KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE"

Transkript

1 Kateřina Macková, Martin Dobeš, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT

2

3 Kateřina Macková, Martin Dobeš, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT

4 Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory 4.3: Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání KONCEPT. Projekt v letech realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Klíčovou aktivitu Podpora nabídky dalšího vzdělávání řešil Národní vzdělávací fond, o.p.s. Tato publikace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je neprodejná. KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE DVOUMODULÁRNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Autorský tým: Ilustrace: Sazba: Kateřina Macková Martin Dobeš Ivana Sládková Pavla Šafránková Šarlota Filcíková Jan Velický Praha 2012 ISBN:

5 OBSAH PUBLIKACE 1 CÍLE E-LEARNINGOVÉHO KURZU 5 2 CÍLOVÁ SKUPINA 6 3 ČASOVÁ NÁROČNOST A ORGANIZACE STUDIA 6 4 VSTUP DO KURZU, PODPORA STUDIA 7 5 TECHNICKÁ PLATFORMA KURZU 7 6 CELKOVÁ KONCEPCE E-LEARNINGU 8 7 NAVIGAČNÍ SYSTÉM UVNITŘ MODULŮ 10 8 MODUL KUCHAŘKA MARKETINGU 11 9 MODUL TVOŘÍME VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRACOVNÍ SEŠIT KURZU 14 Erb identity (Od strategie k taktice 2/4) 14 Motivace k dalšímu vzdělávání (Maslowova pyramida 2/3) 15 Segmentace a zacílení na vzdělávacím trhu (Základní pilíře marketingu 4/6) 16 7 P marketingu (Marketingový mix 10/10) 17 S kým a jak komunikovat? (Komunikace vzdělávací instituce 2/2) 19 Formy marketingové komunikace (Marketingová komunikace 3/7) 20 Vytvořte si vlastní komunikační plán (Plán komunikace 1/9) 21 Typy komunikačních nástrojů (Plán komunikace 3/9) 22 Co rozhoduje o nákupu vzdělávacího produktu/služby? (Plán komunikace 4/9) 23 Analýza internetové stránky (Internetové stránky 2/4) 25 Event marketing ano či ne? (Event marketing 1/1) 27 Struktura vzdělávacího programu (Struktura vzdělávacího programu 1/4) 28 Jak probíhá tvorba vzdělávacího programu? (Životní cyklus VP 1/3) 30 Akreditace vzdělávacích programů ano či ne? (Akreditace VP 2/2) 31 Příprava vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu (První úroveň Kirkpatrickova modelu 1/1) 32

6

7 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 5 1 CÍLE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Obsah kurzu je zaměřen na uplatnění marketingu v institucích dalšího vzdělávání a tvorbu vzdělávacích programů. Transformuje ověřenou metodiku do podoby vhodné pro distanční studium. Bez pochopení základních mechanismů marketingových procesů a psychologie zákazníka je vzdělávací organizace při vstupu na trh dalšího vzdělávání bezradná a nedokáže zcela využít svůj potenciál při jednání s klienty a realizaci zakázek. Tvorba vzdělávacích programů představuje nedílnou součást celkové marketingové strategie vzdělávací organizace. Na základě předložené vzdělávací nabídky se klient může rozhodnout, zda ji akceptuje či nikoliv. Proto by měla být koncipována dostatečně marketingově. Během přípravy kurzu byly respektovány tyto hlavní cíle: Obsah kurzu šitý na míru vzdělávacímu sektoru Existuje mnoho marketingových postupů a technik, ale jen některé z nich lze efektivně využít ve vzdělávacích institucích. Autorský tým analyzoval dobrou praxi v marketingu v zahraničí i v ČR a v kurzu nabízí ty postupy, které se ukázaly v praxi jako nejefektivnější. Zaměření na aplikaci praktické využití poznatků Metodické návody a postupy obsažené v kurzu si účastník může bezprostředně vyzkoušet ve své práci. Jednoduchý, čtivý jazyk kurzu Obsahu kurzu odpovídá i jeho forma. Výklad odborných pojmů je srozumitelný a názorný. Přesné definice odborných pojmů najde účastník ve Slovníku, který je součástí kurzu. Respektování finančního hlediska Kurz se důsledně zaměřuje na finančně dostupné marketingové nástroje založené na využití nejnovějších trendů v dané oblasti a možností daných rozvojem komunikačních technologií. Účastníkům kurzu přinese jeho absolvování prohloubení znalostí a kompetencí v oblasti marketingu a tvorby vzdělávacích programů, celou řadu relevantních informačních zdrojů pro vlastní práci a v neposlední řadě také prohloubení kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií.

8 6 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 2 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří vzdělávací instituce, které se dle výzkumu akreditovaných institucí (ÚIV) nejvíce podílejí na dalším vzdělávání. Jde zejména o malé a střední vzdělávací firmy komerčního charakteru. Další důležitou cílovou skupinu představují střední a vysoké školy, které poskytují vzdělávání dospělým. Zastoupeny jsou také neziskové organizace zabývající se oblastí dalšího vzdělávání. Počet účastníků z jedné vzdělávací instituce není nijak omezen, může se přihlásit libovolný počet zaměstnanců. Více frekventantů kurzu z jedné instituce může přinést dodatečný efekt, neboť jim umožní vzájemnou podporu, sdílení nových poznatků a společné řešení eventuálních problémů. 3 ČASOVÁ NÁROČNOST A ORGANIZACE STUDIA Kurz se skládá ze dvou samostatných modulů. Každý modul obsahuje jednotlivé lekce a podlekce, které na sebe logicky navazují. Studující může kurzem procházet v libovolném pořadí, doporučujeme však studovat nejdříve první modul od první k závěrečné kapitole a poté přejít k druhému modulu. Kurz zdůrazňuje nutnost systematického přístupu a posloupnosti jednotlivých kroků. Získáte tak celkový přehled o tom, jak jednotlivé marketingové postupy a metody spolu úzce souvisí, jsou navzájem logicky provázané. Vybaveni těmito znalostmi se poté pusťte do studia druhého modulu. Pro optimální rozvržení studia doporučujeme studovat 1 2 hodiny denně po dobu 5 dnů. K detailnímu zvládnutí kurzu pečlivému čtení, vykonávání všech úkolů a cvičení je plně dostačující celkový čas 10 hodin. Kurz zůstává pro účastníky otevřený, je jim k dispozici i po uplynutí doby nutné k jeho absolvování. Přístup ke studiu má frekventant 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To umožňuje se ke kurzu opakovaně vracet. Pokud totiž budete s informacemi v praxi pracovat, budete v kurzu průběžně vyhledávat navazující kroky a související detaily. Kurz se tak pro vás stane vyhledávaným pomocníkem.

9 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 7 4 VSTUP DO KURZU, PODPORA STUDIA Kurz je přístupný na webové stránce Koncepce kurzu je založena na samostudiu účastníků. Pro přihlášení do kurzu kontaktujte administrátora (viz. tlačítko Kontakt v záhlaví hlavní strany kurzu). Během následujících 3 pracovních dnů obdržíte ovou zprávu od svého tutora, kde vám sdělí vaše přihlašovací jméno a heslo. Tutor bude vaším studijním poradcem a průvodcem elektronickým studijním prostředím. Bude vám pomáhat se samostudiem, odpovídat na dotazy, pomáhat řešit problémy a poskytovat odpovídající zpětnou vazbu. Tutor také moderuje diskusi na diskusním fóru. 5 TECHNICKÁ PLATFORMA KURZU V e-learningovém kurzu byl využit tzv. open source systém Moodle. Jde o volně přístupnou internetovou aplikaci, která je určena k distančním vzdělávacím aktivitám. Pro účely kurzu byla platforma Moodle zásadně modifikována. Snahou tvůrců bylo vytvořit přehledné, logicky strukturované a atraktivní uživatelské rozhraní aplikace. Důležité bylo umožnit plnohodnotné využití kurzu frekventantům s různou úrovní uživatelských IT dovedností. Grafické prostředí kurzu bylo upraveno na principu jednoduché linearity postupně řazených stránek. Účastník stránkami jednotlivých kapitol listuje jako v knize. Studijní systém je optimalizován pro nejvíce využívané typy internetových prohlížečů, zejména pro MS Internet Explorer a Mozilla Firefox. Ke správnému zobrazování interaktivních prvků studijního prostředí a pro bezproblémovou práci v kurzu, zejména provádění cvičení a úloh, je nutná aplikace Adobe Flash Player. Nejnovější verzi této aplikace lze zdarma stáhnout na internetu, např. na webové stránce

10 8 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 6 CELKOVÁ KONCEPCE E-LEARNINGU V této kapitole se dozvíte, jak se jednoduše a rychle orientovat v kurzu, a jak co nejlépe využít všechny jeho možnosti. Hlavní strana kurzu (HOME) obsahuje úvodní informace o zaměření a obsahu kurzu, dále umožňuje vstupy do dvou samostatných modulů Kuchařka marketingu a Tvoříme vzdělávací programy. Hlavní uživatelské menu obsahuje horizontální lišta umístěná v záhlaví hlavní strany. Tuto lištu najdete na každé další stránce kurzu. V záhlaví i v zápatí stránky najdete položku Přihlásit se. Na hlavní straně najdete také okno Novinky, které poskytuje prostor pro zajímavosti a aktuality související s kurzem. Náhled 1: Hlavní strana A B A Horizontální lišta zajišťuje důležité uživatelské funkce a služby, skládá se z jednotlivých položek. B Odkazy na oba vzdělávací moduly kurzu. Kliknutím na název modulu se dostáváte do vlastního studijního prostředí. Pokud nejste do kurzu přihlášeni, objeví se nejprve obrazovka, která vás vyzve k vložení přihlašovacího jména a hesla. Při opětovném přihlášení do modulu si můžete zvolit, zda chcete pokračovat ve studiu na poslední navštívené stránce modulu nebo začít opět od první strany.

11 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 9 Horizontální lišta: Home kdekoli v kurzu se nacházíte, kliknutím na tlačítko Home se vždy rychle dostanete na hlavní stranu kurzu. Průvodce obsahuje základní informace o kurzu a koncepci studijního prostředí. Slovník uživatel zde najde abecedně řazený seznam odborných termínů. Do slovníku lze vstoupit přímo z hlavní strany kurzu nebo kliknutím na červeně označená slova v jednotlivých výukových textech, se kterými je slovník propojen odkazy. Kalendář události informuje frekventanty kurzu o doprovodných seminářích programu, odborných konferencích k tématu marketingu či tvorbě vzdělávacích programů apod. Kontakt obsahuje kontaktní informace na administrátora kurzu i autorský tým. Mimo to zde účastník najde historii vzniku kurzu v rámci individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání Koncept. Fórum umožňuje vzájemnou diskusi účastníků kurzu i komunikaci mezi jednotlivým frekventantem a tutorem. Budeme rádi, pokud využijete fóra pro vznesení dotazu nebo prezentaci vlastních názorů ke studovaným tématům. Ve fóru mohou všichni (jak účastníci, tak tutor) vkládat nové téma a nad každým tématem diskutovat. Náhled 2: Fórum A B A Vložit nové téma můžete jednoduše kliknutím na tlačítko Přidat nové téma diskuse. B V případě, že se chcete vyjádřit k již založené diskusi (tvořit tzv. vlákno ), klikněte na název diskuse.

12 10 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 7 NAVIGAČNÍ SYSTÉM UVNITŘ MODULŮ Náhled 3: Navigační systém uvnitř modulů B A C D A Základem navigačního systému uvnitř dvou samostatných modulů je tzv. navigační panel umístěný v levé části každé stránky studijního textu. Tento panel obsahuje seznam všech lekcí a podlekcí modulu a slouží k rychlému pohybu mezi jednotlivými lekcemi. Lekce, ve které se právě nacházíme, je vždy v panelu barevně vyznačena. B Druhým orientačním nástrojem je stavový řádek modulu umístěný pod horizontální lištou každé stránky. Ten informuje o aktuální pozici účastníka v modulu. C Pro orientaci uvnitř jednotlivých kapitol slouží stavový řádek stránky označení každé jednotlivé stránky v pravé horní části textového pole. Tento řádek udává název kapitoly nebo podkapitoly, pořadí aktuální stránky a celkový počet stránek dané kapitoly/ podkapitoly. Např. označení stránky Komunikace vzdělávací instituce 1/2 nám říká, že se nacházíme v lekci 3. nazvané Komunikace vzdělávací instituce a jsme na první straně z celkových dvou stran. D Pohyb uvnitř lekce možnost listovat stránkami jako v knize je umožněna směrovými šipkami, které jsou umístěny v dolní části obrazovky pod textovým polem.

13 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 11 8 MODUL KUCHAŘKA MARKETINGU Struktura tohoto modulu vychází z tzv. marketingového cyklu vzdělávací instituce. V šesti navazujících kapitolách se účastník seznamuje s jednotlivými fázemi cyklu. V souladu s obecnými zásadami pro tvorbu distančních kurzů je důraz kladen na praktické příklady, interaktivitu, uživatelskou vstřícnost a grafickou pestrost. Každá dílčí část marketingové problematiky je doplněna odkazy na zdrojové internetové stránky ilustrující příklady dobré praxe. Výkladový text je oživen vloženými videi. Nedílnou součást každé kapitoly tvoří úlohy a cvičení. Frekventant kurzu je vyzván k vlastnímu řešení problému, výběru správné odpovědi nebo určení pořadí jednotlivých kroků. Pro úspěšné pokračování v modulu je třeba zadaný úkol správně vyřešit. Chybné řešení vrací účastníka zpět na stránku se zadáním. Řada úloh je koncipována tak, že neumožňuje archivaci výsledků práce účastníka. Frekventant tak má možnost úlohy libovolně opakovat a zlepšovat se na základě získaných zkušeností. Ve druhé části této publikace jsme pro vás připravili Pracovní sešit obsahující pracovní listy k nejdůležitějším cvičením obou modulů. Zde máte možnost zapisovat finální varianty řešení a také vlastní poznámky k dané problematice. Obsah modulu tvoří příběhy čtyř vzdělávacích institucí. Zvolené základní typy vzdělávacích institucí jsou personifikovány postavami jejich zaměstnanců průvodců kurzem. Náhled 4: Úvodní strana modulu Kuchařka marketingu V navigačním panelu v levé části obrazovky klikněte na řádek Vyberte si. Tak se dostanete na obrazovku, která vám umožní vybrat si průvodce modulem viz. Náhled 5.

14 12 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Náhled 5: Vyberte si průvodce modulem Kliknutím na postavu průvodce si zvolíte typ vzdělávací organizace, která je vám nejbližší. Od této chvíle procházíte svou linií příběhu. To, co v kurzu následuje, je tedy ušité na míru konkrétnímu typu vzdělávací instituce. Modul má čtyři samostatné dějové linie, ovšem některé texty jsou totožné pro všechny čtyři příběhy. Pochopitelně se můžete kdykoliv vrátit na začátek modulu (tlačítko HOME) a vybrat si jiný typ vzdělávací instituce. Náhled 6: Grafická podoba kurzu

15 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 13 Grafická podoba uživatelského rozhraní kurzu je společnou prací řešitelského týmu a ilustrátorky, akademické malířky Šarloty Filcíkové a tvoří důležitou součást kurzu. Zejména bylo dbáno na to, aby celková vizualita odpovídala grafickým požadavkům vyplývajícím z povahy projektu. Byla vytvořena speciální SW aplikace umožňující vkládat doprovodné texty do bublin kreslených postaviček průvodců, kteří tak mohou komentovat nejen výkladové texty, ale také pomáhat frekventantům s prováděním cvičení, vysvětlovat úlohy apod. 9 MODUL TVOŘÍME VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Tento modul se skládá ze dvou samostatných částí. První část popisuje praktický postup tvorby vzdělávacího programu v jednotlivých krocích. Je rozdělena do sedmi navzájem navazujících kapitol. Účastník je vtažen do jednotlivých fází tvorby a podílí se na přípravě konkrétního vzdělávacího programu. Tato část obsahuje celou řadu příkladů dobré praxe. K tvorbě vzdělávacího programu neexistuje jednotný, kodifikovaný přístup. Druhá část modulu nabízí alternativní přístup k té části tvorby vzdělávacího programu, která se týká především evaluace a zpětné vazby. Pochází od amerického experta Donalda Kirkpatricka. Náhled 7: Tvoříme vzdělávací programy A B A vstup do 1. podmodulu obsahujícího praktické kroky tvorby vzdělávacího programu B vstup do 2. podmodulu, který vysvětluje tvorbu vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu

16 14 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 10 PRACOVNÍ SEŠIT KURZU Pracovní sešit kurzu obsahuje soubor pracovních listů k nejdůležitějším cvičením kurzu. Připravené formuláře vám umožní zaznamenat finální řešení spolu s vašimi poznámkami ke konkrétní marketingové problematice. Cvičení provádějte s ohledem na konkrétní situaci ve vaší vzdělávací instituci, s využitím potřeb a přání vašich klientů a se znalostí regionálního trhu dalšího vzdělávání. V některých případech se můžete zamyslet nad řešením úkolu vzhledem k vám samotným jako fyzické osobě. Pro snadnou orientaci jsme k názvu cvičení připojili (v závorce) také označení stavového řádku obrazovky/stránky kurzu, kde dané cvičení v e-learningové aplikaci najdete. Erb identity (Od strategie k taktice 2/4) Cvičení lze vyplnit jako erb osobní identity nebo erb identity vzdělávací instituce. Do následujícího erbu vyplňte jednotlivá políčka tak, jak byste vás nebo vaši instituci charakterizovali. Poslední volné pole využijte podle individuální potřeby můžete v něm např. formulovat vaše specifika v čem jste unikátní. Kdo jsme? Jak vypadáme? Jak fungujeme? Co děláme? Jak se chováme? (navenek i uvnitř firmy)...

17 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 15 Motivace k dalšímu vzdělávání (Maslowova pyramida 2/3) Cvičení je založeno na znalosti Maslowovy pyramidy potřeb. Umožní vám promyslet si důvody a potřeby, které motivují klienty vaší vzdělávací instituce k rozhodnutí dále se vzdělávat. Do horního řádku tabulky si poznamenejte typy zákazníků (cílové skupiny), které mají pro vaši organizaci zásadní význam. Do připravených sloupců uveďte ke každému typu důvod/potřebu, která ho motivuje k dalšímu vzdělávání. Závěry z tohoto cvičení lze dobře využít pro argumentaci při komunikaci s jednotlivými typy klientů vzdělávací organizace. Typy zákazníků Důvod/potřeba dalšího vzdělávání

18 16 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Segmentace a zacílení na vzdělávacím trhu (Základní pilíře marketingu 4/6) Cvičení ukazuje důležitost segmentace a následného zacílení na trhu dalšího vzdělávání. Nikdy nelze ziskově prodávat všem, naopak se vyplatí specializace. Zkuste se nyní zamyslet, jak problematiku segmentace řešíte vy ve vaší vzdělávací organizaci. Vezměte v úvahu následující faktory: LEVNÉ KURZY PRO VŠECHNY KURZY UŠITÉ NA MÍRU OUTSOURCING LEVNĚJŠÍ LEKTOŘI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY INOVACE Odpovězte nyní na následující otázky: Na který/é segment/ty trhu dalšího vzdělávání je vaše organizace přednostně zaměřena? Jaké jsou nejdůležitější vzdělávací produkty vaší organizace? Přiřaďte je ke zvoleným segmentům trhu. Kdo jsou klíčoví zákazníci vaší organizace? Přiřaďte je ke zvoleným segmentům trhu.

19 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 17 7 P marketingu (Marketingový mix 10/10) PRODUKT Forma vzdělávání Přínosy pro klienta Hodnota vzdělávání Kvalita Značka Co nabízím navíc Garance FYZICKÉ PROSTŘEDÍ Pohodlí a sofistikovanost Moderní učebna e-learning, blended learning, Přátelské prostředí Zážitek/prožitek PROCES Jak se produkt dostane k zákazníkovi Měření efektů vzdělávání Služby pro zákazníky MÍSTO Prodej vzdělávacích produktů přes internet Prodej přímo Výběrové řízení CÍLOVÝ TRH LIDÉ Zaměstnanci Management Kultura Zákaznická služba CENA Strategie: Prodávám hodnotu Prodávám obal Šetřím náklady klientovi Zabraňuji ztrátám klienta Prodávám exkluzivitu PROPAGACE Reklama Zvláštní nabídka Užití marketingových technik Internet, plakáty, letáky, tiskové zprávy Networking - síťování Toto cvičení je příležitostí k první marketingové inventuře vaší vzdělávací organizace. Prostudujte si schéma 7 P marketingu a přiřaďte k jednotlivým péčkům konkrétní skutečnosti z praxe vaší instituce.

20 18 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE U každé položky se snažte analyzovat přednosti a nedostatky. Poznamenejte si, na které oblasti je třeba se přednostně zaměřit. PRODUKT/SLUŽBA (PRODUCT): MÍSTO (PLACE): CENA (PRICE): PROPAGACE (PROMOTION): LIDÉ (PEOPLE): FYZICKÉ PROSTŘEDÍ (PHYSICAL ENVIRONMENT): PROCESY (PROCESSES):

21 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 19 S kým a jak komunikovat? (Komunikace vzdělávací instituce 2/2) Komunikace je důležitou součástí marketingových procesů každé instituce. Nejprve je třeba se rozhodnout s kým a proč začít komunikovat. Zamyslete se, jak je tomu v případě vaší vzdělávací organizace. Do horního řádku uveďte názvy konkrétních institucí, které představují vaše komunikační partnery. Dále si poznamenejte zdůvodnění svého výběru proč jsou pro vaši organizaci důležití. Na co přesně se v komunikaci s nimi zaměřit. NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU: NÁZEV INSTITUCE: ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU:

22 20 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Formy marketingové komunikace (Marketingová komunikace 3/7) Cvičení vám umožní promyslet si, které z uvedených forem marketingové komunikace jsou pro vaši organizaci nové a perspektivní. U každé položky zvažte její využití v praxi. V případě kladného rozhodnutí si poznamenejte konkrétní okolnosti, které bude třeba rozhodnout: Kdo bude novou komunikační formu realizovat? Jaká bude konkrétní podoba? V jakém časovém horizontu? Jaké budou finanční náklady? SÍŇ SLÁVY představení úspěchů absolventů vzdělávacích programů vaší instituce. (K prezentaci této formy lze využít vaše webové stránky, sociální sítě, tištěné materiály.) AUTORSKÉ ODBORNÉ ČLÁNKY z dílny expertů vaší vzdělávací společnosti. (Články jsou vystaveny a volně k dispozici na vašem webu.) PREZENTAČNÍ VIDEO nebo videozáznam z procesu vzdělávání. (Vystaveno na webu instituce.) TÉMATICKÝ ODBORNÝ SLOVNÍČEK POJMŮ, OCHUTNÁVKA PROGRAMŮ, PORAD- NA EXPERTŮ (Zpřístupněno na webu instituce.) Nebo vás napadlo něco jiného, originálního

23 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 21 Vytvořte si vlastní komunikační plán (Plán komunikace 1/9) Následující cvičení vám umožní sestavit si a zaznamenat komunikační plán na dosažení konkrétního cíle vaší vzdělávací instituce. Nehledejte v tom nic složitého. Postupujte po jednotlivých krocích v připraveném formuláři. Plán komunikace by měl zahrnovat také zodpovědnou osobu/osoby a časový harmonogram. Inspiraci můžete čerpat ze cvičení na následující stránce e-learningového kurzu (Plán komunikace: 2/9). FORMULUJTE CÍL co a proč chcete komunikovat? Čeho chcete dosáhnout? IDENTIFIKUJTE CÍLOVOU SKUPINU koho chcete oslovit? DEFINUJTE OČEKÁVANOU REAKCI jakou odezvu/akci očekáváte? VYBERTE FORMU A OBSAH SDĚLENÍ co chcete říci? Co chcete, aby oslovení slyšeli/ viděli a mysleli si? URČETE ZDROJ SDĚLENÍ kdo bude odesílatelem? Jaké komunikační médium zvolíte? DEFINUJTE ZPĚTNOU VAZBU, abyste mohli sledovat, jak bylo sdělení přijato a jak podle něj příjemci jednají jak byla komunikace účinná?

24 22 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Typy komunikačních nástrojů (Plán komunikace 3/9) Komunikačních nástrojů existuje pochopitelně celá řada, těch tradičních i modernějších. Důležitou komunikační dovedností je výběr vhodných komunikačních nástrojů pro konkrétní typ zákazníka. Pro optimální výběr nástrojů vám může sloužit následující tabulka. Označte křížkem vhodné komunikační nástroje pro každý typ zákazníka. Do tabulky můžete dále doplnit typy zákazníků i komunikační nástroje dle vlastní potřeby a zkušeností. Zákazník Nástroj Digitální marketing Facebook, LinkedIn Telemarketing Dialog tváří v tvář Tiskoviny Pedagogové Nižší firemní management Vedoucí manažeři firem Mladí absolventi škol Maminky na mateřské dovolené Senioři Úředníci Vlastní komentář:

25 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 23 Co rozhoduje o nákupu vzdělávacího produktu/služby? (Plán komunikace 4/9) Konečným žádoucím výsledkem komunikace s klientem je uzavření kontraktu na nákup vzdělávacího produktu. Související komunikační proces je vhodné vést krok za krokem. V literatuře se obvykle udává šest stupňů vedoucích k rozhodnutí uzavřít kontrakt a zakoupit právě váš produkt. Tyto kroky vyjadřují stadia připravenosti k nákupu. Umístěte je do správného pořadí tak, že každému přiřadíte číslici od 1 do 6. Současně do volných řádků zapište, co představuje tento krok v praxi. Čím zákazníka v daném stadiu přesvědčíte a posunete jeho rozhodnutí o krok dále? PREFERENCE Pořadí kroku POVĚDOMÍ Pořadí kroku OBLÍBENOST Pořadí kroku ZNALOST Pořadí kroku

26 24 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE NÁKUP Pořadí kroku PŘESVĚDČENÍ Pořadí kroku

27 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 25 Analýza internetové stránky (Internetové stránky 2/4) Cvičení je přípravou k tomu, jak si vybudovat dobrou internetovou stránku vzdělávací instituce. Prostudujte si následující webové stránky a zaznamenejte odpovědi na připravené otázky Která z uvedených webových stránek vás nejvíce zaujala a proč? Jaké jsou přednosti a zápory každé z nich? Přednosti Zápory Přednosti Zápory Přednosti Zápory Přednosti Zápory

28 26 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Přednosti Zápory Jak rychle jste dokázali na jednotlivých stránkách poznat, čemu se instituce věnuje? Jaké produkty/služby jsou nabízeny? A co uživatelská přívětivost? Orientovali jste se jednoduše?

29 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 27 Event marketing ano či ne? (Event marketing 1/1) Event marketing představuje propagaci organizace (produktu/služby) prostřednictvím vhodně zvolené akce. Cvičení je příležitostí zamyslet se nad různými typy marketingových eventů a jejich přínosem pro činnost vaší vzdělávací organizace. U každé položky si poznamenejte, zda a jak konkrétně ji využíváte, či plánujete využít ve vaší praxi. Jaký užitek vám může přinést? KONFERENCE, SEMINÁŘE, KULATÉ STOLY WORKSHOPY DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, FIREMNÍ DNY, VÁNOČNÍ VEČÍRKY OBCHODNÍ SNÍDANĚ, OBĚDY, VEČEŘE SPOLEČENSKÉ AKCE (PLES, KONCERT, DIVADLO, FILM) FIREMNÍ PREZENTACE, OCHUTNÁVKY INTERAKTIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH METOD JINÉ AKCE

30 28 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Struktura vzdělávacího programu (Struktura vzdělávacího programu 1/4) Toto cvičení vám umožní vytvořit si základní strukturu vzdělávacího programu. Bez naplnění této struktury nemůže být vzdělávací program úspěšný. Odpovězte na níže položené otázky na základě vzdělávacího programu, který plánujete vytvořit ve vaší organizaci nebo můžete využít příklad fiktivní vzdělávací organizace GROW z našeho kurzu. JAKÝ JE CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? POPIS CÍLOVÉ SKUPINY: KOMU JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN? POPIS VSTUPNÍHO STAVU: JAKÉ JSOU VSTUPNÍ KOMPETENCE CÍLOVÉ SKUPINY? POPIS CÍLOVÉHO STAVU: CO MÁ CÍLOVÁ SKUPINA ZNÁT NEBO UMĚT? POPIS OBSAHU A POSTUPU: JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY OBSAHU? JAKÝ POSTUP ZVOLÍTE?

31 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 29 POPIS TECHNICKÉ REALIZACE: JAK ZAJISTÍME REALIZACI PROGRAMU TECHNIC- KY, PERSONÁLNĚ A LOGISTICKY? JAKÉ DALŠÍ ČÁSTI (KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH) BY MĚL VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHOVAT?

32 30 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Jak probíhá tvorba vzdělávacího programu? (Životní cyklus VP 1/3) V předcházejícím cvičení jsme se seznámili se strukturou vzdělávacího programu. Pojďme se nyní zamyslet nad tím, jak se vzdělávací program tvoří. Jak probíhá životní cyklus vzdělávacího programu? Životní cykly vzdělávacích programů se mohou navzájem značně lišit. Nejčastěji obsahují tyto prvky: ZADÁNÍ à DEFINICE CÍLŮ à PŘÍPRAVA KONCEPCE à PŘÍPRAVA OBSAHU à OVĚŘOVÁNÍ à KOMPLETACE à IMPLEMENTACE (UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTA) à PRŮBĚH à VYHODNOCOVÁNÍ à INOVACE à UKONČENÍ Nyní si zapište, jak vytváříte vzdělávací program vy ve vaší vzdělávací organizaci. Zapadá váš postup do těchto cyklů?

33 PRŮVODCE KURZEM A PRACOVNÍ SEŠIT 31 Akreditace vzdělávacích programů ano či ne? (Akreditace VP 2/2) Následující cvičení umožňuje zamyslet se nad rozhodnutím zda vzdělávací program akreditovat či nikoliv, analyzovat vlastní zkušenosti s akreditacemi vzdělávacích programů ve vaší organizaci. Na základě informací z kurzu i vlastních zkušeností odpovězte na následující otázky: JAKÉ PŘEDNOSTI VIDÍTE V AKREDITACÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ? MÁ TENTO PŘÍSTUP NAOPAK NĚJAKÉ NEDOSTATKY? JAKÝ TYP VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VYŽADUJE AKREDITACI? JAKÝ NE?

34 32 KUCHAŘSKÝM MISTREM V MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Příprava vzdělávacího programu podle Kirkpatrickova modelu (První úroveň Kirkpatrickova modelu 1/1) Chcete si připravit vlastní vzdělávací program podle alternativního přístupu D. Kirkpatricka? Nebo považujete za přínosné využít tuto metodu pro evaluaci některého ze vzdělávacích programů vaší instituce? K vlastním záznamům využijte připravenou tabulku. Nezapomeňte, že tento model pracuje obráceně, než bychom tradičně postupovali. To znamená, že se zabývá nejprve úrovní čtvrtou, poté třetí, druhou a nakonec první. Začněte tím, že si stanovíte nejprve výsledky, kterých chcete vzdělávacím programem dosáhnout. Teprve potom se zamyslete nad žádoucím chováním absolventů programu, které umožní plánované výsledky splnit. Dále stanovte postoje, znalosti a dovednosti, které vedou k tomuto chování. Závěrečnou výzvou je připravit program tak, aby účastníci reagovali pozitivně na jeho průběh. K návrhu konkrétního obsahu vzdělávacího programu přistupte, až budete mít všechny úrovně v tabulce vyplněné. 4 úrovně Kirkpatrickova modelu Popis jednotlivých úrovní 1. úroveň: REAKCE 2. úroveň: UČENÍ 3. úroveň: CHOVÁNÍ 4. úroveň: VÝSLEDKY

35

36 Praha 2012

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz

Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz Textová verze on-line kurzu On-line verze je dostupná: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=24 Autoři: partneři projektu evet2edu Projekt: evet2edu Podpora

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference Fenomén e-learningu v současném vzdělávání sborník příspěvků z konference Praha 18. 3. 2003 Obsah E-learning a management znalostí 3 Ing. Libor Friedel, MBA 3 Využití projektového řízení při zavádění e-learningu

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Začínáme ve škole s aplikacemi od Google

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Začínáme ve škole s aplikacemi od Google Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 Začínáme ve škole s aplikacemi od Google pomůcka pro učitele i žáka Ing. David Skála a Ing. Michal Martoch, červen 2012,

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více