4/2012. Ilustrace a design Ondřej Košťák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012. Ilustrace a design Ondřej Košťák"

Transkript

1 4/2012 cena 39 Kč / ročník 43 Ilustrace a design Ondřej Košťák

2 Inzerce

3 Obsah Milí čtenáři, vyprávěla mi jedna milá starší sestra svůj životní příběh. Začínal tím, že se jako malé dítě velmi bála smrti. Svojí dětskou vírou věřila v Pána Boha, znala Ježíše jako svého Spasitele a věděla, že po smrti bude s ním v nebi. Ale v tom právě byl problém. Ve známé probuzenecké písni se totiž zpívalo: potom budem s anděli, věčnou slavit neděli. A neděle byla pro malé děvčátko dnem hrůzy. Musela s rodiči časně vstávat, celý den chodit ve svátečních šatech, které nesměla umazat, dopoledne i v podvečer poslouchat dlouhé a nesrozumitelné řeči ve shromáždění. Nesměla si hrát a ani jinak vyrušovat dospělé z jejich zbožného rozjímání a k tomu ta hrozná píseň. Nechápala, proč ji rodiče s takovým nadšením zpívají. Když jsem měla vlastní děti, dodávala, vždycky jsem byla ráda, že se mládež mohla po shromáždění sejít, bavit se, jít na výlet nebo hrát volejbal. Vždyť odpočinek není jenom nudné nicnedělání. Zdá se, že dnes máme opačné problémy. Možná nás znepokojuje, jak snadno sváteční duch z neděle vyprchá pod tíhou časového stresu a hromady (někdy i zbožných) povinností. Žijeme ve společnosti, která je orientovaná na výkon. Lehce se nám potom může přihodit, že pracovní úsilí všedního dne zaměníme za náboženské výkony dne svátečního. Kde a jak však máme najít rovnováhu mezi ztišením, slavením, službou, nutnými povinnostmi na jedné straně a odpočinkem, zábavou či společenskými aktivitami na straně druhé. Odpověď není snadná. Rozhodli jsme se jejímu hledání věnovat velikonoční číslo časopisu BRÁNA v naději, že biblické výklady podpořené příběhy ze života nám mohou při jejím hledání trochu napomoci. Přinejmenším v tom, že si uvědomíme, že naše nedění problémy nejsou jenom naše, ale prožíváme je podobně jako ostatní. Pokusme se tedy společně o to, aby pro nás neděle nebyla dnem hrůzy, ale stala se nám skutečným Dnem vzkříšení. Přeji Vám požehnané Velikonoce. jiří sedláček, vydavatel 04 Za nás všecky jej vydal 06 Rozhovor V církvi jako u Romů 10 Svědectví Kamkoli půjdeš, půjdu Téma Neděle, den vzkříšení 20 Zápisník Útržky z Indie 22 Cestopis Konec světa 28 Etika Hypermarkety 36 Setkání Kostelík v Sofii příště tiráž Sex. Sprosté slovo? ed. Viktor Ber Číslo 4/2012, ročník Bratrské rodiny 44, Českobratrské rodiny 69 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 39 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Matěj Hájek, Mgr. Miloš Hejzlar, Bc. Anna Chrásková, ing. Peter Komrska, Jana Matulíková, PhDr. Daniela Sedláčková, Hedvika Benáková, Mgr. Petr Grulich j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Kutílková Vydavatel: Jiří Sedláček IČ Ev. č. MKČR: E 5080 ISSN X Tisk: GRAFOTECHNA PRINT, s.r.o. Praha Objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. Redakce a administrace: Kodex, o.p.s., Soukenická 11, Praha 1 tel

4 SLOVO Nějakou dobu jsem přešlapoval okolo sem a tam, ale nedokázal odejít. Sotva jsem to uviděl, byl jsem polapen, háček se zasekl. Neodolám, natahuji ruku, abych si to prohlédl zblízka. Ano, je to skutečně ono, co jsem si přál mít. Ale ne, tolik peněz je příliš, raději ne, snad někdy příště. Odcházím pryč. Po pár krocích se ovšem otáčím a opět vracím. Je rozhodnuto. Ten film Umučení Krista mne zaujal natolik, že ho prostě mít musím. Málo platné, když člověk nejen slyší, ale také i vidí, působí to na něj mnohem silněji. Vidět Umučení Krista na vlastní oči je pak obzvlášť silný zážitek. Nejen pro jeho působivé zpracování, ale především proto, že se jedná o utrpení a ukřižování našeho Pána a Spasitele. Působivá je už celá atmosféra Jidášovy zrady, nenávisti, výsměchu Židů, ale také bezcitné krutosti vojáků a strachu učedníků. Nezapomenutelný je Ježíšův úpěnlivý zápas v Getsemane. Moje nitro se zachvívá, když vidím dopadat důtky na jeho rozdrásané tělo. Jednu chvíli je mi skoro, jako kdyby ta rána zasáhla i mne. Potom vlastní ukřižování, kladivo dopadající na hřeb. Krev, která vystřikuje. Té krve je tu vůbec všude plno. Podle některých kritiků až příliš. Prý to ani není možné, jiní zase tvrdí, že ano. Nevím. Já to pochopil jako obraz jinak skrytých, nevyjádřitelných věcí. Toho, že Pán Ježíš na sobě nenese jen fyzickou bolest, vlastní tíhu dřeva kříže, ale nesnesitelnou tíhu hříchů celého světa, nás všech. Proto jeho krev smývající hříchy neustále stéká všude a po ŘÍMANŮM 8,32 Za nás všecky jej vydal všem. Myslím, že to má svůj důvod. Ostatně ukřižování musela být krvavá, surová záležitost. Ale už dost, skoro to vypadá, jako bych psal opožděnou recenzi. Ne, nechci psát o filmovém, ale o skutečném umučení Ježíše Krista. O utrpení, které je skryté za tím nenápadně prostým prohlášením Písma: za nás za všecky jej vydal. Ono se to přečte tak snadno a možná za tím ani necítíme všechno to ponížení, plivance a rány, bičování do krve, přibití na kříž. Několikahodinové umírání vyčerpáním a pozvolným dušením. Rány vnější, na těle, ale i vnitřní, na duši. Myslím, že ty byly ještě daleko horší. Opuštěnost Bohem. Skutečný sestup do pekel, jak vyznáváme v apoštolském vyznání. Žádný film, byť sebepůsobivější, nemůže pojmout a vyjádřit hloubku toho, co se všecko odehrálo. Přesahuje to všechno naše chápání. Jak moc jsem milován! Za nás za všecky jej vydal. Jestli za všechny, tak to v těch všech jsem jistě i já, a proto si dovolím číst: za mne jej vydal. Pán Ježíš všecko utrpení snášel kvůli mně, pro můj hřích. Avšak nezní to tu jako trpká výhružka: Podívej se, co všecko jsem kvůli tobě musel vytrpět, teď si to vypiješ. Je to vyznání lásky. Ano, kvůli tvému hříchu jsem musel vydat utrpení a smrti svého jediného milovaného syna. Avšak udělal jsem to pro tebe rád, abys to nemusel snášet ty. Abys mohl žít. Protože tě mám rád, nesmírně mi na tobě záleží. Není nic, co duben 2012

5 bych pro tebe neudělal. To je důraz, který zde apoštol Pavel přináší jako přímý důsledek velikonoční události. Když pro nás Bůh obětoval svého vlastního syna, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Je-li s námi On, kdo proti nám? Nikdo už nemůže žalovat, obviňovat, když Bůh ospravedlňuje, když krev jeho syna očišťuje od každého hříchu. Kristus sám se za nás přimlouvá, takže nikdo a nic, žádná síla ani moc nás nemůže odloučit, oddělit od jeho lásky. Nejednou si zakládáme na svém společenském postavení nebo i na svém majetku, na tom, co jsme získali, čeho jsme dosáhli, co dokázali a co umíme. Případně na svých dobrých skutcích, zbožnosti, obětavosti atd. To všecko je úplné nic, jako domeček z karet, dům na písku. Jediné, co obstojí a zůstane, je hodnota, kterou nám dává Boží a Ježíšova láska. Nám, třebaže maličkým, slabým a neúspěšným. Když jsme selhali, provedli něco ošklivého. Když nejen v očích druhých lidí, ale zejména ve svých vlastních ztrácíme jakoukoliv hodnotu. Pán Ježíš říká ne a ne. Nejsi bezcenný ubožák. Vždyť já jsem pro tebe trpěl a umíral. Já sám jsem na sobě nesl tvou bolest i bídu. Tvůj hřích smývá má krev. Mám tě moc rád, miluji tě. Je úžasné zakoušet, jaký smysl a hodnotu mému životu dává utrpení Božího syna. Pavel Fér (52) kladenský rodák, šťastně ženatý, pyšný otec šesti dětí. Pracuje v dětském odboru Církve bratrské. S praktickou průpravou opraváře televizí a jiné elektroniky nyní servisuje sbor v jihočeském Husinci. Velikonoční dotloukly lidské ruce dotlouklo srdce Božího Syna opuštěný Otcem napojený octem je to i moje vina je to i moje vina na hrob nesu kytky uplakané mazlavé vzpomínání na kameni kámen nezůstane Pán Ježíš je živý i ty vstaneš ze smrti do svítání Daniela Sedláčková Jak moc jsou milováni všichni hříšníci Za nás za všecky jej vydal. Je nádherné, když tuto pravdu smíme vztáhnout sami na sebe. Pokud však zůstaneme jen u toho, dopouštíme se nepřípustné deformace pravdy a nechápeme, o čem Velikonoce jsou. Bůh svého syna přece nevydal jen za tebe, či mne, ale za nás za všecky. To množné, povšechné číslo tam musí nutně zůstat. Nebudou-li tam totiž všichni, pak tam nejsi ani ty. Jestliže s někým nepočítáš a zapomínáš na něj, jestliže ho dokonce vylučuješ z tohoto okruhu, vylučuješ nakonec sám sebe. Ježíš byl vydán za nás za všecky. Dokonce i za ty, pro které bychom snad nehnuli ani prstem. Kteří jsou nám protivní a ublížili nám. Vůči kterým máme vážné, nejen osobní, ale zcela zásadní výhrady. Nedokážeme si jich vážit, natož je mít rádi. Protože zhřešili, těžce se provinili nejen vůči nám, ale zejména vůči Bohu. A přece platí: Za nás za všecky jej vydal. Za všecky, bez výjimky. I za takové, za hříšníky, za nehodné. Nakonec bez toho by evangelium ani nebylo evangeliem. Jestliže je to tak, jestliže jej vydal za nás za všecky, pak to nemůže znamenat nic jiného, než že úplně stejně jako miluje mne, miluje i všecky okolo nás. Také každému z nich, mému bližnímu, sousedovi, spolupracovníkovi, podřízenému a nadřízenému, bratru a sestře, dal nesmírnou hodnotu své lásky svým utrpením a smrtí. Jsou to nesmírně vzácní lidé, ne snad svou vlastní vnitřní kvalitou, ale láskou Pána Ježíše Krista, cenou jeho oběti. Rozumíte, proč je společenství sboru něčím nesmírně vzácným, drahocenným? Vzácným dokonce i ve chvílích těžké vnitřní krize? Proč je tak jedinečné, i když snad neplní svou funkci a nedává nám to, co po právu očekáváme? Proč jsou vzácní a nesmírně cenní všichni lidé? Všichni naši bližní. Dokonce i neschopní a velice problematičtí. Vždy, když máte problém je přijmout a milovat, si připomeňte: Za tohoto člověka zemřel můj Pán Ježíš Kristus, stejně tak jako za mne. Jemu stálo za to pro něj nesmírně trpět a umírat, prolít svou drahou krev. Tato perspektiva pak promění celý náš život. Prozáří ho radostí a vděčností za Golgotu. Dá nám nové, uzdravené vztahy, krásné společenství Božího lidu. Bude nás pudit ke svědectví, vyznávání Ježíšovy lásky. duben 2012

6 rozhovor Rozhovor s kazatelem patrikem horváthem V církvi jako u Romů Demonstrace a násilnosti na severu Čech přiměly nejen starosty měst a vládu, ale i veřejnost zabývat se intenzivně romskou otázkou. V době, kdy roste nedůvěra a napětí mezi Romy a zbytkem společnosti, může být církev místem přijetí, kde se na nikoho nedívá jako na parazita. Cesta každého člověka ke Kristu a do církve je jiná, kudy vedla tvoje? Začala v kině filmem Ježíš. Bylo mi čtrnáct let a já jsem se poprvé dozvěděl základní informace, kdo Ježíš je, proč přišel a umřel na kříži. V následujících čtyřech letech jsem ale procházel obvyklými problémy dospívání a na víru, natožpak na církev, jsem nemyslel. Tehdy po revoluci totiž vtrhlo do Čech v plné síle všechno západní pokušení: drogy, značkové oblečení, sex na E 55, a kdo uměl udělat peníze, byl v mých očích borec. V tom všem jsi lítal? Ve všem ne, ale spousta mých kamarádů ano. Měl jsem nakročeno ke krádežím aut. Jednou, když jsem měl jít s kamarádem vykrást své první auto a zazvonil jsem u něj, mi jeho mladší brácha z okna řekl: Před chvilkou ho vzali policajti! Tenkrát jsem poprvé uslyšel hlas vnitřního svědomí: Ty jsi vždycky chtěl něčím bejt a teď je z tebe zloděj. To byl zlom, této cesty jsem nechal a věnoval se škole. Druhá zlomová událost přišla bezprostředně na hodině společenských věd. Učitelka se zeptala, kdo je v naší třídě věřící? Vzpomněl jsem si na film Ježíš a před všemi řekl, že v něho věřím. Ona ale oponovala, že má jiný názor, a já jsem se s ní pohádal, ač jsem vlastně ještě v pravém smyslu věřící nebyl. Ze školy domů jsem šel naštvaný a v jakémsi přetlaku jsem vybafl na zastávce autobusu na jediného kluka, který tam stál: Vona mi řekla, že byl rebel! To musel být překvapený, jak na to zareagoval? Ptal se mě nejdřív, kdo? Když jsem mu řekl, že Ježíš, divil se, že mě to zajímá, ale řekl, že chodí do Církve bratrské, a pozval mě na setkání mládeže. Domluvili jsme se, dal jsem mu na sebe kontakt a on pro mě poslal svou kamarádku. Tak jsem se dostal do církve, kde jsem postupně získal spoustu nových kamarádů, později našel svou ženu a hlavně doopravdy uvěřil v Krista. Zajímalo by mě, co na to tvoji rodiče? Bylo jim to úplně jedno, pro ně bylo hlavní, že nemám nemanželské dítě a že nefetuju. Ptám se na rodiče, protože tvé příjmení naznačuje maďarské nebo romské předky Ze strany otce byl můj dědeček skutečně Maďar a babička Romka. Na sever Čech přišli po válce na vysídlené území po Němcích. Přijeli ze slovensko-maďarského pohraničí. Zato moje maminka je původem Češka z České Lípy a jmenovala se za svobodna Neumannová. Takže já jsem takový maďarsko-romsko-českoněmecký mix, což se ve mně neustále hádá. Cítil ses v dětství jako míšenec a dávalo ti to tvé okolí znát? Vůbec ne, nikdo mi nikdy nic takového pocítit nedal. To spíš já sám jsem vnitřně vnímal, že mám ve své genetické výbavě cosi, co neodpářu. Například to, že Romové čtou lidi. Jak celoživotně kočovali, vyvinula se v nich jakási intuice, takže rychle odhadnou, s kým si začít a s kým raději ne. Poznají, co je doopravdy a co kamukeri, tedy naoko, prostě divadlo. A mně se zdá, že v tomto smyslu jsem dostal něco podobného do výbavy. Pere se ve mně Horváth s Neumannem, rozum s emocemi, racionalita s intuicí. Jsem za to vděčný, ale leckdy jsem z toho vnitřního zápasu vyčerpaný. Jsi tedy částečně Rom, zdá se mi proto docela logické, že ses dostal ke službě Romům. Jak to začalo? Náš tehdejší ústecký kazatel Daniel Fajfr mě k tomu pozval. Vzal kytaru, balón a šlo se ven na ulici do romské čtvrti. Na hřišti jsme si s dětmi zahráli fot- duben 2012

7 Foto Bronislav Matulík bal, zazpívali nějaké písně a pak jsme se modlili. Navazovali jsme na to, že každý Rom respektuje Boha. Samozřejmě je otázka, jaký to je bůh. Jestli biblický Bůh, nebo bůh pověr, nebo jen strach z ducha smrti Mula No a pak mně a mé ženě Daniel službu Romům zcela přenechal. Představuji si, že to chtělo výdrž. Jak dlouho jste to dělali? Asi čtyři nebo pět let. Jenomže pak jsme se ženou konstatovali, že nevidíme vůbec žádné výsledky. To nás vedlo na kolena, modlili jsme se i postili, a pak se stala zvláštní věc. Byli jsme jako obvykle uprostřed týdne na svém obvyklém místě a hráli na kytaru. Najednou z ničeho nic přijel karavan, otevřely se dveře, vystoupili Romové, které jsme nikdy neviděli, vzali své kytary, připojili se k nám a začali romsky zpívat o Bohu! To byla naše hmatatelně vyslyšená modlitba. Prostě přijeli přímo za námi švédští nebo finští letniční Romové, kteří byli na cestě do Rumunska. Během okamžiku se rozkřiklo, že jsou tady, a do čtvrt hodiny přišlo na dvě stě padesát lidí! Bc. Patrik Horváth (36) Takže jste to nevzdali a pokračovali dál. Jak? Začali jsme dělat romské bohoslužby ve stylu Billa Wilsona Metro Ministries New York pro děti v panelákové čtvrti Krásné Březno, kde jsem vyrostl. Pronajali jsme si na každou neděli kino a dělali program na způsob soupeření kluků a holek do určitého věku, kdy ještě o sebe nejeví zájem a kdy se vlastně nesnášejí. Doprostřed pódia se dala stužka, kluci nalevo, holky napravo a na každou stranu se připevnilo pět nafukovacích balonků. A pokaždé, když někdo něco udělal špatně, balonek jsme praskli. Ta rána je zastavila, děti se lekly a samovystudoval VŠ UJEP v Ústí nad Labem obor marketing a je absolventem ETS. Pět let pracoval pro německou softwarovou společnost. Jako vikář sloužil ve sboru CB Ústí nad Labem a od roku 2009 v rámci libereckého sboru působí v Jablonci nad Nisou jako druhý kazatel. S manželkou Ivanou mají děti Natanaela (8), Sáru (6) a Annu Noemi (4). duben 2012

8 ROZHOVOR zřejmě bod šel dolů. Základem bylo, aby se během první půlhodiny totálně vyblbly. Takže mohly dělat hip-hop, tancovat, brejkovat, prostě všechno na sto procent. Pak jsme se ztišili, zahráli divadlo, nějaký biblický příběh, zpívali jsme a modlili se. To jsme dělali následující dva roky týden co týden. Chodilo tam od patnácti do čtyřiceti děcek. Dnes na stejném místě na nás navazuje Apoštolská církev. Věnoval ses s manželkou romské misii pět anebo šest let, tvoje cesta ale vedla dál, kam? Přišlo povolání ke službě do církve, což obnášelo, že jsem musel opustit intuitivní stránku své osobnosti a zaměřit se na racionální. Byl jsem zvolen do staršovstva a nebylo to jednoduché. Moje romská duše se dívala po stylu bohoslužeb a já zjistil, že mi víc vyhovuje charismatický způsob. Nebylo to ale proto, že by se mi to víc líbilo nebo že by to pro mě byla nějaká životně nutná potřeba, bylo to proto, že tam je prostor pro vyjádření emocí. Proto bych si přál, aby lidé v Církvi bratrské měli zdravý a otevřený postoj k emocím a nebáli se je kultivovaně vyjadřovat. Emoce nám Pán Bůh dal stejně jako rozum. Co ještě pro tebe znamenalo, žes opustil svou romskou cestu? Nahradil jsem ji kazatelsko-vikářskou službou. Už nebyl čas na skupinky v naší čtvrti, musel jsem se plně věnovat sboru pastorací, občas i kázáním, aby se nerozpadl, abychom nepřicházeli o lidi. Nám se totiž stalo, že jsme během roku přišli až o dvacet pět lidí! Ale když už jsem si myslel, že moje romská cesta definitivně skončila, dostal jsem se jako kazatel do liberecké stanice v Jablonci nad Nisou. Zjistil jsem, že je to velmi specifické společenství. Rekrutuje se mimo jiné z bývalých vězňů. No a do takového společenství nemají Romové strach přijít, protože si nikdo na nic nehraje. Dalo by se říct v tom nejlepším slova smyslu, že kde je v církvi místo pro vězně a bezdomovce, je místo i pro Romy. Takže ses ocitl opět na romské cestě Ano, a souvisela s tím i naše cesta s rodinou do Hermanovců nad Topľou na Východní Slovensko, kde jsou v rámci Církve bratrské romské stanice. Skvělou práci tam dělá Pierre van Vuuren. Ve mně tam začalo rezonovat: Bože, vracíš mě zpátky? Nemám zatím na tuto otázku odpověď, ale nedělalo by mně problém znovu Romům sloužit, protože mi je s nimi dobře. Mám zkušenost, že po požehnaném kázání Romové v pláči vyznávají: Joj, Bože, odpusť mi! Vyznávají, že se napili, že zase ženu uhodili Kdy naposled jsme slyšeli, že bílý hříšník přišel do církve a vyznával své hříchy, že byl nevěrný nebo hrubý na manželku? A přitom se nad Romy snadno povyšuje. Takový Rom, když je naštvaný, řekne hned všechno narovinu, natvrdo a zase je všechno v pohodě. Tato vlastnost mně v české církvi leckdy chybí. Bílý křesťan má tendenci říkat, že naštvaný není, a ještě to zopakuje, aby vás ujistil, ale přitom si po generace či desítiletí drží hořkost a zlobu v srdci! Dostaňme se k problematice Romů v Církvi bratrské. Je v ní pro ně místo? Řekl bych, že začíná být, ale ne v kterémkoliv sboru. Přitom ale vím, že Církev bratrská je nastavena tak, aby lidem bez rozdílu pomáhala. Možná se to ale někdy nepotká s tím jak pomáhat. Protože česká národnost i komunita je od romské kulturně odlišná. Jistěže nejde o to, měnit tvář Církve bratrské, ale na druhé straně, když přijde Rom do našich sborů, může Bílý křesťan má tendenci říkat, že naštvaný není, a ještě vás o tom ujišťuje, ale přitom si po generace či desítiletí drží hořkost a zlobu v srdci! to být pro ostatní impuls k přemýšlení. Třeba o tom, jestli jednou za čas něco neudělat jinak. Nemluvím o žádné revoluci, ale o nějakém kroku vstříc druhým, o zdnešnění církve nově příchozím. Vedeme přece Romy ke Kristu a nikoliv do naší kultury. Asi je dobré Romům říci, že je v církvi rádi vidíme (musí to být ale pravda, protože to poznají!) a zároveň jim dát svobodu, ať se rozhodnou, jestli jim to v našich sborech vyhovuje. Vyhlížím Romské sbory v rámci CB. V čem je specifická romská kultura? Nedá se paušalizovat, ale mám za to, že zcela určitě více rozumějí Ježíšovu nedělejte si starost o zítřek. My bychom mohli chápat naši starost jako zodpovědnost a je vidět jako nezodpovědné, jenomže oni neumějí žít jinak. Zítřek budou řešit až zítra. Proto Romové většinou neumějí hospodařit s penězi. Tři čtyři dny si dopřejí, co nemohou, a pak po zbytek měsíce žijí jen z mouky, pokud ji teda mají. Myslím si ale, že to je v Kristu formovatelné. Příklad, přivedli jsme do romského sboru neobrácenou romskou rodinu. Nutno říci, že v takovém duben 2012

9 Romská skupinka z Matiční ulice někdy v roce 2003 shromáždění jsou většinou obyčejné ženy, uklízečky. A teď se jedna z nich podívala na tu nevěřící romskou ženu, kterou jsme přivedli, přečetla si ji a řekla: Ty nemůžeš chodit do církve jako na sociálku s napřaženou rukou! Byla to Romka, ale mluvila jako zodpovědný občan. Nebo starostové na východním Slovensku nikdy neviděli, aby si v romské osadě někdo zametal, ale křesťanská romská rodina si zamete docela přirozeně. Ne proto, že se přizpůsobila kultuře, ale kvůli Kristu. Další, na co myslím, je schopnost radovat se v těžkých situacích a okolnostech. Trochu mi zde rezonuje starozákonní apel na časté slavení Izraelských svátků. Neztrácíme schopnost se radovat v komunitě, v církvi? Zmíním bezprostřednost Romů a také to, že nejsou lakomí ve svém nedostatku. Rozdělí se s tím, koho mají rádi, o poslední bramboru. Co bys ale řekl na špatné zkušenosti s Romy? Já můžu říct, že negativních zkušeností mám za sedmnáct let služby jak s Romy, tak s bílými lidmi. Vím samozřejmě, že se špatné věci stávají, že například i v Jablonci se lidem, kteří sloužili Romům, ztratila aparatura. Ale myslím si, že toto riziko musíme podstupovat, když jim chceme sloužit. To se ovšem týká každého. Když chceme sloužit bílým, také musíme jít do rizika. Chce-li se někdo starat o bezdomovce nebo vězně, opět jde do rizika. Varoval bych však před naivní snahou pomoci. V čem vidíš největší problém romské komunity? Mně připadá celkem nefér to takto říct, protože problém je v naší společnosti úplně s každým. Vždyť jestli někdo nejvíc okrádá republiku v milionových a miliardových částkách, tak to jsou bílé kravaty. Samozřejmě, když vidíme Roma, jak někde strhne okap a jde ho zpeněžit do sběrny, oprávněně nás to naštve. Ale to je v různých obměnách obraz celé společnosti. Nefér je také říci, že jenom bílí mají problémy s Romy a ne obráceně. Samozřejmě! Zajímavé je, že díky tzv. romské problematice si z toho mnozí dělají byznys, všelijaké využívání grantů atp. Máme zkušenost s matkou, která prodávala své dvě dcery, nebo s klukem, který se živil jako prostitut, což je hrozné. Když ale uvěřili, hned toho nechali. Ale kdo byli jejich zákazníci? Bílí Holanďani, Britové či Němci. Neváhali si kupovat i pětiletou holčičku! Co nás z toho víc pohoršuje a zaráží? V čem tedy vidíš největší problém Romů? Především ve vzdělání a z něho pramenící malé sebedůvěry a vědomí nedobré perspektivy. Starší generace, která nemá vzdělání, nemůže nikde sehnat práci, s čímž souvisí nezaměstnanost a ekonomická nouze. A samozřejmě určitá diskriminace. Z vlastní rodiny vím, že když se někdo telefonicky snaží získat práci a představí se Horváthová, nemají pro ni místo. A to neotvírám debatu, jak někteří romští podnikatelé neplatí romským dělníkům za odvedenou práci. Říkám si ale, že v dnešní době, kdy roste nedůvěra a napětí mezi Romy a bílými, může být církev místem přijetí, kde se na ně nedívá jako na parazity. Existuje ve vztahu k Romům v naší církvi nějaký pevný záchytný bod? Romové mají smysl pro rodinu. A to je vlastně velmi podobné Církvi bratrské. U nás je to vlastně také jako u Romů. Je-li někdo po generace Kočnar, Hejzlar, Hanuš nebo Štifter, tak to něco znamená, o něčem to vypovídá. A to stejné funguje i u Romů. Ty jsi tam toho bratranec, tak to jsme rodina! A to se mi líbí. Bronislav a Jana Matulíkovi duben 2012

10 SVĚDECTVÍ ján A blanka valachovi v belgii Kamkoli půjdeš, půjdu... Letos v lednu zemřela v belgických Antverpách sestra Blanka Valachová. Byl jsem požádán, abych jako kazatel ze Soukenické a přítel rodiny Valachovy přijel kázat při pohřebním rozloučení. Příprava na tuto službu v cizím prostředí a potom krásná setkání s bratrem Jankem Valachem mi znovu otevřela něco z historie duchovních i rodinných přátel i z historie Církve bratrské v České i Slovenské republice. Ján Valach se narodil na Slovensku v městečku Hnúšťa jako syn lékaře. Otec, který vystudoval v Praze, se po čase kvůli své medicínské specializaci přestěhoval do Prahy a bydlel se svou rodinou ve sborovém domě v Soukenické. Několik let byl také členem staršovstva sboru. Janko, jak byl Ján nazýván, odmalička projevoval hudební nadání. Naučil se hrát na klavír a později objevil krásu varhan. Jednou v Soukenické v neděli onemocněl varhaník a k překvapení všech desetiletý Janko doprovodil společné písně na varhany. U Valachů byly časté domácí koncerty, protože všechny čtyři děti hrály na různé hudební nástroje a zpívaly. V roce 1938, v době vzniku slovenského státu, se rodina vrátila na Slovensko. Ján vystudoval gymnázium a zároveň hudební školu na housle a klavír. Hudba už ho neopustila a brzy vystupoval na různých koncertech a zakládal různá hudební tělesa. Následovalo studium na konzervatoři v Bratislavě. V roce 1946 přišel opět do Prahy na nově otevřenou Akademii múzických umění, kde začal studovat varhany a dirigování. Brzy se věnuje také dirigování různých komorních a symfonických těles. Setkání s Blankou V době studií začal ve svém pronajatém pražském bytě shromažďovat přátele věřící i nevěřící, kteří zde v době nastupující totality vedli diskuse na různá témata. Studentů přibývalo a byt již byl malý. Skupinu, která si začala říkat rodinka, pozval do svého velkého bytu pracovník rozhlasu Hurta. V padesátých letech bylo takové shromažďování nebezpečné. Tehdy jim však vyšel statečně vstříc kazatel František Zdychynec, který umožnil, aby se tato setkávání ekumenické mládeže konala v Soukenické. Mladých lidí přibývalo a někdy se jich scházelo 60 až 80. Biblických programů se tehdy ujal mladý Miroslav Heryán. Skupina ukončila svoji činnost v roce 1952, kdy hlavní vedoucí dostudovali a život je zavál na různé strany. Ján Valach našel mezi mladými přáteli Blanku Havlinovou, dívku svého srdce, se kterou se oženil. Následovala dvouletá vojenská služba a přišlo první pronásledování. Z kádrových důvodů nebyl přijat do armádního hudebního souboru a pracoval jako řidič a automechanik nákladních aut. Jako zázrakem tehdy vyhrál armádní uměleckou soutěž hry na klavír, stal se dirigentem sboru slovenských učitelů a složil několik skladeb. Později následovalo angažmá ve Slovenském národním divadle a dále Ján Valach působil jako umělecký šéf opery v Banské Bystrici. Po uvedení řady oper přišla na řadu nastudování opery Krútňava od Eugena Suchoně. Významný dirigent, varhaník a skladatel začal mít stále více problémů se státním dohledem. Nemohl jezdit do zahraničí a jeho koncertní činnost bývala silně omezována. Vše vyvrcholilo v roce 1968, kdy politické důvody způsobily, že Ján Valach přijal pozvání k dirigování Královské vlámské opery v Antverpách. Od té doby Valachovi začínají budovat svůj nový domov v Belgii. Nový domov Tím došlo k velkým změnám pro Slováka a Češku žijící od této chvíle v Belgii. Ján pokračoval v koncertní, dirigentské a skladatelské práci, ke které časem přibyla ještě činnost pedagogická. Blanka se plně soustředila na hudební činnost svého manžela a začala pracovat jako manažerka koncertů. I když sama nebyla hudebnicí, naučila se rejstříkovat podle záznamů v notách svého manžela při varhanních koncertech. Nelze vyjmenovat všechny důležité body v uměleckém díle Jána Valacha. Jisté je, že jako málokdo jiný, šířil slávu české a slovenské hudby v nejrůznějších zemích při dirigování významných orchestrů a při varhanních recitálech. V Antverpách se stal známým hrou na varhany snad ve všech kostelích a každoročním prováděním Bachových Matoušových pašijí. Všechny tyto koncerty měly velkou návštěvnost a popularitu. Není divu, že Jána Valacha, kromě různých jiných cen, poctila vyznamenáním i belgická královna Fabiola. Na příběhu manželů Valachových je možné si uvědomit něco z tragédie našich národů. Kolikrát 10 duben 2012

11 Vlevo: Ján Valach Vlevo dole: Pohřební rozloučení s Blankou Valachovou v krematoriu v Antverpách Dole: Blanka a Ján Valachovi spolu prožili padesát čtyři let Foto archiv v dějinách se stalo, že významní lidé byli přinuceni k emigraci kvůli náboženskému či politickému útlaku? Je krásným svědectvím, že Valachovi nezahořkli, zachovali živou křesťanskou víru a po revoluci několikrát navštívili naše země, a dokonce uspořádali několik koncertních vystoupení. Jejich manželství bylo skutečně československé a po celu dobu své emigrace cítili sounáležitost se svou mateřskou Církví bratrskou. Rozloučení Sestra Blanka byla v lednu 2012 odvolána do nebeského domova. Na pohřbu kázal český kazatel ze Soukenické. Ján Valach na pohřbu sám na varhany doprovázel písně operních pěvců. V přeplněném krematoriu v Antverpách se sešli přátelé, zástupci uměleckého a kulturního života i ekumeny. Zazněla píseň také v češtině a podle místního zvyku i česká státní hymna. Prožíval jsem zvláštní atmosféru, kterou vytvořilo svědectví manželů Valachových v cizí zemi. Ve smutečním shromáždění bylo možné prožívat něco, co je možné označit jako bázeň Boží. Pohřbu se zúčastnila také šéfka českého konzulátu z Bruselu, předsedkyně krajanského spolku a další hosté. Kdybych mohl ovlivnit letošní udílení státních vyznamenání, potom by bratr Ján Valach byl vhodným kandidátem jako ten, který šířil českou a slovenskou hudbu ve světě a nezanevřel na svou vlast, která se k němu prostřednictvím představitelů totalitního režimu a jejich přisluhovačů hanebně zachovala. To nejdůležitější je ale živá víra v Krista, která zůstala a která nese své ovoce dál i v době, kdy přišlo loučení s milovanou manželkou. Pavel Černý duben

12 TÉMA Ilustrace Ondřej Košťák rád bych se hned pustil do slavnostního výkladu o neděli, prvním dni po sobotě, dni Páně, který přece musí člověka naplnit duchovním entuziasmem, radostí a nadějí. Vždyť staví před křesťana základ víry utrpení a vzkříšení Pána Ježíše. Nějak mi to ale nejde. Pohled na prostředí a podmínky každodenního života je tak silný, že ho nemohu nezmínit. Snad na pozadí bídy života Satan při vědomí krátkosti svého času intenzivně usiluje o to, abychom ztráceli hlavu i srdce v horečnaté sebedestruktivní aktivitě. William Still zazáří Boží dar dne Páně ještě jasnějšími barvami. Zdá se, že s ekonomickou krizí, stále se zmenšujícími finančními prostředky a rostoucí byrokratickou legislativou se život stává čím dál méně snesitelný. Maně si klademe otázku, co ještě člověk zvládne a jak dlouho může pracovat a žít na minimálně 150 %? Dnešní svět se zdá být dobrý hlavně pro silné a svobodné, kteří jsou schopni a ochotni věnovat všechny síly pouze své profesi. Ti ostatní úpí a s nimi i jejich rodiny. Pokud zápřah nevydrží či onemocní, jsou odsunuti stranou. Na jejich místo přicházejí další, kteří stojí v řadách nezaměstnaných. Přidejme k tomu i to, že sami chceme stihnout víc, než je moudré a dobré. Vždyť máme tolik možností, bylo by hříchem je nevyužít. A pro křesťany je zde neděle s dalšími požadavky. Zdá se, že jsme chyceni v destruktivním kolotoči toho, co musíme, co by se mělo a co bychom sami chtěli. Co s tím? Přijdou někdy lepší časy? Není pokoj šalom pouze 12 duben 2012

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009 inzerce Milí sborovníci, setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve větším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní děti, které přivádíme do společenství s sebou. Úvodní program

Více

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné Milí čtenáři, na počátku roku trochu statistických údajů: V současné době

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více