Pokyny pro poskytovatele turistických informací ve Velké Británii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro poskytovatele turistických informací ve Velké Británii"

Transkript

1 Pokyny pro poskytovatele turistických informací ve Velké Británii V rámci akčního plánu turistických informací v Anglii nabízí organizace VisitBritain podporu a poradenství všem poskytovatelům informací pro turisty. Kromě toho organizuje program Oficiální partner pro turistická informační střediska, která chtějí být součástí celonárodní sítě partnerů podporující prvotřídní služby zákazníkům. Tento dokument má dvě funkce: 1. Podrobně uvést konkrétní požadavky programu Oficiální partner projektu Užívej si Anglie koordinovaného organizací VisitBritain ve spolupráci s partnerskými regionálními poskytovateli služeb pro turisty v Anglii, kteří jsou uvedeni na poslední straně. 2. Nabízet rady organizacím, které fungují nebo si myslí že fungují jako turistické informační centrum (TIC). Rady pro poskytovatele informací pro turisty v Anglii 2

2 Hlavní činnost Požadavky na oficiálního Doporučení pro partnera projektu Užívej si Anglie všechna TIC Obchodní řízení Služba by měla být umístěna v oblasti hojně navštěvované turisty, kde jsou požadavky na poskytování informací pro turisty. Služba by měla být schopna efektivně využívat veřejné dotace ve prospěch úsporných služeb pro turisty a splňovat požadavky regionální strategie poskytování turistických informací. Organizace by měla sestavovat obchodní plány a programy trvalého zlepšování, měla by vykazovat úspěšně rostoucí tržby a rozvoj poskytovaných služeb. Organizace by měla pravidelně využívat Systému správy destinací, údajů z a sítě EnglandNet pro zvýšení kvality informací poskytovaných svým zákazníkům. Služby návštěvníkům, elektronicky zasílané a telefonické služby by měly být nahrávány a zasílány na adresu stránky za účelem lokálního a regionálního srovnání. Služby by měly být zaměřeny na udržitelnou turistiku prostřednictvím propagace místních poskytovatelů, místních produktů, udržitelné dopravy, ekologických iniciativ provozovatelů služeb udržitelné turistiky. Organizace by měla uplatňovat integrovaný přístup k službám pro návštěvníky a spolupracovat s dalšími partnery a sdílet s nimi své zkušenosti a nejlepší prai. Osobní údaje zákazníků by měly být zpracovávány podle zákona o ochraně osobních údajů a poskytovány pro účely místní, regionální a národní reklamní činnosti. Měl by být zaveden systém hodnocení spokojenosti zákazníků prostřednictvím zpětné vazby a průzkumů. Průzkum by se měl provádět formou knih návštěv, dotazníků s odměnou za vyplnění a knih nebo formulářů přání a stížností. Organizace by měla vyhledávat obchodní partnery pro maimální využití komerčního potenciálu

3 poskytování informací pro turisty. Pokud provozujete maloobchodní prodejnu, zaveďte si systém monitorování prodejů, marží a skladových zásob. Těchto informací využívejte pro přizpůsobování a rozvoj nabídky zboží. Personál by měl podle možností pravidelně navštěvovat zasedání oblastního vedení a komunikovat tam s kolegy z jiných turistických kanceláří a sdílet s nimi své zkušenosti. Rady pro poskytovatele informací pro turisty v Anglii 3

4 Místní kanceláře Umístění: Přístup by měl být bezplatný, pro všechny a nabízet služby a provozní doby podle místních potřeb. Turistické středisko by mělo být umístěno podle potřeby budˇ v samostatné budově nebo v rámci určité turistické atrakce nebo společně s jinou související službou nebo organizací. Ideálně by středisko mělo být poblíž zastávky městské hromadné dopravy a veřejného parkoviště. Středisko by mělo být dostupné pro všechny, což znamená, že by mělo mít k dispozici informace v alternativních formátech jako je velké písmo, Braillovo písmo a audio technologie (např. indukční smyčka, MP3 apod.). Vybavení: Středisko by mělo být vybaveno počítači s širokopásmovým přístupem k internetu, možností odesílání elektronických zpráv a s přístupem k Systémům řízení destinací, pokud jsou. Měla by být možnost zanechávání vzkazů na telefonním záznamníku nebo em či prostřednictvím call centra. Pro odpovídání na telefonické a ové dotazy by měl ideálně být vyhrazen samostatný prostor. Pro maloobchodní prodej a rezervace by středisko mělo nabízet možnost platby platební kartou, což je často umožněno spoluprací s regionálním partnerem poskytujícím turistické služby. Obecné informace: Středisko by mělo splňovat příslušné zákonné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, bezbariérový přístup a ochranu osobních údajů. Otevírací doba Organizace by měla poskytovat jasně viditelné informace pro návštěvníky mimo své provozní hodiny včetně seznamu místních služeb a nouzových telefonních čísel. Provozní doba by měla být uvedena

5 na dobře viditelném místě a měla by být dobře čitelná. Provozní doba a poskytované služby by měly být uvedeny na všech webových stránkách partnerů, na oficiálních stránkách obce a na stránkách místních turistických zařízení. Rady pro poskytovatele informací pro turisty v Anglii 4

6 Personál a školení Služby by měly být poskytovány placeným profesionálním personálem, jehož jedinou náplní práce bude poskytování informací pro turisty. Personál by měl dobře znát lokální anglické produkty a aktivně se účastnit školení v rámci programu Oficiální partner projektu Užívej si Anglie. Organizace by měla usilovat o pravidelná školení svého personálu v zájmu podpory provozu a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Hlavní oblasti školení a rozvoje: Zákaznické služby včetně programu Vítejte v dokonalosti Znalost místních a regionálních produktů Prodejní dovednosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Technologie, včetně využívání počítačových aplikací a Systému řízení destinací (pokud eistuje). Počet členů personálu střediska by měl odpovídat prokázaným počtům návštěvníků v průběhu roku. Personál by si měl trvale rozvíjet své znalosti lokálních a regionálních produktů pro turisty formou pravidelných výjezdů a návštěv, na kterých by se s těmito produkty seznamoval. Měl by eistovat strukturovaný program úvodního školení nových pracovníků střediska a doškolování stálého personálu včetně seznamování s místními a regionálními produkty, problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví a používání, systémů střediska. Střediska hojně navštěvovaná zahraničními návštěvníky by měla zvažovat nábor zaměstnanců se znalostí cizích jazyků. Personál by měl být označen buď uniformou nebo odznakem střediska. Rady pro poskytovatele informací pro turisty v Anglii 5

7 Informace a služby Ubytování nabízené nebo propagované střediskem musí být hodnoceno podle schémat jakosti VisitBritain nebo AA. Informace by měly být poskytovány o široké škále různých témat včetně turistických atrakcí, akcí, možností obědů a večeří v restauracích, dopravy, ubytování, nakupování, co dělat s dětmi, činností pro tělesně postižené, místních produktů a řemesel, procházek, cyklotras a outdoorových aktivit. Vybavení a instalace v kanceláři by měly být kvalitní a dobře udržované. Středisko by mělo mít k dispozici tištěné materiály a nástěnky s místními a regionálními informacemi pro plnění požadavků svých zákazníků. Informace na nástěnkách by měly být jasně označeny, o co se jedná, a dobře čitelné. Na nástěnce by měly být výrazně uvedeny služby, které jsou v aktuální nabídce. Informace by měly být 100% přesné a měl by být zaveden systém jejich průběžných aktualizací. Středisko by mělo poskytovat i informace o sousedních destinacích, aby si turisté mohli efektivně plánovat výlety. Středisko by mělo neustále usilovat o zlepšování bezbariérového přístupu jako jsou rampy, nízké přepážky nebo židle na sezení a znát požadavky Zákona proti diskriminaci tělesně postižených. Středisko by mělo podporovat místní podniky a informovat turisty o službách, jaké nabízejí. Označení Štítek Oficiální partner projektu Užívej si Anglie a označení jakosti by měly být jasně viditelné. Středisko by mělo používat schválené dopravní a směrové značky pro motoristy i pěší návštěvníky přicházející a přijíždějící ze všech směrů. Jako nejběžnější označení informační kanceláře se doporučuje označit středisko písmenem i jak zvenčí tak uvnitř. Grafické provedení je k dispozici

8 na stránce Rady pro poskytovatele informací pro turisty v Anglii 6

9 Propagace a marketing Služby by měly být zaměřeny na propagaci širšího regionu a dalších částí Anglie. Středisko by mělo mít na skladě příručky o programu Užívej si Anglie a prodejní materiály, které dodává VisitBritain. Mělo by být uvažováno o zavedení marketingové strategie pro lokalitu na podporu místních podniků, například prodeje místních produktů (potraviny a nápoje) a výrobků uměleckých řemesel. Pokud má středisko vlastní maloobchodní prodejnu, mělo by rozvíjet prodejní dovednosti svého personálu a speciální dovednosti jako je úprava výkladních skříní a vizuální propagace. Středisko by mělo zajistit aktuální a přesné informace o své činnosti a nabízených službách v místních tiskovinách, na webových stránkách a v adresářích. Zvažte účast na soutěžích o výroční cenu za kvalitní služby v rámci projektu Užívej si Anglie prostřednictvím svého regionálního poskytovatele služeb pro turisty. Rady pro poskytovatele informací pro turisty v Anglii 7

10 Partnerské cestovní kanceláře One North East (Severovýchod jedna) Stella House Goldcrest Way Newburn Riverside Newcastle upon Tyne NE15 8NY Tel: Fa: North West Development Agency (Agentura pro rozvoj severozápadu země) Renaissance House PO Bo 37 Centre Park Warrington WA1 1XB Tel: Fa: Yorkshire Tourist Board (Yorskhirský turistický výbor) 312 Tadcaster Road York YO24 1GS Tel: Fa: East Midlands Development Agency (Agentura pro rozvoj východní části středozemí) Ape Court City Link Nottingham NG2 4LA Tel: Fa: Londýn VisitBritain Thames Tower Blacks Road London W6 9EL Tel: Fa: East of England Tourism (Turistika na východě Anglie) Dettingen House Dettingen Way Bury St. Edmunds Suffolk IP33 3TU Tel:

11 Fa: Tourism West Midlands (Turistika západního středozemí) C/O Advantage West Midlands 3 Priestley Wharf Holt Street Aston Science Park Birmingham B7 4BN Tel: Fa: South West Tourism (Turistika na jihozápadě země) Woodwater Park Eeter EX2 5WT Tel: Fa: Tourism South East (Turistika na jihovýchodě země) 40 Chamberlayne Road Eastleigh Hampshire SO50 5JH Tel: Fa: Vydala organizace VisitBritain Thames Tower, Blacks Road, London W6 9EL Ve spolupráci s turistickým průmyslem Anglie. British Tourist Authority (Britský úřad pro turistiku) (obchodní název VisitBritain 2006)

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.200, 03.080.30 Květen 2015 Turistické informační kanceláře Informační a recepční služby pro turisty Požadavky ČSN ISO 14785 76 1203 Tourist information offices tourist information

Více

Obsah. Opravy \\srvdata\linguistique\afnor\2008\ctra0800185_nf X50-726 et NF X50-730\07_trad_en_cours\NF_X_50-730_(E).

Obsah. Opravy \\srvdata\linguistique\afnor\2008\ctra0800185_nf X50-726 et NF X50-730\07_trad_en_cours\NF_X_50-730_(E). Francouzská norma NF X 50-730 Klasifikace: X 50-730 ICS: T1 Činnost turistických informačních center T2 Recepční služby v činnosti turistických informačních center T3 Vlastnosti a popis služeb D : Tätikeiten

Více

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Návrh tvorby webových stránek destinace

Návrh tvorby webových stránek destinace Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Návrh tvorby webových stránek destinace Andrea Holešinská 2005 Ing. Andrea Holešinská Tento studijní text byl

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Radek Pospíšil Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce 2014 Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce Radek Pospíšil Vysoká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Obchodní manažer(ka) Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 1. díl Průvodce světem MICE Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008 Vademecum pro profesionály

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více