YMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2004/2005"

Transkript

1 GYMNÁZIUM SVITAVY Výroční zpráva 2004/2005 1

2 2

3 OBSAH Úvod... 4 Charakteristika školy... 7 Seznam pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců... 8 Třídy, třídnictví a počty žáků Vedení školy, metodické a poradní orgány školy Přehled používaných učebních plánů Přehled volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků Maturitní zkoušky Studijní výsledky tříd ve školním roce Přijímací řízení Výsledky ankety studentů Zpráva o činnosti SRPG Zpráva o činnosti výchovného poradce Zpráva o výuce společenskovědních předmětů úvod Zpráva o činnosti kabinetu českého jazyka Zpráva o činnosti kabinetu historie Zpráva o činnosti kabinetu OV a ZSV Zpráva o výuce přírodovědných předmětů úvod Zpráva o činnosti kabinetu biologie Zpráva o činnosti kabinetu chemie Zpráva o činnosti kabinetu zeměpisu Zpráva o činnosti kabinetu matematiky Zpráva o činnosti kabinetu fyziky Zpráva o činnosti kabinetu IVT Zpráva o výuce cizích jazyků úvod Zpráva o činnosti kabinetu anglického jazyka Zpráva o činnosti kabinetu německého jazyka Zpráva o výuce francouzštiny Zpráva o výuce latiny Zpráva o činnosti jazykové školy Zpráva o výuce výchov úvod Zpráva o činnosti kabinetu tělesné výchovy Zpráva o činnosti kabinetu estetické výchovy Univerzita třetího věku Práce pedagogů v odborných a metodických orgánech a organizacích Významné návštěvy školy Řízení školy Cena Osobnost měsíce Seznamy žáků po třídách Fotografie tříd a pedagogického sboru

4 Úvod Vážení přátelé, výroční zpráva Gymnázia ve Svitavách za školní rok 2004/2005 je sestavena v souladu s novou školskou legislativou, která byla právě během tohoto školního roku uvedena do života. Je tedy důležitým dokumentem školy a povinnou součástí dokumentace školy. Učitelé školy ji však vytvářeli i z jiných důvodů. Od roku 1994 je výroční zpráva vydávána nejen jako úřední dokument, ale také jako svědectví o životě školy během jednoho školního roku, o práci studentů, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Ve svém úvodu bych rád čtenářům přiblížil to nejzásadnější, co se ve škole odehrálo. Nechť jde také o upoutávku toho, co čtenáři mohou očekávat na následujících stránkách. - bylo vybudováno fotbalové minihřiště s umělou trávou za finanční spoluúčasti města Svitavy a ČMFS - vybavením multimediální technikou se modernizovala učebna fyziky - byla dokončena kompletní instalace vzduchotechniky ve školní jídelně - škola se přiblížila k naplnění plánu ICT v oblasti počítačové gramotnosti učitelů - udržel se zájem učitelů o další vzdělávání - škola obsadila dělené 1. místo v krajské olympiádě dětí a mládeže v kategorii středních škol, a to zejména zásluhou plavců, florbalistů a volejbalistů - plavci gymnázia patří stále k české špičce, neboť v celostátním finále v plavání středoškoláků 10. ledna 2005 v Táboře obsadilo dívčí družstvo 5. místo a chlapecké družstvo 13. místo, v jednotlivcích si výborně vedly L. Frýzová (oktáva A), která obsadila celkové 2. místo (50 m motýlek), a K. Víšková (kvarta A), která získala bronzovou medaili - studenti školy (chlapci i dívky) jednoznačně zvítězili v celoroční Svitavské středoškolské lize sportovních her - na škole bylo možné mezi studenty potkávat úspěšné reprezentanty naší země v různých sportech a soutěžích: L. Brýdl (obsadil 10. místo v krajské anketě Nejlepší sportovec kraje ) a T. Kolouch v travním lyžování, M. Kotek v akrobatickém lyžování, P. Korčáková a K. Jílková ve florbalu, P. Třeštík ve filatelii - úspěšně si vedl pěvecký sbor Gaudium, který absolvoval dva zahraniční zájezdy (SRN a Švýcarsko), pěvecký sbor Iuventus vydal další CD - pokračovalo se v tradičních výměnných pobytech žáků se školami v SRN (gymnázia v Egeln, Bad Essen a Plochingen) 4

5 - dařilo se realizovat školní program o antisemitismu, holocaustu a výchově ke vzájemné toleranci, za což byli profesoři V. Velešík a M. Báča vyznamenáni Českým svazem bojovníků za svobodu - pokračovali jsme v realizaci společného projektu se Speciální školou ve Svitavách - studenti školy se opět zapojili do řady ekologických projektů, škola získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně - s velmi dobrou úrovní ekologické výchovy žáků a aktivním vzděláváním pedagogů od Pardubického kraje a Ekocentra Paleta, dále škola získala ocenění v rámci projektu Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (M.R.K.E.V.) - studenti školy se zapojovali do proevropských projektů (EUROSCOLA s návštěvou francouzského Štrasburku, EUROPANOSTRA apod.), celý rok pracovala na škole místní sekce Klubu mladých Evropanů (pod vedením M. Fedrové a později J. Poláchové) - družstva naší školy uspěla v městském kole soutěže Právo na každý den a mladší družstvo také v kole krajském (3. místo) - konkurz na roční studijní pobyt v USA, který několik let sponzoruje svitavská firma Westvaco, vyhrála T. Průšková (sexta A) - gymnáziem vydaný literární sborník poezie studentů a absolventů školy Proč ne (2004) získal ocenění v celostátní soutěži literárních sborníků českých škol Brudlý Krampoblouch, kterou vyhlásila Společnost středoškolských pedagogů - v krajském kole SOČ úspěšně školu reprezentovali P. Homolová (septima A - 2. místo), T. Báčová (septima A 3. místo), T. Reitschmied (4. B - 2. místo), do celostátního kola postoupil V. Janoušek (4. B) - v krajské recitační soutěži (v němčině) O Morgensternův trychtýř zvítězila v březnu E. Flídrová (3. B), úspěchu dosáhli studenti školy také v krajské pěvecké a recitační soutěži v angličtině O bílého havrana E. A. Poa - studenti, kteří vystoupení nastudovali pod vedením prof. Šmídové a prof. Klemši, uspěli ve všech kategoriích - oktáva A zorganizovala za účasti studentů školy, absolventů a přátel školy v muzeu ve Svitavách Veřejné nonstop čtení beat generation - studenti naší školy se zúčastnili dlouhodobého (několikaměsíčního) diskusního a diplomatického projektu Pražský model OSN - studenti F. Makovský (prima A) a V. Velešík (sexta A) obsadili ve svých kategoriích 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády - M. Porteš (tercie A), L. Jurenová (sexta A) a B. Jiráčková (3. B) byli úspěšní v okresním kole mezinárodní matematické soutěže Klokan - T. Vrba (tercie A) se stal vítězem ČR v celorepublikovém korespondenčním semináři z fyziky fyziq, ve stejné soutěži se stali 5

6 úspěšnými řešiteli také M. Kabrhel a O. Leischner (oba sekunda A) - P. Kabrhelová (tercie A) obsadila v březnu 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v AJ - v krajském kole biologické a chemické olympiády reprezentoval školu P. Třeštík (sexta A) - škola získala od MŠMT ČR jako jediné gymnázium v kraji a jediná škola v okrese čestný název Informační centrum - na státní jazykové škole bylo otevřeno celkem 8 kurzů, ve kterých studovalo 95 posluchačů - druhým rokem pokračovalo studium v rámci Univerzity třetího věku, kterou naše škola organizuje Již z uvedeného výčtu událostí a úspěchů je patrné, že školní rok 2004/2005 se nám vydařil. Bylo to zásluhou všech studentů školy i mých kolegů, kterým bych chtěl takto v úvodu výroční zprávy za jejich přístup ke studiu a poctivou práci poděkovat. PaedDr. Milan Báča, ředitel školy 6

7 Charakteristika školy Učební plán Gymnázia ve Svitavách je koncipován jako všeobecně vzdělávací. Specializace na zvolený obor vysokoškolského studia je umožněna širokým výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo školu 360 studentů, z toho nižší stupeň v osmiletém studiu 119, vyšší stupeň 122, čtyřleté studium 119 studentů. Výuka všech předmětů je zabezpečena aprobovanými učiteli, z celkového počtu 35 vyučujících je 29 kmenových, z toho 3 na zkrácený úvazek, 5 externích učitelů a jedna pedagogická praktikantka. Pro výuku je k dispozici 13 kmenových a 12 odborných učeben, 2 laboratoře, studovna, 2 tělocvičny a 2 posilovny, v areálu školy lze využít 2 travnatá hřiště na kopanou, tenisový kurt, 2 asfaltová hřiště a prostor se stoly na stolní tenis. V červnu byla zahájena výstavba minihřiště s umělým travnatým povrchem a umělým osvětlením. Ve školní jídelně byly dokončeny úpravy v souvislosti s novými hygienickými předpisy, byla uvedena do provozu nová vzduchotechnika. Škola je vybavena celkem 56 počítači, z toho pro výuku je využito 33 počítačů. Všechny jsou propojeny do sítě s připojením pomocí optických vláken na internet prostřednictvím metropolitní sítě rychlostí 784 kbit/s. Pro výuku žáků slouží dvě učebny výpočetní techniky. Odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou včetně 4 dataprojektorů. Laboratoř biologie byla vybavena novým nábytkem a pracovními stoly. Součástí školy je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Je zabezpečována výuka anglického a německého jazyka v kurzech od začátečníků po pokročilé, v měsících květnu a červnu probíhaly státní jazykové zkoušky z obou předmětů. Ve volném čase mohou studenti využít všechny učebny a prostory pro sport a kulturní vyžití, ať už neorganizovaně nebo v kroužcích. Počet kroužků, které byly studenty navštěvovány ve školním roce 2004/2005, potvrzuje jejich zájem o možnosti seberealizace mimo vyučování. 7

8 Seznam pedagogických a správních zaměstnanců ve školním roce 2004/2005 Funkce Titul, jméno, příjmení Aprobace Délka pedagog. praxe Ve školním roce vyučovali Ředitel školy: PaedDr. Milan Báča Čj, Ov, Zsv 21 Čj Zástupce Mgr. Jaroslav Najbert Bi, Ch 21 Ch ředitele: Výchovný Mgr. Alena Klusáková Nj, Rj, Pedag. 22 Nj poradce: Ved. jazyk. PhDr. Jitka Tesařová Aj, Čj 24 Aj, KAj školy: Učitelé: Mgr. Václav Brůna Tv, Bv 22 Tv, CO Mgr. Hana Brýdlová Z, Tv 19 Z, Tv, SZ, Mgr. Eva Bulvová Vv, RJ 16 Vv PaedDr. Věra Burešová Hv, Rj 20 Hv, SZp Mgr. Lenka Horká Aj, Čj 29 Aj, KAj PhDr. Jarmila Janoušková Nj, Rj, 17 Nj, KNj Pedag. Michal Kašpar Aj, IVT 2 Aj, IVT, PKo Ing. Vladimír Klemša Aj 18 Aj, KAj Mgr. Martin Komoň Tv 15 Tv Mgr. Kamil Kučera Fy, M 8 Fy, M Mgr. Ditta Kukaňová Ivt, Fy, M 12 M, Ivt Mgr. Jiří Kvasnička Fy, M 13 M, Fy Mgr. Jiří Mach Bi, Ch 11 Bi, Ch, SCh PaedDr. Radomila Čj 25 Čj, SČj, Dv Oblouková PhDr. Ivana Pavlišová Čj, D 15 Čj, SČj, D Mgr. Bořivoj Přikryl Dg, M 39 M, Ivt, Dg Mgr. Zdeněk Stodola Fy, M 40 M, Fy Martin Šnéberger Fj 1 Fj Mgr. Zdislava Šmídová Aj, Rj, D 19 Aj Mgr. Michal Střeštík Bi, Tv 9 Bi, SBi PhDr. Taťána Tonová Nj, Rj, Pedag. 20 Nj, KNj, Rj Vladimír Velešík D, Zsv 15 D, ZSV, SD, SZSV Mgr. Libuše Vévodová M, Zt 26 M, SM Mgr. Karla Zdražilová ČJ, Ov 36 ČJ, Ov, ZSV Mgr. Jiří Žilka Čj, D 8 Čj, D, SD 8

9 Externí učitelé: Mgr. Lenka Fikejzová Hv 10 SZp Mgr. Dita Hejlová Nj, La 5 La Mgr. Marta Nedbalová Rj, Nj 32 La Mgr. David Šimek Bi, Z 3 Z Mgr. Věra Velešíková Čj, Fj 13 Fj Pedag. praktikantka: Naďa Tomčíková Aj Vyučující na jazykové škole: Mgr. Ladislava Klimešová Michal Kašpar Ing. Vladimír Klemša Bc. Kamila Mlatečková Veronika Řechková PhDr. Jitka Tesařová Naďa Tomčíková Mgr. Alena Klusáková PhDr. Taťána Tonová Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj Nj Nj Správní zaměstnanci : Miluše Buchtová vedoucí ekonomicko-správního úseku, ekonomka školy Petra Pařilová samostatná účetní Aleš Křivinka vedoucí sekretariátu a studijního oddělení Ing. Michal Bednář správce počítačové sítě Ladislav Vymazal správce areálu a školník Anna Báčová uklízečka Eva Dlouhá uklízečka Adleta Neumeisterová uklízečka Školní jídelna: Dagmar Řezníková vedoucí školní jídelny Zdeňka Voborná vedoucí kuchařka Věra Juklová kuchařka Pavlína Sodomková kuchařka Romana Fuxová pomocná kuchařka Monika Ondráčková pomocná kuchařka Yvette Rolinková pomocná kuchařka Asistenti: Mgr. Stanislav Švejcar (civilní služba) Kateřina Havlová 9

10 Studenti vysokých škol, kteří vykonávali na gymnáziu ve školním roce 2004/2005 souvislou pedagogickou praxi: R. Škorpík Bi J. Sehnal Z-Ov R. Vystrčilová Čj-Nj Š. Zámečníková Bi K. Dúbravová Aj K. Koukolová ZSV N. Komárková Nj-Bi Třídy, třídnictví a počty žáků Třída Třídní profesor Počet žáků Počet chlapců Počet dívek Prima A Mgr. Libuše Vévodová Sekunda A Mgr. Hana Brýdlová Tercie A Mgr. Karla Zdražilová Kvarta A Mgr. Jiří Kvasnička Kvinta A Mgr. Vladimír Velešík B Mgr. Jiří Mach Sexta A PhDr. Ivana Pavlišová B Mgr. Ditta Kukaňová Septima A Mgr. Michal Střeštík B PhDr. Jarmila Janoušková Oktáva A PaedDr. Radomila Oblouková Oktáva B Mgr. Jiří Žilka B Mgr. Lenka Horká Celkem Vedení školy Ředitel školy Zástupce ředitele Výchovný poradce Vedoucí katedry SVP Vedoucí katedry CJ a vedoucí JŠ Vedoucí katedry PVP Vedoucí katedry výchov Vedoucí ekonom.-správního oddělení PaedDr. Milan Báča Mgr. Jaroslav Najbert Mgr. Alena Klusáková Vladimír Velešík PhDr. Jitka Tesařová Mgr. Jiří Mach Mgr. Václav Brůna Miluše Buchtová 10

11 Metodické orgány školy Metodický orgán Vedoucí Kabinet ČJL PaedDr. Radmila Oblouková Kabinet historie PhDr. Ivana Pavlišová Kabinet OV a ZSV Vladimír Velešík Kabinet NJ PhDr. Taťána Tonová Kabinet AJ PhDr. Jitka Tesařová Kabinet biologie Mgr. Jiří Mach Kabinet chemie Mgr. Jaroslav Najbert Kabinet zeměpisu Mgr. Hana Brýdlová Kabinet matematiky Mgr. Libuše Vévodová Kabinet fyziky Mgr. Jiří Kvasnička Kabinet informatiky Mgr. Ditta Kukaňová Kabinet tělesné výchovy Mgr. Václav Brůna Kabinet estetické výchovy PaedDr. Věra Burešová (kabinet románských jazyků nebyl ve školním roce 2004/05 ustaven - vyučující francouzštiny, latiny a také ruštiny byli zařazeni pod kabinet německého jazyka; deskriptivní geometrie zařazena pod kabinet matematiky) 1. Pedagogická rada všichni pedagogičtí pracovníci školy Poradní orgány ředitele školy 2. Rozšířené vedení školy (dále jen vedení) ředitel školy zástupce ředitele školy výchovný poradce vedoucí katedry společenskovědních předmětů vedoucí katedry cizích jazyků vedoucí katedry přírodovědných předmětů vedoucí katedry výchov vedoucí ekonomicko-správního oddělení 3. Kolegium ředitele PaedDr. M. Báča - ředitel školy Mgr. J. Najbert - zástupce ředitele školy Mgr. A. Klusáková - výchovný poradce Mgr. J. Mach, Mgr. V. Brůna - zástupci pedagogického sboru školy 11

12 PharmDr. M. Frýzová, PhDr. R. Dřímal, MUDr. J. Čáp, PaedDr. M. Dvořák, Ing. V. Zezula, MUDr. R. Vrbová - zástupci rodičů žáků Vítězslav Dobeš ředitel 5. ZŠ Svitavy Mgr. Jiří Petr - vedoucí odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ ve Svitavách Mgr. L. Troneček - psycholog Erich Stündl - koordinátor prevence kriminality při MÚ ve Svitavách PhDr. Jaroslav Petr, Josef Otava čestní členové kolegia 4. Studentská rada zástupci žáků jednotlivých tříd L. Votřelová, Š. Holasová, T. Vrba, T. Grodl, K. Hebelková, V. Velešík, K. Kunická, K. Bečková, M. Beránková, J. Vrána, M. Bandouch, J. Duchková, J. Horák 5. Komise třídních učitelů 12 třídní profesoři jednotlivých tříd 6. Metodická komise vedoucí jednotlivých kabinetů 7. Poradní sbor ředitele Mgr. J. Brýdl - senátor Ing. Pavel Fešar - Komerční banka a. s. Svitavy - ředitel Ing. M. Chládek - ČP a. s., průmyslová pojišťovna Svitavy - ředitel Ing. P. Kopečná - ČP a. s., občanská pojišťovna Svitavy - ředitelka Ing. J. Háva - ČSOB a. s. Svitavy ředitel Ing. V. Olbert - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových Svitavy - ředitel Ing. P. Palko - TOS, a. s. Svitavy - generální ředitel Ing. J. Charvát - Finanční úřad - ředitel JUDr. M. Šváb - advokát Svitavy JUDr. Š. Navrátilová - notářka Svitavy Ing. Zdeněk Petras - Česká spořitelna a. s. Svitavy - ředitel MUDr. P. Havíř - Nemocnice Svitavy - ředitel Ing. J. Jelínek - SyComp Svitavy - ředitel

13 Ing. J. Gross - TONER s. r. o. Moravská Třebová - obchodní ředitel Dr. P. Dědič - Český statistický úřad Svitavy - ředitel MUDr. P. Mík - VZP Svitavy - ředitel Ing. J. Frőhde - ISIS Leasing s. r. o. Svitavy - ředitel F. Plíva - Nadace J.Plívy Svitavy - ředitel Mgr. J. Jindra - Kentaura s. r. o. Svitavy ředitel Přehled používaných učebních plánů Název učebního plánu Ročník, třída č.j. ze dne Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem Prima A 20594/ Sekunda A 20594/ Tercie A 20594/ Kvarta A 20594/ Kvinta A 20594/ Sexta A 20594/ Septima A 20594/ Oktáva A, B 25048/ B 20595/ B 20595/ B 20595/ A 20595/ Studium jazyků žáků gymnázia: anglický jazyk žák německý jazyk žáků francouzský jazyk - 60 žáků latina (volitelná) - 42 žáci ruský jazyk (nepovinný) - 11 žáků 13

14 Předmět Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Přehled volitelných předmětů Počet žáků ze třídy 3Č.B 7V.A 4Č.B 8V.A 8V.B celkem Latina Seminář základů společenských věd Seminář dějepisu Seminář českého jazyka Seminář matematiky Seminář biologie Seminář chemie Seminář zeměpisu Deskriptivní geometrie Počítačová komunikace Přehled nepovinných předmětů a zájmových kroužků počet žáků Ruský jazyk 12 Sborový zpěv 52 Sportovní hry 10 Teraristický kroužek 3 Dopisovatelský 25 Divadelní 41 Konverzace ve Fj 4 Konverzace v Aj 16 Konverzace v Nj 9 Dramatická výchova 12 14

15 Maturitní zkoušky 2005 Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka ( ) 1. Bůh zemřel, svět zešílel... volný slohový útvar 2. z nás televize ovšem vyrábí nový živočišný druh: stádního televizního člověka (Václav Havel) úvaha 3. Dobrý den, pane 4. Kde domov můj? Kde domov tvůj? Kde domov náš? dopis volný slohový útvar Statistika počty vybraných témat Téma č. 4.B Oktáva A Oktáva B % , , , ,3 Statistika hodnocení písemných prací hodnocení 4.B Oktáva A Oktáva B Ø 2,50 2,05 2,57 15

16 16 Přehled prospěchu třídy 4Č.B Předmět Počty známek průměr vyučující Český jazyk ,607 PaedDr. Radomila Oblouková Anglický jazyk ,316 Mgr. Lenka Horká Německý jazyk ,333 PhDr. Jarmila Janoušková Francouzský jazyk ,000 Mgr. Věra Velešíková Dějepis ,800 Mgr. Jiří Žilka ZSV ,300 Vladimír Velešík Zeměpis ,364 Mgr. Hana Brýdlová Matematika ,444 Mgr. Jiří Kvasnička Chemie ,500 Mgr. Jaroslav Najbert Biologie ,750 Mgr. Jiří Mach IVT ,000 Michal Kašpar Přehled prospěchu třídy 8V. A Předmět Počty známek průměr vyučující Český jazyk ,368 PaedDr. Radomila Oblouková Anglický jazyk Mgr. Lenka Horká ,286 PhDr. Jitka Tesařová Německý jazyk ,857 Mgr. Klusáková Alena Dějepis ,000 Mgr. Jiří Žilka ZSV ,000 Vladimír Velešík Zeměpis ,375 Mgr. Hana Brýdlová Matematika ,000 Mgr. Bořivoj Přikryl Fyzika ,000 Mgr. Kamil Kučera Chemie ,000 Mgr. Jaroslav Najbert Biologie ,000 Mgr. Michal Střeštík IVT ,000 Michal Kašpar Přehled prospěchu třídy 8V. B Předmět Počty známek průměr vyučující Český jazyk ,429 Mgr. Jiří Žilka Anglický jazyk ,545 Mgr. Lenka Horká PhDr. Jitka Tesařová Německý jazyk ,182 Mgr. Klusáková Alena

17 Dějepis ,833 Mgr. Jiří Žilka ZSV ,200 Vladimír Velešík Zeměpis ,667 Mgr. Hana Brýdlová Matematika ,500 Mgr. Libuše Vévodová Fyzika ,000 Mgr. Jiří Kvasnička Chemie ,000 Mgr. Jiří Mach Biologie ,700 Mgr. Michal Střeštík IVT ,667 Michal Kašpar Přijímací řízení 2005 Pro organizaci přijímacího řízení ve školním roce uzavřelo ředitelství Gymnázia ve Svitavách smlouvu s organizací SCIO o. p. s. Budoucí studenti gymnázia tak měli možnost vyzkoušet si standardizované testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů jako několik tisíc jejich vrstevníků v celé ČR. Zadání cvičných variant testů můžete získat na internetové adrese Na této adrese můžete získat i další informace o organizaci přijímacího řízení pro školní rok Osmileté studium Datum konání : 18. dubna 2005 Typ studia : všeobecné osmileté Složení komise : předseda - PaedDr. Milan Báča místopředseda - Mgr. Jaroslav Najbert členové - Mgr. Libuše Vévodová - ved. kab. M - PaedDr. Radomila Oblouková - ved. kab. Čj - Mgr. Alena Klusáková vých. poradce Počet přihlášených : 41 ke zkouškám se dostavili všichni uchazeči Přijatí : přijato bylo 29 uchazečů, z toho 12 chlapců a 17 dívek Nepřijatí : nebylo přijato 12 uchazečů, z toho 5 chlapců a 7 dívek 17

18 Průběh přijímacího řízení: Komise měla možnost se seznámit se všemi materiály k přijímacímu řízení. Základní kritéria pro přijetí byla zvolena na první poradě přijímací komise. Přijímací řízení proběhlo bez rušivých vlivů, komise neshledala závady. Závěrečná porada proběhla dne ve 15:30, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bylo rozesláno zákonným zástupcům Podklady pro odvolací řízení byly OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje předány Dne vedoucí OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje uzavřel odvolací řízení. Celkový počet žáků v primě osmiletého studia bude 30, z toho 18 dívek a 12 chlapců. Přijatí studenti: AMBROŽ VOJTĚCH BENCOVÁ VERONIKA BLINKA FILIP DRDLOVÁ NICOLA FORETOVÁ MICHAELA FUKAR PAVEL HUTÁKOVÁ KATEŘINA JURAČKA PETR KÖSSLEROVÁ LUCIE LANŽHOTSKÁ KRISTINA MARTÍNKOVÁ ANDREA MLEJNKOVÁ MARTINA SMĚLÁ MONIKA ŠINDLEROVÁ ALENA URBAN PETR BÁČOVÁ ZUZANA BENEŠ JAKUB CZEHOWSKÁ BEATA DVOŘÁČKOVÁ KRISTÝNA FRANC VLADIMÍR HAPALA ONDŘEJ JÁNSKÁ ELISABETA KOLEČKÁŘ MARTIN KOVÁŘOVÁ ANEŽKA LUSTYK ŠTĚPÁN MERKUDOVÁ MIRIAM PALOVÁ MONIKA SODOMKA ADAM ÚLEHLOVÁ LADISLAVA VÉVODA BŘETISLAV Čtyřleté studium Datum konání : 18. dubna 2005 Typ studia : všeobecné čtyřleté Složení komise : předseda - PaedDr. Milan Báča místopředseda - Mgr. Jaroslav Najbert členové - Mgr. Libuše Vévodová 18

19 - ved. kab. M - PaedDr. Radomila Oblouková - ved. kab. Čj - Mgr. Alena Klusáková vých. poradce Počet přihlášených : 44 - ke zkouškám se dostavili všichni uchazeči Přijatí : přijato bylo 29 uchazečů, z toho 19 dívek a 10 chlapců Nepřijatí : nebylo přijato 15 uchazečů, z toho 4 chlapci a 11 dívek Průběh přijímacího řízení: Komise měla možnost se seznámit se všemi materiály k přijímacímu řízení. Základní kritéria pro přijetí byla zvolena na první poradě přijímací komise. Přijímací řízení proběhlo bez rušivých vlivů, komise neshledala závady. Závěrečná porada proběhla dne v 15:30, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bylo rozesláno zákonným zástupcům Podklady pro odvolací řízení byly OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje předány Dne vedoucí OŠMT Krajského úřadu Pardubického kraje uzavřel odvolací řízení. Celkový počet žáků v prvním ročníku čtyřletého studia bude 30, z toho 19 dívek a 11 chlapců. Přijatí studenti: BARANČÍK TOMÁŠ DIRROVÁ DARINA FLOROVÁ JANA HRUBÁ ELIŠKA JIREČKOVÁ MARIE KAŠPAR RADEK KUNC TOMÁŠ LNĚNIČKOVÁ LUDMILA POSPÍŠILOVÁ MARIE SIMONOVÁ HANA SLABÝ TOMÁŠ STŘEŠTÍK MICHAL SURÝ JAN TEPLÁ GABRIELA VLČKOVÁ JANA BUKOVSKÝ LUKÁŠ DOSTÁLOVÁ TEREZA HORÁKOVÁ JOHANA CHMELINOVÁ RADKA KLUSOŇOVÁ EDITA KRÁLÍČEK LIBOR LIDMILOVÁ KRISTÝNA MACHEK MICHAEL POŠTULKA ONDŘEJ SKALNÍKOVÁ LENKA STOKLASOVÁ BARBORA STUDENÝ MICHAL ŠTURSOVÁ KAROLÍNA TRONEČKOVÁ KRISTÝNA ZEZULOVÁ HELENA 19

20 ANKETA STUDENTŮ GYMNÁZIA SVITAVY (srovnání pololetí školního roku 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/ 2003, 2003/2004) Otázka 1. Jak jste celkově spokojen(a) s kvalitou výuky na Vaší škole? stupně: od velmi nespokojen (1) do velmi spokojen (6) v % /2000 1% 5% 15% 35% 37% 7% 2000/2001 0% 4% 16% 37% 37% 5% 2001/2002 1% 6% 15% 39% 35% 4% 2002/2003 2% 8% 18% 36% 27% 7% 2003/2004 2% 11% 19% 36% 25% 7% 2004/2005 2% 5% 22% 35% 32% 4% Otázka 2. Jak hodnotíte celkovou náročnost výuky? stupně: od velmi nenáročná (1) do velmi náročná (6) v % /2000 1% 3% 17% 36% 39% 4% 2000/2001 1% 6% 17% 39% 35% 3% 2001/2002 1% 5% 14% 38% 38% 4% 2002/2003 1% 5% 16% 39% 31% 10% 2003/2004 3% 4% 21% 39% 28% 5% 2004/2005 1% 4% 17% 43% 29% 6% Otázka 3. Jak hodnotíte postoj vedení školy a učitelů k názorům a aktivitám studentů? stupně: od jsou zcela nepřístupní názorům studentů (1) do plně respektují názory studentů (6) v % /2000 2% 11% 23% 30% 26% 8% 2000/2001 2% 10% 18% 34% 31% 5% 2001/2002 2% 11% 22% 33% 30% 2% 2002/2003 6% 11% 25% 28% 24% 7% 2003/2004 7% 16% 22% 31% 18% 6% 2004/2005 7% 15% 23% 30% 22% 3% Otázka 4. Vzbudila ve Vás tato škola chuť do dalšího studia? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) 20

21 v % /2000 4% 8% 14% 28% 30% 16% 2000/2001 2% 7% 14% 26% 32% 19% 2001/2002 5% 7% 12% 28% 28% 20% 2002/2003 4% 8% 17% 26% 23% 21% 2003/2004 8% 11% 16% 24% 25% 22% 2004/2005 8% 9% 20% 24% 25% 14% Otázka 5. Řekl(a) byste, že studenti na Vaší škole (tedy nejen ve Vaší třídě) jsou dobrá parta? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 2% 9% 14% 25% 34% 16% 2000/2001 4% 8% 11% 28% 27% 22% 2001/2002 2% 5% 15% 26% 35% 17% 2002/2003 5% 11% 18% 27% 23% 16% 2003/2004 5% 10% 14% 23% 29% 18% 2004/2005 3% 9% 14% 27% 28% 19% Otázka 6. Máte pocit, že na této škole vládne studijní rivalita mezi jednotlivými žáky? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % / % 33% 22% 20% 8% 5% 2000/2001 8% 33% 22% 23% 9% 5% 2001/ % 32% 27% 16% 9% 6% 2002/ % 28% 19% 21% 15% 7% 2003/ % 20% 27% 21% 12% 7% 2004/ % 29% 21% 18% 13% 5% Otázka 7. Pokud jde o celkové ovzduší, včetně vztahů mezi studenty, učiteli a vedením školy, cítíte se na škole dobře? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 2% 7% 12% 25% 39% 15% 2000/2001 0% 7% 10% 27% 40% 16% 2001/2002 1% 6% 12% 32% 39% 10% 2002/2003 3% 7% 17% 30% 29% 13% 21

22 2003/2004 5% 13% 14% 28% 28% 11% 2004/2005 3% 7% 17% 30% 31% 12% Otázka 8. Myslíte si, že studium na této škole Vám dává dostatečné předpoklady pro přijetí na vysokou školu? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 1% 5% 11% 22% 46% 15% 2000/2001 0% 34% 7% 25% 44% 20% 2001/2002 1% 3% 8% 26% 49% 13% 2002/2003 2% 4% 11% 27% 37% 18% 2003/2004 5% 5% 9% 30% 35% 16% 2004/2005 3% 5% 10% 27% 40% 15% Otázka 9. Myslíte si, že studovat na této škole je prestižní záležitost? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 5% 17% 20% 23% 26% 9% 2000/ % 15% 18% 30% 21% 6% 2001/2002 6% 12% 25% 31% 18% 8% 2002/2003 9% 13% 21% 22% 22% 14% 2003/ % 15% 20% 25% 18% 6% 2004/ % 13% 22% 25% 18% 6% Otázka 10. Pokud byste nyní stál(a) před volbou střední školy, vybral(a) byste si opět právě tuto školu? stupně: od rozhodně ne (1) do rozhodně ano (6) v % /2000 9% 10% 10% 13% 26% 32% 2000/2001 7% 11% 8% 14% 29% 31% 2001/2002 7% 10% 7% 20% 24% 32% 2002/2003 7% 8% 10% 20% 27% 29% 2003/ % 12% 13% 18% 20% 24% 2004/ % 11% 11% 16% 25% 24% Otázka 11. Jak hodnotíte pomoc školy při volbě vysoké školy (nebo povolání)? stupně: od škola tomu nevěnuje žádnou pozornost(1) do škola tomu věnuje 22

23 velkou pozornost (6) (odpovídali pouze žáci oktáv a čtvrtého ročníku čtyřletého studia) v % /2000 9% 20% 33% 25% 11% 2% 2000/2001 8% 35% 16% 18% 24% 0% 2001/2002 8% 20% 21% 17% 30% 4% 2002/2003 0% 20% 16% 16% 24% 24% 2003/ % 34% 23% 17% 7% 4% 2004/ % 25% 21% 26% 11% 0% Otázka 12. Po absolvování Gymnázia ve Svitavách chcete: stupně: 1 jít studovat na vysokou školu, 2 jít studovat na vyšší odbornou školu, 3 jít studovat na jazykovou školu, 4 uplatnit se v praxi, 5 studovat nebo pracovat v zahraničí, 6 zatím nevím v % / % 6% 3% 1% 4% 21% 2000/ % 7% 2% 3% 6% 14% 2001/ % 6% 1% 5% 3% 12% 2002/ % 4% 1% 1% 14% 7% 2003/ % 5% 1% 2% 5% 12% 2004/ % 3% 4% 2% 10% 14% Otázka 13. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí jít studovat na Gymnázium ve Svitavách? 1. propagační leták o škole 6. televize 2. přehledy škol 7. inzeráty 3. výchovný poradce, tř. učitel na ZŠ 8. rodiče 4. osobní kontakt se školou 9. tisk 5. přátelé 10. jiné počet odpovědí / / / / / /

24 Zpráva o činnosti SRPG Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách (SRPG) existuje jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR od roku V jeho čele stojí Správní rada (předsedou je PaedDr. Milan Báča, místopředsedy Mgr. Libuše Vévodová a MUDr. Josef Čáp, dalšími členy Správní rady jsou Mgr. Vladimír Velešík, Karel Čupr, Ing. Jaroslav Filla, MUDr. Antonín Polách) a činnost odpovídá schválenému statutu. Členy sdružení bylo přes 250 rodičů žáků školy, žáků samotných a zaměstnanců školy. Hlavním smyslem činnosti SRPG bylo ve školním roce opět získávání finančních prostředků na krytí takových výdajů, které nelze hradit z provozních prostředků školy (příspěvky na zajištění účasti žáků na akcích, soutěžích a přehlídkách, stipendia a odměny žákům, reklama a propagace školy apod.). SRPG bylo také spolupořadatelem některých akcí, např. letního soustředění nových žáků nebo maturitního plesu. Finančně se spolupodílelo na organizování Večera pod lucernou, přispívalo na zajištění lyžařského výcviku, některých exkurzí a na výměnný pobyt žáků v partnerské škole v Bad Essen (SRN). Největším zdrojem příjmů byly v uplynulém školním roce opět členské příspěvky, granty a v menší míře finanční dary. Nejvíce se v uplynulém roce vynaložilo na poskytování stipendií žákům a na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním účasti žáků na soutěžích a přehlídkách (zejména byly finanční prostředky poskytnuty zájmovým útvarům naší školy a sportovcům školy). Všichni členové SRPG obdrželi zdarma výroční zprávu školy, jejíž vydání bylo financováno z prostředků SRPG. Svým členům přispívalo SRPG též na kopírovací službu ve škole. Správní rada se ve školním roce 2004/2005 sešla na jednom jednání, v souvislosti s konáním třídních schůzek se uskutečnila valná hromada SRPG. Dvakrát v uplynulém školním roce (vždy na vývěsce v budově školy) a nyní i v této výroční zprávě byla členům SRPG a veřejnosti předložena zpráva o hospodaření SRPG. Výdaje SRPG jsou od roku 2001 zveřejňovány ve školní počítačové síti, aby zejména třídní profesoři byli průběžně informováni o pohybu finančních prostředků a mohli tak poskytovat informace žákům a jejich rodičům. Účetnictví SRPG vedl Aleš Křivinka. PaedDr. Milan Báča a Aleš Křivinka 24

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia,

Vážení čtenáři výroční zprávy svitavského gymnázia, Výroční zpráva 2013-2014 OBSAH Úvod Charakteristika školy Seznam pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců Třídy, třídnictví a počty žáků Vedení školy, metodické a poradní orgány školy Přehled používaných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1 500 03 Hradec Králové 3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Více

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové.

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové. Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Polička, říjen

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *************************************************************************************************************************************************

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRAB

GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRAB GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRABŮVKA 11. výroční zpráva Školní rok 2004/2005 2 Obsah Obsah... 3 Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Organizace školy... 6 Školní rok v datech... 8 Učební

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ...3 2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...4 Gymnázium, čtyřleté studium...4 Gymnázium, osmileté studium...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009 2010 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání 4. Učební plán 5. Pracovníci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005/2006 Obsah Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1 INFORMACE O ŠKOLE... 4 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy 1 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo ředitelky školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 7 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 7 Volitelné předměty... 7

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013 nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012 2013 ZÁŘÍ 2013 1 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více