ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOJETICE, MORAVCOVA 26 Předkladatel : Zš a Mš Kojetice Mgr.Pavlína Komeštíková ředitelka školy č.j. 25/2007 platný od

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky školy 4. Personální obsazení 5. Spolupráce s rodiči a ostatními institucemi 6. Provoz a kapacita 7. Koncepce školy 8. Dlouhodobé cíle 9. Formy vzdělávání 10. Integrované bloky školního vzdělávacího plánu 11. Plán kontrolní a hospitační činnosti 12. Evaulace školy 13. Plán pedagogických a provozních rad 14. Plány akcí

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j / Název programu: Název školy: škola Kojetice Právní forma : Sluníčko č.j. 25/2007 Základní škola a Mateřská příspěvková organizace Adresa školy: Moravcova 26, Kojetice, Ředitelka: Mgr. Pavlína Komeštíková Kontakty: Telefon: , Zařazení do sítě škol: IZO: REDIZO: IČO: Zřizovatel: Obec Kojetice Lipová , Kojetice Kontakty: Telefon: Fax: Starostka Věra Richtermocová Mistostarosta Martin Skalický Platnost dokumentu od: Verze: č. 3 prosinec 2010 Podpis ředitelky školy Razítko školy

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy První zmínka o učiteli v Kojeticích je z roku 1665, podotýká se v kronice již výslovně, že: "dáno kantorovi za přepsání register 45 kr." Celých 46 let se zde vyučovalo tam, kde bylo místo. Písemné záznamy potvrzují, že v roce 1717 se vyučovalo ve dvou místnostech domu č.p. 23. Vlastní jednotřídní škola s bytem pro učitele byla postavena roku 1810 na místě pastoušky. Ta ale velmi brzy nestačila do jedné třídy pojmout počet dětí školou povinných. Proto byla roku 1876 pro druhou třídu najata jedna místnost ve vedlejším domě č.p. 24. a roku 1885 byla najata další vedlejší místnost pro třetí třídu. Roku 1891 pak byla postavena trojtřídní škola, která již stačila na plný počet dětí školního obvodu, který tvořily Kojetice, Byškovice, Předboj a Zlonín. V roce 1926 přešly děti ze Zlonína do školy v Líbeznicích a v roce 1937 děti z Byškovic přešly do své nové školy v místě Kronikář V.Honejsek v kronice píše o kantorovi v Kojeticích Václavu Kouřilovi, následující: "Ten stěžoval si řečeného roku pánům úředníkům, že sousedé kojetičti dítek svých ku cvičen! do školy neposílají". Příštího roku žaloval zase na školní dítky, že "nechtějí se modliti, jsou-li napomenuty od něho na návsi, že ještě více hejskují a jemu kantor-santor přezdívají. A ač je rychtář dosti vytrestá a trdlicí hrozí, ony to všechno sobě na hřbet kladou. Když jde on - kantor - klekání zvonit, nalézá před kostelem umrlčí hlavy z hrobu vyryté. V čas kázání vedou sobě až hanba. Jiné pak na místo kázání hraji za ploty karty. Obzvlášť pak naříkal na děti Žemličkovy. Těch pro jejich lehkomyslnost ve škole ani míti nežádal". Měli to ti první kantoři asi těžší, než ti dnešní... nebo ne?? Seznam řídících učitelů a doba jejich působení v kojetické škole Václav Kouřil Již v roce 1671 byl prvním učitelem v Kojeticích. Melichar Jinkor V roce 1677 byl druhým učitelem v Kojeticích. Po těchto dvou v dalších letech učilo zde přes dvacet učitelů (provisorů, podučitelů). Josef Matějů byl prvním řídícím učitelem kojetické školy, v této době se vyučovalo ve třech třídách. Jedna třída byla v budově čp.26 a dvě třídy v budově čp. 24. Zemřel v roce 1882 ve věku 42 let na TBC (tehdejší nemoc učitelů) a je pochován na kojetickém hřbitově. Josef Fiala

5 byl prvním řídícím učitelem ve škole postavené r Zemřel v Kojeticích a je pochován na místním hřbitově vedle svého předchůdce Josefa Matějů. Emil Filipovský za jeho působení se v obci rozvíjel po osvobození r.1918 veškerý veřejný život. Po odchodu do výslužby žil v Poděbradech. Jaroslav Rech a do naší školy nastoupil 11.září 1911 na místo učitele. Od r.1918 byl zakládajícím členem u vznikajících spolků (ochotnické divadlo, hasiči) a u veškerého veřejného života v obci.zemřel v r Je pochován na místním hřbitově spolu s manželkou, dcerou Věrou a jejím manželem sochařem Františkem Davidem. František Neužil literárně činný učitel. Napsal řadu knih. Žil v Brně. 15. května 1945 byl zvolen prvním předsedou MNV Kojetice. Růžena Jiránková plných 16 let zde učila a vedla školu. Škola v těchto letech prošla největší přestavbou a modernizací, byla přistavěna jídelna a kuchyň. Eva Havlíčková po dobu jednoho roku byla pověřena vedením školy, přešla na školu v Měšicích. Miroslav Kopecký na škole působil se svou ženou, také učitelkou, až do odchodu do důchodu. Irena Gottfriedová interiéru školy v těchto letech došlo k dalšímu modernizování Jana Matoušová v roce 2002 byla do budovy školy přesunuta i mateřská škola. V roce 2003 vznikla příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kojetice, která spojovala jednu třídu mateřské školy a dvě třídy základní školy ( ročník). S platnosti od jsou v budově školy dvě třídy mateřské školy a jedna třída základní školy (počítá se s vyučováním dvou ročníků). Pavlína Komeštíková Od roku 2007 dosud. Dochází k rozvoji mateřské školy, naplněním kapacity školky, následně i školy. Vznikají opět dvě třídy školy (1. 5. ročník). Budova je zateplena, vyměňují se okna, nová fasáda. Modernizace vybavení školy, vytvoření multimediální a počítačové učebny. Renovace a revitalizace školních zahrad. Úplnost a velikost školy S účinností od je MŠ příspěvkovou organizací. Kapacita školy je uvedena v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol. Mateřská škola je dvoutřídní, má kapacitu 40 dětí a od roku 2008 je stále naplněna. Děti jsou rozděleny podle věku, ve třídě Motýlci jsou mladší děti od 2 do 4 let, ve třídě Berušky jsou děti od 4 do 7 let. Diferencované formy a

6 metody práce uplatňujeme vzhledem k věkovým zvláštnostem a individuálními schopnostem. Z nadstandardní nabídky činností mohou děti využít kroužky, předplavecký a plavecký výcvik, cvičení v sokolovně, pravidelnou návštěvu solné jeskyně a vícedenní pobyt v přírodě. Předškoláci se mohou zúčastnit projektu Školička nanečisto. Provoz školy i školky je od 6,30 do 16 hodin. Pedagogičtí a ostatní pracovníci jsou povinni dodržovat pracovní řád. 3. Podmínky školy Přijímání dětí do MŠ zápis do MŠ je vyhlašován každoročně, zpravidla v dubnu. Veřejnost je upozorněna vylepením plakátů a na webových stránkách MŠ. Starostové okolních obcí jsou písemně informováni a požádáni o předání informace rodičům. přijímány jsou děti i během roku až do naplnění kapacity přijímány jsou děti zpravidla od 3 let do 6ti let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí do kolektivu, která je uzpůsobena potřebám dítěte děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených zřizovatelem Vybavení školy Materiální Škola je postupně vybavována novým nábytkem, multimediální technikou, průběžně didaktickými pomůckami, drobnými pomůckami na sport a relaxaci a na výtvarné a hudební činnosti. Je zde k dispozici průběžně obnovovaná pedagogická a dětská knihovna v každé učebně. Prostory jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly potřebám dětí předškolního věku. Hračky i pomůcky odpovídají počtu i věku dětí, jsou umístěny na viditelném a přístupném místě. Dle potřeby se postupně obnovují a dokupují. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru, který slouží i k prezentaci školy před veřejností. Snažíme se vylepšit a zmodernizovat prostředí školy, abychom zachovali její chod v souladu s měnícím se tempem a současně zachovat tradice místního života v obci. Prostorové Škola se nachází na menším náměstí obce pod kostelem u zastávky příměstské autobusové dopravy. Tvoří ji jednopodlažní budova obklopená dvěma zahradami a

7 předzahrádkou, samostatně uzamykatelnými. V budově jsou 4 učebny, šatna a jídelna. Na chodbě v přízemí je umístěna šatna dětí i žáků, provoz školy je tak zorganizován, aby menší prostor byl pro děti a žáky bezpečný a byla zajištěna čistota. V přízemí je učebna MŠ mladších dětí, která do 7:30 slouží jako sběrná třída, po obědě jako společná třída pro odpočívající děti, protože součástí třídy je i oddělená ložnice pro starší děti. Jídelna je přes chodbu a je společná pro děti i žáky, vybavená výškově rozlišenými stoly a židlemi. V přízemí se nachází WC, umývárna a sprcha pro děti. V 1.patře je učebna pro starší děti MŠ, vybavená 1 PC pro učitele, je zde TV, DVD a domácí kino. V 1.patře je WC a umývárna pro žáky i děti. Na patře je také učebna ZŠ a ředitelna. V podkroví je učebna 2.třídy ZŠ, vybavená TV, DVD a archiv je na půdě. Všechny učebny mají k dispozici CD přehrávač, příruční knihovny, učebnice a učební texty (v ZŠ), pomůcky, CD hudbu a výukové programy na PC, připojení k internetu. V MŠ jsou hry, hračky a cvičební pomůcky, učební materiál pro předškoláky. V MŠ je nábytek určený pro děti 3 až 6 let. Posuzujeme vzrůst dětí individuálně a dle potřeb dítěte. Školní zahrada je rozdělena na 2 části, klidová má posezení využité k četbě, malování a část pozemku složí k pěstování rostlin a jejich pozorování, v hrací části jsou 2 pískoviště, skluzavka a spoustu herních prvků s platnou revizí a certifikáty o bezpečnosti. Využívané místní sportovní hřiště, sokolovna v Libiši a plavecký bazén v Neratovicích splňují podmínky o bezpečnosti vlastními řády. Mateřská škola je samostatně uzamykatelná, je zde šatna, koupelna a toalety, herna, pracovní koutek, ložnice a kancelář, vstup do kotelny, vše v přízemí. Školní jídelna v přízemí slouží mateřské i základní škole. Technické Ve výuce i v běžném chodu školy využíváme informační a komunikační technologie jak již bylo popsáno výše. K tomu žákům i dětem slouží celkem sedm počítačů v počítačové učebně, které jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. První učebna je vybavena interaktivní tabulí. V ředitelně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou využívat pedagogové. V dalších dvou učebnách jsou PC, tiskárny a kopírky pro pedagogy, žáky a děti. Dětem slouží také DVD, videa, barevné televizory a radiomagnetofony s CD. Psychohygienické podmínky Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní jídelna. V učebnách školky jsou umístěny nerezové várnice s nápojem. Pro odpočinek je k dispozici školní zahrada. Samozřejmostí je sociální zázemí ve všech částech budovy. Našim prvořadým cílem je vytvoření sluníčkového prostředí. To musí být nejenom bezpečné a podnětné, ale také plné pohody, pochopení a prostoru pro individualitu každého dítěte. K tomu slouží i naše otevřenost vůči rodičům, kteří mají právo přiměřeně zasahovat do chodu mateřské školy. Mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost i solidarita. To vše při zachování bezpečnosti a hygienických předpisů.

8 4. Personální obsazení Charakteristika pedagogického sboru Pedagogičtí i provozní zaměstnanci byli pečlivě vybráni dle vzdělání, praxe a svého vystupování. Svým jednáním a chováním by měli prezentovat mateřskou školu a přecházet konfliktům. Pro chod mateřské školy je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporujeme spoluúčast celého personálu jako týmu na rozhodování v základních otázkách provozu a programu školy. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány k vyvození závěrů pro další práci. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, dvě učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD a čtyři učitelky MŠ. Ve sboru je jeden pedagog s aprobací učitelství pro 1. stupeň, angličtinou, jeden pedagog s kvalifikací pro ŠD současně pracuje jako učitelka v MŠ, vychovatelka ŠD je zároveň je i učitelkou v MŠ a ZŠ, jeden pedagog se středoškolským vzděláním s pedagogickou praxí, ostatní pedagogové mají střední odborné učiliště, doplňková pedagogická studia, dlouhodobou pedagogickou praxi. Škola i pedagogové se dle časových možností snaží o další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hlavními oblastmi DVPP jsou anglický jazyk, psychologie, pedagogika, sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a práce na počítači. Všichni pedagogové mají alespoň základní znalosti s prací na PC, dva jsou školeni v obsluze interaktivní tabule. Pedagogický sbor usiluje o odbornost speciálního pedagoga dalším studiem na příslušené škole. Charakteristika dětí Děti školky pocházejí z Kojetic, Měšic, Předboje, Bořanovic a Nové Vsi. Po ukončení předškolního vzdělávání je naším cílem, aby děti plynule přecházely do naší základní školy. Pokud si nezvolí tuto variantu, nastupují do úplné školy v Neratovicích nebo v Líbeznicích či v Praze. Děti i rodiče mají možnost ZŠ poznat na společných akcích, náslechem v učebnách nebo hodnocením žáků, které za minulé dva školní roky je nadstandardní (naše malotřídní ZŠ patří mezi 10 20% nejúspěšnějších škol dle Scio testů). Je pro děti přirozené, že přecházejí do prostředí, které důvěrně znají, znají i pedagogy ze ZŠ, žáky. Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně švp nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní. Do většiny projektů celoškolních se zapojují i žáci základní školy. Od se naše škola zapojila do projektu Evropské unie Moderní vzdělávání. Pořídili jsme interaktivní tabuli, kterou mohou používat i děti MŠ. Projekty Poznáváme okolní přírodu rostliny z našich zahrad a polí Drakiáda pouštění draků při příznivém větrném počasí Dýně praktická dílna pro děti a jejich rodiče výroba ozdobných dýní Strašidla Alow ween /dovnitř strašidelná stezka odvahy naší školou v podzimní podvečer Podzimníček přehlídka vyrobených skřítků

9 Tvořivé dílny tématické odpoledne keramika pro dospělé, pletení adventních věnců, korálkování, découpage Školička nanečisto souvislá předškolní příprava a porovnávání vlastních pokroků Muzejní život tématická interaktivní výuka v Regionálním muzeu Mělník Rozsvícení vánočního stromečku - zpěv koled, hra na flétnu, kytaru Vánoční besídka tvorba a předvedení veřejného vystoupení pro rodiče a ostatní občany Tříkrálová sbírka pomoc Charitě Neratovice koledování žáků a dětí v Kojeticích Lyžařský den v případě nekonání zimní švp, jednodenní výlet do hor Bruslařský den návštěva zimní stadiónu v Neratovicích Cyklistický den výlet na kolech na letní švp nebo v naší lokalitě Vítání nových budoucích spolužáků - občánků básničky, ukolébavky Zastavení se seniory zpěv, poezie, dětská hudební produkce Ve zdravém těle zdravý duch škola v přírodě ozdravný a poznávací pobyt Velikonoce - zdobení kraslic, tradice, výzdoba školy Kojetice můj domov úklid obce a okolí, návštěva obecního úřadu Sportovně čarodějný den soutěž o nejlepší čarodějnici, soutěživé klání, opékání Obdarováváme své blízké Den matek (keramika, vyšívání, význam rodiny) Kam za kulturou - návštěva divadla, kina Veselme se Den dětí Poznejme svou vlast i svět výlety do blízkého okolí i vzdálených oblastí Voda, základ života, ekologie návštěva soutoku Labe s Vltavou, vodojem, zdejší potok Barevný týden - projekty ve znamení jedné barvy Národní den poznávání tradic vybraného národa Den Země ekologický projekt na zachování přírodního bohatství Cvičení v přírodě vycházka do okolí školy, plnění úkolů ve vztahu k přírodě Naše obec můj kraj návštěva různých institucí v obci Lidové zvyky a tradice tvořivé dílny, návštěvy kulturních představení, výstavky Bezpečnost na silnici a první pomoc besedy s příslušníky policie, film Den v knihovně beseda o knížkách Les program Polabí na naučné stezce, úklidové práce, aj. ochrana přírody Sportovní den turnaj v míčových sportech, sportovní olympiáda Praha vzdělávací exkurze dle věku dětí Branný kurz modelové situace při ohrožení Staročeský jarmark - přípravy výrobků do vlastního stánku na Svatovítské pouti vystoupení dětí a žáků s recitací, tanečky, divadlem / muzikálem na veřejnosti Den Slabikáře praktické ukázky osvojení si techniky čtení v 1.ročníku před rodiči a dětmi Příroda v zimě vycházka do okolí školy / zimní sportovní vyžití na kopečku před školou Cesty za kulturou Cesta do historie Naše vesnice, náš kraj Den zdraví Školní časopis volitelný Pobyty v přírodě švp školy v přírodě 5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Mateřská škola SLUNÍČKO byla vždy rodinnou školou, která byla rodičům dětí vždy otevřená. Spolupráce zde i nyní funguje na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu. Rodiče mají možnost podílet se na chodu mateřské školy, mají právo být

10 pravdivě informováni o prospívání svého dítěte a zachování diskrétnosti ve vnitřních záležitostech rodiny. Mateřská školu pomáhá rodičům v péči o dítě a plní funkci odborného poradce v oblasti výchovy a vzdělávání. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím portfolií třikrát ročně, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Škola má vlastní webovou prezentaci na stránkách Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členi zvolení pedagogickými pracovníky školy. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se správou CHKO Kokořínsko, Černínsko, Mratínský potok. V oblasti kulturních a sportovních akcích spolupracuje škola s obecním úřadem, TJ Jiskra Kojetice, Restaurací a bowlingem U Antonína, Sokolem Libiš, Plaveckým bazénem Neratovice, Hasiči Neratovice, Policie Mělník, Neratovice. Dále úzce spolupracujeme se ZŠ a MŠ Řepín, MŠ Čakovičky, MŠ Libiš, Zš Libiš, ZŠ Neratovice, ZŠ Líbeznice, ZŠ Mělník, GFP Neratovice a PPP Praha východ, SPC St.Boleslav. [1] Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, jde o spolupráci velmi úzkou a na dobré úrovni, se základní školou, dalšími organizacemi a odborníky. Je otevřena pro širokou veřejnost a snaží se o dobrou prezentaci své práce. Propagace práce školy Nejlepším propagačním prostředkem mateřské školy je vlastní kvalitní práce a aktivity s dětmi, které dlouhodobě vytvářejí dobrou pověst školy. Ředitelka školy pravidelně přispívá svými články a postřehy do místního zpravodaje a dalších okolních periodik včetně fotografií z akcí pořádaných školou nebo akcí, které se uskutečňují na třídách během roku. Servisní služby Zájmové kroužky: Angličtina Informatika - počítače Výtvarný Turistický Keramika Hra na flétnu Vaření Taneční orientální tanec Sportovní

11 6. Provoz a kapacita mateřské školy Provozní doba mateřské školy SLUNÍČKO je v pracovních dnech od 6,30 do 16,00 hodin. Rodiče zpravidla přivádějí děti do 8,00 hodin, ve výjimečných případech, po dohodě s učitelkou, mohou dítě přivést i vyzvednout si ho v kteroukoliv hodinu. Mateřská škola je tvořena dvěmi třídami s maximální kapacitou 20 dětí. V letošním roce bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 40 dětí, které mají na starosti 4 učitelky. O provoz se starají školnice, uklízečka, topič, 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Provozní síly mají na starosti nejen úklid celé mateřské školy, ale i praní povlečení a ručníků a pomoc s vydáváním jídla, dodržení pitného režimu dětí. Životospráva Dětem je během dne v mateřské škole poskytována plnohodnotná strava zajišťována školní jídelnou a dostatečný pitný režim, který je k dispozici po celý den. Děti tráví každodenně čas venku a mají dostatek volného pohybu i ve třídách. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku i dostatek prostoru pro spontánní hru dětí. Pedagogové sami poskytují dětem vzor zdravého životního stylu. V naší ŠJ se připravují obědy a pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance a důchodce, dále svačiny pro děti MŠ i pro žáky ZŠ. Pití je k dispozici pro děti, žáky i zaměstnance celý den. Organizace dne V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazováno dostatek pohybové aktivity ve třídě, v tělocvičně i venku. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální i psychohygienické podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno příchod dětí, hry podle jejich výběru ranní kruh, pohybové hry, cvičení WC, osobní hygiena svačina dopolední činnosti řízené učitelkou, pobyt venku WC, osobní hygiena oběd odpolední odpočinek WC, osobní hygiena, svačina volné hry dle výběru dětí a pobyt venku 7. Koncepce mateřské školy Mateřská škola SLUNÍČKO vždy rozdávala pohodu a radost dětem, nabízela mnoho akcí a kroužků, otevírala se dokořán potřebám celých rodin včetně sourozenců a prarodičů.

12 Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala děti se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále. Zachováváme osvědčené zásady a doplňujeme je o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti a tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Mateřská škola patří ke školám s novým způsobem myšlení a vzdělávání vycházejícího ze současného trendu. Chceme aby i nadále bylo SLUNÍČKO místem, kde se plní přání a touhy dětí po kolektivu vrstevníků a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena jejich tvořivost, schopnosti i talent. K tomu přidáme úzkou spolupráci se ZŠ, snahu pokračovat v ozdravných pobytech, plaveckých kurzech a návštěvách kulturních zařízení (divadel, kin i muzeí). Hlavní cíl mateřské školy Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. ( Fulghum R., 1988 ) S využitím mnoha témat chceme připravit děti na realitu života, zvýšit jejich pohybový potenciál a úzkou spoluprací s rodinou a školou vytvořit pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KONCEPCE Komunikace s rodinou Spolupráce se ZŠ Sportovní zaměření a zdravý životní styl Snaha o kvalifikovaný a odborný personál Zdůvodnění : Mateřská škola doplňuje funkci rodiny, která je v současné době často neúplná nebo velmi zaměstnaná. Pro výchovné působení na dítě je předpokladem dobrá spolupráce rodiny a školy se vzájemným respektem. Preferujeme každodenní komunikaci s rodiči, bereme v potaz jejich připomínky i návrhy. Mateřská škola sídlící v budově základní školy předurčuje její spolupráci s 1. stupněm ZŠ. K vzájemnému přiblížení by měla vést spolupráce při přípravě a realizaci různých sportovních i zábavných akcí, kroužků, divadelních představení i při společném využívání školní zahrady. Jedním ze současných problémů nové generace dětí je spousta sedavých aktivit a málo pohybu. A protože děti pro svůj zdravý a přirozený vývoj pohyb potřebují, měl

13 by se jim dostávat v mateřské škole v plné míře a různými formami. Tím by se zlepšila jejich kondice, správné držení těla i odolnost proti nemocem. Už od tří let by se děti měly seznamovat s různými odvětvími sportu a zdokonalovat se ve svých dovednostech, samozřejmě přiměřeně svému věku a za odborného dohledu. Obtížné úkoly předškolní výchovy ve zdravém a pohodovém prostředí plném nových podnětů vedoucích dítě k tvořivosti a k zájmu o nepoznané může plnit jen nekonfliktní pracovitý kolektiv pedagogů se stálým zájmem o další vzdělání. Důležitá je i dobrá spolupráce učitelek mezi sebou, spolupráce s vedením školy i vystupování učitelek na veřejnosti. 8. Dlouhodobé cíle vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku Mateřská škola SLUNÍČKO chce vytvořit pro děti prostředí, kde v kolektivu vrstevníků a za dohledu kvalifikovaných pedagogů budou splněny podmínky pro uspokojování potřeb a zájmů dětí od tří do šesti let. Na úpravě a zdokonalování prostředí bude po celý rok spolupracovat celý tým MŠ. nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem V současné době se klade důraz na volnější výchovu dětí, u které jsou stanoveny volnější hranice a kde má dítě větší odpovědnost. Dítě má větší možnost volby a učitelka zde slouží jako poradce a pomocník. Dítě má mít možnost seznámit se s reálným životem nejen s obrázků a vysvětlováním, ale hlavně praktickou činností a v nesoutěživém prostředí, ve kterém může každý v něčem vyniknout. všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout V současné rodině je dítě středem pozornosti. Má méně povinností a minimální omezení s minimální námahou. V mateřské škole si zvyká na určitý režim, učí se naslouchat druhým, komunikovat, prosadit se, rozhodnout a všímat si a rozumět věcem i mimo své blízké okolí. Našim cílem je naučit děti správnému chování ve skupině vrstevníků i ve společnosti, vážit si hodnot i přírodních krás. Vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti samy za sebe a chtěli bychom, aby se tak automaticky chovaly i bez přítomnosti dospělého. zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity Zdravý styl života je nutností pro budoucí generaci. Posílení tělesné zdatnosti a obratnosti, otužování, zdravá strava a pití, život bez nadváhy s dostatkem pohybu a se správným držení těla, duševní pohoda, prevence kouření a drog, předcházení úrazům a bezpečnější prostředí, to jsou hlavní zásady, které bychom chtěli dětem již od útlého věku vštěpovat. spolupráce s rodinou a základní školou Vstup do mateřské školy i přechod do školy základní jsou pro dítě velkou a náročnou změnou. Můžeme mu pomoci tím, že se budeme vzájemně informovat, spolupracovat a jednotně ho připravovat na životní změny. obohacovat citový život dítěte

14 V této přetechnizované a médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. Potřebují naučit se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není jen hrát na počítači a dívat se na televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen konzumenty zábavy, ale aby samy objevovaly a tvořily estetické prostředí a obohacovaly svůj život novými prožitky. 9. Formy vzdělávání Mateřská škola SLUNÍČKO má za cíl přípravu dětí do života a na základní školu. Vzdělávání tu probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a v pohodových podmínkách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných forem vzdělávání spontánní i organizované činnosti, individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem 10. Integrované bloky ŠVP 1. Naše parta sluníčková" Cílem bloku je: seznámit děti s prostředím mateřské školy, zajistit, aby se zde cítili dobře a bezpečně podporovat dětská přátelství a navazování kontaktů s dospělými rozvoj sebeobslužných dovedností 2. Podzimní nálada Cílem bloku je: rozvoj základních společenských postojů a návyků vytváření vztahů k místu, ve kterém žije osvojování si poznatků o přírodě a k péči o ni rozvoj schopnosti řídit své chování vůlí 3. Barevný podzim Cílem bloku je: rozvoj komunikativních dovedností dítěte vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnutí sebeobsluhy 4. Vánoční zvonění Cílem bloku je: rozvoj pozitivních citů dítěte rozvoj kulturně estetických dovedností vytvoření si vztahu k tradicím a hodnotám společnosti 5. Království paní Zimy Cílem bloku je:

15 rozvoj řečových a jazykových dovedností ovládat koordinaci oka a ruky získání pozitivního vztahu ke škole a k učení 6. Čas karnevalů a masopustů Cílem bloku je: aktivně se podílet na společných akcích rozvoj tvořivosti rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání 7. Jarní procitnutí Cílem bloku je : vytvořit pocit sounáležitosti s přírodou rozvoj psychické i fyzické zdatnosti osvojení dovedností potřebných k péči o okolí 8. Zvířátka a já Cílem bloku je: posilovat přirozené poznávací city dítěte zpřesňování vnímání vážit se života ve všech formách 9. Svět okolo nás Cílem bloku je: získání poznatků o významu životního prostředí vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem orientovat se v nejbližším okolí umět využívat technické pomůcky k získávání nových znalostí o světě 10. Už se blíží prázdniny Cílem bloku je: rozvoj dětské pozornosti, paměti, představivosti a fantazie rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, sebedůvěry vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 11.Plán kontrolní a hospitační činnosti Plánované záměry v oblasti výchovy a vzdělávání Využívat nové poznatky v praxi, uplatňovat nové metody a formy práce. Do výchovné a vzdělávací činnosti vložit více prožitkového učení a názorné praktické činnosti. Nabídnou dětem pestré činnosti a dostatek pohybových aktivit. Dokončit ŠVP a TVP a přispět k jejich úspěšné realizaci. Při kontrolní a hospitační činnosti zjistit nedostatky ve výchovném procesu a na základě tohoto zjištění zajistit jejich nápravu. v oblasti materiálního zabezpečení

16 Doplnit třídy hračkami a pomůckami dle potřeby, dokončit modernizaci tříd novým nábytkem. Spolupodílet se na úpravě školní zahrady a prostor kolem školy, podporovat jejich včasnou realizaci. v oblasti propagace Aktualizovat webové stránky mateřské školy na internetu. v oblasti personální Podporovat další sebevzdělávání učitelek, aplikovat získané vědomosti v praxi, o novinkách informovat ostatní personál. Upevňovat přátelské vztahy a pohodové prostředí na půdě mateřské školy. Zlepšit spolupráci a zajistit výměnu zkušeností mezi učitelkami. Hospitační a kontrolní činnost Ředitelka bude průběžně kontrolovat prostředí mateřské školy a výsledky bude projednávat na provozních poradách. Hospitační činnost bude ředitelka provádět dle plánu každý měsíc a dle aktuální potřeby při nejrůznějších aktivitách. Výsledek bude zaznamenán a projednán s učitelkou. Nedostatky budou přehodnoceny a zápis bude předán ředitelce školy. Na spokojenost s provozem školy budou při náhodných setkáních i plánovaných schůzkách dotazováni i rodiče dětí. Všechny zjištěné skutečnosti budou sloužit jako zpětná vazba pro zlepšení práce celé mateřské školy. Plán kontrol září připravenost na zahájení školního roku lékárnička stravování dětí evidenční listy a zplnomocnění k odvádění dítěte úhrady za vzdělávání a stravné říjen listopad prosinec leden zájmové kroužky docházky a třídní knihy docházka zaměstnanců třídní plány organizace výchovné práce v průběhu dne komunikace pracovníků s rodiči a s dětmi dodržování pitného režimu dětí individuální plány výzdoby tříd a chodeb hygienické zásad práce souvisejících s inventarizací pololetní evaluace připravenosti dětí na zápis do školy čerpání rozpočtu

17 únor březen duben květen červen školní dokumentace dodržování bezpečnostních předpisů třídní plány využití pomůcek práce s dětmi s odkladem školní docházky zjištění stavu dětí pro příští školní rok naplňování koncepce pestrost pohybových aktivit rozhodnutí o přijetí nových dětí plánování dovolených a uzavření mateřské školy organizace a schválení programu školy v přírodě plánování zajištění prázdninového provozu ukončení školní docházky dětí odcházejících do ZŠ kontrola čerpání rozpočtu kontrola úrovně vědomostí a dovedností dětí odevzdání autoevaluace učitelek červenec a srpen plán uzavření mateřské školy kontrola placení úhrad za vzdělávání příprava na nový školní rok evaluace školního roku 2007/2008

18 12. Hodnocení mateřské školy Oblasti autoevaluace Oblast Cíle a kritéria Vzdělávací program Koncepce školy Podmínky vzdělávání Úroveň řízení školy Prostorové a materiální podmínky Personální podmínky Finanční a hmotné zdroje Klima školy Průběh vzdělávání Učitelé - kvalita výuky, naplňování ŠVP Děti - stupeň zvládnutí klíčových kompetencí, Výsledky vzdělávání výstupů ŠVP Nástroje evaluace 1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) 2. Hodnocení dětí, sebehodnocení dětí Dotazníky, ankety (průzkum) 5. Testy (vlastní, vnější) - srovnávací, ověřovací, dovednostní 6. Hospitace 7. Autoevaluace učitelů 8. Vnější evaluace 9. Rozbory dětských prací, činností 10. Pedagogická tvořivost 11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory 12. Stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) 13. Rozbor školní dokumentace (např. portfolia dětí, účast učitelů na DVPP) Evaluace na úrovni školy 1. Hodnocení mateřské školy za školní rok 2. Hospitace pedagogických pracovníků 3. Kontrola práce personálu 4. Hodnocení ŠVP a TVP 5. Hodnocení pedagogů na základě autoevaluace 6. Hodnocení spolupráce ZŠ a MŠ Evaluace na úrovni třídy 1. Diagnostika třídy 2. Diagnostika dítěte 3. Hodnocení TVP 4. Autoevaluace učitelek Vnější evaluace i. názory rodičů ii. názory vedení a pedagogů základní školy iii. Pedagogicko psychologická poradna

19 iv. Obecní úřad v. Krajský úřad vi. Česká školní inspekce vii. Hygienická stanice 13. Plán pedagogických a provozních rad pedagogické porady srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen - hodnocení školy, plány, úvazky - schválení organizačního zabezpečení a struktury autoevaluace rozdělení kompetencí TVP a ŠVP, Školní řád - organizace kroužků program akcí na školní rok - školení BOZP příprava vánočního vystoupení - akce v prosinci hodnocení hospitací - příprava na zápisy do 1.tříd - hodnocení 1.pololetí organizace karnevalu - využití školení na PC v praxi - další vzdělávání sportovní aktivity a hřiště - prázdninový provoz a dovolené organizace školního výletu - evaluace školního roku organizace školy v přírodě provozní porady - řešení provozních a stravovacích problémů dle potřeby

20 14. Plánované akce podzim Slavnostní přivítání nových dětí mateřské školy Se SLUNÍČKEM v přírodě za poníky Soutěž o nejhezčí dýni Strašidla alou dovnitř Výtvarné práce s přírodním materiálem Návštěva divadélka v Neratovicích Projekt profese chodíme do Sokola Návštěva muzea projekt muzejníci Školička nanečisto zima jaro léto Mikulášská nadílka Vánoční besídka Sněhové radovánky "Sluníčkový" karneval Solná jeskyně Česko čte dětem Školička nanečisto Bruslařský den / Lyžařský den Besídky ke Dni matek Se SLUNÍČKEM v přírodě Policie a my výuka plavání Čarodějný den Planetárium Soutěž o nejhezčí čarodejnici Škola v přírodě Sportovní den Rozloučení s předškoláky Jarmark a vystoupení na Svatovítské pouti Návštěva hasičů Skákací hrad během roku o o o o o o divadelní představení návštěva knihovny návštěva ZOO, botanické zahrady cvičení v přírodě návštěva Přerovského skanzenu, Planetária v rámci projektu Profese - exkurze

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOJETICE, MORAVCOVA 26 Předkladatel: Zš a Mš Kojetice Mgr. Pavlína Komeštíková ředitelka školy č. j. 25/2014 platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOJETICE, MORAVCOVA 26 Předkladatel: Zš a Mš Kojetice Mgr. Pavlína Komeštíková ředitelka školy č. j. 47/2016 platný od 1. 9. 2016

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více