Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba"

Transkript

1 AVEFLOR a.s. AVEFLOR a.s. Ceník Rozšíření pole Popis alternativního názvu artiklu [1206] Délka pole Popis alternativního názvu artiklu rozšířena z 50 na 150 znaků. Odeslané zásilky Paletové štítky - tvorba čárového kódu [1213] Přepracován způsob tvorby čárového kódu na paletových štítcích, který je tvořen dle GS1. Globálních parametrech firmy je nutné mít zadány tyto údaje: - EAN číslo firmy dle GS1 (šestimístné), - EAN kód země dle GS1 (třímístné- pro českou republiku je to 859, logistickou variantu dle GS1 jednomístný údaj). Posledním hodnotou pro tvorbu čárového kódu je číslo dokladu, které musí být sedmimístné (pokud je delší, je číslo pro potřeby čárového kódu zleva oříznuto na sedm míst). Tisky Tiskové sestavy partnera [1203] Využití tiskových sestav partnera rozšířeno i pro další moduly, kde je možné je využívat. Převážně jde o výrobní doklady, na kterých je partner uveden. Výroba Rozšířen modul Změnové řízení [1211] Výrazným způsobem rozšířen modul Změnové řízení. Zavedeny stavy změny, přidána textová pole, datumová pole. Dále byla přidána možnost navazovat artikly. Nejzásadnějším rozšířením je evidence oprávněných osob (rozděleno na Seznam oprávněných osob, Seznam realizátorů a Rozdělovník), na které je možné přímo z formuláře zasílat informační y - evidence jsou navázány na seznam uživatelů. Odvod dokončené výroby - výdej pomocného a neshodného materiálu [1212] V typech dokončené výroby je možné nově nadefinovat odvod pomocného a neshodného materiálu. Pokud je nastaveno, že mají být odváděny, objeví se v průběhu odvodu (samostatně pro pomocný a samostatně pro neshodný) okno pro zadání materiálu = vzniká nová výrobní výdejka. Oba výdeje je možné zahrnout do kalkulace vyráběné položky - byly zadány nové hodnoty pro kalkulační vzorce NKLMATPOM a NKLMATNSM. U výdeje neshodného materiálu je následně automaticky generovánay výrobní příjemka, tzn. dochází k převodu materiálu - jedná se o materiál, který nebyl zpracován, ale byl poškozen, proto je potřeba ho převést např. na sklad zmetků či neshod. - Analýza dokončené výroby - výběr skupiny a druhu [1196] Ve výběrových kritériích analýzy dokončené výroby opraveno navázání polí skupina a druh na katalogy. Původně bylo nutné tyto údaje zadat ručně - výběr z katalogů nebyl možný. Závazky Hromadné nastavení data plánované platby [1208] Ve skupinových nastaveních parametrů přibyla možnost hromadného nastavení/smazání data plánované platby. Vyhledávání podle data plánované platby [1208] Ve vyhledávání závazků přibyla možnost hledání dle data plánované platby. Strana 1 / 24

2 BIKERS CROWN, s.r.o. BIKERS CROWN, s.r.o. Ceník Skupinové nastavení až šest dokumentů [1203] Ve skupinových nastaveních parametrů artiklů je nyní možné místo jedno nastavit současně až šest dokumentů. - Přenos platebních dokladů do vazeb [1204] Oprava funkce Přenos platebních dokladů do vazeb. Pokladna Výdejky Účel dokladu v tisku [1203] Do tisku seznamu výdejek přidáno pole Účel. Strana 2 / 24

3 BIKERS CROWN, s.r.o., GARLAND dis BIKERS CROWN, s.r.o., GARLAND distributor s.r.o. Pohledávky - Měna-množství a kurz na tuz. dokladech [1196] Při výdeji z adresáře nebo objednávky na pohledávku vstupovalo měna-množství a kurz i u tuzemských dokladů (1-1). Opraveno. Strana 3 / 24

4 Novinky systému Signys BIKERS CROWN, s.r.o., KIS plus, a. s. BIKERS CROWN, s.r.o., KIS plus, a. s. Účetnictví - Ruční zadávání kontací u závazků - nabídka strany MD a D [1202] Při ručním zadávání kontací (F3) na závazcích a pokladně systém nenabízel správně strany MD pro základ, ale D - opraveno. Opravena i správnost zobrazení částky z dokladu a částka k rozúčtování. Strana 4 / 24

5 BOHEMIA - Trafo s.r.o. BOHEMIA - Trafo s.r.o. Objednávky vydané - Generování objednávek vydaných [1204] Oprava načítání položek nekrytých skladem (v hlavním okně Signysu menu Sklady / Generování objednávek vydaných) při použití filtru na dodavatele. Strana 5 / 24

6 DELFI spol. s r.o. DELFI spol. s r.o. Ceník Historie změn - nákupní ceny [1211] Do historie změn se nově ukládají i nákupní ceny zadané na artiklu. Majetek - Obnovení smazané karty - účetní pohyby [1202] Při obnově smazané karty majetku se obnoví jednak pohyby a jednak účetní operace. Tyto dříve nešly smazat - opraveno. Strana 6 / 24

7 Dentamed (ČR), spol. s r.o. Dentamed (ČR), spol. s r.o. Všeobecné Kontrola chybné ové adresy pro automatické odesílání ů [1200] V lokálních parametrech zavedena možnost nastavit kontrolování správného zadání ové adresy pro automatické odesílání ů (přes SMTP server) a současně i kontrola telefonního čísla pro odesílání SMS zpráv z dokladů. Jako výchozí hodnoty jsou kontroly vypnuté. Akční ceny Kód akční ceny [1198] Do evidence akčních cen přidáno pole Kód akční ceny (délka pole je 8 znaků). Pokud je akční cena uplatněna na položce dokladu, je na ní zaznamenán i tento kódu. Výběrová kritéria v analýze akčních cen [1205] Výběrová kritéria v analýze akčních cen sjednocena s vyhledáváním v ceníku (takže lze zde filtrovat nově dle více polí - sezona, status,...). - Skupinová nastavení v analýze akčních cen [1199] Opravena funkce skupinového nastavení v analýze akčních cen, aby se aktualizoval pouze zadaný údaj. Původně se v případě nezadání e-obchod hodnoty na akčních cenách mazaly místo toho, aby aktualizace polí neproběhla. Nyní je pro jejich aktualizaci nutné zaškrtnout pole pro zpřístupnění zadání změny. Ceník Seznam artiklů - Přirážka a Rabat [1211] Na seznam artiklů přidány sloupce Přirážka a Rabat (ze základní prodejní hladiny). Současně je možné údaje vyexportovat. Objednávky přijaté Na položce dokladu Celkem prodej bez DPH [1199] Na položku dokladu přidán sloupec Celkem prodej bez DPH. Pohledávky Souhrnná faktura - přenos poznámek z položek fakturovaných dokladů [1213] Zaveden přenos poznámek na položkách dodacích listů vydaných na položky faktury vydané, pokud je tvořena jako faktura souhrnná. Nastavení přenosu těchto údaje je možné nastavit v adresáři pomocí menu Nástroje / Možnosti souhrnné/kolektivní fakturace. Účetnictví Tvorba zápočtu - výběr dokladů - podle příznaku kontroly [1202] Při tvorbě zápočtu je nyní možné pro výběr dokladů použít příznaku kontroly - ten je následně i zobrazen v seznamu dokladů pro výběr na zápočet. Výdejky - Export položek výdejky - pole Expirace [1204] Oprava exportu položek výdejky - neexportovaly se údaje o expiraci. Strana 7 / 24

8 ELEKTROmat Kaufman s.r.o. ELEKTROmat Kaufman s.r.o. Čtečky, terminály - Automatické vložení položek na objednávku [1197] Opraveno načítání ceny při automatickém vložení položek (načtených ze čtečky) na objednávku vydanou. Strana 8 / 24

9 FEGA FROST CZ s.r.o. FEGA FROST CZ s.r.o. Pokladna - Ruční vkládání nových účetních položek - příznak kontroly [1205] Opraveno načítání příznaku kontroly částky k rozúčtování. Strana 9 / 24

10 FEGA FROST s.r.o. FEGA FROST s.r.o. Všeobecné - Hledání dle vazeb [1204] Oprava možností filtrování dokladů dle vazeb. U vybraných evidencí nebylo možné při filtrování dle vazeb provést výběr z katalogu evidencí. Strana 10 / 24

11 GARLAND distributor s.r.o. GARLAND distributor s.r.o. Všeobecné Různé el. adresy na různé typy dokladů [1211] Na el. adrese partnera je možné nově nastavit modul. Pokud je uveden, pak má zde zadaná el. adresa přednost při přenosu na daný typ dokladu před el. adresou bez uvedeného modulu. Je tak možné mít na dodacím listu vydaném jinou el. adresu než na faktuře vydané. Pokud se však jako navazující doklad tvoří pokladní doklad nebo odeslaná zásilka, kopírují se el. adresy ze zdrojového dokladu. Adresář Modul pro el. adresu [1211] Na el. adrese partnera je možné nově nastavit modul. Pokud je uveden, pak má zde zadaná el. adresa přednost při přenosu na daný typ dokladu před el. adresou bez uvedeného modulu. Je tak možné mít na dodacím listu vydaném jinou el. adresu než na faktuře vydané. Pokud se však jako navazující doklad tvoří pokladní doklad nebo odeslaná zásilka, kopírují se el. adresy ze zdrojového dokladu. Ceník - Optimalizace rychlosti importu dat z CSV souboru [1203] Provedena optimalizace rychlosti importu dat z CSV souboru - vlivem předchozím úprav došlo ke zpomalení importu. EDI Import stavových zpráv [1199] Na seznamu pohledávek zaveden import stavových zpráv. Systém načte soubory stavových zpráv a na pohledávky z nich naplní datum potvrzení a identifikaci, kdo potvrdil (obě pole jsou na záložce Ostatní). Pokud soubor obsahuje příznak odmítnutí, není datum potvrzení vyplněno a do pole Potvrdil je zapsán text Odmítnutí zprávy adresátem. Hromadný výdej Datum splatnosti [1204] Na doklad objednávky přijaté přidáno nové pole Datum splatnosti. Jedná se o přesné stanovení data splatnosti, které má být na faktuře vydané. Přenos údaje je v této chvíli zajištěn pouze při výdeji a fakturaci pomocí hromadného výdeje. Pokud je na objednávce datum vyplněno, nepočítá se s hodnotou Splatnost (počet dní - z adresáře). V parametrech hromadného výdeje ovšem musí být nastaveno slučování dle splatnosti a úhrady. Pohledávky Rozšíření výdeje ze skladu - zadání objednávky [1212] Při zahájení výdeje ze skladu (z adresáře, z objednávky) je možné přímo zadat číslo objednávky (do atributů výdejky) - číslo je pak jak na dodacím listu, tak na faktuře vydané. Reklamace a opravy Navazující doklad - FAV zahraniční [1208] Z dokladu je možné udělat navazující doklad Faktura vydaná do zahraničí. Výdejky Rozšíření výdeje ze skladu - zadání objednávky [1212] Při zahájení výdeje ze skladu (z adresáře, z objednávky) je možné přímo zadat číslo objednávky (do atributů výdejky) - číslo je pak jak na dodacím listu, tak na faktuře vydané. Strana 11 / 24

12 INTERDENT s.r.o. INTERDENT s.r.o. Adresář - Zobrazení objednávek přijatých stálých [1214] Oprava zobrazení objednávek přijatých stálých při zahájení příjmu (F12) na kartě partnera. Strana 12 / 24

13 Jiří Kollman-ELSAB Jiří Kollman-ELSAB Hlavní menu - Uspořádání ikon v hlavním menu [1196] Oprava ukládání rozmístění ikon v hlavním menu Signysu. Jde hlavně o zachování rozmístění po vypnutí a novém spuštění Signysu. Strana 13 / 24

14 Killich s.r.o. Killich s.r.o. Čtečky, terminály - Pořadí sloupců importovaných položek do nabídky [1205] Opraveno ukládání pořadí sloupců importovaných položek do nabídky. Nabídky - Analýza pohybů položek nabídek na artiklu [1203] Opraveno plnění pole Číslo firmy v Analýze pohybů položek nabídek na artiklu Odeslané zásilky Příznak Avizo [1210] Na doklad odeslané zásilky (záložka Ostatní) přidán příznak Avizo. Vstupuje též do analýzy položek odeslaných zásilek. Ostatní účetní doklady - Tvorba zápočtu - dobropisy a přeplacené faktury - záporná částka k úhradě [1201] Pokud je při tvorbě zápočtu dobropis (nebo faktura se záporným zůstatkem k úhradě), přenášela se úhrada plusem. Opraveno. Příjemky Označení položek na dodacím listu přijatém ze zahraničí [1205] Na dodacím listu přijatém ze zahraničí zavedena funkce označení položky (Ctrl+mezerník) využívaná na dodacím listu přijatém z tuzemska. Sklad - Rychlé hledání - zachování příznaků storna či odstranění [1205] Při použití rychlého hledání se současně s ostatními poli zrušilo nastavení i na příznacích skladové karty či artiklu. Vráceno původní chování, kdy rychlé hledání tyto příznaky nepřepíná (na rozdíl od tlačítka Vyprázdnit v okně výběrových kritérií). Týká se obecně hledání na seznamu skladových karet, tedy i v oknech pořizování položek na doklad. Strana 14 / 24

15 Novinky systému Signys KIS plus, a. s. KIS plus, a. s. Všeobecné - Použití uživatelského dotazu po běžném vyhledávání [1211] Oprava načtení uživatelského dotazu na seznamu dokladů po předchozím běžném hledání. Pokud se hledalo dle pole Číslo dokladu a pak se ihned využil uživatelský dotaz, hodnota v poli Číslo dokladu nebyla dotazem modifikována. Platební příkazy - Vložení přeplacené pohledávky do příkazu - variabilní symbol [1202] Pokud se při výběru dokladů na příkaz vybrala přeplacená FAV, do variabilního symbolu se správně zadalo číslo dokladu. Pokud se však před výběrem FAV na příkaz daná FAV otevřela (např. přes CTRL+ALT+O), na položce příkazu pak byla úhrada bez variabilního symbolu. Opraveno. - Výběr dokladů na příkaz - uložení podmínek filtru [1207] V zadání podmínek pro výběr dokladů na platební příkaz je nově umožněno uložení zadaných omezení. Ukládá se i datum splatnosti - zde je vhodné využít posunutí datumu (pomocí tzv. žárovky - např. dnes + 3 dny). Reklamace a opravy Hledání dle příznaků dokladu [1196] Do výběrových kritérií přidány příznaky dokladu (Příznak I, Příznak II a Příznak tisku). Strana 15 / 24

16 Novinky systému Signys KOSTKA - kolobka, s. r. o. KOSTKA - kolobka, s. r. o. Internetový obchod - Přenos měny z internetové objednávky do běžné [1198] Ošetřen přenos měny z internetové objednávky do běžné. Standardně je měna určována v globálních či lokálních parametrech. Pokud zde však nastavena není, načítá se měna přímo z internetové objednávky. Výroba - Zrušení nedodaných položek žádanky přijaté [1199] Opravena funkce Zrušení nedodaných položek na žádance přijaté. Strana 16 / 24

17 MED elektronik s.r.o. MED elektronik s.r.o. Montážní listy Zaveden nový modul Montážní listy [1211] Zaveden nový modul Montážní listy. Pro jeho provoz je potřeba využívat modul Kusovník. Tvorba montážních listů probíhá generováním z položek objednávek přijatých (s vazbou na sklad). Na montážním listu je uveden artikl, který má být vyroben a současně počet uvedený na zdrojové objednávce. Současně je zde dle kusovníku uvedeny potřebné komponenty pro výrobu/montáž. Velice rychle lze generovat výdej materiálu a následně příjem hotového výrobku. Modul tudíž představuje velmi zjednodušenou verzi výroby. Strana 17 / 24

18 MED spol. s r.o. MED spol. s r.o. Montážní listy Výdej materiálu pro vybraný počet [1214] Zavedena možnost vydat materiál pouze pro vybraný počet výrobků. Při zahájení výdeje se zobrazí okno, kde se předbídne množství, pro které má být materiál vydán. Pokud se hodnota upraví, dojde následně k výdeji jen vypočítaného množství (jak při ručním výdeji, tak pomocí automatického výdeje). Protože však se jedná o běžný výdeje z rezervace (dochází k aktualizaci pole Objednáno na skladových kartách), ukazuje okno výdeje celkový zbývající počet k výdeji dle položek na montážním listu, ale respektuje při skutečném výdeji zadaný počet výrobků. Strana 18 / 24

19 Pharmawell a.s. Pharmawell a.s. Hlášení SUKL Načítání pouze položek s vyplněným SUKL kódem [1199] Upraven filtr pro načítání položek do hlášení SUKL - nově se načítají pouze položky s vyplněným SUKL kódem. Přímé odesílání hlášení SUKL [1199] Zprovozněno přímé odesílání hlášení SUKL. Odesláno je ihned po vygenerování hlášení. Příjemky Import příjemky ve formátu PDK [1196] Zaveden import dodacího listu přijatého z tuzemska a příjemky interní ve formátu PDK (verze 4). Import se provede na založeném dokladu (stisk např. F3 a výběr typu dokladu) pomocí menu Nástroje / Import dokladu PharmData. Tvorba příjemky importem souboru ve formátu PDK [1197] Zaveden import souboru ve formátu PDK verze 4 do příjemky (jak pro dodací list přijatý tuzemský tak pro interní příjemku). Funkce je k dispozici na dokladu v menu Nástroje / Import dokladu PharmData. Jako PDK kód položky je bráno pole Číslo alternativní (vedle pole číslo referenční). Je tedy nutné založit novou příjemku, vybrat typ a poté spustit import. Import PDK souboru - kontrola dodavatele [1200] Provedena změna kontroly dodavatele při tvorbě příjemky importem PDK souboru. Pokud není dodavatel nalezen, systém se zeptá, zda v importu pokračovat. Původně byl import v této chvíli zastaven. Výdejky Export výdejky ve formátu PDK [1196] Zaveden export dodacího listu vydaného do tuzemska a výdejky interní ve formátu PDK (verze 4). Export se provede na dokladu pomocí menu Nástroje / Export PharmData. Export výdejky ve formátu PDK [1197] Zaveden export výdejky (jak pro dodací list vydaný tuzemský tak pro interní výdejku) ve formátu PDK verze 4. Funkce je k dispozici na dokladu v menu Nástroje / Export PharmData. Jako PDK kód položky je bráno pole Číslo alternativní (vedle pole číslo referenční). Strana 19 / 24

20 Sitour Česká republika s.r.o. Sitour Česká republika s.r.o. Účetnictví Doplnění firmy z hlavičky dokladu [1204] Do menu Doklad / Účetní operace na dokladu v režimu oprav přidána nová volba Doplnit firmu z hlavičky dokladu. - Kopírování dokladů včetně účetních operací [1204] Oprava aktualizace firmy na účetních položkách, pokud vzniknou společně s dokladem vzniklým kopírováním z jiného (původně na účetních položkách zůstávala firma ze zdrojového dokladu). Strana 20 / 24

21 Technimax s.r.o. Technimax s.r.o. Všeobecné Odesílání SMS zpráv z dokladů [1197] Zavedena možnost odesílání SMS zpráv z dokladů. Systém spolupracuje s GSM modulem. Pro využití funkce je nutné zakoupit licenci na SMS modul. SMS zprávu je navíc možné přes GSM modul zaslat i z kontaktu na kartě partnera. Internetový obchod Slevové kupony [1204] Zaveden modul Slevové kupony. Jde o evidenci slevových kuponů, kdy uživatel na internetovém obchodu zadá kód kuponu a pokud je platný (nevypršel či již nebyl použit), vloží se mu do objednávky další položka (kupon je navázán na ceníkovou kartu) s odpočtem zadané hodnoty. - Tisk slevového kuponu [1211] Zprovozněn tisk slevového kuponu. Odeslané zásilky - Odesílání SMS zpráv [1199] Zprovozněno odesílání SMS zpráv z odeslaných zásilek (v tomto modulu na rozdíl od ostatních nebyla funkce se zavedením SMS modulu zprovozněna). Současně byla přidána kontrola na vyplněný údaj - pokud je pole prázdné nebo zadáno špatně, objeví se informační zpráva. - Plnění pole Cena dobírky [1205] Oprava plnění pole Cena dobírky při tvorbě odeslané zásilky z jiného dokladu, pokud je částečně uhrazen. Nyní se správně přenáší hodnota Zbývá uhradit. - Příloha mailu při odeslání informační SMS [1205] Oprava vytvoření přílohy v odeslaném informačním u, pokud je odeslán použitím funkce Odeslat informační SMS. Oprava / Reklamace Datum prodeje v exportu a tisku [1203] Pole Datum prodeje bylo přidáno na seznam dokladů. Je k dispozici v exportu i v tisku. Sklad - Hledání dle stromového členění při zapnutém alternativním zatřídění [1205] Oprava hledání dle stromového členění při zapnutém alternativním zatřídění. Strana 21 / 24

22 TPC spol. s r.o. TPC spol. s r.o. Pohledávky - Přenos střediska z položek dodacího listu na položky pohledávek [1196] Oprava přenosu střediska z položek dodacího listu na položky pohledávek. Nepřenášelo se v případě, že byla faktura vydaná tvořena později (ne ihned po vytvoření dodacího listu), a to z okna výdeje. Sklad - Rychlé klávesy v analýzách - položky nekryté skladem [1196] Oprava přiřazení rychlé klávesy pro analýzu ve skladu - položky nekryté skladem. Původně byla přiřazena klávesa L, ale v předchozí verzi byla přidělena nové volbě. Nyní již platí zpět pro položky nekryté skladem. Strana 22 / 24

23 VF.Electric s.r.o. VF.Electric s.r.o. Banka Import výpisu - RF Faktoring [1203] Přidána nová metoda pro import bankovních výpisů - RF Faktoring. Strana 23 / 24

24 XB-1 s.r.o. XB-1 s.r.o. Platební příkazy - Kopírování platebních příkazů [1205] Oprava kopírování platebních příkazů. Pokud je na platebním příkazu položka z odkazem na doklad, tak nově již není položka s tímto dokladem spárována a lze ji ihned smazat. Pokud se však doklad uloží, ke spárování dojde. Strana 24 / 24

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Odesílání SMS zpráv z dokladů [1197] Zavedena možnost odesílání SMS zpráv z dokladů. Systém spolupracuje s GSM modulem. Pro využití funkce je nutné zakoupit licenci na SMS modul. SMS zprávu je

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Objednávky přijaté. Opravy

Objednávky přijaté. Opravy AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Objednávky přijaté - Zobrazení záložky na položce dokladu [1257] Oprava zobrazení záložky na položce dokladu (s novým polem se jako výchozí zobrazovala jako první

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1289

Novinky systému Signys - verze 5.0 build 1289 Všeobecné Kódy zemí - přidání nových polí [1267] Katalog kód zemí rozšířen o další pole - Název země, Alias země, Příznak EU. Historie změn - příznak exportu [1268] Mezi hodnoty ukládané v historii změn

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009)

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) TRIFID 2010 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) (c) 2010 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

EIS JASU CS. Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7

EIS JASU CS. Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7 Název: EIS JASU CS Kontrola odběratelů v insolvenčním rejstříku (ISIR) Verze: 1.7 Datum vydání: 18.11.2014 Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7 Popis: Popis,

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Z tohoto dokumentu se dozvíte, co vše lze ze systému POHODA naplnit do administrace e-shopu FastCentrik a jak se tato data následně

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 1/2014 strana 1 výběr z novinek verze 1/2014 Novinky společné všem modulům Firebird 2.5 Verze 1/2014 je kompletně vyvíjena nad databázovým serverem Firebird

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1 Základní pojmy Začínáme s programem SSB2000 Celek pod pojmem celek rozumíme v SSB2000 například dům, blok garáží, parkoviště, pozemek apod. Objekt objektem je jednotlivý byt, nebytový prostor nebo společný

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014 strana 1 výběr z novinek verze 7/2014 Novinky společné všem modulům Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

POPIS POLÍ ŘEŠENÍ POHODA BI Scénář Lite Datum aktualizace 29. 2. 2012 STORMWARE s.r.o. Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 SKLADOVÁ KOSTKA... 4 2.1 MĚŘÍTKA - SKLADOVÉ POHYBY... 4 2.2 DIMENZE ATRIBUTY POHYBU... 5 2.3

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více