SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI"

Transkript

1 SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI moderní technologie vycházející z osvědčeného základu řešení zvyšující konkurenceschopnost zákazníka nízké náklady na provoz a údržbu vysoká provozní spolehlivost komplexní poprodejní podpora

2 OBSAH O PSP Engineering Inovativní řešení z jednoho zdroje... 3 Výroba v čase a kvalitě... 5 Technická podpora... 7 Produktové řady strojů pro úpravu nerostných surovin... 8 Drtiče Čelisťové drtiče DCJ a DCD Kuželové drtiče KDC Odrazové drtiče ODH i ODN, ODX, ODR Vertikální odrazové drtiče ODV Odrazové kladivové drtiče OKD Kladivové drtiče pro jemné a střední drcení Kladivové drtiče s válci KDV Válcové drtiče DVZ a DVR Třídiče Rezonanční třídiče RT Vibrační třídiče EDT-N a EDT-2N Vibrační třídiče KDT Hrubotřídiče HT Odhliňovací hrubotřídiče OHT Podavače Vibrační třídicí podavače VTP a podavače VP...34 Vibrační roštnicové podavače PVR Žlabové podavače ZP Článkové podavače CPLP, CPLD, CPLDT Projektová řešení... 38

3 Inovativní řešení z jednoho zdroje Úspěch v dnešním konkurenčním prostředí je charakterizován zvyšující se poptávkou po kvalitě a hodnotě. V souvislosti s kvalitou je nezbytné nejen provozovat vyspělé zařízení, ale také vytvořit vhodné provozní podmínky. Výzkum, testování a vývoj, podložený zkušenostmi, je hnací silou projektů PSP přinášejících vyšší užitnou hodnotu našim zákazníkům. Náš výzkum a vývoj je zaměřen na následující oblasti: snižování investičních a provozních nákladů zvyšování spolehlivosti vysokou kvalitu finálního produktu jednoduchou údržbu a dlouhé servisní intervaly zvyšování výkonů Systémy drcení a třídění, dodávané PSP Engineering, vycházejí z vlastních produktově optimalizovaných řad drtičů, třídičů a dopravních systémů. Naše řešení je nákladově optimální, zaručující vysokou efektivnost a spolehlivost při dosahování požadovaného výkonu a technologických parametrů podle požadavků našich zákazníků. Od jednoho stroje ke kompletnímu zařízení PSP Engineering je významný dodavatel strojů a procesních systémů a zařízení pro výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin. PSP Engineering je tradičně spojovaný s konstrukcí a výrobou zařízení pro: cementárny vápenky úpravny drtírny a třídírny cihelny a keramičky štěrkovny a pískovny recyklaci stavebního odpadu metalurgii energetiku chemický průmysl 3

4 Zvyšování konkurenceschopnosti našich zákazníků PSP Engineering, pokračující v know-how tradičních českých dodavatelů, vlastní originální dokumentaci, technické specifikace a kalkulace k technologiím drcení a třídění, které jsou registrovány pod obchodními jmény: PSP Těžká strojírna Přerovské strojírny Prerov Machinery Pragoinvest PSP Engineering dodává originální díly dle původní dokumentace v daných tolerancích s promítnutím posledních technologických postupů a inovací. Profesionální projekt na míru PSP Engineering maximalizuje hodnotu při minimalizaci investičních a provozních nákladů. Podmínkou je zpracování odpovídajícího projektu celého systému, který posuzuje provozní potřeby, výkonové požadavky, specifické materiály nebo jejich charakteristiky a žádanou kvalitu finálního produktu. Sofistikované konstrukční a projekční postupy PSP Engineering využívá sofistikovaný konstrukční software (CAD), výpočetní (FEM) a testovací (CAT) metody ke zlepšení parametrů jako jsou výkon, spolehlivost a bezpečnost a snižování provozních nákladů. Produkty PSP splňují požadavky norem ES 89/392/EEC, resp. EN KDT Vstup KDT Hranice třídění EDT Vstup EDT Hranice třídění RT Vstup RT Hranice třídění HT Vstup HT Hranice třídění OHT Vstup OHT Hranice třídění 15 4

5 Výroba v čase a kvalitě Výrobní proces Výrobní zařízení PSP Engineering patří mezi nejlépe technicky a technologicky vybavené v České republice. Všechny výrobní operace jsou prováděny kvalifikovanými a zkušenými profesionály. Výrobu strojů a zařízení zajišťujeme ve vlastních výrobních halách a vyráběné stroje jsou testovány v odpovídajících zkušebních a simulačních zařízeních v PSP Engineering. Testují se provozní standardy, parametry a chování strojů. Výsledky těchto zkoušek jsou zaznamenány do protokolu. U rotačních částí je prováděno statické a dynamické vyvážení snižující nadměrné namáhání dílů strojů a významně omezující dynamické síly do základů. Výroba, montáž, kontrola a zkoušky jsou prováděny v souladu s normou ISO

6 Komplexní výzkum Zkoušky materiálu Podle použití a požadavků na výrobu jsou ve vlastní zkušebně a simulačním zařízení PSP Engineering testovány a vyhodnocovány podmínky petrologického složení materiálu, zrnitostní složení, mechanické a chemické vlastnosti, vlhkost a lepivost materiálu, obsah hlinitých přísad a odplavitelných částic a sítové rozbory surovin. Zkouškami materiálů v souladu se stanovenými normami je zjišťován tvarový index b i3, pracovní index Wi, otlukovost Ko, index abrazivity Ai podle Bonda a melitelnost VTI nebo Hardgrove. Doprava a montáž PSP Engineering zabezpečuje dohled během montáže všech strojů, semimobilních jednotek a celých investičních celků drtíren a třídíren. Jednotlivé části a menší uzly jsou montovány v našem výrobním závodě. Větší zařízení včetně ocelových konstrukcí jsou dopravovány po částech a konečná montáž je prováděna na stavbě. 6

7 Technická podpora Technická podpora K udržování vysokého výkonu provozovaných strojů PSP Engineering nabízí komplexní technickou podporu. Naši servisní technici vám za pomoci nejnovějších technických a diagnostických nástrojů pomohou udržovat technický stav provozovaných zařízení. Samozřejmostí je používání originálních náhradních dílů, případně součástek schválených PSP Engineering. Každý servisní zásah je pro nás výzvou k získávání dalších znalostí a zkušeností o strojích, jejich provozních parametrech, které nám pomáhají jít cestou kontinuálního zlepšování našich strojů a zařízení. Technická podpora PSP Engineering zahrnuje: záruční a pozáruční servis prohlídky v lokalitě výměnu dílů v lokalitě monitorování zařízení během životního cyklu zaškolení obsluhy generální opravy vyvážení rotačních strojů Originální náhradní díly PSP Engineering disponuje veškerou technickou dokumentací. Tato originální data využívá při vývoji, rekonstrukcích, opravách a inovacích strojů. PSP Engineering dodává originální náhradní díly také pro starší provozované stroje, které již nejsou ve výrobním programu. Nekompromisní požadavky na kvalitu použitých materiálů na předepsané tolerance a technologii výroby našich náhradních dílů jsou hlavním předpokladem k dosažení vysoké spolehlivosti a životnosti těchto dílů. Používání originálních náhradních dílů se vyplácí. 7

8 Produktové řady strojů pro úpravu A U T O M A T I Z A C E AUTOMATIZOVANÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY Automatické řízení umožňuje změnu parametrů online, zjednodušuje provoz, zvyšuje kvalitu produktu a chrání stroje/systémy před přetížením. Náklady na údržbu se výrazně snižují. ČELISŤOVÉ DRTIČE Čelisťové drtiče DCJ a DCD jsou robustní konstrukce a pracují v těch nejobtížnějších podmínkách. Čelisťové drtiče se vyznačují nízkými provozními náklady, vysokým stupněm zdrobnění a vysokým výkonem. VERTIKÁLNÍ ODRAZOVÉ DRTIČE Vertikální odrazové drtiče ODV produkují kamennou drť s velmi dobrou tvarovou hodnotou. Odrazové drtiče ODV vynikají vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu a vysokou využitelností hlavních drtících dílů. T Ř Í D I Č E A D O P R A V A HRUBOTŘÍDIČE Hrubotřídiče HT a odhliňovací hrubotřídiče OHT se používají k hrubému třídění vstupního zrna na 2-3 frakce. TŘÍDIČE PRO FINÁLNÍ A MEZIOPERAČNÍ TŘÍDĚNÍ Třídiče EDT-(2)N, KDT a RT se používají pro finální a mezioperační třídění materiálů v suchých i mokrých technologických procesech. 8

9 nerostných surovin P O D Á V Á N Í Podávací linky s vibračními, roštnicovými, žlabovými a článkovými podavači jsou konstruovány pro extrémní zatížení při podávání materiálu do drtičů a výkon od několika desítek až po několik set tun za hodinu. P O P R O D E J N Í P O D P O R A Plně si uvědomujeme důležitost servisního zásahu a naší snahou je eliminovat případné prostoje technologií na minimum. Servisní technici jsou v případě potřeby připraveni dostavit se do provozu zákazníka a zajistit nezbytný servis. Disponujeme rozsáhlým skladem náhradních a rychle se opotřebujících dílů pro všechny typy strojů. D R C E N Í KUŽELOVÉ DRTIČE Vývoj kuželových drtičů přinesl významné zlepšení, pokud jde o tvarovou hodnotu drceného kamene. Kuželové drtiče jsou vyráběny v ucelené výkonové řadě od několika tun až po více než 800 tun za hodinu. ODRAZOVÉ DRTIČE Odrazové drtiče ODH a ODN, ODX-J a ODR jsou používány v primárních nebo sekundárních stupních drcení a při recyklaci stavebních hmot. Tyto drtiče se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu, nenáročnou obsluhou a vysokým stupněm zdrobnění. KLADIVOVÉ DRTIČE Kladivové drtiče KMR, KDL a odrazové kladivové drtiče OKD jsou určeny k drcení měkkých až středně tvrdých nelepivých materiálů. Kladivové drtiče se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu a nenáročnou obsluhou. VÁLCOVÉ DRTIČE DVZ A DVR Válcové drtiče DVZ a DVR jsou určeny k drcení škváry z elektrárenských a teplárenských kotlů. MOBILNÍ A SEMIMOBILNÍ JEDNOTKY DOPRAVA MATERIÁLU Doprava materiálu je nedílnou součástí drtících systémů. PSP dodává pásové dopravníky, strmé dopravníky nebo korečkové dopravníky vlastní výroby nebo od třetích výrobců. Jednotky na pásovém podvozku mohou být osazeny čelisťovými nebo odrazovými drtiči. Lze je jednoduše přepravit na podvalníku. Mobilní jednotky na kolovém podvozku zajišťují jednoduchou přepravu a instalaci. Semimobilní jednotky jsou opatřeny ližinami pro snadné naložení na a vyložení z nákladního vozidla. 9

10 Čelisťové drtiče DCJ a DCD - nízké náklady, DRCENÍ PSP Engineering dodává čelisťové drtiče, které jsou určeny zejména pro primární drcení všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Čelisťové drtiče se vyrábějí v řadách typorozměrů o výkonu od několika tun až po více než 1000 t/h. Mezi vynikající provozní vlastnosti čelisťových drtičů patří: vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu příznivá specifická spotřeba energie optimální geometrie drtícího prostoru snadná výměna opotřebených částí optimální stupeň zdrobnění vysoký výkon robustní kostrukce PSP Engineering vyrábí čelisťové drtiče v následujícím provedení: Čelisťový drtič DCD 4706 v úpravnické lince na drcení žuly. Jednovzpěrné čelisťové drtiče DCJ Vyšší stupeň zdrobnění, lepší tvarová hodnota zrn, nižší hmotnost, menší rozměry. Dvouvzpěrné čelisťové drtiče DCD Možnost drcení extrémně pevných a abrazivních materiálů. Stavění štěrbiny Nastavení štěrbiny se provádí stavěcími vložkami, které eliminují opotřebení čelisťového drtiče. Stavění je usnadněno hydraulickými válci s ručním čerpadlem. U vybraných typů je uplatněno komfortní řešení hydraulicky ovládanými stavěcími klíny. Hydraulický jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ-H je dálkově ovládaný s automatickým nastavováním výstupní štěrbiny, hydropneumatickou pojistkou proti přetížení a automatickým domazáváním. Tento systém je plně automatický, bezobslužný. Lože je robustní celosvařované nebo u větších drtičů vícedílné sešroubované. Vzpěrné desky Vzpěrné desky odvalovací konstrukce s dlouhou životností nevyžadují mazání a neznečišťují životní prostředí. Pojistné zařízení Pojistné zařízení chrání hřídel, ložiska, kyvadlo či lože před poškozením při vniknutí nedrtitelného předmětu do drtícího prostoru a je tvořeno: lámací deskou pojistnou spojkou v setrvačnících Při vniknutí nedrtitelného předmětu do drtícího prostoru dojde k vypnutí pojistky, tím se zastaví kyvadlo zatímco setrvačníky se na hřídeli volně protáčí. Nemusí se vyměňovat žádné díly a znovusestavení zabere pouze několik minut. Výpočtová analýza čelisťového drtiče. Posuvy v objemovém modelu. Integrovaný pohon Existuje několik typů pohonu integrovaného v rámu drtiče. Toto řešení je prostorově úsporné a prodlužuje životnost klínových řemenů. Pancéře či čelisti u větších drtičů jsou vícedílné. Opotřebené součásti lze vyměnit bez těžkého jeřábu. 10

11 vysoký výkon Velkoprůměrové hřídele se vyrábějí ze zušlechtěných chromovanadových výkovků. Na přání dodáváno automatické mazání. Čelisti s vysokým obsahem manganu jsou otočitelné, což prodlužuje jejich životnost. Pružné uložení drtičů na pryžových pružinách výrazně snižuje síly do základů. DRCENÍ setrvačník výstředníkový hřídel boční pancéře pevná čelist přední čelo pojistné zařízení kyvadlo bočnice zadní čelo stavěcí zařízení vzpěrná deska pánev pohyblivá čelist Kyvadlo je tuhý odlitek. Výpočtová analýza kyvadla čelisťového drtiče. Posuvy v objemovém modelu. Čelisťový drtič DCJ 1031 v pásové drticí jednotce Granulometrické složení produktu štěrbina [mm] podsítné (%) otvor čtvercového síta [mm] 11

12 Čelisťové drtiče DCJ a DCD - nízké náklady, DRCENÍ Čelisťový drtič DCJ 1038 drcení bazaltu. Hlavní rozměry čelisťových drtičů DCJ typ vstupní otvor A B C mm mm mm mm DCJ x DCJ x x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x Hlavní technické parametry čelisťových drtičů DCJ typ vstupní otvor štěrbina výkon el. motor Čelisťový drtič DCJ 1021 drcení bazaltu. mm mm t/h kw DCJ x DCJ x x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x Velikost dovolené minimální štěrbiny závisí na pevnosti a houževnatosti drceného materiálu a je ji nutno konzultovat u výrobce. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu. Čelisťový drtič DCJ 1038 drcení vápence PSP Engineering dodává čelisťové drtiče DCJ a DCD do stacionárních linek nebo zabudované v mobilních a semimobilních jednotkách umístěné na ocelové konstrukci nebo jako samostatné stroje. Kontejnerová drticí jednotka s drtičem DCJ 1032 Kontejnerová drticí jednotka s drtičem DCJ

13 vysoký výkon DRCENÍ Hlavní rozměry čelisťových drtičů DCD typ vstupní otvor A B C mm mm mm mm DCD x400 (540x400R) DCD x500 (700x500R) DCD x DCD x700R DCD x DCD x800R DCD x DCD x DCD x Čelisťový drtič DCD 4706 drcení granodioritu Hlavní technické parametry čelisťových drtičů DCD typ vstupní otvor štěrbina výkon el. motor mm mm t/h kw DCD x x400R DCD x x500R DCD x DCD x700R DCD x DCD x800R DCD x DCD x DCD x Čelisťový drtič DCJ 1039 drcení bazaltu Velikost dovolené minimální štěrbiny závisí na pevnosti a houževnatosti drceného materiálu a je ji nutno konzultovat u výrobce. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu. Čelisťový drtič DCJ 1039 drcení droby Pásová drticí jednotka s drtičem DCJ 1031 Semimobilní drticí jednotka s drtičem DCJ

14 Kuželové drtiče KDC - snižování provozních DRCENÍ PSP Engineering nově vyvinul řadu kompaktních kuželových drtičů KDC, která inovuje stávající drtiče KDH. V naší zkušebně i v provozu dosahují drtiče KDC vysokých výkonových parametrů při nízkých provozních nákladech, vysoké spolehlivosti i snadné údržbě a provozu. Výkon drtičů KDC se pohybuje v rozmezí od několika desítek až po 800 tun podrceného materiálu za hodinu. Každá velikost drtiče je dodávána ve více variantách daných rozměry vstupního otvoru. Drtiče jsou vybaveny hydraulickým zařízením, které umožňuje jednoduché nastavení výstupní štěrbiny a snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu. Vnitřní vybavení drtiče chrání stroj před přetížením nebo při průchodu nedrtitelného předmětu. Hydraulické kuželové drtiče KDC jsou určeny k sekundárnímu a terciárnímu drcení tvrdých, abrazivních, nelepivých materiálů o pevnosti v tlaku až 400 MPa jako je křemen, žula nebo čedič. Drtiče KDC se běžně dodávají se společným rámem a pohonem uloženým na pryžových pružinách, které redukují dynamické zatížení nosné konstrukce pod drtičem. Kuželový drtič KDC 32 FP drcení štěrku Základní charakteristika řady drtičů KDC: Výpočtová analýza kuželového drtiče KDC. Model metody konečných prvků (prvek skořepiny). vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu robustní konstrukce vysoký stupeň zdrobnění snadná údržba jednoduchá obsluha vysoká variabilita snadné nastavení drtící štěrbiny snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu optimální geometrie drtícího prostoru snadné zařazení drtiče do automatizovaných linek dálkové ovládání provozu z internetu vysoká kvalita konečného produktu (granulometrie a tvarová hodnota) drtící elementy s vysokým obsahem manganu masivní hlavní hřídel z chromovanadové oceli automatizovaný provoz kuželové soukolí se spirálními zuby Výpočtová analýza kužele s hřídelem pro kuželový drtič KDC. Napětí v objemovém modelu. Výpočtová analýza kuželového drtiče KDC. Posuvy v objemovém modelu. Obrazovka řídicího počítače Drtiče KDC jsou vybaveny řídícím systémem COMPACT, který zjednodušuje provoz a umožňuje maximální využití kapacity drtiče. Je schopen měnit parametry on-line, zvýšit kvalitu produktu a sledovat provozní parametry jako je tlak v hydraulickém okruhu, příkon pohonu, velikost výstupní štěrbiny a teplota mazacího oleje. Řídící systém průběžně zpracovává tyto veličiny a v závislosti na jejich velikosti optimalizuje činnost drtiče. Poruchové stavy jsou sledovány a zaznamenávány. Montáž kuželových drtičů 3D model stojanu a tělesa drtiče KDC 14

15 nákladů pokračuje DRCENÍ násyp horní ložisko drticí kužel drticí plášť hlavní hřídel těleso pláště excentrické pouzdro stojan patní ložisko hydraulický válec ozubené soukolí předloha KDC 35FP drcení droby Granulometrické složení produktu pro středně drtitelný materiál štěrbina [mm] propad (%) otvor čtvercového síta [mm] 15

16 Kuželové drtiče KDC - snižování provozních DRCENÍ Drticí prostor sekundárního drtiče Konstantní drtící prostor kuželového drtiče KDC Kuželové drtiče KDC mají moderní drtící komory, které udržují parametry konečného produktu. Drtící komora má zakřivený tvar s vertikální oblastí vstupního otvoru, který zůstává stejný po celou dobu životnosti drtících elementů. Toto provedení zaručuje konstantní vysoký výkon bez měnících se parametrů produktu. Drtící elementy kromě KDC 26xx a 36xx jsou nepodlité a lze je snadno a rychle vyměnit. Absence zalévací hmoty zkracuje čas odstávky stroje a snižuje závislost na klimatických podmínkách. Za mrazu je možná výměna opotřebených drtících elementů mimo vytápěnou plochu. U drtících plášťů s velkými nákružky jsou tyto nákružky opakovaně použitelné. Oddělené nákružky navíc zlepšují sezení drtícího pláště po celé výšce tělesa pláště. Velikosti vstupních otvorů terciárních drtičů odpovídají třídění kameniva dle řady sít 32, 63, 90, 120 a 150 mm. Tvar drtícího prostoru u sekundárních či terciárních drtičů KDC přináší vyšší kvalitu konečného produktu a nižší provozní náklady dané nižším opotřebením drtících elementů. Hlavní technické parametry sekundárních drtičů KDC typ štěrbina vstupní otvor* výkon el. motor Drticí prostor terciárního drtiče mm mm t/h kw KDC 22 HP KDC 23 VP KDC 23 HP KDC 25 EP KDC 25 VP KDC 25 HP KDC 26 VP KDC 26 HP KDC 26 SH Hlavní technické parametry terciárních drtičů KDC typ štěrbina vstupní otvor* výkon el. motor Kuželový drtič KDC 33GP drcení rohovce Kuželový drtič KDC 36 GP drcení bazaltu mm mm t/h kw KDC 32 SP KDC 32 JP KDC 32 FP KDC 33 SP KDC 33 JP KDC 33 GP KDC 33 FP KDC 35 SP KDC 35 JP KDC 35 GP KDC 35 FP KDC 36 SP KDC 36 JP KDC 36 GP KDC 36 FP * Max. vstupní kus je % vstupního otvoru, definovaný čtvercovým sítem. Uvedené výkony a velikosti minimální štěrbiny jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení 16

17 nákladů pokračuje DRCENÍ kontejner drtič schody elektromotor elektrorozvaděč plošina řídicí počítač výsypka na pas olejová stanice nosný rám Kuželový drtič KDC 35 GP drcení andesitu Semimobilní ocelová konstrukce na ližinách. Hlavní rozměry sekundárních drtičů KDC typ A B C mm mm mm KDC 22xx 3300 x KDC 23xx 4520 x KDC 25 EP 4555 x KDC 25xx 4555 x KDC 26xx 5280 x Kuželový drtič KDC 33 JP drcení spilitu Hlavní rozměry terciárních drtičů KDC typ A B C mm mm mm KDC 32xx 3300 x KDC 33xx 4520 x KDC 35xx 4555 x KDC 36xx 5280 x Kuželové drtiče KDC 35 FP a KDC 23 HP drcení droby Terciární drcení s KDC 32 JP Kuželový drtič KDC 33 FP drcení žuly Kuželový drtič KDC 32 SP drcení těženého štěrku 17

18 Odrazové drtiče DRCENÍ PSP Engineering vyrábí a dodává odrazové drtiče jak s horizontální tak vertikální hřídelí rotoru, které se používají v primárních, sekundárních nebo terciárních stupních drcení a při recyklaci stavebních hmot. Mezi vynikající provozní vlastnosti odrazových drtičů patří: vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu hydraulické otevírání skříně drtiče pro snadnou výměnu pracovních nástrojů a seřizování využití drtících lišt až 40% z celkové hmotnosti snížení provozních nákladů rychlá výměna lišt díky jednoduchému upínacímu systému Jsou také vhodné pro jednostupňovou přípravu materiálu v cementářském průmyslu. Materiál se rozpojuje pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek. Odrazové drtiče se vyrábějí v řadách typorozměrů o výkonu od několika tun až po 1800 t/h. nenáročná obsluha a údržba výkon drtiče se s opotřebením lišt nemění použití vysoce otěruvzdorných materiálů v hlavních drtících elementech vysoký výkon velký stupeň zdrobnění vyšší než u jiných typů drtičů vynikající tvarový index (b i3 < 20%) Odrazový drtič 1000 t/h drcení cementářské suroviny Primární a sekundární odrazové drtiče ODH a ODN Primární odrazové drtiče ODH se používají pro drcení středně tvrdých materiálů jako je vápenec s otlukovostí vyšší než 30 %. Zpravidla pro jednostupňové primární drcení v cementárnách, kde se pro mletí suroviny používají vertikální mlýny. S ohledem na velikost vstupního kusu (až 1,5 m 3 ) jsou vybaveny třetí dodrcovací deskou umístěnou pod rotorem. Dodrcovací deska kalibruje výstupní velikost produktu. Lze je rovněž nasadit na drcení recyklačních materiálů. Sekundární drtiče ODN a ODH jsou nasazovány ve druhých, popř. třetích stupních drcení na středně tvrdé až tvrdé materiály. S ohledem na drcení tvrdších materiálů jsou drtiče ODH vybaveny rotory s pevnou fixací lišt. Odrazový drtič 150 t/h drcení dolomitu 18 Hlavní technické parametry primárních odrazových drtičů ODH typ rozměr vstupního vstup výkon el. motor otvoru mm m 3 mm t/h kw ODH x 600x670 0, ODH x 600x1000 0, ODH x 600x1324 0, ODH x 760x1000 0, ODH x 760x1324 0, ODH x 970x1324 0, ODH x 970x1655 0, ODH x 1250x1655 0, ODH x 1250x2310 0, ODH x 1570x2310 1, ODH x 1570x2966 1, ODH x 2000x2966 1, Hlavní technické parametry sekundárních odrazových drtičů ODH a ODN typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon el. motor mm mm t/h kw ODH x 400x ODH x 400x ODH x 400x ODH x 550x ODH x 550x ODH x 550x ODH x 640x ODH x 850x ODH x 850x ODN x ODN x ODN x ODN x Drtiče ODH mohou být vyrobeny ve dvoudeskovém nebo třídeskovém provedení, číslo na pozici x uvádí počet drtících desek. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání

19 DRCENÍ Hlavní rozměry typ A B C D mm mm mm mm ODH 0907-xx ODH 0910-xx ODH 0913-xx ODH 1110-xx ODH 1113-xx ODH 1116-xx ODH 1313-xx ODH 1316-xx ODH 1616-xx ODH 1623-xx ODH x ODH x ODH x ODN ODN ODN ODN Odrazový drtič 700 t/h drcení cementářské suroviny Odrazový drtič ODH 1623 řez Granulometrické složení produktu při drcení kameniva sekundární nasazení primární nasazení Odrazový drtič ODH D model Pole mezi křivkami charakterizuje drticí schopnost strojů v závislosti na vstupní velikosti, druhu drceného materiálu a seřízení. 19

20 Odrazové drtiče DRCENÍ Sekundární odrazové drtiče ODX Odrazové drtiče ODX se používají pro sekundární drcení tvrdých materiálů jako jsou štěrk, písek, znělec, moravská droba, čedič a žula. Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODX typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm mm t/h mm mm mm kw ODX x ODX x ODX x ODX x Výstupní zrnitost produktu: 0-25 mm: 85 % 0-40 mm: 99 % Odrazový drtič ODJ 1122 drcení vápence Terciární odrazové drtiče ODJ Terciární odrazové drtiče ODJ se používají do finálních stupňů drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů, kde se požaduje vyšší jemnost konečného produktu. Materiál je drcen pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek. Reverzní drtiče ODJ jsou vybaveny vertikálním vstupem materiálu přímo na rotor a odrazovými deskami po obou stranách rotoru. Výhodou tohoto provedení je velmi dobrý tvarový index (bi3<20) a vysoký stupeň zdrobnění. Konečný produkt, který vznikl destrukcí podél svých štěpných rovin obsahuje minimum prasklin bez zbytkového napětí. Řez odrazovým drtičem ODX. Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODJ typ rozměr vstupního otvoru vstup* výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm mm t/h mm mm mm kw ODJ x640 50**/125*** ODJ x990 50**/125*** ODJ x **/125*** * propad čtvercovým sítem Výstupní zrnitost produktu: do: 5 mm: ** 85 % *** 55 % Řez odrazovým drtičem ODJ. 20

21 Recyklační odrazové drtiče ODR Recyklační odrazové drtiče ODR jsou určeny pro zpracování druhotných materiálů např. stavební sutě, prostého betonu, armovaného betonu a živičných povrchů vozovek. Drtiče ODR jsou přizpůsobeny pro jednostupňové drcení při velké vstupní zrnitosti. Drtiče ODR lze použít i v úpravárenských zařízeních pro středně tvrdé až tvrdé materiály. Dodrcovací deska umístěná ve spodní části drtiče kalibruje velikost výstupního produktu. V takových případech se velikost vstupního materiálu upravuje. Konstrukce drtiče je přizpůsobena pro umístění na kolový podvozek a pro semimobilní linky. V současnosti se rozšiřuje oblast použití recyklátů. Odrazové drtiče se hojně používají pro zpracování kvalitních produktů s garantovanými vlastnostmi. Výhodou provedení drtičů ODR je vysoká výtěžnost drobnějších frakcí (< 45 mm) se skvělou tvarovou hodnotou (b i3 < 20 %). Konečný produkt, který vznikl destrukcí podél svých přirozených stěpných rovin, obsahuje minimum prasklin bez zbytkového napětí. DRCENÍ Semimobilní jednotka s odrazovým drtičem ODR Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODR typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm m 3 mm t/h mm mm mm kw ODR x680 0, ODR x1030 0, ODR x1330 0, (160) Otevřená skříň drtiče ODR 1051 Výstupní zrnitost produktu živice stavební suť beton štěrkopísek* 0-45 mm 0-40 mm 0-30 mm 0-45 mm 95% 99% 99% 95% * vstup do 200 mm Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání. Rotor je navržen s pevně fixovanými lištami umožňujícími otočení. Na vstupu do drtiče je hydraulicky ovládaná klapka pro uvolnění zaklíněného materiálu. Na obrázcích jsou příklady aplikací drtičů ODR v mobilních a semimobilních jednotkách osazených vibračním třídícím podavačem VTP 1000x3000 pro odtřídění drobných podílů před podáváním do drtiče. K zavážení násypky se používá kolový nakladač nebo pásový dopravník. Semimobilní jednotka s odrazovým drtičem ODR Řez drtičem ODR. 21

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Dopravní a manipulační prostředky Katedra: Katedra zemědělské, dopravní a manipulační

Více

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla.

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla. Úvod Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Katedra: Zemědělské dopravní a manipulační techniky Obor: Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ověření vybraných vlastností vozidla

Více

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA --------------------------------------------------------------------------------------------- Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Více

Chyba! Záložka není definována.

Chyba! Záložka není definována. Obsah Přehled lomového dobývání surovin...chyba! Záložka není definována. Dobývání nezpevněných surovin...chyba! Záložka není definována. Stav ložisek štěrkopísků v roce 2006...Chyba! Záložka není definována.

Více

Rýpadlo-nakladač 434E Pilot

Rýpadlo-nakladač 434E Pilot Rýpadlo-nakladač 434E Pilot Vznětový motor Cat 3054C DIT Celkový výkon (SAE J1995) při 2200 ot/min Čistý výkon (ISO 9249) při 2200 ot/min Přeplňovaný motor s dochlazováním Cat C4.4 Celkový výkon (SAE J1995)

Více

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011 Obsah 1 Úvod...3 2 Východiska a cíle

Více

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER CLASSIFICATION OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS & MACHINING CENTERS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAROSLAV SELUCKÝ VEDOUCÍ

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

Nové vzdělávací moduly NC technologií

Nové vzdělávací moduly NC technologií Nové vzdělávací moduly NC technologií OBSAH 1. PNEUMATIKA 1.1. Výroba a rozvod vzduchu... 3 1.2. Ventily rozvaděče... 7 1.3. Pneumatické motory... 11 1.4. Prvky přístroje... 14 1.5. Schématické značky...

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Použití palet při přepravě zboží Vendula Lejsalová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Bakalářská práce je věnována přepravě zboží na paletách se zaměřením

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Fakulta strojní DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ I. Jaromír Polák Jiří Pavliska Aleš Slíva OSTRAVA ÚVOD Manipulace s materiálem, jehož významnou částí je

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

Klece šibíkové. Klece těžní

Klece šibíkové. Klece těžní TĚŽNÍ KLECE DOPRAVNÍ NÁDOBY TĚŽNÍ KLECE Použití: Těžní klece slouží pro dopravu rubaniny, lidí a materiálu v jamách a šibících uhelných a rudných dolů. Dle užití a provedení se dělí na: - klece havarijních

Více

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy 1 Úvod Druhá část studijních textů je doplněna o stručný souhrn doplňkových provozů a problematiku manipulací. Členění každé organizace má řadu doplňujících úseků, bez kterých není možné určité činnosti

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek.

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek. ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu,

Více

Průmyslové technologie III Stroje a zařízení chemického průmyslu

Průmyslové technologie III Stroje a zařízení chemického průmyslu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie III Stroje a zařízení chemického průmyslu Miroslav Richter a Otakar Söhnel Ústí nad Labem 2013 Název: Autoři: Průmyslové

Více

432E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada

432E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada 432E Rýpadlo-nakladač Vznětový motor Cat 3054C DIT (standardní) Celkový výkon (dle SAE J1995) při 2200 ot/min Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Vznětový motor Cat 3054C DIT (volitelné vybavení)

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA Nakládací technika www.loading-systems.cz České Loading Systems 1 Nakládací technika Obsah 1. We take care. 2. Advanced Control Centre 3. Návrh nakládacího místa 4.

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve

Více

428E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada

428E. Rýpadlo-nakladač. Hloubkový dosah rýpadla Standardní násada 428E Rýpadlo-nakladač Vznětový motor Cat 3054C DIT (standardní) Celkový výkon (dle SAE J1995) při 2200 ot/min Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Vznětový motor Cat 3054C DIT (volitelný) Celkový

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

Obsah. Funkce šroubení

Obsah. Funkce šroubení Funkce šroubení Funkce šroubení Obsah Originální hadicová a trubková šroubení Ermeto - úvod... A3 Nová generace: šroubení s vysokými technickými parametry... A4 EO-Plus: progresivní kroužek PSR pro ocelová

Více