Spokojený senior. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojený senior. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov"

Transkript

1 Spokojený senior měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov ZDARMA Milí čtenáři, nastalo léto, jsou období dovolených a ve Spokojeném domově doslova nevíme co dřív. Kromě běžného zajišťování sociálních služeb jsou navíc v plném proudu přípravy filmového festivalu Moudrost stáří na plátně. Proto jsme se rozhodli přistoupit k drobné změně v edičním plánu časopisu a stát se na čas dvouměsíčníkem. Letní dvojčíslo právě držíte v ruce a příště se můžete těšit na speciální šestnáctistránkové festivalové vydání, které vyjde v druhé půlce září. Najdete v něm kromě kompletního programu festivalu také například článek o proměnách v zobrazování stáří v průřezu stoleté historie filmu, rozhovor s herečkou Lubou Skořepovou a mnoho dalšího. Počínaje listopadovým číslem pak bude časopis i nadále vycházet tak, jak jste zvyklí, tj. vždy v průběhu prvního týdne měsíce. Uzávěrka příspěvků je vždy koncem předchozího měsíce. Petr Novák Občanské sdružení Spokojený domov Filmový festival Spokojeného domova aneb Moudrost stáří na plátně října 2011 Kino Mnichovo Hradiště Obsah čísla: Spokojený domov v Libereckém kraji str. 1 Naše úspěchy na seniorské výstavě v Lysé nad Labem str. 2 Spokojené bydlení str. 3-4 Rozhovor: psychiatr Jan Fuka str. 5 SOUTĚŽ: Kniha Word pro seniory aneb naučte se psát texty na počítači str. 6 Hledání ztraceného času: malíř Josef Marek str. 7 Komunikace s člověkem se zrakovým postižením str. 8 Představujeme: Trabant klub Český ráj str. 9 Bližší informace: ,

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený senior 7-8/2011 Spokojený domov mají díky nám i lidé v Libereckém kraji Občanské sdružení Spokojený domov má volné kapacity na Turnovsku Občanské sdružení Spokojený domov vzniklo v roce 2004 a sídlí v Mnichově Hradišti. Své služby poskytuje kromě Mladoboleslavska a Jičínska i na území Libereckého kraje, zejména v okolí Turnova. Sdružení pomáhá seniorům a zdravotně postiženým setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Zaměřuje se na poskytování služeb v malých obcích. Staráte se o své staré rodiče či prarodiče? Potřebujete si občas něco zařídit, nakoupit nebo prostě jen vypnout a odpočinout si, ale není nikdo, kdo by se mezitím o Vašeho blízkého postaral? Nebo sami cítíte, že Váš věk s sebou již přináší určitá omezení? Hůře se Vám samotnému obléká, nejste si jisti zvládnutím hygieny, neodvážíte se sejít sami po schodech nebo jít ven na procházku? Nechcete se kvůli snížené soběstačnosti stěhovat ze svého domácího prostředí do domova důchodců nebo jiného ústavu? Pokud se vás některá ze zmiňovaných otázek týká, pak právě vám můžou služby Spokojeného domova pomoci. Kontakty pro zájemce o sociální služby: tel.: Zájemci mohou využít uvedených kontaktů a kontaktovat nás. Pracovnice za vámi přijedou a nezávazně s každým proberou možnosti pomoci. Druh i časový rozsah služeb je nastaven dle individuálních potřeb každého klienta, vysvětluje sociální pracovnice Marie Kočová. Občanské sdružení Spokojený domov nabízí tyto sociální služby: - pečovatelská služba (například pomoc s osobní hygienou, s oblékáním, s úklidem domácnosti, nákupy...): každý den časový rozsah mezi 6 22 hod., ,- Kč /hod; - osobní asistence Vám pomůže zvládat činnosti, které byste zvládli sami nebýt postižení nebo onemocnění, časový rozsah 7 dní v týdnu, nepřetržitě, ,- Kč /hod; - odlehčovací služby pečující rodině jsou pro osoby, které doma pečují o seniory, nemocné či handicapované blízké, časový rozsah každý den mezi 6 22 hod., 100 Kč,-/hod; Opravna obuvi provozovaná Občanským sdružením Spokojený domov Masarykovo nám Mnichovo Hradiště tel.: Provozní doba platná do 24. července: Po: hodin Út: 7 14 hodin St: hodin Čt: hodin Pá: zavřeno POZOR: Ve dnech 25. července až 7. srpna bude opravna obuvi UZAVŘENA z důvodu dovolené. Od 8. srpna platí nová provozní doba: Po: zavřeno Út: hodin St: hodin Čt: hodin Pá: 7 15 hodin

3 Spokojený senior 7-8/2011 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Senioři z Mnichova Hradiště opět uspěli v Lysé nad Labem Oceněni byli nejen zástupci Spokojeného domova, ale i senioři z Domova Modrý kámen Ve dnech 16. až 19. června 2011 se v Lysé nad Labem konal již 12. ročník výstavy Senior Handicap: aktivní život spojené se soutěží Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Této soutěže se tradičně zúčastnili i senioři spjati s Občanským sdružením Spokojený domov. Dvě naše účastnice si odvezly ocenění: Štěpánka Vatrtová za digitální fotografie a Libuše Vonásková za obrázky tvořené technikou zvanou enkaustika, což je malířská technika helénisticko-egyptského původu užívající jako pojidla vosku. Miroslav Frydrych s nadšením předvádí návštěvníkům výstavy své výrobky. Foto: Petr Novák Středočeská radní pro sociální oblast Zuzana Jentschke Stöcklová předává ocenění Libuši Vonáskové z Mnichova Hradiště. Foto: Petr Novák Dalšími účastníky soutěže vystavujícími pod hlavičkou Spokojeného domova byli Svatoslava Platošová, která vystavovala tkané obrazy a tapisérie, Marta Páralová s fotografiemi svých vnoučat a Miroslav Frydrych, jenž se na výstavě chlubil svými výrobky z kovu a ozdobenými plastovými lahvemi. Posledně jmenovaný předváděl zdobení lahví přímo na výstavě a shledal se s velkým zájmem návštěvníků. Jeho nadšení je patrné z rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu 2 Praha do pořadu Kontakt Dvojky. Vysílán byl 17. června večer. Již nyní se těšíme, co předvedou šikovné ruce našich seniorů v roce 2012! Prezentační stánek Občanského sdružení Spokojený domov, o který jsme se na výstavě v Lysé nad Labem tradičně dělili s občanským sdružením DMO pobyty, které pořádá pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou. Foto: Petr Novák Úspěch v Lysé nad Labem slavil i Domov Modrý kámen. Mnichovohradišťský domov pro seniory dostal od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ocenění za celou expozici, kterou instalovaly pracovnice Iveta Čermáková a Irena Bártová. Dále jsme dostali ocenění za kolektivní práci Čtyři živly (figuríny oblečené jako Země, Voda, Oheň a Vzduch doplněné papírovými květinami) a klient pan Jiří Vajdl dostal ocenění za dvě básně Ještěd a Letní vánek v Literární soutěži na téma: Den, na který nikdy nezapomenu," doplňuje Iveta Čermáková. Petr Novák

4 strana 3 SPOKOJENÉ BYDLENÍ Spokojený senior 7-8/2011 Co musíme vědět, než začneme s bezbariérovými úpravami obydlí Kdy potřebujeme stavební povolení a jak upravit společné prostory bytových domů? Vážení čtenáři, v úvodu seriálu Spokojené bydlení si popíšeme, jaké zákony se bezbariérového bydlení týkají a jaké máme či nemáme povinnosti vůči státu. Bezbariérové bydlení, neboli bezbariérové užívání staveb, ale také bezbariérovost komunikací, upravuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde se mimo jiné dočtete, jaký je doporučený sklon nájezdů, v jakých výškách mají být umístěny vypínače a podobně. (Tato vyhláška je ke stažení na našich stránkách.) Předně je potřeba si říci, v jakém vlastnickém vztahu se k dané nemovitosti, kterou chceme upravovat, nacházíme. Vlastní byt či dům Jde-li o náš dům či byt, je věc poměrně jednoduchá. V souladu s ustanovením 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby (ve smyslu bytových a nebytových prostor), nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Podle povahy konkrétního případu může být taková stavební úprava provedena bez ohlášení a bez stavebního povolení, nicméně doporučujeme každou změnu většího rozsahu konzultovat s příslušným stavebním odborem. V případě, že příslušný referent stavebního úřadu stanoví, že stavební úpravy jsou prováděny za účelem změny užívání stavby bez zásahu do nosných konstrukcí či vzhledu stavby, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav pro ohlášení stavby v rozsahu daném stavebním zákonem (zejména paragrafy 104 a 105). Ohlášení se provádí příslušnému stavebnímu úřadu. Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis. Stavebník musí mimo jiné doložit, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. V případě, že příslušný referent stavebního úřadu stanoví, že stavební úpravy jsou zásahem do nosných konstrukcí, či že se úpravami mění vzhled stavby, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav ke stavebnímu povolení, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě, že stavební úpravy zasahují do místní komunikace, přilehlé komunikace, na pozemku v majetku jiné fyzické či právnické osoby, je nutno vstoupit do jednání s majitelem pozemku a v případě, že se bude jednat o půdorysné zvětšení stavby, bude nutno vypracovat projektovou dokumentaci k územnímu řízení dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. Bytové domy Poněkud hůře jsme na tom, jestliže nemovitost, kterou potřebujeme upravit, není v našem osobním vlastnictví a taktéž i v případě, vlastníme-li pouze její část. Zde se jedná především o bytové a panelové domy.

5 Spokojený senior 7-8/2011 SPOKOJENÉ BYDLENÍ strana 4 V tomto případě platí následující: Pokud bytový panelový dům nemá bezbariérový vstup a byl tak v minulosti zkolaudován, postupovalo se v souladu s tehdejší platnou právní úpravou. Jestliže se v té době neřešila bezbariérovost, nelze provést změnu dokončené stavby, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody vylučují. (Ustanovení 2 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.) Jestliže jsou úpravy možné, tak o tom, zda se společné prostory panelového bytového domu stavebně upraví v souladu s výše uvedenou vyhláškou, se musí spoluvlastníci stavby dle 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, usnést. (K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.) Doufáme, že se nám podařilo shrnout nejdůležitější informace, které jsou potřebné k řešení administrativních úkonů kolem bezbariérových úprav nemovitostí a závěrem velmi děkujeme stavebnímu odboru Magistrátu města Mladá Boleslav, zejména pak paní Forejtarové a panu Devátému, a panu Vladimíru Erbenovi z firmy Prozis s.r.o. za poskytnutí odborných informací. Příště se budeme zabývat samotnými úpravami podlah, dveří, oken a elektroinstalace. (dm) inzerce: Spolupracujeme: nestátní zdravotnické zařízení MALYRA - OŠETŘOVATELSKÉ A REHABILITAČNÍ SLUŽBY Domácí zdravotní péče Home care: Mnichovo Hradiště Veselá, Na Návsi 44 Tel.: , , tel. pro stálou dostupnost domácí zdravotní péče: Fyzioterapie Rehabilitace: Mnichovo Hradiště, V. Nejedlého 596 (Sokolovna), tel.:

6 strana 5 ROZHOVOR Spokojený senior 7-8/2011 Jak se bránit depresi ve stáří? Nestáhnout se do čtyř stěn Také je důležité při déletrvajících poruchách nálady včas vyhledat odbornou pomoc, říká psychiatr Petr Novák MUDr. Jan Fuka působí v psychiatrické ordinaci Clinterap, s. r. o. v Mladé Boleslavi. Našemu časopisu ochotně poskytl rozhovor, ve kterém mimo jiné hovořil o duševních nemocech nejen ve stáří. V posledních dvaceti letech má běžný člověk pocit, že kolem nás přibylo duševních nemocí. Je to pravda? O duševních poruchách obecně se rozhodně víc hovoří, lidé jsou informovanější a častěji jsou ochotni vyhledat pomoc, již se tolik neobávají navštívit psychiatra. Duševních nemocí v pravém slova smyslu tedy psychóz, je v populaci zhruba stále stejné procento. Nepochybně ale přibylo reaktivních stavů, které souvisí s větší zátěží a stresem, které přináší jiný životní styl. Je nějaký vztah mezi stářím a psychickými nemocemi? Vyskytují se například ve stáří některé častěji? S prodlužujícím se průměrným věkem přibývá demencí i demencí Alzheimerova typu. Zhruba kolem % lidí nad 85 let trpí demencí, z toho demencí při Alzheimerově chorobě je zhruba kolem %. Nad 65 let je výskyt demencí různého typu podle některých pramenů kolem 5 %, výjimečně se ale mohou demence vyskytovat i v mladším věku. Častěji se ve vyšším věku mohou vyskytovat i poruchy nálady, způsobené organickými změnami mozku. Jak se bránit depresi ve stáří? Asi hodně důležité je nerezignovat, nestáhnout se do čtyř stěn. Dále se podle svých fyzických možností věnovat svým zálibám, koníčkům, chodit mezi lidi. A také je důležité při déletrvajících poruchách nálady včas vyhledat odbornou pomoc. Co má člověk nejen senior dělat proto, aby se nezbláznil? Každý má hranici, co je pro něho ještě přijatelné a zvládnutelné, měl by si ji uvědomovat, a dokázat včas vypnout. Důležité je umět oddělit práci, rodinu a zábavu koníčky, záliby, volnočasové aktivity. Čím jste chtěl být jako malý? Na základní škole jsem chtěl být, pokud si dobře vzpomínám, muzikantem. A co vás nakonec přimělo k tomu, že jste se stal psychiatrem? K psychiatrii jsem se dostal víceméně náhodou bylo volné místo v nedaleké psychiatrické léčebně. Vaše profese je určitě velmi psychicky náročná. Jak relaxujete? Vlastně celý dosavadní život se ve volném čase věnuji sportu a hudbě. Oboje jsou činnosti, při kterých se člověk krásně odreaguje, přijde na jiné myšlenky a vyčistí si hlavu. inzerce:

7 Spokojený senior 7-8/2011 SOUTĚŽ strana 6 S knihou Word pro seniory vytvoříte na počítači hravě dopis i pozvánku Rádi byste se naučili vytvořit během chvíle pěknou pozvánku nebo dopis přátelům, ale bojíte se, že je pro vás tvorba textů na počítači příliš komplikovaná? Zdají se vám nové verze Wordu nepochopitelné? S touto knihou tyto problémy pominou. Během čtení zjistíte, že psaní v programu Word ve verzi 2007 nebo 2010 není o nic těžší než třeba psaní na psacím stroji. Navíc se naučíte používat užitečné vymoženosti, které moderní technika pisatelům přináší, jako je automatická kontrola pravopisu nebo vkládání ilustračních obrázků a fotografií do textu. Srozumitelný výklad je přizpůsoben potřebám seniorů, nevynechává žádný důležitý krok, vyhýbá se zdlouhavým pasážím i náhlým skokům, látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se čtenář neztratil v záplavě novinek. Díky popisu řešení problémů vás nezaskočí žádná ze situací, do kterých se začátečníci často dostávají. Díky knize mimo jiné zvládnete: Psát a upravovat text, velká písmena i diakritiku, ukládat a otevírat rozepsané dokumenty, změnit barvu, velikost a zarovnání písma, vytvářet odrážky a číslované seznamy, vkládat do textu datum, oslovení, obrázky a fotografie, pracovat se schránkou a formátovacími styly, zprovoznit tiskárnu a výsledné dokumenty tisknout, očíslovat a nadepsat všechny stránky dokumentu najednou, vytvořit obálku či titulní stranu, uložit dokument do PDF, používat a upravovat již předpřipravené šablony šetřící čas. Výklad je založen na praktických cvičeních s postupy krok za krokem a doplňuje jej více než 200 dostatečně velkých obrázků. Kniha je následníkem úspěšné příručky věnované Wordu verze 2003 a starší. Martin Domes: Word pro seniory. Nové vydání pro verze 2007 a Vydalo nakladatelství Computer Press v roce O autorovi: Martin Domes je autorem více než desítky knih, například Internet pro úplné začátečníky nebo Excel pro seniory. Jako redaktor a šéfredaktor počítačové literatury nakladatelství Computer Press stojí za vznikem stovek počítačových knih. Mimo toho publikuje interaktivní videokurzy na webu JNP.cz. Jeho web najdete na adrese POZOR, SOUTĚŽ! Ze správných odpovědí na soutěžní otázku vylosujeme jednoho výherce, který knihu Word pro seniory získá. Jaký je český význam slova Word, podle kterého je program pojmenován? a) písmeno b) slovo c) věta d) dopis Odpovědi prosím doručte do 5. září osobně nebo poštou do naší kanceláře v Mnichově Hradišti (Jana Švermy 378, PSČ ), e- mailem na nebo telefonem (případně SMS) na

8 strana 7 PRAKTICKÉ INFORMACE Spokojený senior 7-8/2011 Zásady komunikace s člověkem se zrakovým postižením Petr Novák V minulém čísle jsme vám přinesli praktické rady, jak manipulovat s člověkem na mechanickém vozíku. Na základě vašich ohlasů jsme usoudili, že témata týkající se kontaktu s osobami se zdravotním postižením jsou pro čtenáře zajímavá a především využitelná v praxi, proto jsme se tentokrát rozhodli věnovat komunikaci s lidmi se zrakovým postižením. Při kontaktu s nevidomým je vhodné se představit. Zrakově postižený nás nemůže vidět, může nás sice poznat po hlase, ale nemusí. Pokud jsou v místnosti i jiní lidé, představte i je, obejděte přitom všechny členy ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Mluvte přímo ke zrakově postiženému, nedělejte to zprostředkovaně. Velmi nevhodně působí, když se například obsluha restaurace zeptá průvodce Co si pán dá k pití. (Podobnou chybu dělá řada lidí i v případě osob na vozíku s průvodcem.) Při komunikaci se zrakově postiženým se nebojte se používat pojmů jako podívat se, vidět apod. Mluvte normálním hlasem, nekřičte. Nepomáhejte dotyčnému ihned zbrkle bez předchozí domluvy. Nejprve se ho zeptejte, zda potřebuje pomoc dostat se např. na určené místo. Pokud ano, nabídněte mu loket a běžte asi napůl těla před ním, aby mu vaše tělo napovídalo změny směru, kdy zastavit a kdy vejít. Když uvedete zrakově postiženého do nové místnosti, popište interiér místnosti, nábytek a další možné překážky. Pomůžete tak jeho orientaci. Snažte se neměnit dané uspořádání místnosti, pokud tak učiníte, sdělte to zrakově postiženým, s nimiž jste v kontaktu. Informujte zrakově postiženého o tom, že někdo (a kdo) přichází nebo odchází z místnosti, kde spolu jednáte. Pokud uvádíte zrakově postiženého na místo k sezení, položte mu ruku na opěradlo židle a vyzvěte ho k tomu, aby si sedl. Dávejte přesné a jasné instrukce, např.: Váš šálek kávy je na okraji stolu. Stůl je vlevo od Vás, asi půl metru od vaší židle. a nikoliv: Tady je Váš šálek kávy. Zrakově postižení si cení své nezávislosti nechovejte se přehnaně ochranitelsky. Kde mohou zrakově postižení nebo jejich blízcí hledat pomoc: V České republice pomáhají zrakově postiženým tzv. TyfloCentra. Poskytují například odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. O konkrétní činnosti TyfloCenter působících v našem regionu najdete informace na následujících kontaktech: Jičín: TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. detašované pracoviště Jičín Vrchlického 823, Jičín Tel.: , Mladá Boleslav: TyfloCentrum Praha, o.p.s. pracoviště Mladá Boleslav Václava Klementa 467, Mladá Boleslav Tel.: , Semily: TyfloCentrum Liberec, o.p.s. pobočka Semily-Podmoklice Archivní 570, Semily-Podmoklice Tel.: , Turnov: TyfloCentrum Liberec, o.p.s. pobočka Turnov Jeronýmova 517, Turnov (Markova městská knihovna Turnov (suterén)) Tel.: ,

9 Spokojený senior 7-8/2011 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU strana 8 Chystá se výstava k nedožitým 90. narozeninám malíře Josefa Marka Petr Novák Snad každý z Mnichova Hradiště a okolí znal malíře a učitele Josefa Marka. I když už není mezi námi, zanechal po sobě bezpočet obrazů zachycujících jeho lásku k přírodě a ke zdejšímu kraji. Do povědomí se dostali i Markovi potomci, kteří se úspěšně angažují v tanečním umění, podnikání, medicíně i komunální politice. Josef Marek se narodil 14. srpna 1921 v Počátkách na Chrudimsku. Maturoval na učitelském ústavu v Čáslavi, později si dálkově doplnil vysokoškolské vzdělání v Liberci. Zpočátku působil jako Foto: archiv B. Markové učitel na Čáslavsku, Chebsku a Frýdlantsku. V Mnichově Hradišti začal učit počátkem 50. let 20. století. Zpočátku bydlel s manželkou v Obrubech, až pak se naskytla možnost bydlení v nově vznikající výstavbě činžovních domů v Mnichově Hradišti. A tak manžel chodil na brigády a dostali jsme byt, vzpomíná vdova po malíři Božena Marková. život. Maloval rád venku se stojanem, což v době komunismu budilo u lidí podezření. Nejvíc práce udělal v důchodu, dodává Marková. První samostatné výstavy se dočkal až v roce Následovala řada dalších výstav, z nichž poslední se uskutečnila v roce Používal velké množství malířských technik. Proslavil se i ilustračními kresbami k básnické tvorbě Josefa Brože. Zemřel 25. listopadu Kostel sv. Vavřince v Březině. Dům čp. 11 v obci Mužský. Výtvarné nadání se u něj projevovalo už od dětství, malování jako koníčku zasvětil celý Rodina Josefa Marka se rozhodla uspořádat k jeho nedožitým 90. narozeninám výstavu jeho tvorby. Bude zahájena vernisáží 1. září 2011 od 17 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Mnichově Hradišti a potrvá do konce září. Výstava zachytí průřez od počátku jeho tvorby až po poslední rok, budou tam obrazy, které již byly na výstavě, ale i nové za posledních pět let. Expozici doplníme fotkami, říká malířův vnuk Daniel Marek.

10 strana 9 PŘEDSTAVUJEME Spokojený senior 7-8/2011 Trabanty, Wartburgy a Barkasy se setkaly v Jinolicích V květnu se uskutečnil tradiční sraz vozidel koncernu IFA pořádaný Trabant klubem Český ráj Od pátku 6. května se na Jičínsku začaly sjíždět do kempu u 3. Jinonického rybníku Trabanty nejen z Čech, ale i z Moravy, Německa a Polska. Konal se tam již 6. ročník Trabi srazu Český ráj. V Jinolicích se toto setkání konalo již počtvrté. Úplně první sraz konal v Sedmihorkách a druhý ročník byl v Přírazech. Postupně si toto setkání v Českém ráji získává stále větší oblibu. Na první sraz se sjelo kolem 80 vozidel a jejich počet každoročně vzrůstá. Letos se srazu v Jinolicích zúčastnilo 160 aut koncernu IFA. K vidění byly nejen Trabanty, ale také vozy Wartburg, Barkasy a letos do kempu přijely i dvě Multikáry a také jeden Garant. Aby se účastníci někam podívali a aktivně strávili čas, tak pro ně organizátoři připravují spanilé jízdy, ale i soutěže. V pátek v podvečer již skoro tradičně obsadila vozidla koncernu IFA Valdštejnovo náměstí v Jičíně, kde se na hodinu zastavila na malou výstavu. Večer probíhala diskotéka a ti, kteří se jí nezúčastnili, posedávali ve skupinkách, aby si sdělili, co je u nich od posledního srazu nového. V sobotu ráno bylo krásné počasí a na účastníky čekal náročný den. Dostali itinerář, aby podle něho přijeli na určité místo. Během cesty museli zvládnout otázky týkající se pohádek z České ráje nebo si vzpomenout, v kterém filmu se objevil Trabant. Nesměly také chybět otázky týkající se Trabantů a jejich výroby. Pokud se podle itineráře dostali na správné místo, mohli si vyzkoušet, jak jejich vozidlo pojede do vrchu, a také vlastní zručnost při couvání do garáže na čas. V kempu na ně čekala ještě výměna náhradního kola. Po obědě se kolona automobilů vydala směrem k Turnovu. Ve Vlastibořicích na účastníky čekali místní hasiči se slavobránou a klíčem od srazové sezóny. Klíč nevydali zadarmo, musel se vykoupit tzv. smradným. Po této ceremonii se celá kolona vydala na nádvoří zámku Sychrov, kde se konala opět malá přehlídka vozidel. Výstava vozů je důležitou součástí srazu, můžete si totiž pohlédnout všechna vozidla na jednom místě a vybrat si, která se vám nejvíc líbí. Večer se potom vyhlásily výsledky této ankety. Ocenění se dočkali i ti, co nejrychleji dokázali dopoledne zaparkovat do garáže, vyjet do vrchu nebo vyměnit náhradní kolo. Organizátoři ocenili také nejmladšího účastníka (3 měsíce), nejstaršího účastníka (69 let), ale i nejvzdálenějšího účastnka, který byl z Polska, Bielsko-Biala nedaleko Katowic, téměř 400 km. Asi si říkáte, kdo vlastně na takovéto srazy jezdí. Pokud takovéto setkání navštívíte, tak zde potkáte mladé lidi, někdy i děti v kočárcích, ale samozřejmě i lidi středního věku a i ty dříve narozené. Většina účastníků má Trabanta jako koníček, jiní tím že jezdí na srazy, aktivně tráví volný čas. Jan Kosejk Kontakt: Trabant klub Český ráj, tel

11 Spokojený senior 7-8/2011 KULTURA A VOLNÝ ČAS strana 10 Boseň: Program VALEČOVSKÉHO KONCERTNÍHO LÉTA: 22. července: Wabi Daněk a Miloš Dvořáček; 29. července: Screamers-Travesti Show; 12. srpna: Fešáci s Míšou Tučnou, 26. srpna: Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka. Začátky koncertů vždy ve 20 hodin. Dolánky u Turnova: 1. dubna až 31. prosince, Dlaskův statek: Chléb se peče, polévka se vaří. Stálá expozice, která přibližuje návštěvníkům tradiční lidovou kuchyni Pojizeří. 22. července od 20:00 hodin, 23. července od 10:00 hodin: Folková noc ročník festivalu, na kterém vystoupí přední osobnosti českého folku. Program začíná v pátek od hodin Country bálem, pokračuje v sobotu jednotlivými koncerty od 10:00 hodin až do noci. Více na Dolní Bousov: 14. června až 29. července, Galerie Na faře: Lidová architektura Sobotecka, Markvarticka a Dolnobousovska. Výstava fotografií Petra Luniaczeka. Jičín: 24. června až 11. září, Regionální muzeum a galerie: Maminko, budeš babičkou. Výstava představí historii péče o dítě do 2 let věku na konci 19. a počátkem 20. století. 21. července od 19:30 hodin, Porotní sál: Letní klasika. Ondřej Koláčný ve spolupráci s Městem Jičínem, KZMJ a K- klubem uvádí melodie mistrů hudebního nebe pod hvězdami. Koncert se bude konat na arkádovém nádvoří jičínského zámku, v případě nepříznivého počasí v Porotním sále. Vystoupí: Ondřej a Jitka Koláční na violu a housle + exkluzivní host. 5. až 7. srpna, Žižkovo náměstí: Loukotě a řemeny. Třídenní setkání a jízdy historických vozidel vyrobených do roku 1918 a řemenových motocyklů. 4. září, Synagoga Jičín: Evropský den židovské kultury. Během Evropského dne židovské kultury se bude konat představení souboru Feigele. Kosmonosy: 28. srpna od 12:00 hodin, Psychiatrická léčebna: Festival Na Kopečku. Festival propojuje tento den svět za branou Psychiatrické léčebny a běžný život obyvatel. Návštěvníci mají možnost zakoupit výrobky klientů, nahlédnout do dílen a zároveň se společně s klienty pobavit při zábavném programu. Mladá Boleslav: 1. až 3. září, Staroměstské náměstí: Oldtimer Bohemia Rally. Mezinárodní soutěž veteránů s bohatým kulturním programem. Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR. 19. až 22. září: 4. Sportovní hry seniorů. Slavnostní zahájení bude 19. září v 9:00 před budovou 6. základní školy v Jilemnického ulici. Přihlášky ve hmotné podobě budou jsou k vyzvednutí v Infocentru Mladá Boleslav, v recepci Služby škole MB (V. Klementa 601 naproti městské knihovně), na podatelně magistrátu.v elektronické podobě budou na internetových stránkách města Mladá Boleslav. Telefonické informace lze získat na číslech (E. Pešková) a (H. Bubnová). Mnichovo Hradiště: 20. června až 20. září, Domov Modrý kámen: Obrázky ze sedla. Výstava amatérských fotografií Ládi Fanty. 18. až 22. července od 11:00 do 17:00 hodin, zámek: Seminář Barokní hudby - Barok bez paruk. Seminář hudební barokní praxe 17. a 18. století. 24. července, Kostel sv. Jakuba, areál zámku a kaple sv. Anny: Slavnostní zahájení tradiční svatoanenské a svatojakubské poutě. Mše v kostele sv. Jakuba, procesí v dobovém oblečení, jarmark a kulturní program. Mohelnice nad Jizerou: 20. srpna od 13:00 hodin: Mohelnická neckyáda. Sjíždění řeky na vlastních, doma vyrobených plavidlech. Bohatý doprovodný program. Semily: 20. srpna: Pochod s Bobinou na Kozákov. Pochod pro zdravotně postižené, rodinné příslušníky a přátelé, kteří upřednostňují rodinnou péči před ústavním umístěním. Po předchozí domluvě organizace zajistí doprovod vozíčkářům od dobrovolníků. Zrnko naděje, o.s., tel: , Sobotka: 6. až 28. července, Šolcův statek Galerie Karla Samšiňáka: Výroční výstava. Výstava k výročí 200 let statku a 140 let od smrti Václava Šolce. Vokšice: 3. září od 14:00 do 18:00 hodin, letiště: Jičínské 100létání. V letošním roce uplyne sto let od prvního vzletu letounu na místě dnešního letiště. Při této příležitosti pořádá Aeroklub Jičín DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na jičínském letišti. Předvedení různorodé letecké techniky, přehlídka historických vozidel, modelářská show, zajímavé přednášky a ukázky výcviku nejen z letectví, doprovodný kulturní program, lety pro veřejnost. Zvířetice: 20. srpna od 14:00 do 22:00 hodin: V. Historický den na hradě Zvířetice. Středověké radovánky, které předvedou skupiny historického šermu spolu s tanečnicemi a kejklíři, středověký jarmark, ohňová show a divadelní představení.

12 strana 11 SPONZOŘI / REDAKČNÍ OKÉNKO Spokojený senior 7-8/2011 Děkujeme našim nejnovějším sponzorům: Finanční dar Kč Finanční dar Kč Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme i jakékoliv připomínky k časopisu, tipy na články, náměty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotně postižené a v neposlední řadě i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, články o vašich koníčcích, recepty... Osobně můžete doručit své příspěvky do našich kanceláří v Mn. Hradišti (Jana Švermy 378), v Mladé Boleslavi (Palackého 1327) a v Kněžmostě (U Střediska 24), nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Umožníme lidem se ztrátou soběstačnosti žít důstojný život ve svém vlastním, domácím prostředí Babičce a dědečkovi s láskou Výnos veřejné sbírky je určen na pečovatelskou službu seniorům, kteří ztratili svou soběstačnost. Pomozme společně starým lidem zůstat co nejdéle doma. Přispět můžete bezhotovostně na č.ú /0300 nebo zajděte na kávu a zákusek do Cukrárny Za rohem (Víta Nejedlého 279, Mn. Hradiště) a drobné z útraty vhoďte do kasičky. Za Váš příspěvek děkujeme. Sháníte časopis Spokojený senior? Pokud máte přístup k internetu, najdete aktuální i starší čísla v elektronické podobě na adrese V tištěné podobě distribuujeme časopis ZDARMA na obecní úřady spolupracujících obcí a dalším spolupracujícím komerčním i neziskovým subjektům: Bakov nad Jizerou: Městský úřad (Mírové náměstí 208), Městská knihovna (Mírové náměstí 84), Trafika (Boleslavská 715); Boseň: Obecní úřad (Boseň 45); Dolní Bousov: Městská knihovna a infocentrum (Kostelní 141); Jinolice: Obecní úřad (Jinolice 39); Kněžmost: Obecní úřad (Na Rynku 51), prodejna potravin (Hradišťská 194), kadeřnictví - Marie Zimová (Hradišťská 181), Zdravotní středisko (Hradišťská 193), Dům s pečovatelskou službou (Obecní knihovna, kancelář O. s. Spokojený domov, U Střediska 24); Kosmonosy: Lékárna U Zámku (Linhartova 25); Libuň: Obecní úřad (Libuň 27); Mladá Boleslav: kontaktní místo O. s. Spokojený domov (Palackého 1327), Magistrát - odbor sociálních věcí (Staroměstské nám. 69), TyfloCentrum Praha, o.p.s., pracoviště Mladá Boleslav (Václava Klementa 467), Městská knihovna (Václava Klementa 1229), Infocentrum (dočasně umístěné v podloubí staré radnice, Staroměstské nám. 69), Lékárna U Soudu (nám. Republiky 760); Kavárna literární (Na Kozině 9); Mnichovo Hradiště: kontaktní místo O. s. Spokojený domov (Jana Švermy 378), Opravna obuvi (Masarykovo nám. 1142), Městské informační centrum (Masarykovo nám. 299), Městská knihovna (Turnovská 717), Poliklinika (Jana Švermy 395), Tabák "Traficon" (Masarykovo nám. 28), Trafika "Signál" (Masarykovo nám. 283), Trafika David Abraham (Masarykovo nám. 240), kadeřnictví (Jaselská 1252), kadeřnictví Styl (Jana Švermy 860), čekárna lékařů (Masarykovo nám. 692), čekárna (MUDr. Pfeffer, Masarykovo nám. 246), Lékárna Arkánum (Víta Nejedlého 1497), Restaurace U Kvapilů (Jana Švermy 384), Občerstvení ZKUS-SKUS Na růžku (Masarykovo nám. 286), Oční optik AA (Ivana Olbrachta 408), Cukrárna Za rohem (Víta Nejedlého 279); Obruby: Obecní úřad (Obruby 15); Přepeře u Turnova: Obecní úřad (Přepeře 229); Příšovice: Zdravotní středisko (Příšovice 185); Ptýrov: Obecní úřad (Ptýrov 19); Rokytá: Obecní úřad (Horní Rokytá 35). Spokojený senior, registrace MK ČR E Adresa redakce: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradiště. Šéfredaktor: Petr Novák, DiS. - tel.: , Redakční rada: Ing. Theodor Honický, Ing. Lucie Lustigová, Daniel Macoun, Hana Rejzková, Bc. Kamila Sedláková. Tisk: tiskárna DUOPRESS Mnichovo Hradiště. Náklad: 500 výtisků. Časopis na webu: Vydává Občanské sdružení Spokojený domov, poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá č.p. 159, Mnichovo Hradiště, IČ: , tel.: ,

Spokojený senior 12/2011. Prosinec. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov

Spokojený senior 12/2011. Prosinec. Obsah čísla: ZDARMA. měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov Spokojený senior 12/2011 Prosinec měsíčník Občanského sdružení Spokojený domov ZDARMA Obsah čísla: Setkání nad knihou Výstava starých fotografií Novinky ve vozovém parku Spokojeného domova str. 1 Spokojené

Více

2/2014 březen duben SPOKOJENÝ DOMOV PROVOZUJE ZAHRADNICTVÍ! VÍCE NA STRANĚ 1.

2/2014 březen duben SPOKOJENÝ DOMOV PROVOZUJE ZAHRADNICTVÍ! VÍCE NA STRANĚ 1. snadnější život nejen ve stáří a nemoci 2/2014 březen duben SPOKOJENÝ DOMOV PROVOZUJE ZAHRADNICTVÍ! VÍCE NA STRANĚ 1. vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk časopisu jsou 15 Kč.

Více

snadnější život ve stáří a nemoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 http://www.spokojeny-domov.cz

snadnější život ve stáří a nemoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 http://www.spokojeny-domov.cz Občanské sdružení Spokojený domov snadnější život ve stáří a nemoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 http://www.spokojeny-domov.cz Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 2 O SPOKOJENÉM DOMOVĚ... 3 POSKYTOVANÉ

Více

Spokojený senior. Číslo 6/2010. Září Ročník II. Obsah čísla: ZDARMA. občasník Občanského sdružení Spokojený domov

Spokojený senior. Číslo 6/2010. Září Ročník II. Obsah čísla: ZDARMA. občasník Občanského sdružení Spokojený domov Spokojený senior Číslo 6/2010 Září Ročník II. občasník Občanského sdružení Spokojený domov ZDARMA Milí čtenáři, na letošní podzim jsme pro vás přichystali dvě významné kulturní akce. Na straně 3 se můžete

Více

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá...

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá... T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Škola volá... redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Rok co rok nám doslova rozkvete třeboňský zámek před očima, jedno z nejkrásnějších

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

2-3. Zelené náměstí bylo slavnostně otevřeno. Termín konání referenda je zatím nejistý. Slovo starostky. Investice. Aktuality. Téma.

2-3. Zelené náměstí bylo slavnostně otevřeno. Termín konání referenda je zatím nejistý. Slovo starostky. Investice. Aktuality. Téma. Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 9 11. září 2014 Investice Aktuality Rozhovor Téma Významné investiční Začala výstavba V knihovně se již Psycholožka

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

06 /2012. sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

06 /2012. sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 06 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová inzerce Slevové kupony Získejte nové zákazníky prostřednictví

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.12 1. července 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, V POHODĚ PROŽITÉ DNY DOVOLENÉ A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Kdo neumí odpočívat,

Více

Přípravy abilympiády nabírají tempo

Přípravy abilympiády nabírají tempo Ročník X., číslo 1/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o. s. Tři vítězky v jubilejním ročníku (vyhodnocení Ceny Milana Chába) Podmanivý výtvarný a literární hold kraji rybníků (rozhovor s Janem Nouzou)

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U 3 2010 XIX. ROÈNÍK MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U www.wbasket.cz Oslavte s námi 20. narozeniny Abilympionikem roku se stal Milan Ševčík z Prostějova Zaplavat špičkový čas nestačí Na co silná

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 4 2011 XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 Inavozíkuzvládnete zvládnete cokoliv, limity máte jen ve své hlavě SMP CZ Wheelchair Czech

Více