TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno března 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz"

Transkript

1 ABB CHALLENGE

2 Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma sekcím spojeným podélnou spojkou (jistícím prvkem). Úkolem soutěžícího je vytvořit návrh logiky a řídící program pro programovatelný logický automat (dále jen PLC) automatického záskoku napájení (2 zdroje a 1 spojka). Zjednodušený návrh nebude uvažovat časové parametry závislostí jednotlivých provozních stavů a paralelní provoz transformátorů. Požadované chování záskoku popisuje přiložená pravdivostní tabulka společně se základním slovním popisem. Jako jistící prvky jsou použity vzduchem izolované jističe řady Emax. V zduchové jističe je možno používat jako jističe pro všeobecnou ochranu (provozů, uživatelských ko mplexů, elektrických vedení) a jako ochranné prvky elektrických strojů (generátory, motory, transformátory, kondenzátory). Jsou používány ve všech typech provozů (bytový sektor, průmyslová zařízení, sektor služeb) a také na lodích, v dolech, v prefabrikovaných trafostanicích a obecně pro primární a sekundární distribuci elektrické energie. V druhé části zadání tým řeší úkol integrace realizovaného záskoku do průmyslového podniku, kde existuje provoz, který nesmí být odpojen od napájecí soustavy po dobu délší, než je doba nezbytně nutná pro provedení záskoku a dva provozy, které je nezbytné napájet ještě minimálně 10 minut po výpadku napájení v důsledku rychlosti odstávky technologie. Třetím úkolem je vytvoření vizualizace umožňující simulovat / prezent ovat funkci vytvořené úlohy.

3 Nutná teorie Před zahájením řešení úkolu doporučujeme seznámit se s problematikou řízení pomocí PLC prostřednictvím internetu a prostudovat doporučenou literaturu uvedenou na konci zadání. Pro porozumění způsobu ovládání výkonových jističů a způsobu sledování jejich provozních stavů doporučujeme prostudovat katalog vzduchových jističů řady Emax. Princip záskoku Za základní provozní stav lze považovat stav, kdy jsou sepnuty jističe obou traf a rozpojen jistič spojky. Každá ze sekcí je pak napájena z vlastního transformátoru. V případě, že se systém řízení bude nacházet v manuálním režimu činnosti, tak může obsluha libovolně zapína t / vypínat jednotlivé jističe s výjimkou zapnutí všech tří zároveň (zakázaný paralelní provoz traf). V okamžiku přepnutí do automatického režimu provozu je též zakázaný paralelní provoz traf a v okamžiku, kdy máme sepnuty oba jističe traf a dojde k výpadku napětí na libovolném z traf, tak systém nejdříve rozepne jistič trafa, u kterého došlo k výpadku napětí a následně danou sekci připne k sekci, která je pod napětím prostřednictvím jističe spojky. V okamžiku, kdy dojde k obnově napětí před trafem, tak se provede tzv. zpětný záskok (pokud je povolen volba přepínačem), což znamená, že nejdříve rozepne spojka a následně sepne jistič za trafem na kterém došlo k obnově napětí. Základní provozní stavy lze shrnout pomocí následující pravdivostní tabulky: Jistič Q1 Jistič spojky Jistič Q Logická 1: výkonový jistič zapnutý Logická 0: výkonový jistič vypnutý

4 Sledování provozních stavů a ovládací signály K rozvodně a ovládacím prvkům bude řídicí systém připojen pomocí binárních signálů s napětím 24V DC. Signály pro sledování provozních stavů: měření napětí podpěťovými relé (napětí přítomno: L, bez napětí: H) stavy jističů: zapnuto / vypnuto / trip / poloha jističe (zasunuto / vysunuto) sledování stavů ovládacích tlačítek a přepínačů: zapnout / vypnout / automatický vs. manuální režim / zpětný záskok povolen / zakázán Ovládací signály: Signály na zapínací cívky jističů Signály na vypínací cívky jističů Zadání Vytvořte konfiguraci PLC v programu CoDeSys s optimálním počtem I/O modulů. Deklarujte jednotlivé proměnné reprezentující I/O signály a navrhnout logiku řídícího programu ve shodě se zadáním. Simulujte funkci řízení záskoku v programu CoDeSys. Zadáním pro integraci záskoku / záskoků do průmyslového podniku je následující popis požadavků na chování technologického celku: Technologický celek je napájen ze dvou nezávislých, izolovaných napájecích vedení (transformátory 2x 1600kVA). Obě sekce jsou propojeny podélným jističem (spojkou), který umožňuje spojit jednotlivé sekce v okamžiku výpadku napájení před jedním z transformátorů. Do soustavy je dále zařazen záložní generátor, který se k soustavě připne pouze v okamžiku výpadku napětí před oběma transformátory současně. Sekce 1 a 2 obsahují v zadání nespecifikovaný počet jištěných vývodů. Jeden z vývodů sekce 1 napájí provoz, který nesmí být odpojen od napájecí soustavy po dobu delší, než je doba nezbytně nutná pro provedení záskoku a dva z vývodů sekce 2 napájí provozy, které je nezbytné napájet ještě minimálně 10 minut po výpadku napájení v důsledku rychlosti odstávky technologie. U jistících prvků jednotlivých vývodů sekcí uvažujte pouze signály zapnuto / vypnuto / trip. V okamžiku, kdy se libovolný jistič dostane do stavu trip, je nutné provést manuální potvrzení obsluhou.

5 Vizualizační program by měl zobrazovat jednotlivé provozní stavy jistících prvků formou funkčního schématu. Musí umožňovat měnit provozní stavy jednotlivých prvků za účelem simulace činnosti a také musí barevně odlišovat sekce, pokud jsou pod napětím / bez napětí. Dostupné prostředky Řídící program budete tvořit ve vývojovém prostředí CoDeSys. Jedná se o univerzální vývojové prostředí pro aplikační programy řízení s využitím PLC techniky. Tvůrcem vývojového prostředí je firma 3S, prostředí je navrženo podle standardu IEC (norma vztahující se k PLC problematice). Výhodou softwaru je jeho nezávislost na použitém hardwaru. CoDeSys umožňuje programovat v libovolném ze šesti programovacích jazyků (IL, ST, LD, SFC, FBD a CFC), samozřejmostí je možnost přepnutí do simulačního režimu za účelem odladění a testování vytvářené aplikace, vizualizace a vytvoření dokumentace k programu. Uživatelé systému CoDeSys založili mezinárodní sdružení: tzv. CoDeSys Automation Alliance za účelem shromažďování poznatků z mnoha technických oborů za účelem zdokonalování vývojového prostředí. Detailní informace naleznete ve zdrojích uvedených v doporučené literatuře. Nutná literatura [ 1 ] Manual_V23_E.pdf uživatelská příručka k vývojovému prostředí CoDeSys zaměřit se na dílčí části kapitol popisujících základní ovládání programu [ 2 ] CoDeSys_Visu_E.pdf uživatelská příručka k vývojovému prostředí CoDeSys nabízí detailní popis jednotlivých prvků vizualizace dostupných v programu Doporučená literatura [ 1 ] Katalog_SACE_Emax_CZ.pdf katalog vzduchových jističů řady Emax - pro seznámení s jistícími prvky použitými v aplikaci [ 2 ] - katalogové listy PLC a I/O modulů, pro realizaci projektu doporučujeme využít PLC řady AC500-eCo doplněný o vhodný počet vstupních, případně výstupních modulů

6 Časový harmonogram soutěže 08:00 08:15: Oficiální zahájení 08:30 08:45: Zadání kategorie Team Design 08:45 16:30: Vypracovávaní řešení 16:45 17:00: Příprava na prezentaci vypracovaného řešení 17:00 18:00: Prezentace vypracovaných řešení 18:30 19:00: Vyhlášení výsledků soutěže 19:00 19:15: Oficiální ukončení

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Pracovní sešit pro 3.ročník oboru Esl a Esil Programování PLC

Pracovní sešit pro 3.ročník oboru Esl a Esil Programování PLC Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Produkt č.4 Pracovní sešit pro 3.ročník oboru Esl a Esil Programování PLC Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2.

Více

Fakulta strojní. Aplikace PLC Simatic 1200 pro řízení

Fakulta strojní. Aplikace PLC Simatic 1200 pro řízení České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace PLC Simatic 1200 pro řízení technologického přípravku v laboratoři 109 Praha, 2011 Autor: Bezzubov Denis á š š ě í ří é ří

Více

MITSUBISHI ELECTRIC. MELSEC řada L. Programovatelné logické automaty. Rychlý průvodce. 20122011 Verze A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. MELSEC řada L. Programovatelné logické automaty. Rychlý průvodce. 20122011 Verze A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC řada L Programovatelné logické automaty Rychlý průvodce 20122011 Verze A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION Úvodem k této příručce Texty, obrázky a diagramy a příklady

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Palackého v Olomouci. Řízení a automatizace procesů pomocí systému LOGO! Přírodovědecká fakulta Společná laboratoř optiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Palackého v Olomouci. Řízení a automatizace procesů pomocí systému LOGO! Přírodovědecká fakulta Společná laboratoř optiky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Společná laboratoř optiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a automatizace procesů pomocí systému LOGO! Autor: Antonín Opíchal Studijní program: B1701 Fyzika

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Programování PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Programování PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Programování PLC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace programování

Více

Moderní způsoby projektování a řízení MVE

Moderní způsoby projektování a řízení MVE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE Moderní způsoby projektování a řízení MVE 008 Bc. MARTIN SIROVÝ Obsah 0 ÚVOD... VÝCHOZÍ STAV MVE.... DISPOZICE....

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Projekt: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.

Projekt: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45. Projekt: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0011 Didaktický materiál Kurz : Základy logického řízení Autor : doc.

Více

Stručný popis NORDAC SK 1000E Servo Regulátor SK 1000E-101-340-A... SK 1000E-102-340-A

Stručný popis NORDAC SK 1000E Servo Regulátor SK 1000E-101-340-A... SK 1000E-102-340-A Stručný popis NORDAC SK 1000E Servo Regulátor SK 1000E-101-340-A... SK 1000E-102-340-A Tato příručka obsahuje základní popis servoregulátoru NORD a popis základních procedur při zprovoznění a konfiguraci.

Více

1 Úvod. 2 Asynchronní motory a jejich řízení. 3 Řídicí systém. Studentská tvůrčí a odborná činnost 2007. Tomáš Láryš 2

1 Úvod. 2 Asynchronní motory a jejich řízení. 3 Řídicí systém. Studentská tvůrčí a odborná činnost 2007. Tomáš Láryš 2 Láryš Tomáš Řízení asynchronních motorů pomocí frekvenčních měničů Sinamics Katedra MaŘT-455, VŠB-TU Ostrava, FEI, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 33, tomas.larys.st@vsb.cz, OBSAH 1 ÚVOD... 2 2

Více

Průvodní zpráva k projektu

Průvodní zpráva k projektu SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 01 Písek Průvodní zpráva k projektu 0369P2005 Implementace informačních technologií do výuky automatizační techniky část I Návrh a popis propojení jednotlivých prvků

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k montázi a obsluze

Návod k montázi a obsluze Návod k montázi a obsluze Roburbox200 Ovládací rozhraní VYDÁNÍ: 02/2015 verze FW 1.002 Kód: D-LBR692 Tento návod byl vypracován a vydán firmou Robur S.p.A.; je přísně zakázáno kopírovat jej jako celek

Více

Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA

Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA Bc. Šiška Matěj DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Procesní automatizace FESTO - využití periférií a PC ve výuce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Procesní automatizace FESTO - využití periférií a PC ve výuce VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Procesní automatizace FESTO - využití periférií a PC ve výuce Sezimovo Ústí, 2013 Autor: Jan Kročák PDF Compressor Pro PDF

Více

KL6904-FB. Dokumentace funkčních modulů TwinCAT pro logickou svorku TwinSAFE Logic KL6904

KL6904-FB. Dokumentace funkčních modulů TwinCAT pro logickou svorku TwinSAFE Logic KL6904 KL6904-FB Dokumentace funkčních modulů TwinCAT pro logickou svorku TwinSAFE Logic KL6904 Verze: 1.1.1 Date: 26.07.2006 Obsah Obsah 1 Předmluva 1 1.1 Informace o příručce 1 1.1.1 Záruční podmínky 1 1.1.2

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických systémů programovatelnými automaty Vypracoval: Ing. Michal Burger Termín workshopu: 30. 10. 2012 1. Anotace

Více

Terminál transformátoru RET 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis

Terminál transformátoru RET 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis Terminál transformátoru RET 54_ 1MRS755225 Terminál transformátoru RET 54_ Vydáno: 20.1.2005 Verze: B/02.05.2005 Obsah: 1. Informace o tomto manuálu...7 1.1. Autorská práva... 7 1.2. Chráněný název...

Více

Využití inteligentního systému INELS v BP

Využití inteligentního systému INELS v BP Využití inteligentního systému INELS v BP Utilization of intelligent system INELS in the security industry Stanislav Zavadil Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce pojednává o úvodu do problematiky inteligentních

Více

NÁVODY KE CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU PROCESNÍ SYSTÉMY

NÁVODY KE CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU PROCESNÍ SYSTÉMY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní NÁVODY KE CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU PROCESNÍ SYSTÉMY Učební text k předmětu Procesní systémy Lenka Landryová Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

NAM technology. Instalační manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Instalační manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Instalační manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál

My Ecodial L 3.4. Uživatelský manuál My Ecodial L 3.4 Uživatelský manuál Úvod My Ecodial L (32-bitová verze) minimální konfigurace Windows 2000, XP nebo Vista Mechanika CD-ROM 67 MB volného místa na disku Počítač IBM PC nebo kompatibilní

Více

Model reálného zařízení realizovaný na bázi mikropočítače ATmega16

Model reálného zařízení realizovaný na bázi mikropočítače ATmega16 Model reálného zařízení realizovaný na bázi mikropočítače ATmega16 Model of real establishment realized on base microcomputer ATmega16 Bc. Martin Krajča Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

Funkční popis elektrických obvodů. elektrické lokomotivy 47 Em. řady 340

Funkční popis elektrických obvodů. elektrické lokomotivy 47 Em. řady 340 Lo 2000-75/1 Funkční popis elektrických obvodů elektrické lokomotivy 47 Em řady 340 Vypracoval: Ing. Horka Datum: 05/2006 Lo 2000-75/2 Úvod. Lokomotiva řady 340 je upravená lokomotiva řady 240, doplněná

Více

ÚVOD. Napájecí obvody Řídící obvody Výkonné členy

ÚVOD. Napájecí obvody Řídící obvody Výkonné členy ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ PNEUMATICKÝCH A HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1 OBSAH: Úvod... 3 Elektrická schémata kontaktního řízení... 6 Přehled vybraných schématických značek... 6 Označování

Více

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce Frekvenční měniče (pro třífázové asynchronní elektromotory) Aplikační poznámka VF-MB1 Bezpečnostní funkce POZNÁMKA 1. Tento návod k použití je určen pro koncové uživatele frekvenčního měniče. 2. Před instalací

Více