Novinky systému Signys - verze 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky systému Signys - verze 5.0"

Transkript

1 Všeobecné Odesílání SMS zpráv z dokladů [1197] Zavedena možnost odesílání SMS zpráv z dokladů. Systém spolupracuje s GSM modulem. Pro využití funkce je nutné zakoupit licenci na SMS modul. SMS zprávu je navíc možné přes GSM modul zaslat i z kontaktu na kartě partnera. Vyhledávání podle částečného zadání čísla dokladu [1198] Vyhledávání v systému je nyní možné podle částečného zadání čísla dokladu - tedy lze podmínku pro číslo dokladu zadávat také jako část čísla, použít "dvě tečky" nebo i operátory OR, NOT, AND. Vyhledávání - nová grafická podoba vyhledávacích oken [1198] Ve všech modulech byla provedena úprava vyhledávacích podmínek. Pro správné fungování je možné, že v některých modulech bude vhodné si správně nastavit výchozí podobu vyhledávacích podmínek pomocí tlačítka "Uložit". Zásadní změnou je, že nově se již nevyhledává podle záložek v záhlaví okna, ale došlo k jejich nahrazení stromem do levé části vyhledávání - jde o zvýšení přehlednosti a uživatelského komfortu při vyhledávání. Je nově také možné nastavit grafickou podobu vyhledávácích podmínek pro každého uživatele podle jeho vlastních preferencí. Nastavení se děj přes hlavní nabídku - Zobrazit -> Možnosti zobrazení a zde záložka"ostatní", oddíl zcela dole - "Vzhled dialogů pro kritéria vyhledávání". Spolu se změnou vyhledávácích podmínek došlo i k přeskupení a zpřehlednění vyhledávacích kritérií, kdy např.: - adresář obsahuje přesnější popisky jednotlivých vyhledávacích záložek, - ceník a sklad obsahují stejné vyhledávácí podmínky na stejných místech, i zde došlo ke zpřesnění názvů záložek, - vyhledávací podmínky pro doklady (pohledávky, závazky, příjemky...) nově obsahují: --> jako poslední záložku "Příznaky dokladu", kam se pro zpřehlednění přesunuly příznaky roztroušené na ostatních záložkách, --> záložky "Poznámky a ostatní" a "Pořízení, změny, kontrola" se shodným umístěním těchto kritérií pro všechny moduly. I nadále fungují klasické klávesy pro pohyb mezi záložkami pro hledání - tedy ALT+šipky doleva a doprava, stejně tak je nyní nově možné více využít "hot" klávesy pro přímý vstup do vyhledávacích podmínek. Kontrola chybné ové adresy pro automatické odesílání ů [1200] V lokálních parametrech zavedena možnost nastavit kontrolování správného zadání ové adresy pro automatické odesílání ů (přes SMTP server) a současně i kontrola telefonního čísla pro odesílání SMS zpráv z dokladů. Jako výchozí hodnoty jsou kontroly vypnuté. Import dat - mapování položek k sloupcům zdrojového souboru [1202] Nově jsou v průvodci importu dat do Signysu sloupce v náhledu očíslovány. Přibyla nová funkce pro zobrazení mapování, tedy přiřazení položek Signysu k sloupcům ve zdrojovém souboru. Současně je možné toto mapování uložit do textového souboru. V případě změny ve vybraných položkách je potřeba použít tlačítko Aktualizovat. Historie změn - nové možnosti ve vyhledávání [1202] V modulu pro historii změn byl přepracován formulář pro vyhledávání. Podmínka pro "Typ změny" - je dostupný přehled kódů na tlačítko u editačního políčka. Okno pro setřídění seznamu (F6)- velikost, pozice [1202] Okno pro setřídění seznamu (F6) - nově je možné změnit velikost a umístění, velikost se "pamatuje". Import kurzovního lístku - automatické datum [1203] Při importu kurzovního lístku se do popisu automaticky zapíše datum, pro který den byly kurzy stanoveny. Pokud je před importem popis vyplněn, tak se původní popis nepřepisuje. To samé platní i o datumech platnosti kurzu od-do. Při opakovaném importu kurzů, pokud uživatel datumy platnosti vyprázdní, se doplní datum z kurzu. Katalogy a číselníky - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Týká se: - Sazebník JCD, - Kusovník, - Evidence obalů, - Trasy rozvozů, - Skupiny zalistovaných artiklů, - Zákaznické karty, - Slevové kupóny, Strana 1 / 13

2 - PSČ, - Kódy zboží pro Intrastat, - Kódy elektroodpadu, - Kódy bank, - Deník partnera, - Účtový rozvrh. Nová funkce (modul)- Seznam platebních dokladů [1205] Seznam dokladů pro analýzu úhrad je nově dostupný i hlavním menu systému - Ostatní / Seznam platebních dokladů. - Při prvním spuštění se do variabilního symbolu přednastaví údaj AA, aby nepřijel celý seznam (výchozí nastavení kritérií). - Přijíždějí všechny doklady, nezávisle na pobočce, řadě i subřadě. - Vstup do seznamu lze omezit přístupovými právy - v právech přibyla položka Platební doklady. - Seznam je dostupný i pokud není v databázi licence pro analýzu úhrad. Ale analýzu nelze provádět, záložka Analýza úhrad neobsahuje editační prvky. Další moduly - úprava kritérií pro vyhledávání [1206] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Týká se: - Adresář - Partneři k výdeji, - Odeslané zásilky - Číselník sazeb dopravy, - Seznam dokladů k DPH, - Analýza daňových dokladů, - Sklad - Analýzy - Analýza kódů artiklů, - Seznam skladových míst, - Sklad - Analýzy - Analýza položek objednávek, - Odeslané zásilky - Analýzy - Analýza položek odeslaných zásilek, - Sklad - Analýzy - Analýza skladových pohybů, - Seznam systémových slev - Analýza slev, - Výrobní příkazy - Analýzy - Analýza výrobních operací, - Výrobní zakázky - Analýzy - Analýza položek výrobních zakázek, - Seznam položek operativního plánu, - Seznam dokončené výroby, - Seznam hlášení ESL a Sestavení výkazu ESL, - Odeslané zásilky - Katalogy a číselníky - Depa a trasy pro odeslané zásilky, - Doporučené nakládky. Výchozí nastavení pro rychlé hledání - stornované a odstraněné záznamy [1208] Pro rychlé hledání bylo zavedeno nastavení příznaků Storno a Odstraněno (zda se mají či nemají během rychlého hledání načítat i záznamy s těmito příznaky). Nastavení je možné provést v menu Nástroje / Možnosti a je platné pouze pro rychlé hledání. Běžné hledání má svou vlastní konfiguraci. Další moduly - úprava kritérií pro vyhledávání [1208] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Týká se: - Seznam příkazů faktoringu, - e-obchod - Hodnocení artiklů, - e-obchod - Komentáře artiklů, - e-obchod - e-obchod Adresář, - Seznam hlášení Intrastat a Sestavení výkazu Intrastat, - Kritéria analýzy konkurenčních cen, - Návrh položek objednávky vydané, - Seznam návštěv u partnera, - Příjem položek na sklad - režim položek objednávky vydané. Různé el. adresy na různé typy dokladů [1211] Na el. adrese partnera je možné nově nastavit modul. Pokud je uveden, pak má zde zadaná el. adresa přednost při přenosu na daný typ dokladu před el. adresou bez uvedeného modulu. Je tak možné mít na dodacím listu vydaném jinou el. adresu než na faktuře vydané. Pokud se však jako navazující doklad tvoří pokladní doklad nebo odeslaná zásilka, kopírují se el. adresy ze zdrojového dokladu. Seznam aktivních připojení [1213] Zaveden seznam aktivních připojení do databáze, který je dostupný zde: - přihlašovací dialogové okno (tlačítko Aktivní připojení) - hlavní menu / Nástroje / Seznam aktivních připojení Strana 2 / 13

3 Zobrazení ikon v hlavním okně [1214] Při spuštění Signysu dojde automaticky k přepnutí na nové ikony v hlavním okně. Pokud si chce uživatel vrátit původní zobrazení, je možné to provést pomocí menu Zobrazit / Možnosti zobrazení - na hlavní záložce volba Ikony hlavního menu. Rozšíření karty uživatele [1214] Vzhledem k rozšiřování polí či příznaků na kartě uživatele bylo její zobrazení rozloženo na více záložek. Přístupová práva se nyní tedy nastavují na samostatné záložce. Název spuštěné aplikace Signys ve Windows [1214] Pokud se spustily různé Signysy, nebo i jeden víckrát, nedalo se poznat, do kterého se ve Windows uživatel přepíná (např. pomocí Alt+Tab). Nově se zobrazuje při přepínání název aliasu. Pokud se spustí jeden Signys víckrát, zobrazí se ve Windows 7 nad ikonkou také popisy aliasu. - hlavní menu / Nápověda / O alikaci Signys - tlačítko Informace - tlačítko Aktivní připojení. Funkčnost je podmíněna používáním Firebirdu minimálně ve verzi Ukládání uživatelských dotazů - pozice kurzoru [1193] Opraveno ukládání uživatelských dotazů, aby při jejich použití stál kurzor v poli, kde se nacházel při jejich uložení. - Smazané doklady - zobrazení položek a účetních operací [1202] Na smazaných evd. dokladech je nyní u seznamu položek a účetních operací vidět správné označení smazaného řádku - ikona křížku. - Smazané doklady - zobrazení vazeb [1202] Na smazaných evd. dokladech je nyní u seznamu vazeb vidět správné označení smazané vazby - ikona křížku. - Hledání dle vazeb [1204] Oprava možností filtrování dokladů dle vazeb. U vybraných evidencí nebylo možné při filtrování dle vazeb provést výběr z katalogu evidencí. - Použití uživatelského dotazu po běžném vyhledávání [1211] Oprava načtení uživatelského dotazu na seznamu dokladů po předchozím běžném hledání. Pokud se hledalo dle pole Číslo dokladu a pak se ihned využil uživatelský dotaz, hodnota v poli Číslo dokladu nebyla dotazem modifikována. Adresář Hledání podle poboček partnera - rozšíření [1205] Došlo k rozšíření hledání dle poboček partnerů o: - Typ pobočky a - Popis. Popis ve stromečku kritérií je nově označen jako "Pobočky (vazby mezi partnery)". Modul pro el. adresu [1211] Na el. adrese partnera je možné nově nastavit modul. Pokud je uveden, pak má zde zadaná el. adresa přednost při přenosu na daný typ dokladu před el. adresou bez uvedeného modulu. Je tak možné mít na dodacím listu vydaném jinou el. adresu než na faktuře vydané. Pokud se však jako navazující doklad tvoří pokladní doklad nebo odeslaná zásilka, kopírují se el. adresy ze zdrojového dokladu. - Filtrování dle skupin a oborů [1204] Oprava filtrování partnerů dle skupin a oborů z pohledu vyhodnocování příznaku Status. - Adresář - Dotazy - Doklady partnera - chybové hlášení [1206] V adresáři přes menu Dotazy - Doklady partnera se v případě zobrazení objednávky přijaté stále objevilo chybové hlášení - opraveno. - Formulář "Návštěva u partnera" [1208] Na formuláři "Návštěva u partnera" se do některých polí nedalo vstoupit tabelátorem - opraveno. - Zobrazení objednávek přijatých stálých [1214] Oprava zobrazení objednávek přijatých stálých při zahájení příjmu (F12) na kartě partnera. Akční ceny Kód akční ceny [1198] Do evidence akčních cen přidáno pole Kód akční ceny (délka pole je 8 znaků). Pokud je akční cena uplatněna na položce dokladu, je na ní zaznamenán i tento kódu. Analýza akčních cen - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) v ceníku - Analýza akčních cen. Strana 3 / 13

4 Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Výběrová kritéria v analýze akčních cen [1205] Výběrová kritéria v analýze akčních cen sjednocena s vyhledáváním v ceníku (takže lze zde filtrovat nově dle více polí - sezona, status,...). - Skupinová nastavení v analýze akčních cen [1199] Opravena funkce skupinového nastavení v analýze akčních cen, aby se aktualizoval pouze zadaný údaj. Původně se v případě nezadání e-obchod hodnoty na akčních cenách mazaly místo toho, aby aktualizace polí neproběhla. Nyní je pro jejich aktualizaci nutné zaškrtnout pole pro zpřístupnění zadání změny. Banka Aktualizace zůstatků na bance - nový dialog, nastavení účtu [1199] Nově se při aktualizaci nezobrazuje dialog kritérií, ale pouze potvrzovací dialog. Analytický účet (AU) pro aktualizaci je uložen v databázi, nezávisle pro jednotlivé evidenční řady. Dostupný k nastavení je na dvou místech: - V nastavení parametrů dávkového dohledání platebních dokladů - údaj "Vytvořit operace banky". - Analytický účet se dá nově také nastavit i v možnostech dokladu na formuláři bankovního výpisu (na otevřeném bankovním výpisu menu Nástroje - Možnosti a zde záložka "Bankovní výpis"). Import výpisu - RF Faktoring [1203] Přidána nová metoda pro import bankovních výpisů - RF Faktoring. Úprava metod pro import výpisů [1203] Pro přehlednost a správné fungování importu bankovních výpisů byla změněna struktura názvů souborů ve složce s konfigurací cesty k výpisům. U níže uvedených metod bude nutné znovu nastavit cestu ke složce s výpisy z účtu a k archivu: - MultiCash (Spořitelna), - MultiCash MT940 (ČSOB ČR), - GEMINI 5.0, - VUB ABO. Ceník Alternativní zatřídění - hledání [1193] Změněn způsob práce s alternativním zatříděním artiklů, což výrazně zvýší rychlost při vyhledávání, pokud je alternativní zatřídění zapnuto. Pole Velikost a Barva [1198] Na artikl přidána nové pole Velikost a Barva. Údaje jsou přenášeny na položky dokladů. Skupinové nastavení až šest dokumentů [1203] Ve skupinových nastaveních parametrů artiklů je nyní možné místo jedno nastavit současně až šest dokumentů. Vyhledávání dle akčních cen [1205] Hledání podle akčních cen předěláno na způsob "Existuje položka". Tzn. je možné hledat i artikly, které nemají akční cenu. Dále opraveno hledání podle výše akční ceny a popisu. Rozšíření pole Popis alternativního názvu artiklu [1206] Délka pole Popis alternativního názvu artiklu rozšířena z 50 na 150 znaků. Vyhledávání podle existuje/neexistuje [1208] Bylo zavedeno vyhledávání podle existuje/neexistuje pro: - množstevní slevy, - alternativní názvy, - náhrady, - obaly. Seznam artiklů - Přirážka a Rabat [1211] Na seznam artiklů přidány sloupce Přirážka a Rabat (ze základní prodejní hladiny). Současně je možné údaje vyexportovat. Historie změn - nákupní ceny [1211] Do historie změn se nově ukládají i nákupní ceny zadané na artiklu. Strana 4 / 13

5 Vyhledávání v analýze akčních a konkurenčních cen [1212] Vyhledávání v analýze akčních a konkurenčních cen bylo doplněno o hledání dle detailů: Obal, Alt. název a Náhrady. - Hledání v ceníku - chybové hlášení [1193] Při hledání v ceníku systém hlásil chybu "Field "ZATRIDENINAZEV" not found" pokud něco filtru vyhovovalo výsledku. Opraveno. - Optimalizace rychlosti importu dat z CSV souboru [1203] Provedena optimalizace rychlosti importu dat z CSV souboru - vlivem předchozím úprav došlo ke zpomalení importu. - Zobrazení ikon akčních cen [1206] Oprava zobrazení ikon akčních cen (ikony pro jednotlivé druhy jako výprodej, likvidace,...). - Seznam artiklů - načtení rozšířeného seznamu [1211] Opraveno využití načtení rozšířeného seznamu artiklů (při vyhledávání ve skupině podmínek Ostatní volba Načíst rozšířený seznam). Čtečky, terminály Čtečky DENSO - hledání dle duplicitních čárových kódů [1206] Ve čtečkách DENSO zavedeno hledání dle duplicitních čárových kódů. Pokud je ve čtečce nahrán ceník, kdy více artiklů obsahuje stejný čárový kód, a ten je nasnímán, čtečka na skutečnost upozorní a nabídne uživateli vybrat správný artikl. Ve čtečkách se jedná o verzi Automatické vložení položek na objednávku [1197] Opraveno načítání ceny při automatickém vložení položek (načtených ze čtečky) na objednávku vydanou. - Pořadí sloupců importovaných položek do nabídky [1205] Opraveno ukládání pořadí sloupců importovaných položek do nabídky. - Čtečky DENSO - neslučování položek v režimu Zaskladnění s adresným skladem [1210] Ve čtečkách DENSO zrušeno slučování stejných položek v režimu Zaskladnění s adresným skladem. Slučování zde bylo proti logice využití režimu. Ve čtečkách se jedná o verzi Dokumenty dokladů Hledání dle názvu souboru [1204] Zavedeno hledání dle názvu souboru - ve výběrových kritériích pole Cesta (soubor). Úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) v evidenci dokumentů. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Kontrola příznaku priority [1214] Při vložení nebo editaci odkazu na dokument se nově při uložení kontroluje příznak priority. V případě, že je zadáno "Prioritní dokument" a v případě duplicity, jsou 3 možnosti: - Tlačítko "Storno" vrátí do formuláře a je možné příznak priority změnit. - Tlačítko "Ano" přepíše a uloží na pozadí příznak priority u jiných dokladů. Prioritní pak zůstane je ten, který se právě edituje. - Potvrzením "Ne" se vše uloží tak, jak je zadáno (na pozadí se nic nemění). DPH Sestavení DPH pro Slovensko - oddělené vykazování dobropisů [1193] Při sestavení DPH je možné do přiznání načíst odděleně součty za dobropisy (pro DPH na Slovensku od ). Načítání se nastaví v přiznání DPH přes menu Nástroje -> Konfigurační parametry DPH a zde na první záložce volba "Součty dobropisů odděleně od ostatních součtů (Slovensko)". Dobropisy jsou pak v přiznání shrnuty na záložce "Ostatní III". Výběr dokladů na přiznání k DPH [1208] Nové uspořádání prvků v dialogu. Na první záložce jsou nově umístěny nejdůležitější údaje. Nově je možné zadávat do čísla přiznání podmínky s tečkovou notací a s použitím operátoru OR a NOT. Pokud se přenášejí doklady na přiznání DPH, tak jsou jako výchozí stav dostupné pouze datumové meze pro datum DPH. Důvodem je prevence přenosu chybně vybraných dokladů na přiznání. Dialog se do toho stavu dostane pouze za těchto podmínek: > Seznam dokladů se volá z režimu oprav na formuláři přiznání k DPH. Strana 5 / 13

6 Tisk dokladů na přiznání k DPH - krácené plnění [1208] Do tisku dokladů na přiznání k DPH přidány pole pro krácené plnění: - ZklKracSnz, - ZklKracZkl, - DphKracSnz, - DphKracZkl. > Přiznání k DPH není uzamčené. => Pak: - Ve spodní části dialogu je volba "Jen kritéria pro přiznání". - Změní se obarvení vybraných popisků. - Do čísla přiznání se nastaví hodnota 0 a nastaví se i související kritéria: všechny evidence, pouze daňové doklady a nestornované doklady. Pokud chce uživatel v režimu přenosu na přiznání k DPH zadat i jiná kritéria, stačí vypnout zaškrtnutí u prvku "Jen kritéria pro přiznání" (zrychlená volba Alt+I). Změní se popisek na "Zpřístupnit jen kritéria pro přiznání'" a zpřístupní se všechny prvky dialogu. Naopak, pokud se prvek zase zaškrtne, tak se vymažou všechna kritéria, s výjimkou datumových mezí, nastaví se výchozí pro přiznání a dialog přejde do stavu "Jen kritéria pro přiznání". - Sestavení přiznání k DPH - zaokrouhlení [1208] Opraveno zaokrouhlování DPH pro plnění: - zasílání zboží, - pořízení a dodání zboží v režimu přenesení DPH. EDI Import stavových zpráv [1199] Na seznamu pohledávek zaveden import stavových zpráv. Systém načte soubory stavových zpráv a na pohledávky z nich naplní datum potvrzení a identifikaci, kdo potvrdil (obě pole jsou na záložce Ostatní). Pokud soubor obsahuje příznak odmítnutí, není datum potvrzení vyplněno a do pole Potvrdil je zapsán text Odmítnutí zprávy adresátem. Export pohledávky - Orion - adresa odběratele [1201] Pole 35 je podle Orionu určeno pro údaje o odběrateli. Proto přidána do exportu konfigurace (tlačítko "Nastavení" při exportu do EDI, volba "Vyplnit pole Odběratel...") možnost, aby údaj v EDI v poli 35 byl naplněn nikoliv příjemcem (výchozí stav), ale odběratelem z adresy na pohledávce. Export pohledávky a dodacího listu vydaného - cena na 3 desetinná místa [1202] Při exportu pohledávky a dodacího listu vydaného do EDI je cena na položkách exportována na 3 desetinná místa HHT, PDA, MDA - Export historie objednávek [1196] Opraven export historie objednávek, aby bylo možné exportovat doklady z jiné řady/subřady než 1/1. Hlášení SUKL Přímé odesílání hlášení SUKL [1199] Zprovozněno přímé odesílání hlášení SUKL. Odesláno je ihned po vygenerování hlášení. Načítání pouze položek s vyplněným SUKL kódem [1199] Upraven filtr pro načítání položek do hlášení SUKL - nově se načítají pouze položky s vyplněným SUKL kódem. Hlavní menu - Uspořádání ikon v hlavním menu [1196] Oprava ukládání rozmístění ikon v hlavním menu Signysu. Jde hlavně o zachování rozmístění po vypnutí a novém spuštění Signysu. Strana 6 / 13

7 Hromadný výdej Datum splatnosti [1204] Na doklad objednávky přijaté přidáno nové pole Datum splatnosti. Jedná se o přesné stanovení data splatnosti, které má být na faktuře vydané. Přenos údaje je v této chvíli zajištěn pouze při výdeji a fakturaci pomocí hromadného výdeje. Pokud je na objednávce datum vyplněno, nepočítá se s hodnotou Splatnost (počet dní - z adresáře). V parametrech hromadného výdeje ovšem musí být nastaveno slučování dle splatnosti a úhrady. Výchozí datum splatnosti [1208] V metodách, které řeší definici datumu splatnosti, byla nastavena výchozí hodnota - datum splatnosti = datum pořízení. Pak následuje dekódování dalších konfiguračních parametrů. Tím je vyřešen výchozí stav a datum splatnosti na hotovostních dokladech i v případě specifického importu z HHT. Speciální úprava data splatnosti pro účetní operaci HHC01 a HHC04 byla odstraněna. Internetový obchod Slevové kupony [1204] Zaveden modul Slevové kupony. Jde o evidenci slevových kuponů, kdy uživatel na internetovém obchodu zadá kód kuponu a pokud je platný (nevypršel či již nebyl použit), vloží se mu do objednávky další položka (kupon je navázán na ceníkovou kartu) s odpočtem zadané hodnoty. Označení položek jako převedené [1205] Na internetové objednávce zavedena funkce pro hromadné označení nepřevedených položek jako převedené (vyřízené). Funkce je k dispozici na objednávce v režimu prohlížení v menu Doklad / Zrušit nepřevedené položky. - Přenos měny z internetové objednávky do běžné [1198] Ošetřen přenos měny z internetové objednávky do běžné. Standardně je měna určována v globálních či lokálních parametrech. Pokud zde však nastavena není, načítá se měna přímo z internetové objednávky. - Tisk slevového kuponu [1211] Zprovozněn tisk slevového kuponu. Majetek - Obnovení smazané karty - účetní pohyby [1202] Při obnově smazané karty majetku se obnoví jednak pohyby a jednak účetní operace. Tyto dříve nešly smazat - opraveno. Montážní listy Zaveden nový modul Montážní listy [1211] Zaveden nový modul Montážní listy. Pro jeho provoz je potřeba využívat modul Kusovník. Tvorba montážních listů probíhá generováním z položek objednávek přijatých (s vazbou na sklad). Na montážním listu je uveden artikl, který má být vyroben a současně počet uvedený na zdrojové objednávce. Současně je zde dle kusovníku uvedeny potřebné komponenty pro výrobu/montáž. Velice rychle lze generovat výdej materiálu a následně příjem hotového výrobku. Modul tudíž představuje velmi zjednodušenou verzi výroby. Výdej materiálu pro vybraný počet [1214] Zavedena možnost vydat materiál pouze pro vybraný počet výrobků. Při zahájení výdeje se zobrazí okno, kde se předbídne množství, pro které má být materiál vydán. Pokud se hodnota upraví, dojde následně k výdeji jen vypočítaného množství (jak při ručním výdeji, tak pomocí automatického výdeje). Protože však se jedná o běžný výdeje z rezervace (dochází k aktualizaci pole Objednáno na skladových kartách), ukazuje okno výdeje celkový zbývající počet k výdeji dle položek na montážním listu, ale respektuje při skutečném výdeji zadaný počet výrobků. Nabídky - Analýza pohybů položek nabídek na artiklu [1203] Opraveno plnění pole Číslo firmy v Analýze pohybů položek nabídek na artiklu Strana 7 / 13

8 Objednávky přijaté Přenos čísla zákaznické karty [1199] Zaveden přenos čísla zákaznické karty (z karty partnera) při tvorbě objednávky přijaté. Číslo se přenáší jak na hlavičku dokladu, tak na položky. Automatické vkládání je možné volitelně aktivovat v globálních parametrech firmy. Na položce dokladu Celkem prodej bez DPH [1199] Na položku dokladu přidán sloupec Celkem prodej bez DPH. Nastavení typu výdeje na objednávce [1210] Na objednávce přijaté - záložka "Ostatní" - je možné nastavit typ výdeje ze skladu. Tento typ výdeje je pak následně uplatněn při výdeji z objednávky, bez možnosti vybrat typ výdeje ručně či nastavit výdej na kartě partnera. Objednávky vydané - Generování objednávek vydaných [1204] Oprava načítání položek nekrytých skladem (v hlavním okně Signysu menu Sklady / Generování objednávek vydaných) při použití filtru na dodavatele. Odeslané zásilky Příznak Avizo [1210] Na doklad odeslané zásilky (záložka Ostatní) přidán příznak Avizo. Vstupuje též do analýzy položek odeslaných zásilek. Paletové štítky - tvorba čárového kódu [1213] Přepracován způsob tvorby čárového kódu na paletových štítcích, který je tvořen dle GS1. Globálních parametrech firmy je nutné mít zadány tyto údaje: - EAN číslo firmy dle GS1 (šestimístné), - EAN kód země dle GS1 (třímístné - pro českou republiku je to 859, logistickou variantu dle GS1 jednomístný údaj). Posledním hodnotou pro tvorbu čárového kódu je číslo dokladu, které musí být sedmimístné (pokud je delší, je číslo pro potřeby čárového kódu zleva oříznuto na sedm míst). - Odesílání SMS zpráv [1199] Zprovozněno odesílání SMS zpráv z odeslaných zásilek (v tomto modulu na rozdíl od ostatních nebyla funkce se zavedením SMS modulu zprovozněna). Současně byla přidána kontrola na vyplněný údaj - pokud je pole prázdné nebo zadáno špatně, objeví se informační zpráva. - Příloha mailu při odeslání informační SMS [1205] Oprava vytvoření přílohy v odeslaném informačním u, pokud je odeslán použitím funkce Odeslat informační SMS. - Plnění pole Cena dobírky [1205] Oprava plnění pole Cena dobírky při tvorbě odeslané zásilky z jiného dokladu, pokud je částečně uhrazen. Nyní se správně přenáší hodnota Zbývá uhradit. Oprava / Reklamace Datum prodeje v exportu a tisku [1203] Pole Datum prodeje bylo přidáno na seznam dokladů. Je k dispozici v exportu i v tisku. Ostatní účetní doklady - Tvorba zápočtu - dobropisy a přeplacené faktury - záporná částka k úhradě [1201] Pokud je při tvorbě zápočtu dobropis (nebo faktura se záporným zůstatkem k úhradě), přenášela se úhrada plusem. Opraveno. Platební příkazy Úprava metod pro export příkazů [1203] Pro přehlednost a správné fungování exportu platebních příkazů byla změněna struktura názvů souborů ve složce s konfigurací cesty k příkazům. Strana 8 / 13

9 Výběr dokladů na příkaz - datum účetní a datum DPH [1208] Pro výběr dokladů na platební příkaz je možné nově použít omezení na datum účetní a datum DPH (záložka "Doklad"). U níže uvedených metod bude nutné znovu nastavit cestu ke složce s příkazy: - MultiCash (Spořitelna), - MultiCash MT940 (ČSOB ČR), - GEMINI 5.0, - VUB ABO. - Vložení přeplacené pohledávky do příkazu - variabilní symbol [1202] Pokud se při výběru dokladů na příkaz vybrala přeplacená FAV, do variabilního symbolu se správně zadalo číslo dokladu. Pokud se však před výběrem FAV na příkaz daná FAV otevřela (např. přes CTRL+ALT+O), na položce příkazu pak byla úhrada bez variabilního symbolu. Opraveno. - Kopírování platebních příkazů [1205] Oprava kopírování platebních příkazů. Pokud je na platebním příkazu položka z odkazem na doklad, tak nově již není položka s tímto dokladem spárována a lze ji ihned smazat. Pokud se však doklad uloží, ke spárování dojde. - Výběr dokladů na příkaz - uložení podmínek filtru [1207] V zadání podmínek pro výběr dokladů na platební příkaz je nově umožněno uložení zadaných omezení. Ukládá se i datum splatnosti - zde je vhodné využít posunutí datumu (pomocí tzv. žárovky - např. dnes + 3 dny). - Výběr dokladů na příkaz - pohledávky, grafická podoba [1207] Provedena revize funkčnosti ukládání kritérií. Jak výchozích, tak dotazy uložené do databáze (uživatelské dotazy). Opravena funkčnost pro omezení na evidence a související údaje (firma, účel ). Doposud nefungovaly podmínky firma, účel apod. pokud byly zaškrtnuty pouze pohledávky. Vylepšeno rozložení prvků v dialogu. Všechny nejdůležitější údaje jsou nově na záložce Základní. Pohledávky Rozšíření výdeje ze skladu - zadání objednávky [1212] Při zahájení výdeje ze skladu (z adresáře, z objednávky) je možné přímo zadat číslo objednávky (do atributů výdejky) - číslo je pak jak na dodacím listu, tak na faktuře vydané. Souhrnná faktura - přenos poznámek z položek fakturovaných dokladů [1213] Zaveden přenos poznámek na položkách dodacích listů vydaných na položky faktury vydané, pokud je tvořena jako faktura souhrnná. Nastavení přenosu těchto údaje je možné nastavit v adresáři pomocí menu Nástroje / Možnosti souhrnné/kolektivní fakturace. - Přenos střediska z položek dodacího listu na položky pohledávek [1196] Oprava přenosu střediska z položek dodacího listu na položky pohledávek. Nepřenášelo se v případě, že byla faktura vydaná tvořena později (ne ihned po vytvoření dodacího listu), a to z okna výdeje. - Měna-množství a kurz na tuz. dokladech [1196] Při výdeji z adresáře nebo objednávky na pohledávku vstupovalo měna-množství a kurz i u tuzemských dokladů (1-1). Opraveno. - Zobrazení polí na faktuře vydané do zahraničí na záložce Ostatní [1196] Na faktuře vydané do zahraničí na záložce Ostatní opraveno rozmístění polí - původně bylo pole Číslo přiznání k DPH překryto jiným polem. - Tvorba zálohové faktury do tuzemska kopírováním [1199] Opravena tvorba zálohové faktury kopírováním, aby se na nový doklad nepřenášely údaje o výši uplatněné či neuplatněné zálohy. - Výběrová kritéria v analýze úhrad [1205] Opraveno použití výběrových kritérií v analýze úhrad - příznaky na skupině Zatřídění a výběr údaj ze seznamu uživatelů na poli Kontroloval. - Součet pohledávek - znepřístupnění výběrových kritérií dle položek [1205] V analýze Součet pohledávk byla znepřístupněna výběrová kritéria ve skupinách podmínek Položky a Zatřídění na položkách. V této analýze není možné dle položek filtrovat, proto byla tato kritéria znepřístupněna. - Zadání prodejní ceny při tuzemské fakturaci v cizí měně [1212] Při vkládání položek na FAV tuzemskou se zapnutím "valutové částky z položek" přes přehazovačku (ALT+B) se chybně počítala cena (docházelo ke zdvojení DPH) - opraveno. Pokladna Fiskální modul Epson TM-T88UC [1196] Zavedena možnost zápisu pokladních dokladů do fiskálního modulu - zprovozněno pro komunikaci s tiskárnou Epson TM-T88UC. Nastavení se provádí v lokálních parametrech. Strana 9 / 13

10 Hledání dle pole Doklad [1201] V pokladně přidáno do výběrových kritérií pole Doklad. - Přenos platebních dokladů do vazeb [1204] Oprava funkce Přenos platebních dokladů do vazeb. - Ruční vkládání nových účetních položek - příznak kontroly [1205] Opraveno načítání příznaku kontroly částky k rozúčtování. Prodejní terminál Fiskální modul Epson TM-T88UC [1196] V prodejním terminálu zaveden fiskální modul pro komunikaci s tiskárnou Epson TM-T88UC. Nastavení se nově provádí v lokálních parametrech. - Ruční vložení prodejní ceny - zobrazení [1193] Při ručním zadání prodejní ceny se v okně pro zadání počtu tato cena nezobrazila, ale po přehození se správně uplatnila. Opraveno. Příjemky Import příjemky ve formátu PDK [1196] Zaveden import dodacího listu přijatého z tuzemska a příjemky interní ve formátu PDK (verze 4). Import se provede na založeném dokladu (stisk např. F3 a výběr typu dokladu) pomocí menu Nástroje / Import dokladu PharmData. Tvorba příjemky importem souboru ve formátu PDK [1197] Zaveden import souboru ve formátu PDK verze 4 do příjemky (jak pro dodací list přijatý tuzemský tak pro interní příjemku). Funkce je k dispozici na dokladu v menu Nástroje / Import dokladu PharmData. Jako PDK kód položky je bráno pole Číslo alternativní (vedle pole číslo referenční). Je tedy nutné založit novou příjemku, vybrat typ a poté spustit import. Import PDK souboru - kontrola dodavatele [1200] Provedena změna kontroly dodavatele při tvorbě příjemky importem PDK souboru. Pokud není dodavatel nalezen, systém se zeptá, zda v importu pokračovat. Původně byl import v této chvíli zastaven. Označení položek na dodacím listu přijatém ze zahraničí [1205] Na dodacím listu přijatém ze zahraničí zavedena funkce označení položky (Ctrl+mezerník) využívaná na dodacím listu přijatém z tuzemska. Reklamace a opravy Hledání dle příznaků dokladu [1196] Do výběrových kritérií přidány příznaky dokladu (Příznak I, Příznak II a Příznak tisku). Navazující doklad - FAV zahraniční [1208] Z dokladu je možné udělat navazující doklad Faktura vydaná do zahraničí. Zahraniční oprava, fakturace [1210] Při tvorbě opravy se z partnera přenáší nastavení pro zahraniční obchod - tzn. je možné udělat opravu např. v EUR, použít metodu "Valutové částky z položek". Je tak možné udělat opravu i v cizí měně. Následně pak lze vytvořit navazující fakturu vydanou do zahraničí - ta nastavení přebírá (samozřejmě bez DPH). Sklad Úprava kritérií pro pohyb na skladě a kartě, pro skup. součty skl. pohybů [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) v analýzách na skladě: - pohyb na skladě, - pohyb na skladové kartě, - skupinové součty skladových pohybů. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Funkčnost analýz je stále stejná. Detailní inventura, inventura šarží - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - Detailní inventura, inventura šarží... Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Strana 10 / 13

11 Zpětná inventura - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - Zpětná inventura. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Inventura výrobních čísel - úprava kritérií pro vyhledávání [1205] Došlo k úpravě vyhledávácích kritérií (F5, CTRL+F) ve skladu - Inventura výrobních čísel. Změna je pouze grafická, v souladu s ostatními vyhledávacími okny v systému. Hledání v detailech pomocí Existuje / Neexistuje [1214] Nově se dá hledat podle detailních tabulek formou "Existuje / Neexistuje": - Dodavatelé, - Kategorie, - Alternativní názvy, - Náhrady a - Obaly. To mj. znamená, že lze používat i souběžné podmínky pro více detailních tabulek. - Analýza skup. součtů skl. pohybů - tisk - chybové hlášení [1193] Ve skupinových součtech skl. pohybů nešel tisk - Field 'KtgAlt)' not found. Opraveno. - Analýza - položky nekryté skladem - chybové hlášení [1193] Analýza "Položky nekryté skladem" nešla spustit, hlásila: Field "KTGALT" not found. Opraveno. - Rychlé klávesy v analýzách - položky nekryté skladem [1196] Oprava přiřazení rychlé klávesy pro analýzu ve skladu - položky nekryté skladem. Původně byla přiřazena klávesa L, ale v předchozí verzi byla přidělena nové volbě. Nyní již platí zpět pro položky nekryté skladem. - Převod mezi sklady - chybové hlášení [1200] Při převodu mezi sklady docházelo u speciálních stavů skl. karet k chybovému hlášení na index XAK1SKLEVDM01. Opraveno. - Hledání dle stromového členění při zapnutém alternativním zatřídění [1205] Oprava hledání dle stromového členění při zapnutém alternativním zatřídění. - Rychlé hledání - zachování příznaků storna či odstranění [1205] Při použití rychlého hledání se současně s ostatními poli zrušilo nastavení i na příznacích skladové karty či artiklu. Vráceno původní chování, kdy rychlé hledání tyto příznaky nepřepíná (na rozdíl od tlačítka Vyprázdnit v okně výběrových kritérií). Týká se obecně hledání na seznamu skladových karet, tedy i v oknech pořizování položek na doklad. Tisky Tiskové sestavy partnera [1203] Využití tiskových sestav partnera rozšířeno i pro další moduly, kde je možné je využívat. Převážně jde o výrobní doklady, na kterých je partner uveden. Účetnictví Vyhledávání v účetním deníku podle DPH, nové sloupce [1196] Vyhledávání v účetním deníku bylo doplněno o hledání podle DPH: - číslo přiznání DPH (i ve tvaru , operátor OR a NOT), - typ plnění DPH (včetně operátorů OR, AND, NOT). Dále v seznamu přibyly sloupce: - číslo přiznání DPH, - typ plnění. Vyhledávání v účetním deníku podle odkazu na doklad [1197] Vyhledávání v účetním deníku bylo doplněno o hledání podle odkazu na doklad. Je možné i používání dvojteček a operátorů (AND, NOT, OR). Políčko pro zadání čísla dokladu je dostupné pouze u volby s odkazem, jinak je nedostupné. Vyhledávání v účetním deníku podle částečného zadání čísla dokladu [1197] Vyhledávání v účetním deníku je nyní možné podle částečného zadání čísla dokladu - tedy lze podmínku pro číslo dokladu zadávat také jako část čísla, použít "dvě tečky" nebo i operátory OR, NOT, AND. Tvorba zápočtu - výběr dokladů - podle příznaku kontroly [1202] Strana 11 / 13

12 Klávesová zkratka CTRL+W pro zakázky [1203] Zavedena klávesová zkratka na zakázky (Ctrl+W) v dialozích pro účtování: - účetní operace, - seznam předkontací, - předkontace dokladu. Doplnění firmy z hlavičky dokladu [1204] Do menu Doklad / Účetní operace na dokladu v režimu oprav přidána nová volba Doplnit firmu z hlavičky dokladu. Předvaha - zobrazení účetního deníku [1206] Z řádku předvahy je možné přímo zobrazit zvolený analytický účet v deníku - tedy zjistit pohyby na něm. Období a číslo střediska se do deníku předvyplní v souladu se sestavenou předvahou. Při tvorbě zápočtu je nyní možné pro výběr dokladů použít příznaku kontroly - ten je následně i zobrazen v seznamu dokladů pro výběr na zápočet. - Ruční zadávání kontací u závazků - nabídka strany MD a D [1202] Při ručním zadávání kontací (F3) na závazcích a pokladně systém nenabízel správně strany MD pro základ, ale D - opraveno. Opravena i správnost zobrazení částky z dokladu a částka k rozúčtování. - Sloupce účetního deníku - Doklad [1204] V účetním deníku oprava popisku sloupce s příznakem spárování salda. Současně odstraněn nadbytečný sloupec Doklad (omylem byl zobrazen dvakrát). - Kopírování dokladů včetně účetních operací [1204] Oprava aktualizace firmy na účetních položkách, pokud vzniknou společně s dokladem vzniklým kopírováním z jiného (původně na účetních položkách zůstávala firma ze zdrojového dokladu). - Vyhledávání podle zakázek v účetním deníku [1206] V účetním deníku při pokusu o výběr zakázky na účetní operaci nebylo možné vstoupit do seznamu zakázek - opraveno. - Kopírování dokladu - analytické účty [1206] Pokud došlo ke zkopírování dokladu vč. účetních operací, nabídly se čísla účtu ve vazbě na před tím načtený účtový rozvrh - opraveno, v paměti je načten kompletní rozvrh. Výdejky Export výdejky ve formátu PDK [1196] Zaveden export dodacího listu vydaného do tuzemska a výdejky interní ve formátu PDK (verze 4). Export se provede na dokladu pomocí menu Nástroje / Export PharmData. Export výdejky ve formátu PDK [1197] Zaveden export výdejky (jak pro dodací list vydaný tuzemský tak pro interní výdejku) ve formátu PDK verze 4. Funkce je k dispozici na dokladu v menu Nástroje / Export PharmData. Jako PDK kód položky je bráno pole Číslo alternativní (vedle pole číslo referenční). Přenos čísla zákaznické karty [1199] Zaveden přenos čísla zákaznické karty (z karty partnera) při tvorbě výdejky. Číslo se přenáší jak na hlavičku dokladu, tak na položky. Automatické vkládání je možné volitelně aktivovat v globálních parametrech firmy. Účel dokladu v tisku [1203] Do tisku seznamu výdejek přidáno pole Účel. Rozšíření výdeje ze skladu - zadání objednávky [1212] Při zahájení výdeje ze skladu (z adresáře, z objednávky) je možné přímo zadat číslo objednávky (do atributů výdejky) - číslo je pak jak na dodacím listu, tak na faktuře vydané. - Export položek výdejky - pole Expirace [1204] Oprava exportu položek výdejky - neexportovaly se údaje o expiraci. - Zadání prodejní ceny při tuzemské fakturaci v cizí měně [1212] Při vkládání položek na DLV tuzemský se zapnutím "valutové částky z položek" se chybně počítala cena (docházelo ke zdvojení DPH) - opraveno. Výroba Výrobní plán - doba trvání [1210] Na seznamu položek výrobního plánu přidány sloupce doby trvání (v jednotlivých časových jednotkách). Strana 12 / 13

13 Rozšířen modul Změnové řízení [1211] Výrazným způsobem rozšířen modul Změnové řízení. Zavedeny stavy změny, přidána textová pole, datumová pole. Dále byla přidána možnost navazovat artikly. Nejzásadnějším rozšířením je evidence oprávněných osob (rozděleno na Seznam oprávněných osob, Seznam realizátorů a Rozdělovník), na které je možné přímo z formuláře zasílat informační y - evidence jsou navázány na seznam uživatelů. Odvod dokončené výroby - výdej pomocného a neshodného materiálu [1212] V typech dokončené výroby je možné nově nadefinovat odvod pomocného a neshodného materiálu. Pokud je nastaveno, že mají být odváděny, objeví se v průběhu odvodu (samostatně pro pomocný a samostatně pro neshodný) okno pro zadání materiálu = vzniká nová výrobní výdejka. Oba výdeje je možné zahrnout do kalkulace vyráběné položky - byly zadány nové hodnoty pro kalkulační vzorce NKLMATPOM a NKLMATNSM. U výdeje neshodného materiálu je následně automaticky generovánay výrobní příjemka, tzn. dochází k převodu materiálu - jedná se o materiál, který nebyl zpracován, ale byl poškozen, proto je potřeba ho převést např. na sklad zmetků či neshod. - Zobrazení strukturního kusovníku [1201] Oprava zobrazení strukturního kusovníku. - Analýza dokončené výroby - výběr skupiny a druhu [1196] Ve výběrových kritériích analýzy dokončené výroby opraveno navázání polí skupina a druh na katalogy. Původně bylo nutné tyto údaje zadat ručně - výběr z katalogů nebyl možný. - Zrušení nedodaných položek žádanky přijaté [1199] Opravena funkce Zrušení nedodaných položek na žádance přijaté. Zakázky Přidány položky do tisku [1207] Do tisku zakázky přidány všechny údaje ze záložky Realizace a termíny, které v tisku prozatím nebyly. - Změna čísla dokladu [1199] Volba změny čísla dokladu znepřístupněna v režimu prohlížení. Funkce byla přístupná v režimu prohlížení, avšak nic se neprovedlo, protože číslo dokladu lze změnit pouze v režimu editace. Zalistované artikly - Vložení zalistovaných artiklů na pohledávku - chybové hlášení [1193] Při vložení zalistovaných artiklů na pohledávku systém hlásil chybu "Field "ZATRIDENINAZEV" not found". Opraveno. Závazky Vyhledávání podle data plánované platby [1208] Ve vyhledávání závazků přibyla možnost hledání dle data plánované platby. Hromadné nastavení data plánované platby [1208] Ve skupinových nastaveních parametrů přibyla možnost hromadného nastavení/smazání data plánované platby. - Výběrová kritéria v analýze úhrad [1205] Opraveno použití výběrových kritérií v analýze úhrad - příznaky na skupině Zatřídění a výběr údaj ze seznamu uživatelů na poli Kontroloval. Strana 13 / 13

Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba

Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba AVEFLOR a.s. AVEFLOR a.s. Ceník Rozšíření pole Popis alternativního názvu artiklu [1206] Délka pole Popis alternativního názvu artiklu rozšířena z 50 na 150 znaků. Odeslané zásilky Paletové štítky - tvorba

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Nastavení vzhledu dialogů pro vyhledávání a vzhledu formulářů [1312] Je možné nastavit jiný styl zobrazení všech dialogů a formulářů aplikace (podobně jako už to je možné u dialogů pro vyhledávání).

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1310

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1310 Všeobecné Podbarvení seznamů položek [1303] Výchozí podbarvení seznamů položek (jako výdej z rezervací, návrh objednávky vydané a další) je světle žlutá. V konfiguraci vzhledu (v hlavním okně Signysu v

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1289

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1289 Všeobecné Kódy zemí - přidání nových polí [1267] Katalog kód zemí rozšířen o další pole - Název země, Alias země, Příznak EU. Historie změn - příznak exportu [1268] Mezi hodnoty ukládané v historii změn

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Objednávky přijaté. Opravy

Objednávky přijaté. Opravy AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Objednávky přijaté - Zobrazení záložky na položce dokladu [1257] Oprava zobrazení záložky na položce dokladu (s novým polem se jako výchozí zobrazovala jako první

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1252

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1252 Všeobecné Dávkový tisk - volba E-mail nebo Tisk [1215] V dávkovém tisku přibyla do části "Výstupní zařízení" nová volba "E-mail nebo Tisk". Pokud systém najde v příslušném poli e-mailovou adresu, pak danou

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Práce s bankovními výpisy

Práce s bankovními výpisy Práce s bankovními výpisy Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovnictví

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace probíhá na základě předávání dat v souborech typu CSV nebo XML, soubory jsou ukládány na FTP server. Soubory je možné exportovat: 1) Ručním spuštěním

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Postup při zadávání údajů do deníku (podvojné účetnictví) Údaje pro kontrolní hlášení jsou součástí tabulky DPH. První údaj je

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Novinky systému Signys build 1252 -

Novinky systému Signys build 1252 - - Novinky systému Signys build 1252 - Všeobecné Dávkový tisk - volba E-mail nebo Tisk [1215] V dávkovém tisku přibyla do části "Výstupní zařízení" nová volba "E-mail nebo Tisk". Pokud systém najde v příslušném

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open Důvody pro změnu o Potřeby

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2011 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010)

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) TRIFID 2011 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) (c) 2011 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více