PROBĚHL JIŽ 10. ROČNÍK SEMINÁŘE KOMUNÁLNÍ ODPADY V PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBĚHL JIŽ 10. ROČNÍK SEMINÁŘE KOMUNÁLNÍ ODPADY V PRAXI"

Transkript

1 Obsah: Konference Komunální odpady v praxi 2013 Ceny pro rok 2014 se nemění ESKO-T rozšiřuje činnost v osvětě Systém třídění a sběru se neustále rozvíjí a zlepšuje ESKO-T vybudovalo nové překladiště skla Pět věcí, které jste nevěděli o mobilních telefonech Svaz měst a obcí České republiky Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí Soutěž My třídíme nejlépe Soutěž Zlatá klec PF 2014

2 PROBĚHL JIŽ 10. ROČNÍK SEMINÁŘE KOMUNÁLNÍ ODPADY V PRAXI Společně s Krajem Vysočina uspořádala společnost ESKO-T s.r.o. ve dnech listopadu 2013 v hotelu Zámek Valeč dvoudenní mezinárodní konferenci ke zvýšení informovanosti v problematice odpadového hospodářství Komunální odpady v praxi. Seminář je určen zejména pro starosty, zastupitele a pracovníky odpadového hospodářství měst, městysů a obcí Kraje Vysočina, zástupce firem zabývající se nakládáním s komunálními odpady a další zájemce o informace z oblasti nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina. Novinkou pro účastníky semináře byla přímá videokonference z Bruselu a účast přednášejících ze zahraničí. Účastníci se dozvěděli o koncepci a směru podpory odpadového hospodářství EU a řešení problematiky směsného komunálního odpadu ve Štýrsku a Vlámsku. Dále se účastníci seznámili s prezentací Ministerstva životního prostředí ČR Stav a budoucnost odpadové legislativy a POH se zaměřením na komunální a jim podobné odpady. Energetická agentura Vysočiny seznámila přítomné s projektem FUWA a Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina, informoval o Integrovaném systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Druhý den byl věnován kolektivním systémům. Se svými prezentacemi zde vystoupili zástupci Ekokomu, Asekolu a Elektrowinu. Semináře se zúčastnilo 124 účastníků.

3 CENY PRO ROK 2014 SE NEMĚNÍ Valná hromada společnosti ESKO-T na svém jednání dne rozhodla, že společnost ESKO-T nebude v roce 2014 navyšovat ceny za poskytované služby. Je to již čtvrtý rok, kdy vnější ekonomické vlivy neovlivní ceny za poskytované služby. ESKO-T ROZŠIŘUJE ČINNOST V OSVĚTĚ Společnost ESKO-T připravila další způsoby osvěty pro obyvatele regionu svazku obcí Skládka TKO. První způsob je založen na setkání s občany přímo v obci, kde školený lektor promítne instruktážní film PROČ, JAK a KAM třídit odpady, které vznikají v obci a domácnostech. První, kteří využili tuto nabídku, byla obec Panská Lhota a město Brtnice. V Panské Lhotě se využil prostor místní restaurace a v Brtnici využili sál kina. Druhý způsob je založen na příjezdu zájemců o tuto problematiku do našeho informačního centra a na skládku Petrůvky. Tuto možnost využili občané z obce Litohoř, v sobotu přijeli autobusem na skládku TKO Petrůvky. Zde byli seznámeni s historií a budoucností skládky, s technickými parametry a způsobem provozu. Prohlédli si zařízení na využívání skládkového plynu a skládku, jak její aktivní, tak i zrekultivovanou část. Poté se přemístili do informačního centra v Třebíči, kde proběhla prezentace o správném nakládání s odpady. Dále si prohlédli provoz dotřiďovací linky. Po skončení exkurze pokračovali do centra Třebíče, kde navštívili Židovské město a Baziliku. Prezentace o odpadech jsou zaměřeny především na tyto témata: 1. Odpady jako důsledek aktivit kolem nás historie odpadů, příčiny vzniku odpadů, odpady a životní prostředí 2. Nakládání s odpady předcházení vzniku odpadů, způsoby využití a zneškodnění odpadů 3. Komunální odpady sběr komunálního odpadu, doprava, třídění a úprava na jednotlivých zařízeních 4. Tříděné obaly způsoby sběru, zpracování a následného využití (kovové, skleněné, plastové, papírové a nápojové kartony), přínosy třídění 5. Zpětný odběr elektrozařízení způsoby sběru, zpracování a následné využití (druhy elektrospotřebičů, baterie, světelné zdroje) 6. Biologicky rozložitelné odpady

4 způsoby sběru, zpracování a následného využití 7. Sběrné dvory provoz a druhy přijímaných odpadů Po skončení prezentací byl dán prostor k diskusi na téma dalších způsobů třídění, využití odpadů a o chystaných změnách v legislativě. Občané se také zajímali i o energetické využití odpadů. První zkušenosti nám ukázaly, že je to zajímavá a správná cesta jak zvýšit informovanost obyvatel. Třídění je správné, potřebné a užitečné nejen pro nás, ale i budoucí generace. Zajímavé odkazy:

5 SYSTÉM TŘÍDĚNÉHO SBĚRU SE NEUSTÁLE ROZVÍJÍ A ZLEPŠUJE Třídění komunálních odpadů a jejich následná recyklace se stala běžnou součástí každodenního života většiny obyvatel našeho regionu. Systém tříděného sběru se neustále rozvíjí a zlepšuje. Vytváří tak základ pro naplňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, ke které se český stát přihlásil při implementaci evropské směrnice o odpadech. Právě důraz na recyklaci a využívání komunálních odpadů má být součástí připravované nové právní úpravy v oblasti nakládání s odpady, kterou podporuje také Svazek obcí skládka TKO a ESKO -T. Hierarchie způsobů nakládání s odpady Jak jsme Vás již informovali, připravil svazek obcí Skládka TKO ve spolupráci se společností ESKO-T a TS Moravské Budějovice pro rok 2014 pilotní projekt, ŽIVÁ HMOTA PRO NOVÝ ŽIVOT aneb dejte šanci bioodpadu. Každé stanoviště na tříděný odpad se rozšíří o hnědý kontejner. Aby projekt byl úspěšný, bude začátkem roku 2014 rozeslán do každé rodiny v regionu letáček Proč třídit bioodpad. Následně budou rozvezeny kontejnery na stanoviště a začne se s pravidelným svozem.

6

7

8 ESKO-T VYBUDOVALO NOVÉ PŘEKLADIŠTĚ SKLA Překladiště, které bylo léta na vlakovém nádraží Vladislav, již nevyhovovalo potřebám pro sběr tříděného skla a jeho expedici do skláren. Vyšší požadavky na kvalitu dodávaného skleněného střepu do skláren nás přiměli vybudovat nové boxy na barevné a bílé sklo v areálu na Hrotovické ulici u třídící linky a sběrného dvora. Bohužel jsou mezi námi i takoví, kteří bílý a zelený kontejner použijí na vhození odpadů, které do skla nepatří. Nejčastěji jsou to plasty, kovové obaly a komunální odpad. Nové zařízení nám umožní průběžně odstraňovat odpady, které do skla nepatří, abychom dosáhly co nejvyšší výkupní ceny.

9 PĚT VĚCÍ, KTERÉ JSTE NEVĚDĚLI O MOBILNÍCH TELEFONECH Mobilní telefony jsou v dnešní době již naprosto běžnou, ba až nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. Používáme je v práci i ve volném čase a řada z nás si myslí, že o svém mobilním telefonu ví prakticky vše. Co má mobilní telefon společného s gorilami, kolik kilometrů urazí jeho součástky a kolik ukrývá zlata? Představujeme vám pět zajímavostí o mobilních telefonech, o kterých jste možná dosud nevěděli. 1. Mobily ukrývají zlato i stříbro Je obecně známo, že základem mobilního telefonu jsou plasty, z nichž se vyrábí kryt a deska přístroje. Méně zřejmou součástí výrobku jsou pak kovy, které přitom tvoří až 45 % celého přístroje a jsou ukryté zejména v konektorech a kontaktech. Kromě mědi, niklu nebo cínu zde najdeme také drahé kovy zlato a stříbro. Jeden mobilní telefon obsahuje v průměru 250 mg stříbrného kovu a až 24 mg zlata. "Při recyklaci je možné získat kovy téměř v plné míře zpět, například u zlata je míra opětovného získání celých 98 %, u stříbra asi 90 %. Ryzí kov pak může být znovu využit k výrobě široké škály produktů. Nejčastěji putuje do elektrotechnického, automobilového, sklářského a chemického průmyslu," vysvětluje Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení. 2. Volání versus africké gorily Neodmyslitelnou součástí mobilních telefonů je také ruda zvaná coltan. Z této rudy je pak extrahován tantal, ceněný pro svou vysokou tepelnou odolnost a využívaný v kondenzátorech mobilních telefonů či dalších elektrozařízení. V Kongu, kde se materiál těží, má ale jeho produkce vliv na markantní úbytek přirozeného prostředí goril nížinných. Ty už teď patří mezi kriticky ohrožené druhy. Právě proto je dnes možné i v mnoha českých zoologických zahradách odevzdávat staré mobilní telefony. V rámci projektu "Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa" putuje za každý k recyklaci odevzdaný mobil 10 korun na ochranu kamerunské rezervace Dja, kde gorily žijí. 3. Koupě mobilu a podpora občanské války

10 Jak již bylo naznačeno, rudy potřebné pro masovou produkci mobilních telefonů jsou těženy ve velké míře hlavně v africkém Kongu. Málokdo ale ví, že se zde získávají zejména z nelegálních dolů. Minerály se pak dále dodávají do továren v Asii a peníze, které pak za hotové výrobky zaplatí západní svět, jsou využívány k financování občanské války v Kongu. Ta je podle organizací zabývajících se ochranou lidských práv nejkrvavějším konfliktem od druhé světové války. Během tohoto patnáctiletého konfliktu zde podle odhadů totiž zemřelo už na pět milionů obětí. 4. Co se děje na druhém konci Někteří uživatelé mobilních telefonů jistě také netuší, že k tomu, aby si mohli zavolat, musí mnohdy někdo jiný na druhém konci světa podstupovat smrtelné nebezpečí v dolech. Navíc za minimální mzdu. Těžba je také velmi často spojena s dětskou prací. Děti obvykle ani nedokončí základní školu, používají nebezpečné nástroje a chemikálie a hrozí jim otrava těžkými kovy. Celodenní prací si pak vydělají v přepočtu asi kolem 150 korun denně. Místní navíc prodávají zlato překupníkům za zanedbatelné částky, které tvoří kolem dvaceti až šedesáti procent reálné výkupní ceny. 5. Cesta napříč kontinenty Protože těžba probíhá na místech, která jsou většinou poměrně vzdálená místům zpracování i spotřeby mobilů, suroviny i hotové výrobky zdolávají velmi dlouhé vzdálenosti. Například měď je těžena zejména v Chile, zlato pochází z jižní Afriky a stříbro zase z Ruska. Tyto suroviny se pak přepraví do Turecka nebo Číny k ručnímu či strojovému zpracování do formy takzvaných polotovarů, tedy pouze jednotlivých součástek. Polotovary pak zdolávají další vzdálenosti, a to zejména do Malajsie, kde se montují a balí. Odtud pak putují k jednotlivým oficiálním výrobcům mobilních telefonů a z jejich dep pak ještě k samotným prodejcům. "Přeprava surovin má velký vliv nejen na spotřebu paliva, ale způsobuje i významné emise plynů, a tím tedy silné znečištění životního prostředí," upozorňuje Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, jejímž hlavním cílem je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace elektroodpadu. "Například měděné díly v mobilním telefonu zaslaném do České republiky mají za sebou až kilometrů," dodává Kubernát. Na závěr: Proč mobily recyklovat? V České republice se ročně zrecykluje jen 5 % vyřazených mobilních telefonů. Celosvětově tvoří tento podíl pouhé 1 %. Ostatní vyřazené mobilní přístroje jejich majitelé buď skladují

11 doma, nebo je v horším případě vyhodí do popelnice. Téměř 80 % částí mobilního telefonu lze přitom recyklovat a opětovně využít. Ve srovnání s těžbou navíc recyklace tolik nezatěžuje životní prostředí a představuje mnohem snazší způsob získávání surovin. Dát starý mobil k recyklaci je díky široké síti zpětného odběru elektroodpadu snadné. Odevzdat jej lze například při nákupu nového přístroje u obchodníka, do sběrných boxů ve školách, firmách a institucích, ve sběrných dvorech, ale i v 15 zoologických zahradách po celé republice či na některých regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Krkonošského národního parku. ZDROJ: SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podle Svazu měst a obcí ovládá byznys se svozem odpadu několik nadnárodních společností, které si vzájemně nechtějí konkurovat. To pak nutí starosty podepisovat nevýhodné smlouvy. Tato situace je v regionech, kde velké svozové společnosti mají dominanci na trhu. Nejlepší obranou je vytvoření protiváhy těmto společnostem a tou je svazek obcí nebo Integrovaný systém nakládání s odpady. V Kraji Vysočina ISNOV, v kraji Olomouckém ISNKO apod. Podívejte se na zpravodajství ČT 24 ze dne , ve kterém k této otázce hovoří Pavel Drahovzal, člen předsednictva Svazu měst a obcí. INSTITUT PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A OBCÍ, o.p.s. Zakladatelem Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s. je Svaz měst a obcí České republiky. Posláním Institutu je vytvářet podmínky pro spolupráci mezi subjekty a institucemi působícími ve veřejné správě a veřejném sektoru, mezi veřejnou správou a soukromým sektorem, mezi místní samosprávou a odbornými subjekty, jejichž činnost se vztahuje k výkonu veřejné správy a jejímu rozvoji, zejména na místní úrovni. Institut se zaměřuje na celé spektrum oblastí týkající se rozvoje měst a obcí, např. životní prostředí, dopravu, energetiku nebo sociální oblast.

12 Institut v souladu se svým účelem poskytuje zejména tyto obecně prospěšné služby: zpracování odborných analýz, posudků, studií a jiných materiálů z oblasti veřejné správy vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti Více najdete na MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2013 Jedná se o devátý ročník této soutěže. Vítězům, Kraj Vysočina na slavnostním předávání dne rozdělil 600 tisíc korun, informuje krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Chlád a dodává: Soutěž hodnotí aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu. Všem obcím přejeme v jednotlivých dílčích soutěžích hodně úspěchů a děkujeme za přínos k ochraně životního prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů. Mezi oceněnými se umístily i obce z našeho regionu: Obec Studenec a Městys Okříšky. Více na:

13 SOUTĚŽ ZLATÁ KLEC ZLATÁ KLEC ANEB SBÍREJTE DROBNÉ ELEKTRO A VYHRAJTE! Kolektivní systém ASEKOL pořádá a organizuje v roce 2013 celorepublikovou soutěž ve sběru drobného elektrozařízení pro všechna sběrná místa, kde probíhá sběr vysloužilých spotřebičů do klecových kontejnerů. Každý objednaný svoz klecového kontejneru je tedy evidován. Do slosování jsou zařazovány jednotlivě všechny klecové kontejnery, které jsou v období soutěže vyvezeny a to tolikrát, kolikrát jsou vyvezeny. To znamená, že s opakovanými vývozy klecových kontejnerů roste pravděpodobnost úspěchu ve slosování. Registrace do soutěže probíhá automaticky u všech subjektů, které mají klecové kontejnery na sběr drobného elektra od kolektivního systému ASEKOL. Předání cen výhercům probíhá na sběrném místě, osobně je přiváží regionální manažer kolektivního systému ASEKOL a předává správci dvora. Mezi vylosovanými ve 3. slosovacím období, tj. březen červen 2013, byl také správce sběrného dvora Třebíč, Hrotovická 177, pan Richard Kostka, který obdržel meteostanici Oregon. Vítězem hlavní ceny, televize LED LCD Samsung, ve 4. slosovacím období, tj. červenec září 2013, se stal správce sběrného dvora v obci Okříšky, pan Zdeněk Večeřa. Vážená paní starostko, pane starosto, děkujeme za přízeň v letošním roce a věříme, že i nadále budete využívat naše služby a budeme se moci těšit z úspěšné spolupráce i v roce příštím.

Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot. Z povídek dětí nakonec vznikla kniha. Asekol je spolehlivý partner. Bilancujeme své dosavadní působení v ČR

Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot. Z povídek dětí nakonec vznikla kniha. Asekol je spolehlivý partner. Bilancujeme své dosavadní působení v ČR MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 2/2009 Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot Bilancujeme své dosavadní působení v ČR Z povídek dětí nakonec vznikla kniha Příspěvky do soutěže Kam s ním překvapily

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2013 Stále přibývá posledních prodejců, kteří spolupracují s ELEKTROWINEM. Jejich počet překročil 2500 a dále roste. Letos se do spolupráce s ELEKTROWINEM zapojily i dva významné

Více

Unikátní křižovatka otevřena

Unikátní křižovatka otevřena Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 12 / prosinec 2009 ročník 8 cena 15 Kč Kniha nejlepších turistických nabídek Jednou se budeme muset podělit o bohatství celé zeměkoule,

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou MAGAZÍN ASEKOL přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Vítězný obrázek výtvarné soutěže z projektu Recyklohraní Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou In

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme MAGAZÍN ASEKOL č. 3/2008 Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme šrotozemšťan boduje Osvětová kampaň bere stříbro Držitel

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 11 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce ELEKTROODPAD Mobilní telefony se

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Sociální pojištění nechce zpět většina starostů

Sociální pojištění nechce zpět většina starostů HLAVNÍ TÉMA ODPADY ZAMĚŘENO NA STUDIUM PRACUJÍCÍCH R E G I O N Á L N Í I N F O R M A C E A K O N T A K T Y Ú N O R 2 0 1 0 Rozšíření bohumínské skládky 6 Rozhovor s primátorem Ostravy 12 Přehled dálkového

Více

Srbové zjišťují, jak se podniká na českém a moravském venkově

Srbové zjišťují, jak se podniká na českém a moravském venkově Venkovské noviny HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov ČÍSLO

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí MAGAZÍN ASEKOL Č. / Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí Lidé chtějí třídit Rozhovor s brněnskou radní Janou Drápalovou Pb V malých

Více

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 3/2009 Recyklace autovraků, pneumatik a olejů Současná situace je dlouhodobě neudržitelná Tonya Graves Nejvíc se těším, až se pořádně vyspím Šrotonátor se

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny Obsah ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence Využití červených kontejnerů Seminář Komunální odpady v praxi ESKO-T a Elektrowin na SD ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín ESKO-T nebude v roce 2012

Více

Druhý život televizních obrazovek. ASEKOL Solar. Zapomenutý Betamax. Jak se vyrábí stavební izolace z CRT skla. Budoucnost recyklace solárních panelů

Druhý život televizních obrazovek. ASEKOL Solar. Zapomenutý Betamax. Jak se vyrábí stavební izolace z CRT skla. Budoucnost recyklace solárních panelů MAGAZÍN ASEKOL přílohy Smo čr a ecobat 2/2012 Druhý život televizních obrazovek Jak se vyrábí stavební izolace z CRT skla ASEKOL Solar Budoucnost recyklace solárních panelů Zapomenutý Betamax Videoformát,

Více

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024 První návrh Září 2012 Publikace byla připravena díky finanční podpoře organizací Patagonia a International Visegrad Fund. Vydalo Hnutí DUHA Ivo Kropáček

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY PRVNÍ NA TŘEBÍČSKU NOVÁ VYHLÁŠKA A NASTAVENÝ SYSTÉM ŘEŠENÍ BRO V REGIONU TŘEBÍČ

PODZEMNÍ KONTEJNERY PRVNÍ NA TŘEBÍČSKU NOVÁ VYHLÁŠKA A NASTAVENÝ SYSTÉM ŘEŠENÍ BRO V REGIONU TŘEBÍČ 11 / 2015 Obsah: Podzemní kontejnery první na Třebíčsku Nová vyhláška a nastavený systém řešení BRO v regionu ESKO-T podporuje a pomáhá Valná hromada Svazku obcí Skládka TKO ESKO-T podpořilo Ukliďme Česko

Více

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO Třídění bioodpadu v našem regionu Školáci sbírali staré počítače Jaro je tady - jarní úklid začíná Zajímavosti o odpadech Podporujeme dětské akce Den Země

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Expertní analýza na téma: Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Odpadové hospodářství

Více

Recyklace solárních panelů. Domy postavené z odpadu. Magnetofon Sonet duo. Víme, co s nimi jednou uděláme? Představujeme vize Mika Reynoldse

Recyklace solárních panelů. Domy postavené z odpadu. Magnetofon Sonet duo. Víme, co s nimi jednou uděláme? Představujeme vize Mika Reynoldse MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 2/2010 Recyklace solárních panelů Víme, co s nimi jednou uděláme? Domy postavené z odpadu Představujeme vize Mika Reynoldse Magnetofon Sonet duo Legenda českého

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Zpracováno v rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec,

Více

Sborník přednášek konference

Sborník přednášek konference Sborník přednášek konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady Organizační garant: EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 19 140 21 Praha 4 www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Tato publikace neprošla jazykovou

Více