Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Zastupitel Milan Hurnl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Zastupitel Milan Hurnl"

Transkript

1 4/2011 Cheznovák

2 Do každého vydání měsíčníku "Cheznovák" svým příspěvkem přspívá každý zastuptel obce. Dnes přšla řada na mě a tak pár slovy se svým názorem jsem přspěl. Za krátkou dobu po volbách jsem rád, že se stuace v obc ukldnla. Jak sam víte o Vaš volební přízeň se ucházely dvě strany a to strana "Za rozvoj obce Cheznovce " a strana" Za hezčí Cheznovce". Byly hlasy mez občany, kteří se obával o budoucí spoluprác mez zastuptel těchto dvou stran v nově vznklém zastuptelstvu a hodně se o všem dskutovalo. Mohu alespoň za sebe říc a jsem rád, že zvolení zastuptelé se nakonec dohodl. Prot sobě njak nebojují a naopak spolupracují, což obec potřebuje nejvíce. Zde v rovně obecní s nemůžeme hrát na nějaké poltkaření, vždyť to všchn vdíme v rovnně nejvyšší na úrovn státu. Je důležté se spojt na společnou prác, ctít názor jeden druhého a ten umět přjmout. Pro obec se s velkým úslím všech zastuptelů podařlo získat nějaké dotace jž přznané, další dotace jsou ve formě žádostí a doufám, že se je podaří pro obec získat a proměnt v realzované akce v obc. Do budoucna s přej udržení současného vstřícného stavu, který mez zastuptel, občany dle mého názoru panuje, pro všechny občany a obec, aby dle předvolebního motta jednotlvých stran se spojla v jedno a to, aby se obec rozvíjela a byla hezčí. Zastuptel Mlan Hurnl Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Obec Cheznovce je členskou obcí HBPK. Hlavním účelem sdružení je řešení společných problémů v oblast hospodářské, kulturní, socální a ochrana žvotního prostředí. Důležtým úkolem je rozvoj cestovního ruchu - cyklostezky. Sdružuje celkem 24 obcí v okrese Plzeň - město a v okrese Rokycany, byl založen v roce Na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy dobrovolného svazku obcí v roce 2010 se mmo jné začalo s přípravou projektu Dřevěný rnoblář. Tento projekt je dotován Plzeňským krajem a obec Dřevěný moblář stál 2880,- Kč. Slouží k odpočnku cykloturstů a ostatních výletníků, kteří s mohou posedět v příjemném prostředí. Věříme, že se lavčka nestane cílem vandalů.

3 y cneznovce Cheznovce - obecní znak na zdraví, a proto se cvokař nedožíval vysokého věku. Tato práce byla navíc málo placená. V roce 1999 dostaly Cheznovce obecní znak od tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause, na kterém je vyobrazen typcký výrobek podbrdských cvokařů, tedy cheznovckých, zlatá šerka (cvoček) na zeleném štítě. Zajímavá je hstore cvočků a cvokařství vůbec. Když ještě nebyly vbramy (gumové podrážky) Kdo dnes obouvá vbramy nebo obuv s jnou turstckou podrážkou as netuší, že naš dědové s dával své pevné boty do hor kovat železem, stejně jako vojác a hlavně horští myslvc. Pevná hovězí kůže, zpevněná na okraj podrážky specálním ocelovým cvočky něoo vydržela. Domácká výroba hřebíků a cvočků poskytovala jž od 18. století skromnou obžvu ldem zdejšího nepřílš štědrého kraje. Cvočkař pracoval v malých dílnách ( veřtatech ), kde nepřetržtě hořel oheň, rozdmýchanávaný měchem. Do výhně kladl cvokař železné pruty nebo dráty a do červena rozpáleným dával na kovadlně určtý tvar. Na jeden výrobek potřeboval cvokař ran půldruhaklovým kladvem. Těžká práce, těžký vzduch zanechaly své V Cheznovcích pracovalo as 120 cvokařů v celkem 25 dílnách ( počty dílen cvokařů se měnly), a to zejména v zmních měsících. V létě cheznovští pracoval na stavbách nebo v zemědělství. Vrchol výroby cvočků - šerk byl tak okolo roku 1840, kdy začaly ruční prác nahrazovat stroje, šerky, které byly velm pracné a vyráběly se jen ručně, změnly strojní výrobou svůj vzhled materál. V současné době zdobí původní šerka náš erb prapor obce, stala se takovým kovářským šperkem a zároveň vyhledávanou starožtností. Materál od paní H. Stupkové zpracovala V. Emestová Skupl,.. uolka'ů p'ed duftou u HUMhl fp. 56 (p'ad,. too)

4 Stručný záps ZO Cheznovce konaného (podrobný Záps za je zveřejněn na webu obce v sekc Zápsy za Cheznovce) Zastuptelstvo obce přjalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápsu a zapsovatele č. 6S - schválení programu jednání č schválení hrubých úprav u.baerovc" mlýna č schválení Smlouvy o pronájmu ubytovny v LD č schvaluje frmu Dřevona Kolář pro opravu dveří v ubytovně čp. 193 č schválení hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011 a stavu fnančních prostředků na účtech v bance č schvaluje vybrání nejvhodnější frmy na rekonstrukc restaurace v LD dle projektu Dr. Rusňaka č schválení prodloužení Nájemní smlouvy s Lesospolem Zbroh a.s. č schvaluje prodej obecního pozemku u čp. 23 č schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - zemní kabel č schvaluje záps za rok 2010 do kronky obce č schválení Závěrečného účtu obce Zastuptelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení regstrac k DPH od vyjádření k projektům Zbrožské a.s. vyjádření fnančního výboru k hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011 zprávu o fnanční kontrole u ZŠaMŠ PO Cheznovce Rozpočtové opatření č.l Dskuse na ZO: starosta: - shrnutí 6. měsíců práce ZO Co jsme udělal? rozhlas - je hotový - doladění a hlastost na základě přpomínek občanů, je třeba stanovt režm hlášení web obce - není dobrý, snažíme se stránky předělat, požádal jsme pana Skurovce - velký krtk - termín do středy časops - vydáváme ho v našch možnostech po zasedání ZO - naše náklady 35,- Kč za kus, v nakladatelství 70,- Kč cesta kolem Zbrožské a.s. - byla opravená na náklady frmy SKANSKA, nyní je opět rozlámaná, zítra jednání s nvestorem ohledně větší opravy (foto p. P. Jedlčky k dspozc) bezplatná skládka bologckého odpadu - kontejner na "hráz" přístupný každou středu a sobotu od 17 do 18 hodn. vysekání potoka - provedl pracovníc Povodí Vltava nstalace 2 kusů zpomalovacích tabulí - směr od Strašc je hotová, od Mýta bude zprovozněna ng. Srbkem v nejblžších dnech (přívod elektrky - fnanční vyrovnání 500,- Kč za rok) dřevěný moblář - posezení "u Zájezdku" pro občany a tursty, velký problém je s mládeží ubytovna LD - nájemce je zajštěn - nájem 25 ts. Kč /měsíc + elektrka Právní poradna každý měsíc na náklady obce - další bude v pátek d hodn zakoupení auta pro účely obce a doprava důchodců k lékař auto k lékař do Mýta pro důchodce a matky s dětm - služba každou středu zakoupení párty stanu - ve správě místních hasčů pro akce obce možnost zapůjčení (rodnná oslava)

5 Co se bude v dohledné době dělat nebo kupovat? přestavba restaurace v LD předpokládaný náklad 3 ml. Kč projektová příprava projektu zateplení školy - rozpočet 5 ml. Kč - dotace zajštění multfunkčního vozítka za 1,5-2 ml. Kč - dotace 90% ng. P. Savncová pracuje na vypracování Územního plánu obce Cheznovce přpravuje se akce ve spoluprác se složkam obce "Den s obcí" na posvícení akce,,50let zpátky"- zabjačka a k dobré chut zahraje Cheznovanka Co by bylo třeba? řešení regulace: - multfunkční hřště - oprava cesty "v rokl" a) zavezení b) vyčštění Samozřejmě počítáme s návrhy Vás občanů. místo starostka - 1. Blahovcová se uskuteční vítání šest nových občánků obce M. Huml čp čtyř dny svítlo veřejné osvětlení starosta- došlo k propojení drátů - porucha už je odstraněna M. Huml čp Ta smlouva s Lesospolem je dobrá? starosta - Lesospol je nejsoldnější ze všech možností, kontrola z MŽP neshledala problémy an závady v hospodaření lesa M. Huml čp ubytovna už je v provozu? Kdo bude zajšťovat pořádek? starosta - ubytovna už bude v provozu, paní Hrubá bude 2x týdně provádět úkld - kontrola, nájemc vědí o opravě dveří a rekonstrukc restaurace v LD M. Stupková čp chc se zeptat jak dopadla faktura hasčů - TUBUS místostarostka - za nedodaný materál jsou peníze zpět na účtu obce P. Jedlčka čp doprava - na křžovatky Strašce - Těně se podaří dát značky omezující dopravu kamonů do naší obce, ale bohužel se nezamezí průjezdu kamonů od Mýta, kde zvýšl průjezd pod mostem. Slnce od Mýta je popraskaná, máme nafoceno a budeme žádat opravu komunkace. Kontejner na trávu je přístupný všem občanům, proč někteří trávu vozí do lesa? A to jný nepotřebný materál. Chtěl bych obecní vyhlášku - př porušení je sankce 2.000,- Kč. místostarostka - na vyhlášku to nevdím, ale občané by s měl uvědomt co dělají a jakou mají možnost - vše je v ldech. J. Marek čp nepořádek do příkopů házejí hlavně "pražác" - bohužel M. Huml čp LD bude zavřený? Jak dlouho? starosta - hostnský dostal výpověď ke konc června, dokončená rekonstrukce musí být do konce roku M. Huml čp na nového hostnského bude výběrové řízení? starosta - určtě ANO! Je to otázka vyjednávání - nájem, cena pva, cena jídla. NZERÁT: Prodám dřevěný srub E6 u" '"Stě epana. " nformace: MUDr. Jaromír Pražák tel:

6 o KLUB DUCHODCU o Po třech měsících letošního roku můžeme blancovat čnnost Klubu důchodců zase poztvně. Nový rok jsme začal besedou se starostou. Čníme tak sce nepravdelně, ale dost často, abychom byl jako nejstarší generace neustále v obraze s děním v obc. Bereme úspěchy naší obce stále za své, neboť máme poct, že my jsme byl kdys kapkou v moř př zajšťování úkolů, že jsme se podílel na zvelebování obce a že stále do ní patříme. Už jenom to, že se scházíme, v sedě a v pohodě dskutujeme, nás naplňuje sounáležtostí a pokud je něco, čím se obec může chlubt, jsme patřčně hrdí. Nám, třetí generac už zbývá jen šířt slávu naší obce za její hrance a ukazovat ostatním jak se žje v Cheznovcích. V únoru jsme poslouchal paní ředtelku ze zbrožského muzea Mgr. Dagmar Vletovou, která zasvěceně hovořla nejen o muzeu, ale také o osobnost se Zbrohem spjatou, J. V. Sládkem, jehož jméno muzeum nese. Bylo to téměř dvou hodnové vyprávění plné glos a vsuvek ze žvota J. V. Sládka doplněné fotografem. Bez hlesu jsme poslouchal a bylo znát, že téma je pro pracovnc muzea osobní a srdečné, že má nasbíráno plno materálů, které nkde jnde př běžné prohlídce muzea nenajdete. Dokonce jsme s za rectoval básnčky, na které jsme s vzpomněl z dob našeho mládí. Třetím tématem byly turstcké trasy po Zbrožsku, které vedly pro dnešní tursty už po nevdtelných skalách, poněvadž jsou zarostlé a schované v zelen lesů nebo náletů. Zbrožské muzeum přpravuje jejch dokumentac a vydání místního turstckého průvodce. Př sledování poutavého výkladu Bc. Evy Svobodové bylo zapotřebí značné představvost a znalost místního prostředí, což starším ldem z Cheznovc nedělalo problém, poněvadž Zbroh byl pro naš obec správním místem. Pro dokreslení stuace jsme se musel vždy orentovat podle současných výrazných orentačních bodů Zbroha, abychom s udělal představu, ve kterých místech se skála nachází. Je překvapvé, že zbrožské skály jsou zaneseny ve svazových turstckých průvodcích jako výborné trénnkové horolezecké skály, které jsou ještě dnes využívány. Další pololetí bude naplněno nejen besedam, ale také zájezdy, na kterých se v současnost domlouváme. Už máme vypracováno několk tras a bude na zvážení šršího audtora, kterou trasu s vybereme. K účast na zájezdech zveme šrokou veřejnost a zájemce, když nechodí pravdelně na naše schůzky. O termínech a organzačních záležtostech budete včas nformován plakáty. v podzmních a zmních měsících s zase poslechneme jná zajímavá témata, na která zveme další důchodce. Přjďte mez nás. Bude se Vám v kolektvu líbt. Za Klub důchodců Mgr. Eva Savkovová

7 x Požární ochrana očma dětí Tak jako každý rok, tak letos vyhláslo Sdružení hasčů Čech, Moravy a Slezska soutěž: "Požární ochrana očma dětí", která je určena pro dět do 18 let. Výtvarné část této soutěže se zúčastnly dět ze ZŠ Cheznovce. Celkem bylo vytvořeno 20 prací ve dvou kategorích (mladší a starší žác). Ze základního kola postouply vždy tř nejlepší výkresy do kola okresního z každé kategore. Vítězné obrázky nakresll: Patrk Štochl, Ondřej Mareš, Radka Hošková, Jří Švhla, Adéla Štochlová a Lukáš Stupka. Všechny obrázky je možno shlédnout na Adéla Štochlová Patrk Štochl Příspěvek od Evy Šubrtové Lukáš Stupka

8 ZO Chovatelů Poštovnívh Holubů Cheznovce Přspěvek, tato organzace byla založena 16.února 1997 kdy došlo k reorganzac Oblastního sdružení Ldce. Zakládajícím členy toho dne byl Řechtáček Josef Komárov,Mach Václav Komárov, Fůrst Václav Mýto,Palek Josef Líšná,Huml Jaroslav Cheznovce, Huml mloslav Olešná,Huml Josef KrejčaJ Cheznovce, Doc. Tlustý Medový Újezd, Bohuml Skule Osek,Neblecha Lubomír Radnce. Předsedou od jejího založení je přítel Řechtáček m se tak mez sebou ofcálně ttulujeme "přítel"/ Krátce o způsobu závodů Poštovních holubů. Poštovní holub má od narození vypěstovaný nstnk vracet se pokud možno co nejrychlej na svůj rodný holubník nebo naholubník který považuje od malčka za rodný, Starý holub se těžko zabydluje v jném prostředí a obyčejně se vrátí tam kde považuje za svůj domov když se to někdy podaří takového holuba přesadt do nového holubníku neustále se vrací byť se jenom podívat domů. Poštovní holub se začíná trenovat jž od holouběcího věku a to nejprve na vzálenost 12 km 50 km 100 km až 400 km do věku jednoho roku. Po přezmování se s holouběte stává tzv..ročák'' který už je platným členem závodního týmu aje nasazovan na závody někdy až do vzdálenost 600km. Vyzrálý holub je potom uznávan chovatelem od věku 2 až 8 let jako závodník. Tak jako u atleta jsou běžecké dstance od 100m sprnt až po maraton, tak v současné době jsou šlechtěn holub na krátké 100 km až d0350 km střední tratě 400 km -450 km a na dlouhé tratě od 600 km až do 1000 km. Také holubářský spolek sestavuje letový plán podle délky tratě obyčejně však 4 tratě krátké, 4-5 tratí středních a 4-5 tratí dlouhých. Organzace těchto závodu je rež Oblastního sdružení které obvykle čítá v průměru 80 chovatelů v určté vzdálenost. Na závod se holub přepravují zvlášt vybaveným kamonem, opatřeným přepravním boxy pro maxmálně 30 holubů/box. Př naplnění kamonu lze vypustt až ks holubů.ty potom podle vlastních sl a schopností se snaží co nejrychlej doletět na svůj domovský holubník.než se tak stane jsou před závoden opatřen kontrolním gumčkam navlečeným na nohu holuba.

9 Tyto gumčky jsou po přletu z holuba odňaty a konstatovány do specálních hodn kde je označovan přesný čas příletu a to den, hodna, mnuta, vteřna. Po závodě dochází k vyhodnocovaní doby příletu, a je jm k času buď přpočítáván nebo odečítáván čas podle vzálenost na holubníku. Potom dojde k vyhodnocení celého závodu. To je jen v krátkost o způsobu závodu. Samožřejmě,že to zase tak jednoduché není, ale v prncpu jsem to posal celkem podrobně. Samotní holub jsou v průběhu sezony ohodnocován podle umístění po skončení zavodní sezony j sou t nej lepší z celé ČR vystavován na celostátních výstavách a ohodnocování cenam. a v naší základní organzac se vyskytnou mmořádní jednc kteří jsou takto ohodnocen na těchto akcí a zde reprezentují nejen za Cheznovce ale chovatele. Příklad: ve dvou případech se povedlo, že holub chovatelů Fůrsta, a Řechtáčka, se zůčastnl celostátních výstav. A největší úspěch organzace Cheznovce je loňský rok kdy holubčka,,732 ostenďačka" př. Řechtáčka se umístnla z Národního závodu Oostende /Belge/ na prvním místě v celé České republce. Naše čnost začína počínaje dubnem a konče říjnem kalendářního roku, dalo by se tedy říc,že čnnost organzace je jen omezena na krátké období. Není to však pravda je nutné se o svoje svěřence starat celoročně.zajštovat pro ně krmvo, veternární peč. Veškerá čnnost organzace je fnancována z příspěvků jednotlvých členů. A že to není lacný koníček Vám můžu dokladovat na mé osobě, přes č. příspěvek je největší položka, veternární peče, potom zajštění různého druhu krmva. U mě to dělá ročně kolem tsíc Kč. To však záleží co chtete v tomto sportu dokázat a za jakou cenu. Přesto je to krásný koníček který nevíce ocení chovatel, když vdí z oblak přlítat holuba ze závodu. S pozdravem letu zdar! Předseda za CHPH Řechtáček Josef

10 Vznk a význam kronkářství (středověk) Počátky kronkářství v Českých zemí sahají až do dávného středověku. Byly to zprvu velm jednoduché záznamy o jednotlvých významnějších událostech, pokud záznamů přbývalo, bývaly časově řazeny a tvořly letopsy. Vedle letopsů exstovala nekrologa, což byly přehledy o zemřelých a pohřbených v daném místě. Postupem času vznkaly jž první skutečné kronky. Záznamy současných nebo mnulých událostí měly formu popsu nebo vyprávění a psal je především velm schopní písmác, kteří byl tímto úkolem pověřen. V českých zemích jsme měl celou řadu kronkářů, většnou anonymních, přesto se dochovala řada jmen např. Kosmas ( ) a jeho Kronka česká, nebo tzv. Dalml, první kronkář píšící česky a dokonce ve verších. Kronky získávaly na oblbě a brzy se staly určtým druhem lteratury. Kronkář středověku se ale často uchyloval až k mytologckému vyprávění a tomu také podřzoval hstorckou přesnost. Pro současné kronkáře to jsou dnes pouze symbolckým předchůdc. Vedle kronk popsujících osudy celých dynastí vládců a jejch států nebo prostě událost v žvotě středověkého národa exstovaly tzv. Městské knhy (as ve 14. století), které zaznamenávaly mmořádné událost ve městech (požáry, epdeme, válečné útrapy). Například Českobrodská knha soudní a pamětní z 15. století obsahuje záps o btvě u Lpan, Trhová knha Kutné Hory přnáší zprávu o volbě Vladslava Jagellonského českým králem (obě knhy byly městské). o něco pozděj vznkaly také jakés vpsky do farních matrk, posléze farní pamětní knhy, ve kterých byly zaznamenány takové významné změny jako zrušení nevolnctví, zavedení povnné školní docházky, ale také zavedení trvale platných příjmení to, že každý dům dostal své domovní číslo. Čerpáno z brožury,,0 kronkách obcí" Jřího Bartoně. Pro časops "Cheznovák" zpracovala paní Vlasta Ernestová - kronkářka obce Cheznovce Příště: Pamětní knhy od roku 1836 do 1. světové války

11 z. y. / 'RECEPT TETY ŠNAUEROVE:: 4.~7,L,~ j,~ J,., lbej~t 5,~'~,,~ 'f, ~b.j~ J. ~~ J t::.~

12 nformace z Klubu důchodců Klub důchodců, tak jako v mnulých létech přpravuje v letošním roce opět autobusové zájezdy a to: do Lysé nad Labem na výstavu "Květy" dne 15. července" do Ltoměřc na výstavu "Zahrada Čech" dne 12. září do ZOO v Plzn v měsíc srpnu Podrobnější podmínky zájezdů budou uvedeny na plakátech, které včas před konáním zájezdů budou vyvěšeny. Na zájezdy Klub důchodců zve občany naší obce. Byl bychom rád, aby všechna místa v autobusech byla obsazena občany z naší obce, abychom nemusel na neobsazená místa získávat občany ze sousedních obcí. Václav Hrabák předseda KD Cheznovce Poděkování Český svaz žen Cheznovce děkuje všem, kteří přspěl na 15. ročník celonárodní květnové sbírky ČESKÝ DEN PROT RAKOVNĚ. Celkem se v naší obc vybralo ,- Kč Přpomenutí: Poplatek za odpady v roce 2011 je splatný do Výše poplatku 500,-/rok za každého občana s trvalým pobytem v obc, 500,- Kč/rok za objekt sloužící k rekreac. Poplatek za psa v roce 2011 je splatný do ,- Kč za psa/rok, za každého dalšího psa 150,- Kč. Oznámení: od hod BEZPLATNÁ právní poradna -JUDr. Čelechovský Vítání občánků

13 Kulturní kalendář Slavnost české muzky - Vačkářův Zbroh ročník hudebního festvalu je tradčním setkáním hudebních a pohybových souborů základních uměleckých škol, zahrančních amatérských souborů vojenských kapel. - místo: proluka Masarykova náměstí Zbroh Hstorcký víkend aneb strašdla a mumraje plzeňské ročník Hstorckého víkendu proběhne na náměstí Republky a v hstorckém centru města. V nabtém programu nebudou chybět koncerty, šermíř, kejklíř, dobové soutěže, tržště. - místo: hstorcké centrum města Plzně Bahna Den pozemního vojska BAHNA 2011 je každoroční prezentací Armády České republky a klubů vojenské hstore na veřejnost. Jde o největší akc svého druhu v České republce. V jednom místě a v jeden den v roce máte možnost vdět, čím armáda aktuálně dsponuje v oblast pozemního vojska. Je zde k vdění také technka zahrančních armád a ukázky hstorckých zbraní a vozdel. - místo: Tankodrom Bahna u Strašc ( čerpáno z Kulturního kalendáře PK červenec 2011 "Den s obcí" OÚ Cheznovce spolu s některým složkam obce přpravují pro občany celodenní akc pod názvem "Den s obcí". Všchn občané jsou zván do areálu klubu FC Cheznovce 96 - hřště. Přpravovaný program: Fotbalové utkání Ukázka modelu vrtulníku Seskok parašutstů Hořovce Ukázka zásahu Polce ČR Hasč Rokycany + JSDH Cheznovce MOTOSHOW - vystoupení na tralové motorce Fotbalové utkání Pouťové atrakce po celý den, doprovodná hudba s reproduktorů, v případě hezkého počasí od hodn hrají" DJ Fafa & DJ Márty., ČESKÉ HTY Zajštěno občerstvení VSTUP ZDARMA a zmrzlna. JSTE VŠCHN VÍTÁN A PŘJĎTE SE DOBŘE POBAVT.

14 O znarneru Nová služba občanům Cheznovc DOPRAVA K LÉKAŘŮM DO MÝTA Každou středu v 9.00 hod. Objednání a podrobnost na OÚ osobně nebo na tel. Č Oznámení SBĚRNA ŽELEZA Otevřena každou SUDOU NEDĚL hodn Kontejner na trávu umístěn "Na hráz" určený pro bologcký odpad (tráva, lstí, jablka...). Přístupný bude každou středu a sobotu hodn Větve stromů a keřů je možno odvézt na Parkovště za hasčskou zbrojnc - roh "Regulace" a potoka Pokud zde bude skladován jakýkolv jný materál, bude tato služba ZRUŠENA a každý s bude nadále větve lkvdovat SÁM!!!

15 u ou í o x StránkJt zá6avy Moudra Muž nejsou nkdy dost staří, aby přestal dělat hloupost. Margaret Mtchell Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Ensten Člověk se musí vysmát všemu, co ho bolí, protože jenom tak s může zachovat svoj rovnováhu, jenom tak může předejít tomu, aby ho svět nedohnal k šílenství! McMurphy ~~.M1Í 1l;\. w Vtpy ~ M t~~ prášky, aby se odnaučl pít?" "Paní sousedko, vašemu muž prý doktor předepsal nějak é ~y J~ Af'WJOO "Ano, dávám mu je každé ráno do kafe." T "A působí to?".jo, už přestal pít kafe." NfME'CKY DOMACKY.NUX AOAM Sedí dvě blechy na patníku u slnce a vykládaj í s. Vtom jedna vdí, jak.-=-t--~+- se zdálky blíží velký, huňatý pes a loučí se: "Holka, měj se, mně už to Sl;~ _--+- totž jede."... by9tnl "l#~ -1,ÍÓÉl. 1: SPflYMA BB\.JC<A Dva polcajt najdou mrtvo lu a la ~ $Yfll' M~, ffal,$«'f přemýšlejí, co s ní udělají _~ - O$lJ)V =! eft~ "Co j zakopat?",!! ~ ; +.._-- "Ne, to by j mohl někdo v vkopat" *, OO~ ~ ~T ~-"~ "Co j takhle hodt do vody 7" HvAfJl,.! vvmtíjhf HO.RN~ "Ne, to vyplave a zase j najdou." - JMENO HUS'TY! Dm.". "A co třeba j spált?" lpnj NM Č CJW!M' "1 ~. ROZll! "Dobrý nápad!" řekl s a hodl j.9!j Tw, PMjj l!n4!. do kopřv. ~ ~ ~ 0!)PA,l _.--- e~v ZNAW ~ lw.ljw ~ ";M! JlHHOUT -', HROm. 'l.jc'/, '1í~ OQA ~ ~ vu.oa, ~,. UYNlf (-+-~, >----+ g~aa!- - 'MJ. VY~ M ~AAl fm/'{a -- MOA.-.- ~CKY WtllSf' P1EVM, VAT -!lha j ~T r f JWlJ ; 1 _ eflfllj, EjJ~'f"01>/ KY, f~!j TÍ~Af W2E... -!!,,! --~-=*==. -- k "1-... pnu,.. j U~y T8~T, ;!!.._.- j ~ ACTlNA

16 Cheznová Vydává Obecní úřad Cheznovce ČO Cheznovce čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoř příspěvků: Jana Taušová Mlan Huml Vlasta Emestová Eva Šubrtová Mgr. Eva Savkovová Václav Hrabák Josef Řehtáček l. ročník Vyšlo - květen 2011 Vážení občané, Vaše přpomínky a názory můžete vyjádřt osobně na OÚ nebo písemně (poštovní schránka na chodbě OÚ nebo emal: cheznovce!{l)volny.cz). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 21. února 2012 od 18.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. června 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 31. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. října 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 1. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014 Výroční členská schůze MO ČRS Žžkov 1 dne 20.3.2014 Vážení sportovní přátelé, jako každý rok se scházíme, abychom Vás seznáml s novým nformacem ohledně sportovní rybařny, změnam v rybářském řádu a dále

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 154/2012: program 12. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 3/2009

Rada města Usnesení č. 3/2009 Rada města Usnesení č. 3/2009 z jednání rady města konaného dne 9.2.2009 Usnesení obsahuje: body č. 59-96 RM schvaluje 59) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku psacího stolu mezi Městem Blovice

Více

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000770 ZM7/0590 Wf Z7/09. zasedání Zastuptelstva města Brna konané dne 8. 9.2015 Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2014 dne 29. ledna 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2014 dne 29. ledna 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2014 dne 29. ledna 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, P.Čejchan, J. Hrnčíř,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Obec Soběraz Zastupitelstvo obce Soběraz Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více