Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů"

Transkript

1 Robotika Katalog kurzů Programování a údržba robotů

2 Základní rozdělení nabízených kurzů 1. úroveň Operátor L1 S4C+ L1.1 IRC5 L1.2 IRC5 L úroveň Mechanická údržba L2.1.1 Seřizovač - základ L2 3. úroveň Seřizovač - nadstavba L3 S4C+ L2.1 IRC5 L2.2 Školitel operátorů L2.3 Aplikace Svařování L3.1 Aplikace Lakování L3.2 Aplikace WaterJet L3.3 Aplikace Plastics Mould L3.4 Aplikace DieCast L3.5 Aplikace Paletizace L3.6 Elektro údržba L2.1.2 Mechanická údržba L2.2.1 Elektro údržba L2.2.2 Arc Welding L3.1.1 Spot Welding L3.1.2 BullsEye L3.1.3 ČSN EN 1418 L3.1.4 ShopFloor Editor L3.2.1 Rekvalifikace Aplikace PickMaster L úroveň RobotStudio pokročilý L4.1.1 Programátor L4 RobotStudio L4.1 RobotStudio Aplikace L Katalog kurzů

3 Seznam nabízených kurzů Název kurzu Kód kurzu Délka trvání Operátor S4C+ L1.1 2 dny Operátor IRC5 L1.2 2 dny Seřizovač - základ S4C+ L2.1 4 dny Seřizovač - základ IRC5 L2.2 4 dny Školitel operátorů L2.3 2 dny Mechanická údržba S4C+ L dny Elektro údržba S4C+ L dny Mechanická údržba IRC5 L dny Elektro údržba IRC5 L dny Seřizovač - nadstavba L3 2 dny Aplikace Svařování L3.1 3 dny Aplikace Lakování L3.2 3 dny Aplikace WaterJet L3.3 3 dny Aplikace Plastics Mould L3.4 3 dny Aplikace DieCast L3.5 3 dny Aplikace Paletizace L3.6 3 dny Aplikace PickMaster L3.7 3 dny Arc Welding L den Spot Welding L den BullsEye L den ČSN 1418 L den ShopFloor Editor L den Programátor L4 5 dnů Robot Studio L4.1 5 dnů Robot Studio Pokročilý L dnů Robot Studio Aplikace L dny Rekvalifi kace L5 24 dnů Individuální L.Ind Individuální Katalog kurzů 3

4 Operátor S4C+ / IRC5 Tento kurz je určen uchazečům, kteří nemají žádné zkušenosti s robotizovanými pracovišti, popř. nebyli ještě pro práci na takovém pracovišti proškoleni. Hlavní pozornost kurzu je zaměřena na bezpečnost práce. teoretickou výuku v učebně s doprovodnými praktickými cvičeními. Důraz je kladen na aktivní zapojení a diskusi všech 2 dny při maximálně 4 účastnících Příručka pro obsluhu Tento kurz je určen převážně operátorům robotizovaných pracovišť, dále pak seřizovačům, údržbářům a dalším pracovníkům, kteří začínají pracovat s roboty ABB a nebyli ještě patřičně proškoleni. Schopnost ovládat průmyslová zařízení s nastavitelnými parametry. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Pohybovat s robotem v ručním režimu. Zálohovat program robotu. Provádět s robotem základní operace (změna pracovního režimu, spouštění programu aj.). Pracovní režimy robotu Ovládací panel robotu Základní operace s manipulátorem Ruční přestavení robotu Souřadné systémy základní přehled Zálohování systému a programů robotu Práce s výrobním oknem Prohlídka pracovišť operátorů Důležité informace o výrobních buňkách operátorů Závěrečná diskuze Certifikační test 4 Katalog kurzů

5 Seřizovač - základ S4C+ / IRC5 Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz pro operátory, popř. už mají dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí v oblasti ovládání a programování robotizovaných pracovišť. teoretickou výuku v učebně s doprovodnými praktickými cvičeními. 4 dny při maximálně 4 účastnících IRC5 s jednotkou FlexPendant/S4C+ Rapid manuál Tento kurz je určen převážně začínajícím seřizovačům robotizovaných pracovišť, dále pak údržbářům a dalším pracovníkům, kteří potřebují prohloubit své znalosti v oblasti obsluhy a úprav programu robotizovaných pracovišť ABB. Schopnost ovládat průmyslová zařízení s nastavitelnými parametry. Základní znalost práce na PC. Zkušenosti s prací na robotizovaném pracovišti ABB minimálně 1 měsíc. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Modifikovat základní části programu. Nastavovat a seřizovat stávající programy. Připravovat jednoduché programy pro robotizovaná pracoviště ABB. Diagnostikovat problémy. Zálohovat a obnovovat systém robotu. Popis manipulátoru Popis kontroléru Ovládací jednotka FPU/TPU Pracovní režimy Tvorba nástroje Základy programování Struktura programu Strukturované programování Základní datové typy Editor programu Pohybové instrukce 3. den Funkce Offs Funkce RelTool Instrukce pro rozhodování Zálohování systému 4. den Zálohování a obnova systému Instrukce pro práci s informačním oknem Práce se signály Instrukce pro práci se signály Závěrečný praktický příklad Závěrečná diskuze Certifikační test Katalog kurzů 5

6 Mechanická údržba S4C+ / IRC5 Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz pro seřizovače, popř. již mají dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí o údržbě a k rozšíření schopností vyhledat a odstranit chyby robotu po mechanické stránce. teoretickou výuku v učebně s doprovodnými praktickými cvičeními. Důraz je kladen na aktivní zapojení a diskusi všech 3 dny při maximálně 4 účastnících IRC5 s jednotkou FlexPendant/S4C+ Rapid manuál Schopnost ovládat průmyslová zařízení s nastavitelnými parametry. Zkušenosti s prací na robotizovaném pracovišti ABB minimálně 1 měsíc. Předchozí zkušenosti v rámci údržby průmyslových zařízení. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Plnit plán údržby robotizovaného pracoviště. Diagnostikovat poruchy robotu po mechanické stránce. Řešit poruchy, při kterých nejsou nutné zvláštní náhradní díly. Asistovat při náročnějších mechanických opravách. Tento kurz je určen zaměstnancům odpovědným za údržbu a specialistům na robotizovaná pracoviště ABB. Ovládací panel FPU/TPU Protokol událostí Aktualizace čítačů Vybrané systémové parametry Demontáž vybraných prvků zvoleného manipulátoru 3. den Montáž vybraných prvků zvoleného manipulátoru Kalibrace Údržba zvoleného typu manipulátoru Závěrečná diskuze Certifikační test 6 Katalog kurzů

7 Elektro údržba S4C+ / IRC5 Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz pro seřizovače, popř. již mají dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí o údržbě a k rozšíření schopností vyhledat a odstranit chyby robotu po elektrické stránce. 3 dny při maximálně 4 účastnících IRC5 s jednotkou FlexPendant/S4C+ Rapid manuál Tento kurz je určen zaměstnancům odpovědným za údržbu a specialistům na robotizovaná pracoviště ABB. Schopnost ovládat průmyslová zařízení s nastavitelnými parametry. Zkušenosti s prací na robotizovaném pracovišti ABB minimálně 1 měsíc. Předchozí zkušenosti v rámci údržby průmyslových zařízení. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Získat přehled o napájecím systému robotu. Znát bezpečnostní okruhy robotu a jejich funkce. Ovládat práci s V/V signály. Diagnostikovat poruchy robotu po elektrické stránce. Diagnostikovat poruchy dalších periferií robotu (chapadlo, atd.) po elektrické stránce. Řešit problémy, které nevyžadují zvláštní náhradní díly. Zálohovat a obnovit systém robotu. Ovládací panel FPU/TPU pokročilá znalost Obsah a funkce manipulátoru Obsah a funkce kontroléru Aktualizace čítačů RobotStudio Online/RobInstall tvorba systému robotu Zálohování a obnova systému Diagnostika problému Bezpečnostní okruhy robotu 3. den RobotStudio Online/RobInstall tvorba systému robotu Zálohování a obnova systému Diagnostika problému Bezpečnostní okruhy robotu Katalog kurzů 7

8 Seřizovač - nadstavba Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali základní kurz pro seřizovače (2. úroveň Seřizovač - základ), popř. již mají dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí v oblasti ovládání a programování robotizovaných pracovišť. 2 dny při maximálně 4 účastnících RobotStudio Online příručka Tento kurz je určen převážně seřizovačům robotizovaných pracovišť, dále pak údržbářům a dalším osobám, které potřebují prohloubit své znalosti v oblasti obsluhy a úprav programu robotizovaných pracovišť ABB. Schopnost ovládat průmyslová zařízení s nastavitelnými parametry. Základní znalost práce na PC. Zkušenosti s prací na robotizovaném pracovišti ABB minimálně 3 měsíce. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Prohloubit znalosti ze základního kurzu (2. úroveň Seřizovač - základ). Workobject Pracovní objekty Proměnné a typu record a práce s nimi Programové cykly Systémové parametry Komunikace RobotStudio Online Programovatelná tlačítka Závěrečná diskuze Certifikační test 8 Katalog kurzů

9 Programátor Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz Seřizovač - nadstavba, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí v oblasti programování robotizovaných pracovišť. 5 dnů při maximálně 4 účastnících Rapid manuál Tento kurz je určen programátorům a specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Znalost práce na PC. Zkušenosti s prací na robotizovaném pracovišti ABB minimálně 6 měsíců. Znalosti v oblasti programování. Velkou výhodou je základní znalost anglického jazyka. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Nastavovat a optimalizovat systémové parametry. Optimalizovat a tvořit vlastní programy. Diagnostikovat programové chyby. Tvořit systém robotu. Zálohovat a obnovovat systém robotu. Dalšími způsoby rozvíjet robotizované pracoviště (SW options, atd.). RobotStudio Online Systém Builder RobInstall RobotWare Systémové parametry Opakování probrané látky Zálohování a obnova systému Souřadné systémy Datové typy World zóny Trasování programu Vlastní instrukce (parametrizace) 3. den Opakování probrané látky Programové cykly Práce s proměnnými Přerušení, trap rutiny Event rutiny Komunikace 4. den Opakování probrané látky Program displacement Search Obsluha chyb 5. den Opakování probrané látky SW optiony Individuální rozbor programu Tvorba závěrečného programu Závěrečná diskuze Certifikační test Katalog kurzů 9

10 RobotStudio Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz Programátor, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí programování, zejména v oblasti off-line programování s využitím SW produktu RobotStudio. 5 dnů při maximálně 4 účastnících Rapid manuál RobotStudio manuál Tento kurz je určen programátorům a specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Znalost práce na PC. Zkušenosti s programováním robotizovaných pracovišť ABB minimálně 12 měsíců. Základní orientace v kreslení 3D ( 3D vidění práce s 3D objekty, posuny, naklápění, pohledy, plochy tělesa atd.). Znalost anglického jazyka na úrovni porozumění programu a manuálu v angličtině. Seznámit se s prostředím RobotStudia. Zvládnout import a export systému. Realizovat simulace za využití RobotStudia. Seznámení s prostředím RobotStudia Tvorba vlastního kontroléru Konfigurace robotu Opakování probrané látky Pohyby robotu CAD import 3. den Opakování probrané látky Tvorba vlastních 3D objektů Programování, moduly, hlavní procedura 4. den Opakování probrané látky Tvorba nástroje Workobject 5. den Opakování probrané látky Kontrola dosahů robotů Externí osy Závěrečná diskuze Certifikační test 10 Katalog kurzů

11 RobotStudio - pokročilý Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz RobotStudio, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí v oblasti práce se softwarem RobotStudio o další úroveň. 5 dnů při maximálně 4 účastnících RobotStudio manuál Tento kurz je určen programátorům a specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Znalost práce na PC. Zkušenosti s programováním robotizovaných pracovišť ABB minimálně 12 měsíců. Zkušenosti s prací v RobotStudiu minimálně 6 měsíců. Základní orientace v kreslení 3D ( 3D vidění práce s 3D objekty, posuny, naklápění, pohledy, plochy tělesa atd.). Znalost anglického jazyka na úrovni porozumění programu a manuálu v angličtině. Získat hlubší a rozsáhlejší znalosti pro práci v RobotStudiu. Ovládací panel FPU/TPU pokročilá znalost Obsah a funkce manipulátoru Obsah a funkce kontroléru Aktualizace čítačů RobotStudio Online/RobInstall tvorba systému robotu Zálohování a obnova systému Diagnostika problému Bezpečnostní okruhy robotu 3. den RobotStudio Online/RobInstall tvorba systému robotu Zálohování a obnova systému Diagnostika problému Bezpečnostní okruhy robotu Katalog kurzů 11

12 Aplikace - Svařování Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz Seřizovač - nadstavba, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalosti ve specializaci na svařování. 3 dny při maximálně 4 účastnících Manuál pro obloukové svařování Tento kurz je určen specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Zkušenosti se seřizováním robotizovaných pracovišť ABB minimálně 6 měsíců. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. Samostatně nastavovat a ladit svářecí proces robotizovaného zařízení. Orientovat se v oblasti robotizovaného svařování. Znát svářecí zdroje a příslušenství pro robotizované svařování. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Teorie o svařování robotem Svařovací instrukce Ladění datových typů svařovacích instrukcí Definice hořáku a příslušenství 3. den Komunikace mezi robotem a svářecím zdrojem Nastavení čistícího pracoviště Závěrečná diskuze Certifikační test 12 Katalog kurzů

13 Aplikace - Lakování Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz Seřizovač - nadstavba, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalostí potřebných pro specializaci na lakování. 3 dny při maximálně 4 účastnících Manuál pro práci s lakovacím robotem Tento kurz je určen specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Zkušenosti se seřizováním robotizovaných pracovišť ABB minimálně 6 měsíců. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. Samostatně nastavovat a ladit lakovací proces robotizovaného zařízení. Orientovat se v oblasti robotizovaného lakování. Znát lakovací roboty a příslušenství pro robotizované lakování. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Teorie robotizovaného lakování Princip lakování, nanášení materiálu pomocí nástřiku Prezentace manuálu HW struktura SW struktura/architektura systému Komunikace robot lakovací technika Veličiny popisující lakování Vady na povrchu po nástřiku 3. den Pozice stříkací pistole atomizéru Robview Tvorba programů Závěrečná diskuze Certifikační test Katalog kurzů 13

14 Aplikace WaterJet, Plastics Mould, DieCast, Paletizace, PickMaster Tyto kurzy jsou určeny uchazečům, kteří již absolvovali kurz Seřizovač - nadstavba, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalosti v jedné ze zvolených specializací. 3 dny při maximálně 4 účastnících Tento kurz je určen specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Zkušenosti se seřizováním robotizovaných pracovišť ABB minimálně 6 měsíců. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. V závislosti na zvolené aplikaci. V závislosti na zvolené aplikaci Na vyžádání vám rádi připravíme osnovu kurzu tak, aby vyhovovala Vámi zvolené aplikaci. 14 Katalog kurzů

15 Specializace Arc Welding, Spot Welding, BullsEye, ČSN 1418, ShopFloor Editor Tyto kurzy jsou určeny uchazečům, kteří již absolvovali kurz Aplikace - svařování popř. Aplikace - lakování, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalosti v jedné ze zvolených specializací. 1 den při maximálně 4 účastnících Tento kurz je určen specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Zkušenosti se seřizováním robotizovaných pracovišť ABB minimálně 6 měsíců. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. V závislosti na zvolené specializaci. V závislosti na zvolené specializaci Na vyžádání vám rádi připravíme osnovu kurzu tak, aby vyhovovala Vámi zvolené aplikaci. Katalog kurzů 15

16 Rekvalifikace Společnost ABB je připravena pomoci vám při dalším rozvoji, rozšíření znalostí i dovedností a získání osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. Celoživotní vzdělávání, kam patří mimo jiné také rekvalifikace, se stalo v dnešní době velkou výhodou, mnohdy přímo nezbytností, která nám umožňuje udržet si pracovní místo, životní úroveň a především získat další profesní uplatnění. Cílem kurzu je rekvalifikovat se na následující odbornosti Pracovník obsluhy pracovišť s průmyslovými roboty Seřizovač průmyslových robotů Programátor průmyslových robotů Pracovník údržby průmyslových robotů 206 hodin V závislosti na zvolené specializaci Tento kurz je určen všem uchazečům o rekvalifikaci v oboru robotizovaných pracovišť. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. 16 Katalog kurzů

17 RobotStudio Aplikace Tento kurz je určen uchazečům, kteří již absolvovali kurz RobotStudio, a mají tak dostatečné znalosti pro vstup do tohoto kurzu. Kurz slouží k prohloubení znalosti konkrétní aplikace v RobotStudiu. 3 dny při maximálně 4 účastnících Tento kurz je určen specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Zkušenosti se seřizováním robotizovaných pracovišť ABB minimálně 6 měsíců. Výhodou je základní znalost anglického jazyka. V závislosti na zvolené aplikaci. V závislosti na zvolené aplikaci Na vyžádání vám rádi připravíme osnovu kurzu tak, aby vyhovovala vámi zvolené aplikaci. Katalog kurzů 17

18 Školitel operátorů Tento kurz je určen uchazečům, kteří se mají stát školiteli operátorů pro robotizovaná pracoviště. 2 dny při maximálně 4 účastnících Příručka pro obsluhu Tento kurz je určen převážně seřizovačům a specialistům robotizovaných pracovišť ABB. Schopnost ovládat průmyslová zařízení s nastavitelnými parametry. Logické myšlení. Schopnost pracovat s lidmi, jasně a srozumitelně vysvětlit danou látku. Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. Prohloubit znalosti nutné pro školení. Detailní zopakování látky z kurzu Operátor Rozšíření probírané látky v kurzu Operátor Tipy a pomůcky pro školitele Závěrečná diskuze Certifikační test 18 Katalog kurzů

19 Individuální školení Jsme připraveni pomoci vám při vašem dalším rozvoji, rozšíření vašich znalostí, vědomostí a dovedností formou individuálních kurzů, jejichž obsah cíleně zaměříme na ty oblasti práce s robotizovanými pracovišti ABB, které potřebujete. Osnovu kurzů vytváříme na základě detailní specifikace požadavků sestavené společně se zákazníkem, který tak má jistotu, že kurz bude přesně odpovídat jeho potřebám. Individuální Individuální Individuální Individuální Na vyžádání vám rádi připravíme osnovu kurzu tak, aby vyhovovala vámi zvolené aplikaci. Certifikace Abychom nabídli zákazníkům možnost individuálně si zvolit obsah školicího kurzu a zároveň možnost certifikace, zavedli jsme možnost certifikování účastníků individuálních kurzů na základě certifikačních testů z obsahově nejbližšího kurzu. Katalog kurzů 19

20 Obecné informace o kurzech Místo Jsme připraveni realizovat kurzy jak v našem školicím centru na okraji Prahy, tak přímo u zákazníka. Školicí centrum ABB s.r.o. Nad Jezerem Vestec u Prahy GPS: 49 59'20.921"N, 14 29'26.906"E D8 D7 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 R10 D11 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 5 Praha 10 D5 Praha 4 ABB Vestec R1 D1 Motel U Krbu ABB 308 D5 - Plzeň D1 - Brno

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2014

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2014 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2014 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách.

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách. 1 4 3 2 Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se, člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Elektromechanik Kód a název oboru: Zaměření:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více