Externí datové zdroje. Praktické využití externích dat v oblasti analytiky. SAS Analytics Roadshow, Lukáš Kulhavý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Externí datové zdroje. Praktické využití externích dat v oblasti analytiky. SAS Analytics Roadshow, 13. 5. 2015 Lukáš Kulhavý"

Transkript

1 Externí datové zdroje Praktické využití externích dat v oblasti analytiky SAS Analytics Roadshow, Lukáš Kulhavý

2 Externí versus Interní data PROČ EXTERNÍ DATA Zlepšení analytických modelů Vylepšení finančních výsledků podniku Ucelený pohled na klienta/portfolio Zmapování klientských preferencí Znalost konkurence na trhu KDE JE ZÍSKAT Od orgánů státní správy Od komerčních poskytovatelů Z veřejného internetu OTEVŘENÁ DATA 2

3 Cross-Border Analytics Propojení více datových zdrojů 3 potenciální přístupy 1 Přiřazení segmentů 2 Distribuované strojové učení 3 Mapování anonymizovaných datových zdrojů Banka Pojišťovna Právně ošetřené Klientská data nejsou sdílena mezi podniky. Deloitte vystupuje jako zpracovatel dat, zodpovědný za vybudování analytického modelu nad společnými daty. Telco 3

4 Cross-Border Analytics 1. Přiřazení segmentů Typický proces Segmentace je vyvinuta pro každý podnik Společné charakteristiky segmentů všech podniků jsou použity pro vývoj společné segmentace Telco segmenty Bankovní segmenty Segmenty pojišťovny Společná segmentace Telco segmenty Segmenty pojišťovny Bankovní segmenty Agregované informace o segmentech jsou vzájemně vyměněné mezi podniky Segmenty jsou provázány na jednotlivá klientská portfolia Telco segmenty Informace o segmentech jsou využity k obchodním účelům Segmenty pojišťovny Bankovní segmenty 4

5 Cross-Border Analytics 2. Distribuované strojové učení Typický proces Data jsou získána ze všech tří poboček ve stejné struktuře Databáze klientů země 1 Řízení učení v iteracích Tvorba prediktivního modelu za využití společných atributů Databáze klientů země 3 Deloitte analyzuje data a vytváří analytické modely za využití Distributed Machine Learning vývoj modelu na oddělených datových sadách Databáze klientů země 2 Výsledné modely mohou být využity ve všech pobočkách modely mají lepší prediktivní sílu v porovnání se standardním interním přístupem 5

6 Cross-Border Analytics 3. Mapování anonymizovaných datových zdrojů Typický proces Databáze klientů banky Je vyjednán jednosměrný hash identifikace klienta Databáze klientů pojišťovny Spojená databáze Neomezená data lze následně vyměnit mezi podniky. Databáze klientů telco Vystupuje jako zpracovatel dat Vývoj modelu za využití společných klientů Nad daty lze vyvíjet prediktivní modely cílící nabídku společnosti X na zákazníky společnosti Y. 6

7 Český statistický úřad Úloha Českého statistického úřadu Poskytovatel státní statistické služby Zabezpečuje získávání a zpracování dat pro statistické účely Poskytuje statistické informace jak státu, tak veřejnosti Možné využití dat z Českého statistického úřadu Zpřesnění modelů o dodatečné demografické prediktory hustota zalidnění, způsob a doba dojíždění za prací, velikost domácnosti Využití v oblasti veřejných služeb pro Cross-sell a Up-sell zdroj a způsob vytápění / ohřevu vody, vlastnictví plynové přípojky Identifikace potenciálu pro elektronické obslužné kanály vlastnictví internetového připojení v bytě 7

8 Český statistický úřad Ukázka využití dat z ČSÚ X-sell PtB model Sčítání lidu Data ČSÚ X-sell lead list Databáze klientů - elektřina Databáze klientů - plyn 8

9 Katastr nemovitostí České republiky Úloha Katastru nemovitostí České republiky Soubor údajů o nemovitostech v České republice Evidence vlastnických a jiných věcných práv (včetně práv zástavních) Smlouvy k nabití nemovitosti (typicky obsahují informace o rozloze, kupní ceně atd.) Možné využití dat z Katastru nemovitostí České republiky Využití informací v marketingových nabídkách hypotečních úvěrů informace o zástavě, o financující bance a o datu vzniku zástavního práva Využití informací ve schvalovacím procesu znalost frekvence změn majitele, cenové hladiny zástavních práv Propojení informačních zdrojů maximalizujících informační hodnotu o nemovitostech typ nemovitosti, skutečná transakční cena, informace o developerském projektu 9

10 Katastr nemovitostí České republiky Využití v aplikace Cenová mapa prodejních cen Cenová mapa prodejních cen je nově vytvořená webová aplikace pracující na základě: kompletní pasportizace bytového fondu databáze prodejních cen standardů CULT Představuje rozsáhlou databázi obsahující souhrnné, veřejně dostupné informace o lokalitách, projektech, bytech, cenách, standardech a vývojových trendech. Zpracovává výhradně oficiální údaje o skutečně provedených prodejích (transakcích), které získává z veřejných zdrojů, zejména z Katastrálních úřadů. Je zaměřena na všechny hlavní části rezidenčního realitního trhu: Nové a zánovní byty v developerských projektech, tedy byty postavené v nových bytových projektech od roku 1994 do současnosti. Cenová mapa je tvořena na základě: Katastrálních dat Statistických dat Technických údajů a mapových podkladů Interaktivních mapových vrstev Detailní analýzy jednotlivých bytových projektů Ostatní bytová výstavba v bytových domech, které jsou rozděleny na bytové jednotky. Rodinné domy 10

11 Marketingové průzkumy Úloha marketingového průzkumu Sběr informací na trhu (i mimo vlastní klientskou bázi) Identifikuje problémy a příležitosti pro obchodní úlohy Možnost realizace kvalitativního i kvantitativního výzkumu K dispozici jsou pravidelné a standardizované výzkumy, či ad-hoc výzkumy na míru Možné využití dat z marketingových průzkumů Zpřesnění modelů o behaviorální informace chování mimo podnik/produkt informace o spotřebitelském chování, o životním stylu Informace o vnímání značky/produktu jako vstup do retenčních modelů důvody spokojenosti/nespokojenosti, porovnání s konkurencí, identifikace slabin Identifikace behaviorálních segmentů v rámci akvizičních kampaní využívané produkty, spotřebitelské chování a preference, sklony ke změnám 11

12 Marketingové průzkumy Ukázka využití dat z Lifestyle průzkumu trhu Průnik atributů datových vzorků X/Up sell model Lifestyle průzkum trhu Interní data podniku Lifestyle segmentace Churn model Propojení datových zdrojů přes společné atributy Segmentace klientské báze Revenue Potential model Možné využití výstupů segmentace 12

13 Veřejné internetové záznamy Možnosti sběru informací na internetu Web Crawling sběr informací z internetových zdrojů (texty, články, komentáře ) Invisible Web Crawling sběr informací z internetových formulářů apod. Průzkum konkurence automatizovaný sběr ceníků, produktů, nabídek, poboček Možné využití dat z internetu Monitorování veřejného mínění a vnímání značky/produktu na internetu Web Crawling článků, komentářů, sociálních sítí Testování online nabídek konkurence Invisible Web Crawling formulářů a nabídkových kalkulaček konkurence, srovnávačů Geo-lokace konkurence a vizualizace na mapových podkladech seznam všech lékáren ze SUKL, vizualizace na Open Street Map 13

14 Veřejné internetové záznamy Ukázka využití Invisible Web Crawleru 10 typů vozidel 8 reprezentativních měst dle velikosti 10 věkových skupin 0-3 nehody Crawler testovacích vektorů 3 klíčoví konkurenti (1/2 trhu) 0 12 let trvání pojištění 14

15 Závěr: hlavní přínosy externích dat Zlepšení prediktivní síly modelů Dosažení finančních výsledků podniku Kriticky důležitý vnější pohled na podnik Srovnání s konkurenčními podniky a produkty Příležitost k obchodní spolupráci s partnery 15

16 Mobilní aplikace Deloitte CZ Zpravodaje l Studie l Semináře l Novinky l Videa Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než zaměstnanců ze 37 pracovišť v 17 zemích.

17 Kontakty PAVEL ŠIŠKA Partner Consulting Deloitte Advisory s.r.o. Nile House, Karolinská 654/2, , Praha 8 Tel/Direct: Mobile: FILIP TROJAN Manager Applied Analytics Deloitte Advisory s.r.o. Nile House, Karolinská 654/2, , Praha 8 Tel/Direct: Mobile: LUKÁŠ KULHAVÝ Senior Consultant Applied Analytics Deloitte Advisory s.r.o. Nile House, Karolinská 654/2, , Praha 8 Tel/Mobile:

18 Deloitte Applied Analytics Proč si vybrat analytické služby od nás Stejně tak jako jiné společnosti, pomáháme našim klientům sbírat, spravovat a analyzovat data. Pouze Deloitte však využívá pokročilých analytických dovedností, detailní znalosti odvětví, a zkušeností s řízením podniků k maximalizaci hodnoty analytiky zpracovávající každodenní informace do využitelných znalostí. Pomáháme řešit reálné obchodní úlohy za pomoci analytiky, za pomoci ucelených end-to-end řešení (ve spolupráci s odborníky z Deloitte). Jsme hrdí, že můžeme sdílet naší znalost s našimi váženými klienty, skrze společné projektové týmy, analytické tréninky a workshopy zaměřené na předání dovedností využívaných v projektech. Nabízíme portfolio hotových analytických řešení vyvíjených v rámci v našem unikátních produktu Growth Engine (přes 20 řešení a stále investujeme do vývoje dalších), stejně tak jsme schopni vyvinout a dodat libovolné řešení na míru. Jsme experty na vizualizaci dat a výsledků analytických modelů. Úspěšně dodáváme projekty do všech klíčových odvětví: Finanční služby, Telekomunikační služby, Pojišťovny, Veřejné služby, Maloobchod atd. Jsme připraveni vyvíjet a/nebo hostovat analytická řešení ve specializované Analytické Laboratoři (certifikované, vysoce zabezpečené a výkonné servery). Zkušený tým (dodáno přes 50 projektů), vystupující jako regionální Center of Excellence pro Střední Evropu. Využíváme unikátní zkušenosti z regionu i zahraničí, za využití analytických znalostí a dovedností celosvětové sítě Deloitte. Deloitte 2015 Deloitte byl Česká označen republika společností Gartner za vůdčího dodavatele služeb v oblasti Business Analytics (2014). 18 Deloitte byl označen společností Kennedy za vůdčího dodavatele služeb v oblasti Analytics IT Consulting (2014).

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou BYOD 2 Wearables Co společnostem přináší a co jim berou D Obsah Představení wearables Výhody wearable technologií Bezpečnost wearable technologií Pohled do historie Digitální hodinky Hamilton /Pulsar Náramková

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více