Srovnání IBM Tivoli a HP OpenView

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání IBM Tivoli a HP OpenView"

Transkript

1 Srovnání IBM Tivoli a HP OpenView IT_560 ZS 2004 Petr Vožda, Michal Hauzírek

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Vývoj a současná situace... 3 Vývoj pohledu na informatiku... 3 Nové e-business strategie... 3 Orientace na infrastrukturu... 4 IBM Tivoli Software... 5 Bezpečnost... 5 Storage Management... 5 Systémový management... 6 Shrnutí... 7 HP OpenView management software... 8 Business Management... 8 Application Management... 8 IT Service Management... 8 Infrastructure Management... 8 Industry Management... 9 Lifecycle Management... 9 GlancePlus... 9 Operations for Windows... 9 Performance Manager/Monitor/Agent... 9 TeMIP Service Monitor... 9 Web Transaction Observer Reporter Porovnání konkrétních modulů HP OpenView Network Node Manager IBM Tivoli NetView Srovnání obou produktů Závěr Použité zdroje Strana 2

3 Úvod Cílem této práce je porovnat řešení nabízená dvěma předními výrobci systémů pro řízení provozu IT infrastruktury a sice Tivoli Software od IBM a OpenView management software od jeho konkurenta společnosti Hewlett-Packard. Nejprve lehce nastíníme obecnou potřebu těchto řešení a naznačíme poměrně bouřlivý vývoj v této oblasti v posledním roce a půl související s uvedením strategických vizí e-businessu a akvizicemi jiných výrobců. Následně postupně stručně popíšeme řešení nabízená pod značkou Tivoli a OpenView a některé jejich konkrétní produkty. V závěru potom provedeme konkrétní srovnání dvou odpovídajících modulů sloužících ke stejnému účelu a sice monitorování sítě a částečně také event managementu v prostředí sítě. Vývoj a současná situace V uplynulých deseti letech se situace na trzích informačních technologií pro podnikové (zejména ve velkých podnicích enterprise) využití postupně vyvíjela. Měnil se pohled zainteresovaných stran tj. řídících pracovníků, vlastníků i samotných IT pracovníků na technologie a celkovou roli informatiky v podniku. Vývoj pohledu na informatiku Od prvotní fascinace novými technologiemi se postupně přecházelo k poznání mnohdy hořké skutečnosti. V posledních pěti či deseti letech se pohledy na podnikovou informatiku stále více zaměřovaly na oproštění se od kladení důrazu na technologii samotnou a naopak soustředění se na její zapracování do celopodnikových procesů a chápání informatiky jako služby, které pomáhá podniku plnit jeho vytčené cíle. Současně s tím tak po celou dobu informační technologie prorůstaly do nejrůznějších oborů lidské činnosti. S růstem informatické infrastruktury se stávalo stále obtížnější i její běžné každodenní udržování a správa. Vznikaly proto prostředky, které pomáhaly sledováním a automatizací některých základních úloh tyto činnosti usnadnit a vnést do nich pořádek. Spletité vztahy v globalizované celosvětové ekonomice a nemožnost spolehlivého předvídání budoucích situací na trzích i ve společnosti s sebou nesou požadavek na schopnost velmi rychlé a pružné reakce jednotlivých částí podniku a podniku jako celku včetně jeho obchodních partnerů. Tato možnost reakce však nesmí být na úkor celkové efektivnosti. Nové e-business strategie Výše zmíněné zásady se promítají také do dvou strategických konceptů, které jako svou vizi fungování e-businessu představili dva z předních IT dodavatelů. Společnost HP nazývá svou strategickou vizi Adaptive Enterprise [9]. IBM potom tu svou nazývá On Demand Business [15]. Tuto strategii by bylo s velkou mírou nadsázky možné shrnout do citátu z On Demand Business Executive Guide: Instead of getting ready for any one thing, get ready for anything. It s the only sure bet. [17]. Obě tyto strategie (ač jsou víceméně prezentovány jako řešení pro celý podnik) se spochopitelně zaměřují zejména na oblast působnosti jejich tvůrců tj. na informatiku. V konečném důsledku potom znamenají snahu o maximální virtualizaci zdrojů a odbourání nadbytečných kapacit vázaných v infrastruktuře pro případy špiček (například pro zpracování účetních závěrek). Potřebné informatické zdroje všeho druhu jsou pak v ideálním případě ideálně přidělovány jednotlivým službám až když je jich opravdu zapotřebí (tj. adaptivně se přizpůsobí; jsou k dispozici On Demand). Strana 3

4 Oba IT giganti své nové vizionářské strategie také notně podporují svými produkty (či naopak své produkty prezentují jako ideální řešení pro dosažení jejich cílů). Kromě aplikačních serverů jsou to právě zejména produkty pro systémový management. Důkladný monitoring výkonu, požadavků na služby i jednotlivých technických a programových prostředků jsou totiž důležitým předpokladem jejich efektivního využívání. Orientace na infrastrukturu Je skutečností, že informační technologie jakožto obor přestávají být o již poměrně dlouhou dobu standardním hardwaru (který se stává spotřebním zbožím) a dopředu se stále více dere oblast minimálně o úroveň vyšší oblast IT infrastruktury a její správy. Dokladem tohoto tvrzení je i ke konci roku 2004 oznámený prodej divize osobních počítačů IBM čínské společnosti Lenovo [14]. Naproti tomu jak IBM tak HP v předchozím roce a půl učinili řadu akvizic menších společností zabývajících se vývojem softwaru pro systémový management. Jejich produkty a osvědčené technologie tak byly či v blízké budoucnosti budou zabudovány do integrovaných řešení Tivoli respektive OpenView. Obě společnosti tak zaplňují mezery ve svých produktových řadách a slibují nabídnout zákazníkům lepší integraci napříč jednotlivými produkty. Jak vyplývá z [4], společnost HP učinila koncem roku 2003 a v průběhu roku 2004 mimo jiné akvizice následujích společností: Novadigm (change and configuration management), Consera (IT workflow management), TalkingBlocks (web services management), SelectAccess (identity management) a Persist Technologies (lifecycle management). Navíc koupila také dvě společnosti, které se zabývají manažerskými best practices v oblasti IT ManageOne a CEC Europe Service Management [19]. Naproti tomu společnost IBM uzavřela dohodu se čtyřmi společnostmi zabývajícími se security managementem [16] a koupila společnost Candle Corporation, zabývající se správou mainframe serverů IBM [6]. Do svého portfolia také získala řešení společnosti Cyanea pro monitorování aplikací na platformě J2EE [5]. Z výše uvedeného je zřejmé, že oba giganti berou oblast správy IT infrastruktury velmi vážně a vidí v ní velký potenciál pro následující léta. Můžeme tak v budoucnu zřejmě očekávat další rozšiřování portfolia produktů Tivoli a OpenView a pokračující integraci získaných řešení směrem k naplňování cílů strategií On Demand Business a Adaprive Enterprise. Současnou nabídku těchto rodin produktů se pokusíme popsat v následujících dvou kapitolách. Strana 4

5 IBM Tivoli Software Přední světový dodavatel IT technologií americká IBM dodává mimo jiné pod několika značkami sofistikovaný software. Kromě DB2, Lotus, Rational a WebSphere je to také značka Tivoli. Tivoli Software od IBM představuje sadu integrovaných softwarových modulů. Tyto moduly mohou správcům pomoci udržet kontrolu nad rozsáhlými informačními systémy. V současnosti je portfolio produktů IBM Tivoli tvořeno více než čtyřmi desítkami produktů, které pokrývají různé oblasti správy, monitorování a konfigurace různých částí informačních systémů od hardwarových prostředků, přes middleware a základní software na různých platformách až po aplikační software a zasahují také do úrovně informatických služeb a SLA. Základní oblasti, na které jsou produkty IBM Tivoli Software zaměřeny [12] jsou bezpečnost, storage management a zejména systémový management. Kromě toho do rodiny produktů Tivoli patří také několik produktů pro správu mainframových serverů IBM. Bezpečnost V rámci bezpečnostních produktů je v současnosti Tivoli zaměřeno na řízení přístupu, identity management, ochranu osobních údajů a řízení bezpečnostních rizik. Řízení přístupu uživatelů k chráněným informacím a zdrojům zajišťuje IBM Tivoli Access Manager a to ve třech provedeních. Prvním je for Operating Systems, který umožňuje zabezpečit UNIXové operační systémy a aplikace před neoprávněnými zásahy uživatelů. Dalšími verzemi jsou Tivoli Access Manager for Business Integration (pro vylepšení bezpečnostních služeb IBM WebSphere MQ) a Tivoli Access Manager for e-business. V rámci identity managementu jsou zastoupeny tři produkty. Tivoli Directory Integrator slouží k synchronizaci dat o identitě uživatelů mezi různými adresáři, databázemi a dalšími aplikacemi a umožňuje tak jejich efektivní provoz v případě, že neexistuje žádná taková jediná centrální databáze. Tivoli Directory Server je implementací LDAP serveru a Tivoli Identity Manager for Applications and Infrastructure umožňuje správu identit a to včetně samosprávy těch nejběžnějších úkonů prováděné přímo uživateli. Ochrana osobních údajů je řešena pomocí middlewarového produktu Tivoli Privacy Manager for e-business. S jeho pomocí lze tvořit politiky pro přístup k osobním údajům zaznamenávaným například v rámci datových skladů. Tento produkt vyžaduje pro svůj provoz výše zmiňovaný IBM Tivoli Access Manager for e-business. Řízení bezpečnostních rizik je pokryto produktem IBM Tivoli Risk Manager. Ten shromažďuje bezpečnostní události z různých systémů vyhodnocuje je a zároveň umožňuje celkový přehled o bezpečnosti prostřednictvím webové konzole. Storage Management V rámci storage managementu jsou v rámci produktů Tivoli k dispozici řešení pro správu a optimalizaci vysokokapacitních datových úložišť. Podporovány jsou rovněž sítě SAN. Produkt IBM Tivoli TotalStorage SAN Volume Controller (dříve známý jako Tivoli SAN Manager) umožňuje jejich snazší správu a TotalStorage SAN Volume Controller je nástrojem pro virtualizaci několika heterogenních úložišť do jednoho kompaktního. K dispozici jsou také nástroje pro zálohování a archivaci uložených dat. K hlavním produktům tu patří IBM Tivoli Storage Manager. Pod stejným názvem s různými dovětky jsou dodávány další moduly spolupracující se základním balíkem na zálohování a ochraně dat specifických aplikací například IBM Tivoli Storage Manager for Space Management (mimo Strana 5

6 jiné automatické sledování používanosti souborů a následná optimalizace), IBM Tivoli Storage Manager for Mail (zálohování Lotus Domino a Microsoft Exchange serverů), IBM Tivoli Storage Manager for Databases (zálohování Informix, Oracle and MS SQL databází). Tyto produkty jsou zároveň součástí relativně nové rodiny řešení IBM TotalStorage Open Software Family viz [11] (s tím souvisí také přejmenování některých Tivoli produktů na TotalStorage ). S pomocí produktu IBM Tivoli Storage Resource Manager for Chargeback lze sledovat využití dat a rovněž v rámci nákladových center účtovat uživatelům a zvyšovat tak celkovou produktivitu datových úložišť. Systémový management Největší skupinu produktů Tivoli co do počtu i co do nabízené funkčnosti tvoří řešení pro systémový management. V této části jsou produkty rozděleny opět do několika skupin výkonnost aplikací a dostupnost, řízení konfigurací a změn, event management, plánování úloh a vyvažování zátěže, řízení a správa sítí, service level management, výkonnost systému a konečně monitorování transakcí. Hlavním produktem zabývajícím se výkonností aplikací a dostupností (tj. zejména jejich monitorováním) je IBM Tivoli Monitoring. Ten poskytuje nástroje pro monitorování systémových zdrojů, odhalování potenciálních úzkých míst a řešení případných krizových situací a použití předpřipravených či samostatně vytvořených best practices. Z tohoto základního modulu vycházejí i další konkrétní specifické produkty které umožňují monitorování dalších specifických prostředí či aplikací. Těmi jsou například IBM Tivoli Monitoring for Applications (pro business aplikace řady mysap.com a Siebel), IBM Tivoli Monitoring for Databases (pro databázové systémy DB2, Oracle, Informix, MS SQL a Sybase) či IBM Tivoli Monitoring for Web Infrastructure. Produkt IBM Tivoli ETEWatch Workstations slouží k monitorování chování aplikací z pohledu koncového uživatele (které akce uživatel provedl, jaká je doba odezvy aplikace atd.). Obdobně funguje IBM Tivoli Web Response Monitor pro webové aplikace. Řada produktů IBM Tivoli OMEGAMON XE poskytuje nástroje pro monitoring a vyhodnocování různých metrik aplikačních serverů WebSphere. V oblasti konfigurace se jedná zejména o následující produkty. IBM Tivoli Configuration Manager, s jehož pomocí lze vzdáleně a hromadně distribuovat instalace softwaru a jejich případné záplaty. Kromě toho je jeho součástí inventář, který automaticky shromažďuje informace o konfiguracích hardwaru a softwaru v podniku. IBM Tivoli Intelligent Orchestrator sleduje běžící aplikace a snaží se na serverech v souladu se strategií On Demand Business dosáhnout jejich co největšího využití. V případě, že dochází k jejich nedostatečnému výkonu vzhledem k potřebným aplikacím, může v souladu se strategií instruovat další komponenty Tivoli (zejména IBM Tivoli Provisioning Manager viz dále) a tím pro danou aplikaci získat další zdroje. Dochází tak k hospodárnému využití zdrojů a ty tak nejsou předimenzovány v očekávání případných špiček. IBM Tivoli Provisioning Manager slouží k automatické předdefinované instalaci a konfiguraci serverů, operačních systémů, middleware, databází, síťových prvků i aplikací. Umožňuje tak, s využitím přednastavených best practice konfigurací produktů předních výrobců či případně vlastních upravených konfigurací, velmi rychlé a spolehlivé nainstalování, rozběhnutí a zapojení těch informatických zdrojů, kterých se zrovna podnikové infrastruktuře v dané chvíli nedostává. Tyto zdroje jsou však zapojeny právě až když jsou potřeba a pouze na nezbytně dlouhou dobu. Tím jsou vyloučeny, v souladu se strategií On Demand Business, náklady na nevyužívané zdroje. Strana 6

7 IBM Tivoli License Manager slouží ke správě a přehledu nad softwarovými licencemi, které podnik vlastní. Je možné pracovat s mnoha druhy licencí například podle počtu uživatelů, počítačů, procesorů, současných uživatelů, atd. IBM Tivoli Remote Control umožňuje dálkově ovládat počítač. Slouží tak zejména pro rychlou vzdálenou pomoc koncovým uživatelů v případě potíží s pracovní stanicí na různých platformách. Umožňuje pět základních módů práce: aktivní, kdy je stanice ovládána dálkově; pasivní, kdy je dění na stanici pouze monitorováno; chat tj. on-line rozhovor s uživatelem stanice; přenos souborů z případně na stanici a konečně vzdálené restartování stanice. Pro event management nabízí IBM produkt Tivoli Enterprise Console. Ten v sobě shromažďuje události z různých monitorovacích systémů a zařízení a vyhodnocuje jejich vzájemné korelace. Navíc dynamicky prozkoumává síťové prvky a zjišťuje topologii sítě. V návaznosti na předchozí potom vyhodnocuje případné problémy systémů a usuzuje na potenciální problémy sítě a příčinu vzniku problému. Jsou možné také automatické reakce na vzniklé události a upozornění příslušných kompetentních míst. Součástí IBM Tivoli Enterprise Console je také omezená verze IBM Tivoli Risk Manager, která umožňuje detekovat některá bezpečnostní ohrožení (například na firewallech či v systémech detekce útoků). Hlavním produktem v oblasti plánování úloh je IBM Tivoli Workload Scheduler. S jeho pomocí lze z jednoho místa sledovat a spravovat spouštění kritických úloh v rámci celého podniku. Tyto úlohy lze plánovat, koordinovat a automatizovaně spouštět. Hned několik produktů se nabízí pro oblast řízení a správy sítí. IBM Tivoli NetView prozkoumává a monitoruje sítě TCP/IP, zobrazuje jejich topologii a sbírá údaje o jejich výkonnosti. IBM Tivoli Switch Analyzer lze použít společně s předchozím produktem k efektivnějšímu a lepšímu odhalení prvotních příčin nefunkčnosti některé části síťové infrastruktury. Tyto údaje potom mohou být poskytnuty do IBM Tivoli Enterprise Console (viz výše). Dále je nabízeno několik produktů pro mainframe síťové prostředí. Produkt IBM Tivoli Service Level Advisor lze využít při sestavování smluv service level agreement. Obsahuje průvodce pro jejich snazší definici, jejich realizovatelnost je možné vztahovat k současnému stavu systému zjištěnému monitoringem. Na základě analýzy výkonu a určení jeho trendu lze také dopředu předpovídat možné potenciální problémy. Kromě toho lze až s přesností na hodiny sledovat dodržování příslušných SLA. IBM Tivoli Business Systems Manager umožňuje zobrazit IT infrastrukturu a její případné problémy s ohledem na business stránku věci. Tedy zobrazit informatické zdroje, služby a SLA v různých pohledech ať již tabulkových, v podobě hierarchických stromů či topologií. Oblast monitorování transakcí je pokryta produkty IBM Tivoli Monitoring for Transaction Performance a Tivoli Web Segment Analyzer. Shrnutí Jak je vidět z výše uvedeného, šíře záběru produktů IBM Tivoli je poměrně velká. Jejich hlavní zaměření je přitom zejména na monitoring různých činností v IT infrastruktuře s důrazem na možnost sledování z jednoho místa. Poměrně velká pozornost je také věnována storage managementu a bezpečnosti. Nové trendy vedou k využití takto získaných informací rovněž ke snaze o maximální využívání dostupných zdrojů a zapojování nových až když jsou skutečně potřeba (tj. on demand), ale zato rychle a často automatizovaně. Strana 7

8 HP OpenView management software HP OpenView je soubor manažerských řešení, který je zaměřen na podporu řízení informačních technologií a telekomunikačních zdrojů. Obecně zahrnuje nástroje pro řešení problémů nejrůznější povahy (samozřejmě problémů týkajících se dané oblasti), důraz je kladen na řízení změn, bezpečnost dat a celého systému a zajištění plynulosti provozu systému ve smyslu aktuálnosti pro podnik kritických dat a služeb. HP OpenView slibuje variabilitu pro různá odvětví, nabízí řešení pro specifická odvětví. Na strukturu komplexu produktů HP Openview se můžeme dívat jako na dvě velké skupiny produktů [10]. První jsou řešení a druhou jsou produkty jako takové. Pokud se budeme zabývat řešeními, můžeme vidět jejich rozdělení do následujících oblastí: Business Management Tato oblast spravuje kritické procesy podnikového businessu, což je klíčovou otázkou úspěšnosti běhu celého podniku. Toto řešení slibuje redukci času spotřebovaného pro management této oblasti až o třetinu. Umožní podniku lépe porozumět informatické podpoře podnikových procesů a uvidět problémová místa a snadno je opravit či alespoň redukovat. Application Management Řízení aplikací je důležitou oblastí, protože umožňuje uživateli lépe řídit jednotlivé aplikace, celou jejich architekturu, vidět slabé místa a to jak v jednotlivých aplikacích, tak v komunikaci jednotlivých aplikací mezi sebou. IT Service Management Zde HP nabízí několik možných pohledů na provoz IT, přitom vždy slibuje efektivní integraci technologií, lidí a procesů do jednoho systému. Jednotlivé pohledy lze zavést samostatně nebo v libovolné kombinaci tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu. Konsolidovaný Service Desk Umožňuje zjednodušení řešení a podpory klíčových procesů díky použití best practices, jsou používány průmyslové standardy (např. ITIL) Řízení IT Hlavní zaměření je zde na finance, tedy na náklady finanční reporty, efektivní monitorování a řízení rizik spojených s IT apod. Transformace IT Přesněji jde o transformaci procesů dodávek a obnovy IT Službami řízené operace Zaměřuje se na zprůhlednění vztahu IT business, tedy na vyjasnění podpory IT pro jednotlivé procesy, v praxi to znamená real-timové dodávky IT služeb. Infrastructure Management Tato oblast řešení má za svůj cíl nejen odhalit, zprůhlednit a umožnit pochopení celé infrastruktury, ale také ji umožňuje kontrolovat. Zahrnuje 3 podoblasti Network Services Management, Total Print Management a Windows Management. Strana 8

9 Industry Management Základní myšlenkou je zde transformace propojení strategických cílů organizace s informačními technologiemi, jejich příslušná změna, přechod od pouhého udržování systému k takovému stupni efektivity, který má IT změnit ve strategická aktiva. Primární je přizpůsobování IT (dnes stále se zrychlujícím) požadavkům kladeným na daný podnik, podstatou je integrace a zjednodušování řízení. Lifecycle Management Toto řešení nabízí kontrolu a řízení výše uvedených oblastí, součástí je řízení změn (PC, serverů apod.) a konfigurací. To tedy byla komplexní řešení nabízená v rámci rodiny produktů HP OpenView. Nyní následuje relativně podrobnější popis některých produktů. Protože je však oblast produktů HP OpenView velmi rozsáhlá a komplikovaná (řádově přes šest desítek konkrétních produktů), zaměříme se proto jen na část funkcionality systémů HP OpenView. Jedná se o monitoring systémů a zabezpečení patřičných reakcí na dané události. Touto oblastí se zabývá několik produktů, které nyní podrobně rozebereme. GlancePlus Monitorovací a diagnostický prostředek, poskytuje okamžité informace o systému. Je určen pro prozkoumávání systémových aktivit, rozpoznávání a řešení úzkých míst systému a nastavování systému na optimální úroveň. Systém je založen na procesu řízení pomocí pravidel, která vkládá uživatel podle potřeby. Každý zákazník si tak může vytvořit soustavu pravidel přesně na míru svého podniku. Dovoluje nastavovat alarmy tedy akce, které se spouští, pokud v systému dojde k překročení určitých předem nastavených prahů. Alarmy generují upozornění na obrazovku a také spouští automatické akce, podle toho, jak jsou nastaveny. Systém umožňuje zobrazovat vytížení systému, průměrné reakční doby jednotlivých transakcí, hodnoty nastavené SLA, počet jejich překročení apod. Velkou výhodou je možnost nastavení uživatelského rozhraní (barvy, fonty, ). Operations for Windows Jedná se o management událostí založený na systému Windows (určený pro systémy Windows, UNIX a Linux). Obsahuje monitorování výkonu, automatické zasílání zpráv. Jeho součástí je centralizovaný kontrolní bod pro sítě, servery, operační systémy, aplikace a služby řídící všechny komponenty IT infrastruktury. Performance Manager/Monitor/Agent Jednoduché rozhraní pro monitorování, analyzování a předpovídání alokace zdrojů. Obsahuje grafické funkce pro monitorování výkonu systému v reálném čase. Performance Manager je navržen tak, aby analyzoval a navrhoval rozložení zdrojů podle trendu, jakým se vyvíjí (využívá i historická data). Performance Agent sbírá data a pokud je potřeba, posílá alarmy týkající se dat. Agent je nainstalován na každý systém, který je potřeba monitorovat. Performance Monitor slouží k nastavování akcí a alarmů. Hned po přijetí alarmu tento monitor spustí příslušné akce (např. pošle ). Samozřejmostí je možnost nastavení síly, typu alarmu apod. TeMIP Service Monitor HP OpenView TeMIP Service Monitor poskytuje analýzy pro různé sítě a služby. Porovnává selhání sítí s topologií sítí a služeb. Dále poskytuje možnost alarmů pro všechny služby, takže se operátoři či jiné systémy mohou soustředit jen na problémová místa. Výhodou tohoto Strana 9

10 modulu je, že značně redukuje irelevantní alarmy, takže nejsou operátoři zbytečně vytěžováni. Systém počítá a prezentuje dopad každého selhání pomocí zpráv (reportů) operátorům. Pohled, který operátoři obdrží, je komplexním pohledem na síť, který je navíc průběžně aktualizován. Tak má operátor přehled o tom, která místa jsou v pořádku a která ne. Systém také dokáže předvídat co se stane v případě určitých akcí (what-if anaýza). Web Transaction Observer Tato funkční oblast je velmi zajímavá, protože může přinést velké zlepšení zákaznické spokojenosti. Je zřejmé, že kvalita návrhu struktury webu je do značné míry rozhodující pro snadnou orientaci firemních zákazníků. Snadná orientace vede k přehlednosti a tím lze dosáhnout větších prodejů díky lepší informovanosti zákazníků. Právě na optimalizaci podnikového webu je připraven nástroj Web Transaction Observer. Monitoruje zkušenosti zákazníků s firemní webovou prezentací, poskytuje tak informace nutné k realizaci potřebných změn v IT infrastruktuře a obsahu webu. Podrobně je sledována cesta, kterou zákazník webovou prezentací prochází včetně záznamu místa, kde danou prezentaci opustí. Jsou monitorovány doby čekání, návraty, chyby apod. Přitom je vždy uvažováno jakým způsobem je ten který zákazník k internetu připojen (geografická lokace, rychlost modemu, ISP, ). Kromě identifikace problémového místa pak navíc tento modul identifikuje zdroj problému (kteří zákazníci mají problémy, které stránky jsou problémové, kde je moc chyb, kde je dlouhá čekací doba apod.) Systém názorně ukáže, která místa webové prezentace jsou často navštěvována a která jsou naopak opomíjena. Reporter Umožňuje poskytování časových, přesných reportů k zajištění příslušné úrovně kvality IT služby. Automaticky transformuje data získaná pomocí HP OV agentů běžících na podporovaných platformách na cenné informace využitelné pro IT organizace. Například poskytuje reporty časy odpovědi aplikace či dostupnost služby jak obchodním manažerům tak IT manažerům v pravidelných intervalech, takže ti na mohou adekvátně reagovat. Strana 10

11 Porovnání konkrétních modulů Pro konkrétní porovnání jednoho z nabízených řešení jsme vybrali moduly pro správu sítí. Jejich součástí je v obou případech také implementace síťového incident managementu. Jedná se o produkty HP OpenView Network Node Manager a IBM Tivoli NetView. Jednotlivé moduly od obou dodavatelů nejprve samostatně relativně podrobně rozebereme a poté uvedeme jejich srovnání. HP OpenView Network Node Manager HP nabízí tento produkt ve dvou verzích - Starter Edition a Advanced Edition. Zde se budeme zabývat pouze druhou zmíněnou verzí. HP OpenView Network Node Manager Advanced Edition slouží pro pokročilý management adaptivních dynamických sítí založených na bázi protokolu IP. Mezi jeho základní vlastnosti patří automatické prozkoumávání síťového okolí, detekce a analýza fyzických, logických a virtuálních síťových služeb. Tento produkt je navržen pro správu a řízení komplexníxh přepínaných sítí prakticky jakékoliv velikosti. Další zásadní vlastností Network Node Manageru je lokalizace prvotní příčiny potenciálních problémů v monitorované síti. Zjišťovaná hlášení o narušení funkčnosti jsou zpracovávána pomocí pokročilé analýzy drca (dynamic root cause analysis), která s využitím jejich korelace umožňuje rychleji a efektivněji odhalit skutečnou příčinu problému. IBM Tivoli NetView Tento produkt prozkoumává TCP/IP sítě (nebo jen jejich požadované části), přehledně zobrazuje jejich topologie. Kromě toho také využívá získané informace k udržování inventáře zařízení. Dále také monitoruje a měří dostupnost spravované sítě. Shromažďuje případné zprávy o výpadcích a jiných problémech a jejich analýzou přispívá k rychlému vyhodnocení skutečné situace a nalezení prvotní příčiny. Tak se zamezuje zahlcení správců zprávami vygenerovaných různými uzly sítě v reakci na tentýž problém. Strana 11

12 Toto síťové řešení lze integrovat s některými dalšími manažerskými aplikacemi rodiny produktů IBM Tivoli (např. Enterpise Console). Samozřejmostí je možnost zobrazení informací o síti pomocí libovolného podporovaného webového prohlížeče. Schopnost včasné detekce problémů umožňuje jejich nápravu, dříve než jsou postiženi uživatelé. Srovnání obou produktů Jak je z výše uvedeného patrné, jde o produkty určené pro stejný účel a tak i jejich udávaná funkcionalita je téměř totožná. Zahrnuje automatické rozpoznání a evidenci síťových komponent a zařízení a jejich sledování za provozu. Oba produkty také disponují inteligentními systémy pro detekci prvotní příčiny síťových incidentů. Oba produkty se tak co do nabízené funkcionality jeví jako téměř rovnocenné. Případná konkrétní volba tak bude zřejmě dána kompatibilitou konkrétních potřeb podniku s dalšími produkty a řešeními nabízenými dodavatelem a cenovými a licenčními podmínkami. Závěr Se stále se rozvíjejícími informačními systémy přichází nutnost zajištění jejich efektivní údržby a správy. Dva z nejdůležitějších producentů softwarových řešení, kteří se touto oblastí zabývají, jsou firmy IBM (produkt Tivoli) a HP (produkt OpenView). V této práci jsme porovnali rozsah nabízených produktů a řešení obou dodavatelů. Je evidentní, že složitost a rozsah těchto řešení je enormní. Stručně jsme popsali hlavní moduly obou produktů a porovnali dva konkrétní produkty z oblasti Network Managementu. Strana 12

13 Použité zdroje [1] AG COM, a.s.: Systémový management [online] <http://www.agcom.cz/cgi/f.cgi?s=nasesluzby_systemovymanagement> [ ] [2] DUBIE, D.: HP details OpenView plans, June [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0615oview.html> [ ] [3] DUBIE, D.: HP snaps up mgmt. software companies, February [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0209hp.html> [ ] [4] DUBIE, D.: HP's buying spree continues, February [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0204spree.html> [ ] [5] DUBIE, D.: IBM acquires Cyanea. Network World Fusion, July [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0729cyanea.html> [ ] [6] DUBIE, D.: IBM to buy mainframe mgmt. veteran. Network World Fusion, April [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0401ibmcandle.html> [ ] [7] DUBIE, D.: Tivoli plans to be Big Blue's MVP. Network World Fusion, June [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/120604tivoli.html> [ ] [8] DUBIE, D.: Tivoli plays role in IBM's On Demand. Network World Fusion, April [online] <http://www.nwfusion.com/news/2003/0409tiv.html> [ ] [9] HP: Adaptive Enterprise [online] <http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/ aspx> [ ] [10] HP: HP OpenView Management Software [online] <http://managementsoftware.hp.com/> [ ] [11] IBM: IBM Storage Software: Overview - IBM TotalStorage Open Software Family [online] <http://www-1.ibm.com/servers/storage/software/index.html> [ ] [12] IBM: IBM Tivoli Software - Products by category [online] <http://www- 306.ibm.com/software/tivoli/sw-bycategory/index.html> [ ] [13] IBM: IBM Tivoli Software [online] <http://www-306.ibm.com/software/tivoli/> [ ] [14] IBM: Lenovo hodlá převzít divizi osobních počítačů IBM. Prosinec [online] <http://www.ibm.com/news/cz/2004/12/lenovo.html> [ ] [15] IBM: On Demand Business [online] <http://www-306.ibm.com/ebusiness/ondemand/us/index.html> [ ] [16] ROBERTS, P.: IBM announces ID management partnerships, May 2004 [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0518ibmannou.html> [ ] [17] IBM: On Demand Business: The Executive guide The Who, What, When, Where, Why and How of becoming an On Demand Business [online] <http://t1d.www- 306.cacheibm.com/e-business/ondemand/us/pdf/ExecGuide1214.pdf> [18] LÁZNÍČEK, M.: Řízení provozu IS/ICT pomocí software Tivoli Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, [19] Network World: HP buys two service management firms, May [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0513hpbuy.html> [ ] Strana 13

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

End User Experience Monitoring Měření kvality IT služeb 7.10.2010, Brno Jiří Vozňák. information technology

End User Experience Monitoring Měření kvality IT služeb 7.10.2010, Brno Jiří Vozňák. information technology End User Experience Monitoring Měření kvality IT služeb 7.10.2010, Brno Jiří Vozňák information technology Základ firemní strategie Strategie firmy Lidé Procesy Nástroje Portfolio nabídky a služeb Crux

Více

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí Virtuální infrastruktura je dnes samozřejmostí a investicemi do ní získáváte stále větší užitnou hodnotu všech vašich dostupných prostředků. Společnosti se

Více

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 IBM Storwize Rapid Application Storage Ondřej Bláha CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 Firemní data, databáze, poštovní aplikace nebo ERP jsou Life Blood of a Business Finanční ztráta nebo poškození

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě 1 Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě Tomáš Dvořáček Oracle Consulting Kvíz na začátek Čím se proslavil tento muž: Jménem Herve Falciani Autor bezpečnostního SW pro

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Agenda Úvod do problematiky Seznam problémů Definice požadavků,

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio 1 Kdo jsme Servodata ICT Solutions European Distribution Company Servodata působí na IT trhu v oblasti EMEA již od roku 1991, centrála

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Integrace systémů na letišti

Integrace systémů na letišti Integrace systémů na letišti V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že nestačí jen zdokonalovat vybavení letadel. Ta potřebují také

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti Ing. Jiří Slabý, Ph.D. Business Solution Architect IBM 1 2014 IBM Corporation Zákon je zákon Národní bezpečnostní úřad vypracoval k návrhu

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

SmartCloud Enterprise

SmartCloud Enterprise 16.2.2012 SmartCloud Enterprise Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda: Historie stručně Proč bychom se měli zajímat? Představení služby SmartCloud Enterprise (SCE) Živá úkázka Q &A Vývoj IT

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Přednáška č.12 Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Původní LAN o 50 až 100 uživatelů, několik tiskáren, fileserver o relativně

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Monitorování provozu fotovoltaických elektráren vpraxi. Ing. Jaroslav Šváb 3/2011

Monitorování provozu fotovoltaických elektráren vpraxi. Ing. Jaroslav Šváb 3/2011 Monitorování provozu fotovoltaických elektráren vpraxi Ing. Jaroslav Šváb 3/2011 Proč monitorovat? Pro zajištění maximálního využití instalovaného výkonu FVE Funkce monitoringu Hlídací funkce okamžité

Více

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Ctibor Duda, Client Technical Professional Ctirad Navrátil, Client Technical Professional 1 2011 IBM Corporation Co dělá cloud cloudem Workflow

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka.

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka. MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) IT SYSTEMS a.s. Mnoho společností má implementovány aplikace, které byly vyvíjeny (případně

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Whitepaper Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Náročnější požadavky nižší rozpočet: toto dilema v současné době řeší stále více podnikových úseků IT, jež na druhé straně musí navíc

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven?

Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven? Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven? Pavel Minařík minarik@invea.com Dobrá praxe v IT Ochrana sítě na perimetru Separace do VLAN Antiviry na koncových stancích Striktní oddělení LAN/DMZ

Více

ICT pro veřejnou správu

ICT pro veřejnou správu ICT pro veřejnou správu Systémová integrace od T-Systems. Dr. Petr Fořt, T-Systems Czech Republic a.s. 1 Obsah T-Systems mezinárodní systémový integrátor procesů a systémů veřejné správy T-Systems Vize

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Nové produkty Red Hat v oblasti virtualizace Ondřej Suchý, RHCVSP Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více