d d Přání starostů Hornovsacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d d Přání starostů Hornovsacka"

Transkript

1 8. vyání zpravoaje prosinec 2013 ZDARMA Vážení a milí spoluobčané, čas běží jako o závo a alší rok se nám blíží ke svému konci. Pro naše sružení je to rok, ky i pro nás končí takzvané programovací obobí, tey obobí, ky obíhá popora z evropských a nároních zrojů v rámci Programu rozvoje venkova. Pře pěti lety jsme ostali šanci zapojit se o této popory a měli jsme možnost rozhoovat, o kterých oblastí buou směřovat nemalé otační prostřeky, a které projekty buou moci íky otaci být realizovány. Řaa našich zeměělců i jiných ponikatelů si tak napříkla mohla poříit nové stroje pro svoji nelehkou a často neocenitelnou práci, vznikly u nás nové ubytovací kapacity, zařízení pro volnočasové aktivity, ošlo k obnově některých objektů našeho kulturního ěictví nebo celkově k moernizaci infrastruktury v obcích Horního Vsacka. O popoře těchto projektů rozhoovali lié z našeho regionu a věřím, že tato rozhonutí byla správná. Chtěla bych touto cestou poěkovat všem, kteří se na chou naší MAS jakkoli poíleli, věnovali jí nemalý kus svého času i srce, a íky kterým jsme mohli plnohonotně fungovat. Vlastně u nás vzniklo i takové pracovní i nepracovní přátelství mezi limi, kteří by se jinak možná niky nepotkali, a i kyby otační popora jenou skončila, je to něco, co už nám zůstane napořá. V příštím roce chceme být naále nápomocní příjemcům otace při realizaci svých projektů, bueme se věnovat našemu novému projektu zaměřenému na propagaci našeho regionu a v neposlení řaě bueme pokračovat v přípravě nového strategického okumentu rozvoje Hornovsacka pro obobí Milí spoluobčané, život ale není jen o práci. Blíží se vánoční svátky, čas pokoje, míru a porozumění. Chci Vám všem popřát, ať se Vám alespoň v tento čas poaří vypnout, a to nejen tu svoji pracovní stránku, ale vypnout i třeba svůj počítač, televizi a užívat si krásných chvil se svými blízkými. I ten sníh je pro nás takový vzkaz z nebe, který nás naváí, abychom zpomalili, zklinili se a uchýlili o tepla svých omovů a ke svým nejbližším. Ing. Šárka Burianová, manažer MAS Valašsko Horní Vsacko Přání starostů Hornovsacka Přeji všem, aby byli naplněni správnou mírou optimismu, nikoliv aby hleali na všem pouze chyby a maličkosti a šířili pesimismus. Zkrátka aby měl poku možno kažý slunce v uši. Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zěchov Vážení spoluobčané, s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání liských srcí, čas raosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům a občanům Hornovsacka popřál příjemné svátky, pevné zraví v roinách a úspěšný vstup o nového roku. Jan Machalec, starosta obce Janová Vážení spoluobčané, občané Hornovsacka, ovolte mi Vám z celého srce popřát krásné prožití Vánočních svátků a přeevším pak vše nejlepší v roce Jsem přesvěčen, že nejůležitější pro nás všechny je mít přeevším pevné zraví, práci, spokojenou roinu a i tolik nezbytné štěstí při naší cestě životem. Dokažme být k sobě přátelští a najěme ovahu a sílu si vzájemně pomoci, kyž je potřeba. Vžyť jsme Valaši jena roina. Honě zraví, lásky a porozumění Vám přeje Ing. Jiří Lušovský, starosta Obce Halenkova Milí občané. Věřím, že vše, co jste si přesevzali, se Vám poařilo naplnit. Kyby bylo možné si zraví přesevzat, stálo by jistě na prvním místě. Proto nezbývá než si zraví pouze přát a tak Vám, obyvatelům Hornovsacka, přeji o celého nového roku honě úspěchů, raosti, splněných snů a celkové zraví. Pavel Jochec, starosta městyse Nový Hrozenkov masvhv 1

2 Pokusíme se opět o jakousi rekapitulaci končícího programovacího obobí v poobě grafů. Tyto čísla nejsou konečná, protože jak ukazuje tabulka níže máme pře sebou ještě 17 projektů pře samotnou realizací. Celkem 68 projektů se již realizovalo, z toho 60 je úspěšně proplaceno. Závěrečnou evaluaci, tey jakési konečné zhonocení bueme moci uělat až po realizaci a proplacení všech plánovaných projektů. Na násleujícím grafu viíte, jak to bylo v jenotlivých výzvách naší MAS. Pořaí je zleva oprava. Graf ukazuje počet projektů, který se aministroval. Je viět vzrůstající tenence v počtu pro- Je to způsobeno tím, že žaateli jektů. byli také ponikatelé s menšími projekty a jejich míra popory je také o něco nižší, proto se mohlo popořit více projektů. Na poslením grafu viíte poporu Programovací obobí le typů jenotlivých žaatelů. Nejvíce čerpali zástupci veřejného sektoru, ale je to způsobeno tím, že veřejnoprávní a ne- ziskové subjekty mohou čerpat otaci až ve výši 90%, kežto ponikatele mají nárok pouze na 60% otaci. Programovací obobí je u svého konce a proto je nejvyšší čas se připravovat na obobí V novém roce nás čekají finální práce na přípravě Integrované strategie území (ále jen ISRÚ) pro násleující programové obobí , která by měla být zpracována pomocí tzv. komunitně veeného místního rozvoje a měla by nasměrovat přípanou otační poporu na nejpotřebnější oblasti území Hornovsacka. Popora je přepokláána nejen z Programu rozvoje venkova, ale i jiných otačních titulů, PODPORA ZEMĚDĚLCŮ 2 masvhv MAS v roce 2014 Program LEADER - alší realizované projekty v roce 2013 Jan Václavík: Nákup zeměělské techniky jako např.: Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost nebo Operační program životního prostřeí. Ovšem k tomu potřebuje MAS splnit ané pomínky, kterými mimo jiné jsou stanary MAS a musí být vytvořena kvalitní ISRÚ. MAS by měly také v novém obobí plnit více tzv. animační úlohu, ky by se měly soustřeit na poporu setkávání se místních lií a poporu akcí společenství v území. V příštím roce tey nebueme vyhlašovat žánou výzvu k překláání žáostí o otaci. Poku bueme se svojí strategií opět úspěšní, přepoklááme vyhlášení první výzvy v roce I tak nás ale určitě zajímají Vaše projektové záměry a jsou pro nás ůležité pro jejich zapracování o nové strategie. Proto nás určitě neváhejte kontaktovat, jsme připraveni je s Vámi konzultovat. V roce 2014 bueme také realizovat projekt spolupráce (porobněji níže) a stále poskytovat veškerou poporu žaatelům a příjemcům otace, jak s realizací a proplacením tak náslenou uržitelností. Žaatel se rozhonul moernizovat zeměělskou techniku na své farmě a poříil si obraceč píce, který bue sloužit k efektivní sklizni, úržbě krajiny a k přípravě kvalitního krmiva pro chovaná zvířata. Místo realizace: Halenkov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše schválené otace: ,- Kč.

3 Pořízený zeměělský stroj Břetislav Orság: Obnova hospoářského objektu stooly Žaatel v rámci projektu provel rekonstrukci stooly - ošlo k výměně střešní krytiny, řevěného opláštění včetně pobití. Místo realizace: Karolinka (Malá Stanovnica). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Rekonstruovaná stoola Pavla Janýšková: Nákup lisu na seno a senáž Žaatelka se rozhola moernizovat svoji ekofarmu a v rámci projektu poříila lis na seno a senáž s pevnou komorou. Místo realizace: Velké Karlovice (Javorníček). Výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Lis na seno Jarmila Aamová: Obraceč a shrnovač píce Žaatelka se rozhola poříit va zeměělské stroje: obraceč a shrnovač píse, aby tak zajistila efektivní sklizeň a kvalitní seno. Místo realizace: Velké Karlovice (Osloveček). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč Josef Borák: Moernizace farmy - nákup fekálního návěsu Žaatel je soukromý zeměělec hospoařící v horské oblasti na výměře cca 20ha zaměřený na chov ovcí a krav s tržní proukcí mléka. Přemětem tohoto projektu byl nákup traktorového fekálního návěsu pro zeměělskou činnost. Místo realizace: Velké Karlovice (Fojtství). Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše otace: ,- Kč. Fekální návěs Vsacko Hovězí a.s.: Nákup lisu na seno V rámci zefektivnění své činnosti se společnost rozhola pro nákup lisu na seno a senáž, aby tak urychlila sklizeň a zajistila kvalitní krmivo pro chovaná zvířata. Místo realizace projektu: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA ŽIVNOSTNÍKŮ Petr Válek: Rozvoj firmy Petr Válek Žaatel provozující práelnu se rozhol poříit nový strojový žehlič - manl, aby tak zefektivnil a zkvalitnil své služby. Místo realizace: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Alan Sekula: Rozvoj firmy Alan Sekula V rámci tohoto projektu byl zakoupen jeen stroj pro stolařskou ílnu - kolíkovací stroj. Místo realizace: Zěchov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Kolíkovací stroj PODPORA SUBJEKTŮ PODNIKAJICÍCH V CESTOVNÍM RUCHU Jarmila Uhříková: Umístění herních prvků na zahrau restaurace U Pokorných Přemětem projektu bylo umístění herních prvků na zahrau u restaurace U Pokorných v obci Huslenky. Konkrétně byly na zahrau umístěny 4 herní prvky. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Nové ětské hřiště masvhv 3 TJ Sokol Hovězí: Dětské hřiště v autokempinku U Splavu TJ Sokol provozující kemp se rozhonul vybuovat v rámci projektu ětské hřiště o 6 herních prvcích. Místo realizace: Hovězí (Kemp U spla-

4 Měli jsme tu čest a byli jsme přizváni na Hejtmanský en, který se tentokrát uskutečnil v Liečku. Tohoto setkání se kromě veení krajského úřau účastnili také raní zaměřeni na jenotlivou problematiku ve zlínském kraji. Spolu se souseními MAS Hornoliečska a MAS Stření Vsetínsko jsme nejprve prezentovali svoji činnost - za naši MAS se toho zhostili pan přesea Ing. Tomáš Kocourek a současná manažerka MAS Petra Záilská. Poté se iskutovaly konkrétní problémy území- Za náš region jsme připomněli nutnost urych- lené rekonstrukce silnice o Velkých Karlovic a poporu organizacím poskytujících sociální služby. Za kažou MAS se zúčastnili nejen zástupci obcí, ale také neziskových organizací a ponikatelů. Smyslem Hejtmanských nů je setkávání s přestaviteli a občany jenotlivých částí Zlínského kraje a ebata o záležitostech, které je vu). Výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Obnovené ětské hřiště v kempu Římskokatolická Obnova fary v Halenkově V rámci projektu ošlo o obnově fasáy farní buovy, která se nachází v centru obce Halenkov a svým vzhleem již nevyhovovala, také její životnost byla proloužena. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Nový projekt k propagaci Horního Vsacka Josef Petřek: Penzion U Mevěa rozšíření ubytovacích kapacit Žaatel okončil stavební práce a ovybavil 1. patro v nově vybuovaném penzionu U Mevěa. Byla navýšena ubytovací kapacita o 14 nových V poslení výzvě projektů spolupráce nám byl v silné konkurenci schválen a popořen projekt s názvem Společná propagace našeho valašského regionu, který je zaměřen na vytvoření společného turistického prouktu a společné propagace turistické oblasti území MAS Valašsko - Horní Vsacko a MAS Rožnovsko. Přemětem projektu jsou marketingové aktivity, jejichž přínosem bue celkové zviitelnění nabíky služeb estinace Valašska a zvýšení 4 masvhv atraktivity tohoto jeinečného území, a to jak pro české, tak zahraniční turisty. Bue vytvořeno jenotné logo a grafika turistické oblasti, společný turistický portál v jazykových mutacích a propagační materiály regionu. Dále bue realizována exkurze za příklay obré praxe, proběhnou tematické workshopy zaměřené na průvocovství a komplexní přestavení turistické oblasti a výstavy fotografií z Valašska. Při tvorbě projektu jsme vycházeli Hejtmanský en stabilních celoročních lůžek. Místo realizace: Velké Karlovice (Jezerné). Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA KULTURNÍHO DĚDICTÍ Halenkov: Obnovená fara v Halenkově farnost Zástupci Zlínského kraje v Liečku Městys Nový Hrozenkov: Stavební úpravy kulturního objektu Nový Hrozenkov Projekt řeší stavební úpravy objektu, který je využíván IC Nový Hrozenkov a je neílnou součástí kulturní památky uselosti památníku A. Strnala. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. z toho, že u obou MAS chybí kvalitní propagace v jenotném uchu s vyváženým opaem na všechny obce. Díky projektu spolupráce vznikne společná propagace a to nejen obcí, které jsou hojně navštěvovány, ale všech obcí na území partnerských MAS. Nabíka tak bue mnohem pestřejší, zajímavější a vyváženější. Na tento projekt se nám poařilo získat otaci ve výši až 90% způsobilých výajů, a to v celko- částce vé Kč. zajímají a trápí. Vzájemná výměna informací, názorů a postřehů je užitečná pro obě strany," vysvětlil hejtman Stanislav Mišák.

5 Naše MAS spoluorganizovala Pozimní ovčácké slavnosti, které proběhly na Santově. I přesto, že počasí této akci nepřálo, účast byla na první ročník hojná. Návštěvníci mohli ochutnat speciality z jehněčího, sýry, frgály a jiné obroty. Dále se mohli inspirovat, jak jehněčí připravovat nebo si zasoutěžit při pojíání frgálů nebo trelníku, či vyhrát nějakou věcnou cenu v tombole. Folklórní oprovoný program zajistil FS Polančan, Hafera z Nového Hrozenkova a cimbálová muzika Vsacan. Jením z nejzajímavějších boů programu byla ukázka práce ovčáckého psa v poání pana Molka nebo móní přehlíka vlněných a plstěných moelů. Velké íky patří všem, kteří se na těchto slavnostech jakkoli poíleli. Pozimní ovčácké slavnosti Hafera z Nového Hrozenkova na Santově Dotace Zlínského kraje V tomto roce získaly místní akční skupiny ve Zlínském kraji poporu kraje ve výši 100 tis. Kč účelové neinvestiční otace na tvorbu Integrované strategie rozvoje území pro obobí Tímto kraj jenoznačně vyjářil poporu fungování MAS i v alších letech. Za tuto poporu chceme poěkovat a oufáme, že se prostřenictvím MAS zasloužíme o rozvoj venkovských oblastí ve Zlínském kraji. masvhv 5

6 Mám ještě něco uělat? zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázněný řeitel mrkl na hoinky a prohlél si iář. Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaěláme. Sekretářka se usmála: Ale ještě tu máte seznam árků pro syna. Nezapomeňte, že za tři ny jsou Vánoce. Ještě, že jste mi to připomněla! Řeitel si povzechl. Bojím se, že se Vánoční bajka Našetřil za ten rok pro svou roinu nějaké peníze. Moc jich nebylo, ale přesto chtěl jimi potěšit své blízké. Kyž vyšel z lesa, vypukla strašlivá bouřka. Blesky se honily po obloze, hrom burácel a k tomu se přialo s eštěm silné krupobití. Muž měl omů ještě honě aleko, a tak se schoval po mohutný ub. Po chvíli však o stromu uhoil blesk, rozštípl silný kmen a paající větve muže srazily. Krvácel z paže a nohy, ale poařilo se mu utéct. Prchal mezi kroupami a rukama se snažil chránit si hlavu. Jen aby byl o hromů a blesků co nejál. Běžel louho, oku vyčerpáním ne- pal u úpatí skály. Skalní stěna se pře ním hrozivě zvihala a zála se mu nepřekonatelná. Byl promočený na kůži, potlučený kroupami a třásl se zimou. Nevěěl, jak ál, a ztratil veškerou naěji, že ještě něky spatří omov. Františkův árek Noční hlas na mě bue trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na roinu tak málo času. Kyž večer přiju omů, syn už spí. Skoro niky nemáme čas si popovíat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby oe mne ostal pořáný árek. Jenomže ke na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje. Sekretářka otevřela opis o syna, potřásla hlavou a usmála se: Víte, že Byl Štěrý večer a na krajinu pala černočerná tma. Právě té noci šel vstříc smrti jeen muž. Vracel se omů po celoroční tvré práci v lese, aleko o místa, ke bylel. Vánoční příběhy k zamyšlení Sžíravý chla mu bral sílu k boji o život. Téměř s úlevou si pomyslel, že naešla jeho poslení hoinka. Chtělo se mu spát. Pomalu se smířil s osuem a pomyslel si, že za chvíli už nic neucítí. Ale znenaání se oněku ozvalo jasné zabečení. Ten zvuk muže probuil. Ko to byl? Že by se v bouřce ztratilo nějaké jehně? Muž se otřásl. On sice umřít chtěl, ale co to jehňátko? V tu chvíli se zabečení ozvalo znovu. Umírajícímu se neostávalo sil ani chuti žít. Ale to jehně ho potřebovalo. Bečení muži znělo jako prosba o pomoc. A tak v sobě vyoloval sílu zvítězit na únavou a strachem. Umřít může, ale teprve až zachrání to nebohé zvíře. Ta myšlenka mu oala síl. Vstal a zaposlouchal se. Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko vyává MAS Valašsko Horní Vsacko, o.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Horního Vsacka v náklau 2000 výtisků. Zpravoaj je eviován po číslem MK ČR E (ze ne ). Neprošlo jazykovou úpravou. Grafická úprava: Josef Mikeš. Tisk: Grafia Nova., Rožnov po Rahoštěm. Kontaktní úaje vyavatele: MAS Valašsko Horní Vsacko o.s., Hovězí 74, Více na Kysi ávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: Co pro tebe znamenají Vánoce? Veverka opověěla: Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráa. Liška se připojila se svou přestavou: Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravové Vánoce nebyly. Do řeči se jim vložil mevě: Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou slakou vánočku! Slyšet se ala také straka: Pole mne jsou o Vánocích nejůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. Pozau nechtěl zůstat ani vůl: Vánoce ělá Vánocemi teprve šampaňské. vaše příkazy vžycky plním, ale tentokrát to vážně neje. Proč ne? Copak si osmileté ítě může přát věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam! Sekretářka mu mlčky poala synův opis. Řeitel si ho přečetl: Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne kažý en (nebo skoro kažý en) našel půlhoinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František. Já bych ho vypil klině vě lahve! A osel, který to už nevyržel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vžyť na Vánocích je nejůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl? Vůl se zastyěl, sklopil velkou hlavu a zabučel: A věí to vůbec lié? ( Převzato z knihy o Bruna Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu uše ) Jehně zase zabečelo. Muž se vyal směrem, oku ten zvuk přicházel. Čas o času se musel zastavit, paající kroupy mu rozíraly obličej jako leový bič. A opět se ozval ten hlas! Už byl blízko. Tam za keři. Prohlížel jeno křovisko za ruhým, ale beránka nenašel. Ale zálo se mu, jakoby bečení vycházelo oněku ze skály. Tam něke muselo jehně být. Doklopýtal ke skalní stěně a našel výklenek, ke bylo sucho. Přitiskl si ho na prsa, aby ho zahřál, a cítil, jak jehně zahřívá jeho. Jako by se o něj začal vracet život. A tak se vzájemně hřáli celou noc. Ráno je oba probuil nesmělý sluneční paprsek. Muž beránka pohlail a pocítil, jak mu v malém bříšku zakručelo hlay. I on měl hla a přeevším nesmírnou chuť žít.

ZPRAVODAJ. d d OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. 2. vydání zpravodaje 2010 www.masvhv.cz

ZPRAVODAJ. d d OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. 2. vydání zpravodaje 2010 www.masvhv.cz ZPRAVODAJ Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko 2. vyání zpravoaje 2010 www.masvhv.cz Vážení spoluobčané Hornovsacka, jak se pomalu přibližuje závěr letošního roku, tak současně završuje Místní

Více

ZPRAVODAJ. d d. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. Aktuálně v MAS: SOUTĚŽ VALAŠSKO OČIMA DĚTÍ

ZPRAVODAJ. d d. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. Aktuálně v MAS: SOUTĚŽ VALAŠSKO OČIMA DĚTÍ ZPRAVODAJ Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko 10. vyání zpravoaje prosinec 2014 ZDARMA www.masvhv.cz; www.facebook.com/masvhv Milí spoluobčané Horního Vsacka, máme tu pravielné vánoční vyání zpravoaje

Více

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz 4. vyání zpravoaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, ostává se o Vašich rukou alší, v pořaí již čtvrtý Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko za obu její existence. Je to

Více

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Název školy Stření oborná škola a Stření oborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

1. Josef Vašut Josef Vašut Velké Karlovice 40, 756 06, Velké Karlovice 62313665

1. Josef Vašut Josef Vašut Velké Karlovice 40, 756 06, Velké Karlovice 62313665 zastupuje 1 adresa trvalého bydliště 2 narození 3 1. Josef Vašut Josef Vašut Velké Karlovice 40, 756 06, Velké Karlovice 62313665 2. Marie Hořčicová Marie Hořčicová Nový Hrozenkov 351, 756 04, Nový Hrozenkov

Více

o realizaci SPL ROK 2012

o realizaci SPL    ROK 2012 o realizaci SPL ROK 2012 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, další rok v životě občanského sdružení Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, je úspěšně za námi a forma výroční zprávy je ta pravá,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Občasný zpravodaj č. 9 MAS SOKOLOVSKO

Občasný zpravodaj č. 9 MAS SOKOLOVSKO Občasný zpravodaj č. 9 MAS SOKOLOVSKO 1. Úvod Rok 2009 je již nenávratně za námi, a jak bývá dobrým zvykem, je třeba ho vyhodnotit. K tomu se sešli starostové a starostky členských obcí a další členové

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Výzva k předkládání nabídek pro výběr partnerů při realizaci projektů cestovního ruchu v oblasti Horního Vsacka

Výzva k předkládání nabídek pro výběr partnerů při realizaci projektů cestovního ruchu v oblasti Horního Vsacka Výzva k předkládání nabídek pro výběr partnerů při realizaci projektů cestovního ruchu v oblasti Horního Vsacka Rozvoj území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb bude v programovacím období EU

Více

Ohlédnutí za minulými roky

Ohlédnutí za minulými roky 6. vydání zpravodaje - prosinec 2012 www.masvhv.cz Vážení a milí, rád bych vás všechny pozdravil jménem svým i celé Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko a pokusil se v krátkosti ohlédnout za pomalu

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009 Podnikání v regionu 2. prosince 2008, Zlín Informace o výzvách Oblasti podpory 2.4 3.3.2 Podpora podnikání Podnik. infrastruktura

Více

o činnostech MAS a realizaci SPL

o činnostech MAS a realizaci SPL o činnostech MAS a realizaci SPL ROK 2014 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy... 3 2. Představení spolku... 4 2.1 Základní údaje o spolku... 4 2.2 Poslání a zaměření činnosti spolku... 4 2.3 Organizační struktura

Více

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s.

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s. Maio vyává pravielně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2012. Maio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho záklaního cíle: Prevenci rizikového chování. Výroční

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 2.

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ù Ï Ñ À Õ Î Ã À É 9. 2014 ZDARMA

Ù Ï Ñ À Õ Î Ã À É 9. 2014 ZDARMA 9. vydání zpravodaje červenec 2014 ZDARMA www.masvhv.cz Milí spoluobčané Horního Vsacka, máme tu pravidelné prázdninové vydání zpravodaje naší Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. A co se v něm

Více

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské Bečvy lemovaný státní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Projekt Věc známá i neznámá

Projekt Věc známá i neznámá Projekt Věc známá i neznámá Fungování MAS a realizace projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Instituce zajišťující administraci finančních prostředků

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Datum : Místo: 20.5.2014, 17:00-19:00 hod. Velké Karlovice, Hospoda U Valchářů Téma a cíl Veřejného projednání:

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Abeceda fondů EU. Jak fungují evropské fondy? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro radu? SILNICE I. TŘÍDY ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY INOVACE

Abeceda fondů EU. Jak fungují evropské fondy? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro radu? SILNICE I. TŘÍDY ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY INOVACE Abecea fonů EU 2014 2020 Jak fungují evropské fony? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro rau? SILNICE I. TŘÍDY INOVACE ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1 Obsah Úvoní slovo Úvoní slovo 2 Fony Evropské unie

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO KATALOG PF 2016 Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOG OGO D1 D2 D3 D4 D5 D6 a štastný Nový rok D7 D8 D9 D10 D11 D12 a štastný Nový rok D13 D14 Formát A6 na výšku (105 x 148 mm). A1 A2 A3 D15 D16 a

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Končí programovací období 2009-2013

Končí programovací období 2009-2013 7. vydání zpravodaje červenec 2013 ZDARMA www.masvhv.cz Vážení pravidelní i nepravidelní čtenáři pravidelně vycházejícího zpravodaje MAS Valašsko Horní Vsacko, dostávají se Vám do rukou další informace

Více

5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz

5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz 5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další, tentokrát letní vydání, našeho Zpravodaje, prostřednictvím kterého Vám chceme přiblížit naši činnost

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská 6. VÝZVA MASVHV prosinec 2012 Ing. Šárka Kamencová Mgr. Petra Zádilská 6.VÝZVA MASVHV Vyhlášení výzvy: 2.12.2012 Příjem ţádostí: 4.1.2012-18.1.2012 Výše alokace: 3 350 000,- Kč Vyhlášené Fiche: FICHE 1

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ Dne 28.6.2013 zveřejnila Místní akční skupina ORLICKO konečný seznam celkem 39 podpořených žádostí, na jejichž realizaci

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Výzvu č. 3 k předkládání žádostí v rámci 11. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

vánoční svátky, plné radosti, zdraví, štěstí a spokojenosti

vánoční svátky, plné radosti, zdraví, štěstí a spokojenosti ročník XXVII., číslo 12/2015 Vánoční přání Zlaté svatby Svoz opau Charita Pozvánka na Souseský bál Sport - baminton Lepší Vánoce třeskuté než tekuté vánoční svátky, plné raosti, zraví, štěstí a spokojenosti

Více