2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT"

Transkript

1 Rp. 06/702/10-C 06/703/10-C 06/704/10-C 06/705/10-C 06/706/10-C 06/0949/10-S 06/0950/10-S 06/0951/10-S 06/0952/10-S 06/0953/10-S PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET RETARD RETARD 5 mg MEDIKINET RETARD RETARD 10 mg MEDIKINET RETARD RETARD 20 mg MEDIKINET RETARD RETARD 30 mg MEDIKINET RETARD RETARD 40 mg Methylphenidati hydrochloridum tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1.Co je Medikinet Retard a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medikinet Retard užívat 3.Jak se Medikinet Retard užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek Medikinet Retard uchovávat 6.Další informace 1. CO JE MEDIKINET RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ K čemu se používá Medikinet Retard se používá k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = ADHD). Používá se u dětí a mladistvých ve věku od 6 let do 18 let Používá se v případě, pokud se jiná nefarmaceutická opatření, jako jsou poradenské postupy a behaviorální terapie, ukážou jako nedostatečná. Medikinet Retard není určen pro léčbu ADHD u dětí mladších než 6 let nebo dospělých. Není známo, zda u těchto skupin je léčba bezpečná a přínosná. Jak funguje Medikinet Retard zvyšuje aktivitu určitých částí mozku, kde je aktivita snížená. Léčivý přípravek může pomoci zlepšit pozornost (dobu pozornosti), soustředění a omezit impulzivní chování. Léčivý přípravek je používán jako součást komplexního léčebného programu., který obvykle zahrnuje:

2 psychologická, výchovná, sociální opatření. Léčba přípravkem Medikinet Retard smí být zahájena a prováděna pouze pod dohledem odborníka na poruchy chování dětí a/nebo mladistvých. Ačkoli neexistuje přípravek, který by ADHD vyléčil, lze ho zvládnout léčebnými programy. O ADHD Děti a mladiství s ADHD: nejsou schopni sedět delší dobu v klidu, mají potíže se soustředěním. Není jejich chybou, že toto nedokáží. Mnoho dětí a mladistvých má potíže s těmito činnostmi, avšak u jedinců s ADHD dochází z tohoto důvodu k problémům v každodenním životě. Děti a mladiství s ADHD se učí a vykonávají domácí úkoly s obtížemi, mají problémy s chováním doma, ve škole nebo jinde. ADHD neovlivňuje inteligenci dítěte nebo mladistvého. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT Neužívejte Medikinet Retard, pokud Vy nebo Vaše dítě jste alergický/á (přecitlivělý/á) na methylfenidát nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz oddíl 6); máte problémy se štítnou žlázou; máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom); máte nádor nadledvin (feochromocytom); máte problémy s jídlem, nemáte pocit hladu nebo nechcete jíst - např. anorexie nervosa; máte velmi vysoký krevní tlak nebo zúžení cév, které má případně za následek bolest v pažích a dolních končetinách; máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem jako je prodělaný infarkt, nepravidelný puls, bolest a nepříjemné pocity na hrudi, srdeční selhání, srdeční onemocnění nebo problémy se srdcem od narození; prodělal(a) jste cévní mozkové onemocnění jako je mrtvice, vydutí a ztenčení části mozkové cévy (aneuryzma), zúžení nebo ucpání cév, zánět cév (vaskulitida); užíváte léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) k léčbě deprese nebo jste MAOI užíval(a) v posledních 14 dnech, viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky"; trpíte psychickými poruchami jako je: psychopatická / hraniční porucha osobnosti; abnormální myšlenky a vidění nebo onemocnění nazývané schizofrenie; znaky závažných poruch nálady jako jsou: sebevražedné myšlenky; závažná deprese, kdy se cítíte velmi špatně, bezcenně a beznadějně mánie, při které se cítíte nezvykle vzrušený, přehnaně aktivní, bez zábran. pokud jste v minulosti trpěl(a) výrazným nedostatkem žaludeční kyseliny (žaludeční anacidita) s hodnotami ph nad 5,5; pokud užíváte léky, které snižují vylučování žaludeční kyseliny nebo ovlivňují nadměrnou kyselost v žaludku (blokátory H 2 receptorů, léčba antacidy). Pokud se u vás některé z výše uvedených obtíží vyskytují, neužívejte Medikinet Retard. Jestli si nejste jisti, zeptejte se vašeho lékaře nebo lékárníka před podání přípravku sobě nebo svému dítěti. To je z toho důvodu, že Medikinet Retard může tyto problémy zhoršit. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Medikinet Retard je zapotřebí, pokud Vy nebo Vaše dítě Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem, předtím než začnete užívat svůj lék: jestliže máte problémy s játry nebo s ledvinami; jestliže máte nějaké problémy s polykáním nebo problém spolknout celou tabletu; jestliže máte zúžení nebo neprůchodnost zažívacího traktu (jícnu, žaludku, tenkého nebo tlustého střeva);

3 jestliže jste měl(a) jste záchvaty (křeče, epilepsii) nebo abnormální EEG (zobrazení aktivity mozku na elektroencefalogramu); jestliže požíval(a) jste nebo byl(a) závislý/á na alkoholu, léčivých přípravcích na předpis nebo na drogách; jestliže jste/je ženského pohlaví a začala u Vás/u ní menstruace (viz "těhotenství a kojení"); máte těžko kontrolovatelné, opakované škubání jakékoli části těla nebo opakování zvuků a slov; jestliže máte vysoký krevní tlak; jestliže máte srdeční problémy, které nejsou uvedeny výše v oddíle "Neužívejte Medikinet Retard"; jestliže máte psychické problémy, které nejsou uvedeny výše v oddíle "Neužívejte Medikinet Retard"; Další psychické problémy zahrnují: kolísání nálad (z mánie do deprese - nazývaná "bipolární porucha"), agresivitu nebo nepřátelství, nebo zhoršení agresivity, halucinace (vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které nejsou), bludy (jste přesvědčen(a) o věcech, které nejsou skutečné), paranoiu (neobvyklá podezřívavost), rozrušení, úzkost nebo napětí, pocit skleslosti nebo provinilosti. Před zahájením léčby sdělte Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, zda se Vás nebo Vašeho dítěte týká některý bod uvedený výše. Medikinet Retard může totiž tyto problémy zhoršit. Váš lékař může monitorovat účinek léčivého přípravku na Vás nebo Vaše dítě. Prověření, která Váš lékař učiní před zahájením léčby Medikinetem Retard Aby Váš lékař mohl rozhodnout, zda je Medikinet Retard pro Vás nebo Vaše dítě vhodnou léčbou, probere s Vámi tato témata: jakékoli léky, které Vy nebo Vaše dítě užíváte; zda se v rodině vyskytl případ náhlé neobjasněné smrti; jakékoli jiné zdravotní potíže (jako je srdeční onemocnění), které Vy nebo Vaše dítě můžete v rodině mít; jak se Vy nebo Vaše dítě cítíte, tj. zda si připadáte emocionální, máte podivné myšlenky nebo zda jste měl(a) některé z těchto pocitů v minulosti; zda se v rodině vyskytly tiky (těžko ovladatelné, opakující se záškuby jakýchkoli částí těla, opakující se zvuky, slova); jakékoli problémy duševní nebo problémy s chováním, které Vy nebo Vaše dítě nebo jiní členové rodiny máte nebo jste měl(a) v minulosti. Váš lékař s Vámi probere, zda se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje riziko kolísání nálad (od mánie k depresitzv. bipolární porucha), což zahrnuje prověření psychiatrické anamnézy, včetně výskytu sebevraždy, bipolární poruchy a deprese v rodině. Je důležité, abyste poskytl(a) veškeré informace, aby Váš lékař mohl rozhodnout, zda je Medikinet Retard pro Vás nebo Vaše dítě vhodným lékem. Váš lékař může usoudit, že Vy nebo Vaše dítě potřebujete ještě další vyšetření dříve, než začnete tento lék užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků. Medikinet Retard totiž může ovlivnit způsob fungování jiných přípravků. Podobně některé přípravky mohou ovlivnit způsob fungování přípravku Medikinet Retard. Zvláště neužívejte tento přípravek a informujte svého lékaře, pokud užíváte Vy nebo Vaše dítě některý z následujících přípravků: inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), používané k léčbě deprese, nebo jste je užívali v posledních 14 dnech; současné užívání MAOI s Medikinetem Retard může způsobit náhlé zvýšení krevního tlaku; ostatní přípravky k léčbě deprese; přípravky k léčbě závažných mentálních poruch; přípravky k léčbě epilepsie; přípravky zvyšující nebo snižující krevní tlak; některé přípravky proti kašli a nachlazení, které obsahují látky, jež mohou ovlivnit krevní tlak; je tedy důležité se poradit s lékárníkem, kupujete-li si některé z těchto přípravků;

4 přípravky, které ředí krev a zabraňují vzniku krevních sraženin. Medikinet Retard se nesmí užívat s H 2 blokátory nebo antacidy, které se používají ke snížení vylučování žaludeční kyseliny nebo neutralizují zvýšenou kyselost žaludku, jelikož mohou způsobovat rychlejší uvolnění celé dávky účinné látky. Pokud si nejste jistý/á zda léčivý přípravek, který Vy nebo Vaše dítě užíváte, patří do výše uvedeného seznamu, poraďte se před užitím Medikinetu Retard se svým lékařem nebo lékárníkem. Operace Sdělte svému lékaři, pokud máte Vy nebo Vaše dítě podstoupit operaci. Medikinet Retard se nesmí užívat v den zákroku za použití určitého druhu anestetik kvůli riziku náhlého zvýšení krevního tlaku během operace. Vyšetření na užívání drog Tento přípravek může způsobit pozitivní výsledek vyšetření, kterým se zjišťuje užívání drog, a u sportovních testů. Užívání s jídlem a nápoji Medikinet Retard by neměl být podáván bez jídla. Užívání Medikinetu Retard s alkoholem Při léčbě tímto přípravkem se nesmí pít alkohol, neboť může zhoršit nežádoucí účinky tohoto přípravku. Pamatujte na to, že některé potraviny a léky obsahují alkohol. Těhotenství a kojení Není známo, zda Medikinet Retard ovlivňuje nenarozené dítě. Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi před zahájením léčby Medikinetem Retard zda: jste Vy nebo Vaše dítě pohlavně aktivní. Váš lékař s Vámi probere vhodnou antikoncepci. jste Vy nebo Vaše dcera těhotná nebo si myslíte, že je to možné. Váš lékař rozhodne, zda byste Vy nebo Vaše dcera měla přípravek užívat. Vy nebo Vaše dcera kojíte nebo plánujete kojit. Je možné, že Medikinet Retard přestupuje do mateřského mléka. Váš lékař tedy rozhodne, zda byste Vy nebo Vaše dcera měla při užívání tohoto přípravku kojit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání Medikinetu Retard se mohou objevit závratě, problémy se zaostřením, rozmazané vidění. Pokud se takové nežádoucí účinky objeví, může být nebezpečné provádět jakékoli rizikové činnosti jako je řízení dopravních prostředků, obsluha strojů, jízda na kole nebo na koni, lezení po stromech. Důležité informace o některých složkách přípravku Medikinet Retard Tento přípravek obsahuje sacharózu (typ cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete Vy nebo Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE MEDIKINET RETARD UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Medikinet Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání tohoto přípravku Váš lékař většinou zahájí léčbu počáteční nízkou dávkou a postupně dávku zvýší podle potřeby. Maximální denní dávka je 60 mg. Medikinet Retard je ve formě "řízeného uvolňování", to znamená, že léčivá látka methylfenidát je uvolňována postupně během doby odpovídající školnímu dni. Tablety methylfenidát-hydrochloridu působí kratší dobu, a proto se užívají během snídaně a oběda. Pokud účinek tobolky pomine příliš brzo během pozdního odpoledne nebo večera, může Váš lékař rozhodnout o podání další malé dávky methylfenidátu (účinná látka přípravku Medikinet Retard) večer. Tablety Medikinetu Retard jsou pro toto krátkodobé působení vhodné. Jak užívat Užívejte přípravek Medikinet Retard ráno během nebo po snídani. To je velmi důležité pro dostatečný prodloužený účinek. Tobolky mohou být spolknuty celé, se sklenicí vody. Případně lze tobolky otevřít a obsah vysypat do malého množství (odpovídající čajové lžičce) jablečného pyré nebo jogurtu a okamžitě užít. Vysypaný obsah neuchovávejte pro pozdější použití. Tobolky a jejich obsah se nesmí drtit nebo žvýkat.

5 Pokud se Vy nebo Vaše dítě po 1 měsíci užívání necítíte lépe Pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte lépe, sdělte to svému lékaři. Může rozhodnout o tom, že je třeba jiné léčby. Nesprávné užívání přípravku Medikinet Retard Pokud není přípravek Medikinet Retard užíván správně, může způsobit abnormální chování. To může se může také projevit tím, že se Vy nebo Vaše dítě stane na léku závislým. Sdělte svému lékaři, jestli jste Vy nebo Vaše dítě měli v minulosti problémy se zneužíváním nebo závislostí na alkohol, na léky na předpis nebo drogy. Tento lék je určen pouze pro Vás nebo pro Vaše dítě. Nedávejte je nikomu jinému, i přestože se příznaky zdají být stejné jako Vaše. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více přípravku Medikinet Retard, než jste měl(a) Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více tablet, kontaktujte ihned lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a oznamte jim, kolik tablet jste požil(a). Známky předávkování mohou zahrnovat: zvracení, neklid, třes, nekontrolované pohyby, svalové záškuby, záchvaty křečí (mohou být následovány kómatem), pocit extrémního štěstí, zmatenost, vidění, cítění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace), pocení, návaly, bolesti hlavy, vysokou horečku, změny srdečního rytmu (pomalý, rychlý nebo nepravidelný), vysoký krevní tlak, rozšířené zornice a sucho v nose a ústech. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě zapomněl(a) užít přípravek Medikinet Retard Nikdy neužívejte dvojitou dávku, abyste dohnal(a) zapomenutou dávku. Užijte nebo dejte Vašemu dítěti další dávku v době, kdy má být podána. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě přestal(a) užívat přípravek Medikinet Retard Pokud Vy nebo Vaše dítě náhle přerušíte užívání tohoto léčivého přípravku, mohou se příznaky ADHD vrátit nebo se mohou objevit nežádoucí účinky jako je deprese. Váš lékař Vám bude postupně každý den snižovat dávky léku, než přestanete lék užívat. Před ukončením užívání přípravku Medikinet Retard si promluvte se svým lékařem. Vyšetření, které Váš lékař bude provádět Váš lékař provede některé testy: před zahájením léčby - aby ověřil, že je Medikinet Retard bezpečný a přínosný. během léčby - každých 6 měsíců, ale pravděpodobně častěji. A též při změně dávky. Vyšetření budou zahrnovat posouzení chuti k jídlu, změření výšky, váhy, změření krevního tlaku a srdečního tepu, posouzení nálad, psychického stavu nebo nezvyklých pocitů. Nebo zda se tyto stavy nezhoršily podáváním přípravku Medikinet Retard. Dlouhodobá léčba Není třeba, aby léčba přípravkem Medikinet Retard byla neomezeně dlouhá. Pokud je přípravek Medikinet Retard užíván déle než jeden rok, Váš lékař léčbu na krátkou dobu přeruší, třeba na období školních prázdnin, aby viděl, zda je lék stále zapotřebí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Medikinet Retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ačkoli se u některých jedinců vyskytnou nežádoucí účinky, většině Medikinet Retard pomáhá. Váš lékař s Vámi prodiskutuje tyto nežádoucí účinky. Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud trpíte některými z níže uvedených nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi: Časté (u méně než 1 z 10 pacientů) nepravidelný srdeční puls (palpitace), změny nálad nebo kolísání nálad nebo změny osobnosti. Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů)

6 sebevražedné myšlenky a pocity, vidění, cítění nebo slyšení neexistujících věcí, znaky psychózy, nekontrolovaná řeč a pohyby těla (Tourettův syndrom), známky alergie jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dýcháním. Vzácné (u méně než 1 z 1000 pacientů) pocit nezvyklého vzrušení, abnormální aktivity (mánie). Velmi vzácné (méně než 1 z pacientů) srdeční infarkt, záchvaty (křeče, epilepsie), sloupávání kůže a červenavé skvrny, svalové křeče, které nelze kontrolovat postihující oči, hlavu, krk, tělo a nervový systém- z důvodu dočasného snížení přísunu krve do mozku, ochrnutí nebo pohybové a zrakové potíže, potíže s mluvením (toto mohou být známky poškození mozkových cév), snížení počtu krvinek (červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček), což má za následek zvýšenou náchylnost k infekcím, krvácení a častější vznik modřin, náhlý vzestup tělesné teploty, velmi vysoký krevní tlak a závažné křeče (tzv. neuroleptický maligní syndrom). Není jasné zda tento nežádoucí účinek způsobuje methylfenidát nebo jiné léky, které se užívají v kombinaci s methylfenidátem. Ostatní nežádoucí účinky (není známo, jak často se vyskytují) nepříjemné myšlenky, které se vracejí, nevysvětlitelné mdloby, bolesti na hrudi, potíže s dýcháním (mohou být příznaky srdečních obtíží). Pokud se vyskytne kterýkoli výše uvedený nežádoucí účinek, vyhledejte ihned lékaře. Další nežádoucí účinky jsou následující, pokud se vyskytnou v závažné míře, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi: Velmi časté (více než 1 z 10 pacientů) bolest hlavy, nervozita, nespavost. Časté (méně než 1 z 10 pacientů) bolest kloubů, sucho v ústech, vysoká teplota (horečka), neobvyklé vypadávání nebo řídnutí vlasů, nezvyklá ospalost nebo netečnost, ztráta chuti k jídlu nebo snížená chuť k jídlu, svědění, vyrážka nebo výskyt zarudlých svědivých skvrn (kopřivka), kašel, bolest v krku nebo podrážděný nos a krk, vysoký krevní tlak, rychlý srdeční pulz (tachykardie), závratě, nekontrolované pohyby, nadměrná aktivita, agresivita, vzrušení, úzkost, deprese, podrážděnost a abnormální chování, bolest žaludku, průjem, nevolnost, žaludeční obtíže a zvracení. Méně časté (více než 1 z 1000 pacientů a méně než 1 ze 100 pacientů) zácpa,

7 hrudní obtíže, krev v moči, třes a chvění, dvojité nebo rozmazané vidění, bolest svalů, svalové záškuby, dušnost nebo bolest na hrudi, zvýšené hladiny jaterních testů (zjištěné v krevních testech), zlost, pocit neklidu nebo plačtivost, vyostřená pozornost, problémy se spaním. Vzácné (méně než 1 z 1000 pacientů) změny v sexuální aktivitě, desorientace, rozšířené zornice, zrakové obtíže, zvětšení prsních žláz u mužů, zvýšené pocení, zarudnutí kůže, vystupující kožní vyrážka. Velmi vzácné (méně než 1 z pacientů) srdeční infarkt, náhlá smrt, svalové křeče, červené tečky na kůži, zánět nebo ucpání mozkových tepen, abnormální činnost jater včetně jaterního selhání a kómatu, změny v testech- včetně jaterních a krevních testů, sebevražedné pokusy, neobvyklé myšlenky, nedostatek emocí, opakovaní činnosti, obsese, necitlivé prsty na rukou a nohou, brnění, změna barvy (z bílé na modrou a později červenou) v chladu (Raynaudův syndrom). Není známo (z dostupných údajů nelze určit) migréna, velmi vysoká horečka, pomalý, rychlý nebo nepravidelný srdeční puls, těžký záchvat ("grand mal"), bludy(přesvědčení o věcech, které nejsou skutečné), zmatenost, poškození mozkových cév (mrtvice, zánět mozkových cév nebo ucpání). Účinky na růst a vývoj Je-li Medikinet Retard užíván déle než rok, může u některých dětí způsobit zpomalení růstu. K tomu dochází u méně než u 1 dítěte z 10. Může dojít k nedostatečnému váhovému a/nebo výškovému přírůstku. Váš lékař bude tudíž pečlivě sledovat Vaši výšku a váhu nebo výšku a váhu Vašeho dítěte a stejně tak i to, jak Vy nebo Vaše dítě jíte. Pokud Vy nebo Vaše dítě nerostete nebo nepřibíráte na váze tak, jak byste měl(a), může být léčba Medikinetem Retard na krátkou dobu pozastavena. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu z důvodu ochrany před vzdušnou vlhkostí.

8 Přípravek Medikinet Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co Medikinet Retard obsahuje Léčivou látkou je methylphenidati hydrochloridum. Medikinet Retard Retard 5 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 5 mg, což odpovídá methylphenidatum 4,34 mg. Medikinet Retard 10 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 10 mg, což odpovídá methylphenidatum 8,65 mg. Medikinet Retard 20 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 20 mg, což odpovídá methylphenidatum 17,30 mg. Medikinet Retard 30 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 30 mg, což odpovídá methylphenidatum 25,95 mg. Medikinet Retard 40 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 40 mg, což odpovídá methylphenidatum 34,60 mg. Pomocné látky: Zrněný cukr (sacharóza 80-91,5% + kukuřičný škrob), polyvinylalkohol, makrogol 3350, polysorbát 80, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30% (mimo jiné obsahuje natrium lauryl sulfát), hydroxid sodný, triethyl-citrát, indigokarmín, hlinitý lak (E132), simetikonová emulze 30% (methylcelulóza + kyselina sorbová). Medikinet Retard 5 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 10 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131). Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 20 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E 127), patentní modř V (E131). Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131). Medikinet Retard 30 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), černý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 40 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), černý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Jak Medikinet Retard vypadá a co obsahuje toto balení Medikinet Retard 5 mg tobolky: Bílá neprůhledná tvrdá tobolka obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 10 mg tobolky: Tvrdá tobolka s neprůhledným světle fialovým víčkem a neprůhledným bílým tělem obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 20 mg tobolky: Světle fialová neprůhledná tvrdá tobolka obsahující bílé a modré pelety.

9 Medikinet Retard 30 mg tobolky: Tvrdá tobolka s tmavě fialovým neprůhledným víčkem a světle šedým neprůhledným tělem obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 40 mg tobolky: Tvrdá tobolka s tmavě fialovým neprůhledným víčkem a šedým neprůhledným tělem obsahující bílé a modré pelety. Velikost balení: krabičky obsahující 28 nebo 30 tobolek s řízeným uvolňováním v PVC / PVdC / Al blistrech. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Medice Arzneimittel Pütter GmbH und Co. KG Kuhloweg Iserlohn Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Německo: Medikinet retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Belgie: Medikinet Retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Capsule met gereguleerde afgifte, hard. Bulharsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Kypr: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Česká Republika: Medikinet Retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Estonsko: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Francie: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Gélule a libération modifiée. Irsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg modified release capsules, hard. Itálie: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Capsula rigida a rilascio modificato. Lotyšsko: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Litva: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Modifikuoto atpalaidavimo kieta kapsule. Portugalsko: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Cápsula de libertacao modificada. Rumunsko: Medikinet EM 5 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 10 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 20 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 30 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 40 mg Capsula cu eliberare modificata. Slovenská republika: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním. Slovinsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem. Tato příbalová informace byla naposledy schválena: DZ: (č.j /2009; /2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET 5 MG MEDIKINET 10 MG MEDIKINET 20 MG. tablety. methylphenidati hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET 5 MG MEDIKINET 10 MG MEDIKINET 20 MG. tablety. methylphenidati hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls20290-2/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET 5 MG MEDIKINET 10 MG MEDIKINET 20 MG tablety methylphenidati hydrochloridum Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls113741/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabapentin Sandoz 100 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 300 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 400 mg, tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012 a sukls212739/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Více

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin Reg Europe 25 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhdonutí o změně registrace sp.zn.sukls162462/2011

Příloha č. 2 k rozhdonutí o změně registrace sp.zn.sukls162462/2011 Příloha č. 2 k rozhdonutí o změně registrace sp.zn.sukls162462/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vendal retard 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Morphini hydrochloridum trihydricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

PIRABENE 800 mg PIRABENE 1200 mg potahované tablety (Piracetamum)

PIRABENE 800 mg PIRABENE 1200 mg potahované tablety (Piracetamum) sp.zn. sukls152252/2014, sukls152875/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PIRABENE 800 mg PIRABENE 1200 mg potahované tablety (Piracetamum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls205888/2009, sukls205891/2009, sukls205892/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls205888/2009, sukls205891/2009, sukls205892/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls205888/2009, sukls205891/2009, sukls205892/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CONCERTA 18 mg CONCERTA 36 mg CONCERTA 54 mg tablety

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas Sp.zn. sukls82417/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE MYGREF 250 MG tvrdá tobolka mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls34201/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42729/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42729/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42729/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Monkasta 5 mg žvýkací tablety pro děti ve věku 6 až 14 let montelukastum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237631/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP ZODAC potahované tablety (cetirizini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls75179/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Oxyphyllin tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp. zn. sukls46158/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MABRON 50 mg tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sorvasta 5 mg, potahované tablety Sorvasta 10 mg, potahované tablety Sorvasta 15 mg, potahované tablety Sorvasta 20 mg, potahované tablety Sorvasta 30 mg, potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68574/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum)

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls96119/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum sp.zn. sukls122313/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls211059/2009 PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adepend 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum Před použitím se přečtěte pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Sp.zn.sukls207380/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamotax 25 mg tablety lamotriginum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamotax 25 mg tablety lamotriginum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamotax 25 mg tablety lamotriginum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248891/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248891/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248891/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Mertenil 5 mg potahované tablety Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Příbalová informace: Informace pro pacienta sp.zn.sukls98480/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup Léčivá látka: Hederae helicis folii extractum siccum (suchý extrakt z břečťanového listu)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum sp.zn.: sukls64413/2015, sukls64414/2015, sukls64415/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum Příbalová informace: informace pro uživatele 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg tvrdé tobolky (fluoxetini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum Sp.zn. sukls91007/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Přípravek Zolpidem Vitabalans je lék na spaní určený pouze ke krátkodobé léčbě.

Přípravek Zolpidem Vitabalans je lék na spaní určený pouze ke krátkodobé léčbě. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls43733/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zolpidem Vitabalans 10 mg potahované tablety Zolpidemi tartras Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

sp.zn. sukls219558/2011

sp.zn. sukls219558/2011 sp.zn. sukls219558/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Talcid žvýkací tablety hydrotalcitum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CONTROLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CONTROLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CONTROLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Příbalová informace: informace pro uživatele URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls172883/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls231994/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUMAMED tvrdé tobolky (azithromycinum 250 mg) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE 1. Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital užívat 3. Jak se přípravek Ranital užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ranital

Více

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Zemplar 4µg tobolky Příbalová informace INFORMACE PRO UŽIVATELE Zemplar 4µg tobolky Paricalcitolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma sp.zn. sukls212990/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 75 mg potahované tablety 150 mg potahované tablety 300 mg potahované tablety irbesartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls79449/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eonic 10 mg potahované tablety montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eonic 10 mg potahované tablety montelukastum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Eonic 10 mg potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aedon 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Aedon 10 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aedon 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Aedon 10 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum Příloha k sp. zn. sukls222152/2011, sukls227763/2011 a příloha k sp. zn. sukls 53926/2011, sukls206896/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 5 mg tablety dispergovatelné v ústech 10 mg tablety

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls99011/2010. COLDREX JUNIOR CITRON prášek pro přípravu perorálního roztoku

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls99011/2010. COLDREX JUNIOR CITRON prášek pro přípravu perorálního roztoku Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls99011/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE COLDREX JUNIOR CITRON prášek pro přípravu perorálního roztoku (Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls125353/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Přečtěte si

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum Sp.zn.sukls55651/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované tablety Mertenil 40 mg potahované tablety rosuvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabanox 100 mg tvrdé tobolky Gabanox 300 mg tvrdé tobolky Gabanox 400 mg tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabanox 100 mg tvrdé tobolky Gabanox 300 mg tvrdé tobolky Gabanox 400 mg tvrdé tobolky Gabapentinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls13492-94/2009 a přílohy k sp. zn. sukls77160/2010, sukls183620/2009, sukls183622-23/2009, sukls165311/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron Arrow 8 mg potahované tablety

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls109795/2012 a sukls109755/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls109795/2012 a sukls109755/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls109795/2012 a sukls109755/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LEPONEX 25 mg LEPONEX 100 mg tablety (Clozapinum) Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sevemed 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sevemed 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas Sp.zn.sukls200485/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Sevemed 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku.

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku. Sp.zn.sukls164170/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014

Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014 Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Pregabalin

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls193227/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety. Solifenacini succinas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety. Solifenacini succinas Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls168207/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FORTRAL Pentazocini hydrochloridum tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FORTRAL Pentazocini hydrochloridum tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FORTRAL Pentazocini hydrochloridum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Zyrtec 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls132659/2011 a sukls132663/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls132659/2011 a sukls132663/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls132659/2011 a sukls132663/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rabecole 10 mg enterosolventní tableta Rabecole 20 mg enterosolventní

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.112181/09 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX, enterosolventní tablety (Bisacodylum)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.112181/09 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX, enterosolventní tablety (Bisacodylum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.112181/09 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DULCOLAX, enterosolventní tablety (Bisacodylum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum sp.zn.sukls170782/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010 sp. zn. sukls277445/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVAT Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls46737/2009 Příloha k sp.zn. sukls171937/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zolpidem Mylan 10 mg potahované tablety zolpidemi tartars

Více

ECRITEN 100 mg potahované tablety. Sildenafilum

ECRITEN 100 mg potahované tablety. Sildenafilum Příbalová informace: Informace pro uživatele ECRITEN 100 mg potahované tablety Sildenafilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Plendil ER 5 mg Plendil ER 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním felodipinum

Příbalová informace: informace pro pacienta Plendil ER 5 mg Plendil ER 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním felodipinum Příbalová informace: informace pro pacienta Plendil ER 5 mg Plendil ER 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním felodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls206924-7/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levetiracetam Bristol Lab 250 mg potahované tablety Levetiracetam Bristol Lab 500 mg potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. COLDREX JUNIOR CITRON prášek pro perorální roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. COLDREX JUNIOR CITRON prášek pro perorální roztok sp.zn.sukls56690/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE COLDREX JUNIOR CITRON prášek pro perorální roztok Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum Přečtětě si pozorně

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls232438/2009

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls232438/2009 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls232438/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ursofalk (Acidum ursodeoxycholicum) tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gordius 100 mg tvrdá tobolka Gordius 300 mg tvrdá tobolka Gordius 400 mg tvrdá tobolka.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gordius 100 mg tvrdá tobolka Gordius 300 mg tvrdá tobolka Gordius 400 mg tvrdá tobolka. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gordius 100 mg tvrdá tobolka Gordius 300 mg tvrdá tobolka Gordius 400 mg tvrdá tobolka Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250 250 mg/ml, injekční roztok Testosteroni

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58417/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PK-Merz potahované tablety Amantadini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více