Ondřej Kreml, Mgr., Ph.D. Březen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ondřej Kreml, Mgr., Ph.D. Březen 2015"

Transkript

1 Ondřej Kreml, Mgr., Ph.D. Březen 2015 Kontaktní informace Osobní data Matematický ústav AV ČR, v.v.i. tel.: (+420) Žitná Praha 1 web: kreml Narozen 26. února 1983 v Šumperku, ženatý, jedno dítě Funkce na pracovišti současnost: postdoktorand Zaměření Matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic popisujících proudění tekutin, konkrétně Nestlačitelné vazké proudění: Navier-Stokesovy rovnice - kritéria regularity řešení, více komplexní systémy rovnic pro nenewtonovské proudění - existence slabých řešení Stlačitelné vazké proudění: stlačitelné Navier-Stokesovy rovnice a úplný Navier-Stokes- Fourierův systém - singulární limity, existence slabých řešení na časově závislých oblastech, více komplexní systémy - existence slabých řešení Nevazké proudění: Jednoznačnost a nejednoznačnost slabých řešení stlačitelných Eulerových rovnic, kritéria přípustnosti, Riemannův problém Vzdělání Ph.D. (2010) Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta, program: Fyzika, obor: Matematické a počítačové modelování Název dizertační práce: Mathematical analysis of models for viscoelastic fluids Školitel: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. Mgr. (2006) Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta, program: Matematika, obor: Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice, summa cum laude Název diplomové práce: Osově symetrické proudění viskózní newtonovské tekutiny Školitel: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. Přehled dosavadních zaměstnání současnost: Matematický ústav AV ČR, v.v.i., postdoktorand : Universität Zürich, Institut für Mathematik, postdoc : Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, odborný asistent, částečný úvazek výuka: cvičení z Matematické analýzy 2006: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, odborný asistent, částečný úvazek výuka: cvičení z Matematiky 1

2 Stáže a studijní pobyty 10/ /2013 a 05/ /2013: Universität Zürich, Institut für Mathematik (Prof. De Lellis), postdoc v rámci projektu SCIEX Účast na řešení tuzemských grantů GA S Kvalitativní analýza a numerické řešení problémů proudění v obecně časově závislých oblastech s různými okrajovými podmínkami, řesitelé prof. Miloslav Feistauer (MFF UK), prof. Eduard Feireisl (MÚ AV) Financováno Grantovou agenturou České republiky člen týmu současnost GAP201/11/1304 Proudění tekutin v oblastech s měnící se geometrií, řesitelé RNDr. Šárka Nečasová (MÚ AV), doc. Petr Knobloch (MFF UK), doc. Stanislav Kračmar (FS ČVUT) Financováno Grantovou agenturou České republiky člen týmu GAUK 2509/2007 Matematické modely viskoelastických tekutin - teoretická a počítačová analýza Financováno Grantovou agenturou Univerzity Karlovy hlavní řešitel LC06052 Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování, řešitelé prof. Josef Málek (MFF UK), prof. Eduard Feireisl (MÚ AV), doc. Michal Beneš (FJFI ČVUT) Centrum základního výzkumu, financováno MŠMT student a doktorand Účast na mezinárodních projektech SCIEX TraFlu: Transport phenomena in continuum fluid dynamics, mentoři prof. Eduard Feireisl (MÚ AV), prof. Camillo De Lellis (Universität Zürich) Financováno SCIEX-NMS ch fellow Účast na mezinárodních konferencích v ČR Equadiff 2013 Praha, srpen 2013, přednáška Global ill-posedness of the compressible isentropic Euler equations Equadiff 2009 Brno, červenec 2009, přednáška Steady flow of a second grade fluid past an obstacle Účast na mezinárodních konferencích v zahraničí The 32 nd Kyushu Symposium on Partial Differential Equations Fukuoka, Japonsko, leden 2015, zvaná přednáška Nonuniqueness of weak solutions to the Riemann problem for compressible Euler equations in 2D Mathematical Analysis on Fluid Dynamics and Conservation Laws Tokyo, Japonsko, leden 2015, zvaná přednáška Uniqueness of rarefaction waves in compressible Euler systems 2

3 The International Workshop on PDEs in Fluid Dynamics and Related Models Šanghaj, Čína, listopad 2014, zvaná přednáška Nonuniqueness of weak solutions to the Riemann problem for compressible Euler equations in 2D The 10 th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications Madrid, Španělsko, červenec 2014, přednáška On bounded solutions to the compressible isentropic Euler system Transport microscales and fluids L Aquila, Itálie, červen 2014, zvaná přednáška On the weak solutions to the equations of a compressible heat conducting gas Vorticity, Rotation and Symmetry (III) Luminy, Francie, květen 2014, zvaná přednáška On bounded solutions to the compressible isentropic Euler system Compflows 2014 Bedlewo, Polsko, březen 2014, zvaná přednáška On bounded solutions to the compressible isentropic Euler system Model reduction in continuum thermodynamics: Modeling, analysis and computation Banff, Kanada, září 2012, zvaná přednáška Steady Navier-Stokes-Fourier system with nonlinear dependence of viscosity on temperature The 9 th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications Orlando, USA, červenec 2012, přednáška On the steady equations for compressible radiative gas 4 th MSJ SI conference Fukuoka, Japonsko, září 2011, zvaná přednáška Steady compressible Navier Stokes Fourier system with radiation Equadiff 2007 Vídeň, Rakousko, srpen 2007, přednáška Axisymmetric flow of a viscous newtonian fluid 2 nd czech-catalan conference in mathematics Barcelona, Španělsko, září 2006, zvaná přednáška Axisymmetric flow of a viscous newtonian fluid Pedagogická činnost 2014: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta výuka předmětu Nové výsledky v teorii Eulerových rovnic (přednáška) : Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta výuka předmětů Matematicka pro fyziky 1-5 (cvičení), Matematická analýza 1a (cvičení) 2009: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd výuka předmětu Matematika 1 (cvičení) 2006: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní výuka předmětu Matematika (cvičení) Ocenění 2006: vítěz česko-slovenské soutěže SVOČ v kategorii matematická analýza 3

4 Ostatní duben 2014: hodnotitel sekce Matematika a IT na studentské vědecké konferenci Jsem mladý vědec! v rámci projektu Otevřená věda III. Od roku 2014 člen Jednoty českých matematiků a fyziků. Recenze pro časopisy Journal of Evolution Equations, Electronic Journal of Differential Equations, Differential equations and applications. Seznam publikací Články v mezinárodních vědeckých časopisech 1. Chiodaroli, E., De Lellis, C., Kreml, O.: Global ill-posedness of the isentropic system of gas dynamics. To appear in Comm. Pure Appl. Math., published online, DOI: /cpa (IF 3.080) 2. Chiodaroli, E., Feireisl, E., Kreml, O.: On the weak solutions to the equations of a compressible heat conducting gas. Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 32 (2015), no. 1, (IF 1.326) 3. Chiodaroli, E., Kreml, O.: On the Energy Dissipation Rate of Solutions to the Compressible Isentropic Euler System. Arch. Rational Mech. Anal. 214 (2014), (IF 2.022, 1 citace) 4. Feireisl, E., Kreml, O., Nečasová, Š., Neustupa, J., Stebel, J.: Incompressible limits of fluids excited by moving boundaries. SIAM J. Math. Anal. 46 (2014), no. 2, (IF 1.396, 1 citace) 5. Feireisl, E., Karper, T., Kreml, O., Stebel, J.: Stability with respect to domain of the low Mach number limit of compressible viscous fluids. Math. Models Methods Appl. Sci. 23 (2013), no. 13, (IF 2.351) 6. Kreml, O., Nečasová, Š., Pokorný, M.: On the steady equations for compressible radiative gas. Z. Angew. Math. Phys. 64 (2013), no. 3, (IF 1.214, 1 citace) 7. Feireisl, E., Kreml, O., Nečasová, Š., Neustupa, J., Stebel, J.: Weak solutions to the barotropic Navier-Stokes system with slip boundary conditions in time dependent domains. J. Differential Equations 254 (2013), no. 1, (IF 1.570, 4 citace) 8. Konieczny, P., Kreml, O.: On the 3D steady flow of a second grade fluid past an obstacle. J. Math. Fluid Mech. 14 (2012), no. 2, (IF 1.305) 9. Kreml, O., Pokorný, M.: A regularity criterion for the angular velocity component in axisymmetric Navier-Stokes equations. Electron. J. Differential Equations (2007), no. 08, 10 pp. (electronic). (bez IF, 2 citace) 4

5 Články v recenzovaných sbornících 1. Kreml, O., Pokorný, M.: On the local strong solutions for the FENE dumbbell model. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S 3 (2010), no. 2, (5 citací) 2. Kreml, O., Pokorný, M.: On the local strong solutions for a system describing the flow of a viscoelastic fluid. Nonlocal and abstract parabolic equations and their applications, Banach Center Publ., 86 (2009), , Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw. (3 citace) Diplomové a doktorské práce 1. Kreml, O.: Mathematical analysis of models for viscoelastic fluids. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Kreml, O.: Osově symetrické proudění viskózní newtonovské tekutiny. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Seznam ohlasů Chiodaroli, E., Kreml, O.: On the Energy Dissipation Rate of Solutions to the Compressible Isentropic Euler System. Arch. Rational Mech. Anal. 214 (2014), Chiodaroli, E.: A counterexample to well-posedness of entropy solutions to the compressible Euler system. J. Hyperbolic Differ. Equ. 11 (2014), no. 3, Feireisl, E., Kreml, O., Nečasová, Š., Neustupa, J., Stebel, J.: Incompressible limits of fluids excited by moving boundaries. SIAM J. Math. Anal. 46 (2014), no. 2, Kračmar, S., Nečasová, Š., Novotný, A.: The motion of a compressible viscous fluid around rotating body. Ann. Univ. Ferrara Sez. VII Sci. Mat. 60 (2014), no. 1, Kreml, O., Nečasová, Š., Pokorný, M.: On the steady equations for compressible radiative gas. Z. Angew. Math. Phys. 64 (2013), no. 3, Jesslé, D., Novotný, A., Pokorný, M.: Steady Navier-Stokes-Fourier system with slip boundary conditions. Math. Models Methods Appl. Sci. 24 (2014), no. 4, Feireisl, E., Kreml, O., Nečasová, Š., Neustupa, J., Stebel, J.: Weak solutions to the barotropic Navier-Stokes system with slip boundary conditions in time dependent domains. J. Differential Equations 254 (2013), no. 1, Orenga, P., Tomasi, A.: Un résultat de compacité sur la densité dans les équations de Navier-Stokes compressibles en domaine variable. (French) [A compactness result about density in compressible Navier-Stokes equations in a variable domain] C. R. Math. Acad. Sci. Paris 351 (2013), no. 1 2, Feireisl, E., Kreml, O., Nečasová, Š., Neustupa, J., Stebel, J.: Incompressible limits of fluids excited by moving boundaries. SIAM J. Math. Anal. 46 (2014), no. 2, Kračmar, S., Nečasová, Š., Novotný, A.: The motion of a compressible viscous fluid around rotating body. Ann. Univ. Ferrara Sez. VII Sci. Mat. 60 (2014), no. 1, Donatelli, D., Trivisa, K.: On a nonlinear model for tumor growth: global in time weak solutions. J. Math. Fluid Mech. 16 (2014), no. 4,

6 Kreml, O., Pokorný, M.: On the local strong solutions for the FENE dumbbell model. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S 3 (2010), no. 2, Masmoudi, N.: Global existence of weak solutions to macroscopic models of polymeric flows. J. Math. Pures Appl. (9) 96 (2011), no. 5, Geissert, M., Götz, D., Nesensohn, M.: Lp-theory for a generalized nonlinear viscoelastic fluid model of differential type in various domains. Nonlinear Anal. 75 (2012), no. 13, Masmoudi, N.: Global existence of weak solutions to the FENE dumbbell model of polymeric flows. Invent. Math. 191 (2013), no. 2, Hieber, M.: Remarks on the theory of Oldroyd-B fluids in exterior domains. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S 6 (2013), no. 5, Busuioc, A. V., Ciuperca, I. S., Iftimie, D., Palade, L. I.: The FENE dumbbell polymer model: existence and uniqueness of solutions for the momentum balance equation. J. Dynam. Differential Equations 26 (2014), no. 2, Kreml, O., Pokorný, M.: On the local strong solutions for a system describing the flow of a viscoelastic fluid. Nonlocal and abstract parabolic equations and their applications, Banach Center Publ., 86 (2009), , Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw. 1. Kreml, O., Pokorný, M.: On the local strong solutions for the FENE dumbbell model. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S 3 (2010), no. 2, Fang, D., Hieber, M.; Zi, R.: Global existence results for Oldroyd-B fluids in exterior domains: the case of non-small coupling parameters. Math. Ann. 357 (2013), no. 2, Skonieczna, J.: Viscoelastic fluid model with nonhomogeneous boundary conditions. Z. Anal. Anwend. 33 (2014), no. 4, Kreml, O., Pokorný, M.: A regularity criterion for the angular velocity component in a- xisymmetric Navier-Stokes equations. Electron. J. Differential Equations (2007), no. 08, 10 pp. (electronic). 1. Zajaczkowski, W. M.: A regularity criterion for axially symmetric solutions to the Navier-Stokes equations. Zap. Nauchn. Sem. S.-Peterburg. Otdel. Mat. Inst. Steklov. (POMI) 385 (2010), Kraevye Zadachi Matematicheskoi Fiziki i Smezhnye Voprosy Teorii Funktsii. 41, 54 68, 234; translation in J. Math. Sci. (N. Y.) 178 (2011), no. 3, Kubica, A., Pokorný, M., Zajaczkowski, W. M.: Remarks on regularity criteria for axially symmetric weak solutions to the Navier-Stokes equations. Math. Methods Appl. Sci. 35 (2012), no. 3,

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985840 Sídlo: Žitná 609/25, 115 67 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Dozorčí radou pracoviště projednána dne... 2012 Radou pracoviště schválena

Více

Odborné. curiculum vitae

Odborné. curiculum vitae Odborné Curiculum Odborné curiculum vitae RNDr. Odborné curiculum RNDr. - 2 Obsah STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKY A POESTRY SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH ÚKOLECH GRANTY APLIKAČNÍ SOFTWAROVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005 TU v LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: (+420) 485 352 303 Fax: (+420) 485 352 332 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005 4.1. Studijní

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Praha 2010 1 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sokolovská 83,

Více

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Práce na projektu probíhala podle navrženého plánu a nedošlo k žádným mimořádným

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Přehled splňených cílů a konkrétní využití výsledků (Centrum jako celek) Práce na

Více

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Žadatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010 Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování Research Centre Data Algorithms Decision Making M i l a n M a r e š, J i ř í I v á n e k a k o l. Výroční zpráva Výzkumného centra Data Algoritmy - Rozhodování

Více

Technical University of Liberec Faculty of Science, Humanities and Education http://www.fp.tul.cz +420 485 352 515

Technical University of Liberec Faculty of Science, Humanities and Education http://www.fp.tul.cz +420 485 352 515 Výroční zpráva katedry matematiky a didaktiky matematiky za rok 2009 1. Změny v personálním složení za rok 2009 nový nástup: 0 ukončení pracovního poměru: 0 snížení pracovního úvazku: 0 v prosinci 2009

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. doc., RNDr., CSc. milada.kozubkova@vsb.cz Státní příslušnost. Telefon: +420 597323342

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. doc., RNDr., CSc. milada.kozubkova@vsb.cz Státní příslušnost. Telefon: +420 597323342 Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Milada Kozubková Tituly doc., RNDr., CSc. E-mail milada.kozubkova@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Vedoucí katedry Místnost: A749 Telefon: +420 597323342 Vzdělání,

Více

CURRICULUM VITAE Petr Pišoft

CURRICULUM VITAE Petr Pišoft Name: EMAIL: YEAR OF BIRTH: Petr Pišoft petr.pisoft@mff.cuni.cz 1979 EDUCATION: 2002 2006 Doctoral studies, Faculty of Mathematics and Physic, Charles University in Prague 1997 2002 MSc. studies, Faculty

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2012 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v Praze a v 11 odborných

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985998 Sídlo: Politických vězňů 936/7, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 5. 2014 Radou

Více

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Návrh žádosti děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště: Petr Slavíček Pracoviště:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti. Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., děkan fakulty Praha, květen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Organizační struktura fakulty...

Více

Electrical Engineering and Computer Science

Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering and Computer Science Bakalářský studijní program Žádost o akreditaci ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická řešitelský tým doc. Ing. Jakovenko Jiří, Ph.D.

Více

Obsah. kvˇeten 99. Informace MVS č. 53 1

Obsah. kvˇeten 99. Informace MVS č. 53 1 Obsah 53 kvˇeten 99 MVS 2 Zápis ze 136. (9.) schůze výboru MVS 2 Zápis ze 137. (10.) schůze výboru MVS 3 Zpráva o činnosti MVS JČMF v období 1996 1999 4 Zpráva o hospodaření MVS JČMF v období 1996 1998

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI z 18 17.1.2012 12:26 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti za rok 2011 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Počet členů 2250 Členský příspěvek Členský

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti Životopis Identifikace osoby Pracoviště Funkce na pracovišti Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.,narozen 15. prosince 1948 ve Vsetíně, ženatý, 2 děti Geografický ústav Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

Více

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Osobní údaje Uchazeč: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Datum a místo narození: 16.5.1977 Adresa

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství

VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Ožana Štěpán VŠB-TU Ostrava, Katedra kybernetiky a biomedicínského inţenýrství 17. Listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 324

Více

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 29.5.2013 Radou pracoviště schválena dne: 11.6.2013 V Brně dne 11.6.2013 Zpracovali:

Více

Oblast věd o neživé přírodě

Oblast věd o neživé přírodě Oblast věd o neživé přírodě RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D. Astronomický ústav AV ČR tel.: 323 620 224, mobil: 702 145 184, e-mail: jaroslav.dudik@asu.cas.cz RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D., se zabývá zejména

Více

Zpráva o činnosti České fyzikální společnosti JČMF v r. 2014

Zpráva o činnosti České fyzikální společnosti JČMF v r. 2014 Zpráva o činnosti České fyzikální společnosti JČMF v r. 2014 Česká fyzikální společnost (ČFS), sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) organizovala v roce 2014 ve spolupráci s Univerzitou Palackého

Více