Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Zastupitel Milan Hurnl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Zastupitel Milan Hurnl"

Transkript

1 4/2011 Cheznovák

2 Do každého vydání měsíčníku "Cheznovák" svým příspěvkem přspívá každý zastuptel obce. Dnes přšla řada na mě a tak pár slovy se svým názorem jsem přspěl. Za krátkou dobu po volbách jsem rád, že se stuace v obc ukldnla. Jak sam víte o Vaš volební přízeň se ucházely dvě strany a to strana "Za rozvoj obce Cheznovce " a strana" Za hezčí Cheznovce". Byly hlasy mez občany, kteří se obával o budoucí spoluprác mez zastuptel těchto dvou stran v nově vznklém zastuptelstvu a hodně se o všem dskutovalo. Mohu alespoň za sebe říc a jsem rád, že zvolení zastuptelé se nakonec dohodl. Prot sobě njak nebojují a naopak spolupracují, což obec potřebuje nejvíce. Zde v rovně obecní s nemůžeme hrát na nějaké poltkaření, vždyť to všchn vdíme v rovnně nejvyšší na úrovn státu. Je důležté se spojt na společnou prác, ctít názor jeden druhého a ten umět přjmout. Pro obec se s velkým úslím všech zastuptelů podařlo získat nějaké dotace jž přznané, další dotace jsou ve formě žádostí a doufám, že se je podaří pro obec získat a proměnt v realzované akce v obc. Do budoucna s přej udržení současného vstřícného stavu, který mez zastuptel, občany dle mého názoru panuje, pro všechny občany a obec, aby dle předvolebního motta jednotlvých stran se spojla v jedno a to, aby se obec rozvíjela a byla hezčí. Zastuptel Mlan Hurnl Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Obec Cheznovce je členskou obcí HBPK. Hlavním účelem sdružení je řešení společných problémů v oblast hospodářské, kulturní, socální a ochrana žvotního prostředí. Důležtým úkolem je rozvoj cestovního ruchu - cyklostezky. Sdružuje celkem 24 obcí v okrese Plzeň - město a v okrese Rokycany, byl založen v roce Na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy dobrovolného svazku obcí v roce 2010 se mmo jné začalo s přípravou projektu Dřevěný rnoblář. Tento projekt je dotován Plzeňským krajem a obec Dřevěný moblář stál 2880,- Kč. Slouží k odpočnku cykloturstů a ostatních výletníků, kteří s mohou posedět v příjemném prostředí. Věříme, že se lavčka nestane cílem vandalů.

3 y cneznovce Cheznovce - obecní znak na zdraví, a proto se cvokař nedožíval vysokého věku. Tato práce byla navíc málo placená. V roce 1999 dostaly Cheznovce obecní znak od tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause, na kterém je vyobrazen typcký výrobek podbrdských cvokařů, tedy cheznovckých, zlatá šerka (cvoček) na zeleném štítě. Zajímavá je hstore cvočků a cvokařství vůbec. Když ještě nebyly vbramy (gumové podrážky) Kdo dnes obouvá vbramy nebo obuv s jnou turstckou podrážkou as netuší, že naš dědové s dával své pevné boty do hor kovat železem, stejně jako vojác a hlavně horští myslvc. Pevná hovězí kůže, zpevněná na okraj podrážky specálním ocelovým cvočky něoo vydržela. Domácká výroba hřebíků a cvočků poskytovala jž od 18. století skromnou obžvu ldem zdejšího nepřílš štědrého kraje. Cvočkař pracoval v malých dílnách ( veřtatech ), kde nepřetržtě hořel oheň, rozdmýchanávaný měchem. Do výhně kladl cvokař železné pruty nebo dráty a do červena rozpáleným dával na kovadlně určtý tvar. Na jeden výrobek potřeboval cvokař ran půldruhaklovým kladvem. Těžká práce, těžký vzduch zanechaly své V Cheznovcích pracovalo as 120 cvokařů v celkem 25 dílnách ( počty dílen cvokařů se měnly), a to zejména v zmních měsících. V létě cheznovští pracoval na stavbách nebo v zemědělství. Vrchol výroby cvočků - šerk byl tak okolo roku 1840, kdy začaly ruční prác nahrazovat stroje, šerky, které byly velm pracné a vyráběly se jen ručně, změnly strojní výrobou svůj vzhled materál. V současné době zdobí původní šerka náš erb prapor obce, stala se takovým kovářským šperkem a zároveň vyhledávanou starožtností. Materál od paní H. Stupkové zpracovala V. Emestová Skupl,.. uolka'ů p'ed duftou u HUMhl fp. 56 (p'ad,. too)

4 Stručný záps ZO Cheznovce konaného (podrobný Záps za je zveřejněn na webu obce v sekc Zápsy za Cheznovce) Zastuptelstvo obce přjalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápsu a zapsovatele č. 6S - schválení programu jednání č schválení hrubých úprav u.baerovc" mlýna č schválení Smlouvy o pronájmu ubytovny v LD č schvaluje frmu Dřevona Kolář pro opravu dveří v ubytovně čp. 193 č schválení hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011 a stavu fnančních prostředků na účtech v bance č schvaluje vybrání nejvhodnější frmy na rekonstrukc restaurace v LD dle projektu Dr. Rusňaka č schválení prodloužení Nájemní smlouvy s Lesospolem Zbroh a.s. č schvaluje prodej obecního pozemku u čp. 23 č schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - zemní kabel č schvaluje záps za rok 2010 do kronky obce č schválení Závěrečného účtu obce Zastuptelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení regstrac k DPH od vyjádření k projektům Zbrožské a.s. vyjádření fnančního výboru k hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011 zprávu o fnanční kontrole u ZŠaMŠ PO Cheznovce Rozpočtové opatření č.l Dskuse na ZO: starosta: - shrnutí 6. měsíců práce ZO Co jsme udělal? rozhlas - je hotový - doladění a hlastost na základě přpomínek občanů, je třeba stanovt režm hlášení web obce - není dobrý, snažíme se stránky předělat, požádal jsme pana Skurovce - velký krtk - termín do středy časops - vydáváme ho v našch možnostech po zasedání ZO - naše náklady 35,- Kč za kus, v nakladatelství 70,- Kč cesta kolem Zbrožské a.s. - byla opravená na náklady frmy SKANSKA, nyní je opět rozlámaná, zítra jednání s nvestorem ohledně větší opravy (foto p. P. Jedlčky k dspozc) bezplatná skládka bologckého odpadu - kontejner na "hráz" přístupný každou středu a sobotu od 17 do 18 hodn. vysekání potoka - provedl pracovníc Povodí Vltava nstalace 2 kusů zpomalovacích tabulí - směr od Strašc je hotová, od Mýta bude zprovozněna ng. Srbkem v nejblžších dnech (přívod elektrky - fnanční vyrovnání 500,- Kč za rok) dřevěný moblář - posezení "u Zájezdku" pro občany a tursty, velký problém je s mládeží ubytovna LD - nájemce je zajštěn - nájem 25 ts. Kč /měsíc + elektrka Právní poradna každý měsíc na náklady obce - další bude v pátek d hodn zakoupení auta pro účely obce a doprava důchodců k lékař auto k lékař do Mýta pro důchodce a matky s dětm - služba každou středu zakoupení párty stanu - ve správě místních hasčů pro akce obce možnost zapůjčení (rodnná oslava)

5 Co se bude v dohledné době dělat nebo kupovat? přestavba restaurace v LD předpokládaný náklad 3 ml. Kč projektová příprava projektu zateplení školy - rozpočet 5 ml. Kč - dotace zajštění multfunkčního vozítka za 1,5-2 ml. Kč - dotace 90% ng. P. Savncová pracuje na vypracování Územního plánu obce Cheznovce přpravuje se akce ve spoluprác se složkam obce "Den s obcí" na posvícení akce,,50let zpátky"- zabjačka a k dobré chut zahraje Cheznovanka Co by bylo třeba? řešení regulace: - multfunkční hřště - oprava cesty "v rokl" a) zavezení b) vyčštění Samozřejmě počítáme s návrhy Vás občanů. místo starostka - 1. Blahovcová se uskuteční vítání šest nových občánků obce M. Huml čp čtyř dny svítlo veřejné osvětlení starosta- došlo k propojení drátů - porucha už je odstraněna M. Huml čp Ta smlouva s Lesospolem je dobrá? starosta - Lesospol je nejsoldnější ze všech možností, kontrola z MŽP neshledala problémy an závady v hospodaření lesa M. Huml čp ubytovna už je v provozu? Kdo bude zajšťovat pořádek? starosta - ubytovna už bude v provozu, paní Hrubá bude 2x týdně provádět úkld - kontrola, nájemc vědí o opravě dveří a rekonstrukc restaurace v LD M. Stupková čp chc se zeptat jak dopadla faktura hasčů - TUBUS místostarostka - za nedodaný materál jsou peníze zpět na účtu obce P. Jedlčka čp doprava - na křžovatky Strašce - Těně se podaří dát značky omezující dopravu kamonů do naší obce, ale bohužel se nezamezí průjezdu kamonů od Mýta, kde zvýšl průjezd pod mostem. Slnce od Mýta je popraskaná, máme nafoceno a budeme žádat opravu komunkace. Kontejner na trávu je přístupný všem občanům, proč někteří trávu vozí do lesa? A to jný nepotřebný materál. Chtěl bych obecní vyhlášku - př porušení je sankce 2.000,- Kč. místostarostka - na vyhlášku to nevdím, ale občané by s měl uvědomt co dělají a jakou mají možnost - vše je v ldech. J. Marek čp nepořádek do příkopů házejí hlavně "pražác" - bohužel M. Huml čp LD bude zavřený? Jak dlouho? starosta - hostnský dostal výpověď ke konc června, dokončená rekonstrukce musí být do konce roku M. Huml čp na nového hostnského bude výběrové řízení? starosta - určtě ANO! Je to otázka vyjednávání - nájem, cena pva, cena jídla. NZERÁT: Prodám dřevěný srub E6 u" '"Stě epana. " nformace: MUDr. Jaromír Pražák tel:

6 o KLUB DUCHODCU o Po třech měsících letošního roku můžeme blancovat čnnost Klubu důchodců zase poztvně. Nový rok jsme začal besedou se starostou. Čníme tak sce nepravdelně, ale dost často, abychom byl jako nejstarší generace neustále v obraze s děním v obc. Bereme úspěchy naší obce stále za své, neboť máme poct, že my jsme byl kdys kapkou v moř př zajšťování úkolů, že jsme se podílel na zvelebování obce a že stále do ní patříme. Už jenom to, že se scházíme, v sedě a v pohodě dskutujeme, nás naplňuje sounáležtostí a pokud je něco, čím se obec může chlubt, jsme patřčně hrdí. Nám, třetí generac už zbývá jen šířt slávu naší obce za její hrance a ukazovat ostatním jak se žje v Cheznovcích. V únoru jsme poslouchal paní ředtelku ze zbrožského muzea Mgr. Dagmar Vletovou, která zasvěceně hovořla nejen o muzeu, ale také o osobnost se Zbrohem spjatou, J. V. Sládkem, jehož jméno muzeum nese. Bylo to téměř dvou hodnové vyprávění plné glos a vsuvek ze žvota J. V. Sládka doplněné fotografem. Bez hlesu jsme poslouchal a bylo znát, že téma je pro pracovnc muzea osobní a srdečné, že má nasbíráno plno materálů, které nkde jnde př běžné prohlídce muzea nenajdete. Dokonce jsme s za rectoval básnčky, na které jsme s vzpomněl z dob našeho mládí. Třetím tématem byly turstcké trasy po Zbrožsku, které vedly pro dnešní tursty už po nevdtelných skalách, poněvadž jsou zarostlé a schované v zelen lesů nebo náletů. Zbrožské muzeum přpravuje jejch dokumentac a vydání místního turstckého průvodce. Př sledování poutavého výkladu Bc. Evy Svobodové bylo zapotřebí značné představvost a znalost místního prostředí, což starším ldem z Cheznovc nedělalo problém, poněvadž Zbroh byl pro naš obec správním místem. Pro dokreslení stuace jsme se musel vždy orentovat podle současných výrazných orentačních bodů Zbroha, abychom s udělal představu, ve kterých místech se skála nachází. Je překvapvé, že zbrožské skály jsou zaneseny ve svazových turstckých průvodcích jako výborné trénnkové horolezecké skály, které jsou ještě dnes využívány. Další pololetí bude naplněno nejen besedam, ale také zájezdy, na kterých se v současnost domlouváme. Už máme vypracováno několk tras a bude na zvážení šršího audtora, kterou trasu s vybereme. K účast na zájezdech zveme šrokou veřejnost a zájemce, když nechodí pravdelně na naše schůzky. O termínech a organzačních záležtostech budete včas nformován plakáty. v podzmních a zmních měsících s zase poslechneme jná zajímavá témata, na která zveme další důchodce. Přjďte mez nás. Bude se Vám v kolektvu líbt. Za Klub důchodců Mgr. Eva Savkovová

7 x Požární ochrana očma dětí Tak jako každý rok, tak letos vyhláslo Sdružení hasčů Čech, Moravy a Slezska soutěž: "Požární ochrana očma dětí", která je určena pro dět do 18 let. Výtvarné část této soutěže se zúčastnly dět ze ZŠ Cheznovce. Celkem bylo vytvořeno 20 prací ve dvou kategorích (mladší a starší žác). Ze základního kola postouply vždy tř nejlepší výkresy do kola okresního z každé kategore. Vítězné obrázky nakresll: Patrk Štochl, Ondřej Mareš, Radka Hošková, Jří Švhla, Adéla Štochlová a Lukáš Stupka. Všechny obrázky je možno shlédnout na Adéla Štochlová Patrk Štochl Příspěvek od Evy Šubrtové Lukáš Stupka

8 ZO Chovatelů Poštovnívh Holubů Cheznovce Přspěvek, tato organzace byla založena 16.února 1997 kdy došlo k reorganzac Oblastního sdružení Ldce. Zakládajícím členy toho dne byl Řechtáček Josef Komárov,Mach Václav Komárov, Fůrst Václav Mýto,Palek Josef Líšná,Huml Jaroslav Cheznovce, Huml mloslav Olešná,Huml Josef KrejčaJ Cheznovce, Doc. Tlustý Medový Újezd, Bohuml Skule Osek,Neblecha Lubomír Radnce. Předsedou od jejího založení je přítel Řechtáček m se tak mez sebou ofcálně ttulujeme "přítel"/ Krátce o způsobu závodů Poštovních holubů. Poštovní holub má od narození vypěstovaný nstnk vracet se pokud možno co nejrychlej na svůj rodný holubník nebo naholubník který považuje od malčka za rodný, Starý holub se těžko zabydluje v jném prostředí a obyčejně se vrátí tam kde považuje za svůj domov když se to někdy podaří takového holuba přesadt do nového holubníku neustále se vrací byť se jenom podívat domů. Poštovní holub se začíná trenovat jž od holouběcího věku a to nejprve na vzálenost 12 km 50 km 100 km až 400 km do věku jednoho roku. Po přezmování se s holouběte stává tzv..ročák'' který už je platným členem závodního týmu aje nasazovan na závody někdy až do vzdálenost 600km. Vyzrálý holub je potom uznávan chovatelem od věku 2 až 8 let jako závodník. Tak jako u atleta jsou běžecké dstance od 100m sprnt až po maraton, tak v současné době jsou šlechtěn holub na krátké 100 km až d0350 km střední tratě 400 km -450 km a na dlouhé tratě od 600 km až do 1000 km. Také holubářský spolek sestavuje letový plán podle délky tratě obyčejně však 4 tratě krátké, 4-5 tratí středních a 4-5 tratí dlouhých. Organzace těchto závodu je rež Oblastního sdružení které obvykle čítá v průměru 80 chovatelů v určté vzdálenost. Na závod se holub přepravují zvlášt vybaveným kamonem, opatřeným přepravním boxy pro maxmálně 30 holubů/box. Př naplnění kamonu lze vypustt až ks holubů.ty potom podle vlastních sl a schopností se snaží co nejrychlej doletět na svůj domovský holubník.než se tak stane jsou před závoden opatřen kontrolním gumčkam navlečeným na nohu holuba.

9 Tyto gumčky jsou po přletu z holuba odňaty a konstatovány do specálních hodn kde je označovan přesný čas příletu a to den, hodna, mnuta, vteřna. Po závodě dochází k vyhodnocovaní doby příletu, a je jm k času buď přpočítáván nebo odečítáván čas podle vzálenost na holubníku. Potom dojde k vyhodnocení celého závodu. To je jen v krátkost o způsobu závodu. Samožřejmě,že to zase tak jednoduché není, ale v prncpu jsem to posal celkem podrobně. Samotní holub jsou v průběhu sezony ohodnocován podle umístění po skončení zavodní sezony j sou t nej lepší z celé ČR vystavován na celostátních výstavách a ohodnocování cenam. a v naší základní organzac se vyskytnou mmořádní jednc kteří jsou takto ohodnocen na těchto akcí a zde reprezentují nejen za Cheznovce ale chovatele. Příklad: ve dvou případech se povedlo, že holub chovatelů Fůrsta, a Řechtáčka, se zůčastnl celostátních výstav. A největší úspěch organzace Cheznovce je loňský rok kdy holubčka,,732 ostenďačka" př. Řechtáčka se umístnla z Národního závodu Oostende /Belge/ na prvním místě v celé České republce. Naše čnost začína počínaje dubnem a konče říjnem kalendářního roku, dalo by se tedy říc,že čnnost organzace je jen omezena na krátké období. Není to však pravda je nutné se o svoje svěřence starat celoročně.zajštovat pro ně krmvo, veternární peč. Veškerá čnnost organzace je fnancována z příspěvků jednotlvých členů. A že to není lacný koníček Vám můžu dokladovat na mé osobě, přes č. příspěvek je největší položka, veternární peče, potom zajštění různého druhu krmva. U mě to dělá ročně kolem tsíc Kč. To však záleží co chtete v tomto sportu dokázat a za jakou cenu. Přesto je to krásný koníček který nevíce ocení chovatel, když vdí z oblak přlítat holuba ze závodu. S pozdravem letu zdar! Předseda za CHPH Řechtáček Josef

10 Vznk a význam kronkářství (středověk) Počátky kronkářství v Českých zemí sahají až do dávného středověku. Byly to zprvu velm jednoduché záznamy o jednotlvých významnějších událostech, pokud záznamů přbývalo, bývaly časově řazeny a tvořly letopsy. Vedle letopsů exstovala nekrologa, což byly přehledy o zemřelých a pohřbených v daném místě. Postupem času vznkaly jž první skutečné kronky. Záznamy současných nebo mnulých událostí měly formu popsu nebo vyprávění a psal je především velm schopní písmác, kteří byl tímto úkolem pověřen. V českých zemích jsme měl celou řadu kronkářů, většnou anonymních, přesto se dochovala řada jmen např. Kosmas ( ) a jeho Kronka česká, nebo tzv. Dalml, první kronkář píšící česky a dokonce ve verších. Kronky získávaly na oblbě a brzy se staly určtým druhem lteratury. Kronkář středověku se ale často uchyloval až k mytologckému vyprávění a tomu také podřzoval hstorckou přesnost. Pro současné kronkáře to jsou dnes pouze symbolckým předchůdc. Vedle kronk popsujících osudy celých dynastí vládců a jejch států nebo prostě událost v žvotě středověkého národa exstovaly tzv. Městské knhy (as ve 14. století), které zaznamenávaly mmořádné událost ve městech (požáry, epdeme, válečné útrapy). Například Českobrodská knha soudní a pamětní z 15. století obsahuje záps o btvě u Lpan, Trhová knha Kutné Hory přnáší zprávu o volbě Vladslava Jagellonského českým králem (obě knhy byly městské). o něco pozděj vznkaly také jakés vpsky do farních matrk, posléze farní pamětní knhy, ve kterých byly zaznamenány takové významné změny jako zrušení nevolnctví, zavedení povnné školní docházky, ale také zavedení trvale platných příjmení to, že každý dům dostal své domovní číslo. Čerpáno z brožury,,0 kronkách obcí" Jřího Bartoně. Pro časops "Cheznovák" zpracovala paní Vlasta Ernestová - kronkářka obce Cheznovce Příště: Pamětní knhy od roku 1836 do 1. světové války

11 z. y. / 'RECEPT TETY ŠNAUEROVE:: 4.~7,L,~ j,~ J,., lbej~t 5,~'~,,~ 'f, ~b.j~ J. ~~ J t::.~

12 nformace z Klubu důchodců Klub důchodců, tak jako v mnulých létech přpravuje v letošním roce opět autobusové zájezdy a to: do Lysé nad Labem na výstavu "Květy" dne 15. července" do Ltoměřc na výstavu "Zahrada Čech" dne 12. září do ZOO v Plzn v měsíc srpnu Podrobnější podmínky zájezdů budou uvedeny na plakátech, které včas před konáním zájezdů budou vyvěšeny. Na zájezdy Klub důchodců zve občany naší obce. Byl bychom rád, aby všechna místa v autobusech byla obsazena občany z naší obce, abychom nemusel na neobsazená místa získávat občany ze sousedních obcí. Václav Hrabák předseda KD Cheznovce Poděkování Český svaz žen Cheznovce děkuje všem, kteří přspěl na 15. ročník celonárodní květnové sbírky ČESKÝ DEN PROT RAKOVNĚ. Celkem se v naší obc vybralo ,- Kč Přpomenutí: Poplatek za odpady v roce 2011 je splatný do Výše poplatku 500,-/rok za každého občana s trvalým pobytem v obc, 500,- Kč/rok za objekt sloužící k rekreac. Poplatek za psa v roce 2011 je splatný do ,- Kč za psa/rok, za každého dalšího psa 150,- Kč. Oznámení: od hod BEZPLATNÁ právní poradna -JUDr. Čelechovský Vítání občánků

13 Kulturní kalendář Slavnost české muzky - Vačkářův Zbroh ročník hudebního festvalu je tradčním setkáním hudebních a pohybových souborů základních uměleckých škol, zahrančních amatérských souborů vojenských kapel. - místo: proluka Masarykova náměstí Zbroh Hstorcký víkend aneb strašdla a mumraje plzeňské ročník Hstorckého víkendu proběhne na náměstí Republky a v hstorckém centru města. V nabtém programu nebudou chybět koncerty, šermíř, kejklíř, dobové soutěže, tržště. - místo: hstorcké centrum města Plzně Bahna Den pozemního vojska BAHNA 2011 je každoroční prezentací Armády České republky a klubů vojenské hstore na veřejnost. Jde o největší akc svého druhu v České republce. V jednom místě a v jeden den v roce máte možnost vdět, čím armáda aktuálně dsponuje v oblast pozemního vojska. Je zde k vdění také technka zahrančních armád a ukázky hstorckých zbraní a vozdel. - místo: Tankodrom Bahna u Strašc ( čerpáno z Kulturního kalendáře PK červenec 2011 "Den s obcí" OÚ Cheznovce spolu s některým složkam obce přpravují pro občany celodenní akc pod názvem "Den s obcí". Všchn občané jsou zván do areálu klubu FC Cheznovce 96 - hřště. Přpravovaný program: Fotbalové utkání Ukázka modelu vrtulníku Seskok parašutstů Hořovce Ukázka zásahu Polce ČR Hasč Rokycany + JSDH Cheznovce MOTOSHOW - vystoupení na tralové motorce Fotbalové utkání Pouťové atrakce po celý den, doprovodná hudba s reproduktorů, v případě hezkého počasí od hodn hrají" DJ Fafa & DJ Márty., ČESKÉ HTY Zajštěno občerstvení VSTUP ZDARMA a zmrzlna. JSTE VŠCHN VÍTÁN A PŘJĎTE SE DOBŘE POBAVT.

14 O znarneru Nová služba občanům Cheznovc DOPRAVA K LÉKAŘŮM DO MÝTA Každou středu v 9.00 hod. Objednání a podrobnost na OÚ osobně nebo na tel. Č Oznámení SBĚRNA ŽELEZA Otevřena každou SUDOU NEDĚL hodn Kontejner na trávu umístěn "Na hráz" určený pro bologcký odpad (tráva, lstí, jablka...). Přístupný bude každou středu a sobotu hodn Větve stromů a keřů je možno odvézt na Parkovště za hasčskou zbrojnc - roh "Regulace" a potoka Pokud zde bude skladován jakýkolv jný materál, bude tato služba ZRUŠENA a každý s bude nadále větve lkvdovat SÁM!!!

15 u ou í o x StránkJt zá6avy Moudra Muž nejsou nkdy dost staří, aby přestal dělat hloupost. Margaret Mtchell Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Ensten Člověk se musí vysmát všemu, co ho bolí, protože jenom tak s může zachovat svoj rovnováhu, jenom tak může předejít tomu, aby ho svět nedohnal k šílenství! McMurphy ~~.M1Í 1l;\. w Vtpy ~ M t~~ prášky, aby se odnaučl pít?" "Paní sousedko, vašemu muž prý doktor předepsal nějak é ~y J~ Af'WJOO "Ano, dávám mu je každé ráno do kafe." T "A působí to?".jo, už přestal pít kafe." NfME'CKY DOMACKY.NUX AOAM Sedí dvě blechy na patníku u slnce a vykládaj í s. Vtom jedna vdí, jak.-=-t--~+- se zdálky blíží velký, huňatý pes a loučí se: "Holka, měj se, mně už to Sl;~ _--+- totž jede."... by9tnl "l#~ -1,ÍÓÉl. 1: SPflYMA BB\.JC<A Dva polcajt najdou mrtvo lu a la ~ $Yfll' M~, ffal,$«'f přemýšlejí, co s ní udělají _~ - O$lJ)V =! eft~ "Co j zakopat?",!! ~ ; +.._-- "Ne, to by j mohl někdo v vkopat" *, OO~ ~ ~T ~-"~ "Co j takhle hodt do vody 7" HvAfJl,.! vvmtíjhf HO.RN~ "Ne, to vyplave a zase j najdou." - JMENO HUS'TY! Dm.". "A co třeba j spált?" lpnj NM Č CJW!M' "1 ~. ROZll! "Dobrý nápad!" řekl s a hodl j.9!j Tw, PMjj l!n4!. do kopřv. ~ ~ ~ 0!)PA,l _.--- e~v ZNAW ~ lw.ljw ~ ";M! JlHHOUT -', HROm. 'l.jc'/, '1í~ OQA ~ ~ vu.oa, ~,. UYNlf (-+-~, >----+ g~aa!- - 'MJ. VY~ M ~AAl fm/'{a -- MOA.-.- ~CKY WtllSf' P1EVM, VAT -!lha j ~T r f JWlJ ; 1 _ eflfllj, EjJ~'f"01>/ KY, f~!j TÍ~Af W2E... -!!,,! --~-=*==. -- k "1-... pnu,.. j U~y T8~T, ;!!.._.- j ~ ACTlNA

16 Cheznová Vydává Obecní úřad Cheznovce ČO Cheznovce čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoř příspěvků: Jana Taušová Mlan Huml Vlasta Emestová Eva Šubrtová Mgr. Eva Savkovová Václav Hrabák Josef Řehtáček l. ročník Vyšlo - květen 2011 Vážení občané, Vaše přpomínky a názory můžete vyjádřt osobně na OÚ nebo písemně (poštovní schránka na chodbě OÚ nebo emal: cheznovce!{l)volny.cz). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Pojdte s námi do pohádky

Pojdte s námi do pohádky Zárí 2007 OBEC PASEKA Pojdte s nám do pohádky Prázdnny jsou v plném proudu,ale materská škola se už prpravuje na príchod nových detí a nového školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v mnulém školním

Více

Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek.

Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek. 1/2013 Cheznovák - Vážení spoluobčané, vítám Vás u prvního letošního vydání našeho občasníku. Nejprve si dovolím Vám popřát po celý rok pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a vůbec příjemné prožití roku

Více

Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:

Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru: 6/2011 Cheznovák Vážení spoluobčané, byla jsem oslovena šéfredaktorkou tohoto občasníku, abych přispěla do diskuze zastupitelů. Nejprve bych se chtěla představit. Jsem členkou zastupitelstva obce druhé

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zemědělství už zase přitahuje

Zemědělství už zase přitahuje Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 10 ročník 14 cena 10 Kč říjen 2005 V MŠ Oldřichovská je logopedická poradna Smutným, ale prokázaným faktem poslední doby je, že neustále přibývá dětí s vadami

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 4 2015 ročník XXV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Foto: Petr Pulc V pátek 27. února 2015 navštívil Letohrad hejtman Pardubického

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples ÚNOR 2013 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků Zlaté svatby Dne 9. února 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Ladislav Zachovi. Dne 23. února 2013

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

Hudlicednes. Ročník XIII. 1. září 2007 číslo 4

Hudlicednes. Ročník XIII. 1. září 2007 číslo 4 Hudlicednes Ročník XIII. 1. září 2007 číslo 4 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás opět všechny po dvou měsících prázdnin pozdravil v tomto letním období. Jsem velice rád, že se díky místostarostovi

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

kalendář akcí říjen 2014

kalendář akcí říjen 2014 kalendář akcí říjen 2014 1. 10. St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) 14.00 h. Výtvarná dílna v knihovně 15.00-16.45 h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) 16.00 h. 2. 10. Čt Mateřské centrum (více:

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Pozvánka pro představitele zájmových spolků, politických stran a organizací ve Vratimově. Upozornění občanům

Pozvánka pro představitele zájmových spolků, politických stran a organizací ve Vratimově. Upozornění občanům Z obsahu: Něco o investicích str. 1 Zvedne se opět opona? str. 4 Policie hledá svědka str. 5 Talent nestačí str. 8 1. duben 2012 / číslo 4 zdarma Pozvánka pro představitele zájmových spolků, politických

Více

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné krajna mnoha tváří Novoborsko Podralsko Kokořínsko Podještědí Máchův kraj Hrádecko-Chrastavsko Peklo www.ceskolpsko.nfo Turstcké novny Zdarma Neprodejné s.5 s. 8 s. 15 s. 16 Úvodní slovo Vážení čtenář

Více