YMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2004/2005"

Transkript

1 GYMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2004/2005 1

2 2

3 OBSAH Úvod... 4 Charakteristika školy... 7 Seznam pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců... 8 Třídy, třídnictví a počty žáků Vedení školy, metodické a poradní orgány školy Přehled používaných učebních plánů Přehled volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků Maturitní zkoušky Studijní výsledky tříd ve školním roce Přijímací řízení Výsledky ankety studentů Zpráva o činnosti SRPG Zpráva o činnosti výchovného poradce Zpráva o výuce společenskovědních předmětů úvod Zpráva o činnosti kabinetu českého jazyka Zpráva o činnosti kabinetu historie Zpráva o činnosti kabinetu OV a ZSV Zpráva o výuce přírodovědných předmětů úvod Zpráva o činnosti kabinetu biologie Zpráva o činnosti kabinetu chemie Zpráva o činnosti kabinetu zeměpisu Zpráva o činnosti kabinetu matematiky Zpráva o činnosti kabinetu fyziky Zpráva o činnosti kabinetu IVT Zpráva o výuce cizích jazyků úvod Zpráva o činnosti kabinetu anglického jazyka Zpráva o činnosti kabinetu německého jazyka Zpráva o výuce francouzštiny Zpráva o výuce latiny Zpráva o činnosti jazykové školy Zpráva o výuce výchov úvod Zpráva o činnosti kabinetu tělesné výchovy Zpráva o činnosti kabinetu estetické výchovy Univerzita třetího věku Práce pedagogů v odborných a metodických orgánech a organizacích Významné návštěvy školy Řízení školy Cena Osobnost měsíce Seznamy žáků po třídách Fotografie tříd a pedagogického sboru

4 Úvod Vážení přátelé, výroční zpráva Gymnázia ve Svitavách za školní rok 2004/2005 je sestavena v souladu s novou školskou legislativou, která byla právě během tohoto školního roku uvedena do života. Je tedy důležitým dokumentem školy a povinnou součástí dokumentace školy. Učitelé školy ji však vytvářeli i z jiných důvodů. Od roku 1994 je výroční zpráva vydávána nejen jako úřední dokument, ale také jako svědectví o životě školy během jednoho školního roku, o práci studentů, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Ve svém úvodu bych rád čtenářům přiblížil to nejzásadnější, co se ve škole odehrálo. Nechť jde také o upoutávku toho, co čtenáři mohou očekávat na následujících stránkách. - bylo vybudováno fotbalové minihřiště s umělou trávou za finanční spoluúčasti města Svitavy a ČMFS - vybavením multimediální technikou se modernizovala učebna fyziky - byla dokončena kompletní instalace vzduchotechniky ve školní jídelně - škola se přiblížila k naplnění plánu ICT v oblasti počítačové gramotnosti učitelů - udržel se zájem učitelů o další vzdělávání - škola obsadila dělené 1. místo v krajské olympiádě dětí a mládeže v kategorii středních škol, a to zejména zásluhou plavců, florbalistů a volejbalistů - plavci gymnázia patří stále k české špičce, neboť v celostátním finále v plavání středoškoláků 10. ledna 2005 v Táboře obsadilo dívčí družstvo 5. místo a chlapecké družstvo 13. místo, v jednotlivcích si výborně vedly L. Frýzová (oktáva A), která obsadila celkové 2. místo (50 m motýlek), a K. Víšková (kvarta A), která získala bronzovou medaili - studenti školy (chlapci i dívky) jednoznačně zvítězili v celoroční Svitavské středoškolské lize sportovních her - na škole bylo možné mezi studenty potkávat úspěšné reprezentanty naší země v různých sportech a soutěžích: L. Brýdl (obsadil 10. místo v krajské anketě Nejlepší sportovec kraje ) a T. Kolouch v travním lyžování, M. Kotek v akrobatickém lyžování, P. Korčáková a K. Jílková ve florbalu, P. Třeštík ve filatelii - úspěšně si vedl pěvecký sbor Gaudium, který absolvoval dva zahraniční zájezdy (SRN a Švýcarsko), pěvecký sbor Iuventus vydal další CD - pokračovalo se v tradičních výměnných pobytech žáků se školami v SRN (gymnázia v Egeln, Bad Essen a Plochingen) 4

5 - dařilo se realizovat školní program o antisemitismu, holocaustu a výchově ke vzájemné toleranci, za což byli profesoři V. Velešík a M. Báča vyznamenáni Českým svazem bojovníků za svobodu - pokračovali jsme v realizaci společného projektu se Speciální školou ve Svitavách - studenti školy se opět zapojili do řady ekologických projektů, škola získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně - s velmi dobrou úrovní ekologické výchovy žáků a aktivním vzděláváním pedagogů od Pardubického kraje a Ekocentra Paleta, dále škola získala ocenění v rámci projektu Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (M.R.K.E.V.) - studenti školy se zapojovali do proevropských projektů (EUROSCOLA s návštěvou francouzského Štrasburku, EUROPANOSTRA apod.), celý rok pracovala na škole místní sekce Klubu mladých Evropanů (pod vedením M. Fedrové a později J. Poláchové) - družstva naší školy uspěla v městském kole soutěže Právo na každý den a mladší družstvo také v kole krajském (3. místo) - konkurz na roční studijní pobyt v USA, který několik let sponzoruje svitavská firma Westvaco, vyhrála T. Průšková (sexta A) - gymnáziem vydaný literární sborník poezie studentů a absolventů školy Proč ne (2004) získal ocenění v celostátní soutěži literárních sborníků českých škol Brudlý Krampoblouch, kterou vyhlásila Společnost středoškolských pedagogů - v krajském kole SOČ úspěšně školu reprezentovali P. Homolová (septima A - 2. místo), T. Báčová (septima A 3. místo), T. Reitschmied (4. B - 2. místo), do celostátního kola postoupil V. Janoušek (4. B) - v krajské recitační soutěži (v němčině) O Morgensternův trychtýř zvítězila v březnu E. Flídrová (3. B), úspěchu dosáhli studenti školy také v krajské pěvecké a recitační soutěži v angličtině O bílého havrana E. A. Poa - studenti, kteří vystoupení nastudovali pod vedením prof. Šmídové a prof. Klemši, uspěli ve všech kategoriích - oktáva A zorganizovala za účasti studentů školy, absolventů a přátel školy v muzeu ve Svitavách Veřejné nonstop čtení beat generation - studenti naší školy se zúčastnili dlouhodobého (několikaměsíčního) diskusního a diplomatického projektu Pražský model OSN - studenti F. Makovský (prima A) a V. Velešík (sexta A) obsadili ve svých kategoriích 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády - M. Porteš (tercie A), L. Jurenová (sexta A) a B. Jiráčková (3. B) byli úspěšní v okresním kole mezinárodní matematické soutěže Klokan - T. Vrba (tercie A) se stal vítězem ČR v celorepublikovém korespondenčním semináři z fyziky fyziq, ve stejné soutěži se stali 5

6 úspěšnými řešiteli také M. Kabrhel a O. Leischner (oba sekunda A) - P. Kabrhelová (tercie A) obsadila v březnu 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v AJ - v krajském kole biologické a chemické olympiády reprezentoval školu P. Třeštík (sexta A) - škola získala od MŠMT ČR jako jediné gymnázium v kraji a jediná škola v okrese čestný název Informační centrum - na státní jazykové škole bylo otevřeno celkem 8 kurzů, ve kterých studovalo 95 posluchačů - druhým rokem pokračovalo studium v rámci Univerzity třetího věku, kterou naše škola organizuje Již z uvedeného výčtu událostí a úspěchů je patrné, že školní rok 2004/2005 se nám vydařil. Bylo to zásluhou všech studentů školy i mých kolegů, kterým bych chtěl takto v úvodu výroční zprávy za jejich přístup ke studiu a poctivou práci poděkovat. PaedDr. Milan Báča, ředitel školy 6

7 Charakteristika školy Učební plán Gymnázia ve Svitavách je koncipován jako všeobecně vzdělávací. Specializace na zvolený obor vysokoškolského studia je umožněna širokým výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo školu 360 studentů, z toho nižší stupeň v osmiletém studiu 119, vyšší stupeň 122, čtyřleté studium 119 studentů. Výuka všech předmětů je zabezpečena aprobovanými učiteli, z celkového počtu 35 vyučujících je 29 kmenových, z toho 3 na zkrácený úvazek, 5 externích učitelů a jedna pedagogická praktikantka. Pro výuku je k dispozici 13 kmenových a 12 odborných učeben, 2 laboratoře, studovna, 2 tělocvičny a 2 posilovny, v areálu školy lze využít 2 travnatá hřiště na kopanou, tenisový kurt, 2 asfaltová hřiště a prostor se stoly na stolní tenis. V červnu byla zahájena výstavba minihřiště s umělým travnatým povrchem a umělým osvětlením. Ve školní jídelně byly dokončeny úpravy v souvislosti s novými hygienickými předpisy, byla uvedena do provozu nová vzduchotechnika. Škola je vybavena celkem 56 počítači, z toho pro výuku je využito 33 počítačů. Všechny jsou propojeny do sítě s připojením pomocí optických vláken na internet prostřednictvím metropolitní sítě rychlostí 784 kbit/s. Pro výuku žáků slouží dvě učebny výpočetní techniky. Odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou včetně 4 dataprojektorů. Laboratoř biologie byla vybavena novým nábytkem a pracovními stoly. Součástí školy je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Je zabezpečována výuka anglického a německého jazyka v kurzech od začátečníků po pokročilé, v měsících květnu a červnu probíhaly státní jazykové zkoušky z obou předmětů. Ve volném čase mohou studenti využít všechny učebny a prostory pro sport a kulturní vyžití, ať už neorganizovaně nebo v kroužcích. Počet kroužků, které byly studenty navštěvovány ve školním roce 2004/2005, potvrzuje jejich zájem o možnosti seberealizace mimo vyučování. 7

8 Seznam pedagogických a správních zaměstnanců ve školním roce 2004/2005 Funkce Titul, jméno, příjmení Aprobace Délka pedagog. praxe Ve školním roce vyučovali Ředitel školy: PaedDr. Milan Báča Čj, Ov, Zsv 21 Čj Zástupce Mgr. Jaroslav Najbert Bi, Ch 21 Ch ředitele: Výchovný Mgr. Alena Klusáková Nj, Rj, Pedag. 22 Nj poradce: Ved. jazyk. PhDr. Jitka Tesařová Aj, Čj 24 Aj, KAj školy: Učitelé: Mgr. Václav Brůna Tv, Bv 22 Tv, CO Mgr. Hana Brýdlová Z, Tv 19 Z, Tv, SZ, Mgr. Eva Bulvová Vv, RJ 16 Vv PaedDr. Věra Burešová Hv, Rj 20 Hv, SZp Mgr. Lenka Horká Aj, Čj 29 Aj, KAj PhDr. Jarmila Janoušková Nj, Rj, 17 Nj, KNj Pedag. Michal Kašpar Aj, IVT 2 Aj, IVT, PKo Ing. Vladimír Klemša Aj 18 Aj, KAj Mgr. Martin Komoň Tv 15 Tv Mgr. Kamil Kučera Fy, M 8 Fy, M Mgr. Ditta Kukaňová Ivt, Fy, M 12 M, Ivt Mgr. Jiří Kvasnička Fy, M 13 M, Fy Mgr. Jiří Mach Bi, Ch 11 Bi, Ch, SCh PaedDr. Radomila Čj 25 Čj, SČj, Dv Oblouková PhDr. Ivana Pavlišová Čj, D 15 Čj, SČj, D Mgr. Bořivoj Přikryl Dg, M 39 M, Ivt, Dg Mgr. Zdeněk Stodola Fy, M 40 M, Fy Martin Šnéberger Fj 1 Fj Mgr. Zdislava Šmídová Aj, Rj, D 19 Aj Mgr. Michal Střeštík Bi, Tv 9 Bi, SBi PhDr. Taťána Tonová Nj, Rj, Pedag. 20 Nj, KNj, Rj Vladimír Velešík D, Zsv 15 D, ZSV, SD, SZSV Mgr. Libuše Vévodová M, Zt 26 M, SM Mgr. Karla Zdražilová ČJ, Ov 36 ČJ, Ov, ZSV Mgr. Jiří Žilka Čj, D 8 Čj, D, SD 8

9 Externí učitelé: Mgr. Lenka Fikejzová Hv 10 SZp Mgr. Dita Hejlová Nj, La 5 La Mgr. Marta Nedbalová Rj, Nj 32 La Mgr. David Šimek Bi, Z 3 Z Mgr. Věra Velešíková Čj, Fj 13 Fj Pedag. praktikantka: Naďa Tomčíková Aj Vyučující na jazykové škole: Mgr. Ladislava Klimešová Michal Kašpar Ing. Vladimír Klemša Bc. Kamila Mlatečková Veronika Řechková PhDr. Jitka Tesařová Naďa Tomčíková Mgr. Alena Klusáková PhDr. Taťána Tonová Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj Nj Nj Správní zaměstnanci : Miluše Buchtová vedoucí ekonomicko-správního úseku, ekonomka školy Petra Pařilová samostatná účetní Aleš Křivinka vedoucí sekretariátu a studijního oddělení Ing. Michal Bednář správce počítačové sítě Ladislav Vymazal správce areálu a školník Anna Báčová uklízečka Eva Dlouhá uklízečka Adleta Neumeisterová uklízečka Školní jídelna: Dagmar Řezníková vedoucí školní jídelny Zdeňka Voborná vedoucí kuchařka Věra Juklová kuchařka Pavlína Sodomková kuchařka Romana Fuxová pomocná kuchařka Monika Ondráčková pomocná kuchařka Yvette Rolinková pomocná kuchařka Asistenti: Mgr. Stanislav Švejcar (civilní služba) Kateřina Havlová 9

10 Studenti vysokých škol, kteří vykonávali na gymnáziu ve školním roce 2004/2005 souvislou pedagogickou praxi: R. Škorpík Bi J. Sehnal Z-Ov R. Vystrčilová Čj-Nj Š. Zámečníková Bi K. Dúbravová Aj K. Koukolová ZSV N. Komárková Nj-Bi Třídy, třídnictví a počty žáků Třída Třídní profesor Počet žáků Počet chlapců Počet dívek Prima A Mgr. Libuše Vévodová Sekunda A Mgr. Hana Brýdlová Tercie A Mgr. Karla Zdražilová Kvarta A Mgr. Jiří Kvasnička Kvinta A Mgr. Vladimír Velešík B Mgr. Jiří Mach Sexta A PhDr. Ivana Pavlišová B Mgr. Ditta Kukaňová Septima A Mgr. Michal Střeštík B PhDr. Jarmila Janoušková Oktáva A PaedDr. Radomila Oblouková Oktáva B Mgr. Jiří Žilka B Mgr. Lenka Horká Celkem Vedení školy Ředitel školy Zástupce ředitele Výchovný poradce Vedoucí katedry SVP Vedoucí katedry CJ a vedoucí JŠ Vedoucí katedry PVP Vedoucí katedry výchov Vedoucí ekonom.-správního oddělení PaedDr. Milan Báča Mgr. Jaroslav Najbert Mgr. Alena Klusáková Vladimír Velešík PhDr. Jitka Tesařová Mgr. Jiří Mach Mgr. Václav Brůna Miluše Buchtová 10

11 Metodické orgány školy Metodický orgán Vedoucí Kabinet ČJL PaedDr. Radmila Oblouková Kabinet historie PhDr. Ivana Pavlišová Kabinet OV a ZSV Vladimír Velešík Kabinet NJ PhDr. Taťána Tonová Kabinet AJ PhDr. Jitka Tesařová Kabinet biologie Mgr. Jiří Mach Kabinet chemie Mgr. Jaroslav Najbert Kabinet zeměpisu Mgr. Hana Brýdlová Kabinet matematiky Mgr. Libuše Vévodová Kabinet fyziky Mgr. Jiří Kvasnička Kabinet informatiky Mgr. Ditta Kukaňová Kabinet tělesné výchovy Mgr. Václav Brůna Kabinet estetické výchovy PaedDr. Věra Burešová (kabinet románských jazyků nebyl ve školním roce 2004/05 ustaven - vyučující francouzštiny, latiny a také ruštiny byli zařazeni pod kabinet německého jazyka; deskriptivní geometrie zařazena pod kabinet matematiky) 1. Pedagogická rada všichni pedagogičtí pracovníci školy Poradní orgány ředitele školy 2. Rozšířené vedení školy (dále jen vedení) ředitel školy zástupce ředitele školy výchovný poradce vedoucí katedry společenskovědních předmětů vedoucí katedry cizích jazyků vedoucí katedry přírodovědných předmětů vedoucí katedry výchov vedoucí ekonomicko-správního oddělení 3. Kolegium ředitele PaedDr. M. Báča - ředitel školy Mgr. J. Najbert - zástupce ředitele školy Mgr. A. Klusáková - výchovný poradce Mgr. J. Mach, Mgr. V. Brůna - zástupci pedagogického sboru školy 11

12 PharmDr. M. Frýzová, PhDr. R. Dřímal, MUDr. J. Čáp, PaedDr. M. Dvořák, Ing. V. Zezula, MUDr. R. Vrbová - zástupci rodičů žáků Vítězslav Dobeš ředitel 5. ZŠ Svitavy Mgr. Jiří Petr - vedoucí odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ ve Svitavách Mgr. L. Troneček - psycholog Erich Stündl - koordinátor prevence kriminality při MÚ ve Svitavách PhDr. Jaroslav Petr, Josef Otava čestní členové kolegia 4. Studentská rada zástupci žáků jednotlivých tříd L. Votřelová, Š. Holasová, T. Vrba, T. Grodl, K. Hebelková, V. Velešík, K. Kunická, K. Bečková, M. Beránková, J. Vrána, M. Bandouch, J. Duchková, J. Horák 5. Komise třídních učitelů 12 třídní profesoři jednotlivých tříd 6. Metodická komise vedoucí jednotlivých kabinetů 7. Poradní sbor ředitele Mgr. J. Brýdl - senátor Ing. Pavel Fešar - Komerční banka a. s. Svitavy - ředitel Ing. M. Chládek - ČP a. s., průmyslová pojišťovna Svitavy - ředitel Ing. P. Kopečná - ČP a. s., občanská pojišťovna Svitavy - ředitelka Ing. J. Háva - ČSOB a. s. Svitavy ředitel Ing. V. Olbert - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových Svitavy - ředitel Ing. P. Palko - TOS, a. s. Svitavy - generální ředitel Ing. J. Charvát - Finanční úřad - ředitel JUDr. M. Šváb - advokát Svitavy JUDr. Š. Navrátilová - notářka Svitavy Ing. Zdeněk Petras - Česká spořitelna a. s. Svitavy - ředitel MUDr. P. Havíř - Nemocnice Svitavy - ředitel Ing. J. Jelínek - SyComp Svitavy - ředitel

13 Ing. J. Gross - TONER s. r. o. Moravská Třebová - obchodní ředitel Dr. P. Dědič - Český statistický úřad Svitavy - ředitel MUDr. P. Mík - VZP Svitavy - ředitel Ing. J. Frőhde - ISIS Leasing s. r. o. Svitavy - ředitel F. Plíva - Nadace J.Plívy Svitavy - ředitel Mgr. J. Jindra - Kentaura s. r. o. Svitavy ředitel Přehled používaných učebních plánů Název učebního plánu Ročník, třída č.j. ze dne Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem Prima A 20594/ Sekunda A 20594/ Tercie A 20594/ Kvarta A 20594/ Kvinta A 20594/ Sexta A 20594/ Septima A 20594/ Oktáva A, B 25048/ B 20595/ B 20595/ B 20595/ A 20595/ Studium jazyků žáků gymnázia: anglický jazyk žák německý jazyk žáků francouzský jazyk - 60 žáků latina (volitelná) - 42 žáci ruský jazyk (nepovinný) - 11 žáků 13

14 Předmět Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Přehled volitelných předmětů Počet žáků ze třídy 3Č.B 7V.A 4Č.B 8V.A 8V.B celkem Latina Seminář základů společenských věd Seminář dějepisu Seminář českého jazyka Seminář matematiky Seminář biologie Seminář chemie Seminář zeměpisu Deskriptivní geometrie Počítačová komunikace Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků počet žáků Ruský jazyk 12 Sborový zpěv 52 Sportovní hry 10 Teraristický kroužek 3 Dopisovatelský 25 Divadelní 41 Konverzace ve Fj 4 Konverzace v Aj 16 Konverzace v Nj 9 Dramatická výchova 12 14

15 Maturitní zkoušky 2005 Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka ( ) 1. Bůh zemřel, svět zešílel... volný slohový útvar 2. z nás televize ovšem vyrábí nový živočišný druh: stádního televizního člověka (Václav Havel) úvaha 3. Dobrý den, pane 4. Kde domov můj? Kde domov tvůj? Kde domov náš? dopis volný slohový útvar Statistika počty vybraných témat Téma č. 4.B Oktáva A Oktáva B % , , , ,3 Statistika hodnocení písemných prací hodnocení 4.B Oktáva A Oktáva B Ø 2,50 2,05 2,57 15

16 16 Přehled prospěchu třídy 4Č.B Předmět Počty známek průměr vyučující Český jazyk ,607 PaedDr. Radomila Oblouková Anglický jazyk ,316 Mgr. Lenka Horká Německý jazyk ,333 PhDr. Jarmila Janoušková Francouzský jazyk ,000 Mgr. Věra Velešíková Dějepis ,800 Mgr. Jiří Žilka ZSV ,300 Vladimír Velešík Zeměpis ,364 Mgr. Hana Brýdlová Matematika ,444 Mgr. Jiří Kvasnička Chemie ,500 Mgr. Jaroslav Najbert Biologie ,750 Mgr. Jiří Mach IVT ,000 Michal Kašpar Přehled prospěchu třídy 8V. A Předmět Počty známek průměr vyučující Český jazyk ,368 PaedDr. Radomila Oblouková Anglický jazyk Mgr. Lenka Horká ,286 PhDr. Jitka Tesařová Německý jazyk ,857 Mgr. Klusáková Alena Dějepis ,000 Mgr. Jiří Žilka ZSV ,000 Vladimír Velešík Zeměpis ,375 Mgr. Hana Brýdlová Matematika ,000 Mgr. Bořivoj Přikryl Fyzika ,000 Mgr. Kamil Kučera Chemie ,000 Mgr. Jaroslav Najbert Biologie ,000 Mgr. Michal Střeštík IVT ,000 Michal Kašpar Přehled prospěchu třídy 8V. B Předmět Počty známek průměr vyučující Český jazyk ,429 Mgr. Jiří Žilka Anglický jazyk ,545 Mgr. Lenka Horká PhDr. Jitka Tesařová Německý jazyk ,182 Mgr. Klusáková Alena

17 Dějepis ,833 Mgr. Jiří Žilka ZSV ,200 Vladimír Velešík Zeměpis ,667 Mgr. Hana Brýdlová Matematika ,500 Mgr. Libuše Vévodová Fyzika ,000 Mgr. Jiří Kvasnička Chemie ,000 Mgr. Jiří Mach Biologie ,700 Mgr. Michal Střeštík IVT ,667 Michal Kašpar Přijímací řízení 2005 Pro organizaci přijímacího řízení ve školním roce uzavřelo ředitelství Gymnázia ve Svitavách smlouvu s organizací SCIO o. p. s. Budoucí studenti gymnázia tak měli možnost vyzkoušet si standardizované testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů jako několik tisíc jejich vrstevníků v celé ČR. Zadání cvičných variant testů můžete získat na internetové adrese Na této adrese můžete získat i další informace o organizaci přijímacího řízení pro školní rok Osmileté studium Datum konání : 18. dubna 2005 Typ studia : všeobecné osmileté Složení komise : předseda - PaedDr. Milan Báča místopředseda - Mgr. Jaroslav Najbert členové - Mgr. Libuše Vévodová - ved. kab. M - PaedDr. Radomila Oblouková - ved. kab. Čj - Mgr. Alena Klusáková vých. poradce Počet přihlášených : 41 ke zkouškám se dostavili všichni uchazeči Přijatí : přijato bylo 29 uchazečů, z toho 12 chlapců a 17 dívek Nepřijatí : nebylo přijato 12 uchazečů, z toho 5 chlapců a 7 dívek 17

18 Průběh přijímacího řízení: Komise měla možnost se seznámit se všemi materiály k přijímacímu řízení. Základní kritéria pro přijetí byla zvolena na první poradě přijímací komise. Přijímací řízení proběhlo bez rušivých vlivů, komise neshledala závady. Závěrečná porada proběhla dne ve 15:30, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bylo rozesláno zákonným zástupcům Podklady pro odvolací řízení byly OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje předány Dne vedoucí OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje uzavřel odvolací řízení. Celkový počet žáků v primě osmiletého studia bude 30, z toho 18 dívek a 12 chlapců. Přijatí studenti: AMBROŽ VOJTĚCH BENCOVÁ VERONIKA BLINKA FILIP DRDLOVÁ NICOLA FORETOVÁ MICHAELA FUKAR PAVEL HUTÁKOVÁ KATEŘINA JURAČKA PETR KÖSSLEROVÁ LUCIE LANŽHOTSKÁ KRISTINA MARTÍNKOVÁ ANDREA MLEJNKOVÁ MARTINA SMĚLÁ MONIKA ŠINDLEROVÁ ALENA URBAN PETR BÁČOVÁ ZUZANA BENEŠ JAKUB CZEHOWSKÁ BEATA DVOŘÁČKOVÁ KRISTÝNA FRANC VLADIMÍR HAPALA ONDŘEJ JÁNSKÁ ELISABETA KOLEČKÁŘ MARTIN KOVÁŘOVÁ ANEŽKA LUSTYK ŠTĚPÁN MERKUDOVÁ MIRIAM PALOVÁ MONIKA SODOMKA ADAM ÚLEHLOVÁ LADISLAVA VÉVODA BŘETISLAV Čtyřleté studium Datum konání : 18. dubna 2005 Typ studia : všeobecné čtyřleté Složení komise : předseda - PaedDr. Milan Báča místopředseda - Mgr. Jaroslav Najbert členové - Mgr. Libuše Vévodová 18

19 - ved. kab. M - PaedDr. Radomila Oblouková - ved. kab. Čj - Mgr. Alena Klusáková vých. poradce Počet přihlášených : 44 - ke zkouškám se dostavili všichni uchazeči Přijatí : přijato bylo 29 uchazečů, z toho 19 dívek a 10 chlapců Nepřijatí : nebylo přijato 15 uchazečů, z toho 4 chlapci a 11 dívek Průběh přijímacího řízení: Komise měla možnost se seznámit se všemi materiály k přijímacímu řízení. Základní kritéria pro přijetí byla zvolena na první poradě přijímací komise. Přijímací řízení proběhlo bez rušivých vlivů, komise neshledala závady. Závěrečná porada proběhla dne v 15:30, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bylo rozesláno zákonným zástupcům Podklady pro odvolací řízení byly OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje předány Dne vedoucí OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje uzavřel odvolací řízení. Celkový počet žáků v prvním ročníku čtyřletého studia bude 30, z toho 19 dívek a 11 chlapců. Přijatí studenti: BARANČÍK TOMÁŠ DIRROVÁ DARINA FLOROVÁ JANA HRUBÁ ELIŠKA JIREČKOVÁ MARIE KAŠPAR RADEK KUNC TOMÁŠ LNĚNIČKOVÁ LUDMILA POSPÍŠILOVÁ MARIE SIMONOVÁ HANA SLABÝ TOMÁŠ STŘEŠTÍK MICHAL SURÝ JAN TEPLÁ GABRIELA VLČKOVÁ JANA BUKOVSKÝ LUKÁŠ DOSTÁLOVÁ TEREZA HORÁKOVÁ JOHANA CHMELINOVÁ RADKA KLUSOŇOVÁ EDITA KRÁLÍČEK LIBOR LIDMILOVÁ KRISTÝNA MACHEK MICHAEL POŠTULKA ONDŘEJ SKALNÍKOVÁ LENKA STOKLASOVÁ BARBORA STUDENÝ MICHAL ŠTURSOVÁ KAROLÍNA TRONEČKOVÁ KRISTÝNA ZEZULOVÁ HELENA 19

20 ANKETA STUDENTŮ GYMNÁZIA SVITAVY (srovnání pololetí školního roku 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/ 2003, 2003/2004) Otázka 1. Jak jste celkově spokojen(a) s kvalitou výuky na Vaší škole? stupně: od velmi nespokojen (1) do velmi spokojen (6) v % /2000 1% 5% 15% 35% 37% 7% 2000/2001 0% 4% 16% 37% 37% 5% 2001/2002 1% 6% 15% 39% 35% 4% 2002/2003 2% 8% 18% 36% 27% 7% 2003/2004 2% 11% 19% 36% 25% 7% 2004/2005 2% 5% 22% 35% 32% 4% Otázka 2. Jak hodnotíte celkovou náročnost výuky? stupně: od velmi nenáročná (1) do velmi náročná (6) v % /2000 1% 3% 17% 36% 39% 4% 2000/2001 1% 6% 17% 39% 35% 3% 2001/2002 1% 5% 14% 38% 38% 4% 2002/2003 1% 5% 16% 39% 31% 10% 2003/2004 3% 4% 21% 39% 28% 5% 2004/2005 1% 4% 17% 43% 29% 6% Otázka 3. Jak hodnotíte postoj vedení školy a učitelů k názorům a aktivitám studentů? stupně: od jsou zcela nepřístupní názorům studentů (1) do plně respektují názory studentů (6) v % /2000 2% 11% 23% 30% 26% 8% 2000/2001 2% 10% 18% 34% 31% 5% 2001/2002 2% 11% 22% 33% 30% 2% 2002/2003 6% 11% 25% 28% 24% 7% 2003/2004 7% 16% 22% 31% 18% 6% 2004/2005 7% 15% 23% 30% 22% 3% Otázka 4. Vzbudila ve Vás tato škola chuť do dalšího studia? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) 20

21 v % /2000 4% 8% 14% 28% 30% 16% 2000/2001 2% 7% 14% 26% 32% 19% 2001/2002 5% 7% 12% 28% 28% 20% 2002/2003 4% 8% 17% 26% 23% 21% 2003/2004 8% 11% 16% 24% 25% 22% 2004/2005 8% 9% 20% 24% 25% 14% Otázka 5. Řekl(a) byste, že studenti na Vaší škole (tedy nejen ve Vaší třídě) jsou dobrá parta? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 2% 9% 14% 25% 34% 16% 2000/2001 4% 8% 11% 28% 27% 22% 2001/2002 2% 5% 15% 26% 35% 17% 2002/2003 5% 11% 18% 27% 23% 16% 2003/2004 5% 10% 14% 23% 29% 18% 2004/2005 3% 9% 14% 27% 28% 19% Otázka 6. Máte pocit, že na této škole vládne studijní rivalita mezi jednotlivými žáky? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % / % 33% 22% 20% 8% 5% 2000/2001 8% 33% 22% 23% 9% 5% 2001/ % 32% 27% 16% 9% 6% 2002/ % 28% 19% 21% 15% 7% 2003/ % 20% 27% 21% 12% 7% 2004/ % 29% 21% 18% 13% 5% Otázka 7. Pokud jde o celkové ovzduší, včetně vztahů mezi studenty, učiteli a vedením školy, cítíte se na škole dobře? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 2% 7% 12% 25% 39% 15% 2000/2001 0% 7% 10% 27% 40% 16% 2001/2002 1% 6% 12% 32% 39% 10% 2002/2003 3% 7% 17% 30% 29% 13% 21

22 2003/2004 5% 13% 14% 28% 28% 11% 2004/2005 3% 7% 17% 30% 31% 12% Otázka 8. Myslíte si, že studium na této škole Vám dává dostatečné předpoklady pro přijetí na vysokou školu? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 1% 5% 11% 22% 46% 15% 2000/2001 0% 34% 7% 25% 44% 20% 2001/2002 1% 3% 8% 26% 49% 13% 2002/2003 2% 4% 11% 27% 37% 18% 2003/2004 5% 5% 9% 30% 35% 16% 2004/2005 3% 5% 10% 27% 40% 15% Otázka 9. Myslíte si, že studovat na této škole je prestižní záležitost? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 5% 17% 20% 23% 26% 9% 2000/ % 15% 18% 30% 21% 6% 2001/2002 6% 12% 25% 31% 18% 8% 2002/2003 9% 13% 21% 22% 22% 14% 2003/ % 15% 20% 25% 18% 6% 2004/ % 13% 22% 25% 18% 6% Otázka 10. Pokud byste nyní stál(a) před volbou střední školy, vybral(a) byste si opět právě tuto školu? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 9% 10% 10% 13% 26% 32% 2000/2001 7% 11% 8% 14% 29% 31% 2001/2002 7% 10% 7% 20% 24% 32% 2002/2003 7% 8% 10% 20% 27% 29% 2003/ % 12% 13% 18% 20% 24% 2004/ % 11% 11% 16% 25% 24% Otázka 11. Jak hodnotíte pomoc školy při volbě vysoké školy (nebo povolání)? stupně: od škola tomu nevěnuje žádnou pozornost(1) do škola tomu věnuje 22

23 velkou pozornost (6) (odpovídali pouze žáci oktáv a čtvrtého ročníku čtyřletého studia) v % /2000 9% 20% 33% 25% 11% 2% 2000/2001 8% 35% 16% 18% 24% 0% 2001/2002 8% 20% 21% 17% 30% 4% 2002/2003 0% 20% 16% 16% 24% 24% 2003/ % 34% 23% 17% 7% 4% 2004/ % 25% 21% 26% 11% 0% Otázka 12. Po absolvování Gymnázia ve Svitavách chcete: stupně: 1 jít studovat na vysokou školu, 2 jít studovat na vyšší odbornou školu, 3 jít studovat na jazykovou školu, 4 uplatnit se v praxi, 5 studovat nebo pracovat v zahraničí, 6 zatím nevím v % / % 6% 3% 1% 4% 21% 2000/ % 7% 2% 3% 6% 14% 2001/ % 6% 1% 5% 3% 12% 2002/ % 4% 1% 1% 14% 7% 2003/ % 5% 1% 2% 5% 12% 2004/ % 3% 4% 2% 10% 14% Otázka 13. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí jít studovat na Gymnázium ve Svitavách? 1. propagační leták o škole 6. televize 2. přehledy škol 7. inzeráty 3. výchovný poradce, tř. učitel na ZŠ 8. rodiče 4. osobní kontakt se školou 9. tisk 5. přátelé 10. jiné počet odpovědí / / / / / /

24 Zpráva o činnosti SRPG Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách (SRPG) existuje jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR od roku V jeho čele stojí Správní rada (předsedou je PaedDr. Milan Báča, místopředsedy Mgr. Libuše Vévodová a MUDr. Josef Čáp, dalšími členy Správní rady jsou Mgr. Vladimír Velešík, Karel Čupr, Ing. Jaroslav Filla, MUDr. Antonín Polách) a činnost odpovídá schválenému statutu. Členy sdružení bylo přes 250 rodičů žáků školy, žáků samotných a zaměstnanců školy. Hlavním smyslem činnosti SRPG bylo ve školním roce opět získávání finančních prostředků na krytí takových výdajů, které nelze hradit z provozních prostředků školy (příspěvky na zajištění účasti žáků na akcích, soutěžích a přehlídkách, stipendia a odměny žákům, reklama a propagace školy apod.). SRPG bylo také spolupořadatelem některých akcí, např. letního soustředění nových žáků nebo maturitního plesu. Finančně se spolupodílelo na organizování Večera pod lucernou, přispívalo na zajištění lyžařského výcviku, některých exkurzí a na výměnný pobyt žáků v partnerské škole v Bad Essen (SRN). Největším zdrojem příjmů byly v uplynulém školním roce opět členské příspěvky, granty a v menší míře finanční dary. Nejvíce se v uplynulém roce vynaložilo na poskytování stipendií žákům a na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním účasti žáků na soutěžích a přehlídkách (zejména byly finanční prostředky poskytnuty zájmovým útvarům naší školy a sportovcům školy). Všichni členové SRPG obdrželi zdarma výroční zprávu školy, jejíž vydání bylo financováno z prostředků SRPG. Svým členům přispívalo SRPG též na kopírovací službu ve škole. Správní rada se ve školním roce 2004/2005 sešla na jednom jednání, v souvislosti s konáním třídních schůzek se uskutečnila valná hromada SRPG. Dvakrát v uplynulém školním roce (vždy na vývěsce v budově školy) a nyní i v této výroční zprávě byla členům SRPG a veřejnosti předložena zpráva o hospodaření SRPG. Výdaje SRPG jsou od roku 2001 zveřejňovány ve školní počítačové síti, aby zejména třídní profesoři byli průběžně informováni o pohybu finančních prostředků a mohli tak poskytovat informace žákům a jejich rodičům. Účetnictví SRPG vedl Aleš Křivinka. PaedDr. Milan Báča a Aleš Křivinka 24

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

YMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2003/2004

YMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2003/2004 GYMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2003/2004 1 2 OBSAH Úvod... 4 Charakteristika školy... 6 Seznam pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců... 7 Třídnictví a počty studujících jednotlivé cizí jazyky...

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia,

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia, Výroční zpráva 2013-2014 OBSAH Úvod Charakteristika školy Seznam pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců Třídy, třídnictví a počty žáků Vedení školy, metodické a poradní orgány školy Přehled používaných

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více