d d Přání starostů Hornovsacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d d Přání starostů Hornovsacka"

Transkript

1 8. vyání zpravoaje prosinec 2013 ZDARMA Vážení a milí spoluobčané, čas běží jako o závo a alší rok se nám blíží ke svému konci. Pro naše sružení je to rok, ky i pro nás končí takzvané programovací obobí, tey obobí, ky obíhá popora z evropských a nároních zrojů v rámci Programu rozvoje venkova. Pře pěti lety jsme ostali šanci zapojit se o této popory a měli jsme možnost rozhoovat, o kterých oblastí buou směřovat nemalé otační prostřeky, a které projekty buou moci íky otaci být realizovány. Řaa našich zeměělců i jiných ponikatelů si tak napříkla mohla poříit nové stroje pro svoji nelehkou a často neocenitelnou práci, vznikly u nás nové ubytovací kapacity, zařízení pro volnočasové aktivity, ošlo k obnově některých objektů našeho kulturního ěictví nebo celkově k moernizaci infrastruktury v obcích Horního Vsacka. O popoře těchto projektů rozhoovali lié z našeho regionu a věřím, že tato rozhonutí byla správná. Chtěla bych touto cestou poěkovat všem, kteří se na chou naší MAS jakkoli poíleli, věnovali jí nemalý kus svého času i srce, a íky kterým jsme mohli plnohonotně fungovat. Vlastně u nás vzniklo i takové pracovní i nepracovní přátelství mezi limi, kteří by se jinak možná niky nepotkali, a i kyby otační popora jenou skončila, je to něco, co už nám zůstane napořá. V příštím roce chceme být naále nápomocní příjemcům otace při realizaci svých projektů, bueme se věnovat našemu novému projektu zaměřenému na propagaci našeho regionu a v neposlení řaě bueme pokračovat v přípravě nového strategického okumentu rozvoje Hornovsacka pro obobí Milí spoluobčané, život ale není jen o práci. Blíží se vánoční svátky, čas pokoje, míru a porozumění. Chci Vám všem popřát, ať se Vám alespoň v tento čas poaří vypnout, a to nejen tu svoji pracovní stránku, ale vypnout i třeba svůj počítač, televizi a užívat si krásných chvil se svými blízkými. I ten sníh je pro nás takový vzkaz z nebe, který nás naváí, abychom zpomalili, zklinili se a uchýlili o tepla svých omovů a ke svým nejbližším. Ing. Šárka Burianová, manažer MAS Valašsko Horní Vsacko Přání starostů Hornovsacka Přeji všem, aby byli naplněni správnou mírou optimismu, nikoliv aby hleali na všem pouze chyby a maličkosti a šířili pesimismus. Zkrátka aby měl poku možno kažý slunce v uši. Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zěchov Vážení spoluobčané, s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání liských srcí, čas raosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům a občanům Hornovsacka popřál příjemné svátky, pevné zraví v roinách a úspěšný vstup o nového roku. Jan Machalec, starosta obce Janová Vážení spoluobčané, občané Hornovsacka, ovolte mi Vám z celého srce popřát krásné prožití Vánočních svátků a přeevším pak vše nejlepší v roce Jsem přesvěčen, že nejůležitější pro nás všechny je mít přeevším pevné zraví, práci, spokojenou roinu a i tolik nezbytné štěstí při naší cestě životem. Dokažme být k sobě přátelští a najěme ovahu a sílu si vzájemně pomoci, kyž je potřeba. Vžyť jsme Valaši jena roina. Honě zraví, lásky a porozumění Vám přeje Ing. Jiří Lušovský, starosta Obce Halenkova Milí občané. Věřím, že vše, co jste si přesevzali, se Vám poařilo naplnit. Kyby bylo možné si zraví přesevzat, stálo by jistě na prvním místě. Proto nezbývá než si zraví pouze přát a tak Vám, obyvatelům Hornovsacka, přeji o celého nového roku honě úspěchů, raosti, splněných snů a celkové zraví. Pavel Jochec, starosta městyse Nový Hrozenkov masvhv 1

2 Pokusíme se opět o jakousi rekapitulaci končícího programovacího obobí v poobě grafů. Tyto čísla nejsou konečná, protože jak ukazuje tabulka níže máme pře sebou ještě 17 projektů pře samotnou realizací. Celkem 68 projektů se již realizovalo, z toho 60 je úspěšně proplaceno. Závěrečnou evaluaci, tey jakési konečné zhonocení bueme moci uělat až po realizaci a proplacení všech plánovaných projektů. Na násleujícím grafu viíte, jak to bylo v jenotlivých výzvách naší MAS. Pořaí je zleva oprava. Graf ukazuje počet projektů, který se aministroval. Je viět vzrůstající tenence v počtu pro- Je to způsobeno tím, že žaateli jektů. byli také ponikatelé s menšími projekty a jejich míra popory je také o něco nižší, proto se mohlo popořit více projektů. Na poslením grafu viíte poporu Programovací obobí le typů jenotlivých žaatelů. Nejvíce čerpali zástupci veřejného sektoru, ale je to způsobeno tím, že veřejnoprávní a ne- ziskové subjekty mohou čerpat otaci až ve výši 90%, kežto ponikatele mají nárok pouze na 60% otaci. Programovací obobí je u svého konce a proto je nejvyšší čas se připravovat na obobí V novém roce nás čekají finální práce na přípravě Integrované strategie území (ále jen ISRÚ) pro násleující programové obobí , která by měla být zpracována pomocí tzv. komunitně veeného místního rozvoje a měla by nasměrovat přípanou otační poporu na nejpotřebnější oblasti území Hornovsacka. Popora je přepokláána nejen z Programu rozvoje venkova, ale i jiných otačních titulů, PODPORA ZEMĚDĚLCŮ 2 masvhv MAS v roce 2014 Program LEADER - alší realizované projekty v roce 2013 Jan Václavík: Nákup zeměělské techniky jako např.: Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost nebo Operační program životního prostřeí. Ovšem k tomu potřebuje MAS splnit ané pomínky, kterými mimo jiné jsou stanary MAS a musí být vytvořena kvalitní ISRÚ. MAS by měly také v novém obobí plnit více tzv. animační úlohu, ky by se měly soustřeit na poporu setkávání se místních lií a poporu akcí společenství v území. V příštím roce tey nebueme vyhlašovat žánou výzvu k překláání žáostí o otaci. Poku bueme se svojí strategií opět úspěšní, přepoklááme vyhlášení první výzvy v roce I tak nás ale určitě zajímají Vaše projektové záměry a jsou pro nás ůležité pro jejich zapracování o nové strategie. Proto nás určitě neváhejte kontaktovat, jsme připraveni je s Vámi konzultovat. V roce 2014 bueme také realizovat projekt spolupráce (porobněji níže) a stále poskytovat veškerou poporu žaatelům a příjemcům otace, jak s realizací a proplacením tak náslenou uržitelností. Žaatel se rozhonul moernizovat zeměělskou techniku na své farmě a poříil si obraceč píce, který bue sloužit k efektivní sklizni, úržbě krajiny a k přípravě kvalitního krmiva pro chovaná zvířata. Místo realizace: Halenkov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše schválené otace: ,- Kč.

3 Pořízený zeměělský stroj Břetislav Orság: Obnova hospoářského objektu stooly Žaatel v rámci projektu provel rekonstrukci stooly - ošlo k výměně střešní krytiny, řevěného opláštění včetně pobití. Místo realizace: Karolinka (Malá Stanovnica). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Rekonstruovaná stoola Pavla Janýšková: Nákup lisu na seno a senáž Žaatelka se rozhola moernizovat svoji ekofarmu a v rámci projektu poříila lis na seno a senáž s pevnou komorou. Místo realizace: Velké Karlovice (Javorníček). Výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Lis na seno Jarmila Aamová: Obraceč a shrnovač píce Žaatelka se rozhola poříit va zeměělské stroje: obraceč a shrnovač píse, aby tak zajistila efektivní sklizeň a kvalitní seno. Místo realizace: Velké Karlovice (Osloveček). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč Josef Borák: Moernizace farmy - nákup fekálního návěsu Žaatel je soukromý zeměělec hospoařící v horské oblasti na výměře cca 20ha zaměřený na chov ovcí a krav s tržní proukcí mléka. Přemětem tohoto projektu byl nákup traktorového fekálního návěsu pro zeměělskou činnost. Místo realizace: Velké Karlovice (Fojtství). Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše otace: ,- Kč. Fekální návěs Vsacko Hovězí a.s.: Nákup lisu na seno V rámci zefektivnění své činnosti se společnost rozhola pro nákup lisu na seno a senáž, aby tak urychlila sklizeň a zajistila kvalitní krmivo pro chovaná zvířata. Místo realizace projektu: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA ŽIVNOSTNÍKŮ Petr Válek: Rozvoj firmy Petr Válek Žaatel provozující práelnu se rozhol poříit nový strojový žehlič - manl, aby tak zefektivnil a zkvalitnil své služby. Místo realizace: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Alan Sekula: Rozvoj firmy Alan Sekula V rámci tohoto projektu byl zakoupen jeen stroj pro stolařskou ílnu - kolíkovací stroj. Místo realizace: Zěchov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Kolíkovací stroj PODPORA SUBJEKTŮ PODNIKAJICÍCH V CESTOVNÍM RUCHU Jarmila Uhříková: Umístění herních prvků na zahrau restaurace U Pokorných Přemětem projektu bylo umístění herních prvků na zahrau u restaurace U Pokorných v obci Huslenky. Konkrétně byly na zahrau umístěny 4 herní prvky. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Nové ětské hřiště masvhv 3 TJ Sokol Hovězí: Dětské hřiště v autokempinku U Splavu TJ Sokol provozující kemp se rozhonul vybuovat v rámci projektu ětské hřiště o 6 herních prvcích. Místo realizace: Hovězí (Kemp U spla-

4 Měli jsme tu čest a byli jsme přizváni na Hejtmanský en, který se tentokrát uskutečnil v Liečku. Tohoto setkání se kromě veení krajského úřau účastnili také raní zaměřeni na jenotlivou problematiku ve zlínském kraji. Spolu se souseními MAS Hornoliečska a MAS Stření Vsetínsko jsme nejprve prezentovali svoji činnost - za naši MAS se toho zhostili pan přesea Ing. Tomáš Kocourek a současná manažerka MAS Petra Záilská. Poté se iskutovaly konkrétní problémy území- Za náš region jsme připomněli nutnost urych- lené rekonstrukce silnice o Velkých Karlovic a poporu organizacím poskytujících sociální služby. Za kažou MAS se zúčastnili nejen zástupci obcí, ale také neziskových organizací a ponikatelů. Smyslem Hejtmanských nů je setkávání s přestaviteli a občany jenotlivých částí Zlínského kraje a ebata o záležitostech, které je vu). Výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Obnovené ětské hřiště v kempu Římskokatolická Obnova fary v Halenkově V rámci projektu ošlo o obnově fasáy farní buovy, která se nachází v centru obce Halenkov a svým vzhleem již nevyhovovala, také její životnost byla proloužena. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Nový projekt k propagaci Horního Vsacka Josef Petřek: Penzion U Mevěa rozšíření ubytovacích kapacit Žaatel okončil stavební práce a ovybavil 1. patro v nově vybuovaném penzionu U Mevěa. Byla navýšena ubytovací kapacita o 14 nových V poslení výzvě projektů spolupráce nám byl v silné konkurenci schválen a popořen projekt s názvem Společná propagace našeho valašského regionu, který je zaměřen na vytvoření společného turistického prouktu a společné propagace turistické oblasti území MAS Valašsko - Horní Vsacko a MAS Rožnovsko. Přemětem projektu jsou marketingové aktivity, jejichž přínosem bue celkové zviitelnění nabíky služeb estinace Valašska a zvýšení 4 masvhv atraktivity tohoto jeinečného území, a to jak pro české, tak zahraniční turisty. Bue vytvořeno jenotné logo a grafika turistické oblasti, společný turistický portál v jazykových mutacích a propagační materiály regionu. Dále bue realizována exkurze za příklay obré praxe, proběhnou tematické workshopy zaměřené na průvocovství a komplexní přestavení turistické oblasti a výstavy fotografií z Valašska. Při tvorbě projektu jsme vycházeli Hejtmanský en stabilních celoročních lůžek. Místo realizace: Velké Karlovice (Jezerné). Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA KULTURNÍHO DĚDICTÍ Halenkov: Obnovená fara v Halenkově farnost Zástupci Zlínského kraje v Liečku Městys Nový Hrozenkov: Stavební úpravy kulturního objektu Nový Hrozenkov Projekt řeší stavební úpravy objektu, který je využíván IC Nový Hrozenkov a je neílnou součástí kulturní památky uselosti památníku A. Strnala. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. z toho, že u obou MAS chybí kvalitní propagace v jenotném uchu s vyváženým opaem na všechny obce. Díky projektu spolupráce vznikne společná propagace a to nejen obcí, které jsou hojně navštěvovány, ale všech obcí na území partnerských MAS. Nabíka tak bue mnohem pestřejší, zajímavější a vyváženější. Na tento projekt se nám poařilo získat otaci ve výši až 90% způsobilých výajů, a to v celko- částce vé Kč. zajímají a trápí. Vzájemná výměna informací, názorů a postřehů je užitečná pro obě strany," vysvětlil hejtman Stanislav Mišák.

5 Naše MAS spoluorganizovala Pozimní ovčácké slavnosti, které proběhly na Santově. I přesto, že počasí této akci nepřálo, účast byla na první ročník hojná. Návštěvníci mohli ochutnat speciality z jehněčího, sýry, frgály a jiné obroty. Dále se mohli inspirovat, jak jehněčí připravovat nebo si zasoutěžit při pojíání frgálů nebo trelníku, či vyhrát nějakou věcnou cenu v tombole. Folklórní oprovoný program zajistil FS Polančan, Hafera z Nového Hrozenkova a cimbálová muzika Vsacan. Jením z nejzajímavějších boů programu byla ukázka práce ovčáckého psa v poání pana Molka nebo móní přehlíka vlněných a plstěných moelů. Velké íky patří všem, kteří se na těchto slavnostech jakkoli poíleli. Pozimní ovčácké slavnosti Hafera z Nového Hrozenkova na Santově Dotace Zlínského kraje V tomto roce získaly místní akční skupiny ve Zlínském kraji poporu kraje ve výši 100 tis. Kč účelové neinvestiční otace na tvorbu Integrované strategie rozvoje území pro obobí Tímto kraj jenoznačně vyjářil poporu fungování MAS i v alších letech. Za tuto poporu chceme poěkovat a oufáme, že se prostřenictvím MAS zasloužíme o rozvoj venkovských oblastí ve Zlínském kraji. masvhv 5

6 Mám ještě něco uělat? zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázněný řeitel mrkl na hoinky a prohlél si iář. Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaěláme. Sekretářka se usmála: Ale ještě tu máte seznam árků pro syna. Nezapomeňte, že za tři ny jsou Vánoce. Ještě, že jste mi to připomněla! Řeitel si povzechl. Bojím se, že se Vánoční bajka Našetřil za ten rok pro svou roinu nějaké peníze. Moc jich nebylo, ale přesto chtěl jimi potěšit své blízké. Kyž vyšel z lesa, vypukla strašlivá bouřka. Blesky se honily po obloze, hrom burácel a k tomu se přialo s eštěm silné krupobití. Muž měl omů ještě honě aleko, a tak se schoval po mohutný ub. Po chvíli však o stromu uhoil blesk, rozštípl silný kmen a paající větve muže srazily. Krvácel z paže a nohy, ale poařilo se mu utéct. Prchal mezi kroupami a rukama se snažil chránit si hlavu. Jen aby byl o hromů a blesků co nejál. Běžel louho, oku vyčerpáním ne- pal u úpatí skály. Skalní stěna se pře ním hrozivě zvihala a zála se mu nepřekonatelná. Byl promočený na kůži, potlučený kroupami a třásl se zimou. Nevěěl, jak ál, a ztratil veškerou naěji, že ještě něky spatří omov. Františkův árek Noční hlas na mě bue trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na roinu tak málo času. Kyž večer přiju omů, syn už spí. Skoro niky nemáme čas si popovíat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby oe mne ostal pořáný árek. Jenomže ke na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje. Sekretářka otevřela opis o syna, potřásla hlavou a usmála se: Víte, že Byl Štěrý večer a na krajinu pala černočerná tma. Právě té noci šel vstříc smrti jeen muž. Vracel se omů po celoroční tvré práci v lese, aleko o místa, ke bylel. Vánoční příběhy k zamyšlení Sžíravý chla mu bral sílu k boji o život. Téměř s úlevou si pomyslel, že naešla jeho poslení hoinka. Chtělo se mu spát. Pomalu se smířil s osuem a pomyslel si, že za chvíli už nic neucítí. Ale znenaání se oněku ozvalo jasné zabečení. Ten zvuk muže probuil. Ko to byl? Že by se v bouřce ztratilo nějaké jehně? Muž se otřásl. On sice umřít chtěl, ale co to jehňátko? V tu chvíli se zabečení ozvalo znovu. Umírajícímu se neostávalo sil ani chuti žít. Ale to jehně ho potřebovalo. Bečení muži znělo jako prosba o pomoc. A tak v sobě vyoloval sílu zvítězit na únavou a strachem. Umřít může, ale teprve až zachrání to nebohé zvíře. Ta myšlenka mu oala síl. Vstal a zaposlouchal se. Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko vyává MAS Valašsko Horní Vsacko, o.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Horního Vsacka v náklau 2000 výtisků. Zpravoaj je eviován po číslem MK ČR E (ze ne ). Neprošlo jazykovou úpravou. Grafická úprava: Josef Mikeš. Tisk: Grafia Nova., Rožnov po Rahoštěm. Kontaktní úaje vyavatele: MAS Valašsko Horní Vsacko o.s., Hovězí 74, Více na Kysi ávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: Co pro tebe znamenají Vánoce? Veverka opověěla: Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráa. Liška se připojila se svou přestavou: Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravové Vánoce nebyly. Do řeči se jim vložil mevě: Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou slakou vánočku! Slyšet se ala také straka: Pole mne jsou o Vánocích nejůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. Pozau nechtěl zůstat ani vůl: Vánoce ělá Vánocemi teprve šampaňské. vaše příkazy vžycky plním, ale tentokrát to vážně neje. Proč ne? Copak si osmileté ítě může přát věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam! Sekretářka mu mlčky poala synův opis. Řeitel si ho přečetl: Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne kažý en (nebo skoro kažý en) našel půlhoinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František. Já bych ho vypil klině vě lahve! A osel, který to už nevyržel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vžyť na Vánocích je nejůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl? Vůl se zastyěl, sklopil velkou hlavu a zabučel: A věí to vůbec lié? ( Převzato z knihy o Bruna Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu uše ) Jehně zase zabečelo. Muž se vyal směrem, oku ten zvuk přicházel. Čas o času se musel zastavit, paající kroupy mu rozíraly obličej jako leový bič. A opět se ozval ten hlas! Už byl blízko. Tam za keři. Prohlížel jeno křovisko za ruhým, ale beránka nenašel. Ale zálo se mu, jakoby bečení vycházelo oněku ze skály. Tam něke muselo jehně být. Doklopýtal ke skalní stěně a našel výklenek, ke bylo sucho. Přitiskl si ho na prsa, aby ho zahřál, a cítil, jak jehně zahřívá jeho. Jako by se o něj začal vracet život. A tak se vzájemně hřáli celou noc. Ráno je oba probuil nesmělý sluneční paprsek. Muž beránka pohlail a pocítil, jak mu v malém bříšku zakručelo hlay. I on měl hla a přeevším nesmírnou chuť žít.

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz 4. vyání zpravoaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, ostává se o Vašich rukou alší, v pořaí již čtvrtý Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko za obu její existence. Je to

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s.

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s. Maio vyává pravielně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2012. Maio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho záklaního cíle: Prevenci rizikového chování. Výroční

Více

5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz

5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz 5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další, tentokrát letní vydání, našeho Zpravodaje, prostřednictvím kterého Vám chceme přiblížit naši činnost

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav

Více

Časopis žáků Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov. Drásov. Číslo 1 2013/2014. Cena 5,- Kč

Časopis žáků Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov. Drásov. Číslo 1 2013/2014. Cena 5,- Kč Číslo 1 2013/2014 Časopis žáků Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov Drásov Cena 5,- Kč Dušičky 2.11. Dušičky jsou vzpomínkou na všechny věrné zesnulé a památkou všech věrných zemřelých. Památka

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 7. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Pavel Hrala, kontakt: Pavel Hrala, tel.: 222

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského 4 679 04 Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011

Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského 4 679 04 Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011 Časopis Devítka Čteme spolu Muzeum romské kultury Výlet na Petrov Jezírko Dny otevřených veří ve škole Škola slavila (a my s ní) Výlet za mravencovým esaterem Bezpečně na internetu Konopí přítel nebo nepřítel?

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Zápis z exkurzí CSV,

Zápis z exkurzí CSV, Zápis z exkurzí CSV, které MAS Labské skály realizovala v rámci zakázky Za úspěšnými projekty z Programu rozvoje venkova 2007-2013 příklady dobré praxe pro inspiraci. Akce byla zacílena na starosty a zastupitele

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Název MAS: MAS Železnohorský region, o.s. Zpracovatel zprávy: Kateřina Korejtková manažer MAS Kontakt: vn.konzult@tiscali.cz, 606436659 Sledované období: 1.etapa 2013

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022 Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více