektivnění rozhodovacího procesu při zvládání krizí a zlepšení koordinace vojenských a civilních aspektů možnost založení evropské zbrojní agentury s pravomocemi v oblasti výzkumu, vývoje a nákupu Velká Británie podporovaná menšími státy Unie klade důraz na zvýšení konkrétních vojenských kapacit. Navrhuje zřízení mezivládní Agentury pro rozvoj obranných schopností 22. Zdůrazňuje význam transatlantického svazku. Úzká spolupráce mezi EU a NATO je podle Velké Británie nutná k tomu, aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování prostředků. 20 European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina EUPM 21 United Nations International Police Task Force UN IPTF 22 Defence Capability Development Agency (DCDA)

7 Naopak Německo a Francie předložily společný návrh, který počítá s komunitarizací EBOP a vyslovují se i pro vytvoření evropské obranné zóny, které by se po vzoru Eurozóny účastnily státy ochotné hlubší spolupráce v oblasti obrany. Kromě toho podporují koordinaci evropského zbrojního průmyslu. Tento návrh však přímo naráží na britské zájmy, protože jakákoli ochranářská opatření, která by Unie zavedla, by ohrozila četné kontrakty britských zbrojařských firem ve Spojených státech. 4. Závěrečná doporučení Evropa chce na mezinárodní scéně hrát roli odpovídající jejímu ekonomickému významu. Uvědomuje si nová rizika, mnohé členské státy Aliance a Evropské unie ale nejsou schopny nebo ochotny zvyšovat (nebo jen zachovat) stávající úroveň svých obranných výdajů. Proto je třeba naučit se co nejefektivněji pracovat s těmi prostředky, které mají evropské státy k dispozici. Finanční prostředky se dají ušetřit jen za předpokladu, že každý stát nebude muset udržovat celou škálu vojenských schopností a bude se moci více specializovat na své preferenční oblasti. Z tohoto důvodu je třeba co nejrychleji rozvíjet rozhodnutí přijatá na Pražském summitu Aliance. V současné Evropě je riziko válečného konfliktu velmi malé. Hlavní ohniska napětí, která mohou její stabilitu ohrozit, však nadále existují mimo kontinent. Evropané tak musejí mít k dispozici nástroje (vojenské a nevojenské), které by případné hrozby eliminovaly. Takové síly vytváří jak Evropská unie (RRF), tak nově i NATO (NRF). Odlišný charakter a zkušenosti obou organizací se zřejmě projeví i během plnění vojenských misí. Zatímco zásahové jednotky NATO by se zaměří na zvládání lokálně omezených konfliktů vyšší intenzity, jednotky EU se mají soustředit spíš na mírové a humanitární operace. I přes rozdílnou povahu zásahových jednotek EU a NATO je třeba co nejužší spolupráce mezi oběma organizacemi, a to z několika důvodů. Evropská unie bude pro své mise využívat prostředky NATO, protože nadbytečné zdvojování není v zájmu Unie ani Aliance. Obě organizace jsou založeny na stejných demokratických principech a hodnotách. Šíření těchto hodnot by mělo být společným zájmem, proto je třeba, aby akce Unie a Aliance byly co nejvíce koordinované. Spolupráce a provázanost by se měly projevovat jak na úrovni institucí, tak při konkrétním řešení krizí. Jednotky NATO a EU se mají vzájemně doplňovat, nikoli si konkurovat. Atlantická aliance musí i nadále zůstat hlavním pilířem evropské bezpečnosti a kolektivní obrany, protože účast Spojených států je nejúčinnější zárukou proti vnějšímu útoku. Existence nových hrozeb (mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení) vyžaduje nové přístupy, odlišné od tradičního teritoriálního pojetí bezpečnosti. Je třeba brát v úvahu také jejich globální podstatu a nevyzpytatelnost. Úsilí o eliminaci těchto hrozeb vyžaduje nejen společný postup v rámci Evropy, ale v rámci celého mezinárodního společenství, v jehož rámci by Evropa měla usilovat o co možná nejaktivnější roli. Rusko by se mělo nadále vnímat jako významný hráč v bezpečnostní architektuře Evropy. Je třeba s ním rozvíjet všestrannou spolupráci a pokračovat v politickém dialogu. Zároveň by však Evropská unie i NATO měli společně uplatňovat svůj ekonomický i politický potenciál a zesilovat tlak na demokratizaci a důslednější dodržování demokratických hodnot a lidských práv.

8

Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky

Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky Tomáš Šindelář, Jan Jireš (eds.) Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut Praha, září 2010 Koncepce_NATO.indd 1 22.9.2010

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Česko-americké vztahy:

Česko-americké vztahy: Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Bruce P. Jackson Lukáš Kovanda A. Wess Mitchell Cameron Munter Tomáš Pojar Leah Scheunemann Jiří Schneider Alexandr Vondra Česko-americké vztahy: jak dál?

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Obranná strategie České republiky

Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Odpovědný stát a spolehlivý spojenec Vojsko v republice a v demokracii má úkol obranný, má hájit a bránit životy a statky občanstva,

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Raketová základna USA v ČR 1

Raketová základna USA v ČR 1 Raketová základna USA v ČR 1 Obsah... 1 I. Analyzovaný problém...2 II. Výstupy analýzy...3 1. Percepce bezpečnostních rizik...3 2. Možnosti obrany...5 3. Postavení a role ČR v projektu protiraketové obrany...8

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Rusko v současné Střední Asii návrat nebo kontinuita? Případ Tádžikistánu

Rusko v současné Střední Asii návrat nebo kontinuita? Případ Tádžikistánu 93 111 Rusko v současné Střední Asii návrat nebo kontinuita? Případ Tádžikistánu SLAVOMÍR HORÁK Russia in contemporary Central Asia: comeback or continuity? The case of Tajikistan. Abstract: The dissolution

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

NÁMĚTY A DOPORUČENÍ PRO VÝZKUMNOU ČINNOST ÚSS UO BRNO

NÁMĚTY A DOPORUČENÍ PRO VÝZKUMNOU ČINNOST ÚSS UO BRNO OBRANA A STRATEGIE NÁMĚTY A DOPORUČENÍ PRO VÝZKUMNOU ČINNOST ÚSS UO BRNO Anotace: Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. ÚSS UO Brno od svého založení do roku 2006 bezesporu odvedl velký kus práce. Vedle rozsáhlé

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCA FRANTIŠEK EMMERT TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Študijný odbor: právo Študijný program:

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2010 Vol. 2 No. 2 ISSN 1803-8220

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2010 Vol. 2 No. 2 ISSN 1803-8220 www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2010 Vol. 2 No. 2 ISSN 1803-8220 PŘÍHODA, David. (2010). Jednotné Rusko: Případ úspěšné proprezidentské strany? Acta Politologica, Vol. 2, No. 2, s. 161-185.

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více