Praha září INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 23. září 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 Praha září 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AU BE BR CA CH CY DE FI FR GB HK IN IT JP LU NL NO PL SE SK UA US Austrálie Belgie Brazílie Kanada Švýcarsko Kypr Česká republika Spolková republika Německo Finsko Francie Velká Británie Hongkong Indie Itálie Japonsko Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Švédsko Slovensko Ukrajina Spojené státy americké CA MA MI NJ NY OH TX California Massachusetts Michigan New Jersey New York Ohio Texas

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha G 09 F 19/22 E 04 D 11/00 G 01 M 17/02 B 23 Q 15/00 C 22 C 14/00 G 01 R 31/08 F 02 C 3/05 C 04 B 14/22 A 61 B 1/303 G 08 B 3/10 F 04 C 18/48 G 08 B 25/10 G 01 V 3/08 C 07 D 401/12 G 01 N 29/26 H 01 M 10/00

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) (71) (57) A61B 1/303 A61B 1/ Měřínský Jaroslav MUDr., Valašské Meziříčí, Měřínský Martin Mgr., Valašské Meziříčí, Měřínský Jaroslav MUDr., Valašské Meziříčí, Měřínský Martin Mgr., Valašské Meziříčí, Optická soustava pro kolposkop Optická soustava zejména pro kolposkop a/nebo záznamové zařízení je opatřena dvojicí polarizačních filtrů (1, 2), kde první polarizační filtr (1) je umístěn v ose osvětlovacího paprsku (4) mezi světelným zdrojem (3) a osvětlovaným objektem lícem k objektu a rubem ke světelnému zdroji (3) a druhý polarizační filtr (2) je umístěn v optické soustavě v ose odraženého paprsku (9) mezi osvětlovaným objektem a obrazovou rovinou rubem k objektivu (6) a lícem k objektu. Z výchozí polohy kolmých polarizačních rovin s nejvyšším ztmavením obrazu je jeden z filtrů (1, 2) pootočený o 40 až 50 nebo 220 až 230 ve směru hodinových ručiček. HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, B23Q 15/00 B23Q 15/ ŠKODA MACHINE TOOL, a. s., Plzeň, Brejcha Karel Ing., Starý Plzenec, Zařízení pro kompenzaci svěšení výsuvné části obráběcího stroje tvořené pinolou nebo smykadlem Vynálezem je zařízení pro kompenzaci svěšení výsuvné části (5) obráběcího stroje, tvořené pinolou nebo smyka dlem, způsobené tíhovou silou horizontálně výsuvných částí (5). Deformace výsuvných částí (5) je přímo úměrná jak hmotnosti výsuvných částí (5), tak velikosti jejich vysunutí. Výsuvná část (5) je spojena předním a zadním závěsem (3, 4) a těleso vřeteníku (6) samostatným závěsem (1) se závažím (2). Přední a/nebo zadní závěs (3, 4) jakož i samostatný závěs (1) jsou opatřeny napínacími ústrojími (7, 7'). TICHÝ & POLÁČEK Patentoprávní a známková kancelář, Ing. Jiří Poláček, Dominikánská 6, Plzeň, (71) (57) (71) (57) C04B 14/22 C04B 24/24 C04B 14/30 E04F 15/ DECOstyl, s. r. o., Praha 8, Píša Milan, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Plicka Roman, Brno, Třešňák Zdeněk, Praha 4, Samonivelizační a stěrková směs na bázi polymethylmetakrylátu, písků a částic kulového tvaru, zejména pro pokládku vnitřních i venkovních ploch Řešení se týká samonivelizační a stěrkové směsi na bázi polymethymetakrylátu, písků a částic kulového tvaru, zejména pro pokládku vnitřních i venkovních ploch, jehož podstata spočívá v tom, že ke standardní samonivelizační nebo stěrkové směsi tvořené čtyřmi objemovými díly písků a jedním objemovým dílem polymethylmetakrylátu jsou přidány jeden až tři objemové díly částic kulového tvaru o granulometrii 30 až 350 μm. C07D 401/12 C07D 213/75 C07C 227/ Zentiva, a. s., Praha 10, Jirman Josef, Praha 10, Richter Jindřich, Pardubice, Lustig Petr, Pardubice, Způsob přípravy dabigatranu Způsob výroby dabigatranu vzorce VIII, při němž se produkt reakce chloridu kyseliny 4-ethylamino-3- nitrobenzoové s ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoátem převede na hydrochlorid za použití roztoku chlorovodíku za vzniku sloučeniny vzorce III-HCl, u níž se redukuje nitroskupina reakcí s dithioničitanem sodným a vzniklá sloučenina vzorce IV se podrobí reakci s [(4- kyanofenyl)amino]octovou kyselinou a kyselinou šťavelovou, produkt této reakce vzorce VI-oxal se pa k podrobí hydrolýze a reakci s uhličitanem amonným za vzniku meziproduktu vzorce VII-HCl, který se pak reakcí s hexylchlorformiátem převede na dabigatran. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, 17000

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 odspodu nahoru a přitom se návazně buduje drenážní systém s drenážními trubkami (12) nahoře a dole, vodopropustnou geotextilií (13) a drenážními částicemi (14). Ing. Iva Rylková, Polská 1525, Ostrava - Poruba, (71) (57) (71) (57) C22C 14/00 A61K 6/04 A61C 8/00 A61F 2/ UJP PRAHA a. s., Praha - Zbraslav, Masarykova univerzita Lékařská fakulta Stomatologické výzkumné centrum, Brno, Vaněk Jiří prof. MUDr. CSc., Brno, Březina Vítězslav Ing. CSc., Brno, Shejbal Jaromír Ing., Třebíč 1, Veselý Jaroslav Ing., Praha - Zbraslav, Kudrman Jiří Ing. Dr.Sc., Praha 10 Strašnice, Slitina na bázi titanu, způsob její výroby a tepelného zpracování a její použití Slitina na bázi titanu s beta kubickou krystalografií vykazující vysokou korozní odolnost a biokompatibilitu, která je tvařitelná za studena a jejíž pevnost a další mechanické vlastnosti jsou nastavitelné v širokém rozmezí způsobem tepelného zpracování, obsahuje 45 až 70 % titanu, 25 až 45 % niobu, 0,005 až 0,2 % bóru, méně než 0,2 % uhlíku, méně než 0,03 % vodíku, méně než 0,1 % dusíku, méně než 0,4 % kyslíku, méně než 0,2 % železa, méně než 0,3 % mědi, méně než 0,2 % křemíku a 0 až 15 % tantalu, vztaženo na hmotnost slitiny. Slitina je pro svou vysokou biokompatibilitu a nízký modul pružnosti určena především pro stomatologické a ortopedické implantáty a další chirurgické prostředky a pomůcky. Způsob tepelného zpracování spočívá v tom, že se slitina po odlití tváří za studena a vytvrzuje při teplotách 250 a ž 450 C po dobu 1 až 32 hodiny. JUDr. Miroslav Kupka, Levého 1532, Rakovník, E04D 11/00 E04B 7/ BENDA TRADE s.r.o., Praha 1, Benda iří Ing., Žebrák, Vegetační střecha, zejména sklonitá a způsob její výroby Vegeta ční střecha zahrnuje hydroizolační vrstvu (2), nosnou konstrukci (3), buněčnou fólii (4) s pěstebním substrátem (6) a nahoře případně plochou síťovitou vrstvu (19). Buněčná fólie (4) je upevněna k nosné konstrukci (2), zpevněna zpevňujícími vlákny (8) se zarážkami (9) a doplněna drenážními kanály, které společně s její perforací tvoří propojený drenážní systém s výtokem do okapu (15). Součástí systému jsou i pásky (16) nebo váčky (17) z geotextilie (13), situované uvnitř komůrek (5) buněčné fólie (4). Buněčná fólie (4) může být polož ena v navazujících pásech o odlišné velikosti komůrek (5), jejich pomocí se mění sklon povrchu vegetační střechy a předurčuje skladba vegetace. Odlišnou náplní některých komůrek (5) jsou vytvořeny stabilní obrazce. Při výrobě vegeta ční střechy se budují jednotlivé vrstvy postupně (71) (57) F02C 3/05 F02C 3/ Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Ostrava- Poruba, Ochodek Tadeáš Doc. Dr. Ing., Ostrava - Krásné Pole, Tomis Longin Prof. Ing. CSc., Ostrava - Poruba, Abrla Pavel Ing., Traplice, Způsob přeměny kinetické energie spalin na rotační pohyb a zařízení k provádění tohoto způsobu Kinetická energie spalin se přeměňuje na rotační pohyb tak, že se spalovací vzduch zavádí na vstup kompresoru, ve kterém se stlačuje a po zavedení do spalovací komory se smísí plynným s plynným palivem. Vzniklá směs se zapaluje, načež se vzniklé spaliny zavádějí na vstup turbíny, ve které mění spaliny, vlivem kontaktu s lopa tkami turbíny, svůj směr proudění a současně turbíně předávají alespoň část své kinetické energie, čímž turbínu uvádějí do rotačního pohybu nebo ji v něm udržují. Spaliny vystupují z turbíny tangenciálně, čímž vyvolávají reaktivní sílu přispívající k rotačnímu pohybu turbíny. Zařízení pro spalování plynného paliva je tvořeno kompresorem (5), spalovací komorou (8) a turbínou (7) a sestává z integrovaného turbínového disku (1) a ze základové desky (2), která má s výhodou tvar disku a která je s integrovaným turbínovým diskem (1) rovnoběžná. Mezi integrovaným turbínovým diskem (1) a základovou deskou (2) se nachází mezera (3). Integrovaný turbínový disk (1) obsahuje na straně přilehlé k základové desce lopatky (4) kompresoru (5) a lopatky (6) turbíny (7), přičemž lopatky (4) kompresoru (5) se nacházejí blíže středu integrovaného turbínového disku (1), zatímco lopatky (6) turbíny (7) se nacházejí na jeho okraji. Kompresor (5) je tvořen lopatkami (4) kompresoru (5), částí vnitřní stěny integrovaného turbínového disku (1) a částí vnitřní stěny základové desky (2). Turbína (7) je tvořena lopatkami (6) turbíny (7), částí vnitřní stěny integrovaného turbínového disku (1) a částí vnitřní stěny základové desky (2). Spalovací komora (8) je omezena částí vnitřní stěny integrovaného turbínového disku (1) a částí vnitřní stěny základové desky (2), má tvar válcového mezikruží a nachází se mezi lopatkami (4) kompresoru (5) a lopatkami (6) turbíny (7). Ve výhodném provedení je ve spalovací komoře (8) umístěno nejméně jedno čidlo (9) teploty a/nebo nejméně jedno čidlo (10) tlaku, integrovaný turbinový disk (1) a základová deska (2) jsou spolu otočně spojeny ložiskovým systémem a uvnitř spalovací komory (8) se nachází nejméně jedna přepážka (12), pro usměrnění toku plynů, která je spojena s integrova ným turbinovým diskem (1) nebo se základní deskou (2). Šířka mezery (3) je nastavitelná změnou polohy základové desky vůči integrovanému turbínovému disku, s výhodou pomocí stavěcích šroubů. Alternativně se ve spalovací komoře (8)

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 nachází nejméně jedna zapalovací svíčka (14). Ing. Zdeněk Janík, Bulharská 1418, Ostrava - Poruba, (71) (57) F04C 18/ Provázek Bohuslav, Praha 8 - Čimice, Provázek Bohuslav, Praha 8 - Čimice, Polosférický kompresor Polosférický kompresor je složen z rotorů (1 a 9), jejichž osy jsou různoběžné, opatřené jednochodými závity s proměnným stoupáním, umístěnými ve skříni (13), ve tvaru dvou prolínajících se kuželů vytvořených polosférami (4 a 7). Jednoduché závity do sebe zapadají v rovině dané osami rotorů (1 a 9) a jejich profil je trojúhelník, tvořený stranami (3 a 5) a strana (5) je korigována vrcholy (2) nebo (8) profilu závitu protilehlého rotoru. (71) (57) G01N 29/26 G01N 25/ ViDiTech spol. s r. o., Brno, Habanec Jiří Ing., Brno, Hapal Petr Ing., Náměšť nad Oslavou, Adamec Lukáš Bc., Letohrad, Pouzdro Pouzdro snímače obsahuje dutinu (8) pro snímač upevněný na připojovacím šroubu, jehož dřík axiálně vystupuje z pouzdra pro jeho připojení k měřené součásti. Pouzdro je opatřeno radiálním otvorem (7) pro připojení přívodního kabelu, který je izolovanými vodiči procházejícími dutinou (8) propojen se snímačem. Pouzdro sestává z horního dílce (1), v němž je vytvořen radiální otvor (7), dolního dílce (3), v němž je upevněn připojovací šroub. Horní dílec (1) a dolní dílec (3) jsou navzájem spojeny spojovací trubicí (2) a v alespoň jednom z nich je vytvořena obvodová aretační drážka přepažená zarážkou (5). Spojovací trubice (2) je na válcovitém povrchu dílce (1, 3) opatřeného aretační drážkou nasunutá s možností jejich vzájemného otáčení a je opatřena radiálně uspořádaným aretačním otvorem (12), který lícuje s aretační drážkou, je opatřen vnitřním závitem a je v něm zašroubován aretační šroub (4) pro aretaci vzájemné polohy tlakem aretačního šroubu (4) do dna aretační drážky. KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. Veronika Zemanová, Mendlovo nám. 1a, Brno, (71) (57) G01M 17/02 G01M 17/ CODA DEVELOPMENT, s. r. o., Praha 4, Hrabal František, Praha 4, Zařízení pro testování pneumatik a ráfků Zařízení pro testování pneumatik a ráfků vozidel sestává z referenčního kola (RP) válcovitého a/nebo kuželovitého a/nebo sudovitého tvaru, které je alespoň na svém obvodu elastické a je opatřené pohonem. Dále sestává z úchytu pro alespoň jednu testovanou pneumatiku (P) a/nebo ráfek, přičemž mezi referenčním kolem (RP) a úchytem testova né pneumatiky (P) a/nebo ráfku je umístěna vazba pro jejich vzájemné přiblížení. Referenční kolo (RP) je s výhodou tvořeno pneumatikou (P). Mezi referenční kolo (R) a testovanou pneumatiku (P) může být vložen pružný pás (PS), simulující různé jízdní povrchy. Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, (71) (57) G01R 31/ Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Ostrava- Poruba, Válek Pavel Ing. Ph.D., Kroměříž, Mišák Stanislav Ing. Ph.D., Olomouc, Koval Ludvík Ing. Ph.D., Frýdek-Místek, Sokanský Karel prof. Ing. CSc., Ostrava, Způsob a zařízení pro lokalizaci místa zemního spojení v elektrickém rozvodu V časovém intervalu, vyhrazeném pro lokalizaci místa zemního spojení, se přivádí do elektrického rozvodu

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 diagnostický signál, jehož časový průběh v elektrickém rozvodu se vyhodnocuje nebo se zaznamenává a následně vyhodnocuje, přičemž při vyhodnocování se porovnává skutečný průběh diagnostického signálu s modelovým průběhem, předem vytvořeným pro konkrétní elektrický rozvod. S výhodou se po připojení diagnostického signálu k elektrickému rozvodu výkon zdroje diagnostického signálu optimalizuje. Průběh diagnostického signálu se před zaznamenáváním a/nebo vyhodnocováním může digitalizovat. Průběh diagnostického signálu se může vyhodnocovat až po uplynutí časového intervalu, vyhrazeného pro lokalizaci místa zemního spojení. Zařízení sestává ze zdroje (2) diagnostického signálu, jehož výstup (3) je napojen na vstup (4) frekvenční propusti (5), jejíž výstup (6) je přes spínací prvek (7) připojen k elektrickému rozvodu (1), přičemž k elektrickému rozvodu (1) je dále připojeno nejméně jedno zařízení (8, 14) pro záznam a/nebo vyhodnocování průběhu diagnostického signálu v elektrickém rozvodu (1). Zdrojem (2) diagnostického signálu přitom může být měnič frekvence napětí. Je výhodné, pokud je k výstupu (3) zdroje (2) diagnostického signálu dále připojen prvek (9) pro tlumení přechodných dějů. Výstup (6) frekvenční propusti (5) je přes spínací prvek (7) připojen buď ke zhášecí tlumivce (10), která je součástí elektrického rozvodu (1), nebo k oddělovacímu transformátoru, který je přes kompenzační obvod připojen ke třífázové tlumivce, která je součástí elektrického rozvodu (1), nebo může být oddělovací transformátor připojen ke třífázovému transformátoru, který je součástí elektrického rozvodu (1) a jehož každé sekundární vinutí je zatíženo obvodem pásmové propusti. S výhodou je druhé zařízení (14) pro záznam a/nebo vyhodnocování průběhu diagnostického signálu v elektrickém rozvodu (1) k tomuto rozvodu připojeno prostřednictvím prvního zařízení (8) pro záznam a/nebo vyhodnocování průběhu diagnostického signálu. (71) (57) Ing. Hana Dušková, patentový zástupce, Travná 1285, Praha 14 - Kyje, G08B 3/10 G08B 5/22 H04N 7/08 H04W 4/06 H04W 4/ Brunclík Milan JUDr., Turnov, Skrbek Jan Doc. Ing. Dr., Liberec 1, Brunclik Milan JUDr., Turnov, Skrbek Jan Doc. Ing. Dr., Liberec 1, Krizový rozhlasový a televizní vysílač Krizový rozhlasový a televizní vysíla č (KRTV) obsahuje kodér signálu aktivace nuceného příjmu, kodér pozice pro územně cílený příjem a kodér obslužných a zabezpečovacích kódů. KRTV dále obsahuje kodér pro superpozici obsahové složky vysílání s kódy signálů kodéru aktivace nuceného příjmu, kodéru pozic e pro územně cílený příjem a kodéru obslužných a zabezpečovacích kódů. (71) (57) G01V 3/08 G01R 33/ ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, Ripka Pavel prof. Ing. CSc., Praha 8, AMR magnetometr s korekcí kolmého magnetického pole AMR magnetometr s korekcí kolmého magnetického pole je tvořený alespoň jedním jednoosým AMR senzorem (1) připojeným na napájecí obvod (2), kde tento alespoň jeden AMR senzor (1) obsahuje magnetické jádro (1.2) a flipovací vinutí (1.1) připojené na flipova cí obvod (3). AMR magnetometr má na svém výstupu zařazenu aritmetickou jednotku (6) pro zpracování výstupního signálu AMR senzoru (1) a určení složek magnetického pole AMR senzoru (1) a to tak, že výstup kladného výstupního napětí V + a záporného výstupního napětí V - každého AMR senzoru (1) je na vstup této aritmetické jednotky (6) připojen přímo přes diferenční zesilovač (4) a analogově-číslicový převodník (5). (71) (57) G08B 25/10 G08B 13/00 G08B 17/00 H04W 4/ Barco, s. r. o., Uherské Hradiště, Pípal Miroslav Ing., Buchlovice, Systém pro zabezpečení budov Systém pro zabezpečení budov obsahuje alespoň jeden bezdrátový WiFi detektor narušení a alespoň jeden aktivační/deaktivační prvek, přičemž detektory (1) a aktivační/deaktivační prvky (2) jsou napojeny prostřednictvím přístupového bodu (3) bezdrátové sítě s připojením (5) přes poskytovatele internetu (6) a internetovou síť (61) na webový server (8), který je opatřen komunikačním rozhraním (9) pro komunikaci s následným příjemcem alarmu (7). Příjemce alarmu (7) je mobilní telefon (71) a/nebo centrální pult ochrany a/nebo siréna. Detektorem (1) narušení je pohybový detektor a/nebo akustický detektor (12) a/nebo detektor úniku plynů (13) a/nebo požární detektor (14) a/nebo detektor zaplavení (15) vodou a/nebo mechanický kontakt (16). Aktivačním/deaktivačním prvkem (2) je klávesnice a/nebo aktivační/deaktivační tag a/nebo mobilní elektronické zařízení (23). HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

9 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 6 (71) (57) G09F 19/22 G09F 19/00 E02D 17/20 B32B 3/ BENDA TRADE s.r.o., Praha 1, Benda Jiří Ing., Žebrák, okres Beroun, Reklamní plocha vytvořená na svahu a/nebo mající svažitý povrch Reklamní plocha vytvořená na svahu a/nebo mající svažitý povrc h obsahuje obrazec na podkladu (1). Na podkladu (1) je roztažena buněčná fólie (4) a reklamní plocha je vytvořena jako mozaika z dekorativních prvků (2, 3), které jsou situovány v komůrkách (5). V různých komůrkách (5) vedle sebe jsou cíleně situovány navzájem odlišné dekorativní prvky (2, 3). Celek je zpevněn pomocí kolíků (7), případně zpevňujících vláken (8) se zarážkami (10) a povrc h může být opatřen síťovitým povla kem (12) s oky (13). Výplň komůrek (5) kromě dekorativních prvků (2, 3) tvoří pěstební substrát (6) nebo jiný sypký materiál, pokud možno ve formě zhutnělého polštáře, případně ve váčcích. Použitím buněčné fólie (4) s perforacemi (14) je dosaženo propustnosti a zábrana (15) brání nežádoucímu prorůstání kořínků. Ing. Iva Rylková, Polská 1525, Ostrava - Poruba, (71) (57) H01M 10/00 H01M 10/ Ydun, s. r. o., Praha 5, Bíža Vladimír, Čáslav, Soren Wendel, Praha 6, Bezolovnatá spouštěcí akumulátorová baterie zejména pro spalovací motory a motorová vozidla Akumulátorová baterie sestává ze sério-paralelního spojení nejméně jednoho NiMH - Niklmetalhydridového článku (B) a/nebo Li-Ion - Lithium-iontového článku a/nebo Li- Pol - Lithium-polymerového článku a ultracapacitorů (C). DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář, Dr. Vilém Daněk, Vinohradská 45, Praha 2, 12000

10 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 7 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 61 B 1/06 A 61 C 8/00 A 61 F 2/02 A 61 K 6/04 B 23 Q 15/18 B 32 B 3/12 C 04 B 14/30 C 04 B 24/24 C 07 C 227/06 C 07 D 213/75 E 02 D 17/20 E 04 B 7/00 E 04 F 15/12 F 02 C 3/16 G 01 M 17/013 G 01 N 25/00 G 01 R 33/025 G 08 B 13/00 G 08 B 17/00 G 08 B 5/22 G 09 F 19/00 H 01 M 10/02 H 04 N 7/08 H 04 W 4/06 H 04 W 4/

11 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 8 (71) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) Barco, s. r. o., Uherské Hradiště, G 08 B 25/10 BENDA TRADE s.r.o., Praha 1, G 09 F 19/22 BENDA TRADE s.r.o., Praha 1, E 04 D 11/00 Brunclík Milan JUDr., Turnov, G 08 B 3/10 CODA DEVELOPMENT, s. r. o., Praha 4, G 01 M 17/02 ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, G 01 V 3/08 DECOstyl, s. r. o., Praha 8, Měřínský Jaroslav MUDr., Valašské Meziříčí, Provázek Bohuslav, Praha Čimice, ŠKODA MACHINE TOOL, a s., Plzeň, UJP PRAHA a. s., Praha Zbraslav, ViDiTech spol. s r. o., Brno, Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava, Ostrava-Poruba, Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava, Ostrava-Poruba, Ydun, s. r. o., Praha 5, Zentiva, a. s., Praha 10, C 04 B 14/22 A 61 B 1/303 F 04 C 18/48 B 23 Q 15/00 C 22 C 14/00 G 01 N 29/26 G 01 R 31/08 F 02 C 3/05 H 01 M 10/00 C 07 D 401/12

12 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty C 07 D 487/04 G 06 F 13/00 G 01 R 31/11 C 07 D 405/04 A 43 B 7/08 E 05 B 65/20 A 21 C 11/16 D 04 B 15/32 C 09 C 1/36 A 61 K 39/395 C 12 Q 1/68 C 12 N 15/31 H 03 M 7/30 C 03 C 17/00 G 05 B 17/00 H 02 H 7/22 C 12 N 15/24 C 07 H 21/04 A 61 K 31/135 A 01 N 43/80 H 04 Q 7/38 G 01 N 33/28 G 01 N 25/56

13 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (32) (31) (33) (86) (87) A01N 43/80 A01N 43/78 C05G 3/02 C05G 3/06 A01N 59/00 A01N 25/ BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE Bratz Matthias, Limburgerhof, DE Berghaus Rainer, Speyer, DE Otten Martina, Ludwigshafen, DE Sievernich Bernd, Böhl-Iggelheim, DE Kibler Elmar, Hassloch, DE Herbicidní směs obsahující 3-heterocyklem substituovaný benzoylový derivát, dusíkaté hnojivo a doplňkové činidlo DE PCT/EP1999/ WO 1999/ JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (32) (31) (33) (86) (87) (40) Steiner Mitchell S., Germantown, TN, US Raghow Sharon, Germantown, TN, US Léčivo pro léčení prostatické intraepitelové neoplasie /84602 US PCT/US1999/ WO 1999/ Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, A61K 39/395 C07K 16/12 C07K 14/ Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, Hamřík Jaroslav MVDr., Brno, Alexa Pavel MVDr., Lelekovice, Způsob výroby séra s vysokým obsahem protilátek proti verotoxinu Stx2e Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) A21C 11/ RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO.,LTD., Tochigi-ken, JP Hashimoto Shigeru, Tochigi-ken, JP Hasegawa Kiyoshi, Tochigi-ken, JP Zařízení pro vytlačování potravinářského těsta , , /139320, 2002/235271, 2002/ JP, JP, JP PCT/JP2003/ WO 2003/ Korejzová a spol. Advokátní a patentová kancelář, JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, A43B 7/08 A43B 7/12 A43B 7/00 A43B 17/08 A43B 17/10 A43B 17/ GEOX S.P.A., Montebelluna (Treviso), IT Polegato Mario, Crocetta del Montello, IT Výpary propouštějící bota PD 102 IT PCT/EP1998/ WO 1998/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, A61K 31/135 A61P 35/00 A61K 31/ THE UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH CORPORATION, Knoxville, TN, US (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) C03C 17/00 C03C 17/28 C03C 17/30 B32B 17/ ATOFINA CHEMICALS, INC., Philadelphia, PA, US Papanu Victor Dennis, Doylestown, PA, US Carson Stephen William, Downingtown, PA, US Schwartz Scott Jay, East Brunswick, NJ, US Způsob zpevňování křehkého oxidového předmětu, křehký oxidový předmět a okenní sestava /58273 US PCT/US1998/ WO 1999/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, C07D 405/04 C07D 405/ GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB McClure Michael Scott, Research Triangle Park NC 27709, NC, US Osterhout Martin Howard, Research Triangle Park NC 27709, NC, US Roschangar Frank, Research Triangle Park NC 27709, NC, US Sacchetti Mark Joseph, Research Triangle Park NC 27709, NC, US Způsob přípravy 5-(6-chinazolinyl)-furan-2- karbaldehydů , /215508, 2001/ US, US PCT/US2001/ WO 2002/ KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, 10100

14 (udělené patenty) 3 (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (40) (32) (31) (33) (86) C07D 487/04 C07D 239/00 A01N 43/ DOW AGROSCIENCES LLC, Indianapolis, IN, US Johnson Timothy Calvin, Indianapolis, IN, US Vanheertum John Cord, Concord, CA, US Ouse David George, Indianapolis, IN, US Pobanz Mark Andrew, Indianapolis, IN, US Arndt Kim Eric, Carmel, IN, US Walker David Keith, Indianapolis, IN, US N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2- yl)arylsulfonamidové sloučeniny, způsob jejich výroby a jejich použití / US PCT/US2001/ WO 2002/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, C07H 21/04 C07K 14/755 C12N 15/11 C12N 15/12 A61K 38/37 A61P 7/ EMORY UNIVERSITY, Atlanta, CA, US Lollar John S., Decatur, GA, US DNA kódující faktor VIII, proteinový produkt exprimovaný touto DNA a způsob přípravy faktoru VIII /37601 US PCT/US1999/ WO 1999/ Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, C09C 1/ Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy, Černý Zbyněk Ing. CSc., Praha 8, Štengl Václav Dr., Husinec - Řež, Macháček Jiří Ing. CSc., Kralupy nad Vltavou, Bludská Jana Ing. CSc., Praha 5, Havlín Vladimír Ing. CSc., Roztoky u Prahy, Způsob výroby fotokatalytických pigmentů Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Patentové a licenční služby, Národní 1009/3, Praha 1, C12N 15/24 C07K 14/54 C07K 16/24 C12Q 1/68 G01N 33/ SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, US Bazan Fernando J., Menlo Park, CA, US Izolovaný nebo rekombinantní polynukleotid kódující antigenní polypeptid, expresní vektor, hostitelská buňka, protilátka a způsob přípravy polypeptidu / US PCT/US1998/ (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (40) (40) WO 1999/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, C12N 15/31 C12N 15/62 C12N 5/10 C12N 1/21 C07K 14/35 A61K 38/16 G01N 33/569 C12Q 1/68 A61K 39/ CORIXA CORPORATION, Seattle WA 98104, WA, US Reed Steven G., Bellevue WA 98005, WA, US Skeiky Yasir A. W., Seattle WA 98117, WA, US Dillon Davin C., Redmond WA98053, WA, US Campos-Neto Antonio, Bainbridge Island WA WA 98110, WA, US Houghton Raymond, Bothell WA 98021, WA, US Vedvick Thomas H., Seattle WA 98104, WA, US Twardzik Daniel R., Bainbridge Island WA 98110, WA, US Polypeptid, farmaceutický prostředek a vakcína s jeho obsahem, způsob přípravy a použití polypeptidu, DNA molekula a její použití, expresní vektor, hostitelská buňka, fúsní protein a diagnostický kit , , , , /523436, 1995/533634, 1996/620874, 1996/659683, 1996/ US, US, US, US, US PCT/US1996/ WO 1997/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, C12Q 1/68 C12N 15/11 G01N 33/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, Sztankóová Zuzana Ing. Ph.D., Košice, SK Kysel ová Jitka Dr. Ing., Praha 10 - Uhříněves, Způsob detekce genetického polymorfizmu (A/G) ovčího beta kaseinu Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, D04B 15/32 D04B 9/ UNIPLET Třebíč, a. s., Třebíč, Maxa Jaroslav Ing., Třebíč, Maxa Petr Ing., Třebíč, Vidlák Zdeněk, Třebíč, Kopečný Miroslav Ing., Třebíč, Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží E05B 65/ BRANO a.s., Hradec nad Moravicí, Heinich David, Vratimov,

15 (udělené patenty) 4 (40) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) Nájezd automobilového zámku Ing. Karel Pospíšil, Plzeňská 218, Praha 5, G01N 25/56 G01N 19/ Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha 2, Čulík Jiří Ing. CSc., Praha 5, Způsob termogravimetrického stanovení vlhkosti pivovarských surovin Ing. Ludvík Koldovský, Horáčkova 9, Praha 4, G01N 33/28 C10L 1/ BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE Meyer Frank, Heidelberg, DE Wagenblast Gerhard, Wachenheim, DE Beck Karin Heidrun, Ludwigshafen, DE Vamvakaris Christos, Kallstadt, DE Způsob detekce značení uhlovodíků a směsí uhlovodíků DE PCT/EP1999/ WO 1999/ JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, G01R 31/11 G01R 31/ T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE Schmidt Rolf, Melsungen, DE Způsob měření chybného místa u vysokofrekvenčních kabelů a vedení , , DE, DE PCT/DE2001/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, G05B 17/ SIEMENS CORPORATE RESEARCH, INC., Princeton, NJ, US Santoso Nugroho Iwan, Cranbury, NJ, US Petsche Thomas, Neshanic Station, NJ, US Způsob určování teploty lopatek u parní turbíny / US PCT/US1997/ WO 1998/ Dr. Karel Čermák, Národní 32, Praha 1, (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) Ing. Ladislav Vaněk, Ortenovo nám. 6, Praha 7, H02H 7/ ALSTOM BELGIUM S. A., Charleroi, BE Masselus Jean-Emmanuel, Mont-Sur-Marchienne, BE Colasse Alexis, Jambes, BE Bodson Jean-Marie, Wavre, BE Způsob symetrického vyrovnávání asymetrických poruch /0017 EP PCT/BE1999/ WO 1999/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, H03M 7/30 G11B 20/00 G10L 19/ KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V., Eindhoven, NL Bruekers Alphons Antonius Maria Lambertus, Eindhoven, NL Rijnberg Adriaan Johannes, Eindhoven, NL Zařízení a způsob pro kódování digitálního informačního signálu, zařízení pro dekódování a nosič záznamu , /0013, 1999/2352 EP, EP PCT/EP1999/ WO 2000/ JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, H04Q 7/38 H04Q 7/ T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE Hager Rolf, Remagen-Oedingen, DE Mathar Rudolf, Aachen, DE Hellebrandt Martin, Aachen, DE Töx Reinhold, Aachen, DE Způsob rozpoznání zákaznického zneužití služeb provozovatele sítě pomocí online analýzy datových souborů, vztažených k zákazníkovi DE PCT/EP2000/ WO 2000/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, (40) G06F 13/00 H04L 12/ A && L SOFT s.r.o., Praha, Procháska Aleš Ing., Praha, Způsob komunikace mezi sítěmi a propojení sítí k jeho provedení

16 (udělené patenty) 5 A && L SOFT s.r.o., Praha, ALSTOM BELGIUM S. A., Charleroi, BE ATOFINA CHEMICALS, INC., Philadelphia, PA, US BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE BRANO a.s., Hradec nad Moravicí, CORIXA CORPORATION, Seattle WA 98104, WA, US DOW AGROSCIENCES LLC, Indianapolis, IN, US EMORY UNIVERSITY, Atlanta, CA, US GEOX S.P.A., Montebelluna (Treviso), IT GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V., Eindhoven, NL RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO.,LTD., Tochigi-ken, JP SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, US SIEMENS CORPORATE RESEARCH, INC., Princeton, NJ, US THE UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH CORPORATION, Knoxville, TN, US T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE UNIPLET Třebíč, a. s., Třebíč, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha 2, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, Seznam majitelů udělených patentů G 06 F 13/00 H 02 H 7/22 C 03 C 17/00 A 01 N 43/80 G 01 N 33/28 E 05 B 65/20 C 12 N 15/31 C 07 D 487/04 C 07 H 21/04 A 43 B 7/08 C 07 D 405/04 H 03 M 7/30 A 21 C 11/16 C 12 N 15/24 G 05 B 17/00 A 61 K 31/135 G 01 R 31/11 H 04 Q 7/38 D 04 B 15/32 C 09 C 1/36 G 01 N 25/56 A 61 K 39/395 C 12 Q 1/68

17 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Zpřístupněné překlady nároků evropských patentových přihlášek U následujících zveřejněných evropských patentových přihlášek s účinky pro Českou republiku byl přihlašovatelem předložen překlad patentových nároků do českého jazyka ( 35a, odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Datum zpřístupnění překladu patentových nároků veřejnosti je datum publikace tohoto Věstníku. Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísla zveřejnění evropské patentové přihlášky. EP E05D 7/08 F25D 23/ (71) Nilsson, Rickard, Balduinstein, DE Nilsson, Rickard, Balduinstein, DE Zařízení pro aretaci dveří, zejména izolačních skleněných dveří chladících prostor a nábytku určeného pro chlazení, resp. chladniček (32) (31) (33) DE TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

18 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

19 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

20 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 4 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 ISSN 2336-7288 Praha - 30. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 ISSN 2336-7288 Praha - 1. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 7. října 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 12 Praha - 25. března 2015

Číslo 12 Praha - 25. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 Praha - 25. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 20 ISSN 2336-7288 Praha - 18. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 4. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 8. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 ISSN 2336-7288 Praha - 23. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 29 Praha - 16. července 2014

Číslo 29 Praha - 16. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 Praha - 16. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 34 ISSN 2336-7288 Praha - 26. srpna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ 190 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2002 - CZ, část A ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 258574 259545 260245 261496

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 ISSN 2336-7288 Praha - 10. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 ISSN 2336-7288 Praha - 27. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

Číslo 42 Praha - 15. října 2014

Číslo 42 Praha - 15. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 42 Praha - 15. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 ISSN 2336-7288 Praha - 23. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 15 ISSN 2336-7288 Praha - 13. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 ISSN 2336-7288 Praha - 29. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 ISSN 2336-7288 Praha - 20. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz

Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz Dovoz za rok 2014 Celní deklarace CÚ dovozu Země určení Země odeslání Název země odeslání Datum propuštění Kód měny Fakturovaná částka Směnný kurz Preference Země původu zboží Země původu zboží Režim Základ

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 ISSN 2336-7288 Praha - 17. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 13 ISSN 2336-7288 Praha - 30. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko HP-35-00 Vzduchový chladič s tepelnými trubicemi 600 W okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí jednostranný ohřev 2 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového

Více

Číslo 6 Praha - 11. února 2015

Číslo 6 Praha - 11. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 Praha - 11. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 2. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 7-2003 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 3 FG4Q Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 349 3492 3493 3494 3495 3496

Více

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 Praha - 4. září 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 45 ISSN 2336-7288 Praha - 11. listopadu 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 ISSN 2336-7288 Praha - 24. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12-2006 - CZ, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 101 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/

Více

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12-2003 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 135 FG4Q Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 31764 31765 31766 31767 31768 31769 31770 31771 31772 31773 31774

Více

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 26. října 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2001 - CZ, část A 193 ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 255616 255878 257289 257291

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 2. května 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Ochranné známky prohlášené za proslulé

Ochranné známky prohlášené za proslulé Ochranné známky prohlášené za proslulé datum zpracování: 26.08.2002 abecední řazení podle majitele č.spisu č.zápisu priorita datum prohlášení za proslulou stav obrázek znění majitel - název sídlo stát

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Číslo 26 Praha - 25. června 2014

Číslo 26 Praha - 25. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 25. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů 1/13 Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů STEREOMETRIE Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou

Více

Číslo 43 Praha - 22. října 2014

Číslo 43 Praha - 22. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 22. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) Ol) (Bl)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) Ol) (Bl) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (60 (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 05 09 86 ( 2l ) PV 6458-86.В 4 Ol) (Bl) (51) Int. Clí В 01 D 35/02 ÚŘAD PRO

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Číslo 38 Praha - 17. září 2014

Číslo 38 Praha - 17. září 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 Praha - 17. září 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a Institut průmyslově právní výchovy O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a školní rok 2008/2009 I. Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví Základy práva soukromého a veřejného,

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 50 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 0-2005 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 3300 330 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 33020

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 3. října 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014

Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 ISSN 2336-7288 Praha - 13. ledna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz)

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) přihlašovatel MOZ z ČR do jedné/několika zemí prostřednictvím WIPO Podmínky pro přihlášení mezinárodní

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 19 Snímač

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY OBSAH Vzduchotechnické Strana Technické informace 4-5 Varianty použití 6 Kódování VZT jednotek 7 Jmenovitá data 8 Regulátory otáček Systemair 9 - Rychlý výběr VZT Ventilátorové

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (51) Int Cl. 4 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (51) Int Cl. 4 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 27 05 85 (21) PV 3787-85 254367 (") (BI) (51) Int Cl. 4 G 21 К 1/10 ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zveřejněno

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

Vývoz - datum propuštění = 1. 10. 2012 až 30. 10. 2012

Vývoz - datum propuštění = 1. 10. 2012 až 30. 10. 2012 Vývoz - datum propuštění = 1. 10. 2012 až 30. 10. 2012 Celní deklarace Země určení Datum propuštění Statistická hodnota Zboží Krátký popis zbožového kódu KN Datum výstupu zboží do zahraničí Výstup kompletně

Více

Praha - 18. srpna 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 18. srpna 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 33 Praha - 18. srpna 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm)

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm) Řada 40 CD Nástěnné rozvodnice a skříně 40 CDK - Nástĕnné rozvodnice ve vyšším krytí - IP65-25 C +60 C 10 J IP65 Kouřové transparentní dveře - hladké stěny GW40101 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Teploměr / vlhkoměr testo 635 technologie pro měření vlhkosti C Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Měření teploty, vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálů, tlakového rosného

Více

PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU

PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU EPR vstup NACT OLEJ OP,OT, OQ FF/ FU FP PALIVO EGT EPR výstup Obr.1 NK - nízkotlaký kompresor, VK - vysokotlaký kompresor, VT - vysokotlaká turbina, NT - nízkotlaká

Více