KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE"

Transkript

1 Kateřina Macková, Martin Dobeš, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT

2

3 Kateřina Macková, Martin Dobeš, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT

4 Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory 4.3: Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání KONCEPT. Projekt v letech realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Klíčovou aktivitu Podpora nabídky dalšího vzdělávání řešil Národní vzdělávací fond, o.p.s. Tato publikace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je neprodejná. KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Autorský tým: Ilustrace: Sazba: Kateřina Macková Martin Dobeš Ivana Sládková Pavla Šafránková Šarlota Filcíková Jan Velický Praha 2012 ISBN:

5 OBSAH PUBLIKACE 1 CÍLE E-LEARNINGOVÉHO KURZU 5 2 CÍLOVÁ SKUPINA 6 3 ČASOVÁ NÁROČNOST A ORGANIZACE STUDIA 6 4 VSTUP DO KURZU, PODPORA STUDIA 7 5 TECHNICKÁ PLATFORMA KURZU 7 6 CELKOVÁ KONCEPCE E-LEARNINGU 8 7 NAVIGAČNÍ SYSTÉM UVNITŘ MODULŮ 10 8 MODUL KUCHAŘKA MARKETINGU 11 9 MODUL TVOŘÍME VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRACOVNÍ SEŠIT KURZU 14 Erb identity (Od strategie k taktice 2/4) 14 Motivace k dalšímu vzdělávání (Maslowova pyramida 2/3) 15 Segmentace a zacílení na vzdělávacím trhu (Základní pilíře marketingu 4/6) 16 7 P marketingu (Marketingový mix 10/10) 17 S kým a jak komunikovat? (Komunikace vzdělávací instituce 2/2) 19 Formy marketingové komunikace (Marketingová komunikace 3/7) 20 Vytvořte si vlastní komunikační plán (Plán komunikace 1/9) 21 Typy komunikačních nástrojů (Plán komunikace 3/9) 22 Co rozhoduje o nákupu vzdělávacího produktu/služby? (Plán komunikace 4/9) 23 Analýza internetové stránky (Internetové stránky 2/4) 25 Event marketing ano či ne? (Event marketing 1/1) 27 Struktura vzdělávacího programu (Struktura vzdělávacího programu 1/4) 28 Jak probíhá tvorba vzdělávacího programu? (Životní cyklus VP 1/3) 30 Akreditace vzdělávacích programů ano či ne? (Akreditace VP 2/2) 31 Příprava vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu (První úroveň Kirkpatrickova modelu 1/1) 32

6

7 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 5 1 CÍLE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Obsah kurzu je zaměřen na uplatnění marketingu v institucích dalšího vzdělávání a tvorbu vzdělávacích programů. Transformuje ověřenou metodiku do podoby vhodné pro distanční studium. Bez pochopení základních mechanismů marketingových procesů a psychologie zákazníka je vzdělávací organizace při vstupu na trh dalšího vzdělávání bezradná a nedokáže zcela využít svůj potenciál při jednání s klienty a realizaci zakázek. Tvorba vzdělávacích programů představuje nedílnou součást celkové marketingové strategie vzdělávací organizace. Na základě předložené vzdělávací nabídky se klient může rozhodnout, zda ji akceptuje či nikoliv. Proto by měla být koncipována dostatečně marketingově. Během přípravy kurzu byly respektovány tyto hlavní cíle: Obsah kurzu šitý na míru vzdělávacímu sektoru Existuje mnoho marketingových postupů a technik, ale jen některé z nich lze efektivně využít ve vzdělávacích institucích. Autorský tým analyzoval dobrou praxi v marketingu v zahraničí i v ČR a v kurzu nabízí ty postupy, které se ukázaly v praxi jako nejefektivnější. Zaměření na aplikaci praktické využití poznatků Metodické návody a postupy obsažené v kurzu si účastník může bezprostředně vyzkoušet ve své práci. Jednoduchý, čtivý jazyk kurzu Obsahu kurzu odpovídá i jeho forma. Výklad odborných pojmů je srozumitelný a názorný. Přesné definice odborných pojmů najde účastník ve Slovníku, který je součástí kurzu. Respektování finančního hlediska Kurz se důsledně zaměřuje na finančně dostupné marketingové nástroje založené na využití nejnovějších trendů v dané oblasti a možností daných rozvojem komunikačních technologií. Účastníkům kurzu přinese jeho absolvování prohloubení znalostí a kompetencí v oblasti marketingu a tvorby vzdělávacích programů, celou řadu relevantních informačních zdrojů pro vlastní práci a v neposlední řadě také prohloubení kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií.

8 6 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 2 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří vzdělávací instituce, které se dle výzkumu akreditovaných institucí (ÚIV) nejvíce podílejí na dalším vzdělávání. Jde zejména o malé a střední vzdělávací firmy komerčního charakteru. Další důležitou cílovou skupinu představují střední a vysoké školy, které poskytují vzdělávání dospělým. Zastoupeny jsou také neziskové organizace zabývající se oblastí dalšího vzdělávání. Počet účastníků z jedné vzdělávací instituce není nijak omezen, může se přihlásit libovolný počet zaměstnanců. Více frekventantů kurzu z jedné instituce může přinést dodatečný efekt, neboť jim umožní vzájemnou podporu, sdílení nových poznatků a společné řešení eventuálních problémů. 3 ČASOVÁ NÁROČNOST A ORGANIZACE STUDIA Kurz se skládá ze dvou samostatných modulů. Každý modul obsahuje jednotlivé lekce a podlekce, které na sebe logicky navazují. Studující může kurzem procházet v libovolném pořadí, doporučujeme však studovat nejdříve první modul od první k závěrečné kapitole a poté přejít k druhému modulu. Kurz zdůrazňuje nutnost systematického přístupu a posloupnosti jednotlivých kroků. Získáte tak celkový přehled o tom, jak jednotlivé marketingové postupy a metody spolu úzce souvisí, jsou navzájem logicky provázané. Vybaveni těmito znalostmi se poté pusťte do studia druhého modulu. Pro optimální rozvržení studia doporučujeme studovat 1 2 hodiny denně po dobu 5 dnů. K detailnímu zvládnutí kurzu pečlivému čtení, vykonávání všech úkolů a cvičení je plně dostačující celkový čas 10 hodin. Kurz zůstává pro účastníky otevřený, je jim k dispozici i po uplynutí doby nutné k jeho absolvování. Přístup ke studiu má frekventant 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To umožňuje se ke kurzu opakovaně vracet. Pokud totiž budete s informacemi v praxi pracovat, budete v kurzu průběžně vyhledávat navazující kroky a související detaily. Kurz se tak pro vás stane vyhledávaným pomocníkem.

9 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 7 4 VSTUP DO KURZU, PODPORA STUDIA Kurz je přístupný na webové stránce Koncepce kurzu je založena na samostudiu účastníků. Pro přihlášení do kurzu kontaktujte administrátora (viz. tlačítko Kontakt v záhlaví hlavní strany kurzu). Během následujících 3 pracovních dnů obdržíte ovou zprávu od svého tutora, kde vám sdělí vaše přihlašovací jméno a heslo. Tutor bude vaším studijním poradcem a průvodcem elektronickým studijním prostředím. Bude vám pomáhat se samostudiem, odpovídat na dotazy, pomáhat řešit problémy a poskytovat odpovídající zpětnou vazbu. Tutor také moderuje diskusi na diskusním fóru. 5 TECHNICKÁ PLATFORMA KURZU V e-learningovém kurzu byl využit tzv. open source systém Moodle. Jde o volně přístupnou internetovou aplikaci, která je určena k distančním vzdělávacím aktivitám. Pro účely kurzu byla platforma Moodle zásadně modifikována. Snahou tvůrců bylo vytvořit přehledné, logicky strukturované a atraktivní uživatelské rozhraní aplikace. Důležité bylo umožnit plnohodnotné využití kurzu frekventantům s různou úrovní uživatelských IT dovedností. Grafické prostředí kurzu bylo upraveno na principu jednoduché linearity postupně řazených stránek. Účastník stránkami jednotlivých kapitol listuje jako v knize. Studijní systém je optimalizován pro nejvíce využívané typy internetových prohlížečů, zejména pro MS Internet Explorer a Mozilla Firefox. Ke správnému zobrazování interaktivních prvků studijního prostředí a pro bezproblémovou práci v kurzu, zejména provádění cvičení a úloh, je nutná aplikace Adobe Flash Player. Nejnovější verzi této aplikace lze zdarma stáhnout na internetu, např. na webové stránce

10 8 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 6 CELKOVÁ KONCEPCE E-LEARNINGU V této kapitole se dozvíte, jak se jednoduše a rychle orientovat v kurzu, a jak co nejlépe využít všechny jeho možnosti. Hlavní strana kurzu (HOME) obsahuje úvodní informace o zaměření a obsahu kurzu, dále umožňuje vstupy do dvou samostatných modulů Kuchařka marketingu a Tvoříme vzdělávací programy. Hlavní uživatelské menu obsahuje horizontální lišta umístěná v záhlaví hlavní strany. Tuto lištu najdete na každé další stránce kurzu. V záhlaví i v zápatí stránky najdete položku Přihlásit se. Na hlavní straně najdete také okno Novinky, které poskytuje prostor pro zajímavosti a aktuality související s kurzem. Náhled 1: Hlavní strana A B A Horizontální lišta zajišťuje důležité uživatelské funkce a služby, skládá se z jednotlivých položek. B Odkazy na oba vzdělávací moduly kurzu. Kliknutím na název modulu se dostáváte do vlastního studijního prostředí. Pokud nejste do kurzu přihlášeni, objeví se nejprve obrazovka, která vás vyzve k vložení přihlašovacího jména a hesla. Při opětovném přihlášení do modulu si můžete zvolit, zda chcete pokračovat ve studiu na poslední navštívené stránce modulu nebo začít opět od první strany.

11 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 9 Horizontální lišta: Home kdekoli v kurzu se nacházíte, kliknutím na tlačítko Home se vždy rychle dostanete na hlavní stranu kurzu. Průvodce obsahuje základní informace o kurzu a koncepci studijního prostředí. Slovník uživatel zde najde abecedně řazený seznam odborných termínů. Do slovníku lze vstoupit přímo z hlavní strany kurzu nebo kliknutím na červeně označená slova v jednotlivých výukových textech, se kterými je slovník propojen odkazy. Kalendář události informuje frekventanty kurzu o doprovodných seminářích programu, odborných konferencích k tématu marketingu či tvorbě vzdělávacích programů apod. Kontakt obsahuje kontaktní informace na administrátora kurzu i autorský tým. Mimo to zde účastník najde historii vzniku kurzu v rámci individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání Koncept. Fórum umožňuje vzájemnou diskusi účastníků kurzu i komunikaci mezi jednotlivým frekventantem a tutorem. Budeme rádi, pokud využijete fóra pro vznesení dotazu nebo prezentaci vlastních názorů ke studovaným tématům. Ve fóru mohou všichni (jak účastníci, tak tutor) vkládat nové téma a nad každým tématem diskutovat. Náhled 2: Fórum A B A Vložit nové téma můžete jednoduše kliknutím na tlačítko Přidat nové téma diskuse. B V případě, že se chcete vyjádřit k již založené diskusi (tvořit tzv. vlákno ), klikněte na název diskuse.

12 10 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 7 NAVIGAČNÍ SYSTÉM UVNITŘ MODULŮ Náhled 3: Navigační systém uvnitř modulů B A C D A Základem navigačního systému uvnitř dvou samostatných modulů je tzv. navigační panel umístěný v levé části každé stránky studijního textu. Tento panel obsahuje seznam všech lekcí a podlekcí modulu a slouží k rychlému pohybu mezi jednotlivými lekcemi. Lekce, ve které se právě nacházíme, je vždy v panelu barevně vyznačena. B Druhým orientačním nástrojem je stavový řádek modulu umístěný pod horizontální lištou každé stránky. Ten informuje o aktuální pozici účastníka v modulu. C Pro orientaci uvnitř jednotlivých kapitol slouží stavový řádek stránky označení každé jednotlivé stránky v pravé horní části textového pole. Tento řádek udává název kapitoly nebo podkapitoly, pořadí aktuální stránky a celkový počet stránek dané kapitoly/ podkapitoly. Např. označení stránky Komunikace vzdělávací instituce 1/2 nám říká, že se nacházíme v lekci 3. nazvané Komunikace vzdělávací instituce a jsme na první straně z celkových dvou stran. D Pohyb uvnitř lekce možnost listovat stránkami jako v knize je umožněna směrovými šipkami, které jsou umístěny v dolní části obrazovky pod textovým polem.

13 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 11 8 MODUL KUCHAŘKA MARKETINGU Struktura tohoto modulu vychází z tzv. marketingového cyklu vzdělávací instituce. V šesti navazujících kapitolách se účastník seznamuje s jednotlivými fázemi cyklu. V souladu s obecnými zásadami pro tvorbu distančních kurzů je důraz kladen na praktické příklady, interaktivitu, uživatelskou vstřícnost a grafickou pestrost. Každá dílčí část marketingové problematiky je doplněna odkazy na zdrojové internetové stránky ilustrující příklady dobré praxe. Výkladový text je oživen vloženými videi. Nedílnou součást každé kapitoly tvoří úlohy a cvičení. Frekventant kurzu je vyzván k vlastnímu řešení problému, výběru správné odpovědi nebo určení pořadí jednotlivých kroků. Pro úspěšné pokračování v modulu je třeba zadaný úkol správně vyřešit. Chybné řešení vrací účastníka zpět na stránku se zadáním. Řada úloh je koncipována tak, že neumožňuje archivaci výsledků práce účastníka. Frekventant tak má možnost úlohy libovolně opakovat a zlepšovat se na základě získaných zkušeností. Ve druhé části této publikace jsme pro vás připravili Pracovní sešit obsahující pracovní listy k nejdůležitějším cvičením obou modulů. Zde máte možnost zapisovat finální varianty řešení a také vlastní poznámky k dané problematice. Obsah modulu tvoří příběhy čtyř vzdělávacích institucí. Zvolené základní typy vzdělávacích institucí jsou personifikovány postavami jejich zaměstnanců průvodců kurzem. Náhled 4: Úvodní strana modulu Kuchařka marketingu V navigačním panelu v levé části obrazovky klikněte na řádek Vyberte si. Tak se dostanete na obrazovku, která vám umožní vybrat si průvodce modulem viz. Náhled 5.

14 12 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Náhled 5: Vyberte si průvodce modulem Kliknutím na postavu průvodce si zvolíte typ vzdělávací organizace, která je vám nejbližší. Od této chvíle procházíte svou linií příběhu. To, co v kurzu následuje, je tedy ušité na míru konkrétnímu typu vzdělávací instituce. Modul má čtyři samostatné dějové linie, ovšem některé texty jsou totožné pro všechny čtyři příběhy. Pochopitelně se můžete kdykoliv vrátit na začátek modulu (tlačítko HOME) a vybrat si jiný typ vzdělávací instituce. Náhled 6: Grafická podoba kurzu

15 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 13 Grafická podoba uživatelského rozhraní kurzu je společnou prací řešitelského týmu a ilustrátorky, akademické malířky Šarloty Filcíkové a tvoří důležitou součást kurzu. Zejména bylo dbáno na to, aby celková vizualita odpovídala grafickým požadavkům vyplývajícím z povahy projektu. Byla vytvořena speciální SW aplikace umožňující vkládat doprovodné texty do bublin kreslených postaviček průvodců, kteří tak mohou komentovat nejen výkladové texty, ale také pomáhat frekventantům s prováděním cvičení, vysvětlovat úlohy apod. 9 MODUL TVOŘÍME VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Tento modul se skládá ze dvou samostatných částí. První část popisuje praktický postup tvorby vzdělávacího programu v jednotlivých krocích. Je rozdělena do sedmi navzájem navazujících kapitol. Účastník je vtažen do jednotlivých fází tvorby a podílí se na přípravě konkrétního vzdělávacího programu. Tato část obsahuje celou řadu příkladů dobré praxe. K tvorbě vzdělávacího programu neexistuje jednotný, kodifikovaný přístup. Druhá část modulu nabízí alternativní přístup k té části tvorby vzdělávacího programu, která se týká především evaluace a zpětné vazby. Pochází od amerického experta Donalda Kirkpatricka. Náhled 7: Tvoříme vzdělávací programy A B A vstup do 1. podmodulu obsahujícího praktické kroky tvorby vzdělávacího programu B vstup do 2. podmodulu, který vysvětluje tvorbu vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu

16 14 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 10 PRACOVNÍ SEŠIT KURZU Pracovní sešit kurzu obsahuje soubor pracovních listů k nejdůležitějším cvičením kurzu. Připravené formuláře vám umožní zaznamenat finální řešení spolu s vašimi poznámkami ke konkrétní marketingové problematice. Cvičení provádějte s ohledem na konkrétní situaci ve vaší vzdělávací instituci, s využitím potřeb a přání vašich klientů a se znalostí regionálního trhu dalšího vzdělávání. V některých případech se můžete zamyslet nad řešením úkolu vzhledem k vám samotným jako fyzické osobě. Pro snadnou orientaci jsme k názvu cvičení připojili (v závorce) také označení stavového řádku obrazovky/stránky kurzu, kde dané cvičení v e-learningové aplikaci najdete. Erb identity (Od strategie k taktice 2/4) Cvičení lze vyplnit jako erb osobní identity nebo erb identity vzdělávací instituce. Do následujícího erbu vyplňte jednotlivá políčka tak, jak byste vás nebo vaši instituci charakterizovali. Poslední volné pole využijte podle individuální potřeby můžete v něm např. formulovat vaše specifika v čem jste unikátní. Kdo jsme? Jak vypadáme? Jak fungujeme? Co děláme? Jak se chováme? (navenek i uvnitř firmy)...

17 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 15 Motivace k dalšímu vzdělávání (Maslowova pyramida 2/3) Cvičení je založeno na znalosti Maslowovy pyramidy potřeb. Umožní vám promyslet si důvody a potřeby, které motivují klienty vaší vzdělávací instituce k rozhodnutí dále se vzdělávat. Do horního řádku tabulky si poznamenejte typy zákazníků (cílové skupiny), které mají pro vaši organizaci zásadní význam. Do připravených sloupců uveďte ke každému typu důvod/potřebu, která ho motivuje k dalšímu vzdělávání. Závěry z tohoto cvičení lze dobře využít pro argumentaci při komunikaci s jednotlivými typy klientů vzdělávací organizace. Typy zákazníků Důvod/potřeba dalšího vzdělávání

18 16 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Segmentace a zacílení na vzdělávacím trhu (Základní pilíře marketingu 4/6) Cvičení ukazuje důležitost segmentace a následného zacílení na trhu dalšího vzdělávání. Nikdy nelze ziskově prodávat všem, naopak se vyplatí specializace. Zkuste se nyní zamyslet, jak problematiku segmentace řešíte vy ve vaší vzdělávací organizaci. Vezměte v úvahu následující faktory: LEVNÉ KURZY PRO VŠECHNY KURZY UŠITÉ NA MÍRU OUTSOURCING LEVNĚJŠÍ LEKTOŘI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY INOVACE Odpovězte nyní na následující otázky: Na který/é segment/ty trhu dalšího vzdělávání je vaše organizace přednostně zaměřena? Jaké jsou nejdůležitější vzdělávací produkty vaší organizace? Přiřaďte je ke zvoleným segmentům trhu. Kdo jsou klíčoví zákazníci vaší organizace? Přiřaďte je ke zvoleným segmentům trhu.

19 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 17 7 P marketingu (Marketingový mix 10/10) PRODUKT Forma vzdělávání Přínosy pro klienta Hodnota vzdělávání Kvalita Značka Co nabízím navíc Garance FYZICKÉ PROSTŘEDÍ Pohodlí a sofistikovanost Moderní učebna e-learning, blended learning, Přátelské prostředí Zážitek/prožitek PROCES Jak se produkt dostane k zákazníkovi Měření efektů vzdělávání Služby pro zákazníky MÍSTO Prodej vzdělávacích produktů přes internet Prodej přímo Výběrové řízení CÍLOVÝ TRH LIDÉ Zaměstnanci Management Kultura Zákaznická služba CENA Strategie: Prodávám hodnotu Prodávám obal Šetřím náklady klientovi Zabraňuji ztrátám klienta Prodávám exkluzivitu PROPAGACE Reklama Zvláštní nabídka Užití marketingových technik Internet, plakáty, letáky, tiskové zprávy Networking - síťování Toto cvičení je příležitostí k první marketingové inventuře vaší vzdělávací organizace. Prostudujte si schéma 7 P marketingu a přiřaďte k jednotlivým péčkům konkrétní skutečnosti z praxe vaší instituce.

20 18 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE U každé položky se snažte analyzovat přednosti a nedostatky. Poznamenejte si, na které oblasti je třeba se přednostně zaměřit. PRODUKT/SLUŽBA (PRODUCT): MÍSTO (PLACE): CENA (PRICE): PROPAGACE (PROMOTION): LIDÉ (PEOPLE): FYZICKÉ PROSTŘEDÍ (PHYSICAL ENVIRONMENT): PROCESY (PROCESSES):

21 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 19 S kým a jak komunikovat? (Komunikace vzdělávací instituce 2/2) Komunikace je důležitou součástí marketingových procesů každé instituce. Nejprve je třeba se rozhodnout s kým a proč začít komunikovat. Zamyslete se, jak je tomu v případě vaší vzdělávací organizace. Do horního řádku uveďte názvy konkrétních institucí, které představují vaše komunikační partnery. Dále si poznamenejte zdůvodnění svého výběru proč jsou pro vaši organizaci důležití. Na co přesně se v komunikaci s nimi zaměřit. NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU:

22 20 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Formy marketingové komunikace (Marketingová komunikace 3/7) Cvičení vám umožní promyslet si, které z uvedených forem marketingové komunikace jsou pro vaši organizaci nové a perspektivní. U každé položky zvažte její využití v praxi. V případě kladného rozhodnutí si poznamenejte konkrétní okolnosti, které bude třeba rozhodnout: Kdo bude novou komunikační formu realizovat? Jaká bude konkrétní podoba? V jakém časovém horizontu? Jaké budou finanční náklady? SÍŇ SLÁVY představení úspěchů absolventů vzdělávacích programů vaší instituce. (K prezentaci této formy lze využít vaše webové stránky, sociální sítě, tištěné materiály.) AUTORSKÉ ODBORNÉ ČLÁNKY z dílny expertů vaší vzdělávací společnosti. (Články jsou vystaveny a volně k dispozici na vašem webu.) PREZENTAČNÍ VIDEO nebo videozáznam z procesu vzdělávání. (Vystaveno na webu instituce.) TÉMATICKÝ ODBORNÝ SLOVNÍČEK POJMŮ, OCHUTNÁVKA PROGRAMŮ, PORAD- NA EXPERTŮ (Zpřístupněno na webu instituce.) Nebo vás napadlo něco jiného, originálního

23 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 21 Vytvořte si vlastní komunikační plán (Plán komunikace 1/9) Následující cvičení vám umožní sestavit si a zaznamenat komunikační plán na dosažení konkrétního cíle vaší vzdělávací instituce. Nehledejte v tom nic složitého. Postupujte po jednotlivých krocích v připraveném formuláři. Plán komunikace by měl zahrnovat také zodpovědnou osobu/osoby a časový harmonogram. Inspiraci můžete čerpat ze cvičení na následující stránce e-learningového kurzu (Plán komunikace: 2/9). FORMULUJTE CÍL co a proč chcete komunikovat? Čeho chcete dosáhnout? IDENTIFIKUJTE CÍLOVOU SKUPINU koho chcete oslovit? DEFINUJTE OČEKÁVANOU REAKCI jakou odezvu/akci očekáváte? VYBERTE FORMU A OBSAH SDĚLENÍ co chcete říci? Co chcete, aby oslovení slyšeli/ viděli a mysleli si? URČETE ZDROJ SDĚLENÍ kdo bude odesílatelem? Jaké komunikační médium zvolíte? DEFINUJTE ZPĚTNOU VAZBU, abyste mohli sledovat, jak bylo sdělení přijato a jak podle něj příjemci jednají jak byla komunikace účinná?

24 22 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Typy komunikačních nástrojů (Plán komunikace 3/9) Komunikačních nástrojů existuje pochopitelně celá řada, těch tradičních i modernějších. Důležitou komunikační dovedností je výběr vhodných komunikačních nástrojů pro konkrétní typ zákazníka. Pro optimální výběr nástrojů vám může sloužit následující tabulka. Označte křížkem vhodné komunikační nástroje pro každý typ zákazníka. Do tabulky můžete dále doplnit typy zákazníků i komunikační nástroje dle vlastní potřeby a zkušeností. Zákazník Nástroj Digitální marketing Facebook, LinkedIn Telemarketing Dialog tváří v tvář Tiskoviny Pedagogové Nižší firemní management Vedoucí manažeři firem Mladí absolventi škol Maminky na mateřské dovolené Senioři Úředníci Vlastní komentář:

25 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 23 Co rozhoduje o nákupu vzdělávacího produktu/služby? (Plán komunikace 4/9) Konečným žádoucím výsledkem komunikace s klientem je uzavření kontraktu na nákup vzdělávacího produktu. Související komunikační proces je vhodné vést krok za krokem. V literatuře se obvykle udává šest stupňů vedoucích k rozhodnutí uzavřít kontrakt a zakoupit právě váš produkt. Tyto kroky vyjadřují stadia připravenosti k nákupu. Umístěte je do správného pořadí tak, že každému přiřadíte číslici od 1 do 6. Současně do volných řádků zapište, co představuje tento krok v praxi. Čím zákazníka v daném stadiu přesvědčíte a posunete jeho rozhodnutí o krok dále? PREFERENCE Pořadí kroku POVĚDOMÍ Pořadí kroku OBLÍBENOST Pořadí kroku ZNALOST Pořadí kroku

26 24 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE NÁKUP Pořadí kroku PŘESVĚDČENÍ Pořadí kroku

27 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 25 Analýza internetové stránky (Internetové stránky 2/4) Cvičení je přípravou k tomu, jak si vybudovat dobrou internetovou stránku vzdělávací instituce. Prostudujte si následující webové stránky a zaznamenejte odpovědi na připravené otázky Která z uvedených webových stránek vás nejvíce zaujala a proč? Jaké jsou přednosti a zápory každé z nich? Přednosti Zápory Přednosti Zápory Přednosti Zápory Přednosti Zápory

28 26 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Přednosti Zápory Jak rychle jste dokázali na jednotlivých stránkách poznat, čemu se instituce věnuje? Jaké produkty/služby jsou nabízeny? A co uživatelská přívětivost? Orientovali jste se jednoduše?

29 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 27 Event marketing ano či ne? (Event marketing 1/1) Event marketing představuje propagaci organizace (produktu/služby) prostřednictvím vhodně zvolené akce. Cvičení je příležitostí zamyslet se nad různými typy marketingových eventů a jejich přínosem pro činnost vaší vzdělávací organizace. U každé položky si poznamenejte, zda a jak konkrétně ji využíváte, či plánujete využít ve vaší praxi. Jaký užitek vám může přinést? KONFERENCE, SEMINÁŘE, KULATÉ STOLY WORKSHOPY DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, FIREMNÍ DNY, VÁNOČNÍ VEČÍRKY OBCHODNÍ SNÍDANĚ, OBĚDY, VEČEŘE SPOLEČENSKÉ AKCE (PLES, KONCERT, DIVADLO, FILM) FIREMNÍ PREZENTACE, OCHUTNÁVKY INTERAKTIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH METOD JINÉ AKCE

30 28 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Struktura vzdělávacího programu (Struktura vzdělávacího programu 1/4) Toto cvičení vám umožní vytvořit si základní strukturu vzdělávacího programu. Bez naplnění této struktury nemůže být vzdělávací program úspěšný. Odpovězte na níže položené otázky na základě vzdělávacího programu, který plánujete vytvořit ve vaší organizaci nebo můžete využít příklad fiktivní vzdělávací organizace GROW z našeho kurzu. JAKÝ JE CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? POPIS CÍLOVÉ SKUPINY: KOMU JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN? POPIS VSTUPNÍHO STAVU: JAKÉ JSOU VSTUPNÍ KOMPETENCE CÍLOVÉ SKUPINY? POPIS CÍLOVÉHO STAVU: CO MÁ CÍLOVÁ SKUPINA ZNÁT NEBO UMĚT? POPIS OBSAHU A POSTUPU: JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY OBSAHU? JAKÝ POSTUP ZVOLÍTE?

31 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 29 POPIS TECHNICKÉ REALIZACE: JAK ZAJISTÍME REALIZACI PROGRAMU TECHNIC- KY, PERSONÁLNĚ A LOGISTICKY? JAKÉ DALŠÍ ČÁSTI (KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH) BY MĚL VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHOVAT?

32 30 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Jak probíhá tvorba vzdělávacího programu? (Životní cyklus VP 1/3) V předcházejícím cvičení jsme se seznámili se strukturou vzdělávacího programu. Pojďme se nyní zamyslet nad tím, jak se vzdělávací program tvoří. Jak probíhá životní cyklus vzdělávacího programu? Životní cykly vzdělávacích programů se mohou navzájem značně lišit. Nejčastěji obsahují tyto prvky: ZADÁNÍ à DEFINICE CÍLŮ à PŘÍPRAVA KONCEPCE à PŘÍPRAVA OBSAHU à OVĚŘOVÁNÍ à KOMPLETACE à IMPLEMENTACE (UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTA) à PRŮBĚH à VYHODNOCOVÁNÍ à INOVACE à UKONČENÍ Nyní si zapište, jak vytváříte vzdělávací program vy ve vaší vzdělávací organizaci. Zapadá váš postup do těchto cyklů?

33 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 31 Akreditace vzdělávacích programů ano či ne? (Akreditace VP 2/2) Následující cvičení umožňuje zamyslet se nad rozhodnutím zda vzdělávací program akreditovat či nikoliv, analyzovat vlastní zkušenosti s akreditacemi vzdělávacích programů ve vaší organizaci. Na základě informací z kurzu i vlastních zkušeností odpovězte na následující otázky: JAKÉ PŘEDNOSTI VIDÍTE V AKREDITACÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ? MÁ TENTO PŘÍSTUP NAOPAK NĚJAKÉ NEDOSTATKY? JAKÝ TYP VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VYŽADUJE AKREDITACI? JAKÝ NE?

34 32 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Příprava vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu (První úroveň Kirkpatrickova modelu 1/1) Chcete si připravit vlastní vzdělávací program podle alternativního přístupu D. Kirkpatricka? Nebo považujete za přínosné využít tuto metodu pro evaluaci některého ze vzdělávacích programů vaší instituce? K vlastním záznamům využijte připravenou tabulku. Nezapomeňte, že tento model pracuje obráceně, než bychom tradičně postupovali. To znamená, že se zabývá nejprve úrovní čtvrtou, poté třetí, druhou a nakonec první. Začněte tím, že si stanovíte nejprve výsledky, kterých chcete vzdělávacím programem dosáhnout. Teprve potom se zamyslete nad žádoucím chováním absolventů programu, které umožní plánované výsledky splnit. Dále stanovte postoje, znalosti a dovednosti, které vedou k tomuto chování. Závěrečnou výzvou je připravit program tak, aby účastníci reagovali pozitivně na jeho průběh. K návrhu konkrétního obsahu vzdělávacího programu přistupte, až budete mít všechny úrovně v tabulce vyplněné. 4 úrovně Kirkpatrickova modelu Popis jednotlivých úrovní 1. úroveň: REAKCE 2. úroveň: UČENÍ 3. úroveň: CHOVÁNÍ 4. úroveň: VÝSLEDKY

35

36 Praha 2012

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle Agentura Stars s.r.o Obsah 1 Co je to e-learning a jak mi může pomoci?... 3 1.1 E-learning... 3 1.2 Výhody studia pomocí e-learningu... 3 1.3 Co je ke studiu

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce)

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E výživa (zákaznická sekce) OBSAH: 1. ÚVOD 2. VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 3. VÝŽIVOVÝ PLÁN 3.1 Měsíční zobrazení 3.2 Týdenní zobrazení

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o.

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. IN-SEZNAM stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, 738 01 Frýdek-Místek IČ 29387213 tel.: +420 608 173 327

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více