Měření a centrální dokumentace klima v místnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření a centrální dokumentace klima v místnosti."

Transkript

1 Budoucnost zavazuje Měření a centrální dokumentace klima v místnosti. Automatizováno s testo Saveris.

2 testo Saveris monitorování měřených dat pro kontrolu klimatu budov Dokonalá kontrola klimatu budovy je obzvláště důležitá v muzeích, archivech a knihovnách, ale také v kancelářských budovách a serverových prostorech, protože je zde nutná optimální ochrana citlivého a drahého inventáře. Například umělecké předměty se tak musí vždy chránit před nežádoucími teplotními a vlhkostními podmínkami. Zde poskytuje testo Saveris optimální podporu. 1 Přesné měření teploty a vlhkosti Bezdrátový, bezpečný přenos dat Četné varianty sond, vhodné pro každou aplikaci Typické aplikace: kontrola teploty a vlhkosti v - uměleckých síních, muzeích, archivech a knihovnách, - kancelářských budovách, např. v bankách a pojišťovnách, - serverových prostorech. 2

3 testo Saveris snadné, bezpečné a flexibilní použití testo Saveris nabízí spolehlivý, ucelený a bezstarostný balíček pro dlouhodobou a centrální kontrolu všech dat o klimatu. Dokumentace umožňuje při případné škodě okamžitý důkaz.. Díky použití rádiových sond nejsou nutné žádné zásahy do stávající infrastruktury budovy. testo Saveris nabízí automatizovaným sledováním klimatu v místnosti jistotu a úsporu času. 4 Časová úspora díky automatizovanému snímání měřených dat Okamžitý alarm, např. přes SMS - v místě - na dálku 2 Ukládání do paměti a alarm i bez puštěného počítače Flexibilní systém s rádiovými nebo ethernetovými sondami Kompletní zaznamenávání měřených dat i při dočasném přerušení rádiového signálu Diagramm Start Bearbeiten Extras Vorlage _Style Kopieren Öffnen Schliessen Online Einfügen Umbenennen Löschen Offline Organisieren Zwischenablage Bearbeiten Betriebsart Online Start Tag Online Stop Monat Messung steuern Online Auswertung Diagramm Grafik Histogramm Tabelle Zahlenfeld Alarme Ansicht Daten Daten Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 0 Originalgröße Oktober 2007 M D M D F S S November 2007 M D M D F S S Datum Uhrzeit () Raum 1 () Raum 2 () Raum 3 Dezember 2007 M D M D F S S Daten Archiv System Heute Alarme 3 Snadné uvedení do provozu Centrální přehled o všech měřených datech Kompletní dokumentace všech měřených dat Síťová verze softwaru 3

4 testo Saveris - konfigurace systému Rádiové sondy testo Saveris Rádiové sondy testo Saveris měří teplotu a vlhkost. Sondy ukládají v intervalu naměřená data a posílají je v pravidelných časových odstupech na centrální základnu. Jestliže dojde k překročení hraniční hodnoty, vytvoří se ihned rádiové spojení. Díky obousměrnému signálu jsou rádiové sondy a báze ve vzájemném kontaktu. Je tím zajištěno, že naměřená data jsou přijímána pouze bází a nejsou rušena jinými rádiovými systémy. Jestliže by se mělo rádiové spojení kvůli potížím přerušit, informuje o tom alarm. Paměť sondy zajistí, aby se naměřená data při poruše rádiového spojení neztratila. Optimalizovaná koncepce baterií se postará o dlouhou dobu provozuschopnosti paměti sondy. Ve volném prostoru je dosah rádiového signálu cca 300 m. Dosah rádiového signálu v budovách velmi závisí na stavebních pomínkách jako jsou zdi, dveře chladírny nebo kovové dveře. Použitím routeru lze rádiový signál při komplikovaných stavební podmínkách zlepšit nebo prodloužit. Protože rádiová sonda a router udávají kvalitu vašeho rádiového spojení, lze sondy optimálně umístit samotným uživatelem. testo Saveris - rádiová sonda Varianty sond s interními a rovněž externími senzory umožňují přizpůsobení každé aplikaci. Rádiové sondy je možno volit buď s displejem nebo bez displeje. Na displeji se zobrazují aktuální měřená data, stav baterie a kvalita rádiového spojení. testo Saveris - router Ethernetové sondy testo Saveris testo Saveris - rádiová sonda Kromě rádiových sond lze použít sondy, které jsou přímo napojeny na ethernet. Tady je využitelná existující infrastruktura LAN. Umožňuje přenos dat ze sondy do základny i na dlouhé vzdálenosti. Ethernetové sondy je možné používat libovolně dlouho, poněvadž jsou připojeny do elektrické sítě a pracují tak nezávisle na bateriích. Vnitřní paměť zaručuje, že i při výpadku elektrické energie nebo propojení LAN se naměřená data, která jsou již k dispozici, neztratí. Displej informuje o aktuálních měřených datech a také o stavu sondy. Různé varianaty sond (sondy jsou částečně násuvné) se hodí pro dané aplikace. Připojením konvertoru k ethernetovému konektoru je možné přeměnit signál rádiové sondy na ethernetový signál. Je to kombinace flexibilního umístění rádiové sondy s využitím existujícího ethernetu rovněž pro dlouhé přenosové vzdálenosti. testo Saveris - rádiová sonda testo Saveris - rádiové sondy 4

5 testo Saveris-Software USB oder Ethernet testo Saverisbáze Ethernet Báze testo Saveris Báze je srdcem systému testo Saveris a může nezávisle na počítači ukládat pro každý kanál naměřených hodnot. To odpovídá paměťové schopnosti přibližně v délce jednoho roku při intervalu měření 15 minut. Nouzová baterie zajišťuje, že při výpadku proudu se vysadí alarm a neztratí se žádná již naměřená data. testo Saveris - konvertor Přes displej základny Saveris lze sledovat systémové údaje a také alarm. I při vypnutém počítači spustí báze alarm při překročení hraničních hodnot pomocí LED diody, volitelně pomocí SMS a přes reléový výstup, ke kterému lze připojit poplašnou signalizaci. testo Saveris - ethernetová sonda Báze je schopna snímat celkem 150 rádiových a ethernetových sond, případně 254 měřících kanálů. Báze Saveris se volitelně připojuje k počítači pomocí USB-kabelu nebo ethernetového kabelu. Tím nabízí základna Saveris flexibilitu při zachování nejvyššího zabezepečení dat. Software testo Saveris Naměřená data se přetáhnou z báze do počítače, na kterém se během několika minut nainstaluje pomocí asistenta instalace software testo Saveris. Počáteční konfigurace systému a sond probíhá právě přes software. testo Saveris - ethernetová sonda testo Saveris - ethernetové sondy Všechna naměřená data se centrálně ukládají do databáze softwaru a je možné je kdykoliv vyvolat ve tvaru tabulky nebo grafu. Všechny alarmy, ke kterým došlo, jsou tabulkově zaznamenány jako historie. Automatické vyhotovení zpráv PDF v definovaných časových odstupech navíc usnadňuje dokumentaci. Díky funkci kalendáře a sdružení sond do skupin dostává obsluha softwaru snadnou a intuitivní podobu. V případě alarmu obdrží uživatel zprávu volitelně buď ve formě ové zprávy nebo formou překrývacího okna přímo na monitoru. 5

6 Příklady použití pro testo Saveris Kontrola cenného inventáře Ochrana cenných uměleckých předmětů v muzeích má nejvyšší prioritu. Proto je potřeba průběžně sledovat hodnoty teploty a vlhkosti, aby byly zachovány definované požadované hodnoty. Při překročení hraničních hodnot musí být vyslán varovný signál; navíc se musí data bezpečně ukládat pro vyhodnocení a dokladování a jsou centrálně shromažďována. Pro tyto požadavky je systém testo Saveris optimálně vhodný. Vystavením automatické zprávy ve formátu PDF je dokumentace jako důkaz okamžitě k dispozici. Žádná nákladná kabeláž díky použití rádiových sond Frank Brunecker, ředitel muzea Museum Biberach Konečně máme díky testo Saveris systém, který automaticky dokumentuje naše klima v prostorách. Teď vím, že náš cenný inventář je po klimatické stránce zabezpečený, a to všechno dokonce bez kabeláže. 6

7 Eliminace nevhodných teplotních a vlhkostních hodnot v kancelářských budovách Olaf Hartleb,vedoucí technického vybavení budov - Sparkasse Naštěstí už nejsou stížnosti ohledně špatného klimatu v kancelářích, od té doby, co jsme začali používat pro automatickou a centrální kontrolu podmínek v místnostech systém testo Saveris. Ochrana finančně velmi nákladných investic V serverových prostorách a v kancelářských budovách platí, že je třeba cenný invetář chránit a klima v místnostech sledovat. Kromě regulovaných teplotních podmínek musí být často zachována také vlhkost na konstantní úrovni, aby nedošlo k poškození investičních celků. Snímání měřených dat, centrální ukládání a alarm prováděné systémem testo Saveris zajišťují, že je kontrola klimatických dat vždy zabezpečena. 7

8 testo Saveris Software 1 Snadná instalace Hier konfigurieren Sie die angeschlossenen Messfühler. Liste der im System registrierten Fühler Seriennr. K. Einheit Name Untergrenze Obergrenze TE-Typ Báze Saveris se připojí do sítě. Nyní lze přihlásit k základně sondy: sondy se zapínají jedna po druhé a jsou automaticky bází identifikovány Kühlraum Theke Kühltruhe Namen und Grenzwerte vergeben. Einige Geräte erfordern eine manuelle Eingabe des Thermoelement (TE) Typs. Báze Saveris se připojí k počítači pomocí USB nebo Ethernetu. Software se nahraje do počítače, při čemž napomáhá asistent instalace. < Zurück Weiter > Abbrechen Systém je připraven ke konfiguraci: název sondy, hraniční hodnoty, intervaly měření a alarmy lze přizpůsobit individuelním zadáním měření. 2 Přehledná a vždy aktuální informace Diagramm Start Bearbeiten Extras Vorlage _Style Kopieren Einfügen Zwischenablage Öffnen Neue Gruppe Tag Diagramm Umbenennen Monat Tabelle Löschen Alarme Bearbeiten Auswertung Ansicht Schriftart Arial Schriftgrad 10 Schriftart Naměřená data lze kdykoliv zobrazit graficky nebo tabulkově. Originalgröße Daten Daten Gruppe 0 Oktober 2007 M D M D F S S Pokud byly vyvolány alarmy, je možné vypracovat samostatně jejich soupis. Gruppe 1 November 2007 M D M D F S S Různé sondy mohou být sdruženy do skupin. Lze tak - v závislosti na zadání měření - vytvořit účelné jednotky. Dezember 2007 M D M D F S S Zobrazení naměřených dat po dnech, týdnech nebo měsících lze libovolně definovat. Integrovaný kalendář se přitom nabízí jako praktický pomocník. Daten Alarme System Berichte Heute 3 Automatizace dokumentace Tagesbericht Zone Kühlhaus: Stündliche Mittelwerte am Zeit Tiefkühl 1 %rf Kühlraum 1 Kühlschrank Getränke Tiefkühl 2 Tiefkühl 3 Tiefkühl 4 Forma a časové údaje pro vystavení zprávy se jedenkrát předem nadefinují. Vytvoření a uložení zprávy jako soubor PDF probíhá nyní automaticky podle nastavených podmínek. Soubory jsou tedy kdykoliv připravené pro tisk. Maximalwert gesamt Mittelwert gesamt Minimalwert gesamt 8

9 Small Business Edition (SBE) a Professional (PROF) Se softwarem Professional s ještě větší flexibilitou 4 Zahlenfeld Start Bearbeiten Extras Vorlage _Style Software Saveris je k dostání ve dvou různých verzích. Základní verze SBE (Small Business Edition) umožňuje atraktivní základní funkce softwaru. Softwarová verze PROF (Professional) nabízí další zajímavé funkce, např.: Kopieren Öffnen Schliessen Online Online Start Tag Einfügen Umbenennen Löschen Offline Online Stop Monat Organisieren Messung steuern Zwischenablage Bearbeiten Betriebsart Online Auswertung Gruppe 0 Daten Daten Gruppe 0 33 Diagramm Grafik Histogramm Tabelle Zahlenfel Alarme Ansicht 20 %rf Oktober 2007 Napojení do sítě probíhá přes Ethernet. Tím je umožněno kontinuální monitorování měřených dat. Měřená data lze sledovat z různých počítačů, které jsou zapojeny v síti. Gruppe 1 M D M D F S S November 2007 M D M D F S S Fotografické snímky strojů nebo sledovaných prostor lze uložit jako obrázek. V něm se zobrazují aktuální měřené hodnoty přímo na místě, kde se nachází sonda v prostoru nebo na stroji. Propojení měřícího místa a měřené hodnoty je tak velmi snadno zviditelněno (viz obrázek). Daten Archiv System %rf %rf Dezember 2007 M D M D F S S Heute Alarme Detailní management alarmu nabízí možnost předat výstrahu více než dvěma osobám současně nebo po sobě. Lze libovolně vybírat podle dne v týdnu a hodiny, zda proběhne alarm pomocí ové zprávy, SMS nebo překrývacího okna na monitoru počítače. Zobrazení naměřených dat přes Internet 5 Je-li požadován externí přístup k naměřeným datům, je možné pořídit pro zobrazení všech naměřených dat internetový přístup. Dálkový přístup k požadovaným naměřeným datům je možný pomocí přihlašovacího hesla do systému serveru z každého přístupu na Internet. Přehled variant softwaru SBE PROF Objednací údaje Snadná instalace a kofigurace Grafy / tabulky / přehled alarmů / zprávy PDF Kalendář Tvorba skupin sond Zasílání alarmů ( , SMS, relé) Detailní management alarmu Kontinuální monitorování v dlouhodobém provozu počítače Měřená data na fotografickém podkladu měřícího místa Zapojení do sítě (Client-Server) Software SBE, vč. USB-kabelu pro propojení základna-pc Software PROF, vč. USB-kabelu pro propojení základna-pc

10 Báze testo Saveris Báze je srdcem systému testo Saveris a může nezávisle na počítači ukládat naměřených hodnot. Displej základny báze Saveris zobrazuje systémové údaje a alarmy. Displej pro zobrazení alarmů a systémových údajů Velká paměť Vysílání alarmu přes LED/relé Alarm pomocí SMS (volitelně) Sonda Pøihlášení Usmìròovaè Konvertor Integrované nouzové akumulátory Možnost připojení až 150 sond Možnost připojení přes USB nebo Ethernet Technická data Objednací údaje Paměť Rozměry Hmotnost Krytí Materiál pouzdra Rádiová frekvence Napájení (nutné) Akumulátory Provozní teplota Skladovací teplota Displej Rozhraní Připojitelné rádiové sondy Alarmové relé Modul GSM Instalace hodnot/kanál (celk.max hodnot) 225 x 150 x 49 mm cca 1510 g IP42 zinkový tlakový odlitek / plast 868 MHz síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv./šroubové svorky 24 V AC/DC, příkon <4 W Li-Ionové akumulátory (pro zajištění dat a pro nouzovou SMS při výpadku el. napájení) grafický displej, 4 ovládací tlačítka USB, rádiový signál, Ethernet max. 15 sond přímo připojitelných přes rádiové rozhraní, max. 150 celkem přes rádiový signál / router / konvertor / Ethernet, max. 254 kanálů max.1a,max.30w,max.60/25v DC/AC, rozpínač nebo spínač 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz neplatí pro Japonsko a Jižní Koreu včetně stojánku a nástěnného držáku 868 MHz Báze Saveris, rádiová frekvence 868 MHz MHz Báze Saveris, rádiová frekvence 868 MHz, integrovaný modul GSM (pro alarm SMS) V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje ani antény s magnetickou úchytkou. 10

11 Komponenty testo Saveris : router, konvertor a příslušenství Použitím routeru lze rádiové spojení v obtížných stavebních podmínkách zlepšit, případně prodloužit. Samozřejmě je v systému Saveris možno více routerů, avšak nezapojuje se několik routerů za sebou. Zapojením konvertoru do konektoru Ethernetu je možné přeměnit signál rádiové sondy na ethernetový signál. Toto kombinuje flexibilní použití rádiové sondy s využitím existujícího Ethernetu umožňuje také velké přenosové vzdálenosti. Rozměry Hmotnost Napájení Provozní teplota Skladovací teplota Materiál pouzdra Krytí Rozhraní Připoj.rádiové sondy Nástěnný držák Varianty 868 MHz Router Saveris rádiový signál rádiový signál Ethernet rádiový signál Konvertor Saveris cca 85 x 100 x 38 mm cca 85 x 100 x 35 mm cca 180 g cca 190 g síťový zdroj 6,3 V DC; síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes alternativně přes zásuv./šroubové svorky 24 zásuv./šroubové svorky 24 V AC/DC, příkon < 0,5 W V AC/DC, příkon < 2 W plast plast IP54 IP54 rádiový signál max. 5 včetně včetně Router Saveris, 868 MHz, přenosové médium rádiový signál rádiový signál, Ethernet max. 15 Konvertor Saveris, 868 MHz, měnič přenosového média - rádiový signál na Ethernet V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje. Příslušenství Napájení Baterie pro rádiové sondy (4 x alkali mangan mikrotužkové AA) Baterie pro rádiové sondy pro provoz pod -10 (4 x Energyzer L91 Photo-Lithium) Síťový zdroj V DC; pro bázi testo Saveris, router, konvertor, ethernetovou sondu Síťový zdroj (pro montážní lištu) VAC / 24 VDC (2,5 A) Síťový zdroj (stolní) VAC / 24 VDC (350 ma) Ostatní 1 2 Anténa s magnet.úchytkou se 3 m kabelu, pro základnu s modulem GSM Modul alarmu (optický + akustický), možnost připoj. k relé alarmu základny, průměr 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 ma, stálé světlo: červené, stálý tón: bzučák cca 2,4 khz Software Software SBE, vč. propojovacího kabelu USB mezi základnu a PC Software PROF, vč. propojovacího kabelu USB mezi základnu a PC Software Justáž Saveris vč. propojovacího kabelu k rádiovým a ethernetovým sondám Sledování naměřených dat přes Internet Kalibrační certifikáty Kalibrační certifikát ISO teplota; záznamník teploty; kalibrační body -18 ; 0 ; +60 každý kanál/přístroj Kalibrační certifikát DKD teplota; záznamník teploty; kalibrační body -20 ; 0 ; +60 ; každý kanál/přístroj Kalibrační certifikát ISO vlhkost; záznamník vlhkosti; kalibrační body 11,3 %rv a75,3 %rv při +25 ; každý kanál/přístroj Kalibrační certifikát DKD vlhkost; záznamník vlhkosti; kalibrační body 11,3 %rv a 75,3 %rv při +25 ; každý kanál/přístroj na dotaz Anténa s magnetickou úchytkou Modul alarmu (optický + akustický), možnost připojení k relé alarmu základny 11

12 Komponenty testo Saveris : rádiové sondy Varianty sond s interním a externím teplotním senzorem a také vlhkostním senzorem umožňují přizpůsobit se každé aplikaci. Rádiové sondy je možné volit buď s displejem nebo bez displeje. Displej zobrazuje aktuální měřená data, stav baterií a kvalitu rádiového spojení. interní 81 mm interní %rv, Pt TE 100 %rv 81 mm externí 81 mm externí 81 mm externí interní Rádiový signál interní sondy externí sondy Typ sondy Měřící rozsah Přesnost Rozlišení Typ sondy Měřící rozsah (přístroj) Přesnost (přístroj) Saveris T1 Rádiová sonda s interním senzorem ±0.4 ( ) ±0.4 ( ) ±0.8 (zbyt.měř.rozsahu) ±0.8 (zbyt.měr.rozsahu) 0.1 Saveris T2 Rádiová sonda s exter. konekt.pro sondu a inter., dveřní kontakt ±0.2 ( ) ±0.4 (zbyt.měř.rozsahu) Saveris T3 Saveris Pt 2-kanál.rádiová sonda se 2 Rádiová sonda s 1 ext. exter.konekt.pro TE-sondy konektorem pro sondu (volitelná křivka TE) Pt100 TE Typ K TE Typ J Pt TE Typ T TE Typ S nebo 0.5% z n.hodn. bei 25 ±0.1 ( ) ±0.2 ( ) ±0.5 (zbyt.měř.rozsahu) Saveris H3 Vlhkostní rádiová sonda ±0.5 Vlhkostní senzor 0.1 / 0.1 td 0.1% %rv ±3 %rv Rozlišení Připojení Rozměry (pouzdro) Hmotnost Typ baterií Životnost baterií Materiál pouzdra Krytí Frekvence Interval měření Shoda normy Provozní teplota Skladovací teplota Displej (volitelný) Dosah Nástěnný držák Varianty Varianta bez displeje 868 MHz Varianta s displejem IP68 Saveris T Saveris T1 D / TE Typ S přes konektor Mini-Din, 2 x TE přes konektor TE, 1x Pt100 přes konektor připoj.kabel pro dveřní kontakt je obsahem dodávky (1,80 m) max. potenciální rozdíl 2 V Mini-DIN 80 x 85 x 38 mm cca 240 g 4 mikrotužkové AA Životnost při roky; pro použití v mrazících boxech 3 roky s bateriemi Energyzer L91 Photo-Litium plast IP68 IP54 IP68 IP MHz Standardně 15 min, nastavitelné 1 min hod. DIN EN LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly cca 300 m ve volném prostoru při frekvenci 868 MHz, cca 100 m ve volném prostoru při frekvenci 2,4 GHz včetně Saveris T Saveris T2 D Saveris T Saveris T3 D Saveris Pt Saveris Pt D Saveris H Saveris H3 D V těchto objednacích údajích jsou obsaženy baterie alkali-mangan mikrotužkové AA ( ). 12

13 Komponenty testo Saveris : ethernetové sondy Ethernetovými sondami je využívána existující infrastruktura LAN. Ta umožňuje přenost dat ze sondy do základny i na velké vzdálenosti. Ethernetové sondy mají displej. Pt 100 externí %rv, TE externí %rv externí %rv externí 100 mm 100 mm Ethernet externí sondy Typ sondy Měřící rozsah (přístroj) Měřící rozsah (přístroj) Rozlišení Připojení Rozměry (pouzdro) Hmotnost Napájení (nutné) Saveris Pt E Ethernetová sonda s exter. konektorem pro sondu Pt100 Pt Saveris H1 E Vlhkostní ethernetová sonda 1% Feuchte-Sensor %rv* při nebo 0.5% z n.hodn do 90 %rv: ±2 %rv ±0.5 do 90 %rv: ±(1 %rv +0.7 % z ±0.1 ( ) > 90 %rv: ±3 %rv n.hodn.) při +25 ±0.2 ( ) > 90 %rv: ±(1.4 %rv +0.7 % z ±0.5 (zbyt.měř.rozsahu) n.hodn.) při / TE Typ S 1 0.1% / 0.1 td % / 0.1 td Servisní rozhraní Mini-DIN je přístupné externě 1x Pt100 přes konektor 4 x TE přes konektor TE Mini-DIN max. potenc.rozdíl 50 V cca 220 g Saveris T4 E 4-kanálová ethern.sonda se 4 externími konektory pro TE-sondy TE Typ T TE Typ S TE Typ K TE Typ J Ø 12 mm Saveris H2 E Vlhkostní ethernetová sonda 2% Vlhkostní senzor %rv* cca 85 x 100 x 38 mm cca 220 g cca 230 g cca 230 g Síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv./šroubovací svorky 24 V AC/DC Ø 12 mm ±0.2 ( ) ±0.5 (zb.měř.rozsahu) 0.1 Akumulátory Materiál pouzdra Krytí Interval měření Provozní teplota Skladovací teplota Displej Nástěnný držák Saveris Pt E s displejem Saveris T4 E s displejem V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje. Li-Ionové plast IP54 2 s hod LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly včetně Saveris H2 E s displejem Saveris H1 E s displejem *nevhodné pro kontinuální aplikace s vysokou vlhkostí Sintrované krytky pro ethernetové sondy Saveris H1 E a H2 E Kovový ochranný košík, průměr 12 mm pro vlhkostní sondu pro měření při rychlosti proudění menší než 10 m/s Krytka s filtrem z drátěného pletiva, průměr 12 mm Teflonový sintrovaný filtr, průměr 12 mm, pro agaresivní média, oblasti s vysokou vlhkostí (dlouhodobá měření), vysoké rychlosti proudění Ocelová sintrovaná krytka, průměr 12 mm, k našroubování na vlhkostní sondu, pro měření při vysokých rychlostech proudění nebo znečištěném vzduchu Nádobky se solným roztokem testo pro kontrolu a kalibraci vlhkostních sond, 11,3 %rv a 75,3 %rv, vč. adaptéru pro vlhkostní sondy, rychlá kontrola nebo kalibrace vlhkostní sondy

14 Příslušenství testo Saveris : externí teplotní sondy Pt 100 Násuvné sondy Robustní, potravinářská sonda Pt100 z ušlechtilé oceli (IP65) Robustní, vodotěsná, ponorná/vpichovací sonda Pt100 Zobrazení Měřící rozsah Přesnost t mm Třída A ( mm ), třída B (zbytek Ø 4 mm měř. rozsahu) Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný Pevný kabel, rovný 114 mm Ø 5 mm Třída A ( ), třída B (zbytek měř. rozsahu) Připojovací kabel pro vestavnou sondu Pt100 se šroubovacími svorkami (4-vodičová technika) mm Ø 3.7 mm 12 TE Násuvné sondy Zobrazení Měřící rozsah Přesnost t99 40 mm Třída 2* Vestavná sonda s pouzdrem z ušlechtilé oceli, TE typ K Robustní sonda okolního vzduchu, TE typ K Magnetická sonda,adhezní síla cca 20 N, s magnety pro přidržení, pro měření na kovových plochách, TE typ K Magnetická sonda, adhezní síla cca 10 N, s magnety pro přidržení, pro vyšší teploty, pro měř.na kovových plochách, TE typ K Trubková sonda pro průměr trubky mm, s výměnnou měřící hlavou, měřící rozsah krátkodobě až +280, TE typ K Trubková sonda s upínacím páskem, pro měření teploty na trubkách do průměru max. 120 mm, Tmax +120, TE typ K Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 800 mm, skelné vlákno, TE typ K Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, skelné vlákno, TE typ K Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, teflon, TE typ K Ponorná měřící špička, ohebná, TE typ K Ponorná měřící špička, ohebná, pro měření na vzduchu/ve spalinách (není vhodná pro měření v taveninách), TE typ K Ø 6 mm Připojení: pevný kabel, rovný 1.9 m 35 mm Pevný kabel, rovný 75 mm 395 mm Připojení: pevný kabel, rovný 1.5 m Připojení: pevný kabel, rovný 1.2 m 800 mm Ø 1.5 mm 1500 mm Ø 1.5 mm 1500 mm Ø 1.5 mm Ø 20 mm 500 mm Ø 1.5 mm Ø 21 mm Připojení: pevný kabel, rovný 1.6 m Ø 3 mm 115 mm Ø 4 mm Pøipojení: pevný kabel, rovný 1.2 m 1000 mm S těmito externími sondami se dosazuje specifikované třídy přesnosti rádiových a ethernetových sond Saveris. 20 mm Třída 2* Třída 2* Třída 2* Třída 2* Třída 1* Třída 2* Třída 2* Třída 2* Třída 1* Třída 1* *Dle normy EN se vztahuje přesnost třídy 1 na (Typ K), třídy 2 na (Typ K), třídy 3 na (Typ K). Všechny teplotní sondy, které se hodí pro Vaši aplikaci najdete na internetových stránkách nebo v katalogu Stacionární měřící technika. 14

15 Příslušenství testo Saveris : externí teplotní sondy Násuvné sondy Zobrazení Měřící rozsah Přesnost t99 Krátká sonda, IP mm ±0.2 ( ) Ø 3 mm ±0.4 ( ) 15 Vestavná sonda s hliníkovým pouzdrem, IP 65 Přesná, ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 6 m, IP 67 Přesná, ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 1,5 m, IP 67 Nástěnná, povrchová, teplotní sonda, např. pro dokladování závad ve stavební podstatě Potravinářská sonda z ušlechtilé oceli (IP65) s kabelem PUR Vodotěsná, ponorná/vpichovací sonda Trubková sonda s upínacím páskem pro průměry trubek do max. 75 mm, Tmax. +75, 40 mm Ø 6 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 2.4 m 40 mm Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 6 m 40 mm Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m 300 mm Ø 3 mm Ø 3 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 3 m 125 mm Ø 4 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m 115 mm Ø 5 mm Připojení: pevný kabel, rovný 30 mm Připojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m S těmito externími sondami se dosazuje specifikované třídy přesnosti rádiových a ethernetových sond Saveris. 15 mm Ø 3 mm 50 mm Ø 4 mm ±0.2 ( ) ±0.5 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.5% z nam.h. ( ) ) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.5% z nam.h. ( ) ±0.2 ( ) ±0.4 (zbytek měř. rozsahu) ±0.2 ( ) ±0.4 ( ) * * * * *Sondy jsou zkoušeny dle EN pro vhodnost v oblastech doprava a skladování 2) Dlouhodobý měřící rozsah +125, krátkodobě +150 příp (2 minuty) Všechny teplotní sondy, které se hodí pro Vaši aplikaci najdete na internetových stránkách nebo v katalogu Stacionární měřící technika. 15

16 testo Saveris - sady Samozřejmě si můžete jednotlivé komponenty sestavit sami. Máte však možnost objednat již hotovou sestavu testo Saveris sada. Tu pak lze dále rozšiřovat o další jednotlivé komponenty. Saveris sada 1 Saveris sada 2 Saveris sada 3 Sada 1: 868 MHz, obsahuje bázi , 3 rádiové sondy bez displeje , síťový zdroj pro bázi a software SBE vč. USB-kabelu Sada 2: 868 MHz, obsahuje bázi , 5 rádiových sond s displejem , router , 2 x síťový zdroj pro bázi a router a software SBE vč. USB-kabelu Sada 3: 868 MHz, obsahuje bázi vč. modulu GSM pro alarm SMS, anténu s magnetickou úchytkou , 5 rádiových sond s displejem , router , 2 x síťový zdroj pro bázi a router a software SBE vč. USB-kabelu Sada 1 / 868 MHz Sada 2 / 868 MHz Sada 3 / 868 MHz

17 Justáž a servis Justáž Všechny sondy testo Saveris jsou samozřejmě ve výrobní závodě zkalibrovány, což potvrzuje kalibrační protokol. Další kalibrace nebo justáže si můžete nechat dodat jako službu nebo provést na místě v kalibrační laboratoři. Pro tento případ je k dispozici samostatný software Justáž Saveris. Aktuální data kalibrace se po provedené korekci uloží v sondě. Tato data současně převezme software pro justáž a software Saveris, takže je k dispozici historie kalibrací. Rádiové a ethernetové sondy se pro justáž připojí kabelem přes servisní rozhraní. Pokud byste kalibraci neradi prováděli, je Vám firma Testo s touto službou k dispozici. Objednací údaje Software Justage Saveris vč. propojovacího kabelu pro rádiové a ethernetové sondy Servis Testo je výrobce měřících přístrojů a měřících systému s celosvětovou působností, s 27 mezinárodními dceřinnými společnostmi a zastoupeními v mnoha zemích. Testo Vám tedy nabízí samozřejmě na těchto místech také servis. V případě otázek týkajících se testo Saveris - od instalace až po dovybavení dalšími systémovými komponenty - se můžete obrátit na svou kompetentní kontaktní osobu ve své zemi. Přehled nejblíže se nacházejících servisních středisek najdete na internetových stránkách 17

18 Změny, i technického rázu, vyhrazeny. Testo s.r.o. Jinonická Praha 5 Telefon: Fax: Internet: /dk/XX/A/

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Obalové teploměry S kapilárou, připevněnou na ploché stupnici, a to celé zatavené v další skleněné trubici - obalu. Kapilára prismatická, neobložená. Rozsah měření Dělení Délka Náplň. Kč C C mm -80 +30

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN MĚŘICÍ PŘÍSTROJE teploměry a hustoměry / elektronické váhy / PH-METRY / konduktometry a oximetry / spektrofotometry / kolorimetry / polarimetry a refraktometry / viskozimetry / mikroskopy Obalové teploměry

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

Vybavení ústředny: - dvouřádkový alfanumerický LCD displej - čtyři ovládací tlačítka - 32 alarmových LED svítivek

Vybavení ústředny: - dvouřádkový alfanumerický LCD displej - čtyři ovládací tlačítka - 32 alarmových LED svítivek Univerzální monitorovací systém s ústřednou MS6D, MS6-Rack, MS6R KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITORG TEPLOTY, VLHKOSTI TLAKU A DALŠÍCH VELIČ Hlavní výhodou jsou uživatelsky konfigurovatelné vstupy z PC programu

Více

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl farmaceutický průmysl transfúzní stanice, lékárny skladové hospodářství vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí nejchladnějšího a nejteplejšího bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE PEPPERL+FUCHS VÁŠ OSVĚDČENÝ DODAVATEL SENZORŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI VÝROBNÍCH PROCESŮ Jako přední světový výrobce

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr,

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, M4016-G (-CS, -KDO) uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, 2 elektronika pro ekologii FIEDLER ER OBSAH: VARIANTY M4016 6 1. POPIS TELEMETRICKÉ

Více

LUXOMAT pro DALI a KNX Řešení pro inteligentní systémy technologie budov

LUXOMAT pro DALI a KNX Řešení pro inteligentní systémy technologie budov B.E.G. UXOMAT pro DAI a KNX Řešení pro inteligentní systémy technologie budov Čidlo přítomnosti DAI www.beg-luxomat.com KNXnet/ IP Interface Prostředí Kouřové hlášení Vnitřní osvětlení Nákladově efektivní

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Pokrok díky technologii

Pokrok díky technologii Pokrok díky technologii Měření tloušťky vrstvy MiniTest 7400 Přesné měřidlo tloušťky vrstvy pro nedestruktivní měření na všech kovových podkladech vysokým komfort obsluhy díky velkému grafickému displeji

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Nový alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Nový alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Nový alarm s revolučním ovládáním OBSAH ÚSTŘEDNY A KOMUNIKÁTORY 4 SBĚRNICOVÉ PRVKY 6 Přístupové moduly 6 Detektory 8 Sběrnicové detektory pohybu PIR 8 Sběrnicové detektory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ REGULÁTORŮ... 4 3. ROZMĚROVÉ

Více

Diagnostika Bosch pro současnost i budoucnost autoservisu. Vybavení autoservisů. Technické poradenství. Software ESI[tronic] Školení

Diagnostika Bosch pro současnost i budoucnost autoservisu. Vybavení autoservisů. Technické poradenství. Software ESI[tronic] Školení Diagnostika Bosch pro současnost i budoucnost autoservisu. Software ESI[tronic] Vybavení autoservisů Školení Technické poradenství Bosch Car Service Cesta k vašemu úspěchu Vstupte do úspěšného konceptu

Více

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Novinka Pro profesionální průmyslovou termografii Více informací na: www.testo.cz/termokamera testo 875 a testo 881 pro profesionální

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM

DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM DOCHÁZKA PROFESIONÁLNÍ DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSUPOVÝ SYSTÉM OBSAH DOCHÁZKA... 1 Firemní profil... 2 Kontaktní informace... 2 Popis docházkového a přístupového systému... 3 Služby... 8 Výhody nabízeného řešení...

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne 17.5.2012 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody

Více