Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru"

Transkript

1 Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Kuba, Německo, Japonsko, Libye, Monako, Černá Hora, Maroko, Panama, Katar, Švýcarsko, Thajsko, Togo a Tunisko: návrh usnesení Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Valné shromáždění, připomíná svá usnesení 58/5 ze dne 3. listopadu 2003, 59/10 ze dne 27. října 2004, své rozhodnutí vyhlásit rok 2005 Mezinárodním rokem sportu a tělesné výchovy, za účelem posílení sportu jako prostředku k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru, a svá usnesení 60/1 ze dne 16. září 2005, 60/9 ze dne 3. listopadu 2005, 61/10 ze dne 3. listopadu 2006, 62/271 ze dne 23. července 2008, 63/135 ze dne 11. prosince 2008, 65/4 ze dne 18. října 2010 a 67/17 ze dne 28. listopadu 2012, odvolává se také na své usnesení 67/296 ze dne 23. srpna 2013, ve kterém prohlásilo 6. duben za Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír. Odvolává se dále na usnesení 68/9 ze dne 6. listopadu 2013 o budování mírovějšího a lepšího světa prostřednictvím sportu a olympijského ideálu a na všechna své předchozí usnesení v této věci, Bere v úvahu a oceňuje zprávu generálního tajemníka s názvem Sport pro rozvoj a mír: využití možností" (1), která přezkoumává programy a iniciativy realizované členskými státy Organizace spojených národů, fondy a programy OSN, specializovanými agenturami a další partnery, jež využívají sport jako nástroj rozvoje a míru, Uznává významnou úlohu zřízení Organizace spojených národů a jejích programů pro jednotlivé země, jakož i úlohu členských států a jejich programů v zahraničí na podporu lidského rozvoje prostřednictvím sportu a tělesné výchovy, Uznává potenciál sportu jako prostředku k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí, a upozorňuje, že sport má potenciál, jak je deklarováno v závěru Světového summitu z roku 2005, podporovat mezikulturní dialog, mír 1 A/69/ Usnesení 60/ (E) * *

2 a rozvoj, a také přispívat k atmosféře harmonie, tolerance a porozumění, čímž opětovně potvrzuje, že sport je nástroj vzdělávání, který může podporovat spolupráci, solidaritu, sociální začlenění a soudržnost, rovnost žen a mužů a ochranu zdraví na místní, národní a mezinárodní úrovni, jak je deklarováno v závěru plenárního zasedání na vysoké úrovni Valného shromáždění u příležitostí Rozvojových cílů tisíciletí (3) Uznává také potřebu posilovat a dále koordinovat snahu, včetně partnerství více zúčastněných subjektů na všech úrovních s cílem maximalizovat potenciál sportu, přispívat k dosažení mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů, včetně Rozvojových cílů tisíciletí, a také potřebu národního budování míru a stát formujících priorit, Podporuje členské státy, aby věnovaly sportu náležitou pozornost v rámci agendy rozvoje po roce 2015, Uznává význam sportu a fyzické aktivity v boji proti nepřenosným nemocem, což se odráží v politickém prohlášení zasedání Valného shromáždění na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných nemocí (4) Připomíná Deklaraci z Berlína, která byla přijata více než 120 členskými státy Spojených národů o výchově, vědě a kultuře na páté Mezinárodní konferenci ministrů a vedoucích činitelů zodpovědných za tělesnou výchovu a sport, která se konala v Berlíně 28. až 30. května 2013 jako základní směrnice pro posílení vzdělávacího, kulturního a sociálního rozměru sportu a tělesné výchovy a pro rozvoj mezinárodního sportu a politiky tělesné výchovy, jež podporuje mír a porozumění mezi národy, a která dohlíží na dodržování lidských práv ve světě sportu vytvářením přístupu ke sportu pro všechny, čímž zlepšuje tělesnou výchovu, rozvoj nových standardů pro významné sportovní události a zachovává integritu sportu, Vítá dále memorandum o porozumění podepsané Mezinárodním olympijským výborem a Organizací spojených národů v dubnu 2014, ve kterém byla učiněna výzva k posílení úsilí o dosažení sportovně založených iniciativ, které podporují sociální a hospodářský rozvoj, jakož i posílení mnoha partnerství, jež organizace OSN uzavřela s výborem a vítá také uspořádání třetího Mezinárodního fóra o sportu pro mír a rozvoj, pořádaného společně výborem a Úřadem OSN Sport pro rozvoj a mír, Potvrzuje neocenitelný přínos olympijského hnutí při utváření sportu jakožto unikátního prostředku pro podporu míru a rozvoje, zejména prostřednictvím ideálu olympijského příměří, dále vítá XXXI. Letní olympijské hry a XV. Letní paralympijské hry, které se budou konat v Riu de Janeiru v Brazílii 5. až 21. srpna a 7. až 18. září 2016, XXIII. Zimní olympijské hry a XII. Zimní paralympijské hry, které se budou konat v Pchjongjangu v Korejské republice 9. až 25. února a 9. až 18. března 2018, XXXII. Letní olympijské hry a XVI. Letní paralympijské hry, 3 Usnesení 65/1. 4 Usnesení 66/2, dodatel 2/

3 které se budou konat v Tokiu 24. července až 9. srpna a 25. srpna až 6. září Uznává důležitost kontinentálních sportovních akcí na podporu vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru, a v tomto ohledu vítá nadcházející Panamerické hry v roce 2015, které se budou konat v kanadském Torontu, 11. Africké hry, které se budou konat v Brazzaville, Asijské hry v roce 2018, které se budou konat v Jakartě, a inaugurační Evropské hry v roce 2015, která se budou konat v Baku, Potvrzuje Olympijskou chartu, a také že jakákoli forma diskriminace je neslučitelná s olympijským hnutím, Uznává také příležitosti, které nabídky XXII. Zimní olympijské hry a XI. Paralympijské hry, které se konaly v Soči, v Ruské federaci, ve vztahu ke vzdělání, porozumění, míru, harmonii a toleranci mezi národy a civilizacemi, a příležitostí, které nabídly druhé Letní olympijské hry mládež, které se konaly v Nanjingu, v Číně, s ohledem na inspiraci mládeže ve světě přijmout, ztělesnit a vyjádřit olympijské hodnoty, jak je uvedeno v usnesení 68/9 ze dne týkajícího se olympijského příměří, Žádá budoucí pořadatele olympijských her a paralympijských her a ostatní členské státy, aby zahrnuly sport v případě potřeby do činností předcházejícím konfliktům a zajistily účinné provádění olympijského příměří během Her, Potvrzuje program Mezinárodní inspirace, první odkazující iniciativu vůbec související s olympijskými a paralympijskými hrami, která se dostala k více než 25 milionů dětí ve 20 zemích celého světa prostřednictvím kvalitní a inkluzivní tělesné výchovy, sportu a her, Uznává úlohu, kterou Mezinárodní paralympijský výbor hraje v představování úspěchů sportovců s postižením globálnímu publiku i jeho působení jako primárního prostředku pro změnu společenského vnímání sportu se zdravotním postižením, Připomíná článek 31 Úmluvy o právech dítěte (5), jenž nastiňuje práva dítěte hrát si a mít volný čas, a závěrečného dokumentu dvacátého sedmého zvláštního zasedání Valného shromáždění o dětech s názvem "Svět vhodný pro děti" (6), zdůrazňuje podporu fyzického, duševního a emocionálního zdraví prostřednictvím hry a sportu, Odvolává se také na článek 30 Úmluvy o právech osob s postižením (7), jenž nastiňuje práva osob se zdravotním postižením účastnit se na rovnoprávném základě kulturních, rekreačních, volnočasových a sportovních činností s ostatními, a zároveň stanovuje, že smluvní státy v této věci přijmou vhodná opatření, Uznává významnou úlohu, již hraje Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu (8), v rámci harmonizace opatření přijatých vládami v boji proti dopingu ve sportu, které jsou komplementární k činnostem prováděných dle sportovního hnutí v rámci Světového antidopingového kodexu Světové antidopingové agentury, 5 OSN, Série dohod, vydání 1577, No Usnesení S-27/2, dodatek 7 OSN, Série dohod, vydání 2515, No dtto, vydání 2419, No /7

4 Potvrzuje doporučení obsažená ve zprávě o mezinárodní pracovní skupině Sportu pro rozvoj a mír s názvem Využití síly sportu pro rozvoj a mír: doporučení vládám", vybízí členské státy, aby uplatňovaly a dále rozvíjely tato doporučení, a také vítá v této souvislosti úsilí, které provádí v této věci sekretariát mezinárodní pracovní skupiny Sport pro rozvoj a mír, jež je poskytován prostřednictvím Úřadu OSN Sport pro rozvoj a mír, Uznává potřebu ukazatelů a kritérií na základě obecně dohodnutých standardů pro pomoc vládám, aby umožnily konsolidaci sportu v křížovém průřezu rozvojových strategií a při začleňování sportu a tělesné výchovy do mezinárodních, regionálních a národních rozvojových politik a programů, Připomíná rezoluci 64/289 ze dne 2. července 2010, kterým Valné shromáždění založilo subjekt Organizace spojených národů pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení ženy (UN-Women), a příležitosti, které poskytuje pro realizaci rovnosti pohlaví žen a mužů a pro posílení postavení žen, včetně sportu a prostřednictvím sportu, a dále vítá pokračující pokrok žen v oblasti sportu a sportovních aktivit; zejména podporuje jejich postupně se lepšící výkony při sportovních akcích, což poskytuje příležitosti pro hospodářský rozvoj prostřednictvím sportu, Zdůrazňuje význam dalšího odstraňování překážek pro účast na sportovních akcích, a to zejména pro účastníky z rozvojových zemí, Klade důraz klíčovou úlohu produktivních partnerství veřejného a soukromého sektoru pro financování programů sportu pro rozvoj a mír, institucionální rozvoj a fyzické a sociální infrastruktury, Uznává, že významné mezinárodní sportovní akce by měly být organizovány v duchu míru, vzájemného porozumění, přátelství, tolerance a nepřipouští diskriminace jakéhokoliv druhu a dále uznává, že sjednocující a smířlivá povaha těchto akcí by měla být respektována dle základní zásady č. 6 Olympijské charty, 1. Vyzývá členské státy, organizace zřízení OSN, včetně jeho mírových misí, zvláštních politických misí a integrovaných misí budování, se sportem související organizace, svazy a sdružení, sportovce, média, občanskou společnost, akademickou sféru a soukromý sektor, ke spolupráci s Úřadem OSN Sport pro rozvoj a mír ve věci podpory lepšího povědomí a opatření pro podporu míru a urychlení dosažení Rozvojových cílů tisíciletí prostřednictvím sportovních iniciativ a k podpoře integrace sportu pro rozvoj a mír v agendách rozvoje pomocí práce v souladu s následujícími zásadami upravenými dle akčního plánu OSN pro Sport pro rozvoj a mír, který je obsažen ve zprávě generálního tajemníka předložené Valnému shromáždění na šedesátém sedmém zasedání: (9) (a) Globální rámec pro sport pro rozvoj a mír: dále rozvíjet rámec k posílení společné vize, definování priorit a dále zvyšovat povědomí o podpoře a hlavních politických proudů v oblasti sportu pro rozvoj a mír, které jsou snadno opakovatelné; 9 A/67/282. 4/

5 (b) Rozvojová politika: propagovat a podporovat integraci a začlenění sportu pro rozvoj a mír do rozvojových programů a politik, včetně mechanismů pro růst a bohatství; (c) Mobilizace zdrojů a tvorba programů: podporovat inovační mechanismy financování a uspořádání různých zúčastněných stran na všech úrovních, včetně zapojení sportovních organizací, občanské společnosti, sportovců a soukromého sektoru, vytvářet účinné programy s udržitelným vlivem; (d) Důkazy o vlivu: podporovat a usnadňovat společné hodnocení a monitorovací nástroje, ukazatele a kritéria na základě obecně uznávaných norem; 2. Vybízí členské státy, aby poskytly institucionální struktury, odpovídající standardy kvality, politiky a kompetence a podporuje akademický výzkum a odborné znalosti v oblasti s ohledem na umožnění průběžného školení, budování kapacit a vzdělávání učitelů tělesné výchovy, trenérů a vedoucích komunit v oblasti sportu pro rozvoj a mírové programy; 3. Vyzývá členské státy a mezinárodní sportovní organizace, aby i nadále napomáhaly rozvojovým zemím, zejména nejméně rozvinutým zemím, v jejich úsilí budování kapacit v oblasti sportu a tělesné výchovy, a to poskytováním národních zkušeností a osvědčených postupů, jakož i finančních, technických a logistických prostředků pro rozvoj sportovních programů; 4. Vyzývá zúčastněné strany uvedené v odstavci 1, aby zdůrazňovaly a prosazovaly využívání sportu jako prostředku na podporu rozvoje a vzdělávání, včetně tělesné výchovy pro děti a mládež, prevence onemocnění a podpory zdraví, dále včetně prevence zneužívání drog, realizace rovnosti žen a mužů a posílení postavení dívek a žen, podpory začleňování a blaha osob se zdravotním postižením a usnadňování sociálního začlenění, předcházení konfliktům a budování míru; 5. Vyzývá zúčastněné strany, a zejména organizátory masových sportovních události, používat a využívat takové akce k propagaci a podpoře sportovních iniciativ pro rozvoj a mír k posílení stávajících a k vytváření nových partnerství, dále ke koordinaci společných strategií, politik a programů a ke zvyšování provázanosti a k synergii v rámci zvyšování povědomí na místní, národní, regionální i globální úrovni; 6. Vybízí členské státy, aby přijaly osvědčené postupy a prostředky na podporu provozování sportu a fyzických aktivit u všech členů společnosti, a v tomto ohledu dále vítá iniciativy k vyhlášení speciálních dnů zdraví, mládeže a sportu, včetně speciálních sportovních dnů, a to na národní a místní úrovni, jakožto prostředků k podpoře fyzického a duševního zdraví a pěstovávání kultury sportu ve společnosti; 7. Vybízí členské státy, které tak dosud neučinily, aby určily kontaktní místo sportu pro rozvoj a mír v rámci svých vlád a poskytly Úřadu OSN Sport pro rozvoj a mír nové informace o institucionální politice a o vývoji souvisejících programů; 8. Podporuje nezávislost a autonomii sportu, stejně jako poslání Mezinárodního olympijského výboru v čele olympijského hnutí; 9. Žádá členské státy, které tak dosud neučinily, aby zvážily podepsání, ratifikaci, přistoupení k, a provádění Úmluvy o právech dítěte (5) /7

6 a související Opční protokoly (10), Úmluvu o právech osob s postižením (7) a Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu (8) 10. Bere na vědomí snahy generálního tajemníka, předsedy Valného shromáždění, členských států a občanské společnosti o dodržování olympijského příměří a vybízí budoucí hostitele olympijských a paralympijských her a ostatních členských států, aby podporovaly účinné dodržování tohoto příměří; 11. Oceňuje vedoucí úlohu Zvláštního poradce generálního tajemníka ohledně Sportu pro rozvoj a mír, podporovanou Úřadem Organizace spojených národů pro Sport pro rozvoj a mír, ohledně otázek týkajících se sportu pro rozvoj a mír v rámci zřízení OSN i mimo něj, a jejich tvorbu a realizaci inovativních iniciativ, jako je např. Program vedení; 12. Vybízí členské státy, zejména ty, které usilují o podporu sportu jakožto nástroje pro rozvoj a mír, a dalších zúčastněné strany, jako jsou mezinárodní sportovní federace, organizátoři globálních masových sportovních akcí, sportovní kluby a soutěže, nadace a soukromý sektor, a to zejména podniky zapojené do sportovních odvětví, k poskytování dobrovolných příspěvků do svěřeneckého fondu Sportu pro rozvoj a mír a dále vyzývá k uzavírání inovativních partnerství se Úřadem OSN Sport pro rozvoj a mír, který je financován výhradně z dobrovolných příspěvků, aby se udržel mandát Zvláštního poradce generálního tajemníka ohledně Sportu pro rozvoj a mír, s ohledem na zajištění kontinuální činnosti Úřadu, včetně poskytování služeb sekretariátu mezinárodní pracovní skupiny Sportu pro rozvoj a mír, a implementace projektu finančního zajištění Úřadu a zřízení OSN jako celku; 13. Vítá probíhající snahy mezinárodní pracovní skupiny Sportu pro rozvoj a mír, která se setkala na své tematické schůzi k využití síly sportu při řešení násilí založeného na pohlaví a na svém čtvrtém plenárním zasedání dne 30. června a 1. července 2014, a také zahájení věcné práce tematické pracovní skupiny pro sport a osoby se zdravotním postižením; dále také pracovní skupiny pro sport a mír, sport a pohlaví, a také pro sport a rozvoj dětí a mládeže; 14. Vyzývá členské státy a další zúčastněné strany, jako pozorovatele, aby se zapojily a podporovaly mezinárodní pracovní skupinu sportu pro rozvoj a mír, aby skupina dále posilovala svou činnost u všech plánovaných témat, včetně probíhající tematické pracovní skupiny pro sport a zdraví; 15. Vybízí členské státy, aby se připojily a podílely se na činnostech Skupiny přátel sportu pro rozvoj a mír, neformální skupiny stálé mise při OSN v New Yorku a Ženevě, jež slouží jako platforma pro dialog a umožňuje a podporuje integraci sportu za účelem dosažení cílů a záměrů Spojených národů; 16. Žádá generálního tajemníka, aby podal zprávu Valnému shromáždění na sedmdesátém prvním zasedání o implementaci tohoto usnesení, včetně specifické iniciativy zaměřené za účelem zajištění účinnějšího provádění olympijské příměří 10 OSN, Série smluv, svazky 2171 a 2173, No ; a usnesení 66/138, dodatek 6/

7 a o pokroku dosaženého členskými státy a zřízením Organizace spojených národů, včetně činností a fungování Úřadu OSN Sport pro rozvoj a mír, dále o svěřeneckém fondu Sportu pro rozvoj a mír, stejně tak i o dalších příslušných zainteresovaných stranách, s cílem realizace jednotného akčního plánu OSN ve věci sportu pro rozvoj a mír a politických doporučení mezinárodní pracovní skupiny Sportu pro rozvoj a mír, a dále poskytl přehled o přínosu sportu v souvislosti s rozvojovou agendou po roce 2015, a aby předložil aktualizovaný akční plán v oblasti sportu pro rozvoj a mír; 17. Rozhoduje se zahrnout do předběžné agendy svého sedmdesátého prvního zasedání položku s názvem Sport pro rozvoj a mír" /7

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Evropská konference ministrů k otázkám duševního zdraví, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací

Evropská konference ministrů k otázkám duševního zdraví, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací Evropská konference ministrů k otázkám duševního zdraví, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací Čelit výzvám, nalézat řešení Helsinky, Finsko, 12.-15. ledna 2005 SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE EVROPA

Více

Realizace Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání

Realizace Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání Realizace Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké Konference ministrů odpovědných za vysoké školství v Berlíně 19. září 2003 - 2 Preambule Dne 19. června 1999, rok po Sorbonnské deklaraci,

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 161/22 26.6.2015 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1009 ze dne 24. června 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o položky pro Izrael, Libyi a Sýrii, příloha

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

Kapitola 28 Agendy 21:

Kapitola 28 Agendy 21: Kapitola 28 Agendy 21: INICIATIVY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ NA PODPORU AGENDY 21 PROGRAMOVÁ OBLAST Východiska opatření 28.1. Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 2. EVROPSKÁ KONFERENCE MINISTRŮ ODPOVĚDNÝCH ZA POLITIKY INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 Zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením: zlepšení politiky

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC ČESKÝ NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC Praha, 21. března 2011 Lenka HAVLÍČKOVÁ

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 11. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 1. 41957 D 0831: Rozhodnutí Rady ministrů ESUO ze dne 9. července 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví (Úř. věst. B 28, 31. 8.

Více

ČÁST III. - ZÁVAZKY 37.

ČÁST III. - ZÁVAZKY 37. ČÁST III. - ZÁVAZKY 37. V souladu s dříve uvedenými zásadami se my, jakožto státy zúčastněné na této konferenci, zavazujeme uvádět Agendu Habitat do praxe prostřednictvím místních, národních, subregionálních

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky. 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP)

1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky. 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP) ČLOVĚK BEZ HRANIC 1. Cíl projektu 1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP) Díky Životním hodnotám vidím svět jinak.

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-6

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-6 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 5. 2. 2010 2009/2120(DEC) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-6 Ingeborg Gräßle (PE430.894v01-00) udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Naše historie Sdružení Futura vzniká v roce 1981 na popud skupiny dobrovolníků různých profesí, rodičů a dětí se zdravotním postižením pro začlenění osob se zdravotním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva

Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Předmluva Mezinárodní rozvojový program se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Historické konference a summity OSN v devadesátých letech a na

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 224 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Nediskriminace

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Na cestě k evropské síti národních organizací pro bezpečnost

Na cestě k evropské síti národních organizací pro bezpečnost Na cestě k evropské síti národních organizací pro bezpečnost ÚVOD : ARCHIMEDES AEGIS: Aliance pro evropský růst a inovace v oblasti bezpečnosti V rámci projektu ARCHIMEDES (http://www.archimedes-eu.eu/),

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2272(INI) 24. 3. 2011

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2272(INI) 24. 3. 2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 24. 3. 2011 2010/2272(INI) NÁVRH ZPRÁVY o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze

Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze Společné prohlášení předsedů vlád Česko polské mezivládní konzultace 20. dubna 2015 v Praze Dne 20. dubna 2015 proběhly v Praze již třetí mezivládní konzultace České republiky a Polska. Setkání, které

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více