České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy a) charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská 54a, České Budějovice, Pracoviště školy: Zřizovatel školy: Pražská 54a, České Budějovice RNDr.Alois Bohůnek r.č /198 RNDr.Ludmila Kadlecová r.č /100 Právní forma školy: společnost s ručením omezeným IČO: Bankovní spojení: Komerční banka ČB ú.č /0100 Telefon,fax: ,

2 Vedení školy: Ředitel Českého reálného gymnázia: RNDr.Alois Bohůnek,nar , bytem Polní 311 Roudné vzdělání MFF UK v Praze aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1972 Manažer - jednatel: RNDr.Ludmila Kadlecová, nar , bytem Pod Hrází 1045, Hluboká nad Vltavou , vzdělání MFFUK v Praze, aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1977 Poslání a cíle školy: České reálné gymnázium s.r.o. připravuje studenty pro studium na všech vysokých školách v České republice. V průběhu studia se studenti seznámí se všemi předměty, které jsou obsahem gymnaziálních osnov v České republice, a získají tak všeobecné znalosti ve všech oborech. Hlubší a odbornější vědomosti ve vybraných oborech pak studenti získávají především ve volitelných seminářích v posledních dvou letech studia na Českém reálném gymnáziu. Počet studentů ve volitelných předmětech na Českém reálném gymnáziu s.r.o. není předepsán, a proto každý student má možnost navštěvovat všechny ty vybrané volitelné předměty, o které má zájem. Učebním plánem byl ve školním roce 2006/07 předepsán minimální počet hodin, které musel student navštěvovat na vyšším stupni gymnázia 33. Základní filosofie ČRG s.r.o. vychází z faktu, že škola je místo, kde student čerpá nové informace a dovednosti a své dosavadní názory na svět koriguje. Je tedy nezbytná co nejvyšší osobní angažovanost studenta v procesu vzdělávání. Každý student v průběhu vzdělávání musí neustále prezentovat svůj stupeň poznání a názorů a v konfrontaci s ostatními je musí korigovat. V průběhu vzdělávání nemůže být student postihován za své i mylné představy. Teprve ve chvíli předem stanovených testů a zkoušek je stupeň poznání a schopností konfrontován s přiměřeným standardem. Tento způsob vzdělávání klade vysoké nároky na odbornou i lidskou úroveň učitelů. Učitel musí být pro studenty autoritou, které věří po odborné i lidské stránce. Učitel vede své studenty po cestě vzdělání, které je u každého studenta vlastní. Každý učitel musí být odborník a psycholog a musí pro každého studenta najít ty formy, metody a příklady, které studenta posunou vpřed. Toto jsou hlavní cíle, metody a poslání Českého reálného gymnázia s.r.o.

3 b) Přehled oborů vzdělávání Osmileté studium K/81 Zařazeno do sítě ŠVP ČRG s.r.o. 1r 2r 3.r 4.r Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis IVT 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Těl.výchova Člověk a svět práce Celkem

4 Čtyřleté studium K/41 Zařazeno do sítě od ŠVP ČRG s.r.o. 1.r,V 2.r,VI 3.r,VII 4.r,VIII Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Obč.a spol.věd.zákl Dějepis Grografie Matematika Fyzika Chemie Biologie Inf. a IKT Umění a kultura Tělesná výchova Výchova ke zdraví volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět Celkem , 2. a 3. volitelný předmět 4.,5.. a 6. volitelný předmět Anglická konverzace Seminář z matematiky Německá konverzace Seminář z fyziky Deskriptivní geometrie Seminář z biologie Cvič.z přír.věd Seminář z chemie Práce s počítačem Seminář ze zeměpisu Latina Seminář z dějepisu Cvič.z matematiky Jazykový seminář Cvič.z českého jazyka Literární seminář Filosofický seminář Seminář ZSV

5 Seznam všech tříd a počty žáků ve školním roce k prima - osmileté studium 27 žáků sekunda - osmileté studium 24 žáků tercie - osmileté studium 17 žáků kvarta - osmileté studium 30 žáků kvinta osmileté studium 18 žáků sexta - osmileté studium 17 žáků septima osmileté gymnázium 22 žáků 1. ročník - čtyřleté studium 19 žáků 2. ročník - čtyřleté studium 12 žáků 3. ročník čtyřleté studium 12 žáků 4. ročník čtyřleté studium 18 žáků Celkem k žáků

6 c) Přehled pracovníků školy. Ve školním roce 2013/2014 na Českém reálném gymnáziu s.r.o. vyučovali: RNDr.Alois Bohůnek, 65 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 42 let RNDr.Jana Bohůnková, 48 let, Př.F UKv Praze, obor Z-M, praxe 24 let Monika Bavorová 36 let JU ČB N-Čjpraxe 13 let Mgr.Lenka Filipová 29 let PF JU Z-Bi praxe 6 roky Mgr.Jan Flaška 38 let PF UJEP v Ústí n Labem A IVT praxe 12 let Mgr.Soňa Hřídelová, 48 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 25 let Mgr.Kateřina Boháčová 37 let PF JU v ČB Bi Ch praxe 12 let Mgr.Václav Kabíček, 42 let, PF JU v Českých Budějovicích, obor Č-D, praxe 14 let RNDr.Ludmila Kadlecová, 60 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 36 let MgrZdeněk Kohout, 65 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-Tv, praxe 41 let Mgr. Martina Štěpánková, 44let, PF JU v Č.Budějovicích, obor Č-Hv, praxe 18 let Mgr.Jiří Křížek, 66 let, UJEP v Brně, obor Bi-Z, praxe 42 let Mgr.Hana Novotná 40 let FF UK v Praze Čj 14 let paxe Ing.Eva Polenská, 52 let, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát učitele anglického jazyka, praxe 21 let Mgr.Zdeňka Pytlová, 55 let, FTVS v Praze, obor TV-On, praxe 26 let Mgr Eva Vondrová 38 let JU Nj.-D, praxe 15 let Mgr.Petr Syrovátka 35 let, JU v ČB, IVT praxe 11 let Mgr.Klára Svobodová 32 let JU v ČB Č-ZSV PaedDr.Ondřej Švejda, 50 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 26 let BcA. Petr Tichý 37 let, VUT v Brně, obor Vv praxe 6 roky Mgr.Irena Vlková, 56 let, PF v Č.Budějovicích, obor Aj-Hv, praxe 31 let Mgr.Jan Kopecký 39 let ZU Plzeň Aj 5 roky praxe Mgr.Lucie Fourová 27 let PF v Č.Budějovicích N 3 rok Externě vyučovali na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Mgr.Věra Červenková, 54 let, Dg SPŠ stavební, praxe 29 let Janeta Midžič, 57 let, La Biskupské gymnázium RNDr.Karel Lichtenberg 64 let Ch Celkem vyučovalo na Českém reálném gymnáziu s.r.o 23 interních učitelů v hlavním pracovním poměru a 3 externí učitelé. Všichni vyučují své aprobované předměty. dvě jsou na mateřské dovolené.

7 d) Údaje o přijímacím řízení. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo přijímací řízení do 1.ročníku čtyřletého gymnázia a primy osmiletého studia. O studium na čtyřletém Českém reálném gymnáziu s.r.o. projevilo v prvním kole zájem 28 studentů a v osmiletém studiu 30 studentů ze základních škol. Všichni zájemci o studium byli pozváni společně s rodiči k představovacímu pohovoru. Rozhovor probíhal nejprve se žáky a pak i s rodiči. V průběhu rozhovorů získalo vedení školy poměrně jasný přehled o schopnostech, plánech a představách zájemců o studium a rodiče žáků byli přesně informováni o podmínkách studia na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Na základě výsledků těchto rozhovorů, s přihlédnutím ke studijním výsledkům, bylo pak vybraným zájemcům nabídnuto studium na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Ve druhém kole bylo podáno ke studiu do 1.ročníku čtyřletého studia podáno 17 přihlášek a do primy 18 přihlášek. Do 1. ročníku bylo přijato 19 studentů. Na osmileté studium bylo v 29 studentů. Přijímací rozhovory provádělo vedení Českého reálného gymnázia RNDr.Alois Bohůnek a RNDr.Ludmila Kadlecová. Do sekundy byli přijati 3 studenti, do tercie byli přijati 2 studenti, do kvarty 1 student. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 1. Údaje o výsledcích tříd. školní rok 2013/2014 počet žáků (z toho dívek) 1. pololetí 2. pololetí prima osmileté studium 27(15) 27 (15) prospělo s vyznamenáním prospělo 4 12 neprospělo 0..0 sekunda osmileté studium 24 (11) 24 (11) prospělo s vyznamenáním 7 9 prospělo tercie osmileté studium 17 (11) 18 (12) prospělo s vyznamenáním 5 5 prospělo kvarta osmileté studium 30 (16) 30 (16) prospělo s vyznamenáním 5 2 prospělo kvinta osmileté studium 17 (12) 17 (12) prospělo s vyznamenáním 3 4 prospělo sexta osmileté studium 17 (7) 17 (7) prospělo s vyznamenáním 4 5 prospělo septima osmileté studium 20 (13) 20 (13) prospělo s vyznamenáním 2 2 prospělo neprospělo 4 1

8 nehodnoceno ročník čtyřleté studium 19 (8) 19 (8) prospělo s vyznamenáním 4 1 prospělo ročník čtyřleté studium 11 (4) 12 (4) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo ročník čtyřleté studium 11 (5) 11 (5) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo ročník čtyřleté studium 18 (8) 18 (8) prospělo s vyznamenáním 4 5 prospělo Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu školního roku 2013/2014 konalo 17 studentů (z toho 8 dívek) čtvrtého ročníku. Předsedou maturitní komise ve 4. ročníku byla Mgr. Jana Polanská, místopředseda RNDr. Alois Bohůnek. Počet žáků s vyznamenáním 7 prospělo 10 neprospělo 0 Hodnocení v jednotlivých předmětech: předmět průměrná známka společná část státní maturita Čj 2,118 Aj 1,154 Nj 3,000 profilová část Čj 1,000 Aj 1,625 Nj 4,000 Dě 2,500 Ze OSZ 2,250 Ma 1,000 Fy 1,000 Bi 2,250 Ch 2,333 IKT 3.000

9 Údaje o výsledcích absolventů v přijímacím řízení na VŠ. Úspěšní byli studenti na tyto VŠ: Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Fakulta sociálních věd MFF Masarykova univerzita Brno Filosofická fakulta Mendlova univerzita Brno Zemědělská fakulta ZčU Plzeň Právnická fakulta Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Zdravotně sociální fakulta Zemědělská fakulta Ekonomická fakulta VŠE Praha Fakulta managementu Fakulta financí Univerzita Palackého Olomouc Filozofická fakulta VŠCHT Praha f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok Název a adresa školy: České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele: RNDr. Alois Bohůnek, tel , Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Pytlová, tel , Výchovný poradce: Jiří Křížek, tel , Počet tříd: 8leté gymnázium 7 tříd, počet studentů 153 4leté gymnázium 4 třídy, počet studentů 60

10 Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj. Zneužívání drog je celospolečenským problémem, jsou ohroženy stále mladší děti ze všech sociálních skupin, represe se nejeví jako příliš účinná, proto vidíme jako optimální cestu prevence rizikových společenských jevů. Ve výchovně vzdělávací činnosti si uvědomujeme, že největší díl odpovědnosti v oblasti péče o dítě a tudíž i prevenci krizového chování u dětí by neměl nést stát, ani škola, ale především RODINA.Úkolem státu je pak vytvořit rodině vhodné podmínky, jasnou legislativu v oblasti výchovy i vzdělání, úkolem školy s rodinou spolupracovat. Spolupráce s rodiči je na ČRG na velmi dobré úrovni, informace o problémech studentů se dostávají přes třídní učitele k rodičům velmi rychle ( telefonicky, dále přes , Komens, případně osobním jednáním). Vedení školy je velmi vstřícné a otevřené pro řešení problémů jednotlivých studentů, ke spolupráci s třídními učiteli a rodiči, případně dalšími odborníky. Cílem primární prevence je zvýšení odolností dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Důležitým faktorem je rovněž snižování rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Dle interního průzkumu jsou největší problémy s kouřením cigaret. Školní řád ČRG výslovně zakazuje kouřit při všech činnostech organizovaných školou, včetně přestávek,dále je zakázáno konzumovat a přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky.toto je důsledně sledováno. Porušování těchto pravidel je zaznamenáno v měsíčním hodnocení studentů (v rámci soutěže o nejlepšího studenta ČRG, postihy se projevují v zastavení prospěchového stipendia), rodiče jsou informováni na schůzkách. Snaha všech pedagogů směřuje k motivaci studentů - nekouřit. Ostatní drogy, především kouření marihuany je na úrovni experimentu (hlavně na diskotékách a párty), tedy mimo školu. Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu : - důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy, zajistit informovanost rodičů prostřednictvím letáků o problematice drog s možností kontaktovat školního metodika prevence, případně další odborníky zabývajících se problematikou drogových a jiných závislostí a rizikovým chováním. - spolupráce s ostatními odborníky PPP, lékaři, nízko prahová zařízení, OHS, - sociální odbor, poradna pro ženy a dívky SONŽ, občanskými sdruženími, ADIA-psychologicko personální poradenství, Člověk v tísni, ACET ČR- MARANATHA o.s. - policií městskou i státní, - Zdravotně sociální fakultou JU ČB, - soudem v ČB

11 - neziskovými státními organizacemi - utváření kladných postojů ke společnosti a jednoznačné odmítnutí zneužívání všech psychotropních látek- studenti dostávají stále nové informace z této oblasti. - vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situacích žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu.-vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností osobnosti žáků. - vytváření poradenských služeb pro žáky, učitele a rodiče, které je pro ně snadno dosažitelné a plně akceptovatelné. - dostatečná nabídka hodnotových aktivit ve volném času. - uplatňování přiměřené represe. - soustavné sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, poskytování rychlé a účinné pomoci při výskytu problémů. - monitorování sociálního klimatu a výskytu sociálně patologických jevů ve škole, diagnostika problematických tříd. - přednášky zaměřené na téma alkohol, kouření a jiné drogy, šikana, kriminalita, - pohlavní nemoci, pohlavní zneužívání a domácí násilí, extremismus Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči. České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty a pedagogy. To vše probíhá v rámci stanovených pravidel školy( školní řád) a právních norem. Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích a sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za prioritu v primární protidrogové prevenci. Krizová intervence postup školy v případě zneužívání návykových látek a rizikového chování studentů: V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student(ka) zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence dle svých odborných schopností a možností provede diskrétní šetření a pohovor s dítětem. Může mu doporučit rozhovor se specialisty na tuto problematiku ( zdravotnická zařízení, PPP, oddělení sociální prevence atd.). Při důvodném podezření kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití drogy. Při negativní reakci, případně nezájem rodičů studentů na sdělené skutečnosti, upozorní Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích. Vypracovala: Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence. V Českých Budějovicích, Seznámení ředitele školy s MPP: Seznámení pedagogického sboru:

12 Podpis ředitele školy: Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni učitelé českého jazyka, anglického jazyka a německého jazyka mají certifikáty potřebné pro zkoušení příslušných předmětů u státní maturity. 2 další učitelé mají certifikát na školního komisaře státních maturit. Ostatní učitelé mají certifikát na zadavatele písemných maturitních zkoušek g) Údaje o aktivitách a prezentaci Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2013/ Vzdělávací Matematická olympiáda Bá,Hř Olympiáda v Nj Bv,Fo,Vo Olympiáda v Aj Po Zeměpisná olympiáda Fp Dějepisná olympiáda Kb Chemická olympiáda Bh Olympiáda v Čj No,Št Pythagoriáda Bá,Hř Klokan Bá,Hř Genius Logikus Hř,Šv Testy SCIO I,II,III,IV,V,1r,4r Bo 2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity Matematika pro zájemce Ka Projektové dny v německém jazyce ng,vg průběžně Bv Besedy s úspěšnými absolventy ng,vg průběžně Bv Cambridge zk. Ng jaro Po, Besedy na téma sociálně patologické jevy Py Krajský soud V,VI,2.r.,3r. Py Ústav pro neslyšící 3.r. Py Goethe centrum ng,cg celoročně Vo,Fo Informační servis na www I-VIII celoročně Vl Prezentace studentů na www I-VIII celoročně Vl Divadelní představení IV,3.r list.,pros. No Státní vědecká knihovna 1.r.,V,I Sv,No Jihočeská redakce MF Dnes 2.r.,VI Sv Český rozhlas 3.r.,VII květen No Historický kroužek Kb Dny evropského dědictví září Kb Mezinárodní den památek duben Kb Historické události na nástěnce Kb

13 Českobudějovický archiv HS únor Kb Dějiny regionu Hs duben Kb Po stopách Rožmberků III říjen Kb Biologická exkurze ČB I,II červen Fp Planetárium I listopad Fp Exkurze do Jč.podniků III,IV květen Fp Zeměpisné pořady Pohodáři ng,vg březen Fp Jč,muzeum ng průběžně Fp Návštěva ekologického sdružení ng průběžně Fp Zeměpisná exkurze Liberec V,VII duben,květen FpBá,Py Přírodovědný kroužek ng průběžně Bh Výstava hub 2.r.,VI,V září Kř Výstava orchideí 1.r,CPV,V březen Kř Výstava bonsají 1.r,V červen Kř Denotevřených dveří Bi ústav AV SBi podzim Kř Veletrh vysokoškolského vzdělávání list.,leden Kř Exkurze KF JU III,IV,V prosinec Sy Spolupráce s JU a AV ČR CPV,vg průběžně Kř,Bh Spolupráce s Národnín parkem Šumava IV červen Bh Čistička odpadních vod II,III březen,duben Bh Kroužek digitální fotografie ng,vg průběžně Fl Počítačová poradna pro studenty ng,vg průběžně Fl Kroužek programování ng,vg průběžně Fl Poslechový hudební kroužek ng,vg průběžně Fl Spolupráce s Domem umění ng Št,Ti Hudební pořady v Jihočeské vědecké knihovně Št Jarmark Št,Ti,Hř,Bv,Šv DOD list.,leden,únor Bo,Ka Schůzky rodičů všichni září,list.,březen Bo 3. Sportovní aktivity LVVZ Francie 1.r.,V, leden Py,Ko,Bá,Sy LVVZ Rakousko II březen Py,Ko,Bá Cyklistický kurz 3.r.,VII květen Py,Sy,Šv,Sv Sportovní kurz Chorvatsko III,VI červen Py,Šv,Sy,Hř,Bá,Fp Vodácký kurz 2.r,3.r. září Py,Sy,Hř Vodácký kurz VI květe,červen Py,Sy,Hř Sportovně zážitkový kurz 1r,I září Py,Sy Středoškolské hry basketbal,volejbal,sálová kopaná,softbal,florbal Py,Ko Plavecká štafeta měst Py Sportovní dny pros,kvě Py,Ko Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách Py,Ko Aquapulco I,II,III,IV 12. Bá,Bv,Sv, 4. Zájezdy New York zájemci Kř Vídeň,Budapešť IV,Vi,2.r prosinec Kb,Po,Sy 5. Třídní

14 Praha 4r září No,Vo Praha, Židovské město 3r dub,kvě Kb,Py Praha bot.zahrada 1.r,V květen Kř Praha, Zoo 2.r,VI květen Kř Senát,PS,Žid město,nd 1.r,V,VII Py, Zoo Ohrada NG duben,květen Fp Husitské muzeum Tábor II Ka Elektrárna Lipno VII,2.r,VI březen,duben Šv,Hř, Kutná Hora 2.r,VI dub,kvě Kb,Ti,Št. Od program pro celou školu podle samostatného plánu Šv,Bá 6. Akce Zájezd Kalábrie Sportovní zájezd Chorvatsko Zájezd Riviera Třídní výlety Samostatný plán dílčích akcí bude předložen po zjištění zájmu studentů o zájezdy do konce března 2014 h) Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI. Poslední inspekce proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. inspekce ČŠI ve dnech a Hodnocení školy nadprůměrná. Inspekční zpráva je uložena na ČRG s.r.o. Od proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. kontrola Oblastního inspektorátu práce k dodržování povinností zaměstnavatele. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky Audit o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k s ohledem na ustanovení 6 odst.5 zákona 306/1999 Sb. byl proveden Audit byl odevzdán na Krajský úřad Jihočeského kraje odb.školství, mládeže a tělovýchovy. Bez závad.

15 i) Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013 a) Příjmy Celkové příjmy Kč Školné Státní dotace Úroky Tržby ze služeb Kč Kč Kč Kč b) Výdaje Celkové výdaje Neinvestiční výdaje celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie,voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zák.soc.náklady Daň silniční Ostatní nepřímé daně Ostatní provozní náklady Ostatní fin.náklady Kč Kč Kč Kč Kč 918 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

16 j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Ve školním roce 2009/2010 byl na ČRG s.r.o. dokončen projekt Modernizace ČRG s.r.o. Celková cena projektu byla ,- Kč. Z této částky se částkou ,- Kč podílí EU. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová jazyková učebna, multifunkční učebna přídních věd. ČRG s.r.o. bylo vybaveno novou audiovizuální technikou a novým počítačovým vybavením. Byla vybudována oddychová zóna pro studenty a proběhla rekonstrukce některých částí ČRG s.r.o. Ve školním roce 2011/2012 byla ČRG s.r.o. poskytnuta dotace v oblasti podpory 1.5. prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Od byla zahájena realizace projektu Inovace ICT. Ve školním roce 2013/2014 byl ČRG s.r.o. schválen projekt Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací CZ.1.14/2.4.00/ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. ČRG s.r.o. neorganizovala ve školním roce 2013/2014 žádné akce v rámci celoživotního učení. 8 vyučujících pracuje jako lektor nebo spolupracovník institucí zabývajících se touto problematikou. l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. ČRG s.r.o. byla úspěšná při předložení a realizaci projektu Zefektivnění výuky přírodovědných předmětů digitalizací CZ.1.14/2.4.00/ z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je financován z fondů Evropské unie. m) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. ČRG s.r.o. tomto školním roce spolupracovala s SSŠČMS, UIV, CERMAT, Terno ČB,, AV Media, Globe s.r.o., Best, Sally Tour, KÚ Jč. kraje, Školní zájezdy, s.r.o., G-projekt, Národní zemědělské muzeum Praha, METROPOL s.r.o., Jazyková škola v.o.s., Fraus s.r.o. a řadou podniků z celé ČR. V Českých Budějovicích, RNDr.Alois Bohůnek Ředitel ČRG s.r.o.

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy a) Charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 Charakteristika školy... 5 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Úvod Ve školním roce 2013/2014 si naše škola připomněla dvě významná výročí,

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více