I bohatí lidé bydlí v panelácích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I bohatí lidé bydlí v panelácích"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že více lidí bydlí v nájmu, a naopak, pocházíme-li z menších obcí, pak nám asi přijde přirozené, že lidé v ČR bydlí hlavně ve vlastním. A jak je to skutečně? Společnost ppm factum research v únoru tohoto roku provedla výzkum zaměřený na způsob bydlení na reprezentativním souboru n=997 respondentů ve věku 5-85 let z celé České republiky. V současnosti naprostá většina Čechů ve věku 5 85 let (77 %) bydlí v bytě nebo domě, které mají ve vlastnictví: u 64 % lidí jde o přímé vlastnictví nebo spoluvlastnictví, u zbývajících 3 % pak o spoluvlastnictví ve formě členství v družstvu. V nájmu v České republice bydlí /4 lidí ve věku 5-85 let. Podíl vlastního a nájemního bydlení se liší v závislosti na velikosti místa bydliště. Zatímco v obcích pod bydlí v nájmu jen 8 % lidí, ve středních a velkých městech je Kde v současnosti žijete? to už 8 % lidí. v nemovitosti, kterou vlastníte 64% 3% v nájmu, podnájmu 3% v družstevní nemovitosti, kde jste členem družstva V samostatně stojících nebo řadových rodinných domech žije téměř polovina Čechů. Druhá polovina Čechů bydlí v domech s více byty. Zde pak převažuje panelákové bydlení (3 %) nad bydlením ve starší či naopak nové cihlové zástavbě (0 %).

2 Je to opravdu tak, že bohatí bydlí v rodinných domech a ti méně šťastní zase v panelácích? Vynecháme-li horních 0 tisíc, pak u většiny české populace výše příjmu a typ bydlení nejsou a-priori svázány. V panelácích žije cca /3 lidí jak mezi těmi s nižším osobním příjmem, tak mezi těmi s vyšším osobním příjmem. 00 Typ budovy, kde bydlí % dům s více byty - např. starší cihlová městská zástavba (ne panelák) panelák nový bytový komplex novostavba z posl. cca 5 let rodinný dům 0 9 ČR celkem do Kč až Kč až Kč Kč a více lidé s čistým osobním měsíčním příjem v dané výši řadový domek Mezi i rodinných domů je dokonce méně těch, kteří mají osobní příjem více než 40 tisíc Kč čistého měsíčně než mezi i paneláků a činžovních domů.

3 Typ bydlení je primárně svázán s velikostí obce V rodinných domcích žijí tři čtvrtiny 5-85letých Čechů v obcích pod 5 tisíc a tři pětiny Čechů ve městech o velikosti 5-0 tisíc. Ve městech nad 0 tisíc už v rodinných domcích bydlí jen necelá čtvrtina lidí v tomto věku Typ budovy, kde bydlí % ČR celkem do velikost místa bydliště přes dům s více byty - např. starší cihlová městská zástavba (ne panelák) panelák nový bytový komplex novostavba z posl. cca 5 let rodinný dům řadový domek Panelákové bydlení dominuje ve městech o velikosti 5-0 tisíc, kde v paneláku žijí tři z pěti ČR. Ve větších městech nad 00 tisíc už v panelácích žije jen necelá polovina lidí ve věku 5-85 let, protože zde má už významné zastoupení i bydlení v bytech ve starší cihlové zástavbě (3 %). V nově postavených bytových domech z posledních 5 ti let žijí v ČR celkem % lidí. Zajímavé je, že celá polovina z nich bydlí v bytech, které si od někoho pronajímají. Uděláme-li velmi hrubý předpoklad, že většina bytů v bytových domech postavených za posledních 5 let byla určena k prodeji do osobního vlastnictví, tak je vidět, že téměř každý druhý z těchto bytů byl pořízen jako investice, nikoli pro aktuální vlastní bydlení. 3

4 Jak vypadá kvalita bytového fondu Dosud jsme se věnovali domům. Další oblastí, které se společnost ppm factum research ve výzkumu věnovala, byl přímo stav bytu, ve kterém lidé žijí, bez ohledu na to, zda jde o byt v rodinném domu nebo bytové zástavbě. 8 % Čechů ve věku 5-85 let žije v bytech v rodinných nebo bytových domech postavených v posledních 5 ti letech a dalších 39 % Čechů v bytech, které prošly rekonstrukcí v posledních 0 letech. Více než polovina lidí ale žije v bytech, které v posledních 0 ti letech nebyly rekonstruovány vůbec (4 %), nebo byly naposledy rekonstruovány už před poměrně dlouhou dobou před 0-0 lety (8 %). Větší podíl lidí žijících v novém či v nedávné době rekonstruovaném bytu najdeme mezi vlastníky těchto bytů (63 % mezi vlastníky panelákových bytů, 50 % mezi vlastníky bytů ve starší cihlové zástavbě a 43 % mezi vlastníky rodinných domků, ale i 5 % nájemníků v panelácích). Nejhorší stav je vidět u lidí žijících v nájmu v cihlových bytových domech. 4 % těchto nájemníků žije v bytech, které v posledních 0 letech neprošly žádnou rekonstrukcí a dalších 8 % nájemníků v bytech, jejich rekonstrukce proběhla před 0-0 ti lety. 00% 90% 80% 70% Byt, ve kterém žije je neví, bez odpovědi bez zásadní rekonstrukce v posl. 0 letech či déle 60% 50% rekonstruovaný asi před 0-0 lety 40% 30% 0% rekonstruovaný v posledních 0 letech v podstatě novostavba tj. postavený v posl. 5 letech 0% 0% 8 6 ČR celkem panelák (vč. bytový dům rodinný dům novostaveb) vlastní/družstevní vlastní/družstevní 0 8 panelák (vč. novostaveb) v nájmu 5 bytový dům v nájmu typ bydlení 4

5 A CO Z TOHO PLYNE PRO VÝROBCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB DO BUDOUCNA například: VEŘEJNÝ SEKTOR Nejmenší ochotu k investicím do bytového fondu prokazují vlastníci nájemních bytů ve starší činžovní a panelákové zástavbě. Jedná se o dva specifické segmenty zejména o obecní úřady a v menší míře o restituenty. Nutnost jejich investic do nemovitého majetku se bude rok od roku prohlubovat. Odkládat investici se v mnohých případech může dramaticky prodražit. Existuje šance, jak mobilizovat dlouhodobé nájemníky obecních bytů k materiální, nemateriální i finanční spoluúčasti na zvelebení jejich bytu / bytového domu k oboustranně výhodnému řešení? STAVEBNICTVÍ Výše popsané segmenty a jejich potřeby by mohly být příležitostí pro stavební firmy, které čelí vleklé recesi. Zamyslete se nad finančními i nefinančními pobídkami pro vlastníky těchto nemovitostí, abyste je motivovali k včasným (a díky tomu nižším) investicím vedoucím jak k údržbě, tak k dalšímu zhodnocování jejich majetku. FINANCE (BB) Nevzniká tím prostor pro BB hypotéky, když se v segmentu koupěschopných domácností poptávka postupně nasycuje? POJIŠŤOVNICTVÍ Cca /3 Čechů bydlí v nájmu a právě tito lidé by se v případě životní krize ocitli v takové nouzi, že by museli žádat o finanční pomoc širší rodinu, hledat azylové bydlení nebo by v krajním případě skončili na ulici. Správná životní pojistka by minimálně těm mladším a ve středním věku mohla přinést neocenitelný pocit bezpečí. VÝROBCI A PRODEJCI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOSTI Zaměřte se na majitele starších rodinných domů a ukažte jim na konkrétních příkladech, které z investic do vašich řešení mají nejkratší dobu návratnosti (Navíc, čím delší životnost vaše technologie poskytne, tím rentabilnější se investice stane. To celé dále umocní očekávaný středně- a dlouhodobý trend růstu cen energií.) -konec- 5

6 Informace o ppm factum research s.r.o.: Společnost ppm factum research s.r.o. poskytuje své služby od roku 99, kdy vznikla jako jedna z prvních soukromých agentur výzkumu trhu a veřejného mínění v bývalém Československu. Je známa díky dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Vedle sociálního a politického výzkumu a klasického marketingového výzkumu nabízí také konzultace a návrhy marketingových řešení. S 35 kvalifikovanými zaměstnanci a více než 700 vyškolenými tazateli se řadí mezi top 0 výzkumných agentur v České republice. V roce 005 založila mezinárodní sít výzkumných agentur Factum Group, která působí ve střední a východní Evropě od Německa po Rusko. Informace o skupině ppm factum: Skupina ppm factum vznikla v roce 009 spojením společností ppm europe a.s. a Factum Invenio, s.r.o. Prostřednictvím společnosti ppm factum a.s. je členem evropského sdružení field marketingu EFMP a držitelem certifikace ISO 900, prostřednictvím agentury ppm factum research s.r.o. pak členem světové asociace marketingového výzkumu ESOMAR, členem české asociace výzkumných agentur SIMAR, členem České marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory a Britské obchodní komory v ČR. Pro zabezpečení maximální kvality služeb dodržují všechny společnosti skupiny ppm factum metodická pravidla a etické principy etické principy těchto organizací. V rámci dlouhodobého programu společenské odpovědnosti podporuje skupina ppm factum aktivity UNICEF a také neziskové organizace Fórum dárců, Konto Bariéry a Českou transplantační nadaci. Další informace naleznete na V případě zájmu kontaktujte: Mirka Ottová Market Research Consultant gsm:

7 Příloha: 00% Kde v současnosti žijete? 90% 80% 70% 60% v nájmu, podnájmu 50% v družstevní nemovitosti, kde jste členem družstva 40% 30% 0% 0% v nemovitosti, kterou vlastníte 0% ČR celkem do přes velikost místa bydliště Kde v současnosti žijete? 3% % 7% 9% v nemovitosti, kterou vlastníte v družstevní nemovitosti, kde jste členem družstva v nájmu, podnájmu % % % 3% 4% 8% 0% 7% 36% 64% řadový domek rodinný dům nový bytový komplex z posl. cca 5 let % % panelák dům s více byty - např. starší cihlová městská zástavba (ne panelák) 7

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Výzkumná zpráva

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 1 Názory obyvatel města Plzně na problematiku

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest

Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest VŠE, Fakulta informatiky a statistiky Informační studie: Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest Autoři: Miloš Maryška, Hanka Steinová, Karel Svrček, Jan Zubíček Praha,

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel Ing. Miroslava Obadalová Studie byla zpracována v rámci grantu Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce bytové politiky březen 2005 Koncepce bytové politiky Obsah: 1. Úvod 2. Současná situace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1

Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1 Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1 Ing. Petr Sunega, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. petr.sunega@soc.cas.cz, tomas.kostelecky@soc.cas.cz

Více

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1.1. Krásné Březno Krásné Březno je jednou ze sídlištních částí města Ústí nad Labem. Spolu s dalšími sídlišti (Mojžíř, Neštěmice) územně

Více

«Témata» «SOCIOweb_05_2010»

«Témata» «SOCIOweb_05_2010» «SOCIOweb_05_2010» W EBOVÝ M A G A Z Í N PRO V Š ECHNY S E Z Á JMEM O S POLEČNOST, V E K TER É Ž I J E ME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, květnové číslo Sociowebu pro Vás připravili členové

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega Na studii

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

TRH BYDLENÍ, JEHO REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI

TRH BYDLENÍ, JEHO REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI TRH BYDLENÍ, JEHO REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI Alena Nedomová (editorka), Lenka Buštíková, Eva Heřmanová, Tomáš Kostelecký, Zdenka Vajdová, Petra Vojtěchovská WP 99:2 1999 OBSAH Abstrakt

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpráva za období: 3. 2. 2012 25. 4. 2012 Datum předložení:

Více

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ K L U B S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA 1 Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ V ROCE 2014 O B S A H: strana ZÁKLADNÍ POZNATKY

Více

NEWSLETTER 03/2012. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE POJIŠTĚNÍ AKTUALITY

NEWSLETTER 03/2012. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE POJIŠTĚNÍ AKTUALITY NEWSLETTER 03/2012 Zdravý finanční styl Obsah POJIŠTĚNÍ Pojišťovny: kdy, proč a jak aktualizovat pojistnou smlouvu INVESTICE Český trh komerčních nemovitostí a možnosti investování CÍLE Malé peníze: Vždy

Více

FINANčNí MĚSÍČNÍK. Vlastní bydlení kdy, jak a za co. www.sophia.cz 6 / 2010

FINANčNí MĚSÍČNÍK. Vlastní bydlení kdy, jak a za co. www.sophia.cz 6 / 2010 FINANčNí MĚSÍČNÍK Vlastní bydlení kdy, jak a za co 6 / 2010 Snad každý člověk se v průběhu svého života začne zabývat otázkou jaké si pořídit bydlení, zda bydlet v najatém bytě, domě či si byt nebo dům

Více

PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE

PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor regionálního rozvoje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Datum: prosinec 2011 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Analýza hlavních

Více

Systém prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení Systém prostupného bydlení Potýká se vaše obec/město při pronájmu obecních bytů s neplacením nájemného? Mají provozovatelé azylového bydlení ve vaší obci/městě problémy s nalezením návazného bydlení pro

Více