SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI"

Transkript

1 SYSTÉMY PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PRO RECYKLACI moderní technologie vycházející z osvědčeného základu řešení zvyšující konkurenceschopnost zákazníka nízké náklady na provoz a údržbu vysoká provozní spolehlivost komplexní poprodejní podpora

2 OBSAH O PSP Engineering Inovativní řešení z jednoho zdroje... 3 Výroba v čase a kvalitě... 5 Technická podpora... 7 Produktové řady strojů pro úpravu nerostných surovin... 8 Drtiče Čelisťové drtiče DCJ a DCD Kuželové drtiče KDC Odrazové drtiče ODH i ODN, ODX, ODR Vertikální odrazové drtiče ODV Odrazové kladivové drtiče OKD Kladivové drtiče pro jemné a střední drcení Kladivové drtiče s válci KDV Válcové drtiče DVZ a DVR Třídiče Rezonanční třídiče RT Vibrační třídiče EDT-N a EDT-2N Vibrační třídiče KDT Hrubotřídiče HT Odhliňovací hrubotřídiče OHT Podavače Vibrační třídicí podavače VTP a podavače VP...34 Vibrační roštnicové podavače PVR Žlabové podavače ZP Článkové podavače CPLP, CPLD, CPLDT Projektová řešení... 38

3 Inovativní řešení z jednoho zdroje Úspěch v dnešním konkurenčním prostředí je charakterizován zvyšující se poptávkou po kvalitě a hodnotě. V souvislosti s kvalitou je nezbytné nejen provozovat vyspělé zařízení, ale také vytvořit vhodné provozní podmínky. Výzkum, testování a vývoj, podložený zkušenostmi, je hnací silou projektů PSP přinášejících vyšší užitnou hodnotu našim zákazníkům. Náš výzkum a vývoj je zaměřen na následující oblasti: snižování investičních a provozních nákladů zvyšování spolehlivosti vysokou kvalitu finálního produktu jednoduchou údržbu a dlouhé servisní intervaly zvyšování výkonů Systémy drcení a třídění, dodávané PSP Engineering, vycházejí z vlastních produktově optimalizovaných řad drtičů, třídičů a dopravních systémů. Naše řešení je nákladově optimální, zaručující vysokou efektivnost a spolehlivost při dosahování požadovaného výkonu a technologických parametrů podle požadavků našich zákazníků. Od jednoho stroje ke kompletnímu zařízení PSP Engineering je významný dodavatel strojů a procesních systémů a zařízení pro výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin. PSP Engineering je tradičně spojovaný s konstrukcí a výrobou zařízení pro: cementárny vápenky úpravny drtírny a třídírny cihelny a keramičky štěrkovny a pískovny recyklaci stavebního odpadu metalurgii energetiku chemický průmysl 3

4 Zvyšování konkurenceschopnosti našich zákazníků PSP Engineering, pokračující v know-how tradičních českých dodavatelů, vlastní originální dokumentaci, technické specifikace a kalkulace k technologiím drcení a třídění, které jsou registrovány pod obchodními jmény: PSP Těžká strojírna Přerovské strojírny Prerov Machinery Pragoinvest PSP Engineering dodává originální díly dle původní dokumentace v daných tolerancích s promítnutím posledních technologických postupů a inovací. Profesionální projekt na míru PSP Engineering maximalizuje hodnotu při minimalizaci investičních a provozních nákladů. Podmínkou je zpracování odpovídajícího projektu celého systému, který posuzuje provozní potřeby, výkonové požadavky, specifické materiály nebo jejich charakteristiky a žádanou kvalitu finálního produktu. Sofistikované konstrukční a projekční postupy PSP Engineering využívá sofistikovaný konstrukční software (CAD), výpočetní (FEM) a testovací (CAT) metody ke zlepšení parametrů jako jsou výkon, spolehlivost a bezpečnost a snižování provozních nákladů. Produkty PSP splňují požadavky norem ES 89/392/EEC, resp. EN KDT Vstup KDT Hranice třídění EDT Vstup EDT Hranice třídění RT Vstup RT Hranice třídění HT Vstup HT Hranice třídění OHT Vstup OHT Hranice třídění 15 4

5 Výroba v čase a kvalitě Výrobní proces Výrobní zařízení PSP Engineering patří mezi nejlépe technicky a technologicky vybavené v České republice. Všechny výrobní operace jsou prováděny kvalifikovanými a zkušenými profesionály. Výrobu strojů a zařízení zajišťujeme ve vlastních výrobních halách a vyráběné stroje jsou testovány v odpovídajících zkušebních a simulačních zařízeních v PSP Engineering. Testují se provozní standardy, parametry a chování strojů. Výsledky těchto zkoušek jsou zaznamenány do protokolu. U rotačních částí je prováděno statické a dynamické vyvážení snižující nadměrné namáhání dílů strojů a významně omezující dynamické síly do základů. Výroba, montáž, kontrola a zkoušky jsou prováděny v souladu s normou ISO

6 Komplexní výzkum Zkoušky materiálu Podle použití a požadavků na výrobu jsou ve vlastní zkušebně a simulačním zařízení PSP Engineering testovány a vyhodnocovány podmínky petrologického složení materiálu, zrnitostní složení, mechanické a chemické vlastnosti, vlhkost a lepivost materiálu, obsah hlinitých přísad a odplavitelných částic a sítové rozbory surovin. Zkouškami materiálů v souladu se stanovenými normami je zjišťován tvarový index b i3, pracovní index Wi, otlukovost Ko, index abrazivity Ai podle Bonda a melitelnost VTI nebo Hardgrove. Doprava a montáž PSP Engineering zabezpečuje dohled během montáže všech strojů, semimobilních jednotek a celých investičních celků drtíren a třídíren. Jednotlivé části a menší uzly jsou montovány v našem výrobním závodě. Větší zařízení včetně ocelových konstrukcí jsou dopravovány po částech a konečná montáž je prováděna na stavbě. 6

7 Technická podpora Technická podpora K udržování vysokého výkonu provozovaných strojů PSP Engineering nabízí komplexní technickou podporu. Naši servisní technici vám za pomoci nejnovějších technických a diagnostických nástrojů pomohou udržovat technický stav provozovaných zařízení. Samozřejmostí je používání originálních náhradních dílů, případně součástek schválených PSP Engineering. Každý servisní zásah je pro nás výzvou k získávání dalších znalostí a zkušeností o strojích, jejich provozních parametrech, které nám pomáhají jít cestou kontinuálního zlepšování našich strojů a zařízení. Technická podpora PSP Engineering zahrnuje: záruční a pozáruční servis prohlídky v lokalitě výměnu dílů v lokalitě monitorování zařízení během životního cyklu zaškolení obsluhy generální opravy vyvážení rotačních strojů Originální náhradní díly PSP Engineering disponuje veškerou technickou dokumentací. Tato originální data využívá při vývoji, rekonstrukcích, opravách a inovacích strojů. PSP Engineering dodává originální náhradní díly také pro starší provozované stroje, které již nejsou ve výrobním programu. Nekompromisní požadavky na kvalitu použitých materiálů na předepsané tolerance a technologii výroby našich náhradních dílů jsou hlavním předpokladem k dosažení vysoké spolehlivosti a životnosti těchto dílů. Používání originálních náhradních dílů se vyplácí. 7

8 Produktové řady strojů pro úpravu A U T O M A T I Z A C E AUTOMATIZOVANÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY Automatické řízení umožňuje změnu parametrů online, zjednodušuje provoz, zvyšuje kvalitu produktu a chrání stroje/systémy před přetížením. Náklady na údržbu se výrazně snižují. ČELISŤOVÉ DRTIČE Čelisťové drtiče DCJ a DCD jsou robustní konstrukce a pracují v těch nejobtížnějších podmínkách. Čelisťové drtiče se vyznačují nízkými provozními náklady, vysokým stupněm zdrobnění a vysokým výkonem. VERTIKÁLNÍ ODRAZOVÉ DRTIČE Vertikální odrazové drtiče ODV produkují kamennou drť s velmi dobrou tvarovou hodnotou. Odrazové drtiče ODV vynikají vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu a vysokou využitelností hlavních drtících dílů. T Ř Í D I Č E A D O P R A V A HRUBOTŘÍDIČE Hrubotřídiče HT a odhliňovací hrubotřídiče OHT se používají k hrubému třídění vstupního zrna na 2-3 frakce. TŘÍDIČE PRO FINÁLNÍ A MEZIOPERAČNÍ TŘÍDĚNÍ Třídiče EDT-(2)N, KDT a RT se používají pro finální a mezioperační třídění materiálů v suchých i mokrých technologických procesech. 8

9 nerostných surovin P O D Á V Á N Í Podávací linky s vibračními, roštnicovými, žlabovými a článkovými podavači jsou konstruovány pro extrémní zatížení při podávání materiálu do drtičů a výkon od několika desítek až po několik set tun za hodinu. P O P R O D E J N Í P O D P O R A Plně si uvědomujeme důležitost servisního zásahu a naší snahou je eliminovat případné prostoje technologií na minimum. Servisní technici jsou v případě potřeby připraveni dostavit se do provozu zákazníka a zajistit nezbytný servis. Disponujeme rozsáhlým skladem náhradních a rychle se opotřebujících dílů pro všechny typy strojů. D R C E N Í KUŽELOVÉ DRTIČE Vývoj kuželových drtičů přinesl významné zlepšení, pokud jde o tvarovou hodnotu drceného kamene. Kuželové drtiče jsou vyráběny v ucelené výkonové řadě od několika tun až po více než 800 tun za hodinu. ODRAZOVÉ DRTIČE Odrazové drtiče ODH a ODN, ODX-J a ODR jsou používány v primárních nebo sekundárních stupních drcení a při recyklaci stavebních hmot. Tyto drtiče se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu, nenáročnou obsluhou a vysokým stupněm zdrobnění. KLADIVOVÉ DRTIČE Kladivové drtiče KMR, KDL a odrazové kladivové drtiče OKD jsou určeny k drcení měkkých až středně tvrdých nelepivých materiálů. Kladivové drtiče se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí, nízkými náklady na provoz a údržbu a nenáročnou obsluhou. VÁLCOVÉ DRTIČE DVZ A DVR Válcové drtiče DVZ a DVR jsou určeny k drcení škváry z elektrárenských a teplárenských kotlů. MOBILNÍ A SEMIMOBILNÍ JEDNOTKY DOPRAVA MATERIÁLU Doprava materiálu je nedílnou součástí drtících systémů. PSP dodává pásové dopravníky, strmé dopravníky nebo korečkové dopravníky vlastní výroby nebo od třetích výrobců. Jednotky na pásovém podvozku mohou být osazeny čelisťovými nebo odrazovými drtiči. Lze je jednoduše přepravit na podvalníku. Mobilní jednotky na kolovém podvozku zajišťují jednoduchou přepravu a instalaci. Semimobilní jednotky jsou opatřeny ližinami pro snadné naložení na a vyložení z nákladního vozidla. 9

10 Čelisťové drtiče DCJ a DCD - nízké náklady, DRCENÍ PSP Engineering dodává čelisťové drtiče, které jsou určeny zejména pro primární drcení všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Čelisťové drtiče se vyrábějí v řadách typorozměrů o výkonu od několika tun až po více než 1000 t/h. Mezi vynikající provozní vlastnosti čelisťových drtičů patří: vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu příznivá specifická spotřeba energie optimální geometrie drtícího prostoru snadná výměna opotřebených částí optimální stupeň zdrobnění vysoký výkon robustní kostrukce PSP Engineering vyrábí čelisťové drtiče v následujícím provedení: Čelisťový drtič DCD 4706 v úpravnické lince na drcení žuly. Jednovzpěrné čelisťové drtiče DCJ Vyšší stupeň zdrobnění, lepší tvarová hodnota zrn, nižší hmotnost, menší rozměry. Dvouvzpěrné čelisťové drtiče DCD Možnost drcení extrémně pevných a abrazivních materiálů. Stavění štěrbiny Nastavení štěrbiny se provádí stavěcími vložkami, které eliminují opotřebení čelisťového drtiče. Stavění je usnadněno hydraulickými válci s ručním čerpadlem. U vybraných typů je uplatněno komfortní řešení hydraulicky ovládanými stavěcími klíny. Hydraulický jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ-H je dálkově ovládaný s automatickým nastavováním výstupní štěrbiny, hydropneumatickou pojistkou proti přetížení a automatickým domazáváním. Tento systém je plně automatický, bezobslužný. Lože je robustní celosvařované nebo u větších drtičů vícedílné sešroubované. Vzpěrné desky Vzpěrné desky odvalovací konstrukce s dlouhou životností nevyžadují mazání a neznečišťují životní prostředí. Pojistné zařízení Pojistné zařízení chrání hřídel, ložiska, kyvadlo či lože před poškozením při vniknutí nedrtitelného předmětu do drtícího prostoru a je tvořeno: lámací deskou pojistnou spojkou v setrvačnících Při vniknutí nedrtitelného předmětu do drtícího prostoru dojde k vypnutí pojistky, tím se zastaví kyvadlo zatímco setrvačníky se na hřídeli volně protáčí. Nemusí se vyměňovat žádné díly a znovusestavení zabere pouze několik minut. Výpočtová analýza čelisťového drtiče. Posuvy v objemovém modelu. Integrovaný pohon Existuje několik typů pohonu integrovaného v rámu drtiče. Toto řešení je prostorově úsporné a prodlužuje životnost klínových řemenů. Pancéře či čelisti u větších drtičů jsou vícedílné. Opotřebené součásti lze vyměnit bez těžkého jeřábu. 10

11 vysoký výkon Velkoprůměrové hřídele se vyrábějí ze zušlechtěných chromovanadových výkovků. Na přání dodáváno automatické mazání. Čelisti s vysokým obsahem manganu jsou otočitelné, což prodlužuje jejich životnost. Pružné uložení drtičů na pryžových pružinách výrazně snižuje síly do základů. DRCENÍ setrvačník výstředníkový hřídel boční pancéře pevná čelist přední čelo pojistné zařízení kyvadlo bočnice zadní čelo stavěcí zařízení vzpěrná deska pánev pohyblivá čelist Kyvadlo je tuhý odlitek. Výpočtová analýza kyvadla čelisťového drtiče. Posuvy v objemovém modelu. Čelisťový drtič DCJ 1031 v pásové drticí jednotce Granulometrické složení produktu štěrbina [mm] podsítné (%) otvor čtvercového síta [mm] 11

12 Čelisťové drtiče DCJ a DCD - nízké náklady, DRCENÍ Čelisťový drtič DCJ 1038 drcení bazaltu. Hlavní rozměry čelisťových drtičů DCJ typ vstupní otvor A B C mm mm mm mm DCJ x DCJ x x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x Hlavní technické parametry čelisťových drtičů DCJ typ vstupní otvor štěrbina výkon el. motor Čelisťový drtič DCJ 1021 drcení bazaltu. mm mm t/h kw DCJ x DCJ x x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x DCJ x Velikost dovolené minimální štěrbiny závisí na pevnosti a houževnatosti drceného materiálu a je ji nutno konzultovat u výrobce. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu. Čelisťový drtič DCJ 1038 drcení vápence PSP Engineering dodává čelisťové drtiče DCJ a DCD do stacionárních linek nebo zabudované v mobilních a semimobilních jednotkách umístěné na ocelové konstrukci nebo jako samostatné stroje. Kontejnerová drticí jednotka s drtičem DCJ 1032 Kontejnerová drticí jednotka s drtičem DCJ

13 vysoký výkon DRCENÍ Hlavní rozměry čelisťových drtičů DCD typ vstupní otvor A B C mm mm mm mm DCD x400 (540x400R) DCD x500 (700x500R) DCD x DCD x700R DCD x DCD x800R DCD x DCD x DCD x Čelisťový drtič DCD 4706 drcení granodioritu Hlavní technické parametry čelisťových drtičů DCD typ vstupní otvor štěrbina výkon el. motor mm mm t/h kw DCD x x400R DCD x x500R DCD x DCD x700R DCD x DCD x800R DCD x DCD x DCD x Čelisťový drtič DCJ 1039 drcení bazaltu Velikost dovolené minimální štěrbiny závisí na pevnosti a houževnatosti drceného materiálu a je ji nutno konzultovat u výrobce. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu. Čelisťový drtič DCJ 1039 drcení droby Pásová drticí jednotka s drtičem DCJ 1031 Semimobilní drticí jednotka s drtičem DCJ

14 Kuželové drtiče KDC - snižování provozních DRCENÍ PSP Engineering nově vyvinul řadu kompaktních kuželových drtičů KDC, která inovuje stávající drtiče KDH. V naší zkušebně i v provozu dosahují drtiče KDC vysokých výkonových parametrů při nízkých provozních nákladech, vysoké spolehlivosti i snadné údržbě a provozu. Výkon drtičů KDC se pohybuje v rozmezí od několika desítek až po 800 tun podrceného materiálu za hodinu. Každá velikost drtiče je dodávána ve více variantách daných rozměry vstupního otvoru. Drtiče jsou vybaveny hydraulickým zařízením, které umožňuje jednoduché nastavení výstupní štěrbiny a snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu. Vnitřní vybavení drtiče chrání stroj před přetížením nebo při průchodu nedrtitelného předmětu. Hydraulické kuželové drtiče KDC jsou určeny k sekundárnímu a terciárnímu drcení tvrdých, abrazivních, nelepivých materiálů o pevnosti v tlaku až 400 MPa jako je křemen, žula nebo čedič. Drtiče KDC se běžně dodávají se společným rámem a pohonem uloženým na pryžových pružinách, které redukují dynamické zatížení nosné konstrukce pod drtičem. Kuželový drtič KDC 32 FP drcení štěrku Základní charakteristika řady drtičů KDC: Výpočtová analýza kuželového drtiče KDC. Model metody konečných prvků (prvek skořepiny). vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu robustní konstrukce vysoký stupeň zdrobnění snadná údržba jednoduchá obsluha vysoká variabilita snadné nastavení drtící štěrbiny snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu optimální geometrie drtícího prostoru snadné zařazení drtiče do automatizovaných linek dálkové ovládání provozu z internetu vysoká kvalita konečného produktu (granulometrie a tvarová hodnota) drtící elementy s vysokým obsahem manganu masivní hlavní hřídel z chromovanadové oceli automatizovaný provoz kuželové soukolí se spirálními zuby Výpočtová analýza kužele s hřídelem pro kuželový drtič KDC. Napětí v objemovém modelu. Výpočtová analýza kuželového drtiče KDC. Posuvy v objemovém modelu. Obrazovka řídicího počítače Drtiče KDC jsou vybaveny řídícím systémem COMPACT, který zjednodušuje provoz a umožňuje maximální využití kapacity drtiče. Je schopen měnit parametry on-line, zvýšit kvalitu produktu a sledovat provozní parametry jako je tlak v hydraulickém okruhu, příkon pohonu, velikost výstupní štěrbiny a teplota mazacího oleje. Řídící systém průběžně zpracovává tyto veličiny a v závislosti na jejich velikosti optimalizuje činnost drtiče. Poruchové stavy jsou sledovány a zaznamenávány. Montáž kuželových drtičů 3D model stojanu a tělesa drtiče KDC 14

15 nákladů pokračuje DRCENÍ násyp horní ložisko drticí kužel drticí plášť hlavní hřídel těleso pláště excentrické pouzdro stojan patní ložisko hydraulický válec ozubené soukolí předloha KDC 35FP drcení droby Granulometrické složení produktu pro středně drtitelný materiál štěrbina [mm] propad (%) otvor čtvercového síta [mm] 15

16 Kuželové drtiče KDC - snižování provozních DRCENÍ Drticí prostor sekundárního drtiče Konstantní drtící prostor kuželového drtiče KDC Kuželové drtiče KDC mají moderní drtící komory, které udržují parametry konečného produktu. Drtící komora má zakřivený tvar s vertikální oblastí vstupního otvoru, který zůstává stejný po celou dobu životnosti drtících elementů. Toto provedení zaručuje konstantní vysoký výkon bez měnících se parametrů produktu. Drtící elementy kromě KDC 26xx a 36xx jsou nepodlité a lze je snadno a rychle vyměnit. Absence zalévací hmoty zkracuje čas odstávky stroje a snižuje závislost na klimatických podmínkách. Za mrazu je možná výměna opotřebených drtících elementů mimo vytápěnou plochu. U drtících plášťů s velkými nákružky jsou tyto nákružky opakovaně použitelné. Oddělené nákružky navíc zlepšují sezení drtícího pláště po celé výšce tělesa pláště. Velikosti vstupních otvorů terciárních drtičů odpovídají třídění kameniva dle řady sít 32, 63, 90, 120 a 150 mm. Tvar drtícího prostoru u sekundárních či terciárních drtičů KDC přináší vyšší kvalitu konečného produktu a nižší provozní náklady dané nižším opotřebením drtících elementů. Hlavní technické parametry sekundárních drtičů KDC typ štěrbina vstupní otvor* výkon el. motor Drticí prostor terciárního drtiče mm mm t/h kw KDC 22 HP KDC 23 VP KDC 23 HP KDC 25 EP KDC 25 VP KDC 25 HP KDC 26 VP KDC 26 HP KDC 26 SH Hlavní technické parametry terciárních drtičů KDC typ štěrbina vstupní otvor* výkon el. motor Kuželový drtič KDC 33GP drcení rohovce Kuželový drtič KDC 36 GP drcení bazaltu mm mm t/h kw KDC 32 SP KDC 32 JP KDC 32 FP KDC 33 SP KDC 33 JP KDC 33 GP KDC 33 FP KDC 35 SP KDC 35 JP KDC 35 GP KDC 35 FP KDC 36 SP KDC 36 JP KDC 36 GP KDC 36 FP * Max. vstupní kus je % vstupního otvoru, definovaný čtvercovým sítem. Uvedené výkony a velikosti minimální štěrbiny jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení 16

17 nákladů pokračuje DRCENÍ kontejner drtič schody elektromotor elektrorozvaděč plošina řídicí počítač výsypka na pas olejová stanice nosný rám Kuželový drtič KDC 35 GP drcení andesitu Semimobilní ocelová konstrukce na ližinách. Hlavní rozměry sekundárních drtičů KDC typ A B C mm mm mm KDC 22xx 3300 x KDC 23xx 4520 x KDC 25 EP 4555 x KDC 25xx 4555 x KDC 26xx 5280 x Kuželový drtič KDC 33 JP drcení spilitu Hlavní rozměry terciárních drtičů KDC typ A B C mm mm mm KDC 32xx 3300 x KDC 33xx 4520 x KDC 35xx 4555 x KDC 36xx 5280 x Kuželové drtiče KDC 35 FP a KDC 23 HP drcení droby Terciární drcení s KDC 32 JP Kuželový drtič KDC 33 FP drcení žuly Kuželový drtič KDC 32 SP drcení těženého štěrku 17

18 Odrazové drtiče DRCENÍ PSP Engineering vyrábí a dodává odrazové drtiče jak s horizontální tak vertikální hřídelí rotoru, které se používají v primárních, sekundárních nebo terciárních stupních drcení a při recyklaci stavebních hmot. Mezi vynikající provozní vlastnosti odrazových drtičů patří: vysoká provozní spolehlivost nízké náklady na provoz a údržbu hydraulické otevírání skříně drtiče pro snadnou výměnu pracovních nástrojů a seřizování využití drtících lišt až 40% z celkové hmotnosti snížení provozních nákladů rychlá výměna lišt díky jednoduchému upínacímu systému Jsou také vhodné pro jednostupňovou přípravu materiálu v cementářském průmyslu. Materiál se rozpojuje pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek. Odrazové drtiče se vyrábějí v řadách typorozměrů o výkonu od několika tun až po 1800 t/h. nenáročná obsluha a údržba výkon drtiče se s opotřebením lišt nemění použití vysoce otěruvzdorných materiálů v hlavních drtících elementech vysoký výkon velký stupeň zdrobnění vyšší než u jiných typů drtičů vynikající tvarový index (b i3 < 20%) Odrazový drtič 1000 t/h drcení cementářské suroviny Primární a sekundární odrazové drtiče ODH a ODN Primární odrazové drtiče ODH se používají pro drcení středně tvrdých materiálů jako je vápenec s otlukovostí vyšší než 30 %. Zpravidla pro jednostupňové primární drcení v cementárnách, kde se pro mletí suroviny používají vertikální mlýny. S ohledem na velikost vstupního kusu (až 1,5 m 3 ) jsou vybaveny třetí dodrcovací deskou umístěnou pod rotorem. Dodrcovací deska kalibruje výstupní velikost produktu. Lze je rovněž nasadit na drcení recyklačních materiálů. Sekundární drtiče ODN a ODH jsou nasazovány ve druhých, popř. třetích stupních drcení na středně tvrdé až tvrdé materiály. S ohledem na drcení tvrdších materiálů jsou drtiče ODH vybaveny rotory s pevnou fixací lišt. Odrazový drtič 150 t/h drcení dolomitu 18 Hlavní technické parametry primárních odrazových drtičů ODH typ rozměr vstupního vstup výkon el. motor otvoru mm m 3 mm t/h kw ODH x 600x670 0, ODH x 600x1000 0, ODH x 600x1324 0, ODH x 760x1000 0, ODH x 760x1324 0, ODH x 970x1324 0, ODH x 970x1655 0, ODH x 1250x1655 0, ODH x 1250x2310 0, ODH x 1570x2310 1, ODH x 1570x2966 1, ODH x 2000x2966 1, Hlavní technické parametry sekundárních odrazových drtičů ODH a ODN typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon el. motor mm mm t/h kw ODH x 400x ODH x 400x ODH x 400x ODH x 550x ODH x 550x ODH x 550x ODH x 640x ODH x 850x ODH x 850x ODN x ODN x ODN x ODN x Drtiče ODH mohou být vyrobeny ve dvoudeskovém nebo třídeskovém provedení, číslo na pozici x uvádí počet drtících desek. Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání

19 DRCENÍ Hlavní rozměry typ A B C D mm mm mm mm ODH 0907-xx ODH 0910-xx ODH 0913-xx ODH 1110-xx ODH 1113-xx ODH 1116-xx ODH 1313-xx ODH 1316-xx ODH 1616-xx ODH 1623-xx ODH x ODH x ODH x ODN ODN ODN ODN Odrazový drtič 700 t/h drcení cementářské suroviny Odrazový drtič ODH 1623 řez Granulometrické složení produktu při drcení kameniva sekundární nasazení primární nasazení Odrazový drtič ODH D model Pole mezi křivkami charakterizuje drticí schopnost strojů v závislosti na vstupní velikosti, druhu drceného materiálu a seřízení. 19

20 Odrazové drtiče DRCENÍ Sekundární odrazové drtiče ODX Odrazové drtiče ODX se používají pro sekundární drcení tvrdých materiálů jako jsou štěrk, písek, znělec, moravská droba, čedič a žula. Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODX typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm mm t/h mm mm mm kw ODX x ODX x ODX x ODX x Výstupní zrnitost produktu: 0-25 mm: 85 % 0-40 mm: 99 % Odrazový drtič ODJ 1122 drcení vápence Terciární odrazové drtiče ODJ Terciární odrazové drtiče ODJ se používají do finálních stupňů drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů, kde se požaduje vyšší jemnost konečného produktu. Materiál je drcen pomocí rotujících lišt a odrazem od pevných desek. Reverzní drtiče ODJ jsou vybaveny vertikálním vstupem materiálu přímo na rotor a odrazovými deskami po obou stranách rotoru. Výhodou tohoto provedení je velmi dobrý tvarový index (bi3<20) a vysoký stupeň zdrobnění. Konečný produkt, který vznikl destrukcí podél svých štěpných rovin obsahuje minimum prasklin bez zbytkového napětí. Řez odrazovým drtičem ODX. Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODJ typ rozměr vstupního otvoru vstup* výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm mm t/h mm mm mm kw ODJ x640 50**/125*** ODJ x990 50**/125*** ODJ x **/125*** * propad čtvercovým sítem Výstupní zrnitost produktu: do: 5 mm: ** 85 % *** 55 % Řez odrazovým drtičem ODJ. 20

21 Recyklační odrazové drtiče ODR Recyklační odrazové drtiče ODR jsou určeny pro zpracování druhotných materiálů např. stavební sutě, prostého betonu, armovaného betonu a živičných povrchů vozovek. Drtiče ODR jsou přizpůsobeny pro jednostupňové drcení při velké vstupní zrnitosti. Drtiče ODR lze použít i v úpravárenských zařízeních pro středně tvrdé až tvrdé materiály. Dodrcovací deska umístěná ve spodní části drtiče kalibruje velikost výstupního produktu. V takových případech se velikost vstupního materiálu upravuje. Konstrukce drtiče je přizpůsobena pro umístění na kolový podvozek a pro semimobilní linky. V současnosti se rozšiřuje oblast použití recyklátů. Odrazové drtiče se hojně používají pro zpracování kvalitních produktů s garantovanými vlastnostmi. Výhodou provedení drtičů ODR je vysoká výtěžnost drobnějších frakcí (< 45 mm) se skvělou tvarovou hodnotou (b i3 < 20 %). Konečný produkt, který vznikl destrukcí podél svých přirozených stěpných rovin, obsahuje minimum prasklin bez zbytkového napětí. DRCENÍ Semimobilní jednotka s odrazovým drtičem ODR Hlavní technické parametry odrazových drtičů ODR typ rozměr vstupního otvoru vstup výkon výška drtiče šířka drtiče délka drtiče el. motor mm m 3 mm t/h mm mm mm kw ODR x680 0, ODR x1030 0, ODR x1330 0, (160) Otevřená skříň drtiče ODR 1051 Výstupní zrnitost produktu živice stavební suť beton štěrkopísek* 0-45 mm 0-40 mm 0-30 mm 0-45 mm 95% 99% 99% 95% * vstup do 200 mm Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání. Rotor je navržen s pevně fixovanými lištami umožňujícími otočení. Na vstupu do drtiče je hydraulicky ovládaná klapka pro uvolnění zaklíněného materiálu. Na obrázcích jsou příklady aplikací drtičů ODR v mobilních a semimobilních jednotkách osazených vibračním třídícím podavačem VTP 1000x3000 pro odtřídění drobných podílů před podáváním do drtiče. K zavážení násypky se používá kolový nakladač nebo pásový dopravník. Semimobilní jednotka s odrazovým drtičem ODR Řez drtičem ODR. 21

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE technické vybavení www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE Společnost AQUASYS spol. s r.o. těžba a zpracování kamene Společnost Aquasys spol. s r.o. se zabývá těžbou, zpracováním kameniva, drcením a následným

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

mokré úpravny we process the future U pravnická technika

mokré úpravny we process the future U pravnická technika mokré úpravny we process the future U pravnická technika LAPAČE PÍSKU - DVOJITÉ LAPAČE PÍSKU (DEHYDRÁTORY) ÚLOHA Lapače písku slouží nejen současnému čištění a odvodňování písků z předřazených třídičů

Více

bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění Úpravárenská technika

bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění Úpravárenská technika bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění we process the future Úpravárenská technika ÚLOHA 2 V oboru úpravárenské techniky hraje stále větší roli třídění surovin, recyklovan ých

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN Elektrické řetězové kladkostroje érie CLW & CLN Zkušenosti a Know-how od Podem Podemcrane vyvinul na základě zkušeností s lanovými kladkostroji a know-how západoevropských partnerů řadu elektrických řetězových

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009 Michelin XHA2 Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností Tiskový balíček Leden 2009 Kontakt pro média: + 33 1 45 66 22 22 Obsah Souhrnná tisková zpráva Michelin

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Kuřice ve voliérách 1

Kuřice ve voliérách 1 Kuřice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, který umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 Návesná rozmetadla rady K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prumyslových K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prum. K105 s pneu 800/65 x 32, nástavcem

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ SL Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU. Katalog strojů Bomag

NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU. Katalog strojů Bomag NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU Katalog strojů Bomag PĚCHY, JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY, OBOUSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY Hmotnost BP/BPR desky BT 60/4 BT 65/4 BT 80 D 62kg 68kg 81kg BPR 25/40 BPR 25/40 D BPR 25/50

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

CENÍK I 2013. Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ

CENÍK I 2013. Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ CENÍK I 2013 Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ Právě si prohlížíte první katalog půjčovny stavebních strojů MARENT. Půjčovny, která je specializovaná

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) 8. dubna 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) Stavební a demoliční odpad Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800

Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800 V Chrášťanech dne : 15.5.2010 Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800 Vážení, předkládáme Vám nabídku na dodávku peletizační linky LSP 1800. Nabídka obsahuje obecné podmínky provozu linky, cenu základní

Více

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít release: čerpat, odvádět a opětovně využít ACO MARKANT 222 Sklepní světlíky Světlíky pochozí / pojízdné 226 Sklepní světlíky Allround Nástavné prvky Nástavce a výztužné rámy 229 Příslušenství Doplňky,

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog 50 let zkušeností ve vývoji a výrobě zdvihacích zařízení a pojezdových mechanismů Podem Osvědčená a stabilní kvalita 2 Volbou výrobků Podem získáváte:

Více

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 73 5 KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 74 kotoučové pily CD12F PILA NA KOV PŘÍKON (W) 1 450 PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) 305 HLOUBKA ŘEZU PŘI 90 (MM) 115 HLOUBKA ŘEZU PŘI 45 (MM) 76 POČET

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory 2013 TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory Hans Lundqvist EuroMilling OBSAH Technologie šrotování a mísení Obsah Kladívkový šrotovník A-304D...2 A-304D technický nákres...3 Kladívkový šrotovník

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Anotace DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Jaroslav BRYCHCY HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice V této práci je řešena problematika

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ!

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! ZARUČENÁ KVALITA VÝROBKU EVROPSKY Nové pneumatiky Sebring jsou vyráběny v továrně na výrobu pneumatik v Evropě jedním z předních světových výrobců pneumatik. KVALITNĚ Zajištění

Více