Význam zemědělství a podmínky vývoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam zemědělství a podmínky vývoje"

Transkript

1 Zemědělství

2 Význam zemědělství a podmínky vývoje zajišťuje výživu obyvatel a poskytuje suroviny pro průmysl v méně rozvinutých státech zaměstnává až 60 % obyvatel v průmyslově vyspělých je zaměstnanost do 30 % obyvatel zemědělská výroba je těsně spjata s přírodními podmínkami nejvýznamnější z nich jsou podnebí půda poloha (množství světla a tepla ze Slunce) Pro chov dobytka a pěstování kulturních rostlin je nejvhodnější oblast stepí a savan Nejmenší užitek naopak poskytují tundry Z 3,4 ha plochy souše připadající na 1 obyvatele tvoří obdělaná zemědělská půda jen 0,4 ha.

3 Základní zemědělské systémy Podle intenzity zemědělské výroby dělíme systémy na extenzivní užívá se v oblastech přirozeně úrodných, teprve odnedávna obdělávaných při malé lidnatosti je nadbytek půdy výnosy jsou nižší, je rentabilní pouze na velkých plochách jsou to např. celiny v asijské části Ruska, prérie v USA, Kanadě, pampy v Argentině intenzivní vyznačuje se velkou potřebou lidské práce, vyžaduje i značné investice do technologií uplatňuje se na malých plochách v hustě obydlených oblastech nebo ve speciálních zemědělských odvětvích typické je příměstské zemědělství a ze států např. Holandsko, Belgie, Dánsko

4 Plantážní hospodářství Zvláštním typem rostlinné výroby v tropických a subtropických oblastech je plantážní hospodářství. Jeho význačným rysem je zaměření na jednu nebo několik málo rostlinných kultur pěstovaných pro trh Vyskytuje se v jižních státech USA, v Mexiku, Střední Americe, v Indii, v Indonésii

5

6

7

8 Rostlinná výroba neolitická revoluce (ml. doba kamenná) nejstarší civilizace založeny na pěstování obilnin Evropa pšenice, ječmen Asie proso, rýže Inkové, Mayové, Aztékové kukuřice dochází ke šlechtění rostlina a zkvalitňování péče o půdu hák

9 ruchadlo bratranců Veverkových

10

11 Nejdůležitější plodiny obilniny (zrniny) hlíznaté rostliny rostliny pro výrobu cukru olejniny textilní rostliny průmyslové rostliny pochutiny narkotika koření léčivé rostliny ovoce a zelenina květiny

12 Obilniny dříve se pěstovaly hlavně v mírném a subtropickém pásu, dnes se obilní hranice posunula více na sever rýže 90 % rýžovišť je v Asii (monzunové a subtropické oblasti) největšími producenty jsou Čína a Indie asijské státy - spotřeba na místě (ne export) na ostatních kontinentech se rýže pěstuje např. v Latinské Americe, jižní státy USA, Itálie, Španělsko největšími vývozci jsou Brazílie, Mexiko, USA, Vietnam žito kromě Evropy není pěstování příliš rozšířeno je odolné proti suchu a méně náročné na kvalitu půdy v evropské části Ruska je hlavním chlebovým obilím

13 kukuřice pšenice kukuřice je jediné obilí pocházející z Ameriky teprve po příchodu Evropanů se rozšířila do dalších oblastí vyžaduje hojnost vláhy a tepla v době zrání největší kukuřičná pásma jsou v USA, Mexiku, Argentině a v Číně hojně se pěstuje i v Evropě - ve Francii, na Ukrajině evropské státy využívají kukuřici především jako krmivo pro hospodářská zvířata pšenice je světovým obilím rozšířeno ve všech obydlených kontinentech (Asie Turecko, Indie, Irák, S Amerika USA, Kanada, J Amerika Argentina (pampy), Austrálie)

14 oves oves ječmen patří k méně náročným obilninám pěstuje se především v SZ části Evropy, v oblasti Velkých jezer v USA, na Urale i Sibiři v Rusku ječmen je jednou z nejstarších obilnin dlouhou dobu byl základní chlebovou surovinou ve Středomoří, ale pronikl i na sever díky tomu, že má krátké vegetačnímu období pěstuje se ve všech světadílech kvalitní sladovnický ječmen slouží při výrobě piva

15 proso a pohanka dávají pouze malý výnos jsou však odolné proti suchu a mají krátké vegetační období, takže mají význam pro výživu obyvatelstva suchých oblastí Mongolsko, Sibiř

16 kukuřice

17 oves

18 pšenice

19 žito

20 ječmen

21 rýže

22 proso a pohanka

23 Hlíznaté rostliny maniok jsou důležité pro obživu obyvatel především rozvojových států v tropické a subtropické oblasti Afrika, Latinská Amerika, Indonésie jamy pěstuje se výhradně v afrických tropických zemích (90 % Nigérie) batáty nejznámější a nejvýznamnější hlíznatá plodina mimo Evropu má široké rozšíření od tropického pásu až po jižní části pásu mírného 1. Čína, 2. Nigérie, 3.Brazílie

24 brambory pocházejí z andské oblasti, do Evropy se dostaly v 16. století, hojně se rozšířily na konci 18. století, kdy byly potřeba levné potraviny pro rychle se rozvíjející průmysl další výhodou je nenáročnost na kvalitu půdy a klima, takže se hojně pěstuje i v horských oblastech mírného pásu a v subpolárním podnebí oproti obilí má však nižší výživnost (obsahuje 21% škrobu a 74 % vody) nejlépe se jim daří v lehkých písčitých půdách, je-li dostatek srážek 85 % brambor se vypěstuje v Evropě (Rusko, Ukrajina, Polsko, Německo, Francie) a velké množství se pěstuje také v USA z několika tisíc druhů rozeznáváme odrůdy vhodné pro konzum, dále krmné brambory a průmyslové b. pro výrobu škrobu

25 maniok

26 jamy

27 batáty

28 brambory

29 Rostliny pro výrobu cukru cukrová třtina je tropická tráva původem z Bengálska se sladkou dření 70 % veškerého vyrobeného cukru je z cukrové třtiny z asijských zemí se rozšířila hlavně do Latinské Ameriky největšími producenty jsou Brazílie, Kuba, Mexiko 40 % Indie, Čína, Pákistán, Filipíny 40 % řepa cukrovka vyžaduje mírné, teplé podnebí, dostatek srážek a kvalitní půdu (černozemě, hnědozemě) rozvoj pěstování zapříčinily napoleonské války, kdy blokáda evropských přístavů znemožnila dovoz cukrové třtiny ze zámoří evropské státy vypěstují 80 % světové produkce (Rusko, Ukrajina, Francie, Německo, Polsko) výhodou je i možnost využití chrástu a zbytků po zpracování jako krmiva pro hovězí dobytek

30 cukrová řepa a cukrová třtina

31 Olejniny narozdíl od živočišných tuků neobsahují rostlinné tuky cholesterol a stále častěji tak v potravinářství nahrazují živočišné oleje 80 % produkce tuků se používá pro potravinářské účely, zbylých 20 % pro průmyslovou výrobu a jako krmivo slunečnice nejkvalitnější olejnatá rostlina mírného pásu (rozšířena v Evropě, zejména v Rusku) sója největšími producenty jsou USA a Čína, největším dovozcem jsou evropské státy podzemnice olejná (arašídy, buráky) pochází z Brazílie, příbuzná našich luštěnin, její plody se po odkvětu zavrtávají do země; nejvíce se pěstuje v Indii, Africe (Nigérie, JAR, Senegal, Zair) a v Číně olivovník typický pro středomořské země (Španělsko, Itálie, Řecko) bavlníkové semeno zdroj oleje v bavlnářských oblastech (především Asie, S a J Amerika), 90 % vývozu pochází ze Severní Ameriky

32 Textilní rostliny přírodní vlákna lze rozdělit podle toho, ze které části rostliny pocházejí vlákna plodů bavlník, kapok, kokosová vlákna (koir) vlákna lýková len, konopí, juta, kenaf listová vlákna sisal, vlákna z banánu vláknitého (abaka) bavlna jutovník kenaf sisalské konopí manilské konopí (abaka) ramie (rhea čínská tráva) kapok koir len konopí

33 bavlna byla využívána už před 5000 lety v Evropě byla neznámá až do pozdního středověku v 19. století byla obsažena dokonce až 80 % textilií nejvýznamnější z dnes pěstovaných textilních plodin vlákna bavlny jsou v současnosti přítomna v 50 % vyráběných textilií (velkou konkurencí jsou umělé textilie) Čína, USA, Pákistán, Indie, Uzbekistán

34 jutovník (agáve sisalová) jižní Asie výroba hrubých tkanin (pytloviny, plachet, koberců) 40 % Bangladéš

35 kenaf produkuje a spotřebovává se především v asijských zemích 2/3 produkce - Thajsko

36 sisalské konopí (bílý sisal) získává se z různých druhů agáve pěstuje se především v Mexiku na Yucatánu největším spotřebitelem jsou USA využívá se k výrobě lan, provazů, plachtoviny a papíru

37 manilské konopí (abaka) vyrábí se z listových pochev banánu vláknitého v chladnu a vlhku však brzy ztrácí ohebnost a hnije, takže se používají na výrobu provazů jen pro teplé kraje největšími producenty jsou Filipíny

38 ramie (rhea) pevné a jemné přadivo vyrábí se z vláken kopřivovité rostliny pocházející ze Střední Ameriky největší množství vyrobí Čína lehké, trvanlivé letní látky

39 kapok vlákna obalující plod kapokového stromu užití v čalounictví Jáva, Filipíny

40 koir hrubá vlákna kokosového ořechu zpravidla se zpracovávají jako surovina pro výrobu kartáčů, koberců a lan největší výrobce je Srí Lanka

41 len vlákna se vyrábějí z lýkových vláken vyžaduje spíše chladné a vlhké podnebí proto se vždy pěstoval v horských krajích mírného pásu a přímořských oblastech největší produkce - Rusko

42 konopí textilní rostlina mírného pásu pochází z asijských stepí vyžaduje vlhkou půdu a hojnost srážek jako len, ale půda musí být úrodná vlákna jsou trvanlivá, hrubá a hodí se k výrobě lan a provazů

43 Ostatní průmyslové plodiny chmel vytrvalá popínavá rostlina obsahuje lupulin důležitý pro výrobu piva (dává mu hořkou chuť) je uváděno, že chmel vykazuje zklidňující spánek navozující účinek a působí místně proti baktériím. Tradičně je užívám při bolestech nervového původu, nespavosti a podrážděnosti na Evropu připadá 70 % produkce (Německo, Polsko, ČR, Velká Británie), na USA a Kanadu 20 % v poslední době se rozšiřuje jeho pěstování v Austrálii a Japonsku kaučuk je ztuhlá mléčná šťáva z kaučukovníku původem je z Brazílie s nástupem automobilismu se díky svým vlastnostem stal významnou surovinou v automobilovém průmyslu (výroba pneumatik) nyní 90 % produkce pochází z JV Asie (Malajsie, Indonésie) největšími odběrateli jsou Japonsko, Z Evropa a Kanada své významné postavení si udržel i po vynálezu syntetického kaučuku po 2. sv. válce

44 chmel

45 kaučukovník

46 Pochutiny káva je plod stromovitých nebo keřovitých kávovníků pochází pravděpodobně Etiopie kávovník plodí asi 20 let a z jednoho stromku je asi 1 kg za rok pražením ztrácí vodu a cukr se mění v karamel (zrno hnědne) největším producentem byla před 2.sv. válkou Jižní Amerika (Brazílie, Kolumbie), nyní vzrůstá podíl afrických zemí na % (Pobřeží slonoviny, Angola) kávovník liberský pěstuje se v nížinách Guinea, Angola, Uganda dává jednu sklizeň ročně plody jsou velké, ale málo aromatické lépe vzdoruje škůdcům kávovník arabský daří se mu v horských oblastech tropů je náročný na kvalitní půdu, v době sklizně potřebuje sucho

47 kávovník arabský

48 kávovník liberský

49 kakao získává se z plodu kakaovníku je to strom nížinatých tropů, který vyžaduje hojné srážky, vysokou teplotu (roční průměr kolem 200C) pochází z Mexika a obyvatelé jej nazývali chocolatl Španělští dobyvatelé přispěli k jeho rozšíření do ostatních částí světa dnes je největším producentem Afrika (Ghana, Nigérie, Pobřeží slonoviny) největšími odběrateli jsou USA, Nizozemsko, Švýcarsko čaj jsou lístky keře čajovníku pocházejícího z monzunových oblastí čaj indický (ásámský) nesnáší mráz a velké teplotní rozdíly má větší listy, zraje rychleji a lístky mohou být častěji trhány čaj čínský snese i mírnější mrazíky, ale vyžaduje hojné a rovnoměrné srážky daří se mu nejlépe na horských svazích chráněných před větrem

50 kakaovník

51 čajovník čínský

52 čajovník čínský

53 čajovník indický

54 Narkotika -jedná se o plodiny, které ovlivňují fyziologii i psychiku člověka a rychle se u uživatelů buduje závislost, která negativně ovlivňuje zdraví člověka i jeho sociální zázemí (rodina, práce,...) - s výjimkou tabáku je obchod s narkotiky nelegální - pěstováním narkotik ve velkém se zabývají především obyvatelé rozvojových států, pro které představují jediný zdroj obživy tabák mírné narkotikum původem z Ameriky obsahuje nikotin, který krátkodobě stimuluje činnost srdce a rozšiřuje žíly a tepny obsahuje také látky, které mohou vyvolat rakovinu největšími spotřebiteli jsou USA a západoevropské země největší produkční oblasti jsou Asie Čína, Indie, Japonsko USA 20 % Latinská Amerika (Brazílie) Afrika 10 % 45 % 10 %

55 tabák

56 opium vyrábí se z mléčné na vzduchu tuhnoucí šťávy nezralých makovic máku setého jako narkotikum je známe už od starověku jeho pěstování je rozšířeno především v Indii hašiš vyrábí se z orientálních druhů konopí (především indického) pro svou hořkou chuť se míchá s různými kořennými a sladkými přísadami a žvýká se pro konzum v hospodářsky vyspělých státech se vyrábí marihuana kokain vyrábí se z listů Erythroxylon coca pochází z Jižní Ameriky pěstuje se také v Indonésii, na Srí Lance a v Indii

57 hašiš

58 opium

59 Erythroxylon coca

60 Léčivé rostliny chinovník kafrovník

61 cinchona pubescens

62 kafrovník Cinnamomum camphora

63 Koření pepř sušené bobule keře pepřovníku pochází z Indie ¾ produkce pochází z Malajského poloostrova, Filipín a Indonésie do obchodu se dostávají hlavně bílý a černý pepř vanilka jsou sušené tobolky tropického vanilovníku pochází z Jižní Ameriky a Mexika nejvíce vanilky dodává Madagaskar

64 pepřovník černý (Piper nigrum)

65 vanilovník (Vanilla planifolia)

66 skořice sušená kůra skořicovníku (odlupuje se po 3 letech) největší rozšíření je v Srí Lance původně se sbírala kůra stromů divoce rostoucích, dnes se pěstují křovité druhy na plantážích největším odběratelem je Velká Británie paprika jediný druh koření, který se z původní oblasti tropů (Střední a Jižní Ameriky) rozšířil i do subtropů a mírného pásu pěstuje se v Evropě (Bulharsko, Maďarsko, Řecko, Francie) a také v USA v zemích mírného pásu jsou oblíbeny další druhy koření, které se většinou pěstují a spotřebují přímo na místě česnek, kmín, křen, hořčice

67 skořice (Cinnamomum aromaticum)

68 paprika

69 Ovoce a zelenina pro svůj obsah cukru, minerálních solí a vitamínů jsou důležitým doplňkem výživy při dovozu se výrazně snižuje kvalita a předmětem světového obchodu jsou tak jen nejodolnější druhy v exportu mají největší podíl banány a citrusy největšími odběrateli jsou evropské státy

70 banány pěstují se v tropech JV Asie, Latinské Ameriky a Afriky v tropech nahrazují zeleninu i ovoce na export se trhají nezralé a dozrávají až během přepravy 90 % exportních banánů pochází z Latinské Ameriky pomeranče a citróny pocházejí z monzunové Asie, ale rozšířily se i v ostatních světadílech s obdobným podnebím první v produkci jsou USA (Florida, Kalifornie) Evropa kryje svoji spotřebu ze zemí kolem Středozemního moře (Španělsko, Itálie, Maroko, Alžír)

71

72 ananas pochází z Mexika a severní Brazílie rozšířil se i do Číny, Indonésie a na Filipíny, kde se nyní pěstuje 40 % světové produkce na země Latinské Ameriky připadá asi 30 % Hawai a Florida dodává asi 20 % množství vinná réva pochází ze zakavkazských krajů a Podunají z Evropy se rozšířila do celého světa potřebuje teplé a slunné léto a podzim (nejsevernější oblasti pěstování v Evropě je Porýní v Německu a Mělnicko) nejlépe se jí daří na svazích orientovaných k jihu a západu na sopečných a vápencových půdách až 90 % se zpracovává na víno Evropa vyprodukuje 64 % vína (Itálie, Francie, Španělsko) Řecko a Turecko dominují v produkci rozinek

73

74 jablka ze všech druhů ovoce mírného pásu se nejvíce vyvážejí v Evropě se pěstují nejvíce ve Francii z mimoevropských zemí mají velkou produkci USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland zelenina pěstuje se především v okolí velkých měst, protože dlouhou dopravou ztrácí hodnotu konzumuje se přímo v produkčních oblastech rajčata, okurky, hlávkový salát, květák, kedlubny

75 Květiny orchideje vyvážejí se z pralesů V Indie a tropické Ameriky růže pěstují se také pro výrobu olejů a substancí růžový olej se vyrábí především v Íránu a Bulharsku tulipány a hyacinty největším vývozcem je Nizozemsko sakury, magnólie, kosatce, chryzantémy pěstují se ve sklenících a sbírají se ve volné přírodě především v JV Asii (Čína, Japonsko, Indie)

76 magnólie sakura

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

Koření. Příloha katalogu Fany Info 1/2006 KOŘENÍ

Koření. Příloha katalogu Fany Info 1/2006 KOŘENÍ Koření Příloha katalogu Fany Info 1/2006 KOŘENÍ Pro jedinečnou chuť a vůni ZÁKLADNÍ PŘEHLED LÁTEK OBSAŽENÝCH V KOŘENÍ Alkaloidy dusíkaté sloučeniny silně působící na fyziologii člověka jedy i účinné léky

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) zahrnuje přibližně 350 000 druhů rostlin řazených do 450 čeledí. Této druhové rozmanitosti dosáhly krytosemenné rostliny, jak je zřejmo

Více

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

Projekt Inovace výuky gastronomie

Projekt Inovace výuky gastronomie 1 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt Inovace výuky gastronomie CZ.1.07/1.1.07/03.0010 Manažer projektu: Mgr. Markéta Kulhánková Autoři

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři:

Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři: Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Cesta rýže Autoři: Praha 2014 Anna Šmejkalová, 5.A Dominika Hlavatá, 5.A Eliška Hutková, 5.A Jolana Čermáková, 5.A Marie Michálková, 5.A 1 OBSAH

Více

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC?

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autor: Jana Kubalová Brno 2014 1 Jméno a příjmení autora:

Více

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc.,

Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Rostlinné omamné drogy Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., Institut tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Obsah: Betel... 3 Durman... 4 Kata jedlá... 5 Kawa... 7 Koka...

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Olejnatá semena Bakalářská práce v oboru nutriční terapeut Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jana Stávková Autorka: Petra Řezníčková Brno, květen 2014 Jméno a

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky 10.1. Zemědělství Latinské Ameriky Hlavní znaky jako celek Latinská Amerika produkuje dostatek potravin, celkově (na rozdíl

Více

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Ing. Karel Jan Štolc, CSc. Editoři: Ing. Vlastimil Zedek Ing. Renáta Jandová Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

Speciál o vaření a zdravé výživě

Speciál o vaření a zdravé výživě & Andrea Bátovská Speciál o vaření a zdravé výživě Zdravá výživa - speciál o vaření 2 www.zdravavyziva.info magazín o vaření Slovo úvodem Vaříte rádi, hledáte stále inspiraci? Chcete vařit z dostupných

Více

Černý kořen PŮVOD VZHLED

Černý kořen PŮVOD VZHLED Černý kořen PŮVOD Černý kořen se začal pěstovat ke kulinárním účelům v jižní Evropě a na Blízkém východě v 16. století. Lidový název hadí mord vznikl podle slova "scorzone", což je v italštině název pro

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Semestrální práce Geografie 2 Hlavní oblasti pěstování drog ve světě Autor: Tomáš Řáda Email:

Více

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Skryté následky Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Tato publikace vznikla s finanční podporou: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Energetické rostliny Technologie pro pěstování a využití Listopad 2005 Autoři: Ing. Jaroslav Kára, CSc. 1) Ing. Zdeněk Strašil, CSc. 2) Ing. Petr Hutla, CSc. 1)

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

Hořčice...45 Hřebíček...46 Channa masála...47 Chmel otáčivý...48 Jalovec...49 Jeřáb obecný...50 Kakaovník pravý...51 Kapara trnitá...

Hořčice...45 Hřebíček...46 Channa masála...47 Chmel otáčivý...48 Jalovec...49 Jeřáb obecný...50 Kakaovník pravý...51 Kapara trnitá... KOŘENÍ A BYLINKY ZDROJ: www. tvujdum. cz http: //www. pramenyzdravi. cz/?c=111 http: //www. darius. cz/receptar/koreni. html http: //pestovani-rostlin. unas. cz/bylinky_a_koreni. htm http: //diskuse. dama.

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu.

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Rýže 2014 Marie Hrůzová, Andrea Šrollerová, Eva Pláničková, Anna Kudynová Prohlašujeme,

Více

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová Dopady veganství na životní prostředí Veronika Travencová Bakalářská práce 2015 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Bakalářská práce

Více

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Průhonice 2012 Vytvoření vzdělávacího programu bylo spolufinancováno z Evropského

Více

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY OBSAH 1. Předmluva 1 2. Historie 1 3. Kávovník a jeho pěstování 3 4. Druhy kávy 3 5. Pěstování kávy 5 6. Sklizeň a zpracování 5 a. Sklizeň 5 b. Zpracování kávy 6 Mokrý proces

Více

Bakalářská práce. Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR. Hana Luzumová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví

Bakalářská práce. Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR. Hana Luzumová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví Bakalářská práce Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR Hana Luzumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Eva

Více