České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy a) charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská 54a, České Budějovice, Pracoviště školy: Zřizovatel školy: Pražská 54a, České Budějovice RNDr.Alois Bohůnek r.č /198 RNDr.Ludmila Kadlecová r.č /100 Právní forma školy: společnost s ručením omezeným IČO: Bankovní spojení: Komerční banka ČB ú.č /0100 Telefon,fax: ,

2 Vedení školy: Ředitel Českého reálného gymnázia: RNDr.Alois Bohůnek,nar , bytem Polní 311 Roudné vzdělání MFF UK v Praze aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1972 Manažer - jednatel: RNDr.Ludmila Kadlecová, nar , bytem Pod Hrází 1045, Hluboká nad Vltavou , vzdělání MFFUK v Praze, aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1977 Poslání a cíle školy: České reálné gymnázium s.r.o. připravuje studenty pro studium na všech vysokých školách v České republice. V průběhu studia se studenti seznámí se všemi předměty, které jsou obsahem gymnaziálních osnov v České republice, a získají tak všeobecné znalosti ve všech oborech. Hlubší a odbornější vědomosti ve vybraných oborech pak studenti získávají především ve volitelných seminářích v posledních dvou letech studia na Českém reálném gymnáziu. Počet studentů ve volitelných předmětech na Českém reálném gymnáziu s.r.o. není předepsán, a proto každý student má možnost navštěvovat všechny ty vybrané volitelné předměty, o které má zájem. Učebním plánem byl ve školním roce 2006/07 předepsán minimální počet hodin, které musel student navštěvovat na vyšším stupni gymnázia 33. Základní filosofie ČRG s.r.o. vychází z faktu, že škola je místo, kde student čerpá nové informace a dovednosti a své dosavadní názory na svět koriguje. Je tedy nezbytná co nejvyšší osobní angažovanost studenta v procesu vzdělávání. Každý student v průběhu vzdělávání musí neustále prezentovat svůj stupeň poznání a názorů a v konfrontaci s ostatními je musí korigovat. V průběhu vzdělávání nemůže být student postihován za své i mylné představy. Teprve ve chvíli předem stanovených testů a zkoušek je stupeň poznání a schopností konfrontován s přiměřeným standardem. Tento způsob vzdělávání klade vysoké nároky na odbornou i lidskou úroveň učitelů. Učitel musí být pro studenty autoritou, které věří po odborné i lidské stránce. Učitel vede své studenty po cestě vzdělání, které je u každého studenta vlastní. Každý učitel musí být odborník a psycholog a musí pro každého studenta najít ty formy, metody a příklady, které studenta posunou vpřed. Toto jsou hlavní cíle, metody a poslání Českého reálného gymnázia s.r.o.

3 b) Přehled oborů vzdělávání Osmileté studium K/81 Zařazeno do sítě ŠVP ČRG s.r.o. 1r 2r 3.r 4.r Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis IVT 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Těl.výchova Člověk a svět práce Celkem

4 Čtyřleté studium K/41 Zařazeno do sítě od ŠVP ČRG s.r.o. 1.r,V 2.r,VI 3.r,VII 4.r,VIII Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Obč.a spol.věd.zákl Dějepis Grografie Matematika Fyzika Chemie Biologie Inf. a IKT Umění a kultura Tělesná výchova Výchova ke zdraví volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět Celkem , 2. a 3. volitelný předmět 4.,5.. a 6. volitelný předmět Anglická konverzace Seminář z matematiky Německá konverzace Seminář z fyziky Deskriptivní geometrie Seminář z biologie Cvič.z přír.věd Seminář z chemie Práce s počítačem Seminář ze zeměpisu Latina Seminář z dějepisu Cvič.z matematiky Jazykový seminář Cvič.z českého jazyka Literární seminář Filosofický seminář Seminář ZSV

5 Seznam všech tříd a počty žáků ve školním roce k prima - osmileté studium 27 žáků sekunda - osmileté studium 24 žáků tercie - osmileté studium 17 žáků kvarta - osmileté studium 30 žáků kvinta osmileté studium 18 žáků sexta - osmileté studium 17 žáků septima osmileté gymnázium 22 žáků 1. ročník - čtyřleté studium 19 žáků 2. ročník - čtyřleté studium 12 žáků 3. ročník čtyřleté studium 12 žáků 4. ročník čtyřleté studium 18 žáků Celkem k žáků

6 c) Přehled pracovníků školy. Ve školním roce 2013/2014 na Českém reálném gymnáziu s.r.o. vyučovali: RNDr.Alois Bohůnek, 65 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 42 let RNDr.Jana Bohůnková, 48 let, Př.F UKv Praze, obor Z-M, praxe 24 let Monika Bavorová 36 let JU ČB N-Čjpraxe 13 let Mgr.Lenka Filipová 29 let PF JU Z-Bi praxe 6 roky Mgr.Jan Flaška 38 let PF UJEP v Ústí n Labem A IVT praxe 12 let Mgr.Soňa Hřídelová, 48 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 25 let Mgr.Kateřina Boháčová 37 let PF JU v ČB Bi Ch praxe 12 let Mgr.Václav Kabíček, 42 let, PF JU v Českých Budějovicích, obor Č-D, praxe 14 let RNDr.Ludmila Kadlecová, 60 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 36 let MgrZdeněk Kohout, 65 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-Tv, praxe 41 let Mgr. Martina Štěpánková, 44let, PF JU v Č.Budějovicích, obor Č-Hv, praxe 18 let Mgr.Jiří Křížek, 66 let, UJEP v Brně, obor Bi-Z, praxe 42 let Mgr.Hana Novotná 40 let FF UK v Praze Čj 14 let paxe Ing.Eva Polenská, 52 let, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát učitele anglického jazyka, praxe 21 let Mgr.Zdeňka Pytlová, 55 let, FTVS v Praze, obor TV-On, praxe 26 let Mgr Eva Vondrová 38 let JU Nj.-D, praxe 15 let Mgr.Petr Syrovátka 35 let, JU v ČB, IVT praxe 11 let Mgr.Klára Svobodová 32 let JU v ČB Č-ZSV PaedDr.Ondřej Švejda, 50 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 26 let BcA. Petr Tichý 37 let, VUT v Brně, obor Vv praxe 6 roky Mgr.Irena Vlková, 56 let, PF v Č.Budějovicích, obor Aj-Hv, praxe 31 let Mgr.Jan Kopecký 39 let ZU Plzeň Aj 5 roky praxe Mgr.Lucie Fourová 27 let PF v Č.Budějovicích N 3 rok Externě vyučovali na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Mgr.Věra Červenková, 54 let, Dg SPŠ stavební, praxe 29 let Janeta Midžič, 57 let, La Biskupské gymnázium RNDr.Karel Lichtenberg 64 let Ch Celkem vyučovalo na Českém reálném gymnáziu s.r.o 23 interních učitelů v hlavním pracovním poměru a 3 externí učitelé. Všichni vyučují své aprobované předměty. dvě jsou na mateřské dovolené.

7 d) Údaje o přijímacím řízení. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo přijímací řízení do 1.ročníku čtyřletého gymnázia a primy osmiletého studia. O studium na čtyřletém Českém reálném gymnáziu s.r.o. projevilo v prvním kole zájem 28 studentů a v osmiletém studiu 30 studentů ze základních škol. Všichni zájemci o studium byli pozváni společně s rodiči k představovacímu pohovoru. Rozhovor probíhal nejprve se žáky a pak i s rodiči. V průběhu rozhovorů získalo vedení školy poměrně jasný přehled o schopnostech, plánech a představách zájemců o studium a rodiče žáků byli přesně informováni o podmínkách studia na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Na základě výsledků těchto rozhovorů, s přihlédnutím ke studijním výsledkům, bylo pak vybraným zájemcům nabídnuto studium na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Ve druhém kole bylo podáno ke studiu do 1.ročníku čtyřletého studia podáno 17 přihlášek a do primy 18 přihlášek. Do 1. ročníku bylo přijato 19 studentů. Na osmileté studium bylo v 29 studentů. Přijímací rozhovory provádělo vedení Českého reálného gymnázia RNDr.Alois Bohůnek a RNDr.Ludmila Kadlecová. Do sekundy byli přijati 3 studenti, do tercie byli přijati 2 studenti, do kvarty 1 student. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 1. Údaje o výsledcích tříd. školní rok 2013/2014 počet žáků (z toho dívek) 1. pololetí 2. pololetí prima osmileté studium 27(15) 27 (15) prospělo s vyznamenáním prospělo 4 12 neprospělo 0..0 sekunda osmileté studium 24 (11) 24 (11) prospělo s vyznamenáním 7 9 prospělo tercie osmileté studium 17 (11) 18 (12) prospělo s vyznamenáním 5 5 prospělo kvarta osmileté studium 30 (16) 30 (16) prospělo s vyznamenáním 5 2 prospělo kvinta osmileté studium 17 (12) 17 (12) prospělo s vyznamenáním 3 4 prospělo sexta osmileté studium 17 (7) 17 (7) prospělo s vyznamenáním 4 5 prospělo septima osmileté studium 20 (13) 20 (13) prospělo s vyznamenáním 2 2 prospělo neprospělo 4 1

8 nehodnoceno ročník čtyřleté studium 19 (8) 19 (8) prospělo s vyznamenáním 4 1 prospělo ročník čtyřleté studium 11 (4) 12 (4) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo ročník čtyřleté studium 11 (5) 11 (5) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo ročník čtyřleté studium 18 (8) 18 (8) prospělo s vyznamenáním 4 5 prospělo Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu školního roku 2013/2014 konalo 17 studentů (z toho 8 dívek) čtvrtého ročníku. Předsedou maturitní komise ve 4. ročníku byla Mgr. Jana Polanská, místopředseda RNDr. Alois Bohůnek. Počet žáků s vyznamenáním 7 prospělo 10 neprospělo 0 Hodnocení v jednotlivých předmětech: předmět průměrná známka společná část státní maturita Čj 2,118 Aj 1,154 Nj 3,000 profilová část Čj 1,000 Aj 1,625 Nj 4,000 Dě 2,500 Ze OSZ 2,250 Ma 1,000 Fy 1,000 Bi 2,250 Ch 2,333 IKT 3.000

9 Údaje o výsledcích absolventů v přijímacím řízení na VŠ. Úspěšní byli studenti na tyto VŠ: Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Fakulta sociálních věd MFF Masarykova univerzita Brno Filosofická fakulta Mendlova univerzita Brno Zemědělská fakulta ZčU Plzeň Právnická fakulta Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Zdravotně sociální fakulta Zemědělská fakulta Ekonomická fakulta VŠE Praha Fakulta managementu Fakulta financí Univerzita Palackého Olomouc Filozofická fakulta VŠCHT Praha f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok Název a adresa školy: České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele: RNDr. Alois Bohůnek, tel , Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Pytlová, tel , Výchovný poradce: Jiří Křížek, tel , Počet tříd: 8leté gymnázium 7 tříd, počet studentů 153 4leté gymnázium 4 třídy, počet studentů 60

10 Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj. Zneužívání drog je celospolečenským problémem, jsou ohroženy stále mladší děti ze všech sociálních skupin, represe se nejeví jako příliš účinná, proto vidíme jako optimální cestu prevence rizikových společenských jevů. Ve výchovně vzdělávací činnosti si uvědomujeme, že největší díl odpovědnosti v oblasti péče o dítě a tudíž i prevenci krizového chování u dětí by neměl nést stát, ani škola, ale především RODINA.Úkolem státu je pak vytvořit rodině vhodné podmínky, jasnou legislativu v oblasti výchovy i vzdělání, úkolem školy s rodinou spolupracovat. Spolupráce s rodiči je na ČRG na velmi dobré úrovni, informace o problémech studentů se dostávají přes třídní učitele k rodičům velmi rychle ( telefonicky, dále přes , Komens, případně osobním jednáním). Vedení školy je velmi vstřícné a otevřené pro řešení problémů jednotlivých studentů, ke spolupráci s třídními učiteli a rodiči, případně dalšími odborníky. Cílem primární prevence je zvýšení odolností dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Důležitým faktorem je rovněž snižování rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Dle interního průzkumu jsou největší problémy s kouřením cigaret. Školní řád ČRG výslovně zakazuje kouřit při všech činnostech organizovaných školou, včetně přestávek,dále je zakázáno konzumovat a přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky.toto je důsledně sledováno. Porušování těchto pravidel je zaznamenáno v měsíčním hodnocení studentů (v rámci soutěže o nejlepšího studenta ČRG, postihy se projevují v zastavení prospěchového stipendia), rodiče jsou informováni na schůzkách. Snaha všech pedagogů směřuje k motivaci studentů - nekouřit. Ostatní drogy, především kouření marihuany je na úrovni experimentu (hlavně na diskotékách a párty), tedy mimo školu. Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu : - důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy, zajistit informovanost rodičů prostřednictvím letáků o problematice drog s možností kontaktovat školního metodika prevence, případně další odborníky zabývajících se problematikou drogových a jiných závislostí a rizikovým chováním. - spolupráce s ostatními odborníky PPP, lékaři, nízko prahová zařízení, OHS, - sociální odbor, poradna pro ženy a dívky SONŽ, občanskými sdruženími, ADIA-psychologicko personální poradenství, Člověk v tísni, ACET ČR- MARANATHA o.s. - policií městskou i státní, - Zdravotně sociální fakultou JU ČB, - soudem v ČB

11 - neziskovými státními organizacemi - utváření kladných postojů ke společnosti a jednoznačné odmítnutí zneužívání všech psychotropních látek- studenti dostávají stále nové informace z této oblasti. - vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situacích žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu.-vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností osobnosti žáků. - vytváření poradenských služeb pro žáky, učitele a rodiče, které je pro ně snadno dosažitelné a plně akceptovatelné. - dostatečná nabídka hodnotových aktivit ve volném času. - uplatňování přiměřené represe. - soustavné sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, poskytování rychlé a účinné pomoci při výskytu problémů. - monitorování sociálního klimatu a výskytu sociálně patologických jevů ve škole, diagnostika problematických tříd. - přednášky zaměřené na téma alkohol, kouření a jiné drogy, šikana, kriminalita, - pohlavní nemoci, pohlavní zneužívání a domácí násilí, extremismus Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči. České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty a pedagogy. To vše probíhá v rámci stanovených pravidel školy( školní řád) a právních norem. Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích a sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za prioritu v primární protidrogové prevenci. Krizová intervence postup školy v případě zneužívání návykových látek a rizikového chování studentů: V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student(ka) zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence dle svých odborných schopností a možností provede diskrétní šetření a pohovor s dítětem. Může mu doporučit rozhovor se specialisty na tuto problematiku ( zdravotnická zařízení, PPP, oddělení sociální prevence atd.). Při důvodném podezření kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití drogy. Při negativní reakci, případně nezájem rodičů studentů na sdělené skutečnosti, upozorní Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích. Vypracovala: Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence. V Českých Budějovicích, Seznámení ředitele školy s MPP: Seznámení pedagogického sboru:

12 Podpis ředitele školy: Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni učitelé českého jazyka, anglického jazyka a německého jazyka mají certifikáty potřebné pro zkoušení příslušných předmětů u státní maturity. 2 další učitelé mají certifikát na školního komisaře státních maturit. Ostatní učitelé mají certifikát na zadavatele písemných maturitních zkoušek g) Údaje o aktivitách a prezentaci Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2013/ Vzdělávací Matematická olympiáda Bá,Hř Olympiáda v Nj Bv,Fo,Vo Olympiáda v Aj Po Zeměpisná olympiáda Fp Dějepisná olympiáda Kb Chemická olympiáda Bh Olympiáda v Čj No,Št Pythagoriáda Bá,Hř Klokan Bá,Hř Genius Logikus Hř,Šv Testy SCIO I,II,III,IV,V,1r,4r Bo 2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity Matematika pro zájemce Ka Projektové dny v německém jazyce ng,vg průběžně Bv Besedy s úspěšnými absolventy ng,vg průběžně Bv Cambridge zk. Ng jaro Po, Besedy na téma sociálně patologické jevy Py Krajský soud V,VI,2.r.,3r. Py Ústav pro neslyšící 3.r. Py Goethe centrum ng,cg celoročně Vo,Fo Informační servis na www I-VIII celoročně Vl Prezentace studentů na www I-VIII celoročně Vl Divadelní představení IV,3.r list.,pros. No Státní vědecká knihovna 1.r.,V,I Sv,No Jihočeská redakce MF Dnes 2.r.,VI Sv Český rozhlas 3.r.,VII květen No Historický kroužek Kb Dny evropského dědictví září Kb Mezinárodní den památek duben Kb Historické události na nástěnce Kb

13 Českobudějovický archiv HS únor Kb Dějiny regionu Hs duben Kb Po stopách Rožmberků III říjen Kb Biologická exkurze ČB I,II červen Fp Planetárium I listopad Fp Exkurze do Jč.podniků III,IV květen Fp Zeměpisné pořady Pohodáři ng,vg březen Fp Jč,muzeum ng průběžně Fp Návštěva ekologického sdružení ng průběžně Fp Zeměpisná exkurze Liberec V,VII duben,květen FpBá,Py Přírodovědný kroužek ng průběžně Bh Výstava hub 2.r.,VI,V září Kř Výstava orchideí 1.r,CPV,V březen Kř Výstava bonsají 1.r,V červen Kř Denotevřených dveří Bi ústav AV SBi podzim Kř Veletrh vysokoškolského vzdělávání list.,leden Kř Exkurze KF JU III,IV,V prosinec Sy Spolupráce s JU a AV ČR CPV,vg průběžně Kř,Bh Spolupráce s Národnín parkem Šumava IV červen Bh Čistička odpadních vod II,III březen,duben Bh Kroužek digitální fotografie ng,vg průběžně Fl Počítačová poradna pro studenty ng,vg průběžně Fl Kroužek programování ng,vg průběžně Fl Poslechový hudební kroužek ng,vg průběžně Fl Spolupráce s Domem umění ng Št,Ti Hudební pořady v Jihočeské vědecké knihovně Št Jarmark Št,Ti,Hř,Bv,Šv DOD list.,leden,únor Bo,Ka Schůzky rodičů všichni září,list.,březen Bo 3. Sportovní aktivity LVVZ Francie 1.r.,V, leden Py,Ko,Bá,Sy LVVZ Rakousko II březen Py,Ko,Bá Cyklistický kurz 3.r.,VII květen Py,Sy,Šv,Sv Sportovní kurz Chorvatsko III,VI červen Py,Šv,Sy,Hř,Bá,Fp Vodácký kurz 2.r,3.r. září Py,Sy,Hř Vodácký kurz VI květe,červen Py,Sy,Hř Sportovně zážitkový kurz 1r,I září Py,Sy Středoškolské hry basketbal,volejbal,sálová kopaná,softbal,florbal Py,Ko Plavecká štafeta měst Py Sportovní dny pros,kvě Py,Ko Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách Py,Ko Aquapulco I,II,III,IV 12. Bá,Bv,Sv, 4. Zájezdy New York zájemci Kř Vídeň,Budapešť IV,Vi,2.r prosinec Kb,Po,Sy 5. Třídní

14 Praha 4r září No,Vo Praha, Židovské město 3r dub,kvě Kb,Py Praha bot.zahrada 1.r,V květen Kř Praha, Zoo 2.r,VI květen Kř Senát,PS,Žid město,nd 1.r,V,VII Py, Zoo Ohrada NG duben,květen Fp Husitské muzeum Tábor II Ka Elektrárna Lipno VII,2.r,VI březen,duben Šv,Hř, Kutná Hora 2.r,VI dub,kvě Kb,Ti,Št. Od program pro celou školu podle samostatného plánu Šv,Bá 6. Akce Zájezd Kalábrie Sportovní zájezd Chorvatsko Zájezd Riviera Třídní výlety Samostatný plán dílčích akcí bude předložen po zjištění zájmu studentů o zájezdy do konce března 2014 h) Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI. Poslední inspekce proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. inspekce ČŠI ve dnech a Hodnocení školy nadprůměrná. Inspekční zpráva je uložena na ČRG s.r.o. Od proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. kontrola Oblastního inspektorátu práce k dodržování povinností zaměstnavatele. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky Audit o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k s ohledem na ustanovení 6 odst.5 zákona 306/1999 Sb. byl proveden Audit byl odevzdán na Krajský úřad Jihočeského kraje odb.školství, mládeže a tělovýchovy. Bez závad.

15 i) Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013 a) Příjmy Celkové příjmy Kč Školné Státní dotace Úroky Tržby ze služeb Kč Kč Kč Kč b) Výdaje Celkové výdaje Neinvestiční výdaje celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie,voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zák.soc.náklady Daň silniční Ostatní nepřímé daně Ostatní provozní náklady Ostatní fin.náklady Kč Kč Kč Kč Kč 918 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

16 j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Ve školním roce 2009/2010 byl na ČRG s.r.o. dokončen projekt Modernizace ČRG s.r.o. Celková cena projektu byla ,- Kč. Z této částky se částkou ,- Kč podílí EU. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová jazyková učebna, multifunkční učebna přídních věd. ČRG s.r.o. bylo vybaveno novou audiovizuální technikou a novým počítačovým vybavením. Byla vybudována oddychová zóna pro studenty a proběhla rekonstrukce některých částí ČRG s.r.o. Ve školním roce 2011/2012 byla ČRG s.r.o. poskytnuta dotace v oblasti podpory 1.5. prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Od byla zahájena realizace projektu Inovace ICT. Ve školním roce 2013/2014 byl ČRG s.r.o. schválen projekt Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací CZ.1.14/2.4.00/ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. ČRG s.r.o. neorganizovala ve školním roce 2013/2014 žádné akce v rámci celoživotního učení. 8 vyučujících pracuje jako lektor nebo spolupracovník institucí zabývajících se touto problematikou. l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. ČRG s.r.o. byla úspěšná při předložení a realizaci projektu Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací CZ.1.14/2.4.00/ z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je financován z fondů Evropské unie. m) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. ČRG s.r.o. tomto školním roce spolupracovala s SSŠČMS, UIV, CERMAT, Terno ČB,, AV Media, Globe s.r.o., Best, Sally Tour, KÚ Jč. kraje, Školní zájezdy, s.r.o., G-projekt, Národní zemědělské muzeum Praha, METROPOL s.r.o., Jazyková škola v.o.s., Fraus s.r.o. a řadou podniků z celé ČR. V Českých Budějovicích, RNDr.Alois Bohůnek Ředitel ČRG s.r.o.

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy a) Charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015 0 www.gymnazium-pe.cz Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Plánované akce 2011-2012

Plánované akce 2011-2012 Plánované akce 2011-2012 Září 2011 19.- 23.9. - Sportovní kurs 8.A Třeboň D: M.Berka 19.9.2011(Po) - Autorský pořad o hudebních nástrojích Pavel Hrabě /pro 1.- 7.roč./ - organizuje: M.Poláková /v učebně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 387 924 100 E-mail na ředitele škola@soscb.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více