BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY A EVROPA MEZI ROZŠÍŘENÍM ATLANTICKÉ ALIANCE A EVROPSKÉ UNIE Magdalena Pokludová, 14. prosince Úvod 2. Změny v Atlantické alianci po Pražském summitu 2.1. Rozšíření 2.2. Posílení vojenských schopností a transformace NATO Pražský závazek o vojenských schopnostech Síly rychlé reakce NATO 2.3. Irák 3. Evropská bezpečnost v kontextu vývoje Evropské unie 3.1. Evropská bezpečnostní a obranná politika a NATO 3.2. Policejní mise v Bosně a Hercegovině 3.3. Turecko, Kypr a Evropská unie 3.4. EBOP a Konvent 4. Závěrečná doporučení 1. Úvod Začátek nového století vnesl do úvah o dalším směřování evropské bezpečnosti nové prvky, které souvisí s vývojem tradičních bezpečnostních organizací (NATO), snahou o vytvoření alternativních struktur v Evropské unii (Evropská bezpečnostní a obranná politika - EBOP) a vývojem na mezinárodní scéně (rozšíření EU, boj proti terorismu, možná válka proti Iráku). Celá Evropa v současné době prochází množstvím paralelních a navzájem se prolínajících procesů. Severoatlantická aliance oznámila své rozšíření o sedm postkomunistických států, a zároveň oznámila jména dalších kandidátů. Význam Ruska Aliance potvrdila založením společného jednacího fóra. Dále chystá vytvoření elitních jednotek schopných okamžitého zásahu, kdekoli to bude třeba. K posílení efektivity a schopnosti reakce by měl přispět plán na větší specializaci armád jednotlivých členských států. Také Evropskou unii čeká historické a největší rozšíření. Zároveň probíhá diskuse o budoucnosti Evropy a Unie se připravuje na posílení své role ve světovém dění. Důkazem této snahy je ustavení hned dvou pracovních skupin v Konventu pro vnější vztahy a pro obranu. Vývoj EBOP doufající v plnou akceschopnost jednotek rychlého zásahu (RRF Rapid Reaction Force) do konce roku 2003 se v poslední době zkomplikoval a zpomalil. Jedním z důvodů je i zvláštní postavení Turecka. Turecko je členem NATO a usiluje o vstup do EU, ale pro svůj spor Řeckem a také v souvislosti s předpokládaným vstupem Kypru do EU téměř dva roky až do summitu Evropské rady v Kodani účinně blokovalo dosažení dohody mezi Unií a Severoatlantickou aliancí. Do hry se dostávají také Spojené státy, jejichž tažení proti Iráku dělá z Turecka jejich významného strategického spojence. Neotřesitelná pozice USA v Alianci zároveň nutí

2 Evropany naslouchat projevům George Bushe, který svého aktuálního významného partnera samozřejmě podporuje. 2. Změny v Atlantické alianci po Pražském summitu Zasedání Severoatlantické aliance, které proběhlo na konci listopadu 2002, nebylo jen velkolepým setkáním hlavních představitelů států a vlád členských států, od kterých se očekávalo oficiální rozhodnutí o přijetí sedmi kandidátů Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. V Praze se jednalo o budoucnosti NATO jako celku, jeho schopnosti reagovat na stále se zrychlující světové dění a o možnosti spolupráce s ostatními státy sdruženými v Euroatlantické radě partnerství (Euroatlantic Partnership Council EAPC). Pražský summit měl vyvrátit pochybnosti o životaschopnosti Aliance visa-vis novým bezpečnostním hrozbám. Kromě rozšíření, které americký prezident Bush označil za rozhodující a historický moment, byly hlavními tématy posílení aliančních schopností vyrovnat se s novými riziky (včetně hrozby mezinárodního terorismu), a to transformací existujících a vytvořením nových mechanismů, které by umožnily na tato nebezpečí účinně reagovat 1, a dále také otázka Iráku. Během jednání s Ruskem a Ukrajinou se hovořilo hlavně o pokračování a možné intenzifikaci spolupráce. Albánii, Chorvatsko a Makedonii označila Aliance za další možné kandidáty na členství 2. Členské státy NATO se také dohodly na pokračování mírové operace v Makedonii i po 15. prosinci, kdy měla původně jejich mise skončit Rozšíření Význam rozšíření Severoatlantické aliance o sedm nových států z východní a jihovýchodní Evropy 4 leží spíš v politické rovině než čistě vojenské. To dokazuje posun ve vnímání evropské bezpečnosti, a to přesto, že Aliance zůstává i nadále především vojenskou organizací. Zatímco z čistě vojenského hlediska je přínos nových členů zcela zanedbatelný, psychologický a politický efekt může být velmi podstatný. Někteří komentátoři poukazují na skutečnost, že především zásluhou NATO se bývalé komunistické státy (z nichž některé dokonce postrádají jakékoli demokratické tradice) staly součástí rodiny svobodných a demokratických zemí 5. Aliance dala zároveň jasně najevo, že dveře zůstávají i nadále otevřené, a že podpoří kandidaturu kterékoli země, která splní základní kritéria členství 6. Tento pozitivní signál tak může významně ovlivnit průběh demokratické transformace ostatních zemí východní a jihovýchodní Evropy, jejichž stabilizace je klíčem k bezpečnosti celého kontinentu. Jedním dechem s ohlášením rozšíření se Aliance a především Spojené státy snažily uklidnit Rusko, že rozšíření není v žádném případě namířeno proti ruským zájmům. Rusko přirozeně znepokojuje fakt, že ve srovnání s rokem 1999, kdy do NATO vstoupila Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem, byly tentokrát do Aliance přizvány státy, které ještě před několika lety byly součástí Sovětského svazu. Rusko stále vnímá Alianci jako 1 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127, čl Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 6 3 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127, čl. 14, NATO to continue supporting the former Yugoslav Republic of Macedonia, M2 Presswire, 29th November Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko 5 McFaul: An Alliance That Really Works, New York Times, 24th November demokratické instituce, respekt k občanským právům a právům menšin, občanská kontrola ozbrojených sil

3 přetrvávající (i když skrytou) hrozbu ruským bezpečnostním zájmům. Zároveň se Rusko ještě musí vyrovnat s tím, že hlavní roli v evropské bezpečnostní architektuře hraje organizace, do které nemá a v blízké budoucnosti ani mít nebude přímý přístup 7. NATO si uvědomovalo význam vztahů s Ruskem, ale zároveň trvalo na tom, že jeho postoj nesmí být překážkou dalšímu rozšíření. Ruský prezident Putin pochopil, že rozšíření nemůže zabránit, a rozhodl se proto využít zájmu Aliance o spolupráci. Oboustranně pragmatický tah vyústil ve vytvoření partnerství, které dává Rusku pocit, že mu Aliance naslouchá, a Alianci záruku, že se Rusko nepustí do vážnějších akcí než jsou politické protesty Posílení vojenských schopností a transformace NATO Pražský závazek o vojenských schopnostech Podle strategické koncepce, přijaté Aliancí ve Washingtonu v roce 1999, je i nadále jejím prvořadým úkolem společná obrana členských států. NATO si však zároveň uvědomuje, že bude muset být schopno reagovat na nové bezpečnostní hrozby, a to nejen v rámci, ale i mimo území svých členů (out of area). Proto vznikla tzv. Defence Capabilities Initiative (DCI), jejímž cílem je zlepšení obranných schopností k zajištění efektivity budoucích mnohonárodních operací ve všech typech aliančních misí ( ), se zvláštním důrazem na univerzálnost aliančních sil. 8 Pražský summit tuto iniciativu doplnil tzv. Pražským závazkem o vojenských schopnostech (Prague Capabilities Commitment PCC), s cílem zlepšovat a rozvíjet nové vojenské schopnosti pro moderní vedení války v prostředí s vysokou mírou rizika 9. Členské státy proto přijaly individuální závazky, které by měly v řadě oblastí zvýšit jejich akceschopnost 10. Důraz se však klade na to aby si každý stát určil priority a na ně se soustředil. Taková specializovanost povede k minimalizaci tříštění sil a naopak maximálnímu zefektivnění tam, kde mají jednotlivé členské státy nejvíce znalostí a zkušeností Síly rychlé reakce NATO Aliance v Praze také rozhodla o vytvoření sil rychlého zásahu (NATO Response Force - NRF) 11. Tyto vysoce mobilní, speciálně vycvičené a vyzbrojené jednotky o velikosti osob se budou skládat ze vzdušných, námořních i pozemních sil schopných okamžitého zásahu, kdykoli (a kdekoli) je k tomu Rada NATO zmocní. S uvedením NRF do provozu se počítá nejpozději do října 2004, jejich plná akceschopnost se předpokládá nejpozději v říjnu Vytvoření NRF navrhl od americký ministr obrany Donald Rumsfeld v září Důraz na schopnost Aliance reagovat mimo území členských států jasně souvisí se snahou Američanů aktivně se angažovat ve světovém dění a záměrem přimět Evropany k přebrání většího dílu 7 Baranovsky, V.: NATO Enlargement: Russia s Attitudes, IISS/CEPS European Security Forum, July the Statement on the Defence Capabilities Initiative, April 1999, odstavec 1, 9 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4, odstavec c 10 Individual Allies have made firm and specific political commitments to improve their capabilities in the areas of chemical, biological, radiological, and nuclear defence; intelligence, surveillance, and target acquisition; airto-ground surveillance; command, control and communications; combat effectiveness, including precision guided munitions and suppression of enemy air defences; strategic air and sea lift; air-to-air refuelling; and deployable combat support and combat service support units (Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4 odstavec c 11 Prague Summit Declaration, 21st November 2002, Press Communique PR/CP (2002) 127,čl. 4, odstavec a

4 globální odpovědnosti 12. Někteří Evropané však za vytvořením NRF vidí konkurenci iniciativě EU Evropskému základnímu cíli (European Headline Goal - EHG), a to z důvodu tradičně ambivalentního přístupu Spojených států k čistě evropským politicko-bezpečnostněvojenským projektům, přestože obě iniciativy se mají vzájemně posilovat a zároveň respektovat autonomii obou organizací. Obavy z rychlého vývoje NRF na úkor EHG mohou být zčásti opodstatněné, protože tlak USA na evropské spojence v NATO může být účinnější než tlak EU na své členy. Ze dvou důvodů. Zaprvé mezivládní charakter spolupráce v bezpečnostních otázkách a neexistence sankčního nebo efektivně doporučujícího prostředku (jaký v Alianci do určité míry hrají Spojené státy) nenutí členské země příliš spěchat s plněním svých závazků. Zadruhé Evropská unie narozdíl od Aliance je multifunkční organizace a z důvodu právě finišujícího vyjednávání o rozšíření, debatě o budoucnosti Evropy a hledání vlastní evropské identity, jsou vůle i možnosti evropských politiků důsledně dohlížet na provádění dohodnutých kroků značně omezené. Další rozhodnutí přijatá na Pražském summitu týkala přeměny a zeštíhlení struktur vojenského velení Aliance a schválení koncepce obrany před terorismem. Ta má obsahovat opatření pro zlepšení koordinace zpravodajských služeb a zvýšení schopnosti reagovat na případný teroristický útok Irák Otázka Iráku původně neměla být součástí oficiálního jednání Aliance. Oficiální potvrzení Saddáma Husajna, že je ochoten přistoupit na rezoluci 1441 Rady bezpečnosti OSN 13 a na druhé straně jasně deklarovaný úmysl Spojených států proti Iráku vojensky zasáhnout v případě, že se tak nestane, se však přirozeně v jednáních odrazily. Už proto, že pro Spojené státy je Irák (spolu s Afghánistánem) v současné době jednoznačnou zahraničně-politickou prioritou. V Prohlášení Pražského summitu o Iráku 14 šéfové států a vlád Aliance vyslovili svou plnou podporu implementaci rezoluce 1441 a zároveň zopakovali, že pokud bude Husajn i nadále odmítat plnit závazky dané rezolucí, Irák bude muset čelit vážným následkům (jinými slovy vojenskému útoku), zejména ze strany Spojených států. Na summitu nedošlo k dohodě o využití sil NATO při invazi do Iráku, ale některé členské státy se individuálně zavázaly podpořit Spojené státy tím, že jim umožní využít jejich základny i vojenské jednotky. 15 Prezident Bush však na summitu oficiálně nepožádal své spojence o podporu při případném útoku na Irák, což se považovalo za důkaz toho, že zatímco Evropa potřebuje NATO k tomu, aby udržela Spojené státy, opačně tento vztah neplatí a Spojené státy de facto nepotřebují ani Alianci, ani své nepříliš výkonné evropské spojence. Začátek prosince však přinesl posun v pozici Spojených států. Náměstek ministra obrany Paul D. Wolfowitz požádal jednotlivé členské státy NATO, aby svými vojenskými jednotkami 12 For Europe, the primary purpose of the alliance is to bind the US to Europe. For Washington, that is not a priority, for Europe is no longer the prime area of insecurity. If Nato is to have a point for the US, it must be prepared to operate out of area in regions such as the Middle East. FT, 23. listopadu Prague Statement on Iraq, Press Communique PR/CP (2002) 133, 21st November there was no agreement to use NATO forces in any invasion of Iraq. But there were a series of committments from individual NATO members to support US action, with the use of bases and troops if necessary FT, 23rd November 2002

5 přispěly k případné vojenské kampani proti Saddámu Husajnovi 16. Tento nový postoj dokládá změnu ve strategii Spojených států, které si od vytvoření široké mezinárodní koalice slibují možnost operovat z území Turecka a Perského zálivu. Předpokládají totiž, že tyto státy budou ochotny se na akci podílet jen v roli partnerů, nikoli když budou akci Spojených států vnímat jako jednostrannou iniciativu, která má dokázat americkou dominanci Evropská bezpečnost v kontextu vývoje Evropské unie 3.1. Evropská bezpečnostní a obranná politika a NATO Evropská unie na summitu v Helsinkách (1999) rozhodla o vytvoření vlastních vojenských sil, zaměřených na zvládání mírových a humanitárních operací 18. Na loňském summitu v Laekenu prohlásila Evropská rada tyto síly fungující v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) za částečně akceschopné; s jejich plnou připraveností zvládat celé spektrum Petersberských úkolů (humanitární a záchranné operace a operace na udržení či vynucení míru a zvládání krizí) počítá do konce roku Evropská unie však pro své operace bude potřebovat prostředky, které má k dispozici NATO. Aby se Unie vyhnula jejich nadbytečnému zdvojování, dohodla se s Aliancí na tom, že bude využívat jejích zdrojů a plánovacích (a do jisté míry i velících) struktur. Dohodu, na jejímž základě by Unie měla automatický přístup k aliančním prostředkům, však zablokovalo Turecko. Jednak z obavy, že by v důsledku této dohody mohly být evropské síly bezprostředně použity proti jeho zájmům na Kypru, a také proto, že se chtělo účastnit rozhodovacího procesu. Došlo sice ke kompromisnímu návrhu, ten ale odmítlo Řecko. Proto zůstávala otázka vztahů mezi NATO a EU dlouho nedořešena. Tím trpí především EBOP, protože bez aliančních prostředků nemůže plnit svou funkci. První akcí EBOP měla být operace v Makedonii, která v současné době probíhá pod hlavičkou NATO (operace Amber Fox). Evropská unie se však na sevillském summitu dohodla, že převezme pouze operaci, která bude založena na trvalém vymezení vztahů s NATO 19. Unie se totiž brání ad hoc dohodě s NATO, která by jí sice umožnila operaci v Makedonii provést, ale z dlouhodobého hlediska by tento mechanismus nebyl dostatečnou zárukou autonomie EBOP. Tak se Alianci mandát v Makedonii prodloužil o dalších šest měsíců. Po Kodaňském summitu se však zdá, že obě organizace by mohly ke konečnému řešení dospět v nejbližší době Policejní mise v Bosně a Hercegovině Evropská unie má v rámci EBOP kromě vojenských také nevojenské nástroje na zvládání krizí. Na svém zasedání v březnu 2002 rozhodla Rada ministrů o ustavení Policejní mise 16 Wolfowitz Says Use of Force in Iraq Would Entail Close Consultation, 5th December 2002, 17 the United States is seeking access to Turkey and the Persian Gulf states for help in a military campaign. Those nations will go along, provided they are seen as contributing to a broad internatioal effort to disarm Iraq and not just to a unilateral American effort. Gordon, M. R.: U.S. Asks NATO Nations to Offer Forces for an Iraq Campaign, New York Times, 5th December Evropský základní cíl (European Headline Goal EHG): vytvoření jednotek o velikosti tisíc osob, a to včetně odpovídajících leteckých a námořních sil (zhruba 500 letadel a 15 lodí), schopnost udržet operaci takové velikosti včetně potřebných struktur velení a řízení, komunikace, průzkumu, logistiky a ostatní infrastruktury po dobu až jednoho roku a připravenost k nasazení těchto jednotek do 60 dnů a části z nich do 48 hodin 19 článek 14 Závěry předsednictví Evropské rady v Seville, června 2002,

6 Evropské unie v Bosně a Hercegovině 20. Od prvního ledna 2003 převezmou evropské policejní síly operaci, která v současné době probíhá pod hlavičkou OSN 21. Bude se jednat o první akci EBOP a jejím hlavním úkolem bude pomoci úřadům v Bosně a Hercegovině při vytváření jejích vlastních policejních složek (do roku 2005) Turecko, Kypr a Evropská unie Předpokládaný vstup Kypru do Evropské unie a skutečnost, že Turecko usilující o členství už od roku 1987 nezačne přístupové rozhovory dřív než v roce 2005, komplikují celý proces rozšíření. Turecko totiž neuznává kandidaturu Kypru, protože vyjednávání o členství probíhá mezi Evropskou unií a mezinárodně uznanou Kyperskou republikou. Ta reprezentuje de iure celý ostrov, který je však fakticky rozdělený od roku 1974 na řeckou a tureckou část, a na oficiální úrovni je reprezentovaným pouze kyperskými Řeky. Turci již několikrát pohrozili anexí severního Kypru v případě rozšíření, což by jim ale definitivně zavřelo dveře do Unie. Evropská unie se samozřejmě takové reakce Turecka obává, protože si uvědomuje jeho možnou destabilizaci v případě nepřistoupení k Unii a následnou izolaci. Evropská unie si však nemůže dovolit přijetí Kypru zpomalit, protože v tom případě je Řecko rozhodnuto zablokovat celý proces rozšíření. Snaha EU a OSN o dosažení dohody o znovusjednocení ostrova tak, aby do Unie v roce 2004 vstoupil Kypr sjednocený, situaci nezjednodušuje. Nátlak na představitele obou komunit (stupňovaný zájmy Řecka a Turecka) sice může vést k uzavření rámcové dohody, ale nijak nezvýší jejich skutečnou ochotu a připravenost k trvalému a oboustranně přijatelnému řešení, které tak i nadále zůstává v nedohlednu EBOP a Konvent V rámci Konventu se otázkám souvisejícím s bezpečnostní politikou věnují dvě pracovní skupiny sedmá skupina pro vnější vztahy a osmá pro obranu. Zatímco skupina pro vnější vztahy se věnuje spíše obecným politickým a institucionálním změnám ve druhém pilíři, skupina pro obranu má identifikovat představy (a možnosti spolupráce) členských států o budoucí podobě bezpečnostně-politické dimenze EU. Uvažuje se o přijetí dokumentu, který by obsahoval strategickou koncepci pro další vývoj EBOP. Pracovní skupina pro obranu má diskutovat následující otázky: připojení závazku o společné obraně do budoucího ústavního dokumentu možnost zavedení konvergenčních kritérií v oblasti obranných výdajů, které mají zajistit posilování vojenských prostředků členských států větší využití principu posílené spolupráce v EBOP zrychlení a zefektivnění rozhodovacího procesu při zvládání krizí a zlepšení koordinace vojenských a civilních aspektů možnost založení evropské zbrojní agentury s pravomocemi v oblasti výzkumu, vývoje a nákupu Velká Británie podporovaná menšími státy Unie klade důraz na zvýšení konkrétních vojenských kapacit. Navrhuje zřízení mezivládní Agentury pro rozvoj obranných schopností 22. Zdůrazňuje význam transatlantického svazku. Úzká spolupráce mezi EU a NATO je podle Velké Británie nutná k tomu, aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování prostředků. 20 European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina EUPM 21 United Nations International Police Task Force UN IPTF 22 Defence Capability Development Agency (DCDA)

7 Naopak Německo a Francie předložily společný návrh, který počítá s komunitarizací EBOP a vyslovují se i pro vytvoření evropské obranné zóny, které by se po vzoru Eurozóny účastnily státy ochotné hlubší spolupráce v oblasti obrany. Kromě toho podporují koordinaci evropského zbrojního průmyslu. Tento návrh však přímo naráží na britské zájmy, protože jakákoli ochranářská opatření, která by Unie zavedla, by ohrozila četné kontrakty britských zbrojařských firem ve Spojených státech. 4. Závěrečná doporučení Evropa chce na mezinárodní scéně hrát roli odpovídající jejímu ekonomickému významu. Uvědomuje si nová rizika, mnohé členské státy Aliance a Evropské unie ale nejsou schopny nebo ochotny zvyšovat (nebo jen zachovat) stávající úroveň svých obranných výdajů. Proto je třeba naučit se co nejefektivněji pracovat s těmi prostředky, které mají evropské státy k dispozici. Finanční prostředky se dají ušetřit jen za předpokladu, že každý stát nebude muset udržovat celou škálu vojenských schopností a bude se moci více specializovat na své preferenční oblasti. Z tohoto důvodu je třeba co nejrychleji rozvíjet rozhodnutí přijatá na Pražském summitu Aliance. V současné Evropě je riziko válečného konfliktu velmi malé. Hlavní ohniska napětí, která mohou její stabilitu ohrozit, však nadále existují mimo kontinent. Evropané tak musejí mít k dispozici nástroje (vojenské a nevojenské), které by případné hrozby eliminovaly. Takové síly vytváří jak Evropská unie (RRF), tak nově i NATO (NRF). Odlišný charakter a zkušenosti obou organizací se zřejmě projeví i během plnění vojenských misí. Zatímco zásahové jednotky NATO by se zaměří na zvládání lokálně omezených konfliktů vyšší intenzity, jednotky EU se mají soustředit spíš na mírové a humanitární operace. I přes rozdílnou povahu zásahových jednotek EU a NATO je třeba co nejužší spolupráce mezi oběma organizacemi, a to z několika důvodů. Evropská unie bude pro své mise využívat prostředky NATO, protože nadbytečné zdvojování není v zájmu Unie ani Aliance. Obě organizace jsou založeny na stejných demokratických principech a hodnotách. Šíření těchto hodnot by mělo být společným zájmem, proto je třeba, aby akce Unie a Aliance byly co nejvíce koordinované. Spolupráce a provázanost by se měly projevovat jak na úrovni institucí, tak při konkrétním řešení krizí. Jednotky NATO a EU se mají vzájemně doplňovat, nikoli si konkurovat. Atlantická aliance musí i nadále zůstat hlavním pilířem evropské bezpečnosti a kolektivní obrany, protože účast Spojených států je nejúčinnější zárukou proti vnějšímu útoku. Existence nových hrozeb (mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení) vyžaduje nové přístupy, odlišné od tradičního teritoriálního pojetí bezpečnosti. Je třeba brát v úvahu také jejich globální podstatu a nevyzpytatelnost. Úsilí o eliminaci těchto hrozeb vyžaduje nejen společný postup v rámci Evropy, ale v rámci celého mezinárodního společenství, v jehož rámci by Evropa měla usilovat o co možná nejaktivnější roli. Rusko by se mělo nadále vnímat jako významný hráč v bezpečnostní architektuře Evropy. Je třeba s ním rozvíjet všestrannou spolupráci a pokračovat v politickém dialogu. Zároveň by však Evropská unie i NATO měli společně uplatňovat svůj ekonomický i politický potenciál a zesilovat tlak na demokratizaci a důslednější dodržování demokratických hodnot a lidských práv.

8

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Jakub ODEHNAL INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Abstract: The paper deals with the assessment of political risk in the selected North

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ZÁSADY ČINNOSTI KRIZOVÉHO MANAGERA promyslet a naplánovat možné varianty řešení krizových jevů průběžně procvičovat nasazení pracovníků (včetně mluvčích) vždy být připravený

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky PRAHA 2006 Bezpečnostní rada státu Vydal Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana ISBN 80-86734-91-9 2 Vážení

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Obranná strategie České republiky

Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Odpovědný stát a spolehlivý spojenec Vojsko v republice a v demokracii má úkol obranný, má hájit a bránit životy a statky občanstva,

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Vnitřní bezpečnost (ang. internal security) se zabývá především vnitřním bezpečnostním prostředím států (někdy se hovoří i o vnitřní bezpečnosti

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.5

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.5 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.5 AutoSave 1 Výchova k občanství 9. ročník Mezinárodní organizace Mgr. Jana Vršecká AutoSave 2 Předmět a ročník: Téma: Výchova k občanství 9.

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy. Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008

Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy. Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008 Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008 Politika rozšiřování - Kodaňská kritéria Politická: Institucionální stabilita Demokracie a právní

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích NA CESTĚ INTEGRACE Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

členství České republiky NATO

členství České republiky NATO 10 let členství České republiky NATO v Vážení čtenáři, před deseti lety, dne 12. března roku 1999, se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance. Tím byl dovršen jeden ze základních strategických

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Doprovodná prezentace k přednášce

Doprovodná prezentace k přednášce Doprovodná prezentace k přednášce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Ing. Antonín Novotný, Ph.D. Centrum

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO)

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ČLENSKÉ STÁTY Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Spojené státy,

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ROČNÍK 19 (51)

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ROČNÍK 19 (51) TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 19 (51) Kpt. Mgr. et Mgr. Karel Zetocha, Ph.D. Strategická koncepce NATO: Významný krok na cestě k vojenskému a politickému vymezení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více