JUVENILNÍ DERMATOMYOZITIDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ DERMATOMYOZITIDA"

Transkript

1 JUVENILNÍ DERMATOMYOZITIDA Co je to? Juvenilní dermatomyozitida (JDM) patří do skupiny autoimunitních onemocnění. Termín autoimunitní vyjadřuje pravděpodobnou příčinu nemoci, spočívající v narušené funkci imunitního systému. U autoimunitních chorob dochází k zánětu ve tkáních a orgánech těla v nepřítomnosti infekce. U dermatomyozitidy se zánět projevuje hlavně ve drobných cévách kosterního svalstva ( myositis ) a kůže ( dermatitis ). To vede k hlavním projevům JDM, kterými jsou slabost a bolest svalů hlavně ve skupinách pletence pánevního a pažního a výsev vyrážky na obličeji, víčkách a nad klouby. Onemocnět mohou dospělí i děti. Pokud se nemoc projeví u osoby mladší 16 let, označuje se jako juvenilní. O jak časté onemocnění se jedná? JDM je u dětí vzácná. Její roční výskyt se odhaduje na 4 případy ze dětí. Dívky jsou postiženy 2x častěji než chlapci. Nemoc nejčastěji začíná ve věku 4-10 let. O geografických a etnických vlivech na rozvoj JDM se mnoho neví. Dermatomyozitida se vyskytuje i u dospělých, její projevy a průběh se však od dětské formy odlišují. Na rozdíl od dospělých JDM nevzniká v souvislosti s nádorovými onemocněními. Jaké jsou příčiny nemoci? Proč moje dítě onemocnělo? Dalo se nemoci předejít? Jako u většiny autoimunitních nemocí přesné příčiny JDM nejsou známy. Původ nemoci je zřejmě multifaktoriální, to znamená, že se na něm podílí kombinace vrozených faktorů s vlivy vnějšího prostředí. JDM tedy není přímo dědičnou nemocí. V nejvyšším případě se mohou v rodině dítěte s JDM častěji vyskytnout různá jiná autoimunitní onemocnění. Vnější příčiny prostřední, účastnící se na vzniku JDM, jsou usilovně hledány. Předpokládá se, že infekní mikroorganizmy mohou spustit abnormální reakci imunitního systému. Jelikož příčina nemoci není přesně známa, nelze jí také předejít. Jde o nakažlivou nemoc? JDM není nakažlivá, protože při ní dochází k zánětu bez bezprostřední přítomnosti infekce. Jaké jsou hlavní projevy JDM? Obvyklými projevy svalové slabosti jsou zvyšující se unavitelnost a postupné zhoršování tělesné zdatnosti a pohyblivosti. U některých dětí se objevuje bolestivost svalů a kloubů, případně i jejich otok. Kožní projevy mohou svalovému onemocnění předcházet nebo se naopak objeví později. Jedná se o červenou, často šupící se vyrážku nad klouby, zejména na hřbetu rukou a prstů, ale také na kolenou, loktech či kotnících (tzv. Gottronův 1

2 příznak). V obličeji se často objevuje zarudnutí, případně i otok tváří (malární raš) a v okolí očí (periorbitální erytém). Víčka mohou mít nafialovělý nádech (heliotrop), případně jsou patrny rozšířené cévky (angiektázie). Kožní projevy se často zhoršují při vystavení slunečnímu (UV) záření. Tento jev se označuje jako fotosenzitivita. Kožní vyrážka se může rozšířit po celém těle, na některých místech se mohou díky nedostatečnému přísunu krve zanícenými cévami tvořit vředy (ulcerace). Postižení drobných cév může být patrné jako drobné červené tečky na okrajích nehtových valů, dásní či na očních spojivkách. Zánět postihuje souměrně oboustranně nejdříve svalové skupiny, kterými jsou končetiny připojeny k trupu (proximální svaly), často společně s břišními, zádovými a šíjovými svaly. V praxi to znamená, že dítě může mít nejdříve problémy se sportovními aktivitami, postupně pak i s běžnými činnostmi, jako je vstávání z lehu a sedu a chůze po schodech. Malé děti se brání chůzi a chtějí se chovat a nosit. Zanícené svaly se mohou zkracovat a končetiny zatuhnou v pokrčené poloze (kontraktura), vedoucí k dalšímu funkčnímu omezení. Při dlouhotrvajícím onemocnění se mohou pod kůží a ve svalech hromadit vápenaté soli, které tvoří zatvrdlé zduřeniny (kalcinóza). Povrch kůže nad nimi se může otevřít s následným uvolněním mléčné tekutiny. V nejtěžších případech dochází k postižení všeho kosterního svalstva, včetně svalů důležitých pro dýchání, polykání a mluvení. Z toho důvodu jsou kašel při jídle, poruchy polykání, výslovnosti a zadýchávání velmi důležitými varovnými signály. Bolesti břicha nebo nevolnost a zácpa mohou být způsobeny nesprávnou funkcí zažívacího ústrojí. Vzácnou, ale závažnou komplikací může být uzávěr cév přivádějících krev do střev, případně jiných vnitřních orgánů Projevuje se nemoc u všech dětí stejně? Onemocnění má velmi různorodý průběh i závažnost. Může probíhat velmi mírně, s nevýznamným omezením svalové funkce, v těžších případech může dítě připoutat na nějaký čas na lůžko a velmi vzácně i ohrozit jeho život. Míra postižení jednotlivých systémů se také liší. U některých dětí převládají kožní projevy s jen nepatrnými nebo žádnými známkami svalové slabosti, vzácně naopak chybí jakékoli kožní projevy (polymyozitída). Liší se nemoc u dětí od dospělých? U dospělých může dermatomyozitidu provázet rozvoj zhoubného nádorového onemocnění. Tato souvislost se u dětí nevyskytuje. Postižení svalů bez zánětu kůže (polymyozitida) je u dospělých častější než u dětí. U dospělých bývají v krvi nalezeny určité protilátky, které se u dětí vyskytují velmi vzácně. To vše napovídá, že dětská forma nemoci se svou podstatou liší od dospělé. Jak se JDM diagnostikuje? Jaké testy se používají? Diagnóza JDM je založena na klinických projevech postižení svalů a kůže spolu s některými laboratorními testy. V začátku onemocnění je důležité odlišit jiné stavy, zejména ostatní revmatické choroby a nezánětlivá svalová a nervová onemocnění. Závažnost svalové slabosti se posuzuje vyšetřením svalové síly na různých částech těla (svalové testy). Postižení drobných cév je patrné pod mikroskopem na prstech v oblasti nehtových valů (kapilaroskopie nehtového lůžka). 2

3 U většiny nemocných jsou z postižených svalů uvolňovány látky, které lze pak najít ve zvýšeném množství v krevním oběhu. Jedná se hlavně o skupinu látek bílkovinné povahy, označované jako svalové enzymy. Některé z nich jsou tvořeny i v játrech, proto je třeba vyšetřit celý soubor jaterních i svalových enzymů, aby bylo možné určit jejich nejpravděpodobnější hlavní zdroj. Mezi další pomocná vyšetření patří: Antinukleární protilátky (ANA) mobou být přítomny u JDM, ale vyskytují se i u jiných revmatických chorob a někdy dokonce i u zcela zdravých dětí. Další krevní testy se používají pro monitorování nemoci a její léčby. Nespecifické ukazatele zánětu (sedimentace erytrocytů, FW a C-reaktivní protein, CRP) mohou, ale nemusí být zvýšeny. Krevní obraz může odrážet některé vedlejší účinky léčby. V moči mohou být přítomny produkty rozpadu svalů (myoglobin), které se chemicky chovají jako krevní barvivo (hemoglobin). Funkční změny svalu mohou být také zjišťovány pomocí zavedení speciálních elektrod do svalu (electromyografie, EMG). Toto vyšetření však nebývá většinou nutné. Zánět svalů je obvykle patrný také ve speciálním vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI). Svalová biopsie (odebrání malého vzorku svalové tkáně) může přinést důležité poznatky pro vlastní diagnózu, případně i pro posouzení závažnosti onemocnění. Je také velmi důležitým výzkumným prostředkem, pomáhajícím porozumět principům nemoci. Další testy pomáhají určit případnou přítomnost postižení jiných orgánů. Jedná se hlavně o srdeční sval, plíce a zažívací ústrojí. Mezi prováděná vyšetření patří elektrokardiografie (EKG), echokardiografie, rentgen plic, vyšetření plicních funkcí (spirometrie), počítačová tomografie (CT) plic, kontrastní rentgenové vyšetření polykacího aktu. Jaký je význam laboratorních testů? U typicky se projevujícího onemocnění s rozvinutými projevy svalové slabosti a charakteristické vyrážky může být diagnóza JDM stanovena odborníkem s vysokou mírou pravděpodobnosti na základě pouhého klinického vyšetření. Další testy mohou pomoci v potvrzení diagnózy a dále v monitorování onemocnění. Jaká je léčba? JDM je léčitelnou nemocí. Cílem léčby je zklidnit onemocnění a udržovat je pod kontrolou pomocí léků tak dlouho, dokud nedojde k úplnému ústupu (remise). Léčba se vždy přizpůsobuje závažnosti stavu a potřebám každého jednotlivého pacienta. Pokud nemoc není pod kontrolou po delší dobu může dojít k rozvoji nevratného poškození s dlouhodobými, někdy trvalými následky. U většiny dětí je nezbytnou součástí léčby rehabilitace, k dispozici by měla být možnost pohovoru psychologem, sociálními a pedagogickými pracovníky. Používané léky (podrobně viz zvláštní kapitola Léčba): Glukokortikosteroidy (kortikoidy) jako prednison či prednisolon tlumí velmi rychle a účinně projevy zánětu i celkovou aktivitu imunitního systému. Jsou hlavním lékem používaným u aktivní JDM. Úvodní dávky a způsob podávání záleží na závažnosti projevů onemocnění. Pokud je nutný rychlý léčebný zásah, je možné podat je v podobě nitrožilní infuze. Obecne kortikoidy účinkují rychleji než ostatní léky. Bohužel mají zejména při déledobějším podávání řadu vedlejších nežádoucích účinků. Mezi ně patří např. přibývání na váze, zástava růstu, řídnutí kostí (osteoporóza), zvýšená vnímavost k infekcím, zvýšený krevní tlak či rozvoj cukrovky. To vše jsou důvody, proč se k 3

4 dlouhodobé léčbě nemoci používají také jiné léky. Všechny tyto vedlejčí účinky závisejí na dávce a době podávání: vyšší dávky mají více vedlejších účinků. Kortikoidy tlumí v těle tvorbu vlastních hormonů stejné povahy a po dobu léčby je tak nahradí, proto se nesmí příliš rychle snížit nebo vysadit. Takový krok může vést k velmi vážným až život ohrožujícím komplikacím. Léčba kortikoidy se obvykle kombinuje s dalšími léky: Metotrexát (MTX) začíná působit asi po 6-8 týdnech od začátku podávání a užívá se dlouhodobě. Hlavními vedlejšími účinky jsou nevolnost po podání, slizniční afty, zvýšení jaterních testů. Problémy s játry jsou obvykle mírné, mohou se však zhoršit při současném požívání alkoholu. MTX může poškodit vyvíjející se plod a nesmí se proto podávat v těhotenství. Teoreticky existuje zvýšené riziko infekcí, obvykle však děti užívající MTX nestůňou více než jejich vestevníci. Problémem mohou být plané neštovice, které mohou probíhat závažněji. Cyklosporin je podobně jako MTX obvykle podáván dlouhodobě. Mezi jeho vedlejší účinky patří zvýšení krevního tlaku, zvýšení ochlupení kůže, zbytnění dásní a problémy s ledvinami. Intravenózní imunoglobuliny (IVIG) obsahují lidské protilátky, získané z krve dárců. Podávají se přímo do žíly v podobě infuze. U některých pacientů mohou příznivě ovlivnit imunitní systém a utlumit tak zánětlivý proces, aniž by se zvýšilo riziko infekce. Při nedostatečném účinku uvedených léků lze použít další preparáty, např. azathioprin, u nejzávažnějších forem nemoci může být nutné podávání cyklofosfamidu. Použití novějších léků, jakými jsou např. léky biologické, je u JDM dosud experimentální. Podobně jako u ostatních revmatických onemocnění se jejich použití v budoucnosti jeví být velmi slibným. Pomocné léky se používají k léčbě či prevenci komplikací. Patří mezi ně např. kyselina listová při podávání MTX či léky používané k prevenci a léčbě řídnutí kostí, osteoporózy (vápník, vitamin D, kalcitonin, bisfosfonáty). Rehabilitace Obvyklými projevy JDM jsou slabost svalů a ztuhlost kloubů, které vedou ke snížení pohyblivosti a tělesné výkonnosti. Citlivě vedený individuální rehabilitační program má velký význam v udržení funkce postižených svalů a předcházení dlouhodobému funkčnímu omezení. Typ cvičení a jeho intenzita se liší v v průběhu nemoci v závislosti na jeho aktivitě. Rehabilitační pracovník zacvičí pacienta i jeho rodiče v provádění protahovacích cvičení, postupně pak v posilování svalů i celkové zdatnosti tak, aby se zlepšil a udržel potřebný pohyb kloubů. Je nesmírně důležité, aby se rodiče podíleli na této činnosti díleli a pomohli tak dítěti dodržovat rehabilitační program. Jak dlouho má léčba trvat? Délka trvání léčby závisí na projevech a závažnosti nemoci u každého jednotlivého pacienta. U některých dětí má nemoc kratší trvání v řádu měsíců, u jiných trvá po mnoho let. Obvykle je nutné počítat s dlouhodobou, minimálně několik let trvající léčbou. Cílem léčby je dostat nemoc pod kontrolu a udržet ji tak. Proto se k postupnému vysazení léků obvykle přistupuje až po určitém bezpečnostním období, kdy je dítě bez jakýchkoli projevů nemoci. Pokud se léky vysadí příliš brzy nebo příliš rychle, nemoc se může vrátit. 4

5 A co jiné, nekonvenční léčebné postupy? Na trhu je k dispozici celá řada různých přípravků, slibujících zaručenou pomoc u řady chronických onemocnění. Jejich použití se může zdát velmi lákavým, zvláště v situaci, kdy se běžné medicínské postupy nezdají být dostatečně úspěšné. Jednotlivci mohou přicházet se zkušeností příznivého účinku toho či onoho prostředku. Bohužel účinnost žádného z nich nebyla prokázána a řada pacientů doplatila na to, že přestali užívat předepsané léky v důvěře v nabízené, často finančně nákladné prostředky. Většina lékařů se nebude bránit vyzkoušet neškodné přípravky, pokud bude současně dodržována předepsaná léčba. Je velmi vhodné prohovořit případné použití těchto přípravků s ošetřujícím lékařem. Snížení dávek nebo přerušení léčby zejména v případě kortikoidů může vést k nebezpečnému vzplanutí nemoci. Jaké pravidelné kontroly jsou potřeba? Pravidelné sledování aktivity nemoci a případných vedlejších účinků léčby je nesmírně důležité. Objektivní vyšetření svalové síly umožňuje monitorování stupně svalové slabosti. Jelikož JDM může postihnout jakoukoli část těla, je vždy nezbytné celkové vyšetření lékařem. Při kontrolách je nutné očekávat kromě svalového testu a celkového vyšetření včetně měření krevního tlaku i krevní testy a vyšetření moči. An Jaké jsou dlouhodobé výhledy (prognóza)? Pokud se podaří nemoc zklidnit, je její dlouhodobá prognóza u dětí příznivá. Přesto existuje určité riziko úmrtí, zejména ve vzácných případech závažnějšího postižení dýchacího nebo zažívacího ústrojí či centrálního nervového systému v období akutní nemoci. Funkční omezení vedoucí ke snížené pracovní schopnosti záleží zejména na přítomnosti a rozsahu ukládání vápenatých solí (kalcinóza). Dalším faktorem je závažnost svalového postižení, které může vést k úbytku svalové hmoty (atrofie) a ke zkrácení svalů (kontraktury). Kalcinóza se může objevit u 10-30% dětí s JDM, obvykle provází dlouhodobě aktivní, obtížně léčitelné formy nemoci. Kromě léčby základního onemocnění nebyla prokázána účinnost jakékoli jiné léčby kalcinózy. JDM může v zásadě probíhat několika různými způsoby. Tzv. monocyklický průběh je charakterizován jedním počátečním vzplanutím nemoci následovaným dlouhodobým zklidněním (remisí) v průběhu do 2 let od začátku nemoci. Tato forma má nejpříznivější dlouhodobou prognózu. U JDM s chronickým polycyklickým průběhem se střídají období remisí a vzplanutí nemoci obvykle v souvislosti s vysazením léčby. Pro chronický aktivní průběh je typická přítomnost trvající aktivní nemoci navzdory podávané léčbě. Tato forma má nejvyšší riziko komplikací. 5

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS Co je to? Sytémový lupus erythematosus (SLE) je chronické autoimunní onemocnění, které může postihnout tůzné systémy v těle, zejména

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Familiární Středomořská Horečka

Familiární Středomořská Horečka Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Familiární Středomořská Horečka Co je to? Familiární středmořská (Mediterranean) horečka (Fever) (FMF) je vrozené onemocnění charakterizované vracejícími

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it REVMATICKÁ HOREČKA A POSTSTREPTOKOKOVÁ REAKTIVNÍ ARTRITIDA

www.pediatric-rheumathology.printo.it REVMATICKÁ HOREČKA A POSTSTREPTOKOKOVÁ REAKTIVNÍ ARTRITIDA www.pediatric-rheumathology.printo.it REVMATICKÁ HOREČKA A POSTSTREPTOKOKOVÁ REAKTIVNÍ ARTRITIDA Co je to? Revmatická Horečka (RH) je nemoc vyvolaná infekcí streptokokem. Může postihnout srdce, někdy s

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Biologická léčba při zhoubném onemocnění Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

KAPITOLY O DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PRŮVODCE PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZÍ

KAPITOLY O DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PRŮVODCE PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZÍ KAPITOLY O DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PRŮVODCE PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZÍ OBSAH ÚVODEM...2 JAK SE PLICNÍ HYPERTENZE PROJEVUJE...3 Základní příznaky plicní hypertenze...3 Příznaky těžké plicní hypertenze...4

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

Vážená pacientko, vážený paciente,

Vážená pacientko, vážený paciente, Vážená pacientko, vážený paciente, do rukou se vám dostává souhrn informací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Připravila je pro vás přední česká onkoložka paní

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

Co je dobré vědět o maligním lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Co je dobré vědět o maligním lymfomu. Informační příručka pro pacienty Co je dobré vědět o maligním lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2012 Co je dobré vědět o maligním lymfomu OBSAH 1. Úvodem (L. Šimáčková) 3 2. Diagnóza

Více

MNOHOČETNÝ MYELOM. Jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít. Zdeněk Adam, Vladimír Maisnar a kol. Informace pro nemocné a jejich blízké

MNOHOČETNÝ MYELOM. Jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít. Zdeněk Adam, Vladimír Maisnar a kol. Informace pro nemocné a jejich blízké MNOHOČETNÝ MYELOM Jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít Informace pro nemocné a jejich blízké Masarykova univerzita pro Českou myelomovou skupinu, nadační fond Brno, 2008 Zdeněk Adam, Vladimír Maisnar

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce Sang klinická laboratoř Lab Pár slov na úvod... 01 Vážené paní, milé slečny, dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

Mnohoãetn myelom. Informace pro pacienty a jejich blízké. Zdeněk Adam a kolektiv

Mnohoãetn myelom. Informace pro pacienty a jejich blízké. Zdeněk Adam a kolektiv Mnohoãetn myelom Informace pro pacienty a jejich blízké Zdeněk Adam a kolektiv Masarykova univerzita v Brně pro Českou myelomovou skupinu, nadační fond Brno 2002 Autoři v abecedním pořadí: Adam, Zdeněk

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více