Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne (Kancelář ČSA, Praha Strahov)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne 16.3.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov)"

Transkript

1 Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Přítomní členové P-ČSA: Gabriel Waage, Tomáš Kusý, Dušan Šnelly, Pavel Křivák (od 9:48), Vojtěch Albrecht Přítomní hosté: Pavel Podhájecký, Jan Hora (od 9:05 do 10:05), Jaroslav Kosnar (od 9:42 do 14:58). Jednání bylo zahájeno v 9:01 Předsednictvo ČSA vzalo na vědomí: 1. Plnění rozpočtu ČSA. V týdnu od dorazily do kanceláře ČSA návrhy smluv na Programy MŠMT. Dle návrhů se očekává drobné navýšení rozpočtu cca o 600 tis. Kč. kumulovaně v programech I. a V. Programy I. a II. by měly být vyfinancovány do konce března. Programy IV. a V. by měly být vyfinancovány do konce dubna. Na dalším jednání P-ČSA se projednají detaily rozpočtu a příjmové stránky z programů MŠMT včetně návrhu na dělení prostředků programu IV. 2. Systém práce TOP skupiny rozhodčích pod vedením Jana Hory. Aktuální stav nezahrnuje pokrytí všech víkendů. J. Hora v průběhu týdne od dopracuje přehled obsazení víkendů rozhodčími z Top skupiny. 3. Návrh smlouvy rozhodčího TOP skupiny s ČSA je nyní v připomínkovém řízení KR ČSA (Z. Židek). 4. Využití zahraničních rozhodčích KR ČSA plánuje pouze v omezeném režimu. Na herně velmi náročné víkendy se spolupráce se zahraničními rozhodčími počítá. 5. Informaci od Kontrolní komise, která rozporuje funkční období Komise rozhodčích. Ze Statutu Komise rozhodčích dle KK vyplývá, že funkční období Komise rozhodčích je dvouleté. KK poukazuje na zápisy z jednání P-ČSA a ze kterého je možné vyvodit, že se jedná o čtyřleté období. 6. Zápis Reprezentační komise ze dne Zápis z Mediální komise ČSA ze zde s výhradami k bodu 3. Podpora Extraligy. 8. Letní Pitching camp se se uskuteční na Tempu. Předsednictvo ČSA diskutovalo: 9. Problematiku zavádění iscore a s tím související cíle ČSA ve věci budování nevyšších soutěží. 10. Návrh rozpočtu Reprezentace kadetek v předloženém znění. Předsednictvo ČSA rozhodlo: 11. Změnit návrh kriterií pro nominaci rozhodčích na MS: kritérium utkání za dva roky je 60 ( ). Jedná se o rok předcházející MS a rok kdy se koná MS. 12. Zrušit navrhované kritérium 3) ESF kategorie A nebo B. 13. Změnit návrh doplňkového kritéria b) na 25 let na MS juniorů/juniorek, 30 na MS mužů/žen. 14. Ve věci rozhodování v kolečku na turnaji se P-ČSA přiklonilo k řešení ESF. Viz příloha. SŘ upraveny v souladu s tímto rozhodnutím.

2 15. Ve věci rozhodování v kolečku v turnajové lize celková tabulka úpravu definice rozhodování při stejném počtu bodů. Zapracování do SŘ provede STK ČSA. 16. Ohledně doškolení trenérů aplikovat nové pravidla pro doškolení (frekvence) platí od školení provedených v roce 2015 a Zrušit povinnost mládežnického týmu u týmů 2. ČSL s okamžitou platností. 18. Potvrdit setrvalý stav povinnosti jednoho mládežnického týmu u extraligových oddílů s možností zaplacení pokuty ,- Kč při nesplnění povinnosti a ztráty nároku na dotace vyplývající ze soutěže. 19. Zajištění servisu iscore na všechny turnaje Final Four bude v režii ČSA. 20. Odměna pro pořadatele Finálového turnaje T-Ballu bude ve výši 60% výše běžného příspěvku pro pořadatele. 21. Pro rok 2016 přepracovat soutěžní řády ČSA. Forma bude upřesněna. 22. Nepřijmout doporučení RepKomise na posilování juniorských reprezentací. 23. Nepřijmout body 3. Iii., v., vi., Vii, viii, ix. Ze zápisu MMK ze dne Předsednictvo ČSA schválilo: 24. Předložený projekt (G. Waage) Staň se rozhodčích v předloženém znění. 25. Manuál rozhodčího v předloženém znění s drobnými úpravami dle jednání P-ČSA. 26. Kriteria pro nominování rozhodčích na MS dle projednaných závěrů. 27. Soutěžní řády se zapracovanými připomínkami. 28. Projekt Extraligy juniorů a juniorek od roku 2016 v předloženém znění (p. Křivák) viz. příloha. 29. Návrh rozpočtu Reprezentace kadetek v předloženém znění. Udělení výjimky pro ME 2015 v Nuoru ve smyslu výběru vyššího příspěvku hráček (dle rozpočtu) max. do výše 6000,- Kč. Předsednictvo ČSA projednalo: 30. Hodnocení a návrh projektu Staň se rozhodčím. 31. Návrh Manuálu rozhodčího 2015 v předloženém znění. 32. Návrh J. Dostála na stanovení kriterií pro nominování rozhodčích na MS. 33. Závěry Kontrolní komise ČSA o funkčních obdobích KR ČSA. 34. Problematiku zavádění iscore. Cílem svazu je docílit stavu kdy, Komise scorerů bude řídit nezávislou komunitu scorerů ČSA. V prvním roce zavádění iscore se jedná o přechodný režim. 35. Návrhy soutěžních řádů s předloženými připomínkami. Předsednictvo ČSA podalo výklad: 36. Ke statutu Komise rozhodčích na základě poznámek KK ČSA o funkčním období. Dle výkladu P-ČSA je období KR ČSA dvouleté. Předsednictvo ČSA pověřilo: 37. G. Waage obesláním rozhodčích TOP skupiny se stanovením termínu do kdy je nutné se vyjádřit k obsazení víkendů. 38. G. Waage zveřejněním schváleného projektu Staň se rozhodčím. 39. G. Waage dopracování a zveřejněním Manuálu rozhodčího do G. Waage dopracováním a sepsáním schválených kritériích pro nominaci rozhodčích na MS. 41. P. Křiváka úpravou SŘ dle rozhodnutí projednaných na jednání P-ČSA dne

3 42. V. Albrechta vydáním pravidel pro doškolení. 43. STK ČSA Komisi scorerů zajištěním servisu iscore na všechny turnaje Final Four. 44. V. Albrechta zahájením projektu vyhledávání zahraničních posil pro seniorské reprezentace. Další jednání P-ČSA se uskuteční ve dnech: 13.4., 11.5., Jednání bylo ukončeno v 15:21. Zapsal: Vojtěch Albrecht

4 Příloha 1 Projekt Extraligy juniorů a juniorek od roku 2016 Cíl projektu Kvalitativně a prezentačně druhé nejlepší soutěže po Extraligách mužů a žen Věková kategorie let Systém soutěže 6 nejlepších týmů z roku Každý s každým 4x formou dvojzápasů doma venku Celkem 20 zápasů základní části (10 hracích dnů) Final Four pro 4 nejlepší týmy Tým na 6.místě sestupuje. Povinnosti týmů Trenér 2.třídy Hřiště pro Extraligy mužů a žen (od 2018 světla) HR juniorky 60 m, junioři 68,5 m Od roku 2018 komentování zápasů Play by play pomocí Iscore Vlajka ČSA, vlajka Extraligy, banner Extraligy Prezentace soutěže???? (web, místní tisk apod.) Podpora soutěže Prize money ,-/soutěže (1.místo ,-, 2.místo ,-, 3.místo ,-) Mediální komise ČSA a její podpora. Zařazení do Dotačního programu Extralig jako samostatný bodový zisk (účast v Extralize juniorek 10 bodů, účast v ostatních soutěžích juniorek 5 bodů) Zachování juniorských soutěží v Dotačním programu na mládež.

5 Příloha 2 Projekt Staň se rozhodčím softballu Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí pro nové rozhodčí a zjednodušit jim cestu mezi stabilní rozhodčí rozhodující celostátní soutěže dospělých. Projekt s menšími úpravami pokračuje i nadále a je v níže uvedeném znění schválen na období A. Cíle a podmínky projektu: Cíle projektu: Rozvoj nových rozhodčích zisk praktických nácviků, dovedností a zkušeností. Zaujetí rozhodčích od fáze základního školení po praktické rozhodování mistrovských soutěží. Zabezpečení soutěží rozhodčími celostátní soutěže mládeže, 2. a 3. ligy dospělých. Podmínky pro zařazení rozhodčího do projektu: Do projektu mohou být zařazeni pouze uchazeči, kteří: Jsou starší 16ti let Jsou registrováni u ČSA na každý příslušný rok před zahájením sezóny Jsou úspěšní absolventi školení rozhodčího III. třídy a v minulých třech letech rozhodovali méně než deset utkání ročně v EXL a 2. ČSL Seznam rozhodčích zařazených do Projektu je vždy zveřejněn před zahájením sezóny Délka působnosti v Projektu s finanční podporou: Maximální délka působnosti v Projektu jsou 3 roky v řadě (nepřerušeně) Finanční podporu může rozhodčí získat maximálně 2x během uvedených tří let, kdy je do Projektu zařazen B. Finanční podmínky, odměny: Finanční podmínky, bonusový program Rozhodčí zařazení do projektu, mají po splnění níže uvedených podmínek nárok na vyplacení Bonusu ve výši 5 000,- Kč. Tento Bonus je rozhodčím vyplácen po splnění všech podmínek Projektu v daném roce. Garant má nárok na bonus ve výši 3.000,- Kč. Garantem může být fyzická osoba či oddíl, přičemž má nárok na vyplacení Bonusu jednorázově a to za předpokladu, že do Projektu dodá nového rozhodčího (tedy osobu, která dosud neprošla školením rozhodčích), která splní podmínky Projektu. Garant musí být oznámen souběžně s prvotním zařazením rozhodčího do Projektu. Odměnu pro Garanta nemůže získat Administrátor. Česká softballová asociace Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40, , Praha 6 IČ DIČ CZ č.ú / telefon:

6 Příloha 2 Podmínky, které musí rozhodčí v projektu splnit pro udělení Bonusu: Během 1. roku se účastnit minimálně 10 hracích dní Během 2. roku se účastnit minimálně 12 hracích dní Absolvovat základní školení III. třídy (licence C) Úspěšně absolvovat testy z pravidel určené pro účastníky Projektu Absolvovat min. jeden odborný praktický seminář Absolvovat min. jeden lektorovaný turnaj Do hracích dní se započítává účast na příslušných uznaných turnajích soutěží mládeže a dospělých. Rozlišovací jednotkou účasti je jeden půlden (příklad: 2 zápasy 2. ČSL = půlden, den na turnaji minimálně 3 utkání = jeden den) Odměny rozhodčích v Projektu: Rozhodčí zařazení do projektu mají při rozhodování níže uvedených soutěží nárok na odměnu dle Manuálu rozhodčího ČSA. Odměnu rozhodčím vyplácí organizátor turnaje. Cestovné a ubytování rozhodčích zařazených v Projektu na zápasy a turnaje níže uvedených soutěží hradí ČSA dle Manuálu rozhodčího. Soutěže, které lze nárokovat k plnění podmínek Projektu: 2. ČSL 3. ČSL EXL juniorek a juniorů včetně Final Four EXL kadetek a kadetů včetně kvalifikace a finálového turnaje EXL žákyň a žáků včetně kvalifikace a finálového turnaje EXL Tee ballu včetně finálového turnaje Finálové turnaje školních lig C. Vývojové fáze růstu rozhodčích: 1. fáze: základní vyškolení Školení rozhodčích III. třídy (zisk Licence C) vstup do Projektu 2. fáze: 2-3 roky po základním vyškolení působení v Projektu 3. fáze: přechod z Projektu do nižších celostátních ligových soutěží 2. ČSL, juniorské ligy 4. fáze: působení v Extralize Nadstavba reprezentace ČR na mezinárodních mistrovských i nemistrovských turnajích, rozhodování turnajů ESF (ME, klubové poháry), ISF (MS). Ke všem fázím směřuje i systém vzdělávání rozhodčích příslušná školení, semináře, testy, certifikace jenž naleznete na webu ČSA. Česká softballová asociace Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40, , Praha 6 IČ DIČ CZ č.ú / telefon:

7 Příloha 2 D. Administrace a správa projektu: Administrátor projektu Řízením celého projektu je pověřena komise rozhodčí ČSA s tím, že za projekt je konkrétně zodpovědná jedna osoba Administrátor Projektu. Administrátorem Projektu je pro uvedené období pověřen Miroslav Dolejš. Základní nastavení činnosti Administrátora: správa projektu a koordinace uchazečů administrace a vedení nových rozhodčích, spolulektorství na turnajích úzká spolupráce s řediteli mládežnických lig úzká spolupráce s komisí rozhodčích ČSA Konkrétní kroky (popis konkrétní náplně práce) Administrátora: sestavení soupisu rozhodčích, kteří byli v poslední době nově vyškoleni a splňují podmínky (viz výše) seznam zařazených rozhodčích do projektu je zveřejněn před začátkem sezóny nabídnout těmto rozhodčím bonusový program v úzké spolupráci s řediteli mládežnických soutěží nominovat rozhodčí na turnaje a následně ve spolupráci se sekretariátem ČSA evidovat počty odpískaných zápasů, dnů na konci roku připravit seznam rozhodčích s počty odpískaných zápasů zveřejňovat veškeré nominace na turnaje a zápasy ve spolupráci se sekretariátem ČSA na webu ČSA nejpozději v pátek do 12:00 a zároveň zasílat veškeré nominace na mail Lektorská činnost Komise rozhodčích ČSA ve spolupráci s Administrátorem zajišťuje v průběhu sezóny lektory, kteří se na vybraných turnajích věnují vzdělávání rozhodčích zařazených do Projektu. Komise rozhodčích ČSA předloží P ČSA seznam vybraných lektorů ke schválení a ten je zveřejněn před zahájením sezóny. Komise rozhodčích ve spolupráci s STK provede základní zaškolení. Budou zpracovány jednoduché návody, jak s rozhodčími pracovat a na které důležité prvky se v různých fázích procesu soustředit Základní úkoly lektorů: podání zpětné vazby rozhodčím k jejich výkonům na hřišti konzultace s rozhodčími na turnaji, rozvoj jejich dovedností podávání zpráv o výkonech rozhodčích Administrátorovi Projektu Lektorům náleží odměna ve výši 1.500,- Kč za den fungování na turnaji, respektive 750,- Kč za půlden fungování na turnaj. Podmínkou vyplacení je písemný materiál pro potřeby KR. Schváleno Předsednictvem ČSA 16. března 2015 Česká softballová asociace Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40, , Praha 6 IČ DIČ CZ č.ú / telefon:

8 Příloha 3 Návrh základních kritérií pro uchazeče o rozhodování na turnajích pořádaných ISF (MS, OH) Níže uvedená kritéria (technického charakteru) jsou míněna, jako nezbytné minimum aby si uchazeč mohl podat přihlášku do soutěže ke KR o nominaci na turnaj ISF (v současné době je jediným kritériem pro podání přihlášky platná licence ISF). Předpokládám, že KR se bude při výběru řídit mnohem přísnějšími kritérii a bude vybírat toho nejvhodnějšího kandidáta na základě více aspektů. Základní kritéria: 1) Platná ISF licence (být na listu ISF i ESF) Pozn. Pokud rozhodčí vypadne z listu ESF, pak prakticky z pohledu evropského rozhodčího vypadá i z listu ISF 2) Průměrný počet rozhodovaných zápasů v rámci ČSA (EXL a 2ČSL) za poslední dva roky min Pozn. Přikláněl bych se k minimálnímu počtu zápasů 35 (př. v případě, že uchazeč bude mít v jednom roce 0 zápasů, pak v následujícím roce musí rozhodovat min 70 zápasů). Počet minimálních zápasů by neměl přesáhnout číslo 45, protože pak je nereálné v případě vynechání jedné sezóny splnit dané kritérium (90 zápasů EXL a 2ČSL za jednu sezónu) Nastavené kritérium umožňuje jistou míru tolerance v případě, že uchazeč v jedné sezóně, nemohl z nějakých důvodů (zdravotní, rodinné atd.), dosáhnout min počtu požadovaného množství zápasů. Pozn. Počet zápasů 35 tvoří v současnosti pro většinu aktivních ISF rozhodčích cca. 65% jejich celkového počtu zápasů v EXL a 2ČSL za rok. 3) Být zařazen na listu ESF v kategorii A nebo B (kategorii A vyžadovat při nominaci na seniorské soutěže ISF, MS mužů a žen) Pozn. Na základě výsledků hodnocení z ESF turnajů jsou rozhodčí po každé sezóně zařazováni do kategorií (A-D). 4) Absolvování dvou turnajů pořádaných ESF nebo ISF (možná kombinace 1+1) v předchozích dvou letech. Pozn. Kritérium umožnuje jeden rok vynechat, ale pak musí uchazeč absolvovat 2 turnaje v jednom roce. Absolvováním je míněno, že se uchazeč bude turnaje účastnit jako rozhodčí. 5) Být zařazen v top listu rozhodčích ČSA pro EXL v předchozích dvou letech. Pozn. Zařazení rozhodčího do top listu rozhodčích ČSA, znamená de facto potvrzení jejich rozhodcovské kvality a na akce MS/OH by měli ČSA reprezentovat ti nejkvalitnější rozhodčí. Tato skupina by měla být vzorem pro všechny rozhodčí ČSA a u rozhodčích ISF to platí dvojnásob. Možná doplňková kritéria: a) Hodnocení z turnajů ESF A nebo B za poslední dva roky Pozn. Částečně zohledněno v podmínce 3, toto je pouze rozšíření. Hodnocení v rámci ESF je někdy hodně subjektivní záležitost a může se v něm projevit řada ne zcela objektivních prvků (zkušenost komisaře, náročnost turnaje, atd.). Na druhou stranu se jedná o názor z vnějšku, který bych doporučil zohlednit, ale vždy bych si dával pozor na posouzení celkového kontextu hodnocení ze strany ESF.

9 Příloha 3 b) Věková hranice min let (minimálně pro seniorské turnaje ISF) Pozn. Děti by neměli rozhodovat seniorské turnaje je to nedůvěryhodné. Rozhodčí, by měl být, dostatečně vyzrálý na turnaje této úrovně. Velmi obtížně se získává autorita, respekt (důvěryhodnost) v dospělých kategoriích rozhodčímu, který díky svému nízkému věku má rozhodovat takováto utkání. Otázka: Je P-ČSA politicky ochotno akceptovat případ, kdy: 1) žádný rozhodčí tato kritéria nebude splňovat 2) nikdo s rozhodčích splňujících předchozí kritéria se o nominaci na MS/OH nebude ucházet 3) KR nedoporučí žádného rozhodčího k nominaci o MS/OH Bude v těchto případech ČSA ochotna nenominovat žádného zástupce? Pozn. na závěr: Základní kritéria jsou jedna věc druhá věc, kterou by si měla vyřešit hlavně KR je, jak budou postupovat při výběru kandidáta (metodika nominace), který tato kritéria splní. Př. Má výběr udělat předseda KR sám, celá komise KR, jiná komise (nominační komise). To je na zvážení rozhodně musí být tato metodika jasně nastavena (ne jako doposud) tak aby bylo dosaženo maximální možné míry objektivity, transparentnosti (za naprosto klíčové pak považuji písemné zdůvodnění dané volby tak, aby bylo jasně řečeno, proč daný kandidát byl vybrán) a také odpovědnosti (kdo za nominaci nese odpovědnost).

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Zpravodaj č.111 1 / 2005

Zpravodaj č.111 1 / 2005 Zpravodaj č.111 1 / 2005 Leden 2005 Obsah: Slovo předsedy....2-3 Kongres ESF.....3 Parlament ČSA 4-5 Číselník oddílů..6 Registrace na rok 2005..7 Reprezentační družstva 8-9 Termínová listina ČSA..10-11

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.. Vítězslav Bican prezident asociace AJŠA.. Andrea Křížková předsedkyně asociace ACERT Obsah DOBROZDÁNÍ KOMORY ADMINISTRÁTORŮ

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ŠKOLENÍ TRENÉRŮ V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 08/2011 změna 06/2014 Název směrnice: Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Little League Softball pro kategorie dívek Major a Junior v ČR 2015

Little League Softball pro kategorie dívek Major a Junior v ČR 2015 Little League Softball pro kategorie dívek Major a Junior v ČR 2015 Česká softballová asociace ve spolupráci s mezinárodní organizaci Little League International připravila nové pojetí soutěží Little League

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní verze z 7.10.2013 platná od ročníku 2014 dále (do případných změn) Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu

Více