Spokojený senior. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojený senior. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov"

Transkript

1 Spokojený senior měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov ZDARMA Milí čtenáři, nastalo léto, jsou období dovolených a ve Spokojeném domově doslova nevíme co dřív. Kromě běžného zajišťování sociálních služeb jsou navíc v plném proudu přípravy filmového festivalu Moudrost stáří na plátně. Proto jsme se rozhodli přistoupit k drobné změně v edičním plánu časopisu a stát se na čas dvouměsíčníkem. Letní dvojčíslo právě držíte v ruce a příště se můžete těšit na speciální šestnáctistránkové festivalové vydání, které vyjde v druhé půlce září. Najdete v něm kromě kompletního programu festivalu také například článek o proměnách v zobrazování stáří v průřezu stoleté historie filmu, rozhovor s herečkou Lubou Skořepovou a mnoho dalšího. Počínaje listopadovým číslem pak bude časopis i nadále vycházet tak, jak jste zvyklí, tj. vždy v průběhu prvního týdne měsíce. Uzávěrka příspěvků je vždy koncem předchozího měsíce. Petr Novák Občanské sdružení Spokojený domov Filmový festival Spokojeného domova aneb Moudrost stáří na plátně října 2011 Kino Mnichovo Hradiště Obsah čísla: Spokojený domov v Libereckém kraji str. 1 Naše úspěchy na seniorské výstavě v Lysé nad Labem str. 2 Spokojené bydlení str. 3-4 Rozhovor: psychiatr Jan Fuka str. 5 SOUTĚŽ: Kniha Word pro seniory aneb naučte se psát texty na počítači str. 6 Hledání ztraceného času: malíř Josef Marek str. 7 Komunikace s člověkem se zrakovým postižením str. 8 Představujeme: Trabant klub Český ráj str. 9 Bližší informace: ,

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený senior 7-8/2011 Spokojený domov mají díky nám i lidé v Libereckém kraji Občanské sdružení Spokojený domov má volné kapacity na Turnovsku Občanské sdružení Spokojený domov vzniklo v roce 2004 a sídlí v Mnichově Hradišti. Své služby poskytuje kromě Mladoboleslavska a Jičínska i na území Libereckého kraje, zejména v okolí Turnova. Sdružení pomáhá seniorům a zdravotně postiženým setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Zaměřuje se na poskytování služeb v malých obcích. Staráte se o své staré rodiče či prarodiče? Potřebujete si občas něco zařídit, nakoupit nebo prostě jen vypnout a odpočinout si, ale není nikdo, kdo by se mezitím o Vašeho blízkého postaral? Nebo sami cítíte, že Váš věk s sebou již přináší určitá omezení? Hůře se Vám samotnému obléká, nejste si jisti zvládnutím hygieny, neodvážíte se sejít sami po schodech nebo jít ven na procházku? Nechcete se kvůli snížené soběstačnosti stěhovat ze svého domácího prostředí do domova důchodců nebo jiného ústavu? Pokud se vás některá ze zmiňovaných otázek týká, pak právě vám můžou služby Spokojeného domova pomoci. Kontakty pro zájemce o sociální služby: tel.: Zájemci mohou využít uvedených kontaktů a kontaktovat nás. Pracovnice za vámi přijedou a nezávazně s každým proberou možnosti pomoci. Druh i časový rozsah služeb je nastaven dle individuálních potřeb každého klienta, vysvětluje sociální pracovnice Marie Kočová. Občanské sdružení Spokojený domov nabízí tyto sociální služby: - pečovatelská služba (například pomoc s osobní hygienou, s oblékáním, s úklidem domácnosti, nákupy...): každý den časový rozsah mezi 6 22 hod., ,- Kč /hod; - osobní asistence Vám pomůže zvládat činnosti, které byste zvládli sami nebýt postižení nebo onemocnění, časový rozsah 7 dní v týdnu, nepřetržitě, ,- Kč /hod; - odlehčovací služby pečující rodině jsou pro osoby, které doma pečují o seniory, nemocné či handicapované blízké, časový rozsah každý den mezi 6 22 hod., 100 Kč,-/hod; Opravna obuvi provozovaná Občanským sdružením Spokojený domov Masarykovo nám Mnichovo Hradiště tel.: Provozní doba platná do 24. července: Po: hodin Út: 7 14 hodin St: hodin Čt: hodin Pá: zavřeno POZOR: Ve dnech 25. července až 7. srpna bude opravna obuvi UZAVŘENA z důvodu dovolené. Od 8. srpna platí nová provozní doba: Po: zavřeno Út: hodin St: hodin Čt: hodin Pá: 7 15 hodin

3 Spokojený senior 7-8/2011 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Senioři z Mnichova Hradiště opět uspěli v Lysé nad Labem Oceněni byli nejen zástupci Spokojeného domova, ale i senioři z Domova Modrý kámen Ve dnech 16. až 19. června 2011 se v Lysé nad Labem konal již 12. ročník výstavy Senior Handicap: aktivní život spojené se soutěží Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Této soutěže se tradičně zúčastnili i senioři spjati s Občanským sdružením Spokojený domov. Dvě naše účastnice si odvezly ocenění: Štěpánka Vatrtová za digitální fotografie a Libuše Vonásková za obrázky tvořené technikou zvanou enkaustika, což je malířská technika helénisticko-egyptského původu užívající jako pojidla vosku. Miroslav Frydrych s nadšením předvádí návštěvníkům výstavy své výrobky. Foto: Petr Novák Středočeská radní pro sociální oblast Zuzana Jentschke Stöcklová předává ocenění Libuši Vonáskové z Mnichova Hradiště. Foto: Petr Novák Dalšími účastníky soutěže vystavujícími pod hlavičkou Spokojeného domova byli Svatoslava Platošová, která vystavovala tkané obrazy a tapisérie, Marta Páralová s fotografiemi svých vnoučat a Miroslav Frydrych, jenž se na výstavě chlubil svými výrobky z kovu a ozdobenými plastovými lahvemi. Posledně jmenovaný předváděl zdobení lahví přímo na výstavě a shledal se s velkým zájmem návštěvníků. Jeho nadšení je patrné z rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu 2 Praha do pořadu Kontakt Dvojky. Vysílán byl 17. června večer. Již nyní se těšíme, co předvedou šikovné ruce našich seniorů v roce 2012! Prezentační stánek Občanského sdružení Spokojený domov, o který jsme se na výstavě v Lysé nad Labem tradičně dělili s občanským sdružením DMO pobyty, které pořádá pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou. Foto: Petr Novák Úspěch v Lysé nad Labem slavil i Domov Modrý kámen. Mnichovohradišťský domov pro seniory dostal od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ocenění za celou expozici, kterou instalovaly pracovnice Iveta Čermáková a Irena Bártová. Dále jsme dostali ocenění za kolektivní práci Čtyři živly (figuríny oblečené jako Země, Voda, Oheň a Vzduch doplněné papírovými květinami) a klient pan Jiří Vajdl dostal ocenění za dvě básně Ještěd a Letní vánek v Literární soutěži na téma: Den, na který nikdy nezapomenu," doplňuje Iveta Čermáková. Petr Novák

4 strana 3 SPOKOJENÉ BYDLENÍ Spokojený senior 7-8/2011 Co musíme vědět, než začneme s bezbariérovými úpravami obydlí Kdy potřebujeme stavební povolení a jak upravit společné prostory bytových domů? Vážení čtenáři, v úvodu seriálu Spokojené bydlení si popíšeme, jaké zákony se bezbariérového bydlení týkají a jaké máme či nemáme povinnosti vůči státu. Bezbariérové bydlení, neboli bezbariérové užívání staveb, ale také bezbariérovost komunikací, upravuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde se mimo jiné dočtete, jaký je doporučený sklon nájezdů, v jakých výškách mají být umístěny vypínače a podobně. (Tato vyhláška je ke stažení na našich stránkách.) Předně je potřeba si říci, v jakém vlastnickém vztahu se k dané nemovitosti, kterou chceme upravovat, nacházíme. Vlastní byt či dům Jde-li o náš dům či byt, je věc poměrně jednoduchá. V souladu s ustanovením 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby (ve smyslu bytových a nebytových prostor), nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Podle povahy konkrétního případu může být taková stavební úprava provedena bez ohlášení a bez stavebního povolení, nicméně doporučujeme každou změnu většího rozsahu konzultovat s příslušným stavebním odborem. V případě, že příslušný referent stavebního úřadu stanoví, že stavební úpravy jsou prováděny za účelem změny užívání stavby bez zásahu do nosných konstrukcí či vzhledu stavby, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav pro ohlášení stavby v rozsahu daném stavebním zákonem (zejména paragrafy 104 a 105). Ohlášení se provádí příslušnému stavebnímu úřadu. Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis. Stavebník musí mimo jiné doložit, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. V případě, že příslušný referent stavebního úřadu stanoví, že stavební úpravy jsou zásahem do nosných konstrukcí, či že se úpravami mění vzhled stavby, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav ke stavebnímu povolení, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě, že stavební úpravy zasahují do místní komunikace, přilehlé komunikace, na pozemku v majetku jiné fyzické či právnické osoby, je nutno vstoupit do jednání s majitelem pozemku a v případě, že se bude jednat o půdorysné zvětšení stavby, bude nutno vypracovat projektovou dokumentaci k územnímu řízení dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. Bytové domy Poněkud hůře jsme na tom, jestliže nemovitost, kterou potřebujeme upravit, není v našem osobním vlastnictví a taktéž i v případě, vlastníme-li pouze její část. Zde se jedná především o bytové a panelové domy.

5 Spokojený senior 7-8/2011 SPOKOJENÉ BYDLENÍ strana 4 V tomto případě platí následující: Pokud bytový panelový dům nemá bezbariérový vstup a byl tak v minulosti zkolaudován, postupovalo se v souladu s tehdejší platnou právní úpravou. Jestliže se v té době neřešila bezbariérovost, nelze provést změnu dokončené stavby, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody vylučují. (Ustanovení 2 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.) Jestliže jsou úpravy možné, tak o tom, zda se společné prostory panelového bytového domu stavebně upraví v souladu s výše uvedenou vyhláškou, se musí spoluvlastníci stavby dle 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, usnést. (K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.) Doufáme, že se nám podařilo shrnout nejdůležitější informace, které jsou potřebné k řešení administrativních úkonů kolem bezbariérových úprav nemovitostí a závěrem velmi děkujeme stavebnímu odboru Magistrátu města Mladá Boleslav, zejména pak paní Forejtarové a panu Devátému, a panu Vladimíru Erbenovi z firmy Prozis s.r.o. za poskytnutí odborných informací. Příště se budeme zabývat samotnými úpravami podlah, dveří, oken a elektroinstalace. (dm) inzerce: Spolupracujeme: nestátní zdravotnické zařízení MALYRA - OŠETŘOVATELSKÉ A REHABILITAČNÍ SLUŽBY Domácí zdravotní péče Home care: Mnichovo Hradiště Veselá, Na Návsi 44 Tel.: , , tel. pro stálou dostupnost domácí zdravotní péče: Fyzioterapie Rehabilitace: Mnichovo Hradiště, V. Nejedlého 596 (Sokolovna), tel.:

6 strana 5 ROZHOVOR Spokojený senior 7-8/2011 Jak se bránit depresi ve stáří? Nestáhnout se do čtyř stěn Také je důležité při déletrvajících poruchách nálady včas vyhledat odbornou pomoc, říká psychiatr Petr Novák MUDr. Jan Fuka působí v psychiatrické ordinaci Clinterap, s. r. o. v Mladé Boleslavi. Našemu časopisu ochotně poskytl rozhovor, ve kterém mimo jiné hovořil o duševních nemocech nejen ve stáří. V posledních dvaceti letech má běžný člověk pocit, že kolem nás přibylo duševních nemocí. Je to pravda? O duševních poruchách obecně se rozhodně víc hovoří, lidé jsou informovanější a častěji jsou ochotni vyhledat pomoc, již se tolik neobávají navštívit psychiatra. Duševních nemocí v pravém slova smyslu tedy psychóz, je v populaci zhruba stále stejné procento. Nepochybně ale přibylo reaktivních stavů, které souvisí s větší zátěží a stresem, které přináší jiný životní styl. Je nějaký vztah mezi stářím a psychickými nemocemi? Vyskytují se například ve stáří některé častěji? S prodlužujícím se průměrným věkem přibývá demencí i demencí Alzheimerova typu. Zhruba kolem % lidí nad 85 let trpí demencí, z toho demencí při Alzheimerově chorobě je zhruba kolem %. Nad 65 let je výskyt demencí různého typu podle některých pramenů kolem 5 %, výjimečně se ale mohou demence vyskytovat i v mladším věku. Častěji se ve vyšším věku mohou vyskytovat i poruchy nálady, způsobené organickými změnami mozku. Jak se bránit depresi ve stáří? Asi hodně důležité je nerezignovat, nestáhnout se do čtyř stěn. Dále se podle svých fyzických možností věnovat svým zálibám, koníčkům, chodit mezi lidi. A také je důležité při déletrvajících poruchách nálady včas vyhledat odbornou pomoc. Co má člověk nejen senior dělat proto, aby se nezbláznil? Každý má hranici, co je pro něho ještě přijatelné a zvládnutelné, měl by si ji uvědomovat, a dokázat včas vypnout. Důležité je umět oddělit práci, rodinu a zábavu koníčky, záliby, volnočasové aktivity. Čím jste chtěl být jako malý? Na základní škole jsem chtěl být, pokud si dobře vzpomínám, muzikantem. A co vás nakonec přimělo k tomu, že jste se stal psychiatrem? K psychiatrii jsem se dostal víceméně náhodou bylo volné místo v nedaleké psychiatrické léčebně. Vaše profese je určitě velmi psychicky náročná. Jak relaxujete? Vlastně celý dosavadní život se ve volném čase věnuji sportu a hudbě. Oboje jsou činnosti, při kterých se člověk krásně odreaguje, přijde na jiné myšlenky a vyčistí si hlavu. inzerce:

7 Spokojený senior 7-8/2011 SOUTĚŽ strana 6 S knihou Word pro seniory vytvoříte na počítači hravě dopis i pozvánku Rádi byste se naučili vytvořit během chvíle pěknou pozvánku nebo dopis přátelům, ale bojíte se, že je pro vás tvorba textů na počítači příliš komplikovaná? Zdají se vám nové verze Wordu nepochopitelné? S touto knihou tyto problémy pominou. Během čtení zjistíte, že psaní v programu Word ve verzi 2007 nebo 2010 není o nic těžší než třeba psaní na psacím stroji. Navíc se naučíte používat užitečné vymoženosti, které moderní technika pisatelům přináší, jako je automatická kontrola pravopisu nebo vkládání ilustračních obrázků a fotografií do textu. Srozumitelný výklad je přizpůsoben potřebám seniorů, nevynechává žádný důležitý krok, vyhýbá se zdlouhavým pasážím i náhlým skokům, látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se čtenář neztratil v záplavě novinek. Díky popisu řešení problémů vás nezaskočí žádná ze situací, do kterých se začátečníci často dostávají. Díky knize mimo jiné zvládnete: Psát a upravovat text, velká písmena i diakritiku, ukládat a otevírat rozepsané dokumenty, změnit barvu, velikost a zarovnání písma, vytvářet odrážky a číslované seznamy, vkládat do textu datum, oslovení, obrázky a fotografie, pracovat se schránkou a formátovacími styly, zprovoznit tiskárnu a výsledné dokumenty tisknout, očíslovat a nadepsat všechny stránky dokumentu najednou, vytvořit obálku či titulní stranu, uložit dokument do PDF, používat a upravovat již předpřipravené šablony šetřící čas. Výklad je založen na praktických cvičeních s postupy krok za krokem a doplňuje jej více než 200 dostatečně velkých obrázků. Kniha je následníkem úspěšné příručky věnované Wordu verze 2003 a starší. Martin Domes: Word pro seniory. Nové vydání pro verze 2007 a Vydalo nakladatelství Computer Press v roce O autorovi: Martin Domes je autorem více než desítky knih, například Internet pro úplné začátečníky nebo Excel pro seniory. Jako redaktor a šéfredaktor počítačové literatury nakladatelství Computer Press stojí za vznikem stovek počítačových knih. Mimo toho publikuje interaktivní videokurzy na webu JNP.cz. Jeho web najdete na adrese POZOR, SOUTĚŽ! Ze správných odpovědí na soutěžní otázku vylosujeme jednoho výherce, který knihu Word pro seniory získá. Jaký je český význam slova Word, podle kterého je program pojmenován? a) písmeno b) slovo c) věta d) dopis Odpovědi prosím doručte do 5. září osobně nebo poštou do naší kanceláře v Mnichově Hradišti (Jana Švermy 378, PSČ ), e- mailem na nebo telefonem (případně SMS) na

8 strana 7 PRAKTICKÉ INFORMACE Spokojený senior 7-8/2011 Zásady komunikace s člověkem se zrakovým postižením Petr Novák V minulém čísle jsme vám přinesli praktické rady, jak manipulovat s člověkem na mechanickém vozíku. Na základě vašich ohlasů jsme usoudili, že témata týkající se kontaktu s osobami se zdravotním postižením jsou pro čtenáře zajímavá a především využitelná v praxi, proto jsme se tentokrát rozhodli věnovat komunikaci s lidmi se zrakovým postižením. Při kontaktu s nevidomým je vhodné se představit. Zrakově postižený nás nemůže vidět, může nás sice poznat po hlase, ale nemusí. Pokud jsou v místnosti i jiní lidé, představte i je, obejděte přitom všechny členy ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Mluvte přímo ke zrakově postiženému, nedělejte to zprostředkovaně. Velmi nevhodně působí, když se například obsluha restaurace zeptá průvodce Co si pán dá k pití. (Podobnou chybu dělá řada lidí i v případě osob na vozíku s průvodcem.) Při komunikaci se zrakově postiženým se nebojte se používat pojmů jako podívat se, vidět apod. Mluvte normálním hlasem, nekřičte. Nepomáhejte dotyčnému ihned zbrkle bez předchozí domluvy. Nejprve se ho zeptejte, zda potřebuje pomoc dostat se např. na určené místo. Pokud ano, nabídněte mu loket a běžte asi napůl těla před ním, aby mu vaše tělo napovídalo změny směru, kdy zastavit a kdy vejít. Když uvedete zrakově postiženého do nové místnosti, popište interiér místnosti, nábytek a další možné překážky. Pomůžete tak jeho orientaci. Snažte se neměnit dané uspořádání místnosti, pokud tak učiníte, sdělte to zrakově postiženým, s nimiž jste v kontaktu. Informujte zrakově postiženého o tom, že někdo (a kdo) přichází nebo odchází z místnosti, kde spolu jednáte. Pokud uvádíte zrakově postiženého na místo k sezení, položte mu ruku na opěradlo židle a vyzvěte ho k tomu, aby si sedl. Dávejte přesné a jasné instrukce, např.: Váš šálek kávy je na okraji stolu. Stůl je vlevo od Vás, asi půl metru od vaší židle. a nikoliv: Tady je Váš šálek kávy. Zrakově postižení si cení své nezávislosti nechovejte se přehnaně ochranitelsky. Kde mohou zrakově postižení nebo jejich blízcí hledat pomoc: V České republice pomáhají zrakově postiženým tzv. TyfloCentra. Poskytují například odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. O konkrétní činnosti TyfloCenter působících v našem regionu najdete informace na následujících kontaktech: Jičín: TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. detašované pracoviště Jičín Vrchlického 823, Jičín Tel.: , Mladá Boleslav: TyfloCentrum Praha, o.p.s. pracoviště Mladá Boleslav Václava Klementa 467, Mladá Boleslav Tel.: , Semily: TyfloCentrum Liberec, o.p.s. pobočka Semily-Podmoklice Archivní 570, Semily-Podmoklice Tel.: , Turnov: TyfloCentrum Liberec, o.p.s. pobočka Turnov Jeronýmova 517, Turnov (Markova městská knihovna Turnov (suterén)) Tel.: ,

9 Spokojený senior 7-8/2011 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU strana 8 Chystá se výstava k nedožitým 90. narozeninám malíře Josefa Marka Petr Novák Snad každý z Mnichova Hradiště a okolí znal malíře a učitele Josefa Marka. I když už není mezi námi, zanechal po sobě bezpočet obrazů zachycujících jeho lásku k přírodě a ke zdejšímu kraji. Do povědomí se dostali i Markovi potomci, kteří se úspěšně angažují v tanečním umění, podnikání, medicíně i komunální politice. Josef Marek se narodil 14. srpna 1921 v Počátkách na Chrudimsku. Maturoval na učitelském ústavu v Čáslavi, později si dálkově doplnil vysokoškolské vzdělání v Liberci. Zpočátku působil jako Foto: archiv B. Markové učitel na Čáslavsku, Chebsku a Frýdlantsku. V Mnichově Hradišti začal učit počátkem 50. let 20. století. Zpočátku bydlel s manželkou v Obrubech, až pak se naskytla možnost bydlení v nově vznikající výstavbě činžovních domů v Mnichově Hradišti. A tak manžel chodil na brigády a dostali jsme byt, vzpomíná vdova po malíři Božena Marková. život. Maloval rád venku se stojanem, což v době komunismu budilo u lidí podezření. Nejvíc práce udělal v důchodu, dodává Marková. První samostatné výstavy se dočkal až v roce Následovala řada dalších výstav, z nichž poslední se uskutečnila v roce Používal velké množství malířských technik. Proslavil se i ilustračními kresbami k básnické tvorbě Josefa Brože. Zemřel 25. listopadu Kostel sv. Vavřince v Březině. Dům čp. 11 v obci Mužský. Výtvarné nadání se u něj projevovalo už od dětství, malování jako koníčku zasvětil celý Rodina Josefa Marka se rozhodla uspořádat k jeho nedožitým 90. narozeninám výstavu jeho tvorby. Bude zahájena vernisáží 1. září 2011 od 17 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Mnichově Hradišti a potrvá do konce září. Výstava zachytí průřez od počátku jeho tvorby až po poslední rok, budou tam obrazy, které již byly na výstavě, ale i nové za posledních pět let. Expozici doplníme fotkami, říká malířův vnuk Daniel Marek.

10 strana 9 PŘEDSTAVUJEME Spokojený senior 7-8/2011 Trabanty, Wartburgy a Barkasy se setkaly v Jinolicích V květnu se uskutečnil tradiční sraz vozidel koncernu IFA pořádaný Trabant klubem Český ráj Od pátku 6. května se na Jičínsku začaly sjíždět do kempu u 3. Jinonického rybníku Trabanty nejen z Čech, ale i z Moravy, Německa a Polska. Konal se tam již 6. ročník Trabi srazu Český ráj. V Jinolicích se toto setkání konalo již počtvrté. Úplně první sraz konal v Sedmihorkách a druhý ročník byl v Přírazech. Postupně si toto setkání v Českém ráji získává stále větší oblibu. Na první sraz se sjelo kolem 80 vozidel a jejich počet každoročně vzrůstá. Letos se srazu v Jinolicích zúčastnilo 160 aut koncernu IFA. K vidění byly nejen Trabanty, ale také vozy Wartburg, Barkasy a letos do kempu přijely i dvě Multikáry a také jeden Garant. Aby se účastníci někam podívali a aktivně strávili čas, tak pro ně organizátoři připravují spanilé jízdy, ale i soutěže. V pátek v podvečer již skoro tradičně obsadila vozidla koncernu IFA Valdštejnovo náměstí v Jičíně, kde se na hodinu zastavila na malou výstavu. Večer probíhala diskotéka a ti, kteří se jí nezúčastnili, posedávali ve skupinkách, aby si sdělili, co je u nich od posledního srazu nového. V sobotu ráno bylo krásné počasí a na účastníky čekal náročný den. Dostali itinerář, aby podle něho přijeli na určité místo. Během cesty museli zvládnout otázky týkající se pohádek z České ráje nebo si vzpomenout, v kterém filmu se objevil Trabant. Nesměly také chybět otázky týkající se Trabantů a jejich výroby. Pokud se podle itineráře dostali na správné místo, mohli si vyzkoušet, jak jejich vozidlo pojede do vrchu, a také vlastní zručnost při couvání do garáže na čas. V kempu na ně čekala ještě výměna náhradního kola. Po obědě se kolona automobilů vydala směrem k Turnovu. Ve Vlastibořicích na účastníky čekali místní hasiči se slavobránou a klíčem od srazové sezóny. Klíč nevydali zadarmo, musel se vykoupit tzv. smradným. Po této ceremonii se celá kolona vydala na nádvoří zámku Sychrov, kde se konala opět malá přehlídka vozidel. Výstava vozů je důležitou součástí srazu, můžete si totiž pohlédnout všechna vozidla na jednom místě a vybrat si, která se vám nejvíc líbí. Večer se potom vyhlásily výsledky této ankety. Ocenění se dočkali i ti, co nejrychleji dokázali dopoledne zaparkovat do garáže, vyjet do vrchu nebo vyměnit náhradní kolo. Organizátoři ocenili také nejmladšího účastníka (3 měsíce), nejstaršího účastníka (69 let), ale i nejvzdálenějšího účastnka, který byl z Polska, Bielsko-Biala nedaleko Katowic, téměř 400 km. Asi si říkáte, kdo vlastně na takovéto srazy jezdí. Pokud takovéto setkání navštívíte, tak zde potkáte mladé lidi, někdy i děti v kočárcích, ale samozřejmě i lidi středního věku a i ty dříve narozené. Většina účastníků má Trabanta jako koníček, jiní tím že jezdí na srazy, aktivně tráví volný čas. Jan Kosejk Kontakt: Trabant klub Český ráj, tel

11 Spokojený senior 7-8/2011 KULTURA A VOLNÝ ČAS strana 10 Boseň: Program VALEČOVSKÉHO KONCERTNÍHO LÉTA: 22. července: Wabi Daněk a Miloš Dvořáček; 29. července: Screamers-Travesti Show; 12. srpna: Fešáci s Míšou Tučnou, 26. srpna: Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka. Začátky koncertů vždy ve 20 hodin. Dolánky u Turnova: 1. dubna až 31. prosince, Dlaskův statek: Chléb se peče, polévka se vaří. Stálá expozice, která přibližuje návštěvníkům tradiční lidovou kuchyni Pojizeří. 22. července od 20:00 hodin, 23. července od 10:00 hodin: Folková noc ročník festivalu, na kterém vystoupí přední osobnosti českého folku. Program začíná v pátek od hodin Country bálem, pokračuje v sobotu jednotlivými koncerty od 10:00 hodin až do noci. Více na Dolní Bousov: 14. června až 29. července, Galerie Na faře: Lidová architektura Sobotecka, Markvarticka a Dolnobousovska. Výstava fotografií Petra Luniaczeka. Jičín: 24. června až 11. září, Regionální muzeum a galerie: Maminko, budeš babičkou. Výstava představí historii péče o dítě do 2 let věku na konci 19. a počátkem 20. století. 21. července od 19:30 hodin, Porotní sál: Letní klasika. Ondřej Koláčný ve spolupráci s Městem Jičínem, KZMJ a K- klubem uvádí melodie mistrů hudebního nebe pod hvězdami. Koncert se bude konat na arkádovém nádvoří jičínského zámku, v případě nepříznivého počasí v Porotním sále. Vystoupí: Ondřej a Jitka Koláční na violu a housle + exkluzivní host. 5. až 7. srpna, Žižkovo náměstí: Loukotě a řemeny. Třídenní setkání a jízdy historických vozidel vyrobených do roku 1918 a řemenových motocyklů. 4. září, Synagoga Jičín: Evropský den židovské kultury. Během Evropského dne židovské kultury se bude konat představení souboru Feigele. Kosmonosy: 28. srpna od 12:00 hodin, Psychiatrická léčebna: Festival Na Kopečku. Festival propojuje tento den svět za branou Psychiatrické léčebny a běžný život obyvatel. Návštěvníci mají možnost zakoupit výrobky klientů, nahlédnout do dílen a zároveň se společně s klienty pobavit při zábavném programu. Mladá Boleslav: 1. až 3. září, Staroměstské náměstí: Oldtimer Bohemia Rally. Mezinárodní soutěž veteránů s bohatým kulturním programem. Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR. 19. až 22. září: 4. Sportovní hry seniorů. Slavnostní zahájení bude 19. září v 9:00 před budovou 6. základní školy v Jilemnického ulici. Přihlášky ve hmotné podobě budou jsou k vyzvednutí v Infocentru Mladá Boleslav, v recepci Služby škole MB (V. Klementa 601 naproti městské knihovně), na podatelně magistrátu.v elektronické podobě budou na internetových stránkách města Mladá Boleslav. Telefonické informace lze získat na číslech (E. Pešková) a (H. Bubnová). Mnichovo Hradiště: 20. června až 20. září, Domov Modrý kámen: Obrázky ze sedla. Výstava amatérských fotografií Ládi Fanty. 18. až 22. července od 11:00 do 17:00 hodin, zámek: Seminář Barokní hudby - Barok bez paruk. Seminář hudební barokní praxe 17. a 18. století. 24. července, Kostel sv. Jakuba, areál zámku a kaple sv. Anny: Slavnostní zahájení tradiční svatoanenské a svatojakubské poutě. Mše v kostele sv. Jakuba, procesí v dobovém oblečení, jarmark a kulturní program. Mohelnice nad Jizerou: 20. srpna od 13:00 hodin: Mohelnická neckyáda. Sjíždění řeky na vlastních, doma vyrobených plavidlech. Bohatý doprovodný program. Semily: 20. srpna: Pochod s Bobinou na Kozákov. Pochod pro zdravotně postižené, rodinné příslušníky a přátelé, kteří upřednostňují rodinnou péči před ústavním umístěním. Po předchozí domluvě organizace zajistí doprovod vozíčkářům od dobrovolníků. Zrnko naděje, o.s., tel: , Sobotka: 6. až 28. července, Šolcův statek Galerie Karla Samšiňáka: Výroční výstava. Výstava k výročí 200 let statku a 140 let od smrti Václava Šolce. Vokšice: 3. září od 14:00 do 18:00 hodin, letiště: Jičínské 100létání. V letošním roce uplyne sto let od prvního vzletu letounu na místě dnešního letiště. Při této příležitosti pořádá Aeroklub Jičín DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na jičínském letišti. Předvedení různorodé letecké techniky, přehlídka historických vozidel, modelářská show, zajímavé přednášky a ukázky výcviku nejen z letectví, doprovodný kulturní program, lety pro veřejnost. Zvířetice: 20. srpna od 14:00 do 22:00 hodin: V. Historický den na hradě Zvířetice. Středověké radovánky, které předvedou skupiny historického šermu spolu s tanečnicemi a kejklíři, středověký jarmark, ohňová show a divadelní představení.

12 strana 11 SPONZOŘI / REDAKČNÍ OKÉNKO Spokojený senior 7-8/2011 Děkujeme našim nejnovějším sponzorům: Finanční dar Kč Finanční dar Kč Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme i jakékoliv připomínky k časopisu, tipy na články, náměty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotně postižené a v neposlední řadě i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, články o vašich koníčcích, recepty... Osobně můžete doručit své příspěvky do našich kanceláří v Mn. Hradišti (Jana Švermy 378), v Mladé Boleslavi (Palackého 1327) a v Kněžmostě (U Střediska 24), nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Umožníme lidem se ztrátou soběstačnosti žít důstojný život ve svém vlastním, domácím prostředí Babičce a dědečkovi s láskou Výnos veřejné sbírky je určen na pečovatelskou službu seniorům, kteří ztratili svou soběstačnost. Pomozme společně starým lidem zůstat co nejdéle doma. Přispět můžete bezhotovostně na č.ú /0300 nebo zajděte na kávu a zákusek do Cukrárny Za rohem (Víta Nejedlého 279, Mn. Hradiště) a drobné z útraty vhoďte do kasičky. Za Váš příspěvek děkujeme. Sháníte časopis Spokojený senior? Pokud máte přístup k internetu, najdete aktuální i starší čísla v elektronické podobě na adrese V tištěné podobě distribuujeme časopis ZDARMA na obecní úřady spolupracujících obcí a dalším spolupracujícím komerčním i neziskovým subjektům: Bakov nad Jizerou: Městský úřad (Mírové náměstí 208), Městská knihovna (Mírové náměstí 84), Trafika (Boleslavská 715); Boseň: Obecní úřad (Boseň 45); Dolní Bousov: Městská knihovna a infocentrum (Kostelní 141); Jinolice: Obecní úřad (Jinolice 39); Kněžmost: Obecní úřad (Na Rynku 51), prodejna potravin (Hradišťská 194), kadeřnictví - Marie Zimová (Hradišťská 181), Zdravotní středisko (Hradišťská 193), Dům s pečovatelskou službou (Obecní knihovna, kancelář O. s. Spokojený domov, U Střediska 24); Kosmonosy: Lékárna U Zámku (Linhartova 25); Libuň: Obecní úřad (Libuň 27); Mladá Boleslav: kontaktní místo O. s. Spokojený domov (Palackého 1327), Magistrát - odbor sociálních věcí (Staroměstské nám. 69), TyfloCentrum Praha, o.p.s., pracoviště Mladá Boleslav (Václava Klementa 467), Městská knihovna (Václava Klementa 1229), Infocentrum (dočasně umístěné v podloubí staré radnice, Staroměstské nám. 69), Lékárna U Soudu (nám. Republiky 760); Kavárna literární (Na Kozině 9); Mnichovo Hradiště: kontaktní místo O. s. Spokojený domov (Jana Švermy 378), Opravna obuvi (Masarykovo nám. 1142), Městské informační centrum (Masarykovo nám. 299), Městská knihovna (Turnovská 717), Poliklinika (Jana Švermy 395), Tabák "Traficon" (Masarykovo nám. 28), Trafika "Signál" (Masarykovo nám. 283), Trafika David Abraham (Masarykovo nám. 240), kadeřnictví (Jaselská 1252), kadeřnictví Styl (Jana Švermy 860), čekárna lékařů (Masarykovo nám. 692), čekárna (MUDr. Pfeffer, Masarykovo nám. 246), Lékárna Arkánum (Víta Nejedlého 1497), Restaurace U Kvapilů (Jana Švermy 384), Občerstvení ZKUS-SKUS Na růžku (Masarykovo nám. 286), Oční optik AA (Ivana Olbrachta 408), Cukrárna Za rohem (Víta Nejedlého 279); Obruby: Obecní úřad (Obruby 15); Přepeře u Turnova: Obecní úřad (Přepeře 229); Příšovice: Zdravotní středisko (Příšovice 185); Ptýrov: Obecní úřad (Ptýrov 19); Rokytá: Obecní úřad (Horní Rokytá 35). Spokojený senior, registrace MK ČR E Adresa redakce: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradiště. Šéfredaktor: Petr Novák, DiS. - tel.: , Redakční rada: Ing. Theodor Honický, Ing. Lucie Lustigová, Daniel Macoun, Hana Rejzková, Bc. Kamila Sedláková. Tisk: tiskárna DUOPRESS Mnichovo Hradiště. Náklad: 500 výtisků. Časopis na webu: Vydává Občanské sdružení Spokojený domov, poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá č.p. 159, Mnichovo Hradiště, IČ: , tel.: ,

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Přeji příjemné čtení a co nejaktivněji strávené léto. Obsah čísla:

Přeji příjemné čtení a co nejaktivněji strávené léto. Obsah čísla: Spokojený senior Číslo 2 Červen 2009 Ročník I. občasník Občanského sdružení Spokojený domov Úvodní slovo Milí čtenáři, ve dnech 11.-12. května 2009 jsem navštívil Kroměříž, kde se konala konference věnovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU JC CR HK RK PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PA HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU UO TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2012 PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ PONDĚLÍ 1/10 17.00 19.00 SLAVNOSTNÍ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

snadnější život ve stáří a nemoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 http://www.spokojeny-domov.cz

snadnější život ve stáří a nemoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 http://www.spokojeny-domov.cz Občanské sdružení Spokojený domov snadnější život ve stáří a nemoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 http://www.spokojeny-domov.cz Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 2 O SPOKOJENÉM DOMOVĚ... 3 POSKYTOVANÉ

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Spokojený senior. Číslo 4/2010. Květen - červen Ročník II. Obsah čísla: ZDARMA. občasník Občanského sdružení Spokojený domov

Spokojený senior. Číslo 4/2010. Květen - červen Ročník II. Obsah čísla: ZDARMA. občasník Občanského sdružení Spokojený domov Spokojený senior Číslo 4/2010 Květen - červen Ročník II. občasník Občanského sdružení Spokojený domov Milí čtenáři, časopis Spokojený senior slaví své první Obsah čísla: narozeniny! Poprvé ho vzali do

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Jsou Sedlčany bezbariérové?

Jsou Sedlčany bezbariérové? Jsou Sedlčany bezbariérové? Garant: Kateřina Štemberková členové expertní skupiny: 6.třída Mirek Hrbek Jiří Havel Jan Pokorný Tomáš Křížek 7.třída Jan Procházka Pavel Šimek Honza Kubánek 8.třída Jakub

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradiště Veselá, IČ: 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. www.spokojeny-domov.cz

Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradiště Veselá, IČ: 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. www.spokojeny-domov.cz Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradiště Veselá, IČ: 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 www.spokojeny-domov.cz Obsah Úvodní slovo ředitelky... 1 O Spokojeném domově... 2 Zaměstnanci...

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony Registrační dotazník pro seniory Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc za přispění Statutárního města Olomouc realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tento dotazník slouží

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více