Novinky systému Signys - verze 5.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky systému Signys - verze 5.0"

Transkript

1 Všeobecné Odesílání SMS zpráv z dokladů [1197] Zavedena možnost odesílání SMS zpráv z dokladů. Systém spolupracuje s GSM modulem. Pro využití funkce je nutné zakoupit licenci na SMS modul. SMS zprávu je navíc možné přes GSM modul zaslat i z kontaktu na kartě partnera. Vyhledávání podle částečného zadání čísla dokladu [1198] Vyhledávání v systému je nyní možné podle částečného zadání čísla dokladu - tedy lze podmínku pro číslo dokladu zadávat také jako část čísla, použít "dvě tečky" nebo i operátory OR, NOT, AND. Vyhledávání - nová grafická podoba vyhledávacích oken [1198] Ve všech modulech byla provedena úprava vyhledávacích podmínek. Pro správné fungování je možné, že v některých modulech bude vhodné si správně nastavit výchozí podobu vyhledávacích podmínek pomocí tlačítka "Uložit". Zásadní změnou je, že nově se již nevyhledává podle záložek v záhlaví okna, ale došlo k jejich nahrazení stromem do levé části vyhledávání - jde o zvýšení přehlednosti a uživatelského komfortu při vyhledávání. Je nově také možné nastavit grafickou podobu vyhledávácích podmínek pro každého uživatele podle jeho vlastních preferencí. Nastavení se děj přes hlavní nabídku - Zobrazit -> Možnosti zobrazení a zde záložka"ostatní", oddíl zcela dole - "Vzhled dialogů pro kritéria vyhledávání". Spolu se změnou vyhledávácích podmínek došlo i k přeskupení a zpřehlednění vyhledávacích kritérií, kdy např.: - adresář obsahuje přesnější popisky jednotlivých vyhledávacích záložek, - ceník a sklad obsahují stejné vyhledávácí podmínky na stejných místech, i zde došlo ke zpřesnění názvů záložek, - vyhledávací podmínky pro doklady (pohledávky, závazky, příjemky...) nově obsahují: --> jako poslední záložku "Příznaky dokladu", kam se pro zpřehlednění přesunuly příznaky roztroušené na ostatních záložkách, --> záložky "Poznámky a ostatní" a "Pořízení, změny, kontrola" se shodným umístěním těchto kritérií pro všechny moduly. I nadále fungují klasické klávesy pro pohyb mezi záložkami pro hledání - tedy ALT+šipky doleva a doprava, stejně tak je nyní nově možné více využít "hot" klávesy pro přímý vstup do vyhledávacích podmínek. Kontrola chybné ové adresy pro automatické odesílání ů [1200] V lokálních parametrech zavedena možnost nastavit kontrolování správného zadání ové adresy pro automatické odesílání ů (přes SMTP server) a současně i kontrola telefonního čísla pro odesílání SMS zpráv z dokladů. Jako výchozí hodnoty jsou kontroly vypnuté. Import dat - mapování položek k sloupcům zdrojového souboru [1202] Nově jsou v průvodci importu dat do Signysu sloupce v náhledu očíslovány. Přibyla nová funkce pro zobrazení mapování, tedy přiřazení položek Signysu k sloupcům ve zdrojovém souboru. Současně je možné toto mapování uložit do textového souboru. V případě změny ve vybraných položkách je potřeba použít tlačítko Aktualizovat. Historie změn - nové možnosti ve vyhledávání [1202] V modulu pro historii změn byl přepracován formulář pro vyhledávání. Podmínka pro "Typ změny" - je dostupný přehled kódů na tlačítko u editačního políčka. Okno pro setřídění seznamu (F6)- velikost, pozice [1202] Okno pro setřídění seznamu (F6) - nově je možné změnit velikost a umístění, velikost se "pamatuje". Import kurzovního lístku - automatické datum [1203] Při importu kurzovního lístku se do popisu automaticky zapíše datum, pro který den byly kurzy stanoveny. Pokud je před importem popis vyplněn, tak se původní popis nepřepisuje. To samé platní i o datumech platnosti kurzu od-do. Při opakovaném importu kurzů, pokud uživatel datumy platnosti vyprázdní, se doplní datum z kurzu. Katalogy a číselníky - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Týká se: - Sazebník JCD, - Kusovník, - Evidence obalů, - Trasy rozvozů, - Skupiny zalistovaných artiklů, - Zákaznické karty, - Slevové kupóny, Strana 1 / 13

2 - PSČ, - Kódy zboží pro Intrastat, - Kódy elektroodpadu, - Kódy bank, - Deník partnera, - Účtový rozvrh. Nová funkce (modul)- Seznam platebních dokladů [1205] Seznam dokladů pro analýzu úhrad je nově dostupný i hlavním menu systému - Ostatní / Seznam platebních dokladů. - Při prvním spuštění se do variabilního symbolu přednastaví údaj AA, aby nepřijel celý seznam (výchozí nastavení kritérií). - Přijíždějí všechny doklady, nezávisle na pobočce, řadě i subřadě. - Vstup do seznamu lze omezit přístupovými právy - v právech přibyla položka Platební doklady. - Seznam je dostupný i pokud není v databázi licence pro analýzu úhrad. Ale analýzu nelze provádět, záložka Analýza úhrad neobsahuje editační prvky. Další moduly - úprava kritérií pro vyhledávání [1206] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Týká se: - Adresář - Partneři k výdeji, - Odeslané zásilky - Číselník sazeb dopravy, - Seznam dokladů k DPH, - Analýza daňových dokladů, - Sklad - Analýzy - Analýza kódů artiklů, - Seznam skladových míst, - Sklad - Analýzy - Analýza položek objednávek, - Odeslané zásilky - Analýzy - Analýza položek odeslaných zásilek, - Sklad - Analýzy - Analýza skladových pohybů, - Seznam systémových slev - Analýza slev, - Výrobní příkazy - Analýzy - Analýza výrobních operací, - Výrobní zakázky - Analýzy - Analýza položek výrobních zakázek, - Seznam položek operativního plánu, - Seznam dokončené výroby, - Seznam hlášení ESL a Sestavení výkazu ESL, - Odeslané zásilky - Katalogy a číselníky - Depa a trasy pro odeslané zásilky, - Doporučené nakládky. Výchozí nastavení pro rychlé hledání - stornované a odstraněné záznamy [1208] Pro rychlé hledání bylo zavedeno nastavení příznaků Storno a Odstraněno (zda se mají či nemají během rychlého hledání načítat i záznamy s těmito příznaky). Nastavení je možné provést v menu Nástroje / Možnosti a je platné pouze pro rychlé hledání. Běžné hledání má svou vlastní konfiguraci. Další moduly - úprava kritérií pro vyhledávání [1208] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Týká se: - Seznam příkazů faktoringu, - e-obchod - Hodnocení artiklů, - e-obchod - Komentáře artiklů, - e-obchod - e-obchod Adresář, - Seznam hlášení Intrastat a Sestavení výkazu Intrastat, - Kritéria analýzy konkurenčních cen, - Návrh položek objednávky vydané, - Seznam návštěv u partnera, - Příjem položek na sklad - režim položek objednávky vydané. Různé el. adresy na různé typy dokladů [1211] Na el. adrese partnera je možné nově nastavit modul. Pokud je uveden, pak má zde zadaná el. adresa přednost při přenosu na daný typ dokladu před el. adresou bez uvedeného modulu. Je tak možné mít na dodacím listu vydaném jinou el. adresu než na faktuře vydané. Pokud se však jako navazující doklad tvoří pokladní doklad nebo odeslaná zásilka, kopírují se el. adresy ze zdrojového dokladu. Seznam aktivních připojení [1213] Zaveden seznam aktivních připojení do databáze, který je dostupný zde: - přihlašovací dialogové okno (tlačítko Aktivní připojení) - hlavní menu / Nástroje / Seznam aktivních připojení Strana 2 / 13

3 Zobrazení ikon v hlavním okně [1214] Při spuštění Signysu dojde automaticky k přepnutí na nové ikony v hlavním okně. Pokud si chce uživatel vrátit původní zobrazení, je možné to provést pomocí menu Zobrazit / Možnosti zobrazení - na hlavní záložce volba Ikony hlavního menu. Rozšíření karty uživatele [1214] Vzhledem k rozšiřování polí či příznaků na kartě uživatele bylo její zobrazení rozloženo na více záložek. Přístupová práva se nyní tedy nastavují na samostatné záložce. Název spuštěné aplikace Signys ve Windows [1214] Pokud se spustily různé Signysy, nebo i jeden víckrát, nedalo se poznat, do kterého se ve Windows uživatel přepíná (např. pomocí Alt+Tab). Nově se zobrazuje při přepínání název aliasu. Pokud se spustí jeden Signys víckrát, zobrazí se ve Windows 7 nad ikonkou také popisy aliasu. - hlavní menu / Nápověda / O alikaci Signys - tlačítko Informace - tlačítko Aktivní připojení. Funkčnost je podmíněna používáním Firebirdu minimálně ve verzi Ukládání uživatelských dotazů - pozice kurzoru [1193] Opraveno ukládání uživatelských dotazů, aby při jejich použití stál kurzor v poli, kde se nacházel při jejich uložení. - Smazané doklady - zobrazení položek a účetních operací [1202] Na smazaných evd. dokladech je nyní u seznamu položek a účetních operací vidět správné označení smazaného řádku - ikona křížku. - Smazané doklady - zobrazení vazeb [1202] Na smazaných evd. dokladech je nyní u seznamu vazeb vidět správné označení smazané vazby - ikona křížku. - Hledání dle vazeb [1204] Oprava možností filtrování dokladů dle vazeb. U vybraných evidencí nebylo možné při filtrování dle vazeb provést výběr z katalogu evidencí. - Použití uživatelského dotazu po běžném vyhledávání [1211] Oprava načtení uživatelského dotazu na seznamu dokladů po předchozím běžném hledání. Pokud se hledalo dle pole Číslo dokladu a pak se ihned využil uživatelský dotaz, hodnota v poli Číslo dokladu nebyla dotazem modifikována. Adresář Hledání podle poboček partnera - rozšíření [1205] Došlo k rozšíření hledání dle poboček partnerů o: - Typ pobočky a - Popis. Popis ve stromečku kritérií je nově označen jako "Pobočky (vazby mezi partnery)". Modul pro el. adresu [1211] Na el. adrese partnera je možné nově nastavit modul. Pokud je uveden, pak má zde zadaná el. adresa přednost při přenosu na daný typ dokladu před el. adresou bez uvedeného modulu. Je tak možné mít na dodacím listu vydaném jinou el. adresu než na faktuře vydané. Pokud se však jako navazující doklad tvoří pokladní doklad nebo odeslaná zásilka, kopírují se el. adresy ze zdrojového dokladu. - Filtrování dle skupin a oborů [1204] Oprava filtrování partnerů dle skupin a oborů z pohledu vyhodnocování příznaku Status. - Adresář - Dotazy - Doklady partnera - chybové hlášení [1206] V adresáři přes menu Dotazy - Doklady partnera se v případě zobrazení objednávky přijaté stále objevilo chybové hlášení - opraveno. - Formulář "Návštěva u partnera" [1208] Na formuláři "Návštěva u partnera" se do některých polí nedalo vstoupit tabelátorem - opraveno. - Zobrazení objednávek přijatých stálých [1214] Oprava zobrazení objednávek přijatých stálých při zahájení příjmu (F12) na kartě partnera. Akční ceny Kód akční ceny [1198] Do evidence akčních cen přidáno pole Kód akční ceny (délka pole je 8 znaků). Pokud je akční cena uplatněna na položce dokladu, je na ní zaznamenán i tento kódu. Analýza akčních cen - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) v ceníku - Analýza akčních cen. Strana 3 / 13

4 Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Výběrová kritéria v analýze akčních cen [1205] Výběrová kritéria v analýze akčních cen sjednocena s vyhledáváním v ceníku (takže lze zde filtrovat nově dle více polí - sezona, status,...). - Skupinová nastavení v analýze akčních cen [1199] Opravena funkce skupinového nastavení v analýze akčních cen, aby se aktualizoval pouze zadaný údaj. Původně se v případě nezadání e-obchod hodnoty na akčních cenách mazaly místo toho, aby aktualizace polí neproběhla. Nyní je pro jejich aktualizaci nutné zaškrtnout pole pro zpřístupnění zadání změny. Banka Aktualizace zůstatků na bance - nový dialog, nastavení účtu [1199] Nově se při aktualizaci nezobrazuje dialog kritérií, ale pouze potvrzovací dialog. Analytický účet (AU) pro aktualizaci je uložen v databázi, nezávisle pro jednotlivé evidenční řady. Dostupný k nastavení je na dvou místech: - V nastavení parametrů dávkového dohledání platebních dokladů - údaj "Vytvořit operace banky". - Analytický účet se dá nově také nastavit i v možnostech dokladu na formuláři bankovního výpisu (na otevřeném bankovním výpisu menu Nástroje - Možnosti a zde záložka "Bankovní výpis"). Import výpisu - RF Faktoring [1203] Přidána nová metoda pro import bankovních výpisů - RF Faktoring. Úprava metod pro import výpisů [1203] Pro přehlednost a správné fungování importu bankovních výpisů byla změněna struktura názvů souborů ve složce s konfigurací cesty k výpisům. U níže uvedených metod bude nutné znovu nastavit cestu ke složce s výpisy z účtu a k archivu: - MultiCash (Spořitelna), - MultiCash MT940 (ČSOB ČR), - GEMINI 5.0, - VUB ABO. Ceník Alternativní zatřídění - hledání [1193] Změněn způsob práce s alternativním zatříděním artiklů, což výrazně zvýší rychlost při vyhledávání, pokud je alternativní zatřídění zapnuto. Pole Velikost a Barva [1198] Na artikl přidána nové pole Velikost a Barva. Údaje jsou přenášeny na položky dokladů. Skupinové nastavení až šest dokumentů [1203] Ve skupinových nastaveních parametrů artiklů je nyní možné místo jedno nastavit současně až šest dokumentů. Vyhledávání dle akčních cen [1205] Hledání podle akčních cen předěláno na způsob "Existuje položka". Tzn. je možné hledat i artikly, které nemají akční cenu. Dále opraveno hledání podle výše akční ceny a popisu. Rozšíření pole Popis alternativního názvu artiklu [1206] Délka pole Popis alternativního názvu artiklu rozšířena z 50 na 150 znaků. Vyhledávání podle existuje/neexistuje [1208] Bylo zavedeno vyhledávání podle existuje/neexistuje pro: - množstevní slevy, - alternativní názvy, - náhrady, - obaly. Seznam artiklů - Přirážka a Rabat [1211] Na seznam artiklů přidány sloupce Přirážka a Rabat (ze základní prodejní hladiny). Současně je možné údaje vyexportovat. Historie změn - nákupní ceny [1211] Do historie změn se nově ukládají i nákupní ceny zadané na artiklu. Strana 4 / 13

5 Vyhledávání v analýze akčních a konkurenčních cen [1212] Vyhledávání v analýze akčních a konkurenčních cen bylo doplněno o hledání dle detailů: Obal, Alt. název a Náhrady. - Hledání v ceníku - chybové hlášení [1193] Při hledání v ceníku systém hlásil chybu "Field "ZATRIDENINAZEV" not found" pokud něco filtru vyhovovalo výsledku. Opraveno. - Optimalizace rychlosti importu dat z CSV souboru [1203] Provedena optimalizace rychlosti importu dat z CSV souboru - vlivem předchozím úprav došlo ke zpomalení importu. - Zobrazení ikon akčních cen [1206] Oprava zobrazení ikon akčních cen (ikony pro jednotlivé druhy jako výprodej, likvidace,...). - Seznam artiklů - načtení rozšířeného seznamu [1211] Opraveno využití načtení rozšířeného seznamu artiklů (při vyhledávání ve skupině podmínek Ostatní volba Načíst rozšířený seznam). Čtečky, terminály Čtečky DENSO - hledání dle duplicitních čárových kódů [1206] Ve čtečkách DENSO zavedeno hledání dle duplicitních čárových kódů. Pokud je ve čtečce nahrán ceník, kdy více artiklů obsahuje stejný čárový kód, a ten je nasnímán, čtečka na skutečnost upozorní a nabídne uživateli vybrat správný artikl. Ve čtečkách se jedná o verzi Automatické vložení položek na objednávku [1197] Opraveno načítání ceny při automatickém vložení položek (načtených ze čtečky) na objednávku vydanou. - Pořadí sloupců importovaných položek do nabídky [1205] Opraveno ukládání pořadí sloupců importovaných položek do nabídky. - Čtečky DENSO - neslučování položek v režimu Zaskladnění s adresným skladem [1210] Ve čtečkách DENSO zrušeno slučování stejných položek v režimu Zaskladnění s adresným skladem. Slučování zde bylo proti logice využití režimu. Ve čtečkách se jedná o verzi Dokumenty dokladů Hledání dle názvu souboru [1204] Zavedeno hledání dle názvu souboru - ve výběrových kritériích pole Cesta (soubor). Úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) v evidenci dokumentů. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Kontrola příznaku priority [1214] Při vložení nebo editaci odkazu na dokument se nově při uložení kontroluje příznak priority. V případě, že je zadáno "Prioritní dokument" a v případě duplicity, jsou 3 možnosti: - Tlačítko "Storno" vrátí do formuláře a je možné příznak priority změnit. - Tlačítko "Ano" přepíše a uloží na pozadí příznak priority u jiných dokladů. Prioritní pak zůstane je ten, který se právě edituje. - Potvrzením "Ne" se vše uloží tak, jak je zadáno (na pozadí se nic nemění). DPH Sestavení DPH pro Slovensko - oddělené vykazování dobropisů [1193] Při sestavení DPH je možné do přiznání načíst odděleně součty za dobropisy (pro DPH na Slovensku od ). Načítání se nastaví v přiznání DPH přes menu Nástroje -> Konfigurační parametry DPH a zde na první záložce volba "Součty dobropisů odděleně od ostatních součtů (Slovensko)". Dobropisy jsou pak v přiznání shrnuty na záložce "Ostatní III". Výběr dokladů na přiznání k DPH [1208] Nové uspořádání prvků v dialogu. Na první záložce jsou nově umístěny nejdůležitější údaje. Nově je možné zadávat do čísla přiznání podmínky s tečkovou notací a s použitím operátoru OR a NOT. Pokud se přenášejí doklady na přiznání DPH, tak jsou jako výchozí stav dostupné pouze datumové meze pro datum DPH. Důvodem je prevence přenosu chybně vybraných dokladů na přiznání. Dialog se do toho stavu dostane pouze za těchto podmínek: > Seznam dokladů se volá z režimu oprav na formuláři přiznání k DPH. Strana 5 / 13

6 Tisk dokladů na přiznání k DPH - krácené plnění [1208] Do tisku dokladů na přiznání k DPH přidány pole pro krácené plnění: - ZklKracSnz, - ZklKracZkl, - DphKracSnz, - DphKracZkl. > Přiznání k DPH není uzamčené. => Pak: - Ve spodní části dialogu je volba "Jen kritéria pro přiznání". - Změní se obarvení vybraných popisků. - Do čísla přiznání se nastaví hodnota 0 a nastaví se i související kritéria: všechny evidence, pouze daňové doklady a nestornované doklady. Pokud chce uživatel v režimu přenosu na přiznání k DPH zadat i jiná kritéria, stačí vypnout zaškrtnutí u prvku "Jen kritéria pro přiznání" (zrychlená volba Alt+I). Změní se popisek na "Zpřístupnit jen kritéria pro přiznání'" a zpřístupní se všechny prvky dialogu. Naopak, pokud se prvek zase zaškrtne, tak se vymažou všechna kritéria, s výjimkou datumových mezí, nastaví se výchozí pro přiznání a dialog přejde do stavu "Jen kritéria pro přiznání". - Sestavení přiznání k DPH - zaokrouhlení [1208] Opraveno zaokrouhlování DPH pro plnění: - zasílání zboží, - pořízení a dodání zboží v režimu přenesení DPH. EDI Import stavových zpráv [1199] Na seznamu pohledávek zaveden import stavových zpráv. Systém načte soubory stavových zpráv a na pohledávky z nich naplní datum potvrzení a identifikaci, kdo potvrdil (obě pole jsou na záložce Ostatní). Pokud soubor obsahuje příznak odmítnutí, není datum potvrzení vyplněno a do pole Potvrdil je zapsán text Odmítnutí zprávy adresátem. Export pohledávky - Orion - adresa odběratele [1201] Pole 35 je podle Orionu určeno pro údaje o odběrateli. Proto přidána do exportu konfigurace (tlačítko "Nastavení" při exportu do EDI, volba "Vyplnit pole Odběratel...") možnost, aby údaj v EDI v poli 35 byl naplněn nikoliv příjemcem (výchozí stav), ale odběratelem z adresy na pohledávce. Export pohledávky a dodacího listu vydaného - cena na 3 desetinná místa [1202] Při exportu pohledávky a dodacího listu vydaného do EDI je cena na položkách exportována na 3 desetinná místa HHT, PDA, MDA - Export historie objednávek [1196] Opraven export historie objednávek, aby bylo možné exportovat doklady z jiné řady/subřady než 1/1. Hlášení SUKL Přímé odesílání hlášení SUKL [1199] Zprovozněno přímé odesílání hlášení SUKL. Odesláno je ihned po vygenerování hlášení. Načítání pouze položek s vyplněným SUKL kódem [1199] Upraven filtr pro načítání položek do hlášení SUKL - nově se načítají pouze položky s vyplněným SUKL kódem. Hlavní menu - Uspořádání ikon v hlavním menu [1196] Oprava ukládání rozmístění ikon v hlavním menu Signysu. Jde hlavně o zachování rozmístění po vypnutí a novém spuštění Signysu. Strana 6 / 13

7 Hromadný výdej Datum splatnosti [1204] Na doklad objednávky přijaté přidáno nové pole Datum splatnosti. Jedná se o přesné stanovení data splatnosti, které má být na faktuře vydané. Přenos údaje je v této chvíli zajištěn pouze při výdeji a fakturaci pomocí hromadného výdeje. Pokud je na objednávce datum vyplněno, nepočítá se s hodnotou Splatnost (počet dní - z adresáře). V parametrech hromadného výdeje ovšem musí být nastaveno slučování dle splatnosti a úhrady. Výchozí datum splatnosti [1208] V metodách, které řeší definici datumu splatnosti, byla nastavena výchozí hodnota - datum splatnosti = datum pořízení. Pak následuje dekódování dalších konfiguračních parametrů. Tím je vyřešen výchozí stav a datum splatnosti na hotovostních dokladech i v případě specifického importu z HHT. Speciální úprava data splatnosti pro účetní operaci HHC01 a HHC04 byla odstraněna. Internetový obchod Slevové kupony [1204] Zaveden modul Slevové kupony. Jde o evidenci slevových kuponů, kdy uživatel na internetovém obchodu zadá kód kuponu a pokud je platný (nevypršel či již nebyl použit), vloží se mu do objednávky další položka (kupon je navázán na ceníkovou kartu) s odpočtem zadané hodnoty. Označení položek jako převedené [1205] Na internetové objednávce zavedena funkce pro hromadné označení nepřevedených položek jako převedené (vyřízené). Funkce je k dispozici na objednávce v režimu prohlížení v menu Doklad / Zrušit nepřevedené položky. - Přenos měny z internetové objednávky do běžné [1198] Ošetřen přenos měny z internetové objednávky do běžné. Standardně je měna určována v globálních či lokálních parametrech. Pokud zde však nastavena není, načítá se měna přímo z internetové objednávky. - Tisk slevového kuponu [1211] Zprovozněn tisk slevového kuponu. Majetek - Obnovení smazané karty - účetní pohyby [1202] Při obnově smazané karty majetku se obnoví jednak pohyby a jednak účetní operace. Tyto dříve nešly smazat - opraveno. Montážní listy Zaveden nový modul Montážní listy [1211] Zaveden nový modul Montážní listy. Pro jeho provoz je potřeba využívat modul Kusovník. Tvorba montážních listů probíhá generováním z položek objednávek přijatých (s vazbou na sklad). Na montážním listu je uveden artikl, který má být vyroben a současně počet uvedený na zdrojové objednávce. Současně je zde dle kusovníku uvedeny potřebné komponenty pro výrobu/montáž. Velice rychle lze generovat výdej materiálu a následně příjem hotového výrobku. Modul tudíž představuje velmi zjednodušenou verzi výroby. Výdej materiálu pro vybraný počet [1214] Zavedena možnost vydat materiál pouze pro vybraný počet výrobků. Při zahájení výdeje se zobrazí okno, kde se předbídne množství, pro které má být materiál vydán. Pokud se hodnota upraví, dojde následně k výdeji jen vypočítaného množství (jak při ručním výdeji, tak pomocí automatického výdeje). Protože však se jedná o běžný výdeje z rezervace (dochází k aktualizaci pole Objednáno na skladových kartách), ukazuje okno výdeje celkový zbývající počet k výdeji dle položek na montážním listu, ale respektuje při skutečném výdeji zadaný počet výrobků. Nabídky - Analýza pohybů položek nabídek na artiklu [1203] Opraveno plnění pole Číslo firmy v Analýze pohybů položek nabídek na artiklu Strana 7 / 13

8 Objednávky přijaté Přenos čísla zákaznické karty [1199] Zaveden přenos čísla zákaznické karty (z karty partnera) při tvorbě objednávky přijaté. Číslo se přenáší jak na hlavičku dokladu, tak na položky. Automatické vkládání je možné volitelně aktivovat v globálních parametrech firmy. Na položce dokladu Celkem prodej bez DPH [1199] Na položku dokladu přidán sloupec Celkem prodej bez DPH. Nastavení typu výdeje na objednávce [1210] Na objednávce přijaté - záložka "Ostatní" - je možné nastavit typ výdeje ze skladu. Tento typ výdeje je pak následně uplatněn při výdeji z objednávky, bez možnosti vybrat typ výdeje ručně či nastavit výdej na kartě partnera. Objednávky vydané - Generování objednávek vydaných [1204] Oprava načítání položek nekrytých skladem (v hlavním okně Signysu menu Sklady / Generování objednávek vydaných) při použití filtru na dodavatele. Odeslané zásilky Příznak Avizo [1210] Na doklad odeslané zásilky (záložka Ostatní) přidán příznak Avizo. Vstupuje též do analýzy položek odeslaných zásilek. Paletové štítky - tvorba čárového kódu [1213] Přepracován způsob tvorby čárového kódu na paletových štítcích, který je tvořen dle GS1. Globálních parametrech firmy je nutné mít zadány tyto údaje: - EAN číslo firmy dle GS1 (šestimístné), - EAN kód země dle GS1 (třímístné - pro českou republiku je to 859, logistickou variantu dle GS1 jednomístný údaj). Posledním hodnotou pro tvorbu čárového kódu je číslo dokladu, které musí být sedmimístné (pokud je delší, je číslo pro potřeby čárového kódu zleva oříznuto na sedm míst). - Odesílání SMS zpráv [1199] Zprovozněno odesílání SMS zpráv z odeslaných zásilek (v tomto modulu na rozdíl od ostatních nebyla funkce se zavedením SMS modulu zprovozněna). Současně byla přidána kontrola na vyplněný údaj - pokud je pole prázdné nebo zadáno špatně, objeví se informační zpráva. - Příloha mailu při odeslání informační SMS [1205] Oprava vytvoření přílohy v odeslaném informačním u, pokud je odeslán použitím funkce Odeslat informační SMS. - Plnění pole Cena dobírky [1205] Oprava plnění pole Cena dobírky při tvorbě odeslané zásilky z jiného dokladu, pokud je částečně uhrazen. Nyní se správně přenáší hodnota Zbývá uhradit. Oprava / Reklamace Datum prodeje v exportu a tisku [1203] Pole Datum prodeje bylo přidáno na seznam dokladů. Je k dispozici v exportu i v tisku. Ostatní účetní doklady - Tvorba zápočtu - dobropisy a přeplacené faktury - záporná částka k úhradě [1201] Pokud je při tvorbě zápočtu dobropis (nebo faktura se záporným zůstatkem k úhradě), přenášela se úhrada plusem. Opraveno. Platební příkazy Úprava metod pro export příkazů [1203] Pro přehlednost a správné fungování exportu platebních příkazů byla změněna struktura názvů souborů ve složce s konfigurací cesty k příkazům. Strana 8 / 13

9 Výběr dokladů na příkaz - datum účetní a datum DPH [1208] Pro výběr dokladů na platební příkaz je možné nově použít omezení na datum účetní a datum DPH (záložka "Doklad"). U níže uvedených metod bude nutné znovu nastavit cestu ke složce s příkazy: - MultiCash (Spořitelna), - MultiCash MT940 (ČSOB ČR), - GEMINI 5.0, - VUB ABO. - Vložení přeplacené pohledávky do příkazu - variabilní symbol [1202] Pokud se při výběru dokladů na příkaz vybrala přeplacená FAV, do variabilního symbolu se správně zadalo číslo dokladu. Pokud se však před výběrem FAV na příkaz daná FAV otevřela (např. přes CTRL+ALT+O), na položce příkazu pak byla úhrada bez variabilního symbolu. Opraveno. - Kopírování platebních příkazů [1205] Oprava kopírování platebních příkazů. Pokud je na platebním příkazu položka z odkazem na doklad, tak nově již není položka s tímto dokladem spárována a lze ji ihned smazat. Pokud se však doklad uloží, ke spárování dojde. - Výběr dokladů na příkaz - uložení podmínek filtru [1207] V zadání podmínek pro výběr dokladů na platební příkaz je nově umožněno uložení zadaných omezení. Ukládá se i datum splatnosti - zde je vhodné využít posunutí datumu (pomocí tzv. žárovky - např. dnes + 3 dny). - Výběr dokladů na příkaz - pohledávky, grafická podoba [1207] Provedena revize funkčnosti ukládání kritérií. Jak výchozích, tak dotazy uložené do databáze (uživatelské dotazy). Opravena funkčnost pro omezení na evidence a související údaje (firma, účel ). Doposud nefungovaly podmínky firma, účel apod. pokud byly zaškrtnuty pouze pohledávky. Vylepšeno rozložení prvků v dialogu. Všechny nejdůležitější údaje jsou nově na záložce Základní. Pohledávky Rozšíření výdeje ze skladu - zadání objednávky [1212] Při zahájení výdeje ze skladu (z adresáře, z objednávky) je možné přímo zadat číslo objednávky (do atributů výdejky) - číslo je pak jak na dodacím listu, tak na faktuře vydané. Souhrnná faktura - přenos poznámek z položek fakturovaných dokladů [1213] Zaveden přenos poznámek na položkách dodacích listů vydaných na položky faktury vydané, pokud je tvořena jako faktura souhrnná. Nastavení přenosu těchto údaje je možné nastavit v adresáři pomocí menu Nástroje / Možnosti souhrnné/kolektivní fakturace. - Přenos střediska z položek dodacího listu na položky pohledávek [1196] Oprava přenosu střediska z položek dodacího listu na položky pohledávek. Nepřenášelo se v případě, že byla faktura vydaná tvořena později (ne ihned po vytvoření dodacího listu), a to z okna výdeje. - Měna-množství a kurz na tuz. dokladech [1196] Při výdeji z adresáře nebo objednávky na pohledávku vstupovalo měna-množství a kurz i u tuzemských dokladů (1-1). Opraveno. - Zobrazení polí na faktuře vydané do zahraničí na záložce Ostatní [1196] Na faktuře vydané do zahraničí na záložce Ostatní opraveno rozmístění polí - původně bylo pole Číslo přiznání k DPH překryto jiným polem. - Tvorba zálohové faktury do tuzemska kopírováním [1199] Opravena tvorba zálohové faktury kopírováním, aby se na nový doklad nepřenášely údaje o výši uplatněné či neuplatněné zálohy. - Výběrová kritéria v analýze úhrad [1205] Opraveno použití výběrových kritérií v analýze úhrad - příznaky na skupině Zatřídění a výběr údaj ze seznamu uživatelů na poli Kontroloval. - Součet pohledávek - znepřístupnění výběrových kritérií dle položek [1205] V analýze Součet pohledávk byla znepřístupněna výběrová kritéria ve skupinách podmínek Položky a Zatřídění na položkách. V této analýze není možné dle položek filtrovat, proto byla tato kritéria znepřístupněna. - Zadání prodejní ceny při tuzemské fakturaci v cizí měně [1212] Při vkládání položek na FAV tuzemskou se zapnutím "valutové částky z položek" přes přehazovačku (ALT+B) se chybně počítala cena (docházelo ke zdvojení DPH) - opraveno. Pokladna Fiskální modul Epson TM-T88UC [1196] Zavedena možnost zápisu pokladních dokladů do fiskálního modulu - zprovozněno pro komunikaci s tiskárnou Epson TM-T88UC. Nastavení se provádí v lokálních parametrech. Strana 9 / 13

10 Hledání dle pole Doklad [1201] V pokladně přidáno do výběrových kritérií pole Doklad. - Přenos platebních dokladů do vazeb [1204] Oprava funkce Přenos platebních dokladů do vazeb. - Ruční vkládání nových účetních položek - příznak kontroly [1205] Opraveno načítání příznaku kontroly částky k rozúčtování. Prodejní terminál Fiskální modul Epson TM-T88UC [1196] V prodejním terminálu zaveden fiskální modul pro komunikaci s tiskárnou Epson TM-T88UC. Nastavení se nově provádí v lokálních parametrech. - Ruční vložení prodejní ceny - zobrazení [1193] Při ručním zadání prodejní ceny se v okně pro zadání počtu tato cena nezobrazila, ale po přehození se správně uplatnila. Opraveno. Příjemky Import příjemky ve formátu PDK [1196] Zaveden import dodacího listu přijatého z tuzemska a příjemky interní ve formátu PDK (verze 4). Import se provede na založeném dokladu (stisk např. F3 a výběr typu dokladu) pomocí menu Nástroje / Import dokladu PharmData. Tvorba příjemky importem souboru ve formátu PDK [1197] Zaveden import souboru ve formátu PDK verze 4 do příjemky (jak pro dodací list přijatý tuzemský tak pro interní příjemku). Funkce je k dispozici na dokladu v menu Nástroje / Import dokladu PharmData. Jako PDK kód položky je bráno pole Číslo alternativní (vedle pole číslo referenční). Je tedy nutné založit novou příjemku, vybrat typ a poté spustit import. Import PDK souboru - kontrola dodavatele [1200] Provedena změna kontroly dodavatele při tvorbě příjemky importem PDK souboru. Pokud není dodavatel nalezen, systém se zeptá, zda v importu pokračovat. Původně byl import v této chvíli zastaven. Označení položek na dodacím listu přijatém ze zahraničí [1205] Na dodacím listu přijatém ze zahraničí zavedena funkce označení položky (Ctrl+mezerník) využívaná na dodacím listu přijatém z tuzemska. Reklamace a opravy Hledání dle příznaků dokladu [1196] Do výběrových kritérií přidány příznaky dokladu (Příznak I, Příznak II a Příznak tisku). Navazující doklad - FAV zahraniční [1208] Z dokladu je možné udělat navazující doklad Faktura vydaná do zahraničí. Zahraniční oprava, fakturace [1210] Při tvorbě opravy se z partnera přenáší nastavení pro zahraniční obchod - tzn. je možné udělat opravu např. v EUR, použít metodu "Valutové částky z položek". Je tak možné udělat opravu i v cizí měně. Následně pak lze vytvořit navazující fakturu vydanou do zahraničí - ta nastavení přebírá (samozřejmě bez DPH). Sklad Úprava kritérií pro pohyb na skladě a kartě, pro skup. součty skl. pohybů [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) v analýzách na skladě: - pohyb na skladě, - pohyb na skladové kartě, - skupinové součty skladových pohybů. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Funkčnost analýz je stále stejná. Detailní inventura, inventura šarží - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - Detailní inventura, inventura šarží... Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Strana 10 / 13

11 Zpětná inventura - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - Zpětná inventura. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Inventura výrobních čísel - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - Inventura výrobních čísel. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Hledání v detailech pomocí Existuje / Neexistuje [1214] Nově se dá hledat podle detailních tabulek formou "Existuje / Neexistuje": - Dodavatelé, - Kategorie, - Alternativní názvy, - Náhrady a - Obaly. To mj. znamená, že lze používat i souběžné podmínky pro více detailních tabulek. - Analýza skup. součtů skl. pohybů - tisk - chybové hlášení [1193] Ve skupinových součtech skl. pohybů nešel tisk - Field 'KtgAlt)' not found. Opraveno. - Analýza - položky nekryté skladem - chybové hlášení [1193] Analýza "Položky nekryté skladem" nešla spustit, hlásila: Field "KTGALT" not found. Opraveno. - Rychlé klávesy v analýzách - položky nekryté skladem [1196] Oprava přiřazení rychlé klávesy pro analýzu ve skladu - položky nekryté skladem. Původně byla přiřazena klávesa L, ale v předchozí verzi byla přidělena nové volbě. Nyní již platí zpět pro položky nekryté skladem. - Převod mezi sklady - chybové hlášení [1200] Při převodu mezi sklady docházelo u speciálních stavů skl. karet k chybovému hlášení na index XAK1SKLEVDM01. Opraveno. - Hledání dle stromového členění při zapnutém alternativním zatřídění [1205] Oprava hledání dle stromového členění při zapnutém alternativním zatřídění. - Rychlé hledání - zachování příznaků storna či odstranění [1205] Při použití rychlého hledání se současně s ostatními poli zrušilo nastavení i na příznacích skladové karty či artiklu. Vráceno původní chování, kdy rychlé hledání tyto příznaky nepřepíná (na rozdíl od tlačítka Vyprázdnit v okně výběrových kritérií). Týká se obecně hledání na seznamu skladových karet, tedy i v oknech pořizování položek na doklad. Tisky Tiskové sestavy partnera [1203] Využití tiskových sestav partnera rozšířeno i pro další moduly, kde je možné je využívat. Převážně jde o výrobní doklady, na kterých je partner uveden. Účetnictví Vyhledávání v účetním deníku podle DPH, nové sloupce [1196] Vyhledávání v účetním deníku bylo doplněno o hledání podle DPH: - číslo přiznání DPH (i ve tvaru , operátor OR a NOT), - typ plnění DPH (včetně operátorů OR, AND, NOT). Dále v seznamu přibyly sloupce: - číslo přiznání DPH, - typ plnění. Vyhledávání v účetním deníku podle odkazu na doklad [1197] Vyhledávání v účetním deníku bylo doplněno o hledání podle odkazu na doklad. Je možné i používání dvojteček a operátorů (AND, NOT, OR). Políčko pro zadání čísla dokladu je dostupné pouze u volby s odkazem, jinak je nedostupné. Vyhledávání v účetním deníku podle částečného zadání čísla dokladu [1197] Vyhledávání v účetním deníku je nyní možné podle částečného zadání čísla dokladu - tedy lze podmínku pro číslo dokladu zadávat také jako část čísla, použít "dvě tečky" nebo i operátory OR, NOT, AND. Tvorba zápočtu - výběr dokladů - podle příznaku kontroly [1202] Strana 11 / 13

12 Klávesová zkratka CTRL+W pro zakázky [1203] Zavedena klávesová zkratka na zakázky (Ctrl+W) v dialozích pro účtování: - účetní operace, - seznam předkontací, - předkontace dokladu. Doplnění firmy z hlavičky dokladu [1204] Do menu Doklad / Účetní operace na dokladu v režimu oprav přidána nová volba Doplnit firmu z hlavičky dokladu. Předvaha - zobrazení účetního deníku [1206] Z řádku předvahy je možné přímo zobrazit zvolený analytický účet v deníku - tedy zjistit pohyby na něm. Období a číslo střediska se do deníku předvyplní v souladu se sestavenou předvahou. Při tvorbě zápočtu je nyní možné pro výběr dokladů použít příznaku kontroly - ten je následně i zobrazen v seznamu dokladů pro výběr na zápočet. - Ruční zadávání kontací u závazků - nabídka strany MD a D [1202] Při ručním zadávání kontací (F3) na závazcích a pokladně systém nenabízel správně strany MD pro základ, ale D - opraveno. Opravena i správnost zobrazení částky z dokladu a částka k rozúčtování. - Sloupce účetního deníku - Doklad [1204] V účetním deníku oprava popisku sloupce s příznakem spárování salda. Současně odstraněn nadbytečný sloupec Doklad (omylem byl zobrazen dvakrát). - Kopírování dokladů včetně účetních operací [1204] Oprava aktualizace firmy na účetních položkách, pokud vzniknou společně s dokladem vzniklým kopírováním z jiného (původně na účetních položkách zůstávala firma ze zdrojového dokladu). - Vyhledávání podle zakázek v účetním deníku [1206] V účetním deníku při pokusu o výběr zakázky na účetní operaci nebylo možné vstoupit do seznamu zakázek - opraveno. - Kopírování dokladu - analytické účty [1206] Pokud došlo ke zkopírování dokladu vč. účetních operací, nabídly se čísla účtu ve vazbě na před tím načtený účtový rozvrh - opraveno, v paměti je načten kompletní rozvrh. Výdejky Export výdejky ve formátu PDK [1196] Zaveden export dodacího listu vydaného do tuzemska a výdejky interní ve formátu PDK (verze 4). Export se provede na dokladu pomocí menu Nástroje / Export PharmData. Export výdejky ve formátu PDK [1197] Zaveden export výdejky (jak pro dodací list vydaný tuzemský tak pro interní výdejku) ve formátu PDK verze 4. Funkce je k dispozici na dokladu v menu Nástroje / Export PharmData. Jako PDK kód položky je bráno pole Číslo alternativní (vedle pole číslo referenční). Přenos čísla zákaznické karty [1199] Zaveden přenos čísla zákaznické karty (z karty partnera) při tvorbě výdejky. Číslo se přenáší jak na hlavičku dokladu, tak na položky. Automatické vkládání je možné volitelně aktivovat v globálních parametrech firmy. Účel dokladu v tisku [1203] Do tisku seznamu výdejek přidáno pole Účel. Rozšíření výdeje ze skladu - zadání objednávky [1212] Při zahájení výdeje ze skladu (z adresáře, z objednávky) je možné přímo zadat číslo objednávky (do atributů výdejky) - číslo je pak jak na dodacím listu, tak na faktuře vydané. - Export položek výdejky - pole Expirace [1204] Oprava exportu položek výdejky - neexportovaly se údaje o expiraci. - Zadání prodejní ceny při tuzemské fakturaci v cizí měně [1212] Při vkládání položek na DLV tuzemský se zapnutím "valutové částky z položek" se chybně počítala cena (docházelo ke zdvojení DPH) - opraveno. Výroba Výrobní plán - doba trvání [1210] Na seznamu položek výrobního plánu přidány sloupce doby trvání (v jednotlivých časových jednotkách). Strana 12 / 13

13 Rozšířen modul Změnové řízení [1211] Výrazným způsobem rozšířen modul Změnové řízení. Zavedeny stavy změny, přidána textová pole, datumová pole. Dále byla přidána možnost navazovat artikly. Nejzásadnějším rozšířením je evidence oprávněných osob (rozděleno na Seznam oprávněných osob, Seznam realizátorů a Rozdělovník), na které je možné přímo z formuláře zasílat informační y - evidence jsou navázány na seznam uživatelů. Odvod dokončené výroby - výdej pomocného a neshodného materiálu [1212] V typech dokončené výroby je možné nově nadefinovat odvod pomocného a neshodného materiálu. Pokud je nastaveno, že mají být odváděny, objeví se v průběhu odvodu (samostatně pro pomocný a samostatně pro neshodný) okno pro zadání materiálu = vzniká nová výrobní výdejka. Oba výdeje je možné zahrnout do kalkulace vyráběné položky - byly zadány nové hodnoty pro kalkulační vzorce NKLMATPOM a NKLMATNSM. U výdeje neshodného materiálu je následně automaticky generovánay výrobní příjemka, tzn. dochází k převodu materiálu - jedná se o materiál, který nebyl zpracován, ale byl poškozen, proto je potřeba ho převést např. na sklad zmetků či neshod. - Zobrazení strukturního kusovníku [1201] Oprava zobrazení strukturního kusovníku. - Analýza dokončené výroby - výběr skupiny a druhu [1196] Ve výběrových kritériích analýzy dokončené výroby opraveno navázání polí skupina a druh na katalogy. Původně bylo nutné tyto údaje zadat ručně - výběr z katalogů nebyl možný. - Zrušení nedodaných položek žádanky přijaté [1199] Opravena funkce Zrušení nedodaných položek na žádance přijaté. Zakázky Přidány položky do tisku [1207] Do tisku zakázky přidány všechny údaje ze záložky Realizace a termíny, které v tisku prozatím nebyly. - Změna čísla dokladu [1199] Volba změny čísla dokladu znepřístupněna v režimu prohlížení. Funkce byla přístupná v režimu prohlížení, avšak nic se neprovedlo, protože číslo dokladu lze změnit pouze v režimu editace. Zalistované artikly - Vložení zalistovaných artiklů na pohledávku - chybové hlášení [1193] Při vložení zalistovaných artiklů na pohledávku systém hlásil chybu "Field "ZATRIDENINAZEV" not found". Opraveno. Závazky Vyhledávání podle data plánované platby [1208] Ve vyhledávání závazků přibyla možnost hledání dle data plánované platby. Hromadné nastavení data plánované platby [1208] Ve skupinových nastaveních parametrů přibyla možnost hromadného nastavení/smazání data plánované platby. - Výběrová kritéria v analýze úhrad [1205] Opraveno použití výběrových kritérií v analýze úhrad - příznaky na skupině Zatřídění a výběr údaj ze seznamu uživatelů na poli Kontroloval. Strana 13 / 13

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. I. DEN s t ř e d a 1 6. 5. 2 0 1 2 P R O G R A M Š K O L E N Í 10:00 10:15 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ 10:15 11:45 Blok 1: letem světem novinek Soft-4-Sale

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Petr Šebela Grafický

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

4 Část II Bez vazby na modul. 6 Část III Zboží a ceny. 8 Část IV Kontakty. 17 Část V Marketing a Operativa. 23 Část VI Nabídky.

4 Část II Bez vazby na modul. 6 Část III Zboží a ceny. 8 Část IV Kontakty. 17 Část V Marketing a Operativa. 23 Část VI Nabídky. 2 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.50A Obsah Kapitoly Část I Verze G5.50A 4 Část II Bez vazby na modul 6 Část III Zboží a ceny 8 Část IV Kontakty 17 Část V Marketing a Operativa 23 Část VI Nabídky

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

KASA Maloobchodní prodej

KASA Maloobchodní prodej Nastavení a ovládání prodeje v programu DUEL DUEL Daňová evidence www.jezeksw.cz 2 v ekonomickém systému DUEL 11.2 od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Září 2015 (pro verzi 11.2). Pokud máte novější verzi

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více