MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 2011"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM PŘÍLOHA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Od první písemné zprávy Třídím! Třídíš! Třídí! Třídíme! Třídíte! prostě všichni. Skoro. Proto jsme my, Kouřimáci, tak dobří. ve své kategorii za 3. čtvrtletí nejlepší ve Středočeském kraji!!

2 Ekonomická lahůdka pro ty občany, které odpady zajímají. (Údaje převzaty z referátu RNDr. Martiny Vrbové, PhD., ředitelky oddělení využití odpadu společnosti Eko-Kom a.s., doplněny statistickými údaji města Kouřim.) Sledování a pravidelné hodnocení ekonomických ukazatelů komunálního odpadového hospodářství je v praxi nezbytné pro dlouhodobý rozvoj regionálních systémů nakládání s odpady, které budou environmentálně, ale také sociálně a ekonomicky únosné pro občany, obce a další subjekty v systému. Tab. č. 1 Vybrané náklady hospodaření s odpady v obcích ČR (v Kč/obyvatel/rok) směsný objemný koše tříděný NO sběrné černé ostatní celkem odpad odpad sběr dvory skládky r ,8 37,1 25,0 64,5 17,4 46,8 9,3 49,4 652,4 r ,8 41,9 27,5 75,4 19,5 52,0 11,8 52,5 687,0 r ,4 42,2 27,5 79,9 20,1 54,1 11,6 42,4 702, ,2 45,3 29,3 98,4 18,0 56,2 11,8 23,0 747, ,8 56,9 32,8 116,4 19,1 65,0 8,7 23,4 813, ,1 49,3 51,3 121,6 19,9 88,0 12,5 20,5 865, ,0 52,6 34,1 132,3 15,9 86,2 11,0 46,2 871, ,0 50,1 36,5 136,2 14,5 89,4 11,1 59,4 881, Kouřim 704,0 13,0 9,0 84,0 26,8 79,0 7, ,6 Průměrné náklady na provoz odpadového hospodářství v obcích ČR byly prorok 2010 stanoveny na 881,9 Kč ,5 Kč/obyvatele/rok. Tabulka č. 1 opět, jako již posledních minimálně 8 let, potvrzuje, že skutečné náklady obcí na odpadové hospodářství převyšují horní hranici místního poplatku (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru komunálních odpadů, 500 Kč/obyvatel), kterou stanovuje zákon o odpadech. Přitom horní hranice místního poplatku byla nastavena s přijetím zákona č. 185/2001 Sb. V tabulce 2 je uveden přehled základních nákladových položek za rok 2010 ve velikostních skupinách obcí. Vyšší celkové náklady vykazují obce a města mezi obyvatel. Tab.č. 2 Vybrané náklady v roce 2010 (v Kč/obyvatel/rok) Velikost obce tříděný sběr směsný KO sběrný dvůr objemný odpad koše NO celkem do ,1 555,0 77,9 76,9 19,4 42,0 887, ,2 518,2 86,4 71,2 17,5 30,3 837, ,0 495,2 117,5 61,7 17,4 20,9 842,6 Kouřim 84,0 704,0 79,0 13,0 19,0 28,6 927, ,4 849,4 118,1 48,0 40,3 11,1 910, ,3 482,6 140,8 48,1 47,3 9,9 976, ,9 449,9 84,4 35,7 43,8 4,1 874, ,2 456,4 93,6 37,1 35,7 6,9 872, mil. 86,6 645,3 49,5 36,7 35,7 15,5 777,6 nad 1 mil. 244,1 606,2 46,9 35,8 3,0 958,7 Celkem 136,2 522,0 89,4 50,1 36,5 14,5 881,9 Rozdíly v nákladech nejsou jen ve velikostních skupinách, ale také v různých oblastech republiky. Náklady 2 korespondují většinou s cenami služeb odpadářských firem v jednotlivých svozových oblastech. Směsný komunální odpad Nejvýznamnější nákladovou položkou pro všechny obce bez rozdílu je svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů (49 80% z celkových nákladů na OH v obci). Produkce směsných komunálních odpadů, kterou vykázaly obce zapojené v systému EKO-KOM, byla v roce 2010 v průměru 221,5 kg/obyvatel/rok. Náklady na svoz a odstranění směsného KO se pohybují mezi Kč/obyvatel/rok (průměr 522 Kč/obyvatel/rok). V přepočtu na jednu tunu svezeného a odstraněného směsného KO to přestavuje cca Kč. Tříděný sběr Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou se stal v několika posledních letech tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů (především se jedná o komodity papír, plast, sklo, nápojové kartony). V roce 2010 tvořil 10,6 25,5% z celkových nákladů na odpadové hospodářství obcí (průměr 15,4 %). Náklady jsou dány jednak investicí do sběrových nádob (pokud obec takovou investici učiní), jednak vlastními provozními náklady. Ty jsou velmi variabilní, protože jsou do jisté míry ovlivňovány mírou poptávky a cenami druhotných surovin a rozsahem systému tříděného sběru. Důležitou roli hraje také cenová politika svozových firem v jednotlivých regionech,

3 Náklady na tříděný sběr byly v roce 2010 ve sledovaném vzorku 136, ,4 Kč/obyvatel/rok (rozptyl nákladů je cca 33%). Rozdílnost nákladů ve velikostních skupinách obcí ukazuje tabulka č. 3. Pouze 18% sledovaných obcí uvedlo také náklady spojené s přímým informováním a výchovou obyvatel ke správnému nakládání s odpady. Průměrný náklad přitom činil 2,7 Kč/obyvatel/rok. Bilance nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství obcí Odpadové hospodářství obce má samozřejmě svoji příjmovou část. Ta je tvořena nejčastěji poplatky od občanů, platbami podnikajících nebo právnických osob ( živnostníků ) zapojených do systému obce a případně tržbou za prodej druhotných surovin získávaných z odpadů. Významnou položku tvoří také odměny systému EKO-KOM a případně spora nákladů či platby kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení. Přehled průměrných příjmů ve velikostních skupinách obcí za rok 2010 ukazuje tabulka č. 3. Do příjmů nejsou započteny platby kolektivních systémů, které uvedlo 31% obcí ve vzorku a činily průměrně 5,2 Kč/obyvatel/rok. Další příjmovou položku, která je od roku 2009 nově sledována, jsou příjmy za odpady od chatařů (za rekreační objekt). V roce 2009 tento druh příjmu vykázalo 53% obcí z celého vzorku. Průměrný příjem činil 26,9 Kč/obyvatel/rok. Tab. č. 3 Bilance příjmů a nákladů v OH obcí dle velikostních skupin v Kč/obyvatel/rok (rok 2010). velikost obce od obyvatel živnosti druhotné suroviny Průměrný poplatek od občanů v roce 2010 činil cca 446,7 Kč/obyvatel (mírný pokles oproti roku 2009). Přitom ale průměrné náklady obcí na základní služby v odpadovém hospodářství dosahovaly hodnoty o cca 97% vyšší. Poplatek se zvyšuje s rostoucí velikostí obce. Příjmy za prodej druhotné suroviny vyrobené z vytříditelných komunálních odpadů uvedlo jen 19% obcí sledovaného vzorku, přičemž se jednalo z 91% o obce do obyvatel. Samosprávy obcí si bohužel neuvědomují hodnotu vytříditelných odpadů. V době krize s jejich odbytem přitom většina svozových firem zdražila své služby pro obce právě v souvislosti s poklesem cen druhotných surovin. Od roku 2010 ceny některých druhů surovin velmi výrazně vzrostli, přesto není u nákladů na tříděný sběr v ocích zaznamenán žádný výrazný pokles, ale spíše nárůst. Jen málo firem zohledňuje většinu příjmů z prodeje druhotných 3 příjmy od chatařů odměna EK odměna KS celkem náklady celkem surovin do konečných cen pro obce. průměrně obec doplácí do ,6 37,9 38,0 61,4 99,4 14,4 642,7 887,5 28% ,6 38,6 31,5 45,3 93,0 11,1 630,0 837,5 25% ,4 47,7 21,2 36,4 95,1 10,7 623,4 842,6 26% Kouřim 500,0 0 35,3 16,73 134,0 0,5 686,5 945,6 27,39% ,5 52,9 9,8 13,9 100,8 11,6 613,5 910,0 33% ,2 71,2 29,8 8,0 99,2 4,1 648,3 976,5 34% ,0 63,1 35,3 3,5 88,2 3,3 632,3 874,4 28% ,2 2,0 19,6 4,5 74,5 2,0 515,8 872,5 41% mil. 454,6 5,1 69,6 1,3 530,7 777,6 32% nad 1 mil. 565,8 1,3 8,8 129,2 705,0 958,7 26% Celkem 446,7 29,6 16,6 26,6 95,0 5,9 620,4 881,9 30% Orientační náklady na tříděný sběr využitelných odpadů ve vzorku (rok 2010) velikost obce Kč/obyv. kg/obyv. Kč/kg do ,1 31,1 4, ,2 29,0 4, ,0 30,6 4,3 Kouřim 84,0 50,2 1, ,4 33,1 3, ,3 34,0 3, ,9 32,4 3, ,2 28,8 3, mil. 86,6 35,2 2,5 nad 1 mil. 244,1 42,6 5,7 Celkem 136,2 32,0 4,3

4 V tabulce je kromě jednotkových nákladů na 1 obyvatele také uvedena výtěžnost sběru využitelných odpadů, který je organizován obcemi (papír, plast, sklo, nápojové kartony sbírané do veřejné sběrné sítě kontejnerů nebo pytlů), a k tomu vztažené náklady v Kč na 1 kg tříděných odpadů (bez rozlišení jednotlivých komodit). Rozdíly jsou nejen ve velikostních skupinách ale také v regionech, či spíše jednotlivých svozových oblastech. Rozdíly jsou dány především efektivností systému sběru a svozu využitelných odpadů. Nízká výtěžnost tříděného sběru a přitom vysoké náklady na jednotkové množství svědčí o nesprávně nastaveném systému v obci či celé svozové oblasti. Na základě údajů z několika posledních let lze konstatovat, že jako dlouhodobě efektivní se jeví systémy tříděného sběru v městech a obcích mezi obyvateli. U měst nad obyvatel je údaj ovlivněn zejména systémem města Brna, který je odlišný od ostatních měst. Ostatní náklady Sběrné dvory jsou ve většině případů zařízeny i pro sběr nebezpečných odpadů. Sběr těchto odpadů v rámci obecních svěrných dvorů vykázalo ve sledovaném vzorku 934 obcí s 6,3 mil. obyvatel (z toho 75% sběrných dvorů bylo v menších obcích do obyvatel). Průměrné náklady na provoz sběrného dvora činí cca 89,42 Kč/obyv./rok. Z toho představují náklady na sběr a další nakládání s nebezpečnými odpady cca 11,8 Kč/obyv./rok (13% z celkových nákladů spojených s provozem sběrného dvora). K ostatním nákladům patřily v minulosti také náklady spojené s tříděním a následným nakládáním s biologickými odpady. Systematické řešení bioodpadů v obcích není zatím rozšířené. Náklady za rok 2010 se pohybovaly kolem 29.2 Kč/obyv./rok, přičemž ale jednotkové náklady se pohybují v rozmezí mezi Kč/obyv./rok. Do budoucna je nutné počítat s nárůstem nákladů spojených se sběrem a následným nakládáním s KO, a to zejména v důsledku rozvoje komunálních sběrů biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2009 jsou také sledovány položky vztahující se k veřejné zeleni a údržbě veřejných prostranství. Souvisí sice s nakládáním s odpady okrajově, ale představují významný náklad při údržbě pořádku ve městě. Náklady spojené s úklidem veřejných prostranství (bez pouličních košů) se v roce 2010 pohybovaly průměrně kolem 74,7 Kč/obyv./rok. Další poměrně vysokou nákladovou položku představují náklady spojené s údržbou veřejné zeleně. Zde se náklady pohybují průměrně kolem 41,9 Kč/obyv./rok. 4 Příjmy za zajištění zpětného odběru od AOS a KS se zvyšují. Příjmy ze systému EKO-KOM vzrostly zejména díky nárůstu celkového množství vytříděných plastů a rovněž změnám v odměnách pro obce. U kolektivních systémů se jedná spíše o významnou úsporu nákladů obcí spojených s odstraňováním nebezpečných odpadů. U zpoplatňování živnostníků a právnických osob zapojených do systému obce uvedlo údaje cca 31% obcí z celého vzorku a to opět především menší obce do obyvatel. Nejméně je zákonná možnost zapojení živnostníků do systému obce využívána ve velkých městech. Jak vyplývá z tabulky č. 3, obce v ČR doplácejí průměrně cca 30% nákladů na odpadové hospodářství ze svých rozpočtů. Lze očekávat, že se tento rozdíl ještě v následujících letech zvýší, pokud nedojde k valorizaci místního poplatku nebo změně zpoplatňování živnostníků či k větší provázanosti obchodování s druhotnými surovinami s rozpočty obcí. Firmy zajišťující na požádání občanů odvoz velkoobjemového odpadu a suti. Firma ZIPR s.r.o KONTEJNERY - ODVOZ VELKOOBJEMOVÉ- HO, STAVEBNÍHO ODPADU A ZEMINY OD JEDNOTLIVÝCH NEMOVITOSTÍ adresa: Nové Město 174 telefon: Firma Jelínek (Čepelák Ondřej) (Čepelák Luboš) tel , AUTODOPRAVA, KONTEJNERY Odvoz: odpadu, suti, hlíny, železného šrotu, atd. Dovoz: písků, štěrků, zeminy, kačírku, uhlí, stavebního materiálu, atd.

5 Obec Radim tel Nykos a. s. Ždánice tel Obchodní zástupce Ing. Petr Jindra mob.: Dočkal CZ, s.r.o. Polní Voděrady 6 tel.: Autodoprava Starý Ždánice 145 (zemní práce) tel Luštíme o taštičky na třídění. D O H T E C A L K Y C E R N E V I D E N C E Ř C E R O B R Á P Í T Í N Ě D Í Ř T T I A D K O N T E J N E R I A O D O M Y A R A K N A P O C O E L T H L I N Í K T O J E D K A P R K O R Ý V O N Á L P Š T Ě P K O V Á N Í D E N A T E X T N O Á O A D Ě V Í D Ě T O K J D N R K Í L O K M S A K O Ú P O Á L Ř Í L A M T A P Í R A C O M O P É V S Í Á Á N A D E S O U T Ě Ž E N Á V O Z Y Í Í N E Š Á L H ANKARA BIOODPAD BOREC CELNÍK COPAN DOMY ETNA EVIDENCE HLÁŠENÍ HLINÍK HOD KAPR KOLÍK KONTEJNER KOTĚ MALÍŘ NÁPOJOVÝ KARTON NÁVOZY NOVÝ ROK ODPADY OLA PÁR PÁV PLÁN PONDĚLÍ RADEK RECYKLACE ROTACE SAKO SOUTĚŽE SVÉPOMOC ŠATY ŠTĚPKOVÁNÍ ŠTĚSTÍ TAPÍR TEXT TRIO TŘÍDĚNÍ ÚRAZ VÁNOCE VĚDA Vyluštěnou křížovku z tohoto čísla odevzdejte do Cena Pro 3 výherce sada tašek na třídění. Text tajenky můžete přinést do knihovny, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: Odpadové hospodářství V roce bylo na katastrálním území Kouřim vyprodukováno t odpadu. (Není započítán odpad z demolic, přestaveb, jehož odvoz si občané zajišťují sami.) (3 čtvrtletí) Papír (Nykos, město, ZŠ M. 31,620 29,593 45,908 27,906 38,134 26,414 Šolleho) * Sklo (barevné + bílé) 8,490 11,304 11,928 15,211 17,457 15,732 Plasty (kontejnery + pytle) + 10,380 12,074 20,859 22,654 30,567 27,532 nápojové kartony + drobný polystyren Železo 20,320 8,130 22,432 27,110 19,380 10,570 Směsný odpad (Nykos) 561, , , ,24 533,96 400, Velkoobjemový odpad (odvezený 219,85 305, , ,60 152,50 79,800 městem) 0 0 Nebezpečný odpad 1,677 0,418 2,820 0,385 1,778 1,080 * v 1. pololetí nebyl odbyt 5

6 Finanční prostředky získané za odvoz vyseparovaných složek odpadu (od firmy Eko-Kom) Kč,- Rok 4. čtvrtletí Celkem 2006/ , , , , , / , , , , ,- 2008/ , , , , , / , , , , , / , , , , ,- Ekonomika odpadového hospodářství Kč,- Příjmy Poplatky za svoz komunálního odpadu od občanů, chatařů, chalupářů , , , , ,- Příjem za papír a železo předané 3.596, , , , ,- do výkupen Poplatek od EKO-KOMU za separaci , , , , ,50 Bonus za pomoc při nakládce (Asekol 850,- platby za sběr elektrozařízení) Prodej hliníku (sběrna Kolín) 300,- Výdaje Platba za uskladnění nevytříděných , , , , ,- složek odpadu v Radimi (technický dvůr, odpady z úklidu města)- odvoz městem a soukr. firmou Platba firmě NYKOS za odvoz a , , , , ,- uskladnění nevytříděných složek odpadu v Radimi (odpadové nádoby popelnice ) Platba firmě NYKOS za odvoz a , , , ,- likvidaci nebezpečného odpadu Platba firmě NYKOS za odvoz , , , , ,- pytlů s plasty Odvoz kontejnerů z technického , , , ,- dvora a hřbitova doprava soukromou firmou Odvoz valníků z technického dvora 97 svozů 76 svozů 37 svozů 50 svozů doprava technickým úsekem Platba firmě NYKOS za odvoz a , , , ,- předání k recyklaci vytříděných složek odpadu ( sklo, plasty, papír kontejnery) Nákup žlutých pytlů na plasty a , ,- nápojové kartony od firmy Nykos Platba firmě Nykos paušální , ,- poplatek za nádoby Platba firmě Nykos za odstranění bioodpadů ,- 6

7 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Pouze do konce roku 2011! Platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim osvobození na rok Upozorňujeme občany, kteří budou žádat o osvobození od poplatku na rok 2012 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim, aby tak učinili do konce roku Pozdějším žádostem nemůžeme vyhovět. Děkujeme za spolupráci. H. Jenešová tel.: , Kostelec nad Černými lesy, tel.: , fax: , mobil: , Odpady možno platit v pokladně MěÚ nebo v 1. patře MěÚ od Poplatek činí 500,- Kč na trvale hlášenou osobu 500,- Kč chalupáři a chataři za čp. Termín splatnosti: do Po úhradě poplatku obdržíte odpovídající samolepku na popelnici (120 l, 240 l velikost udejte při platbě poplatku). Osvobození a úlevy Na katastrálním území Kouřim jsou osvobozeny od poplatků: a) Osoby dlouhodobě umístěny v léčebnách. b) Osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí. c) Osoby ve vazbě a vězeňských zařízeních. d) Osoby, které mají trvalý pobyt v katastrálním území Kouřim, ale na jeho území se celoročně nezdržují. e) Osoby, které jsou vlastníky nemovitosti, ale prokazatelně ji nevyužívají. Odpadové okénko pro podnikatele na rok 2012 Žádáme všechny podnikatele v našem městě, aby vyřešili odvoz svého odpadu na rok 2012 přímo se svozovou firmou Nykos a.s. Ždánice. Podnikatelům nemohou být vydávány v pokladně v přízemí radnice známky pro občany na rok Od roku 2010 musí mít každý podnikatelský subjekt nádobu na své odpady. Jinak nebude jejich odpad odvážen.(netýká se těch, které mají drobné provozovny doma účetní, švadlenky )V případě menší produkce odpadu přizpůsobí firma svoz na interval 1 x 14 dní či 1 x měsíčně. V případě, že si podnikatelé nevyřeší otázku odvozu svého odpadu, hrozí jim pokuta až do výše ,- Kč podle 66 (Pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám) zákona o odpadech 185/2001. Kontaktujte Ing. Petra Jindru, obchodního zástupce firmy Nykos a.s., Ždánice 71, 7 Pejskové připomínají svým pánům poplatky za psy na rok 2012 můžete platit v pokladně nebo v 1. patře MěÚ. Poplatek za psa na rok 2012: -1 pes (rodinný dům) 100,- Kč - každý další pes 300,- Kč -1 pes (byt) 160,- Kč - každý další pes v bytě 400,- Kč -důchodci a tělesně postižení v rodinném domku 50,- Kč - další pes 300,- Kč - důchodci a tělesně postižení v obytných domech 80,- Kč Termín splatnosti: do

8 Psí exrementy Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při pohledu na veřejnosti přístupná místa našich měst (v našem městě) je jasné, že není vše v pořádku. Není v silách žádné úklidové služby zajistit stále okamžitou čistotu. Pejsci za to nemohou! Někteří nezodpovědní pejskaři si nedokáží po svém psu uklidit a podílejí se tak na znečišťování veřejných prostranství v našem městě. Prosíme všechny majitele, aby po svých psech hromádky uklízeli. Sáčky na psí exkrementy jsou doplňkem pro udržování čistoty našeho města! Sáčky si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení (4 ruličky) 48,- Kč. Nezahanbujte své pejsky, ukliďte po nich. Pro každého majitele čtyřnohého miláčka by mělo být samozřejmostí, že po něm uklidí sám. Průběžné pořadí 2. čtvrtletí obyvatel Soutěž Středočeského kraje My třídíme nejlépe 2011 Název Obce Body celkem 1. Čisovice Sulice Mšeno Loket Dolany Loučeň Vodochody Kouřim Zbuzany Ořech čtvrtletí obyvatel Název Obce Body celkem 1. Kouřim Mšeno Chocerady Poříčí nad Sázavou Vlkaneč Tochovice Sulice Čtyřkoly Rosovice Cerhovice 248 Sáčky na psí exkrementy jsou doplňkem pro udržování čistoty našeho města! Sáčky si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení (4 ruličky) 48,- Kč. Prosíme, ukliďte po nás, ať nás mají všichni rádi! Na valech začali chodit asi noví pejsci. Tolik bobků tam nikdy nebylo!! Děkujeme. 8 Celkové pořadí obyvatel Název Obce Body celkem 1. Čisovice Sulice Mšeno Kouřim Dolany Tochovice Rosovice Zbuzany Cerhovice Předboj 675

9 Odpadové hospodářství města Kouřim aneb méně odpadu, lepší ekologické zvyky, lepší ekonomika Tato oblast je středem našeho zájmu nejen z ekologického hlediska, ale i ekonomického. Neseme odpovědnost ve třech rovinách, a to organizační, finanční, informační. My, Kouřimáci, jsme začali třídit odpady již v lednu v r Za uplynulé roky postupně výrazně ubylo odpadu z domácnosti v našich popelnicích. Letošní rok je i ve vztahu k odpadům pro město velmi důležitý, přímo přelomový. Podařilo se nám nastavit systém, ve kterém máme odběr všeho, co se třídit (separovat) dá. Nevybíráme pouze pneumatiky (občané je musí vracet tam, kde nové nakupují) a vozidla s ukončenou životností. Za odpady, které vytřídíme, neplatíme, (výjma nebezpečných odpadů barvy. ředidla.), naopak peníze dostáváme. Spolupracujeme s těmito organizacemi, které organizují celostátní systém zpětného odběru. EKO-KOM- papír, plast, nápojový karton, sklo, železo (hliník) Asekol- elektrozařízení (kancelářská technika a technika z obývacího pokoje ) Elektrowin - elektrozařízení a elektroodpad (technika z kuchyní a ostatní) Ecobat s.r.o. - baterie Ekolamp s.r.o.- osvětlovací zařízení úsporné žárovky všeho typu, zářivky Rekla - oleje Do systému zpětného odběru je zapojeno firem či osob, které uvádějí dané výrobky na trh v ČR a které financují daný systém. Pro všechny výše vyjmenované složky máme nastavený systém sběru: papír - modré kontejnery v ulicích města (hlavně na drobný papír) - sběr svázaných balíčků přímo od domů poslední pátek v měsíci (neznečištěný nelze odkládat obaly od stavebních materiálů) - 2x ročně ZŠ Miloše Šolleho plasty ve směsi s nápojovými kartony - žluté kontejnery v ulicích města - sběr žlutých pytlů přímo od domů poslední pátek v měsíci. 9 Sklo - bílé kontejnery na bílé sklo - zelené kontejnery na barevné sklo (včetně tabulového) - sběr přímo od domů poslední pátek v měsíci Železo - technický dvůr poslední sobotu v měsíci - sběr přímo od domů pondělí po poslední neděli v měsíci Hliník - technický dvůr poslední sobotu v měsíci - možné nosit do pokladny na radnici, do IC nebo knihovny průběžně Elektrozařízení - technický dvůr poslední sobotu v měsíci (včetně ledniček i mrazáků) - červený kontejner v ul. Ruská průběžně - malý kontejner v chodbě radnice průběžně Baterie - odběratelům Kouřimského zpravodaje byly v měsíci dubnu předány sběrné boxy do domácností (krabičky s atraktivním designem), zároveň v těchto krabičkách obdržely první dvě stovky dětí dárečky při akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami. (Celkem jich bylo v ČR rozdáno ks) - ZŠ Miloše Šolleho průběžně - chodba radnice průběžně - chodba čp. 118 (samoobsluha) průběžně - technický dvůr poslední sobotu v měsíci automobilové baterie technický dvůr poslední sobotu v měsíci úsporné žárovky, zářivky technický dvůr poslední sobotu v měsíci - stojan s nádobou před pokladnou na radnici oleje všeho druhu technický dvůr poslední sobotu v měsíci Mimo systém látky, lůžkoviny v průběhu roku na další ročník Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami na uzlíčky průběžně IC, pokladna radnice, knihovna) - všemožné pokládky v průběhu roku rovněž na další ročník Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami do pohádkového obchůdku průběžně IC, pokladna radnice, knihovna.

10 10 - Akce pro Diakonii sběr nepotřebných věcí, hlavně oblečení -1 x ročně dle vyhlášení, sběr od jednotlivých nemovitostí. Nejdůležitějším krokem letošního roku bylo zajištění odděleného sběru a skládkování bioodpadu. Odpady z popelnic (u bytových domů z kontejnerů) končí na skládce v Radimi. Do Radimi odvážíme rovněž velkoobjemový odpad vybíraný každou poslední sobotu v měsíci v technickém dvoře a odpad sbíraný 1x ročně přímo od nemovitostí dle vyhlášení pro jednotlivé ulice.cena uložení na skládku je 995 Kč včetně daně. Cena je tvořena dvěma položkami za uložení odpadu % DPH a 500,- Kč bez DPH je základní sazba Do těchto popelnic patří pouze to, co nelze vytřídit. Různé zbytky, hygienické potřeby (včetně plenek a v zimním období popel z uhlí a briket výhodou města je ale 100% plynofikovanost již 6 let). Na základě nutnosti řešení obsahu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ve směsném komunálním odpadu město Kouřim vypracovalo projekt se žádostí o podporu Středočeským krajem na nákup hnědých odpadních nádob o objemu 120 l na bioodpad. Vycházeli jsme z Plánu odpadového hospodářství ČR a Středočeského kraje. V těchto plánech je ohledně této oblasti vytýčený cíl, a to postupné snižování bioodpadů na skládkách. Naše žádost byla podpořena a od Středočeského kraje jsme získali dotaci na nákup 577 ks nádob ve výši Kč z celkové částky Kč,rozdíl zaplatilo město Kouřim. V roce 2011 jsme vyváželi bioodpad 1x týdně. V roce 2012 budou pokračovat týdenní svozy v období březen listopad. Nykos jej předává do kompostárny v Hořátvi. Skládkovné činí 308 Kč a je zajištěno zpětné využití.1 svoz stojí Kč. Prioritou je domácí kompostování v kompostech nebo kompostérech pro ty, kteří nemají možnosti kompostovat bioodpad na svých zahrádkách, je určen svoz. Protože do konce července tvořil bioodpad v průměru v našich odpadních nádobách na směsný odpad 50% objemu, měly by naše odpadní nádoby na směsný komunální odpad být v současné době téměř prázdné, proto je v návrhu podle průzkumu mezi občany města pro rok 2012 svoz směsného komunálního odpadu v měsících duben září 1x za 14 dnů (mimo topnou sezonu, kdy svoz bude každý týden). Čím může každý z nás ovlivnit úspory v oblasti odpadového hospodářství? 1) Minimalizovat množství odpadů, předcházet jejich vzniku 2) Třídit vše, co vytřídit lze, a odkládat na určená místa 3) I žlutý pytel musíme koupit, a to s DPH za 5,04 Kč. Čím více pytel zaplníme (objem odkládaného odpadu minimalizujeme), tím jich spotřebujeme méně. 4) Bioodpad doma kompostovat nebo nechat odvážet v hnědých nádobách, nelze odkládat do nádob se směsným nevytříděným odpadem 5) Velkoobjemový odpad nábytek před předáním k odvozu rozložit, okenní tabulky vysklít. Odpadové hospodářství města je souborem služeb, kterými zajišťujeme odvoz odpadů od občanů a odpadů z činnosti města. Spolu s rostoucími náklady na kvalitu nakládání s odpady, které nesouvisejí s legislativními požadavky a technickým vývojem, narůstá také rozsah a cena těchto služeb a tím pochopitelně náklady spojené s jejich provozem. Přehled celkových nákladů hospodaření s odpady města Kouřim (v Kč/obyv/rok) Rok Kč//obyv/rok ,6 Zodpovědný redaktor Josef Trnka. Redakční rada: Hana Jenešová, Zuzana Čiháková. Náklad 650 výtisků. Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce. Příspěvky přijímá pí. Jirkovská v IC. Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka. Grafika a výroba: Josef Trnka TISK: GARRET, Kostelec n. Č. l. e.v.: MK ČR E Náš problém: Obrovské množství směsného odpadu v popelnicích. Co s tím v roce 2012 uděláme?

MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015

MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015 MĚSTO KOUŘIM Mírové náměstí 145 281 61 Kouřim IČ: 00235482 kontakty: 321 783 230, 321 783 583 mobil: 728 043 851 fax: 321 783 231 starostka: mobil: 602 683 555 e-mail: starostka@kourim-radnice.cz jenesova@kourim-radnice.cz

Více

Sborník přednášek konference

Sborník přednášek konference Sborník přednášek konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady Organizační garant: EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 19 140 21 Praha 4 www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Tato publikace neprošla jazykovou

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

Odpadové hospodářství ve městě Kouřim

Odpadové hospodářství ve městě Kouřim MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC 23. 7. 2015 Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje www.samosebou.cz, www.jaktridit.cz Odpadové hospodářství ve městě Kouřim (Volné pokračování k informačnímu projektu města Kouřim

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Obce na odpady doplácí miliony korun

Obce na odpady doplácí miliony korun Hlavní téma odpady Zaměřeno na korupci měsíčník pro firmy a veřejnou správu únor 2011 Jak se vyrábí remoska Spalování bioodpadu Tajemství firmy roku 2010 4 14 18 Obce na odpady doplácí miliony korun pět

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu

Více

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů Výsledky systému EKO-KOM v roce 2OO9 zpr@vodaj Ohlédnutí za konferencí Odpady a obce Léto ve znamení čistých festivalů Úvodní slovo Léto budiž pochváleno. ference Odpady a obce. Poprvé Slunce už od rána

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Plán odpadového hospodářství města Poděbrady 8/2005 Identifikační list Název akce: Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Objednatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČO: 00239640

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední

Více