d d Přání starostů Hornovsacka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d d Přání starostů Hornovsacka"

Transkript

1 8. vyání zpravoaje prosinec 2013 ZDARMA Vážení a milí spoluobčané, čas běží jako o závo a alší rok se nám blíží ke svému konci. Pro naše sružení je to rok, ky i pro nás končí takzvané programovací obobí, tey obobí, ky obíhá popora z evropských a nároních zrojů v rámci Programu rozvoje venkova. Pře pěti lety jsme ostali šanci zapojit se o této popory a měli jsme možnost rozhoovat, o kterých oblastí buou směřovat nemalé otační prostřeky, a které projekty buou moci íky otaci být realizovány. Řaa našich zeměělců i jiných ponikatelů si tak napříkla mohla poříit nové stroje pro svoji nelehkou a často neocenitelnou práci, vznikly u nás nové ubytovací kapacity, zařízení pro volnočasové aktivity, ošlo k obnově některých objektů našeho kulturního ěictví nebo celkově k moernizaci infrastruktury v obcích Horního Vsacka. O popoře těchto projektů rozhoovali lié z našeho regionu a věřím, že tato rozhonutí byla správná. Chtěla bych touto cestou poěkovat všem, kteří se na chou naší MAS jakkoli poíleli, věnovali jí nemalý kus svého času i srce, a íky kterým jsme mohli plnohonotně fungovat. Vlastně u nás vzniklo i takové pracovní i nepracovní přátelství mezi limi, kteří by se jinak možná niky nepotkali, a i kyby otační popora jenou skončila, je to něco, co už nám zůstane napořá. V příštím roce chceme být naále nápomocní příjemcům otace při realizaci svých projektů, bueme se věnovat našemu novému projektu zaměřenému na propagaci našeho regionu a v neposlení řaě bueme pokračovat v přípravě nového strategického okumentu rozvoje Hornovsacka pro obobí Milí spoluobčané, život ale není jen o práci. Blíží se vánoční svátky, čas pokoje, míru a porozumění. Chci Vám všem popřát, ať se Vám alespoň v tento čas poaří vypnout, a to nejen tu svoji pracovní stránku, ale vypnout i třeba svůj počítač, televizi a užívat si krásných chvil se svými blízkými. I ten sníh je pro nás takový vzkaz z nebe, který nás naváí, abychom zpomalili, zklinili se a uchýlili o tepla svých omovů a ke svým nejbližším. Ing. Šárka Burianová, manažer MAS Valašsko Horní Vsacko Přání starostů Hornovsacka Přeji všem, aby byli naplněni správnou mírou optimismu, nikoliv aby hleali na všem pouze chyby a maličkosti a šířili pesimismus. Zkrátka aby měl poku možno kažý slunce v uši. Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zěchov Vážení spoluobčané, s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání liských srcí, čas raosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům a občanům Hornovsacka popřál příjemné svátky, pevné zraví v roinách a úspěšný vstup o nového roku. Jan Machalec, starosta obce Janová Vážení spoluobčané, občané Hornovsacka, ovolte mi Vám z celého srce popřát krásné prožití Vánočních svátků a přeevším pak vše nejlepší v roce Jsem přesvěčen, že nejůležitější pro nás všechny je mít přeevším pevné zraví, práci, spokojenou roinu a i tolik nezbytné štěstí při naší cestě životem. Dokažme být k sobě přátelští a najěme ovahu a sílu si vzájemně pomoci, kyž je potřeba. Vžyť jsme Valaši jena roina. Honě zraví, lásky a porozumění Vám přeje Ing. Jiří Lušovský, starosta Obce Halenkova Milí občané. Věřím, že vše, co jste si přesevzali, se Vám poařilo naplnit. Kyby bylo možné si zraví přesevzat, stálo by jistě na prvním místě. Proto nezbývá než si zraví pouze přát a tak Vám, obyvatelům Hornovsacka, přeji o celého nového roku honě úspěchů, raosti, splněných snů a celkové zraví. Pavel Jochec, starosta městyse Nový Hrozenkov masvhv 1

2 Pokusíme se opět o jakousi rekapitulaci končícího programovacího obobí v poobě grafů. Tyto čísla nejsou konečná, protože jak ukazuje tabulka níže máme pře sebou ještě 17 projektů pře samotnou realizací. Celkem 68 projektů se již realizovalo, z toho 60 je úspěšně proplaceno. Závěrečnou evaluaci, tey jakési konečné zhonocení bueme moci uělat až po realizaci a proplacení všech plánovaných projektů. Na násleujícím grafu viíte, jak to bylo v jenotlivých výzvách naší MAS. Pořaí je zleva oprava. Graf ukazuje počet projektů, který se aministroval. Je viět vzrůstající tenence v počtu pro- Je to způsobeno tím, že žaateli jektů. byli také ponikatelé s menšími projekty a jejich míra popory je také o něco nižší, proto se mohlo popořit více projektů. Na poslením grafu viíte poporu Programovací obobí le typů jenotlivých žaatelů. Nejvíce čerpali zástupci veřejného sektoru, ale je to způsobeno tím, že veřejnoprávní a ne- ziskové subjekty mohou čerpat otaci až ve výši 90%, kežto ponikatele mají nárok pouze na 60% otaci. Programovací obobí je u svého konce a proto je nejvyšší čas se připravovat na obobí V novém roce nás čekají finální práce na přípravě Integrované strategie území (ále jen ISRÚ) pro násleující programové obobí , která by měla být zpracována pomocí tzv. komunitně veeného místního rozvoje a měla by nasměrovat přípanou otační poporu na nejpotřebnější oblasti území Hornovsacka. Popora je přepokláána nejen z Programu rozvoje venkova, ale i jiných otačních titulů, PODPORA ZEMĚDĚLCŮ 2 masvhv MAS v roce 2014 Program LEADER - alší realizované projekty v roce 2013 Jan Václavík: Nákup zeměělské techniky jako např.: Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost nebo Operační program životního prostřeí. Ovšem k tomu potřebuje MAS splnit ané pomínky, kterými mimo jiné jsou stanary MAS a musí být vytvořena kvalitní ISRÚ. MAS by měly také v novém obobí plnit více tzv. animační úlohu, ky by se měly soustřeit na poporu setkávání se místních lií a poporu akcí společenství v území. V příštím roce tey nebueme vyhlašovat žánou výzvu k překláání žáostí o otaci. Poku bueme se svojí strategií opět úspěšní, přepoklááme vyhlášení první výzvy v roce I tak nás ale určitě zajímají Vaše projektové záměry a jsou pro nás ůležité pro jejich zapracování o nové strategie. Proto nás určitě neváhejte kontaktovat, jsme připraveni je s Vámi konzultovat. V roce 2014 bueme také realizovat projekt spolupráce (porobněji níže) a stále poskytovat veškerou poporu žaatelům a příjemcům otace, jak s realizací a proplacením tak náslenou uržitelností. Žaatel se rozhonul moernizovat zeměělskou techniku na své farmě a poříil si obraceč píce, který bue sloužit k efektivní sklizni, úržbě krajiny a k přípravě kvalitního krmiva pro chovaná zvířata. Místo realizace: Halenkov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše schválené otace: ,- Kč.

3 Pořízený zeměělský stroj Břetislav Orság: Obnova hospoářského objektu stooly Žaatel v rámci projektu provel rekonstrukci stooly - ošlo k výměně střešní krytiny, řevěného opláštění včetně pobití. Místo realizace: Karolinka (Malá Stanovnica). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Rekonstruovaná stoola Pavla Janýšková: Nákup lisu na seno a senáž Žaatelka se rozhola moernizovat svoji ekofarmu a v rámci projektu poříila lis na seno a senáž s pevnou komorou. Místo realizace: Velké Karlovice (Javorníček). Výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Lis na seno Jarmila Aamová: Obraceč a shrnovač píce Žaatelka se rozhola poříit va zeměělské stroje: obraceč a shrnovač píse, aby tak zajistila efektivní sklizeň a kvalitní seno. Místo realizace: Velké Karlovice (Osloveček). Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč Josef Borák: Moernizace farmy - nákup fekálního návěsu Žaatel je soukromý zeměělec hospoařící v horské oblasti na výměře cca 20ha zaměřený na chov ovcí a krav s tržní proukcí mléka. Přemětem tohoto projektu byl nákup traktorového fekálního návěsu pro zeměělskou činnost. Místo realizace: Velké Karlovice (Fojtství). Celkové výaje projektu: ,- Kč, výše otace: ,- Kč. Fekální návěs Vsacko Hovězí a.s.: Nákup lisu na seno V rámci zefektivnění své činnosti se společnost rozhola pro nákup lisu na seno a senáž, aby tak urychlila sklizeň a zajistila kvalitní krmivo pro chovaná zvířata. Místo realizace projektu: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA ŽIVNOSTNÍKŮ Petr Válek: Rozvoj firmy Petr Válek Žaatel provozující práelnu se rozhol poříit nový strojový žehlič - manl, aby tak zefektivnil a zkvalitnil své služby. Místo realizace: Hovězí. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Alan Sekula: Rozvoj firmy Alan Sekula V rámci tohoto projektu byl zakoupen jeen stroj pro stolařskou ílnu - kolíkovací stroj. Místo realizace: Zěchov. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Kolíkovací stroj PODPORA SUBJEKTŮ PODNIKAJICÍCH V CESTOVNÍM RUCHU Jarmila Uhříková: Umístění herních prvků na zahrau restaurace U Pokorných Přemětem projektu bylo umístění herních prvků na zahrau u restaurace U Pokorných v obci Huslenky. Konkrétně byly na zahrau umístěny 4 herní prvky. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Nové ětské hřiště masvhv 3 TJ Sokol Hovězí: Dětské hřiště v autokempinku U Splavu TJ Sokol provozující kemp se rozhonul vybuovat v rámci projektu ětské hřiště o 6 herních prvcích. Místo realizace: Hovězí (Kemp U spla-

4 Měli jsme tu čest a byli jsme přizváni na Hejtmanský en, který se tentokrát uskutečnil v Liečku. Tohoto setkání se kromě veení krajského úřau účastnili také raní zaměřeni na jenotlivou problematiku ve zlínském kraji. Spolu se souseními MAS Hornoliečska a MAS Stření Vsetínsko jsme nejprve prezentovali svoji činnost - za naši MAS se toho zhostili pan přesea Ing. Tomáš Kocourek a současná manažerka MAS Petra Záilská. Poté se iskutovaly konkrétní problémy území- Za náš region jsme připomněli nutnost urych- lené rekonstrukce silnice o Velkých Karlovic a poporu organizacím poskytujících sociální služby. Za kažou MAS se zúčastnili nejen zástupci obcí, ale také neziskových organizací a ponikatelů. Smyslem Hejtmanských nů je setkávání s přestaviteli a občany jenotlivých částí Zlínského kraje a ebata o záležitostech, které je vu). Výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. Obnovené ětské hřiště v kempu Římskokatolická Obnova fary v Halenkově V rámci projektu ošlo o obnově fasáy farní buovy, která se nachází v centru obce Halenkov a svým vzhleem již nevyhovovala, také její životnost byla proloužena. Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. Nový projekt k propagaci Horního Vsacka Josef Petřek: Penzion U Mevěa rozšíření ubytovacích kapacit Žaatel okončil stavební práce a ovybavil 1. patro v nově vybuovaném penzionu U Mevěa. Byla navýšena ubytovací kapacita o 14 nových V poslení výzvě projektů spolupráce nám byl v silné konkurenci schválen a popořen projekt s názvem Společná propagace našeho valašského regionu, který je zaměřen na vytvoření společného turistického prouktu a společné propagace turistické oblasti území MAS Valašsko - Horní Vsacko a MAS Rožnovsko. Přemětem projektu jsou marketingové aktivity, jejichž přínosem bue celkové zviitelnění nabíky služeb estinace Valašska a zvýšení 4 masvhv atraktivity tohoto jeinečného území, a to jak pro české, tak zahraniční turisty. Bue vytvořeno jenotné logo a grafika turistické oblasti, společný turistický portál v jazykových mutacích a propagační materiály regionu. Dále bue realizována exkurze za příklay obré praxe, proběhnou tematické workshopy zaměřené na průvocovství a komplexní přestavení turistické oblasti a výstavy fotografií z Valašska. Při tvorbě projektu jsme vycházeli Hejtmanský en stabilních celoročních lůžek. Místo realizace: Velké Karlovice (Jezerné). Celkové výaje projektu: ,- Kč, vyplacená otace: ,- Kč. PODPORA KULTURNÍHO DĚDICTÍ Halenkov: Obnovená fara v Halenkově farnost Zástupci Zlínského kraje v Liečku Městys Nový Hrozenkov: Stavební úpravy kulturního objektu Nový Hrozenkov Projekt řeší stavební úpravy objektu, který je využíván IC Nový Hrozenkov a je neílnou součástí kulturní památky uselosti památníku A. Strnala. Celkové výaje projektu: ,- Kč, otace: ,- Kč. z toho, že u obou MAS chybí kvalitní propagace v jenotném uchu s vyváženým opaem na všechny obce. Díky projektu spolupráce vznikne společná propagace a to nejen obcí, které jsou hojně navštěvovány, ale všech obcí na území partnerských MAS. Nabíka tak bue mnohem pestřejší, zajímavější a vyváženější. Na tento projekt se nám poařilo získat otaci ve výši až 90% způsobilých výajů, a to v celko- částce vé Kč. zajímají a trápí. Vzájemná výměna informací, názorů a postřehů je užitečná pro obě strany," vysvětlil hejtman Stanislav Mišák.

5 Naše MAS spoluorganizovala Pozimní ovčácké slavnosti, které proběhly na Santově. I přesto, že počasí této akci nepřálo, účast byla na první ročník hojná. Návštěvníci mohli ochutnat speciality z jehněčího, sýry, frgály a jiné obroty. Dále se mohli inspirovat, jak jehněčí připravovat nebo si zasoutěžit při pojíání frgálů nebo trelníku, či vyhrát nějakou věcnou cenu v tombole. Folklórní oprovoný program zajistil FS Polančan, Hafera z Nového Hrozenkova a cimbálová muzika Vsacan. Jením z nejzajímavějších boů programu byla ukázka práce ovčáckého psa v poání pana Molka nebo móní přehlíka vlněných a plstěných moelů. Velké íky patří všem, kteří se na těchto slavnostech jakkoli poíleli. Pozimní ovčácké slavnosti Hafera z Nového Hrozenkova na Santově Dotace Zlínského kraje V tomto roce získaly místní akční skupiny ve Zlínském kraji poporu kraje ve výši 100 tis. Kč účelové neinvestiční otace na tvorbu Integrované strategie rozvoje území pro obobí Tímto kraj jenoznačně vyjářil poporu fungování MAS i v alších letech. Za tuto poporu chceme poěkovat a oufáme, že se prostřenictvím MAS zasloužíme o rozvoj venkovských oblastí ve Zlínském kraji. masvhv 5

6 Mám ještě něco uělat? zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázněný řeitel mrkl na hoinky a prohlél si iář. Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaěláme. Sekretářka se usmála: Ale ještě tu máte seznam árků pro syna. Nezapomeňte, že za tři ny jsou Vánoce. Ještě, že jste mi to připomněla! Řeitel si povzechl. Bojím se, že se Vánoční bajka Našetřil za ten rok pro svou roinu nějaké peníze. Moc jich nebylo, ale přesto chtěl jimi potěšit své blízké. Kyž vyšel z lesa, vypukla strašlivá bouřka. Blesky se honily po obloze, hrom burácel a k tomu se přialo s eštěm silné krupobití. Muž měl omů ještě honě aleko, a tak se schoval po mohutný ub. Po chvíli však o stromu uhoil blesk, rozštípl silný kmen a paající větve muže srazily. Krvácel z paže a nohy, ale poařilo se mu utéct. Prchal mezi kroupami a rukama se snažil chránit si hlavu. Jen aby byl o hromů a blesků co nejál. Běžel louho, oku vyčerpáním ne- pal u úpatí skály. Skalní stěna se pře ním hrozivě zvihala a zála se mu nepřekonatelná. Byl promočený na kůži, potlučený kroupami a třásl se zimou. Nevěěl, jak ál, a ztratil veškerou naěji, že ještě něky spatří omov. Františkův árek Noční hlas na mě bue trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na roinu tak málo času. Kyž večer přiju omů, syn už spí. Skoro niky nemáme čas si popovíat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby oe mne ostal pořáný árek. Jenomže ke na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje. Sekretářka otevřela opis o syna, potřásla hlavou a usmála se: Víte, že Byl Štěrý večer a na krajinu pala černočerná tma. Právě té noci šel vstříc smrti jeen muž. Vracel se omů po celoroční tvré práci v lese, aleko o místa, ke bylel. Vánoční příběhy k zamyšlení Sžíravý chla mu bral sílu k boji o život. Téměř s úlevou si pomyslel, že naešla jeho poslení hoinka. Chtělo se mu spát. Pomalu se smířil s osuem a pomyslel si, že za chvíli už nic neucítí. Ale znenaání se oněku ozvalo jasné zabečení. Ten zvuk muže probuil. Ko to byl? Že by se v bouřce ztratilo nějaké jehně? Muž se otřásl. On sice umřít chtěl, ale co to jehňátko? V tu chvíli se zabečení ozvalo znovu. Umírajícímu se neostávalo sil ani chuti žít. Ale to jehně ho potřebovalo. Bečení muži znělo jako prosba o pomoc. A tak v sobě vyoloval sílu zvítězit na únavou a strachem. Umřít může, ale teprve až zachrání to nebohé zvíře. Ta myšlenka mu oala síl. Vstal a zaposlouchal se. Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko vyává MAS Valašsko Horní Vsacko, o.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Horního Vsacka v náklau 2000 výtisků. Zpravoaj je eviován po číslem MK ČR E (ze ne ). Neprošlo jazykovou úpravou. Grafická úprava: Josef Mikeš. Tisk: Grafia Nova., Rožnov po Rahoštěm. Kontaktní úaje vyavatele: MAS Valašsko Horní Vsacko o.s., Hovězí 74, Více na Kysi ávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: Co pro tebe znamenají Vánoce? Veverka opověěla: Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráa. Liška se připojila se svou přestavou: Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravové Vánoce nebyly. Do řeči se jim vložil mevě: Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou slakou vánočku! Slyšet se ala také straka: Pole mne jsou o Vánocích nejůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. Pozau nechtěl zůstat ani vůl: Vánoce ělá Vánocemi teprve šampaňské. vaše příkazy vžycky plním, ale tentokrát to vážně neje. Proč ne? Copak si osmileté ítě může přát věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam! Sekretářka mu mlčky poala synův opis. Řeitel si ho přečetl: Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne kažý en (nebo skoro kažý en) našel půlhoinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František. Já bych ho vypil klině vě lahve! A osel, který to už nevyržel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vžyť na Vánocích je nejůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl? Vůl se zastyěl, sklopil velkou hlavu a zabučel: A věí to vůbec lié? ( Převzato z knihy o Bruna Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu uše ) Jehně zase zabečelo. Muž se vyal směrem, oku ten zvuk přicházel. Čas o času se musel zastavit, paající kroupy mu rozíraly obličej jako leový bič. A opět se ozval ten hlas! Už byl blízko. Tam za keři. Prohlížel jeno křovisko za ruhým, ale beránka nenašel. Ale zálo se mu, jakoby bečení vycházelo oněku ze skály. Tam něke muselo jehně být. Doklopýtal ke skalní stěně a našel výklenek, ke bylo sucho. Přitiskl si ho na prsa, aby ho zahřál, a cítil, jak jehně zahřívá jeho. Jako by se o něj začal vracet život. A tak se vzájemně hřáli celou noc. Ráno je oba probuil nesmělý sluneční paprsek. Muž beránka pohlail a pocítil, jak mu v malém bříšku zakručelo hlay. I on měl hla a přeevším nesmírnou chuť žít.

ZPRAVODAJ. d d OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. 2. vydání zpravodaje 2010 www.masvhv.cz

ZPRAVODAJ. d d OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. 2. vydání zpravodaje 2010 www.masvhv.cz ZPRAVODAJ Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko 2. vyání zpravoaje 2010 www.masvhv.cz Vážení spoluobčané Hornovsacka, jak se pomalu přibližuje závěr letošního roku, tak současně završuje Místní

Více

ZPRAVODAJ. d d. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. Aktuálně v MAS: SOUTĚŽ VALAŠSKO OČIMA DĚTÍ

ZPRAVODAJ. d d. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. Aktuálně v MAS: SOUTĚŽ VALAŠSKO OČIMA DĚTÍ ZPRAVODAJ Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko 10. vyání zpravoaje prosinec 2014 ZDARMA www.masvhv.cz; www.facebook.com/masvhv Milí spoluobčané Horního Vsacka, máme tu pravielné vánoční vyání zpravoaje

Více

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz 4. vyání zpravoaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, ostává se o Vašich rukou alší, v pořaí již čtvrtý Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko za obu její existence. Je to

Více

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Název školy Stření oborná škola a Stření oborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

1. Josef Vašut Josef Vašut Velké Karlovice 40, 756 06, Velké Karlovice 62313665

1. Josef Vašut Josef Vašut Velké Karlovice 40, 756 06, Velké Karlovice 62313665 zastupuje 1 adresa trvalého bydliště 2 narození 3 1. Josef Vašut Josef Vašut Velké Karlovice 40, 756 06, Velké Karlovice 62313665 2. Marie Hořčicová Marie Hořčicová Nový Hrozenkov 351, 756 04, Nový Hrozenkov

Více

o realizaci SPL ROK 2012

o realizaci SPL    ROK 2012 o realizaci SPL ROK 2012 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, další rok v životě občanského sdružení Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, je úspěšně za námi a forma výroční zprávy je ta pravá,

Více

k předkládání ţádostí o dotaci

k předkládání ţádostí o dotaci k předkládání ţádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 4.

Více

Výzva k předkládání nabídek pro výběr partnerů při realizaci projektů cestovního ruchu v oblasti Horního Vsacka

Výzva k předkládání nabídek pro výběr partnerů při realizaci projektů cestovního ruchu v oblasti Horního Vsacka Výzva k předkládání nabídek pro výběr partnerů při realizaci projektů cestovního ruchu v oblasti Horního Vsacka Rozvoj území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb bude v programovacím období EU

Více

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009 Podnikání v regionu 2. prosince 2008, Zlín Informace o výzvách Oblasti podpory 2.4 3.3.2 Podpora podnikání Podnik. infrastruktura

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

Vážení Halenkovjané, přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho zdraví v roce 2011!

Vážení Halenkovjané, přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho zdraví v roce 2011! číslo www.halenkov.cz Starosta občanům Zprávy z MŠ Vánoční koncert žáků ZŠ Z kroniky Halenkova Vážení Halenkovjané, přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho zraví v roce 2011! Zaměstnanci obce Halenkov Halenkovský

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

Ohlédnutí za minulými roky

Ohlédnutí za minulými roky 6. vydání zpravodaje - prosinec 2012 www.masvhv.cz Vážení a milí, rád bych vás všechny pozdravil jménem svým i celé Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko a pokusil se v krátkosti ohlédnout za pomalu

Více

Občasný zpravodaj č. 9 MAS SOKOLOVSKO

Občasný zpravodaj č. 9 MAS SOKOLOVSKO Občasný zpravodaj č. 9 MAS SOKOLOVSKO 1. Úvod Rok 2009 je již nenávratně za námi, a jak bývá dobrým zvykem, je třeba ho vyhodnotit. K tomu se sešli starostové a starostky členských obcí a další členové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

o činnostech MAS a realizaci SPL

o činnostech MAS a realizaci SPL o činnostech MAS a realizaci SPL ROK 2015 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy... 3 2. Představení spolku... 4 2.1 Základní údaje o spolku... 4 2.2 Poslání a zaměření činnosti spolku... 4 2.3 Organizační struktura

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

o činnostech MAS a realizaci SPL

o činnostech MAS a realizaci SPL o činnostech MAS a realizaci SPL ROK 2014 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy... 3 2. Představení spolku... 4 2.1 Základní údaje o spolku... 4 2.2 Poslání a zaměření činnosti spolku... 4 2.3 Organizační struktura

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období SPL_MASH_3. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období SPL_MASH_3. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 2.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Neco pro začátek, ať víme, o co ide

Neco pro začátek, ať víme, o co ide Výzva č. 4 na předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: prosinec 2010 leden 2011

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s.

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s. Maio vyává pravielně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2012. Maio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho záklaního cíle: Prevenci rizikového chování. Výroční

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Ù Ï Ñ À Õ Î Ã À É 9. 2014 ZDARMA

Ù Ï Ñ À Õ Î Ã À É 9. 2014 ZDARMA 9. vydání zpravodaje červenec 2014 ZDARMA www.masvhv.cz Milí spoluobčané Horního Vsacka, máme tu pravidelné prázdninové vydání zpravodaje naší Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. A co se v něm

Více

» CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY

» CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY » CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské Bečvy lemovaný státní

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Datum : Místo: 20.5.2014, 17:00-19:00 hod. Velké Karlovice, Hospoda U Valchářů Téma a cíl Veřejného projednání:

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projekt Věc známá i neznámá

Projekt Věc známá i neznámá Projekt Věc známá i neznámá Fungování MAS a realizace projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Instituce zajišťující administraci finančních prostředků

Více

PF pf 2015 NOVOROČENKY PF Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok

PF pf 2015 NOVOROČENKY PF Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok pour féliciter Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce Vám přeje 1 Děkujeme za dobrou spolupráci

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Strategie rozvoje regionu Hranicko Pozlovice, 13. listopad 2013 Území

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Abeceda fondů EU. Jak fungují evropské fondy? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro radu? SILNICE I. TŘÍDY ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY INOVACE

Abeceda fondů EU. Jak fungují evropské fondy? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro radu? SILNICE I. TŘÍDY ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY INOVACE Abecea fonů EU 2014 2020 Jak fungují evropské fony? Projekt: Krok za krokem Kam se obrátit pro rau? SILNICE I. TŘÍDY INOVACE ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1 Obsah Úvoní slovo Úvoní slovo 2 Fony Evropské unie

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s.

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Zpráva

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice,

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice, Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí Třanovice, 22. 10. 2015 OP Zaměstnanost (str. 14) Popis cíle opatření Popis možných zaměření

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

ŽABO - KUK. Obsah. Úvodní slovo 1

ŽABO - KUK. Obsah. Úvodní slovo 1 ŽABO - KUK Žabovřeské kukátko aneb Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže Obsah Úvodní slovo Úvodní slovo 1 Vánoce 2 A vědí to vůbec lidé? 2 Tři chlapi v chalupě 3 Vánoční bohoslužby

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO KATALOG PF 2016 Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOG OGO D1 D2 D3 D4 D5 D6 a štastný Nový rok D7 D8 D9 D10 D11 D12 a štastný Nový rok D13 D14 Formát A6 na výšku (105 x 148 mm). A1 A2 A3 D15 D16 a

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz

5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz 5. vydání zpravodaje - červenec 2012 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou další, tentokrát letní vydání, našeho Zpravodaje, prostřednictvím kterého Vám chceme přiblížit naši činnost

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Končí programovací období 2009-2013

Končí programovací období 2009-2013 7. vydání zpravodaje červenec 2013 ZDARMA www.masvhv.cz Vážení pravidelní i nepravidelní čtenáři pravidelně vycházejícího zpravodaje MAS Valašsko Horní Vsacko, dostávají se Vám do rukou další informace

Více

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období 2014-2020 Školení NS MAS Svitavy 25. 11. 2014 Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Programové období 2014-2020

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více