Měření a centrální dokumentace klima v místnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření a centrální dokumentace klima v místnosti."

Transkript

1 Budoucnost zavazuje Měření a centrální dokumentace klima v místnosti. Automatizováno s testo Saveris.

2 testo Saveris monitorování měřených dat pro kontrolu klimatu budov Dokonalá kontrola klimatu budovy je obzvláště důležitá v muzeích, archivech a knihovnách, ale také v kancelářských budovách a serverových prostorech, protože je zde nutná optimální ochrana citlivého a drahého inventáře. Například umělecké předměty se tak musí vždy chránit před nežádoucími teplotními a vlhkostními podmínkami. Zde poskytuje testo Saveris optimální podporu. 1 Přesné měření teploty a vlhkosti Bezdrátový, bezpečný přenos dat Četné varianty sond, vhodné pro každou aplikaci Typické aplikace: kontrola teploty a vlhkosti v - uměleckých síních, muzeích, archivech a knihovnách, - kancelářských budovách, např. v bankách a pojišťovnách, - serverových prostorech. 2

3 testo Saveris snadné, bezpečné a flexibilní použití testo Saveris nabízí spolehlivý, ucelený a bezstarostný balíček pro dlouhodobou a centrální kontrolu všech dat o klimatu. Dokumentace umožňuje při případné škodě okamžitý důkaz.. Díky použití rádiových sond nejsou nutné žádné zásahy do stávající infrastruktury budovy. testo Saveris nabízí automatizovaným sledováním klimatu v místnosti jistotu a úsporu času. 4 Časová úspora díky automatizovanému snímání měřených dat Okamžitý alarm, např. přes SMS - v místě - na dálku 2 Ukládání do paměti a alarm i bez puštěného počítače Flexibilní systém s rádiovými nebo ethernetovými sondami Kompletní zaznamenávání měřených dat i při dočasném přerušení rádiového signálu Diagramm Start Bearbeiten Extras Vorlage _Style Kopieren Öffnen Schliessen Online Einfügen Umbenennen Löschen Offline Organisieren Zwischenablage Bearbeiten Betriebsart Online Start Tag Online Stop Monat Messung steuern Online Auswertung Diagramm Grafik Histogramm Tabelle Zahlenfeld Alarme Ansicht Daten Daten Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 0 Originalgröße Oktober 2007 M D M D F S S November 2007 M D M D F S S Datum Uhrzeit () Raum 1 () Raum 2 () Raum 3 Dezember 2007 M D M D F S S Daten Archiv System Heute Alarme 3 Snadné uvedení do provozu Centrální přehled o všech měřených datech Kompletní dokumentace všech měřených dat Síťová verze softwaru 3

4 testo Saveris - konfigurace systému Rádiové sondy testo Saveris Rádiové sondy testo Saveris měří teplotu a vlhkost. Sondy ukládají v intervalu naměřená data a posílají je v pravidelných časových odstupech na centrální základnu. Jestliže dojde k překročení hraniční hodnoty, vytvoří se ihned rádiové spojení. Díky obousměrnému signálu jsou rádiové sondy a báze ve vzájemném kontaktu. Je tím zajištěno, že naměřená data jsou přijímána pouze bází a nejsou rušena jinými rádiovými systémy. Jestliže by se mělo rádiové spojení kvůli potížím přerušit, informuje o tom alarm. Paměť sondy zajistí, aby se naměřená data při poruše rádiového spojení neztratila. Optimalizovaná koncepce baterií se postará o dlouhou dobu provozuschopnosti paměti sondy. Ve volném prostoru je dosah rádiového signálu cca 300 m. Dosah rádiového signálu v budovách velmi závisí na stavebních pomínkách jako jsou zdi, dveře chladírny nebo kovové dveře. Použitím routeru lze rádiový signál při komplikovaných stavební podmínkách zlepšit nebo prodloužit. Protože rádiová sonda a router udávají kvalitu vašeho rádiového spojení, lze sondy optimálně umístit samotným uživatelem. testo Saveris - rádiová sonda Varianty sond s interními a rovněž externími senzory umožňují přizpůsobení každé aplikaci. Rádiové sondy je možno volit buď s displejem nebo bez displeje. Na displeji se zobrazují aktuální měřená data, stav baterie a kvalita rádiového spojení. testo Saveris - router Ethernetové sondy testo Saveris testo Saveris - rádiová sonda Kromě rádiových sond lze použít sondy, které jsou přímo napojeny na ethernet. Tady je využitelná existující infrastruktura LAN. Umožňuje přenos dat ze sondy do základny i na dlouhé vzdálenosti. Ethernetové sondy je možné používat libovolně dlouho, poněvadž jsou připojeny do elektrické sítě a pracují tak nezávisle na bateriích. Vnitřní paměť zaručuje, že i při výpadku elektrické energie nebo propojení LAN se naměřená data, která jsou již k dispozici, neztratí. Displej informuje o aktuálních měřených datech a také o stavu sondy. Různé varianaty sond (sondy jsou částečně násuvné) se hodí pro dané aplikace. Připojením konvertoru k ethernetovému konektoru je možné přeměnit signál rádiové sondy na ethernetový signál. Je to kombinace flexibilního umístění rádiové sondy s využitím existujícího ethernetu rovněž pro dlouhé přenosové vzdálenosti. testo Saveris - rádiová sonda testo Saveris - rádiové sondy 4

5 testo Saveris-Software USB oder Ethernet testo Saverisbáze Ethernet Báze testo Saveris Báze je srdcem systému testo Saveris a může nezávisle na počítači ukládat pro každý kanál naměřených hodnot. To odpovídá paměťové schopnosti přibližně v délce jednoho roku při intervalu měření 15 minut. Nouzová baterie zajišťuje, že při výpadku proudu se vysadí alarm a neztratí se žádná již naměřená data. testo Saveris - konvertor Přes displej základny Saveris lze sledovat systémové údaje a také alarm. I při vypnutém počítači spustí báze alarm při překročení hraničních hodnot pomocí LED diody, volitelně pomocí SMS a přes reléový výstup, ke kterému lze připojit poplašnou signalizaci. testo Saveris - ethernetová sonda Báze je schopna snímat celkem 150 rádiových a ethernetových sond, případně 254 měřících kanálů. Báze Saveris se volitelně připojuje k počítači pomocí USB-kabelu nebo ethernetového kabelu. Tím nabízí základna Saveris flexibilitu při zachování nejvyššího zabezepečení dat. Software testo Saveris Naměřená data se přetáhnou z báze do počítače, na kterém se během několika minut nainstaluje pomocí asistenta instalace software testo Saveris. Počáteční konfigurace systému a sond probíhá právě přes software. testo Saveris - ethernetová sonda testo Saveris - ethernetové sondy Všechna naměřená data se centrálně ukládají do databáze softwaru a je možné je kdykoliv vyvolat ve tvaru tabulky nebo grafu. Všechny alarmy, ke kterým došlo, jsou tabulkově zaznamenány jako historie. Automatické vyhotovení zpráv PDF v definovaných časových odstupech navíc usnadňuje dokumentaci. Díky funkci kalendáře a sdružení sond do skupin dostává obsluha softwaru snadnou a intuitivní podobu. V případě alarmu obdrží uživatel zprávu volitelně buď ve formě ové zprávy nebo formou překrývacího okna přímo na monitoru. 5

6 Příklady použití pro testo Saveris Kontrola cenného inventáře Ochrana cenných uměleckých předmětů v muzeích má nejvyšší prioritu. Proto je potřeba průběžně sledovat hodnoty teploty a vlhkosti, aby byly zachovány definované požadované hodnoty. Při překročení hraničních hodnot musí být vyslán varovný signál; navíc se musí data bezpečně ukládat pro vyhodnocení a dokladování a jsou centrálně shromažďována. Pro tyto požadavky je systém testo Saveris optimálně vhodný. Vystavením automatické zprávy ve formátu PDF je dokumentace jako důkaz okamžitě k dispozici. Žádná nákladná kabeláž díky použití rádiových sond Frank Brunecker, ředitel muzea Museum Biberach Konečně máme díky testo Saveris systém, který automaticky dokumentuje naše klima v prostorách. Teď vím, že náš cenný inventář je po klimatické stránce zabezpečený, a to všechno dokonce bez kabeláže. 6

7 Eliminace nevhodných teplotních a vlhkostních hodnot v kancelářských budovách Olaf Hartleb,vedoucí technického vybavení budov - Sparkasse Naštěstí už nejsou stížnosti ohledně špatného klimatu v kancelářích, od té doby, co jsme začali používat pro automatickou a centrální kontrolu podmínek v místnostech systém testo Saveris. Ochrana finančně velmi nákladných investic V serverových prostorách a v kancelářských budovách platí, že je třeba cenný invetář chránit a klima v místnostech sledovat. Kromě regulovaných teplotních podmínek musí být často zachována také vlhkost na konstantní úrovni, aby nedošlo k poškození investičních celků. Snímání měřených dat, centrální ukládání a alarm prováděné systémem testo Saveris zajišťují, že je kontrola klimatických dat vždy zabezpečena. 7

8 testo Saveris Software 1 Snadná instalace Hier konfigurieren Sie die angeschlossenen Messfühler. Liste der im System registrierten Fühler Seriennr. K. Einheit Name Untergrenze Obergrenze TE-Typ Báze Saveris se připojí do sítě. Nyní lze přihlásit k základně sondy: sondy se zapínají jedna po druhé a jsou automaticky bází identifikovány Kühlraum Theke Kühltruhe Namen und Grenzwerte vergeben. Einige Geräte erfordern eine manuelle Eingabe des Thermoelement (TE) Typs. Báze Saveris se připojí k počítači pomocí USB nebo Ethernetu. Software se nahraje do počítače, při čemž napomáhá asistent instalace. < Zurück Weiter > Abbrechen Systém je připraven ke konfiguraci: název sondy, hraniční hodnoty, intervaly měření a alarmy lze přizpůsobit individuelním zadáním měření. 2 Přehledná a vždy aktuální informace Diagramm Start Bearbeiten Extras Vorlage _Style Kopieren Einfügen Zwischenablage Öffnen Neue Gruppe Tag Diagramm Umbenennen Monat Tabelle Löschen Alarme Bearbeiten Auswertung Ansicht Schriftart Arial Schriftgrad 10 Schriftart Naměřená data lze kdykoliv zobrazit graficky nebo tabulkově. Originalgröße Daten Daten Gruppe 0 Oktober 2007 M D M D F S S Pokud byly vyvolány alarmy, je možné vypracovat samostatně jejich soupis. Gruppe 1 November 2007 M D M D F S S Různé sondy mohou být sdruženy do skupin. Lze tak - v závislosti na zadání měření - vytvořit účelné jednotky. Dezember 2007 M D M D F S S Zobrazení naměřených dat po dnech, týdnech nebo měsících lze libovolně definovat. Integrovaný kalendář se přitom nabízí jako praktický pomocník. Daten Alarme System Berichte Heute 3 Automatizace dokumentace Tagesbericht Zone Kühlhaus: Stündliche Mittelwerte am Zeit Tiefkühl 1 %rf Kühlraum 1 Kühlschrank Getränke Tiefkühl 2 Tiefkühl 3 Tiefkühl 4 Forma a časové údaje pro vystavení zprávy se jedenkrát předem nadefinují. Vytvoření a uložení zprávy jako soubor PDF probíhá nyní automaticky podle nastavených podmínek. Soubory jsou tedy kdykoliv připravené pro tisk. Maximalwert gesamt Mittelwert gesamt Minimalwert gesamt 8

9 Small Business Edition (SBE) a Professional (PROF) Se softwarem Professional s ještě větší flexibilitou 4 Zahlenfeld Start Bearbeiten Extras Vorlage _Style Software Saveris je k dostání ve dvou různých verzích. Základní verze SBE (Small Business Edition) umožňuje atraktivní základní funkce softwaru. Softwarová verze PROF (Professional) nabízí další zajímavé funkce, např.: Kopieren Öffnen Schliessen Online Online Start Tag Einfügen Umbenennen Löschen Offline Online Stop Monat Organisieren Messung steuern Zwischenablage Bearbeiten Betriebsart Online Auswertung Gruppe 0 Daten Daten Gruppe 0 33 Diagramm Grafik Histogramm Tabelle Zahlenfel Alarme Ansicht 20 %rf Oktober 2007 Napojení do sítě probíhá přes Ethernet. Tím je umožněno kontinuální monitorování měřených dat. Měřená data lze sledovat z různých počítačů, které jsou zapojeny v síti. Gruppe 1 M D M D F S S November 2007 M D M D F S S Fotografické snímky strojů nebo sledovaných prostor lze uložit jako obrázek. V něm se zobrazují aktuální měřené hodnoty přímo na místě, kde se nachází sonda v prostoru nebo na stroji. Propojení měřícího místa a měřené hodnoty je tak velmi snadno zviditelněno (viz obrázek). Daten Archiv System %rf %rf Dezember 2007 M D M D F S S Heute Alarme Detailní management alarmu nabízí možnost předat výstrahu více než dvěma osobám současně nebo po sobě. Lze libovolně vybírat podle dne v týdnu a hodiny, zda proběhne alarm pomocí ové zprávy, SMS nebo překrývacího okna na monitoru počítače. Zobrazení naměřených dat přes Internet 5 Je-li požadován externí přístup k naměřeným datům, je možné pořídit pro zobrazení všech naměřených dat internetový přístup. Dálkový přístup k požadovaným naměřeným datům je možný pomocí přihlašovacího hesla do systému serveru z každého přístupu na Internet. Přehled variant softwaru SBE PROF Objednací údaje Snadná instalace a kofigurace Grafy / tabulky / přehled alarmů / zprávy PDF Kalendář Tvorba skupin sond Zasílání alarmů ( , SMS, relé) Detailní management alarmu Kontinuální monitorování v dlouhodobém provozu počítače Měřená data na fotografickém podkladu měřícího místa Zapojení do sítě (Client-Server) Software SBE, vč. USB-kabelu pro propojení základna-pc Software PROF, vč. USB-kabelu pro propojení základna-pc

10 Báze testo Saveris Báze je srdcem systému testo Saveris a může nezávisle na počítači ukládat naměřených hodnot. Displej základny báze Saveris zobrazuje systémové údaje a alarmy. Displej pro zobrazení alarmů a systémových údajů Velká paměť Vysílání alarmu přes LED/relé Alarm pomocí SMS (volitelně) Sonda Pøihlášení Usmìròovaè Konvertor Integrované nouzové akumulátory Možnost připojení až 150 sond Možnost připojení přes USB nebo Ethernet Technická data Objednací údaje Paměť Rozměry Hmotnost Krytí Materiál pouzdra Rádiová frekvence Napájení (nutné) Akumulátory Provozní teplota Skladovací teplota Displej Rozhraní Připojitelné rádiové sondy Alarmové relé Modul GSM Instalace hodnot/kanál (celk.max hodnot) 225 x 150 x 49 mm cca 1510 g IP42 zinkový tlakový odlitek / plast 868 MHz síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv./šroubové svorky 24 V AC/DC, příkon <4 W Li-Ionové akumulátory (pro zajištění dat a pro nouzovou SMS při výpadku el. napájení) grafický displej, 4 ovládací tlačítka USB, rádiový signál, Ethernet max. 15 sond přímo připojitelných přes rádiové rozhraní, max. 150 celkem přes rádiový signál / router / konvertor / Ethernet, max. 254 kanálů max.1a,max.30w,max.60/25v DC/AC, rozpínač nebo spínač 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz neplatí pro Japonsko a Jižní Koreu včetně stojánku a nástěnného držáku 868 MHz Báze Saveris, rádiová frekvence 868 MHz MHz Báze Saveris, rádiová frekvence 868 MHz, integrovaný modul GSM (pro alarm SMS) V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje ani antény s magnetickou úchytkou. 10

11 Komponenty testo Saveris : router, konvertor a příslušenství Použitím routeru lze rádiové spojení v obtížných stavebních podmínkách zlepšit, případně prodloužit. Samozřejmě je v systému Saveris možno více routerů, avšak nezapojuje se několik routerů za sebou. Zapojením konvertoru do konektoru Ethernetu je možné přeměnit signál rádiové sondy na ethernetový signál. Toto kombinuje flexibilní použití rádiové sondy s využitím existujícího Ethernetu umožňuje také velké přenosové vzdálenosti. Rozměry Hmotnost Napájení Provozní teplota Skladovací teplota Materiál pouzdra Krytí Rozhraní Připoj.rádiové sondy Nástěnný držák Varianty 868 MHz Router Saveris rádiový signál rádiový signál Ethernet rádiový signál Konvertor Saveris cca 85 x 100 x 38 mm cca 85 x 100 x 35 mm cca 180 g cca 190 g síťový zdroj 6,3 V DC; síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes alternativně přes zásuv./šroubové svorky 24 zásuv./šroubové svorky 24 V AC/DC, příkon < 0,5 W V AC/DC, příkon < 2 W plast plast IP54 IP54 rádiový signál max. 5 včetně včetně Router Saveris, 868 MHz, přenosové médium rádiový signál rádiový signál, Ethernet max. 15 Konvertor Saveris, 868 MHz, měnič přenosového média - rádiový signál na Ethernet V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje. Příslušenství Napájení Baterie pro rádiové sondy (4 x alkali mangan mikrotužkové AA) Baterie pro rádiové sondy pro provoz pod -10 (4 x Energyzer L91 Photo-Lithium) Síťový zdroj V DC; pro bázi testo Saveris, router, konvertor, ethernetovou sondu Síťový zdroj (pro montážní lištu) VAC / 24 VDC (2,5 A) Síťový zdroj (stolní) VAC / 24 VDC (350 ma) Ostatní 1 2 Anténa s magnet.úchytkou se 3 m kabelu, pro základnu s modulem GSM Modul alarmu (optický + akustický), možnost připoj. k relé alarmu základny, průměr 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 ma, stálé světlo: červené, stálý tón: bzučák cca 2,4 khz Software Software SBE, vč. propojovacího kabelu USB mezi základnu a PC Software PROF, vč. propojovacího kabelu USB mezi základnu a PC Software Justáž Saveris vč. propojovacího kabelu k rádiovým a ethernetovým sondám Sledování naměřených dat přes Internet Kalibrační certifikáty Kalibrační certifikát ISO teplota; záznamník teploty; kalibrační body -18 ; 0 ; +60 každý kanál/přístroj Kalibrační certifikát DKD teplota; záznamník teploty; kalibrační body -20 ; 0 ; +60 ; každý kanál/přístroj Kalibrační certifikát ISO vlhkost; záznamník vlhkosti; kalibrační body 11,3 %rv a75,3 %rv při +25 ; každý kanál/přístroj Kalibrační certifikát DKD vlhkost; záznamník vlhkosti; kalibrační body 11,3 %rv a 75,3 %rv při +25 ; každý kanál/přístroj na dotaz Anténa s magnetickou úchytkou Modul alarmu (optický + akustický), možnost připojení k relé alarmu základny 11

12 Komponenty testo Saveris : rádiové sondy Varianty sond s interním a externím teplotním senzorem a také vlhkostním senzorem umožňují přizpůsobit se každé aplikaci. Rádiové sondy je možné volit buď s displejem nebo bez displeje. Displej zobrazuje aktuální měřená data, stav baterií a kvalitu rádiového spojení. interní 81 mm interní %rv, Pt TE 100 %rv 81 mm externí 81 mm externí 81 mm externí interní Rádiový signál interní sondy externí sondy Typ sondy Měřící rozsah Přesnost Rozlišení Typ sondy Měřící rozsah (přístroj) Přesnost (přístroj) Saveris T1 Rádiová sonda s interním senzorem ±0.4 ( ) ±0.4 ( ) ±0.8 (zbyt.měř.rozsahu) ±0.8 (zbyt.měr.rozsahu) 0.1 Saveris T2 Rádiová sonda s exter. konekt.pro sondu a inter., dveřní kontakt ±0.2 ( ) ±0.4 (zbyt.měř.rozsahu) Saveris T3 Saveris Pt 2-kanál.rádiová sonda se 2 Rádiová sonda s 1 ext. exter.konekt.pro TE-sondy konektorem pro sondu (volitelná křivka TE) Pt100 TE Typ K TE Typ J Pt TE Typ T TE Typ S nebo 0.5% z n.hodn. bei 25 ±0.1 ( ) ±0.2 ( ) ±0.5 (zbyt.měř.rozsahu) Saveris H3 Vlhkostní rádiová sonda ±0.5 Vlhkostní senzor 0.1 / 0.1 td 0.1% %rv ±3 %rv Rozlišení Připojení Rozměry (pouzdro) Hmotnost Typ baterií Životnost baterií Materiál pouzdra Krytí Frekvence Interval měření Shoda normy Provozní teplota Skladovací teplota Displej (volitelný) Dosah Nástěnný držák Varianty Varianta bez displeje 868 MHz Varianta s displejem IP68 Saveris T Saveris T1 D / TE Typ S přes konektor Mini-Din, 2 x TE přes konektor TE, 1x Pt100 přes konektor připoj.kabel pro dveřní kontakt je obsahem dodávky (1,80 m) max. potenciální rozdíl 2 V Mini-DIN 80 x 85 x 38 mm cca 240 g 4 mikrotužkové AA Životnost při roky; pro použití v mrazících boxech 3 roky s bateriemi Energyzer L91 Photo-Litium plast IP68 IP54 IP68 IP MHz Standardně 15 min, nastavitelné 1 min hod. DIN EN LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly cca 300 m ve volném prostoru při frekvenci 868 MHz, cca 100 m ve volném prostoru při frekvenci 2,4 GHz včetně Saveris T Saveris T2 D Saveris T Saveris T3 D Saveris Pt Saveris Pt D Saveris H Saveris H3 D V těchto objednacích údajích jsou obsaženy baterie alkali-mangan mikrotužkové AA ( ). 12

13 Komponenty testo Saveris : ethernetové sondy Ethernetovými sondami je využívána existující infrastruktura LAN. Ta umožňuje přenost dat ze sondy do základny i na velké vzdálenosti. Ethernetové sondy mají displej. Pt 100 externí %rv, TE externí %rv externí %rv externí 100 mm 100 mm Ethernet externí sondy Typ sondy Měřící rozsah (přístroj) Měřící rozsah (přístroj) Rozlišení Připojení Rozměry (pouzdro) Hmotnost Napájení (nutné) Saveris Pt E Ethernetová sonda s exter. konektorem pro sondu Pt100 Pt Saveris H1 E Vlhkostní ethernetová sonda 1% Feuchte-Sensor %rv* při nebo 0.5% z n.hodn do 90 %rv: ±2 %rv ±0.5 do 90 %rv: ±(1 %rv +0.7 % z ±0.1 ( ) > 90 %rv: ±3 %rv n.hodn.) při +25 ±0.2 ( ) > 90 %rv: ±(1.4 %rv +0.7 % z ±0.5 (zbyt.měř.rozsahu) n.hodn.) při / TE Typ S 1 0.1% / 0.1 td % / 0.1 td Servisní rozhraní Mini-DIN je přístupné externě 1x Pt100 přes konektor 4 x TE přes konektor TE Mini-DIN max. potenc.rozdíl 50 V cca 220 g Saveris T4 E 4-kanálová ethern.sonda se 4 externími konektory pro TE-sondy TE Typ T TE Typ S TE Typ K TE Typ J Ø 12 mm Saveris H2 E Vlhkostní ethernetová sonda 2% Vlhkostní senzor %rv* cca 85 x 100 x 38 mm cca 220 g cca 230 g cca 230 g Síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv./šroubovací svorky 24 V AC/DC Ø 12 mm ±0.2 ( ) ±0.5 (zb.měř.rozsahu) 0.1 Akumulátory Materiál pouzdra Krytí Interval měření Provozní teplota Skladovací teplota Displej Nástěnný držák Saveris Pt E s displejem Saveris T4 E s displejem V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje. Li-Ionové plast IP54 2 s hod LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly včetně Saveris H2 E s displejem Saveris H1 E s displejem *nevhodné pro kontinuální aplikace s vysokou vlhkostí Sintrované krytky pro ethernetové sondy Saveris H1 E a H2 E Kovový ochranný košík, průměr 12 mm pro vlhkostní sondu pro měření při rychlosti proudění menší než 10 m/s Krytka s filtrem z drátěného pletiva, průměr 12 mm Teflonový sintrovaný filtr, průměr 12 mm, pro agaresivní média, oblasti s vysokou vlhkostí (dlouhodobá měření), vysoké rychlosti proudění Ocelová sintrovaná krytka, průměr 12 mm, k našroubování na vlhkostní sondu, pro měření při vysokých rychlostech proudění nebo znečištěném vzduchu Nádobky se solným roztokem testo pro kontrolu a kalibraci vlhkostních sond, 11,3 %rv a 75,3 %rv, vč. adaptéru pro vlhkostní sondy, rychlá kontrola nebo kalibrace vlhkostní sondy

14 Příslušenství testo Saveris : externí teplotní sondy Pt 100 Násuvné sondy Robustní, potravinářská sonda Pt100 z ušlechtilé oceli (IP65) Robustní, vodotěsná, ponorná/vpichovací sonda Pt100 Zobrazení Měřící rozsah Přesnost t mm Třída A ( mm ), třída B (zbytek Ø 4 mm měř. rozsahu) Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný Pevný kabel, rovný 114 mm Ø 5 mm Třída A ( ), třída B (zbytek měř. rozsahu) Připojovací kabel pro vestavnou sondu Pt100 se šroubovacími svorkami (4-vodičová technika) mm Ø 3.7 mm 12 TE Násuvné sondy Zobrazení Měřící rozsah Přesnost t99 40 mm Třída 2* Vestavná sonda s pouzdrem z ušlechtilé oceli, TE typ K Robustní sonda okolního vzduchu, TE typ K Magnetická sonda,adhezní síla cca 20 N, s magnety pro přidržení, pro měření na kovových plochách, TE typ K Magnetická sonda, adhezní síla cca 10 N, s magnety pro přidržení, pro vyšší teploty, pro měř.na kovových plochách, TE typ K Trubková sonda pro průměr trubky mm, s výměnnou měřící hlavou, měřící rozsah krátkodobě až +280, TE typ K Trubková sonda s upínacím páskem, pro měření teploty na trubkách do průměru max. 120 mm, Tmax +120, TE typ K Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 800 mm, skelné vlákno, TE typ K Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, skelné vlákno, TE typ K Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, teflon, TE typ K Ponorná měřící špička, ohebná, TE typ K Ponorná měřící špička, ohebná, pro měření na vzduchu/ve spalinách (není vhodná pro měření v taveninách), TE typ K Ø 6 mm Připojení: pevný kabel, rovný 1.9 m 35 mm Pevný kabel, rovný 75 mm 395 mm Připojení: pevný kabel, rovný 1.5 m Připojení: pevný kabel, rovný 1.2 m 800 mm Ø 1.5 mm 1500 mm Ø 1.5 mm 1500 mm Ø 1.5 mm Ø 20 mm 500 mm Ø 1.5 mm Ø 21 mm Připojení: pevný kabel, rovný 1.6 m Ø 3 mm 115 mm Ø 4 mm Pøipojení: pevný kabel, rovný 1.2 m 1000 mm S těmito externími sondami se dosazuje specifikované třídy přesnosti rádiových a ethernetových sond Saveris. 20 mm Třída 2* Třída 2* Třída 2* Třída 2* Třída 1* Třída 2* Třída 2* Třída 2* Třída 1* Třída 1* *Dle normy EN se vztahuje přesnost třídy 1 na (Typ K), třídy 2 na (Typ K), třídy 3 na (Typ K). Všechny teplotní sondy, které se hodí pro Vaši aplikaci najdete na internetových stránkách nebo v katalogu Stacionární měřící technika. 14

15 Příslušenství testo Saveris : externí teplotní sondy Násuvné sondy Zobrazení Měřící rozsah Přesnost t99 Krátká sonda, IP mm ±0.2 ( ) Ø 3 mm ±0.4 ( ) 15 Vestavná sonda s hliníkovým pouzdrem, IP 65 Přesná, ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 6 m, IP 67 Přesná, ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 1,5 m, IP 67 Nástěnná, povrchová, teplotní sonda, např. pro dokladování závad ve stavební podstatě Potravinářská sonda z ušlechtilé oceli (IP65) s kabelem PUR Vodotěsná, ponorná/vpichovací sonda Trubková sonda s upínacím páskem pro průměry trubek do max. 75 mm, Tmax. +75, 40 mm Ø 6 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 2.4 m 40 mm Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 6 m 40 mm Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m 300 mm Ø 3 mm Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 3 m 125 mm Ø 4 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m 115 mm Ø 5 mm Připojení: pevný kabel, rovný 30 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m S těmito externími sondami se dosazuje specifikované třídy přesnosti rádiových a ethernetových sond Saveris. 15 mm Ø 3 mm 50 mm Ø 4 mm ±0.2 ( ) ±0.5 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.5% z nam.h. ( ) ) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.5% z nam.h. ( ) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.4 ( ) * * * * *Sondy jsou zkoušeny dle EN pro vhodnost v oblastech doprava a skladování 2) Dlouhodobý měřící rozsah +125, krátkodobě +150 příp (2 minuty) Všechny teplotní sondy, které se hodí pro Vaši aplikaci najdete na internetových stránkách nebo v katalogu Stacionární měřící technika. 15

16 testo Saveris - sady Samozřejmě si můžete jednotlivé komponenty sestavit sami. Máte však možnost objednat již hotovou sestavu testo Saveris sada. Tu pak lze dále rozšiřovat o další jednotlivé komponenty. Saveris sada 1 Saveris sada 2 Saveris sada 3 Sada 1: 868 MHz, obsahuje bázi , 3 rádiové sondy bez displeje , síťový zdroj pro bázi a software SBE vč. USB-kabelu Sada 2: 868 MHz, obsahuje bázi , 5 rádiových sond s displejem , router , 2 x síťový zdroj pro bázi a router a software SBE vč. USB-kabelu Sada 3: 868 MHz, obsahuje bázi vč. modulu GSM pro alarm SMS, anténu s magnetickou úchytkou , 5 rádiových sond s displejem , router , 2 x síťový zdroj pro bázi a router a software SBE vč. USB-kabelu Sada 1 / 868 MHz Sada 2 / 868 MHz Sada 3 / 868 MHz

17 Justáž a servis Justáž Všechny sondy testo Saveris jsou samozřejmě ve výrobní závodě zkalibrovány, což potvrzuje kalibrační protokol. Další kalibrace nebo justáže si můžete nechat dodat jako službu nebo provést na místě v kalibrační laboratoři. Pro tento případ je k dispozici samostatný software Justáž Saveris. Aktuální data kalibrace se po provedené korekci uloží v sondě. Tato data současně převezme software pro justáž a software Saveris, takže je k dispozici historie kalibrací. Rádiové a ethernetové sondy se pro justáž připojí kabelem přes servisní rozhraní. Pokud byste kalibraci neradi prováděli, je Vám firma Testo s touto službou k dispozici. Objednací údaje Software Justage Saveris vč. propojovacího kabelu pro rádiové a ethernetové sondy Servis Testo je výrobce měřících přístrojů a měřících systému s celosvětovou působností, s 27 mezinárodními dceřinnými společnostmi a zastoupeními v mnoha zemích. Testo Vám tedy nabízí samozřejmě na těchto místech také servis. V případě otázek týkajících se testo Saveris - od instalace až po dovybavení dalšími systémovými komponenty - se můžete obrátit na svou kompetentní kontaktní osobu ve své zemi. Přehled nejblíže se nacházejících servisních středisek najdete na internetových stránkách 17

18 Změny, i technického rázu, vyhrazeny. Testo s.r.o. Jinonická Praha 5 Telefon: Fax: Internet: /dk/XX/A/

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Testo Saveris se optimálně hodí pro kontrolu a dokumentaci teploty nebo vlhkosti ve výrobě, zajištění kvality a F&E v

Více

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje

Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Měření, dokumentace, alarm. Automatizace pomocí testo Saveris. Budoucnost zavazuje Testo Saveris : snadné, bezpečné a efektivní monitorování naměřených dat Měřící systém testo Saveris měří teplotu a vlhkost

Více

Jednoduše všechno pod kontrolou: s testo Saveris TM máte všude přehled o naměřených datech

Jednoduše všechno pod kontrolou: s testo Saveris TM máte všude přehled o naměřených datech Jednoduše všechno pod kontrolou: s testo Saveris TM máte všude přehled o naměřených datech Monitorování dat bez hranic, je zcela jedno, zda je stacionární nebo mobilní. Systém monitorování dat testo Saveris

Více

Měření teploty a vlhkosti a centrální dokumentace.

Měření teploty a vlhkosti a centrální dokumentace. Start Bearbeiten Extras Vorlage () Raum 2 () Raum 3 Budoucnost zavazuje Měření teploty a vlhkosti a centrální dokumentace. Automatizováno s testo Saveris. Diagramm Kopieren Öffnen Schliessen Einfügen Umbenennen

Více

Centrální monitorování dat a alarmy

Centrální monitorování dat a alarmy Start Bearbeiten Extras Vorlage M D M D F S S M D M D F S S Budoucnost zavazuje Centrální monitorování dat a alarmy Automatizováno s testo Saveris. Zahlenfeld Kopieren ffnen Schliessen Einf gen Umbenennen

Více

Zapnout a zapomenout.

Zapnout a zapomenout. Einf gen Gruppe 1 Budoucnost zavazuje Zapnout a zapomenout. Byrokracie kolem HACCP - automatizováno s testo Saveris. Zahlenfeld Start Bearbeiten Extras Vorlage Kopieren ffnen Umbenennen Schliessen Zwischenablage

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

Systém WiFi dataloggerů

Systém WiFi dataloggerů Systém WiFi dataloggerů Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu Spuštění

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Monitorování měřených dat systém testo Saveris TM. Automatické, nepřetržité měření a záznam dat s komplexní správou alarmů.

Monitorování měřených dat systém testo Saveris TM. Automatické, nepřetržité měření a záznam dat s komplexní správou alarmů. Monitorování měřených dat systém testo Saveris TM Automatické, nepřetržité měření a záznam dat s komplexní správou alarmů. testo Saveris : Jednoduché, bezpečné a efektivní monitorování měřených dat Systém

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 830 rychlé, bezdotykové měření povrchové teploty Laserové označení místa měření a velká optika pro přesné měření i při větších vzdálenostech C Rychlé zjištění měřené hodnoty

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 830 rychlé, bezdotykové měření povrchové teploty Laserové označení místa měření a velká optika pro přesné měření i při větších vzdálenostech C Rychlé zjištění měřené hodnoty

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 830 rychlé, bezdotykové měření povrchové teploty C Laserové označení místa měření a optika pro přesné měření i při větších vzdálenostech Rychlé zjištění měřené hodnoty dvěmi

Více

Nová měřicí technologie pro měření teploty

Nová měřicí technologie pro měření teploty testo 735 Nová měřicí technologie pro měření teploty 2005 NOVINKA Jistota díky přesnosti flexibilita díky rádiovému přenosu dat C Měření více teplot současně testo 735 je vícekanálový měřicí přístroj s

Více

Teploměr (1-kanálový)

Teploměr (1-kanálový) Teploměr (1-kanálový) testo 925 pro rychlé a spolehlivé měření v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace C Ideálně vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace 1-kanálový teploměr s

Více

Teploměr (1-kanálový)

Teploměr (1-kanálový) Teploměr (1-kanálový) testo 926 univerzální přístroj pro měření teploty Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství C Možnost bezdrátového měření s rádiovými sondami Akustický alarm (nastavitelné

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

Inovace v bezdotykovém měření teploty

Inovace v bezdotykovém měření teploty testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. C % rv C rb Inovace v bezdotykovém

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

Next Generation! S profesionálními záznamníky dat Testo se Vám otevře nová epocha. Série záznamníků testo 174. Série záznamníků testo 175

Next Generation! S profesionálními záznamníky dat Testo se Vám otevře nová epocha. Série záznamníků testo 174. Série záznamníků testo 175 Next Generation! Série záznamníků testo 174 S profesionálními záznamníky dat Testo se Vám otevře nová epocha Série záznamníků testo 175 Série záznamníků testo 176 Pro každou aplikaci vhodný software Pro

Více

Next Generation! Budoucnost zavazuje. S profesionálními záznamníky dat Testo se Vám otevře nová epocha. Série záznamníků testo 174

Next Generation! Budoucnost zavazuje. S profesionálními záznamníky dat Testo se Vám otevře nová epocha. Série záznamníků testo 174 Budoucnost zavazuje Next Generation! S profesionálními záznamníky dat Testo se Vám otevře nová epocha Série záznamníků testo 174 Série záznamníků testo 175 Série záznamníků testo 176 Nová generace záznamníků

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Diferenční tlakoměr. www.testo.cz. We measure it. 521 přesné měření pomocí Pitotovy trubice. Senzor diferenčního tlaku s kompenzací teploty

Diferenční tlakoměr. www.testo.cz. We measure it. 521 přesné měření pomocí Pitotovy trubice. Senzor diferenčního tlaku s kompenzací teploty Diferenční tlakoměr 521 přesné měření pomocí Pitotovy trubice Senzor diferenčního tlaku s kompenzací teploty C 2 vstupy pro připojení dalších sond pro měření tlaku a teploty Přímý výpočet rychlosti proudění

Více

Nová měřicí technologie pro měření vlhkosti

Nová měřicí technologie pro měření vlhkosti testo 635 Nová měřicí technologie pro měření vlhkosti Jistota díky přesnosti flexibilita díky rádiovému přenosu dat %rv C C td hpa Vrchní elektroda nechá vlhkost proniknout k dielektrické vrstvě a zabrání

Více

Multitalent pro větrání a kvalitu vnitřního ovzduší

Multitalent pro větrání a kvalitu vnitřního ovzduší testo 435 Multitalent pro větrání a kvalitu vnitřního ovzduší Nová měřicí technologie pro klimatizační zařízení m 3 /h m/s P CO 2 %rv C Lux Měřené veličiny v klimatizaci Testo 435 nabízí možnost analyzovat

Více

Budoucnost zavazuje. Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570.

Budoucnost zavazuje. Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570. Budoucnost zavazuje Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570. 1. Současný výpočet přehřátí a podchlazení. 2. Měření tlaku, teploty, proudu a vakua jedním přístrojem. 3. Záznam

Více

Schliessen. Online. Löschen. Offline. Bearbeiten Online Stop Messung steuern Betriebsart Online. Tag. Monat. 21 C 48 %rf.

Schliessen. Online. Löschen. Offline. Bearbeiten Online Stop Messung steuern Betriebsart Online. Tag. Monat. 21 C 48 %rf. Zwischenablage System Umbenennen Schliessen Oktober 2007 November 2007 Budoucnost zavazuje testo 6651 a testo 6681 s ethernetovým modulem Propojení převodníků vlhkosti pomocí ethernetu: regulace doplněná

Více

Paralelní měření CO-/CO 2. Shoda s normou EN Spolehlivý, snadno ovladatelný

Paralelní měření CO-/CO 2. Shoda s normou EN Spolehlivý, snadno ovladatelný Paralelní měření CO-/CO 2 C Shoda s normou EN 50543 Spolehlivý, snadno ovladatelný Naměřené hodnoty lze jednoduše převést do přístroje testo 330 (V2010) Výstupní protokol je možné vytisknout přímo na místě

Více

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Teploměr / vlhkoměr testo 635 technologie pro měření vlhkosti C Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Měření teploty, vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálů, tlakového rosného

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Multifunkční měřicí přístroj

Multifunkční měřicí přístroj Multifunkční měřicí přístroj testo 435 multitalent pro ventilaci a kvalitu ovzduší v místnosti C Široká paleta sond (volitelně): - sonda IAQ pro posuzování kvality ovzduší v místnosti - termické sondy

Více

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 ruční bezdotykový teploměr Teploměr testo 830-T4 je profesionálním řešením pro bezdotykové měření teploty

Více

Přehled sond k záznamníkům testo 175 a testo 176

Přehled sond k záznamníkům testo 175 a testo 176 Next Generation! S profesionálními záznamníky dat Testo se Vám otevře nová epocha Série záznamníků testo 174 Série záznamníků testo 175 Série záznamníků testo 176 Přehled sond k záznamníkům testo 175 a

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Testo 480 - nový měřicí přístroj pro efektivní analýzu klimatizačních zařízení.

Testo 480 - nový měřicí přístroj pro efektivní analýzu klimatizačních zařízení. Budoucnost zavazuje Takto se pohybují profesionálové v oblasti proudění vzduchu! Testo 480 - nový měřicí přístroj pro efektivní analýzu klimatizačních zařízení. Testo 480 Vám nabízí: > Vysoce kvalitní

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz 3-kanálový teploměr testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání Nejvyšší přesnost v celém měřicím u díky systémovému srovnání C Systémová přesnost až do 0,05 C Zobrazení, uložení a tisk hodnot

Více

Průmyslový převodník vlhkosti

Průmyslový převodník vlhkosti Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního řetězce vč. analogové kalibrace Výstupy pro Profibus, Ethernet, relé a analogový výstup umožňují

Více

Vysoce přesné měření vlhkosti až ±1 %rv. Připojení 2 násuvných sond. Měření teploty, relativní vlhkosti a tlakového rosného bodu

Vysoce přesné měření vlhkosti až ±1 %rv. Připojení 2 násuvných sond. Měření teploty, relativní vlhkosti a tlakového rosného bodu %rv C Vysoce přesné měření vlhkosti až ±1 %rv Připojení 2 násuvných sond Měření teploty, relativní vlhkosti a tlakového rosného bodu Interní paměť (3.000 naměřených hodnot) Počítačový software pro analýzu,

Více

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin.

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. testo 320 Efektivní měření pouze s jedním přístrojem. Přístroj testo 320 je Váš spolehlivý partner pro efektivní

Více

Profesionální přístroj pro klima - testo 480

Profesionální přístroj pro klima - testo 480 Budoucnost zavazuje Univerzální měřící přístroj pro měření a posuzování energetické efektivnosti klimatizačních a ventilačních zařízení, měření na výústkách klimatizací, pohody prostředí na pracovištích...

Více

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny Budoucnost zavazuje testo 327-1/-2 Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny O 2 CO 2 C hpa CO O 2 EN 50379-2 a 1. BImSchV zkoušeno TÜV O 2, C, hpa Nová generace měřicích přístrojů

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima testo 6651 + série sond testo 660x Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního řetězce, vč. analogové kalibrace Ethernetový, reléový a analogový

Více

Elcometer 319 Digitální teploměr vlhkoměr

Elcometer 319 Digitální teploměr vlhkoměr Elcometer 319 Digitální teploměr vlhkoměr Elcometer 319 slouží k měření a zaznamenávání všech klimatických podmínek, které jsou potřebné pro určení, zda je na povrch možné nanést nátěrovou hmotu. Základní

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

Všechny tyto hodnoty včetně času jsou ukládány do paměti a mohou být získány později.

Všechny tyto hodnoty včetně času jsou ukládány do paměti a mohou být získány později. Každý nátěr je nutné nanášet za příznivých klimatických podmínek. Příliš vysoká teplota může způsobit špatné utváření filmu nebo retenci rozpouštědel, příliš nízká teplota zase lepivost, nedostatečné vytvrzení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

Navrženo pro profesionální vodohospodáře

Navrženo pro profesionální vodohospodáře Navrženo pro profesionální vodohospodáře Vysoce čistá voda používaná v energetice, výrobě polovodičů, farmacii a dalších odvětvích může být obtížně měřitelná kvůli schopnosti oxidu uhličitého (CO₂) difundovat

Více

vlhkost vzduchu / proudění - ruční měřicí přístroje

vlhkost vzduchu / proudění - ruční měřicí přístroje vlhkost vzduchu / ruční měřicí přístroje Použití: Funkce / výbava: Přístroj Měřicí rozsahy vlhkost vlhkost (doporučený rozsah) teplota tlak Přesnosti vlhkost (doporučený rozsah) teplota tlak 40... +120

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Kontrola vytápění High-Tech měření

Kontrola vytápění High-Tech měření Budoucnost zavazuje testo 330 testo 330 LL Kontrola vytápění High-Tech měření Nejvyšší přesnost měření komínové ztráty/teploty/proudění Höchste Genauigkeit durch Nullpunkt-Abgleich im Sekundentakt Vysvětlení,

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Analyzátor spalin pro průmysl

Analyzátor spalin pro průmysl Analyzátor spalin pro průmysl testo 340 přenosný měřicí přístroj pro měření spalin v průmyslu O 2 Možnost rozšíření měřicího rozsahu pro neomezené měření při vysokých koncentracích plynu. Analýza spalin

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Měřicí přístroj pro klima

Měřicí přístroj pro klima Měřicí přístroj pro klima testo 445 servisní přístroj pro klimatizační a ventilační zařízení C Vytváření bodové a časové průměrné hodnoty Přímé zobrazení objemového průtoku Automatické přiřazení průřezu

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. testo 845 C %

Více

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Budoucnost zavazuje Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Nový, digitální servisní přístroj testo 550 nabízí neporazitelný poměr

Více

Multilogger M datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem

Multilogger M datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje 1220 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZECH REPUBLIC Tel.: +420 571 653 990 E-mail: info@cometsystem.cz Multilogger M1300 - datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem code:

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831 Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství testo 831 Povinná kontrolní měření Kontrolní měření dodržení chladicího řetězce jsou vyžadována evropskými potravinářskými zákony, předpisy a

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Loggery pro záznam teploty

Loggery pro záznam teploty Loggery pro záznam teploty Použití přeprava a skladování potravin (registrační teploměry splňují požadavky ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování zchlazených a zmrazených potravin) potravinářský a pivovarnický

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

Teplotní kalibrátory Fluke 712B a 714B

Teplotní kalibrátory Fluke 712B a 714B Teplotní kalibrátory Fluke 712B a 714B Přesnost a jednoduchost Technické údaje Pro odborníky zabývající se kalibrací teploty, kteří vyžadují vysoce přesný, snadno použitelný jednoúčelový teplotní kalibrátor,

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje Budoucnost zavazuje Každá kapka je drahá Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady NOVINKA Nyní ještě robustnější díky nerozbitnému senzoru Měření kvality fritovacího

Více

Digitální budoucnost pro servis chladicích zařízení!

Digitální budoucnost pro servis chladicích zařízení! Budoucnost zavazuje Digitální budoucnost pro servis chladicích zařízení! testo 523, 556, 560 Přesnost a jistota měření s digitálními přístroji nové generace pro servis a údržbu chladicích zařízení Novinka

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky

Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Budoucnost zavazuje! NOVÉ: testo 330 LL Nové testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky Vidíte analýzu spalin a ihned jí porozumíte C hpa O 2 12.01.10 14:35 CO/H 2 Spaliny NO P Nastavení Start Hodnoty

Více

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr s rozsahem 0... 2000 s kompenzací teploty C 2 vstupy pro připojení dalších sond pro měření tlaku a teploty Přímé

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VISIC100SF Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Maximálně dobré klima! Minimální spotřeba energie!

Maximálně dobré klima! Minimální spotřeba energie! Budoucnost zavazuje Maximálně dobré klima! Minimální spotřeba energie! Měřící přístroje Testo a Vaše klima budov je pod kontrolou. OPTIMÁLNÍ KLIMA BUDOV Váš tým pro optimální klima budov! Vždy, kdykoliv

Více

přístroje pro měření tlaku

přístroje pro měření tlaku Snímače teploty Měřicí převodníky Ruční měřicí přístroje GMH 3111 tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače GMH 3111 - ex tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení Ex GMH 3111

Více

Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány

Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány testo 330-3 Nová technologie mìøení emisí pro kominíky a kontrolní orgány Nová dimenze rychlosti a spolehlivosti C hpa O 2 CO/H 2 testo 330-3 nová dimenze rychlosti a i na poli analýzy spalin Nová generace

Více

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200

Více

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu.

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. OM-EL-USB-2 USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. Tento záznamník je schopen uložit až 16382 hodnot vlhkosti v rozsahu 0 až 100%RH a 16382 hodnot teploty v rozsahu -35 až +80 C (-31 až +176 F).

Více

Černá skříňka pro choulostivý náklad.

Černá skříňka pro choulostivý náklad. Černá skříňka pro choulostivý náklad. Záznamník dat testo 184: sledování teploty a dokumentace údajů o kvalitě při přepravě potravin a farmaceutického materiálu. testo 184 Optimální teploty pro choulostivé

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 4drát, 15 30 VDC Analogový výstup 0 10 V a 4 20 ma konektor

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Multilogger M teploměr-vlhkoměr-co2 se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým portem

Multilogger M teploměr-vlhkoměr-co2 se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým portem COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje 1220 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZECH REPUBLIC Tel.: +420 571 653 990 E-mail: info@cometsystem.cz Multilogger M1440 - teploměr-vlhkoměr-co2 se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Roman Gajda, Zahradní 14, 701 00 Ostrava 1, CZECH REPUBLIC tel. : (+ 420) 59 661 12 19 tel.: (+420) 603 18 18 41 e-mail: info@garni-meteo.cz PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Profesionální

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.12 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA 5 341 VOLUTRON 2 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby

Více