Sborník studentské konference GLOBE Games 2013, Litvínov. Abstrakty prezentovaných projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník studentské konference GLOBE Games 2013, Litvínov. Abstrakty prezentovaných projektů"

Transkript

1 Sborník studentské konference GLOBE Games 2013, Litvínov y prezentovaných projektů 1

2 OBSAH Řešení problémů životního prostředí Česko-anglické gymnázium České Budějovice - Aby se mu lépe vedlo... 4 ZŠ Dačice - Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice... 5 ZŠ Ledeč nad Sázavou - Povodně na Olešenském potoce a jejich příčiny... 6 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 - Ornitologická stezka...7 Vědecký projekt - Ověřování Hypotézy ZŠ Josefa Bublíka, Bánov - Rašení pupenů...9 Gymnázium GLOBE, Brno - Měření přírůstů dřeva jehličnanů v závislosti na množství srážek...10 ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - Platí pranostika Medardova kápě?...11 ZŠ Lískovec, Frýdek-Místek - Vyšší nebo nižší teplota?...12 ZŠ Dělnická, Karviná Nové Město - Mlýnka...13 ZŠ T. G. M., Moravské Budějovice - Moravskobudějovické letokruhy...14 SOŠ Otrokovice - Voda a její vlastnosti...15 Gymnázium Voděradská, Praha 10 - Odbahnění vodní nádrže Hostivař...16 ZŠ Třebíč - Ověřování platnosti vybraných pranostik fotografováním...17 ZŠ Vsetín - Tůňko, tůňko, kdo v tobě přebývá II Pozorování a měření v souvislostech ZŠ a MŠ Albrechtice - Srovnání okamžité teploty vzduchu s okamžitou teplotou vody...20 Gymnázium, Kadaň - Vliv klimatu na rašení a opad listů topolu černého...21 SPŠ Karviná - Kam se ptáčku kam schováš?...22 ZŠ Kunratice, Praha 4 - Vývoj velikosti pupenu a délky větvičky Zlatice převislé v období leden duben ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 - Rosničky pod Marjánkou SVČ Domeček, Valašské Meziříčí - Závislost teploty vody na teplotě vzduchu ZŠ Vítkov, Komenského - Kam s ním?

3 Řešení problémů životního prostředí Česko-anglické gymnázium České Budějovice ZŠ Dačice ZŠ Ledeč nad Sázavou ZŠ Křesomyslova, Praha 4 3

4 Aby se mu lépe vedlo... Česko-anglické gymnázium, Třebízského 1010, České Budějovice Kučerová Veronika*, Brůha Edwin, Novotná Markéta, Velemínský Jakub em této práce je odhalit problém týkající se vody v okolí Česko-anglického gymnázia a tento problém prakticky řešit K odhalení problému jsme využili metodiky vytvořené Sdružením Tereza. Nejpalčivějším problémem bylo znečištěné koryto Dobrovodského potoka. Vytvořili jsme plán řešení problému, kontaktovali správní orgány a ve spolupráci s vedením školy určili termíny, ve kterých jsme provedli úklid koryta Dobrovodského potoka. Koryto potoka je v současnosti vyčištěno do poloviny své délky. Po celé délce vyčištěného toku jsou na vhodných místech vyvěšeny informační letáky, seznamující občany s významem potoka pro jejich život i pro život rostlina živočichů. Odpad byl odvezen pracovníky Povodí Vltavy. Dopravní značení bude Odborem dopravy Magistrátu České Budějovice znovu osazeno na původní místo. Do práce se zapojili studenti Eko-semináře spolu s dobrovolníky z řad studentů nižšího gymnázia a jejich rodiče. Jarní úklid koryta je nutno každoročně opakovat jako prevence před častými povodněmi. Do práce by bylo vhodné zapojit i další školu v okolí. Klíčová slova: Odpad, Potok, Povodně, Úklid, Životní prostředí 4

5 Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Boudová Veronika*, Koudelková Kateřina, Svoboda Ondřej, Škardová Aneta em tohoto projektu bylo nalézt zdroje znečištění vody a břehů řeky Moravské Dyje. Popřípadě uskutečnit některé kroky, které povedou k nápravě. Pomocí anketních lístků mezi veřejností a spolužáky jsme si vybrali hydrologický problém na území Dačic, kterým jsme se chtěli zabývat. Část toku protékající územím Dačic, jsme důkladně prozkoumali v terénu. Zmapovali jsme tak možné zdroje znečištění. Abychom se dozvěděli více o Moravské Dyji, zjišťovali jsme informace z literatury, internetu a zúčastnili jsme se přednášky v Městské knihovně Dačice Řeka Moravská Dyje jako součást systému NATURA Otázky týkající se znečištění řeky jsme položili i našim spoluobčanům. Získané informace jsme následně vyhodnotili. Stanovili jsme si 2 výzkumná stanoviště, na kterých jsme jednou týdně prováděli měření teploty, průhlednosti a ph vody. Jedno stanoviště spadalo do území Evropsky významné lokality. Ve zmapovaném čtyřkilometrovém úseku jsme našli černou nelegální skládku, pouze dva přirozené přítoky, 11 odpadních rour a odpadky na březích řeky. Provedli jsme 6 měření. Průhlednost byla 4x nižší na stanovišti Toužín (stanoviště za městem v EVL). Měření ph bylo na obou stanovištích poměrně vyrovnané, 3x nižší ph na stanovišti Toužín. Naše téma se nám podařilo prosadit mezi několik hlavních témat města Dačice. Závěr Budeme i nadále provádět měření, z něhož budeme moci vyvodit závěry. Pokusíme se ještě navázat spolupráci s povodím Dyje a Odborem životního prostředí MÚ Dačice a navrhnout možné řešení. Klíčová slova: Moravská Dyje, řeka, znečištění 5

6 Povodně na Olešenském potoce a jejich příčiny ZŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou Lukšíčková Sabina*, Dvořák Jakub, Altmanová Eliška, Pajer Tomáš em našeho projektu je zjistit příčiny povodní na Olešenském potoce. Měřili jsme hladinu Olešenského potoka ve dnech od Pomocí odborné literatury jsme zjišťovali informace o Olešenském potoce a vzniku povodních. Vytipovali jsme si v mapě problémová místa a jeli je do terénu nafotit. Vytvořili jsme anketu a z jejích výsledků jsme zjistili mnoho zajímavých věcí o následcích záplav. Zjistili jsme, že na horním toku Olešenského potoka jsou špatně obhospodařované prudké svahy. Na některých svazích jsou nevhodné osázená pole a na jiných zase špatně osázené lesy. Budeme se snažit upozornit na nevhodně osázené svahy v horním toku potoka. Doporučujeme je osázet vhodnými plodinami např. trvalým travním porostem, svazenkou, obilím s pícninami a místo jehličnanů více sázet listnaté stromy a keře. Z našich měření vodní hladiny jsme zjistili, že na jaře skutečně vodní hladina stoupá, voda postupně opadá, ale neznamená to, že se nemůžou vyskytnout bleskové povodně v průběhu roku. Klíčová slova: povodně, příčiny, měření vodní hladiny, vhodné plodiny Povodně v roce 2004 Současný stav ( ) 6

7 Ornitologická stezka ZŠ Křesomyslova, Křesomyslova 2, Praha 4 Kamila Starkbaumová*, Michaela Stejskalová, Štěpán Rovenský, Tomáš Haken Využít umístění naší školy v místě, kde je hodně stromů a vytvořit hnízdní podmínky pro co nejvíce druhů ptáků, ty sledovat, fotit a přikrmovat. Zároveň o naší činnosti informovat veřejnost a také využít znalostí z měření pedologie a udělat průzkum stavu půdy na záhonech a v nových kompostérech. Na záhonech pěstovat např. slunečnici jako krmivo pro ptáky - praktická měření (ph, struktura půdy ) - pozorování - focení - kreslení - práce s odbornou literaturou Stezka byla úspěšně otevřena, v letošním roce se k nám vrátily pozorované druhy ptáků a objevily se i další druhy, rehek zahradní opět zahnízdil na loňském místě, děti fotí a kreslí (bude využito do další soutěže), měření ph a dalších vlastností ukázalo, že kompost je kvalitní, ale půda na zahradě a v záhonech je kyselejší, proto je důležité dále doplnit záhony kompostovanou půdou. Závěr Pedologická měření z Globe byla úspěšně využita i pro oblast, která úplně nesouvisí s Globe, lepro děti bylo užitečné a zábavné vidět význam výsledků Globe měření i z ornitologického pohledu. Klíčová slova: budka, kompost, krmítko, ornitologická stezka, ph, půda 7

8 Vědecký projekt Ověření hypotézy ZŠ Josefa Bublíka, Bánov Gymnázium GLOBE, Brno ZŠ Bystřice nad Pernštejnem ZŠ Lískovec, Frýdek-Místek ZŠ Dělnická, Karviná Nové Město ZŠ T. G. M., Moravské Budějovice SOŠ Otrokovice Gymnázium Voděradská, Praha 10 ZŠ Třebíč ZŠ Vsetín 8

9 Rašení pupenů Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Balouchová Simona, Hrbáč Jakub *, Janíková Eliška, Zálešáková Adéla em studie bylo posoudit, zda platí: čím nižší nadmořská výška, tím dříve raší pupeny dřevin Na dvou lokalitách s rozdílnou nadmořskou výškou (Bánov, 250 m n. m., Lopeník, 550 m n. m.) jsme sledovali rašení pupenů 3 druhů dřevin lípa srdčitá, bříza bělokorá, šeřík obecný. Zároveň jsme prováděli hydrometeorologická měření sledovali jsme maximální a minimální teploty a relativní vlhkost. Lípa srdčitá na obou stanovištích měla spící pupeny ještě , ostatní dřeviny vyrašily téměř současně na obou lokalitách. Závěr Naši hypotézu jsme nepotvrdili ani nevyvrátili. Příčinou není rozdíl v nadmořské výšce (300 m), ale spíše zvláštní konec zimy. V březnu byly teploty poměrně vysoké, ale napadlo 30 cm sněhu, který odtával 14 dní. Poté teploty prudce vyskočily vzhůru na obou lokalitách a rašení pupenů se tak urychlilo. Klíčová slova: rašení, pupeny 9

10 Měření přírůstů dřeva jehličnanů v závislosti na množství srážek Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, Brno Havčinská Darja *, Mati Gabriela, Drugová Veronika, Pavlíková Kristýna em práce bylo vyhodnotit přírůsty dřeva borovice lesní v okolí školy a tyto údaje porovnat s množstvím srážek ve vybraných letech. Vzorky dřevin byly odebírány pomocí Preslerova nebozezu. Vývrty byly po nalepení na pevnou podložku osmirkovány, aby byly zřetelnější jednotlivé letokruhy. Pak byly vyhodnoceny extrémní roky (jak nejmenší, tak i největší přírůsty). Pro tyto extrémní roky jsme vyhledali v údajích HMÚ roční úhrny srážek v Brně. U všech odebraných vzorků jsme našli shodu v 60. letech minulého století, kdy byly přírůsty největší. Naopak nejmenší přírůsty dřeva byly v první polovině 90. let. Průměrný roční úhrn srážek v Brně je přibližně 500 mm. V 60. letech byly naměřeny roční srážky přes 600 mm a v 90. letech pouhých 350 mm za rok. 1 mm srážek představuje 1 litr vody na metr čtvereční. naší práce potvrdily hypotézu, že při vyšším ročním úhrnu srážek dochází také k intenzivnějšímu růstu dřeva. Klíčová slova: Přírůsty, úhrn srážek, letokruhy 10

11 Průměrné měsíční hodnoty srážek [mm] 22,32 15,12 32,86 28,8 34, ,81 53,32 46,8 60,3 60,76 90,21 Platí pranostika Medardova kápě? ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem Pivková Dagmar *, Tracy Balievová, Andrea Danielová, Adéla Dospíšilová, Nika Filipová em této studie bylo zjistit, zda spadne nejvíce srážek v ČR koncem jara a začátkem léta. Chtěly jsme dokázat, že nejvyšší úhrny v ČR se vyskytují v červnu a červenci. K naší práci jsme použily naměřená data spolužáků, ale i naše data. Množství srážek jsme musely přepočítávat z ml na mm. Pro výpočet jsme musely znát poloměr srážkoměru a množství spadlých srážek v ml. 1 mm srážek odpovídá 1 litru vody spadlé na plochu 1 m2. Pro přepočet srážek z ml na mm platí vztah: množství v mm 1000 množství v ml r 2 za předpokladu kruhové nádoby, kdy poloměr r dosazujeme v mm. Data za každý měsíc jsme sečetly a vypočítaly průměrnou denní hodnotu srážek, ze kterých jsme sestavili graf. Grafy jsme rozdělili po čtyřech měsících. Porovnávaly jsme hodnoty srážek na naší škole od roku 1997 do roku 2012 s hodnotami Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Hradec Králové Svratouch. Od roku 1997 do 2012 jsou nejvyšší průměrné měsíční srážky v červenci 90,21 mm a srpnu 60,76 mm. Ve Svratouchu jsou průměrné měsíční srážky také v červenci 134,82 mm a srpnu 80,03 mm. Naše hypotéza byla potvrzena z 50 %, protože nejvíce srážek nespadne v červnu a červenci, ale v červenci a srpnu, a proto také pranostika Medardova kápě neplatí na 100 %.Klíčová slova: srážky, pranostika, srážkoměr, meteostanice, povodně Průměrné měsíční srážky od 1997 do 2012 ZŠ Bystřice n. P., Nádražní leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mě 11

12 Vyšší nebo nižší teplota? ZŠ Lískovec, K Sedlištím 320, Frýdek-Místek Lucie Adamusová* em práce bylo zjistit, zda budou vyšší maximální a minimální teploty naměřené přístroji v meteobudce nebo digitálním čidlem v meteostnici. Obě teploty jsme zaznamenávali každý školní den (vyjma pondělka), zanesli do grafu a vyvodili závěr. Maximální a minimální teplotu jsme využili pro výpočet průměrné denní teploty a posléze i průměr měsíčních teplot. Vše jsme opět porovnali. Maximální a minimální teploty nám vycházely různě. V každém měsíci došlo k tomu, že některé dny byla naměřená teplota vyšší v meteobudce a v některé dny zase v meteostanici. Nelze jednoznačně určit, zda budou naměřené teploty vyšší v meteobudce nebo v meteostanici. Klíčová slova: Maximální a minimální teplota, odchylka teplot, porovnávání teplot 12

13 Mlýnka ZŠ Dělnická, Sokolovská 1758/1, Karviná Nové Město, Pastuszková Simona *, Ledwoňová Veronika, Jaňurková Markéta, Malcharová Hana em práce bylo ověřit, zda kvalita vody ve strouze Mlýnka je po rekonstrukci parku, kterým protéká, stejná, jako před ní. Naměřenou teplotu vody, ph, konduktivitu a zákal z března a dubna letošního roku jsme porovnali s údaji získanými v březnu a dubnu 2006, tedy v období před rekonstrukcí parku. pěti měření z roku 2006 a pěti měření z roku 2013 jsme převedli do grafů a porovnali. Naměřené hodnoty ph se v zásadě nelišily. Konduktivitu jsme letos naměřili nižší než v roce Letošní měření probíhala v období, kdy tál sníh, a tudíž množství rozpuštěných látek je méně koncentrované. Naopak zákal byl letos větší. Tající sníh s sebou strhává nečistoty (prach, hlínu, písek). Můžeme konstatovat, že kvalita vody ve strouze Mlýnka je po rekonstrukci parku stejná jako před ní. Klíčová slova: teplota vody, ph vody, konduktivita, zákal 13

14 Moravskobudějovické letokruhy Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka, Náměstí Svobody, Moravské Budějovice Bohuslav Doležal*, Iva Jurková, Petr Rokoský, Jan Cech, Karel Chromý a Zdeněk Žádník em této studie bylo prokázat, že rozhodující pro šíři letokruhů je množství srážek a že vzdálenost mezi letokruhy závisí na některých geografických podmínkách. Odběr vzorků - vzorky jsou odebírány tak, aby byl získán průřez dřevem kolmý na směr růstu, který obsahuje co nejvíce letokruhů od jádra po okraj kmene. Je třeba vybrat místo, kde není letokruhový profil narušen sukem nebo jiným poškozením dřeva. Vyhodnocování Vzorky se zabrousili do dřevěných forem, vyfotili a na počítači jsme je zvětšili a vytiskli. Ručně jsme udělali grafy skeleton plot. Tyto grafy se porovnávali s norskou školou Eidskog. Celkem se odebralo více než 80 vzorků, z toho se jich 20 vyhodnotilo. Šířka letokruhů je proměnlivá v jednotlivých letech, vzorky vykazují změny šíře letokruhů. Nepodařilo se však prokázat přímou závislost na množství srážek. Nenalezla se totiž shoda mezi odebranými vzorky a sledovanými srážkami. Šíři letokruhů určuje spíše kvalita podloží než klimatické vlivy. Les má totiž trvalé mikroklima. Klíčová slova: Dendrochronologie, Les, Letokruhy, Odběr, Vzorky Skeleton plot 14

15 Voda a její vlastnosti Střední průmyslová škola Otrokovice, třída T. Bati 331, Otrokovice Aleš Hanáček, Kristýna Hlobilová, Soňa Kratochvílová, Petra Kvasničková em této práce bylo zjistit změny hodnot ph a průhlednosti vody v přírodní vodní nádrži Štěrkoviště v Otrokovicích za dobu 10ti let. V týdenních intervalech byly odebírány vzorky vody z vodní nádrže Štěrkoviště. Září až duben vlastní měření, starší hodnoty byly převzaty z databáze hydrodat naší školy (vše měřeno v rámci projektu Globe). U vzorků byly stanoveny hodnoty ph a průhlednosti vody. Hodnoty byly upraveny do grafické podoby a vyhodnoceny změny za 10 let. Průměrná hodnota ph se za dobu 10ti let změnila z hodnoty 8 na 7,5. Průhlednost vody zůstává po celou dobu stejná. Ke změnám dochází pouze v průběhu roku, konkrétně v letních měsících dochází k poklesu průhlednosti. Domníváme se, že ke snížení hodnoty ph došlo v důsledku změn v ovzduší (kyselé deště). Hodnota průhlednosti se mění pouze v průběhu jednoho roku, na konci léta. V tomto období dochází k nárůstu mikroorganismů a také většímu využití nádrže k rekreačním účelům (plavání, motorové čluny, rybáři.). V ostatních měsících probíhá samočistící proces ve vodě, kdy je průhlednost vody velmi dobrá. 15

16 Odbahnění vodní nádrže Hostivař Gymnázium Voděradská 2, Praha 10 Strašnice, Petrov Michal *, Sejkora Jiří, Klíma Tomáš, Dolečková Anna, Zahrádková Lenka em naší studie bylo zjistit, zda-li přineslo odbahnění Hostivařské Přehrady nějakou změnu. Srovnávání oficiálních hodnot poskytnutými Lesy Praha a našich naměřených na stejných místech, kde byla naměřena data oficiální. Šlo o měření viditelnosti, ph a vodivosti. Také jsme zjišťovali vliv odbahnění na návštěvníky Hostivařského lesoparku anketou. Při porovnání dat bylo zjištěno mírné zlepšení. Anketa potvrzuje, že lidé smýšlí pozitivně o odbahnění. Také anketa dokázala vysokou návštěvnost lesoparku díky přehradě a neoblibu mola mezi širokou veřejností. Můžeme potvrdit, že naše hypotéza byla správná, ovšem pouze mírně. Řeka je stále dosti znečištěna. Na základě ankety došlo ke změnám. Klíčová slova: Hostivařská, Odbahnění, Přehrada. 16

17 Ověřování platnosti vybraných pranostik fotografováním ZŠ Třebíč, Kpt. Jaroše 836, Třebíč Adam Sladký*, Michal Špaček, Karel Kotoul, Tomáš Gross em této práce bylo zjistit, jaké množství pranostik vybraných v určitém období platí. Na každý měsíc od listopadu 2012 do února 2013 bylo vybráno 10 vhodných pranostik vztahujících se ke konkrétnímu dni a s předpokladem, že jejich platnost bude možné ověřit fotografováním. Ve vybraných dnech byly zhotoveny vhodné fotografie a zaznamenány potřebné meteorologické veličiny. Na základě toho bylo posouzeno, zda pranostika platila nebo neplatila. Na závěr bylo vyhodnoceno, kolik % vybraných pranostik celkem platilo a kolik neplatilo. Bylo zjištěno, že: - v listopadu 2 pranostiky platily a 8 pranostik neplatilo, - v prosinci, lednu a únoru vždy 6 pranostik platilo a 4 neplatily, - v období listopad 2012 únor 2013 platilo 20 pranostik a 20 pranostik neplatilo, tedy 50 % vybraných pranostik platilo a 50 % neplatilo. Pozorování a jeho výsledky potvrdily, že lidové pranostiky nemohou být považovány za spolehlivé informace k předpovídání počasí. Jedním z důvodů jsou patrně změny klimatu. Klíčová slova: Pranostika, Fotografie, Meteorologické veličiny. počet vybraných pranostik počet pranostik, které platily listopad prosinec leden únor celkem celkem v % počet pranostik, které neplatily 17

18 Tůňko, tůňko, kdo v tobě přebývá II. ZŠ Vsetín, Rokytnice 436, Vsetín, Savková Noemi*, Sušňová Barbora, Kratochvílová Aneta, Kvapil Lukáš em bylo zjistit, čím je ovlivňován výskyt druhů živočichů v tůňce. Po dobu tří let jsme dvakrát ročně (jaro, podzim) prováděli odběry živočichů z hladiny, z planktonu a z bentosu. Celkem bylo provedeno 7 odběrů. Živočichy jsme určili do rodů. Dále jsme měřili ph a teplotu vody. Z GLOBE měření jsme využili teploty vzduchu v zimních měsících. Studovali jsme životní cykly živočichů. Zpracovali jsme živočichy do tabulek po jednotlivých kmenech. ph, teploty vody a vzduchu jsme zpracovali do grafů. Graficky jsme zaznamenali možné potravní vztahy. Hledali jsme souvislosti mezi měřenými fyzikálními jevy, mezi životními cykly živočichů a kolísáním výskytu druhů živočichů v tůňkách. ph významně neovlivňuje výskyt druhů živočichů v tůňkách. Dlouhodobé snížení teploty pod -10 C způsobuje promrznutí tůněk, což způsobí úhyn některých druhů živočichů, zejména korýšů a nymf hmyzu s proměnou nedokonalou. Teplota vody nemá vliv na měkkýše. Díky vývojovým cyklům některých druhů živočichů je nenalezneme v zimním a časném jarním období např. u perlooček, bruslařek a u larev komárů. Klíčová slova: Tůňka, vodní bezobratlí živočichové, teplota, ph, životní cykly 18

19 Pozorování a měření v souvislostech ZŠ a MŠ Albrechtice Gymnázium, Kadaň SPŠ Karviná ZŠ Kunratice, Praha 4 ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 SVČ Domeček, Valašské Meziříčí ZŠ Vítkov 19

20 Srovnání okamžité teploty vzduchu s okamžitou teplotou vody. ZŠ a MŠ Albrechtice, Školní 20, Albrechtice Janulková Tereza*, Miechová Kateřina, Caldová Denisa, Keller Lukáš em této práce bylo porovnat některá data získaná z meteorologických a hydrologických měření, které žáci získávají na stanovištích na nádvoří školy a řece Stonávce v Albrechticích. Ze získaných dat jsme se pokusili stanovit závislost těchto dvou veličin. U meteorologických dat byly získávány hodnoty okamžité teploty vzduchu pomocí maximominimálního teploměru umístěného v meteorologické budce. U hydrologických dat byly získávány hodnoty teploty vody v řece Stonávce lihovým teploměrem v kovovém pouzdře. Získaná data z obou stanovišť byla porovnávána za období Naměřené hodnoty teploty vody v letních obdobích jsou kolem 10 C a v zimních obdobích oscilují kolem 0 C. Získané hodnoty okamžité teploty vzduchu jsou velmi rozptýlené v závislosti na ročním období. Tyto hodnoty se pohybují v rozmezí 20 C až +40 C. Z našeho pozorování vyplývá, že naměřené hodnoty teploty vzduchu a tekoucí vody jsou na sobě závislé minimálně, ale nejde o přímou úměrnost. Při teplotě vzduchu nad 0 C je teplota vody kolem 10 C. Při záporných hodnotách teploty vzduchu je teplota vody kolem 0 C. Hodnoty okamžitých teplot ovzduší mají velký rozptyl, který souvisí s ročním obdobím. Hodnoty teploty vody jsou s minimálním rozptylem, proto je voda stabilnějším prostředím. Klíčová slova: Albrechtice, hydrologie, meteorologie, okamžitá teplota vzduchu, teplota vody. 20

21 Vliv klimatu na rašení a opad listů topolu černého Gymnázium, Kadaň, 5.května 620 Pavla Suchá, Iveta Miňhová, Tereza Šebelová em práce bylo posoudit, jaký vliv má klima na rašení a opad listů topolu černého. Pozorovali jsme rašení, růst listů, zbarvování a opad listů topolu černého podle GLOBE protokolů Budburst, Green Up a Green Down v roce 2012 a na jaře Porovnali jsme výsledky s pozorováním partnerů v projektu GLOBE v Norsku (boreální podnebí) a Španělsku (teplé suché podnebí). Protože se počasí jara 2012 a 2013 významně lišilo, porovnali jsme také sumu dosažených průměrných teplot před vyrašením topolu černého u vlastního pozorování. Rašení listů proběhlo v pořadí Španělsko Česká republika - Norsko. Opad listů nastal v Norsku o 3 týdny dříve než v České republice. Porovnání vlivu počasí jsme vzhledem k letošnímu zpožděnému jaru nedokončili. Naše hypotézy o vlivu klimatu na rašení listů se potvrdily. 21

22 Kam se, ptáčku, kam schováš? Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Topiař Michal, Tereza Orlová, Muresanová Markéta, Franz Ondřej em práce bylo porovnání teplot vzduchu a půdy. Z jejich porovnání navrhnout přezimujícím ptákům vhodné místo na přečkání mrazivých nocí. Teploty vzduchu a povrhu země a půdy se měřily od října do března. Sledovaly se maximální, okamžité, minimální a přízemní teploty vzduchu. U půdy byly sledovány teploty povrchu a teploty v 10, 20 a 30 cm. Měření probíhalo dvakrát denně, a to ráno v sedm hodin a v solární poledne. Informace o přezimujících ptácích byly studovány z internetových zdrojů a z rozhovoru s ornitologem. Ptáci byli pozorováni na krmítku u školy a v přírodě. Z porovnání teplot během zimních měsíců vyplynuly následující závěry. Teplota vzduchu je nejproměnlivější a často velmi dynamická. Teploty půdy jsou mnohem stabilnější. Mění se pomalu během dnů a téměř se nemění během jednoho dne. Závěr byl jediný možný. Aby ptáci přečkali zimu, měli by si v zimě vyhloubit jamku v půdě. Jelikož tak nečiní, vyplývá z toho, že teplota není jediným faktorem, který rozhoduje o místě přenocování. Klíčová slova: přezimování, ptáci, teplota půdy, teplota vzduchu 22

23 Vývoj velikosti pupenu a délky větvičky Zlatice převislé v období leden duben 2013 Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice Zelenková Simona, Pavlasová Kristýna, Pavlasová Pavla, Koubek Richard a kol. Sledovat přírůstky větvičky zlatice převislé a vývoje jejích pupenů v souvislosti teplot průběhu jara V průběhu měsíců ledna až dubna byla pravidelně měřena délka přírůstků větvičky keře zlatice převislé na zahradě Simony Zelenkové v Jílovém u Prahy. Sledován byl také vývoj pupenů, jejich délka a stádium vývoje. Naměřené hodnoty jsme pak zpracovali a následně porovnávali s denními teplotami. Meteorologické údaje jsme pro větší přesnost převzali z nejbližší meteorologické stanice v Praze Libuši, neboť naše data nebyla dostatečně přesná a kompletní. Meteorologická data jsou ale i tak pouze orientační, neboť se stanice v Libuši nachází 15 km daleko a teploty jsou na stanovišti zpravidla nižší s ohledem na členitější terén a blízkost údolí řeky Sázavy. Přírůstek větvičky za sledované období byl 15 cm. Nejbouřlivější růst jsme zaznamenali až v průběhu měsíce dubna, kdy také byl největší nárůst teplot. Pupeny začaly rašit už na začátku února, to patně způsobily poměrně vysoké teploty na konci ledna. Pučící pupeny se objevily až koncem března a náš keř začal kvést v týdnu mezi 7. a 13. dubnem. Po porovnání letošních a loňských teplot jsme zjistili, že v letošním roce se vyšší jarní teploty opozdily zhruba o 3 týdny a nastoupily razantněji. Naměřené hodnoty v podstatě korespondují s chodem teplot. Klíčová slova: Biometrická měření, Fenologie, Pupeny, Teploty, Zlatice převislá, 23

24 Rosničky pod Marjánkou Základní škola Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 2, Praha Denemarková Anna, Hankeová Simona, Jančíková Kateřina, Svárovská Dominika, Valčáková Alžběta, Smažinka Borek em naší práce bylo pravidelně měřit teploty, pozorovat a fotit strom. Od pondělí do pátku zjišťujeme okamžitou, minimální a maximální teplotu vzduchu. Data jsou zaznamenána v tabulkách a grafech. Během měsíců listopad, prosinec, březen a duben pravidelně dvakrát týdně fotíme dva stromy, javory. Na fotkách je vždy celý strom, dvě větve a detail listu či pupenu. Naměřené teploty jsme zaznamenali do tabulek a grafů. Porovnali jsme průměrné teploty a fotografie stromu z dubna loňského roku a z letošního roku a zjistili jsme, že letos jsme si na probouzení stromu rozhodně počkali. Na počátku naší práce jsme předpokládali, že strom a jeho pupeny se probudí v přibližně stejnou dobu. Závěr V jednotlivých letech se teploty ve stejném měsíci hodně liší. Jelikož byla letos větší a delší zima,strom se probudil později, než v loňském roce. Vývoj stromu závisí především na okolní teplotě vzduchu. Klíčová slova: měřené teploty, fotografie stromů, grafy, tabulky 24

25 Závislost teploty vody na teplotě vzduchu Středisko volného času Domeček, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí Novák Richard*, Švarcová Barbora, Šmelcerová Adéla, Kostelný Šimon, Koňařík Filip, Kučerová Monika em bylo posoudit, zda teplota vody závisí na teplotě okolního vzduchu V okolí Valašského Meziříčí byly vybrány tekoucí vody dvě řeky a čtyři potoky a stojaté vody - rybník, tůňky, studánka a malá tůňka bez přítoku. Teplota vody byla měřena 1x týdně, průměrná denní teplota vzduchu byla získána z digitální meteorologické stanice. Měření potvrdilo, že teplota vody závisí na teplotě vzduchu, ale ovlivňují ji i jiné faktory. Ukázalo se, že teplota vody ve studánce na teplotě vzduchu závisí minimálně. Teplota vody se pohybovala od 7 C v zimě po 9 C v létě a nikdy nezamrzla. Naopak ovlivňovala své okolí. Ještě16.dubna 2013 bylo kolem studánky 20 cm sněhu a ve studánce již kvetla kyčelnice žláznatá. Teplotu vody ovlivňovala také blízkost pramene. Směrem dolů po toku se teplota snižovala a byl ovlivněn tok v délce asi 500m. Rozdíly byly také ve stojatých vodách tůňka bez přítoku celou zimu nerozmrzla. Tůňky s přítokem reagovaly na vyšší teplotu tím, že u vtoku rozmrzaly. Tekoucí vody reagovaly na zvýšenou teplotu vzduchu zvýšením teploty vody s časovým posunem Závěr Měření potvrdilo, že teplota vody závisí na teplotě vzduchu s výjimkou pramenů a studánek. Klíčová slova: mikroklima, tekoucí a stojaté vody, teplota vody, teplota vzduchu. 25

26 26

27 Kam s ním? Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace Grománková Kateřina*, Kopecká Karína, Pisani Alexandr, Koláček Jakub, Prokšová Pavla, Tomášková Martina em našeho projektu bylo vyhledat nejvhodnější místo k vybudování malého školního arboreta na naší zahradě. Na zahradě jsme vytipovali pět vhodných míst k vybudování arboreta. Na těchto místech jsme měřili teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, ph půdy, stanovili jsme dobu svitu slunce na dané místo a druh půdy. Námi naměřené hodnoty jsme porovnali s měřením teploty v naší meteorologické budce a s hodnotami meteorologické stanice, kterou Hydrometeorologický ústav umístil na naší školní zahradě. Všechny údaje jsme zpracovali do tabulek a grafu. Naměřené hodnoty ukázaly, že nejteplejší místo na zahradě se nachází na stanovišti číslo 4 a 5. Nejvlhčí místo s nejlepší půdou na stanovišti číslo 2. Všechny naměřené hodnoty jsme předložili a konzultovali s firmou Omorika, která nám dodá dřeviny a byliny na výstavu arboreta. Závěr Vzhledem k výsledkům měření a také faktu, že některá vhodná stanoviště nejsou oplocena, jsme nakonec stanovili jako nejlepší místo k vybudování arboreta stanoviště číslo 3 u Školního klubu. Klíčová slova : arboretum, ph půdy, sluneční záření, teplota, vlhkost 27

28 Děkujeme všem partnerům, podporovatelům a dárcům. Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v rámci projektu "Školy příkladem udržitelného rozvoje". Za obsah tohoto dokumentu je výhradně zodpovědné Sdružení TEREZA a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. Kontakt: Program GLOBE Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1 facebook: Žijte GLOBE Games tel: ,

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Obsah naší prezentace 1. Úvod - Globe tým a naše město 2. Jak jsme postupovali 3.

Více

GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová

GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová GLOBE TEAM: Kateřina Glombková Monika Mokrošová Miriam Hrachovcová Jana Prymusová o Albrechtice leží ve východní části České republiky o je to malá obec mezi Karvinou a Českým Těšínem o do naší školy chodí

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy

Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy Příloha č. 2 Katastrální mapa města Svitav Příloha č. 3 Povodí řeky Svitavy v katastru města Svitav Příloha č. 4 Povodeň červenec 1997 zákres

Více

Sborník studentské konference GLOBE Games 2012, Litomyšl. Abstrakty prezentovaných projektů

Sborník studentské konference GLOBE Games 2012, Litomyšl. Abstrakty prezentovaných projektů Sborník studentské konference GLOBE Games 2012, Litomyšl y prezentovaných projektů Studentská konference je důležitou součástí GLOBE Games. Studenti zde prezentují své školní projekty využívající GLOBE

Více

Přílohy. Seznam příloh

Přílohy. Seznam příloh Přílohy Seznam příloh Obr. 1: Košťálova studánka odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, červenec 2015) Obr. 2: Machle odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, září 2015) Obr. 3: Staviště odtok (Jaitnerová, září

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Pomůcky: pracovní listy 1 a 2, tužky, podložky, provázek, metr, stopky (např. na mobilu), pingpongové míčky, graf průtoku Brno Poříčí (Příloha 1)

Pomůcky: pracovní listy 1 a 2, tužky, podložky, provázek, metr, stopky (např. na mobilu), pingpongové míčky, graf průtoku Brno Poříčí (Příloha 1) KTIVIT 4.2. ŠPETK HYDROLOGIE notace Rychlost vodního toku a objem průtoku závisí na mnoha faktorech. Žáci spočítají rychlost vodního toku a velikost průtoku v jeho různých částech a uvědomí si, jak člověk

Více

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou

Více

Mezinárodní program GLOBE

Mezinárodní program GLOBE Mezinárodní program GLOBE Sdružení TEREZA Haštalská 17 110 00 Praha 1 tel.: 224 816 868, fax: 224 819 161 e-mail: globe@terezanet.cz Koordinátorky programu: Mgr. Pavlína Hrdličková Ing. Michaela Erbanová,

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Projekty vodní výzvy se představují

Projekty vodní výzvy se představují Projekty vodní výzvy se představují Jaké problémy s vodou žáci řešili a jak se jim je podařilo vyřešit? Představujeme výstupy, které jste nám poslali do Vodní výzvy a zároveň i projekty řešící vodní problémy,

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem

Více

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 Měření denní teploty a množství srážek na stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se datuje už od roku 1945. Postupně přibývají

Více

VI. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

VI. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH TŘÍD Kategorie ZŠ 01 Pořadí Body Škola Ulice Město Třída 1. 34 Gymnázium Studentská 1075 Žatec Sekunda 2. 29 Gymnázium Čs. dobrovolců 11 Teplice 2. A 3. 29 Gymnázium Čs. dobrovolců 11 Teplice

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 39 43 Srní 2. 4. dubna 2001 Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě Tomáš Kvítek, Renata Duffková & Jana Peterková Výzkumný ústav meliorací

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

Pracovní list: řešení

Pracovní list: řešení Prší, prší, jen se leje... Pracovní list: řešení 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Povrchové vody wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Stav povrchových

Více

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl POPIS ŘÍČNÍHO ÚSEKU/PŘÍČNÉHO PROFILU č. úkolu:. Tok ř.km záznam č. Místo Dne : hod Délka úseku (m): Provedl Bližší lokalizace :... číslo listu: vh mapy:...... mapy 1:... :... fotografie: 1) celkový charakter

Více

Rybník nebo potok? Vliv abiotických faktorů na druhovou početnost vodních organismů. ČAG České Budějovice

Rybník nebo potok? Vliv abiotických faktorů na druhovou početnost vodních organismů. ČAG České Budějovice Rybník nebo potok? Vliv abiotických faktorů na druhovou početnost vodních organismů ČAG České Budějovice Obsah: 1. Úvod 2. Stanoviště a metodika 3. Statistiky a výsledky 4. Závěr Stanoviště měření x 5

Více

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční)

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) 1.místo Kadlecová Veronika Gymnázium J.V. Jirsíka, F. Šrámka 23, 370 04 České Budějovice 2.místo Nováčková Natálie ZŠ O. Nedbala 30, 370

Více

Co skrývají pupeny stromů?

Co skrývají pupeny stromů? Co skrývají pupeny stromů? Autorka Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. 7. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina (oddělené 14 dny) Potřebný prostor a uspořádání Učebna

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr 5.1 Předpovědi v působnosti RPP Brno Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Brně zpracovává předpovědi hydrologickým modelem HYDROG pro povodí Dyje. Na povodí Dyje byl model HYDROG implementován v roce

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ Informace Povodí Labe, státní podnik (Ing. L. Rederer, Ing. T. Zapletal) Vzhledem k pokračujícímu masivnímu úhynu úhoře říčního (Anguilla anguilla) na jižní části vodní

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem (práce v terénu + laboratorní

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK Gymnázium Františka Křižíka získalo v roce 2015 finanční příspěvek 99 500,- Kč na projekt EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA GFK. Škola se dlouhodobě

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE

INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment METEOROLOGIE Téma školního roku 21/11 Jak vznikají oblaka? Co nám mohou prozradit západy Slunce?

Více

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub, GEOGRAFIE ČR klimatologie a hydrologie přednáška 6 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz klima x počasí přechodný typ klimatu na pomezí oceánu a kontinentu jednotlivé měřené a sledované

Více

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) Jaroslav Beneš, Ladislav Kašpárek, Martin Keprta Projekt byl řešen:

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice Zapojením do pilotního projektu Index čistoty metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství si chtěla Městská část Praha - Dolní Počernice

Více

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VARIACE INTENZIT CYKLISTICKÉ DOPRAVY ING. JAN MARTOLOS, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: martolos@edip.cz ING.

Více

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

23.Počasí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

23.Počasí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 23.Počasí Počasí Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Monitoring a předpověď zemědělského sucha

Monitoring a předpověď zemědělského sucha Monitoring a předpověď zemědělského sucha Zdeněk Žalud, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Jan Balek, Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Martin Možný, František Pavlík, Michal Gebhart, Svatava Maradová,

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností.

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností. ŘÍČNÍ NIVA Text 1: Říční niva Říční niva je část údolí, která je zaplavována a ovlivňována povodněmi. Z geomorfologického hlediska se jedná o ploché říční dno, které je tvořeno říčními nánosy. V nivě řeka

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 0. kategorie Malý soutěžní sál (budova č. 8), Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany 6.5.2015 0. Holá Daniela 2008 ZUŠ B. Smetany, Plzeň 1. místo 23,0 Kříž Ivan 2007 ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 1. místo 22,8 Šneberger

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více

Voda živá Etapa 4 : Závěrem...

Voda živá Etapa 4 : Závěrem... Voda živá Etapa 4 : Závěrem... Prosecký potok Jméno: Dittmannová Nicole, Křivská Aneta, Töröková Timea Třída: 9.A Školní rok: 2015/2016 Škola: ZŠ Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Obsah: 1. Úvod 2. Popis

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007 VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB ING. JIŘÍ ČARSKÝ, ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů, www.fd.cvut.cz, E-MAIL: carsky@fd.cvut.cz

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017 Předpovědní povodňová služba Jihlava - 28. února 2017 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými

Více

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ.  Tento projekt je spolufinancován ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ www.zszbyslavice.cz Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY? METODIKA pracovní list Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY?

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

Zavedené označení tabulek (popisují se nahoře): Tab. 1., Tab. 2... Označení grafů, obrázků a schémat (popisují se většinou dole): Obr. 1., Obr. 2...

Zavedené označení tabulek (popisují se nahoře): Tab. 1., Tab. 2... Označení grafů, obrázků a schémat (popisují se většinou dole): Obr. 1., Obr. 2... PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU - 100 % účast na cvičení - odevzdání a uznání všech cvičení (do konce prosince). Náležitosti cvičení: 1) Hlavička - Ročník - Číslo a název cvičení - Kombinace oborů - Jméno - Datum

Více

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání 26.6.2015 Přítomní: Ing. Jaroslav Cejnar, starosta obce Běloky Ing. Jan Papež, firma Koordinace Bc. Tomáš Barth, firma Koordinace Průběh setkání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Letošní sezona začala díky slabé zimě poměrně brzy a již koncem března na stezky dorazili první cyklisté.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Letošní sezona začala díky slabé zimě poměrně brzy a již koncem března na stezky dorazili první cyklisté. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obecně prospěšná společnost Singltrek pod Smrkem byla založena 29. listopadu 2010 za účelem vytváření podmínek pro všestranný rozvoj cestovního ruchu regionu Frýdlantsko v souladu s

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

Hledá se nová Kateřina Neumanová

Hledá se nová Kateřina Neumanová Hledá se nová Kateřina Neumanová Sportovní klub - lyžování Nové město na Moravě Českomoravský pohár v běhu na lyžích pro rok 2007 4. závod ze série závodů HLEDÁ SE NOVÁ KATEŘINA NEUMANNOVÁ 24.února 2007

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2010/2011 Každý umělec byl na začátku amatér. Ralph Waldo Emerson Lukáš Rajchl, Kristýna Janků, Monika Roblová, Tereza Žižková, 14 let Studie oka, 15 13

Více

Monitorování obsahu tritia v povrchových vodách v okolí jaderné elektrárny Temelín

Monitorování obsahu tritia v povrchových vodách v okolí jaderné elektrárny Temelín Monitorování obsahu tritia v povrchových vodách v okolí jaderné elektrárny Temelín Eva Šindelková, CSc. (1), Karel Zeman (2), Mgr. Jiří Havránek (1) (1) - RC SÚJB České Budějovice, (2) SÚRO Praha, pracoviště

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více