d d Přání starostů Hornovsacka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d d Přání starostů Hornovsacka"

Transkript

1 8. vyání zpravoaje prosinec 2013 ZDARMA Vážení a milí spoluobčané, čas běží jako o závo a alší rok se nám blíží ke svému konci. Pro naše sružení je to rok, ky i pro nás končí takzvané programovací obobí, tey obobí, ky obíhá popora z evropských a nároních zrojů v rámci Programu rozvoje venkova. Pře pěti lety jsme ostali šanci zapojit se o této popory a měli jsme možnost rozhoovat, o kterých oblastí buou směřovat nemalé otační prostřeky, a které projekty buou moci íky otaci být realizovány. Řaa našich zeměělců i jiných ponikatelů si tak napříkla mohla poříit nové stroje pro svoji nelehkou a často neocenitelnou práci, vznikly u nás nové ubytovací kapacity, zařízení pro volnočasové aktivity, ošlo k obnově některých objektů našeho kulturního ěictví nebo celkově k moernizaci infrastruktury v obcích Horního Vsacka. O popoře těchto projektů rozhoovali lié z našeho regionu a věřím, že tato rozhonutí byla správná. Chtěla bych touto cestou poěkovat všem, kteří se na chou naší MAS jakkoli poíleli, věnovali jí nemalý kus svého času i srce, a íky kterým jsme mohli plnohonotně fungovat. Vlastně u nás vzniklo i takové pracovní i nepracovní přátelství mezi limi, kteří by se jinak možná niky nepotkali, a i kyby otační popora jenou skončila, je to něco, co už nám zůstane napořá. V příštím roce chceme být naále nápomocní příjemcům otace při realizaci svých projektů, bueme se věnovat našemu novému projektu zaměřenému na propagaci našeho regionu a v neposlení řaě bueme pokračovat v přípravě nového strategického okumentu rozvoje Hornovsacka pro obobí Milí spoluobčané, život ale není jen o práci. Blíží se vánoční svátky, čas pokoje, míru a porozumění. Chci Vám všem popřát, ať se Vám alespoň v tento čas poaří vypnout, a to nejen tu svoji pracovní stránku, ale vypnout i třeba svůj počítač, televizi a užívat si krásných chvil se svými blízkými. I ten sníh je pro nás takový vzkaz z nebe, který nás naváí, abychom zpomalili, zklinili se a uchýlili o tepla svých omovů a ke svým nejbližším. Ing. Šárka Burianová, manažer MAS Valašsko Horní Vsacko Přání starostů Hornovsacka Přeji všem, aby byli naplněni správnou mírou optimismu, nikoliv aby hleali na všem pouze chyby a maličkosti a šířili pesimismus. Zkrátka aby měl poku možno kažý slunce v uši. Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zěchov Vážení spoluobčané, s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání liských srcí, čas raosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům a občanům Hornovsacka popřál příjemné svátky, pevné zraví v roinách a úspěšný vstup o nového roku. Jan Machalec, starosta obce Janová Vážení spoluobčané, občané Hornovsacka, ovolte mi Vám z celého srce popřát krásné prožití Vánočních svátků a přeevším pak vše nejlepší v roce Jsem přesvěčen, že nejůležitější pro nás všechny je mít přeevším pevné zraví, práci, spokojenou roinu a i tolik nezbytné štěstí při naší cestě životem. Dokažme být k sobě přátelští a najěme ovahu a sílu si vzájemně pomoci, kyž je potřeba. Vžyť jsme Valaši jena roina. Honě zraví, lásky a porozumění Vám přeje Ing. Jiří Lušovský, starosta Obce Halenkova Milí občané. Věřím, že vše, co jste si přesevzali, se Vám poařilo naplnit. Kyby bylo možné si zraví přesevzat, stálo by jistě na prvním místě. Proto nezbývá než si zraví pouze přát a tak Vám, obyvatelům Hornovsacka, přeji o celého nového roku honě úspěchů, raosti, splněných snů a celkové zraví. Pavel Jochec, starosta městyse Nový Hrozenkov masvhv 1

2 Pokusíme se opět o jakousi rekapitulaci končícího programovacího obobí v poobě grafů. Tyto čísla nejsou konečná, protože jak ukazuje tabulka níže máme pře sebou ještě 17 projektů pře samotnou realizací. Celkem 68 projektů se již realizovalo, z toho 60 je úspěšně proplaceno. Závěrečnou evaluaci, tey jakési konečné zhonocení bueme moci uělat až po realizaci a proplacení všech plánovaných projektů. Na násleujícím grafu viíte, jak to bylo v jenotlivých výzvách naší MAS. Pořaí je zleva oprava. Graf ukazuje počet projektů, který se aministroval. Je viět vzrůstající tenence v počtu pro- Je to způsobeno tím, že žaateli jektů. byli také ponikatelé s menšími projekty a jejich míra popory je také o něco nižší, proto se mohlo popořit více projektů. Na poslením grafu viíte poporu Programovací obobí le typů jenotlivých žaatelů. Nejvíce čerpali zástupci veřejného sektoru, ale je to způsobeno tím, že veřejnoprávní a ne- ziskové subjekty mohou čerpat otaci až ve výši 90%, kežto ponikatele mají nárok pouze na 60% otaci. Programovací obobí je u svého konce a proto je nejvyšší čas se připravovat na obobí V novém roce nás čekají finální práce na přípravě Integrované strategie území (ále jen ISRÚ) pro násleující programové obobí , která by měla být zpracována pomocí tzv. komunitně veeného místního rozvoje a měla by nasměrovat přípanou otační poporu na nejpotřebnější oblasti území Hornovsacka. Popora je přepokláána nejen z Programu rozvoje venkova, ale i jiných otačních titulů, PODPORA ZEMĚDĚLCŮ 2 masvhv MAS v roce 2014 Program LEADER - alší realizované projekty v roce 2013 Jan Václavík: Nákup zeměělské techniky jako např.: Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost nebo Operační program životního prostřeí. Ovšem k tomu potřebuje MAS splnit ané pomínky, kterými mimo jiné jsou stanary MAS a musí být vytvořena kvalitní ISRÚ. MAS by měly také v novém obobí plnit více tzv. animační úlohu, ky by se měly soustřeit na poporu setkávání se místních lií a poporu akcí společenství v území. V příštím roce tey nebueme vyhlašovat žánou výzvu k překláání žáostí o otaci. Poku bueme se svojí strategií opět úspěšní, přepoklááme vyhlášení první výzvy v roce I tak nás ale určitě zajímají Vaše projektové záměry a jsou pro nás ůležité pro jejich zapracování o nové strategie. Proto nás určitě neváhejte kontaktovat, jsme připraveni je s Vámi konzultovat. V roce 2014 bueme také realizovat projekt spolupráce (porobněji níže) a stále poskytovat veškerou poporu žaatelům a příjemcům otace, jak s realizací a proplacením tak náslenou uržitelností. Žaatel se rozhonul moernizovat zeměělskou techniku na své farmě a poříil si obraceč píce, který bue sloužit k efektivní sklizni, úržbě krajiny a k přípravě kvalitního krmiva pro chovaná zvířata. Místo realizace: Halenkov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše schválené otace: ,- Kč.

3 Pořízený zeměělský stroj Břetislav Orság: Obnova hospoářského objektu stooly Žaatel v rámci projektu provel rekonstrukci stooly - ošlo k výměně střešní krytiny, řevěného opláštění včetně pobití. Místo realizace: Karolinka (Malá Stanovnica). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Rekonstruovaná stoola Pavla Janýšková: Nákup lisu na seno a senáž Žaatelka se rozhola moernizovat svoji ekofarmu a v rámci projektu poříila lis na seno a senáž s pevnou komorou. Místo realizace: Velké Karlovice (Javorníček). Výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Lis na seno Jarmila Aamová: Obraceč a shrnovač píce Žaatelka se rozhola poříit va zeměělské stroje: obraceč a shrnovač píse, aby tak zajistila efektivní sklizeň a kvalitní seno. Místo realizace: Velké Karlovice (Osloveček). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč Josef Borák: Moernizace farmy - nákup fekálního návěsu Žaatel je soukromý zeměělec hospoařící v horské oblasti na výměře cca 20ha zaměřený na chov ovcí a krav s tržní proukcí mléka. Přemětem tohoto projektu byl nákup traktorového fekálního návěsu pro zeměělskou činnost. Místo realizace: Velké Karlovice (Fojtství). Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše otace: ,- Kč. Fekální návěs Vsacko Hovězí a.s.: Nákup lisu na seno V rámci zefektivnění své činnosti se společnost rozhola pro nákup lisu na seno a senáž, aby tak urychlila sklizeň a zajistila kvalitní krmivo pro chovaná zvířata. Místo realizace projektu: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA ŽIVNOSTNÍKŮ Petr Válek: Rozvoj firmy Petr Válek Žaatel provozující práelnu se rozhol poříit nový strojový žehlič - manl, aby tak zefektivnil a zkvalitnil své služby. Místo realizace: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Alan Sekula: Rozvoj firmy Alan Sekula V rámci tohoto projektu byl zakoupen jeen stroj pro stolařskou ílnu - kolíkovací stroj. Místo realizace: Zěchov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Kolíkovací stroj PODPORA SUBJEKTŮ PODNIKAJICÍCH V CESTOVNÍM RUCHU Jarmila Uhříková: Umístění herních prvků na zahrau restaurace U Pokorných Přemětem projektu bylo umístění herních prvků na zahrau u restaurace U Pokorných v obci Huslenky. Konkrétně byly na zahrau umístěny 4 herní prvky. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Nové ětské hřiště masvhv 3 TJ Sokol Hovězí: Dětské hřiště v autokempinku U Splavu TJ Sokol provozující kemp se rozhonul vybuovat v rámci projektu ětské hřiště o 6 herních prvcích. Místo realizace: Hovězí (Kemp U spla-

4 Měli jsme tu čest a byli jsme přizváni na Hejtmanský en, který se tentokrát uskutečnil v Liečku. Tohoto setkání se kromě veení krajského úřau účastnili také raní zaměřeni na jenotlivou problematiku ve zlínském kraji. Spolu se souseními MAS Hornoliečska a MAS Stření Vsetínsko jsme nejprve prezentovali svoji činnost - za naši MAS se toho zhostili pan přesea Ing. Tomáš Kocourek a současná manažerka MAS Petra Záilská. Poté se iskutovaly konkrétní problémy území- Za náš region jsme připomněli nutnost urych- lené rekonstrukce silnice o Velkých Karlovic a poporu organizacím poskytujících sociální služby. Za kažou MAS se zúčastnili nejen zástupci obcí, ale také neziskových organizací a ponikatelů. Smyslem Hejtmanských nů je setkávání s přestaviteli a občany jenotlivých částí Zlínského kraje a ebata o záležitostech, které je vu). Výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Obnovené ětské hřiště v kempu Římskokatolická Obnova fary v Halenkově V rámci projektu ošlo o obnově fasáy farní buovy, která se nachází v centru obce Halenkov a svým vzhleem již nevyhovovala, také její životnost byla proloužena. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Nový projekt k propagaci Horního Vsacka Josef Petřek: Penzion U Mevěa rozšíření ubytovacích kapacit Žaatel okončil stavební práce a ovybavil 1. patro v nově vybuovaném penzionu U Mevěa. Byla navýšena ubytovací kapacita o 14 nových V poslení výzvě projektů spolupráce nám byl v silné konkurenci schválen a popořen projekt s názvem Společná propagace našeho valašského regionu, který je zaměřen na vytvoření společného turistického prouktu a společné propagace turistické oblasti území MAS Valašsko - Horní Vsacko a MAS Rožnovsko. Přemětem projektu jsou marketingové aktivity, jejichž přínosem bue celkové zviitelnění nabíky služeb estinace Valašska a zvýšení 4 masvhv atraktivity tohoto jeinečného území, a to jak pro české, tak zahraniční turisty. Bue vytvořeno jenotné logo a grafika turistické oblasti, společný turistický portál v jazykových mutacích a propagační materiály regionu. Dále bue realizována exkurze za příklay obré praxe, proběhnou tematické workshopy zaměřené na průvocovství a komplexní přestavení turistické oblasti a výstavy fotografií z Valašska. Při tvorbě projektu jsme vycházeli Hejtmanský en stabilních celoročních lůžek. Místo realizace: Velké Karlovice (Jezerné). Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA KULTURNÍHO DĚDICTÍ Halenkov: Obnovená fara v Halenkově farnost Zástupci Zlínského kraje v Liečku Městys Nový Hrozenkov: Stavební úpravy kulturního objektu Nový Hrozenkov Projekt řeší stavební úpravy objektu, který je využíván IC Nový Hrozenkov a je neílnou součástí kulturní památky uselosti památníku A. Strnala. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. z toho, že u obou MAS chybí kvalitní propagace v jenotném uchu s vyváženým opaem na všechny obce. Díky projektu spolupráce vznikne společná propagace a to nejen obcí, které jsou hojně navštěvovány, ale všech obcí na území partnerských MAS. Nabíka tak bue mnohem pestřejší, zajímavější a vyváženější. Na tento projekt se nám poařilo získat otaci ve výši až 90% způsobilých výajů, a to v celko- částce vé Kč. zajímají a trápí. Vzájemná výměna informací, názorů a postřehů je užitečná pro obě strany," vysvětlil hejtman Stanislav Mišák.

5 Naše MAS spoluorganizovala Pozimní ovčácké slavnosti, které proběhly na Santově. I přesto, že počasí této akci nepřálo, účast byla na první ročník hojná. Návštěvníci mohli ochutnat speciality z jehněčího, sýry, frgály a jiné obroty. Dále se mohli inspirovat, jak jehněčí připravovat nebo si zasoutěžit při pojíání frgálů nebo trelníku, či vyhrát nějakou věcnou cenu v tombole. Folklórní oprovoný program zajistil FS Polančan, Hafera z Nového Hrozenkova a cimbálová muzika Vsacan. Jením z nejzajímavějších boů programu byla ukázka práce ovčáckého psa v poání pana Molka nebo móní přehlíka vlněných a plstěných moelů. Velké íky patří všem, kteří se na těchto slavnostech jakkoli poíleli. Pozimní ovčácké slavnosti Hafera z Nového Hrozenkova na Santově Dotace Zlínského kraje V tomto roce získaly místní akční skupiny ve Zlínském kraji poporu kraje ve výši 100 tis. Kč účelové neinvestiční otace na tvorbu Integrované strategie rozvoje území pro obobí Tímto kraj jenoznačně vyjářil poporu fungování MAS i v alších letech. Za tuto poporu chceme poěkovat a oufáme, že se prostřenictvím MAS zasloužíme o rozvoj venkovských oblastí ve Zlínském kraji. masvhv 5

6 Mám ještě něco uělat? zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázněný řeitel mrkl na hoinky a prohlél si iář. Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaěláme. Sekretářka se usmála: Ale ještě tu máte seznam árků pro syna. Nezapomeňte, že za tři ny jsou Vánoce. Ještě, že jste mi to připomněla! Řeitel si povzechl. Bojím se, že se Vánoční bajka Našetřil za ten rok pro svou roinu nějaké peníze. Moc jich nebylo, ale přesto chtěl jimi potěšit své blízké. Kyž vyšel z lesa, vypukla strašlivá bouřka. Blesky se honily po obloze, hrom burácel a k tomu se přialo s eštěm silné krupobití. Muž měl omů ještě honě aleko, a tak se schoval po mohutný ub. Po chvíli však o stromu uhoil blesk, rozštípl silný kmen a paající větve muže srazily. Krvácel z paže a nohy, ale poařilo se mu utéct. Prchal mezi kroupami a rukama se snažil chránit si hlavu. Jen aby byl o hromů a blesků co nejál. Běžel louho, oku vyčerpáním ne- pal u úpatí skály. Skalní stěna se pře ním hrozivě zvihala a zála se mu nepřekonatelná. Byl promočený na kůži, potlučený kroupami a třásl se zimou. Nevěěl, jak ál, a ztratil veškerou naěji, že ještě něky spatří omov. Františkův árek Noční hlas na mě bue trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na roinu tak málo času. Kyž večer přiju omů, syn už spí. Skoro niky nemáme čas si popovíat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby oe mne ostal pořáný árek. Jenomže ke na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje. Sekretářka otevřela opis o syna, potřásla hlavou a usmála se: Víte, že Byl Štěrý večer a na krajinu pala černočerná tma. Právě té noci šel vstříc smrti jeen muž. Vracel se omů po celoroční tvré práci v lese, aleko o místa, ke bylel. Vánoční příběhy k zamyšlení Sžíravý chla mu bral sílu k boji o život. Téměř s úlevou si pomyslel, že naešla jeho poslení hoinka. Chtělo se mu spát. Pomalu se smířil s osuem a pomyslel si, že za chvíli už nic neucítí. Ale znenaání se oněku ozvalo jasné zabečení. Ten zvuk muže probuil. Ko to byl? Že by se v bouřce ztratilo nějaké jehně? Muž se otřásl. On sice umřít chtěl, ale co to jehňátko? V tu chvíli se zabečení ozvalo znovu. Umírajícímu se neostávalo sil ani chuti žít. Ale to jehně ho potřebovalo. Bečení muži znělo jako prosba o pomoc. A tak v sobě vyoloval sílu zvítězit na únavou a strachem. Umřít může, ale teprve až zachrání to nebohé zvíře. Ta myšlenka mu oala síl. Vstal a zaposlouchal se. Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko vyává MAS Valašsko Horní Vsacko, o.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Horního Vsacka v náklau 2000 výtisků. Zpravoaj je eviován po číslem MK ČR E (ze ne ). Neprošlo jazykovou úpravou. Grafická úprava: Josef Mikeš. Tisk: Grafia Nova., Rožnov po Rahoštěm. Kontaktní úaje vyavatele: MAS Valašsko Horní Vsacko o.s., Hovězí 74, Více na Kysi ávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: Co pro tebe znamenají Vánoce? Veverka opověěla: Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráa. Liška se připojila se svou přestavou: Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravové Vánoce nebyly. Do řeči se jim vložil mevě: Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou slakou vánočku! Slyšet se ala také straka: Pole mne jsou o Vánocích nejůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. Pozau nechtěl zůstat ani vůl: Vánoce ělá Vánocemi teprve šampaňské. vaše příkazy vžycky plním, ale tentokrát to vážně neje. Proč ne? Copak si osmileté ítě může přát věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam! Sekretářka mu mlčky poala synův opis. Řeitel si ho přečetl: Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne kažý en (nebo skoro kažý en) našel půlhoinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František. Já bych ho vypil klině vě lahve! A osel, který to už nevyržel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vžyť na Vánocích je nejůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl? Vůl se zastyěl, sklopil velkou hlavu a zabučel: A věí to vůbec lié? ( Převzato z knihy o Bruna Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu uše ) Jehně zase zabečelo. Muž se vyal směrem, oku ten zvuk přicházel. Čas o času se musel zastavit, paající kroupy mu rozíraly obličej jako leový bič. A opět se ozval ten hlas! Už byl blízko. Tam za keři. Prohlížel jeno křovisko za ruhým, ale beránka nenašel. Ale zálo se mu, jakoby bečení vycházelo oněku ze skály. Tam něke muselo jehně být. Doklopýtal ke skalní stěně a našel výklenek, ke bylo sucho. Přitiskl si ho na prsa, aby ho zahřál, a cítil, jak jehně zahřívá jeho. Jako by se o něj začal vracet život. A tak se vzájemně hřáli celou noc. Ráno je oba probuil nesmělý sluneční paprsek. Muž beránka pohlail a pocítil, jak mu v malém bříšku zakručelo hlay. I on měl hla a přeevším nesmírnou chuť žít.

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz 4. vyání zpravoaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, ostává se o Vašich rukou alší, v pořaí již čtvrtý Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko za obu její existence. Je to

Více

Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského 4 679 04 Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011

Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského 4 679 04 Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011 Časopis Devítka Čteme spolu Muzeum romské kultury Výlet na Petrov Jezírko Dny otevřených veří ve škole Škola slavila (a my s ní) Výlet za mravencovým esaterem Bezpečně na internetu Konopí přítel nebo nepřítel?

Více

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky.

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky. sobota 25. kvìtna Zpravoaj o ění na Bambiriáě v Praze Ročník IV. číslo 3 Uz záná alší Bambiriáa?! V pátek se pro ětské novináře uskutečnila alší tisková konference, tentokrát se zástupci hlavního pořaatele

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

METODIKA PRO STANOVENÍ PŘIDANÉ HODNOTY SPOLUPRÁCE MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

METODIKA PRO STANOVENÍ PŘIDANÉ HODNOTY SPOLUPRÁCE MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN METODIKA PRO STANOVENÍ PŘIDANÉ HODNOTY SPOLUPRÁCE MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Pracovní verze 1.1 ze dne 12. 6. 201 Vypracovala: Koordinační pracovní skupina projektu spolupráce * Přidaná hodnota spolupráce

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

Číslo 8 - prosinec 2012

Číslo 8 - prosinec 2012 Venkov PROGRAMU INFORMAČNÍ PERIODIKUM ROZVOJE VENKOVA Číslo 8 - prosinec 2012 Konference Venkov 2012 Obec Rudka získala titul Oranžová stuha ČR 2012 Česko polská konference v Olomouckém kraji Úspěšné projekty

Více

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013 Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Kvalita potravin V poslední době je potravinám všeobecně, ale zvláště jejich kvalitě věnována značná

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Vždyť na Vánocích je nejdůležitější... Vážení spoluobčané,

Vždyť na Vánocích je nejdůležitější... Vážení spoluobčané, Prosinec - 2007 5 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku a s ním nejkrásnější svátky roku. Blíží se den, kdy si všichni navzájem dáváme dárky.a před námi je příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 Místní akční skupiny Zlínského kraje Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 1 Vážení přátelé venkova, právě jste otevřeli další z řady informačních brožur, které jsou vydávány v rámci publikačních

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři,

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Prosinec 2011 6/ ročník

Více

STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011

STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011 Krásné svátky vánoční, bohatého Ježíška a výjimečné úspěchy v náročném roce 2012 všem občanům Janové a lidem dobré vůle přeje redakce Janovských listů a redakční rada

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

PF 2010. Vánoční zpravodaj

PF 2010. Vánoční zpravodaj číslo 4/2009 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet na rok 2010 Škola Hasiči Turisti Orli Fotbal Vánoční zpravodaj Foto: Vlastik Trličík z KČT PF 2010 Milí Halenkovjané... přejeme Vám hodně zdraví,

Více

Zpravodaj Místní akční skupiny. Pošumaví 9. www.posumavi.jz.cz

Zpravodaj Místní akční skupiny. Pošumaví 9. www.posumavi.jz.cz Zpravodaj Místní akční skupiny Pošumaví 9 2010 www.posumavi.jz.cz Z valné hromady MAS Pošumaví 19. 10. 2010 Zleva: Karel Šot, Jan Löffelman a Milena Sirná. Zleva: Ing. Vladislav Smolík, Ing. Vojtěch Brant

Více

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč Ročník XXI (č. 243) PROSINEC Cena 5 Kč Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková,

Více