Srovnání IBM Tivoli a HP OpenView

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání IBM Tivoli a HP OpenView"

Transkript

1 Srovnání IBM Tivoli a HP OpenView IT_560 ZS 2004 Petr Vožda, Michal Hauzírek

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Vývoj a současná situace... 3 Vývoj pohledu na informatiku... 3 Nové e-business strategie... 3 Orientace na infrastrukturu... 4 IBM Tivoli Software... 5 Bezpečnost... 5 Storage Management... 5 Systémový management... 6 Shrnutí... 7 HP OpenView management software... 8 Business Management... 8 Application Management... 8 IT Service Management... 8 Infrastructure Management... 8 Industry Management... 9 Lifecycle Management... 9 GlancePlus... 9 Operations for Windows... 9 Performance Manager/Monitor/Agent... 9 TeMIP Service Monitor... 9 Web Transaction Observer Reporter Porovnání konkrétních modulů HP OpenView Network Node Manager IBM Tivoli NetView Srovnání obou produktů Závěr Použité zdroje Strana 2

3 Úvod Cílem této práce je porovnat řešení nabízená dvěma předními výrobci systémů pro řízení provozu IT infrastruktury a sice Tivoli Software od IBM a OpenView management software od jeho konkurenta společnosti Hewlett-Packard. Nejprve lehce nastíníme obecnou potřebu těchto řešení a naznačíme poměrně bouřlivý vývoj v této oblasti v posledním roce a půl související s uvedením strategických vizí e-businessu a akvizicemi jiných výrobců. Následně postupně stručně popíšeme řešení nabízená pod značkou Tivoli a OpenView a některé jejich konkrétní produkty. V závěru potom provedeme konkrétní srovnání dvou odpovídajících modulů sloužících ke stejnému účelu a sice monitorování sítě a částečně také event managementu v prostředí sítě. Vývoj a současná situace V uplynulých deseti letech se situace na trzích informačních technologií pro podnikové (zejména ve velkých podnicích enterprise) využití postupně vyvíjela. Měnil se pohled zainteresovaných stran tj. řídících pracovníků, vlastníků i samotných IT pracovníků na technologie a celkovou roli informatiky v podniku. Vývoj pohledu na informatiku Od prvotní fascinace novými technologiemi se postupně přecházelo k poznání mnohdy hořké skutečnosti. V posledních pěti či deseti letech se pohledy na podnikovou informatiku stále více zaměřovaly na oproštění se od kladení důrazu na technologii samotnou a naopak soustředění se na její zapracování do celopodnikových procesů a chápání informatiky jako služby, které pomáhá podniku plnit jeho vytčené cíle. Současně s tím tak po celou dobu informační technologie prorůstaly do nejrůznějších oborů lidské činnosti. S růstem informatické infrastruktury se stávalo stále obtížnější i její běžné každodenní udržování a správa. Vznikaly proto prostředky, které pomáhaly sledováním a automatizací některých základních úloh tyto činnosti usnadnit a vnést do nich pořádek. Spletité vztahy v globalizované celosvětové ekonomice a nemožnost spolehlivého předvídání budoucích situací na trzích i ve společnosti s sebou nesou požadavek na schopnost velmi rychlé a pružné reakce jednotlivých částí podniku a podniku jako celku včetně jeho obchodních partnerů. Tato možnost reakce však nesmí být na úkor celkové efektivnosti. Nové e-business strategie Výše zmíněné zásady se promítají také do dvou strategických konceptů, které jako svou vizi fungování e-businessu představili dva z předních IT dodavatelů. Společnost HP nazývá svou strategickou vizi Adaptive Enterprise [9]. IBM potom tu svou nazývá On Demand Business [15]. Tuto strategii by bylo s velkou mírou nadsázky možné shrnout do citátu z On Demand Business Executive Guide: Instead of getting ready for any one thing, get ready for anything. It s the only sure bet. [17]. Obě tyto strategie (ač jsou víceméně prezentovány jako řešení pro celý podnik) se spochopitelně zaměřují zejména na oblast působnosti jejich tvůrců tj. na informatiku. V konečném důsledku potom znamenají snahu o maximální virtualizaci zdrojů a odbourání nadbytečných kapacit vázaných v infrastruktuře pro případy špiček (například pro zpracování účetních závěrek). Potřebné informatické zdroje všeho druhu jsou pak v ideálním případě ideálně přidělovány jednotlivým službám až když je jich opravdu zapotřebí (tj. adaptivně se přizpůsobí; jsou k dispozici On Demand). Strana 3

4 Oba IT giganti své nové vizionářské strategie také notně podporují svými produkty (či naopak své produkty prezentují jako ideální řešení pro dosažení jejich cílů). Kromě aplikačních serverů jsou to právě zejména produkty pro systémový management. Důkladný monitoring výkonu, požadavků na služby i jednotlivých technických a programových prostředků jsou totiž důležitým předpokladem jejich efektivního využívání. Orientace na infrastrukturu Je skutečností, že informační technologie jakožto obor přestávají být o již poměrně dlouhou dobu standardním hardwaru (který se stává spotřebním zbožím) a dopředu se stále více dere oblast minimálně o úroveň vyšší oblast IT infrastruktury a její správy. Dokladem tohoto tvrzení je i ke konci roku 2004 oznámený prodej divize osobních počítačů IBM čínské společnosti Lenovo [14]. Naproti tomu jak IBM tak HP v předchozím roce a půl učinili řadu akvizic menších společností zabývajících se vývojem softwaru pro systémový management. Jejich produkty a osvědčené technologie tak byly či v blízké budoucnosti budou zabudovány do integrovaných řešení Tivoli respektive OpenView. Obě společnosti tak zaplňují mezery ve svých produktových řadách a slibují nabídnout zákazníkům lepší integraci napříč jednotlivými produkty. Jak vyplývá z [4], společnost HP učinila koncem roku 2003 a v průběhu roku 2004 mimo jiné akvizice následujích společností: Novadigm (change and configuration management), Consera (IT workflow management), TalkingBlocks (web services management), SelectAccess (identity management) a Persist Technologies (lifecycle management). Navíc koupila také dvě společnosti, které se zabývají manažerskými best practices v oblasti IT ManageOne a CEC Europe Service Management [19]. Naproti tomu společnost IBM uzavřela dohodu se čtyřmi společnostmi zabývajícími se security managementem [16] a koupila společnost Candle Corporation, zabývající se správou mainframe serverů IBM [6]. Do svého portfolia také získala řešení společnosti Cyanea pro monitorování aplikací na platformě J2EE [5]. Z výše uvedeného je zřejmé, že oba giganti berou oblast správy IT infrastruktury velmi vážně a vidí v ní velký potenciál pro následující léta. Můžeme tak v budoucnu zřejmě očekávat další rozšiřování portfolia produktů Tivoli a OpenView a pokračující integraci získaných řešení směrem k naplňování cílů strategií On Demand Business a Adaprive Enterprise. Současnou nabídku těchto rodin produktů se pokusíme popsat v následujících dvou kapitolách. Strana 4

5 IBM Tivoli Software Přední světový dodavatel IT technologií americká IBM dodává mimo jiné pod několika značkami sofistikovaný software. Kromě DB2, Lotus, Rational a WebSphere je to také značka Tivoli. Tivoli Software od IBM představuje sadu integrovaných softwarových modulů. Tyto moduly mohou správcům pomoci udržet kontrolu nad rozsáhlými informačními systémy. V současnosti je portfolio produktů IBM Tivoli tvořeno více než čtyřmi desítkami produktů, které pokrývají různé oblasti správy, monitorování a konfigurace různých částí informačních systémů od hardwarových prostředků, přes middleware a základní software na různých platformách až po aplikační software a zasahují také do úrovně informatických služeb a SLA. Základní oblasti, na které jsou produkty IBM Tivoli Software zaměřeny [12] jsou bezpečnost, storage management a zejména systémový management. Kromě toho do rodiny produktů Tivoli patří také několik produktů pro správu mainframových serverů IBM. Bezpečnost V rámci bezpečnostních produktů je v současnosti Tivoli zaměřeno na řízení přístupu, identity management, ochranu osobních údajů a řízení bezpečnostních rizik. Řízení přístupu uživatelů k chráněným informacím a zdrojům zajišťuje IBM Tivoli Access Manager a to ve třech provedeních. Prvním je for Operating Systems, který umožňuje zabezpečit UNIXové operační systémy a aplikace před neoprávněnými zásahy uživatelů. Dalšími verzemi jsou Tivoli Access Manager for Business Integration (pro vylepšení bezpečnostních služeb IBM WebSphere MQ) a Tivoli Access Manager for e-business. V rámci identity managementu jsou zastoupeny tři produkty. Tivoli Directory Integrator slouží k synchronizaci dat o identitě uživatelů mezi různými adresáři, databázemi a dalšími aplikacemi a umožňuje tak jejich efektivní provoz v případě, že neexistuje žádná taková jediná centrální databáze. Tivoli Directory Server je implementací LDAP serveru a Tivoli Identity Manager for Applications and Infrastructure umožňuje správu identit a to včetně samosprávy těch nejběžnějších úkonů prováděné přímo uživateli. Ochrana osobních údajů je řešena pomocí middlewarového produktu Tivoli Privacy Manager for e-business. S jeho pomocí lze tvořit politiky pro přístup k osobním údajům zaznamenávaným například v rámci datových skladů. Tento produkt vyžaduje pro svůj provoz výše zmiňovaný IBM Tivoli Access Manager for e-business. Řízení bezpečnostních rizik je pokryto produktem IBM Tivoli Risk Manager. Ten shromažďuje bezpečnostní události z různých systémů vyhodnocuje je a zároveň umožňuje celkový přehled o bezpečnosti prostřednictvím webové konzole. Storage Management V rámci storage managementu jsou v rámci produktů Tivoli k dispozici řešení pro správu a optimalizaci vysokokapacitních datových úložišť. Podporovány jsou rovněž sítě SAN. Produkt IBM Tivoli TotalStorage SAN Volume Controller (dříve známý jako Tivoli SAN Manager) umožňuje jejich snazší správu a TotalStorage SAN Volume Controller je nástrojem pro virtualizaci několika heterogenních úložišť do jednoho kompaktního. K dispozici jsou také nástroje pro zálohování a archivaci uložených dat. K hlavním produktům tu patří IBM Tivoli Storage Manager. Pod stejným názvem s různými dovětky jsou dodávány další moduly spolupracující se základním balíkem na zálohování a ochraně dat specifických aplikací například IBM Tivoli Storage Manager for Space Management (mimo Strana 5

6 jiné automatické sledování používanosti souborů a následná optimalizace), IBM Tivoli Storage Manager for Mail (zálohování Lotus Domino a Microsoft Exchange serverů), IBM Tivoli Storage Manager for Databases (zálohování Informix, Oracle and MS SQL databází). Tyto produkty jsou zároveň součástí relativně nové rodiny řešení IBM TotalStorage Open Software Family viz [11] (s tím souvisí také přejmenování některých Tivoli produktů na TotalStorage ). S pomocí produktu IBM Tivoli Storage Resource Manager for Chargeback lze sledovat využití dat a rovněž v rámci nákladových center účtovat uživatelům a zvyšovat tak celkovou produktivitu datových úložišť. Systémový management Největší skupinu produktů Tivoli co do počtu i co do nabízené funkčnosti tvoří řešení pro systémový management. V této části jsou produkty rozděleny opět do několika skupin výkonnost aplikací a dostupnost, řízení konfigurací a změn, event management, plánování úloh a vyvažování zátěže, řízení a správa sítí, service level management, výkonnost systému a konečně monitorování transakcí. Hlavním produktem zabývajícím se výkonností aplikací a dostupností (tj. zejména jejich monitorováním) je IBM Tivoli Monitoring. Ten poskytuje nástroje pro monitorování systémových zdrojů, odhalování potenciálních úzkých míst a řešení případných krizových situací a použití předpřipravených či samostatně vytvořených best practices. Z tohoto základního modulu vycházejí i další konkrétní specifické produkty které umožňují monitorování dalších specifických prostředí či aplikací. Těmi jsou například IBM Tivoli Monitoring for Applications (pro business aplikace řady mysap.com a Siebel), IBM Tivoli Monitoring for Databases (pro databázové systémy DB2, Oracle, Informix, MS SQL a Sybase) či IBM Tivoli Monitoring for Web Infrastructure. Produkt IBM Tivoli ETEWatch Workstations slouží k monitorování chování aplikací z pohledu koncového uživatele (které akce uživatel provedl, jaká je doba odezvy aplikace atd.). Obdobně funguje IBM Tivoli Web Response Monitor pro webové aplikace. Řada produktů IBM Tivoli OMEGAMON XE poskytuje nástroje pro monitoring a vyhodnocování různých metrik aplikačních serverů WebSphere. V oblasti konfigurace se jedná zejména o následující produkty. IBM Tivoli Configuration Manager, s jehož pomocí lze vzdáleně a hromadně distribuovat instalace softwaru a jejich případné záplaty. Kromě toho je jeho součástí inventář, který automaticky shromažďuje informace o konfiguracích hardwaru a softwaru v podniku. IBM Tivoli Intelligent Orchestrator sleduje běžící aplikace a snaží se na serverech v souladu se strategií On Demand Business dosáhnout jejich co největšího využití. V případě, že dochází k jejich nedostatečnému výkonu vzhledem k potřebným aplikacím, může v souladu se strategií instruovat další komponenty Tivoli (zejména IBM Tivoli Provisioning Manager viz dále) a tím pro danou aplikaci získat další zdroje. Dochází tak k hospodárnému využití zdrojů a ty tak nejsou předimenzovány v očekávání případných špiček. IBM Tivoli Provisioning Manager slouží k automatické předdefinované instalaci a konfiguraci serverů, operačních systémů, middleware, databází, síťových prvků i aplikací. Umožňuje tak, s využitím přednastavených best practice konfigurací produktů předních výrobců či případně vlastních upravených konfigurací, velmi rychlé a spolehlivé nainstalování, rozběhnutí a zapojení těch informatických zdrojů, kterých se zrovna podnikové infrastruktuře v dané chvíli nedostává. Tyto zdroje jsou však zapojeny právě až když jsou potřeba a pouze na nezbytně dlouhou dobu. Tím jsou vyloučeny, v souladu se strategií On Demand Business, náklady na nevyužívané zdroje. Strana 6

7 IBM Tivoli License Manager slouží ke správě a přehledu nad softwarovými licencemi, které podnik vlastní. Je možné pracovat s mnoha druhy licencí například podle počtu uživatelů, počítačů, procesorů, současných uživatelů, atd. IBM Tivoli Remote Control umožňuje dálkově ovládat počítač. Slouží tak zejména pro rychlou vzdálenou pomoc koncovým uživatelů v případě potíží s pracovní stanicí na různých platformách. Umožňuje pět základních módů práce: aktivní, kdy je stanice ovládána dálkově; pasivní, kdy je dění na stanici pouze monitorováno; chat tj. on-line rozhovor s uživatelem stanice; přenos souborů z případně na stanici a konečně vzdálené restartování stanice. Pro event management nabízí IBM produkt Tivoli Enterprise Console. Ten v sobě shromažďuje události z různých monitorovacích systémů a zařízení a vyhodnocuje jejich vzájemné korelace. Navíc dynamicky prozkoumává síťové prvky a zjišťuje topologii sítě. V návaznosti na předchozí potom vyhodnocuje případné problémy systémů a usuzuje na potenciální problémy sítě a příčinu vzniku problému. Jsou možné také automatické reakce na vzniklé události a upozornění příslušných kompetentních míst. Součástí IBM Tivoli Enterprise Console je také omezená verze IBM Tivoli Risk Manager, která umožňuje detekovat některá bezpečnostní ohrožení (například na firewallech či v systémech detekce útoků). Hlavním produktem v oblasti plánování úloh je IBM Tivoli Workload Scheduler. S jeho pomocí lze z jednoho místa sledovat a spravovat spouštění kritických úloh v rámci celého podniku. Tyto úlohy lze plánovat, koordinovat a automatizovaně spouštět. Hned několik produktů se nabízí pro oblast řízení a správy sítí. IBM Tivoli NetView prozkoumává a monitoruje sítě TCP/IP, zobrazuje jejich topologii a sbírá údaje o jejich výkonnosti. IBM Tivoli Switch Analyzer lze použít společně s předchozím produktem k efektivnějšímu a lepšímu odhalení prvotních příčin nefunkčnosti některé části síťové infrastruktury. Tyto údaje potom mohou být poskytnuty do IBM Tivoli Enterprise Console (viz výše). Dále je nabízeno několik produktů pro mainframe síťové prostředí. Produkt IBM Tivoli Service Level Advisor lze využít při sestavování smluv service level agreement. Obsahuje průvodce pro jejich snazší definici, jejich realizovatelnost je možné vztahovat k současnému stavu systému zjištěnému monitoringem. Na základě analýzy výkonu a určení jeho trendu lze také dopředu předpovídat možné potenciální problémy. Kromě toho lze až s přesností na hodiny sledovat dodržování příslušných SLA. IBM Tivoli Business Systems Manager umožňuje zobrazit IT infrastrukturu a její případné problémy s ohledem na business stránku věci. Tedy zobrazit informatické zdroje, služby a SLA v různých pohledech ať již tabulkových, v podobě hierarchických stromů či topologií. Oblast monitorování transakcí je pokryta produkty IBM Tivoli Monitoring for Transaction Performance a Tivoli Web Segment Analyzer. Shrnutí Jak je vidět z výše uvedeného, šíře záběru produktů IBM Tivoli je poměrně velká. Jejich hlavní zaměření je přitom zejména na monitoring různých činností v IT infrastruktuře s důrazem na možnost sledování z jednoho místa. Poměrně velká pozornost je také věnována storage managementu a bezpečnosti. Nové trendy vedou k využití takto získaných informací rovněž ke snaze o maximální využívání dostupných zdrojů a zapojování nových až když jsou skutečně potřeba (tj. on demand), ale zato rychle a často automatizovaně. Strana 7

8 HP OpenView management software HP OpenView je soubor manažerských řešení, který je zaměřen na podporu řízení informačních technologií a telekomunikačních zdrojů. Obecně zahrnuje nástroje pro řešení problémů nejrůznější povahy (samozřejmě problémů týkajících se dané oblasti), důraz je kladen na řízení změn, bezpečnost dat a celého systému a zajištění plynulosti provozu systému ve smyslu aktuálnosti pro podnik kritických dat a služeb. HP OpenView slibuje variabilitu pro různá odvětví, nabízí řešení pro specifická odvětví. Na strukturu komplexu produktů HP Openview se můžeme dívat jako na dvě velké skupiny produktů [10]. První jsou řešení a druhou jsou produkty jako takové. Pokud se budeme zabývat řešeními, můžeme vidět jejich rozdělení do následujících oblastí: Business Management Tato oblast spravuje kritické procesy podnikového businessu, což je klíčovou otázkou úspěšnosti běhu celého podniku. Toto řešení slibuje redukci času spotřebovaného pro management této oblasti až o třetinu. Umožní podniku lépe porozumět informatické podpoře podnikových procesů a uvidět problémová místa a snadno je opravit či alespoň redukovat. Application Management Řízení aplikací je důležitou oblastí, protože umožňuje uživateli lépe řídit jednotlivé aplikace, celou jejich architekturu, vidět slabé místa a to jak v jednotlivých aplikacích, tak v komunikaci jednotlivých aplikací mezi sebou. IT Service Management Zde HP nabízí několik možných pohledů na provoz IT, přitom vždy slibuje efektivní integraci technologií, lidí a procesů do jednoho systému. Jednotlivé pohledy lze zavést samostatně nebo v libovolné kombinaci tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu. Konsolidovaný Service Desk Umožňuje zjednodušení řešení a podpory klíčových procesů díky použití best practices, jsou používány průmyslové standardy (např. ITIL) Řízení IT Hlavní zaměření je zde na finance, tedy na náklady finanční reporty, efektivní monitorování a řízení rizik spojených s IT apod. Transformace IT Přesněji jde o transformaci procesů dodávek a obnovy IT Službami řízené operace Zaměřuje se na zprůhlednění vztahu IT business, tedy na vyjasnění podpory IT pro jednotlivé procesy, v praxi to znamená real-timové dodávky IT služeb. Infrastructure Management Tato oblast řešení má za svůj cíl nejen odhalit, zprůhlednit a umožnit pochopení celé infrastruktury, ale také ji umožňuje kontrolovat. Zahrnuje 3 podoblasti Network Services Management, Total Print Management a Windows Management. Strana 8

9 Industry Management Základní myšlenkou je zde transformace propojení strategických cílů organizace s informačními technologiemi, jejich příslušná změna, přechod od pouhého udržování systému k takovému stupni efektivity, který má IT změnit ve strategická aktiva. Primární je přizpůsobování IT (dnes stále se zrychlujícím) požadavkům kladeným na daný podnik, podstatou je integrace a zjednodušování řízení. Lifecycle Management Toto řešení nabízí kontrolu a řízení výše uvedených oblastí, součástí je řízení změn (PC, serverů apod.) a konfigurací. To tedy byla komplexní řešení nabízená v rámci rodiny produktů HP OpenView. Nyní následuje relativně podrobnější popis některých produktů. Protože je však oblast produktů HP OpenView velmi rozsáhlá a komplikovaná (řádově přes šest desítek konkrétních produktů), zaměříme se proto jen na část funkcionality systémů HP OpenView. Jedná se o monitoring systémů a zabezpečení patřičných reakcí na dané události. Touto oblastí se zabývá několik produktů, které nyní podrobně rozebereme. GlancePlus Monitorovací a diagnostický prostředek, poskytuje okamžité informace o systému. Je určen pro prozkoumávání systémových aktivit, rozpoznávání a řešení úzkých míst systému a nastavování systému na optimální úroveň. Systém je založen na procesu řízení pomocí pravidel, která vkládá uživatel podle potřeby. Každý zákazník si tak může vytvořit soustavu pravidel přesně na míru svého podniku. Dovoluje nastavovat alarmy tedy akce, které se spouští, pokud v systému dojde k překročení určitých předem nastavených prahů. Alarmy generují upozornění na obrazovku a také spouští automatické akce, podle toho, jak jsou nastaveny. Systém umožňuje zobrazovat vytížení systému, průměrné reakční doby jednotlivých transakcí, hodnoty nastavené SLA, počet jejich překročení apod. Velkou výhodou je možnost nastavení uživatelského rozhraní (barvy, fonty, ). Operations for Windows Jedná se o management událostí založený na systému Windows (určený pro systémy Windows, UNIX a Linux). Obsahuje monitorování výkonu, automatické zasílání zpráv. Jeho součástí je centralizovaný kontrolní bod pro sítě, servery, operační systémy, aplikace a služby řídící všechny komponenty IT infrastruktury. Performance Manager/Monitor/Agent Jednoduché rozhraní pro monitorování, analyzování a předpovídání alokace zdrojů. Obsahuje grafické funkce pro monitorování výkonu systému v reálném čase. Performance Manager je navržen tak, aby analyzoval a navrhoval rozložení zdrojů podle trendu, jakým se vyvíjí (využívá i historická data). Performance Agent sbírá data a pokud je potřeba, posílá alarmy týkající se dat. Agent je nainstalován na každý systém, který je potřeba monitorovat. Performance Monitor slouží k nastavování akcí a alarmů. Hned po přijetí alarmu tento monitor spustí příslušné akce (např. pošle ). Samozřejmostí je možnost nastavení síly, typu alarmu apod. TeMIP Service Monitor HP OpenView TeMIP Service Monitor poskytuje analýzy pro různé sítě a služby. Porovnává selhání sítí s topologií sítí a služeb. Dále poskytuje možnost alarmů pro všechny služby, takže se operátoři či jiné systémy mohou soustředit jen na problémová místa. Výhodou tohoto Strana 9

10 modulu je, že značně redukuje irelevantní alarmy, takže nejsou operátoři zbytečně vytěžováni. Systém počítá a prezentuje dopad každého selhání pomocí zpráv (reportů) operátorům. Pohled, který operátoři obdrží, je komplexním pohledem na síť, který je navíc průběžně aktualizován. Tak má operátor přehled o tom, která místa jsou v pořádku a která ne. Systém také dokáže předvídat co se stane v případě určitých akcí (what-if anaýza). Web Transaction Observer Tato funkční oblast je velmi zajímavá, protože může přinést velké zlepšení zákaznické spokojenosti. Je zřejmé, že kvalita návrhu struktury webu je do značné míry rozhodující pro snadnou orientaci firemních zákazníků. Snadná orientace vede k přehlednosti a tím lze dosáhnout větších prodejů díky lepší informovanosti zákazníků. Právě na optimalizaci podnikového webu je připraven nástroj Web Transaction Observer. Monitoruje zkušenosti zákazníků s firemní webovou prezentací, poskytuje tak informace nutné k realizaci potřebných změn v IT infrastruktuře a obsahu webu. Podrobně je sledována cesta, kterou zákazník webovou prezentací prochází včetně záznamu místa, kde danou prezentaci opustí. Jsou monitorovány doby čekání, návraty, chyby apod. Přitom je vždy uvažováno jakým způsobem je ten který zákazník k internetu připojen (geografická lokace, rychlost modemu, ISP, ). Kromě identifikace problémového místa pak navíc tento modul identifikuje zdroj problému (kteří zákazníci mají problémy, které stránky jsou problémové, kde je moc chyb, kde je dlouhá čekací doba apod.) Systém názorně ukáže, která místa webové prezentace jsou často navštěvována a která jsou naopak opomíjena. Reporter Umožňuje poskytování časových, přesných reportů k zajištění příslušné úrovně kvality IT služby. Automaticky transformuje data získaná pomocí HP OV agentů běžících na podporovaných platformách na cenné informace využitelné pro IT organizace. Například poskytuje reporty časy odpovědi aplikace či dostupnost služby jak obchodním manažerům tak IT manažerům v pravidelných intervalech, takže ti na mohou adekvátně reagovat. Strana 10

11 Porovnání konkrétních modulů Pro konkrétní porovnání jednoho z nabízených řešení jsme vybrali moduly pro správu sítí. Jejich součástí je v obou případech také implementace síťového incident managementu. Jedná se o produkty HP OpenView Network Node Manager a IBM Tivoli NetView. Jednotlivé moduly od obou dodavatelů nejprve samostatně relativně podrobně rozebereme a poté uvedeme jejich srovnání. HP OpenView Network Node Manager HP nabízí tento produkt ve dvou verzích - Starter Edition a Advanced Edition. Zde se budeme zabývat pouze druhou zmíněnou verzí. HP OpenView Network Node Manager Advanced Edition slouží pro pokročilý management adaptivních dynamických sítí založených na bázi protokolu IP. Mezi jeho základní vlastnosti patří automatické prozkoumávání síťového okolí, detekce a analýza fyzických, logických a virtuálních síťových služeb. Tento produkt je navržen pro správu a řízení komplexníxh přepínaných sítí prakticky jakékoliv velikosti. Další zásadní vlastností Network Node Manageru je lokalizace prvotní příčiny potenciálních problémů v monitorované síti. Zjišťovaná hlášení o narušení funkčnosti jsou zpracovávána pomocí pokročilé analýzy drca (dynamic root cause analysis), která s využitím jejich korelace umožňuje rychleji a efektivněji odhalit skutečnou příčinu problému. IBM Tivoli NetView Tento produkt prozkoumává TCP/IP sítě (nebo jen jejich požadované části), přehledně zobrazuje jejich topologie. Kromě toho také využívá získané informace k udržování inventáře zařízení. Dále také monitoruje a měří dostupnost spravované sítě. Shromažďuje případné zprávy o výpadcích a jiných problémech a jejich analýzou přispívá k rychlému vyhodnocení skutečné situace a nalezení prvotní příčiny. Tak se zamezuje zahlcení správců zprávami vygenerovaných různými uzly sítě v reakci na tentýž problém. Strana 11

12 Toto síťové řešení lze integrovat s některými dalšími manažerskými aplikacemi rodiny produktů IBM Tivoli (např. Enterpise Console). Samozřejmostí je možnost zobrazení informací o síti pomocí libovolného podporovaného webového prohlížeče. Schopnost včasné detekce problémů umožňuje jejich nápravu, dříve než jsou postiženi uživatelé. Srovnání obou produktů Jak je z výše uvedeného patrné, jde o produkty určené pro stejný účel a tak i jejich udávaná funkcionalita je téměř totožná. Zahrnuje automatické rozpoznání a evidenci síťových komponent a zařízení a jejich sledování za provozu. Oba produkty také disponují inteligentními systémy pro detekci prvotní příčiny síťových incidentů. Oba produkty se tak co do nabízené funkcionality jeví jako téměř rovnocenné. Případná konkrétní volba tak bude zřejmě dána kompatibilitou konkrétních potřeb podniku s dalšími produkty a řešeními nabízenými dodavatelem a cenovými a licenčními podmínkami. Závěr Se stále se rozvíjejícími informačními systémy přichází nutnost zajištění jejich efektivní údržby a správy. Dva z nejdůležitějších producentů softwarových řešení, kteří se touto oblastí zabývají, jsou firmy IBM (produkt Tivoli) a HP (produkt OpenView). V této práci jsme porovnali rozsah nabízených produktů a řešení obou dodavatelů. Je evidentní, že složitost a rozsah těchto řešení je enormní. Stručně jsme popsali hlavní moduly obou produktů a porovnali dva konkrétní produkty z oblasti Network Managementu. Strana 12

13 Použité zdroje [1] AG COM, a.s.: Systémový management [online] <http://www.agcom.cz/cgi/f.cgi?s=nasesluzby_systemovymanagement> [ ] [2] DUBIE, D.: HP details OpenView plans, June [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0615oview.html> [ ] [3] DUBIE, D.: HP snaps up mgmt. software companies, February [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0209hp.html> [ ] [4] DUBIE, D.: HP's buying spree continues, February [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0204spree.html> [ ] [5] DUBIE, D.: IBM acquires Cyanea. Network World Fusion, July [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0729cyanea.html> [ ] [6] DUBIE, D.: IBM to buy mainframe mgmt. veteran. Network World Fusion, April [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0401ibmcandle.html> [ ] [7] DUBIE, D.: Tivoli plans to be Big Blue's MVP. Network World Fusion, June [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/120604tivoli.html> [ ] [8] DUBIE, D.: Tivoli plays role in IBM's On Demand. Network World Fusion, April [online] <http://www.nwfusion.com/news/2003/0409tiv.html> [ ] [9] HP: Adaptive Enterprise [online] <http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/ aspx> [ ] [10] HP: HP OpenView Management Software [online] <http://managementsoftware.hp.com/> [ ] [11] IBM: IBM Storage Software: Overview - IBM TotalStorage Open Software Family [online] <http://www-1.ibm.com/servers/storage/software/index.html> [ ] [12] IBM: IBM Tivoli Software - Products by category [online] <http://www- 306.ibm.com/software/tivoli/sw-bycategory/index.html> [ ] [13] IBM: IBM Tivoli Software [online] <http://www-306.ibm.com/software/tivoli/> [ ] [14] IBM: Lenovo hodlá převzít divizi osobních počítačů IBM. Prosinec [online] <http://www.ibm.com/news/cz/2004/12/lenovo.html> [ ] [15] IBM: On Demand Business [online] <http://www-306.ibm.com/ebusiness/ondemand/us/index.html> [ ] [16] ROBERTS, P.: IBM announces ID management partnerships, May 2004 [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0518ibmannou.html> [ ] [17] IBM: On Demand Business: The Executive guide The Who, What, When, Where, Why and How of becoming an On Demand Business [online] <http://t1d.www- 306.cacheibm.com/e-business/ondemand/us/pdf/ExecGuide1214.pdf> [18] LÁZNÍČEK, M.: Řízení provozu IS/ICT pomocí software Tivoli Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, [19] Network World: HP buys two service management firms, May [online] <http://www.nwfusion.com/news/2004/0513hpbuy.html> [ ] Strana 13

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization ZADÁNÍ UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Virtualizace koncových stanic Autor BP: Petr Lenz Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Implementace CRM systému v podniku případová studie

Implementace CRM systému v podniku případová studie Masarykova univerzita Fakulta informatiky Implementace CRM systému v podniku případová studie Diplomová práce Mgr. Tomáš Zdvořilý Brno, květen 2014 [oficiální zadání] [prohlášení autora školního díla]

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení Radek Pospíšil Commerce Server 2002 Příručka pro rychlé seznámení Obsah Úvod...........................................................................5 Výhody a vlastnosti MS Commerce Serveru 2002........................................6

Více