Jizerské hory, eský ráj a související:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jizerské hory, eský ráj a související:"

Transkript

1 Jizerské hory, eský ráj a související: ev.. autor název knihy r.vydání strany druh anotace NVS 007 KURTIN,Petr Album starých pohlednic Jizerských hor kniha Kniha obsahuje soubor starých pohlednic z oblasti Jizerských hor NVS 008 KARPAŠ, Roman Album starých pohlednic Podkrkonoší kniha Kniha obsahuje soubor starých pohlednic z oblasti Podkrkonoší BARTOŠ, Miloslav LUŠTINEC, Jan NVS 009 KARPAŠ, Roman Album starých pohlednic Krkonoš kniha Kniha obsahuje soubor starých pohlednic z oblasti Krkonoš LOKVENC, Theodor BARTOŠ, Miloslav NVS 010 SCHEYBALOVÁ, Jana eský ráj na starých diapozitivech kniha Kniha provází eským rájem formou 10ti ucelených tématických KARPAŠ, Roman okruh bohat doprovázených dobovými snímky NVS 011 NÁDENÍK, Karel Smrk - král Jizerských hor. Klenoty kniha V devatenácti kapitolách, doplnných dobovými i souanými Jizerských hor. fotografiemi, nás kniha provází historií i souasností královny Jizerských hor NVS 012 KARPAŠ, Roman Staré pohlednice - Liberec kniha Kniha obsahuje reprodukce dobových pohlednic z Liberce doplnné texty v eském a nmeckém jazyce provázejících strun historií msta a blízkého okolí NVS 013 NOVÝ, Petr Nová Louka - Kristiánov. Historie a souasnost kniha Knížka pináší píbhy a obrázky ze skláských osad Nová Louka skláských osad. a Kristiánov NVS 014 Pírodní park Ještd publikace Publikace strun pedstavuje pírodní i kulturní pozoruhodnosti Pírodního parku Ještd NVS 015 Národní pírodní rezervace Publikace provází Jizerskohorskými buinami, jejich historií a Jizerskohorské buiny publikace pírodním bohatstvím, za doprovodu mnoha fotografií a map NVS 016 EHÁEK, Marek Chata na temeni Dda Ještda. Píspvek kniha Kniha zachycuje historii, vývoj, pírodní krásy a píbhy PARMA, Zdenk ke 100 letm otevení ještdské chaty spjaté s Ještdem. Doplnno množstvím fotografií NVS 017 LÍN, Zdenk Krajiny Jizerských hor kniha Kniha nás provází 12ti msíci krajinou Jizerských hor VINKLÁT, Pavel D. Landschaften des Isergebirges. formou unikátních novodobých ernobílých fotografiíí doprovázených eskými a nmeckými texty podtrhujícími krásu fotografií NVS 018 NEVRLÝ, Miloslav Ti iseriny. Jizerka, Velká Jizera, Orle kniha Poutavé píbhy z prostedí Jizerských hor doplnné fotografiemi PIKOUS, Jan NVS 019 Tisícovky Jizerských hor kniha Velice pkná kniha o jizerskohorských pírodních velikánech NVS 020 NEVRLÝ, Miloslav Pipomínky zašlých as kniha Kniha provází tenáe po "pomnících" Jizerských hor, pibližuje PIKOUS, Jan Pomníky Jizerských hor. jejich význam, píbhy a mnohdy nelehké osudy. EHÁEK, Marek strana 1

2 NVS 021 JÓŽA, Miroslav Jizerskohorská rašeliništ kniha Kniha seznamuje tenáe s rašeliništi Jizerských hor hned VONIKA, Pavel z mnoha pohled - vznik a vývoj, vegetace. fauna, turistika... NVS 022 ŽÁK, Ladislav Jizerskohorské pehrady a katastrofa kniha Pehledn uspoádané informace o pvodu, výstavb a osudech na Bílé Desné - Protržená pehrada. Jizerskohorských pehrad doplnné podrobným vylíením katastrofy na Bílé desné vetn soudobého hodnocení píin NVS 023 Pehrada v klínu hor kniha Píbh vodního díla v Jablonci nad Nisou doplnný množstvím SKOEPA, Zdenk fotografií. Kniha je v eském a nmeckém jazyce. STRNAD, Jan NVS 024 SCHEYBALOVÁ, Jana eský ráj Josefa Pekae a jeho souasník kniha Jak vypadal eský ráj na pelomu 19. a 20. století. Knihu doprovází množství fotografií a ilustrací pibližujících atmosféru doby. NVS 025 WALDHAUSER, Jií eský ráj oima archeologie kniha Kniha nás provází šesti krajinami archeologických naleziš 300 tajemných míst a jejich píbhy. eského ráje. Zajímavá kniha i pro naprosté laiky. Množství fotografií, ilustrací a map nám pomáhá poznat vývoj krajiny i lovka. NVS 026 PELECH, Petr eský ráj. Fotografie kniha Unikátní fotografický prvodce eským rájem pekrásných soudobých fotografií. NVS 027 PATOKA, Franta Mizející krása domova. III. díl kniha Soubor kreseb akademického malíe a rodáka z Lomnice nad Popelkou. NVS 028 PATOKA, Franta Mizející krása domova. IV. díl kniha Poslední soubor kreseb malíe a rodáka z Lomnice nad Popelkou. NVS 029 TOMÁŠ, Ladislav Hrad Trosky. Prvodcem hradem, jeho djinami, publikace prvodce hradem, jeho djinami, povstmi až pohádkami. povstmi až pohádkami. NVS 030 Vranov. Zíceniny hradu, Pantheon a skalní hrádek publikace Zíceniny hradu, Pantheon a skalní hrádek Drábovna nad Malou Skálou Drábovna nad Malou Skálou západn od Železného západn od Železného Brodu. Osudy hradu a jeho pán doplnné Brodu. fotografiemi a kresbami.ernobílá publikace. Svazek z ady prvodc "Putujeme po hradech a zámcích" NVS 031 Zbirohy.Zíceniny hradu nedaleko Malé Skály publikace Procházka hradem a jeho minulostí. Svazek z ady prvodc severn od Turnova. "Putujeme po hradech a zámcích". Doplnno fotografiemi a krasbami. NVS 032 STRNAD, Jan Jablonec nad Nisou. Dobové fotografie kniha Dobové fotografie Jablonce nad Nisou doplnny o nmecké a anglické peklady.texty u fotografií pibližují také historii a vývoj místa. NVS 033 SOBKOVÁ, Helena Naše Desná. Desná v Jizerských horách kniha Kniha popisuje historii a vývoj Desné doplnné množstvím fotografií oima minulosti. NVS 034 VOTAVOVÁ, Jarmila Boukv statek-ze starých letopis publikace Publikace vydaná u píležitosti otevení Boukova statku. Píspvek k historii Maloskalska. Píbhy historie Boukova statku a celého Maloskalska jsou doplnny množstvím fotografií. NVS 035 Mstské divadlo v Jablonci nad Nisou kniha Kniha vydaná u píležitosti znovuotevení divadla r Podrobný prvodce vzniku a existence divadla vetn technických nákres, fotografií, kopií plakát a repertoár divadla. strana 2

3 NVS 036 KARPAŠ, Roman Stalo se na severu ech kniha Nejvýznamjší události pehledn usoádané rok po roce od 1901 do r Množství fotografií a pehledné texty dlají z knihy poutavou kroniku dvacátého století severních ech. NVS 037 UHLÍ, Jan Železný Brod. Fotografie, pohlednice, tiskoviny kniha Fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné sbratelské zajímavosti MAŠEK, Jaroslav a jiné sbratelské zajímavosti. provázejí historií a místopisem Železného Brodu a jeho okolí. KACÁLEK, Bohuslav STRNAD, Jan NVS 038 KAŠPAR, Jan Jablonec nad Nisou. Zajímav zpracovaný pehled událostí, vývoj msta a jeho institucí, Struný prvodce sedmi stoletími msta kniha doprovázené fotografiemi, kopiemi dležitých listin, map a tiskovin z historie Jablonce nad Nisou. NVS 039 BITMAN, Jan Jak jsme žili na Smržovce a v okolí ve 20. století kniha Historie 20. století Smržovky a okolí. Kniha obsahuje nejen autorovy pohledy, ale také množství píbh a osud rodin i významných osobností Smržovky. Bohat doprovázeno fotografiemi. NVS 040 MIZERA, František Pamti msta Semil a okolí kniha II. nezmnné vydání (I. vydání v r. 1930) s doslovem Váslava Votoka. Kniha psobí jako soukromá kronika editele škol v Semilech. Zajímavý výlet do historie pohledem autora píšícího ve ticátých letech 20. století. NVS 041 VINKLÁT, Pavel D. RASPENAVA. Msto na Smdé kniha Dvojjaziné procházky mtem a jeho okolím, historií i souasností FILIPOVÁ, Dana Die Stadt an der Wittig. doprovázené množstvím fotografií. (esky/nmecky) NVS 042 ANDL, Rudolf Frýdlantsko kniha Velice kvalitn zpracovaná a obsáhlá kniha o historii Frýdlantska. KARPAŠ, Roman Minulost a souasnost kraje na úpatí Množství fotografií, pohlednic, pehledných tabulek a map Jizerských hor. nás krom textu seznamuje a doprovází tímto krajem. NVS 043 Roenka Jizersko-ještdského horského spolku brožura Pehled innosti spolku doprovázený zajímavými texty z oblasti Jizerských hor. Doplnné množstvím fotografií. NVS 044 Roenka Jizersko-ještdského horského spolku brožura Pehled innosti spolku doprovázený zajímavými texty z oblasti Jizerských hor. Doplnné množstvím fotografií. NVS 045 Roenka Jizersko-ještdského horského spolku brožura Pehled innosti spolku doprovázený zajímavými texty z oblasti Jizerských hor. Doplnné množstvím fotografií. NVS 046 Roenka Jizersko-ještdského horského spolku brožura Pehled innosti spolku doprovázený zajímavými texty z oblasti Jizerských hor. Doplnné množstvím fotografií. NVS 049 Roenka Jizersko-ještdského horského spolku brožura Pehled innosti spolku doprovázený zajímavými texty z oblasti Jizerských hor. Doplnné množstvím fotografií. NVS 050 PAULÍK, Ivo eský ráj. Cykloprvodce brožura Podrobný a pehledný popis 31 cyklotras eským rájem doplnným eská republika. pehlednými mapami a odkazy na zajímavá místa po trasách. NVS 051 ERMÁK, Karel Putování po Zlaté stezce eského ráje kniha Kniha nás provází textem i dobovými fotografiemi po Zlaté stezce eského ráje od jejího vzniku až po souasnost. strana 3

4 ev.. autor název r.vydání straby druh anotace NVS 052 Neobvyklé v eské republice. eské kuriozity. 69 kniha Zajímavý prvodce eskou republikou upozor uje na místa opedená mýty, legendami neobvyklými skutenostmi i lidovými vyprávními okoenných malou špetkou humoru. NVS 053 Mezi nebem a zemí. eské kuriozity II. 70 kniha Nkolik desítek píbh, které jsou lákavé a pouné; historie a osudy, které nejsou známé... Volné pokraování humorných vyprávní zajímavého prvodce po eské republice. NVS 054 Prvodce po echách Morav Slezsku kniha Klasický turistický prvodce z oblíbené ady - tentokrát z oblasti Jizerské hory. Jizerských hor. Kniha. 3 NVS 055 Prvodce po echách Morav Slezsku kniha Klasický turistický prvodce z oblíbené ady - tentokrát z oblasti Podkrkonoší. Podkrkonoší. Kniha.38 NVS 056 Prvodce po echách Morav Slezsku kniha Klasický turistický prvodce z oblíbené ady - tentokrát z oblasti Frýdlantsko. Frýdlantska. Kniha.63 NVS 057 Prvodce po echách Morav Slezsku kniha Klasický turistický prvodce z oblíbené ady - tentokrát z oblasti eský ráj. Jiínsko a Novopacko. Jiínska a Novopacka NVS 058EHÁEK, Marek Frýdlantsko. Prvodce po krajin a jejích náladách kniha Prvodce po krajin Frýdlantska a jejích náladách. Velice pkn zpracovaný prvodce a informaní pramen z mnoha úhl zájm návštvník. Kniha je doplnna množstvím fotografií. NVS 059 MODRÁ, Jana Poznáváme Lužické a Žitavské hory. 24 výlet kniha 24 výlet pro malé i velké. Netradiní prvodce krajinou doplnný HENTSCHEL, Silke pro malé i velké. množstvím úkol pro malé i velké návštvníky. Kniha je pehledná, poutava a rozhodn nenudí. Ideální doplnk výlet s dtmi. NVS 060 Obrazový atlas turistických cíl a cyklotras v R atlas Podrobná brožura vydaná Klubem eských turist pináší množství Ekologická turistika na kole a pšky. map a doporuených cyklovýlet z každého kraje R. Atlas je doplnn množstvím kontakt na užitené instituce, ubytování i služby. NVS 061 Obrazový atlas technických památek, architektury atlas Podrobný atlas s množstvím informací, map, fotografií a kontat a turistických zajímavostí v R. z oblasti technických památek a architektury celé R. Atlas vydal Klub eských turist. NVS 062 KOŠKOVÁ, Irena Atlas životního prostedí Libereckého kraje atlas Atlas životního prostedí LK podává profesionální odborný obsah ŠMÍDA, Jií ve form srozumitelné i pro zvídavou mládež a veejnost. MODRÝ, Martin NVS 063 Historie a souasnost podnikání na Jablonecku, kniha Kniha je rozdlena do dvou ástí: první informuje o vzniku a rozvoji Tanvaldsku a Železnobrodsku. podnikání v regionech, druhá pedstavuje firmy souasnosti. NVS 064 VINKLÁT, Pavel D. Kronika trampingu v Jizerských horách kniha Kniha nás provází 70 lety trampingu v Jizerských horách Pospisuje staré i novjší osady, výrazné osobnosti doby a jejich pínos pro Jizerské hory. Množství pkných píbh doprovázených fotografiemi, znaky, vlajkami, pozvánkami a spoustou dalších materiál. strana 4

5 NVS 065 Z eského ráje a Podkrkonoší kniha Vlastivdný sborník z eského ráje a Podkrkonoší nás provází Vlastivdný sborník 12. významnými pírodními a historickými památkami kraje prokládané píbhy místních rodák. NVS 066 HORÁKOVÁ, Hana Ulicemi Jiína kniha Velice pkný prvodce historií a pvodem názv a vznik Jiínských ulic. Doplnné 4 samostatnými mapami. NVS 067 KUERA, Petr Turnovské píbhy. Z dob dávných i nedávných. 76 kniha Krásné píbhy ze života autora a z jeho okolí z Turnova z dob dávných i nedávných. NVS 068 KAŠPAR, Oldich Z kraje podivuhodných kouzel kniha Zapálení sbratelé lidové slovesné kultury pro nás zachovali Lidové povsti, povry a obyeje mnoho píbh, legend, povstí a tajemných bytostí, které jsou z Železného Brodu a okolí. prostednictvím této knihy poutav uspoádány. NVS 069 ŠIMEK, Jaroslav Rdáci a pobytníci. Historky maloskalské brožura Staré píbhy ožívají v této sbírce Historek maloskalských. NVS 070 LUBAS, Ludvík Drobné pamti domácí. Železnobrodsko brožura Pamti železnobrodského podnikatele doplnné o dnes již mén známý slovníek skláských výraz. NVS 071 ULRYCH, Petr Deníky malíe srdcem kniha S maloskalským malíem J. Jír rozmlouvá Petr Ulrych. Kniha je bohat S Josefem Jírou rozmlouvá Petr Ulrych. doprovázená ukázkami dl tohoto umlce a maloskalského patriota. NVS 072 KWAYSSEROVÁ, Marie Sen a skutenost kniha Kniha sestává ze dvou ástí. První obsahuje vlastní tvorbu smržovské uitelky a ást druhá obsahuje dokumenty, fotografie, rukopisy, korespondenci i autorin životopis. Kniha byla vydána u píležitosti 160 výroí narození této významné smržovské osobnosti. NVS 073 KAPKA, Jaroslav Poudání vo poudání kniha Knížka vyprávnek je svdectvím o síle a moudrosti lidových vyprav Vítzí v nich optimistický pohled na svet, by se autor setkává s tragikou života. Cenné je originální vyprávní v podkrkonošském dialektu. NVS 074 HRUŠKOVÁ, Marie Pam strom kniha Kniha nás seznamuje s památnými stromy R v ad zajímavých LUDVÍK, Bedich kapitol, kde je každému stromu vnován píbh a mnoho fotografií. NVS 075 PROCHÁZKA, Vladimír Cestovatelský lexikon kniha Praktický lexikon zemí s mapkami a základní charakteristikou aneb návod jak používat zemkouli. je doplnn humornými píbhy z cest, které by mly návštvníkovi pomoci bezpen, v poklidu a radostn strávit svou dovolenou. NVS 076 VOTOEK, Václav Semily kniha V Semilech se narodila nebo psobila ada lidí, v jejichž život Literární procházka. psané slovo hrálo významnou roli. Práv jim je vnována tato kniha. NVS 077 SCHMID, Jan Život v závorce kniha Kniha známého režiséra, herce, výtvarníka a pedagoga vypráví aneb Prvobytn pospolná místa v echách svérázným zpsobem vzpomínky a úvahy dotýkajících se Jizerských hor a a Krkonoš. NVS 110 VESELÝ, Jan Jizerský rok kniha 7 tématických okruh fotografií Jizerských hor nás provází po romantických zákoutích pírody i horských vesnikách. texty J, AJ a NJ strana 5

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Bartolomjská noc : zloin v zájmu státu - 24. srpen 1572 / Arlette Jouannová ; [z francouzského originálu... peložila Vra Dvoáková] Praha : Garamond

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 2 Ti výroí Klubu Augusta Sedláka Rok 2014 doufejme a zaplapánbh nebude v historii Klubu Augusta Sedláka (dále Klub) pedstavovat zvláštní datum. Jedná se

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXI, 2010,. 1 Nov objevené tvrzišt v Maroltov Tomáš Karel Vilém Knoll Ludk Krmá 1 Maroltov pohled na tvrzišt od jihu (foto L. Krmá 2009). Ves Maroltov leží 5 km severovýchodn

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL HOR LIBERECKÉHO KRAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL HOR LIBERECKÉHO KRAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI JIZERSKO-JEŠTĚDSKÝ HORSKÝ SPOLEK OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL HOR LIBERECKÉHO KRAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008 JIZERSKO-JEŠTĚDSKÝ HORSKÝ SPOLEK Zpráva o hospodaření za rok 2008 MAJETEK ZA ROK 2008 peníze v hotovosti

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

LÉTO 2011. Liberecké podzemí. Zažijte jablonecké kostely s koncertem i prohlídkou. Frýdlantsko v zajetí historie. Nechte se unášet Zubačkou

LÉTO 2011. Liberecké podzemí. Zažijte jablonecké kostely s koncertem i prohlídkou. Frýdlantsko v zajetí historie. Nechte se unášet Zubačkou LÉTO 2011 NEPRODEJNÉ ZDARMA ČESKY»»»» Liberecké podzemí Je v létě otevřeno pro veřejnost. Statutární město Liberec vás zve k návštěvě stálé výstavy věnované historii a současnosti civilní ochrany (CO).

Více

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

19. ročník. Nominace za rok 2014

19. ročník. Nominace za rok 2014 Jivínský Štefan 19. ročník Nominace za rok 2014 Jivínský Štefan ocenění za kulturní činnost na území okresu Jičín se bude 25. února 2015 předávat už podevatenácté. Tentokrát v Lázních Bělohradě. Z nominací,

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více

Jizersko ještědský horský spolek - tradice

Jizersko ještědský horský spolek - tradice Každý z nás se setkal nebo setká s duchem Jizerských hor v jinou chvíli, na jiném místě a v jinou roční dobu. Minout jej ale nemůže nikdo. Já jsem ho poprvé poznal před mnoha lety, v samotě, za nejhlubšího

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

eské a rakouské Novohradské hory

eské a rakouské Novohradské hory TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108 eské a rakouské Novohradské hory Autokarový zájezd 25. - 28. záí 2010 23. roník Setkání a seminá vedoucích Novohradské hory

Více

Slovo k zamyšlení. Září a tradice INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ZÁŘÍ 2014 NOVINKY Z JIZEREK

Slovo k zamyšlení. Září a tradice INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ZÁŘÍ 2014 NOVINKY Z JIZEREK INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ZÁŘÍ 2014 Slovo k zamyšlení Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor. Co napsat o voňavém a babím létem prozářeném září? Hledala jsem opět inspiraci v prožitcích a

Více

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví Výtisk zdarma Platí od 12. 5. do 15. 6. 2008 nebo do vyprodání zásob KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví 89, BĚŽNÁ CENA 179, Více na straně 3 489, 3 90, NOVINKA 129, 215, BĚŽNÁ CENA 415, 9 BĚŽNÁ CENA

Více

179, BĚŽNÁ CENA 199, 149, 249, BĚŽNÁ CENA 299, 229, BĚŽNÁ CENA 279, 790, BĚŽNÁ CENA 990, SOUTĚŽTE S NÁMI O JAZYKOVÝ KURZ NA STRANĚ 3!

179, BĚŽNÁ CENA 199, 149, 249, BĚŽNÁ CENA 299, 229, BĚŽNÁ CENA 279, 790, BĚŽNÁ CENA 990, SOUTĚŽTE S NÁMI O JAZYKOVÝ KURZ NA STRANĚ 3! Výtisk zdarma Platí od 12. 3. do 15. 4. 2007 nebo do vyprodání zásob Adresy prodejen na zadní straně NEJEN PRO ŽENY A VOLNÉ CHVÍLE str. 6 Více na straně 11 PRO RADOST I UŽITEK str. 7 BĚŽNÁ CENA ZNÁTE Z

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více