GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky"

Transkript

1 GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky

2

3 Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu železobetonových stropů, teras a plochých střech ve všech typech staveb, kde působí statické (kancelářské a občanské budovy, výškové budovy) nebo dynamické zatížení (vícepodlažní automobilová parkoviště, skladovací prostory s pohybem vysokozdvižných vozíků apod.). Materiál Plech Cofraplus 6 je tvarován pomocí technologie průběžného profilování s využitím plochého ocelového plechu typu S 5 GD, oboustranně zinkovaného zinkovými povlaky s hmotností 75 g/m (korozní prostředí C a C), v souladu s normou CSN EN 6: 6. Profilovaný plech může být z vnější strany dodatečně chráněn organickými povlaky z povrchových úprav ArcelorMittal Construction. Bednění Profilovaný plech Cofraplus vytvoří ve stádiu realizace nerozebíratelné stropní bednění, které se ukotví k pevným podpěrám a případně podepře. Jednotlivé pásy plechu se spojí podélně. Lehkost profilu usnadňuje ruční manipulaci s prvky velkých rozměrů jednotková váha profilu je 8,5 kg/m (u tloušťky,75 mm). Bednící profil musí být v rozponech průběžný, případné přerušení se provádí na pevných podporách. S ohledem na přepravu a manipulaci na stavbě by maximální délka jednoho plechu neměla přesáhnout 5 m.

4 Cofraplus 6. Statické tabulky Armování S ohledem na specifické vlastnosti a mechanické vazby mezi profilem a betonem vzniklé v důsledku působení sil vznikajících třením a vrubováním povrchu se profil Cofraplus 6 v provozním stádiu uvažuje jako integrovaný a jako úplná nebo částečná náhrada spodní nosné armatury železobetonové stropní desky. Průřez armatury profilu Cofraplus 6 se v závislosti na tloušťce původního materiálu pohybuje v rozmezí, cm /mb až 7,57 cm /mb. Celková tloušťka stropní desky je v rozmezí až 8 cm. V projektech průběžných železobetonových desek je stropní desku nutno doplnit armovacími pruty, pruty pro vykrytí záporného podporového momentu. Z důvodu smršťování betonu je doporučeno použít výztužnou síť s obousměrným průřezem nejméně 8 mm /mb. Schválení a normy V konstrukci železobetonové desky s použitím spolupůsobícího plechu Cofraplus 6, způsobu jejich dimenzování pro montážní a provozní stádium a navržení z hlediska požadavků na požární odolnost se uplatňují pokyny a metodologie obsažené v následujících normách: CSN EN 4--: 8 CSN EN 4--: 8 CSN EN 4--: 8 Parametry nutné k určení odolnosti proti porušení desky a charakteristické hodnoty pro navrhování stropních desek z hlediska požární odolnosti byly určeny a verifikovány v Institutu stavební techniky a zveřejněny v Technickém povolení AT-5-68/. Technické parametry Geometrické parametry stropních plechů Geometrické údaje Cofraplus 6 b o b r b s [cm] b b [cm] b o [cm] b r [cm] h p [cm],7 6, 8,5,6 5,8 b b h p / h p Užitné vlastnosti profilů b s Nominální tloušťka plechu ts mm,75,88,,5 Užitná váha gs kg/m 8,5,,7 4, Aktivní průřez oceli Ap mm /mb,,7, 7,57 Moment setrvačnosti průřezu Ip cm 4 /mb 55, 65, 74,5,4 Poloha neutrálního vlákna e cm,,,,

5 Cofraplus 6. Statické tabulky Tabulka přípustného zatížení profilů Cofraplus 6 v montážním stádiu L f max < L /8 L f max < L /5 L L d= L L L d= Tloušťka plechu [mm],75,88,,5,75,88,,5,75,88,,5,75,88,,5 Tloušťka stropní L [m] L [m] L [m] L [m] desky [cm],78,,6,,6,74,84,,65,,48,75,7,4,6 4,5,68,8,5,7,5,6,75,6,5,6,,7,8,,5,8,6,74,86,8,4,54,65,86,,8,6,54,68,6,,76 4,57,68,78,,,46,57,77,8,7,,,56,,6,6 5,5,65,75,,6,,4,6,8,5,,6,45,,4,5 6,44,58,7,,,,4,6,,4,8,4,6,7,4,4 8,,46,57,77,,,,4,4,,6,,8,6,,8,,5,46,66,,,,,8,6,44,74,4,4,74,8 4,7,,,48,86,7,6,,6,,8,45,8,7,45,76 8,5,6,5,,75,86,4,,45,75,8,,6,6,,5 Pro určení únosnosti trapézového profilu byla předpokládána pružná únosnost ve smyslu CSN EN --. U soustav s jedním shodným polem je únosnost určena pro přípustný průhyb L/8 a L/5. U soustav s více shodnými poli je šířka střední podpěry mm. Tabulku lze používat pro soustavy, v nichž jsou použité montážní podpěry. U soustav, v jejichž montážním stádiu se s montážními podpěrami nepočítá, lze montážní rozpětí zvětšit (na základě analýzy Technického oddělení ArcelorMittal Construction Polsko), využijeme-li únosnost profilu a zohledníme-li v analýze MSÚ středních podpěr v systémech s mnoha shodnými poli plasticitu průřezu. Nominální spotřeba betonu Tloušťka stropní desky cm Spotřeba betonu m /m,75,85,5,5,5,5,45,65,5,45 Teoretická váha stropní desky* kn/m,87,,75,6,87,,6 4, 5, 6, *Pro získání celkové váhy betonu je třeba dodatečně zohlednit váhu betonu s ohledem na ohybovou čáru a váhu plechového profilu. Předpokládaná měrná váha betonu je 5 kn/m

6 Cofraplus 6. Statické tabulky Užitné vlastnosti spřažené stropní desky h [cm] M pl,rd [knm/m] COFRAPLUS 6;,75mm COFRAPLUS 6;,88mm COFRAPLUS 6;,mm V vrd [knm/m] I [cm 4 /m] M pl,rd [knm/m] V vrd [knm/m] I [cm 4 /m] M pl,rd [knm/m] V vrd [knm/m] I [cm 4 /m],5,7 4 6,7 5, 55 8,8 6, ,65 5,5 6,5 7, 675,85 8,54 7,5 7, 7 4,7,5 85 8,7,48 8 4,85,84,5,7 5 4,58, ,45,75 7 4,,6 7 48,45 4, ,5, ,57 4, 568 5, 6, ,6 7, ,8 8,57 8 6,6, ,46 4, ,6 4, 4 7,7 4, 78 6,66 44, , 45,5 4 8,5 46, ,87 47, ,64 48,8 568,7 4, ,7 5, 77 8,68 55, 8,74 56, 844 Požární odolnost Požární odolnost stropní desky s profilem typu Cofraplus 6 bez izolace, s min. tloušťkou cm, bez přidané nosné armatury je minimálně na úrovni REI. Minimální tloušťky stropní desky, při nichž je zaručeno splnění kritéria požární izolace, jsou uvedeny v tabulce. Únosnosti pro požární podmínky vyšší třídy než REI se docílí navržením vhodného přidaného armování s určeným krytím, v souladu s CSN EN 4--, které se umístí ve vlnách stropního panelu. Dimenzování a nezbytné charakteristické parametry jsou uvedeny v AT-5-68/. Kontaktujte také Technické oddělení ArcelorMittal. REI 6 8 Tloušťka desky [cm] Akustické izolační schopnosti Níže uvedené akustické vlastnosti stropu bez použití zavěšeného podhledu závisí na hmotnosti stropní desky: 4 6 Tloušťka stropní desky Vzduchová neprůzvučnost R w (C:C tr ) db(a) (-;-4) 46(-;-4) 47(-;-4) 48(-;-5) 48(-;-4) 5(-;-6) 54(-;-7) 56(-;-7)

7 Cofraplus 6. Statické tabulky Únosnost stropu z hlediska spolupůsobení V souladu s CSN EN 4-- se únosnost stropní desky z hlediska spolupůsobení plechu určuje podle dvou rovnocenných metod: metodou m-k nebo metodou částečného spřažení. Parametry nezbytné k ověření této únosnosti byly získány laboratorními výzkumy odolnosti provedenými v Institutu stavební techniky, podle metodologie obsažené v CSN-EN-4--, příloha B. m MPa k MPa T Rd MPa,5,56, Statické tabulky (provozní stádium kombinované) Stropní deska pro spojitý nosník o jednom shodném poli Q k [kn/m ],5,5,5 4,5 6, 8, Rozpon nosné konstrukce [mm] Ø Ø 4 4 Ø Ø 4 Ø 4 5 Q Ø 4 Ø 4 Ø 5 Ø Q Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø Q88 Q88 Ø 4 6 Ø 7 Ø 4 Q88 8 Q88 Q Ø 4 8 Ø 4 Q Q88 Ø Q Ø

8 Cofraplus 6. Statické tabulky Stropní deska pro spojitý nosník o dvou shodných polích L/ L/ Rozpon nosné konstrukce [mm] L L Q k [kn/m ],5,5,5 4,5 6, 8, Q Ø Ø 6 Q Ø Q5 5 Ø 5 4 Ø Ø 4 Ø 4 Ø Q 5 Ø Ø 5 5 Ø 8 Q88 Ø 6 8 Ø 6 Q Q88 Ø 6 6 Ø 6 Q88 Ø 6 Ø Q57 Ø 6 4 Ø 8 Q88 Ø 8 Ø 8 Q88 Ø 8 Ø 4 Q Ø 4 Ø 4 A B F C D E G H A tloušťka stropní desky B počet stojek v montážním stádiu C typ výztužné armovací sítě D průměr výztuže nad podpěrami (krytí mm) E rozteč armovacích prutů nad podpěrami (cm) F tloušťka desky pro REI 6 (cm) G průměr výztuže v dolní vlně desky počítané pro únosnost při požáru H krytí výztuže v dolní vlně (mm) Předpoklady k Tabulkám - zatížení uvedené v tabulce jsou charakteristické hodnoty - předpokládaná třída betonu: C5 / - předpokládaný druh armovací oceli: A-IIIN (RB5W) - předpokládaný koeficient bezpečnosti pro zatížení,5 - předpokládaná tloušťka plechu,75 mm - uvedené rozteče jsou rozteče v osách podpěr - tabulky sestavené pro stejné rozpony

9 Cofraplus 6. Statické tabulky Stropní deska pro spojitý nosník o třech shodných polích L/ L/ L/ L/ Rozpon nosné konstrukce [mm] L L L Q k [kn/m ],5,5,5 4,5 6, 8, Q Ø Ø Ø 6 Q88 6 Ø 5 Q Ø Ø Q Ø 5 Ø Ø 6 Q88 6 Ø 8 Q88 Ø 8 Ø 6 Q88 Ø 8 6 Ø 6 Q Ø 7 Q88 Ø 6 7 Ø Q Ø 8 Q88 8 Ø 8 Q Ø 4 4 Q Ø 6 Ø 4 Vysvětlivky k tabulkám celková tloušťka desky (cm) pro REI počet stojek v montážním stádiu typ výztužné armovací sítě Ø 6 průměr výztuže nad podpěrami (krytí mm) 4 rozteč armovacích prutů (cm) nad podpěrami tloušťka stropní desky (cm) v případě REI 6 Ø 8 průměr výztuže v dolní vlně desky počítané pro únosnost při požáru REI 6 4 krytí výztuže (mm) v dolní vlně q provozní zatížení q = q + g q nahodilé zatížení g stálé zatížení L rozteč podpěr nosné konstrukce n počet polí desky např. L = 5 n = q =,5 kn/m g = kn/m q =,5 kn/m podle tabulky č..

10 Cofraplus 6. Statické tabulky Další služby Děrování Profil Cofraplus 6 lze vyrobit s prefabrikovanými otvory k navlečení na spřažovací trny navařených na stropní nosníky konstrukce. Tato varianta je označená názvem COFRAPLUS 6P. Výpočty a výroba pro děrovanou variantu se provádějí na objednávku. COFRAPLUS 6P Rozmístění prefabrikovaného děrování Bednění okrajů stropních desek Bednění okrajů desky je tvořeno lemováním vyrobeným ze zinkovaného ocelového plechu ohnutého v pravém úhlu. Standardní délky tohoto prvku jsou až 4 m. Na stavbě je nutno počítat s nutností použít další doplňky a materiály. Tloušťka stropní desky [cm] až 4 5 Těsnicí prvky z pěnové hmoty: - tloušťka 4 mm - délka 5 mm - samolepicí část Tloušťka plechu okrajového lemování [mm],,5, Lepidlo

11 Cofraplus 6. Statické tabulky Armovací sítě Rozteč příčných prutů nastavitelných bez stupňování a = 5 mm Rozteč podélných prutů b =, 5, mm Typ sítě Q Q 88 Q Q 57 Q 5 Q 5 Q 77 Q 78 Q44 Q 5 Q 54* Q 67 Podélné pruty rozteč x průměr Příčné pruty rozteč x průměr Délka sítě Šířka sítě Vyčnívající konce na podélné straně Vyčnívající konce na příčné straně Váha sítě Průřez podélných prutů Průřez příčných prutů [mm] [mm] [mm] [kg] [cm /m] 5 x 5, 5,,,5 5 x 5,,5 5 5, 5 x 6, 5,,88,4 5 x 6,,5 5 5,88 5 x 6,5/5,-4/4 5,,,7 5 x 6,5,5 5 5, 5 x 7, 5,,57 44, 5 x 7,,5 5 5,57 5 x 7,5/5,5-4,4 5,,5 44, 5 x 7,5,5 5 5,5 5 x 8, 5,,5 57,7 5 x 8,,5 5 5,5 5 x 6,d-6,-4/4 6,,77 67,6 x 7,,5 5 5,77 5 x 8,5/6,-4/4 6, 5 5,78 66,7 5 x 8,5,5 5 5,78 5 x 6,5/6,5-4/4 6, 4,4 78, x 7,5, ,4 5 x 7,d/7,-4/4 6, 5,, x 8,, , 5 x, 5, 5,4, 5 x,, ,4 5 x 8,d/8,-4/4 6, 6,7 5,4 x,, ,7 *sítě z mm drátu jsou vyráběny v souladu s DIN 488. Nastavení a konstrukce podle požadavků zákazníka.

12 ArcelorMittal Construction Solutions Biskupský dvůr 7 Praha Česká Republika T F

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více