Terminál ovládání REC 561*2.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminál ovládání REC 561*2.3"

Transkript

1 Strana 1 Vydáno: Listopad 2000 Stav: Nová dokumentace Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Funkčně otevřený terminál s širokými konfiguračními možnostmi a rozšiřitelným HW vybavením, který je navržen takovým způsobem, aby splnil specifické požadavky uživatele. Ovládací funkce určené pro jednoduché, dvojité, trojité přípojnice, pro kruhově uspořádané přípojnice i pro přípojnice v soustavě s 1½ vypínačem na odbočku, včetně ovládání a vzájemných blokovacích vazeb spínacích prvků. Plnohodnotná funkce opětného zapnutí určená až pro šest vypínačů. Kontrola synchronního stavu s fázovací funkcí a kontrola napěťového stavu. K dispozici je knihovna doplňkových ochranných funkcí. Obsáhlý poruchový výpis: - se záznamem posledních 10ti poruch - 40ti sekundovým zapisovačem poruch K dispozici je velké množství ovládacích funkcí. 18 LED diod určených pro rozšíření indikačních možností terminálu. Víceúčelové místní ovládací rozhraní (HMI Human Machine Interface). Současně pracující duální sériová komunikace (2 protokoly). Rozsáhlý systém samočinné kontroly s interním zápisem změnových stavů / událostí. Časová synchronizace s rozlišením 1 ms. Čtyři kompletní nezávislé skupiny nastavených parametrů. Výkonná sada SW nástrojů ( Tool-box ) určená pro monitorování stavu zařízení, vyhodnocení záznamů a konfiguraci provedenou uživatelem. Aplikace Terminál REC 561 je určen především pro aplikace, kde jsou požadovány ovládací / řídicí funkce, včetně ovládacích a monitorovacích funkcí v rozvodnách všech napěťových úrovní. Terminál je zvláště vhodný pro aplikace distribuovaných řídicích systémů, u kterých jsou vysoké požadavky na jejich spolehlivost. Terminál nabízí množství logických funkcí, které lze použít pro specifické aplikace uživatele. Provedení Pečlivě navržené SW vybavení, které splňuje přísná pravidla firmy ABB pro tvorbu SW, spolu s rozsáhlou funkcí samočinného monitorování, zajišťuje celému terminálu vysoký stupeň spolehlivosti. Kromě výše uvedených vlastností přispívá k splnění striktních požadavků EMC i uzavřená a částečně svařovaná ocelová skříň terminálu. Aby byla zajištěna odolnost proti rušení, je veškerá sériová komunikace realizována optickými spoji, které lze rozšířit na celý sekundární systém rozvodny. K dispozici je obsáhlá knihovna ochranných, ovládacích / řídicích a monitorovacích funkcí. Tato funkční knihovna spolu s přizpůsobivým HW vybavením umožňuje terminál konfigurovat tak, aby byly splněny aplikační požadavky každého uživatele. Tato široká aplikační přizpůsobivost zajišťuje přístroji vynikající možnosti pro použití jak v nových instalacích, tak i při rekonstrukcích existujících instalací.

2 Strana 2 Výkres zapojení terminálu INTERNÍ PORUCHA 1) KOMUNIKAČNÍ PORT SPA / IEC ) OPTICKÝ PORT MÍSTNÍ OVLÁ- DACÍ JEDNOTKY HMI PŘIPOJENÍ SPECIÁLNÍM KABELEM S OPTICKÝM ROZHRANÍM 3) KOMUNIKAČNÍ PORT LON 4) REZERVOVÁNO PRO ZEMNÍ SMĚROVOU FUNKCI 5) REZERVOVÁNO PRO REFE- RENČNÍ NAPĚTÍ

3 Strana 3 Objednávka Doporučení / instrukce Aby byla zajištěna bezproblémová objednávka, pečlivě si přečtěte a dodržujte dále uvedené instrukce. Věnujte pozornost faktu, že určité funkce je možné objednat pouze v kombinaci s ostatními funkcemi, nebo faktu, že některé funkce vyžadují specifické HW vybavení. Základní HW vybavení a funkce Platforma a základní funkčnost terminálu Základní HW platforma série REx 5xx a společné funkční vybavení je umístěno ve celé 19 skříni Manuály Manuál uživatele (Operator s manual) Manuál pro instalaci a uvedení do provozu (Installation and commissioning manual) Komunikační možnosti se systémy SCS a SMS (Řídicí a monitorovací systémy rozvoden) Komunikace se systémem SCS na bázi sběrnice LON a optického skleněného vlákna Ovládání jednoho vývodového pole Ovládání spínacích prvků 14 spínacích prvků Vzájemné blokovací vazby Pro dvojitou přípojnici s jedním nebo dvěma vypínači na vývod Jednopovelové ovládání (CD) Logika Vypínací logika (TR) Jednopólové, dvoupólové a/nebo třípólové vypínání Doplňkové funkční logické bloky Přídavná logická hradla, impulsní časové členy a registry Komunikační možnosti mezi vývodovými poli (Interbay sběrnice) Komunikace mezi vývodovými poli prostřednictvím binárních signálů (CM) 79 bloků se střední komunikační rychlostí Možnosti poruchového záznamu Zapisovač změnových stavů / událostí

4 Strana 4 Specifikace výrobku REC 561 Počet: 1MRK AC Standardní vybavení: Terminál je dodáván bez zavedené konfigurace. Pro vytvoření zcela nové konfigurace nebo pro úpravu již existujícího příkladu konfigurace použijte konfigurační a programovací nástroj (CAP 535). Doplňkové vybavení: Specifická konfigurace zákazníka Na požadavek Instrukce: Zvolte pouze jednu alternativu (u skříně pouze rozměr ¾ 19 vany nebo ½ 19 vany) Ovládací napětí bin. vstupů na modulu napájení 24/30 V 1MRK EB 48/60 V 1MRK AC 110/125 V 1MRK BC 220/250 V 1MRK CC Doplňkové ochranné funkce Impedance vedení Ochrana při prokluzu pólů (PSP) 1MRK SA Proudové funkce Mžiková nadproudová ochrana (IOC) Fázové členy Zemní / nulový člen Fázová dvoustupňová časově zpožděná nadproudová ochrana (TOC2) Fázová dvoustupňová časově zpožděná směrová nadproudová ochrana (TOC3) Fázová ochrana proti tepelnému přetížení (THOL) Ochrana při nesouhlasu pólů vypínače (princip měření proudu a vyhodnocení stavu kontaktů) (PD) Ochrana při selhání vypínače (BFP) Časově zpožděná nadproudová ochrana (TOC) Fázové členy Zemní / nulový člen Zemní nadproudová ochrana s nezávislým i závislým zpožděním (TEF) Instrukce: Jestliže je u zemní nadproudové ochrany použita funkce Komunikační logika nebo Logika zpětného proudu a napájení ze slabého konce vedení, lze zvolit pouze směrový člen. Nesměrový člen Směrový člen 1MRK AA 1MRK VA 1MRK LA 1MRK CA 1MRK DA 1MRK PA 1MRK AA 1MRK BA 1MRK XA 1MRK YA 1MRK ZA

5 Strana 5 Komunikační logika (EFC) Logika zpětného proudu a napájení ze slabého konce vedení určená pro zemní nadproudovou ochranu (EFCA) Ochrana nesymetrického zatížení kondenzátorových baterií (TOCC) 1MRK UA 1MRK VA 1MRK PA Napěťové funkce Fázová časově zpožděná podpěťová ochrana (TUV) Časově zpožděná přepěťová ochrana (TOV) Fázové členy Zemní / nulový člen Ochrana proti propojení sítí (TOVI) 1MRK RA 1MRK GA 1MRK FA 1MRK RA Funkce kontroly energetického systému Kontrola ztráty napětí (LOV) Instrukce: Jestliže je navolena funkce Logika zapnutí do zkratu a/nebo funkce Výpadek pojistky, je v terminálu automaticky obsažena i funkce Detekce vedení v beznapěťovém stavu. Detekce vedení v beznapěťovém stavu (DLD) 1MRK VA 1MRK LA Funkce kontroly sekundárního systému Výpadek pojistky (FUSE) Instrukce: Jestliže je navolena doplňková funkce na principu změny du/dt a di/dt, musí být objednána funkce Zpětné složky" nebo Nulové složky. Zpětné složky Nulové složky du/dt a di/dt Kontrola transformátorů napětí (TCT) 1MRK YA 1MRK ZA 1MRK YA 1MRK TA Ovládání / řízení jednoho pole rozvodny Kontrola synchronního stavu / synchrocheck (SYN) Pro jeden vypínač, včetně kontroly napěťového stavu Pro jeden vypínač, včetně fázování a kontroly napěťového stavu Pro dva vypínače, včetně kontroly napěťového stavu Pro dva vypínače, včetně fázování a kontroly napěťového stavu Pro soustavu s 1½ vypínačem na odbočku, včetně kontroly napěťového stavu Funkce automatického opětného zapnutí (AR) Pro jeden vypínač, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí Pro jeden vypínač, třífázové opětné zapnutí Pro dva vypínače, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí Pro dva vypínače, třífázové opětné zapnutí 1MRK GA 1MRK KA 1MRK FA 1MRK HA 1MRK HA 1MRK LA 1MRK MA 1MRK KA 1MRK LA

6 Strana 6 Paralelní ovládání / řízení několika polí rozvodny Ovládání / řízení až 24 spínacích prvků Pro tři pole s jedním vypínačem, nebo pro dvě pole s dvěma vypínači, nebo pro jednu diagonálu v soustavě s 1½ vypínačem na odbočku, všechny možnosti včetně blokovacích podmínek Pro 12 polí bez blokovacích podmínek, nebo pro dvě diagonály v soustavě s 1½ vypínačem na odbočku včetně blokovacích podmínek Kontrola synchronního stavu / synchrocheck (SYN) Instrukce: Funkci Kontrola synchronního stavu / synchrocheck není možné pro paralelní ovládání navolit, je-li navoleno ovládání spínacích prvků 12 polí. Pro tři pole s jedním vypínačem, včetně kontroly napěťového stavu Pro dvě pole s dvěma vypínači, včetně kontroly napěťového stavu Pro soustavu s 1½ vypínačem na odbočku, včetně kontroly napěťového stavu a volby napětí v diagonále 1MRK AA 1MRK GA 1MRK CA 1MRK BA 1MRK DA Upozornění: Jestliže je funkce Kontrola synchronního stavu/synchrocheck pro paralelní ovládání vypínačů nutná, použijte funkci Synchrocheck pro jedno pole/jeden vypínač a externí volbu obvodů napětí. Pro získání detailních projekčních instrukcí, kontaktujte prosím nejbližší zastoupení ABB. Funkce automatického opětného zapnutí (AR) Pro tři vypínače, třífázové opětné zapnutí 1MRK FA Pro tři vypínače, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí Pro šest vypínačů, třífázové opětné zapnutí Pro šest vypínačů, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí 1MRK EA 1MRK KA 1MRK HA Logika Jeden funkční blok přídavné vypínací logiky (TR) Jednopólové, dvoupólové a/nebo třípólové vypínání 1MRK XA Ostatní doplňkové funkce Možnosti měření Možnosti měření jsou určeny volbou typu měřicích vstupů podle následující tabulky. S terminálem jsou dodávány následující díly / moduly: Modul A/D převodníku Modul vstupních transformátorů nebo modul optického přijímače Monitorování analogových obvodů Instrukce: Jestliže jsou použity optické měřicí transformátory, které jsou připojeny k vstupu OITP (Optical Instrument Transformer Platform = Platforma použití optických měřicích transformátorů), v následující části přeskočte body, které se týkají volby měřicích vstupů s měřením elektrických veličin. Systém měření OITP 1MRK AA

7 Strana 7 Instrukce: Zvolte pouze jednu alternativu Jmenovité hodnoty veličin měřicích vstupů 1 A, 110 V 1MRK MA 1 A, 220 V 1MRK VA 5 A, 110 V 1MRK NA 5 A, 220 V 1MRK WA Možnosti poruchového záznamu Poruchový zapisovač (DPR) Zapisovač hodnot v okamžiku vypnutí 1MRK NA 1MRK SA Možnosti integračního měření Upozornění: Pro počítáni impulsů je nutné použít modul binárních vstupů s rozšířenou funkčností o schopnost počítat impulsy. Počítání impulsů Počítání změnových stavů Zvýšená přesnost analogového měření 1MRK TA 1MRK CA 1MRK PA Doplňkový jazyk pro ovládací jednotku HMI Poznámka: Je možná pouze jedna alternativa Druhý jazyk kromě angličtiny Němčina 1MRK AA Specifický jazyk zákazníka Ruština Francouzština Španělština Italština 1MRK BA 1MRK CA 1MRK DA 1MRK EA Informace o možnostech poskytne místní zastoupení ABB Komunikační možnosti mezi vývodovými poli (Interbay sběrnice) Komunikace mezi vývodovými poli prostřednictvím binárních signálů (CM) Jeden blok s rychlou komunikací 1MRK RA Komunikační funkce pro komunikaci se vzdáleným terminálem Přenos binárních signálů na vzdálený / protilehlý konec vedení 1MRK ZA Možnosti měření signálu proudového měřicího převodníku Modul miliampérových vstupů a monitorovací Počet: 1MRK AA funkce proudového převodníku

8 Strana 8 HW vybavení Rozšíření indikačních možností Modul indikačních LED diod 1MRK DA Komunikační rozhraní pro komunikaci se vzdáleným terminálem Galvanické sousměrné rozhraní V.36/V.35 (Co-directional) Galvanické protisměrné rozhraní V.36/V.35 (Contra-directional) Galvanické sousměrné rozhraní RS530/RS422 (Co-directional) Galvanické protisměrné rozhraní RS530/RS422 (Contra-directional) Galvanické rozhraní X.21 Galvanické sousměrné rozhraní G.703 (Co-directional) Modem pro spojení optickým vláknem Modem pro galvanické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností Modem pro optické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností Na požadavek 1MRK BA Na požadavek 1MRK EA 1MRK CA 1MRK CA 1MRK AA 1MRK AA 1MRK DA Možnosti doplnění přídavných vstupně / výstupních (I/O) modulů Modul binárních vstupů 24/30 V Počet: 1MRK DB 48/60 V Počet: 1MRK AB 110/125 V Počet: 1MRK BB 220/250 V Počet: 1MRK CB Modul binárních vstupů s rozšířenou funkčností o schopnost počítat impulsy Instrukce: Modul lze objednat pouze společně s doplňkovou funkcí logiky počítání impulsů. 24/30 V Počet: 1MRK HA 48/60 V Počet: 1MRK EA 110/125 V Počet: 1MRK FA 220/250 V Počet: 1MRK GA Modul binárních výstupů Počet: 1MRK AB Modul binárních vstupů/výstupů (I/O) 24/30 V Počet: 1MRK GB 48/60 V Počet: 1MRK AC 110/125 V Počet: 1MRK BC 220/250 V Počet: 1MRK CC

9 Strana 9 Rozměr skříně Porovnejte celkový počet objednaných vstupně / výstupních modulů s níže uvedenou tabulkou a poté zvolte rozměr skříně, u kterého je k dispozici větší nebo stejný počet modulových pozic (slotů). Tabulka 1: Maximální HW konfigurace vstupně/výstupních (I/O) modulů Maximální počet Rozměr skříně modulů 1/1 x 19 3/4 x 19 1/2 x 19 1MRK HC 1MRK GC 1MRK FC Moduly binárních vstupů/výstupů (IOM) a výstupů (BOM) Moduly binárních vstupů (BIM) Moduly ma vstupů (MIM) Komunikační modul (DCM) Celkový počet modulů ve skříni Možnosti komunikace se systémy SCS a SMS (Řídicí a monitorovací systémy rozvoden) U komunikace se systémem SMS lze zvolit pouze jednu alternativu Rozhraní SPA / IEC Plastová vlákna 1MRK FA Skleněná vlákna 1MRK DA U komunikace se systémem SCS lze zvolit pouze jednu alternativu Rozhraní LON Plastová vlákna 1MRK EA Skleněná vlákna 1MRK DA Montážní příslušenství Sada pro montáž do 19 vany 1MRK BR Sada pro montáž na panel 1MRK DA Sada pro zapuštěnou montáž 1MRK Y Sada pro polozapuštěnou montáž 1MRK BS Doplňkové těsnění určené pro zvýšený stupeň krytí IP54 1MRC pro zapuštěnou a polozapuštěnou montáž terminálu Sada pro montáž terminálů vedle sebe 1MRK Z

10 Strana 10 Příslušenství Převodník V.36 až G.703 s napájením 48 V ss 1MRK AA Doplňkový zdroj RXTUG 22H pro rozšíření rozsahu napájení na 1MRK A hodnotu V ss Převodník V.35/V.36/RS232C pro modem s optickým spojením 1MRK CA v rozsahu krátkých vzdáleností Převodník X.21/G.703 pro modem s optickým spojením 1MRK DA v rozsahu krátkých vzdáleností Uzamykatelný přepínač pro zablokování nastavení Počet: 1MRK A Manuály Manuály jsou vždy objednávány specificky. Dodávka každého terminálu vždy obsahuje jednu kopii manuálu pro obsluhu (Operator s Manual) a manuálu pro instalaci a uvedení do provozu (Installation and Commissioning Manual). Instrukce: Specifikujte počet dodatečně požadovaných manuálů. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Počet: 1MRK UEN Manuál uživatele Počet: 1MRK UEN Instrukce: Specifikujte požadovaný počet manuálů. Technický referenční manuál Počet: 1MRK UEN Související dokumentace Popis a technický přehled (Technical Overview Brochure) Platforma (Platform) 1MRK BEN Možnosti měření (Measuring capabilities) 1MRK BEN Příslušenství (Accessories) 1MRK BEN CAP 535*1.1 1MRK BEN Výrobce ABB Automation Products AB Substation Automation Division S Västerås Sweden Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Předkonfigurovaný, cenově příznivý terminál určený pro efektivní inženýring a pro snadné uvedení

Více

Terminál ovládání REC 561*2.3

Terminál ovládání REC 561*2.3 Strana 1 Revize: - Vydáno: Březen 2003 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Hlavní charakteristické vlastnosti Funkčně otevřený terminál s širokými konfiguračními možnostmi a rozšiřitelným HW

Více

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

Ochrana vývodu REF 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana vývodu REF 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Monitorování vypínače...

Více

Univerzální diferenciální ochrana RED 521*1.0

Univerzální diferenciální ochrana RED 521*1.0 Univerzální diferenciální ochrana RED 521*1.0 1MRK 505 031-BCZ Strana 1 Vydáno: Únor 2001 Stav: Nová dokumentace Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Třífázový terminál Tři jednofázové terminály

Více

Napěťová ochrana REU 610. Popis a technická data výrobku

Napěťová ochrana REU 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Funkce kontroly vypínacího

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Charakteristické vlastnosti. Aplikace

Charakteristické vlastnosti. Aplikace REJ 55 MRS 7505MBG CZ Str. Vydáno: červen 999 České vydání: 9..000 Stav: nový dokument Data mohou být změněna bez předchozího oznámení Charakteristické vlastnosti Třífázový nadproudový stupeň s nízkým

Více

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení REB500 / REB500sys 1MRB520308-Bcz Strana 1 Vydáno: Říjen 2002 Nový dokument Data mohou

Více

Manuál pro instalaci a uvedení do provozu REL 521*2.3 Terminál distanční ochrany vedení

Manuál pro instalaci a uvedení do provozu REL 521*2.3 Terminál distanční ochrany vedení Manuál pro instalaci a uvedení do provozu REL 521*2.3 Terminál distanční ochrany vedení Informace o manuálu: Doc ID: 1MRK 506 070-UCZ Vydáno: Červen 2001 Stav: Nová dokumentace Verze: 2.3 Revize: 00 ABB

Více

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D PŘEHLED VÝROBKŮ 1. Proudové ochrany A 15 nadproudové relé střídavé A 15 S1 nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D nadproudová kontrola při selhání vypínače vvn AG 12 proudové frekvenčně nezávislé

Více

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Funkce kontroly vypínacího

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Ochrany v distribučním systému

Ochrany v distribučním systému Ochrany v distribučním systému Ochrany elektroenergetických zařízení Monitorují provozní stav chráněného zařízení. Provádí zásah, pokud chráněný objekt přejde z normálního stavu do stavu poruchového. Poruchové

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZxF100Ax/Cx řada 2 E350 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního modulárního

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál

Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál Převodník na mnohavidové optické vlákno ELO E14C Uživatelský manuál 1.0 Úvod 3 1.1 Použití převodníku 3 2.0 Principy činnosti 3 3.0 Instalace 4 3.1 Připojení optické trasy 4 3.2 Připojení rozhraní 4 3.3

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1 Tepelné relé J7TKN ) Tepelné relé Přímá a samostatná montáž Citlivost jednofázového napájení podle normy IEC 947-4-1 Ochrana proti poranění prstů (VBG 4) Příslušenství Sběrnicové sady Sada pro jednu montáž

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S Charakteristické znaky Sedlové y řady D4S jsou navrženy pro funkci směrového řízení. Celé spektrum sedlových ů, pružin a vík včetně přepínacích ů, omezovačů zdvihu, solenoidových ů (VV01) a snímání polohy

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Informace o přístroji UH28C VN zdroj Informace o přístroji UH28C VN zdroj EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 E-Mail: sales@encentrum.cz Lidická 66 Praha 5 15000 Telefax: +420 251 560 202 Internet: www.encentrum.cz Shrnutí Nejnovější

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Ochrana vývodu REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana vývodu REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana vývodu REX 521 Typ dokumentu Číslo dokumentu v AJ Zdrojová verze v AJ Číslo dokumentu v ČJ Odpovídající verze v ČJ REX 521 (TRMg) Technický referenční manuál REX 521 (TRMs) Technický referenční

Více

Směrová nebo nesměrová REJ 527 zemní ochrana

Směrová nebo nesměrová REJ 527 zemní ochrana REJ 527 1MRS 751132-MBG CZ Str. 1 Vydáno: 17. 06. 1999 České vydání: 9.2.2000 Stav: nový dokument Data mohou být změněna bez předchozího oznámení Charakteristické vlastnosti Směrový nebo nesměrový zemní

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Terminál chránění transformátoru RET 521*2.3. Hlavní charakteristické vlastnosti

Terminál chránění transformátoru RET 521*2.3. Hlavní charakteristické vlastnosti Terminál chránění transformátoru RET 521*2.3 Strana 1 Vydáno: Březen 2003 Revize: A Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Hlavní charakteristické vlastnosti Kompaktní řešení vícefunkčního terminálu

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Můstková injektážní zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení můstkové injektážní jednotky PIZ M50V, PIZ MS50V a ochrany REJ 521

Můstková injektážní zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení můstkové injektážní jednotky PIZ M50V, PIZ MS50V a ochrany REJ 521 Můstková injektážní zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení můstkové injektážní jednotky PIZ M50V, PIZ MS50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ 300051 CZ Datum vydání: 15. 9. 2004 Revize: A Copyright

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Charakteristické vlastnosti

Charakteristické vlastnosti Kombinovaná přepěťová REU 523 1MRS 751123-MBG-CZ Vydáno: 15. 06. 1999 České vydání: C/16.06.2002 Stav: revidovánot Data mohou být změněna bez předchozího upozornění Charakteristické vlastnosti Jednofázové

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství) ORCA 2800 DVOUKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK Orca 2800 je externí precizní dvoukanálový 24bit A/D převodník s dvěma analogovými a čtyřmi digitálními vstupy, čtyřmi číslicovými výstupy a jedním pomocným D/A převodníkem.

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

SPAJ 140 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana

SPAJ 140 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana Uživatelský manuál a technický popis SPAJ 40 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 2 5 3 I > I I L I L2 I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D29

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6

Více

E-Line - vzdálené I/O

E-Line - vzdálené I/O Datasheet www.sbc-support.com E-Line - vzdálené I/O Centralizovaná nebo decentralizovaná automatizace na malém prostoru Vzdálené I/O moduly jsou řízeny přes sériovou linku RS-485 a umožňují decentralizovanou

Více

Spínací přístroje polovodičové spínací přístroje

Spínací přístroje polovodičové spínací přístroje Spínací přístroje polovodičové spínací přístroje Polovodičové spínací přístroje pro odporové zátěže Polovodičová relé /2 Polovodičová relé 3RF21, 1fázová, 22,5 mm /3 Polovodičová relé 3RF20, 1fázová, 5

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s parametrizací terminálu REM543, zejména s funkcí ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru.

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Funkce Displeje a klávesnice Obsluhu převodníku SITRANS FUS060 lze provést pomocí následujících zařízení: Jednotka klávesnice s displejem Komunikátor HART PC/notebook a software SIMATIC PDM prostřednictvím

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

SPAA 341 C Ochrana vývodu

SPAA 341 C Ochrana vývodu Uživatelský manuál SPAA C f n =0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( ) U 0 I > I I L I L IL I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR AR AR IRF SPAA C 80... V ~ 8...80

Více

IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku

IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku Popis a technická datavýrobku Power and productivity for a better world Ô Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Aplikace... 3 3. Předkonfigurované verze IED... 7 4. Ochranné funkce... 10 5. Ovládání... 12 6.

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 20A KE 230-24-20 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-20 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523. Popis a technická data

Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523. Popis a technická data Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523 Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523 Vydáno: 16.06.2002 České vydání: A/16.06.2002 Stav: revidováno Data mohou být změněna bez předchozího

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K

Více

PŘEPÍNAČE ATyS

PŘEPÍNAČE ATyS PŘEPÍNAČE 08 2009 Přepínače PŘEHLED PRODUKTŮ PŘEPÍNAČE APLIKACE Přepínání hlavního/záložního zdroje pomocí vzdáleného ovládání M s 6 až 160 A M 6s 6 až 160 A M 6e 6 až 160 A Přepínání hlavního/záložního

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových

Více

DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA DRVO

DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí dvě přednastavené úrovně výstupního napětí (tzv. duální regulace) nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Elektronický tlakový spínač MEP

Elektronický tlakový spínač MEP Datový list Elektronický tlakový spínač MEP Verze MEP 2200 a MEP 2250: Pro použití v mobilních hydraulických aplikacích Duální výstup Výstup 1: Spínací výstup Hystereze 1 % FS Časová konstanta 1 ms Výstup

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

Modulární systém SIRIUS Spolehlivý a hospodárný provoz rozvaděče

Modulární systém SIRIUS Spolehlivý a hospodárný provoz rozvaděče Modulární systém SIRIUS Spolehlivý a hospodárný provoz rozvaděče Spínání, jištění, spouštění a monitorování s modulárním systémem SIRIUS siemens.cz/sirius Version-von-DFCP-T008-00-WS-SIRIUS-Systembaukasten-.indd.08.7

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více