Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Milena Sailerová ředitelka školy

2 Obsah : 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje 1.2 Profil školy 1.3 Popis školy 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Přehled o počtu zaměstnanců 3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců 3.3 Změny ve stavu zaměstnanců 4. Údaje o žácích 4.1 Absolventi školy 2010/ Soutěže 5. Údaje o inspekcích a kontrolách 6. Plán práce na školní rok 2010/ Rekapitulace školního roku 2010/ Závěrečná ustanovení Přílohy: 1. Zřizovací listina - kopie 2. Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol - kopie 3. Výkaz V kopie

3 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje Název a sídlo školy: Právní forma školy: Základní umělecká škola Jirkov Chomutovská JIRKOV příspěvková organizace Zřizovatel: Město Jirkov nám. E. Beneše JIRKOV okres Chomutov Právní forma: obec IČO: Jméno ředitele školy: Milena Sailerová IČO: Kontakty: tel.: 474/ fax.: 474/ Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti škol: Kapacita školy: 820 žáků

4 1.2 Profil školy Hlavním posláním Základní umělecké školy v Jirkově je poskytovat základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech jako přípravu pro studium na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje též žáky pro studium na vysokých školách uměleckého směru. Zájemcům o studium na naší škole můžeme nabídnout výuku ve všech čtyřech oborech, tedy hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém. Tento typ škol navštěvují žáci ve věku 5 až 18 let, ovšem dle zájmu a potřeby může být otevřeno i studium pro dospělé. Na naší škole je právě toto trend posledních let. Výuka probíhá formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování podle učebních osnov, schválených MŠMT ČR. Studium v jednotlivých oborech je rozděleno na přípravné studium, základní I.st.a II. st., a studium pro dospělé. Pro mimořádně talentované žáky základního studia je určeno studium rozšířené. Počty žáků a dotace hodin v jednotlivých oborech určují schválené učební plány. Výuka probíhá v odpoledních hodinách v době od 12:00 do 20:00 hodin. K podpoře růstu talentovaných žáků a jejich motivaci k další práci, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou každoročně pořádány soutěže a přehlídky žáků v jednotlivých učebních oborech. Konají se v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v organizačním řádu soutěží. Naším cílem je poskytovat umělecké vzdělání na vysoké profesionální úrovni, k čemuž máme dostatek kvalifikovaných učitelů, vhodné prostory i technické zázemí. 1.3 Popis školy Budova, ve které sídlí ZUŠ Jirkov, byla postavena v roce Od svého postavení slouží jako škola, nejprve základní a od roku 1991 slouží školství uměleckému. Jedná se o třípodlažní budovu a tělocvičnu, škola má i vlastní výměníkovou stanici. Roce 1961 byla provedena přístavba křídla s počtem 6 tříd. Pro potřeby umělecké školy byla tělocvična v roce 1996 přestavěna na koncertní sál.

5 2. Přehled učebních plánů Výuka probíhá podle platných učebních plánů, schválených MŠMT ČR. Učební plány upřesňují organizaci výuky a dotace hodin v jednotlivých předmětech. Hudební obor č.j /95 25, platné od Výtvarný obor č.j / , platné od , upravené č.j / , platné od Taneční obor - přípravné studium a studium I. stupně č.j / , platné od č.j / , platné od Taneční obor ostatní studium č.j / , platné od Literárně- -dramatický obor č.j / s platností od Charakteristiky jednotlivých předmětů, metody a formy práce, vzdělávací cíle a profily absolventů jsou obsahem učebních osnov. Obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let , jak byly postupně vydávány SNP Praha. Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studium v jednotlivých oborech je rozděleno takto: přípravné studium - pro žáky od 5 7 let základní I.stupeň - pro žáky od 7 let základní II.stupeň - pro žáky od 14 let rozšířené studium - pro mimořádně talentované žáky studium dospělých - pro studenty VŠ a pracující

6 3. Údaje o zaměstnancích školy 3.1 CELKOVÝ PŘEHLED O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE : 2010/2011 počet učitelů celkem/přepočt.: 33/21,94 z toho odborně nekvalif./přep. : 6/3,6 počet učitelů HO/přep. : 27/17,3 z toho odborně nekvalif./přep. : 3/1,53 počet učitelů OO/přep. : 6/4,64 z toho odborně nekvalif./přep. : 3/2,07 Hudební obor Ostatní obory celkem Z toho nadúvazkových Přiděl.hodiny do úvazků 379,5 85, ,5 odučeno aprobovaně hodin 344, ,5 1,5 procento aprobovanosti 91% 49% 83% 100% HO Ost. obory celkem Počet studujících Počet prac. důchodců 3-3 Počet ped. prac., kteří již přesluhují (DDV) Počet nových odborně kvalif. absolventů VŠ (NA) 4 K 4 K

7 3.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců UČITEL - JMÉNO NÁZEV AKCE TERMÍN Miroslava Raková Milena Sailerová Ivana Švejkarová Miroslava Raková Romana Olivíková Hana Zvalová Luboš Hána Jana Hisemová Martina Slámová Miroslava Raková Jitka Bartoňová Klavírní seminář v Litvínově - aktivní účast žáci A.Braun a M.Leitgebová, modeloví žáci paní prof. Vlasákové Workshop Autoevaluace školy Louny (NUOV) Podzimní a jarní škola hrou Česká Orffova společnost ZUŠ Praha - Technika hry na cimbál a didaktika PF UJEP Hudební teorie a pedagogika, Učitelství HV Seminář EKN p. Romana Sterzika v ZUŠ Jirkov listopad listopad Pavel Valvoda Klavírní seminář EPTA Praha Martina Slámová Seminář v Roudnici hodnocení soutěže ve hře na akordeon 2011 (MŠMT) a tvorba ŠVP Pavla Frassová Konzervatoř Brno Pěvecké kurzy červen 2011 Miroslava Raková Klavírní kurzy Písek Veronika Liebigová Michaela Gabrielová Pavla Frassová Jitka Bartoňová Veronika Liebigová Summer Music Masterclass v Polerzza v Itálii LŠHV v Liberci Klarinetové kurzy Milana Řeřichy v Teplicích Romana Olivíková PedF UK Praha Pětileté kombinované studium Vít Šobáň Studium na Teplické konzervatoři doplnění kvalifikace šestileté denní studium Hana Šimková Taneční centrum Praha - doplnění čtyřleté studium kvalifikace Pavel Valvoda UJEP Ústí nad Labem Jednooborová HV Jitka Bartoňová Marcela Brotánková Pavla Rychtářová Michaela Tenglerová UJEP Ústí nad Labem pětileté denní pětileté dálkové Veronika Liebigová AMU Praha pětileté denní

8 3.3 Změny ve stavu zaměstnanců Ve školním roce 2010/2011 nastoupila na MD Mgr. Marie Hánová a Michaela Kaftanová, přistoupil nový učitel dechových nástrojů, pan Radek Buňát. Velmi smutnou událostí pro učitele i žáky bylo náhlé úmrtí paní učitelky Jaroslavy Horčíkové. Změna nastala u nepedagogických pracovníků od nastoupila nová uklizečka, paní Radka Navrátilová, k ukončila pracovní poměr uklizečka, paní Jaroslava Žáková odchod do starobního důchodu.

9 4. Údaje o žácích 4.1 Absolventi školy 2010/2011 UČITEL - HO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK NÁSTROJ Babjáková Kreissl Martin 7. klavír Bartoňová Stoklasa Martin 7. zobc.flétna Stoklasová Kateřina 7. zobc.flétna Fridrich Holeček Matěj IV. bicí Frassová Svobodová Petra IV. zpěv Kaftanová Duong Monika IV. klavír Hisemová Dvořáková Klára 4. klávesy Hálová Sára 4. klávesy Kubát Ondřej 4. klávesy Julinecká Jana 4. klávesy Kařízková Františka 4. klávesy Marková Nela Maria 4. klávesy Matocha Matěj 4. klávesy Sukdolák Roman IV. klávesy Tvrdíková Šárka IV. klávesy Liebig Ječmen Vít IV. saxofon Procházková Barbora IV. saxofon Malá Zemanová Kristýna 7. klavír Kelbichová Alena IV. klavír Trhlíková Ivana IV./P violoncello Raková Tykal Jiří IV. klavír Řeháková Havliš Dominik 7. kytara Latzka Ondřej 7. kytara Mojžíš David 7. kytara Slámová Červenka Petr 4. klávesy Jarošová Petra 4. klávesy Stachová Denisa 4. klávesy Hašková Schücková Tereza 7. zobc.flétna Dušková Kateřina 7. zobc.flétna Pecáková Veronika 4. příčná flétna Váňová Kristýna 4. příčná flétna Veselá Tereza 4. příčná flétna Maroušková Kamila IV. příčná flétna Zvalová Boháčková Milada IV./P cimbál Peterová Hana IV./P cimbál Hánová Jechová Michaela 7. klavír Šišková Sofije IV./P klavír

10 HO 37 žáků I.st. 23 žáků II.st. 10 žáků P 4 žáci UČITEL - VO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK VÝTVARNÝ OBOR Švejkarová I. Dvořáčková Simona 7. Štěpánková Zuzana 7. Polák Jindřich III. Bečvářová Š. Dobřická Markéta 7. Elexová Chantal 7. Kratochvílová Šárka 7. Šebek Jiří 7. Štolová Dominika 7. VO 8 žáků I.st. 7 žáků II.st. 1 žák UČITEL - TO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK TANEČNÍ OBOR Šimková H. Kadeřábková Eva 7. Tenglerová Holubová Tereza 7. TO 2 žáci I.st. 2 žáci UČITEL - LDO JMÉNO ŽÁKA ROČNÍK LDO Šimková I. Cestr Tomáš 6. Kocian Štefan 6. Litavcová Anna 6. Horáková Zuzana 6. LDO 4 žáci I.st. 4 žáci

11 4.2 Soutěže Hudební obor 2010/2011 Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Jirkov Adam Braun 1.místo s postupem do oblast. kola Magdaléna Dočkalová 1.místo s postupem do oblast. kola Klára Dvořáková 1.místo s postupem do oblast. kola Duong Hong Nhung 1.místo s postupem do oblast. kola Alena Kelbichová 1.místo s postupem do oblast. kola Eliška Rejsová 1.místo Josef Kemr 2.místo Marie Leitgebová 2.místo Oblastní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Litvínov Klára Dvořáková 2.místo Alena Kelbichová 2.místo Monika Duong 2.místo Magdaléna Dočkalová 3.místo Adam Braun 3.místo Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje a kytaru v ZUŠ Chomutov Viktorie Dvořáčková (smyčce) 1.místo Linda Roncová (kytara) Marcela Jelínková (kytara) Denisa Jenčová (kytara) 1.místo s postupem do oblast.kola 1.místo 3.místo Oblastní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Most Linda Roncová 3.místo Celostátní soutěž ve hře na EKN Jirkovské klávesy 2.ročník Tobiáš Kuchař 1.místo Matěj Matocha 1.místo Roman Sukdolák 1.místo Klára Dvořáková 1.místo Nela Maria Marková 2.místo Anna Fárová 2.místo Jarmila Šebková 2.místo Jiří Šebek 2.místo

12 Mezinárodní soutěž EKN v Povážské Bystrici Klára Dvořáková 1.místo Roman Sukdolák 3.místo Pěvecká soutěž Vejprtský drozd Markéta Kuncová 3.místo + cena publika Literárně-dramatický obor 2010/2011 Školní kolo soutěže v recitaci v ZUŠ Jirkov Skupina A Přibylová Štěpánka Zlaté pásmo Říhová Andrea Zlaté pásmo Tieze Tomáš Zlaté pásmo Žabčíková Kateřina Zlaté pásmo Žáčková Eliška Zlaté pásmo Becková Lucie Stříbrné pásmo Kalová Michaela Stříbrné pásmo Maljuková Ellen Stříbrné pásmo Šilar Jakub Stříbrné pásmo Zetková Karolína Stříbrné pásmo Zrzavecký Šimon Stříbrné pásmo Becková Veronika Bronzové pásmo Kaderka Ondřej Bronzové pásmo Moravčíková Klára Bronzové pásmo Skupina B+C Hladová Veronika Zlaté pásmo absolutní vítěz B Jirásková Zuzana Zlaté pásmo absolutní vítěz C Cestr Tomáš Zlaté pásmo Kocian Štefan Zlaté pásmo Matocha Matěj Zlaté pásmo Netolická Magdaléna Zlaté pásmo Prát Martin Zlaté pásmo Suková Barbora Anna Zlaté pásmo Laňarová Lenka Stříbrné pásmo Litavcová Anna Stříbrné pásmo Schücková Tereza Stříbrné pásmo Šebková Jarmila Stříbrné pásmo Vávra Jiří Stříbrné pásmo Ašenbrenerová Vendula Bronzové pásmo Bronzové pásmo Šustrová Eliška

13 Výtvarný obor 2010/2011 Jirkovská Paleta 19.ročník celostátní výtvarné soutěže Michael Tupý 1.místo Jarmila Šebková 2.místo Heda Matoliaková 2.místo Anna Pešlová 3.místo Barbora Sirůčková 3.místo Jiří Šebek ČU Dominika Štolová ČU Výstava absolventů 2011 Dvořáčková Simona Štěpánková Zuzana Polák Jindřich Dobřická Markéta Elexová Chantal Kratochvílová Šárka Šebek Jiří Štolová Dominika 7. roč. Zebrování 7. roč. Hudba III. roč. Šelmy 7. roč. Puzzle 7. roč. Roční období 7. roč. Motýli a bubliny 7. roč. Kostelík 7. roč. Kalendář Krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ v Mostě Stromy výtvarná řada Ocenění poroty Symbolika barev výtvar.řada Taneční obor 2010/2011 Taneční pohárová soutěž Děti v akci v Praze Skupina Bambelinky pom-poms 1.místo Třída D New Generation 2.místo Třída D Crazy Girls 3.místo Soutěž mažoretek IMA kvalifikace na MČR v Kladně Skupina Bambelinky pom-poms 3.místo s postupem na semifinále do Blatná Skupina Bambelinky baton 2.místo s postupem na semifinále do Stochova

14 Taneční pohárová soutěž Dance Děčín Minimažoretky 1.místo Bambelinky pom-poms 1.místo Třída D 4.místo Bambelinky baton 6.místo Třída B 7.místo Semifinále IMA na MČR ve Stochově Velké formace seniorky baton: 8.místo Bambelinky Soutěž mažoretek IMA kvalifikace na MČR ve Vimperku Velká formace juniorky pom-pomy - 3.místo s postupem na semifinále do Rozalinky Blatné Miniformace seniorky pom-pomy - 2.místo Bambelinky Sólo seniorky pom-pomy: Komrsková 3.místo Duo/sólo seniorky pom-pomy: 4.místo Zemanová, Janoušková Semifinále IMA na MČR v Blatné Velká formace juniorky pom-pomy - 3.místo s postupem na finále ve Rozalinky Vyškově Velké formace seniorky pom-pomy: 6.místo s postupem na finále ve Bambelinky Vyškově Finále IMA na MČR ve Vyškově Velká formace juniorky pom-pomy - 14.místo Rozalinky 5. Údaje o inspekcích a kontrolách Ve školním roce 2010/2011 proběhl v ZUŠ Jirkov audit o hospodaření, který provedla auditorka Ing. Marcela Cibulková. Výsledek auditu zněl bez výhrad. V září 2010 proběhla také kontrola vnitřního auditu MěÚ Jirkov. Kontrolováno bylo hospodaření a nakládání s majetkem, hospodaření s příspěvky poskytnutými ÚSC a byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému. Výsledek auditu zněl bez výhrad. Ve školním roce 2010/2011 neproběhla na ZUŠ Jirkov inspekce.

15 6. Plán práce ZUŠ Jirkov na školní rok 2010/2011 AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE září 2010 ZUŠ Jirkov Švejkarová Casanova prázdninový německo-český projekt - výstava kostýmů, masek a fotografií Taneční vystoupení na Jirkovské pouti Náměstí Dr..E.Beneše Slavnostní otevření sportoviště u 4.ZŠ školní Na Borku Tenglerová Liebig, Tenglerová orchestr Red Dwarf Band, taneční obor hodin u 4.ZŠ Třídní koncert v Café Atriu Chomutov Café Atrium Raková hodin Chomutov Soustředění školního orchestru RED DWARF Zásada u Liebig,Hefner,Šobáň BAND Kadaně Seminář EKN říjen ZUŠ Jirkov Hisemová 4.ročník soutěžního festivalu Jirkovský sál ZUŠ Jirkov Hána,Hánová ml. Písňovar Č. Hrádek Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru sál ZUŠ Jirkov Hána,Hánová ml hodin Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP Č. Hrádek Hána,Hánová ml. Víkendový klavírní seminář v Litvínově Litvínov učitelé klavír.oddělení Setkání učitelů VO Ústeckého kraje v Mostě ZUŠ Most Švejkarová hodin Křest druhého CD a koncert školního Jirkovské Liebig, Sailerová orchestru RED DWARF BAND a jejich hostů divadlo při slavnostním otevření Kulturního domu v Jirkově Slavnostní odhalení sousoší MÚZA ZUŠ Jirkov Sailerová TALENT-PÍLE školní orchestr, Ventilky hodin KPH Duo Hilpo sál ZUŠ Jirkov Malá Oficiální vyhlášení 19.roč. celostátní soutěž.přehlídky výtvar.prací Jirkovská paleta na téma: POHÁDKA Interní přehrávky aneb Školní festival etud roč. / I.st. Pohádka O Budulínkovi -divadelní představení pro bývalé zaměstnance Preciosy hodin ZUŠ Jirkov Bečvářová 1.,2.,3., hodin malý sál č.34 uč.sborů č.35 tým učitelů Preciosa Šimková I hodin Jirkov Přehlídka LDO DRADIDLO Litvínov Litvínov Šimková I. Podzimní koncert žáků HO,TO,LDO sál ZUŠ Jirkov Výroční koncert Ventilek k 12.výročí činnosti sboru KPH Veronika Böhmová-klavírní recital hodin Potkal jsem anděla divadelní hra pro Domov důchodců Jirkov hodin sál ZUŠ Jirkov sál ZUŠ Jirkov Pešornová,Hánová-foto Slámová,Hefner, Program: Hisemová Hána Malá DD Jirkov Šimková I.

16 Hledá se talent -soutěž talentů (LDO,TO) Most Šimkovy, Tenglerová Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů - společný koncert Vánoční koncert Ventilek na 1. Adventní neděli. Na programu mimo jiné také Keňská mše sál ZUŠ Jirkov Kostel Sv.Ignáce Chomutov Gabrielová,Bečvářová-foto Hisemová, Šobáň Program: Hefner Hánovi Benefiční koncert Asociace Pro HANDICAP Divadlo CV Raková hodin Pečení perníků ZUŠ Jirkov tým učitelů Plesová sezona TO listopad-únor Ji + CV Šimková H.,Tenglerová Mikulášský koncert HO,TO,LDO a slavnostní fanfára a nasvícení soch MÚZA,TALENT,PÍLE Potkal jsem anděla divadelní představení v Čajovně Zen Jirkov Euroregion Krušnohoří - adventní koncert sboru Ventilky se sbory regionu Vánoční výstava dětských prací VO na téma hodin hodin prosinec VÁNOČNÍ KOLEDA hodin Vánoční koncert žáků HO,TO,LDO Adventní koncert Ventilek v zámecké kapli v Měcholupech Adventní koncert sborů Euroregionu Krušnohoří. Na programu mimo jiné také Keňská mše. JIRKOVSKÝ ADVENT Vánoční pásmo LDO hodin Vánoční hudební večírek hodin Adventní koncert Ventilek - Přišlo jsi k nám Jezulátko hodin Vánoční hvězdičky -taneční vystoupení pro rodiče žáků TO hodin sál ZUŠ Jirkov Čajovna Zen Jirkov Hainichen, Německo Galerie dětí sál ZUŠ Jirkov Měcholupy Louny Vrchlického divadlo Malá, Raková-foto, Bartoňová,Valvoda Program:Šimková H. Šimková I. Hánovi Švejkarová,Bečvářová Šimková I., Hánová- foto Rychtářová,Hefner Program: Řeháková Hánovi Hánovi Kostelní ulice Švejkarová, Sailerová Jirkov uč.č.40 - LDO Šimková I. malý sál č.34 Jindřišská sál ZUŠ Jirkov Raková Hánovi Šimková H., Tenglerová Soustředění orchestru Red Dwarf Band Liebig, Hefner,Šobáň Rozsvícení Vánočního stromku a koncert Nové Zvolání Hánovi v kostele - Keňská mše hodin u Vejprt Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band sál ZUŠ Jirkov Liebig Koncert pro PHV malý sál č.34 Raková hodin Red Dwarf Band-hraje na Plese sportovců v Jirkovském divadle hodin Jirkovské divadlo Liebig

17 Interní koncert pro rodiče hodin Interní koncert žáků hodin Školní kolo celostátní soutěže HO Koncert vítězů školní soutěže HO Koncert vítězů školní soutěže HO malý sál č.34 zkušebna sborů ZUŠ Jirkov sál ZUŠ Jirkov sál ZUŠ Jirkov Hisemová Šobáň tým učitelů Malá, Šimková I.-foto Řeháková,Šobáň Program: Hefner Babjáková,Hánová-foto Hisemová,Hefner Program: Raková Sailerová Okresní kolo celostátní soutěže HO - klavíry hodin ZUŠ Jirkov Okresní kolo celostátní soutěže HO ZUŠ CV Řeháková, Hefner, smyčce, kytary Šobáň Výstava výtvarného oboru KRÁLOVSTVÍ Galerie dětí Bečvářová hodin TABLO-focení učitelů a absolventů únor 2011 ZUŠ Jirkov Šimková I. KPH Koncert Milana Řeřichy sál ZUŠ Jirkov Malá hodin Výchovné koncerty pro 4.třídy ZŠ sál ZUŠ Jirkov Liebig,Malá dech.nástroje, školní orchestr 9 00, 10 00, h Soustředění orchestru Blatno Liebig, Hefner, Šobáň Dny otevřených dveří tanečního oboru sál ZUŠ Šimková H., ukázky tanečních vystoupení Jirkov Tenglerová Recitační soutěž LDO třída LDO Šimková I hodin Předávání cen úspěšným studentům Střední sál ZUŠ Jirkov Liebig, Hefner, Šobáň automobilní školy Chomutov hodin Den učitelů na Červeném Hrádku zámek Liebig, Hefner, Šobáň hodin Č.Hrádek Průzkumy hudebnosti v MŠ v Jirkově, Vysoké MŠ učitelé HO Peci, CV Zahradní, Červený Hrádek JIRKOVSKÉ KLÁVESY ZUŠ Jirkov Sailerová, Hisemová 2.ročník celostátní soutěže EKN +beseda Taneční soutěž v Praze Děti v akci Praha Šimková H., Tenglerová Koncert učitelů Filmové návraty sál ZUŠ Jirkov Švejkarová-kamera Program: Sailerová Soutěž mažoretek IMA Kladno Tenglerová sóloformace,skupiny a postup.soutěže na MČR KPH Art Tri Bohemia sál ZUŠ Jirkov Malá hodin Jirkovská paleta porota ZUŠ Jirkov Sailerová,Bečvářová, 9.00 hodin Švejkarová Jarní koncert Ventilek Chomutov,Ignác Hána hodin Mezinárodní soutěž EKN Povážská Hisemová Bystrica

18 Povídání s paní Hudbou malý sál č.34 Raková hodin Taneční pohárová soutěž Děčín Tenglerová, Šimková H. CAFE ATRIUM Chomutov hudební zahájení akce hodin Chomutov CAFE Raková Jarní koncert žáků HO,TO,LDO ATRIUM sál ZUŠ Jirkov Pešornová, Raková-foto Šimková I.,Valvoda Program: Šobáň Bečvářová, Švejkarová Gabrielová-uvádí Švejkarová, Bečvářová Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 19.ročníku Jirkovské palety POHÁDKA hodin sál ZUŠ Jirkov Galerie dětí Krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ v ZUŠ Most Mostě Soutěž mažoretek IMA Vimperk Šimková H., sóloformace,skupiny a postup.soutěže na MČR Tenglerová Soutěž mažoretek IMA - semifinále Stochov Tenglerová skupiny a postup.soutěže na MČR Výchovné koncerty pro MŠ+1.tř.ZŠ, spojené sál ZUŠ Jirkov Šimková I.,Liebig, Malá s prohlídkou ZUŠ (VO,TO,LDO) 900, 1000, 1100 KPH Julie Svěcená houslový recital sál ZUŠ Jirkov Malá hodin Bubenický soubor Büben vystoupení Chomutov Fridrich v kostele Sv.Ignáce v Chomutově Májový koncert žáků sál ZUŠ Jirkov Babjáková Šimková-foto Hašková,Fridrich Program: Gabrielová Tablo ZUŠ Jirkov-vystavené v Kostelní ulici do 20.5.hotové cukrárna Jirkov Šimková I. Soutěž mažoretek IMA - sóloformace,skupiny a postup.soutěže na MČR Blatná Šimková H., Tenglerová CAFE ATRIUM Chomutov charitativní akce hodin Chomutov CAFE Liebig Raková Rodinné muzicírování HO Vystoupení pěveckého oddělení a tanečního oboru na Výročí městské policie v Jirkově hodin Dračí lodě posádka orchestru ZUŠ Jirkov na Bambiriádě v CV hodin Prezentace školy ke Dni dětí hodin Zápis nových žáků na škol.rok 2011/ Koncert pro německé partnerské město Brand Erbisdorf hodin Závěrečná taneční akademie 2011 ve Sportovní hale Březenecká v Chomutově hodin ATRIUM sál ZUŠ Jirkov Jirkov (u hasičárny) Kamencové jezero CV Nám.E.Beneše ZUŠ Jirkov Brand Erbisdorf Sportovní hala Březenecká CV Pešornová,Bečvářováfoto Gabrielová, Valvoda Program: Olivíková Tenglerová, Šimková, Sailerová Švejkarová Šimková I., Liebig, učitelé všech oborů Sailerová, Švejkarová Sailerová,Hánovi Šimková H., Tenglerová

19 Soutěž mažoretek IMA - finále formací MČR Vyškov Šimková H., Tenglerová Závěrečné zkoušky malý sál č.34 + učitelé HO zkušebna sborů Koncert před prázdninami sál ZUŠ Jirkov Raková,Hánová Závěrečný koncert žáků sál ZUŠ Jirkov Babjáková,Šimková I.- foto Frassová,Valvoda Program: Brotánková Výstava absolventů I. a II.st. VO hodin Galerie dětí Švejkarová,Bečvářová Hudba: M.Hefner Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby a Evropského dne hudby, slavnostní předávání pamětních listů a dárků absolventům všech oborů SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ na Červeném Hrádku Závody IN LINE BRUSLÍ školní orchestr a taneční obor na slavnostním vyhlášení ME juniorů Koncerty a interní přehrávky dle potřeby hodin červen 2011 průběžně celý rok sál ZUŠ Jirkov Zámek Č.Hrádek V.Peckoupaliště Gabrielová, I.Šimková Šobáň,Řeháková Kamera: Hefner Program: Bečvářová ZUŠka V.Liebig učitelé ZUŠ

20 7. Rekapitulace školního roku 2010/2011 Školní rok 2009/2010 v ZUŠ Jirkov plynule pracovně přecházel přes letní prázdniny do školního roku 2010/2011. Prázdninový německo-český projekt Casanova se konal v polovině července a pořádal ho náš německý partner. První část projektu vznikala v německém kulturním středisku Centro Arte Monte Onore v romantickém prostředí bývalého zámku pod rukama našich a německých studentů. Masky a kostýmy ve stylu italské Commedia dell arte vyráběli studenti sami, aby v nich mohli formou pohybového divadla hrát a skládat jednotlivé etapy ze života Casanovy. Po týdnu přípravných prací v Německu se všichni přemístili do Duchcova, kde společný projekt vyvrcholil multimediálním představením na nádvoří zámku. Celý projekt měl v režii pan George Furlan, původem Ital, žijící přes dvacet let v Německu. Téma Casanova mu bylo velice blízké, a proto uměl studenty nadchnout a motivovat. Začátkem školního roku se prezentovali žáci školy na různých akcích Jirkova i Chomutova. V Café Atriu v Chomutově vystupovali naši žáci průběžně celý rok. Školní orchestr Red Dwarf Band a žáci tanečního oboru se představili při slavnostním otevření sportoviště u 4.ZŠ Jirkov. O prvním říjnovém víkendu ( ) proběhl již 4. ročník soutěžního sborového festivalu Jirkovský Písňovar. Akci, která je věnována sborové interpretaci populární hudby, uspořádali členové pěveckého sboru Ventilky, působícího pod záštitou ZUŠ Jirkov. Většina festivalového dění byla opět soustředěna do nádherných prostor zámku Červený Hrádek. Jirkovského soutěžního klání se mohou účastnit sbory v libovolném složení a bez věkového omezení. Na pódiu se proto střídaly sbory dětské, dospělé i mládežnické. Nejmenší soubor byl složen ze tří členek, v nejpočetnějším sboru vystoupilo více než čtyřicet zpěváků. Účastníci měli možnost soutěžit ve dvou kategoriích: v kategorii populární hudba s duchovní tématikou a v kategorii populární hudba. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 14 sborů, což představuje přítomnost více než tří set sborových zpěváků. Kromě pěveckých těles z ústeckého regionu přijeli také zpěváci z Plzně, Pardubic, Sokolova, Liberce, Prahy a Třebíče. O výborné interpretační úrovni všech přihlášených sborů svědčí skutečnost, že pouze dva sbory byly ohodnoceny

21 bronzovým pásmem, přičemž jejich bodový zisk byl těsně pod hranicí stříbra. Další soubory se umístily v pásmu stříbrném, nebo zlatém. Odborná porota ve složení Jiří Kolář, Vladislava Svobodová a Jiří Holubec neměla jednoduchou úlohu. Při hodnocení posuzovala nejen pěvecký projev jednotlivých těles, ale i dramaturgii soutěžních vystoupení a také celkový dojem, který sbor svým vystoupením zanechal. Výkony sborů přiváděly v sobotu, kdy se soutěž konala, posluchače do varu, některé dokonce až do písňovaru. Porotu i diváky nadchl nejvíce výkon libereckého sboru Akcent pod vedením sbormistryně Heleny Krasnické. Akcent získal první místo v soutěži a zároveň si odvezl i hlavní cenu festivalu: Pohár Jirkovského rytíře. Na druhém se umístil pražský Oktet a o třetí místo se podělilo Zastaveníčko z Litvínova spolu s tělesem nazvaným International Choir of Prague. V Jirkově se však nesoupeří jen ve zpěvu. Pořadatelé opět vypsali aranžérskou soutěž nazvanou AURA, do které byly přihlášeny nové původní úpravy populárních skladeb. Vítězem Aury se stal Brendan Coleman, vedoucí a aranžér souboru International Choir of Prague. V další soutěži nazvané AURIX představily soutěžící sbory nová původní aranžmá. Vítězem této interpretační soutěže se stal Oktet z Prahy, který přednesl Hánovu úpravu Ellingtonovy písně Come Sunday. Vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo již tradičně na nádvoří Červeného Hrádku. Bylo doprovázeno zpěvem vybraných sborů a pochopitelně i radostným jásotem členů oceněných těles. Písňovar však není pouze soupeřením sborů a aranžérů, to je jen jedna z jeho součástí. Pořadatelé uspořádali i letos několik mimosoutěžních koncertů, na kterých se jednotlivá tělesa společně představila obecenstvu na zajímavých místech v okolí Jirkova. Sbory vystoupily v kostele Sv. Ignáce v Chomutově, v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele v Kadani a také v kapličce na Jindřišské. Festival chce přilákat sborové zpěváky, jejich posluchače i odbornou veřejnost, a proto jeho organizátoři zvou každý rok atraktivního hosta. Pro letošní ročník připravili na sobotní podvečer přímo na Červeném Hrádku koncert zajímavého hudebního uskupení Sushi, složeného ze studentů katedry hudební výchovy ústecké Pedagogické fakulty. Pravidelnou součástí festivalu se stal i nedělní dopolední workshop, věnovaný tentokrát alikvotnímu zpěvu. Dílnu vedl Jan Staněk, sbormistr a známý propagátor uvedené pěvecké techniky. Staněk také vystoupil na zahajovacím koncertě festivalu se svým sborem Spektrum, který se alikvotnímu zpěvu již dlouho věnuje. Závěrem dodejme, že festival se uskutečnil s podporou města Jirkov a dalších sponzorů, z nichž za všechny uveďme společnost Českomoravský beton a Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov. Řadou drobných sponzorských darů přispěli i občané města. Největší dík ale patří určitě pořadatelům, v jejichž čele stál opět sbormistr, aranžér a hudební pedagog Luboš Hána. Díky jejich obětavosti, píli, svědomitosti a vstřícnosti proběhl festival bez nejmenších zádrhelů.

22 V příštím roce se na přelomu září a října uskuteční již pátý ročník Jirkovského Písňovaru, festivalu, který je možné zařadit po úspěšně proběhlém čtvrtém ročníku mezi naše nejkvalitnější a nejinspirativnější sborové festivaly. Říjnové setkání učitelů výtvarného oboru Ústeckého kraje se tentokrát konalo v ZUŠ Most. Na společném setkání si učitelé vyměnili své názory a nechyběla ani ukázka výtvarných řad prací žáků. Společná setkání vždy motivují učitele k další výtvarné práci. Velkou událostí pro Jirkov, jehož partnerem byl ČEZ,a.s., bylo slavnostní otevření Jirkovského divadla, na kterém se veřejnosti opět představil školní orchestr ZUŠ Jirkov Red Dwarf Band, který zatím má statut nejlepšího orchestru v české republice ve své kategorii. Nechyběli ani jeho hosté, Saxofonové kvarteto, smíšený pěvecký sbor Ventilky a Jirkovský pánský kvintet složený z žáků a učitelů školy. Orchestr spojil svůj slavnostní koncert se křtem svého druhého CD nosiče s názvem Back In Red tedy Zpátky v červeném. Za kmotry byli orchestru popřát další úspěchy starosta města Radek Štejnar, ředitelka ZUŠ Jirkov Milena Sailerová, sbormistr Ventilek Luboš Hána. Koncert byl velice úspěšný a profesionální, posluchačům se nechtělo odcházet, takže orchestr ještě přidal několik skladeb. V sobotu 23. října 2010 bylo před ZUŠ Jirkov slavnostně odhaleno sousoší, které jeho autor, Josef Švancar, nazval Múza Talent - Píle oslava tvůrčích sil člověka. Proces realizace tohoto uměleckého projektu trval několik let. Pro umístění soch bylo nutné připravit prostředí, kde bude stát. Jak se sochami, tak také s parkovou úpravou před školou pomohlo pětadvacet sponzorů. Pískovcové dílo bylo nainstalováno ve spodní části pozemku školy, takže je dobře viditelné i pro kolemjdoucí. Jako hosté tohoto slavnostního podzimního dopoledne vystoupily školní orchestr Red Dwarf Band a Komorní pěvecký sbor Ventilky. V roli moderátora se představil kadaňský muzikant Martin Šíl, který je autorem fanfáry složené na počest nově vzniklého sousoší.

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE Casanova prázdninový německo-český projekt - výstava kostýmů, masek a fotografií září 2010 ZUŠ Švejkarová Taneční vystoupení na

Více

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE Soustředění školního orchestru RED DWARF 28.-31.8.2011 Blatno Liebig,Hefner,Šobáň BAND Promenádní koncert školního orchestru RED

Více

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE Soustředění školního orchestru RED DWARF 28.-31.8.2012 Blatno Liebig,Hefner,Šobáň BAND Koncert Ventilek v Praze 1.9.2012 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009:

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Josefína Janková 1. 4. MgA. Jana Šumníková Marie Šumníková 1. 6. MgA. Jana Šumníková Lada Soldánová 3. 4. Valérie Vaculíková Čestné uznání 4. Josefína

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok Základní umělecká škola Web: www.zushodonin.cz Hodonín, příspěvková organizace E-mail: zus.hodonin@orgman.cz Sídlo: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ: 70836931 Telefon: 518 351 365, Mobil: 702 018 098 ZÁŘÍ

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více