1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE"

Transkript

1 Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován jako rozšiřující kvalifikační kurz pro absolventy maturitních oborů, některé moduly jsou určeny i pro absolventy základních škol. Cílem programu je získání teoretických i praktických znalostí z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky a korespondence. Součástí programu je i obnovení a prohloubení znalostí základních počítačových programů (Word, Excel, Internet ) a jejich využití v praxi. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Rekvalifikační kurz Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací obsahuje devět výukových modulů: 1. Psaní hmatovou metodou na klávesnici PC podle programované výuky ZAV Cílem modulu Psaní hmatovou metodou na klávesnici PC podle programované výuky ZAV je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počítače a tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. 2. MS Excel Tabulkový kalkulátor MS Excel je zaměřen na získání dovedností při zpracování číselných dat (aplikace vzorců a grafická vizualizace) v tabulkovém kalkulátoru. 3. MS WORD a Wordprocessing Textový editor MS Word (wordprocessing) je zaměřen na získání dovedností při zpracování textů, tabulek a dalších objektů (obrázky, organizační diagramy) v prostředí textového editoru. 4. Elektronická komunikace Elektronická komunikace - Internet je zaměřena na získání dovedností při práci s Internetem s ohledem na bezpečnostní zásady a ochranu dat, používání elektronické komunikace. 5. Obchodní a občanské dopisy Obchodní a občanské dopisy výuka modulu rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev nejen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, věcné a především gramatické správnosti. V oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedení k jejímu využívání a stylizují písemnosti ve vyhovující formální úpravě v souladu s normou pro úpravu písemností.

2 6. Základy práva a ekonomiky Cílem modulu Základy práva a ekonomiky je naučit zájemce používat základní ekonomické pojmy, a to nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Uchazeči se naučí pracovat s daňovými zákony a orientují se v makroekonomice i mikroekonomice. 7. Sekretářské práce Sekretářské práce řeší nakládání s písemnými dokumenty a datovými zprávami, skartační řízení a reprezentativní působení na veřejnosti. 8. Společenská etiketa Společenská etiketa připraví uchazeče na vstup do jakékoliv společnosti a prezentovat se na veřejnosti jako zástupce firmy 9. Korespondence v cizím jazyce Korespondence v cizím jazyce se zabývá metodikou výuky písemné a elektronické komunikace v německém a anglickém jazyce. Obchodní korespondence v cizím jazyce znamená nejen přeložit český text, ale také znát normy (psané i nepsané) a zavedenou kulturu jazyka obchodní korespondence v německy a anglicky mluvících zemích. 2) Základy stavebnictví v kostce UNIV2 Kraje Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován jako rozšiřující rekvalifikační kurz pro absolventy maturitních oborů. Cílem programu je získání teoretických i praktických znalostí z oblasti strojírenství, výpočetní techniky a stavebnictví. Součástí programu je i obnovení a prohloubení znalostí základních počítačových programů (Word, Excel, AUTOCAD ) a jejich využití v praxi, znalosti materiálů ve stavebnictví, zpracování nové a čtení starých projektových dokumentací(při novostavbách a adaptacích). Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Rekvalifikační vzdělávací program Základy stavebnictví v kostce obsahuje sedm výukových modulů: 1. MS Excel Tabulkový kalkulátor MS Excel je zaměřen na získání dovedností při zpracování číselných dat (aplikace vzorců a grafická vizualizace) v tabulkovém kalkulátoru. 2. MS WORD a Wordprocessing

3 Textový editor MS Word (wordprocessing) je zaměřen na získání dovedností při zpracování textů, tabulek a dalších objektů (obrázky, organizační diagramy) v prostředí textového editoru. 3. Stavební materiály Všeobecný přehled o klasických a hlavně novodobých stavebních materiálech. Seznámení s jejich použitím a využitím ve stavebním procesu. 4. Výpočty ve stavebnictví Seznámení s novým způsobem výpočtu základních druhů namáhání ve stavebnictví podle evropských norem platných od roku 2010 i pro Českou republiku. 5. Konstruování na počítači Základní požadavky na konstruování výkresové dokumentace platné pro stavebnictví prostřednictvím výpočetní techniky (ACAD se stavařskou nástavbou SKIJO). 6. Stavební konstrukce Seznámení se základními stavebními konstrukcemi: - betonové konstrukce (prostý, železový a předpjatý beton), - zděné konstrukce, - dřevěné konstrukce, - ocelové konstrukce. 7. Stavební provoz Jedná se o všeobecný přehled stavebního provozu od přípravy staveb přeš technologie a rozpočtování. 3) Účetnictví a finanční gramotnost UNIV2 Kraje Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován jako rozšiřující kvalifikační kurz pro absolventy maturitních oborů, některé moduly jsou určeny i pro absolventy základních škol. Cílem programu je získání teoretických i praktických znalostí z oblasti účetnictví, bankovnictví, výpočetní techniky a korespondence. Součástí programu je i obnovení a prohloubení znalostí základních počítačových programů (Word, Excel, Internet ) a jejich využití v praxi. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Program je tvořen z 6 modulů: 1. MS Excel Tabulkový kalkulátor MS Excel je zaměřen na získání dovedností při zpracování číselných dat (aplikace vzorců a grafická vizualizace) v tabulkovém kalkulátoru. 2. MS WORD a Wordprocessing Textový editor MS Word (wordprocessing) je zaměřen na získání dovedností při zpracování textů, tabulek a dalších objektů (obrázky, organizační diagramy) v prostředí textového editoru.

4 3. Elektronická komunikace Elektronická komunikace - Internet je zaměřena na získání dovedností při práci s Internetem s ohledem na bezpečnostní zásady a ochranu dat, používání elektronické komunikace. 4. Občanské a obchodní dopisy Obchodní a občanské dopisy - výuka modulu rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev nejen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, věcné a především gramatické správnosti. V oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedení k jejímu využívání a stylizují písemnosti ve vyhovující formální úpravě v souladu s normou pro úpravu písemností. 5. Účetnictví a daňová evidence Cílem modulu - Základy práva a ekonomiky je naučit zájemce používat základní ekonomické pojmy, a to nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Uchazeči se naučí pracovat s daňovými zákony a orientují se v makroekonomice i mikroekonomice. 6. Bankovnictví a úvěry Působení na veřejnosti - varovat domácnosti před lehkomyslným zadlužováním, schopnost splácet přijaté úvěry. UNIV1 1) TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY UNIV1 Kraje Pojetí a cíle programu. Program je koncipován jako rekvalifikační kurz pro absolventy nestrojírenských maturitních oborů. Cílem programu je získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti technického kreslení, nauky o materiálu a strojírenské technologie. Součásti programu je i obnovení a prohloubení znalostí základních počítačových programů ( Word, Excel, Internet..) a jejich využití v oblasti přípravy výroby. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu. Rekvalifikační kurz Technická příprava výroby ( TPV ) obsahuje osm výukových modulů: TPV-TEK TPV-NAM TPV-STT TPV-TEC TPV-PSP TPV-CAD TPV-INV TPV-CNC Technické kreslení Nauka o materiálu Strojírenská technologie Technologická cvičení Práce s počítačem AutoCAD Autodesk Inventor Programování CNC Modul TPV-TEK Technické kreslení poskytuje vědomosti o zobrazování strojních součástí a vede k vytváření dovednosti správného kreslení výrobních výkresů a výkresů sestavení podle zásad technického kreslení dle

5 norem ČSN a norem ISO(EU). Modul TPV-NAM Nauka o materiálu se zabývá poznatky o základních konstrukčních materiálech, zejména kovech, jejich vlastnostmi, stavbou a možnostmi tepelného zpracování, stejně jako možnostmi jejich použití ve strojírenství. Modul TPV-STT Strojírenská technologie poskytuje informace o možnostech výroby polotovarů různými technologiemi v závislosti na tvaru součásti a dalších parametrech výrobku. Dále se zabývá základy obecně technického myšlení při složité přeměně polotovaru na hotový výrobek. Tento modul je členěn do tří dílčích modulů: - Polotovary a výroba polotovarů - Obrábění, teorie obrábění, základní způsoby obrábění - Výrobní postupy. Modul TPV-TEC Technologická cvičení rozvíjí dále teoretické vědomosti nabyté v ostatních modulech řešením praktických úloh z jednotlivých oblastí TPV. Modul TPV-PSP Práce s počítačem se orientuje zejména na možnosti zpracování textů a tabulek využíváním nástrojů MS-office. Dále se zaměřuje na využití Internetu při TPV. Modul TPV-CAD AutoCAD je zaměřen na využití výpočetní techniky při tvorbě, úpravě a tisku 2D technické výkresové dokumentace. Modul TPV-INV Inventor je zaměřen na vyžití výpočetní techniky při tvorbě, úpravě a tisku 3D a 2D technické výkresové dokumentace. Modul TPV-CNC Programování CNC se zabývá praktickým aplikováním znalostí z oblasti strojního obrábění na číslicově řízených obráběcích strojích. 2) Řízení kolektivů UNIV1 Kraje Pojetí a cíle programu. Program je koncipován jako rekvalifikační kurz pro absolventy maturitních oborů. Cílem programu je získání teoretických i praktických znalostí z oblasti ekonomiky, marketingu, výpočetní techniky, daní, účetnictví, psychologie a korespondence. Součásti programu je i obnovení a prohloubení znalostí základních počítačových programů ( Word, Excel, Internet..) a jejich využití v oblasti řízení. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu. Rekvalifikační kurz Řízení malých a středních kolektivů (RMK) obsahuje devět výukových modulů:

6 Přehled jednotlivých modulů: 1. Management 2. Marketing 3. Podniková ekonomika 4. Daňový seminář 5. Obchodní korespondence 6. Základy účetnictví 7. Psychologie vedení kolektivů pro managery 8. Práce s počítačem 9. Rétorika 01 Management aplikace základních pojmů a metod z oblasti managementu 02 Marketing řešení praktických problémů z oblasti marketingu 03 Podniková ekonomika aktualizuje základní vědomosti z ekonomické oblasti a využívá je při řešení praktických úkolů 04 Daňový seminář orientace v oblasti našeho daňového systému 05 Obchodní korespondence zpracování obchodních dopisů dle ČSN 06 Základy účetnictví seznámení s daňovou evidenci a účetnictvím 07 Psychologie vedení kolektivů pro managery získání praktických dovedností v jednání s různými typy osobností 08 Práce s počítačem zpracování textů a tabulek, využití Internetu a elektronické pošty, prezentační programy 09 Rétorika sebejistý kultivovaný projev, profesionální prezentace a vystupování

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 1. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více