ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOJETICE, MORAVCOVA 26 Předkladatel : Zš a Mš Kojetice Mgr.Pavlína Komeštíková ředitelka školy č.j. 25/2007 platný od

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky školy 4. Personální obsazení 5. Spolupráce s rodiči a ostatními institucemi 6. Provoz a kapacita 7. Koncepce školy 8. Dlouhodobé cíle 9. Formy vzdělávání 10. Integrované bloky školního vzdělávacího plánu 11. Plán kontrolní a hospitační činnosti 12. Evaulace školy 13. Plán pedagogických a provozních rad 14. Plány akcí

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j / Název programu: Název školy: škola Kojetice Právní forma : Sluníčko č.j. 25/2007 Základní škola a Mateřská příspěvková organizace Adresa školy: Moravcova 26, Kojetice, Ředitelka: Mgr. Pavlína Komeštíková Kontakty: Telefon: , Zařazení do sítě škol: IZO: REDIZO: IČO: Zřizovatel: Obec Kojetice Lipová , Kojetice Kontakty: Telefon: Fax: Starostka Věra Richtermocová Mistostarosta Martin Skalický Platnost dokumentu od: Verze: č. 3 prosinec 2010 Podpis ředitelky školy Razítko školy

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy První zmínka o učiteli v Kojeticích je z roku 1665, podotýká se v kronice již výslovně, že: "dáno kantorovi za přepsání register 45 kr." Celých 46 let se zde vyučovalo tam, kde bylo místo. Písemné záznamy potvrzují, že v roce 1717 se vyučovalo ve dvou místnostech domu č.p. 23. Vlastní jednotřídní škola s bytem pro učitele byla postavena roku 1810 na místě pastoušky. Ta ale velmi brzy nestačila do jedné třídy pojmout počet dětí školou povinných. Proto byla roku 1876 pro druhou třídu najata jedna místnost ve vedlejším domě č.p. 24. a roku 1885 byla najata další vedlejší místnost pro třetí třídu. Roku 1891 pak byla postavena trojtřídní škola, která již stačila na plný počet dětí školního obvodu, který tvořily Kojetice, Byškovice, Předboj a Zlonín. V roce 1926 přešly děti ze Zlonína do školy v Líbeznicích a v roce 1937 děti z Byškovic přešly do své nové školy v místě Kronikář V.Honejsek v kronice píše o kantorovi v Kojeticích Václavu Kouřilovi, následující: "Ten stěžoval si řečeného roku pánům úředníkům, že sousedé kojetičti dítek svých ku cvičen! do školy neposílají". Příštího roku žaloval zase na školní dítky, že "nechtějí se modliti, jsou-li napomenuty od něho na návsi, že ještě více hejskují a jemu kantor-santor přezdívají. A ač je rychtář dosti vytrestá a trdlicí hrozí, ony to všechno sobě na hřbet kladou. Když jde on - kantor - klekání zvonit, nalézá před kostelem umrlčí hlavy z hrobu vyryté. V čas kázání vedou sobě až hanba. Jiné pak na místo kázání hraji za ploty karty. Obzvlášť pak naříkal na děti Žemličkovy. Těch pro jejich lehkomyslnost ve škole ani míti nežádal". Měli to ti první kantoři asi těžší, než ti dnešní... nebo ne?? Seznam řídících učitelů a doba jejich působení v kojetické škole Václav Kouřil Již v roce 1671 byl prvním učitelem v Kojeticích. Melichar Jinkor V roce 1677 byl druhým učitelem v Kojeticích. Po těchto dvou v dalších letech učilo zde přes dvacet učitelů (provisorů, podučitelů). Josef Matějů byl prvním řídícím učitelem kojetické školy, v této době se vyučovalo ve třech třídách. Jedna třída byla v budově čp.26 a dvě třídy v budově čp. 24. Zemřel v roce 1882 ve věku 42 let na TBC (tehdejší nemoc učitelů) a je pochován na kojetickém hřbitově. Josef Fiala

5 byl prvním řídícím učitelem ve škole postavené r Zemřel v Kojeticích a je pochován na místním hřbitově vedle svého předchůdce Josefa Matějů. Emil Filipovský za jeho působení se v obci rozvíjel po osvobození r.1918 veškerý veřejný život. Po odchodu do výslužby žil v Poděbradech. Jaroslav Rech a do naší školy nastoupil 11.září 1911 na místo učitele. Od r.1918 byl zakládajícím členem u vznikajících spolků (ochotnické divadlo, hasiči) a u veškerého veřejného života v obci.zemřel v r Je pochován na místním hřbitově spolu s manželkou, dcerou Věrou a jejím manželem sochařem Františkem Davidem. František Neužil literárně činný učitel. Napsal řadu knih. Žil v Brně. 15. května 1945 byl zvolen prvním předsedou MNV Kojetice. Růžena Jiránková plných 16 let zde učila a vedla školu. Škola v těchto letech prošla největší přestavbou a modernizací, byla přistavěna jídelna a kuchyň. Eva Havlíčková po dobu jednoho roku byla pověřena vedením školy, přešla na školu v Měšicích. Miroslav Kopecký na škole působil se svou ženou, také učitelkou, až do odchodu do důchodu. Irena Gottfriedová interiéru školy v těchto letech došlo k dalšímu modernizování Jana Matoušová v roce 2002 byla do budovy školy přesunuta i mateřská škola. V roce 2003 vznikla příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kojetice, která spojovala jednu třídu mateřské školy a dvě třídy základní školy ( ročník). S platnosti od jsou v budově školy dvě třídy mateřské školy a jedna třída základní školy (počítá se s vyučováním dvou ročníků). Pavlína Komeštíková Od roku 2007 dosud. Dochází k rozvoji mateřské školy, naplněním kapacity školky, následně i školy. Vznikají opět dvě třídy školy (1. 5. ročník). Budova je zateplena, vyměňují se okna, nová fasáda. Modernizace vybavení školy, vytvoření multimediální a počítačové učebny. Renovace a revitalizace školních zahrad. Úplnost a velikost školy S účinností od je MŠ příspěvkovou organizací. Kapacita školy je uvedena v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol. Mateřská škola je dvoutřídní, má kapacitu 40 dětí a od roku 2008 je stále naplněna. Děti jsou rozděleny podle věku, ve třídě Motýlci jsou mladší děti od 2 do 4 let, ve třídě Berušky jsou děti od 4 do 7 let. Diferencované formy a

6 metody práce uplatňujeme vzhledem k věkovým zvláštnostem a individuálními schopnostem. Z nadstandardní nabídky činností mohou děti využít kroužky, předplavecký a plavecký výcvik, cvičení v sokolovně, pravidelnou návštěvu solné jeskyně a vícedenní pobyt v přírodě. Předškoláci se mohou zúčastnit projektu Školička nanečisto. Provoz školy i školky je od 6,30 do 16 hodin. Pedagogičtí a ostatní pracovníci jsou povinni dodržovat pracovní řád. 3. Podmínky školy Přijímání dětí do MŠ zápis do MŠ je vyhlašován každoročně, zpravidla v dubnu. Veřejnost je upozorněna vylepením plakátů a na webových stránkách MŠ. Starostové okolních obcí jsou písemně informováni a požádáni o předání informace rodičům. přijímány jsou děti i během roku až do naplnění kapacity přijímány jsou děti zpravidla od 3 let do 6ti let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí do kolektivu, která je uzpůsobena potřebám dítěte děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených zřizovatelem Vybavení školy Materiální Škola je postupně vybavována novým nábytkem, multimediální technikou, průběžně didaktickými pomůckami, drobnými pomůckami na sport a relaxaci a na výtvarné a hudební činnosti. Je zde k dispozici průběžně obnovovaná pedagogická a dětská knihovna v každé učebně. Prostory jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly potřebám dětí předškolního věku. Hračky i pomůcky odpovídají počtu i věku dětí, jsou umístěny na viditelném a přístupném místě. Dle potřeby se postupně obnovují a dokupují. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru, který slouží i k prezentaci školy před veřejností. Snažíme se vylepšit a zmodernizovat prostředí školy, abychom zachovali její chod v souladu s měnícím se tempem a současně zachovat tradice místního života v obci. Prostorové Škola se nachází na menším náměstí obce pod kostelem u zastávky příměstské autobusové dopravy. Tvoří ji jednopodlažní budova obklopená dvěma zahradami a

7 předzahrádkou, samostatně uzamykatelnými. V budově jsou 4 učebny, šatna a jídelna. Na chodbě v přízemí je umístěna šatna dětí i žáků, provoz školy je tak zorganizován, aby menší prostor byl pro děti a žáky bezpečný a byla zajištěna čistota. V přízemí je učebna MŠ mladších dětí, která do 7:30 slouží jako sběrná třída, po obědě jako společná třída pro odpočívající děti, protože součástí třídy je i oddělená ložnice pro starší děti. Jídelna je přes chodbu a je společná pro děti i žáky, vybavená výškově rozlišenými stoly a židlemi. V přízemí se nachází WC, umývárna a sprcha pro děti. V 1.patře je učebna pro starší děti MŠ, vybavená 1 PC pro učitele, je zde TV, DVD a domácí kino. V 1.patře je WC a umývárna pro žáky i děti. Na patře je také učebna ZŠ a ředitelna. V podkroví je učebna 2.třídy ZŠ, vybavená TV, DVD a archiv je na půdě. Všechny učebny mají k dispozici CD přehrávač, příruční knihovny, učebnice a učební texty (v ZŠ), pomůcky, CD hudbu a výukové programy na PC, připojení k internetu. V MŠ jsou hry, hračky a cvičební pomůcky, učební materiál pro předškoláky. V MŠ je nábytek určený pro děti 3 až 6 let. Posuzujeme vzrůst dětí individuálně a dle potřeb dítěte. Školní zahrada je rozdělena na 2 části, klidová má posezení využité k četbě, malování a část pozemku složí k pěstování rostlin a jejich pozorování, v hrací části jsou 2 pískoviště, skluzavka a spoustu herních prvků s platnou revizí a certifikáty o bezpečnosti. Využívané místní sportovní hřiště, sokolovna v Libiši a plavecký bazén v Neratovicích splňují podmínky o bezpečnosti vlastními řády. Mateřská škola je samostatně uzamykatelná, je zde šatna, koupelna a toalety, herna, pracovní koutek, ložnice a kancelář, vstup do kotelny, vše v přízemí. Školní jídelna v přízemí slouží mateřské i základní škole. Technické Ve výuce i v běžném chodu školy využíváme informační a komunikační technologie jak již bylo popsáno výše. K tomu žákům i dětem slouží celkem sedm počítačů v počítačové učebně, které jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. První učebna je vybavena interaktivní tabulí. V ředitelně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou využívat pedagogové. V dalších dvou učebnách jsou PC, tiskárny a kopírky pro pedagogy, žáky a děti. Dětem slouží také DVD, videa, barevné televizory a radiomagnetofony s CD. Psychohygienické podmínky Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní jídelna. V učebnách školky jsou umístěny nerezové várnice s nápojem. Pro odpočinek je k dispozici školní zahrada. Samozřejmostí je sociální zázemí ve všech částech budovy. Našim prvořadým cílem je vytvoření sluníčkového prostředí. To musí být nejenom bezpečné a podnětné, ale také plné pohody, pochopení a prostoru pro individualitu každého dítěte. K tomu slouží i naše otevřenost vůči rodičům, kteří mají právo přiměřeně zasahovat do chodu mateřské školy. Mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost i solidarita. To vše při zachování bezpečnosti a hygienických předpisů.

8 4. Personální obsazení Charakteristika pedagogického sboru Pedagogičtí i provozní zaměstnanci byli pečlivě vybráni dle vzdělání, praxe a svého vystupování. Svým jednáním a chováním by měli prezentovat mateřskou školu a přecházet konfliktům. Pro chod mateřské školy je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporujeme spoluúčast celého personálu jako týmu na rozhodování v základních otázkách provozu a programu školy. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány k vyvození závěrů pro další práci. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, dvě učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD a čtyři učitelky MŠ. Ve sboru je jeden pedagog s aprobací učitelství pro 1. stupeň, angličtinou, jeden pedagog s kvalifikací pro ŠD současně pracuje jako učitelka v MŠ, vychovatelka ŠD je zároveň je i učitelkou v MŠ a ZŠ, jeden pedagog se středoškolským vzděláním s pedagogickou praxí, ostatní pedagogové mají střední odborné učiliště, doplňková pedagogická studia, dlouhodobou pedagogickou praxi. Škola i pedagogové se dle časových možností snaží o další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hlavními oblastmi DVPP jsou anglický jazyk, psychologie, pedagogika, sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a práce na počítači. Všichni pedagogové mají alespoň základní znalosti s prací na PC, dva jsou školeni v obsluze interaktivní tabule. Pedagogický sbor usiluje o odbornost speciálního pedagoga dalším studiem na příslušené škole. Charakteristika dětí Děti školky pocházejí z Kojetic, Měšic, Předboje, Bořanovic a Nové Vsi. Po ukončení předškolního vzdělávání je naším cílem, aby děti plynule přecházely do naší základní školy. Pokud si nezvolí tuto variantu, nastupují do úplné školy v Neratovicích nebo v Líbeznicích či v Praze. Děti i rodiče mají možnost ZŠ poznat na společných akcích, náslechem v učebnách nebo hodnocením žáků, které za minulé dva školní roky je nadstandardní (naše malotřídní ZŠ patří mezi 10 20% nejúspěšnějších škol dle Scio testů). Je pro děti přirozené, že přecházejí do prostředí, které důvěrně znají, znají i pedagogy ze ZŠ, žáky. Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně švp nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní. Do většiny projektů celoškolních se zapojují i žáci základní školy. Od se naše škola zapojila do projektu Evropské unie Moderní vzdělávání. Pořídili jsme interaktivní tabuli, kterou mohou používat i děti MŠ. Projekty Poznáváme okolní přírodu rostliny z našich zahrad a polí Drakiáda pouštění draků při příznivém větrném počasí Dýně praktická dílna pro děti a jejich rodiče výroba ozdobných dýní Strašidla Alow ween /dovnitř strašidelná stezka odvahy naší školou v podzimní podvečer Podzimníček přehlídka vyrobených skřítků

9 Tvořivé dílny tématické odpoledne keramika pro dospělé, pletení adventních věnců, korálkování, découpage Školička nanečisto souvislá předškolní příprava a porovnávání vlastních pokroků Muzejní život tématická interaktivní výuka v Regionálním muzeu Mělník Rozsvícení vánočního stromečku - zpěv koled, hra na flétnu, kytaru Vánoční besídka tvorba a předvedení veřejného vystoupení pro rodiče a ostatní občany Tříkrálová sbírka pomoc Charitě Neratovice koledování žáků a dětí v Kojeticích Lyžařský den v případě nekonání zimní švp, jednodenní výlet do hor Bruslařský den návštěva zimní stadiónu v Neratovicích Cyklistický den výlet na kolech na letní švp nebo v naší lokalitě Vítání nových budoucích spolužáků - občánků básničky, ukolébavky Zastavení se seniory zpěv, poezie, dětská hudební produkce Ve zdravém těle zdravý duch škola v přírodě ozdravný a poznávací pobyt Velikonoce - zdobení kraslic, tradice, výzdoba školy Kojetice můj domov úklid obce a okolí, návštěva obecního úřadu Sportovně čarodějný den soutěž o nejlepší čarodějnici, soutěživé klání, opékání Obdarováváme své blízké Den matek (keramika, vyšívání, význam rodiny) Kam za kulturou - návštěva divadla, kina Veselme se Den dětí Poznejme svou vlast i svět výlety do blízkého okolí i vzdálených oblastí Voda, základ života, ekologie návštěva soutoku Labe s Vltavou, vodojem, zdejší potok Barevný týden - projekty ve znamení jedné barvy Národní den poznávání tradic vybraného národa Den Země ekologický projekt na zachování přírodního bohatství Cvičení v přírodě vycházka do okolí školy, plnění úkolů ve vztahu k přírodě Naše obec můj kraj návštěva různých institucí v obci Lidové zvyky a tradice tvořivé dílny, návštěvy kulturních představení, výstavky Bezpečnost na silnici a první pomoc besedy s příslušníky policie, film Den v knihovně beseda o knížkách Les program Polabí na naučné stezce, úklidové práce, aj. ochrana přírody Sportovní den turnaj v míčových sportech, sportovní olympiáda Praha vzdělávací exkurze dle věku dětí Branný kurz modelové situace při ohrožení Staročeský jarmark - přípravy výrobků do vlastního stánku na Svatovítské pouti vystoupení dětí a žáků s recitací, tanečky, divadlem / muzikálem na veřejnosti Den Slabikáře praktické ukázky osvojení si techniky čtení v 1.ročníku před rodiči a dětmi Příroda v zimě vycházka do okolí školy / zimní sportovní vyžití na kopečku před školou Cesty za kulturou Cesta do historie Naše vesnice, náš kraj Den zdraví Školní časopis volitelný Pobyty v přírodě švp školy v přírodě 5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Mateřská škola SLUNÍČKO byla vždy rodinnou školou, která byla rodičům dětí vždy otevřená. Spolupráce zde i nyní funguje na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu. Rodiče mají možnost podílet se na chodu mateřské školy, mají právo být

10 pravdivě informováni o prospívání svého dítěte a zachování diskrétnosti ve vnitřních záležitostech rodiny. Mateřská školu pomáhá rodičům v péči o dítě a plní funkci odborného poradce v oblasti výchovy a vzdělávání. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím portfolií třikrát ročně, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Škola má vlastní webovou prezentaci na stránkách Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členi zvolení pedagogickými pracovníky školy. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se správou CHKO Kokořínsko, Černínsko, Mratínský potok. V oblasti kulturních a sportovních akcích spolupracuje škola s obecním úřadem, TJ Jiskra Kojetice, Restaurací a bowlingem U Antonína, Sokolem Libiš, Plaveckým bazénem Neratovice, Hasiči Neratovice, Policie Mělník, Neratovice. Dále úzce spolupracujeme se ZŠ a MŠ Řepín, MŠ Čakovičky, MŠ Libiš, Zš Libiš, ZŠ Neratovice, ZŠ Líbeznice, ZŠ Mělník, GFP Neratovice a PPP Praha východ, SPC St.Boleslav. [1] Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, jde o spolupráci velmi úzkou a na dobré úrovni, se základní školou, dalšími organizacemi a odborníky. Je otevřena pro širokou veřejnost a snaží se o dobrou prezentaci své práce. Propagace práce školy Nejlepším propagačním prostředkem mateřské školy je vlastní kvalitní práce a aktivity s dětmi, které dlouhodobě vytvářejí dobrou pověst školy. Ředitelka školy pravidelně přispívá svými články a postřehy do místního zpravodaje a dalších okolních periodik včetně fotografií z akcí pořádaných školou nebo akcí, které se uskutečňují na třídách během roku. Servisní služby Zájmové kroužky: Angličtina Informatika - počítače Výtvarný Turistický Keramika Hra na flétnu Vaření Taneční orientální tanec Sportovní

11 6. Provoz a kapacita mateřské školy Provozní doba mateřské školy SLUNÍČKO je v pracovních dnech od 6,30 do 16,00 hodin. Rodiče zpravidla přivádějí děti do 8,00 hodin, ve výjimečných případech, po dohodě s učitelkou, mohou dítě přivést i vyzvednout si ho v kteroukoliv hodinu. Mateřská škola je tvořena dvěmi třídami s maximální kapacitou 20 dětí. V letošním roce bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 40 dětí, které mají na starosti 4 učitelky. O provoz se starají školnice, uklízečka, topič, 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Provozní síly mají na starosti nejen úklid celé mateřské školy, ale i praní povlečení a ručníků a pomoc s vydáváním jídla, dodržení pitného režimu dětí. Životospráva Dětem je během dne v mateřské škole poskytována plnohodnotná strava zajišťována školní jídelnou a dostatečný pitný režim, který je k dispozici po celý den. Děti tráví každodenně čas venku a mají dostatek volného pohybu i ve třídách. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku i dostatek prostoru pro spontánní hru dětí. Pedagogové sami poskytují dětem vzor zdravého životního stylu. V naší ŠJ se připravují obědy a pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance a důchodce, dále svačiny pro děti MŠ i pro žáky ZŠ. Pití je k dispozici pro děti, žáky i zaměstnance celý den. Organizace dne V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazováno dostatek pohybové aktivity ve třídě, v tělocvičně i venku. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální i psychohygienické podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno příchod dětí, hry podle jejich výběru ranní kruh, pohybové hry, cvičení WC, osobní hygiena svačina dopolední činnosti řízené učitelkou, pobyt venku WC, osobní hygiena oběd odpolední odpočinek WC, osobní hygiena, svačina volné hry dle výběru dětí a pobyt venku 7. Koncepce mateřské školy Mateřská škola SLUNÍČKO vždy rozdávala pohodu a radost dětem, nabízela mnoho akcí a kroužků, otevírala se dokořán potřebám celých rodin včetně sourozenců a prarodičů.

12 Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala děti se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále. Zachováváme osvědčené zásady a doplňujeme je o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti a tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Mateřská škola patří ke školám s novým způsobem myšlení a vzdělávání vycházejícího ze současného trendu. Chceme aby i nadále bylo SLUNÍČKO místem, kde se plní přání a touhy dětí po kolektivu vrstevníků a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena jejich tvořivost, schopnosti i talent. K tomu přidáme úzkou spolupráci se ZŠ, snahu pokračovat v ozdravných pobytech, plaveckých kurzech a návštěvách kulturních zařízení (divadel, kin i muzeí). Hlavní cíl mateřské školy Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. ( Fulghum R., 1988 ) S využitím mnoha témat chceme připravit děti na realitu života, zvýšit jejich pohybový potenciál a úzkou spoluprací s rodinou a školou vytvořit pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KONCEPCE Komunikace s rodinou Spolupráce se ZŠ Sportovní zaměření a zdravý životní styl Snaha o kvalifikovaný a odborný personál Zdůvodnění : Mateřská škola doplňuje funkci rodiny, která je v současné době často neúplná nebo velmi zaměstnaná. Pro výchovné působení na dítě je předpokladem dobrá spolupráce rodiny a školy se vzájemným respektem. Preferujeme každodenní komunikaci s rodiči, bereme v potaz jejich připomínky i návrhy. Mateřská škola sídlící v budově základní školy předurčuje její spolupráci s 1. stupněm ZŠ. K vzájemnému přiblížení by měla vést spolupráce při přípravě a realizaci různých sportovních i zábavných akcí, kroužků, divadelních představení i při společném využívání školní zahrady. Jedním ze současných problémů nové generace dětí je spousta sedavých aktivit a málo pohybu. A protože děti pro svůj zdravý a přirozený vývoj pohyb potřebují, měl

13 by se jim dostávat v mateřské škole v plné míře a různými formami. Tím by se zlepšila jejich kondice, správné držení těla i odolnost proti nemocem. Už od tří let by se děti měly seznamovat s různými odvětvími sportu a zdokonalovat se ve svých dovednostech, samozřejmě přiměřeně svému věku a za odborného dohledu. Obtížné úkoly předškolní výchovy ve zdravém a pohodovém prostředí plném nových podnětů vedoucích dítě k tvořivosti a k zájmu o nepoznané může plnit jen nekonfliktní pracovitý kolektiv pedagogů se stálým zájmem o další vzdělání. Důležitá je i dobrá spolupráce učitelek mezi sebou, spolupráce s vedením školy i vystupování učitelek na veřejnosti. 8. Dlouhodobé cíle vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku Mateřská škola SLUNÍČKO chce vytvořit pro děti prostředí, kde v kolektivu vrstevníků a za dohledu kvalifikovaných pedagogů budou splněny podmínky pro uspokojování potřeb a zájmů dětí od tří do šesti let. Na úpravě a zdokonalování prostředí bude po celý rok spolupracovat celý tým MŠ. nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem V současné době se klade důraz na volnější výchovu dětí, u které jsou stanoveny volnější hranice a kde má dítě větší odpovědnost. Dítě má větší možnost volby a učitelka zde slouží jako poradce a pomocník. Dítě má mít možnost seznámit se s reálným životem nejen s obrázků a vysvětlováním, ale hlavně praktickou činností a v nesoutěživém prostředí, ve kterém může každý v něčem vyniknout. všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout V současné rodině je dítě středem pozornosti. Má méně povinností a minimální omezení s minimální námahou. V mateřské škole si zvyká na určitý režim, učí se naslouchat druhým, komunikovat, prosadit se, rozhodnout a všímat si a rozumět věcem i mimo své blízké okolí. Našim cílem je naučit děti správnému chování ve skupině vrstevníků i ve společnosti, vážit si hodnot i přírodních krás. Vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti samy za sebe a chtěli bychom, aby se tak automaticky chovaly i bez přítomnosti dospělého. zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity Zdravý styl života je nutností pro budoucí generaci. Posílení tělesné zdatnosti a obratnosti, otužování, zdravá strava a pití, život bez nadváhy s dostatkem pohybu a se správným držení těla, duševní pohoda, prevence kouření a drog, předcházení úrazům a bezpečnější prostředí, to jsou hlavní zásady, které bychom chtěli dětem již od útlého věku vštěpovat. spolupráce s rodinou a základní školou Vstup do mateřské školy i přechod do školy základní jsou pro dítě velkou a náročnou změnou. Můžeme mu pomoci tím, že se budeme vzájemně informovat, spolupracovat a jednotně ho připravovat na životní změny. obohacovat citový život dítěte

14 V této přetechnizované a médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. Potřebují naučit se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není jen hrát na počítači a dívat se na televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen konzumenty zábavy, ale aby samy objevovaly a tvořily estetické prostředí a obohacovaly svůj život novými prožitky. 9. Formy vzdělávání Mateřská škola SLUNÍČKO má za cíl přípravu dětí do života a na základní školu. Vzdělávání tu probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a v pohodových podmínkách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných forem vzdělávání spontánní i organizované činnosti, individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem 10. Integrované bloky ŠVP 1. Naše parta sluníčková" Cílem bloku je: seznámit děti s prostředím mateřské školy, zajistit, aby se zde cítili dobře a bezpečně podporovat dětská přátelství a navazování kontaktů s dospělými rozvoj sebeobslužných dovedností 2. Podzimní nálada Cílem bloku je: rozvoj základních společenských postojů a návyků vytváření vztahů k místu, ve kterém žije osvojování si poznatků o přírodě a k péči o ni rozvoj schopnosti řídit své chování vůlí 3. Barevný podzim Cílem bloku je: rozvoj komunikativních dovedností dítěte vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnutí sebeobsluhy 4. Vánoční zvonění Cílem bloku je: rozvoj pozitivních citů dítěte rozvoj kulturně estetických dovedností vytvoření si vztahu k tradicím a hodnotám společnosti 5. Království paní Zimy Cílem bloku je:

15 rozvoj řečových a jazykových dovedností ovládat koordinaci oka a ruky získání pozitivního vztahu ke škole a k učení 6. Čas karnevalů a masopustů Cílem bloku je: aktivně se podílet na společných akcích rozvoj tvořivosti rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání 7. Jarní procitnutí Cílem bloku je : vytvořit pocit sounáležitosti s přírodou rozvoj psychické i fyzické zdatnosti osvojení dovedností potřebných k péči o okolí 8. Zvířátka a já Cílem bloku je: posilovat přirozené poznávací city dítěte zpřesňování vnímání vážit se života ve všech formách 9. Svět okolo nás Cílem bloku je: získání poznatků o významu životního prostředí vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem orientovat se v nejbližším okolí umět využívat technické pomůcky k získávání nových znalostí o světě 10. Už se blíží prázdniny Cílem bloku je: rozvoj dětské pozornosti, paměti, představivosti a fantazie rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, sebedůvěry vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 11.Plán kontrolní a hospitační činnosti Plánované záměry v oblasti výchovy a vzdělávání Využívat nové poznatky v praxi, uplatňovat nové metody a formy práce. Do výchovné a vzdělávací činnosti vložit více prožitkového učení a názorné praktické činnosti. Nabídnou dětem pestré činnosti a dostatek pohybových aktivit. Dokončit ŠVP a TVP a přispět k jejich úspěšné realizaci. Při kontrolní a hospitační činnosti zjistit nedostatky ve výchovném procesu a na základě tohoto zjištění zajistit jejich nápravu. v oblasti materiálního zabezpečení

16 Doplnit třídy hračkami a pomůckami dle potřeby, dokončit modernizaci tříd novým nábytkem. Spolupodílet se na úpravě školní zahrady a prostor kolem školy, podporovat jejich včasnou realizaci. v oblasti propagace Aktualizovat webové stránky mateřské školy na internetu. v oblasti personální Podporovat další sebevzdělávání učitelek, aplikovat získané vědomosti v praxi, o novinkách informovat ostatní personál. Upevňovat přátelské vztahy a pohodové prostředí na půdě mateřské školy. Zlepšit spolupráci a zajistit výměnu zkušeností mezi učitelkami. Hospitační a kontrolní činnost Ředitelka bude průběžně kontrolovat prostředí mateřské školy a výsledky bude projednávat na provozních poradách. Hospitační činnost bude ředitelka provádět dle plánu každý měsíc a dle aktuální potřeby při nejrůznějších aktivitách. Výsledek bude zaznamenán a projednán s učitelkou. Nedostatky budou přehodnoceny a zápis bude předán ředitelce školy. Na spokojenost s provozem školy budou při náhodných setkáních i plánovaných schůzkách dotazováni i rodiče dětí. Všechny zjištěné skutečnosti budou sloužit jako zpětná vazba pro zlepšení práce celé mateřské školy. Plán kontrol září připravenost na zahájení školního roku lékárnička stravování dětí evidenční listy a zplnomocnění k odvádění dítěte úhrady za vzdělávání a stravné říjen listopad prosinec leden zájmové kroužky docházky a třídní knihy docházka zaměstnanců třídní plány organizace výchovné práce v průběhu dne komunikace pracovníků s rodiči a s dětmi dodržování pitného režimu dětí individuální plány výzdoby tříd a chodeb hygienické zásad práce souvisejících s inventarizací pololetní evaluace připravenosti dětí na zápis do školy čerpání rozpočtu

17 únor březen duben květen červen školní dokumentace dodržování bezpečnostních předpisů třídní plány využití pomůcek práce s dětmi s odkladem školní docházky zjištění stavu dětí pro příští školní rok naplňování koncepce pestrost pohybových aktivit rozhodnutí o přijetí nových dětí plánování dovolených a uzavření mateřské školy organizace a schválení programu školy v přírodě plánování zajištění prázdninového provozu ukončení školní docházky dětí odcházejících do ZŠ kontrola čerpání rozpočtu kontrola úrovně vědomostí a dovedností dětí odevzdání autoevaluace učitelek červenec a srpen plán uzavření mateřské školy kontrola placení úhrad za vzdělávání příprava na nový školní rok evaluace školního roku 2007/2008

18 12. Hodnocení mateřské školy Oblasti autoevaluace Oblast Cíle a kritéria Vzdělávací program Koncepce školy Podmínky vzdělávání Úroveň řízení školy Prostorové a materiální podmínky Personální podmínky Finanční a hmotné zdroje Klima školy Průběh vzdělávání Učitelé - kvalita výuky, naplňování ŠVP Děti - stupeň zvládnutí klíčových kompetencí, Výsledky vzdělávání výstupů ŠVP Nástroje evaluace 1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) 2. Hodnocení dětí, sebehodnocení dětí Dotazníky, ankety (průzkum) 5. Testy (vlastní, vnější) - srovnávací, ověřovací, dovednostní 6. Hospitace 7. Autoevaluace učitelů 8. Vnější evaluace 9. Rozbory dětských prací, činností 10. Pedagogická tvořivost 11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory 12. Stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) 13. Rozbor školní dokumentace (např. portfolia dětí, účast učitelů na DVPP) Evaluace na úrovni školy 1. Hodnocení mateřské školy za školní rok 2. Hospitace pedagogických pracovníků 3. Kontrola práce personálu 4. Hodnocení ŠVP a TVP 5. Hodnocení pedagogů na základě autoevaluace 6. Hodnocení spolupráce ZŠ a MŠ Evaluace na úrovni třídy 1. Diagnostika třídy 2. Diagnostika dítěte 3. Hodnocení TVP 4. Autoevaluace učitelek Vnější evaluace i. názory rodičů ii. názory vedení a pedagogů základní školy iii. Pedagogicko psychologická poradna

19 iv. Obecní úřad v. Krajský úřad vi. Česká školní inspekce vii. Hygienická stanice 13. Plán pedagogických a provozních rad pedagogické porady srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen - hodnocení školy, plány, úvazky - schválení organizačního zabezpečení a struktury autoevaluace rozdělení kompetencí TVP a ŠVP, Školní řád - organizace kroužků program akcí na školní rok - školení BOZP příprava vánočního vystoupení - akce v prosinci hodnocení hospitací - příprava na zápisy do 1.tříd - hodnocení 1.pololetí organizace karnevalu - využití školení na PC v praxi - další vzdělávání sportovní aktivity a hřiště - prázdninový provoz a dovolené organizace školního výletu - evaluace školního roku organizace školy v přírodě provozní porady - řešení provozních a stravovacích problémů dle potřeby

20 14. Plánované akce podzim Slavnostní přivítání nových dětí mateřské školy Se SLUNÍČKEM v přírodě za poníky Soutěž o nejhezčí dýni Strašidla alou dovnitř Výtvarné práce s přírodním materiálem Návštěva divadélka v Neratovicích Projekt profese chodíme do Sokola Návštěva muzea projekt muzejníci Školička nanečisto zima jaro léto Mikulášská nadílka Vánoční besídka Sněhové radovánky "Sluníčkový" karneval Solná jeskyně Česko čte dětem Školička nanečisto Bruslařský den / Lyžařský den Besídky ke Dni matek Se SLUNÍČKEM v přírodě Policie a my výuka plavání Čarodějný den Planetárium Soutěž o nejhezčí čarodejnici Škola v přírodě Sportovní den Rozloučení s předškoláky Jarmark a vystoupení na Svatovítské pouti Návštěva hasičů Skákací hrad během roku o o o o o o divadelní představení návštěva knihovny návštěva ZOO, botanické zahrady cvičení v přírodě návštěva Přerovského skanzenu, Planetária v rámci projektu Profese - exkurze

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Pro období září 2012 srpen 2015 1 Obsah školního vzdělávacího programu 1. název,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více