MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 2011"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM PŘÍLOHA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Od první písemné zprávy Třídím! Třídíš! Třídí! Třídíme! Třídíte! prostě všichni. Skoro. Proto jsme my, Kouřimáci, tak dobří. ve své kategorii za 3. čtvrtletí nejlepší ve Středočeském kraji!!

2 Ekonomická lahůdka pro ty občany, které odpady zajímají. (Údaje převzaty z referátu RNDr. Martiny Vrbové, PhD., ředitelky oddělení využití odpadu společnosti Eko-Kom a.s., doplněny statistickými údaji města Kouřim.) Sledování a pravidelné hodnocení ekonomických ukazatelů komunálního odpadového hospodářství je v praxi nezbytné pro dlouhodobý rozvoj regionálních systémů nakládání s odpady, které budou environmentálně, ale také sociálně a ekonomicky únosné pro občany, obce a další subjekty v systému. Tab. č. 1 Vybrané náklady hospodaření s odpady v obcích ČR (v Kč/obyvatel/rok) směsný objemný koše tříděný NO sběrné černé ostatní celkem odpad odpad sběr dvory skládky r ,8 37,1 25,0 64,5 17,4 46,8 9,3 49,4 652,4 r ,8 41,9 27,5 75,4 19,5 52,0 11,8 52,5 687,0 r ,4 42,2 27,5 79,9 20,1 54,1 11,6 42,4 702, ,2 45,3 29,3 98,4 18,0 56,2 11,8 23,0 747, ,8 56,9 32,8 116,4 19,1 65,0 8,7 23,4 813, ,1 49,3 51,3 121,6 19,9 88,0 12,5 20,5 865, ,0 52,6 34,1 132,3 15,9 86,2 11,0 46,2 871, ,0 50,1 36,5 136,2 14,5 89,4 11,1 59,4 881, Kouřim 704,0 13,0 9,0 84,0 26,8 79,0 7, ,6 Průměrné náklady na provoz odpadového hospodářství v obcích ČR byly prorok 2010 stanoveny na 881,9 Kč ,5 Kč/obyvatele/rok. Tabulka č. 1 opět, jako již posledních minimálně 8 let, potvrzuje, že skutečné náklady obcí na odpadové hospodářství převyšují horní hranici místního poplatku (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru komunálních odpadů, 500 Kč/obyvatel), kterou stanovuje zákon o odpadech. Přitom horní hranice místního poplatku byla nastavena s přijetím zákona č. 185/2001 Sb. V tabulce 2 je uveden přehled základních nákladových položek za rok 2010 ve velikostních skupinách obcí. Vyšší celkové náklady vykazují obce a města mezi obyvatel. Tab.č. 2 Vybrané náklady v roce 2010 (v Kč/obyvatel/rok) Velikost obce tříděný sběr směsný KO sběrný dvůr objemný odpad koše NO celkem do ,1 555,0 77,9 76,9 19,4 42,0 887, ,2 518,2 86,4 71,2 17,5 30,3 837, ,0 495,2 117,5 61,7 17,4 20,9 842,6 Kouřim 84,0 704,0 79,0 13,0 19,0 28,6 927, ,4 849,4 118,1 48,0 40,3 11,1 910, ,3 482,6 140,8 48,1 47,3 9,9 976, ,9 449,9 84,4 35,7 43,8 4,1 874, ,2 456,4 93,6 37,1 35,7 6,9 872, mil. 86,6 645,3 49,5 36,7 35,7 15,5 777,6 nad 1 mil. 244,1 606,2 46,9 35,8 3,0 958,7 Celkem 136,2 522,0 89,4 50,1 36,5 14,5 881,9 Rozdíly v nákladech nejsou jen ve velikostních skupinách, ale také v různých oblastech republiky. Náklady 2 korespondují většinou s cenami služeb odpadářských firem v jednotlivých svozových oblastech. Směsný komunální odpad Nejvýznamnější nákladovou položkou pro všechny obce bez rozdílu je svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů (49 80% z celkových nákladů na OH v obci). Produkce směsných komunálních odpadů, kterou vykázaly obce zapojené v systému EKO-KOM, byla v roce 2010 v průměru 221,5 kg/obyvatel/rok. Náklady na svoz a odstranění směsného KO se pohybují mezi Kč/obyvatel/rok (průměr 522 Kč/obyvatel/rok). V přepočtu na jednu tunu svezeného a odstraněného směsného KO to přestavuje cca Kč. Tříděný sběr Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou se stal v několika posledních letech tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů (především se jedná o komodity papír, plast, sklo, nápojové kartony). V roce 2010 tvořil 10,6 25,5% z celkových nákladů na odpadové hospodářství obcí (průměr 15,4 %). Náklady jsou dány jednak investicí do sběrových nádob (pokud obec takovou investici učiní), jednak vlastními provozními náklady. Ty jsou velmi variabilní, protože jsou do jisté míry ovlivňovány mírou poptávky a cenami druhotných surovin a rozsahem systému tříděného sběru. Důležitou roli hraje také cenová politika svozových firem v jednotlivých regionech,

3 Náklady na tříděný sběr byly v roce 2010 ve sledovaném vzorku 136, ,4 Kč/obyvatel/rok (rozptyl nákladů je cca 33%). Rozdílnost nákladů ve velikostních skupinách obcí ukazuje tabulka č. 3. Pouze 18% sledovaných obcí uvedlo také náklady spojené s přímým informováním a výchovou obyvatel ke správnému nakládání s odpady. Průměrný náklad přitom činil 2,7 Kč/obyvatel/rok. Bilance nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství obcí Odpadové hospodářství obce má samozřejmě svoji příjmovou část. Ta je tvořena nejčastěji poplatky od občanů, platbami podnikajících nebo právnických osob ( živnostníků ) zapojených do systému obce a případně tržbou za prodej druhotných surovin získávaných z odpadů. Významnou položku tvoří také odměny systému EKO-KOM a případně spora nákladů či platby kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení. Přehled průměrných příjmů ve velikostních skupinách obcí za rok 2010 ukazuje tabulka č. 3. Do příjmů nejsou započteny platby kolektivních systémů, které uvedlo 31% obcí ve vzorku a činily průměrně 5,2 Kč/obyvatel/rok. Další příjmovou položku, která je od roku 2009 nově sledována, jsou příjmy za odpady od chatařů (za rekreační objekt). V roce 2009 tento druh příjmu vykázalo 53% obcí z celého vzorku. Průměrný příjem činil 26,9 Kč/obyvatel/rok. Tab. č. 3 Bilance příjmů a nákladů v OH obcí dle velikostních skupin v Kč/obyvatel/rok (rok 2010). velikost obce od obyvatel živnosti druhotné suroviny Průměrný poplatek od občanů v roce 2010 činil cca 446,7 Kč/obyvatel (mírný pokles oproti roku 2009). Přitom ale průměrné náklady obcí na základní služby v odpadovém hospodářství dosahovaly hodnoty o cca 97% vyšší. Poplatek se zvyšuje s rostoucí velikostí obce. Příjmy za prodej druhotné suroviny vyrobené z vytříditelných komunálních odpadů uvedlo jen 19% obcí sledovaného vzorku, přičemž se jednalo z 91% o obce do obyvatel. Samosprávy obcí si bohužel neuvědomují hodnotu vytříditelných odpadů. V době krize s jejich odbytem přitom většina svozových firem zdražila své služby pro obce právě v souvislosti s poklesem cen druhotných surovin. Od roku 2010 ceny některých druhů surovin velmi výrazně vzrostli, přesto není u nákladů na tříděný sběr v ocích zaznamenán žádný výrazný pokles, ale spíše nárůst. Jen málo firem zohledňuje většinu příjmů z prodeje druhotných 3 příjmy od chatařů odměna EK odměna KS celkem náklady celkem surovin do konečných cen pro obce. průměrně obec doplácí do ,6 37,9 38,0 61,4 99,4 14,4 642,7 887,5 28% ,6 38,6 31,5 45,3 93,0 11,1 630,0 837,5 25% ,4 47,7 21,2 36,4 95,1 10,7 623,4 842,6 26% Kouřim 500,0 0 35,3 16,73 134,0 0,5 686,5 945,6 27,39% ,5 52,9 9,8 13,9 100,8 11,6 613,5 910,0 33% ,2 71,2 29,8 8,0 99,2 4,1 648,3 976,5 34% ,0 63,1 35,3 3,5 88,2 3,3 632,3 874,4 28% ,2 2,0 19,6 4,5 74,5 2,0 515,8 872,5 41% mil. 454,6 5,1 69,6 1,3 530,7 777,6 32% nad 1 mil. 565,8 1,3 8,8 129,2 705,0 958,7 26% Celkem 446,7 29,6 16,6 26,6 95,0 5,9 620,4 881,9 30% Orientační náklady na tříděný sběr využitelných odpadů ve vzorku (rok 2010) velikost obce Kč/obyv. kg/obyv. Kč/kg do ,1 31,1 4, ,2 29,0 4, ,0 30,6 4,3 Kouřim 84,0 50,2 1, ,4 33,1 3, ,3 34,0 3, ,9 32,4 3, ,2 28,8 3, mil. 86,6 35,2 2,5 nad 1 mil. 244,1 42,6 5,7 Celkem 136,2 32,0 4,3

4 V tabulce je kromě jednotkových nákladů na 1 obyvatele také uvedena výtěžnost sběru využitelných odpadů, který je organizován obcemi (papír, plast, sklo, nápojové kartony sbírané do veřejné sběrné sítě kontejnerů nebo pytlů), a k tomu vztažené náklady v Kč na 1 kg tříděných odpadů (bez rozlišení jednotlivých komodit). Rozdíly jsou nejen ve velikostních skupinách ale také v regionech, či spíše jednotlivých svozových oblastech. Rozdíly jsou dány především efektivností systému sběru a svozu využitelných odpadů. Nízká výtěžnost tříděného sběru a přitom vysoké náklady na jednotkové množství svědčí o nesprávně nastaveném systému v obci či celé svozové oblasti. Na základě údajů z několika posledních let lze konstatovat, že jako dlouhodobě efektivní se jeví systémy tříděného sběru v městech a obcích mezi obyvateli. U měst nad obyvatel je údaj ovlivněn zejména systémem města Brna, který je odlišný od ostatních měst. Ostatní náklady Sběrné dvory jsou ve většině případů zařízeny i pro sběr nebezpečných odpadů. Sběr těchto odpadů v rámci obecních svěrných dvorů vykázalo ve sledovaném vzorku 934 obcí s 6,3 mil. obyvatel (z toho 75% sběrných dvorů bylo v menších obcích do obyvatel). Průměrné náklady na provoz sběrného dvora činí cca 89,42 Kč/obyv./rok. Z toho představují náklady na sběr a další nakládání s nebezpečnými odpady cca 11,8 Kč/obyv./rok (13% z celkových nákladů spojených s provozem sběrného dvora). K ostatním nákladům patřily v minulosti také náklady spojené s tříděním a následným nakládáním s biologickými odpady. Systematické řešení bioodpadů v obcích není zatím rozšířené. Náklady za rok 2010 se pohybovaly kolem 29.2 Kč/obyv./rok, přičemž ale jednotkové náklady se pohybují v rozmezí mezi Kč/obyv./rok. Do budoucna je nutné počítat s nárůstem nákladů spojených se sběrem a následným nakládáním s KO, a to zejména v důsledku rozvoje komunálních sběrů biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2009 jsou také sledovány položky vztahující se k veřejné zeleni a údržbě veřejných prostranství. Souvisí sice s nakládáním s odpady okrajově, ale představují významný náklad při údržbě pořádku ve městě. Náklady spojené s úklidem veřejných prostranství (bez pouličních košů) se v roce 2010 pohybovaly průměrně kolem 74,7 Kč/obyv./rok. Další poměrně vysokou nákladovou položku představují náklady spojené s údržbou veřejné zeleně. Zde se náklady pohybují průměrně kolem 41,9 Kč/obyv./rok. 4 Příjmy za zajištění zpětného odběru od AOS a KS se zvyšují. Příjmy ze systému EKO-KOM vzrostly zejména díky nárůstu celkového množství vytříděných plastů a rovněž změnám v odměnách pro obce. U kolektivních systémů se jedná spíše o významnou úsporu nákladů obcí spojených s odstraňováním nebezpečných odpadů. U zpoplatňování živnostníků a právnických osob zapojených do systému obce uvedlo údaje cca 31% obcí z celého vzorku a to opět především menší obce do obyvatel. Nejméně je zákonná možnost zapojení živnostníků do systému obce využívána ve velkých městech. Jak vyplývá z tabulky č. 3, obce v ČR doplácejí průměrně cca 30% nákladů na odpadové hospodářství ze svých rozpočtů. Lze očekávat, že se tento rozdíl ještě v následujících letech zvýší, pokud nedojde k valorizaci místního poplatku nebo změně zpoplatňování živnostníků či k větší provázanosti obchodování s druhotnými surovinami s rozpočty obcí. Firmy zajišťující na požádání občanů odvoz velkoobjemového odpadu a suti. Firma ZIPR s.r.o KONTEJNERY - ODVOZ VELKOOBJEMOVÉ- HO, STAVEBNÍHO ODPADU A ZEMINY OD JEDNOTLIVÝCH NEMOVITOSTÍ adresa: Nové Město 174 telefon: Firma Jelínek (Čepelák Ondřej) (Čepelák Luboš) tel , AUTODOPRAVA, KONTEJNERY Odvoz: odpadu, suti, hlíny, železného šrotu, atd. Dovoz: písků, štěrků, zeminy, kačírku, uhlí, stavebního materiálu, atd.

5 Obec Radim tel Nykos a. s. Ždánice tel Obchodní zástupce Ing. Petr Jindra mob.: Dočkal CZ, s.r.o. Polní Voděrady 6 tel.: Autodoprava Starý Ždánice 145 (zemní práce) tel Luštíme o taštičky na třídění. D O H T E C A L K Y C E R N E V I D E N C E Ř C E R O B R Á P Í T Í N Ě D Í Ř T T I A D K O N T E J N E R I A O D O M Y A R A K N A P O C O E L T H L I N Í K T O J E D K A P R K O R Ý V O N Á L P Š T Ě P K O V Á N Í D E N A T E X T N O Á O A D Ě V Í D Ě T O K J D N R K Í L O K M S A K O Ú P O Á L Ř Í L A M T A P Í R A C O M O P É V S Í Á Á N A D E S O U T Ě Ž E N Á V O Z Y Í Í N E Š Á L H ANKARA BIOODPAD BOREC CELNÍK COPAN DOMY ETNA EVIDENCE HLÁŠENÍ HLINÍK HOD KAPR KOLÍK KONTEJNER KOTĚ MALÍŘ NÁPOJOVÝ KARTON NÁVOZY NOVÝ ROK ODPADY OLA PÁR PÁV PLÁN PONDĚLÍ RADEK RECYKLACE ROTACE SAKO SOUTĚŽE SVÉPOMOC ŠATY ŠTĚPKOVÁNÍ ŠTĚSTÍ TAPÍR TEXT TRIO TŘÍDĚNÍ ÚRAZ VÁNOCE VĚDA Vyluštěnou křížovku z tohoto čísla odevzdejte do Cena Pro 3 výherce sada tašek na třídění. Text tajenky můžete přinést do knihovny, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: Odpadové hospodářství V roce bylo na katastrálním území Kouřim vyprodukováno t odpadu. (Není započítán odpad z demolic, přestaveb, jehož odvoz si občané zajišťují sami.) (3 čtvrtletí) Papír (Nykos, město, ZŠ M. 31,620 29,593 45,908 27,906 38,134 26,414 Šolleho) * Sklo (barevné + bílé) 8,490 11,304 11,928 15,211 17,457 15,732 Plasty (kontejnery + pytle) + 10,380 12,074 20,859 22,654 30,567 27,532 nápojové kartony + drobný polystyren Železo 20,320 8,130 22,432 27,110 19,380 10,570 Směsný odpad (Nykos) 561, , , ,24 533,96 400, Velkoobjemový odpad (odvezený 219,85 305, , ,60 152,50 79,800 městem) 0 0 Nebezpečný odpad 1,677 0,418 2,820 0,385 1,778 1,080 * v 1. pololetí nebyl odbyt 5

6 Finanční prostředky získané za odvoz vyseparovaných složek odpadu (od firmy Eko-Kom) Kč,- Rok 4. čtvrtletí Celkem 2006/ , , , , , / , , , , ,- 2008/ , , , , , / , , , , , / , , , , ,- Ekonomika odpadového hospodářství Kč,- Příjmy Poplatky za svoz komunálního odpadu od občanů, chatařů, chalupářů , , , , ,- Příjem za papír a železo předané 3.596, , , , ,- do výkupen Poplatek od EKO-KOMU za separaci , , , , ,50 Bonus za pomoc při nakládce (Asekol 850,- platby za sběr elektrozařízení) Prodej hliníku (sběrna Kolín) 300,- Výdaje Platba za uskladnění nevytříděných , , , , ,- složek odpadu v Radimi (technický dvůr, odpady z úklidu města)- odvoz městem a soukr. firmou Platba firmě NYKOS za odvoz a , , , , ,- uskladnění nevytříděných složek odpadu v Radimi (odpadové nádoby popelnice ) Platba firmě NYKOS za odvoz a , , , ,- likvidaci nebezpečného odpadu Platba firmě NYKOS za odvoz , , , , ,- pytlů s plasty Odvoz kontejnerů z technického , , , ,- dvora a hřbitova doprava soukromou firmou Odvoz valníků z technického dvora 97 svozů 76 svozů 37 svozů 50 svozů doprava technickým úsekem Platba firmě NYKOS za odvoz a , , , ,- předání k recyklaci vytříděných složek odpadu ( sklo, plasty, papír kontejnery) Nákup žlutých pytlů na plasty a , ,- nápojové kartony od firmy Nykos Platba firmě Nykos paušální , ,- poplatek za nádoby Platba firmě Nykos za odstranění bioodpadů ,- 6

7 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Pouze do konce roku 2011! Platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim osvobození na rok Upozorňujeme občany, kteří budou žádat o osvobození od poplatku na rok 2012 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim, aby tak učinili do konce roku Pozdějším žádostem nemůžeme vyhovět. Děkujeme za spolupráci. H. Jenešová tel.: , Kostelec nad Černými lesy, tel.: , fax: , mobil: , Odpady možno platit v pokladně MěÚ nebo v 1. patře MěÚ od Poplatek činí 500,- Kč na trvale hlášenou osobu 500,- Kč chalupáři a chataři za čp. Termín splatnosti: do Po úhradě poplatku obdržíte odpovídající samolepku na popelnici (120 l, 240 l velikost udejte při platbě poplatku). Osvobození a úlevy Na katastrálním území Kouřim jsou osvobozeny od poplatků: a) Osoby dlouhodobě umístěny v léčebnách. b) Osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí. c) Osoby ve vazbě a vězeňských zařízeních. d) Osoby, které mají trvalý pobyt v katastrálním území Kouřim, ale na jeho území se celoročně nezdržují. e) Osoby, které jsou vlastníky nemovitosti, ale prokazatelně ji nevyužívají. Odpadové okénko pro podnikatele na rok 2012 Žádáme všechny podnikatele v našem městě, aby vyřešili odvoz svého odpadu na rok 2012 přímo se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice. Podnikatelům nemohou být vydávány v pokladně v přízemí radnice známky pro občany na rok Od roku 2010 musí mít každý podnikatelský subjekt nádobu na své odpady. Jinak nebude jejich odpad odvážen.(netýká se těch, které mají drobné provozovny doma účetní, švadlenky )V případě menší produkce odpadu přizpůsobí firma svoz na interval 1 x 14 dní či 1 x měsíčně. V případě, že si podnikatelé nevyřeší otázku odvozu svého odpadu, hrozí jim pokuta až do výše ,- Kč podle 66 (Pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám) zákona o odpadech 185/2001. Kontaktujte Ing. Petra Jindru, obchodního zástupce firmy Nykos a.s., Ždánice 71, 7 Pejskové připomínají svým pánům poplatky za psy na rok 2012 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek za psa na rok 2012: -1 pes (rodinný dům) 100,- Kč - každý další pes 300,- Kč -1 pes (byt) 160,- Kč - každý další pes v bytě 400,- Kč -důchodci a tělesně postižení v rodinném domku 50,- Kč - další pes 300,- Kč - důchodci a tělesně postižení v obytných domech 80,- Kč Termín splatnosti: do

8 Psí exrementy Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejnosti přístupná místa našich měst (v našem městě) je jasné, že není vše v pořádku. Není v silách žádné úklidové služby zajistit stále okamžitou čistotu. Pejsci za to nemohou! Někteří nezodpovědní pejskaři si nedokáží po svém psu uklidit a podílejí se tak na znečišťování veřejných prostranství v našem městě. Prosíme všechny majitele, aby po svých psech hromádky uklízeli. Sáčky na psí exkrementy jsou doplňkem pro udržování čistoty našeho města! Sáčky si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení (4 ruličky) 48,- Kč. Nezahanbujte své pejsky, ukliďte po nich. Pro každého majitele čtyřnohého miláčka by mělo být samozřejmostí, že po něm uklidí sám. Průběžné pořadí 2. čtvrtletí obyvatel Soutěž Středočeského kraje My třídíme nejlépe 2011 Název Obce Body celkem 1. Čisovice Sulice Mšeno Loket Dolany Loučeň Vodochody Kouřim Zbuzany Ořech čtvrtletí obyvatel Název Obce Body celkem 1. Kouřim Mšeno Chocerady Poříčí nad Sázavou Vlkaneč Tochovice Sulice Čtyřkoly Rosovice Cerhovice 248 Sáčky na psí exkrementy jsou doplňkem pro udržování čistoty našeho města! Sáčky si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení (4 ruličky) 48,- Kč. Prosíme, ukliďte po nás, ať nás mají všichni rádi! Na valech začali chodit asi noví pejsci. Tolik bobků tam nikdy nebylo!! Děkujeme. 8 Celkové pořadí obyvatel Název Obce Body celkem 1. Čisovice Sulice Mšeno Kouřim Dolany Tochovice Rosovice Zbuzany Cerhovice Předboj 675

9 Odpadové hospodářství města Kouřim aneb méně odpadu, lepší ekologické zvyky, lepší ekonomika Tato oblast je středem našeho zájmu nejen z ekologického hlediska, ale i ekonomického. Neseme odpovědnost ve třech rovinách, a to organizační, finanční, informační. My, Kouřimáci, jsme začali třídit odpady již v lednu v r Za uplynulé roky postupně výrazně ubylo odpadu z domácnosti v našich popelnicích. Letošní rok je i ve vztahu k odpadům pro město velmi důležitý, přímo přelomový. Podařilo se nám nastavit systém, ve kterém máme odběr všeho, co se třídit (separovat) dá. Nevybíráme pouze pneumatiky (občané je musí vracet tam, kde nové nakupují) a vozidla s ukončenou životností. Za odpady, které vytřídíme, neplatíme, (výjma nebezpečných odpadů barvy. ředidla.), naopak peníze dostáváme. Spolupracujeme s těmito organizacemi, které organizují celostátní systém zpětného odběru. EKO-KOM- papír, plast, nápojový karton, sklo, železo (hliník) Asekol- elektrozařízení (kancelářská technika a technika z obývacího pokoje ) Elektrowin - elektrozařízení a elektroodpad (technika z kuchyní a ostatní) Ecobat s.r.o. - baterie Ekolamp s.r.o.- osvětlovací zařízení úsporné žárovky všeho typu, zářivky Rekla - oleje Do systému zpětného odběru je zapojeno firem či osob, které uvádějí dané výrobky na trh v ČR a které financují daný systém. Pro všechny výše vyjmenované složky máme nastavený systém sběru: papír - modré kontejnery v ulicích města (hlavně na drobný papír) - sběr svázaných balíčků přímo od domů poslední pátek v měsíci (neznečištěný nelze odkládat obaly od stavebních materiálů) - 2x ročně ZŠ Miloše Šolleho plasty ve směsi s nápojovými kartony - žluté kontejnery v ulicích města - sběr žlutých pytlů přímo od domů poslední pátek v měsíci. 9 Sklo - bílé kontejnery na bílé sklo - zelené kontejnery na barevné sklo (včetně tabulového) - sběr přímo od domů poslední pátek v měsíci Železo - technický dvůr poslední sobotu v měsíci - sběr přímo od domů pondělí po poslední neděli v měsíci Hliník - technický dvůr poslední sobotu v měsíci - možné nosit do pokladny na radnici, do IC nebo knihovny průběžně Elektrozařízení - technický dvůr poslední sobotu v měsíci (včetně ledniček i mrazáků) - červený kontejner v ul. Ruská průběžně - malý kontejner v chodbě radnice průběžně Baterie - odběratelům Kouřimského zpravodaje byly v měsíci dubnu předány sběrné boxy do domácností (krabičky s atraktivním designem), zároveň v těchto krabičkách obdržely první dvě stovky dětí dárečky při akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami. (Celkem jich bylo v ČR rozdáno ks) - ZŠ Miloše Šolleho průběžně - chodba radnice průběžně - chodba čp. 118 (samoobsluha) průběžně - technický dvůr poslední sobotu v měsíci automobilové baterie technický dvůr poslední sobotu v měsíci úsporné žárovky, zářivky technický dvůr poslední sobotu v měsíci - stojan s nádobou před pokladnou na radnici oleje všeho druhu technický dvůr poslední sobotu v měsíci Mimo systém látky, lůžkoviny v průběhu roku na další ročník Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami na uzlíčky průběžně IC, pokladna radnice, knihovna) - všemožné pokládky v průběhu roku rovněž na další ročník Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami do pohádkového obchůdku průběžně IC, pokladna radnice, knihovna.

10 10 - Akce pro Diakonii sběr nepotřebných věcí, hlavně oblečení -1 x ročně dle vyhlášení, sběr od jednotlivých nemovitostí. Nejdůležitějším krokem letošního roku bylo zajištění odděleného sběru a skládkování bioodpadu. Odpady z popelnic (u bytových domů z kontejnerů) končí na skládce v Radimi. Do Radimi odvážíme rovněž velkoobjemový odpad vybíraný každou poslední sobotu v měsíci v technickém dvoře a odpad sbíraný 1x ročně přímo od nemovitostí dle vyhlášení pro jednotlivé ulice.cena uložení na skládku je 995 Kč včetně daně. Cena je tvořena dvěma položkami za uložení odpadu % DPH a 500,- Kč bez DPH je základní sazba Do těchto popelnic patří pouze to, co nelze vytřídit. Různé zbytky, hygienické potřeby (včetně plenek a v zimním období popel z uhlí a briket výhodou města je ale 100% plynofikovanost již 6 let). Na základě nutnosti řešení obsahu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ve směsném komunálním odpadu město Kouřim vypracovalo projekt se žádostí o podporu Středočeským krajem na nákup hnědých odpadních nádob o objemu 120 l na bioodpad. Vycházeli jsme z Plánu odpadového hospodářství ČR a Středočeského kraje. V těchto plánech je ohledně této oblasti vytýčený cíl, a to postupné snižování bioodpadů na skládkách. Naše žádost byla podpořena a od Středočeského kraje jsme získali dotaci na nákup 577 ks nádob ve výši Kč z celkové částky Kč,rozdíl zaplatilo město Kouřim. V roce 2011 jsme vyváželi bioodpad 1x týdně. V roce 2012 budou pokračovat týdenní svozy v období březen listopad. Nykos jej předává do kompostárny v Hořátvi. Skládkovné činí 308 Kč a je zajištěno zpětné využití.1 svoz stojí Kč. Prioritou je domácí kompostování v kompostech nebo kompostérech pro ty, kteří nemají možnosti kompostovat bioodpad na svých zahrádkách, je určen svoz. Protože do konce července tvořil bioodpad v průměru v našich odpadních nádobách na směsný odpad 50% objemu, měly by naše odpadní nádoby na směsný komunální odpad být v současné době téměř prázdné, proto je v návrhu podle průzkumu mezi občany města pro rok 2012 svoz směsného komunálního odpadu v měsících duben září 1x za 14 dnů (mimo topnou sezonu, kdy svoz bude každý týden). Čím může každý z nás ovlivnit úspory v oblasti odpadového hospodářství? 1) Minimalizovat množství odpadů, předcházet jejich vzniku 2) Třídit vše, co vytřídit lze, a odkládat na určená místa 3) I žlutý pytel musíme koupit, a to s DPH za 5,04 Kč. Čím více pytel zaplníme (objem odkládaného odpadu minimalizujeme), tím jich spotřebujeme méně. 4) Bioodpad doma kompostovat nebo nechat odvážet v hnědých nádobách, nelze odkládat do nádob se směsným nevytříděným odpadem 5) Velkoobjemový odpad nábytek před předáním k odvozu rozložit, okenní tabulky vysklít. Odpadové hospodářství města je souborem služeb, kterými zajišťujeme odvoz odpadů od občanů a odpadů z činnosti města. Spolu s rostoucími náklady na kvalitu nakládání s odpady, které nesouvisejí s legislativními požadavky a technickým vývojem, narůstá také rozsah a cena těchto služeb a tím pochopitelně náklady spojené s jejich provozem. Přehled celkových nákladů hospodaření s odpady města Kouřim (v Kč/obyv/rok) Rok Kč//obyv/rok ,6 Zodpovědný redaktor Josef Trnka. Redakční rada: Hana Jenešová, Zuzana Čiháková. Náklad 650 výtisků. Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce. Příspěvky přijímá pí. Jirkovská v IC. Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka. Grafika a výroba: Josef Trnka TISK: GARRET, Kostelec n. Č. l. e.v.: MK ČR E Náš problém: Obrovské množství směsného odpadu v popelnicích. Co s tím v roce 2012 uděláme?

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok Ekonomika odpadového hospodářství obcí Vybrané náklady OH obcí (2002-2009) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory ostatní černé skládky Celkové náklady r.2002 298,5 38,2

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015

MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015 MĚSTO KOUŘIM Mírové náměstí 145 281 61 Kouřim IČ: 00235482 kontakty: 321 783 230, 321 783 583 mobil: 728 043 851 fax: 321 783 231 starostka: mobil: 602 683 555 e-mail: starostka@kourim-radnice.cz jenesova@kourim-radnice.cz

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Obecně závazná vyhláška č. 6/2008,

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2012. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2013

MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2012. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2013 MĚSTO KOUŘIM Mírové náměstí 145 281 61 Kouřim IČ: 00235482 kontakty: 321 783 230, 321 783 583 mobil: 728 043 851 fax: 321 783 231 starostka: mobil: 602 683 555 e-mail: starostka@kourim-radnice.cz jenesova@kourim-radnice.cz

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Článek 1. Závaznost vyhlášky

Článek 1. Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petříkov a

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Město Sezemice Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Město Sezemice Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Město Sezemice Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními, bioodpadem

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více