Manuál Česko jede. Studio Marvil, Ječná 29, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál Česko jede. Studio Marvil, Ječná 29, 120 00 Praha 2"

Transkript

1 Manuál Česko jede

2 Značka Česko jede a její kodifikace základní varianta značky Česko jede Manuál shrnuje základní zásady zacházení se značkou Česko jede. Pravidla zde uvedená platí pro všechny druhy použití značky a poskytují vodítko, jak vytvořit aplikace, které manuál výslovně nepředepisuje. piktogram Česko jede německá varianta značky Česko jede anglická varianta značky Česko jede Produktovou značku Česko jede tvoří piktogram a text Česko jede vysázené písmem Graphik Medium a piktogram. Odsazení piktogramu se rovná dvojnásobku výšky horizontálního tahu minusky písmene e. x Značka existuje v jedné základní verzi v českém jazyce a dále v jazykových mutacích pro anglicky a německy hovořící destinace. 2x Pro dárkové aplikace či extrémní formáty tištěných výstupů lze pracovat samostatně i s piktogramem. Pravidla použití jsou definována v kapitole piktogram Česko jede. Společné užití značky Česko jede a logo CzechTourism na jednom formátu je definována v kapitole Značka v kombinaci s logem agentury. Jakákoliv deformace značky (např. její zúžení nebo rozšíření, použití jiného fontu) je zakázána. Zobrazení konstrukce slouží pouze pro orientaci, značky existují v datové podobě a není třeba je znovu konstruovat.

3 Barevné provedení a černobílé provedení ( 1 ) základní barevné provedení Základní barevné provedení používejte všude tam, kde to dovoluje barevnost podkladu (1). Inverzní barevné provedení používejte na dostatečně tmavé podkladové barvě (2). ( 2 ) inverzní barevné provedení na klidném pozadí Pozitivní černobílé provedení značky (1) je unikátně vytvořeno a k dispozici ke stažení. Inverzní černobílé provedení značky (2) vznikne převedením černobílé pozitivní verze značky do barvy bílé. ( 1 ) základní černobílé provedení Pozitivní černobílé provedení piktogramu (3) je unikátně vytvořeno a k dispozici ke stažení. Nejedná se o zvětšený piktogram ze základní značky. Inverzní černobílé provedení piktogramu (4) vznikne převedením černobílého pozitivního piktogramu do barvy bílé.! Nevytvářejte černobílou verzi značky ani piktogramu převedením barevných prvků do černé barvy. ( 2 ) inverzní černobílé provedení ( 3 ) piktogram černobílé provedení ( 4 ) piktogram inverzní provedení

4 Jednobarevné provedení ( 1 ) jednobarevné provedení V základním jednobarevném provedení je logo tmavě modré (1). Toto provedení značky je také určeno k použití např. na dárkových předmětech, kde technologie neumožňují vícebarevný tisk. Ve výjimečných případech, pokud nelze použít základní jednobarevné provedení, např. při aplikaci loga na speciální materiály (techniky gravírování, pískování apod.), lze použít alternativní barevné provedení (3) a (4). Pokud je barva podkladu příliš tmavá, použijte logo v inverzní variantě (2), (4). ( 2 ) inverzní jednobarevné provedení Pokud je barva podkladu dostatečně světlá, použijte pozitivní variantu loga (1), (3). Stejná pravidla platí i pro samosté užití piktogramu (5, 6, 7 a 8). ( 3 ) doplňkové jednobarevné provedení ( 4 ) doplňkové inverzní jednobarevné provedení ( 5 ) piktogram černobílé provedení ( 7 ) piktogram černobílé provedení ( 6 ) piktogram inverzní provedení ( 8 ) piktogram inverzní provedení

5 Ochranná zóna Ochranná zóna značky je definována jako výška minusky písmene k ve všech směrech. Ochranná zóna piktogramu je definována jako polovina šířky tahu jednoho paprsku hvězdy ve všech směrech. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup značky od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost značky opticky narušit. Ochranná zóna také slouží ke správnému odsazení značky od okraje formátu. Značka nesmí být od okraje formátu blíže, než definuje ochranná zóna. U piktogramu omezení na vzdálenost od kraje formátu neplatí. Odsazení od ostatních grafických prvků doporučujeme dodržovat. Ochranná zóna značky umístěné na fotografiích však není v žádném případě bílý či jinak barevný podkladový obdélník kolem značky. Značku je nutné vždy učinit součástí celkové kompozice.

6 Logo na klidném pozadí 100 % Vyobrazení ukazují použití barevné (levý sloupec*) a černobílé (pravý sloupec) značky na světlých a tmavých klidných plochách. *na podkladech s denzitou 30 60% se používá inverzní černobílá varianta značky. 90 % Aplikace barevné verze loga na svítivých, pestrých či jinak rušivých barvách nejsou žádoucí, ale mohou nastat situace, kdy se aplikaci značky na takový podklad nelze vyhnout (např. ochranné pomůcky s barvou definovanou předpisem). V takových případech použijte inverzní černobílé provedení značky. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 0 20 %

7 Rozměrová řada 200 % 107 mm odpovídá velikosti písma 50 bodů pro formát A2 Výchozí velikostí je značka o šířce 53,5 mm určená k použití na formátu A4. Vychází ze slovního spojení Česko jede vysázeného písmem o velikosti 25 bodů. Rozměrová řada definuje doporučené velikosti loga pro běžně používané formáty až do minimální velikosti loga (šíře 19 mm). pro formát A4, DL (kancelářské aplikace), mm 100 % 53,5 mm odpovídá velikosti písma 25 bodů Ve výjimečných případech lze použít i menší velikost, než je definovaná minimální velikost značky, avšak za podmínky, že bude zachována čitelnost značky (např. na drobných reklamních předmětech). pro formát A5, A6, B6, B5, mm DL (marketingová komunikace) 64 % 34 mm odpovídá velikosti písma 16 bodů minimální velikost 36 % 19 mm odpovídá velikosti písma 9 bodů

8 Značka na fotografii 1 1 Základním pravidlem při aplikaci značky na nehomogenní podkladovou plochu různé barevnosti a tonality je zachování její čitelnosti Umístění značky na nehomogenním pozadí, jakým je např. fotografie, se řídí základním pravidlem: značka tvoří přirozenou součást obrazové kompozice tak, aby nebyla narušena její čitelnost. Zaručení čitelnosti značky však nesmí v žádném případě vést k její modifikaci a ani k podkládání značky bílou plochou nebo jinak barevnou plochou. Upřednostňujte základní barevné provedení značky (1). Pokud kvůli barevnosti nebo tmavé tonalitě fotografie nelze toto provedení použít, volte barevné inverzní provedení (3) nebo jednobarevné (2) / černobílé inverzní provedení (4). Úpravou fotografie můžete docílit lepší čitelnosti loga, např. drobnou retuší fotografie v podkladu, úpravou barevné saturace nebo změnou výřezu. Přípustných způsobů řešení je ovšem daleko více. 4 4

9 Zakázané varianty značky neměňte barevnost piktogramu Veškeré povolené podoby značky jsou jednoznačně definovány v tomto manuálu. Značku není dovoleno nijak upravovat, barevně ani tvarově, nebo jej aplikovat v rozporu s pravidly danými tímto manuálem. neměňte barevnost typografi e neměňte kompozici neměňte poměry neměňte písmo nepoužívejte stínovaní nepoužívejte obrysovou verzi nedeformujte značku nepodkládat značku plochou

10 Značka v kombinaci s logem agentury velikost 0,5x velikost x varianta značky pro kombinaci s logem agentury CzechTourism (vzájemný poměr) Značku Česko jede a logo agentury CzechTourism lze použít společně na jednom formátu a to vždy v pomeru 1:2 (logo CzechTourim : značka Česko jede). Umístění objektů není přesně definováno a je ponecháno na uvážení grafika. ilustrace možného umístění značky varianta ( 1 ) Portál Česko jede je projektem agentury ilustrace možného umístění značky varianta ( 2 )

11 Piktogram Česko jede y výška minimálně 2y velikost x Pro dárkové aplikace (1), případně extrémní formáty tištěných výstupů lze pracovat s piktogramem Česko jede v tzv. volném uspořádání spolu s textem Česko jede a logem agentury CzechTourism. Vzájemný vztah objektů není přesně definován a je ponechán na uvážení grafika. Doporučujeme dodržet základní pravidlo piktogram je na výšku minimálně 2 větší než typografie. velikost x nebo menší piktogram Česko jede v kombinaci s typografi í a logem agentury ilustrace možného umístění piktogramu / dárkové předměty ( 1 )

12 Barvy CZ modrá PANTONE 7694 C, 294 U CMYK 100 % 52 % 0 % 50 % srgb (256) 0 / 60 / 120 HTML RAL 5003 (saphir blue) 3M CZ červená PANTONE 1795 C, 032 U CMYK 0 % 100 % 91 % 0 % srgb (256) 230 / 0 / 30 HTML E3 08 1F RAL 3020 (traffi c red) 3M CZ azurová PANTONE 7688 C, 2925 U CMYK 80 % 30 % 0 % 0 % srgb ( / 143 / 207 HTML 17 8F CF RAL 5015 (sky blue) 3M Základními barvami jsou pestré barvy CZ modrá barva PANTONE 7694 C CZ červená barva PANTONE 1795 C CZ azurová PANTONE 7688 C CZ fialová PANTONE 2415 C CZ světle zelená PANTONE 369 C CZ žlutá PANTONE 124 C Převody ze systému PANTONE do ostatních barvových systémů (zejména CMYK) jsou pro účely tohoto manuálu speciálně upraveny a je zakázáno používat převody ze vzorníku PANTONE nebo převody, které jsou součástí softwarových vzorníků grafických aplikací. Poznámka: Písmena v názvu barvy C a U se týkají přesného určení barvy podle druhu potiskovaného papíru: C (coated) lesklý natíraný papír, U (uncoated) nenatíraný papír (bezdřevý ofsetový papír). CZ fi alová PANTONE 2415 C, 248 U CMYK 10 % 100 % 13 % 0 % srgb (256) 168 / 22 / 128 HTML #990F73 RAL 4006 (traffi c purple) 3M CZ světle zelená PANTONE 369 C, 368 U CMYK 60 % 0 % 100 % 0 % srgb (256) 114 / 190 / 68 HTML #71BD43 RAL M CZ žlutá PANTONE 124 C, 109 U CMYK 0 % 30 % 100 % 0 % srgb (256) 25 / 174 / 23 HTML #FAAD16 RAL M CZ černá PANTONE Process Black C, U CMYK 80 % 0 % 0 % 100 % srgb (256) 0 / 0 / 0 HTML RAL 9017 (traffi c black) 3M CZ bílá PANTONE CMYK 0 % 0 % 0 % 0 % srgb (256) 255 / 255 / 255 HTML FF FF FF RAL 9003 (signal white) 3M

13 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &%()* Graphik Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &%()* Graphik Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &%()* Graphik Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &%()* Základní písma: Graphik Graphik je základním titulkovým písmem jednotného vizuálního stylu. Je inspirovaný anonymními, méně známými grotesky a geometrickými sans-serify a hodí se výborně pro užití v titulcích i drobném textu. Písmo navrhl Christian Schwartz v roce Základním řezem pro užití napříč jednotným vizuálním stylem je Graphik Medium. Z tohoto řezu vychází konstrukce destinační značky Česko a loga agentury CzechTourism. Graphik se používá jako titulkové i textové písmo. U některých kancelářských aplikací je možné použít řez Graphik Regular (např. vizitka). U některých aplikací marketingové komunikace můžete použít řez Graphik Semibold (např. inzerce). Font Graphik můžete zakoupit zde: graphik Písmo Graphik neobsahuje znakovou sadu pro azbuku a řečtinu. Pro sazbu těchto jazyků použijte příslušné řezy písma Helvetica Neue: Semibold Neue Helvetica Cyrillic 75 BoldMedium Neue Helvetica Cyrillic 65 MediumRegular Neue Helvetica Cyrillic 55 Roman Font Neue Helvetica můžete zakoupit zde: Základním textovým písmem jednotného vizuálního stylu je systémové písmo Georgia. Neue Helvetica Medium

14 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &%()* Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &%()* Arial Doplňková písma: Georgia Arial Základním textovým písmem jednotného vizuálního stylu je systémové písmo Georgia. Písmo Georgia má v rámci jednotného vizuálního stylu široké uplatnění: v kancelářských aplikacích jako textové i titulkové písmo v šablonách v publikacích jako titulkové i textové písmo v on-line aplikacích jako textové i titulkové písmo Ilustrace zobrazuje ukázky optimálního poměru velikosti písma a řádkového prokladu vzhledem k šířce sazby (délce řádku) v brožuře. Ukázka má pouze ilustrativní charakter hodnoty lze citlivě přizpůsobovat podle typu a účelu textu. Occuptatquod excepta provit veliquo ommolor eperunt fugit quo erorunt, cumquae discipsam qui sit parchilis volore qui dolecesero quia a que con earum re, nim harum nis dio. Gia nihitin ea sitaeriatia et incipsum qui con rerrovit occulpa aspid minulle ndaest, omnisin repel iducit quia nos aut ut harchiliciae nostoremo bea quas et rae sitate assinis a con nim que mo ernam eate nim dolupta conetur mod mo occus, veligenis nobit et reperis ident landusda voluptate simusapiet volut porrum ut et et ernatis evere, undi sus nectur, occusciet dolor sit quunt lam qui corpos dustior eicietus estrum faccatis electat iatius saperunt harum que doluptatquas si deniminctur mo et voloris destibus pel molupicaepel experibus, quas nobit repere la voluptatibus quamendi velit, nus as sus solorehenti cumentia veles quiaeptatem. Nam que sam, omnis vid quid quodicium dellaboritam faceped maior maximpe rferum fugiam endi consequi ut lam, omni suntis nestio comnis net et que de sum am reremporrum arum volese net quoditata nullabo. Et ut pre dit laccabori rerehent volorest, imus praessuntia pero volorem et la quaepro voluptae eiur apitior aceri aut od expero incto magnat. Qui unt, natur, sequam fuga. Soloris aut dempos audit quamus, que cone nient volupta dolent vel modi none verist occumetus explitem ut eume si non cupta volupta sundipsaped exerumque por se nobis et evelectat este lab invent quo cusdaerume eicia dent. Daepelis aut diatin re et quundene se dolest, sed experum rae isti con et omniam eaqui iundis ma consernatur sum verspid que odipsanim restio ventis sin cor aut es adis eum Jako doplňková používáme systémové písmo Arial. Písmo Arial je určeno jako doplňkové písmo: pro on-line aplikace v powerpointové prezentaci jako textové i titulkové písmo pro text ové patičky Georgia Regular velikost písma 7,8/9 bodů sazba na zrcadlo 4 sloupců 153 mm / šířka sloupce 36 mm Repudi consediatis nest, te aut lit prerest aut exerit et quam eiciis vid min commost iusdam, omnis dolupta temporia dollorestia vitatem reiciam fugiae neceates dolorporit qui ius as diti berem et maximusa qui cus velis dusti nusanihic te pos ipita none ommod qui sincill upicidebis sectinvellab inum nistiumqui quos earumque magnimi nvendae ne eriberum, coressi musam, officiuntum quam quam eicimagnam, conem quiam est, et volupta ent est, estionserro eossi undunt lande non cumquatus voloratem venis dolum alibus voluptae eos esciae que consequatem. Et ad que cone plabore ristionsed molor autem quam aut ut lam laboreseque porit exeriam, veriatibus minvel il ius rest, nectatem re intum fugiandemo velis atquasitiam facerspelit excerit es abo. Nam, ipsa dit pro conseni maionse quisim aspel et, ni quo eiciet ullitiscipis nos est, iderrum volore omnima volorem quidio expernat harchitae. Lum quia ese eatque velecti untibustrum estibus apid ut ut utem harcil in pratem quae venihil ipiende enimet rem harum nonsedi odicid moleces serferi sintiaes dolorum fugiti doluptatur sunt quo magnis voluptatiat volorest, comnimperia eum veremporum rerferumquae dellaut volum quaturiam dolendi stiunt quatassunt, nonseque volorpossum volum ero molorendit volenimus corpor sit qui duntendit enisseque volore eum nis volecumetur, conet lam restotas quassinus ad elesequam est rescilibus aut parum Georgia Regular velikost písma 9,5/12 bodů sazba na zrcadlo 2 sloupců 153 mm / šířka sloupce 75 mm

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. VIZUÁLNÍ STYL. www.pmdp.cz

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. VIZUÁLNÍ STYL. www.pmdp.cz Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. VIZUÁLNÍ STYL www.pmdp.cz OBSAH úvod... 3 logotyp... 4 grafický symbol... 4 varianty logotypu... 5 síťový rozkres... 6 velikost logotypu... 7 barevné varianty...

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Corporate design manual

Corporate design manual M a n u á l j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u Corporate design manual 1 Úvod 1. Úvod Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. ze dne 3. 12. 1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚVOD JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně

Více

Pracujeme jen se správnými prvky

Pracujeme jen se správnými prvky Manuál k použití logotypu NU BRANDING Některé prvky se neslučují. Vybudujeme vám správnou firemní i osobní značku. Pr 1 PUBLIC RELATIONS Komunikace není alchymie. Dostaneme správné informace ke správným

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

FF Daxline Black: ušetřeno.cz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*()

FF Daxline Black: ušetřeno.cz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*() MANUÁL ZNAČKY v Základní varianta 1 Základní variantu loga představuje vertikální uspořádání tj. sovička na levé straně, nápis ušetřeno.cz na straně pravé. Horizontální varianta loga se sovičkou nad nebo

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více