MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )"

Transkript

1 Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO DUBEN 2016

2 Obsah: Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod... 3 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os... 5 Stránka 2 z 10

3 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod Tabulka č. 1: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k (I. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a ,68 264, ,85 147,89 385, ,11 126,99 332, ,72 42, ,31 139,77 58, ,05 101,49 42, ,82 37, ,13 233,39 84, ,91 207,03 74, ,55 15, ,09 257,27 38, ,75 125,95 19,46 Osa ,78 358, ,38 160,42 566, ,81 132,16 469, ,74 106, ,64 223,67 234, ,96 100,69 106, ,34 11, ,44 213,84 23, ,96 111,35 12,37 Osa ,08 117, ,08 222,75 257, ,91 101,68 119, ,23 81, ,07 132,10 106, ,89 116,58 94, ,01 49, ,65 255,25 123, ,64 102,32 51, ,31 47, ,95 385,44 180, ,62 103,44 49, ,01 43, ,42 127,49 55, ,02 103,77 45,50 Osa ,57 223, ,09 213,28 466, ,16 108,07 240, ,08 17, ,98 89,62 16, ,70 103,73 18, ,26 2, ,21 281,96 7, ,52 198,66 5,60 Osa 4 548,34 20, ,19 116,02 24, ,22 116,76 24,22 ROP JV celkem ,77 720, ,74 185, , ,11 119,24 853,66 Stránka 3 z 10

4 Tabulka č. 2: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k (II. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a ,96 103,92 274, ,19 98,59 260, ,86 80,87 215, ,42 80,57 34,16 796,43 72,55 30,91 710,73 64,75 27, ,76 131,98 48, ,35 131,10 48,03 920,89 96,24 35, ,63 93,30 14,62 374,63 93,30 14,62 332,23 82,74 13,05 Osa ,77 103,59 371, ,59 98,64 354, ,70 80,63 291, ,41 84,19 89, ,72 83,91 89, ,69 74,94 80, ,18 88,81 9,97 248,78 86,58 9,74 229,19 79,76 9,01 Osa ,59 84,62 99, ,50 84,16 99, ,88 75,39 89, ,71 91,51 74, ,04 88,76 72, ,33 73,77 60, ,10 91,09 45, ,10 91,09 45, ,37 88,14 44, ,98 90,37 43, ,23 89,19 42, ,46 79,68 38, ,81 92,26 40, ,90 91,22 40,21 834,86 73,23 32,56 Osa ,61 91,32 204, ,28 89,85 201, ,02 78,12 176, ,63 80,04 14,47 378,63 80,04 14,47 314,41 66,46 12, ,56 75,15 2,17 55,29 73,46 2,12 49,14 65,30 1,89 Osa 4 435,19 79,37 16,64 433,91 79,13 16,60 363,55 66,30 13,98 ROP JV celkem ,16 95,97 692, ,29 92,97 671, ,16 78,57 571,09 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k , Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné osy, resp. oblasti podpory. V rámci ROP Jihovýchod bylo nebo je k realizováno 940 projektů o objemu ERDF prostředků ve výši přibližně ,11 mil. Kč, tj. 853,66 mil. EUR, což představuje 119,24 1 % celkové alokace programu (ERDF podíl). Od počátku realizace programu k bylo již příjemcům proplaceno ,16 mil. Kč (tj. 692,42 mil. EUR), což představuje 95,97 % alokace. Certifikovány byly ERDF prostředky ve výši ,16 mil. Kč (tj. 571,09 mil. EUR), tedy 78,57 % alokace. Svou realizační část již ukončilo 925 projektů, z toho 899 projektů je již finančně ukončeno a 330 projektům již uplynula doba udržitelnosti. 1 Všechny prioritní osy jsou smluvně přezávazkované (projekty s vydaným rozhodnutím/podepsanou smlouvou přesahují v sumě 100% alokace příslušné prioritní osy). Nicméně je třeba vzít v úvahu, že ne všechny zasmluvněné prostředky jsou následně vyčerpány, tzn. že některé již ukončené projekty reálně čerpají menší objem prostředků, než bylo uvedeno ve smlouvách a zároveň se do alokace programu vrací prostředky v podobě vratek. Stránka 4 z 10

5 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os Na programové úrovni jsou navázány indikátory, které jsou většinou sledovány statisticky, tedy nejsou vyhodnocované řídicím orgánem. U několika indikátorů dochází k nápočtu hodnot z projektové úrovně jedná se o indikátor Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně, indikátor Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem a indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (včetně rozdělení pracovních míst na muže ( ) a ženy )). Statistické údaje ve zprávě neuvádíme. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet pracovních míst celkem Výchozí hodnota Závazek příjemce ,86 927, Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet pracovních míst - muži , Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet pracovních míst - ženy , Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Plocha v ha ,93 61, Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha v ha ,09 17,83 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně Stránka 5 z 10

6 Je patrné, že cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 1 jsou již všechny dosaženy. U některých indikátorů ( , , ) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo ve sledovaném období k dalšímu věcnému pokroku, který se odrazil v dosažených hodnotách definovaných indikátorů. V rámci projektů realizovaných v prioritní ose 1 tak již bylo např. postaveno nebo rekonstruováno 596 km silnic II. a III. třídy a téměř 17 km silničních obchvatů, bylo zakoupeno 89 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a bylo vybudováno přibližně 99 km nových cyklostezek (viz níže uvedená tabulka). Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet projektů Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet kilometrů ,21 596,41 Počet kilometrů ,85 16, Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet kilometrů ,97 99, Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet Počet Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH; Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. Stránka 6 z 10

7 Cílové hodnoty všech indikátorů prioritní osy 2 jsou již dosaženy. U některých indikátorů (zejména ) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo k mimo jiné vybudováno km nových stezek pro hippo a pěší turistiku, zrekonstruováno 46 památkových objektů, vytvořeno propagačních a marketingových produktů a došlo k vytvoření téměř 608 nových pracovních míst (viz tabulka níže). Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet Počet pracovních míst celkem ,2 607,79 Počet kilometrů , ,13 Počet Počet Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet objektů Počet produktů Počet produktů Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH; V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. Stránka 7 z 10

8 Cílové hodnoty téměř všech indikátorů prioritní osy 3 jsou již dosaženy. Nepodařilo se dosáhnout cílové hodnoty pouze u Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu z důvodu změn podmínek během notifikace veřejné podpory a náročnosti vypořádání majetkoprávních vztahů u jednoho ze dvou projektů. Některé indikátory (například indikátory , , , , ) již výrazně překračují cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo k regenerováno nebo revitalizováno přibližně 290 tis. m 2 objektů ve městech a asi 115 tis. m 2 objektů na venkově. Dále bylo postaveno přibližně 204 tis. m 2 nových objektů. Také bylo založeno nebo rekonstruováno přibližně 61 ha veřejné zeleně. V prioritní ose 3 také bylo vytvořeno téměř 320 pracovních míst (viz tabulka níže). Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy Počet projektů Počet projektů zvyšující atraktivitu - Brna Počet projektů Počet podpořených projektů na ostatní města Počet projektů Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Počet projektů Počet pracovních míst celkem ,66 319,96 Počet Počet Plocha v ha ,01 126,91 Plocha v ha ,01 102,79 Stránka 8 z 10

9 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech objektů ve městech celkem objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) objektů zájmové a volnočasové povahy (města) Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Výchozí hodnota Závazek příjemce Plocha v ha ,82 24,12 Plocha v m , ,52 Plocha v m , ,15 Plocha v m , ,65 Plocha v m , ,33 Plocha v ha ,93 61, Plocha nově vybudovaných objektů celkem Plocha v m , , Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu objektů ve venkovských oblastech celkem objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha v m , ,48 Plocha v m , ,22 Plocha v m , ,13 Plocha v m ,96 Počet Plocha v m , ,45 Plocha v m , ,94 Stránka 9 z 10

10 objektů soc. služeb a zdravotní péče (venkov) objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Výchozí hodnota Závazek příjemce Plocha v m , ,51 Plocha v m , Plocha v ha ,58 11,32 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně. Dosažené hodnoty jsou platné k Také v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc již bylo dosaženo cílové hodnoty u všech indikátorů. Některé indikátory (zejména indikátory , , ) již výrazně překračují cílové hodnoty. K datu bylo vytvořeno 135 metodických a technicko-informačních materiálů, bylo uskutečněno kontrol čerpání finančních prostředků, byly uspořádány kurzy zaměřené na posílení absorpční kapacity, kterých se zúčastnilo více než osob. Řídicí orgán uspořádal od počátku programového období 239 školení, seminářů, workshopů a konferencí, z toho 28 s mezinárodní účastí (viz tabulka níže). Tabulka č. 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 a jejích oblastí podpory Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) Počet Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k Počet Počet Počet Počet osob Počet Stránka 10 z 10

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory MV 10 04 pril 2 Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory Stránka 1 z 9 Úplný název 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 511100 podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Více

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace Přílo: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 17.9. 2007 Datum zveřejnění: 14. 9. 2007 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslení dosažených efektů poskytnuté finanční pomoci. Pomocí indikátorů

Více

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015) BRNO DUBEN 2015 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Číslo monitorovací zprávy Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem Období Monitorovací zpráva za období Identifikace projektu Název

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Indikátory a jejich kvantifikace

Indikátory a jejich kvantifikace Příloha: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 23.1. 2009 Verze 6.0 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslit efekt daného projektu přínos k naplnění cílů Regionálního operačního programu, jeho

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

km Délka rekonstruovaných a modernizovaných silnic III. třídy na území regionu v kilometrech. modernizovaných silnic III. třídy

km Délka rekonstruovaných a modernizovaných silnic III. třídy na území regionu v kilometrech. modernizovaných silnic III. třídy Oblast podpory 1.1 Kód NČI Název Jednotka Definice Indikátory výstupu 61/01/09 Délka nově vybudovaných nebo km Délka nových silnic II. a III. třídy na území regionu v kilometrech. rekonstruovaných silničních

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Shrnutí výroční zprávy

Shrnutí výroční zprávy Shrnutí výroční zprávy 2009 Obsah Regionální rada Jihovýchod 2 Regionální operační program Jihovýchod 2 Základní statistika k 31. 12. 2009 2 Struktura Regionálního operačního programu Jihovýchod 3 Výsledky

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI JUDr. Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj Vrchní ředitelka sekce NOK OBSAH Stav čerpání strukturálních

Více

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Datum zpracování: 9. 6. 2015 Obsah Úvod... 3 1 Harmonogram výzev... 4 2 Predikce čerpání finančních prostředků na rok 2015 až

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život. oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel vyhlášení výzvy: 1. srpna 2008 příjem žádostí: od 1. srpna do 17. října 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace

Více

Definice indikátorů. pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů. pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Verze 1.0 ke dni 2.7.2008 Revize č.2 ke dni 16.7.2008 Úvodem Tato příručka obsahuje definice indikátorů uvedené v programové dokumentaci

Více

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Datum zpracování: 6. 11. VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 ~ 1 ~ Obsah 1. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 1.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA... 4 1.1.1. Informace o

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 23-4/2014 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2014 30. 9. 2014 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 24-5/2015 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 10. 2014 30. 4. 2015 24. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Podpora obcí s rozšířenou působností z ROP Střední Morava v programovém období

Podpora obcí s rozšířenou působností z ROP Střední Morava v programovém období Podpora obcí s rozšířenou působností z ROP Střední Morava v programovém období 007-0 Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje. 9. 05 ROP Střední Morava Regionální operační program regionu soudržnosti

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 2013 Moravský Beroun 22.3.2011 Obsah: 1. Aktuální informace o stavu čerpání ROP SM 2. Projekty a doba udržitelnosti 3. Harmonogram výzev

Více

METODICKÉ LISTY K INDIKÁTORŮM ROP SZ. Příloha č. 15 Příručky pro příjemce

METODICKÉ LISTY K INDIKÁTORŮM ROP SZ. Příloha č. 15 Příručky pro příjemce METODICKÉ LISTY K INDIKÁTORŮM ROP SZ v2 10. března 2015 oblast podpory 1.1 1.2 1.3 kód 51/15/31 Přehled monitorovacích indikátorů dle oblastí podpory název Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2012 Datum zveřejnění: 29. 3. 2013 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR LISTOPAD 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 17-4/2012 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2012 30. 9. 2012 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí Evaluační aktivita Roční zhodnocení Regionálního operačního programu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Brno, březen 2013 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

IROP dosažené výsledky a další možnosti čerpání

IROP dosažené výsledky a další možnosti čerpání Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP dosažené výsledky a další možnosti čerpání Výroční konference Centra pro regionální rozvoj 2017 České republiky, NUTS II Severovýchod 30. 11. 2017, Hradec

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad Zpráva o realizaci Verze 1.0 1 Obsah Úvod... 3 1. Pokrok v realizaci programu... 5 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 32 3. Administrativní zajištění programu... 65 4. Hlavní závěry a úkoly...

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

12/11/2009 Karlovy Vary. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy

12/11/2009 Karlovy Vary. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 12/11/2009 Karlovy Vary Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP SČ Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2008

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2008 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2008 Verze 1.0 ke dni 1. 2. 2009 1 Obsah: Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 4 Úvod... 9 1. Identifikace operačního

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy...2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu...4 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských

Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy...2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu...4 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských Regionální operační program Jihovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy...2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu...4 Prioritní

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

7 let ROP JV. Podpora regionálního rozvoje? Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. Podpora regionálního rozvoje? Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV Podpora regionálního rozvoje? Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Evropa 2014-2020 Kdo jsme? Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017

Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017 Podkladový materiál pro 12. zasedání MV OP VVV č. 3.2.2 Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017 Program Verze dokumentu 02 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Draft Obsah

Více

Název dokumentu Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok Integrovaný regionální operační program

Název dokumentu Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok Integrovaný regionální operační program Název dokumentu Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2016 Program Typ dokumentu Druh dokumentu 06 Integrovaný regionální operační program Implementační Strategický realizační plán

Více

Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ

Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ Závěrečná zpráva Datum: 16. 12. 2015 Dodavatelské konsorcium: HOPE GROUP s.r.o., divize EUservis.cz NAVIGA 4, s.r.o. Sídlo, kancelář Brno: Sídlo: Palackého

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Příloha č.

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Příloha č. Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2013 Datum zveřejnění: 3. 3. 2014 Příloha č. 2, bod 46-2/2014 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Obsah ÚVOD... 2 1.

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR AKTUALITA MĚSÍCE: HODNOCENÍ PRIORITY 1.1 KONKURENCESCHOPNÝ PODNIKATELSKÝ SEKTOR KVĚTEN 2011 Ministerstvo

Více

PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE

PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020 Str. 1 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. Indikátory výsledků... 3 4. Indikátory výstupů... 7 5. Procesní indikátory... 9 6. Závěr...

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Brno, duben 2014 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 10 1.1.1 Prioritní

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2010 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Indikátory a jejich kvantifikace

Indikátory a jejich kvantifikace Příloha: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 8. 1. 2009 Verze 10.0 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslit efekt daného projektu přínos k naplnění cílů Regionálního operačního programu, jeho

Více

Zkrácená výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2011

Zkrácená výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2011 Zkrácená výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2011 Brno, duben 2012 Obsah Úvodem charakteristika regionu 2 1 To nejdůležitější o Regionálním operačním programu Jihovýchod 2 1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 1. června 2009 příjem žádostí: od 1. června do 30. listopadu 2009 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Příloha č. 6 PPŽP Indikátory a jejich kvantifikace

Příloha č. 6 PPŽP Indikátory a jejich kvantifikace Příloha č. 6 PPŽP Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslit efekt daného projektu přínos k naplnění cílů Regionálního operačního

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Brno, duben 2015 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR AKTUALITA MĚSÍCE: HODNOCENÍ PRIORITY 1.3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU A POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Více