na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014?"

Transkript

1

2 na okraj 2 2 Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014? 2 tel Počasí si opravdu s námi zahrává. Letošní zima v našem městě byla mírná až na jeden týden, kdy jsme klouzali všichni na ledu. Za lyžováním jsme museli jezdit do hor na umělý sníh. Na druhé straně například v Rakousku a Itálii nevěděli lidé kam s hromadami sněhu. Potýkali se s nepříjemnou kalamitou, která jim komplikovala každodenní život. V závěru února máme docela nezvykle vysoké teploty. Lidé odložili zimní kabáty a vyměnili je doslova za jarní oblečení. Myslím si, že ve zdravém koloběhu přírody nám tady u nás pořádná zima chybí. Je nedostatek vody a má to důsledky na zdraví některých lidí. Na extrémní výkyvy počasí si dle studií meteo rologů budeme muset zvyknout. Děti byly ochuzeny o zimní hrátky, jako jsou koulování a sáňkování venku v přírodě. Musely si najít jinou zábavu. Příroda je mocná a dělá si opravdu, co chce. V tomto zimním období probíhaly práce na radnici plynule s vidinou nadcházejícího jarního období, které je určeno pro realizaci investičních akcí města. Do březnového zasedání zastupitelstva jsme předali ke schválení dlouho očekávanou Změnu č. 2 Územního plánu našeho města. Je to důležitý dokument pro rozvoj města na další období. Během letošní zimy jsme připravovali investiční akce, které začneme uskutečňovat v nadcházejícím jarním období. Čtenáře zpravodaje bude jistě zajímat rekonstrukce ul. 1.máje od křižovatky s ul. Chelčického k nádraží ČD. V rámci stavebních prací bude v této lokalitě rekonstruována kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, chodníky a povrch komunikace. Zároveň zde vznikne todokončení na str. 2 MORAVSKOBUDĚJOVICKO 3/ 2014 Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda a obcí Moravskobudějovického mikroregionu Vydavatel: MKS Beseda, příspěvková organizace Purcnerova 62, Moravské Budějovice MK ČR E 11632, IČ Náklad: 5100 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků Města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu. Šéfredaktor: Vlastimil Smetana, tel.: , Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal Korektura: Drahomíra Brzobohatá Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: , TIC Moravské Budějovice, tel.: Realizace: Jaroslav Kaláb, vydavatelství Jarmark, Slavíkovice, Tisk: INAPA s. r. o., Třebíč Uzávěrka č. 4/2014 je Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků. Ojíněná kaple sv. Anny v Mor. Budějovicích. Foto V. Smetana Obsah Informace poskytované na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 2 Upozornění pro občany nové vymezení volebních okrsků 2 Z jednání rady města Moravské Budějovice 3 Informace pro občany Moravských Budějovic 4 Nová zelená úsporám Rodinné domy 4 Policisté varují před podvodníky 5 Moravské Budějovice bez kriminality prosím 5 SFRB poskytuje úvěr pro mladé lidi do 36 let 6 Rekonstrukce komunikace ul. 1. Máje 6 Nové grantové programy Fondu Vysočiny 6 Rekonstrukce sítí NN 6 Stavební úpravy smuteční síně 6 Projekt Meziobecní spolupráce jde do další fáze 7 Mezinárodní archeologická konference 7 Víte, že 7 Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu 8 Vítání občánků v Jakubově 8 V roce 2014 ušetříme desetitisíce!!! 9 Evropské peníze v ZŠ a MŠ Jakubov 9 Kulturák v Želetavě patřil maskám 9 Vítání nových občánků v Dešově 9 Bruslení na Sokolské zahradě 9 Dětský maškarní ples 10 V Lesné se slavilo 10 Sousedský ples v Cidlině 10 Poděkování patří hasičům 10 Populačně-genetický výzkum na gymnáziu 11 Žáci ZŠ Dobrovského v E. ON Energy Trucku 11 První setkání žen, které chtějí víc 11 Klub důchodů hodnotil svoji práci za rok Hasiči hodnotili svou práci za minulý rok 13 Od župy až k okrsku 14 Vydařený ples 14 Myšlenka stále živá 14 Novoty v Besedě za rok Okénko k sousedům 15 Není drak jako drak 16 Divadlo SemTamFór přijede do Besedy 16 Tajemství rodu 16 Maškaráda kolem smrti 16 Můj pobyt v Africe 17 Příběh madony ze zahrady Domu sv. Antonína 17 Městská knihovna informuje 17 II. ples Domu sv. Antonína 17 Zdravé a rychlé hubnutí pod odborným dohledem 18 Moravskobudějovická WSPK nadělovala dárky 19 Kulturní přehled mikroregionu 19 Pocta Otokaru Březinovi 19 Sokolský zpravodaj hlásí 19 Dvacet roků úspěšné činnosti 20 Tradiční ochutnávka vín 20 Společenská kronika 20 První světová válka Vranín 23 Recepty našim čtenářům 24 Sudoku 24 Na titulní straně zámek v Moravských Budějovicích. Foto Pavel Čírtek. březen

3 město informuje město informuje Letošní zvláštní zima... dokončení ze str. 1 Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace. V roce 2013 bylo na Městský úřad Moravské Budějovice doručeno 16 žádostí. Na tyto žádosti jsme během roku odpovídali. Z Moravských Budějovic se dotazovali jen dva občané. V ostatních případech to byli žadatelé odjinud, a to z celé České republiky. Nejvíce dotazů během minulých let podávají studenti, kteří potřebují informace pro svoje ročníkové práce. Dalším zájemcem o informace jsou podnikatelské fi rmy, které se dotazují na investiční plán města a mapují si tak možnosti nových investičních projektů u nás na další období. Zájmy spolků i soukromníků produkují dotazy na územní plán a využití pozemků. Z oblasti životního prostředí byl podán dotaz na dohodu mezi Lesy České republiky s p. LS Telč a Honebním společenstvím Budkov o výměně honebních pozemků. Dva dotazy směřovaly na činnost Městské policie. Jedna žádost byla podána na získaní seznamu jednotlivých místní částí města Moravské Budějovice od roku Úřad tyto informace nearchivuje, proto jsme žadatele odkázali na Okresní archív v Třebíči. Tématem dalšího dotazu byla žádost o informace ohledně měření rychlosti vozidel a dozoru nad dodržováním dopravních přestupků v katastru města, případně v obcích spadajících pod správní obvod stacionární radary, úseková měření, jiná technická zařízení, zajišťující dozor nad dopravními předpisy. Informace byla na základě žádosti poskytnuta. Další žádost se týkala zajišťováním služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikaci a veřejnou zeleň ve městě. Dotaz směřoval na to, kdo tuto službu zajišťuje a jakým lik potřebných 21 parkovacích míst. Lidé budou muset vydržet útrapy stavby v této frekventované lokalitě. Odměnou nám všem bude nové, moderní řešení okolí v blízkosti pobočky 2 České pošty v Moravských Budějovicích a nádraží ČD. Dále proběhne rekonstrukce rozvodného zařízení NN na několika ulicích v části města Mexiko a v integrované obci Vesce. Úpravy Smuteční síně budou dokončovány rovněž v tomto období. Občané města si mohou plně užívat nové vybavení na nám. ČSA a na ul.purcnerova v blízkosti místního kostela a Městského kulturního střediska, MKS Beseda. Tato nedávná změna vnesla nový vzhled do centrální části města. Snažíme se postoupit dál i v rekonstrukci na hlavní náměstí Míru. Tady to půjde pomaleji. Nemáme na celou rekonstrukci potřebné fi nanční zdroje. Přesto se nevzdáváme a přípravné práce neutuchají. Hledáme možnost dotací na tuto akci. Dokončujeme přípravu na realizaci úprav Zámeckého parku. Měla by zde proběhnou rekonstrukce spojovacího chodníku, výměna mobiliáře a veřejného osvětlení. Máme se tedy na co těšit. Závěrem chci podotknout jednu věc. Radujme se z malých a obyčejných věcí. V tom tkví tajemství života. Ve světě zlo často přemůže lidi i celou zemi, jako je tomu například nyní na Ukrajině. V každém člověku je možno najit dobrou i špatnou stránku. Je jen otázkou, kterou stranu nám ukáže. Občas se i u nás objeví anonymy, které chtějí poškodit osoby a vnést mezi lidi něco špatného. Nenaslouchejme jim a oni nebudou mít pro koho psát! Přeji Vám v měsíci březnu, abyste načerpali z budící se přírody novou energii a plánovali svůj každodenní život s optimismem. Jaké bude jaro 2014 je opravdu na každém z nás. Ing. Jana Špačková Tajemnice MěÚ Informace poskytované na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2013 Motto: Lidé se ptají víc než jinde způsobem. Následující dotazy byly v souvislosti s možností vylepení volebních plakátů ve městě, složení zastupitelstva a rady města včetně politického zaměření, dále evidence mysliveckých stráží, veřejné zakázky na zpracování lesní hospodářské osnovy, na celkové náklady platového ohodnocení úředníků MěÚ a využívání možnosti moderních přístupů k řízení měst. Ve všech případech byla informace poskytnuta, kromě jedné žádosti, kdy byla žadatelka odkázána z Okresní archív v Třebíči. Zákon o svobodném přístupu k informacím umožňuje zajistit informace, které by v některých případech bylo těžké zjistit nebo vyhledat, proto fi rmy a občané využívají těchto podání žádosti, které jim ve většině případů snadněji zajistí tyto informace. Ve většině případů proto, že i zákon o svobodném přístupu k informacím stanovuje, které informace je možné poskytnout a které nikoliv. Informace poskytované na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nejsou ve většině případů obvyklé dotazy, na které se mohou občané dotázat přímo na úřadě, tato komunikace probíhá průběžně během roku na všech pozicích Městského úřadu. To, že v Moravských Budějovicích je těchto dotazů více než v jiných městech, může být způsobeno také pohledem na věc každého úřadu, který rozhoduje o tom, zda žádost bude evidována jako dotaz dle zákona 106/1999 Sb., nebo jako obvyklé podání. Přístup k informacím je právo každého občana, který ho může využít ve větší či menší míře. Ing. Jana Špačková tajemnice MěÚ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY nové vymezení volebních okrsků V souvislosti s přechodnými ustanoveními uvedenými v č. IV zákona č. 222/2012 Sb., kterými se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území české republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN (registr územní identifi kace a adres) v rozsahu přidělených adresních míst. Pro občany Moravských Budějovice to znamená, že volební okrsky byly nově územně rozděleny a některá adresní místa připadnou do jiného volebního okrsku, než byli občané doposud zvyklí, tudíž půjdou volit do jiné volební místnosti. Vzhledem k tomu, že v letošním roce proběhnou v našem městě dvoje volby a to do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí, je nutné věnovat této informaci zvýšenou pozornost, aby nedošlo k zbytečným nedorozuměním. Přikládáme rozčlenění jednotlivých volebních okrsků podle ulic, včetně uvedení adresy volební místnosti, kam občané z těchto ulic a uvedených čísel popisných půjdou volit. Pavlína Prokešová, organizační odbor Z jednání rady města Moravské Budějovice Rada města na své 89. schůzi dne mj.: schválila pronájem nebytového prostoru na dobu neurčitou o podlahové ploše 17,73 m 2 v přízemí domu č. p. 26 na náměstí Míru v Moravských Budějovicích bez výběrového řízení jednomu zájemci Ing. Milanu Havlíkovi, bytem Moravské Budějovice za cenu nájmu 1170 Kč bez daně z přidané hodnoty za každý kalendářní měsíc. schválila vypovězení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o dodávkách služeb do nebytových prostor č ze dne nájemci Coorex Mart s. r. o. z důvodu prodlení úhrad za užívání nebytových prostor ze strany nájemce. schválila vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 19,96m 2 v I. nadzemním podlaží domu č. p. 123 na ulici 1. máje v Moravských Budějovicích za vyvolávací cenu nájmu 514 Kč/m 2 / rok bez DPH z podlahové plochy nebytového prostoru a dále dle podmínek výběrového řízení. schválila výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Moravské Budějovice v oblasti poskytování informací za rok 2013 a vzala na vědomí Výroční zprávu za rok 2013 týkající se stížností. souhlasila s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Moravské Budějovice ve výši Kč, fi nanční částka bude použita k dalšímu rozvoji činnosti školy nákup klavírních židlí. schválila smlouvu o vkladu majetku Inženýrské sítě Mexiko, Moravské Budějovice II. etapa vodovod, kanalizace do hospodaření sdružení právnických osob Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči. schválila a vydala Pravidla Rady města Rada města na své 90. schůzi dne mj. : schválila pronájem nebytového prostoru na dobu neurčitou o podlahové ploše 55,79 m 2 v přízemí dvorního traktu nemovitosti č. p. 26 na nám. Míru v Moravských Budějovicích za cenu nájmu 3524 Kč bez DPH za každý kalendářní měsíc a pronájem nebytového prostoru na dobu neurčitou o podlahové ploše 27,89 m 2 v přízemí dvorního traktu nemovitosti č. p. 26 na nám. Míru v Moravských Budějovicích za cenu nájmu 1683 Kč bez DPH za každý kalendářní měsíc bez výběrového řízení jednomu zájemci Perfect Money, s. r. o., Neumannova 1453/28, Praha 5. souhlasila s konáním akce Pálení čarodějnic dne v prostoru letiště. vzala na vědomí revidované dokumenty Pečovatelské služby města Moravské Budějovice, a to Veřejný závazek, Sazebník Pečovatelské služby města Moravské Budějovice, Pravidla pro poskytování pečovatelských služeb. VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 1 Sídlo: Mateřská škola IV., Fišerova čp Vymezení volebního okrsku: Alšova, Bezručova, Ciolkovského, Dopravní, Fibichova, Fišerova, Gagarinova, K Cihelně, K Háji, K Hoře, Mexická, Pražská (čp. 96, 99, 102, 126, 174, 318, 809, 984, 1006, 1027, 1036, 1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 1114, 1161, 1337, 1543, 1544, 1577, 1579, 1646, 1647, 1648, 1677, 1678), Wolkerova VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 2 Sídlo: Dům pečovatel. služby I, Chelčického čp. 904 Vymezení volebního okrsku: 1. máje, Funtíčkova, Heřmanická, Chelčického, Jaroměřická, Kozinova, Lázeňská, Lidická, Palackého, Pražská (čp , 115, 116, 128, 321, 914), Sokolská, Sušilova, Šustova VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 3 Sídlo: Střední škola řemesel a služeb, Tovačovského sady čp. 79 Vymezení volebního okrsku: Blahoslavova, Dobrovského, Fügnerovo nám., Havlíčkova, Janáčkova, souhlasila se zněním dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o správě parkovišť, uzavřené mezi TSMB s. r. o. a Městem Moravské Budějovice a se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o realizaci veřejného osvětlení, uzavřené mezi TSMB s. r. o. a Městem Moravské Budějovice. souhlasila s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace ZIKOS ve výši Kč na nákup bazénových rohoží. souhlasila s přijetím finančního daru ve výši Kč od sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1 příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka. schválila návrh příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Městem Moravské Budějovice za účelem zajištění spolupráce při administraci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce schválila vyřazení nabídky uchazeče ELEKTROKOV, a. s. Znojmo z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Kollárova, Kosmákova, Mojmírova, nám. ČSA, nám. Míru, nám. Svobody, Nerudova, Peroutka, Pivovarská, Purcnerova, Smetanova, Srázná, Tovačovského sady, Veverkova, Žerotínova VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 4 Sídlo: Základní škola T. G. M., nám. Svobody čp. 903 Vymezení volebního okrsku: Březinova, Gymnazijní, Jiráskova, Šafaříkova, U Mastníka VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 5 Sídlo: Mateřská škola Husova čp. 485 Vymezení volebního okrsku: Husova, Jemnická, Komenského sady, Miličova, Okružní, Palliardiho, Polní, Sadová, Urbánkova (čp. 379, 475, 476), Větrná, Za Tratí VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 6 Sídlo: Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530 Vymezení volebního okrsku: Hloužkova, Jechova, Komenského, Mánesova, Na Výsluní, Šindelářova, Zahradní Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2014. schválila předložit žádost o dotaci do 8. výzvy MAS Rokytná, o. p. s., fi che č. 2, na opravu chodníků v místní části Vranín. schválila předložit žádosti o dotaci z Programu EFEKT 2014 na projekty: 1. výměna osvětlovacích těles na ul. Urbánkova, Mor. Budějovice a 2. rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ TGM, Mor. Budějovice. souhlasila se zachováním linky spoj č Moravské Budějovice Brno v pracovních dnech, konkrétně spoj 1 a 2, obsluhované dopravcem BK BUS, s. r. o.. schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifi kace, adres a nemovitostí mezi Městem Moravské Budějovice a obcí Litohoř. na dodavatele stavebních prací Plynová kotelna BD Komenského 1511,1512, 1513: 1. Jemnická Stavba, a. s., U Černého mostu 773, Jemnice 2. K-TOP, s. r. o.,vrchlického 796/79, Třebíč 3. VRBA, s. r. o., Sukova 1052/6, Blansko 4. ALPINE-ENERGIE Česko spol. s. r. o., Dobronická 1256, Praha 4 schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Zahradní úpravy MŠ Fišerova, Moravské Budějovice: 1. Ing. Radek Smola, Lukov 113, Moravské Budějovice 2. STABO MB, s. r. o., Jechova 15769, Moravské Budějovice 3. INEX Moravské Budějovice, s. r. o., Husova 890, Moravské Budějovice schválila text kupní smlouvy o převodu rozděleného podílu ve společnosti Poliklinika Moravské Budějovice, s. r. o. Zdroj: MěÚ kh VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 7 Sídlo: Hasičská zbrojnice, Tyršova čp. 378 Vymezení volebního okrsku: Bří Čapků, Čechova, Myslbekova, Partyzánská, St. Slavíka, Tyršova, U Vodojemu, Urbánkova (čp. 231, , , 671, , 948, 1035, 1042, 1282), Znojemská Volební okrsek číslo 8 Sídlo: Kulturní dům Jackov, čp. 16 Vymezení volebního okrsku: místní část Jackov VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 9 Sídlo: Hasičská zbrojnice Lažínky, čp. 64 Vymezení volebního okrsku: místní část Lažínky VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 10 Sídlo: Kulturní dům Vesce, čp. 6 Vymezení volebního okrsku: místní část Vesce VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 11 Sídlo: Hasičská zbrojnice Vranín, čp. 53 Vymezení volebního okrsku: místní část Vranín 2 březen 2014 březen

4 město informuje Informace pro občany Moravských Budějovic Pečovatelská služba města Moravské Budějovice nabízí služby občanům Moravských Budějovic, kteří ze zdravotních důvodů nebo z důvodu pokročilého věku potřebují pomoc při zajištění chodu domácnosti nebo o svoji osobu. Posláním pečovatelské služby Města Moravské Budějovice je poskytovat pečovatelské služby tak, aby dospělé osoby žijící na území města Moravské Budějovice, které mají sníženou soběstačnost a jejichž sociální situace vyžaduje pomoc a podporu další fyzické osoby, mohly co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova. Cílem poskytování pečovatelské služby je poskytování přiměřené míry podpory k setrvání uživatele v domácnosti. Cílová skupina: Dospělá osoba se sníženou soběstačností, která je závislá na pomoci druhé osoby, je příjemcem starobního nebo invalidního důchodu, jejíž sociální situace vykazuje známky sociální nouze, tzn. potřebná pomoc a podpora nemůže být zajištěna příbuznou či blízkou osobou osobami. Dospělou osobou je myšlena osoba, která dosáhla věku 18 let. Komu služba není určena: osobám s potvrzenou infekční chorobou osobám s neléčeným duševním onemocněním Prostřednictvím 2 zkušených pečovatelek pro vás můžeme ve vašich domácnostech a středisku osobní hygieny zajistit: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, oblékání ) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupel ) pomoc při zajištění stravy (příprava a podání jídla) pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, úklid ) Všechny výše uvedené služby hradí klient sám, a to ve výši 85 Kč za 1 hodinu odvedené služby (počítají se opravdu odpracované minuty) praní a žehlení prádla uživatel poskytuje prášek na praní a uhradí 50 Kč za 1 kg vypraného suchého prádla zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad ) hradí klient 70 Kč za 1 hodinu odvedené služby dovoz a donáška oběda klient hradí 13 Kč za dovoz oběda, klient má vlastní termojídlonosič Provozní doba: pondělí pátek 6:00 14:30 hod (v době 10:00 13:00 rozvoz obědů) Kontakty: vedoucí pracovnice L. Fialová: Pečovatelky: Z. Fenclová: , D. Svobodová: PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 1 Pečovatelská služba je poskytována jen na území města Moravské Budějovice. 2 Pečovatelská služba je poskytována na základě sociálního šetření a následně uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby dospělým osobám se sníženou soběstačností, které pobírají invalidní či starobní důchod. 3 Detailní popis poskytované péče je stanoven v individuálním plánu klienta, který stanovuje sjednanou hodinu návštěvy pečovatelky v domácnosti, způsob provedení úkonu, vše s respektem k přání a zvyklostem klienta. 4 Individuální plán je sestavován a průběžně přehodnocován ve spolupráci pracovník x uživatel. 5 Změna v rozsahu poskytované služby (rozšíření služby nebo zúžení poskytované péče) je provedena na základě UPOZORNĚNÍ Podnikatelé, prodávající kvasný líh, konzumní líh a lihoviny, musí na to do mít koncesi! Dle příslušné novely živnostenského zákonajsou všichni podnikatelé, kteří prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny /tzv. kořalky od 15% objemových/ jak rozlévaný, tak nerozlévaný, povinni nejpozději do požádat na živnostenském úřadu o koncesi na tento prodej. Po tomto datu je veškerý prodej těchto lihovin bez příslušné koncese považován za neoprávněné podnikání. Žádost o tuto koncesi podaná v tomto termínu podnikatelem, který lihoviny již prodává, nepodléhá správnímu poplatku. Po tomto termínu již platí správní poplatek všichni. Žádost o koncesi lze podat na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR a není třeba, kromě občanského průkazu, nic dokládat. Rovněž pak nabyl účinnosti nový zákon o povinném značení lihu, který ukládá všem osobám-podnikatelům, Nová zelená úsporám Rodinné domy Ministerstvo životního prostředí ČR zahájí od příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám podprogramu Rodinné domy. Cílem tohoto podprogramu je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby a zlepšení stavu životního prostředí. Žadateli o podporu mohou být vlastníci a stavebníci rodinných domů, tj. fyzické i právnické osoby. Podpora bude směřována celkem do tří oblastí: opakovaného sociálního šetření, následně vydaného dodatku ke smlouvě a upraveného individuálního plánu uživatele. 6 Úhrada za služby je 1x měsíčně, zpětně za skutečně odvedené úkony v hotovosti, složenkou převodem na účet. Způsob platby je konkretizován ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby. Pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NENAHRAZUJE SLUŽBY KOMERČNÍCH UKLÍZECÍCH AGENTUR, pomoc a podporu v oblasti údržby domácnosti poskytuje v nezbytné míře a s důrazem na spolupráci pracovníka a klienta. Sazebník pečovatelské služby města je přílohou každé smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Stížnost je klient oprávněn podat osobně, doručením, v zastoupení či anonymně. Není-li klient spokojen s vyřízením stížnosti, je oprávněn stížnost postoupit dále nadřízeným orgánům. kteří prodávají tyto lihoviny konečnému spotřebiteli v maloobchodě, velkoobchodě, nebo v rámci hostinské činnosti, či přepravě osob, povinnost nakupovat lihoviny výhradně od registrovaných distributorů, nebo přímo od registrovaných osob povinných značit líh. Seznamy těchto osob jsou veřejně přístupné na internetu na stránkách Celní správy ČR www. celnisprava. cz Protože se tento termín rychlekrátí, a na Živnostenském úřadu v Moravských Budějovicích je registrováno asi 1800 potencionálních prodejců lihovin, všechny vyzýváme, aby tuto povinnost nenechávali na poslední chvíli, neboť by pak zdejší zahlcený živnostenský úřad nestačil všechny žádosti včas vyřídit. Poznámka: Předmětná koncese se vztahuje pouze na lihoviny! Na prodej piva, vína, občerstvení, je stále nutná živnost řemeslná Hostinská činnost. Živnostenský úřad Mor. Budějovice Tel. : , 348 a oblast podpory A snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 2 oblast podpory B výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 3 oblast podpory C efektivní využití zdrojů energie Bližší informace k podmínkám vč. potřebných dokumentů jsou zveřejněny na www. nova-zelenausporam. cz. Odbor strategického rozvoje a investic Program prevence kriminality MVČR na rok 2014 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE bez kriminality prosím POLICISTÉ VARUJÍ PŘED PODVODNÍKY Rada města Moravské Budějovice schválila na své schůzi dne podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality MVČR na rok 2014 na projekt Moravské Budějovice bez kriminality prosím ve spolupráci s občanským sdružením Střed o. s. Jedná se o sociální projekt prevence kriminality vycházející z Plánu prevence kriminality města Moravské Budějovice na rok Projekt je zaměřen na lokální bezpečnostní problémy, kterými jsou kriminální chování obyvatel sociálně vyloučené lokality, kriminálně rizikové chování dětí a mladých dospělých na Moravskobudějovicku. Aktivity projektu umožní cílovým skupinám získat dovednosti nezbytné pro vhodné řešení běžných životních situací a získat znalosti a dovednosti zajišťující jejich bezkonfl iktnost se zákonem. Část projektu je zaměřená na práci v sociálně vyloučené lokalitě, jejímž obyvatelům budou poskytnuty informace zejména v oblasti fi nanční gramotnosti, jak prostřednictvím odborného poradenství poskytovaného terénním asistentem, tak přednáškových akcí uskutečněných v jejich přirozeném prostředí. Dále bude projekt zaměřen na práci s dětmi a mladými dospělými, kteří jsou ohrožení kriminálně rizikovými jevy. Dojde k monitorování veřejného prostoru a vytipovaných lokalit, ve kterých je zvýšený výskyt kriminogenních podmínek. Žádost o dotaci byla podána v celkové výši včetně předpokládané spoluúčasti Města Moravské Budějovice ve výši Kč. Dalším dílčím projektem Programu prevence kriminality na rok 2014 je projekt: Moravské Budějovice Rozšíření kamerového systému města 4. etapa z Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 V rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 podalo Měs- Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce 75 trestných činů spáchaných na seniorech. Pachatelům se daří pomocí různých legend vylákat ze seniorů až desetitisícové částky. Podvodníci se v poslední době vydávají za pracovníky různých energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek, například za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a požadují tento nedoplatek v řádu několika tisíc korun po majiteli bytu zaplatit s výhružkou, že jinak okamžitě přeruší dodávky vody nebo energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný fi nanční obnos zaplatí. Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou společností a zákazníkem probíhá písemnou formou prostřednictvím pošty. Může se stát, že nedojde k zaplacení zálohy za odebrané energie ze strany zákazníka. V tomto případě dostane zákazník poštou upomínku, případně další, kde je již upozorněn na možnost odpojení od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky nechodí žádný pracovník těchto fi rem s tím, že vybírá nedoplatky za odebrané energie a v případě nezaplacení pohledávky okamžitě zákazníka odpojuje z odběrné sítě. Například v případě společnosti RWE Česká republika a. s. je možné se setkat s pracovníky, kteří chodí provádět odečty měřidel. Jedná se buď přímo o zaměstnance fi rmy RWE nebo o jejich externí spolupracovníky. Každý z těchto pracovníků se musí na žádost zákazníka prokázat identifi kační kartou. Údaje na této kartě lze ověřit na nonstop zákaznické lince Tito lidé v žádném případě nepřebírají ani nepředávají žádnou fi nanční hotovost. Podobné je to i u ostatních dodavatelů energií. Pachatelé se také snaží pod těmito legendami dostat do bytu oběti. Jakmile se podvodník dostane do bytu nebo domu, zjistí, kde má poškozený uloženou fi nanční hotovost, a poté ji odcizí. V tomto případě policisté doporučují nemít doma velké fi nanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo domu nepouštět. Bylo by dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu uložené číslo například na starostu obce, své dospělé děti a hlavně na Policii České republiky. V případě, že dojde k takové situaci, kdy u dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou záminkou do bytu, může senior zavolat těmto osobám nebo policistům a požádat je o pomoc nebo o radu, co má dělat. Podvodníci dále uplatňují i legendu vnuk. Pachatel zavolá poškozeným na pevnou telefonní linku a vydává se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistí jméno vnuka poškozených a poté pod jeho jménem poprosí seniory, že potřebuje půjčit větší fi nanční částku, většinou na zakoupení nového automobilu. Když poškozený souhlasí, řekne, že si pro peníze pošle svoji kamarádku nebo zná- město informuje to Moravské Budějovice žádost o dotaci na projekt Moravské Budějovice Rozšíření kamerového systém města 4. Etapa. v celkové výši Kč se předpokládanou spoluúčastí města ve výši Kč. Projekt rozšíření kamerového systému zahrnuje zřízení dalšího kamerového bodů s umístěním na ul. Tyršova, kde bude monitorována ul. Janáčkova, část ul. Husova, nám. ČSA a přilehlé okolí. Součástí projektu je i dovybavení dohledové místnosti dalším monitorem a propojení kamerového bodu do stávajícího kamerového systému s přenosem na Obvodním oddělením Policie ČR v Moravských Budějovicích. V případě získání dotace je plánována ukončení realizace projektu do října Hlavním cílem projektu je rozšíření monitorovaného prostoru města ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů, snižování příležitostí a podnětů k páchání trestné činnosti, maximalizace rizika dopadení, znesnadnění spáchání trestného činu a zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden a potrestán. Ing. Vladimíra Pešková odbor organizační Pachatelé se zaměřili na seniory mého. Senioři poté předají fi nanční hotovost jim zcela neznámé ženě nebo muži, kteří se představí jako přítelkyně nebo známý jejich vnuka. Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, zpětně osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo příbuznému, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku sebou vždy nese velké riziko. Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připravení. Dokážou rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné vystupování, jsou velmi komunikativní a působí dobrým dojmem. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek koordinátor prevence tel: mobil: cz 4 březen 2014 březen

5 město informuje město informuje SFRB poskytuje úvěr pro mladé lidi do 36 let Státní fond rozvoje bydlení zahájil v lednu příjem žádostí od fyzických osob do 36 let na poskytnutí úvěru ve výši Kč na opravy a modernizace bytu či domu (např. připojení k veřejným sítím, plášť budovy, rozšíření stávajícího bytu, opravu či výměnu ústředního vytápění, pořízení a instalaci kuchyňské linky apod.). Rekonstrukce komunikace ul. 1. Máje V jarních měsících r započne rekonstrukce ul. 1. Máje v rozsahu od křižovatky s ul. Chelčického k nádraží ČD. V rámci stavebních prací bude v této lokalitě rekonstruován vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, chodníky a povrch komunikace se vznikem 21 parkovacích míst. Stavební práce ve výši NOVÉ GRANTOVÉ PROGRAMY FONDU VYSOČINY O úvěr si mohou požádat manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. Žádat může také samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a opět v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let. Bližší informace k podmínkám vč. potřebných dokumentů jsou zveřejněny na www. sfrb. cz. Další dotazy je možné směřovat na kontakty: cz SFRB, pracoviště Praha Kč bez DPH provede na základě výsledku výběrového řízení fi rma ing. Pavel Pelán, Hrotovice. Po dobu stavby zde bude na dobu nezbytně nutnou omezen pohyb chodců a motorových vozidel. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne vyhlásilo následující grantové programy s objemem fi nančních prostředků v celkové výši Kč: Informační a komunikační technologie 2014 Program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina Uzávěrka: Infrastruktura ICT 2014 Program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina Uzávěrka: Bezpečná silnice 2014 Program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina Uzávěrka: Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 Program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu Uzávěrka: Naše školka 2014 Program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče Uzávěrka: Památkově chráněná území 2014 Program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón Uzávěrka: Čistá voda 2014 Program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi Uzávěrka: Životní prostředí 2014 Program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Uzávěrka: Jednorázové akce 2014 Program na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit Uzávěrka: Sportoviště 2014 Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina Uzávěrka: Sportujeme 2014 Program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu Uzávěrka: Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách kraje Vysočina www. kr-vysocina. cz nebo www. fondvysociny. cz. Odbor strategického rozvoje a investic telefon: SFRB, pracoviště Olomouc telefon: Odbor strategického rozvoje a investic Rekonstrukce sítě NN Moravské Budějovice, místní část Vesce Od dubna 2014 zahájí investor, společnost E. ON Distribuce, a. s., plánovanou kompletní rekonstrukci rozvodného zařízení NN v místní části Vesce. Je plánována výměna venkovní sloupové trafostanice ve stávajícím místě včetně venkovního vzdušného vedení. Dále v centru místní části Vesce směrem na Zvěrkovice bude provedena výstavba nového zemního vedení NN. V rámci kabelizace vedení NN budou provedeny nové domovní přípojkové skříně. Vzhledem k tomu, že doposud bylo na podpěrných sloupech NN umístěno také veřejné osvětlení, připravuje město v těchto místech současně i rekonstrukci veřejného osvětlení. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic Rekonstrukce sítě NN Moravské Budějovice, část Mexiko Od dubna 2014 zahájí investor, společnost E. ON Distribuce, a. s., plánovanou rekonstrukci rozvodného zařízení NN v Moravských Budějovicích v ul. K Hoře, Bezručova, Ciolkovského a K Cihelně. Předmětem stavby je demontáž stávajícího nadzemního vedení NN a výstavba nového zemního kabelového vedení NN. V rámci kabelizace vedení NN budou provedeny nové domovní přípojkové skříně. Vzhledem k tomu, že doposud bylo na podpěrných sloupech NN umístěno také veřejné osvětlení, připravuje město v těchto místech současně i rekonstrukci veřejného osvětlení. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic Stavební úpravy smuteční síně Koncem roku 2013 byly zahájeny práce na stavebních úpravách smuteční síně s dokončením na počátku roku Předmětem díla byly stavební úpravy smuteční síně, výměna otvorových prvků, rozšíření domovního plynovodu, nové ústřední topení, úpravy elektroinstalace, kompletní chladicí box z PUR panelů včetně nové chladicí technologie. Stavební práce ve výši Kč bez DPH provedla na základě výsledku výběrového řízení fi rma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic Projekt Meziobecní spolupráce jde do další fáze První velkou částí projektu meziobecní spolupráce v ČR, do něhož se město Moravské Budějovice zapojilo od měsíce listopadu 2013, bylo dotazníkové šetření se starosty 47 obcí, které patří pod obec s rozšířenou působností (ORP) Moravské Budějovice. Realizační tým projektu se i přes nepříznivé podmínky, zejména počasí v měsících prosinci a lednu, vyrovnal s tímto úkolem velmi dobře. Dotazníkové šetření jsme ukončili jako první v rámci celé ČR 24. ledna 2014 a získali jsme tak pomyslnou zlatou medaili za tuto fázi celého projektu. Členové realizačního týmu přitom pracují velmi intenzivně na další fázi projektové dokumentace na přípravě tzv. strategického dokumentu, který přineseme na prv- Mezinárodní archeologická konference 100. výročí relativní chronologie neolitu a eneolitu Jaroslava Palliardiho Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte mi s předstihem informovat vás o přípravách mezinárodní archeologické konference věnované Jaroslavu Palliardimu. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru tohoto sympozia byly přípravné práce zahájeny již v loňském roce. Byla sestavena pracovní skupina, která má rozděleny úkoly, na nichž intenzivně pracuje. Tak tedy V Moravských Budějovicích se ve dnech uskuteční mezinárodní archeologická konference věnovaná osobnosti a dílu notáře a archeologa pana Jaroslava Palliardiho. Rodák z Telče zakotvil v Moravských Budějovicích v roce 1898 a otevřel si zde vlastní notářskou praxi. Dnes je ve světě vnímán především jako významný archeolog, jehož výsledky práce se řídí archeologové z celé střední Evropy. Jaroslav Palliardi totiž položil základy datování mladší a pozdní doby kamenné. A právě v roce 2014 uplyne 100 let od vydání jeho významné archeologické studie s názvem Die relative Chronologie der jüngeren Steinzeit in Mähren, která vyšla v roce 1914 ve Vídni. Osobnost Jaroslava Palliardiho a jeho dílo si tak jistě právem zaslouží uznání. Z podnětu doc. PhDr. Jaromíra Kovárníka, CSc., který se studiu této osobnosti dlouhodobě věnuje, působí na katedře archeologie královehradecké univerzity a je členem přípravné pracovní skupiny, se město Moravské Budějovice rozhodlo uspořádat v letošním roce mezinárodní archeologickou konferenci věnovanou tomuto vědci. Při této příležitosti proběhne 1. den konference slavnostní odhalení jeho pamětní desky na domě č. p. 10 na náměstí Míru. Zde měl Jaroslav Palliardi nejen notářskou kancelář, ale měl zde uloženou i svoji proslulou archeologickou sbírku. Rovněž se připravuje udělení čestného občanství města in memoriam této významné osobnosti. V rámci oslav bude v Muzeu řemesel připravena výstava věnovaná osobnosti a dílu Jaroslava Palliardiho, která bude následně zpřístupněna veřejnosti. Při vernisáži výstavy bude účastníkům konference představen sborník, sestavený speciálně k této příležitosti, který přiblíží jeho osobnost, život a dílo. Tolik jen malý nástin aktivit, které se v září 2014 v rámci zmíněných oslav v našem městě uskuteční. Za zmínku také jistě stojí, že na konferenci je počítáno s účastí archeologů z více než 12 zemí světa, pozvány budou též významné osobnosti politického, kulturního a společenského života. V rámci 4 dnů tohoto sympozia budou probíhat jak odborné přednášky a diskuse v historickém sále Městského kulturního střediska Beseda tak odborné archeologické exkurze. O záštitu nad mezinárodní archeologickou konferencí byl již požádán hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Jsme proto velice rádi, že pan hejtman naše pozvání a záštitu s potěšením přijal. Přesný harmonogram sympozia bude znám v nejbližší době. Dne proběhne další schůzka pracovní skupiny, na níž bude mimo jiné řešena i otázka časového harmonogramu. O výsledcích schůzky vás budeme v dalším čísle Zpravodaje informovat. Kamila Havlíčková, Odbor kancelář starosty a školství ní velké setkání se starosty dotčených obcí v měsících dubnu, případně květnu, jak to předpokládá harmonogram prací na projektu. Ve čtvrtek 6. února 2014 jsme se zúčastnili setkání realizačních týmů Kraje Vysočina v Lukách nad Jihlavou, na kterém se jednotlivé týmy prezentovaly informacemi o průběhu prací na projektu. Myslím, že jsme naším vystoupením zanechali mezi účastníky setkání velmi dobrý dojem. Děkujeme ještě jednou všem starostům, kteří s námi velmi vstřícně spolupracovali, a pevně doufáme, že tato kvalitní spolupráce bude pokračovat i nadále. Je totiž v zájmu všech, aby výsledky, které projekt pro zkvalitnění meziobecní spolupráce předpokládá, byly později reálně využitelné pro celý náš region. Poděkování za svědomitou a aktivní práci patří všem členům realizačního týmu. PhDr. Zdeněk Janderka Víte, že dne v Moravských Budějovicích zemřel notář a archeolog evropské úrovně Jaroslav Palliardi. Jeho zásluhou se v r ve městě konal sjezd Moravského archeologického klubu, po pětaosmdesáti letech se zde archeologové znovu sešli a další setkání se u nás připravuje znovu. 25. března 1929 zemřel v Jaroměřicích n/r. básník Otokar Březina, učitel na měšťanské škole v letech 1901 až 1925? z rozhodnutí Rady Kraje Vysočina se od 1. dubna letošního roku ujímá řízení Nemocnice Třebíč Ing. Eva Nováčková. Nahradí ve funkci Jana Ference, který stál v čele nemocnice od května minulého roku. Nová ředitelka zvítězila ve výběrovém řízení mezi šesti muži. Od roku 2009 pracovala na krajském odboru zdravotnictví, předtím v třebíčské nemocnici, naposledy jako ekonomická náměstkyně. 7. března 1498 král Vladislav potvrdil na základě proseb některých občanů Mor. Budějovic městu vlastní znak a pečeť. O prapor a o obnovení znaku město požádalo 20. května A víte, že této žádosti bylo vyhověno po pěti stech letech téměř na den přesně? Slavnostní akt předání pověřovacích listin se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 9. března na posledním zasedání zastupitelé Kraje Vysočina schválili celkem jedenáct programů ve Fondu Vysočina? Lhůta pro podání přihlášek je různá, nejkratší termín je Oblast podpory je patrná z názvu: Bezpečná silnice, Podpora budování dětských dopravních hřišť, Památkově chráněná území, Životní prostředí, Čistá voda, Informační a komunikační technologie, Infrastruktura ICT, Naše školka, Jednorázové akce, Sportujeme a Sportoviště. moravskobudějovické obecní zastupitelstvo 28. března 1899 schválilo stanovy nově vznikajícího hasičského sboru s českým vedením? Prvním velitelem se stal Eduard Blažek, v letech starosta města. při řízení vozidla s telefonem v ruce můžete dostat až Kč pokuty a k tomu i 2 nebo 3 trestné body? cesta k moravskobudějovickému obchvatu byla trnitá. A víte, že se právě před patnácti lety atmosféra ještě vyhrotila, když tehdejší šéf OÚ v Třebíči oznámil, že nadále nerespektuje dohodu s Ředitelstvím silnic a dálnic ze dne o přípravě rekonstrukce silnice po základní trase, a že bude prosazovat tzv. třebíčskou variantu? Co následovalo? Čtyři perné roky, které poznamenaly i poměry na krajské úrovni. Vznikla dvě proti sobě jdoucích sdružení měst a obcí a zbytečně rostly náklady na nesmyslné a neuskutečnitelné projekty. je tomu právě dvacet let co město Moravské Budějovice vyhlásilo výběrové řízení na prodej 27 stavebních pozemků v lokalitě Heřmanice mezi ulicemi Chelčického a Sušilova. V té době byl už schválen i výkup dalších pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Mexiko. volby do Evropského parlamentu se budou konat 23 a 24. května 2014? V posledních volbách v r jsme volili 22 našich poslanců, z celkového počtu 754. vn 6 březen 2014 březen

6 z mikroregionu Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu Ve středu 12. února 2013 se od hodin konala ve velké zasedací místnosti MěÚ v Moravských Budějovicích členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu. Jednání zahájil předseda mikroregionu Jan Kocáb, přivítal přítomné i hosta, seznámil přítomné s programem, který byl posléze odsouhlasený. Jako host vystoupil ředitel fi rmy ESKO- -T Pavel Gregor, který přítomným vysvětlil důvod zasílání nových smluv s obcemi ze strany fi rmy ESKO-T, které budou i nadále členy svazku. Hovořil také o nové organizaci sběrných dvorů. Na tuto problematiku navázala široká diskuze za strany přítomných starostek a starostů. V dalším bodu programu předseda mikroregionu Jan Kocáb vyhlásil a posléze i odměnil představitele obcí, které se zúčastnily a byly také odbornou komisí vyhodnoceny v soutěži o nejlepší vánoční výzdobu. I. místo v soutěži získalo město Moravské Budějovice. II. místo obce Hornice a Jakubov a III. místo obce Litohoř a Zvěrkovice. Starostové mimo gratula- Člen rady mikroregionu Radek Menčík předává místostarostovi města Moravské Budějovice Janu Kocábovi ocenění za 1. místo v soutěži. Vítání občánků v Jakubově Vítání občánků má v naší obci dlouholetou tradici. V neděli 26. ledna 2014 se uskutečnilo v kulturním domě v Jakubově vítání dětí narozených v roce V loňském roce se narodilo 12 dětí, to je od roku 1992, kdy se narodilo 15 miminek, nejvíce za posledních 20 let. Místostarostka obce Jarmila Čurdová nejprve představila rodiče a jejich děti: Radka, Elenu, Adélu, Andreu, Kláru, Martinu, Ondřeje, Adama, Ester, Jana a Jana. Starosta obce Miroslav Kabelka rodičům poblahopřál k narození jejich dětí a tlumočil přání zástupců obce, aby děti vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěstí. Maminky dostaly od obecního úřadu květinu a tatínkové si odnášeli pro své děti nákladní automobil Tatra nebo kočárek s panenkou. Program svým pěkným vystoupením obohatili členové Jakubovského hudebního souboru. Po skončení obřadu se Zleva: Pavel Gregor, Jan Kocáb a Jaroslav Kunst. ce převzali poukázku na poskytnutí daru z rozpočtu mikroregionu a pamětní listy. I pro rok 2015 budou vyrobeny stolní kalendáře mikroregionu dle daných zásad. Konání VII. ročníku soutěže pro děti obcí mikroregionu se v letošním roce uskuteční v Moravských Budějovicích a dojde ke sloučení s Dětským dnem, který pořádá DDM Budík. Akce proběhne 31. května Diskutovala se také otázka jarního výjezdního zasedání v letošním roce. Tato problematika i vlastní program bude ještě upřesněn. Dále byla podána informace o ukončení inventarizace majetku, oznámení o přezkoumání hospodaření, dopis zaslaný hejtmanovi Kraje Vysočina o poskytnutí fi nanční podpory na soutěž pro děti. Byla podána. informace o vyplňování dotazníků v rámci meziobecní spolupráce a odsouhlasena výše příspěvku na rok Na úplný závěr jednání poblahopřál Oslavenci Karlu Polendovi gratuluje také starostka obce Zvěrkovice Věra Bartuňková nejen předseda mikroregionu, ale i ostatní starostky a starostové starostovi obce Lesná Karlu Polendovi k jeho nedávnému významnému životnímu jubileu. Zdroj: zápis z jednání členské schůze mbs, foto: Vlastimil Smetana rodiče i prarodiče podepsali do pamětní knihy. Na závěr následovalo společné fotografování do obecní kroniky. Text a foto: Miroslav Kabelka V roce 2014 ušetříme desetitisíce!!! K první významné úspoře by mělo dojít díky provedenému zateplení tří obecních budov: mateřské školy, kulturního domu a obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí. Podle vypracovaných energetických auditů byla spočtená úspora zemního plynu vyčíslena na přibližně Kč. K druhé významné úspoře dojde z důvodu uskutečněného nákupu elektrické energie a zemního plynu na Komoditní burze v Kladně. Začátkem roku 2013 nebyl ze strany obcí Moravskobudějovického mikroregionu o tento nákup zájem, a tak jsme se spojili s Mikroregionem Velkomeziříčsko Bítešsko. Vzhledem k tomu, že některé obce našeho mikroregionu nakonec na burze později nakupovaly, věřím, že v letošním roce budeme na burze již nakupovat společně. Evropské peníze v ZŠ a MŠ Jakubov V období od srpna 2011 do ledna 2014 jsme se zapojili do projektu EU peníze školám, pomocí něhož jsme získali evropskou dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tyto fi nance jsme využili na dovybavení školy v oboru přírodních věd, využívání ICT a vzdělávání učitelů. Za ZŠ a MŠ Jakubov Mgr. Jana Šerháková Neklamným znamením, že je tu masopust, jsou dětské karnevaly. Ten želetavský se konal druhou únorovou sobotu. Patří již k těm tradičním a sjíždějí se na něj děti ze širokého okolí. Sál kulturního domu zaplnily do posledního místečka. Jako vždy i letos bylo pro ně připraveno mnoho zajímavých soutěží a sladké odměny. Letos navíc i vtipné vystoupení roztržitého klauna. Každá maska také obdržela balíček plný sladkostí a drobných dárků. Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat nejrůznější fantazie Nejvýhodnější nabídku na dodávku elektrické energie podala překvapivě firma E-on. Místo stávající částky Kč za 1 MWh nabídla pouze Kč/MWh, to je úspora 34 % ze silové části elektřiny. Za rok by to mělo činit přepočteno na peníze za všechny obecní budovy včetně veřejného osvětlení Kč. Nejvýhodnější nabídku na dodávku zemního plynu předložila společnost Pragoplyn. Místo stávající částky 973 Kč za 1 MWh nabídla pouze 704 Kč/MWh, to je úspora 28 % z ceny plynu bez distribuce. Za rok by měla úspora ve 4 obecních budovách přepočteno na peníze činit Kč. Částka však bude o něco nižší, protože díky zateplení třech budov bude protopeno méně zemního plynu než v předcházejících letech (asi o Kč). K další úspoře by mohlo dojít díky výměně části 150 W sodíkových výbojek veřejného osvětlení za moderní LEDková svítidla. S pomocí dotace z MAS Rokytná počítáme s realizací ve druhém čtvrtletí roku Předpokládaná úspora by mohla činit asi Kč za rok. Sečteno a podrženo pro obecní rozpočet by mohla díky výše uvedeným opatřením činit úspora přibližně Kč každý rok. Kromě obce budou v nadcházejícím roce šetřit ještě fotbalisté, protože ve SPORTclubu nechal obec díky dotaci z Fondu Vysočiny nainstalovat solární panely na ohřev teplé vody. Jestli jsou naše předpoklady správné, se ukáže za rok. Text: Miroslav Kabelka Kulturák v Želetavě patřil maskám na obličej či vyzdobit paže dočasným tetováním. Součástí programu bylo už druhým rokem i klání dortů nazvané Dortománie. Dorty napekly a do tomboly věnovaly šikovné maminky, které rozhodně nešetřily nápady: byl zde k vidění dort s čuníky, dinosaury či pohádkovými postavami. Děti se však nejvíc bavily při tanečních kreacích a hudbě, kterou si vzal již tradičně na starost pan Mahr z Lesonic. Nadšení v dětských tvářích bylo jasným signálem, že se karneval v Želetavě opět vydařil, děti i ty starší se dobře bavily a vydržely v sále až do pozdního odpoledne. Text a foto: Olga Nováková z mikroregionu VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ V DEŠOVĚ V neděli 19. ledna 2014 se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dešově uskutečnilo slavnostní přivítání občánků do naší obce a zapsání do pamětní knihy. Na úvod svátečního odpoledne zazpívala Dešovská Schóla, poté Michaela Šimková představila starostovi obce Pavlu Karáskovi rodiče a děti narozené v roce 2013, a to Elišku Kaderábkovou a Petra Karáska. Vystoupili také žáci naší základní školy, aby svými básničkami a hrou na fl étnu zpříjemnili atmosféru slavnostního odpoledne. Při podpisu rodičů do pamětní knihy maminky dostaly kytičku, tatínkové pamětní list, založený účet na jméno dítěte s fi nančním vkladem a ti nejmenší dáreček v podobě hračky. Na závěr se rodiče s dětmi a zástupci obce vyfotografovali a všichni společně připili dětem na zdraví, štěstí a láskyplný spokojený život. Text: Michaela Šimková Foto: Zdeněk Pop Bruslení na Sokolské zahradě Teplé počasí letošní zimy zimním sportům nepřeje. Už se zdálo, že sportovci v Želetavě namontovali mantinely pro kluziště na Sokolské zahradě zbytečně. Nakonec se však přece jenom alespoň na pár dnů bruslaři dočkali. V době od 28. ledna do 7. února se rtuť teploměru pohybovala pod bodem mrazu a toho okamžitě využili jednotlivci i rodinky s dětmi. Bruslit se dalo i díky umělému osvětlení také večer. Ol. Nováková 8 březen 2014 březen

7 z mikroregionu Dětský maškarní ples V neděli 9. února odpoledne od 15:00 do 17:00 patřil sál městského kulturního střediska v Moravských Budějovicích výhradně dětem. Konal se zde totiž dětský maškarní ples. Celým programem provázel Pavel Novák ml. se skupinou Family. Masek a nejrůznějších převleků se sešlo i letos požehnaně. Celkový počet hravě překročil devět desítek dětí. Celkově se účastnilo 224 lidí. Ve velkém sále se to od půl třetí začalo hemžit drobotinou, která se z obyčejných dětí pod rukama starostlivých rodičů během pár okamžiků proměňovala v princezny, víly, rytíře, piráty, nejrůznější zvířátka jako třeba lev, tygr, beruška, ale nechyběl ani kovboj, indián, průvodčí, hasič apod. Pavel Novák ml. mezi dětmi Ve tři hodiny program odstartoval Pavel Novák ml. a začínalo se jak jinak než tancováním a dováděním na parketu. Ten se během chviličky zaplnil pestrobarevným davem. Atmosféra byla plná zábavy, radosti a dětského smíchu. Kromě tancování a nejrůznějších říkadel měly děti možnost i soutěžit. Karneval je velkou událostí nejen pro děti, ale také pro rodiče. Dvě hodiny, které rodiče a děti společně prožili ve světě fantazie, her, soutěží a bezva muziky, byly fajn. Za rok se všichni budou mít možnost v Besedě sejít znovu a opět se dosyta vydovádět. Text: Jana Součková Foto: Pavel Čírtek V Lesné se slavilo Dne oslavil své 85. narozeniny dlouholetý starosta Obce Lesná a SDH Lesná pan Karel Polenda. Slavil je v kulturním domě v Lesné v sobotu 25. ledna. Jeho pozvání na oslavu přijalo mnoho Sousedský ples v Cidlině Sál zaplněný do posledního místečka, dobrá nálada, bohatá tombola to je sen všech, kteří pořádají ples. Letošní, pořádaný tradičně cidlinskými hasiči, byl již osmý v pořadí a splnil všechna naše očekávání. Sál zaplněný do posledního místa, bohatá tombola, výborná nálada. K tomu samozřejmě přispěla hudební skupina Los Valos, která už je dlouhodobě součástí našich plesů. Děkujeme fi rmám a všem Cidliňákům, kteří nám přispěli cenami do tomboly, a rovněž všem, kteří pomáhali při přípravě této společenské akce. Poděkování patří hasičům Co vidí hasiči na požárním sportu? To, že když jdou na start, zapomínají na svoje pocity, myšlenky, problémy nebo lásky. Soustředí se jen na útok a v tu chvíli se stává tým rodinou, kvůli které si každý sáhne až na dno svých sil... Ano, stávají se rodinou, kvůli které si sáhnou až na samé dno svých sil. Ne jinak tomu bylo v Častohosticích. Avšak nenechte se zmýlit, tentokrát se nejednalo o pouhé hasičské cvičení či závody, ale skutečný zásah při požáru zemědělského objektu. Dobrovolní hasiči z Častohostic byli na místě Věříme, že i tato akce přispěla k dobrým vztahům, radosti a pohodě obyvatel Cidliny a že s ní byli spokojeni i členové SDH. Nakonec bychom ještě rádi dodatečně poblahopřáli starostovi SDH panu Petru Outolnému a veliteli jednotky SDH panu Miroslavu Trojanovi. Oba v nedávné době oslavili významná životní jubilea A teď už se těšíme na příští ples v sobotu 10. ledna Snad bude stejně tak vydařený jako ten letošní Text: Eva Outolná, členka SDH Cidlina, Foto: Miroslav Smetana mezi prvními a spolu s profesionály se postavili ohni čelem. Prokázali obrovskou odvahu, odhodlání a pohotovost, která je v této chvíli opravdu nutností, avšak ne vždy je samozřejmostí. Pomoc při záchraně majetku občana a souseda byla bezpochyby na prvním místě. Touto cestou bych tedy chtěla poděkovat dobrovolným hasičům z Častohostic, všem ostatním sborům a občanům, kteří pomohli. Právě jim patří obrovský dík. Marie Vláčilová, starostka obce Častohostice členů jeho rodiny, stejně tak jako přátelé, známí a zástupci sboru dobrovolných hasičů z Lesné. Za to se mu hosté odměnili milými dary, hasiči také pamětní medailí vyrobenou k tomuto jubileu. Všichni přítomní v čele s oslavencem se velmi dobře bavili. Za pěkný večer tímto děkujeme a do dalších let ještě jednou přejeme vše nejlepší a zvláště hodně zdraví. Ivo Jeřábek POPULAČNĚ-GENETICKÝ VÝZKUM NA GYMNÁZIU V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH Napadlo Vás někdy, že si partnery vybíráme podle určitého znaku? Například podle barvy očí? Nebo podle barvy vlasů? Nejen to je předmětem populačně-genetického výzkumu, jehož cílem je zmapovat četnost výskytu čtyř znaků v lidské populaci České a Slovenské republiky prostřednictvím dotazníkového šetření. Garantem tohoto projektu je RNDr. Pavel Lízal, Ph. D., který působí na Masarykově univerzitě v Brně na Oddělení genetiky a molekulární biologie. Možnost podílet se na samotném výzkumu nám byla zprostředkována paní profesorkou se žáci naší školy zúčastnili naučně-zábavného projektu pořádaného energetickou společností E. ON. Cílem projektu bylo seznámit děti se vznikem elektrické energie, její výrobou a putováním z místa výroby až k zásuvkám jejich domova. První část programu se odehrávala v E. ON Energy Trucku speciálním červeném vozidle, které bylo vybaveno nejrůznější technikou a didaktickými pomůckami. Žáci se zde seznámili nejen s teoretickými fakty o elektrické energii, ale mohli si své znalosti a nově nabyté informace ověřit přímo v praxi na jednoduchých pokusech pod vedením vyškolených odborníků. Cílem projektu bylo uvědomit si, že energetické zdroje nejsou nevyčerpatelné a proto bychom s nimi měli zacházet hospodárně a šetrně a že při dodržování několika jednoduchých zásad je možné bez výrazného osobního omezování podstatně snížit spotřebu energie a tím šetřit peníze i životní prostředí. Další část programu se odehrávala ve škole a byla stejně zajímavá a přínosná. Na jedno dopoledne se z našich žáků stali odhodlaní agenti bojující s Energožrouty, kteří okupují Zemi v podobě nehospodárných spotřebičů, či mozků plýtvajících ze školství Mgr. Helenou Moltašovou. Samotná realizace spočívala v distribuci dotazníků do rodin spolužáků. Rodinní příslušníci odpovídali na otázky, které se týkaly výskytu čtyř geneticky podmíněných znaků barvy očí, barvy vlasů, schopnosti srolovat jazyk do tzv. korýtka a vnímání hořké chuti. Celá akce trvala přibližně dva měsíce. Za tuto dobu jsme rozdaly 150 dotazníků a zpátky se nám jich vrátilo dostatečné množství pro vyhodnocení. Získaná data jsme předaly doktoru Lízalovi, který je použije pro mapování výskytu těchto znaků v populaci. O tom, že je pan doktor Lízal kapacita ve svém oboru, se mohli přesvědčit všichni studenti naší školy, kteří se zúčastnili jeho přednášky, která proběhla na našem gymnáziu. Téma bylo zaměřeno na DNA a genetickou rozmanitost člověka. Celá přednáška byla velice zajímavá, osobitá, poučná a u studentů vzbudila mimořádný ohlas. Pokud Vás populační výzkum také zaujal, můžete se do něj zapojit i Vy! Více informací o výzkumu najdete na https://sites. google. com/site/lizalpal/ vyzkum Realizátorky projektu: Šárka Valentová, Eva Chvátalová, 4. A ŽÁCI ZŠ DOBROVSKÉHO V E. ON ENERGY TRUCKU První setkání žen, které chtějí víc Občanské sdružení PAPRSEK radostného žití Moravské Budějovice již v loňském roce, kdy došlo k jeho založení, uspořádal řadu zajímavých akcí pro veřejnost. V letošním roce 24. ledna proběhla od šestnácti hodin v sále Budivoj místního MKS Beseda akce s názvem I. setkání žen, které chtějí víc. Slavnostní setkání zahájila předsedkyně sdružení Jana Kiesewetterová, která přivítala všechny přítomné ženy, zejména však hosty, a to: Evu Pavlíkovou ze Znojma, dále Zdeňku Palátovou a Idu Svobodovou, představitelky občanského sdružení VRÁTKA, Třebíč. Ve svém vystoupení představila přítomným o. s. Paprsek a jeho poslání zejména ve směru k ženám. Paprsek pro ženy by měl působit svojí činností k vytváření prostředí pro komunikaci a výměnu zkušeností mezi podnikatelkami a manažerkami, k vytvoření prostředí pro rozvoj osobnosti a tvůrčího potenciálu svých členek při naplňování jejich profesní osob. Nadšení a úsilí dětí při plnění úkolů a sbírání bodů klaďáků bylo korunováno milou odměnou pro všechny červeným batůžkem s drobnými dárky od společnosti E. ON. Mgr. M. Římovská, učitelka role, uvedla mimo jiné předsedkyně o. s. Po úvodním představení Paprsku i poslání I. setkání žen se ujala slova Eva Pavlíková, která zaměřila pozornost přítomných na téma Zdraví zdravý životní styl. Zdraví a šťastný život. Hovořila i o tom, jak se dožít dlouhého věku, i o následcích překyselení těla a dopady na člověka. Uvedla řadu konkrétních případů. V další části programu vystoupila členka výboru o. s. Paprsek Drahomípokračování na str březen 2014 březen

8 ze společnosti školství První setkání žen... dokončení ze str. 12 ra Brzobohatá, která se také představila přítomným a pohovořila o představách pořadatelek o tom, čemu ještě by se chtěly věnovat na budoucích setkáních Paprsku pro ženy, protože nejen z práce se skládá život ženy. Mimo jiné řekla: Chtěly bychom se zaměřit i na to, jak co nejlépe skloubit povinnosti manželky a matky s profesním životem, zejména s vlastní seberealizací. Takže vlastně na efektivní organizaci času. Budeme si povídat například o komunikaci a jejích formách a také o umění naslouchat. Chceme se věnovat tématům jako fi nanční gramotnost, společenská etika nebo účinné relaxační metody. Na každé setkání pozveme některou z žen, která by se mohla stát naší inspirací na cestě za naplněným životem. Tyto ženy žijí mezi námi, ale málokdo zná jejich příběh. V poslední části setkání dostaly prostor představitelky o. s. Vrátka z Třebíče, první hosté. Přiblížily posluchačkám jejich poslání, kde zejména pomáhají zdravotně postiženým lidem k zapojení do společnosti. Napomáhají při zprostředkování práce, ale také ve svých aktivitách zaměstnávají a vzdělávají zdravotně postižené. Na svých pobočkách v Třebíči prodávají zboží vyrobené tělesně postiženými lidmi. Poskytují také osobní asistenci tělesně postiženým žákům. Pořádají např. kurzy studené kuchyně, rekvalifi - kaci, nebo nabízí svatební, narozeninové, smuteční a jiné kytice. Zakladatelka OS Zdenka Palátová povyprávěla i svůj osobní příběh a všechny přítomné doslova nabila novou energií. Je přesně takovým člověkem, který si zaslouží obdiv pro nezlomnost svého ducha, pro neutuchající optimismus ve chvílích, kdy by nejeden z nás propadl beznaději. V bohaté diskuzi, si přítomné ženy ujas- Klub důchodů hodnotil svoji práci za rok 2013 Členové Klubu důchodců při MKS Beseda Moravské Budějovice se sešli v úterý 11. února 2014 ve velkém sále a přilehlých místnostech Besedy na výroční členské schůzi. ru ze zdravotních důvodů. Minutou ticha také uctili památku členů klubu zemřelých v minulém roce. Ve svém slavnostním projevu uvedl, že v klubu je organizováno k celkem 305 členů. Členskou základnu netvoří pouze občané z města, ale také sedmdesát členů je z devětadvaceti okolních obcí. Zabýval se také činností výboru, který se schází každé první pondělí v měsíci. Zde připravují program na příští období a snaží se pro své členy připravit zajímavou činnost. Podrobně také rozebral akce pro členy klubu uskutečněné v minulém roce. Výbor připravil 22 akcí, z čehož byly čtyři přednášky, tři návštěvy Horáckého divadla, pět společenských setkání s hudbou, devět výletů či zájez- Pohled na předsednický stůl zleva Zdenek Možný, Marta Petrová, Vlastimil Bařinka, Jan Kocáb a Karel Nechvátal nily, o jaká témata přednášek by byl v budoucnu zájem, o tom že se budou scházet minimálně jednou za čtvrt roku a dohodly se další organizační záležitosti. Po celou dobu bylo postaráno o pitný režim, k pohodě přispěl výborný domácí zákusek a především dobrá nálada a chuť přítomných setkávat se s podobně smýšlejícími osobnostmi. Text i foto Vlastimil Smetana Vystoupení žáků ZŠ Dobrovského. Slavnostní jednání výroční členské schůze Klubu důchodců již tradičně zahajují se skvělým kulturním programem děti z místní ZŠ Dobrovského. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy děti potěšily přítomné písničkami a pěknými scénkami. Slavnostní zasedání zahájila krátce po čtrnácté hodině členka výboru klubu Marta Petrová, která přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem. Poté přivítala hosty, a to starostu města Moravské Budějovice Vlastimila Bařinku, místostarostu města Jana Kocába a ředitele MKS Beseda Karla Nechvátala. Po uvítacím ceremoniálu se ujal slova předseda Klubu důchodců Zdenek Možný. V úvodu také osobně přivítal hosty a poděkoval členům odcházejícím z výbodů pěšky i autobusem a jedna instruktáž ručních prací. Tyto akce byly realizovány bez cizí fi nanční pomoci. Připomněl také, že členové klubu chodí bruslit na místní zimní stadion a pořádají soutěže v bowlingu. Pochválil dobrou spolupráci s ředitelem i ostatním personálem MKS Beseda. Posteskl si nad někdy velmi necitlivými útoky ve sdělovacích prostředcích na seniory. V závěru poděkoval všem aktivním členům klubu za práci v minulém období. V další části programu vystoupila Marie Němcová se zprávou o fi nančním hospodaření klubu i s výsledky kontroly hospodaření, která byla bez závad. V diskuzi jako první vystoupil starosta města Vlastimil Bařinka. V úvodu konstatoval, že je potěšující, že v klubu důchodců je organizováno velké množství občanů nejen z města, ale i širokého okolí, pro které dokáže výbor připravit zajímavé akce po celý rrok Ze právy jasně vyplývá, že výbor připravuje pro své členy zajímavé nejen společenské a kulturní akce, ale i sportovní vyžití, konstatoval starosta Bařinka. Při této příležitosti poděkoval nejen předsedovi klubu, ale i celému výboru i dalším aktivním členům za práci ve prospěch seniorů. Dále informoval přítomné Pohled do sálu o činnosti pracovník radnice, zejména o tom, co se v minulém roce podařilo vykonat ve městě nejen ve prospěch občanů, ale i dalších návštěvníků Moravských Budějovic. Starosta hovořil o úpravě stropní konstrukce místního zámku, dále v ulicích Mánesova a Jechova bylo vybu- Hasiči hodnotili svou práci za minulý rok V neděli 19. ledna 2014 se na devátou hodinu sešli delegáti Sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 24 ve společenské místnosti HZS v Moravských Budějovicích na okrskové hodnotící valné hromadě. Pohled na předsednický stůl. Hodnotící zprávu o činnosti přednáší Ing. Drahoslav Bastl, starosta okrsku č. 24 Jednání zahájil a posléze i celou valnou hromadu řídil náměstek starosty okrsku Karel Štěpánek st. V úvodu přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty, mezi nimiž byl místostarosta města Jan Kocáb, starosta Okresního sdružení hasičů ČMS v Třebíči Miroslav Ježek, starostky a starostové obcí, zasloužilí hasiii, zástupci tisku a další. Poté minutou ticha uctili památku zemřelých hasičů okrsku v loňském roce. Po vyřízení úvodních formalit a zvolení členů do jednotlivých komisí, se ujal slova starosta okrsku č. 24 Moravské Budějovice Drahoslav Bastl. V úvodu uvedl, že do činnosti okrsku č. 24 je zapojeno 11 sborů a k je organizováno v okrsku 591 členů. Dále hodnotil práci výboru, který provedl šest výjezdních zasedání, a to: první se uskutečnilo v Moravských Budějovicích, další se konalo v obci Lažínky, Vraníně, Dolních Lažanech, Vesci a dne v Lažínkách. Uvedl také, že 20. září 2013 se konalo setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů v Domamili. Volná zábava ze společnosti dováno kolem padesáti parkovacích míst, na ulici Myslbekova a Peroutka bylo nainstalováno nové osvětlení. Dále připomněl problematiku LDN, kde nejprve probíhala náročná oprava objektu a posléze i boj týkající se záchrany LDN ve městě. Rozebral i náročné opravy jak v ZŠ Masarykova, tak i v ZŠ na Havlíčkově ulici a další Samostatně se věnoval velmi náročně rekonstrukci náměstí Československé armády a ulic Purcnerova a Kosmákova. Dotkl se významných kulturních akcí ve městě, jako např. koncertů Václava Hudečka a jeho hostů, které jsou pro město zajímavé nejen nevšedním kulturním zážitkem, ale mají i ekonomický přínos. Se zdravicemi vystoupili také místostarosta města Jan Kocáb a ředitel MKS Beseda Karel Nechvátal. Po skončení ofi ciální části bylo podáno občerstvení a přítomní se věnovali zábavě s tancem. Text i foto: Vlastimil Smetana Zvláštní pozornost věnoval zhodnocení činnosti za rok 2013, a to dle jednotlivých měsíců. Rozebral brigádnickou činnost ve prospěch obcí i hasičských sborů, připomněl konání hasičských plesů, masopustů, divadel, přednášek, školení funkcionářů a další bohatou činnost jednotlivých sborů. Zhodnotil jednotlivé soutěže, sportovní činnost a další aktivity členů sborů dobrovolných hasičů. Starosta Bastl dále uvedl: Při údržbě výstroje a výzbroje bylo odpracováno celkem 520 hodin, údržba vodních zdrojů hodin, údržba a výstavba hasičských zařízení 761 hodin, kulturní a společenské akce hodin, pomoc obcím 904 hodin, propagace PO 104 hodin, preventivní a výchovně činnost 74 hodin, preventivní hlídky 6 hodin, příprava odborností SDH 144 hodin. Celkem proběhlo 340 akcí a odpracováno bylo hodin. dokončení na str. 12 Jiří Krejčí ml. přebírá z rukou Miroslava Ježka Medaili sv. Floriána 12 březen 2014 březen

9 ze společnosti Hasiči hodnotili... Ve svém vystoupení také poukázal na stěžejní úkoly roku V závěru poděkoval všem aktivním členům za dobrou práci a reprezentaci okrsku. Přítomní si také vyslechli zprávu o hospodaření za rok 2013 a zprávu kontrolní a revizní komise. Posléze proběhl křest publikace Pamětník hasičské župy Moravské Budějovice. Medaili sv. převzal Josef Beránek a Jiří Tržil. V diskuzi jako první vystoupil Miroslav Ježek, který zhodnotil činnost hasičů v rámci okresu Třebíč, hovořil o členské základně, o soutěžích, změnách v udělování medailí, dotkl se i činnosti mladých hasičů, aktivu zasloužilých hasičů. Připomněl, že v letošním roce dojde k volbám apod. I Drahoslav Bastl se také dotkl ve svém vystoupení voleb, které proběhnou v ledokončení ze str. 12 Od župy až k okrsku K jednomu z bodů programu Okrskové valné hromady v Moravských Budějovicích, konané v neděli 19. ledna 2014 od devíti hodin v prostorách místní stanice HZS, byl i slavnostní křest publikace s názvem PAMĚTNÍK hasičské župy Moravské Budějovice. Tato publikace byla vydána ke 155. výročí založení XXX. župy Moravské Budějovice. Autoři Josef Beránek z SDH Moravské Budějovice, Jiří Krejčí ml. z SDH Zvěrkovice a Jiří Tržil z SDH Vícenice se zde zabývají historií župy Moravské Budějovice až po současný život v okrsku č. 24 Moravské Budějovice. Čtenářům přibližují pohled na obce, na sbory dobrovolných Vydařený ples I když nám kalendář říká, že venku vládne leden, podle počasí to tak vůbec nevypadá Přesto je ale plesová sezona v plném proudu a v tomto směru nezaostávají ani hasiči. V pátek jsme uspořádali již tradiční hasičský ples, který se, jak jinak, konal se v sále v naší hasičárny. K tanci a poslechu hrála osvědčená dvojice Eva Brančová tošním roce a doporučil přítomným, aby s přípravou začali neprodleně a nic nenechávali na poslední chvíli. Se zdravicí vystoupil i místostarosta města Jan Kocáb, který poděkoval hasičům za aktivní práci. Informoval o letošní soutěži pro děti mikroregionu a zamyslel se nad budoucím využitím budovy HZS po odstěhování hasičů. V obdobném duchu hovořili i další účastníci diskuze. Po zprávách předsedů komisí jednání uzavřel starosta okrsku Drahoslav Bastl, který také poděkoval přítomným za aktivní práci. Na úplný závěr představil starosta SDH Vesce Zdeněk Motáček novinku v okrsku, a to vydání velkoformátového barevného kalendáře s názvem Ženy Vesce SDH 2014, který posléze daroval jako pozornost hostům i delegátům z jednotlivých obcí. Po občerstvení pokračovali někteří delegáti valné hromady ještě v družné besedě. Text i foto a reprofoto Vlastimil Smetana Zleva: Jiří Krejčí ml. Miroslav Ježek, Drahoslav Bastl, Jan Kocáb a Josef Beránek (pozn. red. Jiří Tržil byl jednání nepřítomen. a Jan Holík. I díky nim byla nálada skvělá, atmosféra takřka domácí a bavily se bez rozdílu všechny generace, puberťáky počínaje a seniory konče. Starší generace se opravdu nedala zahanbit a ukázala mladým, že s nimi dokáže držet krok, ba někteří ty mladé i předčili a zasloužili si náš obdiv za předvedené taneční výkony. Dle ohlasů byli všichni zúčastnění spokojení a nezbývá než doufat, že i masopust, který pořádáme 28. února, bude stejně úspěšný, ne-li ještě vydařenější. Takže zveme opět všechny naše příznivce na strávení příjemného večera. Za SDH Vlasta Růžičková Myšlenka stále živá Kalendář Ženy Vesce SDH Pro starosty SDH Vesce to byla bezpochyby čest nechat se vyfotografovat s pěknými děvčaty. hasičů i jejich funkcionáře v okrsku, okrese i dalších funkcích. Za kmotry publikace si vybrali místostarostu města Moravské Budějovice Jana Kocába, starostou SDH ČMS okresu Třebíč Miroslava Ježka a starostu okrsku č. 24 Moravské Budějovice Drahoslava Bastla, kteří pokřtili brožuru sektem. Místostarosta města Jan Kocáb ocenil záslužnou práci tří autorů, kterým se podařilo publikací připomenout historii i současnost a zároveň poděkovat za práci funkcionářům, na které se již mnohdy zapomnělo. Pamětník posléze obdrželi všichni přítomní valné hromady. Text i foto: Vlastimil Smetana Je tomu už přes sto let, co se v České republice objevili první skauti. Ani naše město nezůstalo dlouho pozadu, a jak se zdá, již třetí generaci mladých stále oslovuje myšlenka zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka. Sto let stará myšlenka o vytvoření společenství lidí, kteří věří a chtějí vychovávat další v určitých ideálech. K odpovědnost vůči druhým a vůči sobě. K lásce k přírodě a k její ochraně. Také hledání pravdy a oddanost jsou nedílné současti skautství. Hlavní náplní ale je, aby dítě zažilo zábavu, dobrodružství mezi kamarády. V současné době moravskobudějovické středisko navštěvuje přes sto členů. Věkově se jedná o školní děti, dospívající a studenty i pracující. Aby v takovém počtu a různorodosti nenastal zmatek, dělí český skauting děti do tří věkových skupin předškoláci s věkem 4 6 let, světlušky a vlčata ve věku 6 10, od 11 do 15 let skauti a skautky a od patnácti let jsou roveři a rangers. Lada Opršalová Novoty v Besedě za rok 2013 Konec roku 2013 byl pro Besedu opět v duchu oprav, rekonstrukcí a novot. Plynule jsme navázali na obnovu parketových podlah z první poloviny roku. Po velkém a zrcadlovém sále následovalo zbroušení, lakování a olištování v podloubí velkého sálu a v historickém sále. Tím jsme ukončili renovaci všech dřevěných podlah v MKS. Doufejme, že nám takhle pěkné dlouho vydrží. Vedle nových podlah a židlí zútulnily velký sál nové záclony a dlouhé závěsy, které skvěle doplní atmosféru příjemného divadelního i koncertního prostředí. OKÉNKO K SOUSEDŮM Celé období měsíce března je ovlivněno u našich jižních sousedů probíhající postní dobou. Ta, zejména na venkově, neumožňuje pořádání zábav, plesů a svateb. Je to doba zklidnění před příchodem Velikonoc, pro věřící nejvýznamnějších svátků v roce. Ty, jak známo, přijdou letos nezvykle pozdě až v druhé polovině dubna. 28. března bude slavnostně zahájena na zámku Schallaburg nejvýznamnější výstava roku. Bude připomínkou stého výročí začátku strašné katastrofy v dějinách lidstva první světové války. Organizátoři nazvali výstavu JUBEL & ELEND, volně přeloženo Nadšení a bída s podtitulem Život s velkou válkou Pakliže se divák ptá, proč je v názvu ono nadšení, dozví se, že část národů Habsburské monarchie šla do války s nevšedním zápalem, ba dokonce s jásotem. Brzy však i jim ukázala válka svou pravou tvář umírání. Projevila se bezradnost vojska, jakož i politiků, jak tento strašný masakr zastavit. Výstava, která je první svého druhu v Rakousku, je koncipována na bázi nej- V podloubí velkého sálu je pěkný nový bar, který usnadní práci zaměstnancům a návštěvníkům kulturních akcí zlepší přístup k občerstvení. Vylepšili jsme také zázemí baru v sále Budivoj, který slouží jak k menším klubovým akcím, tak k soukromým oslavám. Vzhledem k nedávné rekonstrukci Purcnerovy ulice, která zachovala její historický nádech, jsme nechali vyrobit dobové dřevěné informační cedule zhotovené fi rmou Miko k turistickému informačnímu centru a k půjčovně krojů, které budou zavěšené na ručně kovaných držácích vyrobených kovářstvím Jiří a Pavel Bartošovi z Lukova. Týdeník Ekonom udělil městu MB Uznání za rozsah služeb informačního centra (otevírací dobu, internet pro veřejnost, informace o stravování a ubytování). Beseda, která má Turistické informační centrum ve správě, se stále snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a zároveň služby rozšiřovat. Nově jsou v TIC k zakoupení parkovací novějších vědeckých poznatků. Divákovi jsou předkládána nejen historická fakta, ale i osudy lidí na frontách i mimo ně. Velké množství exponátů pochází z Rakouska, ale i ze sousedních států, patřících dříve do Habsburské monarchie. Nejen proto bude výstava zajímavá i pro české návštěvníky. Po výzvě organizátorů se přihlásilo mnoho lidí, kteří poskytli přes čtyři tisíce různých dokumentů spjatých s válkou. Některé z nich jsou vystaveny. Na organizaci velkolepé výstavy se podílejí zejména Vojenské historické muzeum ve Vídni, zámek Artstetten a zámek Schallaburg, který tak oslaví i čtyřicet let od zahájení výstavní činnosti. Výstavu Nadšení a bída lze navštívit denně od 29. března do 9. listopadu Pavel Kryštof Novák ze společnosti ze školství hodiny, které jsou platné jak na náměstí Míru, tak na parkovišti na Purcnerově ulici. Bohužel jsme byli nuceni omezit provoz půjčovny krojů a masek pro stále klesající zájem a tržby. Otevírací doba byla stanovena na úterky a čtvrtky, ale pouze po telefonické domluvě. Je to opatření prozatímní a doufejme, že díky nákupu nových krojů a kostýmů se zájem o půjčovnu v MKS Beseda bude opět zvyšovat. V současné době připravujeme na našich webových stránkách vizualizaci některých nabízených krojů a kostýmů. Díky dotacím, které pro MKS získalo město, byl vyměněn starý nevyhovující kotel v zámeckých konírnách a nahrazen dvěma novými a moderními kondenzačními kotli. Je to jediná ze všech zmíněných novot hrazená z jiného zdroje než z vlastního rozpočtu Besedy. V nově opravených prostorách MKS se můžete těšit jak na tradiční akce jako jsou Festival V. Hudečka, Horákův horácký divadelní festival a Císařské posvícení, tak i na malé perly, které jsme si pro vás na letošní rok připravili. Koncert Roberta Křesťana v dubnu, koncert Kamila Střihavky v červenci nebo divadlo Radka Brzobohatého v prosinci. Všechny naše připravované akce můžete již nyní nalézt na našem webu www. besedamb. cz v nově aktualizované sekci Připravujeme. text: Jana Hosová inzerce 14 březen 2014 březen

10 z kultury Není drak jako drak Ve čtvrtek 13. února dopoledne od 9:00 hodin ráno se v MKS Beseda konalo loutko-činoherní představení Není drak jako drak. Představení bylo určeno pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol. Celkově zhlédlo představení přes 130 lidí. Účastnily se převážně přespolní mateřské školy, které přijely z Jakubova, Budkova a Lukova. Z Lukova přijely i děti z prvního stupně základní školy. Na divadlo se přišly podívat také děti z MŠ Husova z Moravských Budějovic. Divadlo ovšem bylo přístupno i veřejnosti a několik maminek přivedlo své ratolesti. Od začátku až do konce představení se celým sálem linul smích a bylo znát, že divadlo baví děti i dospělé. Představení trvalo 50 minut a skládalo se celkem ze tří pohádek o dracích. V první pohádce se drzá princezna Darinka proměnila 3. dubna k nám zavítá soubor divadla SemTamFór, které vzniklo v roce Jako autorské divadlo bylo ovlivněno autory Suchým a Šlitrem, odtud vznikl i samotný název divadla. Ten mimo jiné charakterizuje i jeho dramaturgický koncept a převážně komediální repertoár. Zahrají divácky velmi úspěšné představení, kterým je konverzační komedie Záměna. Dámy prominou, ale pánové už určitě pocítili, co to je být šťastně ženat a zároveň být přitahován vzrušující ženou, která je vdaná. Když je tato žena zároveň ženou vašeho nejlepšího přítele a k tomu ještě nejlepší přítelkyní vaší ženy proběhla v Besedě, v sále Budivoj, velice zajímavá beseda pod názvem Tajemství rodu. Mluvilo se o knize paní Petry Braunové s názvem Tajemství rodu, která vznikala zároveň se stejnojmenným televizním pořadem České televize. Spolu s paní Braunovou přijela i genealožka Helena Voldánová, která celý pořad připravovala společně se štábem České televize, kdy skoro dva roky před natáčením samotného pořadu hledala, pátrala a zpracovávala všechny dostupné materiály o rodinách známých osobností, které v pořadu vystupovaly. Během dvouhodinové besedy přiblížila paní Voldánová účastníkům besedy práci genealoga a poskytla základní návod, jak si sestavit vlastní rodokmen. Paní Braunová prokládala besedu historkami o přípravě knihy a o spolupráci s osobnostmi, které se v pořadu objevily. Nakonec zodpověděla paní Voldánová dotazy přítomných návštěvníků a prozradila, že v současné době pracuje na dalším díle úspěšného cyklu Tajemství rodu s dalšími známými osobnostmi, na který se budeme moci těšit snad už příští rok. Jana Hosová 16 březen 2014 Divadlo SemTamFór přijede do Besedy Tajemství rodu a vy vaši ženu opravdu milujete, ocitáme se rázem v situaci, o níž pojednává nejedno dílo světové literatury Konverzační komedie o dvou kamarádech, kteří se pokoušejí realizovat své sny a představy. Vše je třeba naplánovat, nazkoušet a risknout. Protože teprve nejistota neznámého prožité zážitky umocňuje. Je však plán tak dokonalý, jak si oba myslí, a povede se jim ho uskutečnit? Najdou pochopení u svých partnerek? Z recenze MgA. Petra Michálka ředitele Městského divadla Zlín: Lechtivá komedie doslova a do písmene. Vypráví o jistých záležitostech, o kterých se jen tak nemluví, ale známe je všichni. A rozesměje vás i na místech, kde jste vůbec netušili, že jste lechtiví. Všemu Maškaráda kolem smrti Březen býval, a možná stále ještě je, měsícem knihy. Městská knihovna v Moravských Budějovicích dostala v těchto dnech darem knihu, jejíž osudy samy by zasloužily delší vyprávění. Jedná se o skutečný příběh rodiny Tivadara Sorose, otce známého amerického fi nančníka židovského původu. Kniha nese název Maškaráda kolem smrti s podtitulem Neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyhrál nad gestapem. Soros sám v ní vypráví, jak dokázal v roce 1944 během deset měsíců probíhajícího maďarského holocaustu svou předvídavostí a s použitím zkušeností ze všech předchozích etap svého nelehkého života v době první světové války jako zajatý voják žil v gulagu na Sibiři zachránit životy nejen všem na dračici a vzala si draka. Druhá pohádka vyplývala už z názvu, že není drak jako drak. A začínala tím, že se v lese usadil drak, avšak draci létající oblohou přece princezny jíst nemohou. Ukázalo se totiž, že celé pozdvižení je kvůli létajícímu drakovi, který se pouští na podzim třeba na poli. Třetí pohádka byla o tom, jak si princezna Klárka chtěla vzít myslivce Ondřeje a k tomu jí dopomohl drak Ferda, o kterého se starala. V této pohádce nejvíce upoutal pozornost opravdový plamen, který vyšlehl z drakovy tlamy a následné hašení zdánlivě hořícího hradu. O tom, že se hrad hasil skutečnou vodou, se přesvědčili několika kapkami i malí diváci v sále. Celé představení hráli dva lidé za pomoci různých loutek a kulis. Každá pohádka však měla trochu jiné, ale neméně krásné loutky a sami herci vystupovaly jako pohádkové postavy. Na konci představení děti poděkovaly a ocenily herce zaslouženým potleskem. Už teď se těšíme na další dětské divadlo a malí diváci by se mnou jistě souhlasili. Text: Jana Součková navíc pomáhá promyšlené a čisté zpracování. Jednoduchá a vysoce funkční scénografi e, kvalitní a uvolněné herecké výkony. Doporučuji všem, kteří mají rádi šimrání lehkým peříčkem. Délka představení: 120 min, hraje se s přestávkou Hrají: Aneta Bačíková (Irena) Jan Bartoška, j. h. (Hugo) Jana Drgová, j. h. (Helena) Marek Příkazký, j. h. (Jára) členům své velké rodiny, všem známým, ale i mnoha dalším ohroženým židům. Kniha, původně napsaná v esperantu, byla přeložena již do devíti jazyků včetně angličtiny, vyšla v několika vydáních v USA a Velké Británii a právě vyšel její český překlad. Pan George Soros, syn autora a známý fi nančník a fi lantrop, pomohl na cestě za českými čtenáři zakoupením 250 výtisků, které byly určeny k bezplatnému předání vybraným veřejným knihovnám. Proto si mohou již v těchto dnech čtenáři naší městské knihovny vypůjčit a přečíst toto neobvyklé dílo. Český překlad je dílem Jindřišky Drahotové, renomované překladatelky z Mladé Boleslavi. Libuše Dvořáková Můj pobyt v Africe O africké Keni zemi, jejímiž barvami jsou černá, červená, zelená a bílá přišla obyvatelům Domu sv. Antonína Moravské Budějovice povyprávět Hanka Janoušková v pátek od hodin. Vystoupení neslo název Můj pobyt v Africe. Věrní posluchači. Příběh madony ze zahrady Domu sv. Antonína Naše země se již nějaký ten pátek probouzela z letargie éry před sametovou revolucí, když se obyvatelé z chráněného bydlení u sester boromejek z kláštera ve Znojmě-Hradišti vydali na výlet. Cílem jejich cesty tehdy byla Medžugorje v západní Hercegovině poutní místo zjevení Panny Marie. Vděční poutníci ze své cesty tehdy boromejkám přivezli sněhobílou sošku Panny Marie. Několik desítek centimetrů vysoká skulptura z imitace bílého mramoru nalezla své místo nejprve v zahradním jezírku porostlém drobnými modrými kosatci. Po přemístění komunity Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského do Moravských Budějovic putovala ze Znojma také medžugorjiská Panna Marie. Více než pět let soška prodlévala ve skrytu u sester Boromejek, načež se 8. prosince Léta Páně 2013 ocitla před novou přístavbou Domu sv. Antonína Moravské Budějovice na speciálním pozinkovaném podstavci uprostřed ostrůvku s myrtou a kůrou ze stromů. Od toho okamžiku je volně přístupná všem, kteří do zahrady Před pár dny odstartovala v naší knihovně soutěž pro děti a rodiny S Palliardim do historie. Úkolem dětí, a v případě rodin také rodičů nebo prarodičů, je splnit postupně úkoly z pěti etap soutěže. 1. etapu jsme nazvali Čestní občané Moravských Budějovic. Děti, případně rodiče či prarodiče, by se během ní měly seznámit s osobnostmi, kterým bylo v minulosti uděleno čestné občanství města Moravské Budějovice. Prozradíme, že soutěžícím pomůže návštěva místního archivu. Hrací karty si soutěžící mohou vyzvednout v naší knihovně. Budeme rádi, když se kromě samotných dětí zapojí i rodinné týmy. Pokud jste v minulém čísle luštili správně, vyšlo vám, že více se o práci Jaroslava Palliardiho mů- Mladá cestovatelka zvlášť milým, důvtipným a upřímným způsobem přiblížila kulturu tohoto nezaměnitelného afrického koutu se štítem a dvěma oštěpy kmenového válečníka ve znaku a na státní vlajce. Obyvatelé DSVA si se zaujetím vyslechli Hančiny postřehy o tamním každodenním životě. Že získané informace položili na misku vah a srovnali je s životními podmínkami v České republice, to bylo znát z řady zasvěcených dotazů, které po skončení prezentace zazněly. Mnozí tak odcházeli s jasnou představou o tom, co znamená vznešené keňské národní motto Harambee Tahejme všichni za jeden, provaz. Jménem obyvatel, Milosrdných sester, zaměstnanců, dobrovolníků a přátel DSVA děkuje a mnoho dobrého přeje Pavel Pokorný Domu sv. Antonína zavítají, aby si půvabnou Pannu Marii prohlédli. Za obyvatele, Milosrdné sestry, zaměstnance, dobrovolníky a přátele Domu Pavel Pokorný Městská knihovna informuje žete dozvědět v JEVIŠOVICÍCH. V místní pobočce Moravského zemského muzea najdete část expozice, která je Palliardimu věnována. Dnešní úkol je trochu složitější. Pokuste se ve velké osmisměrce najít jména devíti čestných občanů našeho města. Pokud se vám to podaří, přijďte si pro drobnou odměnu do knihovny. Pro mladší čtenáře tu máme osmisměrku, ve které je ukryto 9 výrazů, které se tématu týkají pravěku. Najdete je všechny? Zkontrolovat si je můžete opět v naší knihovně. A opět za malou odměnu. Městská knihovna Mor. Budějovice OSMISMĚRKY K VYLUŠTĚNÍ ze společnosti II. ples Domu sv. Antonína Téma II. plesu v Domě sv. Antonína Moravské Budějovice, jenž se konal ve středu 5. února 2014, vyznívalo v tónech lidové hudby. Plesové veselí zahájil Ing. Ladislav Chloupek, ředitel Domu, ve poté, co se místní stacionář zaplnil hosty z řad obyvatel Domu, příbuzných a přátel zblízka i zdaleka. Na každého tu čekala tombola, pohoštění a zajímavý program. O ten se postarala taneční skupina DAN- CE paní Dostálové. K tanci a poslechu hrála Malá dechová kapela pana Tříletého z Jemnice. Poslední takty oblíbených lidových písní skončily úderem 17. hodiny. Za obyvatele, Milosrdné sestry, zaměstnance, přátele a dobrovolníky Domu sv. Antonína Pavel Pokorný Foto: František Čábel FOTO: IMGP 4219 březen

11 ze společnosti Zdravé a rychlé hubnutí pod odborným dohledem program redukce MEDIDIET Jak se vyznat v množství zaručených metod a postupů slibujících v krátkém čase cestu k vysněnému úbytku léty nastřádaných nadbytečných kilogramů? Méně jíst, více se hýbat? Jde o nejzdravější způsob, problémem je skutečnost, že k redukci 10 kg je zapotřebí neúměrně dlouhého času. Tím slábne naše motivace a podle přísloví zvyk je železná košile se obyčejně vracíme ke starému způsobu života. Chemické cesty? Pomocí léků na hubnutí, které jsou medicínsky nejhorším způsobem, jak řešit obezitu. Farmakologický způsob terapie obezity je třeba odmítnout, neboť zcela opomíjí její příčinu a uvádí v omyl tím, že dává uvěřit, že lze zhubnout prostým polknutím tabletky. Tento způsob řešení se drží při životě pouze tlakem farma byznysu a je z medicínského hlediska zásadně špatný. Doplňky stravy? Naprostá většina doplňků stravy má pouze odvodňující účinek, mechanickým zasycením za pomocí vlákniny nabobtná v žaludku a utlumí pocit hladu. Mohou však být dobrým pomocníkem při správně vedené redukci zkušeným terapeutem. Módní vlny? Obecně platí, že není dobré řídit se podle televizní reklamy, která slibuje zaručeně fungující diety (tukožroutské polévky, grapefruitová dieta, Hollywood diet, aj.), jsou nesmyslné a jednostranností svého složení i ohrožují zdraví. Připravená hotová dietní jídla? Módním hitem poslední doby jsou hotová pravá jídla k ohřátí v mikrovlnné troubě krabičky. K redukci hmotnosti se nehodí. Naproti tomu jsou velmi užitečná poté, co jsme dosáhli požadované hmotnosti a chceme se stravovat tak, abychom znovu nepřibrali. Nízkoenergetické (hypokalorické) diety? Jeden z nejproblematičtějších způsobů, jak lze k redukci přistoupit. Principem je pokrátit energetický příjem náhradou obvyklého jídla o nízké energetické hodnotě. Průvodním jevem je HLAD, který vede k tomu, že po kratší či delší době sebetrýznění se vrátíme k normálnímu stravování. Zmatený organismus to překládá jako zlepšení neblahé situace a náhle získanou energii přednostně ukládá do tukové tkáně. Výsledkem je zhoršení poměru svalová tkáň / tuková tkáň a rozvoj tzv. jojo efektu. BÍLKOVINNÁ KETOGENNÍ DIETA: pokud vaše tělesná hmotnost úspěšně odolává obvyklým typům diet, potom bílkovinná dieta je metodou, která dává chuť zhubnout bez pocitu hladu! Úkol, jak to udělat, aby organizmus hubnul přednostně na úkor zásobního tuku a nechal na pokoji bílkoviny z vlastní svalové tkáně, zkoumal MUDr. Blackburu, profesor Harvardu, který položil základ ketogenních diet, odtud název KETOGENNÍ BÍLKO- VINNÁ DIETA. Přísunem dostatečného množství kvalitních bílkovin za součastné redukce cukrů se organizmus dostává do tzv. ketózy (aniž by došlo k ohrožení centrálně nervového systému). Redukujete tak tělesnou hmotnost převážně na úkor tukové tkáně, což je prokazatelné měřením na bioimpedační váze. Dieta je složena ze 4 fází na sebe navazujících: 1 fáze : startovací, nejpřísnější, přísně bílkovinná /průměrná rychlost hubnutí v této fázi 4 7 kg/ 2 fáze : přechodná, oddychová, návrat k pravým jídlům bohatým na bílkoviny 3 fáze: stabilizační, vyvážená, opatrný návrat k sacharidům 4 fáze: udržovací, vyvážená strava, nové stravovací návyky V praxi to znamená, že postupně procházíte čtyřmi fázemi, z nichž každá má význam nejen pro zhubnutí nadbytečných kilogramů, ale také pro nastolení správných stravovacích návyků a udržení dosažené redukce v dlouhodobém časovém horizontu. text: Jana Mlaková Moravskobudějovická WSPK nadělovala dárky Když v loňském říjnovém Světovém týdnu spoření vypouštěly děti od sídla WaldviertlerSparkassev Moravských Budějovicích své balonky, nemohly tušit, kam až jejich balonek se vzkazem pro toho, kdo jej najde, doletí. Těm, kterým se kartičky vrátily z největší dálky, nadělovala banka prostřednictvím vedoucí budějovické pobočky Ing. Evy Šafránkové 20. ledna dárky. Děti neskrývaly své nadšení, ať už to byla Rozárka, Štěpánek nebo Anička. Ale ze společenských her, které děti na památku dostaly, se radovali i jejich rodiče. Jakub Švoma byl vylosován v kategorii let za založení S club účtu a od banky obdržel krásný tablet. Petr Babor si pochvaloval kolo TREK, které dostal za akci Klient doporučuje klienta. Lidé se tak mohli přesvědčit, že získat svého známého do WSPK se opravdu vyplatí. Z kola mám velkou radost, svěřil se výherce Petr Babor. Jakmile se udělá hezky, hned vyjedu s malou na výlet. A vezmeme si ho i na dovolenou do jižních Čech. Tablet je má první výhra v životě, uvedl Jakub Švoma. Určitě se bude hodit. Uplatním ho hlavně ve škole, ale i doma s ním bude zábava. A já tu hru o konících budu hrát s maminkou, tatínkem i s Julinkou. To je má sestřička, usmíval se Štěpánek. Všichni obdarovaní se na památku vyfotografovali a Petr Babor vyjel dveřmi banky symbolicky na svou první jízdu. Pavel Kryštof Novák Kulturní přehled mikroregionu březen 2014 OTEVÍRÁNÍ HORY Turistický oddíl Sokola Moravské Budějovice zve všechny na výšlap do Hory a jejího okolí. Sejdeme se v neděli Sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Připraveno malé občerstvení v jeskyni. Zábavné odpoledne pro děti. Na závěr občerstvení na Vlachovce. Současně zveme na výlet na Sádek v sobotu Odjezd vlakem ve 12 hodin do Kojetic. Pěšky asi 2 km. JAKUBOV ve hodin se uskuteční v kulturním domě 11. Jarní neděle s divadlem, děti ve věku 5 14 let zahrají známou pohádku ZLATOVLÁSKA. Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu v Moravských Budějovicích se koná v pondělí 24. března v restauraci Bílý dům. Začátek schůze je v 18 hodin, od 17 hod. se vybírají členské příspěvky a nájmy. Na schůzi vystoupí člen Územní rady z Třebíče. Občerstvení zajištěno. Rok je volební uvítáme členy, kteří mají zájem o funkci, zařadíme je na kandidátku. Za ZO ČZS Fryčera. Tělocvičná jednota SOKOL Martínkov pořádá VI. Martínkovský košt pálenek, který se uskuteční s bohatým programem v Sokolovně v Martínkově v sobotu 29. března 2014 od 14 hodin. Sběr vzorků: Klubovna sokolovny Martínkov 22. a od hodin 24 až od hodin. Sběr vzorků: Vinný sklípek u Simandlů nám. ČSA 33, Mor. Budějovice až od 9 17 hodin. ze společnosti V září minulého roku jsme připomněli 145. výročí narození básníka Otokar Březina vydáním knížky Otokar Březina Moje matka Mia patrino. Je to sbírka překladů jeho nejznámější básně Moje matka do 14 cizích jazyků od 17 překladatelů. Publikace byla vydána díky laskavé podpoře skupiny ČEZ a je k dostání v Muzeu Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Muzeu esperanta ve Svitavách. Pocta Otokaru Březinovi Básník Otokar Březina se narodil v Počátkách 13. září 1868 a po maturitě vyučoval na školách v Jinošově, Nové Říši a od roku 1901 působil v Jaroměřicích nad Rokytnou, nejdříve na chlapecké, později na dívčí škole měšťanské. Byl a je uznávanou osobností světového významu, přítel našeho prvého prezidenta T. G. Masaryka, grafi ka Františka Bílka, moravskobudějovického profesora Františka Jecha a mnoha dalších domácích i zahraničních osobností. Za svoje dílo byl osmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, a když už ji měl dostat, umírá po kruté zimě 25. března 1929 v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde je na místním hřbitově pochován. Letos uplyne 85 let od jeho odchodu a k tomuto výročí je připravováno vydání třiceti básní vybraných z jeho šesti básnických sbírek pod názvem Otokar Březina Tajemství bolesti Mistero de doloro. Také v tomto případě budou jednotlivé básně uvedeny v překladech, které byly střídavě vybrány v mnoha dostupných v tuzemských i zahraničních knihovnách a z příspěvků zahraničních překladatelů. Přílohou obou knížek je DVD s virtuální prohlídkou 30 lokalit Kraje Vysočina, kde je zobrazeno přibližně 60 nejvýznamnějších památek s volitelným komentářem v jazyku českém, anglickém a esperantském. Vydání obou publikací bude v letošním roce reprezentovat Kraj Vysočina v Buenos Aires při prezentaci nových knih v rámci 99. celosvětového kongresu esperantistů a v Krajanském spolku Čechů a Slováků. V České republice na mezinárodní konferenci věnované Otokaru Březinovi, která se uskuteční v září na Filosofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, za spoluúčasti Komenského univerzity v Bratislavě a Jagelonského univerzity v Krakově. Co říci závěrem? Doufejme, že tyto knížky potěší milovníky poezie a některé zaujme porovnávání básní z pera básníků různých národností, mnohdy i generačně vzdálených. Text: Viktor Dvořák a Miroslav Malovec SOKOLSKÝ ZPRAVODAJ HLÁSÍ Soutěžní přehlídka pódiových skladeb a tanečních formací opět v Moravských Budějovicích!!! Přihlásit se může každý tým, skupina, kolektiv či družstvo, které se zabývá hudebně-pohybovou činností a má nacvičenou skladbu či skladbičku, se kterou lze vystoupit před diváky. Zveme mateřské školy, základní školy, domy dětí a mládeže, tělovýchovné a sportovní kluby, taneční skupiny aby neváhaly a na tuto zajímavou akci se přihlásily! Žánrově je výběr skladeb neomezený pohybová skladba, street dance, výrazový tanec, lidový tanec, společenský tanec, moderní gymnastika, taneční i sportovní aerobik hranice pohybu v rytmu hudby jsou neomezené. Věkové a žánrové kategorie budou vytvořeny podle přihlášený skladeb. SOKOLOVNA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE sobota prezence od h zahájení v h Zveme srdečně účastníky a zájemce, stejně tak i diváky!!! Více informací, propozice a přihlášky: cz, telefon JARNÍ AKADEMIE Nenechte si ujít příležitost a přijďte se podívat na vystoupení a ukázky činnosti našich oddílů, pestrost, ladnost a dynamika uspokojí každého diváka. Vystoupí a předvedou se vám totiž předškolní děti, sportovní gymnastika, společenský tanec, ženy a dívky z oddílu Dance&Aerobik, rehabilitační cvičení žen a street dance. SOKOLOVNA čtvrtek 27. března 2014 v 17 hodin. Těšíme se na vás! 18 březen 2014 březen

12 ze společnosti ze společnosti Sokolský zpravodaj hlásí: a nakonec Úspěšné závodnice oddílu DANCE&AEROBIKC Vendula Kopečková a Nikol Kašpárková se rozhodly přejít na lektorskou dráhu, a proto absolvovaly kurz pro instruktory aerobiku v Brně. K naší velké radosti se objevily jejich nástupkyně a hned ve dvou kategoriích. V kategorii 8 10 let jsou to: Terezka Chrástová, která za uplynulý půl rok přivezla 3 medaile, a Terezka Havlíčková, která získala bronzovou medaili přímo na postupovém závodě. V kategorii let nás reprezentují: Kristýna Černá, která není žádným nováčkem, loni získala bronzovou medaili na mistrovství republiky, a Adéla Vandasová, která také zvládla velmi dobře přestup do vyšší kategorie a ve všech závodech postoupila do fi - nále (nejlepších 15). Všechna výše uvedená děvčata se zúčastnila v lednu postupového závodu v Českých Budějovicích a s výborným fi nálovým umístěním postoupila na Mistrovství ČR, které se bude konat v květnu v Praze! Od ledna až do května tedy věnujeme přípravě na MČR dvojnásobný a hlavně pravidelný trénink, kterým se zaměříme na techniku cvičení a fyzickou kondici. DANCE&AEROBIC, TJ SOKOL Moravské Budějovice Jana Dostálová Dvacet roků úspěšné činnosti Vzpomínkovým koncertem oslavil své 20. výročí trvání kroužek Flétna pro zdraví, který působí pod vedením Ireny Pavlišové od roku 1994 při DDM v Moravských Budějovicích. Za toto období prošlo kroužkem více jak padesát zájemců. Vystoupení členů kroužku lze zhlédnout při různých oslavách, kulturních vystoupeních, při akcích v domovech důchodců Tradiční ochutnávka vín Dne 22. března se uskuteční již 18. ročník ochutnávky jihomoravských vín, kterou pro vás tradičně nachystalo Sdružení vinařů jihozápadní Moravy společně s MKS Beseda. Opět budete moci, vážení návštěvníci, ochutnat řadu vín bílých, červených i růžových odrůd. Budete mít jedinečnou příležitost porovnat vína od drobných pěstitelů s produkty větších či menších vinařství. A také porovnat rozmanitost vůní i chutí vzorků dané odrůdy. Zkusit si vína obodovat a zjistit, do jaké míry se shodujete s hodnocením komisí při odborné degustaci. Času i prostoru pro vás i vaše přátele bude v sálech Besedy víc než dost. apod. Do dalších let lze popřát hodně úspěchů. -fč-, Foto František Čábel Občerstvení k vínu je zajištěno. Vstupné 90,- Kč, důchodci, ZTP 60,-Kč. Od 19 h snížené vstupné pro všechny 60,- Kč. Časový harmonogram: Otevření prostor Besedy 10 h Ofi ciální zahájení 15 h CM Sylván h Vyhlášení vítězů 17 h Star Band L. Honka h Jsme přesvědčeni, že jsme pro vás opět připravili nevšední zážitek. Nenechte si ho ujít! Pořadatelé ochutnávky Blahopřání Dne 8. února 2014 oslavil své 70. narozeniny pan Jaroslav Nejedlík z Lázu. Zdraví, štěstí a životní pohodu do dalších let přejí i zástupci obce. Dne 21.ledna 2014 oslavil své 75. narozeniny pan Antonín Tvrdý z Lázu. Do řady gratulantů se přidávají i zástupci obce s přáním pevného zdraví a spokojené chvíle v kruhu rodinném. Dne 28. března 2014 oslaví naše manželka, maminka a babička paní Zdeňka Tvrdá z Lázu své 70. narozeniny. Zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu přejí manžel a synové s rodinami. inzerce Finanční konzultace Mgr. Drahomíra Brzobohatá JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ řešíme s vámi: Rentu na spokojené stáří Peníze na vzdělání vašich dětí Zajištění vaše a členů rodiny Splnění snů a přání Vzpomínky 19. března si připomeneme smutné první výročí dne, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, tchýně, babička a prababička paní Marie Műllerová z Mor. Budějovic ve věku 89 let. Kdo jste ji znali a měli ji rádi vzpomínejte s námi! Dcera Marie Charvátová s rodinou. Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nikdy nezapomene. Dne 27. března uplyne 6 let ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Marie Nečesalová z Krnčic. S úctou a láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou. Dne 24. února uplynulo šestnáct let od úmrtí a 16. března by se dožil osmdesáti let náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan Vladimír Hodeček z Nových Syrovic. S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Jiřina a dcera Vladimíra s rodinou. Dne uplyne již 20 roků od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Arnošta Šoukala a dne uplynou 2 roky od úmrtí naší maminky a babičky paní Bedřišky Šoukalové. Za vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou. Veselý a plný života jsi byl, když jsi nás náhle opustil. Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít. Dne 18. března 2014 vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy nás náhle opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, strýc a známý pan Jaroslav Jenerál z Moravských Budějovic. S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Marta s rodinou, syn Jaroslav, vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi, děkujeme tomu byly dva roky, co navždy odešla paní Milada Tejralová z Nimpšova. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S úctou a láskou vzpomíná syn Bohuslav s rodinou. Dne 11. března 2014 tomu bude 10 let, co nás navždy po těžké nemoci opustila paní Karla Špačková. Stále vzpomínáme. Dcera s rodinou a všichni, kdo tě měli rádi. Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. 31. března 2014 tomu bude rok, co nás navždy opustil pan Ladislav Roupec z Vícenic. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Přijďte se přesvědčit! Volejte Opustili nás Štěpánka Čiháčková 1919 Mor.Budějovice Růžena Fujdlová 1932 Mor.Budějovice Božena Smetanová 1920 Dešov Ing. František Novotný 1944 Kojatice Věra Zadražilová 1933 Mor.Budějovice Vlastimil Dvořák 1957 Jakubov u M. B. Marie Holá 1949 Mor.Budějovice Libuše Bartošová 1926 Mor.Budějovice Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 3. března 2014 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí pana Bohumila Luska z Moravských Budějovic. S láskou vzpomíná rodina. 20 březen 2014 březen

13 ze společnosti ze společnosti VZNIK první světové války a její průběh v letech Přehled události: ROK 1916: Mezinárodní dění Německo vyhlašuje válku Rumunsku (28. srpna); Itálie vyhlašuje válku Německu (28. srpna); Západní fronta Bitva u Verdunu (21. února 18. prosince); bitva na Sommě (1. července až 18. listopadu); Východní fronta Brusilovova ofenziva (4. června až 20. září); Kavkazská fronta Bitva (18. ledna); Bitva u Erzerumu (13. až 16. února); Italská fronta Ofenzíva v Tridentsku (15. května až 17. června); Pět bitev na Soči; Mezopotámská fronta Dobytí a pád Kút al-amáry (29. dubna); Válka na mořích Bitva u Jutska (Skagerraku), (31. května až 1. června); Výpis z Obecní kroniky Vranína: Světová válka: Přikvačila válka 31. července 1914 vyhlášena byla všeobecná mobilizace mužstva do 38 let. Ráno dne 1. srpna o 4 hodině přijel ku starostovi zvláštní pověřenec Okr. hejtmanství, který po celou noc objížděl obce s mobilizačními vyhláškami. Tehdejší starosta obce Ant. Klimeš nechal vyhlásit mobilizaci zvoněním o 6. hod. ranní. V celé obci nastalo nesmírné zděšení. Rád nešel nikdo, ale musilo se. Nastoupilo tehdy voj. službu 16 mužů. První padlý z naší obce Josef Barák, rolník č. 44, který padl již 17. srpna Zanechal tři sirotky. Již za měsíc poslána byla druhá výzva, mužové od 38 let do 42 let. Byli to otcové rodin. Z č. 8 odcházel rolník František Bastl, otec 6 malých dítek, kterým nedávno matka zemřela. Tyto nedospělé dítky zůstaly samotny s dědečkem. Kdo měl se o ubohé děti starati? Kdo měl obstarávati hospodářství? Na to se nikdo neptal. Z domu č. 26 nastoupilo voj službu všech pět synů. V domě zůstala stará matka Terezie Tichá s dcerou, když matka zemřela, vedla opuštěná dcera hospodářství sama. Čeledínů nebylo. Sloužili hoši sotva škole odrostlí. S takovými dvěma hochy obhospodařovala výše uvedená celou usedlost. Pak následovaly odvody jeden za druhým, voj přehlídky stíhaly jedna druhou. Zřejmě neschopní byli uznáváni schopnými, až posléze zůstali doma mrzáci a muži starší 42 let. Německá pěchota při útoku na francouzské pozice na vrchu Le Morte-Homme (Mrvého muže) u Verdunu Přehled události v průběhu I. světové války v další obci Moravskobudějovického mikroregionu: VE VRANÍNĚ: V roce 1915 prodloužena byla voj. povinnost do 50 let a zase nastaly nové odvody a poslední mužové odcházeli na vojnu. Prvním z nich byl Petr Černý z č. 18, ač mu scházelo jen několik neděl do 50 let musil na vojnu. Málo bylo domů, odkud nikdo voj. službu nenastoupil. Řídící učitel byl zproštěn vojenské služby. Adolf Hofman z č. 10 padl den 14. března Náš zvon: Na výrobu střeliva spotřebovalo se obrovské množství kovů. Bohužel, museli jsme odvézti také náš zvonek z obecní zvonice, který jsme před rokem dali přelít. Několik roků se potom v obci nezvonilo. Během války nastoupilo na vojenskou službu 60 mužů z naší obce a 11 jich padlo. Svěcení pomníku: Dne byla konána ve zdejší obci slavnost svěcení pomníku padlým vojínům ve světové válce. Pomník je sice jednoduchý, ale vkusný a je pěknou ozdobou obce. Náklad na pomník hrazen byl jednak zájemci, jejichž padlí jsou na pomníku zvěčněni, a zbytek,dobrovolnými příspěvky občanů vranínských. Slavnostní svěcení pomníku dne 20. června nebylo bezproblémové, o čemž svědčí zápis kronikáře Františka Kabelky v kronice: Přesto, že naše obec je většinou pokroková, přece byl pomník svěcen., ač většina občanů byla pro odhalení způsobem důstojným. Lidovci nechtěli vůbec přistoupit ke kompromisu se stranou pokrokovou. Účast při slavnosti byla slabá, výsledek hmotný malý a mravní žádný. Většina občanů seděla u svých domů, zpovzdáli pozorovali a mnozí vůbec ani z domu nevyšli a slavnosti se nezúčastnili. V roce 2001 Osadní výbor ve Vraníně nechal opravit nákladem Kč pomník padlým vojínům v I. světové válce. Rekonstrukci pomníku provedl kameník pan Boráň. Oprava již byla krajně žádoucí, poněvadž písmo bylo stále více nečitelné a povrh pískovce byl velmi zašlý. Další celkovou rekonstrukcí prošel Pomník obětem I. světové války dokončení na str březen 2014 březen

14 zájmy, záliby Recepty našim čtenářům ZÁVINY Záviny jsou často nazývány také štrúdly. Tyto jsou v naší kuchyni velmi oblíbenými moučníky. Přinášíme našim čtenářům několik ověřených receptů. 500 g listového těsta, 1000 g jablek, 150 g cukru, 10 g piškotů, 2 žloutky, 80 g rozinek, 1 lžička skořice, 50 g másla na pokropení ovoce, hladká mouky na vál, moučkový cukr na posypání. Z listového těsta vyválíme dva obdélníky, které na středu poklademe oloupanými a na plátky nakrájenými nebo nastrouhanými jablky, posypeme rozdrcenými piškoty, rozinkami, skořicí a cukrem a pokropíme rozpuštěným máslem. Svineme, těsto přeložíme, oba konce zakryjeme, potřeme žloutkem, vložíme na vodou vypláchnutá plech a pečeme v dobře předehřáté troubě. Po zapečení plemen zmírníme a zvolna dopékáme. Upečený závin sypeme cukrem a studený nakrájíme. rozehřátého másla, 1 vejce, špetka soli, 1 prášek do pečiva, máslo na vymaštění plechu. Na náplň: 600 g jablek, 3 lžíce cukru, 3 lžíce strouhánky, 1 lžíce rozinek, 1 lžíce mandlí, ½ lžíce skořice, másla podle potřeby. Prosátou mouku dáme na vál. Přidáme rozstrouhané brambory, vejce, cukr, máslo, sůl a prášek do pečiva. Zpracujeme těsto (pokud je řídké, přidáme mouku), rozválíme na plát, pokropíme máslem, posypeme strouhankou, poklademe oloupanými a na plátky nastrouhanými jablky. Přidáme cukr, pokrájené mandle, rozinky, posypeme skořicí a pokropíme máslem. Potom kraje přehneme jeden přes druhý. Závin přesuneme na vymaštěný plech, potřeme rozehřátým máslem a pečeme ve vyhřáté troubě. Rychlý závin Křehký tvarohový závin 150 g strouhaných vařených brambor, 150 g polohrubé mouky, 100 g cukru, 40 g 1 sáček křehkých řezů v prášku, 200 g hery nebo juna, 12 lžic vody, tuk na vy- ve vranínském parku v roce 2008 a Pomník byl očištěn a písmo obnoveno. Přístupový chodník byl nově zhotoven ze zámkové dlažby a schody opraveny. Památník je rozšířen o žulovou desku, která připomíná vranínské legionáře. Na desce jsou vytesána jména tří ruských legionářů rodáků z Vranína: Jakuba Doležala z čísla popisného 2, Františka Kuby s č. p. 13 a Antonína Kuby z č. p. 34. Nejpohnutější osud měl určitě Antonín Kuba, narozený dne v rodině malorolníka. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 17. praporu polních myslivců. Dne byl zajat u Tomašova. Do legií se přihlásil a sloužil u 3. střeleckého pluku v hodnosti vojína. Po obsazení Transsibiřské magistrály padl ve věku 33 let u Verch-Něvjinska a je pohřben na daleké Sibiři v Jekatěrinburku. Malá deska bude připomínat velké hrdinství mužů, kteří bojovali příliš daleko, kteří se do svobodné vlasti vrátili příliš pozdě a o kterých se příliš nemluvilo. Při této příležitosti si lze připomenou slova T. G. Masaryka: Bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československa. Jablkový závin z listového těsta Padlí občané Vranína v I. světové válce: Barák Josef č Hofmann Adolf č. 10, padl na rus. boj Krupička Jakub č. 9 padl na rus. boj Tichý Jan č. 26 zemřel v Rusku 1916 Melkus Josef č. 20 padl v Rusku Roušal Jakub č. 45 zemřel ve Vídni Kuba Antonín č. 34 legionář, padl v Rusku 1918 Klimeš František Janiček Jan č. 39 padl na bojišti v Itálii Bastl Jan č František Matěj č. 7 zemřel na útrapy války Výpis z kronik a dalších materiálů pořídil: Ing. Drahoslav Bastl a Zdeněk Svoboda Sestavil a foto i reprofoto pořídil: Vlastimil Smetana V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v turistickém informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda), nebo se obraťte na doručovatelku tel: březen 2014 maštění plechu, moučkový cukr na posypání. Na náplň: 500 g tvarohu, 2 žloutky, 2 lžíce cukru, 1 zarovnaná lžíce pudinkového prášku s vanilkovou příchutí. Podle návodu na sáčku připravíme těsto a necháme v chladu odležet. Potom rozválíme dva stejně velké obdélníkové pláty. Jeden přeneseme na vymaštěný plech, poklademe vrstvou tvarohové náplně, přikryjeme druhým plátem. Okraje stlačením prsty spojíme a závin několikrát propíchneme vidličkou. Ve středně vyhřáté troubě jej upečeme dozlatova. Upečený pocukrujeme a vychladlý nakrájíme na obdélníčky. Příprava náplně: Tvaroh utřeme se žloutky s cukrem a pudinkovým práškem. reds SUDOKU o ceny Vylosovaný vítěz získá dvě vstupenky na představení divadla SemTamFór Záměna v MKS Beseda. Správně vyplněné SUDOKU se svým kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS Beseda) a to nejpozději do 12. hodin, Vítěze budeme informovat telefonicky. Výherci z minulého čísla paní Zdeňce Doležalové z Nových Syrovic gratulujeme. Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda.

15

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více