KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE"

Transkript

1 Kateřina Macková, Martin Dobeš, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT

2

3 Kateřina Macková, Martin Dobeš, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT

4 Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory 4.3: Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání KONCEPT. Projekt v letech realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Klíčovou aktivitu Podpora nabídky dalšího vzdělávání řešil Národní vzdělávací fond, o.p.s. Tato publikace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je neprodejná. KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Autorský tým: Ilustrace: Sazba: Kateřina Macková Martin Dobeš Ivana Sládková Pavla Šafránková Šarlota Filcíková Jan Velický Praha 2012 ISBN:

5 OBSAH PUBLIKACE 1 CÍLE E-LEARNINGOVÉHO KURZU 5 2 CÍLOVÁ SKUPINA 6 3 ČASOVÁ NÁROČNOST A ORGANIZACE STUDIA 6 4 VSTUP DO KURZU, PODPORA STUDIA 7 5 TECHNICKÁ PLATFORMA KURZU 7 6 CELKOVÁ KONCEPCE E-LEARNINGU 8 7 NAVIGAČNÍ SYSTÉM UVNITŘ MODULŮ 10 8 MODUL KUCHAŘKA MARKETINGU 11 9 MODUL TVOŘÍME VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRACOVNÍ SEŠIT KURZU 14 Erb identity (Od strategie k taktice 2/4) 14 Motivace k dalšímu vzdělávání (Maslowova pyramida 2/3) 15 Segmentace a zacílení na vzdělávacím trhu (Základní pilíře marketingu 4/6) 16 7 P marketingu (Marketingový mix 10/10) 17 S kým a jak komunikovat? (Komunikace vzdělávací instituce 2/2) 19 Formy marketingové komunikace (Marketingová komunikace 3/7) 20 Vytvořte si vlastní komunikační plán (Plán komunikace 1/9) 21 Typy komunikačních nástrojů (Plán komunikace 3/9) 22 Co rozhoduje o nákupu vzdělávacího produktu/služby? (Plán komunikace 4/9) 23 Analýza internetové stránky (Internetové stránky 2/4) 25 Event marketing ano či ne? (Event marketing 1/1) 27 Struktura vzdělávacího programu (Struktura vzdělávacího programu 1/4) 28 Jak probíhá tvorba vzdělávacího programu? (Životní cyklus VP 1/3) 30 Akreditace vzdělávacích programů ano či ne? (Akreditace VP 2/2) 31 Příprava vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu (První úroveň Kirkpatrickova modelu 1/1) 32

6

7 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 5 1 CÍLE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Obsah kurzu je zaměřen na uplatnění marketingu v institucích dalšího vzdělávání a tvorbu vzdělávacích programů. Transformuje ověřenou metodiku do podoby vhodné pro distanční studium. Bez pochopení základních mechanismů marketingových procesů a psychologie zákazníka je vzdělávací organizace při vstupu na trh dalšího vzdělávání bezradná a nedokáže zcela využít svůj potenciál při jednání s klienty a realizaci zakázek. Tvorba vzdělávacích programů představuje nedílnou součást celkové marketingové strategie vzdělávací organizace. Na základě předložené vzdělávací nabídky se klient může rozhodnout, zda ji akceptuje či nikoliv. Proto by měla být koncipována dostatečně marketingově. Během přípravy kurzu byly respektovány tyto hlavní cíle: Obsah kurzu šitý na míru vzdělávacímu sektoru Existuje mnoho marketingových postupů a technik, ale jen některé z nich lze efektivně využít ve vzdělávacích institucích. Autorský tým analyzoval dobrou praxi v marketingu v zahraničí i v ČR a v kurzu nabízí ty postupy, které se ukázaly v praxi jako nejefektivnější. Zaměření na aplikaci praktické využití poznatků Metodické návody a postupy obsažené v kurzu si účastník může bezprostředně vyzkoušet ve své práci. Jednoduchý, čtivý jazyk kurzu Obsahu kurzu odpovídá i jeho forma. Výklad odborných pojmů je srozumitelný a názorný. Přesné definice odborných pojmů najde účastník ve Slovníku, který je součástí kurzu. Respektování finančního hlediska Kurz se důsledně zaměřuje na finančně dostupné marketingové nástroje založené na využití nejnovějších trendů v dané oblasti a možností daných rozvojem komunikačních technologií. Účastníkům kurzu přinese jeho absolvování prohloubení znalostí a kompetencí v oblasti marketingu a tvorby vzdělávacích programů, celou řadu relevantních informačních zdrojů pro vlastní práci a v neposlední řadě také prohloubení kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií.

8 6 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 2 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří vzdělávací instituce, které se dle výzkumu akreditovaných institucí (ÚIV) nejvíce podílejí na dalším vzdělávání. Jde zejména o malé a střední vzdělávací firmy komerčního charakteru. Další důležitou cílovou skupinu představují střední a vysoké školy, které poskytují vzdělávání dospělým. Zastoupeny jsou také neziskové organizace zabývající se oblastí dalšího vzdělávání. Počet účastníků z jedné vzdělávací instituce není nijak omezen, může se přihlásit libovolný počet zaměstnanců. Více frekventantů kurzu z jedné instituce může přinést dodatečný efekt, neboť jim umožní vzájemnou podporu, sdílení nových poznatků a společné řešení eventuálních problémů. 3 ČASOVÁ NÁROČNOST A ORGANIZACE STUDIA Kurz se skládá ze dvou samostatných modulů. Každý modul obsahuje jednotlivé lekce a podlekce, které na sebe logicky navazují. Studující může kurzem procházet v libovolném pořadí, doporučujeme však studovat nejdříve první modul od první k závěrečné kapitole a poté přejít k druhému modulu. Kurz zdůrazňuje nutnost systematického přístupu a posloupnosti jednotlivých kroků. Získáte tak celkový přehled o tom, jak jednotlivé marketingové postupy a metody spolu úzce souvisí, jsou navzájem logicky provázané. Vybaveni těmito znalostmi se poté pusťte do studia druhého modulu. Pro optimální rozvržení studia doporučujeme studovat 1 2 hodiny denně po dobu 5 dnů. K detailnímu zvládnutí kurzu pečlivému čtení, vykonávání všech úkolů a cvičení je plně dostačující celkový čas 10 hodin. Kurz zůstává pro účastníky otevřený, je jim k dispozici i po uplynutí doby nutné k jeho absolvování. Přístup ke studiu má frekventant 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To umožňuje se ke kurzu opakovaně vracet. Pokud totiž budete s informacemi v praxi pracovat, budete v kurzu průběžně vyhledávat navazující kroky a související detaily. Kurz se tak pro vás stane vyhledávaným pomocníkem.

9 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 7 4 VSTUP DO KURZU, PODPORA STUDIA Kurz je přístupný na webové stránce Koncepce kurzu je založena na samostudiu účastníků. Pro přihlášení do kurzu kontaktujte administrátora (viz. tlačítko Kontakt v záhlaví hlavní strany kurzu). Během následujících 3 pracovních dnů obdržíte ovou zprávu od svého tutora, kde vám sdělí vaše přihlašovací jméno a heslo. Tutor bude vaším studijním poradcem a průvodcem elektronickým studijním prostředím. Bude vám pomáhat se samostudiem, odpovídat na dotazy, pomáhat řešit problémy a poskytovat odpovídající zpětnou vazbu. Tutor také moderuje diskusi na diskusním fóru. 5 TECHNICKÁ PLATFORMA KURZU V e-learningovém kurzu byl využit tzv. open source systém Moodle. Jde o volně přístupnou internetovou aplikaci, která je určena k distančním vzdělávacím aktivitám. Pro účely kurzu byla platforma Moodle zásadně modifikována. Snahou tvůrců bylo vytvořit přehledné, logicky strukturované a atraktivní uživatelské rozhraní aplikace. Důležité bylo umožnit plnohodnotné využití kurzu frekventantům s různou úrovní uživatelských IT dovedností. Grafické prostředí kurzu bylo upraveno na principu jednoduché linearity postupně řazených stránek. Účastník stránkami jednotlivých kapitol listuje jako v knize. Studijní systém je optimalizován pro nejvíce využívané typy internetových prohlížečů, zejména pro MS Internet Explorer a Mozilla Firefox. Ke správnému zobrazování interaktivních prvků studijního prostředí a pro bezproblémovou práci v kurzu, zejména provádění cvičení a úloh, je nutná aplikace Adobe Flash Player. Nejnovější verzi této aplikace lze zdarma stáhnout na internetu, např. na webové stránce

10 8 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 6 CELKOVÁ KONCEPCE E-LEARNINGU V této kapitole se dozvíte, jak se jednoduše a rychle orientovat v kurzu, a jak co nejlépe využít všechny jeho možnosti. Hlavní strana kurzu (HOME) obsahuje úvodní informace o zaměření a obsahu kurzu, dále umožňuje vstupy do dvou samostatných modulů Kuchařka marketingu a Tvoříme vzdělávací programy. Hlavní uživatelské menu obsahuje horizontální lišta umístěná v záhlaví hlavní strany. Tuto lištu najdete na každé další stránce kurzu. V záhlaví i v zápatí stránky najdete položku Přihlásit se. Na hlavní straně najdete také okno Novinky, které poskytuje prostor pro zajímavosti a aktuality související s kurzem. Náhled 1: Hlavní strana A B A Horizontální lišta zajišťuje důležité uživatelské funkce a služby, skládá se z jednotlivých položek. B Odkazy na oba vzdělávací moduly kurzu. Kliknutím na název modulu se dostáváte do vlastního studijního prostředí. Pokud nejste do kurzu přihlášeni, objeví se nejprve obrazovka, která vás vyzve k vložení přihlašovacího jména a hesla. Při opětovném přihlášení do modulu si můžete zvolit, zda chcete pokračovat ve studiu na poslední navštívené stránce modulu nebo začít opět od první strany.

11 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 9 Horizontální lišta: Home kdekoli v kurzu se nacházíte, kliknutím na tlačítko Home se vždy rychle dostanete na hlavní stranu kurzu. Průvodce obsahuje základní informace o kurzu a koncepci studijního prostředí. Slovník uživatel zde najde abecedně řazený seznam odborných termínů. Do slovníku lze vstoupit přímo z hlavní strany kurzu nebo kliknutím na červeně označená slova v jednotlivých výukových textech, se kterými je slovník propojen odkazy. Kalendář události informuje frekventanty kurzu o doprovodných seminářích programu, odborných konferencích k tématu marketingu či tvorbě vzdělávacích programů apod. Kontakt obsahuje kontaktní informace na administrátora kurzu i autorský tým. Mimo to zde účastník najde historii vzniku kurzu v rámci individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání Koncept. Fórum umožňuje vzájemnou diskusi účastníků kurzu i komunikaci mezi jednotlivým frekventantem a tutorem. Budeme rádi, pokud využijete fóra pro vznesení dotazu nebo prezentaci vlastních názorů ke studovaným tématům. Ve fóru mohou všichni (jak účastníci, tak tutor) vkládat nové téma a nad každým tématem diskutovat. Náhled 2: Fórum A B A Vložit nové téma můžete jednoduše kliknutím na tlačítko Přidat nové téma diskuse. B V případě, že se chcete vyjádřit k již založené diskusi (tvořit tzv. vlákno ), klikněte na název diskuse.

12 10 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 7 NAVIGAČNÍ SYSTÉM UVNITŘ MODULŮ Náhled 3: Navigační systém uvnitř modulů B A C D A Základem navigačního systému uvnitř dvou samostatných modulů je tzv. navigační panel umístěný v levé části každé stránky studijního textu. Tento panel obsahuje seznam všech lekcí a podlekcí modulu a slouží k rychlému pohybu mezi jednotlivými lekcemi. Lekce, ve které se právě nacházíme, je vždy v panelu barevně vyznačena. B Druhým orientačním nástrojem je stavový řádek modulu umístěný pod horizontální lištou každé stránky. Ten informuje o aktuální pozici účastníka v modulu. C Pro orientaci uvnitř jednotlivých kapitol slouží stavový řádek stránky označení každé jednotlivé stránky v pravé horní části textového pole. Tento řádek udává název kapitoly nebo podkapitoly, pořadí aktuální stránky a celkový počet stránek dané kapitoly/ podkapitoly. Např. označení stránky Komunikace vzdělávací instituce 1/2 nám říká, že se nacházíme v lekci 3. nazvané Komunikace vzdělávací instituce a jsme na první straně z celkových dvou stran. D Pohyb uvnitř lekce možnost listovat stránkami jako v knize je umožněna směrovými šipkami, které jsou umístěny v dolní části obrazovky pod textovým polem.

13 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 11 8 MODUL KUCHAŘKA MARKETINGU Struktura tohoto modulu vychází z tzv. marketingového cyklu vzdělávací instituce. V šesti navazujících kapitolách se účastník seznamuje s jednotlivými fázemi cyklu. V souladu s obecnými zásadami pro tvorbu distančních kurzů je důraz kladen na praktické příklady, interaktivitu, uživatelskou vstřícnost a grafickou pestrost. Každá dílčí část marketingové problematiky je doplněna odkazy na zdrojové internetové stránky ilustrující příklady dobré praxe. Výkladový text je oživen vloženými videi. Nedílnou součást každé kapitoly tvoří úlohy a cvičení. Frekventant kurzu je vyzván k vlastnímu řešení problému, výběru správné odpovědi nebo určení pořadí jednotlivých kroků. Pro úspěšné pokračování v modulu je třeba zadaný úkol správně vyřešit. Chybné řešení vrací účastníka zpět na stránku se zadáním. Řada úloh je koncipována tak, že neumožňuje archivaci výsledků práce účastníka. Frekventant tak má možnost úlohy libovolně opakovat a zlepšovat se na základě získaných zkušeností. Ve druhé části této publikace jsme pro vás připravili Pracovní sešit obsahující pracovní listy k nejdůležitějším cvičením obou modulů. Zde máte možnost zapisovat finální varianty řešení a také vlastní poznámky k dané problematice. Obsah modulu tvoří příběhy čtyř vzdělávacích institucí. Zvolené základní typy vzdělávacích institucí jsou personifikovány postavami jejich zaměstnanců průvodců kurzem. Náhled 4: Úvodní strana modulu Kuchařka marketingu V navigačním panelu v levé části obrazovky klikněte na řádek Vyberte si. Tak se dostanete na obrazovku, která vám umožní vybrat si průvodce modulem viz. Náhled 5.

14 12 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Náhled 5: Vyberte si průvodce modulem Kliknutím na postavu průvodce si zvolíte typ vzdělávací organizace, která je vám nejbližší. Od této chvíle procházíte svou linií příběhu. To, co v kurzu následuje, je tedy ušité na míru konkrétnímu typu vzdělávací instituce. Modul má čtyři samostatné dějové linie, ovšem některé texty jsou totožné pro všechny čtyři příběhy. Pochopitelně se můžete kdykoliv vrátit na začátek modulu (tlačítko HOME) a vybrat si jiný typ vzdělávací instituce. Náhled 6: Grafická podoba kurzu

15 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 13 Grafická podoba uživatelského rozhraní kurzu je společnou prací řešitelského týmu a ilustrátorky, akademické malířky Šarloty Filcíkové a tvoří důležitou součást kurzu. Zejména bylo dbáno na to, aby celková vizualita odpovídala grafickým požadavkům vyplývajícím z povahy projektu. Byla vytvořena speciální SW aplikace umožňující vkládat doprovodné texty do bublin kreslených postaviček průvodců, kteří tak mohou komentovat nejen výkladové texty, ale také pomáhat frekventantům s prováděním cvičení, vysvětlovat úlohy apod. 9 MODUL TVOŘÍME VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Tento modul se skládá ze dvou samostatných částí. První část popisuje praktický postup tvorby vzdělávacího programu v jednotlivých krocích. Je rozdělena do sedmi navzájem navazujících kapitol. Účastník je vtažen do jednotlivých fází tvorby a podílí se na přípravě konkrétního vzdělávacího programu. Tato část obsahuje celou řadu příkladů dobré praxe. K tvorbě vzdělávacího programu neexistuje jednotný, kodifikovaný přístup. Druhá část modulu nabízí alternativní přístup k té části tvorby vzdělávacího programu, která se týká především evaluace a zpětné vazby. Pochází od amerického experta Donalda Kirkpatricka. Náhled 7: Tvoříme vzdělávací programy A B A vstup do 1. podmodulu obsahujícího praktické kroky tvorby vzdělávacího programu B vstup do 2. podmodulu, který vysvětluje tvorbu vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu

16 14 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 10 PRACOVNÍ SEŠIT KURZU Pracovní sešit kurzu obsahuje soubor pracovních listů k nejdůležitějším cvičením kurzu. Připravené formuláře vám umožní zaznamenat finální řešení spolu s vašimi poznámkami ke konkrétní marketingové problematice. Cvičení provádějte s ohledem na konkrétní situaci ve vaší vzdělávací instituci, s využitím potřeb a přání vašich klientů a se znalostí regionálního trhu dalšího vzdělávání. V některých případech se můžete zamyslet nad řešením úkolu vzhledem k vám samotným jako fyzické osobě. Pro snadnou orientaci jsme k názvu cvičení připojili (v závorce) také označení stavového řádku obrazovky/stránky kurzu, kde dané cvičení v e-learningové aplikaci najdete. Erb identity (Od strategie k taktice 2/4) Cvičení lze vyplnit jako erb osobní identity nebo erb identity vzdělávací instituce. Do následujícího erbu vyplňte jednotlivá políčka tak, jak byste vás nebo vaši instituci charakterizovali. Poslední volné pole využijte podle individuální potřeby můžete v něm např. formulovat vaše specifika v čem jste unikátní. Kdo jsme? Jak vypadáme? Jak fungujeme? Co děláme? Jak se chováme? (navenek i uvnitř firmy)...

17 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 15 Motivace k dalšímu vzdělávání (Maslowova pyramida 2/3) Cvičení je založeno na znalosti Maslowovy pyramidy potřeb. Umožní vám promyslet si důvody a potřeby, které motivují klienty vaší vzdělávací instituce k rozhodnutí dále se vzdělávat. Do horního řádku tabulky si poznamenejte typy zákazníků (cílové skupiny), které mají pro vaši organizaci zásadní význam. Do připravených sloupců uveďte ke každému typu důvod/potřebu, která ho motivuje k dalšímu vzdělávání. Závěry z tohoto cvičení lze dobře využít pro argumentaci při komunikaci s jednotlivými typy klientů vzdělávací organizace. Typy zákazníků Důvod/potřeba dalšího vzdělávání

18 16 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Segmentace a zacílení na vzdělávacím trhu (Základní pilíře marketingu 4/6) Cvičení ukazuje důležitost segmentace a následného zacílení na trhu dalšího vzdělávání. Nikdy nelze ziskově prodávat všem, naopak se vyplatí specializace. Zkuste se nyní zamyslet, jak problematiku segmentace řešíte vy ve vaší vzdělávací organizaci. Vezměte v úvahu následující faktory: LEVNÉ KURZY PRO VŠECHNY KURZY UŠITÉ NA MÍRU OUTSOURCING LEVNĚJŠÍ LEKTOŘI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY INOVACE Odpovězte nyní na následující otázky: Na který/é segment/ty trhu dalšího vzdělávání je vaše organizace přednostně zaměřena? Jaké jsou nejdůležitější vzdělávací produkty vaší organizace? Přiřaďte je ke zvoleným segmentům trhu. Kdo jsou klíčoví zákazníci vaší organizace? Přiřaďte je ke zvoleným segmentům trhu.

19 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 17 7 P marketingu (Marketingový mix 10/10) PRODUKT Forma vzdělávání Přínosy pro klienta Hodnota vzdělávání Kvalita Značka Co nabízím navíc Garance FYZICKÉ PROSTŘEDÍ Pohodlí a sofistikovanost Moderní učebna e-learning, blended learning, Přátelské prostředí Zážitek/prožitek PROCES Jak se produkt dostane k zákazníkovi Měření efektů vzdělávání Služby pro zákazníky MÍSTO Prodej vzdělávacích produktů přes internet Prodej přímo Výběrové řízení CÍLOVÝ TRH LIDÉ Zaměstnanci Management Kultura Zákaznická služba CENA Strategie: Prodávám hodnotu Prodávám obal Šetřím náklady klientovi Zabraňuji ztrátám klienta Prodávám exkluzivitu PROPAGACE Reklama Zvláštní nabídka Užití marketingových technik Internet, plakáty, letáky, tiskové zprávy Networking - síťování Toto cvičení je příležitostí k první marketingové inventuře vaší vzdělávací organizace. Prostudujte si schéma 7 P marketingu a přiřaďte k jednotlivým péčkům konkrétní skutečnosti z praxe vaší instituce.

20 18 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE U každé položky se snažte analyzovat přednosti a nedostatky. Poznamenejte si, na které oblasti je třeba se přednostně zaměřit. PRODUKT/SLUŽBA (PRODUCT): MÍSTO (PLACE): CENA (PRICE): PROPAGACE (PROMOTION): LIDÉ (PEOPLE): FYZICKÉ PROSTŘEDÍ (PHYSICAL ENVIRONMENT): PROCESY (PROCESSES):

21 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 19 S kým a jak komunikovat? (Komunikace vzdělávací instituce 2/2) Komunikace je důležitou součástí marketingových procesů každé instituce. Nejprve je třeba se rozhodnout s kým a proč začít komunikovat. Zamyslete se, jak je tomu v případě vaší vzdělávací organizace. Do horního řádku uveďte názvy konkrétních institucí, které představují vaše komunikační partnery. Dále si poznamenejte zdůvodnění svého výběru proč jsou pro vaši organizaci důležití. Na co přesně se v komunikaci s nimi zaměřit. NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU:

22 20 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Formy marketingové komunikace (Marketingová komunikace 3/7) Cvičení vám umožní promyslet si, které z uvedených forem marketingové komunikace jsou pro vaši organizaci nové a perspektivní. U každé položky zvažte její využití v praxi. V případě kladného rozhodnutí si poznamenejte konkrétní okolnosti, které bude třeba rozhodnout: Kdo bude novou komunikační formu realizovat? Jaká bude konkrétní podoba? V jakém časovém horizontu? Jaké budou finanční náklady? SÍŇ SLÁVY představení úspěchů absolventů vzdělávacích programů vaší instituce. (K prezentaci této formy lze využít vaše webové stránky, sociální sítě, tištěné materiály.) AUTORSKÉ ODBORNÉ ČLÁNKY z dílny expertů vaší vzdělávací společnosti. (Články jsou vystaveny a volně k dispozici na vašem webu.) PREZENTAČNÍ VIDEO nebo videozáznam z procesu vzdělávání. (Vystaveno na webu instituce.) TÉMATICKÝ ODBORNÝ SLOVNÍČEK POJMŮ, OCHUTNÁVKA PROGRAMŮ, PORAD- NA EXPERTŮ (Zpřístupněno na webu instituce.) Nebo vás napadlo něco jiného, originálního

23 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 21 Vytvořte si vlastní komunikační plán (Plán komunikace 1/9) Následující cvičení vám umožní sestavit si a zaznamenat komunikační plán na dosažení konkrétního cíle vaší vzdělávací instituce. Nehledejte v tom nic složitého. Postupujte po jednotlivých krocích v připraveném formuláři. Plán komunikace by měl zahrnovat také zodpovědnou osobu/osoby a časový harmonogram. Inspiraci můžete čerpat ze cvičení na následující stránce e-learningového kurzu (Plán komunikace: 2/9). FORMULUJTE CÍL co a proč chcete komunikovat? Čeho chcete dosáhnout? IDENTIFIKUJTE CÍLOVOU SKUPINU koho chcete oslovit? DEFINUJTE OČEKÁVANOU REAKCI jakou odezvu/akci očekáváte? VYBERTE FORMU A OBSAH SDĚLENÍ co chcete říci? Co chcete, aby oslovení slyšeli/ viděli a mysleli si? URČETE ZDROJ SDĚLENÍ kdo bude odesílatelem? Jaké komunikační médium zvolíte? DEFINUJTE ZPĚTNOU VAZBU, abyste mohli sledovat, jak bylo sdělení přijato a jak podle něj příjemci jednají jak byla komunikace účinná?

24 22 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Typy komunikačních nástrojů (Plán komunikace 3/9) Komunikačních nástrojů existuje pochopitelně celá řada, těch tradičních i modernějších. Důležitou komunikační dovedností je výběr vhodných komunikačních nástrojů pro konkrétní typ zákazníka. Pro optimální výběr nástrojů vám může sloužit následující tabulka. Označte křížkem vhodné komunikační nástroje pro každý typ zákazníka. Do tabulky můžete dále doplnit typy zákazníků i komunikační nástroje dle vlastní potřeby a zkušeností. Zákazník Nástroj Digitální marketing Facebook, LinkedIn Telemarketing Dialog tváří v tvář Tiskoviny Pedagogové Nižší firemní management Vedoucí manažeři firem Mladí absolventi škol Maminky na mateřské dovolené Senioři Úředníci Vlastní komentář:

25 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 23 Co rozhoduje o nákupu vzdělávacího produktu/služby? (Plán komunikace 4/9) Konečným žádoucím výsledkem komunikace s klientem je uzavření kontraktu na nákup vzdělávacího produktu. Související komunikační proces je vhodné vést krok za krokem. V literatuře se obvykle udává šest stupňů vedoucích k rozhodnutí uzavřít kontrakt a zakoupit právě váš produkt. Tyto kroky vyjadřují stadia připravenosti k nákupu. Umístěte je do správného pořadí tak, že každému přiřadíte číslici od 1 do 6. Současně do volných řádků zapište, co představuje tento krok v praxi. Čím zákazníka v daném stadiu přesvědčíte a posunete jeho rozhodnutí o krok dále? PREFERENCE Pořadí kroku POVĚDOMÍ Pořadí kroku OBLÍBENOST Pořadí kroku ZNALOST Pořadí kroku

26 24 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE NÁKUP Pořadí kroku PŘESVĚDČENÍ Pořadí kroku

27 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 25 Analýza internetové stránky (Internetové stránky 2/4) Cvičení je přípravou k tomu, jak si vybudovat dobrou internetovou stránku vzdělávací instituce. Prostudujte si následující webové stránky a zaznamenejte odpovědi na připravené otázky Která z uvedených webových stránek vás nejvíce zaujala a proč? Jaké jsou přednosti a zápory každé z nich? Přednosti Zápory Přednosti Zápory Přednosti Zápory Přednosti Zápory

28 26 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Přednosti Zápory Jak rychle jste dokázali na jednotlivých stránkách poznat, čemu se instituce věnuje? Jaké produkty/služby jsou nabízeny? A co uživatelská přívětivost? Orientovali jste se jednoduše?

29 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 27 Event marketing ano či ne? (Event marketing 1/1) Event marketing představuje propagaci organizace (produktu/služby) prostřednictvím vhodně zvolené akce. Cvičení je příležitostí zamyslet se nad různými typy marketingových eventů a jejich přínosem pro činnost vaší vzdělávací organizace. U každé položky si poznamenejte, zda a jak konkrétně ji využíváte, či plánujete využít ve vaší praxi. Jaký užitek vám může přinést? KONFERENCE, SEMINÁŘE, KULATÉ STOLY WORKSHOPY DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, FIREMNÍ DNY, VÁNOČNÍ VEČÍRKY OBCHODNÍ SNÍDANĚ, OBĚDY, VEČEŘE SPOLEČENSKÉ AKCE (PLES, KONCERT, DIVADLO, FILM) FIREMNÍ PREZENTACE, OCHUTNÁVKY INTERAKTIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH METOD JINÉ AKCE

30 28 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Struktura vzdělávacího programu (Struktura vzdělávacího programu 1/4) Toto cvičení vám umožní vytvořit si základní strukturu vzdělávacího programu. Bez naplnění této struktury nemůže být vzdělávací program úspěšný. Odpovězte na níže položené otázky na základě vzdělávacího programu, který plánujete vytvořit ve vaší organizaci nebo můžete využít příklad fiktivní vzdělávací organizace GROW z našeho kurzu. JAKÝ JE CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? POPIS CÍLOVÉ SKUPINY: KOMU JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN? POPIS VSTUPNÍHO STAVU: JAKÉ JSOU VSTUPNÍ KOMPETENCE CÍLOVÉ SKUPINY? POPIS CÍLOVÉHO STAVU: CO MÁ CÍLOVÁ SKUPINA ZNÁT NEBO UMĚT? POPIS OBSAHU A POSTUPU: JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY OBSAHU? JAKÝ POSTUP ZVOLÍTE?

31 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 29 POPIS TECHNICKÉ REALIZACE: JAK ZAJISTÍME REALIZACI PROGRAMU TECHNIC- KY, PERSONÁLNĚ A LOGISTICKY? JAKÉ DALŠÍ ČÁSTI (KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH) BY MĚL VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHOVAT?

32 30 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Jak probíhá tvorba vzdělávacího programu? (Životní cyklus VP 1/3) V předcházejícím cvičení jsme se seznámili se strukturou vzdělávacího programu. Pojďme se nyní zamyslet nad tím, jak se vzdělávací program tvoří. Jak probíhá životní cyklus vzdělávacího programu? Životní cykly vzdělávacích programů se mohou navzájem značně lišit. Nejčastěji obsahují tyto prvky: ZADÁNÍ à DEFINICE CÍLŮ à PŘÍPRAVA KONCEPCE à PŘÍPRAVA OBSAHU à OVĚŘOVÁNÍ à KOMPLETACE à IMPLEMENTACE (UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTA) à PRŮBĚH à VYHODNOCOVÁNÍ à INOVACE à UKONČENÍ Nyní si zapište, jak vytváříte vzdělávací program vy ve vaší vzdělávací organizaci. Zapadá váš postup do těchto cyklů?

33 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 31 Akreditace vzdělávacích programů ano či ne? (Akreditace VP 2/2) Následující cvičení umožňuje zamyslet se nad rozhodnutím zda vzdělávací program akreditovat či nikoliv, analyzovat vlastní zkušenosti s akreditacemi vzdělávacích programů ve vaší organizaci. Na základě informací z kurzu i vlastních zkušeností odpovězte na následující otázky: JAKÉ PŘEDNOSTI VIDÍTE V AKREDITACÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ? MÁ TENTO PŘÍSTUP NAOPAK NĚJAKÉ NEDOSTATKY? JAKÝ TYP VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VYŽADUJE AKREDITACI? JAKÝ NE?

34 32 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Příprava vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu (První úroveň Kirkpatrickova modelu 1/1) Chcete si připravit vlastní vzdělávací program podle alternativního přístupu D. Kirkpatricka? Nebo považujete za přínosné využít tuto metodu pro evaluaci některého ze vzdělávacích programů vaší instituce? K vlastním záznamům využijte připravenou tabulku. Nezapomeňte, že tento model pracuje obráceně, než bychom tradičně postupovali. To znamená, že se zabývá nejprve úrovní čtvrtou, poté třetí, druhou a nakonec první. Začněte tím, že si stanovíte nejprve výsledky, kterých chcete vzdělávacím programem dosáhnout. Teprve potom se zamyslete nad žádoucím chováním absolventů programu, které umožní plánované výsledky splnit. Dále stanovte postoje, znalosti a dovednosti, které vedou k tomuto chování. Závěrečnou výzvou je připravit program tak, aby účastníci reagovali pozitivně na jeho průběh. K návrhu konkrétního obsahu vzdělávacího programu přistupte, až budete mít všechny úrovně v tabulce vyplněné. 4 úrovně Kirkpatrickova modelu Popis jednotlivých úrovní 1. úroveň: REAKCE 2. úroveň: UČENÍ 3. úroveň: CHOVÁNÍ 4. úroveň: VÝSLEDKY

35

36 Praha 2012

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Základní znalosti pro pracovníky ITP

Základní znalosti pro pracovníky ITP Závěrečná zpráva z realizace e-learningového ho programu Základní znalosti pro pracovníky ITP 1. E-learningový program Základní znalosti pro pracovníky ITP Základní charakteristika programu, jako garant

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Pokyny pro práci v e-learningovém kurzu pm250.nidv.cz

Pokyny pro práci v e-learningovém kurzu pm250.nidv.cz Kariéra projektového manažera začíná u nás! Pokyny pro práci v e-learningovém kurzu Zpracoval: Petr Illek info@studioillek.cz Obsah Úvod........................................... 3 E-learningový systém

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s.

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s. Informace pro účastníky následného běhu interního vzdělávacího programu Legislativa a komunikace s veřejností v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00027.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s.

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s. Informace pro účastníky pilotního běhu interního vzdělávacího programu Legislativa a komunikace s veřejností v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00027.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Průvodce e learningem pro uživatele

Průvodce e learningem pro uživatele Průvodce e learningem pro uživatele 1. Přihlašovací odkaz Přihlašovací odkaz k Vašim kurzům obdržíte na Vaši emailovou schránku. Nepotřebujete žádné přihlašovací jméno ani heslo. Ke všem kurzům se dostanete

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Manuál k editaci webu NUDZ

Manuál k editaci webu NUDZ Manuál k editaci webu NUDZ Obsah Úvod 2 Vstup do redakčního systému a na intranet 4 Uživatelé (všichni zaměstnanci) Editace osobních stránek 5 9 Publikace, projekty 10 Fotogalerie 11 12 Zobrazení stránky

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Návod pro Oborové rady Tento metodický pokyn doplňuje Opatření děkana č. 6/2014-15: Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP PGS

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP PGS Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP PGS Návod pro školitele Tento metodický pokyn doplňuje Opatření děkana č. 6/2014-15: Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

ZKRÁCENÝ MANUÁL K E LEARNINGOVÉMU SYSTÉMU

ZKRÁCENÝ MANUÁL K E LEARNINGOVÉMU SYSTÉMU ZKRÁCENÝ MANUÁL K E LEARNINGOVÉMU SYSTÉMU MANUÁL JE URČEN PRO ÚČASTNÍKY KURSŮ V RÁMCI OPVK CZ.1.07/3.2.08/02.0015 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH CESTOVNÍ RUCH A VENKOVSKÁ TURISTIKA, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A MANAŽERSKÉ

Více

Jak používat e-learning? Metodická příručka pro práci v LMS Unifor

Jak používat e-learning? Metodická příručka pro práci v LMS Unifor Jak používat e-learning? Metodická příručka pro práci v LMS Unifor doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Ing. Hana Kunešová Plzeň, září 2015 Obsah 1. E-learning na FEK ZČU... 2 2. Vstup do LMS Unifor... 3 3.

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE ROSETTA STONE ADVANTAGE Užitečné informace Rosetta Stone Advantage studentský portál je k dispozici 24 hodin denně. Můžete se k němu připojit z kanceláře nebo z pohodlí domova. Vaše práce bude vždy automaticky

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Aktivace dálkového přístupu Uživatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace Vám bude přiděleno na základě Vaší žádosti. Tyto údaje jsou vždy doručovány poštou

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Manuál - informace ke studiu E-kurzů

Manuál - informace ke studiu E-kurzů Manuál - informace ke studiu E-kurzů Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání Realizátor projektu: Koordinační a informační

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více