ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOJETICE, MORAVCOVA 26 Předkladatel : Zš a Mš Kojetice Mgr.Pavlína Komeštíková ředitelka školy č.j. 25/2007 platný od

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky školy 4. Personální obsazení 5. Spolupráce s rodiči a ostatními institucemi 6. Provoz a kapacita 7. Koncepce školy 8. Dlouhodobé cíle 9. Formy vzdělávání 10. Integrované bloky školního vzdělávacího plánu 11. Plán kontrolní a hospitační činnosti 12. Evaulace školy 13. Plán pedagogických a provozních rad 14. Plány akcí

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j / Název programu: Název školy: škola Kojetice Právní forma : Sluníčko č.j. 25/2007 Základní škola a Mateřská příspěvková organizace Adresa školy: Moravcova 26, Kojetice, Ředitelka: Mgr. Pavlína Komeštíková Kontakty: Telefon: , Zařazení do sítě škol: IZO: REDIZO: IČO: Zřizovatel: Obec Kojetice Lipová , Kojetice Kontakty: Telefon: Fax: Starostka Věra Richtermocová Mistostarosta Martin Skalický Platnost dokumentu od: Verze: č. 3 prosinec 2010 Podpis ředitelky školy Razítko školy

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy První zmínka o učiteli v Kojeticích je z roku 1665, podotýká se v kronice již výslovně, že: "dáno kantorovi za přepsání register 45 kr." Celých 46 let se zde vyučovalo tam, kde bylo místo. Písemné záznamy potvrzují, že v roce 1717 se vyučovalo ve dvou místnostech domu č.p. 23. Vlastní jednotřídní škola s bytem pro učitele byla postavena roku 1810 na místě pastoušky. Ta ale velmi brzy nestačila do jedné třídy pojmout počet dětí školou povinných. Proto byla roku 1876 pro druhou třídu najata jedna místnost ve vedlejším domě č.p. 24. a roku 1885 byla najata další vedlejší místnost pro třetí třídu. Roku 1891 pak byla postavena trojtřídní škola, která již stačila na plný počet dětí školního obvodu, který tvořily Kojetice, Byškovice, Předboj a Zlonín. V roce 1926 přešly děti ze Zlonína do školy v Líbeznicích a v roce 1937 děti z Byškovic přešly do své nové školy v místě Kronikář V.Honejsek v kronice píše o kantorovi v Kojeticích Václavu Kouřilovi, následující: "Ten stěžoval si řečeného roku pánům úředníkům, že sousedé kojetičti dítek svých ku cvičen! do školy neposílají". Příštího roku žaloval zase na školní dítky, že "nechtějí se modliti, jsou-li napomenuty od něho na návsi, že ještě více hejskují a jemu kantor-santor přezdívají. A ač je rychtář dosti vytrestá a trdlicí hrozí, ony to všechno sobě na hřbet kladou. Když jde on - kantor - klekání zvonit, nalézá před kostelem umrlčí hlavy z hrobu vyryté. V čas kázání vedou sobě až hanba. Jiné pak na místo kázání hraji za ploty karty. Obzvlášť pak naříkal na děti Žemličkovy. Těch pro jejich lehkomyslnost ve škole ani míti nežádal". Měli to ti první kantoři asi těžší, než ti dnešní... nebo ne?? Seznam řídících učitelů a doba jejich působení v kojetické škole Václav Kouřil Již v roce 1671 byl prvním učitelem v Kojeticích. Melichar Jinkor V roce 1677 byl druhým učitelem v Kojeticích. Po těchto dvou v dalších letech učilo zde přes dvacet učitelů (provisorů, podučitelů). Josef Matějů byl prvním řídícím učitelem kojetické školy, v této době se vyučovalo ve třech třídách. Jedna třída byla v budově čp.26 a dvě třídy v budově čp. 24. Zemřel v roce 1882 ve věku 42 let na TBC (tehdejší nemoc učitelů) a je pochován na kojetickém hřbitově. Josef Fiala

5 byl prvním řídícím učitelem ve škole postavené r Zemřel v Kojeticích a je pochován na místním hřbitově vedle svého předchůdce Josefa Matějů. Emil Filipovský za jeho působení se v obci rozvíjel po osvobození r.1918 veškerý veřejný život. Po odchodu do výslužby žil v Poděbradech. Jaroslav Rech a do naší školy nastoupil 11.září 1911 na místo učitele. Od r.1918 byl zakládajícím členem u vznikajících spolků (ochotnické divadlo, hasiči) a u veškerého veřejného života v obci.zemřel v r Je pochován na místním hřbitově spolu s manželkou, dcerou Věrou a jejím manželem sochařem Františkem Davidem. František Neužil literárně činný učitel. Napsal řadu knih. Žil v Brně. 15. května 1945 byl zvolen prvním předsedou MNV Kojetice. Růžena Jiránková plných 16 let zde učila a vedla školu. Škola v těchto letech prošla největší přestavbou a modernizací, byla přistavěna jídelna a kuchyň. Eva Havlíčková po dobu jednoho roku byla pověřena vedením školy, přešla na školu v Měšicích. Miroslav Kopecký na škole působil se svou ženou, také učitelkou, až do odchodu do důchodu. Irena Gottfriedová interiéru školy v těchto letech došlo k dalšímu modernizování Jana Matoušová v roce 2002 byla do budovy školy přesunuta i mateřská škola. V roce 2003 vznikla příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kojetice, která spojovala jednu třídu mateřské školy a dvě třídy základní školy ( ročník). S platnosti od jsou v budově školy dvě třídy mateřské školy a jedna třída základní školy (počítá se s vyučováním dvou ročníků). Pavlína Komeštíková Od roku 2007 dosud. Dochází k rozvoji mateřské školy, naplněním kapacity školky, následně i školy. Vznikají opět dvě třídy školy (1. 5. ročník). Budova je zateplena, vyměňují se okna, nová fasáda. Modernizace vybavení školy, vytvoření multimediální a počítačové učebny. Renovace a revitalizace školních zahrad. Úplnost a velikost školy S účinností od je MŠ příspěvkovou organizací. Kapacita školy je uvedena v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol. Mateřská škola je dvoutřídní, má kapacitu 40 dětí a od roku 2008 je stále naplněna. Děti jsou rozděleny podle věku, ve třídě Motýlci jsou mladší děti od 2 do 4 let, ve třídě Berušky jsou děti od 4 do 7 let. Diferencované formy a

6 metody práce uplatňujeme vzhledem k věkovým zvláštnostem a individuálními schopnostem. Z nadstandardní nabídky činností mohou děti využít kroužky, předplavecký a plavecký výcvik, cvičení v sokolovně, pravidelnou návštěvu solné jeskyně a vícedenní pobyt v přírodě. Předškoláci se mohou zúčastnit projektu Školička nanečisto. Provoz školy i školky je od 6,30 do 16 hodin. Pedagogičtí a ostatní pracovníci jsou povinni dodržovat pracovní řád. 3. Podmínky školy Přijímání dětí do MŠ zápis do MŠ je vyhlašován každoročně, zpravidla v dubnu. Veřejnost je upozorněna vylepením plakátů a na webových stránkách MŠ. Starostové okolních obcí jsou písemně informováni a požádáni o předání informace rodičům. přijímány jsou děti i během roku až do naplnění kapacity přijímány jsou děti zpravidla od 3 let do 6ti let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí do kolektivu, která je uzpůsobena potřebám dítěte děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených zřizovatelem Vybavení školy Materiální Škola je postupně vybavována novým nábytkem, multimediální technikou, průběžně didaktickými pomůckami, drobnými pomůckami na sport a relaxaci a na výtvarné a hudební činnosti. Je zde k dispozici průběžně obnovovaná pedagogická a dětská knihovna v každé učebně. Prostory jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly potřebám dětí předškolního věku. Hračky i pomůcky odpovídají počtu i věku dětí, jsou umístěny na viditelném a přístupném místě. Dle potřeby se postupně obnovují a dokupují. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru, který slouží i k prezentaci školy před veřejností. Snažíme se vylepšit a zmodernizovat prostředí školy, abychom zachovali její chod v souladu s měnícím se tempem a současně zachovat tradice místního života v obci. Prostorové Škola se nachází na menším náměstí obce pod kostelem u zastávky příměstské autobusové dopravy. Tvoří ji jednopodlažní budova obklopená dvěma zahradami a

7 předzahrádkou, samostatně uzamykatelnými. V budově jsou 4 učebny, šatna a jídelna. Na chodbě v přízemí je umístěna šatna dětí i žáků, provoz školy je tak zorganizován, aby menší prostor byl pro děti a žáky bezpečný a byla zajištěna čistota. V přízemí je učebna MŠ mladších dětí, která do 7:30 slouží jako sběrná třída, po obědě jako společná třída pro odpočívající děti, protože součástí třídy je i oddělená ložnice pro starší děti. Jídelna je přes chodbu a je společná pro děti i žáky, vybavená výškově rozlišenými stoly a židlemi. V přízemí se nachází WC, umývárna a sprcha pro děti. V 1.patře je učebna pro starší děti MŠ, vybavená 1 PC pro učitele, je zde TV, DVD a domácí kino. V 1.patře je WC a umývárna pro žáky i děti. Na patře je také učebna ZŠ a ředitelna. V podkroví je učebna 2.třídy ZŠ, vybavená TV, DVD a archiv je na půdě. Všechny učebny mají k dispozici CD přehrávač, příruční knihovny, učebnice a učební texty (v ZŠ), pomůcky, CD hudbu a výukové programy na PC, připojení k internetu. V MŠ jsou hry, hračky a cvičební pomůcky, učební materiál pro předškoláky. V MŠ je nábytek určený pro děti 3 až 6 let. Posuzujeme vzrůst dětí individuálně a dle potřeb dítěte. Školní zahrada je rozdělena na 2 části, klidová má posezení využité k četbě, malování a část pozemku složí k pěstování rostlin a jejich pozorování, v hrací části jsou 2 pískoviště, skluzavka a spoustu herních prvků s platnou revizí a certifikáty o bezpečnosti. Využívané místní sportovní hřiště, sokolovna v Libiši a plavecký bazén v Neratovicích splňují podmínky o bezpečnosti vlastními řády. Mateřská škola je samostatně uzamykatelná, je zde šatna, koupelna a toalety, herna, pracovní koutek, ložnice a kancelář, vstup do kotelny, vše v přízemí. Školní jídelna v přízemí slouží mateřské i základní škole. Technické Ve výuce i v běžném chodu školy využíváme informační a komunikační technologie jak již bylo popsáno výše. K tomu žákům i dětem slouží celkem sedm počítačů v počítačové učebně, které jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. První učebna je vybavena interaktivní tabulí. V ředitelně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou využívat pedagogové. V dalších dvou učebnách jsou PC, tiskárny a kopírky pro pedagogy, žáky a děti. Dětem slouží také DVD, videa, barevné televizory a radiomagnetofony s CD. Psychohygienické podmínky Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní jídelna. V učebnách školky jsou umístěny nerezové várnice s nápojem. Pro odpočinek je k dispozici školní zahrada. Samozřejmostí je sociální zázemí ve všech částech budovy. Našim prvořadým cílem je vytvoření sluníčkového prostředí. To musí být nejenom bezpečné a podnětné, ale také plné pohody, pochopení a prostoru pro individualitu každého dítěte. K tomu slouží i naše otevřenost vůči rodičům, kteří mají právo přiměřeně zasahovat do chodu mateřské školy. Mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost i solidarita. To vše při zachování bezpečnosti a hygienických předpisů.

8 4. Personální obsazení Charakteristika pedagogického sboru Pedagogičtí i provozní zaměstnanci byli pečlivě vybráni dle vzdělání, praxe a svého vystupování. Svým jednáním a chováním by měli prezentovat mateřskou školu a přecházet konfliktům. Pro chod mateřské školy je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporujeme spoluúčast celého personálu jako týmu na rozhodování v základních otázkách provozu a programu školy. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány k vyvození závěrů pro další práci. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, dvě učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD a čtyři učitelky MŠ. Ve sboru je jeden pedagog s aprobací učitelství pro 1. stupeň, angličtinou, jeden pedagog s kvalifikací pro ŠD současně pracuje jako učitelka v MŠ, vychovatelka ŠD je zároveň je i učitelkou v MŠ a ZŠ, jeden pedagog se středoškolským vzděláním s pedagogickou praxí, ostatní pedagogové mají střední odborné učiliště, doplňková pedagogická studia, dlouhodobou pedagogickou praxi. Škola i pedagogové se dle časových možností snaží o další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hlavními oblastmi DVPP jsou anglický jazyk, psychologie, pedagogika, sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a práce na počítači. Všichni pedagogové mají alespoň základní znalosti s prací na PC, dva jsou školeni v obsluze interaktivní tabule. Pedagogický sbor usiluje o odbornost speciálního pedagoga dalším studiem na příslušené škole. Charakteristika dětí Děti školky pocházejí z Kojetic, Měšic, Předboje, Bořanovic a Nové Vsi. Po ukončení předškolního vzdělávání je naším cílem, aby děti plynule přecházely do naší základní školy. Pokud si nezvolí tuto variantu, nastupují do úplné školy v Neratovicích nebo v Líbeznicích či v Praze. Děti i rodiče mají možnost ZŠ poznat na společných akcích, náslechem v učebnách nebo hodnocením žáků, které za minulé dva školní roky je nadstandardní (naše malotřídní ZŠ patří mezi 10 20% nejúspěšnějších škol dle Scio testů). Je pro děti přirozené, že přecházejí do prostředí, které důvěrně znají, znají i pedagogy ze ZŠ, žáky. Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně švp nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní. Do většiny projektů celoškolních se zapojují i žáci základní školy. Od se naše škola zapojila do projektu Evropské unie Moderní vzdělávání. Pořídili jsme interaktivní tabuli, kterou mohou používat i děti MŠ. Projekty Poznáváme okolní přírodu rostliny z našich zahrad a polí Drakiáda pouštění draků při příznivém větrném počasí Dýně praktická dílna pro děti a jejich rodiče výroba ozdobných dýní Strašidla Alow ween /dovnitř strašidelná stezka odvahy naší školou v podzimní podvečer Podzimníček přehlídka vyrobených skřítků

9 Tvořivé dílny tématické odpoledne keramika pro dospělé, pletení adventních věnců, korálkování, découpage Školička nanečisto souvislá předškolní příprava a porovnávání vlastních pokroků Muzejní život tématická interaktivní výuka v Regionálním muzeu Mělník Rozsvícení vánočního stromečku - zpěv koled, hra na flétnu, kytaru Vánoční besídka tvorba a předvedení veřejného vystoupení pro rodiče a ostatní občany Tříkrálová sbírka pomoc Charitě Neratovice koledování žáků a dětí v Kojeticích Lyžařský den v případě nekonání zimní švp, jednodenní výlet do hor Bruslařský den návštěva zimní stadiónu v Neratovicích Cyklistický den výlet na kolech na letní švp nebo v naší lokalitě Vítání nových budoucích spolužáků - občánků básničky, ukolébavky Zastavení se seniory zpěv, poezie, dětská hudební produkce Ve zdravém těle zdravý duch škola v přírodě ozdravný a poznávací pobyt Velikonoce - zdobení kraslic, tradice, výzdoba školy Kojetice můj domov úklid obce a okolí, návštěva obecního úřadu Sportovně čarodějný den soutěž o nejlepší čarodějnici, soutěživé klání, opékání Obdarováváme své blízké Den matek (keramika, vyšívání, význam rodiny) Kam za kulturou - návštěva divadla, kina Veselme se Den dětí Poznejme svou vlast i svět výlety do blízkého okolí i vzdálených oblastí Voda, základ života, ekologie návštěva soutoku Labe s Vltavou, vodojem, zdejší potok Barevný týden - projekty ve znamení jedné barvy Národní den poznávání tradic vybraného národa Den Země ekologický projekt na zachování přírodního bohatství Cvičení v přírodě vycházka do okolí školy, plnění úkolů ve vztahu k přírodě Naše obec můj kraj návštěva různých institucí v obci Lidové zvyky a tradice tvořivé dílny, návštěvy kulturních představení, výstavky Bezpečnost na silnici a první pomoc besedy s příslušníky policie, film Den v knihovně beseda o knížkách Les program Polabí na naučné stezce, úklidové práce, aj. ochrana přírody Sportovní den turnaj v míčových sportech, sportovní olympiáda Praha vzdělávací exkurze dle věku dětí Branný kurz modelové situace při ohrožení Staročeský jarmark - přípravy výrobků do vlastního stánku na Svatovítské pouti vystoupení dětí a žáků s recitací, tanečky, divadlem / muzikálem na veřejnosti Den Slabikáře praktické ukázky osvojení si techniky čtení v 1.ročníku před rodiči a dětmi Příroda v zimě vycházka do okolí školy / zimní sportovní vyžití na kopečku před školou Cesty za kulturou Cesta do historie Naše vesnice, náš kraj Den zdraví Školní časopis volitelný Pobyty v přírodě švp školy v přírodě 5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Mateřská škola SLUNÍČKO byla vždy rodinnou školou, která byla rodičům dětí vždy otevřená. Spolupráce zde i nyní funguje na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu. Rodiče mají možnost podílet se na chodu mateřské školy, mají právo být

10 pravdivě informováni o prospívání svého dítěte a zachování diskrétnosti ve vnitřních záležitostech rodiny. Mateřská školu pomáhá rodičům v péči o dítě a plní funkci odborného poradce v oblasti výchovy a vzdělávání. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím portfolií třikrát ročně, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Škola má vlastní webovou prezentaci na stránkách Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členi zvolení pedagogickými pracovníky školy. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se správou CHKO Kokořínsko, Černínsko, Mratínský potok. V oblasti kulturních a sportovních akcích spolupracuje škola s obecním úřadem, TJ Jiskra Kojetice, Restaurací a bowlingem U Antonína, Sokolem Libiš, Plaveckým bazénem Neratovice, Hasiči Neratovice, Policie Mělník, Neratovice. Dále úzce spolupracujeme se ZŠ a MŠ Řepín, MŠ Čakovičky, MŠ Libiš, Zš Libiš, ZŠ Neratovice, ZŠ Líbeznice, ZŠ Mělník, GFP Neratovice a PPP Praha východ, SPC St.Boleslav. [1] Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, jde o spolupráci velmi úzkou a na dobré úrovni, se základní školou, dalšími organizacemi a odborníky. Je otevřena pro širokou veřejnost a snaží se o dobrou prezentaci své práce. Propagace práce školy Nejlepším propagačním prostředkem mateřské školy je vlastní kvalitní práce a aktivity s dětmi, které dlouhodobě vytvářejí dobrou pověst školy. Ředitelka školy pravidelně přispívá svými články a postřehy do místního zpravodaje a dalších okolních periodik včetně fotografií z akcí pořádaných školou nebo akcí, které se uskutečňují na třídách během roku. Servisní služby Zájmové kroužky: Angličtina Informatika - počítače Výtvarný Turistický Keramika Hra na flétnu Vaření Taneční orientální tanec Sportovní

11 6. Provoz a kapacita mateřské školy Provozní doba mateřské školy SLUNÍČKO je v pracovních dnech od 6,30 do 16,00 hodin. Rodiče zpravidla přivádějí děti do 8,00 hodin, ve výjimečných případech, po dohodě s učitelkou, mohou dítě přivést i vyzvednout si ho v kteroukoliv hodinu. Mateřská škola je tvořena dvěmi třídami s maximální kapacitou 20 dětí. V letošním roce bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 40 dětí, které mají na starosti 4 učitelky. O provoz se starají školnice, uklízečka, topič, 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Provozní síly mají na starosti nejen úklid celé mateřské školy, ale i praní povlečení a ručníků a pomoc s vydáváním jídla, dodržení pitného režimu dětí. Životospráva Dětem je během dne v mateřské škole poskytována plnohodnotná strava zajišťována školní jídelnou a dostatečný pitný režim, který je k dispozici po celý den. Děti tráví každodenně čas venku a mají dostatek volného pohybu i ve třídách. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku i dostatek prostoru pro spontánní hru dětí. Pedagogové sami poskytují dětem vzor zdravého životního stylu. V naší ŠJ se připravují obědy a pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance a důchodce, dále svačiny pro děti MŠ i pro žáky ZŠ. Pití je k dispozici pro děti, žáky i zaměstnance celý den. Organizace dne V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazováno dostatek pohybové aktivity ve třídě, v tělocvičně i venku. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální i psychohygienické podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno příchod dětí, hry podle jejich výběru ranní kruh, pohybové hry, cvičení WC, osobní hygiena svačina dopolední činnosti řízené učitelkou, pobyt venku WC, osobní hygiena oběd odpolední odpočinek WC, osobní hygiena, svačina volné hry dle výběru dětí a pobyt venku 7. Koncepce mateřské školy Mateřská škola SLUNÍČKO vždy rozdávala pohodu a radost dětem, nabízela mnoho akcí a kroužků, otevírala se dokořán potřebám celých rodin včetně sourozenců a prarodičů.

12 Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala děti se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále. Zachováváme osvědčené zásady a doplňujeme je o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti a tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Mateřská škola patří ke školám s novým způsobem myšlení a vzdělávání vycházejícího ze současného trendu. Chceme aby i nadále bylo SLUNÍČKO místem, kde se plní přání a touhy dětí po kolektivu vrstevníků a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena jejich tvořivost, schopnosti i talent. K tomu přidáme úzkou spolupráci se ZŠ, snahu pokračovat v ozdravných pobytech, plaveckých kurzech a návštěvách kulturních zařízení (divadel, kin i muzeí). Hlavní cíl mateřské školy Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. ( Fulghum R., 1988 ) S využitím mnoha témat chceme připravit děti na realitu života, zvýšit jejich pohybový potenciál a úzkou spoluprací s rodinou a školou vytvořit pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KONCEPCE Komunikace s rodinou Spolupráce se ZŠ Sportovní zaměření a zdravý životní styl Snaha o kvalifikovaný a odborný personál Zdůvodnění : Mateřská škola doplňuje funkci rodiny, která je v současné době často neúplná nebo velmi zaměstnaná. Pro výchovné působení na dítě je předpokladem dobrá spolupráce rodiny a školy se vzájemným respektem. Preferujeme každodenní komunikaci s rodiči, bereme v potaz jejich připomínky i návrhy. Mateřská škola sídlící v budově základní školy předurčuje její spolupráci s 1. stupněm ZŠ. K vzájemnému přiblížení by měla vést spolupráce při přípravě a realizaci různých sportovních i zábavných akcí, kroužků, divadelních představení i při společném využívání školní zahrady. Jedním ze současných problémů nové generace dětí je spousta sedavých aktivit a málo pohybu. A protože děti pro svůj zdravý a přirozený vývoj pohyb potřebují, měl

13 by se jim dostávat v mateřské škole v plné míře a různými formami. Tím by se zlepšila jejich kondice, správné držení těla i odolnost proti nemocem. Už od tří let by se děti měly seznamovat s různými odvětvími sportu a zdokonalovat se ve svých dovednostech, samozřejmě přiměřeně svému věku a za odborného dohledu. Obtížné úkoly předškolní výchovy ve zdravém a pohodovém prostředí plném nových podnětů vedoucích dítě k tvořivosti a k zájmu o nepoznané může plnit jen nekonfliktní pracovitý kolektiv pedagogů se stálým zájmem o další vzdělání. Důležitá je i dobrá spolupráce učitelek mezi sebou, spolupráce s vedením školy i vystupování učitelek na veřejnosti. 8. Dlouhodobé cíle vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku Mateřská škola SLUNÍČKO chce vytvořit pro děti prostředí, kde v kolektivu vrstevníků a za dohledu kvalifikovaných pedagogů budou splněny podmínky pro uspokojování potřeb a zájmů dětí od tří do šesti let. Na úpravě a zdokonalování prostředí bude po celý rok spolupracovat celý tým MŠ. nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem V současné době se klade důraz na volnější výchovu dětí, u které jsou stanoveny volnější hranice a kde má dítě větší odpovědnost. Dítě má větší možnost volby a učitelka zde slouží jako poradce a pomocník. Dítě má mít možnost seznámit se s reálným životem nejen s obrázků a vysvětlováním, ale hlavně praktickou činností a v nesoutěživém prostředí, ve kterém může každý v něčem vyniknout. všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout V současné rodině je dítě středem pozornosti. Má méně povinností a minimální omezení s minimální námahou. V mateřské škole si zvyká na určitý režim, učí se naslouchat druhým, komunikovat, prosadit se, rozhodnout a všímat si a rozumět věcem i mimo své blízké okolí. Našim cílem je naučit děti správnému chování ve skupině vrstevníků i ve společnosti, vážit si hodnot i přírodních krás. Vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti samy za sebe a chtěli bychom, aby se tak automaticky chovaly i bez přítomnosti dospělého. zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity Zdravý styl života je nutností pro budoucí generaci. Posílení tělesné zdatnosti a obratnosti, otužování, zdravá strava a pití, život bez nadváhy s dostatkem pohybu a se správným držení těla, duševní pohoda, prevence kouření a drog, předcházení úrazům a bezpečnější prostředí, to jsou hlavní zásady, které bychom chtěli dětem již od útlého věku vštěpovat. spolupráce s rodinou a základní školou Vstup do mateřské školy i přechod do školy základní jsou pro dítě velkou a náročnou změnou. Můžeme mu pomoci tím, že se budeme vzájemně informovat, spolupracovat a jednotně ho připravovat na životní změny. obohacovat citový život dítěte

14 V této přetechnizované a médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. Potřebují naučit se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není jen hrát na počítači a dívat se na televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen konzumenty zábavy, ale aby samy objevovaly a tvořily estetické prostředí a obohacovaly svůj život novými prožitky. 9. Formy vzdělávání Mateřská škola SLUNÍČKO má za cíl přípravu dětí do života a na základní školu. Vzdělávání tu probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a v pohodových podmínkách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných forem vzdělávání spontánní i organizované činnosti, individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem 10. Integrované bloky ŠVP 1. Naše parta sluníčková" Cílem bloku je: seznámit děti s prostředím mateřské školy, zajistit, aby se zde cítili dobře a bezpečně podporovat dětská přátelství a navazování kontaktů s dospělými rozvoj sebeobslužných dovedností 2. Podzimní nálada Cílem bloku je: rozvoj základních společenských postojů a návyků vytváření vztahů k místu, ve kterém žije osvojování si poznatků o přírodě a k péči o ni rozvoj schopnosti řídit své chování vůlí 3. Barevný podzim Cílem bloku je: rozvoj komunikativních dovedností dítěte vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnutí sebeobsluhy 4. Vánoční zvonění Cílem bloku je: rozvoj pozitivních citů dítěte rozvoj kulturně estetických dovedností vytvoření si vztahu k tradicím a hodnotám společnosti 5. Království paní Zimy Cílem bloku je:

15 rozvoj řečových a jazykových dovedností ovládat koordinaci oka a ruky získání pozitivního vztahu ke škole a k učení 6. Čas karnevalů a masopustů Cílem bloku je: aktivně se podílet na společných akcích rozvoj tvořivosti rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání 7. Jarní procitnutí Cílem bloku je : vytvořit pocit sounáležitosti s přírodou rozvoj psychické i fyzické zdatnosti osvojení dovedností potřebných k péči o okolí 8. Zvířátka a já Cílem bloku je: posilovat přirozené poznávací city dítěte zpřesňování vnímání vážit se života ve všech formách 9. Svět okolo nás Cílem bloku je: získání poznatků o významu životního prostředí vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem orientovat se v nejbližším okolí umět využívat technické pomůcky k získávání nových znalostí o světě 10. Už se blíží prázdniny Cílem bloku je: rozvoj dětské pozornosti, paměti, představivosti a fantazie rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, sebedůvěry vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 11.Plán kontrolní a hospitační činnosti Plánované záměry v oblasti výchovy a vzdělávání Využívat nové poznatky v praxi, uplatňovat nové metody a formy práce. Do výchovné a vzdělávací činnosti vložit více prožitkového učení a názorné praktické činnosti. Nabídnou dětem pestré činnosti a dostatek pohybových aktivit. Dokončit ŠVP a TVP a přispět k jejich úspěšné realizaci. Při kontrolní a hospitační činnosti zjistit nedostatky ve výchovném procesu a na základě tohoto zjištění zajistit jejich nápravu. v oblasti materiálního zabezpečení

16 Doplnit třídy hračkami a pomůckami dle potřeby, dokončit modernizaci tříd novým nábytkem. Spolupodílet se na úpravě školní zahrady a prostor kolem školy, podporovat jejich včasnou realizaci. v oblasti propagace Aktualizovat webové stránky mateřské školy na internetu. v oblasti personální Podporovat další sebevzdělávání učitelek, aplikovat získané vědomosti v praxi, o novinkách informovat ostatní personál. Upevňovat přátelské vztahy a pohodové prostředí na půdě mateřské školy. Zlepšit spolupráci a zajistit výměnu zkušeností mezi učitelkami. Hospitační a kontrolní činnost Ředitelka bude průběžně kontrolovat prostředí mateřské školy a výsledky bude projednávat na provozních poradách. Hospitační činnost bude ředitelka provádět dle plánu každý měsíc a dle aktuální potřeby při nejrůznějších aktivitách. Výsledek bude zaznamenán a projednán s učitelkou. Nedostatky budou přehodnoceny a zápis bude předán ředitelce školy. Na spokojenost s provozem školy budou při náhodných setkáních i plánovaných schůzkách dotazováni i rodiče dětí. Všechny zjištěné skutečnosti budou sloužit jako zpětná vazba pro zlepšení práce celé mateřské školy. Plán kontrol září připravenost na zahájení školního roku lékárnička stravování dětí evidenční listy a zplnomocnění k odvádění dítěte úhrady za vzdělávání a stravné říjen listopad prosinec leden zájmové kroužky docházky a třídní knihy docházka zaměstnanců třídní plány organizace výchovné práce v průběhu dne komunikace pracovníků s rodiči a s dětmi dodržování pitného režimu dětí individuální plány výzdoby tříd a chodeb hygienické zásad práce souvisejících s inventarizací pololetní evaluace připravenosti dětí na zápis do školy čerpání rozpočtu

17 únor březen duben květen červen školní dokumentace dodržování bezpečnostních předpisů třídní plány využití pomůcek práce s dětmi s odkladem školní docházky zjištění stavu dětí pro příští školní rok naplňování koncepce pestrost pohybových aktivit rozhodnutí o přijetí nových dětí plánování dovolených a uzavření mateřské školy organizace a schválení programu školy v přírodě plánování zajištění prázdninového provozu ukončení školní docházky dětí odcházejících do ZŠ kontrola čerpání rozpočtu kontrola úrovně vědomostí a dovedností dětí odevzdání autoevaluace učitelek červenec a srpen plán uzavření mateřské školy kontrola placení úhrad za vzdělávání příprava na nový školní rok evaluace školního roku 2007/2008

18 12. Hodnocení mateřské školy Oblasti autoevaluace Oblast Cíle a kritéria Vzdělávací program Koncepce školy Podmínky vzdělávání Úroveň řízení školy Prostorové a materiální podmínky Personální podmínky Finanční a hmotné zdroje Klima školy Průběh vzdělávání Učitelé - kvalita výuky, naplňování ŠVP Děti - stupeň zvládnutí klíčových kompetencí, Výsledky vzdělávání výstupů ŠVP Nástroje evaluace 1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) 2. Hodnocení dětí, sebehodnocení dětí Dotazníky, ankety (průzkum) 5. Testy (vlastní, vnější) - srovnávací, ověřovací, dovednostní 6. Hospitace 7. Autoevaluace učitelů 8. Vnější evaluace 9. Rozbory dětských prací, činností 10. Pedagogická tvořivost 11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory 12. Stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) 13. Rozbor školní dokumentace (např. portfolia dětí, účast učitelů na DVPP) Evaluace na úrovni školy 1. Hodnocení mateřské školy za školní rok 2. Hospitace pedagogických pracovníků 3. Kontrola práce personálu 4. Hodnocení ŠVP a TVP 5. Hodnocení pedagogů na základě autoevaluace 6. Hodnocení spolupráce ZŠ a MŠ Evaluace na úrovni třídy 1. Diagnostika třídy 2. Diagnostika dítěte 3. Hodnocení TVP 4. Autoevaluace učitelek Vnější evaluace i. názory rodičů ii. názory vedení a pedagogů základní školy iii. Pedagogicko psychologická poradna

19 iv. Obecní úřad v. Krajský úřad vi. Česká školní inspekce vii. Hygienická stanice 13. Plán pedagogických a provozních rad pedagogické porady srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen - hodnocení školy, plány, úvazky - schválení organizačního zabezpečení a struktury autoevaluace rozdělení kompetencí TVP a ŠVP, Školní řád - organizace kroužků program akcí na školní rok - školení BOZP příprava vánočního vystoupení - akce v prosinci hodnocení hospitací - příprava na zápisy do 1.tříd - hodnocení 1.pololetí organizace karnevalu - využití školení na PC v praxi - další vzdělávání sportovní aktivity a hřiště - prázdninový provoz a dovolené organizace školního výletu - evaluace školního roku organizace školy v přírodě provozní porady - řešení provozních a stravovacích problémů dle potřeby

20 14. Plánované akce podzim Slavnostní přivítání nových dětí mateřské školy Se SLUNÍČKEM v přírodě za poníky Soutěž o nejhezčí dýni Strašidla alou dovnitř Výtvarné práce s přírodním materiálem Návštěva divadélka v Neratovicích Projekt profese chodíme do Sokola Návštěva muzea projekt muzejníci Školička nanečisto zima jaro léto Mikulášská nadílka Vánoční besídka Sněhové radovánky "Sluníčkový" karneval Solná jeskyně Česko čte dětem Školička nanečisto Bruslařský den / Lyžařský den Besídky ke Dni matek Se SLUNÍČKEM v přírodě Policie a my výuka plavání Čarodějný den Planetárium Soutěž o nejhezčí čarodejnici Škola v přírodě Sportovní den Rozloučení s předškoláky Jarmark a vystoupení na Svatovítské pouti Návštěva hasičů Skákací hrad během roku o o o o o o divadelní představení návštěva knihovny návštěva ZOO, botanické zahrady cvičení v přírodě návštěva Přerovského skanzenu, Planetária v rámci projektu Profese - exkurze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více