Cement rna zìskala ocenïnì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cement rna zìskala ocenïnì"

Transkript

1 ...::: aktuality Lafarge Vážení přátelé, ačkoli Česká republika přestoupila koncem února letošního roku z kategorie rozvojových států mezi rozvinuté země, neznamená to, že bychom snad nyní mohli spát na vavřínech. Naopak dobrá zpráva o rychlém nárůstu ekonomiky dodává i nám v Lafarge další elán v době nastupující stavební sezóny. První měsíce roku jsou, jak všichni víme, náročné, a to zvláště v letoším roce, kdy zima je tak dlouhá. Navíc se v tomto období seznamujeme s novým legislativním rámcem pro stavebnictví, účtujeme, zpracováváme finanční analýzy a připravujeme projekty. Mezi ně patří i zbrusu nová koncepce Lafarge Cement Journalu, kterou jsme dolaďovali až do poslení chvíle a k níž nás inspirovala čtenářská anketa. Předkládáme Vám tedy inovovaný a hlavně rozšířený obsah. Nabídneme Vám novinky ze stavebnictví, zajímavosti o Evropské Unii, podíváme se na nově vzniklé stavby. Zvláštní pozornost pak věnujeme ekologickým aspektům ve stavební výrobě, a to nejen v České republice. Příklady výjiměčně zdařilých a inspirativních ekologických řešení ve vztahu k trvale udržitelému rozvoji budeme hledat po celém světe. Stranou nezůstane ani dění v cementárně, představíme Vám naše produkty a služby, naše partnery a jejich projekty. Doufám, že Vás obsah časopisu zaujme a že nad jeho stránkami strávíte příjemné chvíle. Ing. Ivan Mareš, Cement rna zìskala ocenïnì na Global Cement Awards 2006 Cementárna Lafarge Cement, a.s., získala první místo v kategorii nejnižší měrná spotřeba energie pro přípravu cementové suroviny při vyhlašování prvního ročníku Global Cement Awards 2006 v Londýně. Cena Global Cement Awards 2006, předání ocenění za nejlepší dosažené výsledky v oblasti optimalizace technologie, vývoje a inovace byla poprvé udělena při příležitosti šesté Evropské konference o ce- Vlevo: Ing. Martin Kadlec, vedoucí útvaru technologie Lafarge Cement. Vpravo: Dr Robert McCaffrey, Global Cement Awards Organiser, Editor GCL Magazine mentu, která se konala ve dnech března v Londýně za účasti 212 delegátů ze 41 zemí světa. V soutěži bylo vyhlášeno celkem devět kategorií. Lafarge Cement, a.s. získala první místo v kategorii - nejnižší měrná spotřeba energie pro přípravu cementové suroviny. Toto světové ocenění svědčí o výborné optimalizaci technologie výroby. Jedná se skutečně o prestižní ocenění, které hodnotí naše úsilí zaměřené na snižování spotřeby energií. Naším cílem je chovat se šetrně k životnímu prostředí, a toto je jedna z cest, uvedl ředitel akciové společnosti Dr. Ing. Jan Votava. Kromě skleněné trofeje obdržel zástupce cementárny i peněžitou odměnu ve výši 1000 USD. Tuto částku předali členové vedení cementárny jako sponzorský dar Diagnostickému ústavu v Čížkovicích. 1

2 aktuality Lafarge ::... Podporujeme projekt N hradnì rodinnè pèëe Společnost Lafarge Cement, a. s., se rozhodla podpořit projekt náhradní rodinné péče Občanského sdružení Centrum pro rodinu se sídlem v Krupce. Za pomoci Lafarge Cement, a. s., se občanskému sdružení podařilo vybudovat informační centrum v Litoměřicích. Středisko nyní organizuje nejen víkendová odborná setkání, ale zajišťuje také informační a Za ÌzenÌ pro selektivnì nekatalytickou redukci v provozu Společnost Lafarge Cement, a. s., provedla instalaci zařízení pro snížení emisí oxidů dusíku. Pro dosažení nového emisního limitu oxidů dusíku, který je v platnosti od 29. prosince 2005, cementárna investovala do nejlepší dostupné technologie BAT (best available technology), tzv. procesu selektivní nekatalytické redukce. Princip této metody spočívá ve vysokoteplotní reakci mezi oxidy dusíku a redukčním činidlem, kterým poradenský servis ve spolupráci s odborníky a sociálními odbory pro rodiny s adoptivními dětmi nebo dětmi v pěstounské péči s cílem odstranit v těchto rodinách patologické jevy. Informační centrum by postupně mělo svou činností pokrýt oblast Ústeckého, Libereckého a částečně i Středočeského kraje. Více na je v tomto případě močovina. Oxidy dusíku reagují s močovinou za vzniku molekulárního dusíku a vody. Další povinností související se změnou legislativy bylo rozšíření stávajícího systému kontinuálního měření emisí o emise TOC (těkavý organický uhlík) a CO (oxid uhelnatý) a změna vyhodnocování emisí znečišťujících látek spočívající v přepočtu emisí z provozních podmínek na tzv. standardní. Lafarge group se adì mezi Global 100 jiû druh m rokem Lafarge je jedinou stavební společností, která je uvedena na seznamu Global 100, stovky nejlépe se rozvíjejících a nejstabilnějších firem na světě, a to již druhým rokem. Cílem projektu Global 100 je poukázat na firmy, které se významně zasloužily o trvale udržitelný rozvoj. Firmy se hodnotí na základě kritérií, která odrážejí stupeň odpovědnosti vůči společnosti jako celku. Dále se posuzují podle měřítek zahrnujících strategické řízení, environmentální aktivity, dobré postupy v otázkách lidského potenciálu a podle pracovních podmínek v nominovaných firmách. Těchto 100 společností bylo vybráno ze seznamu firem z celkem 53 obchodních sektorů. Vybrané společnosti, které splnily stejná kritéria, dosáhly nejlepšího možného hodnocení AAA. Mezinárodní seznam Global 100 zveřejňuje každý rok Světové ekonomické fórum v Davosu. Více na Person lnì zmïny Březen proběhl v akciové společnosti ve znamení personálních změn, ředitelem se ke dni stal Dr. Ing. Jan Votava, dosud působící ve funkci technického ředitele. Ve vedení vystřídal Ing. Jana Tůmu, SCs., který přijal nabídku Lafarge CTEC (technického centra pro země střední a východní Evropy) v Rakousku, kde od zastává post Senior Maintenance Engineer. Místo technického ředitele zaujme pan Jan Munčinský, který se do nynějška uplatňoval ve funkci vedoucího útvaru strojní údržby. Zimní opravy 2006 Každoroční zimní opravy, které probíhaly v Lafarge Cement, a. s., od začátku roku do poloviny února, proběhly bez úrazu či ublížení na zdraví. Oprav při pravidelné odstávce se zúčastnilo asi 150 zaměstnanců a 388 externích pracovníků ze 49 firem. Lafarge group sponzoruje knihu o dìle architekta Anthonyho BÈchu Metodologická studie díla Anthonyho Béchu nazvaná Aaabc urbanizace mapuje poslední dvacetiletí. Vzhledem k rozvinuté spolupráci Skupiny s architekty se Lafarge rozhodla tuto knihu podpořit. Anthony Béchu se rád zabývá jakýmikoli veřejně prospěšnými nebo i soukromými díly ve Francii či v zahraničí, která používají revoluční konstruce či řeší problémy renovací. Mezi jeho hlavní díla patří boutique Chanel, jedno z nejkrásnějších náměstí světa Place Vendôme, renovace pařížské Olympie, Šanghajský administrativní institut nebo kancelářské budovy v Hong Kongu a jiné. Cílem knihy je zdůraznit rozmanitost architektovy práce a vysvětlit jeho architektonické vize kombinující historii a modernost s ohledem na kulturní zvyklosti. Kniha je dvojjazyčná a obsahuje 200 barevných fotografií. 2

3 ...::: aktuality Lafarge BudoucnostÌ naöich mïst je - Hypergreen Architekt Jacques Ferrier spolu se svým vědeckým týmem vytvořil koncept Hypergreen - zeleného mrakodrapu. Projekt vidí mrakodrap, navzdory vžitému názoru, jako nástroj trvale udržitelného rozvoje měst, který lze nejen snadno zakomponovat do existujícího města, ale který přispívá i ke zlepšení celkového vzhledu aglomerace. Skupina Lafarge, která se zavázala podporovat ekologická stavební řešení, se proto s Jacquesem Ferrierem spojila, aby společně vdechli zelenému hyperdomu život. Práce na projektu počaly již v roce 2004 a vedly k technické spolupráci skupiny architektů, Lafarge inženýrů a odborníků pro životní prostředí. Materiály použité pro Hypergreen vybrali jeho tvůrci s ohledem na dopad věže na okolní prostředí a na jeho životnost. Plášťová síťovina, která funguje jako sluneční štít z jihu a optimalizuje ventilaci v budově, je perforována tak, aby umožnila naopak proniknout slunečním paprskům ze severu. Nejenže zajišťuje horizontální stabilitu, ale splňuje i další funkce, podporuje Od nosné konstrukce ze samozhutnitelného betonu Agilia po vnější vrstvu z materiálu Ductal různé systémy obnovitelných zdrojů energie jako větrné turbíny a fotočlánky. Ty pak umožní Hypergreenu vytvářet velkou část vlastní energie. Pod síťovinou se ukrývá nosná konstrukce vyrobená ze samozhutnitelného betonu Agilia. Prefabrikované komponenty, které tvoří věž, jsou montovány přímo na místě, což umožňuje bezprašnou bezpečnější a rychlejší práci na staveništi. Více na a Simulace: Koncept Hypergreenu existujícího v prostředí města Ductal Æ bodoval na veletrhu n bytku Je libo vanu nebo dřez, potřebujete kávový stolek do svého obývacího pokoje? Nábytek z Ductalu je originální doplněk pro každý interiér. Dokládá to i známý pařížský veletrh nábytku, který letos v lednu přivítal na své půdě Cement v igeliù ku Lafarge Cement UK uvedla na trh cement balený v igelitových pytlích. Polyetylenový pytel je odolný proti roztržení a prodření a nepropouští vodu. Igelitové balení bylo uvedeno na trh s humorem! Boj s AIDS v Keni Lafarge group je členem Global Business Coalition (GBC) on HIV/AIDS od roku GBC každý rok monitoruje důležité práce vykonané v boji proti této nemoci. V soutěži Awards for Business Excellence 2005, kterou BCG každým rokem vyhlašuje, byl jednou ze čtyř nominovaných společností na Business Excellence in Workplace Bamburi Cement patřící do Skupiny Lafarge. Bamburi Cement v Keni bojuje s nemocí HIV/AIDS již desátým rokem. Jádrem jejího rozsáhlého programu humanitární pomoci je zajištění prevence, péče, podpory nakažených i těch, kteří jsou na nich závislí. Program dále prosazuje testování na HIV a v neposlední řadě buduje systém sběru dat, aby zjistil, jaká preventivní opatření by se měla stát prioritou pro další boj s toutu nemocí. Stůl Arlequin, Marie-Christine a Mario Silvovi beton. Jakkoli se použití betonu v interiéru může zdát nezvyklé, Ductal zaujal bytové architekty natolik, že stvořili speciální betonovou kolekci nazvanou pro účely výstavy Home béton, která předvedla nábytek i trojrozměrné prostorové objekty. Strukturální a estetické kvality Ductalu dovolují architektům, designérům a bytovým dekoratérům rozpoutat fantazii k vytvoření nevšedních tvarů a originálních objektů, které jsou jak elegantní, tak nezvykle lehké a přitom pevné. Jemně mleté komponenty použité na výrobu propůjčují Ductalu výjimečnou schopnost kopírovat texturu formy i nejrůznější typy vzorů. Problémem není ani estetické dokončování betonového nábytku a interiérových doplňků pomocí rytí nebo celkového zabarvení. 3

4 materi ly :::... Malty s p Ìsadami proti p sobenì mrazu Multibat - pojivo t Ìdy 12,5 Univerzální průmyslově vyráběné jemně mleté maltovinové pojivo Multibat tř. 12,5 (dále jen Multibat ), u něhož je dosahováno vývoje pevnosti přítomností portlandského slinku, vyrábí firma Lafarge Cement,a.s., Čížkovice podle podnikového předpisu PP 01/LC/04. Smícháním Multibatu jen s pískem a vodou se snadno připraví malta s kvalitními technickými parametry i dobrými užitnými vlastnostmi v podmínkách staveniště podle ČSN Děčínský zámek, rekonstrukce obvodového zdiva, Multibat Popsané kontrolní zkoušky prokázují, že pojivo Multibat se dá použít s běžně dostupnými přísadami proti působení mrazu pro přípravu a aplikaci zdicích malt i při teplotě okolního prostředí do -10 C. Kontrolní zkoušky Pro zkoušky byly použity přísady proti působení účinku mrazu s těmito obchodními názvy: - tekutá přísada CONTRAFREEZE -P1, - tekutá přísada SOUNDAL FROST - P2, - tekutá přísada WINTERFROST - P3, - tekutá přísada WINTERZIM - P4, - prášková přísada ANTIFREEZ - P5, - prášková přísada ACCELERATOR - P6. Kontrolní zkoušky byly zaměřeny na čtyři oblasti: Ověření chemické kompatibility přísad proti působení účinku mrazu s pojivem Multibat bylo provedeno na cementových kaších normové hustoty, připravených podle ČSN EN K referenční kaši, připravené pouze z Multibatu a vody v předepsaném poměru, byly pak přidávány od výrobců doporučené optimální dávky jednotlivých přísad. Vliv chemického složení přísad na tuhnutí normové kaše z pojiva Multibat v normovém prostředí. Záznam průběhu tuhnutí referenční kaše normové hustoty z pojiva Multibat a kaší normové hustoty z Multibatu s přídavkem přísad proti působení účinku mrazu je patrný z prvního grafu. Ukazuje, že většina zkoušených přísad nezpomaluje počátek tuhnutí Multibatu a že některé z nich působíjako urychlovače tuhnutí. Účinnost přísad v doporučených dávkách do mrazu -5 C na tuhnutí normové kaše z pojiva Multibat při působení a oddálení účinku mrazu. Na kaších normové hustoty z pojiva Multibat s přísadou P1 až P6 bylo rovněž ověřeno chování kaše při jejím okamžitém vystavení teplotě -5 C a následně byl sledován průběh tuhnutí kaše při rozmrazování na teplotu okolního prostředí 20 2 C až do okamžiku ukončení tuhnutí. Výsledky ve druhém grafu ukazují, že mezi jednotlivými přísadami ani při nastaveném cyklu: mráz - tání - tuhnutí není žádný podstatný rozdíl, a proto bylo možno přistoupit ke zkouškám na maltách pro zdění. Vliv chemického složení přísad na nárůst pevnosti zdicí malty z pojiva Multibat a konečné 28 denní pevnosti v definovaném okolním prostředí do -5 C při cyklickém působení teplot. Zkoušky byly provedeny na zdicí maltě, připravené smíšením pojiva Multibat s přírodním křemičitým pískem, vyhovujícím ČSN třídě A ve frakci 0-4 mm v hmotnostním poměru 1 : 4 dle Technického návodu výrobce. Tekuté přísady byly dávková- 4

5 ...::: materi ly Rekonstrukce obvodového zdiva je provedena z Multibatu. Secesní dům, Litoměřice ny rozptýlené v záměsové destilované vodě, práškové v cementu, v množstvích dle doporučených dávek jednotlivých výrobců přísad pro prostředí tuhnutí malty s teplotou -5 C a vztažených na hmotnost cementu. Byly ověřovány celkem čtyři sady v různých podmínkách uložení v klimatizovaném prostředí s cyklickým průběhem teplot -5 C a +7 C do doby zkoušek pevností malt v termínech 7, 14 a 28 dnů. Tyto zkoušky pak byly porovnávány s referenční sadou zkušebních vzorků bez přísady, uložených ve vlhkém klimatizovaném prostředí s teplotou 20 1 C a relativní vlhkostí 98 %. Z uvedených čtyř sad je zajímavá sada B, která sleduje chování malt s přísadou P1 až P6 v podmínkách, kdy je čerstvá malta po uložení do forem ihned extrémně zatížena na kritickou Vzorek uložení vzorků uložení při +7 C následné cyklování teplot při -10 C A1 24 hod. 24 hod. -10 C/8 hod. a +7 C/16 hod. B1 12 hod. 24 hod. -10 C/8 hod. a +7 C/16 hod. C1 8 hod. 24 hod. -10 C/8 hod. a +7 C/16 hod. D1 6 hod. 24 hod. -10 C/8 hod. a +7 C/16 hod. E1 3 hod. 24 hod. -10 C/8 hod. a +7 C/16 hod. teplotu -5 C po dobu 48 hodin. Během této doby bylo sledováno zmrznutí malty. Následně byla zmrzlá malta přenesena ve formách do klimatizovaného prostředí +7 C na dobu 16 hodin, po které následovalo do termínů zkoušek cyklické střídání teplot -5 C po dobu 8 hodin a +7 C po dobu 16 hodin. Zkušební tělesa byla uvolněna z forem za 96 hodin po výrobě a zkoušena v termínech 7, 14 a 28 dnů. Výsledky pevností malt v tlaku refe- renční sady E jsou na třetím grafu, extrémně zatížené sady B na čtvrtém grafu. Porovnáním těchto dvou grafů zjišťujeme, že při extrémním zatížení zdicích malt teplotami do -5 C a jejich uložení v podmínkách simulujících zimní měsíce (cyklické zmrazování a rozmrazování) poklesne pevnost v tlaku malt s přísadami zhruba na poloviční hodnotu vůči referenční maltě. Přesto však pevnosti malt i v Pokračování na str.6 5

6 materi ly :::... těchto extrémních podmínkách dosahují za 14 dnů rozmezí hodnot 5,5 až 6,0 MPa a za 28 dnů hodnot 6,5 až 7,0 MPa. Kontrolní zkoušky také ukázaly, že prakticky shodné pevnosti v tlaku u malt z Multibatu se dosáhnou se všemi ověřovanými přísadami proti působení účinku mrazu, které jsou běžně dostupné na našem trhu. Průkazní zkoušky Tyto zkoušky byly (na rozdíl od kontrolních zkoušek) prováděny při cyklování teplot až do -10 C. Po konzultaci zástupce výrobce pojiva a řešitele byly vybrány dvě přísady proti působení účinku mrazu: WINTERFROST - tekutá přísada, v kontrolních zkouškách značená jako P3, doporučené dávkování je dva litry na 100 kg cementu. ANTIFREEZ - prášková přísada, v kontrolních zkouškách značená jako P5; doporučené dávkování je 1 % z hmotnosti cementu. Průkazními zkouškami malty pro zdění s pojivem Multibat s těmito přísadami proti mrazu jsme sledovali tyto charakteristiky: - pevnost zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku podle ČSN EN , - konzistence čerstvé malty podle ČSN EN , objemová hmotnost zatvrdlé malty podle ČSN EN , - doby tuhnutí podle ČSN EN Zpracovatelnost čerstvé malty byla u všech zkoušek 150 I 5 mm rozlití na setřásacím stolku podle ČSN EN Pro zkoušky byla použita destilovaná voda a písek ve frakci 0-4 mm vyhovující ČSN třídě A. Doporučené dávkování přísad od výrobce pro teplotu do -10 C bylo přepočteno na skutečný podíl hydraulických součástí v Multibatu. Bylo odzkoušeno opět několik prostředí s cyklováním záporných (10 C) a kladných teplot (+7 C), simulujících zimní měsíce. Jako příklad byla vybrána průkazní zkouška (graf vpravo nahoře), která popisuje závislost pevnosti malty v tlaku na typu teplotního uložení. Stejné malty byly uloženy a sledovány v těchto prostředích (viz tabulka). Vyhodnocení experimentů Všechny testované chemické přísady proti působení účinku mrazu jsou kompatibilní s chemickým složením Multibatu a lze je spolu s tímto pojivem použít pro výrobu malt. Některé z testovaných přísad současně působí jako urychlovače, což potvrdila kontrolní zkouška tuhnutí na kaších normové hustoty. Čerstvé malty, které byly ihned po výrobě vystaveny podmínkám simulujícím zimní měsíce (cyklické zmrazování a rozmrazování), i přes počáteční zmrznutí ještě vykázaly po 14 a 28 dnech zrání velmi slušnou pevnost v tlaku, zhruba v poloviční hodnotě vůči referenční maltě ztvrdlé v normových podmínkách. Za pozornost stojí také zmínit, že na konečnou 28 denní pevnost malty v tlaku má vliv také to, jak dlouhou dobu po vyrobení je čerstvá malta vystavena účinku mrazu. Čím kratší je tato doba, tím jsou konečné pevnosti malty vyšší. Průkazními zkouškami bylo zjištěno, že je možno s běžně dostupnými přísadami proti působení účinku mrazu připravit po jejich smíchání s pojivem Multibat, pískem a vodou malty, které vykazují dostatečnou pevnost zatvrdlé malty i v zimních měsících, a to až do teploty -10 C. Ing. JAN TICHÝ, CSc. (Lafarge cement) Ing. MILAN MYŠKA, Ph.D. daje o stavbï Název: Most přes Úhlavu Projektant: Ing. Pavel Němec, Pontex, s. r. o. Investor: ŘSD ČR Praha Zhotovitel: SMP Zahájení stavby: 07/2002 Dokončení stavby: 10/2006 Cena: 400 mil. Kč Použitý cement: Lafarge cement CEM I 52,5 R Spotřeba betonu pro segmenty: cca 7680 m 3 Spotřeba cementu: cca 3226 t Základní rozměry mostu: Délka přemostění: 426, 5 m Délka mostu: 444,2 m Rozpětí jednotlivých polí: 35,00 + 4x50,00+ 54, , , ,00 m Šířka mezi svodidly: 2x13 m Šířka mezi krajními svodidly: 27,50 m Šířka mostu mezi zábradlími: 30,00 m Plocha mostu: 30,00 x 430,00 = 12900,00 m 2 Dálniční most přes řeku Úhlavu u Štěnovic na Plzeňsku, jehož hrubou stavbu dělníci dokončili loni o prázdninách, je dlouhý bezmála 450 metrů. Se zprovozněním mostu i celého plzeňského obchvatu se počítá v říjnu 2006, do té doby postaví společnost SMP ještě mostní svodidla a protihlukovou stěnu. Díky završení posledního tři a půl kilometrového úseku obchvatu, včetně tunelu Valík, bude zcela průjezdná 150 km dlouhá dálnice D5 z Prahy až k hraničnímu přechodu Rozvadov. Konstrukce mostu Most byl navržen jako spojitý, předpjatý monolitický betonový nosník založený na vrtaných železobetonových pilotách. Jedná se vlastně o dva konstrukční díly stojící na osmi pilířích, každý pro jeden směr jízdy. Motoristé budou mít k dispozici dva jízdní a jeden odstavný pruh v obou směrech. Každý ze 384 betonových dílů tvořících most je vlastně malý ori- 6

7 ...::: referenënì stavby Dokončení hrubé stavby v červenci 2005 Most p es hlavu ve fin le ginál, protože tvar mostu kopíruje zakřivení terénu, je v oblouku a ve stoupání. Jednotlivé díly přivážely speciální tahače z výrobny mostních segmentů v Brandýse nad Labem. Šedesátitunové mostní segmenty dělníci spojili letmou montáží pomocí montážního souboru MS 6 v symetrických vahadlech ze segmentů s kontaktními spárami epoxidovým tmelem. "Na jednotlivé kontaktní spáry segmentů dělníci v rukavicích nanesli speciální tmel, pak jej spustili na úroveň už usazených segmentů a zevnitř přitáhli k vedlejšímu dílu speciálními předpínacími tyčemi ze systému Dywidag - SM 7. Po takto dokončené montáži segmentů do konstrukce vnesli podélné předpětí v kombinaci - předpětí kabely se soudržností a předpětí volnými kabely a to předpínacím lanovým systémem Dywidag - SM 7 (předpínací lana, kotevní, spojkové prvky)," vysvětlil Jan Vostřel ze z Výrobny mostních segmentů společnosti SMP. Při práci stavaři spotřebovali patnáct tisíc kubických metrů betonu a tun oceli. Odvod dešťové vody Stavba mostu, který je vysoký sedmadvacet metrů, se musela vyrovnat s řadou omezení a vyhovět přísnějším předpisům pro odvod dešťové vody jak z mostu, tak z přilehlých úseků. Řeka Úhlava je totiž zdrojem pitné vody pro obyvatele Plzně. Proto byla stavba technologicky náročnější než u jiných mostů. Veškerá voda z oblasti před tunelem, ze samotného tunelu a samozřejmě přímo z mostu je svedena do kanalizace, která vede vnitřkem mostu. Vše je směrováno do jímky, která se nachází na rozvadovském předmostí. Odtud vede další potrubí do bezpečnostní a sedimentační nádrže u dálnice. Dál pak voda z dálnice pokračuje do kanalizace v Radobyčicích. Žádné auto nespadne Most překlenující Úhlavu nabídne také dokonalé zabezpečení, aby z něj ani při havárii nemohlo spadnout vozidlo do řeky. Na okraji mostu je speciální římsa, na straně směrem k vozovce vyrostou asi metr vysoká betonová oboustranná svodidla typ SMP S 97/100, vnitřní ochranu zajistí ocelové svodidlo, jehož typ a varianta je v jednání s investorem. Pokud do svodidel narazí těžké auto, mohou se vychýlit až o několik desítek centimetrů směrem k okraji mostu. Ale jednotlivé betonové díly budou navzájem propojeny pevnými lany. Vše je spočítáno tak, aby se z mostu nezřítil ani plně naložený kamion, kdyby tu havaroval. Na vnějších stranách mostu vyroste ještě protihluková stěna, které bude zabezpečení mostu násobit. I ta může něco zadržet. Pokud by došlo k havárii přímo na mostě a z auta unikly pohonné hmoty, vše steče do potrubí uvnitř mostu a pak dál do speciálních nádrží. Do řeky se nedostane vůbec nic. Most je ve směrovém a výškovém oblouku. Opěry jsou masivní, hlubinně založené, pilíře plné s rozšířenou hlavou. 7

8 novinky Lafarge :::... Ve spolupráci s firmami Rhodia a Bouygues vyvinula společnost Lafarge Ciments novou řadu betonů nazvaných Ductal. Není pochyb o tom, že šlo o technickou revoluci betonu, která proměnila nearmovaný beton. Ductal má výjimečné vlastnosti díky kombinaci nanočástic siliky (nekonečně malé částice) a dalších speciálních aditiv zvyšujících pevnost. Šestkrát až osmkrát větší pevnost (pod tlakem) než u tradičního betonu umožňuje tvorbu uměleckých detailů jako úzkých profilů, které jsou pak velmi lehké a navíc mohou být i nezvykle vysoké. Ductal tak otevřel cestu pro ultralehké realizace. Ductal Æ : technick revoluce betonu Arsenal Pavilion, Paříž, Francie Vlaková stanice, Calgary, Kanada Fasádní panely, Rhodia Research Centre, Aubervill, Francie Ductal je extrémně rezistentní vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, znečištění a poškrábání, konstrukce z něj zhotovené odolávají oděru stejně dobře jako nejtvrdší horniny, třeba žula. Tyto vlastnosti zaručují vysokou trvanlivost proti působení vlhkosti, kyselin, radioaktivního záření a seizmické aktivitě. Stavby i elementy městského mobiliáře z Ductalu samozřejmě snižují nároky na údržbu během užívání, a tak přinášejí následné úspory. Speciální charakteristiky respektují nejnáročnější technická řešení pro stavby v kombinaci s mimořádnými estetickými nároky, které ještě umocňují široké možnosti probarvení. Ductal nabízí nekonečné varianty při tvorbě komplexů budov, originálních tvarů s jemnou finální povrchovou úpravou. Z Ductalu lze vytvářet jak křehké a štíhlé struktury, tak i mostní dílce nesoucí velké zatížení nebo dokonce velmi tenké panely. Není divu, že unikátní strukturální a estetické atributy Ductalu přitahují stále více stavebníků a projektantů. Ductal : svět tvoření Fasádní panely, dvojité opláštění, interiérové dekorace, podlahové krytiny, prvky městské architektury, designové nábytkové modely - to je jen krátký výčet aplikací, které z Ductalu již připravili architekti, designéři, dekoratéři a stavebníci. Jsou nejen kreativní, různorodé, poutavé, ale také funkční a praktické, protože úspěšně integrují všechny výhody nabízené Ductalem. Jsme připraveni podpořit další architektonická a designová řešení pro všechny druhy staveb, vývoj Ductalu sám o sobě je klasický příklad, jak může spolupráce mezi výrobci a stavebníky fungovat, říká Jean-Francois Batoz, viceprezident pro vývoj z Lafarge Ciments. 8

9 ...::: novinky Lafarge tuto nebývalou rychlost nabízí. Aplikace Ductal dokonce umožnila ve srovnání s tradičním betonem zredukovat váhu použitých materiálů na polovinu. Fakta a ËÌsla Most pro pěší, také nazýván mostem míru, Seonyu, Soul, Jižní Korea P Ìklad z praxe: Na míru šitý design pro parkoviště v Orly Široké možnosti využití Ductalu předvedla i rekonstrukce PO parkoviště na letišti v pařížském Orly. Tentokrát se jednalo především o betonové obklady, celkem šest stovek betonových panelů na ostění vjezdu a do prostorů kolem výtahů, kterými se pěší dostávají do hal číslo 1, 2 a 3. Modulárnost a flexibilita Ductalu umožnila architektovi Frédéricu Acglachetovi vytvořit prefabrikované elementy ve více než padesáti velikostech. Aby plně vyhověly nejen estetickým nárokům na renovaci parkoviště, ale i požadavkům na umístění reklamních nosičů, musely být vyrobeny nejen ploché, ale i konkávní a konvexní panely. "Důležité pro úspěch celého projektu bylo určit velikost panelů tak, aby s nimi mohli dělníci snadno manipulovat v omezeném prostoru. "Navíc světelné strukturální panely musely zůstat příjemné pro oči pasažérů, kteří procházejí těsně kolem stěn," vysvětluje Pierre Pallot, R&D Manager ze společnosti Bonna Sabla Group, kterou tímto úkolem pověřil generální dodavatel pro Paris Airport Authorities, Brezillon. Kombinace bílého Ductalu a antikorozních obrub z čisté oceli je mimořádně atraktivní. Projekt je výjimečný jak kvůli velikosti dílců (1,2 3 m), tak pro originální tvary, které se podařilo z betonu vyrobit: obklad schodišťového zábradlí, speciálně zakřivené a rohové díly nebo dveřní ostění. Použití Ductalu na fasádách Ductal byl použit na výrobu fasádních panelů pro Rhodia Research Center v Aubervill (Seine-Saint- Denis)na jihu Francie. Architekti koncipovali fasádu budovy jako soustavu extrémně tenkých desek, proto na jejich výrobu vybrali ideální materiál - Ductal. Jde o extrémně tenké betonové desky. Tvárnost a vysoká pevnost v ohybu charakteristické pro Ductal umožnily výrobu panelů pokrývajících najednou 4,40 m 2 vnější omítkové plochy při tloušťce pouhých 20 mm. Panely byly odlity v ploše do forem, které poskytly širokou škálu textur od hladké přes zrnitou až k žebrované tak, aby esteticky ladily se stylem stavby. Částečně obedněné panely byly po nějakou dobu skladovány, aby dostatečně vyzrály, teprve poté byly transportovány na stavbu a připevněny k nosným zdem. Aplikace DuctaluÆ První most z Ductalu vyrostl ve Francii První most, na jehož stavbu byl použit Ductal, vyrostl jako součást obchvatu v Saint Pierre La Cour v Mayenne ve Francii. Mostní dílo s využitím desítky předpjatých dvacetimetrových nosníků a více než osmdesáti prefabrikovaných panelů z Ductalu překlenulo železniční trať. Panely o tloušťce pouhých 25 mm podpírají betonovou dvaceticentimetrovou rampu. Všechny betonové dílce byly na místo usazeny během pouhých dvou dnů díky inovované technice, která Ductal : Pohled do mikrostruktury Kompletně uzavřená mikrostruktura činí Ductal rezistentní vůči obrušování, rozežírání a chemickým útokům. Výborné charakteristiky propůjčují materiálu ultra vysokou trvanlivost a stálost. Tajemství dlouhodobé odolnosti Ductalu tkví v jeho kontrolované pórovitosti a ve faktu, že žádná síť vzájemně spojených pórů nemůže proniknout do jádra materiálu. V běžném betonu s pórovitostí mezi 10 a 15 % se tekutiny a plyny pohybují skrz sítě, dokonce i když je průměrná pórovitost velice nízká a ukončená proniknutím do jádra materiálu. Ačkoli je tento proces pomalý, je současně neodvratný. Naproti tomu Ductal díky uspořádání vybraných komponent sítě pórů ani nevytváří. V tomto nízkopórovitém materiálu zůstává rozptýlena jen hrstka reziduálních pórů, ty však, jak už bylo řečeno, netvoří spojovou pórovitost. Židle budoucnosti Nové ultra tenké a ultra lehké židle z Ductalu, které navrhl architekt Omer Arbel z Vancouveru, prezentoval Mezinárodní veletrh nábytku v New Yorku. Podle originálního konceptu je vyrobila společnost Formglas považovaná za špičku na trhu laminátů a předpjatých betonových výrobků určených pro inovativní architektonické realizace. Modely výjimečných betonových židlí zaujaly i organizátory národní výstavy Amerického institutu architektů v Las Pegas. Ačkoli důležitou roli při výrobě židlí hrály vyspělé technologie z dílny Formglas, podstatná byla vzájemná kooperace s tvůrci matriálu. Méně než pětimilimetrový probarvený sedák a opěradlo propůjčily židli zvláštní, ale moderní tvar, který na první pohled ani nepřipomíná beton, tradičně spojovaný s mohutnou solidností. Subtilní vzhled znovu potvrdil možnosti použití Ductalu pro jeho kombinaci pevnosti, lehkosti a barevnosti. Ductal inspiruje i mladé architekty Náměstí d'armes v severofrancouzském městě Valenciennes mění svou tvář, především díky mladým architek- Pokračování na str.8 9

10 EU a my :::... tům. Právě pro ně uspořádala společnost Lafarge Ciments spolu s radnicí ve Valenciennes soutěž zaměřenou na městský mobiliář, která vyvrcholila udělením ceny za nejoriginálnější projekt. Ačkoli velmi různé, všechny soutěžní práce se vyznačovaly jedním důležitým společným jmenovatelem, a to použitím Ductalu. Odborná porota složená z proslavených architektů, urbanistů a inženýrů vybírala ze čtyř finalistů, první cena putovala do H2O teamu za design uličního nábytku z ultra tenkého Ductalu. Jean-Jacques Hubert z H2O teamu vysvětluje: "Přivítali jsme možnost tvorby projektu přátelského k existujícímu prostředí. Jsem opravdu nadšený konstrukcemi a prací s Ductalem jako unikátní zkušeností. Jedna z největších předností Ductalu jako materiálu spočívá v tom, že jej lze využít pro mnohem extrémnější prefabrikované dílce než z tradičního betonu; dílce jsou i vhodnější pro výrobu desek. Tyto vlastnosti nás inspirovaly k vytvoření prototypu ergonomické lavičky s výjimečnou povrchovou úpravou. Ductal nás samozřejmě také přiměl k přehodnocení dosavadních koncepcí týkajících se městského mobiliáře." Soutěž, vyhlášená v dubnu 2005 pro kvalifikované architekty s věkovou hranicí do 40 let, byla příležitostí pro město Valenciennes, které je součástí o známé Někde na půl cesty mezi pohovkou a lavičkou je situován projekt designérů Charlotte a Jean-Jacques Huberta z H2O, který doslova šokoval porotou svou naprostou originalitou. turistické oblast, jak zlepšit městský parter. Regule soutěže vyzvaly architekty, aby vytvořili osvětlení, veřejné lavičky, stojany a přístřešky na kola, nádoby na odpadky, fontány stejně jako netradiční elementy městského mobiliáře. Jejich experimentální design kombinoval výsledky výzkumů v oblasti stavebních materiálů i estetické a ekologické aspekty. Co nabìzejì bruselskè fondy? Ačkoli evropské fondy nabízejí značné finanční prostředky, vyznat se v houšti evropské byrokracie není zdaleka jednoduché. Čím by vlastně měli podnikatelé, firmy, subjekty začít, pokud chtějí získat subvenci, jsme se zeptali Mgr. Arnošta Markse, Ph.D., ředitele odboru Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Kam se mohou podnikatelé obrátit? Existuje nějaké bezplatné poradenství? Poradenský servis pro podnikatele, žadatele o dotace z fondů EU, v první řadě zajišťují subjekty, které přímo administrují programy fondů EU určené právě na podporu podnikání a oblastí s tím spojených (konkrétně se jedná např. o Operační program průmysl a podnikání, Společný regionální operační program nebo OP Rozvoj lidských zdrojů). Hlavním partnerem pro podnikatele, kteří chtějí získat podporu z fondů EU, je zejména agentura CzechInvest (a její regionální pobočky), která poskytuje informační a poradenské služby, a to i prostřednictvím bezplatné informační linky (provoz linky je každý pracovní den 9:00-13:00). Kdy se vyplatí najmout si specializovanou poradenskou agenturu? Úkolem garantů jednotlivých programů fondů EU je i zajištění kompletního informačního a poradenského servisu pro žadatele, tj. včetně pokynů a návodů, jak postupovat při zpracování žádosti a zejména povinných příloh žádosti. Obecně však lze říci, že ne všichni žadatelé mají personální a kvalifikační kapacitu na zpracování projektu, zvláště pak jeho již zmíněných příloh (které často vyžadují hlubší ekonomickou a finanční analýzu). Je na každém žadateli, jakou strategii zvolí a co je pro něj prioritou. Ačkoli na českém trhu v současné době působí řada kvalitních poradenských firem, žadatel nemá záruku úspěchu projektu, přestože jeho přípravu svěří externímu poradci. Doporučením z naší strany může být v první řadě využití konzultací přímo s garantem programu a až následně případné zadání zpracování projektu specializované poradenské agentuře. Pro účel získání záruky kvality poradenského servisu pro podnikatele zřídila agentura CzechInvest Národní registr poradců, databázi firem proškolených přímo agenturou CI (tito poradci se současně zavázali k dodržování určitého etického kodexu). Lze získat finance do stavebnictví? Na jaký typ stavebních projektů mohou české firmy dotace čerpat? V rámci výše zmíněných programů pomoci určených mj. pro podnikatele není podpora stavebnictví přímo zahrnuta. Dá se však očekávat, že stavební firmy budou z fondů EU profitovat zprostředkovaně jako dodavatelé stavebních prací v rámci realizace celé řady investičních projektů (dopravní infrastruktura, stavby pro cestovní ruch, infrastruktura životního prostředí atp.). Podnikatelé v oboru stavebnictví však mohou předkládat i vlastní projekty do programů fondů EU zaměřené např. na vzdělává- 10

11 ...::: EU a my notlivých resortů tak, aby mohly být v polovině tohoto roku schváleny vládou ČR a následně předloženy Evropské komisi. Od tohoto data bude také umožněna způsobilost výdajů v rámci projektů příštího programového období, jehož začátek je v tuto chvíli plánován na 1. leden ní a rozvoj lidských zdrojů ve firmě (v rámci programu PROFESE administrovaném právě agenturou CI). Poskytuje MMR nějaký infoservis ohledně financí z EU? Pro potřeby informování o možnostech dotací z fondů EU ministerstvo zřídilo a provozuje webové stránky v rámci stránek funguje databázový vyhledavač dotací (vyhledávání dle několika kritérií), žadatel má i možnost přímého zaslání dotazu do ové infoschránky nebo V neposlední řadě bychom rádi zmínili i bezplatnou informační linku ÚV "Eurofon", na které sedí i experti MMR na problematiku dotací z fondů EU a rádi poskytnou veřejnosti veškeré dostupné informace. Plzeň Jaké legislativní podmínky musí zájemce splňovat? Obecně lze říci, že každý zájemce o podporu z fondů EU musí vyhovět základním kritériím konkrétního programu podpory. Těmi jsou zejména věcné zaměření projektu, místo realizace projektu a cílová skupina (potenciální příjemci) dotace. Potenciální žadatel si dále musí zajistit finanční zdroje pro realizaci projektu (podpora EU se vyplácí až zpětně a pohybuje se v řádu % celkových způsobilých výdajů projektu). Současně musí být respektováno, že na jeden projekt nesmí být poskytnuta podpora v rámci více dotačních programů EU nebo ČR. Žadatel musí samozřejmě splňovat i řadu dalších podmínek; nadto se zavazuje přímo v projektové žádosti (např. že na jeho majetek není prohlášen konkurs, že má vypořádány veškeré splatné závazky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám atd.). Jsou nějaké novinky pro letošní rok? V letošním roce jsou vyhlašovány poslední výzvy k předkládání projektů, a to zejména pro opatření programů, kde ještě není vyčerpána alokace finančních prostředků. Aktuální informace o výzvách jsou k dispozici jak na webových stránkách tak na stránkách subjektů administrujících jednotlivé dotační programy. V plném proudu jsou však zejména přípravy na čerpání fondů EU v příštím programovém období , ve kterém bude mít ČR k dispozici zhruba 100 miliard korun ročně. Tento týden vláda ČR projednala Národní rozvojový plán ČR ; dokument, který popisuje základní strategické priority socio-ekonomického rozvoje včetně nástinu konkrétních dotačních programů. Ty se v současné době zpracovávají pod metodickým vedením MMR na úrovni jed- P Ìklad z praxe: Dotace pro PlzeÚ Projekt nazvaný Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně bude magistrát města realizovat díky dotaci z Fondu soudržnosti Evropské unie a úvěru od Evropské investiční banky. Jedná se o jeden z prvních projektů, který kombinuje prostředky z EU a Evropské investiční banky. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 55 mil. Dotace ve výši 75 % činí zhruba 39 mil. Pro zbývající část finančních prostředků pro realizaci projektu byl otevřen úvěrový rámec ve výši 30 mil. u Evropské investiční banky. Čerpání úvěrové linky bude do výše 15,3 mil. Projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury, který si předsevzal zajistit dodávku pitné vody v odpovídajícím množství a tlaku, se skládá z částí: - výstavba vodárenských souborů Lobzy a Vinice v severozápadní a v severovýchodní části města (ovlivní trvale bydlících obyvatel Plzně v současnosti a nově připojených v rámci projektu); - odvedení odpadních vod z předměstské oblasti a městské části Valcha (nacházející se u řeky Radbuzy a u vodní nádrže České údolí) do centrální čistírny odpadních vod; - odkanalizování severní části města Plzně (řeší odvedení odpadních vod z městských částí Radčice, Křimice a Roudná nacházejících se u řeky Mže a odvedení těchto odpadních vod do centrální čistírny odpadních vod); - výstavba retenčních nádrží Bolevec a Gera v rámci hlavních kanalizačních sběračů v dotčené oblasti, odkanalizování severní části města Plzně. 11

12 zajìmavè stavba :::... RuzyÚskÈ letiötï otev elo termin l Sever 2 V lednu letošního roku se cestujícím otevřel nový terminál Sever 2 na ruzyňském letišti v Praze. Budova nového terminálu s odletovou a příletovou halou, ke které kolmo vede příjezdová estakáda, má oddělené příletové a odletové podlaží. Mezi nový a stávající terminál je vložen spojovací objekt. V severozápadním směru na terminál navazuje odbavovací prst C. Velký prostor haly je opticky rozčleněn podhledy. Spojovací objekt je železobetonový montovaný skelet, založený na pilotách, vnitřní příčky v 1. v prvním podlaží jsou převážně zděné, ostatní sádrokartonové. V 1. nadzemním podlaží jsou zděné zejména požární dělicí stěny, ostatní příčky jsou ze sádrokartonu. Schodišťové stěny a stěny výtahů jsou nosné, vyzdívané se ztužujícími věnci. 3. Nadzemní podlaží je tvořeno pouze výtahovými šachtami, strojovnou VZT a výstupy vzduchotechniky. Originálně je řešena střešní konstrukce terminálu, která používá širokorozponové ocelové příhradové nosníky. Jednotlivé ocelové vazníky, kde každý kus je originál, byly k podporám přivařovány. Terminál je určen pro lety z a do destinací zemí Schengenského prostoru - Dánska, Finska, Francie, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Švédska a Španělska. Dvoupodlažní řešení terminálu Sever 2 přineslo výhody především v oblasti provozní (zkrácení vzdáleností) a bezpečnostní (oddělení odlétajících cestujících od přilétajících). Zároveň se také rozšířily plochy pro komerční využití - do budoucna mají přibýt nové restaurace, obchody a další služby. Rozšíří se odbavovací zázemí pro letecké společnosti, budou otevřeny nové konferenční místnosti a další prostory, například pro VIP a business klientelu, pro cestující s dětmi apod. Terminál odbaví ročně až o 4 miliony cestujících více. Počet přepážek na-rostl z 62 na 122, množství odletových míst se zvýšilo z 27 na 47. Hodinová průchodnost terminálu se zdvojnásobila z na cestujících. Nová třídírna, která je součástí terminálu, zvýší průměrnou kapacitu z na zavazadel. Koncepce terminálu Sever 2 je flexibilní, aby se do budoucna mohla kapacita rozšiřovat. V rámci projektu Europa se počítá, že již do konce roku 2006 bude terminál Sever 2 doplněn o další stavby, které přispějí k dalšímu zvyšování úrovně pražského letiště. Odletová hala Odletová hala, která je situována na úrovni druhého podlaží budovy termi- nálu s hlavním vstupem z plošiny estakády, dispozičně navazuje na chodbu ve spojovacím objektu. Hala je řešena jako prostor otevřený do konstrukce střechy, s vloženou galerií na úrovni třetího podlaží. Zastřešení je provedeno velkorozponovou ocelovou příhradovou konstrukcí s krytinou Kalzip. Denní světlo proniká velkými plochami prosklených fasád a pásy světlíků ve střeše. Požární únikové cesty z odletové haly jsou přímo do exteriéru v čelní stěně haly. Odvod kouře z haly je řešen klapkami ve střeše haly a dále otvíravými plochami v prosklených fasádách. Členění haly na kouřové úseky je zajištěno přepážkami v konstrukci zastřešení haly. Celní a bezpečnostní kontrolou se projde z odletové haly do tranzitního 12

13 ...::: zajìmavè stavba Budova nového terminálu s příjezdovou estakádou. Lávky pro pěší jsou částečně kryty přístřeškem. Technické řešení: Terminál Sever 2 - Hlavní budova Spojovací objekt Prst C Celkem prostoru. Je to chodba o šířce cca 15 m po celé délce budovy terminálu s komerčními prostory. Z chodby je vstup do části třetího podlaží se salónky leteckých společností. V prostoru haly je most příletů, oddělený prosklenými stěnami. Na úrovni prvního podlaží je hala od příletových chodeb oddělena prosklenými stěnami. Příletová hala Hala příletů je umístěna v prvním podlaží pod odletovou halou. Hala přímo navazuje na venkovní komunikační prostor pod estakádou. Prostorově hala navazuje na respirium a na chodbu ve spojovacím objektu s přístupem ze stávajícího terminálu. V centru zadní stěny příletové haly je umístěn vstup z prostoru výdeje zavazadel. Podél zadní stěny haly jsou umístěny nájemní přepážky půjčoven aut a ostatních agentur. Z konstrukčních důvodů je hala architektonicky řešena s podhledem cca 3200 mm nad podlahou. Zvýšení podhledu limitoval stísněný prostor nad ním, kde probíhá potrubí VZT a další média. Hala příletů je od komunikačního uzlu odletů oddělena převážně prosklenými stěnami. S tranzitní halou - chodbou propojující nový terminál se stávajícím - je propojena filtrem bezpečnostní kontroly (rentgeny). obestavěný prostor 546,315 m 3 219,276 m 3 126,260 m 3 891,851 m 3 plocha 28,690 m 2 16,455 m 2 8,050 m 2 53,195 m 2 Příjezdová estakáda a plošina Příjezdová komunikace převádí automobilovou dopravu na plošinu před odletovou halou hlavní budovy terminálu Sever 2. Estakáda, která byla provedena z předpjatého betonu, je jednopodlažní s horní mostovkou, rozdělená na 42 polí. Délka mostu je 382,50 m + 287,05 m. Plošinu tvoří roštový trámový systém. Objekt je rozdělen na dilatační celky. Izolace nosné konstrukce je provedena modifikovaným asfaltovým pásem s polyesterovou výztužnou vložkou, provedenou na pečetící vrstvu. Vozovkové souvrství je na bázi asfaltu, dilatační závěry jsou kobercové. Na části říms z betonu prochází veřejný chodník, kde litý asfalt nahrazuje stěrka. Konstrukce kolektoru Kolektor je proveden jako jednoduchá liniová stavba se světlým průřezem 2,1 2,4 až 3,0 m o délce cca 1 km. Po cca 300 m je opatřen únikovými šachtami. Deska tubusu kolektoru a šachet je monolitická železobetonová, z vodostavebního betonu min. tl. 300mm. Nosná konstrukce stěn a stropu je železobetonová, montovaná, systém filigránů. Jedná se o dvojité spřažené stěny, tvořené dvěma panely o tl. 60 mm, spojenými výztužnými příhradami. Na stropě je použit panel Filigran jako spodní líc konstrukce se zabudovanou výztuží. Toto konstrukční řešení odstranilo bednicí práce na převážné části železobetonových konstrukcí kolektoru. Konstrukce kolektoru je dilatována po cca 60 m. Ke stavebnímu vybavení kolektoru patří požární přepážky, požární dveře, ocelové mezistropy v šachtách, výložníky pro kabely a další zámečnické prvky. Kolektor je vybaven vzduchotechnickým zařízením s ventilátory umístěnými v komorách. Kolektor je rozdělen na jednotlivé požární úseky, je vybaven polostabilním hasicím zařízením - systémem vodních clon, které oddělí jednotlivé úseky, zabrání šíření tepla a kouře a současně hasí vzniklý požár v kolektoru. Prostory kolektoru jsou vybaveny zařízením elektrické požární signalizace a tlačítkovými hlásiči. daje o stavbï Název stavby: Terminál Sever 2 Projektant: Nikodém a partner, s. r. o. Generální dodavatelé: Metrostav - divize 6, sdružení Hochtief - ŽS Brno, sdružení Terminál Sever 2 (Skanska CZ, Strabag), Doprastav, Metrostav - divize 3, VanDerLande. Zahájení stavby: 07/2003 Dokončení stavby: 12/2005 Cena: cca 8,2 miliardy korun kapacita odbavení zavazadel: ks/hod počet odbavovacích přepážek: 60 v první etapě - po rozšíření 100 zavazadlový tunel: délka 400 m, (z toho 200 m měří ražená část) 13

14 technologie :::... Betonov pam tnìk holocaustu v BerlÌnÏ V centru Berlína na ploše více než čtyři tisíce metrů čtverečných jižně od Brandeburské brány se v květnu 2005 otevřel veřejnosti Památník zavražděným Židům Evropy. Pietní území pokrývá působivých betonových stél (náhrobků), které vyhovují náročným požadavkům jak na vzhled tak na trvanlivost. Hladké prefabrikáty beze spár s ostrými hranami jsou probarveny čedičovou moučkou a pigmentovými komponenty. Výběrové řízení stanovilo, že památník má být zhotoven z betonu s minimální pevností v tlaku 40 MPa a s přípustnou šířkou trhlin do 0,1 mm na povrchu stél. Výsledným materiálem použitým na výstavbu památníků byl tmavě zbarvený samozhutnitelný beton s vysokými pevnostmi, jak je to patrné z obrázku 1. Autorem památníku holocaustu je známý americký architekt Peter Eisenman z New Yorku. Betonové stély o výšce až 5 m byly postaveny jako prefabrikáty na okraji zoologické zahrady v městské části Berlin Mitte. V podzemí bylo podle plánů architekta památníku vytvořeno "místo informací". (1) Výrobou stél a vybudováním pole byla pověřena firma Geithner Bau ve Wilhelmshavenu, která vyzvala ke spolupráci Sdružení známých německých stavebních kanceláří, aby na základě podmínek veřejné soutěže vypracovalo realizační koncepci optimalizovanou z hlediska betonářské technologie a statisticko konstrukčních požadavků. Hlavním výsledkem zpracování Pohled na pole tmavých betonových stél památníku holocaustu v Berlíně zakázky ze stran Sdružení kanceláří byl speciální technický návrh betonu. Vycházel z unikátně vyvinuté receptury, která počítala s výrobou stél bez výztuže. Podrobné zásady této koncepce výpočty, výsledky zkoumání a průkazy prezentuje originál článku v německém časopise Beton- und Stahlbetonbau. (2) Koncepce klade mimořádný význam na zabránění vzniku trhlin, případně Specifické parametry betonových náhrobků mohly být splněny díky použití cementu Optacolor, jehož Lafarge Německo vyrobilo a dodalo tun. omezení jejich šířky. Uvnitř duté stély s výšku v jedenácti stupních od 0,2 m do 5,0 m jsou uspořádány tak, aby celková kompozice vyvolávala mimořádný optický efekt. Zatímco vnější rozměry jsou v průřezu konstantní, vnitřní mírně kónický tvar je vystaven nejrůznějšímu namáhání. Již během výroby se následkem hydratačního tepla a smršťování betonu projevuje vlastní pnutí a také napětí vyvolané upevněním. Obě se překrývají s napětími vznikajícími ze zatížení vlastní hmotností, která jsou největší během dopravy a montáže stél. Projekt počítá nejen s namáháním způsobeným vlastní hmotností stél a vnějšími zatíženími, jako jsou klimatické vlivy - vítr, rozdílné gradienty teploty a vlhkosti, ale také, v souladu s dlouholetými 14

15 ...::: technologie zkušenostmi, s vandalismem. Matematická simulace podmínek Rozsáhlá matematická simulace komplexních klimatických podmínek využila vědeckého počítačového programu Delphin. Aby němečtí realizátoři památníku zjistili příslušné reakce stavebního prvku, simulovali děje přenosu hmoty a energie vyvolané klimatickými vlivy. Do výpočtu zahrnuli zeměpisnou polohu a směr umístění stél, sérii klimatických údajů, tepelné a vlhkostní parametry betonu a jeho povrchové znaky jako barva a drsnost. Bylo zde například počítáno s extrémním teplotním šokem, kdy by po silném zahřátí Vnitřní armatura stél upevněním a vlastním pnutím se dosáhlo vhodnou volbou druhu a obsahu cementu, vhodnou přísadou a přidáním inertních i reaktivních látek, které redukovaly vlhkostní i teplotní objemové změny betonu i smršťování betonu vlivem hydratace. Vysokou pevnosti v tahu zajistili stavebníci přidáním vláken a vhodnými technologickými opatřeními. Použitím samozhutnitelného betonu se omezila možnost vzniku vadných míst především v okrajové zóně stél. Tím také mohly být splněny náročné umělecké požadavky kladené na povrch stél. Protože stély byly uvnitř duté, bylo třeba použít vnitřní jádro bednění. To se muselo vyjmout nejpozději ve chvíli, kdy teplota vzniklá vývinem hydratačního tepla dosáhla svého maxima. Je nutno také poznamenat, že prováděcí firma měla pro tuto zakázku zaveden speciální systém řízení jakosti s velmi rozsáhlým zkušebním programem ke sledování vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu. Před expedicí ve výrobním závodě prošla každá jednotlivá stéla intenzivní vizuální kontrolou, jejímž úkolem bylo odhalit a pak následně opravit případné vady a nedostatky. Díky důkladnému využití aktuálního stavu vědeckého poznání v oblasti technologie betonu se podařilo k výrobě stél památníku holocaustu v Berlíně použít takového betonu, který vyhovuje vysokým optickým požadavkům a nepotřebuje žádnou výztuž k tomu, aby se omezila tvorba trhlin a případně vzniklé trhliny nebyly širší než 1 mm. tmavých stél během horkého letního dne došlo k okamžitému ochlazení povrchu postřikem studenou vodou vlivem kroupové přeháňky. Přitom bylo početně zjištěno, že teplotní šok může vyvolat hodnotu napětí v tahu až 10 N/mm 2. Protože se také předpokládalo, že proces montáže stél bude trvat déle než 1 rok, bylo třeba do výpočtů zahrnout teplotní rozdíl stél během výroby a montáže v průběhu celého roku, který činil rozmezí od -44 K až do + 37 K. Ověření pomocí praktických zkoušek Numerické předpoklady ověřila celá série praktických zkoušek. Pro tento účel bylo na různých místech stěn a stropů stél zabudováno celkem dvě desítky teplotních čidel, jejichž údaje byly průběžně zaznamenávány měřicí jednotkou v počítači. Po dostatečném zatvrdnutí betonu byly vnější plochy stél zahřívány pomocí infračervených paprsků (simulace oslunění) a následně na ně byl sypán led (simulace kroupové přeháňky). Výsledky praktických zkoušek až na drobné malé rozdíly v zásadě potvrdily vývoj napětí v průřezech stél vlivem komplexních zatěžovacích účinků, který byl zjištěn i při matematické simulaci. Podrobné úvahy o dimenzování stél vedly k rozhodujícímu návrhu zcela se vzdát vyztužení a omezit šířku trhlin popřípadě je úplně vyloučit pouze vhodnou technologií výroby betonu. Tato koncepce se opírala o skutečnost, že pnutí v tahu vyvolaná různými chemickými, fyzikálními či mechanickými vlivy se vyskytují převážně ve vnější okrajové zóně, a proto nemohou být vyloučeny ani armaturou, která by musela mít dostatečně velké krytí. Optimalizace receptury Při vyvíjení receptury betonu byly sledovány dva hlavní cíle: jednak aby tvrdnoucí a ztvrdlý beton vykazoval co nejmenší vlastní pnutí a napětí způsobené upevněním. Druhým zásadním požadavkem bylo zajistit vysokou minimální pevnost v tahu při malých rozptylech, což je také záruka dlouhé životnosti. K výrobě byly použity černé pigmenty a čedičová moučka, aby stély získaly temného antracitového zabarvení, které požadoval architekt. Minimalizace napětí způsobených Děkujeme časopisu Beton-und Stahlbetonbau za svolení čerpat z článku Haralda S. Millera a Franz-Hermanna Schlütera: Betonová technika pro stély Památníku holocaustu v Berlíně. Literatura (1) Schlusche, G.: Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Teil 1: Denkmal und Stelenfeld - eine desondere Bauaufgabe. Tiefbau, April 2005, S (2) Müller, H.S., Schlüter, F.-H.: Betontechnik für die Stelen des Holocaust-mahnmals in Berlin, Beton- und Stahlbetonbau, H. 10, October 2005, S

16 stavebnì ekologie :::...»esk ekologick d m v Malmˆ Již od 70. let minulého století, kdy energetická krize nasměrovala pozornost k úsporám energií, se stále více prosazuje myšlenka energeticky úsporných domů. Snaha o snižování spotřeby energie při provozu budov je v současné době podpořena nejen rostoucími cenami energií, ale zejména sílícím ekologickým myšlením a ideou zajištění trvale udržitelného rozvoje. Příspěvkem k této diskusi se stala výstavba Evropské vesnice (European Village) ve švédském Malmö, ve které jako jeden z prvních vyrostl i Český dům. Evropská vesnice v Malmö Základní myšlenkou Evropské vesnice, která vznikla v roce 2001 jako součást mezinárodní stavební výstavy Bo01 - City of Tomorrow, bylo představit současný pohled členských a tehdy ještě kandidátských zemí Evropské unie na bydlení rodinného typu blízké budoucnosti. Původní představa, že svůj dům zde postaví celkem 23 zemí, se sice zcela nenaplnila, Český dům však byl realizován mezi prvními. Český ekologický dům v Evropské vesnici Trvale udržitelná vesnice Jednotlivé domy v Evropské vesnici mají ukázat možnosti, jak zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj. Sem patří i rozvoj metod a technologií pro úsporné hospodaření s neobnovitelnými materiálovými zdroji, energií a vodou, ekologických metod recyklace a používaní nových informačních technologií v bydlení. Rodinné domy postavené v Evropské vesnici jsou navržené podle národní legislativy každého zúčastněného státu, která transformovala Směrnici Rady č. 89/106/EEC o stavebních výrobcích. Důraz byl přitom kladen na nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost vůči životnímu prostředí, přičemž zelenou dostaly národní stavební materiály a technologie. Pořadatelé akce od domů v Evropské vesnici očekávali vlastní, národní interpretaci základních hodnot ekologicky udržitelného a životnímu prostředí přátelského stavění, opřeného o lokálně obnovitelné zdroje energie. Pro vytápění byl preferován plyn, vyráběný pro celý areál výstavy Bo01 z tříděného odpadu, k dispozici byla i elektřina získávaná centrálně z větru. V domech měly být použity domácí spotřebiče přátelské k životnímu prostředí, přednostně plynové (plynové sporáky, grily, ledničky na plyn, plynové venkovní osvětlení a krby, plynová tepelná čerpadla a podobně). Požadovalo se omezit odběr elektřiny a spotřebu doplnit podle možností elektřinou z fotovoltaických článků. Sekretariát výstavy od počátku sledoval výběr použitých materiálů ve vztahu k životnímu prostředí. Česká republika se řadí svým pojetím návrhu Českého domu mezi státy preferující ekologicky ohleduplnou koncepci a klade důraz na následnou demontovatelnost konstrukcí a recyklovatelnost stavebních materiálů. Český dům ale není experimentální ani unikátní stavbou, která si může dovolit nadřadit uvedená hlediska všem ostatním. Stavba vznikla v konkrétních podmínkách, musela splnit řadu místních předpisů a byla také ovlivněna specifickými požadavky klientů a trhu. Vznikla také za nestandardních podmínek technických i ekonomických, na cizím území, v poměrně velké vzdálenosti, což výrazným způsobem ovlivnilo výběr technologií i materiálů. Navíc si nekladla za cíl být vzorovou realizací, u které nezáleží na ekonomické realitě. S minimem energie Český dům, jehož autorem a hlavním architektem byl prof. Ing. arch. ak. arch. Jiří Suchomel z Fakulty architektury TU v Liberci, vystavěla společnost PSJ Invest na komerční bázi s tím, že dům bude posléze prodán konečnému uživateli a bude tedy sloužit k bydlení. K zastavění byla k dispozici poměrně malá plocha 9 10 m plus 15 m 2 v přilehlé zahradě, výškově byla stavba 16

17 ...::: stavebnì ekologie Jednotlivá podlaží jsou propojena lehce a vzdušně působícím ocelovým točitým schodištěm s dřevěnými stupnicemi a podestami. Objemové řešení umožňuje připojení zimní zahrady a teras. omezena na 9 m. Třípodlažní dům je koncipován jako soustava kubických objemů, vzájemně na sebe navazujících a propojených spojitým vnitřním prostorem. Jeho základní filosofie spočívá v jednoduchém dispozičně-provozním schématu a snaze po maximálním propojení vnitřních prostorů s vnějším prostředím. Toto uspořádání navozuje atmosféru transparentního domu. Vnější architektonický výraz navazuje na nejlepší tradice české architektury meziválečného období. Dům je navržen tak, aby vyhověl potřebám čtyř až pětičlenné rodiny. Výchozím předpokladem návrhu vnitřních prostor bylo poskytnutí potřebného soukromí a zároveň umožnění společného rodinného života, přijímání návštěv a pořádání menších společenských událostí. Dům je řešen jako třípodlažní nepodsklepený objekt založený na železobetonové základové desce podepřené železobetonovými pilotami. Nosná konstrukce využila kombinace stěnového systému doplněného ocelovými rámy, které zajišťují maximální využitelnost vnitřního prostoru. Kompletizované stěnové a stropní panely mají rám z ocelových ohýbaných plechů, vnitřní tepelnou izolaci z minerální vlny a plášť ze sádrovláknitých desek. Obvodový plášť, V přízemí se nachází kromě vstupní části a technického zázemí velký obytný prostor s kuchyňským koutem, který je propojen prosklenou stěnou s terasou vedoucí k umělému kanálu. který je koncipován jako nekontaktní skládaný s vnitřní nosnou vrstvou ze zmíněných panelů, je doplněn přídavnou vrstvou tepelné izolace. Vnější povrchovou úpravu tvoří cementotřískové desky Cetris-Finish upevněné na dřevěný rošt tvořící větranou vzduchovou mezeru. Výplně otvorů jsou dřevěné, zasklené izolačními dvojskly. Vnitřní členění dispozice zajišťují sádrokartonové příčky, sádrokarton je využit i pro zavěšené podhledy. Architekt dům navrhl nejen jako stavbu s nízkou spotřebou energie pro vytápění, větrání a ohřev užitkové vody, ale redukoval spotřebu pitné vody tím, že využívá dešťovou vodu pro WC a zalévání zahrady. Celoplošné podlahové vytápění využívá plynového kotle, větrání objektu je mechanické s dohřevem větracího vzduchu a rekuperací. Solární kolektory umístěné na střeše slouží k předehřevu teplé užitkové vody. Kanalizace je řešena jako oddílná, dešťové vody jsou odváděny do beztlakové nádrže a využívány pro splachování WC a pro zálivku zahradní zeleně. Materiály a technologické postupy jsou vybrány s ohledem na nízkou spotřebu energie pro jejich výrobu, nízkou emisivitu škodlivých látek a snadnou recyklovatelnost po dožití stavby. Dům je postaven ve standardu nízkoenergetické budovy ("Low Energy Building") z lehkých konstrukcí s vysokou tepelně izolační schopností. Kvalitní tepelné izolace a efektivně navržená ocelová konstrukce byly doplněny dřevem, sádrovláknitými a sádrokartonovými deskami, tedy materiály, které lze recyklovat. Energetické posouzení a vliv stavby na životní prostředí bylo zpracováno mimo jiné podle "Green Building Challenge GBC 2000 Assesment Manual". Výstavba probíhala v souladu se všemi českými legislativními požadavky, hlavní důraz byl kladen na dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, které jsou harmonizovány se směrnicemi a předpisy Evropské unie. 17

18 p edstavujeme :::...»Ìûkovice v promïn ch Ëasu Osudy malebné obce Čížkovice s obyvateli jsou od konce devatenáctého století přirozeně provázány s cementářským provozem, jehož produkty se staly součástí místních staveb. Těsné sousedství skýtalo zdejším obyvatelům výhodné pracovní uplatnění, ale v minulosti přineslo také mnohé ekologické problémy vyplývající ze socialistické výroby. Simeon Kimmer- starosta Čížkovic Dávno pryč jsou doby, kdy obec pokrývaly exhalace. Za posledních patnáct let se Čížkovice změnily k nepoznání a zanedlouho se dokonce utkají v celostátní soutěži o vesnici roku. Třebaže se dnes s evidentní samozřejmostí jezdí v obci po zrekonstruovaných vozovkách, které lemují nově vydlážděné chodníky i autobusové zastávky, nejprve si v Čížkovicích vzali na mušku opravy inženýrských sítí, kanalizace, trafostanic. Dobudovali vodovodní řad, upravili a dostavěli objekt pro odpadové hospodářství, opravili a zprovoznili obecní studně. "Nejnáročnější, ale i nejdůležitější byla plynofikace celé obce," říká čížkovický starosta Simeon Kimmer. "Celková výše investic od roku 1990 se pohybuje okolo šedesáti milionů korun, z toho největší část spolykal právě projekt přechodu na plyn, který proběhl ve třech etapách v devadesátých letech." Obec financovala přípojky i regulátory tlaku, občané obdrželi dotaci v rozmezí od do Kč s výjimkou dvou obyvatel, kteří plyn do svého domu nechtěli. "V satelitní obci Želechovice, kam plynárny nechtěly pro malý počet obytných domů plyn zavést, jsme provedli roce elektrifikaci," pokračuje starosta. Subvence obyvatelům činila až Kč. I další investice, které putovaly do zateplení rodinných domků i obecních objektů, zapadají do společné charakteristiky projektů, a tou je především ohleduplnost k životnímu prostředí. Třídění odpadů Není pochyb o tom, že s ochranou životního prostředí to v Čížkovicích myslí vážně. Názorným příkladem je i přístup k třídění odpadů. Obecní úřad zajistil nejen provoz sběrného dvora, ale zdarma poskytuje občanům i různě barevné pytle. Do žlutých, červených a černých pytlů proto mohou čížkovičtí rozdělovat odpady a nepotřebné věci. Obyvatelům panelových domů namísto pytlů, které by neměli kam umístit, slouží sběrné kontejnery. Provoz řízené skládky zabezpečuje společnost Sono, která se pravidelně stará i o svoz nebezpečných odpadů. Bytová výstavba Velkou pozornost věnuje úřad bytové výstavbě, aby tradiční bydlení v rodinných domcích doplnil o sociální a seniorské typy bytů v celé škále velikostí, ať už pomocí rekonstrukcí dosavadního fondu, zbrusu novou výstavbou nebo přestavbou nebytových prostor. Tak například v ulici Dvořákova se podařilo nejen zrekonstruovat šest stávajících bytových jednotek, ale i postavit dalších šest zbrusu nových bytů s využitím podpory od MMR ve výši dvou milionů korun. Jeden nový byt vznikl v rámci obnovy čížkovického kulturního domu, další čtyři sociální bytové jednotky jsou situovány v horním podlaží obchodního střediska. Pět a půl milionu stála rekonstrukce bytového domu číslo popisné 26, kde vzniklo pět bytů. V dubnu minulého roku dokončili v Čížkovicích novostavbu dvoupodlažního domu s pečovatelskou službou, který seniorům kromě 19 bytů nabízí i společenský sál a lékařskou ordinaci. Cena domova, v němž žijí senioři i z okolních obcí, se vyšplhala přes dvacet milionů korun, zhruba polovinu částky poskytlo MMR. Stavbu realizovala budyňská firma Bust s použití Lafarge produktů, v tomto případě maltovinového pojiva multibat. Domov důchodců v Čížkovicích 18

19 ...::: p edstavujeme Ve vile bývalého majitele cementárny, nacházející se v severním okraji obce, dnes sídlí Diagnostický ústav sociální péče Pohled na obecní úřad Sportovní hala Sportu zdar V obci Čížkovice nezapomínají ani na sport, místní obyvatelé se mohou aktivnímu pohybu věnovat po celý rok. V rozpočtu obecního úřadu se totiž našlo celkem 17 milionů na výstavbu samostatné tělocvičny, současně s ní vyrostl i venkovní antukový volejbalový kurt. Fotbalové hřiště podstoupilo celkovou rekonstrukci, hrací plocha byla zatravněna, vzniklo zázemí pro hráče v podobě převlékacích kabin. Přibyly chodníky a nové zábrany za brankami. Celková hodnota rekonstrukce sportoviště se vyšplhala na čtyři a půl milionu korun. Opravy školních zařízení Celkovou revitalizací prošla nejprve mateřská školka, v první etapě přestavěli dělníci původní služební byt na zdravotní středisko. Další etapa zahrnula výměnu oken, zateplení obvodových stěn a střechy spolu s následnou úpravou fasády. Součástí rekonstrukce školky, kterou završila přeměna vytápění na plynové, byla i oprava sociálních zařízení. Místní základní škola sloužící dětem již od roku 1933 se rozšířila o tři učebny. Ty vznikly přestavbou podkroví budovy, k němuž vede nově postavené schodiště. Učitelé tam mohou pracovat v dalším kabinetu. Následující rekonstrukcí prošel nejen suterén školy, ale sociální zařízení a fasáda. Tím však výčet investičních projektů v Čížkovicích nekončí, podařilo se nejen opravit hřbitov, poštu a místní rybník, ale pomoci s obnovou staré dominanty obce - raně barokního kostela. "Nyní pracujeme na dodatku k územnímu plánu s cílem vytvořit v katastru pozemky vhodné na stavební parcely, abychom podpořili stavební aktivity obyvatelstva. Úctyhodné investiční projekty jsme mohli v naší obci uskutečnit také díky nezanedbatelným finančním prostředkům, které plynuly ze skládkovného za odpady od Lafarge Cement do roku Kooperaci s cementárnou považuji za efektivní a doufám, že najdeme další příležitosti, jak ji rozvíjet, " uzavírá starosta Simeon Kimmer. Historie»Ìûkovic Historické prameny zmiňují Čížkovice poprvé v roce Tehdy se obec dělila na dvě různě velké části. Menší díl patřil vladykovi Čáslavovi a druhý, větší kus vesnice náležel až do husitských válek do majetku kláštera sv. Jiří v Praze. Později se Čížkovice staly državou rodu Kaplířů. V roce 1655 je zdědil Gustav Adolf, hrabě z Varensbachu, který nechal v letech dolní tvrz pod vedením vlašského stavitele Giulia Broggia přebudovat na barokní zámek. Na sklonku 17. století koupil panství pražský klášter sv. Jiří v Praze, a tak se ves takřka po třech stoletích vrátila zpět do rukou původních majitelů. O necelých sto let později, díky sekularizaci kláštera v době vlády Josefa II., připadly Čížkovice náboženskému fondu, roku 1819 je získal ve veřejné dražbě za zlatých Josef Glaserfeld. První železniční trať procházející Čížkovicemi ve směru Lovosice - Libochovice otevřeli 22. října Trasu z Čížkovic do Obrnic zprovoznili 19. prosince Po druhé světové válce našli v místním zámku dočasné útočiště političtí vězni v rekonvalescenci, propuštění z Terezína. 19

20 historie :::... V voj v penictvì a cement stvì od starovïku do poloviny 19. stoletì Historie využití vápna jako pojiva sahá až do doby před devíti tisíci lety, což ukazují nálezy ze Sýrie. Archeologové objevili vápno i na starověkých stavbách v Egyptě, Mezopotámii, Řecku a Římě. Přípravu tzv. římského cementu popsali již Marcus Vitruvius Pollio ve spise De architectura libri decem a Gaius Plinius Secundus v díle Naturalis historia. Průřez malou nenaplněmou a naplněnou vápenickou pecí Začalo to vápnem Zatímco Egypťané vyráběli pojivo míšením páleného vápence a sádry, Římané užívali směs bílého vápna a sopečného popela. Ve středověku, kdy byla římská přísada - pucolán - poněkud pozapomenuta, se vápenec vypálil doběla v milířích, ale vlastní hašení probíhalo až na stavbách. Tam dělníci vyhloubili jámu, do níž vypálený vápenec nasypali a pak zalili vodou. V českých zemích se vápno začalo používat v období Velké Moravy, historické prameny dokládají výrobu vápna i v období vlády prvních Přemyslovců. Na konci desátého století vlastnil vápenku Břevnovský klášter. V Moravském krasu byly objeveny pece ze 13. století. Vápno se ale pálilo i v samotném Brně. V Čechách byl zdrojem vápence Český kras. Nicméně velkého rozmachu dosáhlo vápenictví až za vlády Karla IV., který podporoval stavební výrobu. Nejvíc vápenek se soustředilo na území dnešní Prahy, v obcích Bráník, Podolí, Zlíchov a Radlice. Světovou proslulost získalo staroměstské vápno vyvážené pod názvem Pasta di Praga. Stavělo se z něj v Londýně, Benátkách, Hamburku či Brémách. Obdobného věhlasu dosáhlo snad jen kufsteinské vápno z Tyrol. Kde se vzalo slovo cement? S trochou nadsázky lze říci, že cement je starý jako stavitelství samo. Prvním pojivem - cementem - primitivních proutěných chatrčí byla vlhká hlína, jež se ke stejnému účelu využívá na mnoha místech světa dodnes. Pro původ samotného slova cement mají různí badatelé různá vysvětlení. Pochází zřejmě z latinského caedere, tj. tlouci. Římané takto označovali přirozený lomový stavební kámen a zdivo z něj nazývali caementa či caementicae structural. Francouzský badatel Loriot, který překládal v roce 1744 Plinia do francouzštiny, přeložil tehdy slovo caementa jako ciment a tento název přešel posléze na maltoviny tuhnoucí pod vodou na pevnou hmotu. Ještě ve středověku však byla názvem caementum, cimentum či ciment označována moučka mletá z cihelných střepů. Románský cement Zachovalé římské stavby vybudované s použitím cementové malty (Koloseum, Panteon, Konstantinova bazilika, kolínský vodovod či Pont du Gard u Nîmes) poutaly pozornost vědců osmnáctého a devatenáctého století. Francouz Bélidor v roce 1729 zjistil, že schopnost vytvářet pevnou maltu i při uložení pod vodu mají jen některá vápna. Angličan Smeaton ( ) rozpoznal, že nejvhodnější jsou pro výrobu takového vápna vápence měkké, nevzhledné a silně znečištěné jílem, nikoli vápence pevné a čisté, jak se až dosud předpokládalo. Z takového vápna připravil maltovinu, možno říci i beton, který použil při stavbě slavného Eddystonského majáku. 20

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 02/ JOURNAL 2007 L A F A R G E C E M E N T NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 MOST NYMBURK str. 12-13 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1-3 téma Energetická účinnost 4-5 materiály Geopolymery 6-7

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 obsah str. 4 5 str. 6 9 str. 10 11 str. 14 15 str. 16 17 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 31. 03. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 12 0 1 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč editorial

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz 2011 stavebnictví časopis speciál Příloha časopisu Stavebnictví 02/11 dřevostavby www.casopisstavebnictvi.cz Dřevostavby se systémy Rigips Komplexní systém stavebních prvků pro montované dřevostavby Nosné

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ř í j e n 2 0 1 1

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ř í j e n 2 0 1 1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 1 1 Název periodika Počet záznamů Strana ARCH, 2011, č. 7-8 11 3 Bazén a sauna, 2011, č. 4, 5, 6 5 5 Beton

Více

více než 2500 ppm CO 2

více než 2500 ppm CO 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 1 2014 Experiment UCEEB Dřevostavby až do devátého patra? První česká pasivní školka Do škol patří vzduchotechnika

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR E 17014 speciál Český svaz stavebních inženýrů 201311 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

EcoBuilding Planner Instituce Autor Překlad

EcoBuilding Planner Instituce Autor Překlad EcoBuilding Planner školicí materiály Instituce 17&4 Organisationsberatung GmbH Wien, červen 2006 Autor Johannes Fechner Překlad Bernhard Schneider Obsahuje nejnovější výsledky Building of Tomorrow Překlad

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 2 2015 AKTUÁLNĚ: PSP se vracejí o rok zpátky The Edge nejudržitelnější budova světa Lidé stojí víc než energie Jak

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 Důraz na odolnost a design Současné trendy v zateplování objektů Mistři u tebe doma : Ceresit opět fandí hokeji Pattex chemické

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

3/2012. Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu

3/2012. Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu KNAUFSTYL 3/2012 Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu ÚVODEM Vážení čtenáři a milí přátelé, tak nám málem zabili Ferdinanda! Tedy ve

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu,

Více

update ArcelorMittal Europe Flat Products

update ArcelorMittal Europe Flat Products ArcelorMittal Europe Flat Products update Zákaznický časopis Květen 2014 TransCanada Corporation 04 Pevnost oceli krása designu 06 Třetí generace AHSS je již k dispozici 12 Oáza na moři 16 Ocel přirozená

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Obsah ČÁST 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT V EU...3 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT CHYTRÝCH MĚST...4 1.1 Platforma pro

Více