Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní školy - centra místního vzdělávání"

Transkript

1 Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč

2 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech

3 Představení účastníků účastníci jméno kdo je odkud - jaký sektor zastupuje očekávání

4 Obecný úvod Co je škola co je komunita Společné duchovní vazby Společná geografická oblast akce B1-Zuzana Guthová.pdf celoţivotní vzdělávání x celoţivotní učení Učení formální, neformální, informální OBECNE INFORMACE O CELOZIVOTNIM VZDELAVANI.doc

5 Komunitní škola??? definice z pracovního setkání pro rozvoj komunitních škol (Telč 17. a 18. března 2008) Komunitní škola je vzdělávací instituce, která nabízí možnost celoživotního učení komunitě (dětem, rodičům, veřejnosti) a reaguje na její potřeby a zájmy. Pracuje na principu otevřenosti, aktivním zapojováním rodičů a občanů a budováním partnerství zlepšuje sociální klima školy i komunity. Efektivně využívá místních zdrojů a napomáhá místnímu rozvoji.

6 Komunitní škola Městský pohled komunitní prvky v práci ZŠ, zataţení dospělých do aktivit ZŠ začlenění KŠ do vzdělávacího programu školy Venkovský pohled aktivity primárně pro veřejnost, s dopadem na celou komunitu, i ZŠ venkovská komunitní škola vazba na rozvoj venkova

7 Vzdělávání v ČR Vzdělávací systém ČR CZSchema CZ.pdf Vzdělávání v ČR současné problémy Rušení a slučování škol Praxe ŠVP Co x jak

8 Dotazník Škola v místě bydliště Moţnosti vzdělávání dospělých přímo v obci Moţnosti v nejbliţším okolí Kolik času týdně na vzdělávání Kdy naposledy se vzdělával(a) V čem by se rád(a) vzdělával(a) Čím já osobně mohu přispět ke vzdělávání v obci Kolik peněz týdně

9 Komunitní škola Bory Co je komunitní škola? Místo pro setkávání všech lidí z obce Zázemí školy (vybavené učebny, pedagogové) je vyuţito ke vzdělávání široké veřejnosti Nabízí aktivity, o které mají lidé zájem a které potřebují Aktivity v místě bydliště

10 Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace 2010/2011 úplná základní škola 9 tříd 162 ţáků ZŠ 27 ţáků MŠ 1 oddělení ŠD Školní jídelna, výdejna MŠ

11 Případová studie Komunitní škola Bory Východiska pro komunitní činnost Dokáţu to? TOŠ, 2002/2003 Strategický plán rozvoje školy Mikroregion Velkomeziříčsko-bítešsko, MAS Most Vysočiny, 2004 Podpora celoţivotního vzdělávání Projekt obce Bory Komunitní obec Bory Zahájení činnosti KŠ 2005 Registrace stanov na MV

12 KŠ krok za krokem

13 Motivace veřejnosti Bude vůbec zájem o nějaké kurzy? Anketa do všech domácností v obci Upoutávka na otevřené kurzy Informace o zahájení kurzů konkrétním zájemcům

14 Materiální a organizační podmínky Rozvrh kurzů Učební texty, manuály Hlídání dětí maminkám v době konání kurzů Prostory, přezouvání,.

15 Systém financování Náklady Pronájem učeben Plat lektora Materiál, učební texty Hlídání dětí Úklid. 1.rok činnosti financován z projektu Řešení financování do budoucna udrţitelnost

16 Komunitní škola Bory Nabídka aktivit letos jiţ 6.rok Mění se zájem o jednotlivé kurzy Počítače, jazyky Rukodělné Taneční, Zahrádkářská setkání Power joga, cvičení pro ţeny

17 Moţnosti fungování KŠ Dobrovolnicky Doplňková činnost školy NNO Příspěvková organizace obce

18 Přínos pro občany? školu? obec? Moţnost vzdělávání a aktivního trávení volného času přímo v obci Budova školy slouţí všem vyuţita investice obce Vznikají nové vztahy mezi lidmi Lidé mají další důvod pro zůstat na vesnici kvalita ţivota v obci. Vy to v Borech máte dobrý, máte kam jít (45 letý muž ze sousední obce)

19 Prezentace činnosti KŠ Bory Prezentace činnosti KŠ Bory.ppt

20 Příklady fungujících KŠ Projekt Spolupráce MAS Spolupráce MAS.pptx Okříšky 1010/p1=1645 Rokytnice nad Rokytnou

21 Skupinová práce Překáţky pro rozvoj komunitních škol ve venkovských obcích

22 Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech, o.s. Cíle rozvoj komunitního školství na venkově jako základního článku celoţivotního vzdělávání dospělých, sdílení a zprostředkování dobré praxe, podpora členů sdruţení pořádáním výměnných akcí a setkáváním zastupování komunitních škol v rámci národních i evropských rozvojových a vzdělávacích struktur

23 Mise Jsme nezávislá nezisková asociace působící na celém území ČR. Jsme zaměřeni na podporu rozvoje vesnických komunit. Naše nabídka odráží různost podmínek a potřeb obecních společenství zejména v oblasti spolupráce a vzdělávání. Přinášíme a rozšiřujeme vlastní i zahraniční zkušenosti. Nabízíme partnerství všem aktérům pracujícím v rozvoji venkova a na poli celoživotního učení.

24

25 Kurz Obecní koordinátoři CŢV Kurz je určen aktivním lidem z venkova, kteří chtějí přispět k rozvoji jejich obce. Koordinátor koordinuje zapojení lidí do ţivota v obci, zakládá komunitní školu, navrhuje a řídí projekty. Moduly kurzu: Osobnost koordinátora, Klíčové kompetence koordinátora, Strategický přístup v obci, Mobilizace a motivace lidí, Projekty pro rozvoj, Animace obecního rozvoje

26 E-learningový kurz Jak zaloţit a udrţet venkovskou komunitní školu Kurz efektivně provede účastníky problematikou komunitních škol. V jeho průběhu si účastník postupně vytváří podklady pro úspěšné zaloţení KŠ v konkrétních podmínkách jeho obce. Kapitoly kurzu: První kroky k zaloţení VKŠ, Právní forma VKŠ, Financování VKŠ, Řízení VKŠ, Často kladené otázky k problematice VKŠ

27 Běţící projekty NKŠ-centra místního partnerství MPSV, OP LZZ Rovné příleţitosti ve venkovských místních partnerstvích MPSV, OP LZZ Venkovská síť dalšího vzdělávání na Vysočině s vyuţitím VKŠ 2010 OPVK Vysočina

28 Tradiční semináře s mezinárodní účastí 2006 Evropský týden venkovského vzdělávání Mobilizační metody pro rozvoj venkovských obcí Vesnické komunitní školy jako nástroj rozvoje venkovské identity a kvality ţivota v obcích Vesnické komunitní školy komunita x komunitní škola 2010 Vesnické komunitní školy Udrţitelnost 2011 Příklady dobré praxe exkurze pro zahraniční účastníky seminář v Borech

29 Kontakt Mgr. František Eliáš

Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky

Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky Lisabonský summit (březen 2000) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) přijatý vládou ČR v únoru 2001 Dlouhodobý

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola ZŠ a MŠ Višňové Organizace: Adresa: Ředitel: Kontakt: Zřizovatel: Právní forma: Základní škola a Mateřská škola Nová 228, 671 38 Višňové, okres Znojmo Mgr. Jiří Beran Tel: 515 339 120 zs.visnove@zn.orgman.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Neprošlo jazykovou korekturou. 2.2.9. Vzdělání na území Orlicka

Neprošlo jazykovou korekturou. 2.2.9. Vzdělání na území Orlicka Neprošlo jazykovou korekturou 2.2.9. Vzdělání na území Orlicka Vzdělání na území MAS ORLICKO je zastoupeno sítí mateřských, základních a středních škol, specializovaných škol a středních odborných učilišť.

Více

Vstřícná a nápaditá škola

Vstřícná a nápaditá škola Koncepce rozvoje a řízení Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Vstřícná a nápaditá škola I. Úvod Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou je úplnou základní školou, která poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 12. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika Upozornění: Tato

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více