2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT"

Transkript

1 Rp. 06/702/10-C 06/703/10-C 06/704/10-C 06/705/10-C 06/706/10-C 06/0949/10-S 06/0950/10-S 06/0951/10-S 06/0952/10-S 06/0953/10-S PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET RETARD RETARD 5 mg MEDIKINET RETARD RETARD 10 mg MEDIKINET RETARD RETARD 20 mg MEDIKINET RETARD RETARD 30 mg MEDIKINET RETARD RETARD 40 mg Methylphenidati hydrochloridum tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1.Co je Medikinet Retard a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medikinet Retard užívat 3.Jak se Medikinet Retard užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek Medikinet Retard uchovávat 6.Další informace 1. CO JE MEDIKINET RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ K čemu se používá Medikinet Retard se používá k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = ADHD). Používá se u dětí a mladistvých ve věku od 6 let do 18 let Používá se v případě, pokud se jiná nefarmaceutická opatření, jako jsou poradenské postupy a behaviorální terapie, ukážou jako nedostatečná. Medikinet Retard není určen pro léčbu ADHD u dětí mladších než 6 let nebo dospělých. Není známo, zda u těchto skupin je léčba bezpečná a přínosná. Jak funguje Medikinet Retard zvyšuje aktivitu určitých částí mozku, kde je aktivita snížená. Léčivý přípravek může pomoci zlepšit pozornost (dobu pozornosti), soustředění a omezit impulzivní chování. Léčivý přípravek je používán jako součást komplexního léčebného programu., který obvykle zahrnuje:

2 psychologická, výchovná, sociální opatření. Léčba přípravkem Medikinet Retard smí být zahájena a prováděna pouze pod dohledem odborníka na poruchy chování dětí a/nebo mladistvých. Ačkoli neexistuje přípravek, který by ADHD vyléčil, lze ho zvládnout léčebnými programy. O ADHD Děti a mladiství s ADHD: nejsou schopni sedět delší dobu v klidu, mají potíže se soustředěním. Není jejich chybou, že toto nedokáží. Mnoho dětí a mladistvých má potíže s těmito činnostmi, avšak u jedinců s ADHD dochází z tohoto důvodu k problémům v každodenním životě. Děti a mladiství s ADHD se učí a vykonávají domácí úkoly s obtížemi, mají problémy s chováním doma, ve škole nebo jinde. ADHD neovlivňuje inteligenci dítěte nebo mladistvého. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT Neužívejte Medikinet Retard, pokud Vy nebo Vaše dítě jste alergický/á (přecitlivělý/á) na methylfenidát nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz oddíl 6); máte problémy se štítnou žlázou; máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom); máte nádor nadledvin (feochromocytom); máte problémy s jídlem, nemáte pocit hladu nebo nechcete jíst - např. anorexie nervosa; máte velmi vysoký krevní tlak nebo zúžení cév, které má případně za následek bolest v pažích a dolních končetinách; máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem jako je prodělaný infarkt, nepravidelný puls, bolest a nepříjemné pocity na hrudi, srdeční selhání, srdeční onemocnění nebo problémy se srdcem od narození; prodělal(a) jste cévní mozkové onemocnění jako je mrtvice, vydutí a ztenčení části mozkové cévy (aneuryzma), zúžení nebo ucpání cév, zánět cév (vaskulitida); užíváte léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) k léčbě deprese nebo jste MAOI užíval(a) v posledních 14 dnech, viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky"; trpíte psychickými poruchami jako je: psychopatická / hraniční porucha osobnosti; abnormální myšlenky a vidění nebo onemocnění nazývané schizofrenie; znaky závažných poruch nálady jako jsou: sebevražedné myšlenky; závažná deprese, kdy se cítíte velmi špatně, bezcenně a beznadějně mánie, při které se cítíte nezvykle vzrušený, přehnaně aktivní, bez zábran. pokud jste v minulosti trpěl(a) výrazným nedostatkem žaludeční kyseliny (žaludeční anacidita) s hodnotami ph nad 5,5; pokud užíváte léky, které snižují vylučování žaludeční kyseliny nebo ovlivňují nadměrnou kyselost v žaludku (blokátory H 2 receptorů, léčba antacidy). Pokud se u vás některé z výše uvedených obtíží vyskytují, neužívejte Medikinet Retard. Jestli si nejste jisti, zeptejte se vašeho lékaře nebo lékárníka před podání přípravku sobě nebo svému dítěti. To je z toho důvodu, že Medikinet Retard může tyto problémy zhoršit. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Medikinet Retard je zapotřebí, pokud Vy nebo Vaše dítě Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem, předtím než začnete užívat svůj lék: jestliže máte problémy s játry nebo s ledvinami; jestliže máte nějaké problémy s polykáním nebo problém spolknout celou tabletu; jestliže máte zúžení nebo neprůchodnost zažívacího traktu (jícnu, žaludku, tenkého nebo tlustého střeva);

3 jestliže jste měl(a) jste záchvaty (křeče, epilepsii) nebo abnormální EEG (zobrazení aktivity mozku na elektroencefalogramu); jestliže požíval(a) jste nebo byl(a) závislý/á na alkoholu, léčivých přípravcích na předpis nebo na drogách; jestliže jste/je ženského pohlaví a začala u Vás/u ní menstruace (viz "těhotenství a kojení"); máte těžko kontrolovatelné, opakované škubání jakékoli části těla nebo opakování zvuků a slov; jestliže máte vysoký krevní tlak; jestliže máte srdeční problémy, které nejsou uvedeny výše v oddíle "Neužívejte Medikinet Retard"; jestliže máte psychické problémy, které nejsou uvedeny výše v oddíle "Neužívejte Medikinet Retard"; Další psychické problémy zahrnují: kolísání nálad (z mánie do deprese - nazývaná "bipolární porucha"), agresivitu nebo nepřátelství, nebo zhoršení agresivity, halucinace (vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které nejsou), bludy (jste přesvědčen(a) o věcech, které nejsou skutečné), paranoiu (neobvyklá podezřívavost), rozrušení, úzkost nebo napětí, pocit skleslosti nebo provinilosti. Před zahájením léčby sdělte Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, zda se Vás nebo Vašeho dítěte týká některý bod uvedený výše. Medikinet Retard může totiž tyto problémy zhoršit. Váš lékař může monitorovat účinek léčivého přípravku na Vás nebo Vaše dítě. Prověření, která Váš lékař učiní před zahájením léčby Medikinetem Retard Aby Váš lékař mohl rozhodnout, zda je Medikinet Retard pro Vás nebo Vaše dítě vhodnou léčbou, probere s Vámi tato témata: jakékoli léky, které Vy nebo Vaše dítě užíváte; zda se v rodině vyskytl případ náhlé neobjasněné smrti; jakékoli jiné zdravotní potíže (jako je srdeční onemocnění), které Vy nebo Vaše dítě můžete v rodině mít; jak se Vy nebo Vaše dítě cítíte, tj. zda si připadáte emocionální, máte podivné myšlenky nebo zda jste měl(a) některé z těchto pocitů v minulosti; zda se v rodině vyskytly tiky (těžko ovladatelné, opakující se záškuby jakýchkoli částí těla, opakující se zvuky, slova); jakékoli problémy duševní nebo problémy s chováním, které Vy nebo Vaše dítě nebo jiní členové rodiny máte nebo jste měl(a) v minulosti. Váš lékař s Vámi probere, zda se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje riziko kolísání nálad (od mánie k depresitzv. bipolární porucha), což zahrnuje prověření psychiatrické anamnézy, včetně výskytu sebevraždy, bipolární poruchy a deprese v rodině. Je důležité, abyste poskytl(a) veškeré informace, aby Váš lékař mohl rozhodnout, zda je Medikinet Retard pro Vás nebo Vaše dítě vhodným lékem. Váš lékař může usoudit, že Vy nebo Vaše dítě potřebujete ještě další vyšetření dříve, než začnete tento lék užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků. Medikinet Retard totiž může ovlivnit způsob fungování jiných přípravků. Podobně některé přípravky mohou ovlivnit způsob fungování přípravku Medikinet Retard. Zvláště neužívejte tento přípravek a informujte svého lékaře, pokud užíváte Vy nebo Vaše dítě některý z následujících přípravků: inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), používané k léčbě deprese, nebo jste je užívali v posledních 14 dnech; současné užívání MAOI s Medikinetem Retard může způsobit náhlé zvýšení krevního tlaku; ostatní přípravky k léčbě deprese; přípravky k léčbě závažných mentálních poruch; přípravky k léčbě epilepsie; přípravky zvyšující nebo snižující krevní tlak; některé přípravky proti kašli a nachlazení, které obsahují látky, jež mohou ovlivnit krevní tlak; je tedy důležité se poradit s lékárníkem, kupujete-li si některé z těchto přípravků;

4 přípravky, které ředí krev a zabraňují vzniku krevních sraženin. Medikinet Retard se nesmí užívat s H 2 blokátory nebo antacidy, které se používají ke snížení vylučování žaludeční kyseliny nebo neutralizují zvýšenou kyselost žaludku, jelikož mohou způsobovat rychlejší uvolnění celé dávky účinné látky. Pokud si nejste jistý/á zda léčivý přípravek, který Vy nebo Vaše dítě užíváte, patří do výše uvedeného seznamu, poraďte se před užitím Medikinetu Retard se svým lékařem nebo lékárníkem. Operace Sdělte svému lékaři, pokud máte Vy nebo Vaše dítě podstoupit operaci. Medikinet Retard se nesmí užívat v den zákroku za použití určitého druhu anestetik kvůli riziku náhlého zvýšení krevního tlaku během operace. Vyšetření na užívání drog Tento přípravek může způsobit pozitivní výsledek vyšetření, kterým se zjišťuje užívání drog, a u sportovních testů. Užívání s jídlem a nápoji Medikinet Retard by neměl být podáván bez jídla. Užívání Medikinetu Retard s alkoholem Při léčbě tímto přípravkem se nesmí pít alkohol, neboť může zhoršit nežádoucí účinky tohoto přípravku. Pamatujte na to, že některé potraviny a léky obsahují alkohol. Těhotenství a kojení Není známo, zda Medikinet Retard ovlivňuje nenarozené dítě. Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi před zahájením léčby Medikinetem Retard zda: jste Vy nebo Vaše dítě pohlavně aktivní. Váš lékař s Vámi probere vhodnou antikoncepci. jste Vy nebo Vaše dcera těhotná nebo si myslíte, že je to možné. Váš lékař rozhodne, zda byste Vy nebo Vaše dcera měla přípravek užívat. Vy nebo Vaše dcera kojíte nebo plánujete kojit. Je možné, že Medikinet Retard přestupuje do mateřského mléka. Váš lékař tedy rozhodne, zda byste Vy nebo Vaše dcera měla při užívání tohoto přípravku kojit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání Medikinetu Retard se mohou objevit závratě, problémy se zaostřením, rozmazané vidění. Pokud se takové nežádoucí účinky objeví, může být nebezpečné provádět jakékoli rizikové činnosti jako je řízení dopravních prostředků, obsluha strojů, jízda na kole nebo na koni, lezení po stromech. Důležité informace o některých složkách přípravku Medikinet Retard Tento přípravek obsahuje sacharózu (typ cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete Vy nebo Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE MEDIKINET RETARD UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Medikinet Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání tohoto přípravku Váš lékař většinou zahájí léčbu počáteční nízkou dávkou a postupně dávku zvýší podle potřeby. Maximální denní dávka je 60 mg. Medikinet Retard je ve formě "řízeného uvolňování", to znamená, že léčivá látka methylfenidát je uvolňována postupně během doby odpovídající školnímu dni. Tablety methylfenidát-hydrochloridu působí kratší dobu, a proto se užívají během snídaně a oběda. Pokud účinek tobolky pomine příliš brzo během pozdního odpoledne nebo večera, může Váš lékař rozhodnout o podání další malé dávky methylfenidátu (účinná látka přípravku Medikinet Retard) večer. Tablety Medikinetu Retard jsou pro toto krátkodobé působení vhodné. Jak užívat Užívejte přípravek Medikinet Retard ráno během nebo po snídani. To je velmi důležité pro dostatečný prodloužený účinek. Tobolky mohou být spolknuty celé, se sklenicí vody. Případně lze tobolky otevřít a obsah vysypat do malého množství (odpovídající čajové lžičce) jablečného pyré nebo jogurtu a okamžitě užít. Vysypaný obsah neuchovávejte pro pozdější použití. Tobolky a jejich obsah se nesmí drtit nebo žvýkat.

5 Pokud se Vy nebo Vaše dítě po 1 měsíci užívání necítíte lépe Pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte lépe, sdělte to svému lékaři. Může rozhodnout o tom, že je třeba jiné léčby. Nesprávné užívání přípravku Medikinet Retard Pokud není přípravek Medikinet Retard užíván správně, může způsobit abnormální chování. To může se může také projevit tím, že se Vy nebo Vaše dítě stane na léku závislým. Sdělte svému lékaři, jestli jste Vy nebo Vaše dítě měli v minulosti problémy se zneužíváním nebo závislostí na alkohol, na léky na předpis nebo drogy. Tento lék je určen pouze pro Vás nebo pro Vaše dítě. Nedávejte je nikomu jinému, i přestože se příznaky zdají být stejné jako Vaše. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více přípravku Medikinet Retard, než jste měl(a) Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více tablet, kontaktujte ihned lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a oznamte jim, kolik tablet jste požil(a). Známky předávkování mohou zahrnovat: zvracení, neklid, třes, nekontrolované pohyby, svalové záškuby, záchvaty křečí (mohou být následovány kómatem), pocit extrémního štěstí, zmatenost, vidění, cítění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace), pocení, návaly, bolesti hlavy, vysokou horečku, změny srdečního rytmu (pomalý, rychlý nebo nepravidelný), vysoký krevní tlak, rozšířené zornice a sucho v nose a ústech. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě zapomněl(a) užít přípravek Medikinet Retard Nikdy neužívejte dvojitou dávku, abyste dohnal(a) zapomenutou dávku. Užijte nebo dejte Vašemu dítěti další dávku v době, kdy má být podána. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě přestal(a) užívat přípravek Medikinet Retard Pokud Vy nebo Vaše dítě náhle přerušíte užívání tohoto léčivého přípravku, mohou se příznaky ADHD vrátit nebo se mohou objevit nežádoucí účinky jako je deprese. Váš lékař Vám bude postupně každý den snižovat dávky léku, než přestanete lék užívat. Před ukončením užívání přípravku Medikinet Retard si promluvte se svým lékařem. Vyšetření, které Váš lékař bude provádět Váš lékař provede některé testy: před zahájením léčby - aby ověřil, že je Medikinet Retard bezpečný a přínosný. během léčby - každých 6 měsíců, ale pravděpodobně častěji. A též při změně dávky. Vyšetření budou zahrnovat posouzení chuti k jídlu, změření výšky, váhy, změření krevního tlaku a srdečního tepu, posouzení nálad, psychického stavu nebo nezvyklých pocitů. Nebo zda se tyto stavy nezhoršily podáváním přípravku Medikinet Retard. Dlouhodobá léčba Není třeba, aby léčba přípravkem Medikinet Retard byla neomezeně dlouhá. Pokud je přípravek Medikinet Retard užíván déle než jeden rok, Váš lékař léčbu na krátkou dobu přeruší, třeba na období školních prázdnin, aby viděl, zda je lék stále zapotřebí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Medikinet Retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ačkoli se u některých jedinců vyskytnou nežádoucí účinky, většině Medikinet Retard pomáhá. Váš lékař s Vámi prodiskutuje tyto nežádoucí účinky. Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud trpíte některými z níže uvedených nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi: Časté (u méně než 1 z 10 pacientů) nepravidelný srdeční puls (palpitace), změny nálad nebo kolísání nálad nebo změny osobnosti. Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů)

6 sebevražedné myšlenky a pocity, vidění, cítění nebo slyšení neexistujících věcí, znaky psychózy, nekontrolovaná řeč a pohyby těla (Tourettův syndrom), známky alergie jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dýcháním. Vzácné (u méně než 1 z 1000 pacientů) pocit nezvyklého vzrušení, abnormální aktivity (mánie). Velmi vzácné (méně než 1 z pacientů) srdeční infarkt, záchvaty (křeče, epilepsie), sloupávání kůže a červenavé skvrny, svalové křeče, které nelze kontrolovat postihující oči, hlavu, krk, tělo a nervový systém- z důvodu dočasného snížení přísunu krve do mozku, ochrnutí nebo pohybové a zrakové potíže, potíže s mluvením (toto mohou být známky poškození mozkových cév), snížení počtu krvinek (červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček), což má za následek zvýšenou náchylnost k infekcím, krvácení a častější vznik modřin, náhlý vzestup tělesné teploty, velmi vysoký krevní tlak a závažné křeče (tzv. neuroleptický maligní syndrom). Není jasné zda tento nežádoucí účinek způsobuje methylfenidát nebo jiné léky, které se užívají v kombinaci s methylfenidátem. Ostatní nežádoucí účinky (není známo, jak často se vyskytují) nepříjemné myšlenky, které se vracejí, nevysvětlitelné mdloby, bolesti na hrudi, potíže s dýcháním (mohou být příznaky srdečních obtíží). Pokud se vyskytne kterýkoli výše uvedený nežádoucí účinek, vyhledejte ihned lékaře. Další nežádoucí účinky jsou následující, pokud se vyskytnou v závažné míře, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi: Velmi časté (více než 1 z 10 pacientů) bolest hlavy, nervozita, nespavost. Časté (méně než 1 z 10 pacientů) bolest kloubů, sucho v ústech, vysoká teplota (horečka), neobvyklé vypadávání nebo řídnutí vlasů, nezvyklá ospalost nebo netečnost, ztráta chuti k jídlu nebo snížená chuť k jídlu, svědění, vyrážka nebo výskyt zarudlých svědivých skvrn (kopřivka), kašel, bolest v krku nebo podrážděný nos a krk, vysoký krevní tlak, rychlý srdeční pulz (tachykardie), závratě, nekontrolované pohyby, nadměrná aktivita, agresivita, vzrušení, úzkost, deprese, podrážděnost a abnormální chování, bolest žaludku, průjem, nevolnost, žaludeční obtíže a zvracení. Méně časté (více než 1 z 1000 pacientů a méně než 1 ze 100 pacientů) zácpa,

7 hrudní obtíže, krev v moči, třes a chvění, dvojité nebo rozmazané vidění, bolest svalů, svalové záškuby, dušnost nebo bolest na hrudi, zvýšené hladiny jaterních testů (zjištěné v krevních testech), zlost, pocit neklidu nebo plačtivost, vyostřená pozornost, problémy se spaním. Vzácné (méně než 1 z 1000 pacientů) změny v sexuální aktivitě, desorientace, rozšířené zornice, zrakové obtíže, zvětšení prsních žláz u mužů, zvýšené pocení, zarudnutí kůže, vystupující kožní vyrážka. Velmi vzácné (méně než 1 z pacientů) srdeční infarkt, náhlá smrt, svalové křeče, červené tečky na kůži, zánět nebo ucpání mozkových tepen, abnormální činnost jater včetně jaterního selhání a kómatu, změny v testech- včetně jaterních a krevních testů, sebevražedné pokusy, neobvyklé myšlenky, nedostatek emocí, opakovaní činnosti, obsese, necitlivé prsty na rukou a nohou, brnění, změna barvy (z bílé na modrou a později červenou) v chladu (Raynaudův syndrom). Není známo (z dostupných údajů nelze určit) migréna, velmi vysoká horečka, pomalý, rychlý nebo nepravidelný srdeční puls, těžký záchvat ("grand mal"), bludy(přesvědčení o věcech, které nejsou skutečné), zmatenost, poškození mozkových cév (mrtvice, zánět mozkových cév nebo ucpání). Účinky na růst a vývoj Je-li Medikinet Retard užíván déle než rok, může u některých dětí způsobit zpomalení růstu. K tomu dochází u méně než u 1 dítěte z 10. Může dojít k nedostatečnému váhovému a/nebo výškovému přírůstku. Váš lékař bude tudíž pečlivě sledovat Vaši výšku a váhu nebo výšku a váhu Vašeho dítěte a stejně tak i to, jak Vy nebo Vaše dítě jíte. Pokud Vy nebo Vaše dítě nerostete nebo nepřibíráte na váze tak, jak byste měl(a), může být léčba Medikinetem Retard na krátkou dobu pozastavena. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu z důvodu ochrany před vzdušnou vlhkostí.

8 Přípravek Medikinet Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co Medikinet Retard obsahuje Léčivou látkou je methylphenidati hydrochloridum. Medikinet Retard Retard 5 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 5 mg, což odpovídá methylphenidatum 4,34 mg. Medikinet Retard 10 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 10 mg, což odpovídá methylphenidatum 8,65 mg. Medikinet Retard 20 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 20 mg, což odpovídá methylphenidatum 17,30 mg. Medikinet Retard 30 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 30 mg, což odpovídá methylphenidatum 25,95 mg. Medikinet Retard 40 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 40 mg, což odpovídá methylphenidatum 34,60 mg. Pomocné látky: Zrněný cukr (sacharóza 80-91,5% + kukuřičný škrob), polyvinylalkohol, makrogol 3350, polysorbát 80, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30% (mimo jiné obsahuje natrium lauryl sulfát), hydroxid sodný, triethyl-citrát, indigokarmín, hlinitý lak (E132), simetikonová emulze 30% (methylcelulóza + kyselina sorbová). Medikinet Retard 5 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 10 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131). Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 20 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E 127), patentní modř V (E131). Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131). Medikinet Retard 30 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), černý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 40 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), černý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Jak Medikinet Retard vypadá a co obsahuje toto balení Medikinet Retard 5 mg tobolky: Bílá neprůhledná tvrdá tobolka obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 10 mg tobolky: Tvrdá tobolka s neprůhledným světle fialovým víčkem a neprůhledným bílým tělem obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 20 mg tobolky: Světle fialová neprůhledná tvrdá tobolka obsahující bílé a modré pelety.

9 Medikinet Retard 30 mg tobolky: Tvrdá tobolka s tmavě fialovým neprůhledným víčkem a světle šedým neprůhledným tělem obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 40 mg tobolky: Tvrdá tobolka s tmavě fialovým neprůhledným víčkem a šedým neprůhledným tělem obsahující bílé a modré pelety. Velikost balení: krabičky obsahující 28 nebo 30 tobolek s řízeným uvolňováním v PVC / PVdC / Al blistrech. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Medice Arzneimittel Pütter GmbH und Co. KG Kuhloweg Iserlohn Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Německo: Medikinet retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Belgie: Medikinet Retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Capsule met gereguleerde afgifte, hard. Bulharsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Kypr: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Česká Republika: Medikinet Retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Estonsko: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Francie: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Gélule a libération modifiée. Irsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg modified release capsules, hard. Itálie: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Capsula rigida a rilascio modificato. Lotyšsko: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Litva: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Modifikuoto atpalaidavimo kieta kapsule. Portugalsko: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Cápsula de libertacao modificada. Rumunsko: Medikinet EM 5 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 10 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 20 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 30 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 40 mg Capsula cu eliberare modificata. Slovenská republika: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním. Slovinsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem. Tato příbalová informace byla naposledy schválena: DZ: (č.j /2009; /2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET 5 MG MEDIKINET 10 MG MEDIKINET 20 MG. tablety. methylphenidati hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET 5 MG MEDIKINET 10 MG MEDIKINET 20 MG. tablety. methylphenidati hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls20290-2/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET 5 MG MEDIKINET 10 MG MEDIKINET 20 MG tablety methylphenidati hydrochloridum Přečtěte

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls211059/2009 PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adepend 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum Před použitím se přečtěte pozorně celou

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Oxyphyllin tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Zemplar 4µg tobolky Příbalová informace INFORMACE PRO UŽIVATELE Zemplar 4µg tobolky Paricalcitolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum Příbalová informace: informace pro uživatele 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma sp.zn. sukls212990/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68574/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010 sp. zn. sukls277445/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum sp. zn. sukls53756/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VASOCARDIN SR 200 tablety s prodlouženým uvolňováním (metoprololi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Příloha č. 2 ke změně sp.zn. sukls145683/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Tamsulosin hydrochloride Actavis 0,4 mg tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním. tamsulosini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Tamsulosin hydrochloride Actavis 0,4 mg tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním. tamsulosini hydrochloridum Sp.zn.sukls191504/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Tamsulosin hydrochloride Actavis 0,4 mg tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním tamsulosini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Mimpara 30 mg potahované tablety Mimpara 60 mg potahované tablety Mimpara 90 mg potahované tablety Cinacalceti hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety (moclobemidum) Přečtěte

Více

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution (Piracetamum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety

IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM PLUS žvýkací tablety (loperamidi hydrochloridum, simeticonum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58417/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PK-Merz potahované tablety Amantadini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levetiracetam PharmaSwiss 250 mg potahované tablety Levetiracetam PharmaSwiss 500 mg potahované tablety Levetiracetam PharmaSwiss 750 mg potahované tablety

Více

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48287/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48287/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48287/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRUND 250 mg potahované tablety TRUND 500 mg potahované tablety TRUND 750 mg potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls15318/2011 a příloha k sp. zn. sukls34401/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Concerta 18 mg Concerta 36 mg Concerta 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Příbalová informace: informace pro uživatele. Concerta 18 mg Concerta 36 mg Concerta 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Příbalová informace: informace pro uživatele Concerta 18 mg Concerta 36 mg Concerta 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním methylphenidati hydrochloridum Název tohoto léčivého přípravku je Concerta;

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém Výrobce: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Značka: ZOVIRAX Charakteristika: Léčivý přípravek Kód výrobku: 229859 Kód EAN:8590335009103 Kód SUKL:0180938 Farmakoterapeutická

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151067/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum sp.zn. sukls52880/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. PROTRADON tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. PROTRADON tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls107414/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele PROTRADON tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls112914/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta COLDREX TABLETY Paracetamolu, coffeinum, phenylephrini hydrochloridum, terpinum monohydricum a acidum ascorbicum tablety Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Zaleplon-Richter 5 mg tvrdé tobolky Zaleplon-Richter 10 mg tvrdé tobolky Zaleplonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Zaleplon-Richter 5 mg tvrdé tobolky Zaleplon-Richter 10 mg tvrdé tobolky Zaleplonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Zaleplon-Richter 5 mg tvrdé tobolky Zaleplon-Richter 10 mg tvrdé tobolky Zaleplonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

NINIVET 2,5 mg potahované tablety

NINIVET 2,5 mg potahované tablety Příbalová informace: informace pro uživatele NINIVET 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls111315/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Defluox je antidepresivum, které ovlivňuje centrální nervový systém. Defluox je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: Deprese.

Defluox je antidepresivum, které ovlivňuje centrální nervový systém. Defluox je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: Deprese. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Defluox 20mg tvrdé tobolky fluoxetinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum sp.zn.: sukls144443/2011 a sp.zn.: sukls7175/2013, sukls134238/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) sp.zn.: sukls221353/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GEFIN 5 mg potahované tablety (finasteridum) Tento přípravek je určen výhradně pro

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tetmodis 25 mg tablety, Tetrabenazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tetmodis 25 mg tablety, Tetrabenazinum sp. zn. sukls128446/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tetmodis 25 mg tablety Tetrabenazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Oxymetazolini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Oxymetazolini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s glycerolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem Oxymetazolini

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls12372/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RITALIN tablety methylphenidati hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RITALIN tablety methylphenidati hydrochloridum Sp.zn. sukls7683/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RITALIN tablety methylphenidati hydrochloridum Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum)

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety (Acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL. Perorální kapky, roztok pro zevní použití

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL. Perorální kapky, roztok pro zevní použití sp.zn. sukls75764/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL Perorální kapky, roztok pro zevní použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat sp.zn.sukls247606/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum Příbalová informace: informace pro pacienta Ospolot 200 mg potahované tablety Sultiamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Sp.zn. sukls18459/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienty. Lannatam 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním tamsulosini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienty. Lannatam 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním tamsulosini hydrochloridum Sp.zn.sukls166261/2013 a sp.zn.sukls166302/2013, sukls168768/2013 Příbalová informace: informace pro pacienty Lannatam 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním tamsulosini hydrochloridum Přečtěte si

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIKY 4%, kožní sprej, roztok diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum) sp.zn. sukls150834/2012, sukls150835/2012 a sp.zn. sukls38369/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas Sp.zn.sukls101009/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele CYSAXAL 100 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dolnix 4 mg tablety Dolnix 8 mg tablety Dolnix 16 mg tablety Dolnix 32 mg tablety Candesartanum cilexetilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Coldrex horký nápoj citron por.plv.sol. 6ks

Coldrex horký nápoj citron por.plv.sol. 6ks Coldrex horký nápoj citron por.plv.sol. 6ks COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 6KS Prášek pro roztok prášek pro přípravu perorálního roztoku (Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum) Přečtětě

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls41078/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls64549/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls64549/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls64549/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZANOCIN 200 mg Potahované tablety Ofloxacinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LERIVON 10 mg LERIVON 30 mg LERIVON 60 mg potahované tablety mianserini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LERIVON 10 mg LERIVON 30 mg LERIVON 60 mg potahované tablety mianserini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LERIVON 10 mg LERIVON 30 mg LERIVON 60 mg potahované tablety mianserini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Parnassan 2,5 mg potahované tablety. Parnassan 15 mg potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Parnassan 2,5 mg potahované tablety. Parnassan 15 mg potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls187858/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Parnassan 2,5 mg potahované tablety Parnassan 5 mg potahované tablety Parnassan 7,5 mg

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls139213/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls139213/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls139213/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Imodium DUO ACTION žvýkací tablety (loperamidi hydrochloridum, simeticonum) Tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Muconasal Plus Nosní sprej, roztok Tramazolini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Muconasal Plus Nosní sprej, roztok Tramazolini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Muconasal Plus Nosní sprej, roztok Tramazolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin PMCS 25 mg Quetiapin PMCS 100 mg Quetiapin PMCS 200 mg Quetiapin PMCS

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Paralen Grip por.tbl.flm.24

Paralen Grip por.tbl.flm.24 Paralen Grip por.tbl.flm.24 PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST potahované tablety Paracetamolum, coffeinum, phenylephrini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls67042/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zynzol 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nasenspray AL spray Xylometazolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trozara 2,5 mg Potahované tablety Letrozolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trozara 2,5 mg Potahované tablety Letrozolum Sp.zn. sukls165804/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Trozara 2,5 mg Potahované tablety Letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Sp. zn. sukls190516/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta

Sp. zn. sukls190516/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Sp. zn. sukls190516/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Tramadol Retard Actavis 100 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum calcicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum calcicum PŘÍBALOVÁ INFORMACE Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum calcicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více