Technická certifikace v3 Studijní materiál k produktu ESET Remote Administrator v3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická certifikace v3 Studijní materiál k produktu ESET Remote Administrator v3"

Transkript

1 Technická certifikace v3 Studijní materiál k produktu ESET Remote Administrator v3 ARCHITEKTURA PRODUKTU... 2 MIRROR SERVER... 3 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY PODROBNĚJI... 4 ESET REMOTE ADMINISTRATOR SERVER (ERAS)... 4 Licenční klíč... 4 ESET REMOTE ADMINISTRATOR CONSOLE (ERAC)... 4 KOMUNIKACE V RÁMCI ERA A REPLIKACE... 5 PŘIPOJENÍ ERAC K ERAS... 5 PŘIPOJENÍ STANIC K ERAS... 6 REPLIKACE... 7 PRÁCE S ADMINISTRÁTORSKOU KONZOLÍ... 8 ÚLOHY TASKS... 8 POLICY MANAGER... 9 NOTIFICATION MANAGER... 9 ESET SYSINSPECTOR VZDÁLENÁ INSTALACE TVORBA INSTALAČNÍCH BALÍČKŮ INSTALAČNÍ AGENT EINSTALLER.EXE PUSH INSTALL VZDÁLENÁ INSTALACE PROSTŘEDNICTVÍM LOGON SKRIPTU VZDÁLENÁ INSTALACE PROSTŘEDNICTVÍM U DALŠÍ MOŽNOSTI CHYBOVÉ STAVY BĚHEM VZDÁLENÉ INSTALACE

2 ARCHITEKTURA PRODUKTU ESET Business Edition je obchodní označení pro balík produktů určený pro firemní nasazení. Seznam řešení ESET v rámci Business edice ve firemní síti tedy zahrnuje: Samotnou vzdálenou správu, tedy produktem ESET Remote Administrator (ERA), který má 2 součásti (samostatné aplikace): ESET Remote Administrator Server (ERAS) služba vzdálené správy ESET Remote Administrator Console (ERAC) grafický nástroj pro správce sítě Klientská řešení ESET Smart Security, anebo ESET NOD32 Antivirus Administrátor se s ERA konzolou připojí na ERA server,čímž se v ERAC zobrazí aktuální stav ESET řešení v síti. Z jednoho místa je možné měnit konfigurace, instalovat bezpečnostní produkty na dosud nezabezpečené počítače, nebo spustit na vzdálených počítačích kontrolu disku. V případě, že zákazník vlastní taktéž licenci na serverová řešení ESET, ty je také možné vzdáleně spravovat pomocí ERA. Týče se to ESET NOD32 pro Exchange Server a produkty linie ESET Server Security. 2

3 MIRROR SERVER Funkce Mirror přináší možnost vytvořit ve vlastní síti lokální aktualizační server. V praxi to znamená, že aktualizace si ze serverů ESETu bude stahovat jenom jeden počítač. Ten je uloží do lokálního adresáře a ostatní stanice v síti budou aktualizovat z tohoto adresáře. Mirror lze vytvářet v: A) ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus. Po zadání licenčního klíče (Detailní nastavení > Různé > Licence) se aktivuje v Detailním nastavení > Aktualizace > Pokročilé nastavení aktualizace > Nastavit... záložka Mirror). B) ESET Remote Administrator (Tools > Server Options > Updates). Samotný adresář s aktualizačními soubory se vůči klientům může chovat jako: A) Sdílený adresář. Klientům nastavíme v Detailním nastavení > Aktualizace server ve tvaru \\server\share (ne X:\) Daný adresář je přirozeně potřeba nasdílet. Nevýhodou tohoto řešení je, že je potřeba u klientů v nastavení aktualizace vyplnit také jméno a heslo, a to od účtu, který má právo čtení k danému adresáři. Jednodušší je tedy varianta B) HTTP server. Jde o výchozí nastavení. HTTP server je přímo zabudován v řešení ESET. U klientů v nastavení aktualizace jméno a heslo není potřeba vyplňovat, stačí jenom server a to ve tvaru 3

4 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY PODROBNĚJI ESET REMOTE ADMINISTRATOR SERVER (ERAS) ERAS je NT služba, která běží na pozadí a jako taková nemá grafický výstup. Server přijímá od jednotlivých klientů informace, anebo zasílá na klienty požadavky (vytvořené administrátorem v ERAC). nutný OS na bázi Windows NT (NT4 SP6 minimum) činnost protokolována do souboru ERA.LOG (standardně v %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Eset\Eset Remote Administrator\Server\logs) využívá MDB databázi, která zvládne i několik tisíc klientů; podpora také pro MySQL Oracle Microsoft SQL Server Instalace ERAS: pozor na název serveru (měl by být viditelný z LAN), eventuálně žádný neuvádět (doplní se hodnota z %COMPUTERNAME%) bude požadován licenční klíč -.LIC soubor Licenční klíč Licenční klíč zákazník získá zakoupením Business edice; je přiložen k licenčnímu u. Omezuje množství stanic spravovaných přes konzoli, přičemž: pokud počet převýšen, zobrazí se prvních x pokud je klíč expirován, konzolí se nelze k ERAS připojit pokud klíč neexistuje, ERA funguje jako časově neomezená pro 2 stanice (Demo režim) případné chyby klíče jsou protokolovány do ERA.LOG Pro správu klíčů slouží License Manager (Tools > License Manager) V něm je možné vyměnit licenční klíč za nový. Jestli lic. klíč již expiroval a není tedy možné se na ERAS přihlásit: Zkopírujte klíč do adresáře %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Eset\Eset Remote Administrator\Server\license Restartujte službu ERAS (era.exe) License Manager také řeší případy, kdy má zákazník několik licencí například 100 stanic ESET Smart Security a 100 stanic ESET NOD32 Antivirus. Načtením obou klíčů se počet spravovatelných stanic sčítá a doba expirace se srovná z licencí, která expiruje nejdřív. Podmínkou je, aby všechny slučované klíče byly vystavené na jednoho zákazníka. ESET REMOTE ADMINISTRATOR CONSOLE (ERAC) Grafický nástroj, pomocí kterého se administrátor připojí k ERAS. Standardně v %ProgramFiles%\ESET\Eset Remote Administrator\Console\ Podpora pro Windows 2000 a vyšší 4

5 KOMUNIKACE V RÁMCI ERA A REPLIKACE Logika fungování vzdálené správy ESET vychází z faktu, že aktivita je na straně klienta, tedy stanice. Ta v definovaném intervalu (standardně 5 minut) zasílá informace (logy, výsledky kontrol ) na ERAS. Když se tedy s administrátorskou konzolí přihlásíme k ERAS, vidíme u jednotlivých stanic posledně zaslané údaje. Rovněž když se rozhodneme dění na klientech ovlivnit, například zasláním změny konfigurace, úloha je v prvním kroku zaslána z konzole na ERAS. Klientské stanice si ji převezmou při nejbližším připojení k ERAS Jak demonstruje toto schéma, jde o standardní TCP komunikace: Obr. Komunikační kanály mezi komponenty vzdálené správy a klientskými stanicemi. PŘIPOJENÍ ERAC K ERAS Komunikace standardně probíhá na portu TCP 2223, tento port by tedy měl být dostupný (výjimky ve firewallech) ERAS identifikujeme jménem nebo IP adresou (položka Server) Komunikaci mezi ERAC a ERAS je šifrovaná, možnost nastavení hesla pro přihlášení (Tools > Server Options > Security > Password for Console) Možnost volby dvou režimů spuštěni ERAC: Administrator dostupné všechny volby Read-Only omezení jenom na prohlížení 5

6 Obr. Dialóg připojení ERAC k ERAS PŘIPOJENÍ STANIC K ERAS Komunikace standardně probíhá na portu TCP 2222, je potřeba zabezpečit jeho průchodnost. Připojení k ERAS se u klienta definuje v Detailním nastaveni (F5) > Různé > Vzdálená správa. ERAS identifikujeme jménem nebo IP adresou (Adresa serveru) možnost ochránit připojení heslem ERAC > Tools > Server Options > Security > Password for Clients (zároveň se aktivuje šifrování komunikace) na obou koncích! možnost definovat záložní Sekundární server (stanice se v případě pádu primárního serveru připojí na sekundární, zároveň se bude pokoušet odesílat data na primární server; po jeho zprovoznění se data na sekundární server zasílat přestanou) Obr. Nastavení připojení ERAS na straně klienta Stanice jsou identifikovány pomocí atributů: Computer name + MAC address + Primary Server (položka Primární server, tedy ERAS, kam stanice zasílá údaje) DOPORUČENÍ: Jestli stanice může být identifikována více MAC adresami (typicky notebooky se síťovou kartou a wifi adaptérem), může dojít ke stavu, kdy se daná stanice zobrazí v ERAC dvakrát. Doporučujeme proto pro notebooky povolit používaní více MAC adres (ERAC > Tools > Server Options > Other Settings > Edit Advanced Settings > ESET Remote Administrator > ERA Server > Setup > Advanced > Enable MAC address renaming (from valid to another valid) nastavit Yes). 6

7 REPLIKACE Počet instalací ERAS (a také ERAC) v rámci jedné licence není omezen. Je tedy možné dle uvážení nainstalovat požadované množství serverů a konzol; nabízí se instalace na vzdálené pobočky nebo na samostatné oddělení firmy. Mezi ERA servery doporučujeme pak nastavit hierarchickou strukturu pomocí replikace (Tools > Server Options > Replication). Replikace znamená, že podřazené servery zasílají informace o svých klientech na nadřazené servery. Replikace probíhá na TCP portu 2846 Replikaci je potřeba povolit na obou koncích: na podřazených serverech Replication to na nadřazených Replication from Připojením se na nejvyšší (master) server v replikační struktuře získá administrátor přístup k informacím o všech klientech patřícím všem serverům; analogicky po přihlášení se na nižší server se dostane administrátor jen ke klientům daného ERAS a jemu podřízených serverů. Obr. Příklad replikace ERA serverů 7

8 PRÁCE S ADMINISTRÁTORSKOU KONZOLÍ Okamžitě po zpuštění ERAC jsou dostupné jenom funkce týkající se vzhledu uživatelského rozhraní a rozvržení sloupců (Tools > Console Options). Možnosti správy se odemknou až po přihlášení na ERAS (viz Připojení ERAC k ERAS). Obr. Hlavní okno ESET Remote Administrator Console záložka Clients V hlavním oknu aplikace jsou v centrální části zobrazené klientské počítače, které se připájí, nebo někdy v minulosti připojili k danému ERAS. Nad tabulkou klientů je seznam dostupných ERAS (viz Replikace). A nakonec vlevo je panel filtru, kde je možné vyhledávat a filtrovat klientské stanice dle různých parametrů. Administrátor například může klienty rozdělit do skupin (Tools > Group Editor), kde si může vytvořit vlastní skupiny klientů, nebo ujednotit jejich strukturu s Active Directory (Synchronize with Active Directory). Záložky typu Log shromaždují informace od klientů, přičemž tyto jsou rozděleny do jednotlivých kategorií: Threat Log Info o virových incidentech na klientech (odpovídá obsahu tabulky Nástroje > Protokoly > Zachycené infiltrace na klientovi) Firewall Log export z Nástroje > Protokoly > Personální firewall Event Log klientské info z Nástroje > Protokoly > Události Scan Log výsledky kontrol počítače; Nástroje > Protokoly > Kontrola počítače Tasks eviduje stav nebo výsledek úloh zaslaných na klienty, např. Completed, anebo Pending (trvá) Reports - umožňuje generovat a ukládat grafické výstupy (grafy, tabulky) o činnosti na klientech do HTML a CSV formátu Remote Install viz samostatná kapitola o vzdálené instalaci ÚLOHY TASKS Vzdálená správa ESET umožňuje zasílat na stanice požadavky k 8

9 změně konfigurace - Configuration vykonání testu On-Demand Scan (spustí na klientovi Kontrolu počítače) okamžité aktualizaci Update Now (vykoná jednorázovou aktualizaci virové databáze) Úlohy je možné volat přes kontextové menu, tj. pravým tlačítkem myši na klienta > New Task, anebo přes File > New Task (klávesová zkratka CTRL + N). Obr. Výběr úlohy Víc prostoru si zaslouží konfigurační úloha, tedy Configuration task. Jde v podstatě o zaslání konfiguračního XML souboru, čímž se přepíší na cílové stanice parametry nastavení. 1. vytvořit novou konfiguraci xml během tvorby úlohy (tlačítko Create) 2. použít vlastní xml šablonu (tlačítko Select) DOPORUČENÍ: Nastavte si klientské řešení přímo v uživatelském rozhraní ESET NOD32 Antivirus/ESET Smart Security a pak pomocí funkce Nastavení > Import/Export nastavení si vyexportujte XML soubor s konfigurací. Konfiguraci si můžete vytáhnout v ERAC i vzdáleně např. dvojklikem na daného klienta > Configuration > Save As. Na úpravu XML souborů je možné v ERAS použít nástroj ESET Configuration Editor (Tools > ESET Configuration Editor). V stromové struktuře jsou v něm seřazeny všechna nastavení klientů. Dá se použít na tvorbu úplně nové konfigurace, je ale o něco jednodušší vyexportovat xml soubor dle postupu v Doporučení a ESET Configuration Editor použít pro dodatkové úpravy. POLICY MANAGER Pro pokročilejší správu konfigurací lze použít nástroj Policy Manager. Nevýhodou Configuration Task je fakt, že konfigurace se aplikuje jednorázově, zatím co Policy Manager konfigurace klientům vnucuje (standardně každých 24 hodin). Eliminuje se tím možnost, že si uživatel nastavení modifikuje a případně sníží úroveň zabezpečení počítače. V případě použití replikace je možné pro jednotlivé politiky nastavit replikování směrem k podřazeným serverům, čímž ve výsledku vznikají na klientech tzv. spojené, tedy Merged politiky. Možnosti Policy Managera jsou poměrně široké, pro podrobnější informace proto doporučujeme odpovídající kapitolu v manuálu pro ESET Remote Administrator. NOTIFICATION MANAGER 9

10 Nástroj umožňující zasílaní notifikace v případě chybového stavu (Tools > Notification Manager). Funguje na principu pravidel když jsou splněné stanovené podmínky (Triggers), Notification Manager vykoná definovanou akci. Možnosti jsou následující: odešle zprávu SNMP Trap vygeneruje a odešle SNMP notifikaci Execute (on server) zpustí na serveru aplikaci potřeba definovat cestu k dané aplikaci Log To File (on server) možnost definování souboru, do kterého budou akce protokolovány ESET SYSINSPECTOR ESET SysInspector je diagnostický nástroj sbírající informace o operačním systému. Jde hlavně o ty součásti, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti běžící procesy, spuštěné služby, instalované programy. Samotný nástroj je součástí klientských řešení (ESS, EAV), avšak pomocí ERAC si administrátor může nechat zaslat protokol ze vzdálené stanice. Obr. Vlastnosti klienta, karta SysInspector Je pro to potřeba dvakrát kliknout na danou stanici na záložce Clients > SysInspector > Request. Tím se na klientovi vygeneruje protokol a zašle na ERAS. Generování může zabrat několik minut. Vyžádané protokoly je možné zobrazit tlačítkem View. Záložka SysInspector také poskytuje možnost porovnat navzájem dva protokoly a zjistit tak rozdíl oproti předchozímu stavu. 10

11 VZDÁLENÁ INSTALACE Vzdálená instalace ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security v podstatě spočívá ve: vytvoření instalačního balíčku, dopravení agenta na cílovou stanici (viz. Instalační agent einstaller.exe) stažení obsahu balíku a následném spuštění, tedy instalaci. Metod vzdálené instalace je několik, nicméně proces vytvoření instalačního balíčku je pro všechny stejný. TVORBA INSTALAČNÍCH BALÍČKŮ V ERAC přejděte na záložku Remote Install a v sekci Manage Packages zvolte Packages..., čímž se otevře Installation Packages Editor. Pro každý balík je možné definovat: 1. Typ a název balíčku. Možnost editace již existujícího, nebo vytvoření úplně nového balíčku. 2. Přidání obsahu, tedy instalátoru. Klikněte na Add... a nalistujte odpovídající MSI soubor stažený ze stránek ESETu. 3. Dodání konfigurace. Doporučujeme zvolit Select... a nalistovat předem nachystaný XML soubor s upravenou konfigurací. 4. Parametry příkazové řádky. Jelikož hlavním požadavkem pro vzdálenou instalaci je co nejvyšší stupeň automatizace, je potřeba definovat příslušné parametry. Typicky chceme, aby instalace probíhala na pozadí a aby bylo definováno, jestli se má po instalaci počítač restartovat, aneb nikoliv. Doporučenými parametry jsou: /qn zabezpečí, že se nezobrazí instalační průvodce a proces proběhne na pozadí REBOOT="ReallySuppress" potlačí restart počítače po instalaci Seznam dostupných parametrů naleznete pod odkazem Show me command line options. Kliknutím na tlačítko Save as... anebo Close (v případě změny obsahu) se zobrazí dotaz na pojmenování a uložení instalačního balíčku. Vytvořené balíčky se ukládají do adresáře \packages v místě, kde je nainstalován daný ERAS. 11

12 DOPORUČENÍ Používejte názvy, které na první pohled napoví, o jaký typ a verzi jde. Například eav_4_0_500_uctarna bude instalační balík ESET NOD32 Antivirus, programový build , který se ve firmě instaluje na počítače v účtárně. INSTALAČNÍ AGENT EINSTALLER.EXE Každý balík má svého agenta, soubor einstaller.exe. Je to krátký soubor o velikosti několika set kb, který se po dopravení na cílovou stanici spustí a zabezpečí dotažení daného instalačního balíčku (20-30 MB). V einstaller.exe je pevně zakódováno k jakému balíku patří (jeho jméno) z jakého serveru pochází (jeho hostname) při instalaci ERAS důležité zadat správný název ERAS, jinak agent nebude vědět, odkud má stáhnout instalační balík Činnost agenta je na cílové stanici protokolována do %TEMP%\einstaller.log, kde lze dohledat případné příčiny selhání. Jak již bylo naznačeno, metody vzdálené instalace se liší hlavně ve způsobu, jakým je agent dopraven na stanice: Push Install Logon skript využití metod, které jdou mimo program Jednotlivé metody jsou popsané v následujících kapitolách. PUSH INSTALL Tato metoda okamžitě natlačí instalaci na vzdálené počítače. Proces instalace: 1. V ERAC > záložka Remote Install > tlačítko Install... vyberte typ balíku a stanice, na které bude balík zaslán. Zvolte Install. 2. Zobrazí se dotaz na autorizaci (účet s právy provést instalaci). 3. Následně dochází k připojení k sdílení ADMIN$ & kopírování agenta einstaller.exe. 4. Pak proběhne registrace agenta jako služby na lokálním PC a jeho spuštění. 5. Agent se zpětně připojí k mateřskému ERAS po TCP portu 2224, stáhne balík a zahájí instalaci. 6. Agent zasílá na ERAS info o průběhu a výsledku procesu, které je možné sledovat v ERAC. Pro vzdálenou instalaci je potřeba dodržet následující podmínky: funkční síť Microsoft a protokol TCP/IP cílová stanice musí být v provozu musíme znát účet administrátora (domén.admina) povoleno sdílení souborů a tiskáren (porty , 445) volné porty vyžadované od ERA (standardně ) musí být zakázáno jednoduché sdílení souborů (Ovládací panely Možnosti složky) funkční služby Server a Remote Registry Jak již nepřímo plyne z podmínek, minimálním požadavkem pro Push Install je operační systém Windows NT a vyšší, vyjma Windows XP Home. Push Install dokáže vykonávat naráz jenom jednu instalaci. Administrátor tedy může zvolit víc vzdálených počítačů, každopádně příkazy se zasílají po jednom a u většího počtu stanic se celý proces může natáhnout na delší dobu. Jestli je požadavek na vyšší stupeň automatizace, doporučujeme například následující metodu. VZDÁLENÁ INSTALACE PROSTŘEDNICTVÍM LOGON SKRIPTU Zabezpečí automatické spuštění einstaller.exe po přihlášení uživatele. 12

13 Jako přípravu doporučujeme v ERAC > Remote Install > zvolit Set default logon... a nastavit autorizační údaje, s kterými bude einstaller.exe pracovat. Tento krok můžeme vynechat v případe, že lokální uživatel má dostačující práva. Vložení cesty k einstaller do logon skriptu: V ERAC > Remote Install > klikněte na tlačítko Export.... Zvolte typ balíku a adresář (Folder), odkud bude agent nabízen v síti. Následně je potřeba definovat umístnění logon skriptu (Script Folder) Nakonec stlačte Export to Logon Script, čímž se řádek vloží. VZDÁLENÁ INSTALACE PROSTŘEDNICTVÍM U Agent je na stanice zaslán pomocí u. Je vyžadována spolupráce uživatele, který musí einstaller.exe z přílohy u spustit. Jako přípravu doporučujeme v ERAC > Remote Install > zvolit Set default logon... a nastavit autorizační údaje, s kterými bude einstaller.exe pracovat. Tento krok můžeme vynechat v případe, že lokální uživatel, který agenta spustí, má dostačující práva. V ERAC > Remote Install > zvolte možnost Vyberte balík a příjemce mailu. ERAS použije k odeslání zprávy lokální Microsoft Outlook. Jestli tento není nainstalován, je potřeba specifikovat nastavení SMTP v menu Tools > Server Options Other settings. DALŠÍ MOŽNOSTI Další varianty vychází ze základní vlastnosti agenta einstaller.exe schopnosti připojit se z klientské stanice zpátky na domovský ERAS, stáhnout instalační balík a spustit instalaci. Stačí tedy jakýmkoliv způsobem zabezpečit spuštění agenta na lokálním počítači. Nabízí se například jeho vystavení na firemním intranetu. Vzdálená odinstalace Funguje taktéž na principu balíčků (ERAC > Remote Install > Packages... > Type: Uninstall...). V případě, že pro odinstalaci je požadováno heslo, je potřeba odinstalační balík upravit dodat příslušný parametr příkazové řádky: PWD= heslo Odinstalační balíčky se spouštějí přes menu ERAC > Remote Install > tlačidlo Install... > zvolením cílových stanic a kliknutím na Uninstall. ERAC > Remote Install > Packages... > Custom package Volba vlastních balíčku (Custom package) umožňuje instalaci (a také odinstalaci) v podstatě jakékoliv aplikace za předpokladu, že se jedná formát MSI. CHYBOVÉ STAVY BĚHEM VZDÁLENÉ INSTALACE Může se vrátit chyba s SC a GLE kódem SC, interní GLE odpovídá Win32 Error Code (seznam na stránkách Microsoftu) Could not set up IPC connection to target computer (SC error code 6, GLE error code 1326) 1. Nesprávné jméno a heslo (pro přístup k dané stanici) Chybové stavy v závěrečné části vzdálené instalace, tj. po spuštění einstaller.exe je možné dohledat na lokální stanici v protokolu umístněném v %TEMP%\einstaller.log. (Například chyba při kontaktování ERAS) 13

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

ESET Remote Administrator

ESET Remote Administrator ESET Remote Administrator Instalační Manuál a Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy obsah 1.. Úvod... 4 2.. ERA architektura klient / server... 5 2.1. 2.2. ERA Server (ERAS)...5 2.1.1 Požadavky...5

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál Nastavení DCOM Uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Nastavení DCOM pro počítač Hostitel... 3 Operační systém Windows XP... 3 Nastavení vlastností DCOM na Windows XP... 3 Rozšířená nastavení DCOM na Windows

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby Příručka - Vzdálené připojení - OpenVPN 1 VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN OBSAH Popis a vlastnosti služby Popis instalace OpenVPN klienta pro Windows Postup připojení k serveru Používání, tipy Řešení problémů

Více

ESET Remote Administrator

ESET Remote Administrator ESET Remote Administrator Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy obsah 1. Přehled řešení...4 1.1 Architektura řešení... 4 1.1.1 ERAS Server (ERAS)...4 1.1.2 ERA Konzole (ERAC)...4 2. Instalace

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Instalace ArcGIS Pro krok za krokem

Instalace ArcGIS Pro krok za krokem Instalace ArcGIS Pro krok za krokem Tento dokument Vás provede instalací desktopové aplikace ArcGIS Pro. V návodu jsou postupně popsány tyto kroky: Stažení instalačního media pro ArcGIS Pro Instalace ArcGIS

Více

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Následující kroky popisují instalaci SQL serveru 2005 Express. Důležitá nastavení jsou popsána u jednotlivých obrázků. Jednotlivé kroky

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

ESET Remote Administrator

ESET Remote Administrator ESET Remote Administrator Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy obsah 1. Přehled řešení...4 1.1 Architektura řešení... 4 1.1.1 ERAS Server (ERAS)...4 1.1.2 ERA Konzole (ERAC)...4 2. Instalace

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

NAS 208 WebDAV bezpečné sdílení souborů

NAS 208 WebDAV bezpečné sdílení souborů NAS 208 WebDAV bezpečné sdílení souborů Připojení k NAS pomocí protokolu WebDAV A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je WebDAV 2. Připojení k ASUSTOR NAS pomocí protokolu

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: SPY COBRA Deluxe Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi rychlá a jednoduchá instalace a deinstalace Snadné nastavení reportingu Pro běžného uživatele nezjistitelné www.spyshops.cz Stránka 1 1. Představení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému

Asset Web Interface. Trade FIDES, a.s. (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface (aktualizace - 9/2014) Popis nastavení IIS Manuál technika systému 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod a instalace softwaru... 3 1.1 Instalace IIS Windows

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5

Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5 Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5 1. Instalace MagikINFO... 2 1.1. Před instalací systémové požadavky... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3. Průvodce dokončením instalace...

Více

ASSET Server

ASSET Server Trade FIDES, a.s. ASSET Server 1.0.12.0 (aktualizace - 4/2014) Popis software Manuál správce systému 2 ASSET Server manuál technika Obsah 1 Úvod...4 1.1 Popis software...4 2 Instalace software...5 2.1

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty TECHNICKÁ PODPORA Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty Komu je technická podpora určena? Technická podpora je určená zákazníkům společnosti.

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

INFORMACE. Postup vytvoření virtuálního PC. Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27

INFORMACE. Postup vytvoření virtuálního PC. Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Postup vytvoření virtuálního PC Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27 Zkratky v textu : "PTM"=

Více