Spokojený senior. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojený senior. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov"

Transkript

1 Spokojený senior měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov ZDARMA Milí čtenáři, nastalo léto, jsou období dovolených a ve Spokojeném domově doslova nevíme co dřív. Kromě běžného zajišťování sociálních služeb jsou navíc v plném proudu přípravy filmového festivalu Moudrost stáří na plátně. Proto jsme se rozhodli přistoupit k drobné změně v edičním plánu časopisu a stát se na čas dvouměsíčníkem. Letní dvojčíslo právě držíte v ruce a příště se můžete těšit na speciální šestnáctistránkové festivalové vydání, které vyjde v druhé půlce září. Najdete v něm kromě kompletního programu festivalu také například článek o proměnách v zobrazování stáří v průřezu stoleté historie filmu, rozhovor s herečkou Lubou Skořepovou a mnoho dalšího. Počínaje listopadovým číslem pak bude časopis i nadále vycházet tak, jak jste zvyklí, tj. vždy v průběhu prvního týdne měsíce. Uzávěrka příspěvků je vždy koncem předchozího měsíce. Petr Novák Občanské sdružení Spokojený domov Filmový festival Spokojeného domova aneb Moudrost stáří na plátně října 2011 Kino Mnichovo Hradiště Obsah čísla: Spokojený domov v Libereckém kraji str. 1 Naše úspěchy na seniorské výstavě v Lysé nad Labem str. 2 Spokojené bydlení str. 3-4 Rozhovor: psychiatr Jan Fuka str. 5 SOUTĚŽ: Kniha Word pro seniory aneb naučte se psát texty na počítači str. 6 Hledání ztraceného času: malíř Josef Marek str. 7 Komunikace s člověkem se zrakovým postižením str. 8 Představujeme: Trabant klub Český ráj str. 9 Bližší informace: ,

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený senior 7-8/2011 Spokojený domov mají díky nám i lidé v Libereckém kraji Občanské sdružení Spokojený domov má volné kapacity na Turnovsku Občanské sdružení Spokojený domov vzniklo v roce 2004 a sídlí v Mnichově Hradišti. Své služby poskytuje kromě Mladoboleslavska a Jičínska i na území Libereckého kraje, zejména v okolí Turnova. Sdružení pomáhá seniorům a zdravotně postiženým setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Zaměřuje se na poskytování služeb v malých obcích. Staráte se o své staré rodiče či prarodiče? Potřebujete si občas něco zařídit, nakoupit nebo prostě jen vypnout a odpočinout si, ale není nikdo, kdo by se mezitím o Vašeho blízkého postaral? Nebo sami cítíte, že Váš věk s sebou již přináší určitá omezení? Hůře se Vám samotnému obléká, nejste si jisti zvládnutím hygieny, neodvážíte se sejít sami po schodech nebo jít ven na procházku? Nechcete se kvůli snížené soběstačnosti stěhovat ze svého domácího prostředí do domova důchodců nebo jiného ústavu? Pokud se vás některá ze zmiňovaných otázek týká, pak právě vám můžou služby Spokojeného domova pomoci. Kontakty pro zájemce o sociální služby: tel.: Zájemci mohou využít uvedených kontaktů a kontaktovat nás. Pracovnice za vámi přijedou a nezávazně s každým proberou možnosti pomoci. Druh i časový rozsah služeb je nastaven dle individuálních potřeb každého klienta, vysvětluje sociální pracovnice Marie Kočová. Občanské sdružení Spokojený domov nabízí tyto sociální služby: - pečovatelská služba (například pomoc s osobní hygienou, s oblékáním, s úklidem domácnosti, nákupy...): každý den časový rozsah mezi 6 22 hod., ,- Kč /hod; - osobní asistence Vám pomůže zvládat činnosti, které byste zvládli sami nebýt postižení nebo onemocnění, časový rozsah 7 dní v týdnu, nepřetržitě, ,- Kč /hod; - odlehčovací služby pečující rodině jsou pro osoby, které doma pečují o seniory, nemocné či handicapované blízké, časový rozsah každý den mezi 6 22 hod., 100 Kč,-/hod; Opravna obuvi provozovaná Občanským sdružením Spokojený domov Masarykovo nám Mnichovo Hradiště tel.: Provozní doba platná do 24. července: Po: hodin Út: 7 14 hodin St: hodin Čt: hodin Pá: zavřeno POZOR: Ve dnech 25. července až 7. srpna bude opravna obuvi UZAVŘENA z důvodu dovolené. Od 8. srpna platí nová provozní doba: Po: zavřeno Út: hodin St: hodin Čt: hodin Pá: 7 15 hodin

3 Spokojený senior 7-8/2011 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Senioři z Mnichova Hradiště opět uspěli v Lysé nad Labem Oceněni byli nejen zástupci Spokojeného domova, ale i senioři z Domova Modrý kámen Ve dnech 16. až 19. června 2011 se v Lysé nad Labem konal již 12. ročník výstavy Senior Handicap: aktivní život spojené se soutěží Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Této soutěže se tradičně zúčastnili i senioři spjati s Občanským sdružením Spokojený domov. Dvě naše účastnice si odvezly ocenění: Štěpánka Vatrtová za digitální fotografie a Libuše Vonásková za obrázky tvořené technikou zvanou enkaustika, což je malířská technika helénisticko-egyptského původu užívající jako pojidla vosku. Miroslav Frydrych s nadšením předvádí návštěvníkům výstavy své výrobky. Foto: Petr Novák Středočeská radní pro sociální oblast Zuzana Jentschke Stöcklová předává ocenění Libuši Vonáskové z Mnichova Hradiště. Foto: Petr Novák Dalšími účastníky soutěže vystavujícími pod hlavičkou Spokojeného domova byli Svatoslava Platošová, která vystavovala tkané obrazy a tapisérie, Marta Páralová s fotografiemi svých vnoučat a Miroslav Frydrych, jenž se na výstavě chlubil svými výrobky z kovu a ozdobenými plastovými lahvemi. Posledně jmenovaný předváděl zdobení lahví přímo na výstavě a shledal se s velkým zájmem návštěvníků. Jeho nadšení je patrné z rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu 2 Praha do pořadu Kontakt Dvojky. Vysílán byl 17. června večer. Již nyní se těšíme, co předvedou šikovné ruce našich seniorů v roce 2012! Prezentační stánek Občanského sdružení Spokojený domov, o který jsme se na výstavě v Lysé nad Labem tradičně dělili s občanským sdružením DMO pobyty, které pořádá pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou. Foto: Petr Novák Úspěch v Lysé nad Labem slavil i Domov Modrý kámen. Mnichovohradišťský domov pro seniory dostal od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ocenění za celou expozici, kterou instalovaly pracovnice Iveta Čermáková a Irena Bártová. Dále jsme dostali ocenění za kolektivní práci Čtyři živly (figuríny oblečené jako Země, Voda, Oheň a Vzduch doplněné papírovými květinami) a klient pan Jiří Vajdl dostal ocenění za dvě básně Ještěd a Letní vánek v Literární soutěži na téma: Den, na který nikdy nezapomenu," doplňuje Iveta Čermáková. Petr Novák

4 strana 3 SPOKOJENÉ BYDLENÍ Spokojený senior 7-8/2011 Co musíme vědět, než začneme s bezbariérovými úpravami obydlí Kdy potřebujeme stavební povolení a jak upravit společné prostory bytových domů? Vážení čtenáři, v úvodu seriálu Spokojené bydlení si popíšeme, jaké zákony se bezbariérového bydlení týkají a jaké máme či nemáme povinnosti vůči státu. Bezbariérové bydlení, neboli bezbariérové užívání staveb, ale také bezbariérovost komunikací, upravuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde se mimo jiné dočtete, jaký je doporučený sklon nájezdů, v jakých výškách mají být umístěny vypínače a podobně. (Tato vyhláška je ke stažení na našich stránkách.) Předně je potřeba si říci, v jakém vlastnickém vztahu se k dané nemovitosti, kterou chceme upravovat, nacházíme. Vlastní byt či dům Jde-li o náš dům či byt, je věc poměrně jednoduchá. V souladu s ustanovením 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby (ve smyslu bytových a nebytových prostor), nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Podle povahy konkrétního případu může být taková stavební úprava provedena bez ohlášení a bez stavebního povolení, nicméně doporučujeme každou změnu většího rozsahu konzultovat s příslušným stavebním odborem. V případě, že příslušný referent stavebního úřadu stanoví, že stavební úpravy jsou prováděny za účelem změny užívání stavby bez zásahu do nosných konstrukcí či vzhledu stavby, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav pro ohlášení stavby v rozsahu daném stavebním zákonem (zejména paragrafy 104 a 105). Ohlášení se provádí příslušnému stavebnímu úřadu. Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis. Stavebník musí mimo jiné doložit, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. V případě, že příslušný referent stavebního úřadu stanoví, že stavební úpravy jsou zásahem do nosných konstrukcí, či že se úpravami mění vzhled stavby, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav ke stavebnímu povolení, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě, že stavební úpravy zasahují do místní komunikace, přilehlé komunikace, na pozemku v majetku jiné fyzické či právnické osoby, je nutno vstoupit do jednání s majitelem pozemku a v případě, že se bude jednat o půdorysné zvětšení stavby, bude nutno vypracovat projektovou dokumentaci k územnímu řízení dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. Bytové domy Poněkud hůře jsme na tom, jestliže nemovitost, kterou potřebujeme upravit, není v našem osobním vlastnictví a taktéž i v případě, vlastníme-li pouze její část. Zde se jedná především o bytové a panelové domy.

5 Spokojený senior 7-8/2011 SPOKOJENÉ BYDLENÍ strana 4 V tomto případě platí následující: Pokud bytový panelový dům nemá bezbariérový vstup a byl tak v minulosti zkolaudován, postupovalo se v souladu s tehdejší platnou právní úpravou. Jestliže se v té době neřešila bezbariérovost, nelze provést změnu dokončené stavby, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody vylučují. (Ustanovení 2 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.) Jestliže jsou úpravy možné, tak o tom, zda se společné prostory panelového bytového domu stavebně upraví v souladu s výše uvedenou vyhláškou, se musí spoluvlastníci stavby dle 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, usnést. (K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.) Doufáme, že se nám podařilo shrnout nejdůležitější informace, které jsou potřebné k řešení administrativních úkonů kolem bezbariérových úprav nemovitostí a závěrem velmi děkujeme stavebnímu odboru Magistrátu města Mladá Boleslav, zejména pak paní Forejtarové a panu Devátému, a panu Vladimíru Erbenovi z firmy Prozis s.r.o. za poskytnutí odborných informací. Příště se budeme zabývat samotnými úpravami podlah, dveří, oken a elektroinstalace. (dm) inzerce: Spolupracujeme: nestátní zdravotnické zařízení MALYRA - OŠETŘOVATELSKÉ A REHABILITAČNÍ SLUŽBY Domácí zdravotní péče Home care: Mnichovo Hradiště Veselá, Na Návsi 44 Tel.: , , tel. pro stálou dostupnost domácí zdravotní péče: Fyzioterapie Rehabilitace: Mnichovo Hradiště, V. Nejedlého 596 (Sokolovna), tel.:

6 strana 5 ROZHOVOR Spokojený senior 7-8/2011 Jak se bránit depresi ve stáří? Nestáhnout se do čtyř stěn Také je důležité při déletrvajících poruchách nálady včas vyhledat odbornou pomoc, říká psychiatr Petr Novák MUDr. Jan Fuka působí v psychiatrické ordinaci Clinterap, s. r. o. v Mladé Boleslavi. Našemu časopisu ochotně poskytl rozhovor, ve kterém mimo jiné hovořil o duševních nemocech nejen ve stáří. V posledních dvaceti letech má běžný člověk pocit, že kolem nás přibylo duševních nemocí. Je to pravda? O duševních poruchách obecně se rozhodně víc hovoří, lidé jsou informovanější a častěji jsou ochotni vyhledat pomoc, již se tolik neobávají navštívit psychiatra. Duševních nemocí v pravém slova smyslu tedy psychóz, je v populaci zhruba stále stejné procento. Nepochybně ale přibylo reaktivních stavů, které souvisí s větší zátěží a stresem, které přináší jiný životní styl. Je nějaký vztah mezi stářím a psychickými nemocemi? Vyskytují se například ve stáří některé častěji? S prodlužujícím se průměrným věkem přibývá demencí i demencí Alzheimerova typu. Zhruba kolem % lidí nad 85 let trpí demencí, z toho demencí při Alzheimerově chorobě je zhruba kolem %. Nad 65 let je výskyt demencí různého typu podle některých pramenů kolem 5 %, výjimečně se ale mohou demence vyskytovat i v mladším věku. Častěji se ve vyšším věku mohou vyskytovat i poruchy nálady, způsobené organickými změnami mozku. Jak se bránit depresi ve stáří? Asi hodně důležité je nerezignovat, nestáhnout se do čtyř stěn. Dále se podle svých fyzických možností věnovat svým zálibám, koníčkům, chodit mezi lidi. A také je důležité při déletrvajících poruchách nálady včas vyhledat odbornou pomoc. Co má člověk nejen senior dělat proto, aby se nezbláznil? Každý má hranici, co je pro něho ještě přijatelné a zvládnutelné, měl by si ji uvědomovat, a dokázat včas vypnout. Důležité je umět oddělit práci, rodinu a zábavu koníčky, záliby, volnočasové aktivity. Čím jste chtěl být jako malý? Na základní škole jsem chtěl být, pokud si dobře vzpomínám, muzikantem. A co vás nakonec přimělo k tomu, že jste se stal psychiatrem? K psychiatrii jsem se dostal víceméně náhodou bylo volné místo v nedaleké psychiatrické léčebně. Vaše profese je určitě velmi psychicky náročná. Jak relaxujete? Vlastně celý dosavadní život se ve volném čase věnuji sportu a hudbě. Oboje jsou činnosti, při kterých se člověk krásně odreaguje, přijde na jiné myšlenky a vyčistí si hlavu. inzerce:

7 Spokojený senior 7-8/2011 SOUTĚŽ strana 6 S knihou Word pro seniory vytvoříte na počítači hravě dopis i pozvánku Rádi byste se naučili vytvořit během chvíle pěknou pozvánku nebo dopis přátelům, ale bojíte se, že je pro vás tvorba textů na počítači příliš komplikovaná? Zdají se vám nové verze Wordu nepochopitelné? S touto knihou tyto problémy pominou. Během čtení zjistíte, že psaní v programu Word ve verzi 2007 nebo 2010 není o nic těžší než třeba psaní na psacím stroji. Navíc se naučíte používat užitečné vymoženosti, které moderní technika pisatelům přináší, jako je automatická kontrola pravopisu nebo vkládání ilustračních obrázků a fotografií do textu. Srozumitelný výklad je přizpůsoben potřebám seniorů, nevynechává žádný důležitý krok, vyhýbá se zdlouhavým pasážím i náhlým skokům, látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se čtenář neztratil v záplavě novinek. Díky popisu řešení problémů vás nezaskočí žádná ze situací, do kterých se začátečníci často dostávají. Díky knize mimo jiné zvládnete: Psát a upravovat text, velká písmena i diakritiku, ukládat a otevírat rozepsané dokumenty, změnit barvu, velikost a zarovnání písma, vytvářet odrážky a číslované seznamy, vkládat do textu datum, oslovení, obrázky a fotografie, pracovat se schránkou a formátovacími styly, zprovoznit tiskárnu a výsledné dokumenty tisknout, očíslovat a nadepsat všechny stránky dokumentu najednou, vytvořit obálku či titulní stranu, uložit dokument do PDF, používat a upravovat již předpřipravené šablony šetřící čas. Výklad je založen na praktických cvičeních s postupy krok za krokem a doplňuje jej více než 200 dostatečně velkých obrázků. Kniha je následníkem úspěšné příručky věnované Wordu verze 2003 a starší. Martin Domes: Word pro seniory. Nové vydání pro verze 2007 a Vydalo nakladatelství Computer Press v roce O autorovi: Martin Domes je autorem více než desítky knih, například Internet pro úplné začátečníky nebo Excel pro seniory. Jako redaktor a šéfredaktor počítačové literatury nakladatelství Computer Press stojí za vznikem stovek počítačových knih. Mimo toho publikuje interaktivní videokurzy na webu JNP.cz. Jeho web najdete na adrese POZOR, SOUTĚŽ! Ze správných odpovědí na soutěžní otázku vylosujeme jednoho výherce, který knihu Word pro seniory získá. Jaký je český význam slova Word, podle kterého je program pojmenován? a) písmeno b) slovo c) věta d) dopis Odpovědi prosím doručte do 5. září osobně nebo poštou do naší kanceláře v Mnichově Hradišti (Jana Švermy 378, PSČ ), e- mailem na nebo telefonem (případně SMS) na

8 strana 7 PRAKTICKÉ INFORMACE Spokojený senior 7-8/2011 Zásady komunikace s člověkem se zrakovým postižením Petr Novák V minulém čísle jsme vám přinesli praktické rady, jak manipulovat s člověkem na mechanickém vozíku. Na základě vašich ohlasů jsme usoudili, že témata týkající se kontaktu s osobami se zdravotním postižením jsou pro čtenáře zajímavá a především využitelná v praxi, proto jsme se tentokrát rozhodli věnovat komunikaci s lidmi se zrakovým postižením. Při kontaktu s nevidomým je vhodné se představit. Zrakově postižený nás nemůže vidět, může nás sice poznat po hlase, ale nemusí. Pokud jsou v místnosti i jiní lidé, představte i je, obejděte přitom všechny členy ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Mluvte přímo ke zrakově postiženému, nedělejte to zprostředkovaně. Velmi nevhodně působí, když se například obsluha restaurace zeptá průvodce Co si pán dá k pití. (Podobnou chybu dělá řada lidí i v případě osob na vozíku s průvodcem.) Při komunikaci se zrakově postiženým se nebojte se používat pojmů jako podívat se, vidět apod. Mluvte normálním hlasem, nekřičte. Nepomáhejte dotyčnému ihned zbrkle bez předchozí domluvy. Nejprve se ho zeptejte, zda potřebuje pomoc dostat se např. na určené místo. Pokud ano, nabídněte mu loket a běžte asi napůl těla před ním, aby mu vaše tělo napovídalo změny směru, kdy zastavit a kdy vejít. Když uvedete zrakově postiženého do nové místnosti, popište interiér místnosti, nábytek a další možné překážky. Pomůžete tak jeho orientaci. Snažte se neměnit dané uspořádání místnosti, pokud tak učiníte, sdělte to zrakově postiženým, s nimiž jste v kontaktu. Informujte zrakově postiženého o tom, že někdo (a kdo) přichází nebo odchází z místnosti, kde spolu jednáte. Pokud uvádíte zrakově postiženého na místo k sezení, položte mu ruku na opěradlo židle a vyzvěte ho k tomu, aby si sedl. Dávejte přesné a jasné instrukce, např.: Váš šálek kávy je na okraji stolu. Stůl je vlevo od Vás, asi půl metru od vaší židle. a nikoliv: Tady je Váš šálek kávy. Zrakově postižení si cení své nezávislosti nechovejte se přehnaně ochranitelsky. Kde mohou zrakově postižení nebo jejich blízcí hledat pomoc: V České republice pomáhají zrakově postiženým tzv. TyfloCentra. Poskytují například odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. O konkrétní činnosti TyfloCenter působících v našem regionu najdete informace na následujících kontaktech: Jičín: TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. detašované pracoviště Jičín Vrchlického 823, Jičín Tel.: , Mladá Boleslav: TyfloCentrum Praha, o.p.s. pracoviště Mladá Boleslav Václava Klementa 467, Mladá Boleslav Tel.: , Semily: TyfloCentrum Liberec, o.p.s. pobočka Semily-Podmoklice Archivní 570, Semily-Podmoklice Tel.: , Turnov: TyfloCentrum Liberec, o.p.s. pobočka Turnov Jeronýmova 517, Turnov (Markova městská knihovna Turnov (suterén)) Tel.: ,

9 Spokojený senior 7-8/2011 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU strana 8 Chystá se výstava k nedožitým 90. narozeninám malíře Josefa Marka Petr Novák Snad každý z Mnichova Hradiště a okolí znal malíře a učitele Josefa Marka. I když už není mezi námi, zanechal po sobě bezpočet obrazů zachycujících jeho lásku k přírodě a ke zdejšímu kraji. Do povědomí se dostali i Markovi potomci, kteří se úspěšně angažují v tanečním umění, podnikání, medicíně i komunální politice. Josef Marek se narodil 14. srpna 1921 v Počátkách na Chrudimsku. Maturoval na učitelském ústavu v Čáslavi, později si dálkově doplnil vysokoškolské vzdělání v Liberci. Zpočátku působil jako Foto: archiv B. Markové učitel na Čáslavsku, Chebsku a Frýdlantsku. V Mnichově Hradišti začal učit počátkem 50. let 20. století. Zpočátku bydlel s manželkou v Obrubech, až pak se naskytla možnost bydlení v nově vznikající výstavbě činžovních domů v Mnichově Hradišti. A tak manžel chodil na brigády a dostali jsme byt, vzpomíná vdova po malíři Božena Marková. život. Maloval rád venku se stojanem, což v době komunismu budilo u lidí podezření. Nejvíc práce udělal v důchodu, dodává Marková. První samostatné výstavy se dočkal až v roce Následovala řada dalších výstav, z nichž poslední se uskutečnila v roce Používal velké množství malířských technik. Proslavil se i ilustračními kresbami k básnické tvorbě Josefa Brože. Zemřel 25. listopadu Kostel sv. Vavřince v Březině. Dům čp. 11 v obci Mužský. Výtvarné nadání se u něj projevovalo už od dětství, malování jako koníčku zasvětil celý Rodina Josefa Marka se rozhodla uspořádat k jeho nedožitým 90. narozeninám výstavu jeho tvorby. Bude zahájena vernisáží 1. září 2011 od 17 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Mnichově Hradišti a potrvá do konce září. Výstava zachytí průřez od počátku jeho tvorby až po poslední rok, budou tam obrazy, které již byly na výstavě, ale i nové za posledních pět let. Expozici doplníme fotkami, říká malířův vnuk Daniel Marek.

10 strana 9 PŘEDSTAVUJEME Spokojený senior 7-8/2011 Trabanty, Wartburgy a Barkasy se setkaly v Jinolicích V květnu se uskutečnil tradiční sraz vozidel koncernu IFA pořádaný Trabant klubem Český ráj Od pátku 6. května se na Jičínsku začaly sjíždět do kempu u 3. Jinonického rybníku Trabanty nejen z Čech, ale i z Moravy, Německa a Polska. Konal se tam již 6. ročník Trabi srazu Český ráj. V Jinolicích se toto setkání konalo již počtvrté. Úplně první sraz konal v Sedmihorkách a druhý ročník byl v Přírazech. Postupně si toto setkání v Českém ráji získává stále větší oblibu. Na první sraz se sjelo kolem 80 vozidel a jejich počet každoročně vzrůstá. Letos se srazu v Jinolicích zúčastnilo 160 aut koncernu IFA. K vidění byly nejen Trabanty, ale také vozy Wartburg, Barkasy a letos do kempu přijely i dvě Multikáry a také jeden Garant. Aby se účastníci někam podívali a aktivně strávili čas, tak pro ně organizátoři připravují spanilé jízdy, ale i soutěže. V pátek v podvečer již skoro tradičně obsadila vozidla koncernu IFA Valdštejnovo náměstí v Jičíně, kde se na hodinu zastavila na malou výstavu. Večer probíhala diskotéka a ti, kteří se jí nezúčastnili, posedávali ve skupinkách, aby si sdělili, co je u nich od posledního srazu nového. V sobotu ráno bylo krásné počasí a na účastníky čekal náročný den. Dostali itinerář, aby podle něho přijeli na určité místo. Během cesty museli zvládnout otázky týkající se pohádek z České ráje nebo si vzpomenout, v kterém filmu se objevil Trabant. Nesměly také chybět otázky týkající se Trabantů a jejich výroby. Pokud se podle itineráře dostali na správné místo, mohli si vyzkoušet, jak jejich vozidlo pojede do vrchu, a také vlastní zručnost při couvání do garáže na čas. V kempu na ně čekala ještě výměna náhradního kola. Po obědě se kolona automobilů vydala směrem k Turnovu. Ve Vlastibořicích na účastníky čekali místní hasiči se slavobránou a klíčem od srazové sezóny. Klíč nevydali zadarmo, musel se vykoupit tzv. smradným. Po této ceremonii se celá kolona vydala na nádvoří zámku Sychrov, kde se konala opět malá přehlídka vozidel. Výstava vozů je důležitou součástí srazu, můžete si totiž pohlédnout všechna vozidla na jednom místě a vybrat si, která se vám nejvíc líbí. Večer se potom vyhlásily výsledky této ankety. Ocenění se dočkali i ti, co nejrychleji dokázali dopoledne zaparkovat do garáže, vyjet do vrchu nebo vyměnit náhradní kolo. Organizátoři ocenili také nejmladšího účastníka (3 měsíce), nejstaršího účastníka (69 let), ale i nejvzdálenějšího účastnka, který byl z Polska, Bielsko-Biala nedaleko Katowic, téměř 400 km. Asi si říkáte, kdo vlastně na takovéto srazy jezdí. Pokud takovéto setkání navštívíte, tak zde potkáte mladé lidi, někdy i děti v kočárcích, ale samozřejmě i lidi středního věku a i ty dříve narozené. Většina účastníků má Trabanta jako koníček, jiní tím že jezdí na srazy, aktivně tráví volný čas. Jan Kosejk Kontakt: Trabant klub Český ráj, tel

11 Spokojený senior 7-8/2011 KULTURA A VOLNÝ ČAS strana 10 Boseň: Program VALEČOVSKÉHO KONCERTNÍHO LÉTA: 22. července: Wabi Daněk a Miloš Dvořáček; 29. července: Screamers-Travesti Show; 12. srpna: Fešáci s Míšou Tučnou, 26. srpna: Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka. Začátky koncertů vždy ve 20 hodin. Dolánky u Turnova: 1. dubna až 31. prosince, Dlaskův statek: Chléb se peče, polévka se vaří. Stálá expozice, která přibližuje návštěvníkům tradiční lidovou kuchyni Pojizeří. 22. července od 20:00 hodin, 23. července od 10:00 hodin: Folková noc ročník festivalu, na kterém vystoupí přední osobnosti českého folku. Program začíná v pátek od hodin Country bálem, pokračuje v sobotu jednotlivými koncerty od 10:00 hodin až do noci. Více na Dolní Bousov: 14. června až 29. července, Galerie Na faře: Lidová architektura Sobotecka, Markvarticka a Dolnobousovska. Výstava fotografií Petra Luniaczeka. Jičín: 24. června až 11. září, Regionální muzeum a galerie: Maminko, budeš babičkou. Výstava představí historii péče o dítě do 2 let věku na konci 19. a počátkem 20. století. 21. července od 19:30 hodin, Porotní sál: Letní klasika. Ondřej Koláčný ve spolupráci s Městem Jičínem, KZMJ a K- klubem uvádí melodie mistrů hudebního nebe pod hvězdami. Koncert se bude konat na arkádovém nádvoří jičínského zámku, v případě nepříznivého počasí v Porotním sále. Vystoupí: Ondřej a Jitka Koláční na violu a housle + exkluzivní host. 5. až 7. srpna, Žižkovo náměstí: Loukotě a řemeny. Třídenní setkání a jízdy historických vozidel vyrobených do roku 1918 a řemenových motocyklů. 4. září, Synagoga Jičín: Evropský den židovské kultury. Během Evropského dne židovské kultury se bude konat představení souboru Feigele. Kosmonosy: 28. srpna od 12:00 hodin, Psychiatrická léčebna: Festival Na Kopečku. Festival propojuje tento den svět za branou Psychiatrické léčebny a běžný život obyvatel. Návštěvníci mají možnost zakoupit výrobky klientů, nahlédnout do dílen a zároveň se společně s klienty pobavit při zábavném programu. Mladá Boleslav: 1. až 3. září, Staroměstské náměstí: Oldtimer Bohemia Rally. Mezinárodní soutěž veteránů s bohatým kulturním programem. Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR. 19. až 22. září: 4. Sportovní hry seniorů. Slavnostní zahájení bude 19. září v 9:00 před budovou 6. základní školy v Jilemnického ulici. Přihlášky ve hmotné podobě budou jsou k vyzvednutí v Infocentru Mladá Boleslav, v recepci Služby škole MB (V. Klementa 601 naproti městské knihovně), na podatelně magistrátu.v elektronické podobě budou na internetových stránkách města Mladá Boleslav. Telefonické informace lze získat na číslech (E. Pešková) a (H. Bubnová). Mnichovo Hradiště: 20. června až 20. září, Domov Modrý kámen: Obrázky ze sedla. Výstava amatérských fotografií Ládi Fanty. 18. až 22. července od 11:00 do 17:00 hodin, zámek: Seminář Barokní hudby - Barok bez paruk. Seminář hudební barokní praxe 17. a 18. století. 24. července, Kostel sv. Jakuba, areál zámku a kaple sv. Anny: Slavnostní zahájení tradiční svatoanenské a svatojakubské poutě. Mše v kostele sv. Jakuba, procesí v dobovém oblečení, jarmark a kulturní program. Mohelnice nad Jizerou: 20. srpna od 13:00 hodin: Mohelnická neckyáda. Sjíždění řeky na vlastních, doma vyrobených plavidlech. Bohatý doprovodný program. Semily: 20. srpna: Pochod s Bobinou na Kozákov. Pochod pro zdravotně postižené, rodinné příslušníky a přátelé, kteří upřednostňují rodinnou péči před ústavním umístěním. Po předchozí domluvě organizace zajistí doprovod vozíčkářům od dobrovolníků. Zrnko naděje, o.s., tel: , Sobotka: 6. až 28. července, Šolcův statek Galerie Karla Samšiňáka: Výroční výstava. Výstava k výročí 200 let statku a 140 let od smrti Václava Šolce. Vokšice: 3. září od 14:00 do 18:00 hodin, letiště: Jičínské 100létání. V letošním roce uplyne sto let od prvního vzletu letounu na místě dnešního letiště. Při této příležitosti pořádá Aeroklub Jičín DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na jičínském letišti. Předvedení různorodé letecké techniky, přehlídka historických vozidel, modelářská show, zajímavé přednášky a ukázky výcviku nejen z letectví, doprovodný kulturní program, lety pro veřejnost. Zvířetice: 20. srpna od 14:00 do 22:00 hodin: V. Historický den na hradě Zvířetice. Středověké radovánky, které předvedou skupiny historického šermu spolu s tanečnicemi a kejklíři, středověký jarmark, ohňová show a divadelní představení.

12 strana 11 SPONZOŘI / REDAKČNÍ OKÉNKO Spokojený senior 7-8/2011 Děkujeme našim nejnovějším sponzorům: Finanční dar Kč Finanční dar Kč Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme i jakékoliv připomínky k časopisu, tipy na články, náměty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotně postižené a v neposlední řadě i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, články o vašich koníčcích, recepty... Osobně můžete doručit své příspěvky do našich kanceláří v Mn. Hradišti (Jana Švermy 378), v Mladé Boleslavi (Palackého 1327) a v Kněžmostě (U Střediska 24), nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Umožníme lidem se ztrátou soběstačnosti žít důstojný život ve svém vlastním, domácím prostředí Babičce a dědečkovi s láskou Výnos veřejné sbírky je určen na pečovatelskou službu seniorům, kteří ztratili svou soběstačnost. Pomozme společně starým lidem zůstat co nejdéle doma. Přispět můžete bezhotovostně na č.ú /0300 nebo zajděte na kávu a zákusek do Cukrárny Za rohem (Víta Nejedlého 279, Mn. Hradiště) a drobné z útraty vhoďte do kasičky. Za Váš příspěvek děkujeme. Sháníte časopis Spokojený senior? Pokud máte přístup k internetu, najdete aktuální i starší čísla v elektronické podobě na adrese V tištěné podobě distribuujeme časopis ZDARMA na obecní úřady spolupracujících obcí a dalším spolupracujícím komerčním i neziskovým subjektům: Bakov nad Jizerou: Městský úřad (Mírové náměstí 208), Městská knihovna (Mírové náměstí 84), Trafika (Boleslavská 715); Boseň: Obecní úřad (Boseň 45); Dolní Bousov: Městská knihovna a infocentrum (Kostelní 141); Jinolice: Obecní úřad (Jinolice 39); Kněžmost: Obecní úřad (Na Rynku 51), prodejna potravin (Hradišťská 194), kadeřnictví - Marie Zimová (Hradišťská 181), Zdravotní středisko (Hradišťská 193), Dům s pečovatelskou službou (Obecní knihovna, kancelář O. s. Spokojený domov, U Střediska 24); Kosmonosy: Lékárna U Zámku (Linhartova 25); Libuň: Obecní úřad (Libuň 27); Mladá Boleslav: kontaktní místo O. s. Spokojený domov (Palackého 1327), Magistrát - odbor sociálních věcí (Staroměstské nám. 69), TyfloCentrum Praha, o.p.s., pracoviště Mladá Boleslav (Václava Klementa 467), Městská knihovna (Václava Klementa 1229), Infocentrum (dočasně umístěné v podloubí staré radnice, Staroměstské nám. 69), Lékárna U Soudu (nám. Republiky 760); Kavárna literární (Na Kozině 9); Mnichovo Hradiště: kontaktní místo O. s. Spokojený domov (Jana Švermy 378), Opravna obuvi (Masarykovo nám. 1142), Městské informační centrum (Masarykovo nám. 299), Městská knihovna (Turnovská 717), Poliklinika (Jana Švermy 395), Tabák "Traficon" (Masarykovo nám. 28), Trafika "Signál" (Masarykovo nám. 283), Trafika David Abraham (Masarykovo nám. 240), kadeřnictví (Jaselská 1252), kadeřnictví Styl (Jana Švermy 860), čekárna lékařů (Masarykovo nám. 692), čekárna (MUDr. Pfeffer, Masarykovo nám. 246), Lékárna Arkánum (Víta Nejedlého 1497), Restaurace U Kvapilů (Jana Švermy 384), Občerstvení ZKUS-SKUS Na růžku (Masarykovo nám. 286), Oční optik AA (Ivana Olbrachta 408), Cukrárna Za rohem (Víta Nejedlého 279); Obruby: Obecní úřad (Obruby 15); Přepeře u Turnova: Obecní úřad (Přepeře 229); Příšovice: Zdravotní středisko (Příšovice 185); Ptýrov: Obecní úřad (Ptýrov 19); Rokytá: Obecní úřad (Horní Rokytá 35). Spokojený senior, registrace MK ČR E Adresa redakce: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradiště. Šéfredaktor: Petr Novák, DiS. - tel.: , Redakční rada: Ing. Theodor Honický, Ing. Lucie Lustigová, Daniel Macoun, Hana Rejzková, Bc. Kamila Sedláková. Tisk: tiskárna DUOPRESS Mnichovo Hradiště. Náklad: 500 výtisků. Časopis na webu: Vydává Občanské sdružení Spokojený domov, poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá č.p. 159, Mnichovo Hradiště, IČ: , tel.: ,

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s.

vydává Spokojený domov, o. p. s. snadnější život nejen ve stáří a nemoci 2/2016 ZDARMA VELIKONOČNÍ NABÍDKA STRANA 7 8 březen duben vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk časopisu jsou 15 Kč. Děkujeme sponzorům za podporu.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Spokojený senior 1/2011. Leden SOUTĚŽ: Obsah čísla: Strana 6 ZDARMA. Klaunova zpověď. Kniha o zpěváku Petru Novákovi

Spokojený senior 1/2011. Leden SOUTĚŽ: Obsah čísla: Strana 6 ZDARMA. Klaunova zpověď. Kniha o zpěváku Petru Novákovi Spokojený senior 1/2011 Leden měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov ZDARMA Milí čtenáři, je tu nový rok a s tím i řada novinek v našem občanském sdružení. Z našeho občasníku se stal měsíčník. Přinášíme

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 ŘÍJEN 2008 příloha časopisu Kult nejen o módě Foto: Chopard, Klenotnictví a hodinářství Carollinum MÓDNÍ TRENDY PRO PODZIM A ZIMU MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 listopad-prosinec 2009» ROČNÍK 1 ZDARMA průvodce předvánočními nákupy ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26, 616 00 Brno, IČ: 25587749, bankovní

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

největší káv á ov o ý v festiv největší kávový fest alv Č R

největší káv á ov o ý v festiv největší kávový fest alv Č R á o ov vý festiv kávový káv festival v největší největší ČR i val v ČR Děkujeme všem partnerům a sponzorům festivalu! Vážení a milí kavárníci, děkujeme za zapojení vaší kavárny, vaši podporu i bohatý program,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1. VLASTNÍ NEMOVITOSTI: Budova č.p. 6, Latrán na pozemku st. 739/1 v obci a k.ú. Český Krumlov

1. VLASTNÍ NEMOVITOSTI: Budova č.p. 6, Latrán na pozemku st. 739/1 v obci a k.ú. Český Krumlov Přehled objektů a jejich využití objekt č.p.. VLASTNÍ NEMOVITOSTI: Budova č.p., Latrán na pozemku st. 9/ poř.č. nebytových a bytových prostor Budova č.p., Latrán, na pozemku st. budova č.p., Latrán, na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU JC CR HK RK PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PA HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU UO TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2012 PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ PONDĚLÍ 1/10 17.00 19.00 SLAVNOSTNÍ

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2008 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více