České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy a) charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská 54a, České Budějovice, Pracoviště školy: Zřizovatel školy: Pražská 54a, České Budějovice RNDr.Alois Bohůnek r.č /198 RNDr.Ludmila Kadlecová r.č /100 Právní forma školy: společnost s ručením omezeným IČO: Bankovní spojení: Komerční banka ČB ú.č /0100 Telefon,fax: ,

2 Vedení školy: Ředitel Českého reálného gymnázia: RNDr.Alois Bohůnek,nar , bytem Polní 311 Roudné vzdělání MFF UK v Praze aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1972 Manažer - jednatel: RNDr.Ludmila Kadlecová, nar , bytem Pod Hrází 1045, Hluboká nad Vltavou , vzdělání MFFUK v Praze, aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1977 Poslání a cíle školy: České reálné gymnázium s.r.o. připravuje studenty pro studium na všech vysokých školách v České republice. V průběhu studia se studenti seznámí se všemi předměty, které jsou obsahem gymnaziálních osnov v České republice, a získají tak všeobecné znalosti ve všech oborech. Hlubší a odbornější vědomosti ve vybraných oborech pak studenti získávají především ve volitelných seminářích v posledních dvou letech studia na Českém reálném gymnáziu. Počet studentů ve volitelných předmětech na Českém reálném gymnáziu s.r.o. není předepsán, a proto každý student má možnost navštěvovat všechny ty vybrané volitelné předměty, o které má zájem. Učebním plánem byl ve školním roce 2006/07 předepsán minimální počet hodin, které musel student navštěvovat na vyšším stupni gymnázia 33. Základní filosofie ČRG s.r.o. vychází z faktu, že škola je místo, kde student čerpá nové informace a dovednosti a své dosavadní názory na svět koriguje. Je tedy nezbytná co nejvyšší osobní angažovanost studenta v procesu vzdělávání. Každý student v průběhu vzdělávání musí neustále prezentovat svůj stupeň poznání a názorů a v konfrontaci s ostatními je musí korigovat. V průběhu vzdělávání nemůže být student postihován za své i mylné představy. Teprve ve chvíli předem stanovených testů a zkoušek je stupeň poznání a schopností konfrontován s přiměřeným standardem. Tento způsob vzdělávání klade vysoké nároky na odbornou i lidskou úroveň učitelů. Učitel musí být pro studenty autoritou, které věří po odborné i lidské stránce. Učitel vede své studenty po cestě vzdělání, které je u každého studenta vlastní. Každý učitel musí být odborník a psycholog a musí pro každého studenta najít ty formy, metody a příklady, které studenta posunou vpřed. Toto jsou hlavní cíle, metody a poslání Českého reálného gymnázia s.r.o.

3 b) Přehled oborů vzdělávání Osmileté studium K/81 Zařazeno do sítě ŠVP ČRG s.r.o. 1r 2r 3.r 4.r Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis IVT 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Těl.výchova Člověk a svět práce Celkem

4 Čtyřleté studium K/41 Zařazeno do sítě od ŠVP ČRG s.r.o. 1.r,V 2.r,VI 3.r,VII 4.r,VIII Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Obč.a spol.věd.zákl Dějepis Grografie Matematika Fyzika Chemie Biologie Inf. a IKT Umění a kultura Tělesná výchova Výchova ke zdraví volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět Celkem , 2. a 3. volitelný předmět 4.,5.. a 6. volitelný předmět Anglická konverzace Seminář z matematiky Německá konverzace Seminář z fyziky Deskriptivní geometrie Seminář z biologie Cvič.z přír.věd Seminář z chemie Práce s počítačem Seminář ze zeměpisu Latina Seminář z dějepisu Cvič.z matematiky Jazykový seminář Cvič.z českého jazyka Literární seminář Filosofický seminář Seminář ZSV

5 Seznam všech tříd a počty žáků ve školním roce k prima - osmileté studium 27 žáků sekunda - osmileté studium 24 žáků tercie - osmileté studium 17 žáků kvarta - osmileté studium 30 žáků kvinta osmileté studium 18 žáků sexta - osmileté studium 17 žáků septima osmileté gymnázium 22 žáků 1. ročník - čtyřleté studium 19 žáků 2. ročník - čtyřleté studium 12 žáků 3. ročník čtyřleté studium 12 žáků 4. ročník čtyřleté studium 18 žáků Celkem k žáků

6 c) Přehled pracovníků školy. Ve školním roce 2013/2014 na Českém reálném gymnáziu s.r.o. vyučovali: RNDr.Alois Bohůnek, 65 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 42 let RNDr.Jana Bohůnková, 48 let, Př.F UKv Praze, obor Z-M, praxe 24 let Monika Bavorová 36 let JU ČB N-Čjpraxe 13 let Mgr.Lenka Filipová 29 let PF JU Z-Bi praxe 6 roky Mgr.Jan Flaška 38 let PF UJEP v Ústí n Labem A IVT praxe 12 let Mgr.Soňa Hřídelová, 48 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 25 let Mgr.Kateřina Boháčová 37 let PF JU v ČB Bi Ch praxe 12 let Mgr.Václav Kabíček, 42 let, PF JU v Českých Budějovicích, obor Č-D, praxe 14 let RNDr.Ludmila Kadlecová, 60 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 36 let MgrZdeněk Kohout, 65 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-Tv, praxe 41 let Mgr. Martina Štěpánková, 44let, PF JU v Č.Budějovicích, obor Č-Hv, praxe 18 let Mgr.Jiří Křížek, 66 let, UJEP v Brně, obor Bi-Z, praxe 42 let Mgr.Hana Novotná 40 let FF UK v Praze Čj 14 let paxe Ing.Eva Polenská, 52 let, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát učitele anglického jazyka, praxe 21 let Mgr.Zdeňka Pytlová, 55 let, FTVS v Praze, obor TV-On, praxe 26 let Mgr Eva Vondrová 38 let JU Nj.-D, praxe 15 let Mgr.Petr Syrovátka 35 let, JU v ČB, IVT praxe 11 let Mgr.Klára Svobodová 32 let JU v ČB Č-ZSV PaedDr.Ondřej Švejda, 50 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 26 let BcA. Petr Tichý 37 let, VUT v Brně, obor Vv praxe 6 roky Mgr.Irena Vlková, 56 let, PF v Č.Budějovicích, obor Aj-Hv, praxe 31 let Mgr.Jan Kopecký 39 let ZU Plzeň Aj 5 roky praxe Mgr.Lucie Fourová 27 let PF v Č.Budějovicích N 3 rok Externě vyučovali na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Mgr.Věra Červenková, 54 let, Dg SPŠ stavební, praxe 29 let Janeta Midžič, 57 let, La Biskupské gymnázium RNDr.Karel Lichtenberg 64 let Ch Celkem vyučovalo na Českém reálném gymnáziu s.r.o 23 interních učitelů v hlavním pracovním poměru a 3 externí učitelé. Všichni vyučují své aprobované předměty. dvě jsou na mateřské dovolené.

7 d) Údaje o přijímacím řízení. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo přijímací řízení do 1.ročníku čtyřletého gymnázia a primy osmiletého studia. O studium na čtyřletém Českém reálném gymnáziu s.r.o. projevilo v prvním kole zájem 28 studentů a v osmiletém studiu 30 studentů ze základních škol. Všichni zájemci o studium byli pozváni společně s rodiči k představovacímu pohovoru. Rozhovor probíhal nejprve se žáky a pak i s rodiči. V průběhu rozhovorů získalo vedení školy poměrně jasný přehled o schopnostech, plánech a představách zájemců o studium a rodiče žáků byli přesně informováni o podmínkách studia na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Na základě výsledků těchto rozhovorů, s přihlédnutím ke studijním výsledkům, bylo pak vybraným zájemcům nabídnuto studium na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Ve druhém kole bylo podáno ke studiu do 1.ročníku čtyřletého studia podáno 17 přihlášek a do primy 18 přihlášek. Do 1. ročníku bylo přijato 19 studentů. Na osmileté studium bylo v 29 studentů. Přijímací rozhovory provádělo vedení Českého reálného gymnázia RNDr.Alois Bohůnek a RNDr.Ludmila Kadlecová. Do sekundy byli přijati 3 studenti, do tercie byli přijati 2 studenti, do kvarty 1 student. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 1. Údaje o výsledcích tříd. školní rok 2013/2014 počet žáků (z toho dívek) 1. pololetí 2. pololetí prima osmileté studium 27(15) 27 (15) prospělo s vyznamenáním prospělo 4 12 neprospělo 0..0 sekunda osmileté studium 24 (11) 24 (11) prospělo s vyznamenáním 7 9 prospělo tercie osmileté studium 17 (11) 18 (12) prospělo s vyznamenáním 5 5 prospělo kvarta osmileté studium 30 (16) 30 (16) prospělo s vyznamenáním 5 2 prospělo kvinta osmileté studium 17 (12) 17 (12) prospělo s vyznamenáním 3 4 prospělo sexta osmileté studium 17 (7) 17 (7) prospělo s vyznamenáním 4 5 prospělo septima osmileté studium 20 (13) 20 (13) prospělo s vyznamenáním 2 2 prospělo neprospělo 4 1

8 nehodnoceno ročník čtyřleté studium 19 (8) 19 (8) prospělo s vyznamenáním 4 1 prospělo ročník čtyřleté studium 11 (4) 12 (4) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo ročník čtyřleté studium 11 (5) 11 (5) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo ročník čtyřleté studium 18 (8) 18 (8) prospělo s vyznamenáním 4 5 prospělo Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu školního roku 2013/2014 konalo 17 studentů (z toho 8 dívek) čtvrtého ročníku. Předsedou maturitní komise ve 4. ročníku byla Mgr. Jana Polanská, místopředseda RNDr. Alois Bohůnek. Počet žáků s vyznamenáním 7 prospělo 10 neprospělo 0 Hodnocení v jednotlivých předmětech: předmět průměrná známka společná část státní maturita Čj 2,118 Aj 1,154 Nj 3,000 profilová část Čj 1,000 Aj 1,625 Nj 4,000 Dě 2,500 Ze OSZ 2,250 Ma 1,000 Fy 1,000 Bi 2,250 Ch 2,333 IKT 3.000

9 Údaje o výsledcích absolventů v přijímacím řízení na VŠ. Úspěšní byli studenti na tyto VŠ: Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Fakulta sociálních věd MFF Masarykova univerzita Brno Filosofická fakulta Mendlova univerzita Brno Zemědělská fakulta ZčU Plzeň Právnická fakulta Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Zdravotně sociální fakulta Zemědělská fakulta Ekonomická fakulta VŠE Praha Fakulta managementu Fakulta financí Univerzita Palackého Olomouc Filozofická fakulta VŠCHT Praha f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok Název a adresa školy: České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele: RNDr. Alois Bohůnek, tel , Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Pytlová, tel , Výchovný poradce: Jiří Křížek, tel , Počet tříd: 8leté gymnázium 7 tříd, počet studentů 153 4leté gymnázium 4 třídy, počet studentů 60

10 Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj. Zneužívání drog je celospolečenským problémem, jsou ohroženy stále mladší děti ze všech sociálních skupin, represe se nejeví jako příliš účinná, proto vidíme jako optimální cestu prevence rizikových společenských jevů. Ve výchovně vzdělávací činnosti si uvědomujeme, že největší díl odpovědnosti v oblasti péče o dítě a tudíž i prevenci krizového chování u dětí by neměl nést stát, ani škola, ale především RODINA.Úkolem státu je pak vytvořit rodině vhodné podmínky, jasnou legislativu v oblasti výchovy i vzdělání, úkolem školy s rodinou spolupracovat. Spolupráce s rodiči je na ČRG na velmi dobré úrovni, informace o problémech studentů se dostávají přes třídní učitele k rodičům velmi rychle ( telefonicky, dále přes , Komens, případně osobním jednáním). Vedení školy je velmi vstřícné a otevřené pro řešení problémů jednotlivých studentů, ke spolupráci s třídními učiteli a rodiči, případně dalšími odborníky. Cílem primární prevence je zvýšení odolností dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Důležitým faktorem je rovněž snižování rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Dle interního průzkumu jsou největší problémy s kouřením cigaret. Školní řád ČRG výslovně zakazuje kouřit při všech činnostech organizovaných školou, včetně přestávek,dále je zakázáno konzumovat a přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky.toto je důsledně sledováno. Porušování těchto pravidel je zaznamenáno v měsíčním hodnocení studentů (v rámci soutěže o nejlepšího studenta ČRG, postihy se projevují v zastavení prospěchového stipendia), rodiče jsou informováni na schůzkách. Snaha všech pedagogů směřuje k motivaci studentů - nekouřit. Ostatní drogy, především kouření marihuany je na úrovni experimentu (hlavně na diskotékách a párty), tedy mimo školu. Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu : - důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy, zajistit informovanost rodičů prostřednictvím letáků o problematice drog s možností kontaktovat školního metodika prevence, případně další odborníky zabývajících se problematikou drogových a jiných závislostí a rizikovým chováním. - spolupráce s ostatními odborníky PPP, lékaři, nízko prahová zařízení, OHS, - sociální odbor, poradna pro ženy a dívky SONŽ, občanskými sdruženími, ADIA-psychologicko personální poradenství, Člověk v tísni, ACET ČR- MARANATHA o.s. - policií městskou i státní, - Zdravotně sociální fakultou JU ČB, - soudem v ČB

11 - neziskovými státními organizacemi - utváření kladných postojů ke společnosti a jednoznačné odmítnutí zneužívání všech psychotropních látek- studenti dostávají stále nové informace z této oblasti. - vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situacích žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu.-vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností osobnosti žáků. - vytváření poradenských služeb pro žáky, učitele a rodiče, které je pro ně snadno dosažitelné a plně akceptovatelné. - dostatečná nabídka hodnotových aktivit ve volném času. - uplatňování přiměřené represe. - soustavné sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, poskytování rychlé a účinné pomoci při výskytu problémů. - monitorování sociálního klimatu a výskytu sociálně patologických jevů ve škole, diagnostika problematických tříd. - přednášky zaměřené na téma alkohol, kouření a jiné drogy, šikana, kriminalita, - pohlavní nemoci, pohlavní zneužívání a domácí násilí, extremismus Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči. České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty a pedagogy. To vše probíhá v rámci stanovených pravidel školy( školní řád) a právních norem. Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích a sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za prioritu v primární protidrogové prevenci. Krizová intervence postup školy v případě zneužívání návykových látek a rizikového chování studentů: V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student(ka) zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence dle svých odborných schopností a možností provede diskrétní šetření a pohovor s dítětem. Může mu doporučit rozhovor se specialisty na tuto problematiku ( zdravotnická zařízení, PPP, oddělení sociální prevence atd.). Při důvodném podezření kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití drogy. Při negativní reakci, případně nezájem rodičů studentů na sdělené skutečnosti, upozorní Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích. Vypracovala: Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence. V Českých Budějovicích, Seznámení ředitele školy s MPP: Seznámení pedagogického sboru:

12 Podpis ředitele školy: Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni učitelé českého jazyka, anglického jazyka a německého jazyka mají certifikáty potřebné pro zkoušení příslušných předmětů u státní maturity. 2 další učitelé mají certifikát na školního komisaře státních maturit. Ostatní učitelé mají certifikát na zadavatele písemných maturitních zkoušek g) Údaje o aktivitách a prezentaci Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2013/ Vzdělávací Matematická olympiáda Bá,Hř Olympiáda v Nj Bv,Fo,Vo Olympiáda v Aj Po Zeměpisná olympiáda Fp Dějepisná olympiáda Kb Chemická olympiáda Bh Olympiáda v Čj No,Št Pythagoriáda Bá,Hř Klokan Bá,Hř Genius Logikus Hř,Šv Testy SCIO I,II,III,IV,V,1r,4r Bo 2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity Matematika pro zájemce Ka Projektové dny v německém jazyce ng,vg průběžně Bv Besedy s úspěšnými absolventy ng,vg průběžně Bv Cambridge zk. Ng jaro Po, Besedy na téma sociálně patologické jevy Py Krajský soud V,VI,2.r.,3r. Py Ústav pro neslyšící 3.r. Py Goethe centrum ng,cg celoročně Vo,Fo Informační servis na www I-VIII celoročně Vl Prezentace studentů na www I-VIII celoročně Vl Divadelní představení IV,3.r list.,pros. No Státní vědecká knihovna 1.r.,V,I Sv,No Jihočeská redakce MF Dnes 2.r.,VI Sv Český rozhlas 3.r.,VII květen No Historický kroužek Kb Dny evropského dědictví září Kb Mezinárodní den památek duben Kb Historické události na nástěnce Kb

13 Českobudějovický archiv HS únor Kb Dějiny regionu Hs duben Kb Po stopách Rožmberků III říjen Kb Biologická exkurze ČB I,II červen Fp Planetárium I listopad Fp Exkurze do Jč.podniků III,IV květen Fp Zeměpisné pořady Pohodáři ng,vg březen Fp Jč,muzeum ng průběžně Fp Návštěva ekologického sdružení ng průběžně Fp Zeměpisná exkurze Liberec V,VII duben,květen FpBá,Py Přírodovědný kroužek ng průběžně Bh Výstava hub 2.r.,VI,V září Kř Výstava orchideí 1.r,CPV,V březen Kř Výstava bonsají 1.r,V červen Kř Denotevřených dveří Bi ústav AV SBi podzim Kř Veletrh vysokoškolského vzdělávání list.,leden Kř Exkurze KF JU III,IV,V prosinec Sy Spolupráce s JU a AV ČR CPV,vg průběžně Kř,Bh Spolupráce s Národnín parkem Šumava IV červen Bh Čistička odpadních vod II,III březen,duben Bh Kroužek digitální fotografie ng,vg průběžně Fl Počítačová poradna pro studenty ng,vg průběžně Fl Kroužek programování ng,vg průběžně Fl Poslechový hudební kroužek ng,vg průběžně Fl Spolupráce s Domem umění ng Št,Ti Hudební pořady v Jihočeské vědecké knihovně Št Jarmark Št,Ti,Hř,Bv,Šv DOD list.,leden,únor Bo,Ka Schůzky rodičů všichni září,list.,březen Bo 3. Sportovní aktivity LVVZ Francie 1.r.,V, leden Py,Ko,Bá,Sy LVVZ Rakousko II březen Py,Ko,Bá Cyklistický kurz 3.r.,VII květen Py,Sy,Šv,Sv Sportovní kurz Chorvatsko III,VI červen Py,Šv,Sy,Hř,Bá,Fp Vodácký kurz 2.r,3.r. září Py,Sy,Hř Vodácký kurz VI květe,červen Py,Sy,Hř Sportovně zážitkový kurz 1r,I září Py,Sy Středoškolské hry basketbal,volejbal,sálová kopaná,softbal,florbal Py,Ko Plavecká štafeta měst Py Sportovní dny pros,kvě Py,Ko Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách Py,Ko Aquapulco I,II,III,IV 12. Bá,Bv,Sv, 4. Zájezdy New York zájemci Kř Vídeň,Budapešť IV,Vi,2.r prosinec Kb,Po,Sy 5. Třídní

14 Praha 4r září No,Vo Praha, Židovské město 3r dub,kvě Kb,Py Praha bot.zahrada 1.r,V květen Kř Praha, Zoo 2.r,VI květen Kř Senát,PS,Žid město,nd 1.r,V,VII Py, Zoo Ohrada NG duben,květen Fp Husitské muzeum Tábor II Ka Elektrárna Lipno VII,2.r,VI březen,duben Šv,Hř, Kutná Hora 2.r,VI dub,kvě Kb,Ti,Št. Od program pro celou školu podle samostatného plánu Šv,Bá 6. Akce Zájezd Kalábrie Sportovní zájezd Chorvatsko Zájezd Riviera Třídní výlety Samostatný plán dílčích akcí bude předložen po zjištění zájmu studentů o zájezdy do konce března 2014 h) Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI. Poslední inspekce proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. inspekce ČŠI ve dnech a Hodnocení školy nadprůměrná. Inspekční zpráva je uložena na ČRG s.r.o. Od proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. kontrola Oblastního inspektorátu práce k dodržování povinností zaměstnavatele. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky Audit o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k s ohledem na ustanovení 6 odst.5 zákona 306/1999 Sb. byl proveden Audit byl odevzdán na Krajský úřad Jihočeského kraje odb.školství, mládeže a tělovýchovy. Bez závad.

15 i) Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013 a) Příjmy Celkové příjmy Kč Školné Státní dotace Úroky Tržby ze služeb Kč Kč Kč Kč b) Výdaje Celkové výdaje Neinvestiční výdaje celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie,voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zák.soc.náklady Daň silniční Ostatní nepřímé daně Ostatní provozní náklady Ostatní fin.náklady Kč Kč Kč Kč Kč 918 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

16 j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Ve školním roce 2009/2010 byl na ČRG s.r.o. dokončen projekt Modernizace ČRG s.r.o. Celková cena projektu byla ,- Kč. Z této částky se částkou ,- Kč podílí EU. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová jazyková učebna, multifunkční učebna přídních věd. ČRG s.r.o. bylo vybaveno novou audiovizuální technikou a novým počítačovým vybavením. Byla vybudována oddychová zóna pro studenty a proběhla rekonstrukce některých částí ČRG s.r.o. Ve školním roce 2011/2012 byla ČRG s.r.o. poskytnuta dotace v oblasti podpory 1.5. prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Od byla zahájena realizace projektu Inovace ICT. Ve školním roce 2013/2014 byl ČRG s.r.o. schválen projekt Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací CZ.1.14/2.4.00/ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. ČRG s.r.o. neorganizovala ve školním roce 2013/2014 žádné akce v rámci celoživotního učení. 8 vyučujících pracuje jako lektor nebo spolupracovník institucí zabývajících se touto problematikou. l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. ČRG s.r.o. byla úspěšná při předložení a realizaci projektu Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací CZ.1.14/2.4.00/ z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je financován z fondů Evropské unie. m) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. ČRG s.r.o. tomto školním roce spolupracovala s SSŠČMS, UIV, CERMAT, Terno ČB,, AV Media, Globe s.r.o., Best, Sally Tour, KÚ Jč. kraje, Školní zájezdy, s.r.o., G-projekt, Národní zemědělské muzeum Praha, METROPOL s.r.o., Jazyková škola v.o.s., Fraus s.r.o. a řadou podniků z celé ČR. V Českých Budějovicích, RNDr.Alois Bohůnek Ředitel ČRG s.r.o.

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy a) Charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská

Více

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy a) charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC- 68/10-C. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC- 68/10-C. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC- 68/10-C Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, České Budějovice Adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více