Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin a 1 školicí hodina má 60 minut. 1) Koncepce vzdělávání a tvorba Vademeca pro rozvoj týmu Cílem této aktivity je: 1. Definování koncepce vzdělávání a její komunikace do firmy 2. Vytvoření "Vademeca pro rozvoj týmu" 1. Definování koncepce vzdělávání a její komunikace do firmy Cílem této aktivity je sestavit matici, která bude popisovat obsah a formy rozvoje pro jednotlivé skupiny zaměstnanců ve firmě. Pro každou skupinu zaměstnanců bude popsáno: - Klíčové požadavky s ohledem na cíle firmy v horizontu 2 let - Oblasti rozvoje - Formy rozvoje Dalším krokem této aktivity je seznámit zaměstnance s novou koncepcí rozvoje. Předpokládané činnosti, které budou v rámci aktivity probíhat: - 7 x Kulatý stůl se zaměstnanci, kde bude představen celý koncept rozvoje, nová role vedoucích pracovníků - 1 x Kulatý stůl pro vedoucí pracovníky, kde bude prezentována jejich nová role v rámci rozvoje Za tuto aktivitu bude zodpovědný Odborný poradce ve spolupráci s externím vysoutěženým dodavatelem a projektovým manažerem. Předpokládáme, že podpora od externího dodavatele bude v rozsahu cca 8 hodin. 2. Vytvoření "Vademeca" pro rozvoj týmu Vybudování týmu interních lektorů. Naším záměrem je významně posílit schopnost managementu rozvíjet své podřízené vlastními silami. Protože jednotliví vedoucí pracovníci neměli možnost absolvovat žádný rozvoj v této oblasti, chceme jejich dovednosti rozvinout pomocí vytvoření "Vademeca pro rozvoj týmu". Cílem Vademeca je vytvořit příručku, která se bude využívat i následně po skončení projektu. Předpokládaný obsah příručky: - Principy rozvoje podřízených a role vedoucího pracovníka v rozvoji - Nástroje manažera a jak je správně využívat: = Očekávací / motivační rozhovor = Rozvojová zpětná vazba a jak ji správně poskytovat = Rozhovor 1: 1 o výkonu = Hodnotící pohovor = Práce s pochvalou / kritikou (neplnění úkolů) = Doporučení pro práci se standardem obsluhy = Adaptace nového zaměstnance nebo rodiče po rodičovské dovolené = Využívání flexi úvazků Příručka bude obsahovat doporučené postupy, nejčastější chyby, které vedoucí pracovníci dělají a jak jim předcházet.

2 Příručku bychom chtěli vytvořit za aktivní účasti vedoucích pracovníků v rámci třech 2 denních rozvojových workshopů, které budou moderovány externím dodavatelem. Již práce na příručce tak bude mít charakter rozvoje vedoucích pracovníků. Na zpracování finální verze příručky se bude dále podílet realizační tým projektu, zejména Odborný poradce a také Manažer projektu. Rozsah zapojení externího dodavatele: 3 x 2 dny workshop + 1 den příprava Tato aktivita bude probíhat v prvních třech měsících realizace projektu a také v průběhu realizace projektu - detailně uvedeno v harmonogramu projektu. Výstupem této aktivity je: 1. Koncepce vzdělávání firmy pro období následujících 2 let. Zaměstnanci jsou seznámeni s novým konceptem rozvoje, vedoucí pracovníci jsou seznámeni s jejich rolí v oblasti rozvoje zaměstnanců. 2. Vademecum pro rozvoj týmu, které bude zároveň inovativní produkt vytvořený v rámci projektu. 3. Podpora 6 osob, kteří budou do této aktivity zapojeni. 4. Vytvoření pozice interních lektorů ve společnosti. 2) Rozvoj doplňovačů Cílem této aktivity je vzdělávání 30 servisních techniků - plničů, kteří budou rozděleni do tří skupin. Vzdělávání bude probíhat ve třech dvoudenních blocích, kdy budou realizovány následující vzdělávací aktivity: Název kurzu: Principy pro-zákaznického chování Časový harmonogram: září - říjen Profesionální přístup - Pozitivní komunikační prvky a možnosti ovlivňování - Důležité fáze rozhovoru se zákazníky - Prevence a řešení konfliktů - Řešení obtížných komunikačních situací Název kurzu: Efektivní proces obsluhy jako základ spokojenosti zákazníků - konkurenční výhoda Časový harmonogram: leden - únor Seznámení s firemním standardem obsluhy - Zásady a pravidla firemního standardu obsluhy - Fungování kontrolních mechanismů ohledně fungování firemního standardu - Vyhodnocování plnění povinností v souladu se standardem obsluhy Název kurzu: Základy obchodních dovedností Časový harmonogram: červen - červenec Osoba prodejce - Příprava prodeje - Naši zákaznicí - Příprava prodejní taktiky - Prodejní rozhovor - Orientace na zákazníka Realizací výše uvedených kurzů chceme dosáhnout následujících cílů: - fungování podle standardu firmy

3 - osvojení si principů pro-zákaznického chování - zefektivnění procesu obsluhy jako základ spokojenosti zákazníků - naučit plniče základy obchodních dovedností pro jejich další možný rozvoj a postup ve společnosti Výstupem této klíčové aktivity je 30 podpořených osob v následujících kurzech: Principy pro-zákaznického chování - pro 30 osob Efektivní proces obsluhy jako základ spokojenosti zákazníků - konkurenční výhoda - pro 30 osob Základy obchodních dovedností - pro 30 osob 3) Rozvoj mechaniků Cílem této aktivity je vzdělávání 5 mechaniků. Vzdělávání bude probíhat ve třech jednodenních blocích, kdy budou realizovány následující vzdělávací aktivity: Název kurzu: Principy pro-zákaznického chování Rozsah: 1 den Časový harmonogram: září - říjen Profesionální přístup - Pozitivní komunikační prvky a možnosti - Důležité fáze rozhovoru se - Prevence a řešení konfliktů - Řešení obtížných komunikačních situací Název kurzu: Efektivní proces obsluhy jako základ spokojenosti zákazníků - konkurenční výhoda Rozsah: 1 den Časový harmonogram: leden - únor Seznámení s firemním standardem obsluhy - Zásady a pravidla firemního standardu obsluhy - Fungování kontrolních mechanismů ohledně fungování firemního standardu - Vyhodnocování plnění povinností v souladu se standardem obsluhy Název kurzu: Základy obchodních dovedností Rozsah: 1 den Časový harmonogram: červen - červenec Osoba prodejce - Příprava prodeje - Naši zákaznicí - Příprava prodejní taktiky - Prodejní rozhovor - Orientace na zákazníka Díky realizaci výše uvedených kurzů budou naplněny následující cíle: - fungování podle standardu firmy - osvojení si principů prozákaznického chování - zefektivnění procesu obsluhy - naučit mechaniky základy obchodních dovedností pro jejich další možný rozvoj a postup ve společnosti

4 Výstupem této klíčové aktivity je 5 podpořených osob v následujících kurzech: Principy pro-zákaznického chování - pro 5 osob Efektivní proces obsluhy jako základ spokojenosti zákazníků - konkurenční výhoda - pro 5 osob Základy obchodních dovedností - pro 5 osob 4) Rozvoj obchodníků Cílem této aktivity je vzdělávání 4 obchodních zástupců. Vzdělávání bude probíhat ve třech blocích, kdy budou realizovány následující vzdělávací aktivity: Název kurzu: Základy obchodních dovedností - finance pro nefinančníky Rozsah:1 den Časový harmonogram: září - říjen Profit, net sales, net contributions - Tvorba plánu - jak se plánuje, lokální budgety - Finanční procesy v rámci celofiremního chodu - Náklady - nákup, vstupní, vedlejší - Marže, slevy - Smlouvy, DPH - Praktický nácvik operativního počínání Název kurzu: 7 kroků obchodní návštěvy a role obchodníka ve firemním systému společnosti Š&Sch Časový harmonogram: leden - únor Příprava a plánování - Kontrola přítomnosti produktů u zákazníka - Revize cílů - Jednání/prezentace - Merchandising - Analýza obchodní návštěvy - Administrativa Název kurzu: Typologie zákazníků a metody a nástroje obchodního vyjednávání Časový harmonogram: červen - červenec Typologie zákazníků společnosti - Pyramida zákazníkových potřeb - Obchodní komunikace - Metody a nástroje obchodního vyjednávání - Základy ekonomiky - Aplikace prostředků pro dosahování prodejních cílů

5 Díky realizaci výše uvedených kurzů budou naplněny následující cíle: - nastavení koncepčního rozvoje pracovníků obchodního úseku s cílem adaptovat je na aktuální tržní prostředí a systematicky posilovat jejich kompetence tak, aby zvýšili svou hodnotu na trhu práce - zvýšení motivace, efektivity, výkonnosti a odolnosti obchodníka - objasnění širších souvislostí práce obchodníka v rychloobrátkovém prodeji s využitím nástroje pro obchodní činnost (Kroky obchodní návštěvy) - fungování podle standardu společnosti - osvojení si principů prozákaznického chování, pravidla pro budování dlouhodobého obchodního vztahu se zákazníkem, taktiky pro získání nových zákazníků Výstupem této klíčové aktivity jsou 4 podpořené osoby v následujících kurzech: Základy obchodních dovedností - finance pro nefinančníky - pro 4 osoby 7 kroků obchodní návštěvy a role obchodníka ve firemním systému společnosti Š&Sch - pro 4 osoby Typologie zákazníků a metody a nástroje obchodního vyjednávání - pro 4 osoby 5) PC dovednosti Cílem této aktivity je vzdělávání 35 zaměstnanců napříč všemi pozicemi v oblasti PC dovedností. Předpokládáme, že bude zaměřen na kompletní MS office balíček (word, excel, outlook) Název kurzu: MS Word Rozsah:1 den - Základní práce s textem, formátování, práce s odstavci, řádkování, typy písem, vkládání symbolů - Nastavení okrajů, velikosti stránek, orientace stránek, číslování stran, odrážky, náhled před tiskem, tisk dokumentů, uložení do PDF, atd. - Vložení tabulky, její úprava a další práce s tabulkou, formátování - Kopírování dat z MS Excel - Používání nápovědy Název kuzru: MS Excel Rozsah: 1,5 dne - Základní práce se sešity, vkládání nebo kopírování - Formáty buněk, tvorba tabulek, jejich úprava a formátování - Základní vzorce a funkce - úvod do problematiky Název kuzru: MS Outlook Rozsah: 0,5 dne - Základní používání - odesílání ů, další práce s y, vytváření složek - Řazení ů do kategorií, řazení dle data, odesílatele, atd. - Práce s kalendářem, kontakty, úkoly - Nastavení automatického podpisu, odpovědi v nepřítomnosti Časový harmonogram: listopad 2013, únor, duben 2014

6 Díky realizaci výše uvedených kurzů budou naplněny následující cíle: - Účastník kurzu se naučí využívat funkcionality programů Word, Excel a Outlook, které bezprostředně využije ve své praxi. - MS Word - absolvent umí formátovat písmo i odstavce textu, vkládat do textu tabulky a upravovat je. Umí nastavit parametry stránky a připravit dokument pro tisk, uložit soubor do formátu PDF. Umí používat záhlaví a zápatí dokumentu. - MS Excel - absolvent rozumí koncepci práce v MS Excel, umí sestavit tabulku a vhodně ji naformátovat, umí kopírovat a přesouvat buňky, sloupce, řádky nebo oblasti a efektivně se pohybovat v tabulkách. Umí využívat základní funkce - SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIM, MAX a rozumí tvorbě jednoduchých vzorců. Absolvent zná základní tisková nastavení. Výstupem této klíčové aktivity je 35 podpořených osob v následujících kurzech: MS Word - pro 35 osob MS Excel - pro 35 osob MS Outlook - pro 35 osob

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy 2 1) Obsah 1) Obsah... 2 2) Vzdělávací společnost SOVA STUDIO... 3 3) Proč vzdělávat zaměstnance?... 4 4) Jak probíhá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

Podrobný prů vodce na te ma:

Podrobný prů vodce na te ma: Podrobný prů vodce na te ma: Jak realizovat výběrové řízení nejen na e-aukční software 11 typů, které vám pomohou odvrátit nebezpečí realizace nesprávného rozhodnutí Jak realizovat výběrové řízení nejen

Více