SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI"

Transkript

1 SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI moderní technologie vycházející z osvědčeného základu řešení zvyšující konkurenceschopnost zákazníka nízké náklady na provoz a údržbu vysoká provozní spolehlivost komplexní poprodejní podpora

2 OBSAH O PSP Engineering Inovativní řešení z jednoho zdroje... 3 Výroba v čase a kvalitě... 5 Technická podpora... 7 Produktové řady strojů pro úpravu nerostných surovin... 8 Drtiče Čelisťové drtiče DCJ a DCD Kuželové drtiče KDC Odrazové drtiče ODH i ODN, ODX, ODR Vertikální odrazové drtiče ODV Odrazové kladivové drtiče OKD Kladivové drtiče pro jemné a střední drcení Kladivové drtiče s válci KDV Válcové drtiče DVZ a DVR Třídiče Rezonanční třídiče RT Vibrační třídiče EDT-N a EDT-2N Vibrační třídiče KDT Hrubotřídiče HT Odhliňovací hrubotřídiče OHT Podavače Vibrační třídicí podavače VTP a podavače VP...34 Vibrační roštnicové podavače PVR Žlabové podavače ZP Článkové podavače CPLP, CPLD, CPLDT Projektová řešení... 38

3 Inovativní řešení z jednoho zdroje Úspěch v dnešním konkurenčním prostředí je charakterizován zvyšující se poptávkou po kvalitě a hodnotě. V souvislosti s kvalitou je nezbytné nejen provozovat vyspělé zařízení, ale také vytvořit vhodné provozní podmínky. Výzkum, testování a vývoj, podložený zkušenostmi, je hnací silou projektů PSP přinášejících vyšší užitnou hodnotu našim zákazníkům. Náš výzkum a vývoj je zaměřen na následující oblasti: snižování investičních a provozních nákladů zvyšování spolehlivosti vysokou kvalitu finálního produktu jednoduchou údržbu a dlouhé servisní intervaly zvyšování výkonů Systémy drcení a třídění, dodávané PSP Engineering, vycházejí z vlastních produktově optimalizovaných řad drtičů, třídičů a dopravních systémů. Naše řešení je nákladově optimální, zaručující vysokou efektivnost a spolehlivost při dosahování požadovaného výkonu a technologických parametrů podle požadavků našich zákazníků. Od jednoho stroje ke kompletnímu zařízení PSP Engineering je významný dodavatel strojů a procesních systémů a zařízení pro výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin. PSP Engineering je tradičně spojovaný s konstrukcí a výrobou zařízení pro: cementárny vápenky úpravny drtírny a třídírny cihelny a keramičky štěrkovny a pískovny recyklaci stavebního odpadu metalurgii energetiku chemický průmysl 3

4 Zvyšování konkurenceschopnosti našich zákazníků PSP Engineering, pokračující v know-how tradičních českých dodavatelů, vlastní originální dokumentaci, technické specifikace a kalkulace k technologiím drcení a třídění, které jsou registrovány pod obchodními jmény: PSP Těžká strojírna Přerovské strojírny Prerov Machinery Pragoinvest PSP Engineering dodává originální díly dle původní dokumentace v daných tolerancích s promítnutím posledních technologických postupů a inovací. Profesionální projekt na míru PSP Engineering maximalizuje hodnotu při minimalizaci investičních a provozních nákladů. Podmínkou je zpracování odpovídajícího projektu celého systému, který posuzuje provozní potřeby, výkonové požadavky, specifické materiály nebo jejich charakteristiky a žádanou kvalitu finálního produktu. Sofistikované konstrukční a projekční postupy PSP Engineering využívá sofistikovaný konstrukční software (CAD), výpočetní (FEM) a testovací (CAT) metody ke zlepšení parametrů jako jsou výkon, spolehlivost a bezpečnost a snižování provozních nákladů. Produkty PSP splňují požadavky norem ES 89/392/EEC, resp. EN KDT Vstup KDT Hranice třídění EDT Vstup EDT Hranice třídění RT Vstup RT Hranice třídění HT Vstup HT Hranice třídění OHT Vstup OHT Hranice třídění 15 4

5 Výroba v čase a kvalitě Výrobní proces Výrobní zařízení PSP Engineering patří mezi nejlépe technicky a technologicky vybavené v České republice. Všechny výrobní operace jsou prováděny kvalifikovanými a zkušenými profesionály. Výrobu strojů a zařízení zajišťujeme ve vlastních výrobních halách a vyráběné stroje jsou testovány v odpovídajících zkušebních a simulačních zařízeních v PSP Engineering. Testují se provozní standardy, parametry a chování strojů. Výsledky těchto zkoušek jsou zaznamenány do protokolu. U rotačních částí je prováděno statické a dynamické vyvážení snižující nadměrné namáhání dílů strojů a významně omezující dynamické síly do základů. Výroba, montáž, kontrola a zkoušky jsou prováděny v souladu s normou ISO

6 Komplexní výzkum Zkoušky materiálu Podle použití a požadavků na výrobu jsou ve vlastní zkušebně a simulačním zařízení PSP Engineering testovány a vyhodnocovány podmínky petrologického složení materiálu, zrnitostní složení, mechanické a chemické vlastnosti, vlhkost a lepivost materiálu, obsah hlinitých přísad a odplavitelných částic a sítové rozbory surovin. Zkouškami materiálů v souladu se stanovenými normami je zjišťován tvarový index b i3, pracovní index Wi, otlukovost Ko, index abrazivity Ai podle Bonda a melitelnost VTI nebo Hardgrove. Doprava a montáž PSP Engineering zabezpečuje dohled během montáže všech strojů, semimobilních jednotek a celých investičních celků drtíren a třídíren. Jednotlivé části a menší uzly jsou montovány v našem výrobním závodě. Větší zařízení včetně ocelových konstrukcí jsou dopravovány po částech a konečná montáž je prováděna na stavbě. 6

7 Technická podpora Technická podpora K udržování vysokého výkonu provozovaných strojů PSP Engineering nabízí komplexní technickou podporu. Naši servisní technici vám za pomoci nejnovějších technických a diagnostických nástrojů pomohou udržovat technický stav provozovaných zařízení. Samozřejmostí je používání originálních náhradních dílů, případně součástek schválených PSP Engineering. Každý servisní zásah je pro nás výzvou k získávání dalších znalostí a zkušeností o strojích, jejich provozních parametrech, které nám pomáhají jít cestou kontinuálního zlepšování našich strojů a zařízení. Technická podpora PSP Engineering zahrnuje: záruční a pozáruční servis prohlídky v lokalitě výměnu dílů v lokalitě monitorování zařízení během životního cyklu zaškolení obsluhy generální opravy vyvážení rotačních strojů Originální náhradní díly PSP Engineering disponuje veškerou technickou dokumentací. Tato originální data využívá při vývoji, rekonstrukcích, opravách a inovacích strojů. PSP Engineering dodává originální náhradní díly také pro starší provozované stroje, které již nejsou ve výrobním programu. Nekompromisní požadavky na kvalitu použitých materiálů na předepsané tolerance a technologii výroby našich náhradních dílů jsou hlavním předpokladem k dosažení vysoké spolehlivosti a životnosti těchto dílů. Používání originálních náhradních dílů se vyplácí. 7

8 Produktové řady strojů pro úpravu A U T O M A T I Z A C E AUTOMATIZOVANÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY Automatické řízení umožňuje změnu parametrů online, zjednodušuje provoz, zvyšuje kvalitu produktu a chrání stroje/systémy před přetížením. Náklady na údržbu se výrazně snižují. ČELISŤOVÉ DRTIČE Čelisťové drtiče DCJ a DCD jsou robustní konstrukce a pracují v těch nejobtížnějších podmínkách. Čelisťové drtiče se vyznačují nízkými provozními náklady, vysokým stupněm zdrobnění a vysokým výkonem. VERTIKÁLNÍ ODRAZOVÉ DRTIČE Vertikální odrazové drtiče ODV produkují kamennou drť s velmi dobrou tvarovou hodnotou. Odrazové drtiče ODV vynikají vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu a vysokou využitelností hlavních drtících dílů. T Ř Í D I Č E A D O P R A V A HRUBOTŘÍDIČE Hrubotřídiče HT a odhliňovací hrubotřídiče OHT se používají k hrubému třídění vstupního zrna na 2-3 frakce. TŘÍDIČE PRO FINÁLNÍ A MEZIOPERAČNÍ TŘÍDĚNÍ Třídiče EDT-(2)N, KDT a RT se používají pro finální a mezioperační třídění materiálů v suchých i mokrých technologických procesech. 8

9 nerostných surovin P O D Á V Á N Í Podávací linky s vibračními, roštnicovými, žlabovými a článkovými podavači jsou konstruovány pro extrémní zatížení při podávání materiálu do drtičů a výkon od několika desítek až po několik set tun za hodinu. P O P R O D E J N Í P O D P O R A Plně si uvědomujeme důležitost servisního zásahu a naší snahou je eliminovat případné prostoje technologií na minimum. Servisní technici jsou v případě potřeby připraveni dostavit se do provozu zákazníka a zajistit nezbytný servis. Disponujeme rozsáhlým skladem náhradních a rychle se opotřebujících dílů pro všechny typy strojů. D R C E N Í KUŽELOVÉ DRTIČE Vývoj kuželových drtičů přinesl významné zlepšení, pokud jde o tvarovou hodnotu drceného kamene. Kuželové drtiče jsou vyráběny v ucelené výkonové řadě od několika tun až po více než 800 tun za hodinu. ODRAZOVÉ DRTIČE Odrazové drtiče ODH a ODN, ODX-J a ODR jsou používány v primárních nebo sekundárních stupních drcení a při recyklaci stavebních hmot. Tyto drtiče se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu, nenáročnou obsluhou a vysokým stupněm zdrobnění. KLADIVOVÉ DRTIČE Kladivové drtiče KMR, KDL a odrazové kladivové drtiče OKD jsou určeny k drcení měkkých až středně tvrdých nelepivých materiálů. Kladivové drtiče se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu a nenáročnou obsluhou. VÁLCOVÉ DRTIČE DVZ A DVR Válcové drtiče DVZ a DVR jsou určeny k drcení škváry z elektrárenských a teplárenských kotlů. MOBILNÍ A SEMIMOBILNÍ JEDNOTKY DOPRAVA MATERIÁLU Doprava materiálu je nedílnou součástí drtících systémů. PSP dodává pásové dopravníky, strmé dopravníky nebo korečkové dopravníky vlastní výroby nebo od třetích výrobců. Jednotky na pásovém podvozku mohou být osazeny čelisťovými nebo odrazovými drtiči. Lze je jednoduše přepravit na podvalníku. Mobilní jednotky na kolovém podvozku zajišťují jednoduchou přepravu a instalaci. Semimobilní jednotky jsou opatřeny ližinami pro snadné naložení na a vyložení z nákladního vozidla. 9

10 Čelisťové drtiče DCJ a DCD - nízké náklady, DRCENÍ PSP Engineering dodává čelisťové drtiče, které jsou určeny zejména pro primární drcení všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Čelisťové drtiče se vyrábějí v řadách typorozměrů o výkonu od několika tun až po více než 1000 t/h. Mezi vynikající provozní vlastnosti čelisťových drtičů patří: vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu příznivá specifická spotřeba energie optimální geometrie drtícího prostoru snadná výměna opotřebených částí optimální stupeň zdrobnění vysoký výkon robustní kostrukce PSP Engineering vyrábí čelisťové drtiče v následujícím provedení: Čelisťový drtič DCD 4706 v úpravnické lince na drcení žuly. Jednovzpěrné čelisťové drtiče DCJ Vyšší stupeň zdrobnění, lepší tvarová hodnota zrn, nižší hmotnost, menší rozměry. Dvouvzpěrné čelisťové drtiče DCD Možnost drcení extrémně pevných a abrazivních materiálů. Stavění štěrbiny Nastavení štěrbiny se provádí stavěcími vložkami, které eliminují opotřebení čelisťového drtiče. Stavění je usnadněno hydraulickými válci s ručním čerpadlem. U vybraných typů je uplatněno komfortní řešení hydraulicky ovládanými stavěcími klíny. Hydraulický jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ-H je dálkově ovládaný s automatickým nastavováním výstupní štěrbiny, hydropneumatickou pojistkou proti přetížení a automatickým domazáváním. Tento systém je plně automatický, bezobslužný. Lože je robustní celosvařované nebo u větších drtičů vícedílné sešroubované. Vzpěrné desky Vzpěrné desky odvalovací konstrukce s dlouhou životností nevyžadují mazání a neznečišťují životní prostředí. Pojistné zařízení Pojistné zařízení chrání hřídel, ložiska, kyvadlo či lože před poškozením při vniknutí nedrtitelného předmětu do drtícího prostoru a je tvořeno: lámací deskou pojistnou spojkou v setrvačnících Při vniknutí nedrtitelného předmětu do drtícího prostoru dojde k vypnutí pojistky, tím se zastaví kyvadlo zatímco setrvačníky se na hřídeli volně protáčí. Nemusí se vyměňovat žádné díly a znovusestavení zabere pouze několik minut. Výpočtová analýza čelisťového drtiče. Posuvy v objemovém modelu. Integrovaný pohon Existuje několik typů pohonu integrovaného v rámu drtiče. Toto řešení je prostorově úsporné a prodlužuje životnost klínových řemenů. Pancéře či čelisti u větších drtičů jsou vícedílné. Opotřebené součásti lze vyměnit bez těžkého jeřábu. 10

11 vysoký výkon Velkoprůměrové hřídele se vyrábějí ze zušlechtěných chromovanadových výkovků. Na přání dodáváno automatické mazání. Čelisti s vysokým obsahem manganu jsou otočitelné, což prodlužuje jejich životnost. Pružné uložení drtičů na pryžových pružinách výrazně snižuje síly do základů. DRCENÍ setrvačník výstředníkový hřídel boční pancéře pevná čelist přední čelo pojistné zařízení kyvadlo bočnice zadní čelo stavěcí zařízení vzpěrná deska pánev pohyblivá čelist Kyvadlo je tuhý odlitek. Výpočtová analýza kyvadla čelisťového drtiče. Posuvy v objemovém modelu. Čelisťový drtič DCJ 1031 v pásové drticí jednotce Granulometrické složení produktu štěrbina [mm] podsítné (%) otvor čtvercového síta [mm] 11

12 Čelisťové drtiče DCJ a DCD - nízké náklady, DRCENÍ Čelisťový drtič DCJ 1038 drcení bazaltu. Hlavní rozměry čelisťových drtičů DCJ typ vstupní otvor A B C mm mm mm mm DCJ x DCJ x x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x Hlavní technické parametry čelisťových drtičů DCJ typ vstupní otvor štěrbina výkon el. motor Čelisťový drtič DCJ 1021 drcení bazaltu. mm mm t/h kw DCJ x DCJ x x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x Velikost dovolené minimální štěrbiny závisí na pevnosti a houževnatosti drceného materiálu a je ji nutno konzultovat u výrobce. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu. Čelisťový drtič DCJ 1038 drcení vápence PSP Engineering dodává čelisťové drtiče DCJ a DCD do stacionárních linek nebo zabudované v mobilních a semimobilních jednotkách umístěné na ocelové konstrukci nebo jako samostatné stroje. Kontejnerová drticí jednotka s drtičem DCJ 1032 Kontejnerová drticí jednotka s drtičem DCJ

13 vysoký výkon DRCENÍ Hlavní rozměry čelisťových drtičů DCD typ vstupní otvor A B C mm mm mm mm DCD x400 (540x400R) DCD x500 (700x500R) DCD x DCD x700R DCD x DCD x800R DCD x DCD x DCD x Čelisťový drtič DCD 4706 drcení granodioritu Hlavní technické parametry čelisťových drtičů DCD typ vstupní otvor štěrbina výkon el. motor mm mm t/h kw DCD x x400R DCD x x500R DCD x DCD x700R DCD x DCD x800R DCD x DCD x DCD x Čelisťový drtič DCJ 1039 drcení bazaltu Velikost dovolené minimální štěrbiny závisí na pevnosti a houževnatosti drceného materiálu a je ji nutno konzultovat u výrobce. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu. Čelisťový drtič DCJ 1039 drcení droby Pásová drticí jednotka s drtičem DCJ 1031 Semimobilní drticí jednotka s drtičem DCJ

14 Kuželové drtiče KDC - snižování provozních DRCENÍ PSP Engineering nově vyvinul řadu kompaktních kuželových drtičů KDC, která inovuje stávající drtiče KDH. V naší zkušebně i v provozu dosahují drtiče KDC vysokých výkonových parametrů při nízkých provozních nákladech, vysoké spolehlivosti i snadné údržbě a provozu. Výkon drtičů KDC se pohybuje v rozmezí od několika desítek až po 800 tun podrceného materiálu za hodinu. Každá velikost drtiče je dodávána ve více variantách daných rozměry vstupního otvoru. Drtiče jsou vybaveny hydraulickým zařízením, které umožňuje jednoduché nastavení výstupní štěrbiny a snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu. Vnitřní vybavení drtiče chrání stroj před přetížením nebo při průchodu nedrtitelného předmětu. Hydraulické kuželové drtiče KDC jsou určeny k sekundárnímu a terciárnímu drcení tvrdých, abrazivních, nelepivých materiálů o pevnosti v tlaku až 400 MPa jako je křemen, žula nebo čedič. Drtiče KDC se běžně dodávají se společným rámem a pohonem uloženým na pryžových pružinách, které redukují dynamické zatížení nosné konstrukce pod drtičem. Kuželový drtič KDC 32 FP drcení štěrku Základní charakteristika řady drtičů KDC: Výpočtová analýza kuželového drtiče KDC. Model metody konečných prvků (prvek skořepiny). vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu robustní konstrukce vysoký stupeň zdrobnění snadná údržba jednoduchá obsluha vysoká variabilita snadné nastavení drtící štěrbiny snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu optimální geometrie drtícího prostoru snadné zařazení drtiče do automatizovaných linek dálkové ovládání provozu z internetu vysoká kvalita konečného produktu (granulometrie a tvarová hodnota) drtící elementy s vysokým obsahem manganu masivní hlavní hřídel z chromovanadové oceli automatizovaný provoz kuželové soukolí se spirálními zuby Výpočtová analýza kužele s hřídelem pro kuželový drtič KDC. Napětí v objemovém modelu. Výpočtová analýza kuželového drtiče KDC. Posuvy v objemovém modelu. Obrazovka řídicího počítače Drtiče KDC jsou vybaveny řídícím systémem COMPACT, který zjednodušuje provoz a umožňuje maximální využití kapacity drtiče. Je schopen měnit parametry on-line, zvýšit kvalitu produktu a sledovat provozní parametry jako je tlak v hydraulickém okruhu, příkon pohonu, velikost výstupní štěrbiny a teplota mazacího oleje. Řídící systém průběžně zpracovává tyto veličiny a v závislosti na jejich velikosti optimalizuje činnost drtiče. Poruchové stavy jsou sledovány a zaznamenávány. Montáž kuželových drtičů 3D model stojanu a tělesa drtiče KDC 14

15 nákladů pokračuje DRCENÍ násyp horní ložisko drticí kužel drticí plášť hlavní hřídel těleso pláště excentrické pouzdro stojan patní ložisko hydraulický válec ozubené soukolí předloha KDC 35FP drcení droby Granulometrické složení produktu pro středně drtitelný materiál štěrbina [mm] propad (%) otvor čtvercového síta [mm] 15

16 Kuželové drtiče KDC - snižování provozních DRCENÍ Drticí prostor sekundárního drtiče Konstantní drtící prostor kuželového drtiče KDC Kuželové drtiče KDC mají moderní drtící komory, které udržují parametry konečného produktu. Drtící komora má zakřivený tvar s vertikální oblastí vstupního otvoru, který zůstává stejný po celou dobu životnosti drtících elementů. Toto provedení zaručuje konstantní vysoký výkon bez měnících se parametrů produktu. Drtící elementy kromě KDC 26xx a 36xx jsou nepodlité a lze je snadno a rychle vyměnit. Absence zalévací hmoty zkracuje čas odstávky stroje a snižuje závislost na klimatických podmínkách. Za mrazu je možná výměna opotřebených drtících elementů mimo vytápěnou plochu. U drtících plášťů s velkými nákružky jsou tyto nákružky opakovaně použitelné. Oddělené nákružky navíc zlepšují sezení drtícího pláště po celé výšce tělesa pláště. Velikosti vstupních otvorů terciárních drtičů odpovídají třídění kameniva dle řady sít 32, 63, 90, 120 a 150 mm. Tvar drtícího prostoru u sekundárních či terciárních drtičů KDC přináší vyšší kvalitu konečného produktu a nižší provozní náklady dané nižším opotřebením drtících elementů. Hlavní technické parametry sekundárních drtičů KDC typ štěrbina vstupní otvor* výkon el. motor Drticí prostor terciárního drtiče mm mm t/h kw KDC 22 HP KDC 23 VP KDC 23 HP KDC 25 EP KDC 25 VP KDC 25 HP KDC 26 VP KDC 26 HP KDC 26 SH Hlavní technické parametry terciárních drtičů KDC typ štěrbina vstupní otvor* výkon el. motor Kuželový drtič KDC 33GP drcení rohovce Kuželový drtič KDC 36 GP drcení bazaltu mm mm t/h kw KDC 32 SP KDC 32 JP KDC 32 FP KDC 33 SP KDC 33 JP KDC 33 GP KDC 33 FP KDC 35 SP KDC 35 JP KDC 35 GP KDC 35 FP KDC 36 SP KDC 36 JP KDC 36 GP KDC 36 FP * Max. vstupní kus je % vstupního otvoru, definovaný čtvercovým sítem. Uvedené výkony a velikosti minimální štěrbiny jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení 16

17 nákladů pokračuje DRCENÍ kontejner drtič schody elektromotor elektrorozvaděč plošina řídicí počítač výsypka na pas olejová stanice nosný rám Kuželový drtič KDC 35 GP drcení andesitu Semimobilní ocelová konstrukce na ližinách. Hlavní rozměry sekundárních drtičů KDC typ A B C mm mm mm KDC 22xx 3300 x KDC 23xx 4520 x KDC 25 EP 4555 x KDC 25xx 4555 x KDC 26xx 5280 x Kuželový drtič KDC 33 JP drcení spilitu Hlavní rozměry terciárních drtičů KDC typ A B C mm mm mm KDC 32xx 3300 x KDC 33xx 4520 x KDC 35xx 4555 x KDC 36xx 5280 x Kuželové drtiče KDC 35 FP a KDC 23 HP drcení droby Terciární drcení s KDC 32 JP Kuželový drtič KDC 33 FP drcení žuly Kuželový drtič KDC 32 SP drcení těženého štěrku 17

18 Odrazové drtiče DRCENÍ PSP Engineering vyrábí a dodává odrazové drtiče jak s horizontální tak vertikální hřídelí rotoru, které se používají v primárních, sekundárních nebo terciárních stupních drcení a při recyklaci stavebních hmot. Mezi vynikající provozní vlastnosti odrazových drtičů patří: vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu hydraulické otevírání skříně drtiče pro snadnou výměnu pracovních nástrojů a seřizování využití drtících lišt až 40% z celkové hmotnosti snížení provozních nákladů rychlá výměna lišt díky jednoduchému upínacímu systému Jsou také vhodné pro jednostupňovou přípravu materiálu v cementářském průmyslu. Materiál se rozpojuje pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek. Odrazové drtiče se vyrábějí v řadách typorozměrů o výkonu od několika tun až po 1800 t/h. nenáročná obsluha a údržba výkon drtiče se s opotřebením lišt nemění použití vysoce otěruvzdorných materiálů v hlavních drtících elementech vysoký výkon velký stupeň zdrobnění vyšší než u jiných typů drtičů vynikající tvarový index (b i3 < 20%) Odrazový drtič 1000 t/h drcení cementářské suroviny Primární a sekundární odrazové drtiče ODH a ODN Primární odrazové drtiče ODH se používají pro drcení středně tvrdých materiálů jako je vápenec s otlukovostí vyšší než 30 %. Zpravidla pro jednostupňové primární drcení v cementárnách, kde se pro mletí suroviny používají vertikální mlýny. S ohledem na velikost vstupního kusu (až 1,5 m 3 ) jsou vybaveny třetí dodrcovací deskou umístěnou pod rotorem. Dodrcovací deska kalibruje výstupní velikost produktu. Lze je rovněž nasadit na drcení recyklačních materiálů. Sekundární drtiče ODN a ODH jsou nasazovány ve druhých, popř. třetích stupních drcení na středně tvrdé až tvrdé materiály. S ohledem na drcení tvrdších materiálů jsou drtiče ODH vybaveny rotory s pevnou fixací lišt. Odrazový drtič 150 t/h drcení dolomitu 18 Hlavní technické parametry primárních odrazových drtičů ODH typ rozměr vstupního vstup výkon el. motor otvoru mm m 3 mm t/h kw ODH x 600x670 0, ODH x 600x1000 0, ODH x 600x1324 0, ODH x 760x1000 0, ODH x 760x1324 0, ODH x 970x1324 0, ODH x 970x1655 0, ODH x 1250x1655 0, ODH x 1250x2310 0, ODH x 1570x2310 1, ODH x 1570x2966 1, ODH x 2000x2966 1, Hlavní technické parametry sekundárních odrazových drtičů ODH a ODN typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon el. motor mm mm t/h kw ODH x 400x ODH x 400x ODH x 400x ODH x 550x ODH x 550x ODH x 550x ODH x 640x ODH x 850x ODH x 850x ODN x ODN x ODN x ODN x Drtiče ODH mohou být vyrobeny ve dvoudeskovém nebo třídeskovém provedení, číslo na pozici x uvádí počet drtících desek. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání

19 DRCENÍ Hlavní rozměry typ A B C D mm mm mm mm ODH 0907-xx ODH 0910-xx ODH 0913-xx ODH 1110-xx ODH 1113-xx ODH 1116-xx ODH 1313-xx ODH 1316-xx ODH 1616-xx ODH 1623-xx ODH x ODH x ODH x ODN ODN ODN ODN Odrazový drtič 700 t/h drcení cementářské suroviny Odrazový drtič ODH 1623 řez Granulometrické složení produktu při drcení kameniva sekundární nasazení primární nasazení Odrazový drtič ODH D model Pole mezi křivkami charakterizuje drticí schopnost strojů v závislosti na vstupní velikosti, druhu drceného materiálu a seřízení. 19

20 Odrazové drtiče DRCENÍ Sekundární odrazové drtiče ODX Odrazové drtiče ODX se používají pro sekundární drcení tvrdých materiálů jako jsou štěrk, písek, znělec, moravská droba, čedič a žula. Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODX typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm mm t/h mm mm mm kw ODX x ODX x ODX x ODX x Výstupní zrnitost produktu: 0-25 mm: 85 % 0-40 mm: 99 % Odrazový drtič ODJ 1122 drcení vápence Terciární odrazové drtiče ODJ Terciární odrazové drtiče ODJ se používají do finálních stupňů drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů, kde se požaduje vyšší jemnost konečného produktu. Materiál je drcen pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek. Reverzní drtiče ODJ jsou vybaveny vertikálním vstupem materiálu přímo na rotor a odrazovými deskami po obou stranách rotoru. Výhodou tohoto provedení je velmi dobrý tvarový index (bi3<20) a vysoký stupeň zdrobnění. Konečný produkt, který vznikl destrukcí podél svých štěpných rovin obsahuje minimum prasklin bez zbytkového napětí. Řez odrazovým drtičem ODX. Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODJ typ rozměr vstupního otvoru vstup* výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm mm t/h mm mm mm kw ODJ x640 50**/125*** ODJ x990 50**/125*** ODJ x **/125*** * propad čtvercovým sítem Výstupní zrnitost produktu: do: 5 mm: ** 85 % *** 55 % Řez odrazovým drtičem ODJ. 20

21 Recyklační odrazové drtiče ODR Recyklační odrazové drtiče ODR jsou určeny pro zpracování druhotných materiálů např. stavební sutě, prostého betonu, armovaného betonu a živičných povrchů vozovek. Drtiče ODR jsou přizpůsobeny pro jednostupňové drcení při velké vstupní zrnitosti. Drtiče ODR lze použít i v úpravárenských zařízeních pro středně tvrdé až tvrdé materiály. Dodrcovací deska umístěná ve spodní části drtiče kalibruje velikost výstupního produktu. V takových případech se velikost vstupního materiálu upravuje. Konstrukce drtiče je přizpůsobena pro umístění na kolový podvozek a pro semimobilní linky. V současnosti se rozšiřuje oblast použití recyklátů. Odrazové drtiče se hojně používají pro zpracování kvalitních produktů s garantovanými vlastnostmi. Výhodou provedení drtičů ODR je vysoká výtěžnost drobnějších frakcí (< 45 mm) se skvělou tvarovou hodnotou (b i3 < 20 %). Konečný produkt, který vznikl destrukcí podél svých přirozených stěpných rovin, obsahuje minimum prasklin bez zbytkového napětí. DRCENÍ Semimobilní jednotka s odrazovým drtičem ODR Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODR typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm m 3 mm t/h mm mm mm kw ODR x680 0, ODR x1030 0, ODR x1330 0, (160) Otevřená skříň drtiče ODR 1051 Výstupní zrnitost produktu živice stavební suť beton štěrkopísek* 0-45 mm 0-40 mm 0-30 mm 0-45 mm 95% 99% 99% 95% * vstup do 200 mm Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání. Rotor je navržen s pevně fixovanými lištami umožňujícími otočení. Na vstupu do drtiče je hydraulicky ovládaná klapka pro uvolnění zaklíněného materiálu. Na obrázcích jsou příklady aplikací drtičů ODR v mobilních a semimobilních jednotkách osazených vibračním třídícím podavačem VTP 1000x3000 pro odtřídění drobných podílů před podáváním do drtiče. K zavážení násypky se používá kolový nakladač nebo pásový dopravník. Semimobilní jednotka s odrazovým drtičem ODR Řez drtičem ODR. 21

KUŽELOVÉ DRTIČE. vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu nenáročná obsluha a údržba

KUŽELOVÉ DRTIČE. vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu nenáročná obsluha a údržba KUŽELOVÉ DRTIČE vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu nenáročná obsluha a údržba PSP Engineering nově vyvinul řadu kompaktních kuželových drtičů KDC, která inovuje stávající drtiče

Více

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání Mlýnice s kotoučovými mlýny KTM se nachází uplatnění v průmyslu cement u a vápna,

Více

BIVITEC. Obtížně tříditelné sypké materiály ve vysoké ostrosti rozlišování

BIVITEC. Obtížně tříditelné sypké materiály ve vysoké ostrosti rozlišování BIVITEC Obtížně tříditelné sypké materiály ve vysoké ostrosti rozlišování Úkol: Třídění na sítech je významný krok v úpravě sypkých materiálů. BIVITEC používá Binder+Co tam, kde je obvyklá třídící technika

Více

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW ČESKY hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW HBC 650-1250 JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE QUATTRO MOVEMENT Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní pohyb Quatro drticích

Více

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 )

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 ) DOPRAVNÍKY Dopravníky jsou stroje sloužící k přemisťování materiálu a předmětů hromadného charakteru ve vodorovném, šikmém i svislám směru. Dopravní vzdálenosti jsou většinou do několika metrů, výjimečně

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE technické vybavení www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE Společnost AQUASYS spol. s r.o. těžba a zpracování kamene Společnost Aquasys spol. s r.o. se zabývá těžbou, zpracováním kameniva, drcením a následným

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Pöttinger TWIST. Rozmetadla statkových hnojiv 97+570.08.0103

Pöttinger TWIST. Rozmetadla statkových hnojiv 97+570.08.0103 Rozmetadla statkových hnojiv Pöttinger TWIST 97+570.08.0103 Pro rovnoměrný rozhoz Praxe požaduje přesné dávkování a rovnoměrný příčný a podélný rozhoz statkových hnojiv. Rozmetadla TWIST jsou určena pro

Více

Velká plocha síta, kompaktní velikost třídiče

Velká plocha síta, kompaktní velikost třídiče Velká plocha síta, kompaktní velikost třídiče Přesné tříděni Jednoduchý přístup pro servis a údržbu Síto 5 000 x 1 500 mm, největší mezi kompakty Dostupná verze s elektrickým pohonem Úspora PHM díky hydraulice

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 Naše široká nabídka řezaček spár zahrnuje výkonné pily na podlahy, příjezdové

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Tr idic e s lineárními kmity Tr idic e s kruhovy mi kmity

Tr idic e s lineárními kmity Tr idic e s kruhovy mi kmity Rezonanc ní tr idic e Tr idic e s lineárními kmity Tr idic e s kruhovy mi kmity we process the future Úpravnická technika REZONANČNI TŘIDIČE ÚLOHA Rezonanční třidiče se používají zejména pro zpracovávání

Více

Zkonstruován pro výdrž, navržen pro výkon

Zkonstruován pro výdrž, navržen pro výkon Zkonstruován pro výdrž, navržen pro výkon Vysoká výrobní kapacita. Jednoduchý přístup pro údržbu. Dostupné 3 a 4 úrovně třídění. Třídící jednotka 3 600 x 1 500 mm. Dostupná verze s elektrickým pohonem.

Více

Morbark model 2600 Wood Hog, má taktéž přezdívku,, Baby Hog, je to poslední přírůstek do rodiny Morbark Wood Hog. Tento stroj je stejné kvality a odolnosti, jak je u firmy Morbark zvykem. Morbark 2600

Více

mokré úpravny we process the future U pravnická technika

mokré úpravny we process the future U pravnická technika mokré úpravny we process the future U pravnická technika LAPAČE PÍSKU - DVOJITÉ LAPAČE PÍSKU (DEHYDRÁTORY) ÚLOHA Lapače písku slouží nejen současnému čištění a odvodňování písků z předřazených třídičů

Více

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. V procesu výroby cementu dochází k tvorbě velkých objemů sypkých materiálů. Jednou ze základních komponent

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení Rozbíjecí zařízení O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje vývoji a výrobě vlastních speciálních výrobků, určených

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Řetězové dopravníky POUŽITÍ A FUNKCE. PRx 16/33 63/80 Strana 1 (celkem 6)

Řetězové dopravníky POUŽITÍ A FUNKCE. PRx 16/33 63/80 Strana 1 (celkem 6) Řetězové dopravníky PRx 16/33 63/80 POUŽITÍ A FUNKCE Řetězový dopravník se pouţívá k dopravě sypkých a zrnitých surovin, jako je obilí, řepka, slunečnice, šroty, krmné směsi a granulované materiály. Zařazení

Více

www.back-tech.com Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM

www.back-tech.com Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM www.back-tech.com Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM VYNIKAJÍCÍ KVALITA Mega-Star předčí všechny požadavky, které pekař usilující o kvalitu klade na moderní stroj na dělení

Více

Univerzální dopravník

Univerzální dopravník Univerzální dopravník Šetrný Tichý Spolehlivý Konstrukce Univerzální korečkové dopravníky Simatek jsou navrženy na základě fl exibilní a prostorově úsporné metody, kombinující horizontální a vertikální

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

Pro Pro FALC MAT CLEAT LINE CLIN STEP DECK. Pro. Pro. Pro. Pro. Pro. www.progress-moravia.cz

Pro Pro FALC MAT CLEAT LINE CLIN STEP DECK. Pro. Pro. Pro. Pro. Pro. www.progress-moravia.cz Polyuretanová FALC MAT CLEAT LINE CLIN STEP DECK Výrobce průmyslových sít a technických filtrů SÍTA PLETENÁ SÍTA PŘELISOVANÁ SÍTA HARFOVÁ SÍTA STRUNOVÁ SÍTA PRSTOVÁ SÍTA PERFOROVANÁ SÍTA GUMOVÁ NAPÍNANÁ

Více

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu

Více

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém. Dopravníky ALUFLEX

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém. Dopravníky ALUFLEX ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém Dopravníky ALUFLEX Dopravníkový systém ALUFLEX ALUFLEX je řetězový dopravníkový systém fy ALUTEC. Široký výrobní program umožňuje řešení nejrůznějších dopravních

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění Úpravárenská technika

bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění Úpravárenská technika bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění we process the future Úpravárenská technika ÚLOHA 2 V oboru úpravárenské techniky hraje stále větší roli třídění surovin, recyklovan ých

Více

Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 14, SSB 24 STANDARD DUO COM-F COM-V COM-A

Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 14, SSB 24 STANDARD DUO COM-F COM-V COM-A Stroj na stříkání betonu - řady SSB 14, SSB 24 Technický list Stroj na stříkání betonu SSB 14, SSB 24 STANDARD DUO COM-F COM-V COM-A VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel:

Více

Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 02.1 DUO SSB 02.1 COM-V

Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 02.1 DUO SSB 02.1 COM-V Technický list Stroj na stříkání betonu SSB 02.1 DUO SSB 02.1 COM-V VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel: + 420 318 637 763, Fax: + 420 318 624 181 www.filamos.cz OBSAH

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Průběžné tryskače s válečkovou tratí Průběžné tryskače s válečkovou tratí Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Průběžné tryskače s válečkovou tratí se používají k odstraňování okují a rzi z povrchu

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

P R O D U K T O V Ý K ATA LO G

P R O D U K T O V Ý K ATA LO G P R O D U K T O V Ý K ATA LO G POLYURETANOVÁ SÍTA ClipTec UniStep Napínaná a upínaná síta Lanková síta ELASTIC Membránová síta Prstová síta Příslušenství Ochranné prvky GUMOVÁ SÍTA UPEVNĚNÍ SÍT TŘÍDIČE

Více

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad Pomaloběžný drtič OBM Barracuda byl vytvořen v reakci na poptávku po univerzálním stroji na zpracování dřevného materiálu (dřevo z demolic, zelený odpad atd.), průmyslového odpadu (stavební odpad, odpad

Více

CAT-E 0018-06. Čerpadla s elektromagnetickým pohonem YMD typ

CAT-E 0018-06. Čerpadla s elektromagnetickým pohonem YMD typ CAT-E 0018-06 Čerpadla s elektromagnetickým pohonem YMD typ Čerpadla s elektromagnetickým pohonem vyrobená z nerez oceli a o kompaktní velikosti a jednoduché konstrukci Čerpadla typu YMD, vyrobená z nerez

Více

PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ KATALOG 2012/2013

PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ KATALOG 2012/2013 PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ KATALOG 2012/2013 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výborně vyvážený poměr mezi kvalitou a cenou, jak se říká "za málo peněz

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

KATALOG 2012. dopravníkové systémy

KATALOG 2012. dopravníkové systémy KATALOG 2012 dopravníkové systémy Dopravníkové systémy doprava kusového materiálu o teplotě +10 až +120 C použití v interiérech při běžných provozních podmínkách (teplota +10 až 60 C, relativní vlhkost

Více

Výkonné turbíny AGTOS

Výkonné turbíny AGTOS Výkonné turbíny AGTOS Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Přednosti výkonných turbín AGTOS: Velmi krátké doby pro montáž bez speciálního nářadí Nižší počet

Více

ŠNEKOVÁ ČERPADLA. Produktový katalog WWW.MAS-HYDRO.CZ

ŠNEKOVÁ ČERPADLA. Produktový katalog WWW.MAS-HYDRO.CZ ŠNEKOVÁ ČERPADLA Produktový katalog WWW.MAS-HYDRO.CZ 2 Šneková čerpadla MAS HYDRO Úvod Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. je jedním z největších výrobců obráběcích strojů v České Republice. V současné chvíli

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124 www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 7 7 89, 71 6 12 Automatický kotel nové generace na tuhá paliva V 7 PUS s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech 2 a pelet. V kotli je možné spalovat

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Fröling kotel na štěpky

Fröling kotel na štěpky T4-CZ-5.qxd 31.8.2011 15:20 Page 1 Fröling kotel na štěpky www.froeling.cz T4-CZ-5.qxd 31.8.2011 15:20 Page 2 Robustní technika s promyšlenými detaily 8 7 6 9 4 2 1 10 5 3 A T4-CZ-5.qxd 31.8.2011 15:21

Více

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch Filtry a filtrační koše Naše filtry pro váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (1)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (1) 8. dubna 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (1) Základní fyzikální principy využívané v rámci techniky pro zpracování odpadů Inovace studijních programů AF a ZF

Více

Nabídka prodeje třídící linky separovaných odpadů-kapacita 1500 t/rok

Nabídka prodeje třídící linky separovaných odpadů-kapacita 1500 t/rok V Jeseníku dne 31. 12. 2012 Nabídka prodeje třídící linky separovaných odpadů-kapacita 1500 t/rok Nabízíme k odprodeji kompletní technologii třídící linky odpadů. Současná sestava se skládá (ve směru postupu

Více

FIEDLER FFK 1810 čelní válcový zametače se sběrnou nádobou

FIEDLER FFK 1810 čelní válcový zametače se sběrnou nádobou FIEDLER FFK 1810 čelní válcový zametače se sběrnou nádobou Tento válcový zametač je určen pro zimní i letní údržbu vozovek, místních komunikací, chodníků a pěších zón. Vzhledem k odlišnostem technologie

Více

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch Filtry a koše Naše filtry pro Váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém a potravinářském

Více

typ LC-887 N Ref. No. 16.103

typ LC-887 N Ref. No. 16.103 FERDUS, s.r.o. VYBAVENÍ AUTO A PNEUSERVISŮ J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz Montážní stroj osobních a lehkých nákladních

Více

PROMAN. PLOŠINY PROMAN,

PROMAN. PLOŠINY PROMAN, OCELOVÉ PLOŠINY 2 OCELOVÉ PLOŠINY 3 OCELOVÉ PLOŠINY Ocelové skladové plošiny jsou ideální řešení, jak jednoduše a bez stavebních úprav zvýšit kapacitu skladové plochy. Mohou být jednonebo více patrové.

Více

Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení

Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení 1 Mezinárodni konference Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin Ostrava 28.3. 29.3.2012 Ing. Ivan

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN Elektrické řetězové kladkostroje érie CLW & CLN Zkušenosti a Know-how od Podem Podemcrane vyvinul na základě zkušeností s lanovými kladkostroji a know-how západoevropských partnerů řadu elektrických řetězových

Více

Centrální mazání řetězů zvyšuje produktivitu výrobních linek

Centrální mazání řetězů zvyšuje produktivitu výrobních linek Řetězy Centrální mazání řetězů zvyšuje produktivitu výrobních linek Třecí body řetězu: C Mezi vnější a vnitřní sponou D Mezi sponou a válečkem E Mezi zubem řetězového kola, válečkem a vnitřní sponou Při

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin 4. Řezací stroje jedno nožové www.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 20. 9. 2012 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE GARÁŽOVÁ VRATA RSD01 Specifikace výrobku Šířka vrat: 2 000 3 000 mm; Výška vrat: 1 800 2 800 mm. Sekční vrata RSD 01 jsou určena k instalaci

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 NÁVOD

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Speciální - naprojektované a zkonstruované pro

Speciální - naprojektované a zkonstruované pro UDS - nejlehčí a nejlevnější typová řada určena pro stavební, zemědělský a lehký průmysl, sestavena z trubkových konstrukcí, šíře pásu 500 nebo 650 mm, max délka 20 m STD - nejvíce vyráběná a používaná

Více

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily LubTec dávkovací ventily Všeobecně LubTec dávkovací ventily jsou objemově dávkující prvky, určené pro přesné dávkování nízko až vysokoviskozních materiálů jako jsou například tuky, oleje, lepidla, pasty,

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Nasávací pneumatické dopravníky

Nasávací pneumatické dopravníky Nasávací pneumatické dopravníky Pneumatické dopravníky Kongskilde flexibilní a spolehlivý dopravní systém Již od roku 1949 Kongskilde vyvíjí a vyrábí pneumatické dopravníky zrnitých materiálů a dnes patří

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

Míchačka s nuceným oběhem M 50 M 450. I. Použití stroje...2 II. Princip fungování...2 III. Popis stroje...3 IV. Technické údaje...

Míchačka s nuceným oběhem M 50 M 450. I. Použití stroje...2 II. Princip fungování...2 III. Popis stroje...3 IV. Technické údaje... Míchačky s nuceným oběhem řada M Technický list Míchačky s nuceným oběhem M 50 M 450 VÝROBCE: FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 261 01 Příbram, Česká republika Tel: + 420 318 637 763, Fax: + 420 318 624 181 www.filamos.cz

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

MASCHINENFABRIK LIEZEN ZPRACOVÁNÍ MINERÁLŮ, NEROSTŮ A RUD STROJÍRENSTVÍ SLÉVÁRENSTVÍ

MASCHINENFABRIK LIEZEN ZPRACOVÁNÍ MINERÁLŮ, NEROSTŮ A RUD STROJÍRENSTVÍ SLÉVÁRENSTVÍ MASCHINENFABRIK LIEZEN ZPRACOVÁNÍ MINERÁLŮ, NEROSTŮ A RUD STROJÍRENSTVÍ SLÉVÁRENSTVÍ NĚCO O NÁS Již mnoho roků je město Liezen v Horním Štýrsku daleko za hranicemi známým centrem pro technické prostředky

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17. JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více