Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému"

Transkript

1 Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému Helena Dvořáková * 1 Abstrakt: Komerční integrovaný knihovní systém může dobře sloužit praktickému provozu knihovny, ne vždy však má nástroje potřebné pro specializované agendy. Situace je ještě složitější, jde-li o kooperační systémy v heterogenním prostředí, jako jsou Souborný katalog ČR a Národní autority. Dají se speciální funkce naroubovat na komerční knihovní systém, nebo je nutné vyvinout a udržovat proprietární systém? Národní knihovna ČR má zkušenost s oběma cestami. Souborný katalog ČR fungoval po více než 10 let své existence pod různými systémy, nyní používá systém Aleph500 s integrovanou kontrolou na duplicity a novými pravidly pro tvorbu klíčů a ohodnocení záznamů. Databáze Národních autorit musela externími prostředky vyřešit problém, jak umožnit knihovnám s jinými systémy vytvářet záznamy autorit. WWW formuláře a s nimi spojené nadstavbové programy nabízejí spolupracujícím knihovnám další možnost, jak zasílat či modifikovat záznamy v kooperačních bázích bez využití klienta Aleph500 nebo Z Zpřístupnění záznamů z bází NK ČR pro stahování v jiném než originálním formátu zajišťují na Aleph navázané konverzní programy. Klíčová slova: souborné katalogy, soubory autorit, knihovní systémy Úvod Když instalujete v knihovně integrovaný knihovní systém, musíte počítat s tím, že i když pokryje (lépe či hůře) všechny standardní knihovní procesy, možná se nevypořádá se specializovanými agendami. Spokojenost s jakýmkoli knihovním systémem trochu závisí i od toho, jaké nároky na něj měl uživatel. Dalším důležitým faktorem, podle něhož se často knihovny rozhodují při výběru systému, je jeho flexibilita a šíře možností lokálních nastavení vlastními silami, protože i když je distributor systému dostupný, ochotný a rychlý, nadstandardní úpravy vždycky něco stojí. Národní knihovna (dále NK) nemá jen svůj fond, který je třeba zkatalogizovat, a své čtenáře, kterým půjčuje. Její ústřední postavení mezi českými knihovnami, potvrzené i statutem, ji předurčuje k tomu, aby spravovala také nejrůznější centrální agendy. S rozvojem automatizace se rozběhla i řada kooperačních projektů a tam, kde se NK zapojila, obvykle také převzala úlohu garanta projektu a povinnost zajišťovat ho po technické stránce. V databázové podobě [1] se z mnoha agend a projektů v NK realizují následující: Souborný katalog ČR (CASLIN) + Adresář knihoven a informačních institucí [2, 3]. Národní autority ČR [4]. Knihy a hudebniny ohlášené agenturám ISBN a ISMN + Adresář nakladatelů ČR. Články v českých novinách a časopisech. Terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (+ databáze zkratek + anglicko-český a česko-anglický slovník z téhož oboru). Pro specifika některých agend samotné prostředky systému Aleph500, který používá NK, nedostačovaly. Ale ať má Aleph jakékoli mouchy (a že je má, to jako systémový knihovník * Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1 1

2 vím lépe než jiní), otevřený je do té míry, že se většina problémů dala vyřešit kombinací nastavení a nadstavbových programů využívajících i alephovské procedury. V příspěvku se budu věnovat pouze prvním dvěma databázím, protože právě zde byly nároky na přizpůsobení systému speciálním potřebám největší.. 2 Souborný katalog 2.1 Od Alephu ke Cubusu a zpět Souborný katalog ČR, dříve nazývaný CASLIN podle projektu, který ho odstartoval, prošel za dobu více než deseti let své existence několika etapami vývoje podrobnosti viz [8, 9]. Po počátcích pod systémem CDS/ISIS (periodika byla redigována v tomto systému až do roku 2003) fungoval nějaký čas pod systémem Aleph300, s využitím externích programů pro deduplikaci, což se však při větším nárůstu záznamů ukázalo jako problematické řešení program pracující na principu čtení řádkových souborů nestačil zpracovat přírůstek v únosném čase. Z těchto důvodů bylo v roce 1997 rozhodnuto, že se pro souborný katalog nechá vytvořit speciální systém, který by jednak efektivněji vyřešil deduplikace a mergování záznamů, jednak poskytl nástroje pro online sdílenou katalogizaci, po níž knihovnická veřejnost volala. Systém Cubus byl uveden do provozu v roce 2000 a vcelku se osvědčil, avšak splnil jen jeden z výše zmíněných požadavků. Nakonec se ukázalo, že o centrální zpracování záznamů (v cizím prostředí) vlastně velký zájem není; o co však byl zájem, byla možnost snadného stahování záznamů s přístupem do báze přes protokol Z V roce 2002 měla již NK své ostatní báze pod vyšší verzí systému Aleph (Aleph500), který přístup přes Z39.50 pro vyhledávání nabízel. Navíc pod Alephem500 již běžel kooperační systém národních autorit, bibliografické záznamy z alephovských bází již byly na autoritní záznamy napojeny, v Alephu fungovala i báze Adresář. Bylo tedy zcela logické, že se vedení NK začalo zabývat otázkou, zda by nebylo lepší převést pod Aleph i souborný katalog. I určité nástroje pro deduplikaci Aleph500 měl, ale nikoli tak sofistikované jako na míru vytvořený systém Cubus. Jak tedy dál? Nebylo to lehké rozhodování. Bylo jasné, že další vývoj Cubusu (zabudování Z39.50, vyřešení vazeb do autorit a do adresáře, umožnění online editace záznamů alespoň pro správce báze) by byl nemálo nákladný a určitě by výsledky nebyly k dispozici brzy. Vývoj deduplikačních mechanismů pro Aleph se jevil jako problematický i z toho důvodu, že Aleph v té době neměl lokálního distributora a bylo by nutné se s požadavky obracet na izraelskou firmu. Schůdným řešením se zdálo převedení báze pod Aleph s využitím deduplikačních mechanismů systému Cubus. Řešení poměrně levné a rychlé, samozřejmě nepříliš elegantní, ale hlavně trochu vzbuzující pochybnosti, zda vůbec může fungovat. Expertní rada, kterou si ředitel NK pozval na pomoc při rozhodování, nebyla schopna dát jednoznačné doporučení. Všichni se shodovali v tom, že nejlepší by bylo mít všechno včetně autorit pod jedním systémem, tato možnost však v té době nebyla reálná. Ředitel nakonec rozhodl pro Aleph. 2.2 Etapa koexistence dvou systémů Během podzimu 2002 byly provedeny přípravy pro přechod SK ČR pod Aleph, na jaře 2003 byla naplněna báze SKC. Pro bázi samotnou nebylo třeba provádět mnoho úprav, vazby do autorit a do adresáře se daly nastavit standardními prostředky Alephu, přístup přes Z39.50 nabízela v té době NK i do svých ostatních bází. Dalšími novinkami byl přístup k záznamům přes rejstříky a možnost přechodu ze záznamu v SKC na záznam v lokální bázi knihovny, která ho zaslala (pokud knihovna dodala potřebné parametry). Import dávek záznamů se 2

3 prováděl dvoufázově. Nejprve proběhl celý proces kontrol, konverzí, deduplikací, mergování a importu pod systémem Cubus do pomocné báze; poté byly nové a změněné záznamy exportovány a importovány do báze SKC. Aby mohl správce báze v Alephu editovat záznamy seriálů, bylo však také nutno zajistit opačnou cestu z Alephu do Cubusu, protože obě báze musely udržovat identický stav. Zajištění oboustranného exportu-importu byla záležitost několika drobných prográmků, důležitá však byla časová koordinace. Naše tzv. kolečko jsme nastavili tak, že po skončení práce v Alephu v se ze SKC vyexportovaly nové a změněné záznamy, které se importovaly do pomocné báze ještě před příjmem první dávky nových záznamů. Zpracování v Cubusu muselo skončit do páté hodiny ranní, kdy byl nastaven import do SKC, aby se zde záznamy stačily zaktualizovat. Velké dávky, např. z retrokonverze, měly dostatek času na zpracování o víkendech. Systém kolečka fungoval poměrně spolehlivě. Když došlo k nějaké chybě, import do pomocné báze proběhl a záznamy se přitom do SKC nedostaly, dostali správci bází zprávu a import se spustil ručně dodatečně, případně se zastavily editace v bázi. Problémů bylo minimálně, ale nepovažovali jsme to za řešení trvalé ze dvou důvodů: jednak bylo nutné udržovat dvě identické báze s cca 2 milióny záznamů, jednak by po konverzi báze SKC z Unimarcu na MARC21 bylo třeba přestavět nástroje Cubusu pro nový formát. 2.3 Problémy deduplikace v systému Aleph V létě 2004 jsme tedy začali pracovat na programech, které by nahradily Cubus. Ačkoli kontroly a konverze nejsou přímo součástí importních procedur a tudíž je není třeba vázat na Aleph, hotové nástroje Cubusu se právě kvůli novému formátu MARC21 nedaly použít a jejich rozšíření a úpravy by byly časově i finančně náročnější než vytvoření programů 3

4 nových, resp. zabudování již hotových dílčích programů do importního skriptu. Nástroje pro vlastní deduplikaci uvnitř Alephu byly vyhovující, až na jeden dost závažný nedostatek limit počtu znaků u takto porovnávaného indexovaného pole. Má-li být deduplikace spolehlivá, je potřeba postavit klíč pro porovnávání z dostatečného množství údajů a při prostém spojení údajů z několika polí (např. název + ISBN) je tento limit téměř vždy překročen. Navíc je žádoucí klíč vytvořit poněkud sofistikovanější metodou, tj. podobně, jako tomu bylo v Cubusu, vytvořit pro klíč speciální pole, a kromě toho navíc zajistit, aby se klíč upravil dle potřeby, když je záznam v bázi editován. Na toto prostředky Alephu nestačily, ale pomohl chytrý programátor a nový konverzní nástroj MarcMan, který se dá využít i jako připojený externí program při ukládání záznamů online. Limit počtu znaků jsme překonali tak, že vlastní porovnávací klíče různě dlouhé, tvořené různými metodami a z různých polí a podpolí záznamu program zakóduje hashovací metodou MD5 na řetězec s konstantní délkou 32 znaků. 4

5 Zbývalo ještě vyřešit porovnávání záznamů podle váhy, aby v bázi pokud možno zůstával záznam kvalitnější. A protože nebylo možné použít již hotové programy, postavili jsme rovnou přidělování váhy na novém principu: váha se nepřiděluje stejná celé dávce, ale jednotlivým záznamům, a to tak, že se k základní váze určené dané knihovně (na základě analýzy jejích dat) přičítají bonusové body za určité znaky kvality záznamu, např. za vazbu na autority, ISBN, věcný popis apod. Méně kvalitním záznamům, např. z retrokonverze, se přiděluje nižší základní váha. Mergovací procedury pro seriály jsme navíc vylepšili tak, aby se některá důležitá pole zachovávala z obou spojovaných záznamů (pokud nejsou identická). Tyto procedury již běží mimo Aleph, ale nejsou časově náročné. Zpracování dávky o cca záznamech, které jsou již ve formátu MARC21, trvá včetně kontrol až po import zhruba půl hodiny. Dalších několik hodin pak probíhá na pozadí aktualizace přístupových souborů (ta však byla na čas nejnáročnější jak v samotném Cubusu, tak při kombinovaném zpracování). Import záznamů probíhá při otevřené bázi zajistili jsme to speciální úpravou alephovského importního programu, standardně totiž Aleph při importu bázi zamyká i pro uživatele v OPACu. 2.4 Současný stav souborného katalogu Konverze záznamů báze SKC do MARC21 a přechod na nové mechanismy deduplikace a importů proběhly koncem prosince 2004 a v prvních lednových týdnech Samotná konverze by byla záležitostí dnů, ale postupovali jsme trochu složitější cestou, abychom dosáhli zároveň zkvalitnění obsahu báze. Záznamy NK jsme z vyexportovaných záznamů vyřadili, pokud neměly jiného odběratele, abychom je nemuseli znovu konvertovat, a do báze SKC je naimportovali jako základ (mnohé byly v souvislosti s letní konverzí opraveny a byla v nich vytvořena řada nových vazeb do autorit). Ostatní záznamy jsme exportovali podle jednotlivých sigel a vah a posílali je do báze s novým váhovým ohodnocením a deduplikací podle nových klíčů, čímž se podařilo zlikvidovat část duplicit způsobených krátkými klíči. (Toto je jeden z důvodů, proč celkový počet záznamů v SK dočasně poklesl; druhým důvodem je vyřazení zcela nestandardních nebo nějakým způsobem problematických záznamů). Novou podobu dostalo i webovské rozhraní pro zpřístupnění výsledků importů pro uživatele. 2.5 Možnost editace záznamů Záznamy v souborném katalogu je oprávněn online editovat pouze správce, tj. pracovníci odd. souborných katalogů. Editace se až na výjimky týká seriálů, kde je nutno upravovat jak bibliografický obsah, tak údaje o odběru knihoven, z nichž většina stále hlásí změny v odběru tradičním způsobem. Teoreticky nic nebrání tomu, aby měli do báze přístup k editaci i katalogizátoři knihoven s Alephem500, případně v omezené míře i knihoven s jinými systémy, pokud by se využilo mechanismu používaného u autorit (viz dále), ale záměrně jsme se pro tuto možnost nerozhodli. Centrální redakce je u seriálů nutností, knihovny mohou upravovat maximálně své údaje o odběru. A pokud jde o monografie, není tu potřeba zavedený systém měnit, protože knihovnám zasílání dávek vyhovuje - export se dá snadno zautomatizovat. Jediné, co by bylo žádoucí, je zvýšit frekvenci zasílání záznamů, aby byl SK více aktuální, což je důležité pro stahování záznamů. Aby mohly knihovny pohodlně upravovat své údaje o odběru seriálů přímo do báze, na to jim již několik měsíců slouží formuláře z webovského rozhraní. Zpracování údajů uložených do formuláře zajišťují programy navázané na alephovské exportní a importní procedury. Protože editace probíhá v době, kdy se v bázi pracuje a kdy je otevřená uživatelům, import změněných údajů se provádí při zamčené bázi, a to každou čtvrthodinu. Webové formuláře se 5

6 používají i pro objednávky MVS. Uvažuje se také o možnosti nabídnout knihovnám z webového rozhraní i export záznamů, a to v obou u nás používaných formátech, MARC21 i Unimarc. Využily by toho zřejmě hlavně ty knihovny, které nemají Z39.50 klienta (jinak je samozřejmě stahování záznamů touto cestou jednodušší, a to i pro knihovny, které zůstávají ještě v Unimarcu viz kapitola o konverzi). 3 Národní autority Databáze Národních autorit začínala podobně jako souborný katalog v systému Aleph300 a zpočátku sloužila jen jako zdroj ověřených forem personálních jmen a biografických údajů tehdy ještě ani nefungovaly mechanismy vazeb mezi bibliografickou a autoritní bází. To se radikálně změnilo s přechodem na Aleph500 v roce V té době se zároveň začal v českých knihovnách více používat protokol Z39.50, většina systémů se naučila s autoritami pracovat a zájem o stahování autoritních forem jmen výrazně vzrostl. Projekt Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit nastartoval novou etapu řada knihoven projevila zájem nejen autority stahovat, ale i do báze přispívat. Umožnit to knihovnám se systémem Aleph500 nebyl problém, jak ale s jinými knihovnami? Tady se projevilo jedno výrazné omezení systému Aleph: má zabudován protokol Z39.50 verze search+retrieval, nikoli vyšší verzi update, která by umožňovala i ukládání záznamů do báze. Hned na počátku bylo jasné, že v našich podmínkách těžko přesvědčíme knihovny, že si mají nainstalovat klienta Aleph a zvyknout si pracovat ve dvou systémech, muselo se tedy hledat jiné řešení. Stačil nápad, pár chytrých hlav a na světě byla bandaska přestupní stanice pro ukládání záznamů. Knihovník ve svém prostředí uloží záznam do neveřejné báze na Z39.50 serveru a speciální programy zajistí, aby se do 15 minut dostal do báze autorit. Využívá se při tom opět standardní alephovská importní procedura. Při přechodu báze autorit na formát MARC21 do hry vstoupily ještě konverzní programy. Protože zatím všechny knihovny, které přispívají přes bandasku, zůstaly v Unimarcu, řešení bylo jednoduché pro knihovny se nic nezměnilo a záznamy se konvertovaly cestou z bandasky do báze autorit. Pro chvíli, kdy některá z těchto knihoven přejde na MARC21, máme připraveno rozdělení bandasky na marcovou a unimarcovou část záznamy budou muset procházet dvěma větvemi zpracování. V současnosti mají paradoxně největší problém některé knihovny s Alephem: tam, kde se zůstalo v Unimarcu, musejí katalogizátoři autority ukládat v MARC21, tam, kde mají jinou verzi Alephu, se to dá řešit jen zapůjčením klienta. Jakékoli změny systému, verze či formátu pochopitelně každou kooperaci ovlivní je téměř pravidlem, že chvíli trvá, než se příslušná knihovna znovu plnohodnotně zapojí. A pokud ke změně dojde v knihovně, která spravuje centrální bázi, je všechno samozřejmě mnohem složitější. Přímého ukládání do báze AUT nebo bandasky již dnes využívají katalogizátoři téměř 40 knihoven. Rutinně se vytvářejí návrhy autorit (které posléze reviduje supervizor NK) pro autority jmenné, tj. personální jména a korporace či konference. V menší míře takto vznikají také návrhy geografických autorit a formálních deskriptorů. Pro tyto dva typy autorit, kde potřeba vytvořit novou autoritu není tak častá, byly navíc vytvořeny formuláře ve webovském prostředí, aby návrh mohla zaslat i knihovna, která přístup přes Z39.50 nemá nebo do kooperace není zapojena. Zcela jiná je situace u vlastních věcných autorit, předmětových hesel Národní knihovny. Zde je centrální redakce už kvůli nutnosti zajistit správné propojení příbuzných záznamů (nadřazené, podřazené a asociované termíny) naprostou nezbytností, proto kromě supervizora 6

7 nikdo tyto autority do báze ukládat nesmí. Místo toho jsme zavedli systém zasílání návrhů autorit v podobě tabulek, které obsahují kromě příbuzných termínů i MDT a anglické ekvivalenty. Poté co správce věcných autorit obsah tabulek zreviduje a doplní, speciální program zajistí import do báze v bázi jednak vzniknou nové autority, jednak se o příslušná pole doplní autority stávající. 4 Konverze z Unimarcu na MARC21 V létě r.2004 přešla NK spolu s dalšími dvěma alephovskými knihovnami, brněnskou Moravskou zemskou knihovnou a Vědeckou knihovnou v Olomouci, z formátu Unimarc na formát MARC21. Několik knihoven tento formát používalo již dříve, převážná většina českých knihoven však ještě v Unimarcu zůstala a přechod na nejbližší dobu neplánuje. Koexistence těchto dvou formátů v ČR bude tedy ještě dlouho nevyhnutelná a byla by škoda, kdyby to negativně ovlivnilo tak slibně rozvinutou sdílenou katalogizaci ( copy-cataloging ). Jak však stahovat záznamy z bází, které používají jiný formát? Umožňuje to konverzní program MarcMan, který se dá zabudovat i na server a může konvertovat záznamy on-the-fly. Jestliže toto knihovna využije, může své záznamy nabízet v obou formátech vedle skutečné báze vytvoří navíc bázi virtuální. Národní knihovna takto dává k dispozici své záznamy z bází NKC, AUT a od ledna 2005 také SKC. Jediné, co musí uživatel na straně Z39.50 klienta udělat, je správné nastavení jména báze. Báze NKC, AUT a SKC jsou v MARC21, virtuální báze NKC-U, AUT-U a SKC-U vracejí záznamy již konvertované zpět do Unimarcu. Navíc 7

8 jsme pro zájemce o kódování UTF-8 zpřístupnili nedávno tyto báze pod jmény NKC-M8, NKC-U8 atd. v ČR je standardní nastavení pro Z39.50 servery CP Detaily o přístupu k bázím NK přes protokol Z39.50 viz [5]. (Poznámka na okraj: k záznamům knihoven, které si serverovou verzi konvertoru nepořídily, je možné se dostat využitím nástrojů Jednotné informační brány tak, že si zájemce o stahovaní záznamů zařadí příslušnou knihovnu do svého profilu více viz [6] ) 5 Závěr Národní knihovna používá systém Aleph již deset let. Stručně řečeno - naučila se s ním žít. S některými věcmi, které Aleph neuměl či stále neumí, jsme se se skřípěním zubů smířili, na některé se nám vyzrát podařilo. A daří se nám to tím lépe, čím víc se v komplikovaném systému vyznáme - jednou z jeho slabších stránek je bohužel dokumentace, a tak se stává, že teprve po nějaké době přijdeme na to, že problém vyřeší jiné nastavení. Katalogizační či výpůjční rutina se také dá nemálo zjednodušit, jestliže se využije všech nástrojů, které nabízí Aleph, ve spojení s cizím softwarem nebo vlastními programy. Takhle šetří našim katalogizátorům práci a omezují chybovost virtuální pole pro stahování údajů, fix-programy a na funkční klávesy navázaná makra. Ale to už by bylo téma pro jiný článek WWW odkazy a vybrané související materiály 1. (přehled databází NK ČR) 2. (báze SKC) 3. (báze ADR) 4. (báze AUT) 5. (info o Z39.50 serveru NK ČR) 6. (JIB stahování záznamů) 7. Krčmařová, Gabriela; Trtíková, Ilona. CASLIN Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu : Část 1. Ikaros [online]. 2002, č. 12 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= >. ISSN Krčmařová, Gabriela; Trtíková, Ilona. CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu : Část 2. Ikaros [online]. 2003, č. 01 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= >. ISSN Svobodová, Eva; Vyorálková, Danuše. Souborný katalog ČR pod systémem Aleph 500. In Knihovny současnosti Brno : Sdružení knihoven ČR, 2003, s ISBN Svobodová, Eva; Hájková, Zuzana. Možnost stahování záznamů českých knihoven a perspektivy sdílené katalogizace v rámci souborného katalogu ČR a zkušenosti se stahováním záznamů v českých knihovnách. In Knihovny současnosti Brno : Sdružení knihoven ČR, 2004, s ISBN Dvořáková, Helena. Báze národních autorit v polovině roku Ikaros [online]. 2002, č. 11 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= >. ISSN Bartl, Zdeněk. Český projekt kooperativní tvorby národních autorit on-line aneb Jak to funguje v praxi. In INFOS Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Dostupné na World Wide Web: <http://www.aib.sk/infos/infos2003/33.htm>. 8

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR Praha Uvedený příspěvek stručně informuje o současném stavu CASLIN Souborném katalogu ČR a shrnuje

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Registr digitalizace (RD)

Registr digitalizace (RD) Registr digitalizace (RD) URL adresa: Kontaktní e-mail: http://registrdigitalizace.cz/ rdcz@nkp.cz Registr digitalizace (RD) je společným projektem Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR a společnosti

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ Ludmila Čumplová, ÚIV NPKK Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je specializovaná knihovna s celorepublikovou

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pomáháme vám využívat vaše informace RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Colloquium of Library Information Employees of the V4+ Countries 6 8 July 2008, Brno, Czech

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí

Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí (Projektová dokumentace) Ladislav Pešta - vedoucí týmu Markéta Sedláková - zástupce vedoucího týmu

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 -

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 - ZDOKONALENÍ VIRTUÁLNÍHO BADATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MANUSCRIPTORIA - VYUŽITÍ TEZAURŮ A DATABÁZÍ AUTORIT AGREGOVANÝCH CERL PRO VYHLEDÁVÁNÍ V MANUSCRIPTORIU Pilotní řešení Zpráva AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Zpracováno podle 210 mm READ, Jane M. Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society.

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Knihovní systém DAWINCI

Knihovní systém DAWINCI Knihovní systém DAWINCI Marián Bujalka * mb@aspas.cz Ján Grman ** grman@svop.sk 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek se věnuje knihovnímu systému DAWINCI, předkládá nejvýraznější úpravy uplynulého roku a nastiňuje

Více

Hudební incipit v bibliografickém záznamu

Hudební incipit v bibliografickém záznamu Hudební incipit v bibliografickém záznamu Petr Žabička * zabak@mzk.cz 1 Úvod Abstrakt: Jedním z úkolů výzkumného záměru řešeného MZK v Brně je i problematika bibliografického popisu starých hudebních tisků

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Retrospektivní katalogizace LCCS Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Jednání Rady PSH, 10. 12. 2008 Rada PSH, 10. 12. 2008 1 2. 5. 2005 Porada složená ze zástupců Státní technické

Více

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Server anl. nkp.cz (http://anl.nkp.cz:2100/r/skk/p210/p10init) slouží pro upload

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Nejčastější dotazy Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Petra Bártková arl@lib.cas.cz KLIENT - aktualizace Dotaz Dnes jsem chtěla nainstalovat verzi klienta 163n1, instalace proběhla obvyklým

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny CZ 1.06/1.1.00/07.06386 Jméno a příjmení účastníka cesty Bc. Tomáš Prachař Pracoviště dle organizační struktury 850 Odd. IOP MZK/IT

Více

automatizace knihoven proces výsledek

automatizace knihoven proces výsledek automatizace knihoven proces výsledek proces při kterém je využito možností a prostředků moderních komunikačních technologií, za účelem zkvalitnění, zefektivnění, zrychlení a zjednodušení základních knihovnických

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 1N2007.rtf Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 A Obsah zprávy: Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2007

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Advanced Rapid Library zclient 2011. Oldřich Nejezchleba

Advanced Rapid Library zclient 2011. Oldřich Nejezchleba Advanced Rapid Library zclient 2011 Oldřich Nejezchleba Obsah Realizace úloh vybraných z návrhů na vývoj Další vývoj zclienta ExtJS aplikace Vybrané návrhy na vývoj ACQ: přidání nového statusu FAKT, přesun

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Osnova 1. Perzistentní identifikátory (PID) obecně 2. PID v digitálním světě 3. Současná

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata.

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata. Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011 Martin Vojnar vojnar@multidata.cz 1 1. jednotné vyhledávání 2. (centrální) index 3. ANL+ 4. bx 5. a jedna

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009 MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Zuzana Hájková JVK květen 2009 Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007, 006 ne indikátory a podpole, údaje definuje jejich pozice

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je spravován referátem PSH v Národní technické knihovně (NTK) a jeho údržba

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

INTERNETIZACE KNIHOVEN A KNIHOVNA 2. 0. Studijní materiál k předmětu Knihovnictví - IS2 SŠJS Tábor školní rok 2014/2015 CO JE TO INTERNET

INTERNETIZACE KNIHOVEN A KNIHOVNA 2. 0. Studijní materiál k předmětu Knihovnictví - IS2 SŠJS Tábor školní rok 2014/2015 CO JE TO INTERNET INTERNETIZACE KNIHOVEN A KNIHOVNA 2. 0 Studijní materiál k předmětu Knihovnictví - IS2 SŠJS Tábor školní rok 2014/2015 CO JE TO INTERNET Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí V Praze, dne 14.11.2014 Mgr. a Mgr. Stephanie Krueger techlib.cz Obsah: globální prosíťované

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Editor dat povodňového plánu

Editor dat povodňového plánu Editor dat povodňového plánu Internetová správa dat pro Digitální povodňový plán Přístup k aplikaci Povodňový informační systém modul digitální centrální datový sklad povodňová kniha webové rozhraní nebo

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Radim Chvála * radim.chvala@amu.cz Iva Horová ** iva.horova@amu.cz Abstrakt: Příspěvek seznamuje

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více